WWW.POVECERNIK.SK
ZALOŽENÉ V ROKU 1990
ROČNÍK 24
VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.
CENA 0,30 €
ČÍSLO 5655
23. apríl 2013
UTOROK
Meniny má Vojtech
PRVÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU
Hrozí, že Prešov príde
o miliónový projekt?
R U B R I K Y
SPRAVODAJSTVO / TÉMA / PUBLICISTIKA
ŠPORT / ZÁHRADKÁR / NETRADIČNÁ VÁŠEŇ / SERVIS
INZERCIA / NÁZORY / KRIMI
Neptúnovu fontánu spustili v piatok,
včera ju už museli opravovať
Čítajte na 6. strane
Surfing na Toryse
4
Navštívi pápež František
veriacich Prešovčanov?
5
„Kradlo še mi fajne!“
7
M ÁT E P R E N Á S T I P ?
„Prešovský Večerník“
Telefónne číslo: 0917 946 402
E-mail: [email protected]
2
Príde mesto Prešov o miliónovú investíciu z eurofondov? Ak sa do konca
roka neuskutoční plánovaná prestavba zariadenia
pre seniorov Náruč na Veselej ulici, peniaze už nikdy
nikto neuvidí.
Opäť
problémová
firma
Na čom je postavený celý problém? Podobne ako aj iné rekonštrukcie v meste, aj v tomto prípade celý projekt sa môže zrútiť
ako domček z karát. Vraj je za to
opäť zodpovedné verejné obstarávanie. To prebehlo už pred tromi rokmi. Firma Euro Building,
a.s. Bratislava, ktorá ho vyhrala
s najnižšou sumou, však stavbu
do dnešného dňa neprevzala a už
ani nemôže. „Do verejného obstarávania bolo prihlásených
dvadsaťsedem uchádzačov,“
uviedla pre Prešovský večerník
Jana Jurčišinová, hovorkyňa radnice. Celková suma oprávnených
nákladov bola vyčíslená na 1 milión 108 tisíc eur.
TÉMA
www.povecernik.sk
Podľa našich informácií, firma
odmietla stavbu prebrať. A stalo
sa tak nie raz. „Firma odmietla
stavbu prebrať trikrát. Tri roky
to akoby nikto neriešil. Podľa
môjho názoru ide o lacný prístup mesta. V sociálnej komisii sme túto tému otvorili opäť
v januári. Upozornili sme na
to, že už dávno sa mala s firmou zmluva ukončiť,“ konštatoval Alexander Ernst, predseda
komisie MsZ sociálnej a bytovej.
Mesto Prešov sa v marci tohto
roka rozhodlo situáciu konečne riešiť. „Mesto odstúpilo od
zmluvy v marci. Firmu sme
nepretržite vyzývali, aby prišli
prevziať stavenisko,“ doplnila
Jana Jurčišinová.
Čo bude
s projektom?
Keďže je už zmluva so spoločnosťou, ktorá má vraj problémy
nielen v Prešove, vypovedaná, je
potrebné uskutočniť nové verejné obstarávanie. „Mesiac apríl
sa už pomaly končí. Kedy bude
spustené nové verejné obsta-
rávanie?“ pýtal sa poslanec Alexander Ernst. Podľa neho totiž,
ak stavba nebude zrealizovaná
do konca roka, mesto o miliónovú investíciu z eurofondov príde.
„Viem, že sa dokonca súťažilo
dvakrát. Raz bola súťaž pozastavená, nevieme však prečo,“
dodáva Alexander Ernst.
Podľa Jany Jurčišinovej momentálne prebiehajú rokovania
s riadiacim orgánom o možnosti predĺženia termínu dokončenia stavby. „Rokovania sú na
dobrej ceste. Ak
dostaneme
od
spoločnosti
akObyvatelia domova sú spokojní.
Širšiu rekonštrukciu by však priví- ceptujúce stanovisko k odstúpetali.
niu od zmluvy,
môžeme spustiť
nové verejné obstarávanie. V súčasnosti prebiehajú aktualizácie
d o k u m e n t o v,“
vysvetlila.
Domov sociálnych služieb mal
byť podľa projektovej
dokumentácie naozaj
prvotriednym projektom. Vykonaná
mala byť rekon-
štrukcia obvodového a strešného
plášťa, výmena exteriérových
výplní otvorov, dobudovanie
balkónov a rekonštrukcia kotolne. Zateplenie frontálnych
plôch je navrhnuté z fasádneho
polystyrénu hrúbky 100 milimetrov s minerálnou omietkou.
Pre nové výplne otvorov je navrhnutý plastový systém s núteným prevetrávaním, s tepelnoizolačným čírym dvojsklom.
V projekte je zahrnuté aj riešenie
prístavby pre ergoterapiu a práčovňu. „Tá má byť umiestnená do átria medzi stravovací
objekt, kotolňu a objekt práčovne (pôvodnej). Navrhnutá
budova je jednopodlažná bez
suterénu. Tretia fáza rieši prekládku STL plynovodu. V rámci projektu bude zrealizovaná
aj výstavba multifunkčného
ihriska. Zabezpečenie ohrevu
TUV slnečnými kolektormi
umiestnenými na streche ubytovacích častí (A, B). Na každom bloku budú umiestnené
kolektory v štyroch radoch pozostávajúcich z ôsmich kolektorov. Navrhované stavebnotechnické riešenie vychádza
z analýzy existujúceho stavu
a energetického auditu objektu, zohľadňuje jeho pôvodný
charakter, požiadavky a po-
TÉMA
www.povecernik.sk
treby investora,“ doplnila Jana
Jurčišinová.
Poslankyňa Mária Čížiková,
ktorá je vo výbore tejto miestnej
časti, kde sa zariadenie nachádza, je z celého procesu sklamaná: „Mesto by malo mať určite
lepší poriadok vo verejnom
obstarávaní. Podľa mojich informácií z iných miest, firma
mala vraj problém s vyplácaním subdodávateľských firiem.
Pán primátor stále upozorňuje, koľko eurofondov mesto
získa. O tento však môžeme
ľahko prísť. To, že je to neseriózna firma, sa vedelo.“
Problém s firmou Euro – Building, a.s., Bratislava mali aj
v Snine. Od júna 2010 má mesto
schválený projekt Domov pokojnej staroby Snina. Bývalý hotel
Družba prerába na mestské zariadenie pre seniorov. V tendri
na zhotoviteľa uspela spoločnosť
Euro- Building, a. s., Bratislava. S mestom v decembri 2011
uzavrela zmluvu, v ktorej figuruje zmluvná cena diela 1 447 000
eur. Firma žiadala pred časom od
3
mesta zvýšenie výdavkov
o 159 tisíc eur na doplňujúce stavebné práce.
Od júla po
novom
Mnoho
rekonštrukcii
v meste pohorelo podľa „radných“ hlavne na
doterajšom zákone o verejnom obstarávaní. Ten
„nútil“ samosprávu vyberať firmu, ktorá ponúkla
najnižšiu cenu. Častokrát
to bolo aj na úkor kvality. Poslanci Národnej
rady SR schválili novelu
o verejnom obstarávaní
v marci. Pravidlá verejného obstarávania sa teda
od júla zmenia. Zásadnú zmenu,
ktorá podľa ministerstva zvýši
transparentnosť, by malo priniesť zriadenie elektronického
trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných
zákazkách. Zmenený zákon tiež
vytvára deväťčlennú Radu Úradu
pre verejné obstarávanie, ktorá
bude rozhodovať ako odvolací
orgán, čo má spružniť proces námietkového konania a zjednotiť
rozhodovaciu činnosť Úradu pre
verejné obstarávanie. Členmi
rady sú predseda a podpredseda ÚVO a sedem osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda.
Zákon o verejnom obstarávaní
je reformná právna norma, ktorá zjednoduší a stransparentní
verejné obstarávania a zabráni
škandálom, aké sa objavili v minulosti. Po schválení novely to
povedal jej navrhovateľ minister
vnútra Robert Kaliňák.
Text a foto:
Michaela Schifferová
4
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Surfing na Toryse
Krásne jarné víkendové počasie
„vyhnalo“ Prešovčanov na cyklistické chodníky či turistické
chodníčky. Ako huby po daždi sa
vyrojili korčuliari aj bežci. Nie je
výnimkou stretnúť pri prechádzke mestom umelcov, či už s gitarou alebo so skicou v ruke.
To, čo sa však dialo na Toryse
vo štvrtok popoludní v blízkosti vysokoškolského areálu
prekonalo aj tie najbujnejšie
predstavy. V tento slnečný
podvečer sa totiž partia mladých nadšencov rozhodla prevetrať na rieke svoj surf!
Celý systém fungoval na ťažnom
zariadení, ktoré navíjalo elastické lano podobné tomu zavesenému za člnom ťahajúce lyžiara.
Proti prúdu rieky tak dokáže surfer ujsť asi 20 metrov. Vravíte si
nemožné? Tak pre tento prípad
tu máme aj fotografiu.
Zdá sa, že aj v Prešove si pomaly
svoje miesto nachádzajú netradičné
športy a kratochvíle. Je to totiž vynikajúci príklad pre mladých, ktorí
nudu zaháňajú menej atraktívnymi
činnosťami ako alkohol či drogy.
Text a foto: Matúš Nakata
Na Hlavnej sa budú sekať polená
(msch) - Už po štvrtýkrát sa zajtra predstavia mladí lesníci v
rámci regionálnych lesníckych
dní v Prešove. Cieľom tohto podujatia je pripojiť sa k odkazu
Dňa Zeme a Medzinárodného
roku biodiverzity. Priniesť informácie o význame a funkciách
lesa pre spoločnosť a priblížiť
prácu lesníkov i úlohu lesného
hospodárstva. Samozrejme, taktiež ide o pripomenutie potreby
ochrany lesov obyvateľom tohto
mesta.
„Program začne o 10. h poľovníckymi signálmi a slávnostným preseknutím dreveného
polena. Počas dopoludnia
budú na pešej zóne k dispozícii ukážky poľovníckych signálov, informačné stánky pre
verejnosť, aktivity lesnej pedagogiky formou zážitkového
učenia - zostrojenie vtáčích
búdok, hmatová „poznávačka“, história lesníctva, lesná
doprava, pílenie polienok,
sekanie sekerou na presnosť, slepá karavána, štipec
drevený, drevené skladačky,
hádzanie šišky do terča, vystúpenie sokoliarov a ďalšie
zaujímavé aktivity,“ informovala redakciu Jana Jurčišinová,
hovorkyňa radnice.
Sprievodný program je pripravený zo zážitkových aktivít lesnej
pedagogiky, kynológov, sokoliarov, trubačov, včelárov, detského
divadla. Taktiež bude k dispozícii ukážka výroby drevených
hudobných nástrojov, vozenie
na koni, konský záprah, súťaž
o zaujímavé ceny pre malých aj
veľkých a stánky partnerských
organizácií.
Ilustračné foto: V. Zamborský
www.povecernik.sk
(pv) - Milan Lach sa stal
pomocným biskupom pre
Prešovskú gréckokatolícku
archieparchiu. Do funkcie ho menoval Svätý otec
František.
Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov
Slovenska, menovanie nového
biskupa je výrazom pastierskej
starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku,
aby mu nechýbali dobrí duchovní
pastieri, ktorí budú napĺňať posla-
(msch) - Nová hlava Katolíckej cirkvi dostala už pozvanie na návštevu od slovenských
biskupov. Svätý Otec František však Slovensko
v júli nenavštívi. Jeho návšteva bola očakávaná na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Vyplýva
to z vyjadrení hovorcu Svätej stolice Federica
Lombardiho. Podľa neho pápež opustí Taliansko prvýkrát až na júlovej ceste do Brazílie, kde
sa zúčastní na Svetovom stretnutí mládeže.
5
publicistika
nie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po
ceste k večnému životu.
Vysviacka nového pomocného
biskupa pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu, jezuitu Milana Lacha sa uskutoční 2. júna.
Hovorca archieparchie Ľubomír
Petrík informoval, že miesto vysviacky zatiaľ ešte určené nie je.
Na čele archieparchie tak budú
stáť dvaja členovia Spoločnosti Ježišovej, keďže aj arcibiskup Babjak
je členom tejto rehole.
Milan Lach sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku. Má
Hovorí sa o možnosti, že by nástupca na
Petrovom stolci mohol prekročiť hranice Slovenska v septembri tohto roka. Ide zatiaľ len
o teóriu. Návšteva by sa mohla uskutočniť
pravdepodobne na Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, ktorý slávime 15. septembra.
V tento dátum mal údajne v úmysle prísť na
Slovensko aj Františkov predchodca Benedikt XVI.
troch súrodencov. Najmladší brat
Peter je gréckokatolíckym kňazom
Prešovskej archieparchie. Z rúk terajšieho košického eparchiálneho
biskupa vladyku Milana Chautura
prijal 11. novembra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku. V roku 2004 začal vyššie štúdiá
na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde dosiahol v roku
2006 licenciát z východných cirkevných vied a v roku 2009 získal
doktorát v tom istom odbore. Od
1. decembra 2011 pôsobí ako prodekan na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.
Nová hlava Katolíckej cirkvi dostala už pozvanie na návštevu od Konferencie biskupov
Slovenska. Tá bola zaslaná začiatkom apríla.
Biskupi pozvali ešte Benedikta XVI. do Bratislavy, Nitry, Žiliny a Prešova v súvislosti s jubilejným rokom svätých Cyrila a Metoda.
6
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Neptúnovu fontánu spustili v piatok,
včera ju už museli opravovať
V zime sú fontány smutné, opustené,
bez vody čakajú na príchod apríla. Od
polovice sa totiž už tradične pracuje
na tom, aby boli fontány spustené a
aby mohli zútulňovať prostredie parkov či námestí. „Od 15. apríla pracujú zamestnanci O.S.V.O. comp-u
podľa platnej zmluvy na príprave
spustenia prešovských fontán.
Najstaršia, Neptúnova fontána,
bola spustená v piatok 19. apríla
prvýkrát od rekonštrukcie, ktorá
prebehla v novembri minulého
roka. Práce sa mohli začať vďaka
grantu, celková hodnota rekonštrukcie bola šesťtisíc eur. Počas
jedného mesiaca sa vykonalo
očistenie kamennej hmoty súsošia od pevných a viazaných depozitov, petrifikovanie kamennej
hmoty, odstránenie poškodeného
náteru z obruby fontány, tmelenie popraskaných častí obruby a
farebná úprava obruby fontány.
Dnes je už v Neptúnových rukách
aj trojzubec, ktorý bol tesne pred
rekonštrukciou odcudzený. Predtým prešla tradičnou kontrolou,“
informovala nás hovorkyňa mesta
Prešov Jana Jurčišinová.
Podľa oficiálnej tlačovej správy, ktorú
vydalo mesto v piatok, mala už včera
prebiehať príprava vody na vypustenie rýb do tejto fontány. Reálne v nej
však nielen neplávali ryby, ale chýbala aj voda. Prečo museli pracovníci
O.S.V.O. comp-u Neptúnovu fontánu
vypustiť? „Počas víkendových dní
sa tu pohybuje veľa ľudí, mamky
sem chodia tráviť voľný čas so svojimi deťmi. Ony si s kamarátkami
sadnú na lavičku a rozprávajú sa,
deti pobehujú okolo, čľapkajú sa
vo vode, popritom vystrájajú. Niektoré z nich evidentne napchali
maličké kamienky do úst hadovi,
takže sa upchala trubička, ktorá
vedie vodu k tryske,“ popísal problém pracovník spoločnosti O.S.V.O.
comp, ktorý pri Neptúnovej fontáne
vznikol.
Pracovníci, poverení opravou, museli teda kamenného hada namáhavo
dvíhať a problém vyriešiť. Od dnešného dňa by už ale malo byť všetko v
Nekupujte,
adoptujte!
Semi - mladá fenka s originálnym sfarbením. Nekonfliktná,
priateľská. Miluje aportovanie, má hygienické návyky. Vhodná
do bytu alebo na záhradku s prístupom dovnútra. Reaguje na
meno a je kastrovaná.
Sendy - takisto mladá fenka, vonku krásne reaguje na privolanie. Ak si na niekoho zvykne, väčšinou sa drží pri ňom a
nespustí z neho oči. Ideálny by bol pre ňu aktívny, športovo
založený človek, ktorému by s radosťou robila partnera. Páčilo by sa jej tiež na záhradke, ale, samozrejme, s pohybom aj
mimo nej.
poriadku. „V súčasnosti prebiehajú
kontrolné činnosti a upratovanie
aj v ostatných fontánach v meste,
v priebehu niekoľkých dní by mali
byť taktiež spustené,“ informovala
Jana Jurčišinová.
Všetkých jedenásť fontán v Prešove by
malo byť v činnosti do polovice októbra, potom by mala začať príprava na
zimné obdobie, od 30. októbra budú
zazimované, teda stáť bez vody. Na
prevádzku prešovských fontán sa každoročne predpokladá objem približne
dvetisíc metrov kubických vody.
Text a foto: Jana Beňová
www.povecernik.sk
spravodajstvo
7
(nm) - V sobotu predpoludním vystrašil
mladý vodič záhradkárov v oblasti Haniska
- Wilec Hôrka. Po tom, ako sa partia mladíkov do neskorých nočných hodín zabávala
na chate výrazne posilnená alkoholom,
sa ráno jeden z nich, dvadsaťtriročný Prešovčan, rozhodol osladiť si život adrenalínovým dobrodružstvom. Po niekoľkých
prudkých otáčkach v šmyku na parkovisku
Borkút pod kopcom Furča vyrazil v nebez-
pečnej
rýchlosti
smerom na Prešov
po úzkej ceste križujúcej spomínanú
záhradkársku oblasť. Neprešiel ani
kilometer, keď sa
jeho výlet za dobrodružstvom skončil vo svahu. Auto
zostalo na boku.
Podľa očitých svedkov dokázal z auta
vyjsť sám. Privolaní policajti zistili
u vodiča 2 promile alkoholu v krvi.
Šťastie však opäť
bolo na správnom
mieste, keďže nikto
nebol zranený.
Kradlo še mi
fajne!
(pv) - Takto kuriózne zavŕšil svoje vlámanie do stodoly a domu zlodej, ktorého teraz
hľadá polícia. Tá začala v nedeľu trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody, prečin krádeže a pre prečin poškodzovania cudzej veci. Krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik informoval, že skutok sa
mal stať niekedy v čase od 6. do 21. apríla
v jednom z rodinných domov v katastri obce
Dravce.
„Doposiaľ neznámy páchateľ prekonal
pletivové oplotenie rodinného domu, vytvoril si otvor do drevenej stodoly a dostal sa dnu. Zo stodoly ukradol prenosný
CD prehrávač, vŕtačku, uhlovú brúsku
a rôzne náradie,“ konkretizoval hovor-
ca. Zlodej sa dostal aj do rodinného domu.
„Dom prehľadal a odniesol si z neho LCD
televízor so stojanom, dva satelitné prijímače s kartou, DVD prehrávač, holiaci
strojček, dva puškohľady, 16 srnčích trofejí, ďalekohľad a koženú železničiarsku
tašku,“ doplnil Daniel Džobanik.
Zlodej ukradol aj desať kíl mäsa, elektrickú
remosku na pečenie, motorovú aj elektrickú
pílu, hifi vežu, nabíjačku na autobatérie, 10
litrov domáceho alkoholu, ako aj ďalšie veci.
Pri odchode páchateľ vypol hlavný vypínač
elektrickej energie a na fasádu domu napísal: „FAJNE ŠE KRADLO!!! MAŠ SMOLU!
K.... !“.
Týmto konaním vznikla 55-ročnému majiteľovi z obce Dravce - Bukovinka celková
škoda vo výške takmer 3600 eur.
8
Večerník mladým
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Nepýtajme sa, čo príroda spravila pre nás
Opýtajme sa, čo môžeme pre prírodu urobiť my!
Dvadsiatydruhý apríl už tradične patrí tomu najdôležitejšiemu, čo človek má,
Zemi. Pri tejto príležitosti
sa Obvodný úrad životného
prostredia v Prešove a jeho
prednosta PaedDr. Miroslav
Benko rozhodol zorganizovať výsadbu stromov v niekoľkých školách. V Prešove
ich pribudlo päťdesiat.
Včera ráno bolo v areáli Spojenej
školy Tarasa Ševčenka rušno. Tretiaci spolu so svojou triednou učiteľkou, riaditeľom školy Ing. Igorom Andrejčákom a prednostom
Miroslavom Benkom mali plné ruky
práce. Sadili stromčeky. „Rozhodli
sme sa zorganizovať túto akciu v
rámci Dňa Zeme, keďže práve tu
vyrastá nová generácia. Chceme
im takto sprostredkovať našu
činnosť, aby si zapamätali tento
deň i jeho myšlienku,“ vysvetlil
svoje prednosta na škole Miroslav
Benko a dodal: „Mnohokrát totiž
ten pozitívny pohľad na prírodu
a životné prostredie prevyšuje
naša deštruktívna sila a nežiadané sprievodné javy ako znečistenie a znehodnotenie prírodného
bohatstva. To je nosná myšlienka tejto akcie. “
„Naša škola si vytvára na zadnom
dvore svojho areálu aleju umelcov. Vždy pri príležitosti dátumu
narodením významnej osobnosti,
či návšteve nejakej osobnosti našej školy prebieha takáto výsadba.
Dnes je to dokonca dvojnásobná
príležitosť, keďže je Deň Zeme a
zároveň si v tomto roku pripomíname sté výročie narodenia
novinára, pedagóga a spisovateľa
Fedora Lazoríka. Aj toto výročie
symbolizuje dnes zasadený stromček,“ predstavil zaujímavú myšlienku riaditeľ školy Igor Andrejčák.
Na otázku, či si myslí, že mladá generácia rastie skôr v ignorantstve
k životnému prostrediu prednosta
Miroslav Benko odpovedal: „Myslím, že či už na školách alebo
v spoločnosti sa téma ochrany
životného prostredia čoraz viac
dostáva do popredia. I keď stále
možno vidieť množstvo neporiadku nielen v okolitých lesoch,
čo je jasný príznak toho, že nás
v tejto oblasti čaká ešte veľa
práce. Keďže príroda je prostredie, kde sa pohybujeme všetci,
mali by sme sa snažiť o pozitívny vplyv na ňu.“
„Okrem podpory ekológie sa takýmto spôsobom môžu žiaci oboznámiť nielen s drevinami a rozšíriť si obzory v prírodovede, ale
i oboznámiť sa a pripomenúť si
významné osobnosti slovenskej literatúry a kultúrneho diania,“ objasnil ciele tejto udalosti riaditeľ školy Ing. Andrejčák. „Vidím v tom aj
metaforický rozsah, keďže žiaci tí
terajší i bývalí môžu sledovať rast
a rozvoj týchto stromov rovnako
ako ten svoj životný rozkvet.“
Prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Prešove Miroslav
Benko za prioritu nielen pre rok
2013 pre úrad označil boj s čiernymi
skládkami: „Dnes ľudia vyhadzujú
všeličo do lesov a prírody všeobecne, vznikajú tak nelegálne skládky, ktoré sú nielen esteticky rušivé, no najmä sú pre enviroment
nebezpečné.“ Jeho slová doplnil
riaditeľ školy Igor Andrejčák: „Práce v rozvíjaní enviromentálneho
cítenia mladých je vždy neúrekom. Na druhej strane si myslím,
že rozvoj v tejto otázke je vidieť a
nastavená cesta má, podľa mňa,
pozitívny smer.“
Stromov ako i ochranársky zameraných činností nie je nikdy dosť. Aj
takáto situácia je dobrým pripomenutím našej totálnej závislosti na
prírode a jej správnom chode. Nedá
sa teda nesúhlasiť s tým ako tému
uzavrel Igor Andrejčák: „Ak parafrázujem amerického prezidenta
J.F. Kennedyho, nepýtajme sa,
čo príroda spravila pre nás. Opýtajme sa, čo môžeme pre prírodu
urobiť my!“
Matúš Nakata
www.povecernik.sk
SPRAVODAJSTVO
9
VLK – om sa nepáčia zimné olympijské hry
Lesoochranárske zoskupenie VLK
bráni prirodzené lesy už viac ako
desať rokov. Jeho členmi sú ľudia, ktorí chcú prírode pomôcť
aktívne, nielen rečami bez konkrétnych skutkov. Určite už každý
zaregistroval celosvetovo jedinečnú zbierku Kúp si svoj strom, v
ktorej si môžete symbolicky zakúpiť skutočný strom v 120-ročnom
jedľobukovom lese v Čergovskom
pohorí na východe Slovenska.
Vďaka tejto ojedinelej aktivite už
vznikla prvá súkromná prírodná
lesná rezervácia v celej Európe.
Unikátnosť tejto zbierky spočíva v tom, že na rozdiel od iných,
vyzbieraná suma slúži len na kúpu
lesa pre rezervácie, všetky ostané
náklady sú hradené z iných zdrojov. Okrem tejto akcie má VLK
rozbehnutých niekoľko ďalších
aktivít, ktoré smerujú k zachovaniu stabilnej krajiny – Zachráňme
lesy, v rámci ktorej uskutočňujú
napríklad lesné brigády či vytvárajú lesné rezervácie, Zachráňme
dravce, prostredníctvom ktorej
sa snažia zachrániť pôvodné biotopy a tým chrániť veľké šelmy
a dravcov (vlk, rys, orol skalný,
sova dlhochvostá) alebo osemdňový terénny program GAIA, v
priebehu ktorej učia účastníkov
seminárov základné princípy
ekológie lesa.
Členov zoskupenia VLK je možno častejšie vidieť v lese, v apríli a októbri však vyjdú do ulíc
niekoľkých miest a o svojich aktivitách informujú aj širokú verejnosť. Inak to nie je ani tento rok,
už včera ste mohli niekoľkých z
nich vidieť na Hlavnej ulici pri
informačnom stánku, ktorý sa
prehýnal pod ťarchou množstva
brožúrok a letákov, ktoré poskytujú množstvo užitočných informácií. Tentoraz spojili prezentáciu svojich akcií a informovanie
občanov o tom, ako môže každý
z nich pomôcť pri ochrane lesov
s petičnou akciou, v ktorej budú
môcť vyjadriť svoj názor na konanie Zimných olympijských hier
v roku 2022 v našich národných
parkoch – Tatranskom národnom
parku a Národnom parku Nízke
Tatry. „Podpisujúci majú k dispozícii petičné hárky – jeden je
v súlade s tým, o čo sa v pod-
state snažíme aj my, teda proti
stavbe rôznych lyžiarskych svahov a bobových dráh. Ten druhý majú k dispozícii tí, ktorí s
touto výstavbou súhlasia. VLK
je proti týmto stavebným zásahom, nutný by bol výrub prirodzeného lesa,“ informoval jeden
z členov občianskeho združenia
VLK Filip Rokošný.
Prirodzený les vzniká niekoľko
desiatok rokov, nestačí jednoducho nasadiť stromy. Výrubom
sa zmení celý ekosystém, je teda
otázka, či niekoľko nových zjazdoviek stojí za zničenie tohto
prírodného národného bohatstva.
Na tomto území sa totiž nachádza mnoho vzácnych endemitov
a subendemitov. Tatry poskytujú domov rozličným druhom
motýľov, chrobákov, kôrovcov a
cicavcov. Spomedzi všetkých stojí
za to spomenúť napríklad priadzovca tatranského, bežca tatranského, hrabáča vrchovského či
zákonom chráneného kamzíka
vrchovského tatranského, ktorý
žije len na tomto území.
Slobodne sa vyjadriť k tejto téme
môžete aj vy, podpisy zberá VLK
aj dnes na tom istom mieste ako
včera. Je len potrebné, aby ste
zvážili, či podporíte naše prírodné bohatstvo alebo radšej stavbu
športovísk.
Text a foto: Jana Beňová
10
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Čoho sú ľudia schopní?
Návšteva starej dámy vám to ukáže!
(pv) - Nastavil zrkadlo doby. Nielen tej minulej, ale aj súčasnej.
Piatková premiéra Durrenmattovej hry Návšteva starej dámy
nenechala nikoho v hľadisku Historickej budovy Divadla Jonáša
Záborského ľahostajným. Aj to je
dôvod vidieť ju!
„Hru nosím v hlave už veľmi
dlho. A aktuálna bola už vtedy,
keď som si ju prečítal prvýkrát.
Vlastne si myslím, že ona bude,
bohužiaľ, aktuálna vždy. Každú
sezónu sa snažím zaradiť do
repertoáru aj hru, ktorá by mala
byť zrkadlom doby. Rozhodol
som sa pre klasiku,“ ponúkol
dôvody svojho výberu hry režisér
Michal Náhlík. Takýto text, ako
podotkol režisér, si vyžaduje
výborných hercov. Vsadil na správnu kartu, občania mestečka Gullen
boli presvedčiví.
Znova dokázali, že sú súdení pre
„dosky, ktoré znamenajú svet“. „Je
dobré, keď divadlo má v repertoári aj vážnejšie tituly. Klasika je
stále aktuálna, Návšteva starej
dámy to potvrdzuje,“ povedala
po premiére Kveta Stražanová. Tá
spolu so svojím manželom presvedčili, že im divadlo „patrí“. Pánom
hercom patrí veľké ĎAKUJEM!
Zľava Miroslav Bodoki, Silvia Donová, Boris Srník, Elena
Kušnierová, Ján Ivan, Ján Jakab & Matej Lacko
Foto: archív DJZ
Kveta Stražanová & Peter Lejko
Kveta Stražanová & Jožo Stražan
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú, vlastne
už len boli, nárečia. No pri dnešnom
cieli života iba dobre sa mať, nastáva
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
ľemencic, ľarmovac – lamentovať, kričať
otok - hnis
matka kokoruďa – výsmech
odhražac śe – vyhrážať sa
Ja ľecim, bo u Kubojanka pulno ľudzi, ľemenca, z rukami roskladajú a to stari Kubojanka trisk a trisk źacovi po pisku a jag ho vibija, tag ho vibija z budinku
a ľarmuje, kriči: Tak ci nos zakrucim, že ci z rici otok
poceče, ľem mi odbrechuj! Ti śi na mojim dvore ľem
taki pśiňec, pśi śik, matku kokoruďu ci dam, ba akurat,
pakuj śe mi, pokim eśči maš calu skuru! A źac išol, aľe
śe odhražal, že śvekra zabije, zahluši.
Mňe ňepiľno – nestojí mi to zato.
kref spuśčic – do krvi zbiť
11
publicistika
www.povecernik.sk
nom po ňej ostala.
rovesni – podobný mne, rovesník
ňebeśňic śe – nešialiť
kresni – krstný
Ja na frej na druhi valal ňepujdzem, mňe ňepiľno, žebi
mi tam kref spuśčiľi, ja ľem
chodzim ku svojim rovesnim,
ta mam fše zdravu skuru a śe
ňešaľim, ňebeśňim, ta som
každemu kresnim.
na oguľe – naoko
zakajana – začudovaná, prekvapena
Maźľila śe – slintavo plakala.
To ozdaj ľem tag na oguľe śe
robila bars zakajana i maźľila
śe, co śe z jej mužom povodzilo, aľe potom śe skrucila,
pošla,ľem smuha za parfi-
pľugafka – prýšte na ďasnách
paľota, pekota – páľava
kobuľiňec – konský výkal
rentka – handrička
aprehendovac – vziať si za urážku
fekac – hovoriť pf , pf ...
vakac – hovoriť va, va, dáviť
rihac – vracať
buňčka – hrčka
ľenni makuch – vylisovaný koláč z ľanového semena
guľdac, muľdac, žufľac v gembe – zmäkčovať, vyciciavať
Naš chlopčik dostal pľugafku, mal veľku paľotu, peko-
tu v gembičke, ta mu cetka Kobuľanka kobuľiňec
viciskaľi prez rentku, žebi to vipil, bo to ľiči, aľe
chlopčik sebe aprehendoval to pic, krucil z nosom, fekal, vakal, davilo ho, ta cetka mu ňezdobački cali kobuľiňec śturiľi až ku čopkom, chlopčik strašnice zrihal, aľe oňi hvareľi: Kobuľinec
zadarmo, a dochtor stoji peňeži... Potom mu eśči
daľi buňčku z ľenneho makucha, žebi v gembe
guľdal, muľdal, zufľal, a tak sebe priśčinu z ďasnoch vipucoval /vyčistil/.
hoscoviti – prýšťatý
škrobľic – škrabať sa
škrap – svrab
porni, śčipaci – leptavý, štípavý
Su ľudze bars hoscovite, co furt śe ľem śkrobľa,
maju śverbotu a potom zaś take, co maju škrap,
s pornu śčipacu juchu sebe priśče čapkaju, aľe od
ňej śe mechire viduvaju, ľepša je masc, i na fši.
Dakedi śe povedzelo: Kebi ja mala grajcara na
fśivavu masc, ňeto na dochtora...
hoňic – pohlavne obcovať
krajzi – kruhy, kolesá
ośliznuti – slizký
hlaveň – v zmysle obhorený pník, kýpeť
pśe huki - ruja
Psi śe nam v ogurkoch hoňiľi, take krajzi porobiľi. Moja suka ma ośliznutu zadňicu a rospaľenu
jag hlaveň. Psi maju teraz huki. Zo śviňu som bul
uš treci raz u kornaza, ľem śe huka a huka.
bzikac śe – strečkovať
Pośľi v rostopajsc – rozbrýzgli sa.
Bulo bars horuco, kravi podzdvihaľi chvosti, začali śe mi bzikac, ňemohol som jim dac radi, pośli
v rostopajsc, rozbrizgľi śe na šicke strani.
Pokračovanie nabudúce...
Fígle, finty a triky
- Na čistenie zrkadla či okna je veľmi dobrá horúca voda. Prípadne
zrkadlo potrite rozrezaným zemiakom, opláchnite čistou vodou a vyleštite novinovým papierom.
Suroviny a ingrediencie
Na štyri porcie potrebujeme 12 červených reďkoviek, 2 strúčiky cesnaku, 1 dl plnotučnej horčice, 1 dl olivového oleja, 10 g soli, hlávku
šalátu (zelený, ľadový), 6 plátkov toastového chleba.
Postup
V miske vymiešame jednu PL horčice s trochou oleja a cesnakom rozotreným so štipkou soli. Toasty opečieme na troche oleja a pokrájame na väčšie kocky. Omyté a natrhané listy šalátu dáme do misky
s rozmiešanými ingredienciami a premiešame. Pridáme pokrájané
hrianky a reďkovky. Premiešame a vychladené podávame.
- Vodou z varených zemiakov sa dá vyčistiť linoleum tak dobre, že vyzerá
ako nové. Čierne pruhy od gumových podrážok možno ňou vyčistiť handričkou namočenou v liehu.
- Dlaždice sa opäť rozžiaria, keď ich dôkladne poutierate novinovým
papierom, ktorý je napustený čpavkom.
- Mastné kachličky v kúpeľni alebo v kuchyni budú opäť lesklé, ak ich
natriete voskom na dlážku a zľahka vyleštíte.
- Hladké leštené plochy ľahko očistíme zmesou dvoch rovnakých dielov olivového oleja a liehu.
- Znečistené ryhy na varnej doske vyčistíte tak, že dosku trocha zohrejete, nasypete na ňu prášok do pečiva a potom poutierate handričkou na
riad.
- Škvrny na varných platniach zmiznú, keď na ne nasypete soľ
a dôkladne ich vyčistíte navlhčenou kefkou. Potom opláchnite vodou
a utrite dosucha.
- Striekacie otvory na hlavici sprchy sa zanášajú po určitom čase vodným
kameňom. Naplňte misu teplým octom alebo slanou vodou a hlavicu do
nej vložte. Nechajte odležať, kým sa vodný kameň nerozpustí.
12
inzercia
www.povecernik.sk
príjem inzercie
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie
syna - slepota) hľadám podnájom v rodinnom
dome s možnosťou neskoršieho odkúpenia, 3
- 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na
sadenie (od 1 000 m2) v Prešove a okolí. T. č.
0903 54 10 35
/1300684/ 55-ročný, rozvedený muž hľadá spoločníčku. Bývanie atď. zabezpečené. T. č. 0949
122 948
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3,
10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie
lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168
982
/1300047/ Predám exkluzívne šaty na 1. sväté
prijímanie, 2 x použité, prispôsobia sa akejkoľvek postave, Prešov - Šváby. Cena 50 eur.
T. č. 0915 909 844
/1300606/ Predám obraz olej - veľké plátno
s prírodným motívom. T. č. 0905 117 872
/1300515/ Predám záhradku s ovocnými stromami v záhradkárskej osade na Vydumanci.
T. č. 0908 806 518
/1300577/ Predám RD vo Veľkom Šariši na 9,5
á pozemku. Všetky IS, dom je obývateľný, tichá
lokalita. Cena dohodou. RK nevolať. T. č. 0949
876 370
/1300643/ Ponúkam na predaj za dobrú cenu
dva stavebné pozemky v Ľuboticiach. Výmer
jedného SP je 760 m2, na pozemku sú všetky
inžinierske siete. Pozemky sú rovinaté a slnečné. Kontakt: 0911 236 022
/1300646/ Ponúkam na predaj pekný 3-izbový byt na Čergovskej ulici v Prešove o výmere
79 m2. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou,
nová kuchynská linka, plávajúce podlahy, plastové okná, 2. poschodie z 8, orientácie V - Z,
možnosť zľavy. T. č. 0911 236 022
/1300683/ Predaj 9 slnečných stavebných pozemkov v Prešove - časť N. Šebastová, rozloha
od 450 m2 - 850 m2, cena od 16 200 eur, tichá
lokalita, orientácia J - Z. IS - voda, elektr., plyn.
T. č. 0905 339 388
/1300688/ Dovezieme zeminu z výkopu veľkým
nákladným autom zn. MAN (24 ton) v rámci
Prešova za cenu 65 eur vrátane dovozu. T. č.
0903 360 600
/1300690/ Prijmem do bufetu obsluhu. T. č.
0944 357 359
/1300691/ Reklamná a športová agentúra 3b,
s.r.o. prijme v rámci projektu ESF do trvalého
pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu
KRAJČÍRKA (šitie športových odevov). Požiadavky: vek do 29 rokov, evidovaná na úrade
práce min. 3 mesiace. TERMÍN NÁSTUPU:
ihneď. Platové podmienky: po zaškolení 500
eur brutto.
Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis
na email: [email protected] T. č. 0918 543 767
/1300687/ Predám 6-18 týždňové kurčatá, Miľpoš 86. T. č. 0918 243 058
www.povecernik.sk
Blahoželáme Vojtechom
Katolícky kalendár: sv. Vojtech,
biskup a mučeník
Vybrali sme pre vás:
CINEMAX PREŠOV: PRÍBEH MÔJHO SYNA
- Španielsko, Taliansko, dráma o 17. h; PÁD
BIELEHO DOMU - USA, akčný, thriller o 20.20
h; PRÁSKAČ - USA, akčný, thriller 20.40 h
STV 1
06.40 Správy RTVS 07.20 Góly - body - sekundy 07.35 Počasie 07.40 Svet v obrazoch 08.05
Duel 08.40 5 proti 5 09.25 District II.. Čas zabitia 10.15 Žena na úteku 11.05 Sila lásky V.
12.00 Správy RTVS 12.15 Dámsky klub 13.55
Postav dom, zasaď strom 14.40 Doktorka Quinnová VI. V bode nula 15.30 Sila lásky VI.
16.20 Počasie 16.30 Správy RTVS 16.50 Góly body - sekundy 17.00 Medicopter 117. Školský
autobus v nebezpečenstve 17.45 Duel 18.15
5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.45 Počasie
19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Nikto nie je
dokonalý 21.10 Hlavne, že sa máme radi 21.40
Dr.House VIII.. Skúška povahy 22.25 Zákon
a poriadok. Špeciálna jednotka VIII.. Divadlo
23.05 District II.. Čas zabitia 23.50 Medicopter 117. Školský autobus v nebezpečenstve
00.35 Nikto nie je dokonalý
STV 2
06.30 Správy - Hírek 06.35 Regionálny denník
07.05 Správy a komentáre 07.30 Moja misia.
V dobrom aj zlom /Uganda/ 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre materské školy. Elá hop 08.55
Táraninky. Zlozvyky 09.00 Športové ozveny
09.25 Šport Festival Slovakia 10.20 Spolunažívanie s národnosťami na Slovensku. Romale
10.45 Fokus práca 11.20 60 zabijakov divočiny 11.50 Živá panoráma 12.25 ArtSpektrum
12.30 Tanečníci 13.00 Učiteľka 14.10 Filmové
vyznania Paľa Bielika 14.45 Najriskantnejšie
technické operácie. Plávajúca plošina 15.35
Orientácie 16.05 Rusínsky magazín 16.30
Halali 16.55 Fokus zdravie 17.30 Regionálny
denník 17.55 Počasie 18.00 Tajomstvá všetkého 18.30 Večerníček. Vodník Rybka a figliar
Šupka 18.35 Ovce.sk 18.40 Debut 1996. Volanie rodu 19.00 Správy RTVS „N“ 19.40 Správy
- Hírek 19.50 Počasie 20.00 Veda zločinu. Krv
20.50 Ambulancia. Deformity nosa a nosovej
priehradky 21.30 Správy a komentáre 21.55
Počasie 22.00 Góly - body - sekundy 22.05
Umenie 2013. Vizuálne umenie 22.30 Kinorama 23.00 Sergej Kopčák jubiluje 23.40 Kvarteto 00.05 Veda zločinu. Krv
markíza
06.00 Teleráno 08.35 Búrlivé víno 09.45 Extrémne premeny. Druhá šanca na život 11.35
Komisár Rex VI. 13.40 Odložený prípad IV.
14.40 Monk V. 15.35 Dva a pol chlapa II. 16.00
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17.00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.30 REFLEX
17.55 Bez servítky - Búrlivé víno 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY
20.15 POČASIE 20.20 Búrlivé víno 21.35 HORÚCA KRV II. 23.00 Nočné Televízne noviny
23.25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII.
00.15 Monk V. 01.00 Odložený prípad IV.
doma
06.30 Viktória 08.25 Zakázaná vášeň 09.20
Veštiareň 10.20 Láska a trest 12.20 Tisíc
a jedna noc 13.05 SULTÁN 14.20 O.C. California III. 15.10 Ženy z rodu Gilmorovcov IV.
16.00 Teresa 17.00 Skrytá vášeň 17.50 Bez
stopy II. 18.45 Čarodejnice II. 19.40 Ako byť
trendy 20.20 SULTÁN 21.20 Tisíc a jedna noc
22.05 Láska a trest 23.50 Tlkot srdca II. 00.40
Ally McBealová II.
DajTo
06.00 Muži v čiernom 06.20 Scooby-Doo a 13
duchov 06.40 Tom a Jerry 07.00 Akčná výhra
08.30 112 09.00 Jake a Tlsťoch IV. 10.00 Komisár Rex II. 10.45 Kobra 11 II. 11.40 Zločiny na
mori I. 13.25 Walker, texaský ranger III. 14.20
V mene zákona 14.45 112 15.25 Jake a Tlsťoch IV. 16.20 Komisár Rex II. 17.10 Kobra
11 II. 18.05 Walker, texaský ranger III. 19.00
MUŽI V ČIERNOM 19.25 SCOOBY-DOO A 13
DUCHOV 19.50 TOM A JERRY 20.10 PANIKA
VO VZDUCHU 21.50 Policajti z L. A. I. 23.30
ŠPORTOVÉ NOVINY 23.40 Panika vo vzduchu
FOOR
06.20 Partička 06.50 Frasier III. 07.10 Sabrina
- mladá čarodejnica V. 07.50 Ženatý so záväzkami V. 08.55 Aj múdry schybí 09.45 Slávici
na ulici 10.30 Frasier III. 10.55 Partička 11.45
Anderov rebrinák 12.10 Aj múdry schybí
13.15 Smiechoty 14.30 Ženatý so záväzkami
V. 15.20 Chuck IV 16.05 Partička 16.40 Môj
priateľ je hypochonder 18.15 Chuck IV 19.00
Sabrina - mladá čarodejnica V. 19.50 Frasier
III. 20.10 Priatelia III. 21.00 Teória veľkého
tresku III. 21.25 Mike a Molly I. 21.50 Partička 22.25 Community II. 22.45 Tele Tele 23.50
FOOORMANIA
JOJ
06.45 NOVINY TV
JOJ 07.50 Súdna sieň.
Úspory 08.55 Súdna
sieň. Nenapraviteľný
10.00 Páli vám to?
11.00 Dom snov V. 12.00 NOVINY O 12.00
14.00 Ty schudni a ty priber! 15.00 Nákupné
maniačky 16.00 Páli vám to? 17.00 NOVINY
O 17.00 18.00 Súdna sieň. Neodídem s holým zadkom 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV
JOJ 19.59 ŠPORT 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE
20.30 Panelák. Nečakaná odmena 21.30 Rodinné záležitosti. Bezdomovec, Sliepkojedi
23.00 Geissenovci - Ťažký život milionárov
III. - NOVÉ ČASTI 00.00 Kosti II. 01.00 Stena
tajomstiev
joj plus
06.50 MODERNÉ VEŠTENIE 08.15 Knight
Rider 10.40 Chameleón 12.30 Akty X 13.30
C.S.I.. Kriminálka Las Vegas XIII. 14.45 C.S.I..
Kriminálka New York VIII. 15.45 Simpsonovci
IX. 16.10 Simpsonovci XXI. 16.40 Kutyil s.r.o.
II. 17.30 C.S.I.. Kriminálka Miami II. 18.25 DA
VINCI 19.00 Profesionáli VI.. Profesionáli na
dovolenke 20.00 Deň a Noc 20.30 C.S.I.. Kriminálka Miami VI. 21.30 Letecké katastrofy
VII. 23.40 Hľadá sa dom pre milionárov III.
00.40 Podvodníci II.
ta 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00
Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy
11.00 Správy 11.20 Téma dňa 12.00 Žurnál
12.30 Ekonomika 12.45 Peňaženka 13.00
Správy 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport
14.00 Správy 14.30 Týždeň v kultúre 15.00
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika a šport
16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.40 Zdravie
17.00 Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 18.30
Hlavné správy a Šport 19.00 Správy 19.30
Ekonomika 19.50 Téma dňa 20.30 Správy
20.45 Labyrint 21.00 24 hodín vo svete 21.30
Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport+ 23.00
Správy 00.00 24 hodín vo svete 00.30 Žurnál
a ekonomika
tv nova
05.59 Raňajky s Novou 09.00 Ulica 09.50
Gympl s (r) učením obmedzeným. Polročná
odhalenie 11.00 Dva a pol chlapa 11.25 Črepiny 11.50 Tescoma s chuťou 12.00 Obedňajšia televízne noviny 12.35 S tebou je mi líp
13.00 Námorná hliadka IV 13.55 Vražedné
čísla IV 14.45 Odložený prípad VI. Sen o slobode 15.40 Zákon a poriadok. Zločinné úmysly X. Osudová láska 16.35 Dva a pol chlapa
17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.40
Kriminálka Miami. Na konci s dychom 18.30
Ulica 19.30 Televízne noviny 20.20 Ordinácia
v ružovej záhrade 2. Podozrenie 21.30 Víkend.
O prsia 22.20 Nočné televízne noviny 22.50
Zákon a poriadok. Útvar pre zvláštne obete
XII. Dozvuky 23.35 Nikita II 00.25 Kriminálka
New York V 01.10 Novashopping 01.45 Tipy
vtáka Loskutáka
tv prima
07.20 Kutil Tim III. Púhy sen 08.05 M * A *
S * H 08.50 Prostřeno! 09.45 To je vražda,
napísala II. Zaspievam ti o vražde 10.50 Julie
Lescautová III. Jeannine smrť 12.50 Polícia
Hamburg IV. Bankrot 13.50 Návrat komisára Rexa X. Smrtiaci zápas 15.50 Rosamunde
Pilcher. Vo svite ohňa 18.00 Prostřeno! 18.55
Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40
Reportéri na vašej strane 19.55 VIP správy
20.15 Nikto nie je dokonalý 21.45 Áno, šéfe!
22.55 Zberatelia kostí VI. Jazdec na streche
23.50 Myšlienky zločinca VI. Mučiteľ 00.50
Kriminálka Kolín I. Hra s ohňom
23. 4. 2013
Utorok 23. apríl 2013
13
servis
Baran 21.3. - 20.4.
Očakávate priveľa za to málo,
čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte,
že týždeň je plný prekvapení, ktoré
vám nedovolia ani sa nadýchnuť.
Býk 21.4. - 21.5.
Záležitosti tvojho srdca, ktoré
sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba
sa len viac angažovať a vyliezť zo
svojej ulity.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Rozčaruje vás niečie rozhodnutie, ale nezúfajte. Aspoň už konečne
budete vedieť, na čom ste. Ak porozmýšľate, prídete na to, že malo prísť
už skôr.
Rak 22.6. - 22.7.
Dnes sa nebudete cítiť celkom
vo svojej koži, čo sa prejaví striedaním nálad. Nedajte sa ovplyvniť
momentálnou náladou na neuvážené činy, ktoré by ste neskôr mohli
ľutovať.
Lev 23.7. - 23.8.
Ráno sa dozviete nové správy,
nedajte sa však vyviesť z rovnováhy.
Venujte sa viac partnerovi, váš vzťah
potrebuje iniciatívu aj z vašej strany.
Panna 24.8. - 23.9.
Zobrali ste si na svoje plecia
priveľa povinností. Čas síce využijete
efektívne, ale všetky úlohy nesplníte.
Večer môžu prísť úvahy o zmysle života.
Váhy 24.9. - 23.10.
Vyhrňte si rukávy a pustite sa
do diela! Váš premyslený a zodpovedný postup dnes zapôsobí na nadriadených a mal by viesť i k zvýšeniu
platu.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Skúste sa zbaviť starého problému, ktorý vás tlačí. Stojí to za pocit
pokoja a čisté svedomie. Potom môžete všetky sily a schopnosti venovať
novým aktivitám.
Strelec 23.11. - 21.12.
Pripravte sa na trocha vypätejšiu situáciu v práci. Nemali by ste od
problémov utekať, lepšie bude, ak ich
čo najrýchlejšie dáte do poriadku.
Energie máte na to dosť.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Istá vec, ktorá sa zdala byť
už jasná, sa stáva opäť problémom.
Našťastie len dočasným. Všetko sa
dá rýchlo opäť do poriadku, netreba
robiť paniku. Zachovajte pokoj.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Pokračujete vo včerajšom pracovnom nasadení? Ak áno, môžete
dnes veľmi ľahko dosiahnuť úspech.
V súkromí sa vám splní nejedno želanie.
Ryby 20.2. - 20.3.
Ak vám dnes ponúknu nové
zamestnanie, berte ho so „všetkými
desiatimi“. Dnes je tá najvhodnejšia
konštelácia k novým začiatkom.
14
ŠPORT
Znova si
www.povecernik.sk
„zalietali“
(jm) – V dresoch Lietajúcich koní
(prešovskí hokejisti vystupovali
pod týmto názvom v rokoch 2005
až 2007) si v nedeľu zahrali priateľský in line zápas bývalí i súčasní prešovskí hokejisti. Pozvali
naň aj niektorých dorastencov,
majstrov Slovenska z minulej sezóny. Iniciátorom merania síl bol
Tomáš Troliga, odchovanec od
Torysy, ktorý v posledných dvoch
ročníkoch hájil extraligové farby
Žiliny. V stretnutí bohatom na
góly „čierni“ porazili „bielych“
13:11. Ako nastúpili? V bielych
dresoch: Vladislav Baláž, Lukáš
Potoček, Dominik Paľa, Richard
Sabol, Tomáš Mišenko, Matúš Baláž, Erik Renčok, Marko Komloš,
Ján Gona. V čiernych dresoch:
Tomáš Troliga, Pavol Segľa, Ladislav Hopkovič, Ľubomir Chovan,
Jozef Nemec, Mikulaš Velček,
Martin Zbihlej, Michal Koma,
Patrik Pater, Matuš Sabanoš.
TIPOVACIA LIGA
VEČERNÍKA
(jm) – Dvadsiate siedme kolo Tipovacej ligy večerníka končíme dnešným dňom zrátaním získaných bodov po zápase FK Senica – Spartak
Trnava. Na Záhorí sa zrodilo víťazstvo domácich 3:2. Úspech hostiteľov predpovedali šiesti súťažiaci, no presný výsledok neuhádol
nikto.
Dnes je na programe aj predohrávka 30. kola medzi Žilinou a Nitrou.
Prognózy „tipérov“ prinášame v druhom stĺpčeku.
Aktuálne poradie:
1. A. Ernst 2. R. Babjak, Ľ. Bizub 3. J. Timko 4. M. Sopko 5. P. Repka 6. M. Matej 7. E. Blicha 8. A. Šmihulová 9. P. Tomič 10. M. Nováková 162/19
158/23
157/19
150/18
142/15
138/17
132/13
127/15
120/10
88/7
Nitra - Žilina
Ľ. Bizub E. Blicha A. Ernst M. Matej M. Nováková P. Repka M. Sopko A. Šmihulová J. Timko P. Tomič 3:0
3:1
2:0
3:1
1:2
1:2
2:1
3:1
2:1
1:1
Sedem gólov Šimona
(jm) – 3b Prešovská hokejbalová
liga pokračovala zápasmi 13. kola.
Výsledky:
Panthers - Warriors Luky sport
2:4 (1:1,1:3), góly: Peter Richter,
Vrabeľ - Liba 2, Toporcer, Karabinoš. Tornado - East boys 4:3
(2:0,2:3), Remper, Prudič, Virgala,
Figeľ - M. Hopkovič 2, Mensar 1.
3b - Čengstav Podhorany 14:0
(8:0,6:0), Šimon 7, Pankuch 3,
1. 3b
2. Tornádo
3. Luky sport 4. Fany Sport
5. Brakon 6. Panthers
7. East boys
8. Podhorany
11
12
11
11
11
12
11
11
11
9
7
5
4
3
2
1
Bajzát 2, Zavacký 1, Ličák 1. Fany
sport - Brakon Pirates 5:1 (2:0,3:1),
Andraščík 2, Sivák 2, M. Fabuľa Puzder.
Dohrávky 10. kola.
Čengstav Podhorany - Panthers
3:3 (0:1,3:2), Čengeri 2, Fogaš
- Richter, Francan, Harčár. Fany
Sport - Warriors Luky sport 2:5
(0:1, 2:3), Andraščík, Sivák - Fabian
2, Liba, Matejka, M. Topocer.
0
1
0
2
1
1
0
1
0
2
4
4
6
8
9
9
95:23
58:27
36:39
39:36
28:34
33:54
33:61
14:62
22
19
14
12
9
7
4
3
Výsledky mládežníckych celkov hádzanárskeho klubu Tatran Prešov.
Starší žiaci, Košice - Prešov A 20:25 (8:13), najviac gólov za Tatran: Jalč 9, Rešovský
5, Rečičár a Popík po 3. Košice - Prešov B 24:16 (13:11), Klimko a Pavlovič po 4.
Mladší žiaci, Prešov A – Košice A 43:7 (27:2), Lozák 6, Kubík a Demčák po
5. Prešov B – Košice B 37:3 (10:3), Kažík 11, Birkner 7, Kohút 5. Prešov B –
Košice A 21:19 (11:12), Kažík 12, Kohút 4, Birkner 3. Tatran Prešov A – Košice
B 53:1 (27:1), Podracký 7, Vaňo 6, Tomáš 5.
(jm)
www.povecernik.sk
fotonávraty
15
ŠPORTové
okamihy
objektívom
Viktora
Zamborského
Hádzanári Tatrana Prešov ukončili
v sobotu víťaznú sériu Hlohovca. Na
domácej palubovke ho zdolali 28:26.
Pivot Andrej Petro (1) dal deväť gólov.
Na krátkej porade zľava: Peter Tumidalský, tréner Roman Lamač a brankár
Jakub Krupa (2). Nezastaviteľný Alexander Radčenko (3). Zbytočné dve
minúty a červená pre Žarka Pejoviča
(4). Faulovaný Tomáš Urban (5). Aj
najvernejší sa už nemohli niekedy na
hru domácich pozerať (6). Naopak, na
futsal bol iný pohľad (7). Prešovčania
vyhrali nad Nitrou 9:3. Gól Matúša Mihoka (8). Súboje Petra Beliša (9) a Tomáša Eliáša (10).
16
ŠPORT EXTRA (16)
www.povecernik.sk
Futbalový zápisník
II. trieda
1. Žehňa 2. Lipany B 3. Š. Sokolovce 4. Žipov 5. Kapušany 6. Drienov 7. Lipníky 8. Poloma 9. Sedlice 10.Brezovica 11. Jakubovany 12.Široké 13.I. Ostrovany 14.Jarovnice 17 14 17 13 16 10 16 9 17 9 16 8 16 7 17 7 16 6 16 4 16 3 16 3 16 3 16 2 2 1
0 4
2 4
3 4
2 6
2 6
4 5
2 8
3 7
2 10 4 9
2 11 2 11 2 12 55:19 44
48:22 39
28:11 32
38:19 30
27:28 29
47:32 26
26:19 25
29:39 23
25:30 21
18:34 14
29:37 13
27:38 11
19:47 11
19:60 8
III. A trieda
1. Ľubotice B 13 11 2. Radatice 13 10 3. Š. Bohdanovce 13 10 4. Ličartovce 13 9 5. .Tulčík 13 7 6. Ruská N. V. 13 7 7. Dulova Ves 12 6 8. Lemešany 13 5 9. Kokošovce 13 5 10.Chmeľov 13 2 11.Rokycany 13 1 12.Svinia 12 0 0 12 9:74 0
0 2
1 2
0 3
0 4
1 5
0 6
1 5
2 6
2 6
0 11 1 11 52:17 33
43:22 31
43:15 30
42:18 27
33:28 22
39:21 21
34:23 19
26:21 17
20:32 17
15:49 6
12:48 4
III. B trieda
1. Uz. Šalgov 2. Kamenica 3. Rožkovany 4. Gregorovce 5. Terňa 6. Kr. Lúka 7. Krivany 8. Brezovička 9. Medzany 10.Jak. Voľa 11.Víťaz 12.Ovčie 13.Hrabkov 16 13 15 10 15 10 15 9 16 9 16 8 14 6 15 6 15 5 15 4 15 5 15 2 14 0 2 1 3 2
1 4
3 3
0 7
1 7
3 5
2 7
1 9
3 8
0 10 2 11 1 13 65:8 41
34:17 33
48:14 31
47:16 30
36:28 27
20:29 25
32:29 21
25:41 20
34:47 16
28:51 15
23:48 15
24:48 8
17:57 1
(kub)
Keno 10 tretia liga Východ, 22. kolo: Poprad
– 1. FC Tatran Prešov jun. 1:0 (1:0).
1. FC Tatran jun.: Barát – Papp, Luberda,
Bogdanovský, P. Leško – Kačala (72. Biatt), P.
Jacko, Augustín, Hruška – Dolný (63. D. Jacko),
Kamenčík.
Lipany – Kremnička 3:0 (0:0), góly: 71. Eliaš,
87. V. Pyda, 89. Matúš vlastný.
Odeva Lipany: Bartoš – Krivák, Ziemba, Gomoľa, J. Janič – Blaško (67. Hovanec), Kovalík,
Hudý, Pončák (88. Genčúr) – M. Drobňák, Eliaš
(79. V. Pyda).
Lipany sú na štvrtom mieste, juniorom 1. FC
Tatran Prešov patrí desiata priečka.
V stredu (16. h) je na programe dohrávané
stretnutie 17. kola Lok. Košice – 1. FC Tatran Prešov jun. V nedeľu (16. h) sa juniori 1. FC Tatran
Prešov stretnú s Kremničkou, Lipany sa predstavia v Banskej Bystrici v súboji s rezervou Dukly.
Prvá liga staršieho dorastu, 22. kolo: 1. FC
Tatran Prešov – Trnava 1:0 (0:0), gól: Bujňák.
Starším dorastencom 1. FC Tatran patrí v súťaži štvrtá priečka.
Prvá liga mladšieho dorastu, 22. kolo: 1. FC
Tatran Prešov – Trnava 1:1 (0:1), gól za Prešov:
D. Lukáč z 11 m.
Mladší dorastenci 1. FC Tatran Prešov sú v lige
na deviatom mieste.
(jac)
Pečovskonovoveský šľapák – V stredu 1. mája usporiadajú Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi a základná
škola s materskou školou 19. ročník bežeckých pretekov Pečovskonovoveský šľapák – prvomájový beh
zdravia. Mužov (štyri kategórie) a ženy (dve kategórie) čaká osemnásťkilometrová trať z námestia pred
kostolom sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi smer Olejníkov (nákupné stredisko) a späť. Prezentácia bude
v základnej škole od 12. do 13.30 h, štart je stanovený na 14. h. Občanov Pečovskej Novej Vsi čaká päťkilometrový beh o Cenu starostu obce. Zápoliť budú
aj predškoláci, žiaci, žiačky, dorast. O 17. h sa začne
majáles.
Večerný beh Prešovom – Najstaršie podujatie svojho druhu na Slovensku napíše v centre Prešova v stredu 8. mája 53. kapitolu. Od 14.15 h budeme sledovať
na Hlavnej ulici, ktorá sa premení na príťažlivú športovú scénu, bežecké zápolenia od predškolákov, ktorí
budú bežať spolu s rodičmi, až po vitálnych seniorov.
Nebudú chýbať ani tradičné preteky na kolieskových korčuliach, ktoré usporiada Súkromné športové
gymnázium Elba Prešov. Nesporne zaujímavý bude
i sprievodný kultúrny a športový program a preteky
novinárov Novinárska míľa.
Obe podujatia sú súčasťou oblastnej bežeckej ligy
2013 regiónov Prešov a Sabinov.
(jac)
(kub) – Počas druhého aprílového víkendu sa
začala jarná časť oblastných futbalových súťaží vo
všetkých vekových kategóriách. Odohralo sa 58 súťažných stretnutí. Rozhodcovia v nich napomínali
žltou kartou rovnú stovku hráčov. Bolo to 73 žltých
kariet v súťažiach dospelých, 16 žltých kariet v zápoleniach dorastencov a 11 v žiackych súťažiach.
Kartu farby červenej, po ktorej nasledoval nútený
odchod z ihriska, videlo deväť hráčov. Šiesti hráči v
súťažiach dospelých: T. Molčan z Pečovskej Novej
Vsi, P. Olejník zo Žipova, P. Basár z rezervy Lipian,
M. Lukáč a M. Antony z rezervy Ľubotíc a M. Jabcún
z Gregoroviec. Červenú kartu dostali aj dvaja dorastenci: J. Chovanec zo Žehne a P. Babčák z Ličartoviec. Vylúčený po červenej karte bol aj žiak Žipova
F. Kovaľ.
Zastavenie činnosti nepodmienečne: na 5 stretnutí: J. Tokoly (Peč. N. Ves), M. Antony (Ľubotice
B), P. Olejník (Žipov), P. Basár (Lipany B), M. Jabcún
(Gregorovce), na 1 stretnutie: M. Lukáč (Ľubotice B),
na 1 stretnutie za 4 ŽK: D. Onofrej (Ličartovce + 3,40
EUR), J. Olejár (Ovčie + 3,40 EUR). Lipany B a Gregorovce hradia po 3,40 EUR za prerokovanie.
DK zmenila trest R. Németha na 1 stretnutie podmienečne od 19. 4. do 18. 7. 2013. DK odporúča ŠTK
kontumovať stretnutie I. triedy dorastencov Gregorovce – Dubovica 3:0 v prospech Gregoroviec pre
neoprávnený štart hráča Dubovice Erika Šramka. DK
trestá zákazom výkonu funkcie na 1 mesiac od 15.
4. za umožnenie neoprávneného štartu dorastenca
týchto funkcionárov: P. Hudák – tréner, J. Kušnír
– vedúci družstva, M. Cisko – kapitán družstva Dubovice.
DK vyhovela žiadosti hráča T. Bochnoviča (Chmin.
N. Ves) a zvyšok trestu mu zmenila na podmienečný
od 19. 4. do 18. 7. 2013. DK zamietla žiadosť hráča M.
Tlumača (Sedlice) o zmene trestu.
DK potrestala za nenahlásenie výsledkov stretnutí
pokutou po 1,70 EUR FK Brezovica, Žehňa, Pečovská
N. Ves, Župčany.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty
a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected]
sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398,
mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby
– Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných
telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030. © Privatpress, s. r. o. Autorské
práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Utorok 23. 4.
21°C 7 °C Streda 24. 4.
22°C 6°C
Štvrtok 25. 4.
23 °C 8°C
Download

PRVÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU