KALENDÁR SÚŤAŽÍ A PREHLIADOK 2015
Dátum
Názov podujatia
19. 02. 2015
VANSOVEJ LOMNIČKA – okresná súťaž v umeleckom
prednese žien
CINEAMA 2015 – regionálna súťažná prehliadka
amatérskych filmov
Človek a jeho tvorivá práca – regionálna súťažná prehliadka
tradičnej ľudovo-umeleckej úžitkovej tvorby - IX. ročník
DNI S TÁLIOU – regionálna súťažná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
DNI S TÁLIOU – regionálna súťažná prehliadka
amatérskych divadelných súborov
KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2015 – 46. ročník
okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov pre
okres Sabinov
KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2015 – 46. ročník
okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov pre
okres Prešov
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresná súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy, kat. I. – III.
NAJKRAJŠIA KRASLICA, MEDOVNÍK – VI. ročník
súťaže
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresná súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy, kat. I. – III.
XI. VEĽKONOČNÝ REMESELNÝ JARMOK
20. 02. 2015
06. - 20. 03.
2015
10. 03. 2015
11. 03. 2015
13. 03. 2015
15. 03. 2015
20. 03. 2015
20. 3. -7. 4.
2015
25. - 26. 3.
2015
26. 03. 2015
16. – 17. 4.
2015
19. 04. 2015
apríl
29. 04. 2015
07. 05. 2015
14. 05. 2015
05. 06. 2015
24. 06. 2015
jún
04.09.2015
04. 10. 2015
Miesto
konania
DJZ-ÚOČ
Prešov
DJZ-ÚOČ
Prešov
DJZ
Prešov
DJZ – MS
Prešov
DJZ – MS
Prešov
Mestská
galéria
Lipany
DJZ – MS
Prešov
Sabinov
ZŠ Komenského
DJZ-ÚOČ
Prešov
Prešov
ZŠ Kúpeľná
Šváby
Prešov
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresná súťaž v umeleckom
DJZ -ÚOČ
prednese poézie, prózy a divadiel poézie, kat. IV. – V.
Prešov
DO-RE-MI-FA – 21. ročník – regionálna prehliadka
DJZ – HB
speváckych zborov všetkých kategórií
Prešov
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA
DJZ-MS
Prešov
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajská súťaž v umeleckom DJZ-MS
prednese poézie a prózy, kat. IV.-V.
Prešov
Regionálna súťaž študentov stredných škôl v RÉTORIKE
DJZ
Prešov
Regionálna súťaž žiakov základných škôl v RÉTORIKE
DJZ
Prešov
MOJE NIE ZLU – vyhlásenie výsledkov krajskej literárnoDJZ
výtvarnej súťaže v tvorbe komiksu
Prešov
BAKALÁRSKE BRKÁ – regionálna súťaž v tvorbe pôvodnej DJZ
poézie a prózy
Prešov
PREČO SOM NA SVETE RÁD/A – celoslovenská
DJZ
putovná výstava výtvarných prác s protidrogovou tematikou
Prešov
SPIEVA CELÁ RODINA - okresná súťaž v speve ľudových
PKO
piesní
Prešov
PREBUDENÁ JESEŇ – prehliadka programov klubov
Široké
dôchodcov
15. 10. 2015
18. 10. 2015
23. 10. 2015
05. 12. 2015
Regionálna súťaž MODERÁTOROV pre študentov
stredných a vysokých škôl okresov Prešov a Sabinov
KRÁSA ŽIVOTU 2015 – 41. ročník – regionálna prehliadka
folklórnych skupín
Krajská súťaž MODERÁTOROV pre študentov stredných
a vysokých škôl okresov Prešov a Sabinov
XX. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV – vyhlásenie
výsledkov celoslovenskej súťaže v tvorbe duchovnej poézie,
prózy a drámy
DJZ-ÚOČ
Prešov
MsKS
Sabinov
DJZ
Prešov
DJZ – MS
Prešov
Regionálne festivaly:
3. máj 2015
V KENDZICOCH VEŠELO – XIII. ročník
súťažný festival v speve ľudových piesní ( Kendice – kultúrny dom)
hlavný organizátor – Obecný úrad v Kendiciach ( tel.: 051/7797123 )
jún 2015
ŠEDZIKARTSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - XIII. ročník
prehliadka detských školských folklórnych súborov a ľudových remesiel
hlavný organizátor – Základná škola a Obecný úrad v Záhradnom
júl 2015
BREZOVICKI JURMAK – XVI. ročník
hlavný organizátor – Obec Brezovica tel.: 051/ 4591554
2. august 2015
O GAJDICU ANDREJA MIZERÁKA – XXXII ročník
súťažný folklórny festival ( Lúčka – areál OcÚ )
hlavný organizátor – Obecný úrad v Lúčke tel.: 051/4572234
14. – 15. august 2015
KRIVANY 2015 – XXII. ročník
Hornotoryské folklórne slávnosti ( Krivany – amfiteáter )
hlavný organizátor – Obecný úrad v Krivanoch tel.: 051/4572055
august 2015
PEČOVSKONOVOVESKÝ JARMOK – XVIII. ročník
hlavný organizátor – Obec Pečovská Nová Ves tel.: 051/4583421
september 2015
DNI MESTA LIPANY
hlavný organizátor – Mesto Lipany , referát kultúry a športu tel. 051/4881177
október 2015
FESTIVAL KULTÚRY v Sabinove – tradičné remeslá
hlavný organizátor – Mesto Sabinov a KIC Na Korze
KALENDÁR VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ 2015
Dátum
I. – III.
Názov podujatia
Miesto
konania
ÚOČ
Prešov
I. – XII.
Médiá a mladý človek v informačnej spoločnosti –
tvorivé dielne pre študentov SŠ zamerané na
problematiku médií
Akadémia III. veku – vzdelávacie podujatie pre
seniorov mesta Prešov
Tvorivé remeselné dielne pre verejnosť
I. – XII.
Cyklus tvorivých remeselných dielní pre školy
I. - XII.
Prezentácie ľudovo-umeleckých výrobcov – festivaly, obce, mestá
jarmoky
Kurz tkania na krosnách
ÚOČ
Prešov
Kurz PILATES pre začiatočníčky
ÚOČ
Prešov
Kurz spoločenského tanca pre manželské páry
ÚOČ
a partnerské dvojice
Prešov
Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy
Prešov
pre stredoškolákov
Súčasné podoby umeleckého prednesu - tvorivá
ÚOČ
dielňa pre študentov SŠ
Prešov
Hráme sa na divadlo - tvorivá dielňa pre amatérske
ÚOČ
divadelné súbory
Prešov
Metodické návštevy súťažiacich divadelných súborov Po a SB
I. - XII.
I. - XII.
I. – VI.
I. – VI.
I. – VI.
február
február
II.- III.
28. 2. 2015
JARNÝ WORKSHOP – moderný tanec
III. – XII.
Tvorivé dielne k prevencii drogových závislostí
apríl
Tvorivá dielňa pre učiteľov ZŠ zameraná na rétoriku
apríl
Školenie kronikárov obcí
september
18. - 20. 9.
2015
november
Tvorivá dielňa pre študentov SŠ zameraná na otázky
moderovania
Po stopách štúrovcov- vzdelávacie podujatie pre
seniorov
Deň v divadle – tvorivé herecké dielne pre deti PSK
november
Tvorivá dielňa pre učiteľov slovenského jazyka a
ÚOČ
Prešov
remeselná
dielňa
ZŠ
DJZ
Tehelňa
ÚOČ
Prešov
ÚOČ
Prešov
ÚOČ
Prešov
ÚOČ
Prešov
ÚOČ
Prešov
DJZ
Prešov
ÚOČ
literatúry zameraná na umelecký prednes žiakov
základných škôl
ÚOČ – útvar osvetovej činnosti
Kontaktná adresa:
Divadlo Jonáša Záborského
útvar osvetovej činnosti
Námestie legionárov č. 6
081 61 Prešov
tel/fax: 051/7724749, 051/7734187
e-mail: [email protected]
www.djzosvetapresov.weebly.com
Prešov
Download

kalendár súťaží a prehliadok 2015 - DJZ