HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü
2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı
1. Sınıf
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
09:00-09:45
İYB 105 Genel Muhasebe (Yiğit ÖZBEK)
Şb. 05 (A 3)
ING127-41,42,43,44, 45; ING128-43
SAİ 135 Hukukun Genel Kavramları
(Kemal RAMOĞLU) (D 6)
EKO 123 İktisada Giriş I (Prof.Dr.
Mehmet TOKAT) Şb. 03 (DB 8)
10:00-10:45
İYB 105 Genel Muhasebe (Yiğit ÖZBEK)
Şb. 05 (A 3)
ING127-41,42,43,44, 45; ING128-43
SAİ 135 Hukukun Genel Kavramları
(Kemal RAMOĞLU) (D 6)
EKO 123 İktisada Giriş I (Prof.Dr.
Mehmet TOKAT) Şb. 03 (DB 8)
SAİ 135 Hukukun Genel Kavramları
(Kemal RAMOĞLU) (D 6)
EKO 123 İktisada Giriş I (Prof.Dr.
Mehmet TOKAT) Şb. 03 (DB 8)
Saatler
Pazartesi
İYB 105 Genel Muhasebe (Yiğit ÖZBEK)
Şb. 05 (A 3)
11:00-11:45
AİT103- Şb. 66 (DZ 12)
12:00-12:45
AİT103- Şb. 66 (DZ 12)
13:00-13:45
SAİ 131 Genel İşletme (Doç.Dr.Arzu
İLSEV) (D 4)
TKD103-80 (DZ 16)
14:00-14:45
SAİ 131 Genel İşletme (Doç.Dr.Arzu
İLSEV) (D 4)
TKD103-80 (DZ 16)
15:00-15:45
SAİ 131 Genel İşletme (Doç.Dr.Arzu
İLSEV) (D 4)
TKD103-81 (DZ 16)
TKD103-81 (DZ 16)
16:00-16:45
* SAİ 131 Genel İşletme Dersi 13:30'da başlayacaktır.
Ders Kodu ve Adı
Zorunlu/Seçmeli
Öğretim Üyesi/Bölüm
TKD 103 Türk Dili I
Zorunlu
Gözdem KARAGÖZ
AİT 103 Ata. İlk. ve İnk. Tar.
Zorunlu
Dilek Yiğit YÜKSEL
İYB 105 Genel Muhasebe
Zorunlu
Yiğit ÖZBEK
EKO 123 İktisada Giriş I
Zorunlu
Prof. Dr. Mehmet TOKAT
İNG 127 Temel İngilizce I
Zorunlu
Yabancı Diller Y.O.
SAİ 131 Genel İşletme
Zorunlu
Doç.Dr. Arzu İLSEV
SAİ 135 Hukukun Genel Kavramları
Zorunlu
Kemal RAMOĞLU
BEB 650 Temel Bilgi ve İlet. Tekno. Kul.
Zorunlu
Not: 2014-2015 Güz Dönemi BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersi İİBF Şube Kodu 44'tür
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü
2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı
2. Sınıf
Saatler
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
Pazartesi
SAİ 267 Sağlık Sek. Erg. ve Zaman Yön.
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ
16)
SAİ 267 Sağlık Sek. Erg. ve Zaman Yön.
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ
16)
SAİ 267 Sağlık Sek. Erg. ve Zaman Yön.
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ
16)
Salı
Çarşamba
Perşembe
ING238-41
SAİ 265 Uzun Dönemli Bakım Hizm.
Yön. (Öğr. Gör.Gamze TARCAN) (DB
8)
SAİ 265 Uzun Dönemli Bakım Hizm.
Yön. (Öğr. Gör.Gamze TARCAN) (DB
8)
SAİ 265 Uzun Dönemli Bakım Hizm.
Yön. (Öğr. Gör.Gamze TARCAN) (DB
8)
SAİ 249 Sağ. Kur. İnsan Kaynakları Yön.
(Yard. Doç Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 6)
SAİ 249 Sağ. Kur. İnsan Kaynakları Yön.
(Yard. Doç Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 6)
SAİ 249 Sağ. Kur. İnsan Kaynakları Yön.
(Yard. Doç Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 6)
12:00-12:45
Cuma
SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I
(Prof. Dr. Yusuf ÇELİK) (D 6)
SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I
(Prof. Dr. Yusuf ÇELİK) (D 6)
SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I
(Prof. Dr. Yusuf ÇELİK) (D 6)
"
"
SAİ 263 Epidemiyoloji (Dr. Pınar
YALÇIN BALÇIK) (DZ 17)
SAİ 251 Sağ. Yön. Araştırma Yön.
(Prof.Dr. Bayram ŞAHİN) (DB 8)
14:00-14:45
SAİ 269 Sağlık ve Toplum (Yard. Doç
Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 7)
SAİ 263 Epidemiyoloji (Dr. Pınar
YALÇIN BALÇIK) (DZ 17)
SAİ 251 Sağ. Yön. Araştırma Yön.
(Prof.Dr. Bayram ŞAHİN) (DB 8)
15:00-15:45
SAİ 269 Sağlık ve Toplum (Yard. Doç
Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 7)
16:00-16:45
SAİ 269 Sağlık ve Toplum (Yard. Doç
Dr. Ahmet KARAGÖZ) (D 7)
13:00-13:45
Ders Kodu ve Adı
Zorunlu/Seçmeli
Öğretim Üyesi/Bölüm
İNG 237 İngilizce III
Zorunlu
Yabancı Diller Y.O.
SAİ 249 Sağ. Kur. İnsan Kaynakları Yön.
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
SAİ 251 Sağ. Yön. Araştırma Yön.
Zorunlu
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
SAİ 255 Sağlık Kurumları Yönetimi I
Zorunlu
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
SAİ 269 Sağlık ve Toplum
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
SAİ 263 Epidemiyoloji
Seçmeli
Dr. Pınar YALÇIN BALÇIK
SAİ 265 Uzun Dönemli Bakım Hizm. Yön.
Seçmeli
Öğr. Gör. Gamze TARCAN
SAİ 267 Sağlık Sek. Erg. ve Zaman Yön.
Seçmeli
Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
SAİ 251 Sağ. Yön. Araştırma Yön.
(Prof.Dr. Bayram ŞAHİN) (DB 8)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü
2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı
3. Sınıf
Salı
Çarşamba
09:00-09:45
SAİ 369 Avrupa Birliği ve Sağlık (Doç. Dr.
H.Hüseyin YILDIRIM) (DZ 16)
SAİ 301 Sağlık Sektöründe Girişimcilik
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ 16)
10:00-10:45
SAİ 369 Avrupa Birliği ve Sağlık (Doç. Dr.
H.Hüseyin YILDIRIM) (DZ 16)
SAİ 301 Sağlık Sektöründe Girişimcilik
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ 16)
11:00-11:45
SAİ 369 Avrupa Birliği ve Sağlık (Doç. Dr.
H.Hüseyin YILDIRIM) (DZ 16)
SAİ 301 Sağlık Sektöründe Girişimcilik
(Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ) (DZ 16)
13:00-13:45
SAİ 365 Sağlık Kur. Örgütsel Davranış Doç.
Dr. Gülsün ERİGÜÇ (DZ 10)
14:00-14:45
15:00-15:45
Saatler
Pazartesi
Perşembe
Cuma
SAİ 345 Sağ. Kur. Finansal Yönetim I
(Doç.Dr.Mehmet TOP) (D 6)
SAİ 347 Sağlık Yön. Kant. Teknikler I
(Prof.Dr. İsmet ŞAHİN) (DB 8)
SAİ 351 Sağ. Kur. Maliyet Muhasebesi (Doç.
Dr. Mehmet TOP) (D 6)
SAİ 365 Sağlık Kur. Örgütsel Davranış Doç.
Dr. Gülsün ERİGÜÇ (DZ 10)
SAİ 345 Sağ. Kur. Finansal Yönetim I
(Doç.Dr.Mehmet TOP) (D 6)
SAİ 347 Sağlık Yön. Kant. Teknikler I
(Prof.Dr. İsmet ŞAHİN) (DB 8)
SAİ 351 Sağ. Kur. Maliyet Muhasebesi (Doç.
Dr. Mehmet TOP) (D 6)
SAİ 365 Sağlık Kur. Örgütsel Davranış Doç.
Dr. Gülsün ERİGÜÇ (DZ 10)
SAİ 345 Sağ. Kur. Finansal Yönetim I
(Doç.Dr.Mehmet TOP) (D 6)
SAİ 347 Sağlık Yön. Kant. Teknikler I
(Prof.Dr. İsmet ŞAHİN) (DB 8)
SAİ 351 Sağ. Kur. Maliyet Muhasebesi (Doç.
Dr. Mehmet TOP) (D 6)
12:00-12:45
16:00-16:45
SAİ 357 Sağ. Yönet. İstatistik I (Prof.Dr.
Bayram ŞAHİN) (DB 8)
17:00-17:45
SAİ 357 Sağ. Yönet. İstatistik I (Prof.Dr.
Bayram ŞAHİN) (DB 8)
Ders Kodu ve Adı
Zorunlu/Seçmeli
Öğretim Üyesi
SAİ 345 Sağ. Kur. Finansal Yönetim I
Zorunlu
Doç. Dr. Mehmet TOP
SAİ 347 Sağlık Yön. Kant. Teknikler I
Zorunlu
Prof. Dr. İsmet ŞAHİN
SAİ 351 Sağ. Kur. Maliyet Muhasebesi
Zorunlu
Doç. Dr. Mehmet TOP
SAİ 357 Sağ. Yönet. İstatistik I
Zorunlu
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
SAİ 365 Sağlık Kur. Örgütsel Davranış
Zorunlu
Doç. Dr. Gülsün ERİGÜÇ
SAİ 301 Sağlık Sektöründe Girişimcilik
Seçmeli
Yard. Doç. Dr. Ahmet KARAGÖZ
SAİ 369 Avrupa Birliği ve Sağlık
Seçmeli
Doç. Dr. H.Hüseyin YILDIRIM
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü
2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi Ders Programı
4. Sınıf
Saatler
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
09:00-09:45
SAİ 413 Sağlık Politikası ve Planlaması
(Doç. Dr. H. Hüseyin YILDIRIM) (D 6)
SAİ 425 Sağlık Hukuku (Öykü Didem
AYDIN) (Hukuk Fakültesi)
SAİ 417 Sağ. Kur. Kalite Y. (Prof. Dr.
Sıdıka KAYA) (DB 8)
SAİ 421 İşletme Hukuku (Mehmet Şirin
ERDOĞAN) (DZ 15)
10:00-10:45
SAİ 413 Sağlık Politikası ve Planlaması
(Doç. Dr. H. Hüseyin YILDIRIM) (D 6)
SAİ 425 Sağlık Hukuku (Öykü Didem
AYDIN) (Hukuk Fakültesi)
SAİ 417 Sağ. Kur. Kalite Y. (Prof. Dr.
Sıdıka KAYA) (DB 8)
SAİ 421 İşletme Hukuku (Mehmet Şirin
ERDOĞAN) (DZ 15)
11:00-11:45
SAİ 413 Sağlık Politikası ve Planlaması
(Doç. Dr. H. Hüseyin YILDIRIM) (D 6)
SAİ 425 Sağlık Hukuku (Öykü Didem
AYDIN) (Hukuk Fakültesi)
SAİ 417 Sağ. Kur. Kalite Y. (Prof. Dr.
Sıdıka KAYA) (DB 8)
SAİ 421 İşletme Hukuku (Mehmet Şirin
ERDOĞAN) (DZ 15)
12:00-12:45
13:00-13:45
SAİ 429 Sosyal Politika (Öğr. Gör. Bülent
SAPAZ) (DZ 16)
14:00-14:45
SAİ 429 Sosyal Politika (Öğr. Gör. Bülent
SAPAZ) (DZ 16)
15:00-15:45
SAİ 429 Sosyal Politika (Öğr. Gör. Bülent
SAPAZ) (DZ 16)
SAİ 427 Sağ. Kur. Prog. Planlama ve
Değerlendirme (Dr. Pınar YALÇIN
BALÇIK) (DZ 16)
SAİ 427 Sağ. Kur. Prog. Planlama ve
Değerlendirme (Dr. Pınar YALÇIN
BALÇIK) (DZ 16)
SAİ 427 Sağ. Kur. Prog. Planlama ve
Değerlendirme (Dr. Pınar YALÇIN
BALÇIK) (DZ 16)
SAİ 423 Sağ. Kur. Teknoloji Yönetimi
(Öğr. Gör. Bülent SAPAZ) (D 6)
SAİ 423 Sağ. Kur. Teknoloji Yönetimi
(Öğr. Gör. Bülent SAPAZ) (D 6)
16:00-16:45
* SAİ 425 Sağlık Hukuku Dersi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak olup, derslik daha sonra belirlenecektir.
Ders Kodu ve Adı
SAİ 423 Sağ. Kur. Teknoloji Yönetimi
(Öğr. Gör. Bülent SAPAZ) (D 6)
Zorunlu/Seçmeli
Öğretim Üyesi
SAİ 413 Sağlık Politikası ve Planlaması
Zorunlu
Doç. Dr. H. Hüseyin YILDIRIM
SAİ 417 Sağ. Kur. Kalite Y.
Zorunlu
Prof. Dr. Sıdıka KAYA
SAİ 425 Sağlık Hukuku
Zorunlu
Öykü Didem AYDIN
SAİ 421 İşletme Hukuku
Seçmeli
Mehmet Şirin ERDOĞAN
SAİ 423 Sağ. Kur. Teknoloji Yönetimi
Seçmeli
Öğr.Gör. Bülent SAPAZ
SAİ 427 Sağ. Kur. Prog. Planlama ve Değerlendirme
Seçmeli
Dr. Pınar YALÇIN BALÇIK
SAİ 429 Sosyal Politika
Seçmeli
Öğr. Gör. Bülent SAPAZ
Cuma
Download

2014-2015 Yılı Güz Dönemi Ders Programı