AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Haftalık Türkiye - AB Gündemi
25. Hafta (16– 22 Haziran 2014)
16 HAZİRAN 2014, PAZARTESİ
14.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Galena İş ile Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Faruk Yazıcıoğlu’nun
yararlanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan “Su Kalitesi İzleme Konusunda
Kapasite Geliştirme” konulu AB Teknik Yardım Projesi 4. Yönlendirme
Komitesi toplantısına katılımı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara
14.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Meltem Gündoğar’ın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi toplantısına katılımı
TOBB Sosyal Tesisleri, Ankara
17 HAZİRAN 2014, SALI
09.30-12.00 Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Altan
Apar ve Uzman Yardımcısı Aydan Yılmaz’ın “Türkiye’de Fikri Mülkiyet
Hakları ve Yatırım Ortamı Paneli”ne katılımları
TOBB, Ankara
09.00-18.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcıları N. Ceren Demir ve Mustafa Sarıtaş’ın ENPI Karadeniz
Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı II. Teklif Çağrısı altında yürütülen
179 No’lu “Sürdürülebilir Bir Karadeniz Turizmi için Ortak Tanıtım ve
Gelişim Stratejileri Karadeniz Ağı (BS NST)” projesine yönelik
gerçekleştirecekleri sonuç odaklı izleme ziyareti
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon
09.00-18.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü Şebnem
Gürbüz’ün et ve süt işletmelerine yönelik 12 Nolu fasıl kapsamında
gerçekleştirilecek olan FVO misyon ziyaretine katılımı (17-20 Haziran)
Samsun, Sinop
09.30-16.30 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Cavit Burak Bural’ın “Valiliklerde AB İşleri için Kapasite
Oluşturulması Projesi’nin (VABpro) Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
kapsamında Manisa’da gerçekleştirilecek “Manisa AB Yolunda: AB Çevre
Politikaları ve Katı Atık Yönetimi Uygulamaları Konferansı”na konuşmacı
olarak katılımı
Manisa OSB Konferans Salonu, Manisa
10.00-12:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı
koordinasyonunda düzenlenecek 2012 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali
İşbirliği programlamasının ilk paketinde yer alan TR-12-IB-JH-01 numaralı
“Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin
Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu eşleştirme projesinin seçim
toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
10.00–15.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı AB İşleri
Uzmanı Reşat Uğur Karacan, Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzman
Yardımcısı Ünsal Genç, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
AB İşleri Uzman Yardımcısı Umut Azak ve Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı AB
İşleri Uzman Yardımcısı Dr. Mete Çevik’in Malatya Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri” konulu seminere
katılımları
Malatya Kongre ve Kültür Sarayı, Malatya
11.30-16.30
23. Fasıl Çalışma Grubu Toplantısı
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
12.00-14.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı ile Siyasi
İşler Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek “Türkiye-AB İlişkileri” konulu
toplantı
JW Marriot Otel, Ankara
14.00-16.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı G.
Özge Akpınar’ın POPs Projesi 4. Yönlendirme Komitesi toplantısına katılımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara
14.00- 17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Mutlu İnce ve Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Meltem Bektaş
Bayrambey’in, Sağlık Bakanlığının faydalanıcısı olduğu Organ Bağışında
Uyum başlıklı projenin Yönlendirme Kurulu toplantısına katılımı
Sağlık Bakanlığı, Ankara
15.00-18.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan Başkanlığında
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında
düzenlenecek teknik toplantı
Margi Hotel, Edirne
18 HAZİRAN 2014, ÇARŞAMBA
09.30-14.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan Başkanlığında
Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na ait Ortak İzleme
Komitesi toplantısı
Margi Hotel, Edirne
10.00–15.00 Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcıları Nihan
Kocabaş ve Mehmet Gündoğdu’nun, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi Kalkınma
Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Amsterdam Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “Avrupa Birliği Hukuku Yaz Okulu
Programı” çerçevesinde “Kişilerin Serbest Dolaşımı“ ile “ İç Pazar Hukuku”
konulu seminerlere katılımları (18-25 Haziran 2014)
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
11.00-13.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’in Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu Toplantısına katılımı
Vali Galip Demirel Vilayetler Evi, Ankara
14.00-16.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Sivil
Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan ve AB İşleri
Uzmanı Zerrin Keskin'in, Almanya’da açılacak Yunus Emre Türk Kültür
Merkezleri’ne yönelik İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı'na katılımı
Yunus Emre Enstitüsü, Ankara
14.30-17.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan ve beraberindeki
heyetin Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014 – 2020
dönemine hazırlık amacıyla düzenlenen Bölgesel Danışma Forumu’na katılımı
RYS Hotel, Edirne
19 HAZİRAN 2014, PERŞEMBE
09.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı A.
Deren Doğan Yavuz ile Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı
İpek Çiçekdağ’ın 33. Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Toplantısına
katılımları
Swissôtel Büyük Efes, İzmir
10.00-17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı Elif Kurşunlu’nun,
Almanya Federal Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek
“Stratejik Diyalog Mekanizması” toplantısına katılımı (19-20 Haziran)
İstanbul
10.00-12.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı personelinin “AB ile Vize
Serbestisi Diyaloğu/Dördüncü Uzmanlar Heyeti Ziyareti”
kapsamında gerçekleştirilecek toplantılara katılımı (19-20 Haziran 2014)
Dışişleri Bakanlığı, Ankara
14.00-15.30 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’in Mali İşbirliği konulu
toplantıya katılımı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
14.00-17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Tülay Bozkurt’un Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen “Mevcut ve Muhtemel Ulaştırma Projeleri
Değerlendirme Toplantısı”na katılımı
Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü, Brüksel, BELÇİKA
14.00-17.00
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Mustafa Aydın ve G. Özge Akpınar’ın Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı
üzerine TBMM Çevre Komisyonunda düzenlenecek toplantıya katılımı
TBMM, Ankara
14.00-17.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanları
Pınar Aşan Özalp ve Galena İş’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
düzenlenen İDHYKK Eğitim, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme Çalışma
Grubu toplantısına katılımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara
14.00-17.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı
Cemre Artan ile Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı İrem Özgür’ün
yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olan “Engellilerin Toplumsal
Entegrasyonunun
Geliştirilmesi”
projesinin
Yönlendirme
Komitesi
Toplantısına katılımları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara
16.00-16.30
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’in Energy Community
Direktörü Kopac'ı kabulü
Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara
20 HAZİRAN 2014, CUMA
11.00-13.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Koordinatörü Murat
Kuş ve AB İşleri Uzmanı Mutlu İnce’nin, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumunun faydalanıcısı olduğu İnsan Aşı Serumlarında Kalite
Kontrol Testleri Projesi kapsamında desteklenen Tıbbi Biyolojik Ürünler
Kontrol Laboratuvarı açılış törenine katılımı
Refik Saydam Yerleşkesi, Ankara
14.00-17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Tülay Bozkurt’un Avrupa Komisyonu Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Trans-Avrupa Ağları /Connecting Europe Facility Finansman
Aracı Toplantısı”na katılımı
Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Brüksel, BELÇİKA
15.00- 17.00 Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Koordinatörü Şule
Özge İmamoğlu’nun, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon
Kurulunun 12. Toplantısına katılımı
Türk Patent Enstitüsü, Ankara
21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ
22 HAZİRAN 2014, PAZAR
Download

16– 22 Haziran 2014 - Avrupa Birliği Bakanlığı