II. ARA SINAVLAR İÇİN SINIF DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU
Tarihi
Saati
01.12.2014
10.00-11.50
09.12.2014
13.00-15.50
09.12.2014
10.00-12.00
10.12.2014
09.00-11.00
11.12.2014
09.00-11.45
12.12.2014
10.00-12.50
15.12.2014
10.00-12.00
15.12.2014
13.00-15.00
18.12.2014
13.00-15.00
Ara sınavı
Yapılacak Olan
Dersin Kodu ve
Adı
IED 365(01)
Tiyatro I
IED 441 (02)
Edebiyat K I
İED 133 (01)
Çeviri I
IED 151 (01)
İngiltere’ye GB I
IED 441 (01)
Edebiyat K I
IED 485 (01)
İng. Romanı IV
IED 143(03)
Edebiyata Girş.
IED 463 (01)
İng. Tiyatrosu III.
IED 463 (02)
İng. Tiyatrosu III.
Ara sınavı Yapılacak
Olan Dersin
Sorumlusu
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya
Prof.Dr.
Serpil Oppermann
Doç. Dr. Aytül Özüm*
Prof.Dr.
Huriye Reis*
Prof.Dr.
Huriye Reis
Prof.Dr.
Serpil Oppermann
Prof. Dr. Burçin Erol*
Prof.Dr.
Deniz Bozer
Prof.Dr.
Deniz Bozer
Ara
sınavın
Yapılacağı
Derslik
B2/204
B2/203
B2/203
B2/205
B2/204
B2/205
B2/204
B2/203
B2/203
Dersliği
Değişecek
Dersin Kodu ve
Adı
IED 281 (01)
Öykü İ
IED 257 (01)
İng. T. Y.
475 (01) Şiir
Düzyazı IV
IED 233 (02)
IED 365 (02)
Tiyatro I
IED 261 (03)
Kültür A. Gir.
IED 281 (01)
Öykü İ
IED 381 (01) (S)
Diğer Edebi A.
IED 281 (03)
Öykü İ
Dersliği Değişecek Olan
Dersin Sorumlusu
Dersin
Yapılacağı
Derslik
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
ZNG
Yar.Doç.Dr. Sinan Akıllı*
ZNG
Prof. Dr. Burçin Erol
ZNG
Yar.Doç.Dr.
Alev Karaduman*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Prof.Dr.
Serpil Oppermann*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Doç.Dr.
Hande Seber*
Yar.Doç.Dr.
Şebnem Kaya*
Not: Dersliği ZNG olarak değiştirilen ve tabloda belirtilen tarihlerde sınavı olmayan dersler normal program saatlerine göre yapılacaktır.
Prof.Dr. Burçin Erol
Bölüm Başkanı
ZNG
ZNG
ZNG
B1/Z03
ZNG
ZNG
Download

II. Ara Sınav için Sınıf Değişiklikleri Tablosu