SEBA-VEDOMÁ ŽENA
Cesta k ženskej podstate
Sebavedomá žena je žena vedomá si samej seba.
Vedomá svojich darov aj tieňov.
Vedomá si svojej krásy aj nedokonalosti, ktoré v sebe po celý život nesie.
Srdečne Vás pozývam dňa 14.6. 2014
od 18,00 do 21,00 h do CVČ Sunéčko
na otvorený ženský kruh cyklu
Cesta k ženskej podstate.
Cesta k ženskej podstate je cyklus stretnutí, ktoré prinášajú ženám priestor na
spoznanie seba, prácu na sebe a cestu do hlbín svojej duše. Súčasný svet, ktorý je
založený na mužskom princípe, nie je žene prirodzený. Je vystavená tlaku a stresu a
prejavuje sa to na rôznych úrovniach jej života (bolestivá alebo nepravidelná menštruácia, PMS, neplodnosť, smútok, depresie, vyčerpanosť, prázdnota...). Spoločne sa
pozrieme na oblastí, ktoré sa nás bytostne dotýkajú a budeme hľadať odpovede prostredníctvom zdieľania, rituálov, konštelačných cvičení, tancov a meditácií a cvičenia
vybraných asán z tantrickej jógy, ktoré sú pre ženu mimoriadne liečivé. Budeme pracovať so živlami, zlomovými dátumami (slnovrat, rovnodennosť, spln, nov), aspektami ženy, mesačným cyklom a ročným cyklom. Zoznámite sa so šamanskými
rituálmi, očisťovacími technikami a technikami na zhmotňovanie reality.
SEBA-VEDOMÁ ŽENA
Cesta k ženskej podstate
Našou najväčšou silou je naša zraniteľnosť
Postupne sa naučíme láskavým a jemným spôsobom spoznať seba, svoje telo, dušu a svoj
nekonečný tvorivý potenciál. Pre muža je najväčším darom šťastná žena, ktorá rozdáva lásku
navôkol, ale zároveň zostáva sama sebou. Je to kruh vedomých žien, ktoré vnímajú, že svet sa
transformuje prostredníctvom nás. Práca v kruhu je vedomá, hlboká a dôverná.
CVČ Sunéčko
Hlavná 26, Stupava
Poplatok: 15 Eur
Uzávierka prihlášok: 10.6.2014
E-mail: [email protected]
Tel.: 0917/517 843
Kapacita miest je obmedzena do 15.
Kruh je pre každú ženu, ktorá sa chce naučiť pracovať so svojim
potenciálom a skvalitniť svoj život. Je pre začiatočníčky aj ženy,
ktoré sa potrebujú spojiť samé so sebou, majú problémy
s menštruáciou, PMS, otehotnením alebo menopauzou. Pre ženy
manažérky, podnikateľky, ktoré denne narábajú so svojim
pracovným kalendárom. Pre všetky unavené ženy, ktoré cítia, že
takto to ďalej v ich živote nejde.
Ste srdečne vítané. Stretnutia budú prebiehať 1x do mesiaca a
každé bude zamerané na inú tému ženstva.
Je potrebné si so sebou priniesť pohodlné oblečenie, šatku na oči,
niečo na pitie, aj pod zub ( kúsok čokolády, oriešky, ovocie, to čo
máte rady.
Download

SEBA-VEDOMÁ ŽENA