İMO 1. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
1
Pa
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
2
3
Sa
15:00 - 15:45
6
16:00 - 16:45
7
8
17:00 - 17:45
9
M7
DR. N. KARAYEL
EBB147.08 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
DR. ATEŞ
İMÖ131.01 BİLGİSAYAR I TEORİK
A-101
DR. B. YILDIZ
İMÖ 323.02 MATEMATİK
EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME
A-209
DR. Z. S. AY
İMÖ 131.01 BİLGİSAYAR I PRATİK
A-202 BİL.LAB.
DR. B. YILDIZ
İMÖ 323.01 MATEMATİK
EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME
A-209
DR. Z. S. AY
İMÖ 111.01 GENEL MATEMATİK
İMÖ131.02 BİLGİSAYAR I TEORİK
A-Z04
DR. B. YILDIZ
M7
DR. Y. ŞAHİNER
İMO109.01 TÜRKÇE I YAZILI
ANLATIM
A-103
DR. A. AYAZ
İMÖ 131.02 BİLGİSAYAR I PRATİK
A-202 BİL.LAB.
Cu
14:00 - 14:45
5
AİT 103.72 ATA. İLK. VE İNK. TAR. I
(İMÖ)
DR. Y. ŞAHİNER
A-Z05
Pe
13:00 - 13:45
Öğle arası
İMÖ 111.01 GENEL MATEMATİK
M7
Ça
12:00 - 12:45
DR. B. YILDIZ
İMO 109.02 TÜRKÇE I: YAZILI
ANLATIM
A-Z09
DR. A. AYAZ
İNG 127.09 TEMEL İNGİLİZCE I
(İMÖ)
A-Z04
Ders Planı Oluşturuldu:23.09.2014
İMO 1. SINIF
aSc Ders Dağıtım
İMO 2. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
1
11:00 - 11:45
2
3
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
Öğle arası
14:00 - 14:45
5
15:00 - 15:45
6
16:00 - 16:45
7
8
17:00 - 17:45
9
FBÖ 247.01 FİZİK I (İMÖ)
Pa
A-Z05
DR. S. YILMAZ
FBÖ 247.02 FİZİK I (İMÖ)
A-Z05
İMÖ 221.01 BİLİMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
Sa
A-104
A-201
A-B03 BİLİM MER.
DR. S. YILMAZ
FBÖ 247.01 FİZİK I (İMÖ)
A-104
DR. V. HATISARU
FBÖ 247.02 FİZİK I (İMÖ)
İMÖ 211.02 ANALİZ I
DR. E. ÖĞÜT
İMÖ 222.01 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİ
A-B01
DR. S. YILMAZ
DR. Z. S. AY
İMÖ 221.02 BİLİMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
A-Z04
DR. S. YILMAZ
İMÖ 211.02 ANALİZ I
A-101
DR. V. HATISARU
DR. E. ÖĞÜT
İMÖ 211.01 ANALİZ I
Ça
EBB 279.08 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (İMÖ)
A-Z05
Müh. B406
DR. E. ÖĞÜT
DR. G. TAN ŞİŞMAN
İMÖ 213.01 LİNEER CEBİR I
M6
Pe
DR. E. ÖĞÜT
İMÖ 222.02 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİ
A-B01
DR. Y. ŞAHİNER
İMÖ 211.01 ANALİZ I
Cu
Müh. B406
DR. E. ÖĞÜT
İMÖ 213.02 LİNEER CEBİR I
A-101
Ders Planı Oluşturuldu:23.09.2014
DR. E. ÖĞÜT
aSc Ders Dağıtım
İMO 3. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
1
Pa
11:00 - 11:45
2
3
12:00 - 12:45
5
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
6
16:00 - 16:45
7
8
17:00 - 17:45
9
İMÖ 325.01 MATEMATİK
ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM
TEK.
A-202 BİL.LAB.
DR. B. YILDIZ
İMÖ 315.01 ANALİTİK GEOMETRİ
İMÖ 325.02 MATEMATİK
ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM
TEK.
A-202 BİL.LAB.
DR. B. YILDIZ
Müh. B412
A-209
DR. M. ŞAHİN
İMÖ 321.01 ÖZEL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ I
İMÖ 311.01 ANALİZ III
Sa
13:00 - 13:45
Öğle arası
A-209
DR. S. DİNÇER
DR. İ. E. YETKİN ÖZDEMİR
İMÖ 321.02 ÖZEL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ I
A-209
Ça
İMÖ 317.01 CEBİRE GİRİŞ
İMÖ 313.02 İSTATİSTİK VE
OLASILIK I TEORİK
A-Z04
İMÖ 313.02 İSTATİSTİK VE
OLASILIK-1 PRATİK
A-202 BİL.LAB.
DR. R. TEKİN SİTRAVA
İMÖ 321.01 ÖZEL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ I
Pe
A-Z04
DR. R. TEKİN SİTRAVA
A-B01
DR. İ. E. YETKİN ÖZDEMİR
A-Z04
İMÖ 313.01 İSTATİSTİK VE
OLASILIK I TEORİK
A-104
DR. R. TEKİN SİTRAVA
Müh. B405
DR. E. SAYGI
İMÖ 319.01 BİLİM TARİHİ
İMÖ 321.02 ÖZEL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ I
Cu
DR. İ. E. YETKİN ÖZDEMİR
DR. G. ÇAKMAKÇI
İMÖ 319.02 BİLİM TARİHİ
A-101
DR. İ. E. YETKİN ÖZDEMİR
DR. G. ÇAKMAKÇI
İMÖ 313.01 İSTATİSTİK VE
OLASILIK-1 PRATİK
A-202 BİL.LAB.
DR. R. TEKİN SİTRAVA
İMÖ 371.01 ZEKA OYUNLARI I
İMÖ 311.02 ANALİZ III
A-Z03
Ders Planı Oluşturuldu:23.09.2014
DR. S. DİNÇER
A-Z04
DR. E. SAYGI
aSc Ders Dağıtım
İMO 4. SINIF
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eğitim Fakültesi
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
1
11:00 - 11:45
2
Pa
12:00 - 12:45
3
14:00 - 14:45
5
15:00 - 15:45
6
7
16:00 - 16:45
8
17:00 - 17:45
9
İMÖ 413.01 OKUL DENEYİMİ PRATİK
İMÖ ofis
Sa
13:00 - 13:45
Öğle arası
İMO 4. SINIF
İMÖ 413.02 OKUL
DENEYİMİ TEORİK
EBB 391.08 SINIF YÖNETİMİ
EBB 491.08 REHBERLİK
İMÖ ofis DR. B. YILDIZ
A-Z04
DR. ERKİ
Ça
İMÖ 413.03 OKUL
DENEYİMİ TEORİK
İMÖ ofis
M6
DR. Z. S. AY
DR. BALLI
İMÖ 411.01 ELEMANTER SAYI KURAMI
M7
EBB 393.08 ÖZEL EĞİTİM (İMÖ)
A-Z09
DR. F. YILDIZ
DR. DEMİRCİOĞLU
İMÖ 417.01 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
Pe
A-201
İMÖ 421.01.02 GÖRSEL SANATLAR
KÜLTÜRÜ
DR. S. BULUT
İMÖ 417.02 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
A-Z09
DR. S. BULUT
A-104
DR. B. AKHUN
İMÖ 413.01 OKUL
DENEYİMİ TEORİK
Cu
İMÖ 371.02 ZEKA OYUNLARI I
A-B03 BİLİM MER.
Ders Planı Oluşturuldu:23.09.2014
İMÖ ofis DR. E. SAYGI
DR. E. SAYGI
aSc Ders Dağıtım
Download

imo 1. sınıf - Hacettepe Üniversitesi