AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Haftalık Türkiye - AB Gündemi
13. Hafta (24-30 Mart 2014)
24 Mart 2014, PAZARTESİ
09:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı’ndan Mütercim
Özge Özmen Öztürk ve Mütercim Sibel Özcan’ın, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından düzenlenecek Çevirmenlik Meslek
Standardına İlişkin Yeterlilik Geliştirme çalıştayına katılımı
Ramada Otel, Ankara (24-25 Mart)
09:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak’ın,
Brüksel’de Siyasi Direktörler düzeyinde gerçekleştirilecek olan Siyasi
Diyalog toplantısına katılımı
Brüksel, BELÇİKA (24-25 Mart)
13:00-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanı Aylin Çağlayan
Özcan’ın, ICCI 2014-2. Enerji Sektör Buluşması’na katılımı
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul
25 Mart 2014, SALI
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Altan Apar ve AB İşleri Uzman
Yardımcısı Aydan Yılmaz’ın, Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı TAIEX çalıştayına katılımı
TOBB, Ankara
10:00-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Özge Arcan ve Meltem Bektaş Bayrambey’in, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü personeline yönelik olarak düzenlenecek IPA Proje
Hazırlama Seminerine eğitimci olarak katılımı (25-26 Mart)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara
14:00-16:00
Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Erencan Tezcan’ın, Bilgi ve İletişim Sektöründe Piyasa
Gözetim Sisteminin Güçlendirilmesi konulu eşleştirme projesinin
koordinasyon toplantısına katılımı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Mürşide Ayşin Bektaş’ın, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Sektörüne Yönelik Güçlendirilmiş Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Sistemleri Eşleştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan proje
toplantısına katılımı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanları Pınar Aşan Özalp ve Galena İş’in, Uluslararası Sivil
Havacılık Örgütü Kapsamındaki Piyasa Bazlı Mekanizmalar konulu
toplantıya katılımı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara
14:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Proje
Uygulama Başkanlığı Koordinatörü İlksen Hilal Yıldır, Siyasi İşler
Başkanlığı Koordinatörü Çağrı Çakır ve Sivil Toplum, İletişim ve
Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan’ın, Proje Uygulama
Başkanlığı tarafından düzenlenen IPA II sivil toplum alt sektörü birinci
çalışma grubu toplantısına katılımı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
14:30-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’in, İstatistik
Konseyi 10. Toplantısı’na Katılımı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
26 Mart 2014, ÇARŞAMBA
09:00-13:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Umut Azak’ın, Denizli İçin
Yeni Ufuklar: Yeni Fırsatlar semineri kapsamında AB Birlik
Programları ve Ajansları başlıklı sunumu
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
09:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı AB İşleri Uzmanı/Koordinatörü Dr. Petek Karatekelioğlu ve
AB İşleri Uzman Yardımcısı Demet Özkan Baltat’ın, Bursa Büyükşehir
Belediyesi ve Bursa Valiliği için düzenlenen AB müktesebatı eğitimleri
kapsamında Sosyal Politika ve İstihdam faslı ile Eğitim ve Kültür faslı
konularındaki sunumu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa
09:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Dr. Şebnem Gürbüz’ün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından resmi veteriner hekimler için hazırlanan eğitim modülü
kapsamında düzenlenecek Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
politikaları faslında AB’ye uyum durumunda gelinen nokta konusunda
yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımı
Papillon Zeugma Otel, Antalya
09:30-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Yasin Kocabıyık’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa
Valiliği için düzenlenen AB müktesebatı eğitimleri kapsamında
Ulaştırma Müktesebatı ve Yerel Yönetimler konulu sunumu
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Bursa
09:30-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı G. Özge Akpınar’ın, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından
düzenlenen Ekolojik Ayak İzi çalıştayına katılımı (26-27 Mart)
Mövenpick Otel, Ankara
09:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Özgür Ökmen’in, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar
Birliği tarafından gerçekleştirilecek olan 9. Teknik Müşavirlik
Kongresi’ne katılımı
Ambassadore Otel, Ankara
09:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Kubilay Sitrava’nın, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının
2014-2020 yeni dönem çalışmalarına ilişkin olarak INTERACT
tarafından düzenlenen toplantıya katılımı
Madrid, İSPANYA
09:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Derya
Balyan’ın,
Hazine Kontrolörlerine
yönelik
olarak
gerçekleştirileceği Mali İşbirliği ve IPA II Dönemi konulu sunumu
Hazine Müsteşarlığı, Ankara
11:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkalığı Mali
Hizmetler Uzmanları Cezmi Yarımdağ ve Osman Murat Çetin’in,
Fujitsu tarafından düzenlenen kamu yararına teknoloji konferansına
katılımı
JW Marriott Hotel, Ankara
14:00-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü
Dr. Gülçin Karaş Duman ve AB İşleri Uzmanı Erkin Soysaldı’nın,
2014-2020 dönemi Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi hazırlıkları
kapsamında düzenlenecek olan toplantıya katılımı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
14:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bengül
Gökcan Bülbül ve Mali Hizmetler Uzmanı Satılmış Güler’in, Strateji
Geliştirme Başkanları aylık istişare toplantısına katılımı
Sayıştay Gölbaşı Tesisleri, Ankara
27 Mart 2014, PERŞEMBE
09:30-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcıları Serkan Bozkurt ve Övünç Güneş’in, ENPI Karadeniz
Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim, Denetim ve
Kontrol Grubu toplantısına katılımı
Bükreş, ROMANYA
10:00-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Meltem Bektaş Bayrambey ve Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB
İşleri Uzmanı Mutlu İnce’nin, yararlanıcısı Sağlık Bakanlığı olan İnsan
Doku ve Hücrelerinin Uyumlaştırılması Projesi Yönlendirme Komitesi
toplantısına katılımı
Sağlık Bakanlığı, Ankara
10:00-12:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Nuray Çelebi ve Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı AB İşleri
Uzman Yardımcısı Esra Keleş’in, yararlanıcısı Türkiye İstatistik
Kurumu olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının
Güçlendirilmesi Projesi Yönlendirme Komitesi toplantısına katılımı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
12:00-17:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı AB işleri Uzman Yardımcıları Umut Azak ve Aydan
Yılmaz’ın, Bakanlığımızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline
verilen AB eğitimleri kapsamında, AB Birlik Programları ve Ajansları
ile Avrupa Birliği Bölgesel Politika Müktesebatı ve Yerel Yönetimler
konularında gerçekleştirecekleri sunumlar
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul
14:00-16:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı
AB
İşleri
Uzmanı/Koordinatörü
Dr.
Petek
Karatekelioğlu’nun, Öğrenme Hareketliliği çalışma grubu toplantısına
katılımı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
14:00-18:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Proje
Uygulama Başkanlığı Koordinatörü İlksen Hilal Yıldır, Siyasi İşler
Başkanlığı Koordinatörü Çağrı Çakır, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür
Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan ve Siyasi İşler Başkanlığı AB
İşleri Uzmanı Hilal Beycan’ın, Proje Uygulama Başkanlığı tarafından
düzenlenecek IPA II sivil toplum alt sektörü ikinci çalışma grubu
toplantısına katılımı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
28 Mart 2014, CUMA
10:00-11:00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet YÜCEL’in,
Avustralya Büyükelçisi James Larsen’i kabulü
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10:00-12:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak
başkanlığında, IPA II süreci kapsamında Bakanlığımızın sorumlu
kuruluş olarak belirlendiği temel haklar alt alanına yönelik olarak
paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılacak hazırlık toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
13:00-17:30
Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanı Gökhan
Aralan’ın, İstanbul Sanayi Odası’nın düzenleyeceği Gıda Sektörü
AB’ye Uyum Sürecini Tartışıyor isimli panele katılımı ve 12 No’lu
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslında gelinen aşama
konusundaki sunumu
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul
29 Mart 2014, CUMARTESİ
30 Mart 2014, PAZAR
Download

24-30 Mart 2014 - Avrupa Birliği Bakanlığı