http://www.jeomuh.hacettepe.edu.tr/
PROGRAM KAYITLARINIZI
DANIŞMANLARINIZLA GÖRÜŞEREK
YAPMANIZ ÖNERİLİR.
GUN
Dönem
09:00-09.45
10:00-10:45
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ-HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI
DERS PROGRAMI
11:00-11:45
12:00-12:45
MAT 107-08 Matematik I
(M-12)
1
MAT 107-09 Matematik I
(M-13)
JEO 261-01 Paleontoloji
(Y3-10; Y1-02)
1
3
PAZARTESI
7
7
7
1
SALI
1
JEO 263-03 (Yapısal Jeoloji)
(Y4-04)
JEO 355-01 Jeok. Termodinamik
(Y4-04)
HİD 351 Fiziksel Hidrojeoloji
(Y1-04)
HİD 353 Taş. Sür.
(Y1-04)
JEO 465 Fotojeoloji
(Y2-04)
JEO 498 Jeo. CBS ve UA Uyg.
(PC Lab.)
HİD 475 CBS Giriş
(Y2-02)
KIM109-10 Kimya I
(M-13)
MAT 107-08 Matematik I
KIM109-11 Kimya I
(M-12)
(M-12)
JEO 467 Jeomorfoloji
(Y2-04)
JEO 489 Müh. Tasarımı
(Y2-06)
HİD 469 (Karst Hidrojeolojisi)
(Y2-02)
FIZ 137-11 Fizik I
(M-1)
FIZ 137-12 Fizik I
(M-12)
KİM109-13 Kimya-1
(M-11)
JEO 469-01 Jeotek. Veri Top. Değ. (Y2-02)
JEO 469-02 Jeotek. Veri Top. Değ. (Y2-04)
HİD 483 Sıcak ve Mineralli Sular
(Y2-06)
FIZ 137-13 Fizik I
(M-13)
3
JEO 263-01 Yapısal Jeoloji
(Y4-04)
JEO 265-02 Mineraloji
(Y1-02)
3
JEO 265-01 Mineraloji
(Y1-02)
JEO 263-02 Yapısal Jeoloji
(Y4-04)
İYB331-02 Genel İşletme (Y3-10)
5
7
HİD 477 Sür. Su Kayn. Yön.
(Y2-02)
7
JEO 451 Maden Yatakları
(Y1-04)
ÇARŞAMBA
1
MAT 107-09 Matematik I
(B-405; Mak. Müh. Böl.)
KİM 119-12/13 Kimya Lab I
(Kimya Bölümü)
KİM 119-15/16 Kimya Lab I (Kimya Bölümü)
JEO 153-01 Fiz. Jeo.1 (Y2-02)
JEO 153-03 Fiz. Jeo.1 (Y2-06)
3
AİT 203-74
(M-6)
AİT 203-75
(M-13)
3
HİD 253 Termo. İlk.
(Y1-04)
JEO 267-01 Taşınım Olayları
(Y4-04)
5
JEO 357-01 Kayaç Mek. (Y2-02)
JEO 357-02 Kayaç Mek. (Y2-04)
HİD 361 Mes. İng.-I
(Y2-04)
5
JEO 357-03 Kayaç Mek. (Y4-04)
JEO 361 Mes. İng.-I
(Y1-04)
7
HİD 467 Çevre Sorunları
(Y3-10)
JEO 265-03 Mineraloji
(Y1-02)
MAT 307-01 Nümerik Analiz
(M-10/PC Lab)
FIZ 103-11 Fizik Lab
Fizik Bölümü (LS)
JEO 269-01 Jeoistatistik
(Y4-04)
HİD 251 Akışkanlar Mekaniği
(Y2-02)
5
JEO 359-01 Saha Jeolojisi (B-405; Mak. Müh. Böl.)
JEO 359-02 Saha Jeolojisi (B-406; Mak. Müh. Böl.)
5
JEO 359-03 Saha Jeolojisi (B-407; Mak. Müh. Böl.)
JEO 359-04 Saha Jeolojisi (B-412; Mak. Müh. Böl.)
JEO 461 Mes.Huk.Etik
(Y2-04)
7
HİD 485 Su Yapıları
(Y2-04)
1
İNG127-71-72-73
(B-405, B406, B407; Mak. Müh. Böl.)
İNG128-71 (B412; Mak. Müh. Böl.)
JEO 471-01 Müh. Jeo. Lab. Yönt.
(Müh. Jeo. Lab. 1; Y3-10)
TKD 103-96 Turkce I
(M-10)
7
7
7
HİD 495 Hid.Jeoelekt. Yön.
(Y2-04)
FIZ 137-11 Fizik I (M-9)
FIZ137-12 Fizik I (M-12)
FİZ 137-13 Fizik I (M-13)
1
5
FIZ 103-12 Fizik Lab
Fizik Bölümü (LS)
KİM 109-13 Kimya I
(Y4-04)
MAT 248-01 Dif. Denk.
(Y2-02)
3
3
JEO 153-02 Fiz. Jeo.1 (Y2-02)
JEO 153-04 Fiz. Jeo.1 (Y2-06)
HİD 481 İzotop Hidrolojisi
(Y1-04)
KİM 109-11 Kimya I
(Y1-04)
7
CUMA
JEO 483 Sondaj Tekniği
(Y1-04)
1
3
HİD 453 Yeraltısuyu Sondaj Tekniği
(Y2-06)
HİD 451 Yeraltısuyu Mühendisliği
(Y2-06)
KİM 119-14 Kimya Lab I (Kimya Bölümü)
1
PERŞEMBE
HİD 479 Ekohidroloji
(Y3-10)
1
1
17:00-17:45
MAT 248-01 Dif. Denk.
(Y1-04)
3
5
15:00-15:45
16:00-16:45
TKD 103-98 Türkçe I
(M-10)
JEO 261-02 Paleontoloji
(Y3-10; Y1-02)
3
5
13:00-13:45
14:00-14:45
TKD 103-97 Türkçe I
(M-10)
JEO 265-04 Mineraloji
(Y1-02)
HİD 355-01 Hidrojeoloji
(Y1-04)
EKO 115-12 Gn. İktisat
(İBF-A3)
HİD 471 Akifer Testleri
(Y2-02)
JEO 355-02 Jeok. Termodinamik
(Y4-04)
FIZ 103-13 Fizik Lab
Fizik Bölümü (LS)
KIM109-10 Kimya I
(M-13)
HİD 355-02 Hidrojeoloji
(Y1-04)
JEO 453 Tarihsel Jeoloji
(Y4-04)
JEO 473 Magmatik Petrografi
(Y1-02)
HİD 473 Hidrojeolojik Modeller
(Y2-02)
JEO 477 Mad.Yat.Değ.
(Y2-06)
18:00-18:45
Download

(Program G\374z 2014_2015.xlsx)