skupina LaLoba
mohendžodáro tantrajóga pre ženy
SEDEM KLENOTOV ŽENY 2015
cyklus celodenných seminárov pre ženy v Bratislave
Milé ženy,
pozývame vás na nový cyklus celodenných zážitkových seminárov
SEDEM KLENOTOV ŽENY, ktorý otvárame na Slovensku už po šiesty raz,
tentokrát v Priestore Špirála v Bratislave.
Cyklus pozostáva zo siedmych na seba nadväzujúcich celodenných seminárov,
v sobotu v čase od 10.00 do 19.00 hod.
10.január –PREBÚDZANIE DIVOŠKY (Informačné centrum Svätý Jur)
7. február – PREBÚDZANIE DIVOŠKY (náhradný termín- vysvetlenie v texte)
21. február – LÁSKYPLNÉ SRDCE
7. marec –MÚDROSŤ KŇAŽKY
11.apríl - ODOVZDÁVANIE
2.máj – PRIJÍMANIE
23.máj - RADOSTNÉ LONO
6.jún – TANEC BOHYNE
Počas jednotlivých seminárov si dovolíme zostúpiť hlbšie k sebe samej,
prostredníctvom tantrajógy , starobylého tantrického cvičenia
Mohendžodáro a zážitkových programov inšpirovaných archetypom
Divokej ženy z knihy Ženy, ktoré behali z vlkmi.
Dôležitou súčasťou jednotlivých celodenných seminárov bude neustále
prehlbovanie spojenia s oblasťou lona- prostredníctvom posilňovania a
dynamiky panvového dna či jemných meditácií a vizualizácií vhodných na
zvedomovanie a liečenie panvových orgánov. Takto sa spoločne naučíme
vyživovať svoje telo zvnútra našej panvy a vďaka dynamike panvového dna
precítime prekrvenie a energetizovanie lonovej oblasti, čím môžeme predísť
množstvu zápalových či chronických ochorení panvových orgánov, napomôcť
plodnosti, úprave hormonálnej nerovnováhy či odstráneniu problémov
súvisiacich s menštruačným cyklom.
Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých seminárov bude práca so
spontánnym pohybom tela -prostredníctvom intuitívneho tanca či
aktívnych Osho meditačných techník ( kundalini,chakra dance,
gaurishankar, chakra sounds,no dimension), ale i jemné tantrické techniky,
meditácie, dychové cvičenia, no i hlbinné „katarzné“ programy na
uvoľnenie vlastných nepoznaných či potlačených emócií, individuálna
práca, práca vo dvojici i so skupinou, zdieľanie a oslava svojej ženskej cesty
a tvorivej životnej sily v bezpečnom prostredí ženského kruhu a v
prirodzených ženských rituáloch.
Cyklus celodenných seminárov Sedem Klenotov Ženy prebieha ako uzatvorený
cyklus, čo znamená, že počas rozbehnutého cyklu už nie je možné sa do skupiny
pridať. Týmto opatrením sa usilujeme o vytvorenie dôverného prostredia pre
spirituálnu prácu žien v skupine a bezpečného priestoru na prehĺbenie
vzájomných vzťahov a kontaktov.
Prvé celodenné semináre PREBÚDZANIE DIVOŠKY je možné ešte absolvovať
jednorázovo, od seminára LÁSKYPLNÉ SRDCE sa skupina uzatvára.
Prvý seminár PREBÚDZANIE DIVOŠKY je vstupným seminárom pre celý cyklus
Sedem klenotov ženy a je pre jeho absolvovanie veľmi dôležitý. Z tohto dôvodu
sme pre seminár PREBÚDZANIE DIVOŠKY vytvorili dva termíny :
10. januára v Informačnom centre Academia Istropolitana vo Svätom Jure a
7. februára v priestore Špirála v Bratislave.
POZOR! : Termín 7. február je náhradným termínom, ktorý bude aktuálny iba v tom
prípade, ak po ukončení semináru Prebúdzanie Divošky 10. januára vo Svätom Jure
zostanú v skupine žien prihlásených na celý cyklus Sedem klenotov ženy ešte voľné
miesta. V opačnom prípade ,ak sa skupina žien na celý cyklus Sedem klenotov naplní
a teda uzavrie, seminár v tomto náhradnom termíne už neprebehne!
Preto tým z vás, ktoré už teraz uvažujete o prihlásení na celý cyklus Sedem
klenotov ženy 2015 a rovnako tým z vás, ktoré už prihlásené ste, doporučujeme
absolvovať úvodný seminár Prebúdzanie Divošky v termíne 10. januára v
Informačnom centre vo Svätom Jure.
Seminármi SEDEM KLENOTOV ŽENY sprevádza Tereza Ruth
certifikovaná lektorka Mohendžodáro tantrajógy pre ženy,
katarzných meditačných techník a liečivých ženských
kruhov
viac : www.tereza-ruth.webnode.sk
Prihlasovanie :
[email protected]
Bližšie informácie : [email protected]
[email protected] 0917781495
http://tereza-ruth.webnode.sk/kurzy-a-seminare/celodenne-seminare/
Cena:
SEDEM KLENOTOV ŽENY cyklus 7 celodenných seminárov 245 Eur ( 7 x 35 Eur)
Celková platba je rozdelená na zálohovú platbu vo výške 70 Eur a zvyšnú čiastku
so splatnosťou pred seminárom LÁSKYPLNÉ SRDCE
PREBÚDZANIE DIVOŠKY celodenný seminár 45 Eur
V prípade, ak sa po absolvovaní celodenného semináru PREBÚDZANIE DIVOŠKY
rozhodnete prihlásiť na celý cyklus SEDEM KLENOTOV ŽENY, bude vám z pôvodnej ceny
45 Eur za celodenný seminár odrátaná časť 10 Eur.
Download

PDF letáku - Priestor Špirála