AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Haftalık Türkiye - AB Gündemi
11. Hafta (10-16 Mart 2014)
10 Mart 2014, PAZARTESİ
09:30-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanları Pınar Aşan Özalp ve Galena İş’in, “Yeni Uluslararası İklim
Değişikliği Anlaşması” hazırlık toplantısına (BMİDÇS ADP 2.4
oturumları) katılımı(10-14 Mart)
Bonn, ALMANYA
9:00-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Çiğdem Akın Yavuz’un, T.M.C. Asser Instituut ve Hollanda
Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Access to Justice”
konulu Matra Patrol eğitim programına katılımı
Lahey, HOLLANDA
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü
İlksen Hilal Yıldır ve AB İşleri Uzman Yardımcısı Yunus Yılmaz’ın,
Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında
gerçekleştirilecek olan Brüksel Çalışma Ziyaretine katılımı (10-14
Mart)
Brüksel, BELÇİKA
10:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı
Koordinatörü Cemile Türkeş’in, Lahey’de düzenlenecek “Kamu Mali
Yönetimi” konulu Matra eğitim programına katılımı (9-19 Mart)
Lahey, HOLLANDA
10:30-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik
başkanlığında, (Avrupa Birliği Hukuku Başkanı Özlen Kavalalı ve AB
Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ezgi Çerçi’nin de katılımı ile)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri ile karayolu
kotalarına ilişkin olarak gerçekleştirilecek toplantı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
11 Mart 2014, SALI
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı Koordinatörü
Burcu Altınordu, AB İşleri Uzmanları Erhan Demir, Mustafa Aydın,
Özgür Ökmen, AB İşleri Uzman Yardımcısı Cavit Burak Bural ve Mali
İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Dalsu Uslu’nun,
Çevre Sektörü Operasyonel Programı Belgesinin hazırlanması ve IPA
II. döneminde finansman sağlanacak öncelikli projelerin belirlenmesi
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
“Önceliklendirme Çalıştayı”na katılımı (11-12 Mart)
Vilayetler Evi, Gölbaşı/Ankara
düzenlenecek
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Derya Balyan’ın, Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı
Belgesinin hazırlanması ve Program kapsamında desteklenecek
eylemlerin görüşülmesi amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca düzenlenecek olan çalıştaya katılımı
Swiss Otel/Ankara
09:30-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Cemre Artan’ın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı’nın “sosyal içerme önceliği” alanında
düzenlenecek “Türkiye’de Sosyal İçerme ve İstihdam” konulu
Konferansa katılımı
Hilton, Ankara
10:00-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel
başkanlığında, IPA II hazırlık sürecinin değerlendirilmesi
amacıyla Bakanlığımız Başkanlıkları ve ilgili Bakanlıkların üst düzey
yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek “IPA II İstişare Toplantısı”
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı koordinasyonunda,
Sağlık Bakanlığı personeline yönelik olarak düzenlenecek IPA Proje
Hazırlama Semineri (11-14 Mart)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Faruk Yazıcıoğlu’nun, yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan
"Maden Atıklarının Yönetimi Projesi" yönlendirme komitesi
toplantısına katılımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara
14:00-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzman Yardımcısı Cavit Burak Bural’ın, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nda düzenlenen Maden Atıkları Yönetimi Projesi Teknik
Yardım Bileşeni İzleme Komitesi 7. Toplantısına katılımı
Ekonomi Bakanlığı, Ankara
15:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma
Başkanlığı’nda görevli AB İşleri Uzman Yardımcıları Abdurrahman
Alptekin ve Erencan Tezcan’ın, Sağlık Bakanlığı personeline TAIEX
ve Eşleştirme mekanizmaları hakkında yapacakları bilgilendirme
sunumu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
12 Mart 2014, ÇARŞAMBA
09:30-10:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel’in, Avrupa
Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Analiz
Değerlendirme ve Dış İlişkiler Direktörü Georg Fischer başkanlığındaki
heyeti kabulü
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:00-11:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Gül Yurdakul’un, IPA 2014 Programlaması “Adalet” alt
sektörü kapsamında gerçekleştirilecek toplantıya katılımı
Adalet Bakanlığı, Ankara
10:00-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Dr. Gülçin Karaş Duman, Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal
Yapılanma Başkanlığı Koordinatörü Osman Düzel, AB İşleri Uzmanı
Emre Akyüz, AB İşleri Uzman Yardımcıları Dr. Mete Çevik ve Pınar
Numanoğlu’nun, Mali İşbirliği Başkanlığı tarafından Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın yeni Twinning süreci hakkında
bilgilendirilmesi amacı ile düzenlenecek toplantıya katılımı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:30-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Tülay Bozkurt ve Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Selman Çetin’in, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından düzenlenen “Türkiye’de Gemi Kaynaklı Emisyonlar Projesi
Yönlendirme Komitesi Toplantısı”na katılımı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara
13:00-14:30
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerine yönelik
olarak Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı Elif
Kurşunlu’nun “Türkiye-AB Müzakere Süreci” ve Siyasi İşler Başkanı
Ege Erkoçak’ın “Siyasi Reformlar ve Demokratikleşme” konulu
sunumları
TÜSİAD, İstanbul
13 Mart 2014, PERŞEMBE
09:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı AB İşleri
Uzman Yardımcısı Pınar Numanoğlu’nun, AB Komisyonu Denizcilik
ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2014 Küresel
Avlanma Kapasitesi ("Global Fishing Capacity – Less is more") temalı
konferansa katılımı (13-14 Mart)
Selanik, YUNANİSTAN
09:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanı A. Deren Doğan Yavuz ve AB İşleri Uzmanı/Koordinatör
Hezar Tanrısever’in, 19 No’lu İstihdam ve Sosyal Politika Faslı
sendikal haklar üst düzey çalışma grubu toplantısına katılımı
Hilton Otel, Ankara
09:30 - 16:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Orhan Aydın ve Mustafa Ünsoy ile AB İşleri Uzman Yardımcıları
Övünç Güneş ve Kubilay Sitrava tarafından, Bulgaristan-Türkiye IPA
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında verilecek Proje Uygulama
Eğitimi
Balkan Kongre Merkezi, Edirne
09:30-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Kamile Yüksel Gürdal ve Eğitim ve Kurumsal Yapılanma
Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Erencan Tezcan’ın, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik düzenlenecek olan AB
eğitimlerine birer sunum yapmak üzere eğitici olarak katılımı
Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB İşleri
Uzmanları Arzu Kütükçüoğlu ile Saffet Aras Uygur’un, Girdi Tedarik
Stratejisi Yatay Eylem Planı’nda yer alan “kamu alımları” hakkındaki
eyleme ilişkin olarak düzenlenecek toplantıya katılımı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
14:30-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı Elif Kurşunlu ve
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan
Ayhan’ın, Bakanlığımızı ziyaret edecek Gençlik ve Spor Bakanlığı
uzman yardımcılarına “Avrupa Birliği Bakanlığının faaliyetleri, AB
kurumları ve Türkiye-AB Müzakere Süreci” konularında verecekleri
brifing
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
14 Mart 2014, CUMA
10:00-15:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Aylin Çağlayan
Özcan ve AB İşleri Uzmanı Tülay Bozkurt’un, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
tarafından
düzenlenecek
“Denizcilik
Koordinasyon Komisyonu 2014 Yılı 1. Toplantısı”na katılımı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ek Binası, Ankara
10:30-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel
başkanlığındaki Avrupa Birliği Bakanlığı heyetinin, Genişleme Genel
Müdürlüğü Direktörü A. Cas Granje başkanlığındaki Komisyon heyeti
ile birlikte gerçekleştireceği IPA II Dönemi hazırlık sürecine ilişkin
istişare toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
15 Mart 2014, CUMARTESİ
16 Mart 2014, PAZAR
Download

10-16 Mart 2014 - Avrupa Birliği Bakanlığı