AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Haftalık Türkiye - AB Gündemi
18. Hafta (28 Nisan-4 Mayıs 2014)
28 Nisan 2014, PAZARTESİ
09.00-18.00
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Demet Özkan Baltat’ın “Mevsimlik Tarımda En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konferansı”na katılımı
Dedeman Bostancı Otel, İstanbul
09.30-12.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili ve Türkak Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yücel Başkanlığında gerçekleştirilecek Türkak Yönetim
Kurulu Toplantısı
Türk Akreditasyon Kurumu, Ankara
09.30-12.30 AB Hukuku Başkanı Özlen Kavalalı’nın, Ankara Üniversitesi
tarafından düzenlenen Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizileri
kapsamında “Türkiye-AB İlişkilerinde Vize ve Geri Kabul” konulu
sunumu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
09.30-16.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Derya Balyan, Özge Arcan ve Meltem Bektaş Bayrambey’in Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli yararına verilecek IPA Proje
Hazırlama Seminerine eğitici olarak katılımları (28-29 Nisan)
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
09.30-16.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan
başkanlığında 2014-2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği
Programı kapsamındaki 8 ülkenin temsilcilerinin katılımlarıyla
düzenlenecek “Ortak Programlama Komitesi” toplantısı (28-29 Nisan)
Şile, İstanbul
09.30-17.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanlığı Uzmanı Almula
Türedi ve Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Uzmanı Volkan
Tuncay’ın Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi
(VABpro) Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek
“Bartın’da AB Günleri” etkinliğine konuşmacı olarak katılımları (28-30
Nisan)
Bartın Valiliği, Bartın
10.00-14.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı AB
İşleri Uzmanı Zerrin Keskin'in 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde AB
1/3
Türkiye Delegasyonu tarafından Bakanlığımızla işbirliği halinde
düzenlenecek “Avrupa'nın Ritmi Sokak Festivali” Koordinasyon
Toplantısı'na katılımı
Ceylan Intercontinental Otel, İstanbul
29 Nisan 2014, SALI
10.00-12.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı
Koordinatörü Osman Düzel ve AB İşleri Uzman Yardımcısı
Abdurrahman Alptekin’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uzman
Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenecek TAIEX Mekanizması
eğitimine eğitici olarak katılımları
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10.30- 12.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Koordinatörü
Murat Kuş, AB İşleri Uzmanları Arzu Kütükçüoğlu, Mürşide Ayşin
Bektaş ve Meltem Gündoğar ile AB İşleri Uzman Yardımcısı Ulaş
Ceran’ın TEPAV ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen “AB-Türkiye
Gümrük Birliği Raporu Değerlendirmesi” başlıklı toplantıya katılımları
TEPAV, Ankara
11.00–11.30 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’in Makedonya
Büyükelçisi Goran Taskovski'yi Kabulü
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
14.00-16.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Faruk Yazıcıoğlu ile Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Galena İş ve Pınar Aşan’ın “Yüzme Sularının İzlenmesi Alanında Uyum”
AB Eşleştirme Projesinin Beşinci Yönlendirme Komitesi Toplantısına
katılımları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
14.00-16.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Dr. Gülçin Karaş Duman ve AB İşleri Uzmanı Erkin Soysaldı’nın
“Koyun Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”
hazırlıkları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda
oluşturulan çalışma grubu toplantısına katılımları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
14.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
İrem Özgür’ün yararlanıcısı Adalet Bakanlığı olan “Ceza İnfaz
Kurumlarında
İnfaz
Hizmetlerinin
Geliştirilmesi”
projesinin
Yönlendirme Komitesi Toplantısına katılımı
Adalet Bakanlığı, Ankara
2/3
30 Nisan 2014, ÇARŞAMBA
09.30-12.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı Uzmanı Şefkat
Utsukarçi Tulun ile Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı İrem
Özgür’ün yararlanıcıları Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı olan “Çocuklar İçin Adalet” Projesinin 9. Yönlendirme Kurulu
toplantısına katılımları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara
10.00-12.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Koordinatörü
Osman Düzel’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak eşleştirme mekanizmasına
giriş ve eşleştirme mekanizmasında seçim süreci konularında vereceği
eğitim
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatör Dr.
Şebnem Gürbüz’ün “Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi Çalıştayı” na
katılımı
Türk Patent Enstitüsü, Ankara
1 Mayıs 2014, PERŞEMBE
2 Mayıs 2014 CUMA
10.00-11.00
Katılım Politikası Başkanı Elif Kurşunlu’nun, Celal Bayar
Üniversitesi’nden Doçent Dr. Fatih Demir ile “Türkiye-AB İlişkileri” ve
“AB Müktesebatının Benimsenmesinde İdari Kapasitenin Önemi”
konularında gerçekleştireceği görüşme
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10.00-16.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Koordinatörü
Osman Düzel’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü personeline yönelik olarak eşleştirme mekanizması
sözleşme süreci, uygulama süreci ve final süreci konularında vereceği
eğitim
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
3 Mayıs 2014, CUMARTESİ
4 Mayıs 2014, PAZAR
3/3
Download

DEVLET BAKANLIĞI - Avrupa Birliği Bakanlığı