AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Haftalık Türkiye - AB Gündemi
22. Hafta (26 Mayıs – 1 Haziran 2014)
26 MAYIS 2014, PAZARTESİ
09:30-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Saffet Aras Uygur’un, “Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve
Offset Uygulamaları Paneli”ne katılımı
Ankara Ticaret Odası, Ankara
10:00-13:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet YÜCEL’in
Başkanlığında gerçekleştirilecek Reform İzleme Grubu Değerlendirme
Toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:00-13:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar
Tanlak’ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM)’da gerçekleştirilecek olan “Avrupa
Birliği’nde Eğitim ve Staj Olanakları” konulu derse eğitici olarak
katılımı
ATAUM, Ankara
14:00-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Hilal Beycan ve Volkan Kocagül ile AB İşleri Uzman Yardımcısı Emre
Alptekin’in Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda göreve
başlayan uzman yardımcılarına yönelik gerçekleştirecekleri sunum
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ankara
14:00-18:30
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı Hukuk Müşaviri
Songül Varol ve Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Cavit Burak Bural’ın, Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Müdürlüğü heyet ziyareti kapsamında düzenlenen “Gemi Geri
Dönüşümü” konulu toplantıya katılımı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara
27 Mayıs 2014, SALI
10:00-12:00
13. İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
1/4
10.00-12.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı AB İşleri
Uzmanları Erkin Soysaldı ve Eda Zorlu ile Sektörel Politikalar
Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Galena İş’in 2014-2020 dönemi Katılım
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı hazırlıkları
çerçevesinde “Tarım -Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri” dahilinde
uygulanması planlanan “su koruma” alt-tedbirine ilişkin olarak
gerçekleştirilecek toplantıya katılımı
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
10:00-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanları Tülay Bozkurt ile Pınar Aşan Özalp’in “Türkiye – AB
Denizcilik Diyaloğu İkinci Toplantısı”na katılımı
Dışişleri Bakanlığı, Ankara
10.30-12.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Selman Çetin’in yararlanıcısı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı olan “Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü” projesinin
Yönlendirme Komitesi Toplantısına katılımı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara
11.00-12.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Kazım Kartal ile Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı
Cemre Artan’ın Türkiye Adalet Akademisi tarafından ESEI
programlamasına sunulan Aile Mahkemeleri konulu proje önerisine
ilişkin düzenlenecek toplantıya katılımı
Türkiye Adalet Akademisi, Ankara
28 Mayıs 2014, ÇARŞAMBA
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Ezgi Çerçi ile Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Galena
İş’in, İstanbul Uluslararası Su Forumuna katılımı (28-29 Mayıs)
Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
09:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bengül
Gökcan Bülbül ve ilgili uzmanların Maliye Bakanlığı tarafından
düzenlenen İç Kontrol ve Performans Bütçe konulu toplantıya katılımı
(28-31 Mayıs)
Afyonkarahisar
09:30-13:30
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı Hukuk Müşaviri
Songül Varol’un, İKV ve MÜSİAD organizasyonu ile düzenlenen
2/4
“Türk Vatandaşları İçin Vizesiz Dolaşım: Geri Kabul ve Sonrası”
konulu panele katılımı
MÜSİAD Konferans Salonu, İstanbul
10:00-12:00
3 Haziran 2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek 122. TürkiyeAB Ortaklık Komitesi Hazırlık Toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
14.00-18.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Aylin Çağlayan
Özcan ve Sektörel Politikalar Başkanlığı Koordinatörü Burcu
Altınordu’nun, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (BMİDÇS) müzakereleri çerçevesinde düzenlenecek
hazırlık toplantısına katılımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara
29 Mayıs 2014, PERŞEMBE
14:00-15:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet YÜCEL
Başkanlığında, “Ülkemizin Yaratıcı Avrupa Programına İştiraki”
hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilecek
toplantı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
14.00-16.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Erkin Soysaldı’nın “Koyun Karkaslarının Sınıflandırılmasına
Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlıkları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan çalışma grubu toplantısına
katılımı
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
14:00-16:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Cemre Artan’ın, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından İsveç
Başkonsolosluğu’nun desteği ile yürütülen “Rodimata Projesi” açılış
toplantısına katılımı
İsveç Başkonsolosluğu, İstanbul
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Meltem Bektaş Bayrambey ile Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB
İşleri Uzmanı Mutlu İnce’nin, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
ve Türk Kızılayı’nın yararlanıcısı olduğu, “Geleceğin Kan
Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek Projesi”nin Yönlendirme
Komitesi toplantısına katılımı
Plaza Otel, Ankara
3/4
14:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Gözde Dilektaşlı’nın, ESI tarafından düzenlenen “Türkiye
için Vizesiz Seyahat” konulu seminere katılımı (29-31 Mayıs)
İstanbul
30 Mayıs 2014, CUMA
11:00-11:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet YÜCEL’in UNICEF
Türkiye Temsilci Yardımcısı Lieke Van de Wiel'i kabulü
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:00-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı
Koordinatörü Zelal Şen’in Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve
Meslek Lisesi öğrencilerine AB, AB’nin işleyişi, kurumları, AB uyum
sürecinin günlük hayatımıza etkileri ve AB’nin gençlere sunduğu
fırsatlara yönelik gerçekleştireceği sunum
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi, İstanbul
14.00-17.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Gülçin Karaş Duman, AB İşleri Uzmanları Erkin Soysaldı ve Emre
Akyüz ile AB İşleri Uzman Yardımcısı Mete Çevik’in Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin
katılım sağlayacağı İstatistik Strateji Belgesi Çalışma grubu
toplantısına katılımları
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
31 Mayıs 2014 CUMARTESİ
01 Haziran 2014, PAZAR
4/4
Download

DEVLET BAKANLIĞI - Avrupa Birliği Bakanlığı