PETRŽALSKÉ NOVINY
R
4. 3. 2011 • ročník 17 • číslo 5
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Nová filozofia
parkovacej politiky
Nedá sa donekonečna riešiť parkovanie iba zjednosmerňovaním ulíc
a pomaľovaním chodníkov. Situáciu
treba riešiť komplexne
strana 2
Čo nám chýba
v Petržalke
Námestie, športoviská, plaváreň, viac
kultúry, ale aj ihrisko pre psov. Takú
Petržalku chcú mať najmä mladí.
strana 10-11
Téma: Nosný
dopravný systém
Vedenie mesta má ambíciu vybudovať
koľajovú trať z Janíkovho dvora na
Šafárikovo námestie s perspektívou
pokračovať na Hlavnú stanicu.
Sny a sľuby nás neprepravia
S
strana 12-13
Máme dosť
športových klubov
Chceme, aby sa šport v Petržalke
nielen udržal, ale sa aj rozvíjal a stal sa
súčasťou života.
strana 23
INZERCIA
om starostom Petržalky už štvrté
dlhú jazvu naprieč Petržalkou ako Starý most - obrátka Bosáková ul. nič
volebné obdobie. Od roku 1990
spomienku na 30-ročné snívanie nerieši, zmysel má až projekt, ktorý
sa z pozície mesta - ako samosprávy
o podzemnej dráhe.
má svoj finiš v Janíkovom dvore. Kde
- len hovorilo a hovorilo a hovoriTakže - stačilo!
bude čoskoro Južné mesto, Slnečnice,
lo o tom, ako bude doprava
rozvíjajúce sa Rusovce, Jav Bratislave vyzerať, diskutorovce, Čunovo a na druhej
Ak chce mať pravý breh
valo sa: raz o metre, potom
strane čakajúce Kapitulské
Bratislavy budúcnosť, potom pole. A to ešte nové ceno rýchloelektričke, neskôr
už len o električke, aj to raz musíme čo najskôr začať s koľajotrum - Petržalka City. Ani
na povrchu, potom polonie o 10 rokov môže mať
zapustenej, ba aj zapuste- vým systémom v Petržalke.
Petržalka o 30- až 40-tisíc
nej, s viaduktmi či bez nich.
obyvateľov navyše... Ako
Darmo sme kričali, búchali do stola,
Petržalka musí hrať vabank. Dať jasný sa dopravia? A čím? Sľubmi? Ďalším
žiadali – nič. Kreslili nám prestupné
impulz mestským poslancom, tí vlá- kreslením, nespočetnými štúdiami?
staničky, križovatky a výsledok - nede, tá Bruselu, že využívame neopa- Bratislava aj Petržalka majú unikátnu
máme nič. Zato máme tony papiekujúcu sa príležitosť a uchádzame sa možnosť začať s nosným dopravným
rov, desiatky štúdií, a najmä 5,3 km
o európskych 250 miliónov eur, ktoré systémom a so všetkými prvkami,
rozhodnú aj o tom, či Petržalka bude ktoré má obsahovať: od mestskej
ešte investorsky a zamestnávateľsky električky cez vlakovú prepravu, inzaujímavá aj o 10 rokov, alebo zo- tegrovanú dopravu v rámci celého
stane mŕtvym mestom. Už nie noc- Bratislavského kraja až po možné buľahárňou, ale 24-hodinovou spálňou. dúce medzinárodné tranzity v rámci
Lebo ak dnes čakáme pol hodiny transeurópskej dopravnej siete. Stačí
v zápchach na štyroch mostoch cez chcieť, rozhodnúť, povedať...
A hlavne nešpekulovať, či sa to hodí
Dunaj, aby sme sa dostali do „veľkej“
Bratislavy, o pätnásť rokov to má byť tej alebo onej politickej strane, lebo
veľa dobrých vecí v meste „zakapalo“
až hodina a pol.
Ak chce mať pravý breh Bratisla- práve na politických kalkuloch...
vy budúcnosť, potom musíme čo
(Viac o doprave na strane 12 – 13)
najskôr začať s koľajovým systémom
Vladimír Bajan, starosta Petržalky
v Petržalke. Isteže trasa, prvá etapa
Foto: Miroslav Košírer
nástup-výstup Šafárikovo nám. -
2 • 4. 3. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
MIESTNY ÚR AD
Starosta rokoval
so seniormi
Nová filozofia parkovacej politiky
Nové vedenie Petržalky sa rozhodlo riešiť statickú dopravu komplexne a mení celú
filozofiu parkovania. Ako? Opýtali sme sa starostu Vladimíra Bajana.
„N
edá sa donekonečna riešiť parkovanie iba zjednosmerňovaním ulíc a pomaľovaním chodníkov.
Situáciu treba riešiť komplexne. Je to
dlhodobý proces a zmeny si vyžiadajú
aj legislatívne úpravy, veľa postupných
krokov, množstvo detailov. Na tom
všetkom si chce dať mestská časť záležať. Rozhodli sme sa povedať STOP!
firmám, ktoré riešia problém vlastného autoparkingu na úkor Petržalčanov
a prenášajú zodpovednosť za parkovanie svojich áut na mestskú časť tým, že
ich zamestnanci podnikovými autami
parkujú v sídliskách. Firma má nulové
náklady na parkovanie svojich vozidiel
a toto bremeno prenáša na Petržalčanov. Takto to ďalej ísť nemôže. Ide o tisícky a tisícky áut a rovnaký počet par-
V zbernom dvore
aj tabuľové sklo
Okrem tradičného odpadu
môžu Petržalčania priniesť
na dvor už aj číre veľkoplošné
tabuľové sklo.
Zberný dvor je určený na
bezplatné uloženie odpadu
z domácností pre občanov
s trvalým pobytom v Petržalke (nie pre firmy a právnické
osoby). Do zberného dvora
možno priniesť drobný stavebný odpad po malých úpravách
v byte, ale aj objemový odpad
(napr. rozobratý drevený nábytok) a dosky do dĺžky maximálne 2 metrov. Obyvatelia
využívajú aj možnosť zbaviť sa
kovového odpadu, pneumatík
či elektroodpadu (t. j. chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory). Bližšie
podmienky o objeme odpadu,
ktorý môže obyvateľ priniesť,
nájde záujemca na stránke
http://www.mpvps.sk/zberny-dvor/.
V Zbernom dvore na Čapajevovej ulici č. 6 rozšíria v budúcnosti služby aj o zber papiera. Petržalský zberný dvor
je v prevádzke šesť dní v týždni od pondelka do soboty
v čase od 8. do 18. h. (nedeľa,
sviatky: mimo prevádzky).
(mgl)
kovacích miest. Navrhujeme spoplatniť
parkovanie a vytvoriť aj takýmto spôsobom rezervu na tvorbu nových parkovacích miest alebo parkovacích domov.
Okrem doterajších postupov pri ich
vytváraní navrhujeme na niektorých
miestach rezidenčné parkovanie, niekde
režimové, vytipovali sme niekoľko miest
na výstavbu garážových domov alebo
parkovísk. Už sa nám aj ozývajú niektorí
podnikatelia, že by chceli spolupracovať.
Všetci si musíme uvedomiť, že toniečo bude stáť a bezplatné parkovanie je
do istej miery minulosťou. Určite nechceme zbytočne vyťahovať peniaze
z peňaženiek Petržalčanov. Spoplatnenie
musí byť za konkrétnu službu a môže
byť len v takej výške, akú si bežný motorista môže dovoliť, aby sa mu neoplatilo
Glosa
V
dennej tlači som si prečítal o tom, že MHD
v Bratislave má zdražieť o 20
percent. Čuduj sa svete, nikoho to nezaujíma. Myslím tým
zvolených konšelov mesta.
Prekvapujúce? No, ako pre
koho... Načo by niekto skúmal dôvody zvyšovania ceny
cestovného? Dnes je moderné
ísť na barikády kvôli PKO,
neskrývať nadšenie nad konaním majstrovstiev sveta
v hokeji a zároveň sa tváriť, že
oprava zimného štadióna ani
nie je tunelom. Veď čo je to zaplatiť za rekonštrukciu o „zanedbateľných“ 21 miliónov
eur viac? Zaoberať sa zdražením MHD asi ani nemá
kto. Vedenie mesta vraj bude
kompletné až potom, keď primátor bude súhlasiť s tým,
hodinu krúžiť po sídlisku a hľadať voľné
miesto. Už dnes máme reakcie od obyvateľov, ktorí s nami súhlasia, že keď budú
vedieť, že zaparkujú a parkovisko bude
režimované, nevidia v poplatku problém.
Aj dnes si niektorí za parkovanie platia, je
to však len vyhradené miesto – bez strechy, bez stráženia, bez osvetlenia.
Sme vo fáze, keď sa diskutuje o tom,
ako to urobiť v duchu novej filozofie.
Vytvorili sme odbornú komisiu, v ktorej
sú miestni poslanci aj externí odborníci, aby prerokovala a preverila všetky dostupné možnosti riešení, aby sa
poslanci mohli rozhodnúť, akou cestou
pôjdeme. To však nepôjde ani za deň ani
za mesiac. Chce to ale aj komunikáciu
s obyvateľmi a vzájomné pochopenie sa.“
(mgl)
Na západe nič nové...
že SaS bude mať pod gesciou
OLO, SDKÚ-DS Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť a KDH
Dopravný podnik. Čo tam
po tom, že ide o tie isté strany,
dokonca v niektorých prípadoch aj o tých istých ľudí, čo
súčasný marazmus spôsobili!
Takže treba čakať, kým
sa naše „štandardné“ strany
v bratislavskom zastupiteľstve „štandardne“ dohodnú?
Alebo že by niekto kalkuloval
s tým, že obyvateľ si zvykol
na zdražovanie, už sa nad ním
nepozastavuje a zatiahne aj
tento „kšeft“? Alebo prenikli
do mestskej politiky praktiky
z tej najvyššej straníckej, kde sa
masám podhodí nejaká vážna
téma ako maskovací manéver
pre iné, tiché, ale dôležité ciele? Ak by to bolo tak, potom
naozaj - kto by skúmal pomery v samotnom dopravnom
podniku? Koho by zaujímalo,
že DP Bratislava, napríklad
prevádzkuje odťahovú službu,
ktorá je stratová státisíce eur
ročne? Asi ako jediná, ktorú
poznám. Alebo že by to spôsobil nákup nových autobusov?
Ozaj, videl niekto finančné
podmienky tohto (vskutku
zaujímavého) nákupu? Podľa
dostupných informácií sa už
ani nečudujem zvýšeniu ceny
cestovného... Mohol by som pokračovať, ale načo. „Psy štekajú
a karavána ide ďalej,“ nôti si
klasik. Už akoby som počul reakcie... Typicky slovenské. Nie
na to, čo sa píše, ale kto to píše...
Čo už. Na západe nič nové...
Vladimír Bajan,
starosta Petržalky (nezávislý)
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Ak vám nechodia
pravidelne
PETRŽALSKÉ NOVINY
Jedným z poradných orgánov
starostu je Rada seniorov. Jej
predseda Jozef Halaj sa stretol so starostom Vladimírom
Bajanom, aby spolu prediskutovali problémy, ktoré trápia petržalských dôchodcov
a hovorili aj o ďalšej spolupráci. „Mám dobrý dojem zo
záujmu starostu o seniorov.
Zaujímal sa aj o to, čo zostalo
z minulosti nedoriešené,“ povedal po stretnutí Jozef Halaj.
„Zhovárali sme sa aj o rozbitej betónovej komunikácii pri
poliklinike na Strečnianskej
ulici, hrozí tam riziko úrazov.
Chcem situáciu riešiť vybudovaním chodníka pre chodcov
popri jestvujúcom parkovisku,
aby zároveň nedochádzalo ku
kolízii peších s autami,“ reagoval na jeden z problémov starších obyvateľov Bajan.
Na prvom oficiálnom stretnutí predseda Rady seniorov
s novým starostom informoval aj o tom, že Dopravný
podnik vymenil moderné
autobusy MHD na trase linky
číslo 99 za staršie typy, ktoré sťažujú seniorom nástup
do vozidla. Starosta predsedu
ubezpečil, že preverí, či bolo
toto rozhodnutie zo strany
Dopravného podniku nevyhnutné a požiada, aby linku
99 opäť zabezpečili autobusom so zníženým nástupom
aspoň v denných hodinách.
Okružná linka vyhovuje potrebám dôchodcom, keďže
dopravne prepája nemocnicu,
ďalšie zdravotnícke zariadenia, železničnú stanicu a nákupné centrá.
(mgl)
Pozvánka
Miestna organizácia
Jednoty dôchodcov na
Slovensku - Petržalka
pozýva svojich členov
na hodnotiacu
členskú schôdzu.
Uskutoční sa v pondelok
21. marca 2011 o 14, 30 h
v Dome kultúry
Zrkadlový háj.
volajte
Na schôdzi bude aj kontrola členských preukazov.
Tel.: 6381 3255
Valéria Baluchová,
predsedníčka MO JDS Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
Centrum naďalej obývajú bezdomovci
Situácia s bezdomovcami, ktorí sa usídlili v areáli Centra voľného
času na Hrobákovej ulici, nie je ani po mesiaci vyriešená. Polícia
tvrdí, že areál pravidelne monitoruje. Neprispôsobiví občania sa
tu však zdržujú naďalej.
V
druhý februárový týždeň sa stretli zástupcovia mesta, mestskej časti
Petržalka a mestskej polície.
Pracovníkov CVČ, ktorí sa
s problémom dennodenne
konfrontujú, však nepozvali.
Na našu otázku prečo, magistrát neodpovedal. Uviedli
však, že v rokovaniach sa bude
pokračovať a na ďalšie pracovné stretnutie budú prizvaní už
aj zástupcovia Centra.
Na stretnutí sa dohodlo, že
mesto spolu s mestskou časťou areál vyčistí a bude pravidelne monitorovaný políciou.
Centrum na vlastné náklady
zabezpečí uzamykanie vstupov a osadenie brány. Hovorca
MP Peter Pleva nás informoval, že osadením brány sa však
kompetencie polície nezmenia. V objekte sa podľa jeho
slov aktuálne zdržiava jeden,
prípadne dvaja bezdomovci,
ktorí v prípade, že sa dopúšťajú priestupkov, sú zo strany
zasahujúcej hliadky riešení
v zmysle zákona. Dodal tiež,
že „príslušníkmi PZ neboli
nájdené porozhadzované injekčné striekačky“. Pripomeňme, že inú skúsenosť majú
zamestnanci CVČ, ktorí areál pravidelne čistia. Na našu
otázku, ako postupuje polícia,
ak VZN o pití alkoholu na verejných priestranstvách poru-
4. 3. 2011 • 3
S TA L O S A
šujú osoby bez domova, sme
dostali len všeobecnú odpoveď, že sú „hliadkou riešení
v zmysle zákona“.
Zriaďovateľom CVČ a majiteľom dotknutého areálu je
mesto, súčinnosť na riešení
problému však prisľúbila aj
Petržalka. „Mestská časť chce
problém riešiť aj koncepčnejšie, preto privítala snahu mesta dostať celý areál do svojho
majetku – časť budovy totiž
patrí Krajskému školskému
úradu pre potreby Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mesto zanalyzuje aj rozsah
činnosti svojho Centra voľného času, aby zistilo, či využívajú celý objekt, alebo je možné využiť ho aj na prípadné
ďalšie aktivity, ktoré by mohli
pomôcť ku stabilizácii situácie
aj v priľahlej záhrade,“ uviedla
hovorkyňa Petržalky Mária
Grebeňová-Laczová.
CVČ vidí možné riešenie
situácie v spolupráci s ďalším subjektom. Momentálne
rokuje s Kolkárskym klubom
Spoje o prístavbe kolkárskej
dráhy na nevyužitom pozemku. Klub by po dohode zobral
do správy aj areál záhrady
a dobudoval športoviská pre
činnosť CVČ. „Tým by sa
vyriešil problém celej časti
areálu a jeho celodenného
dozoru. Mohli by sme rozšíriť
naše aktivity, no bezproblémové by bolo aj organizovanie
športových prázdnin,“ uviedla
zástupkyňa riaditeľky CVČ
Magda Peková.
V záujme efektívneho využitia budovy aj v predpoludňajších hodinách poskytuje
CVČ priestor matkám na materskej dovolenke a seniorom,
ktorí sa tu stretávajú trikrát
do týždňa. Na náš posledný
článok zareagoval JUDr. Gejza
Šereš zo stolnotenisového klubu seniorov. Z jeho listu vyberáme: „Informácia v Petržalských novinách z 18. februára
je podstatne závažnejšia, ale aj
alarmujúca. Je v nej obnažená
doterajšia neschopnosť štátnej
a mestskej moci účinne riešiť
bezpečnosť občanov, ochranu života a majetku občanov
a štátu. V lokalite týchto údajne bezpečnostných rizík sa
zasahuje nie preventívne, ale
na zavolanie. Príchod príslušníkov PZ alebo MP je symbo-
lický, mnohých bezdomovcov už poznajú aj po mene.
Bezdomovci nemajú nikdy
peniaze, aby zaplatili za priestupok za porušenie predpisu.
Žiaľ, policajti ťahajú za kratší
koniec, nie vlastnou vinou.
Chýba vymáhateľnosť. Vieme,
že túto kategóriu občanov je
potrebné legislatívne riešiť,
aby sa nestala neriešiteľnou,
a tým pre spoločnosť zvlášť
nebezpečnou. Je pre nás
nepochopiteľné, že policajt
podľa práva vykáže z miesta
priestupku bezdomovcov, ale
fľaše vína, ktoré konzumujú
na verejnom priestranstve,
im neodoberie. Oni sú disciplinovaní, priestor opustia,
presunú sa na ďalšie im známe miesta a pokračujú v tom,
čo začali. Pri riešení vlastníckych vzťahov a spravovania
uvedenej budovy a pozemku
veríme, že dôjde k vzájomnej
dohode v čo najkratšom čase,
v záujme všetkých zainteresovaných strán a užívateľov“.
„Verím, že situácia sa rapídne zlepší pričinením všetkých zainteresovaných, pretože nikomu z nás nie je ľahostajné, v akom prostredí sa
pohybujú deti, ktoré navštevujú Centrum voľného času,“
uviedol na margo situácie starosta Petržalky Vladimír Bajan. My veríme, že nájsť účinné riešenie nebude trvať dlho.
Ak kompetentní vyhlasujú,
že sa im za mesiac podarilo
dohodnúť pravidelné hliadky,
osadenie brány a vyčistenie
areálu, treba doplniť, že policajný monitoring verejnosti
prisľúbil hovorca polície ešte
v januári, keď sme na problém upozornili a podľa našich
informácií sa tak aj dialo. Osadenie brány je skôr psychologická bariéra, celý areál je obkolesený plotom, ktorý nemá
problém preliezť osemročné
dieťa, pre dospelého človeka
je to hračka. Areál bol čistený
aj doteraz, bezdomovcov však
poriadok prekvapujúco neodstrašil.
Vážení čitatelia, s prosbou
o pomoc sa obraciame aj
na vás. CVČ nemôže zabezpečiť nepretržité kontrolovanie areálu. V prípade, že budete svedkami porušovania
zákona, privolajte políciu.
Lucia Drevická
Foto: autorka
Proti výstavbe
na Jasovskej ulici
Starosta Petržalky
Vladimír Bajan prijal
predstaviteľov petičného výboru proti
plánovanej výstavbe
polyfunkčného bytového domu na Jasovskej ulici.
Odborný poradca výboru
prof. Bohumil Kováč z FA
STU poukázal na paradox, že územie, kde má
firma Vazex Group stavať,
je kvalifikované ako stabilizované obytné územie,
kde smie byť iba prieluka,
teda voľný priestor. Poukázal aj na nezrovnalosti
v Územnom pláne hlavného mesta. „Už teraz
majú obyvatelia na Jasovskej ulici problém so statickou dopravou. Nemôžeme
súhlasiť s takým typom
výstavby, aký sa tam plánuje,“ doplnil na margo
parkovania Miroslav Varadínek. Ďalší člen výboru
Ján Gajdoš pripustil, že sa
v budúcnosti zrejme nevyhnú zásahu do územia:
„Vieme sa stotožniť skôr
s garážovým domom.“
Starosta informoval, že
ešte vlani v júni magistrát
podporil stanovisko petičného výboru, ale v auguste názor zmenil. Mestská časť Petržalka minulý
rok zamietla návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu objektu.
„Chcem, aby sme zladili záujem mestskej časti
a mesta pri územnom konaní, aby sa nestávalo to,
čo je v Petržalke realitou, že
mestská časť nie je vopred
dostatočne informovaná
o zámere využitia pozemku,“ povedal o svojich
zámeroch starosta. „Preto
oslovím primátora Milana Ftáčnika a požiadam
ho o prehodnotenie stanoviska mesta, ktoré nie
je v súlade s Územným
plánom ani stavebným
zákonom,“
pokračoval
Vladimír Bajan
(mgl)
4 • 4. 3. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZ ERC I A/MESTO
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
➥ Garsónky
od 52 000 €
Romanova, Rovniankova, Pri Šajbách – Rača / novostavba
➥ 1-izbové byty
od 62 000 €
➥ Novostavby: Vyšehradská, Rusovská cesta, Šustekova,
Betliarska, Wilsonova – Staré mesto, Ružová dolina, Holíčska
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty od
od 73 000 €
Znievska, Strečnianska, Jungmannova, Beňadická,
Jasovska, Osuského, Bradáčova, Romanova,
Krásnohorska, Nám. hran., Šustekova – novostavba
➥ 3-izbové byty
od 90 000 €
Belinského – super cena, Rovniankova, Mlynarovičova,
Ševčenkova, Farského, Vyšehradska, Lubovnianska,
Sklodowskej, Mamateyova, Markova, Mánesovo nám.,
Lachova, Jasovská, Romanova, Hrobákova,
Jozefa Hagaru - Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 99 000 €
Bzovícka, Haanova, Röntgenova, Budatínska, Žehrianska,
Ambroseho, Medvedovej, Znievska, Pifflova, Ľubovnianska, Brančská,
➥ Prenájom: 3i rodinný dom v Rusovciach
na Kovácsovej ulici
700 €/mesiac
➥ 2-generačný rodinný dom v Gabčíkove
za cenu bytu v Petržalke:
73 000 €
➥ Veľký RD v Dun. Lužnej luxusne zariadený:
2
2
úžitková plocha 250 m + suterén 180 m , pozemok 10 á,
bližšie informácie, fotografie a cenu poskytneme v RK.
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á 166,- €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516m2, 105 000,- €, IS v dosahu,
Malacky, Plavecký Štvrtok–chatová oblasť,
Senec–Tureň, Nová Dedinka,
63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
Investor je pripravený odovzdať PKO
Spoločnosť Henbury Development pozitívne zareagovala
na verejnú výzvu primátora Milana Ftáčnika a v nadchádzajúcich
dňoch odovzdá PKO bratislavskej
samospráve. O podmienkach
vrátenia objektu budú rokovať
zástupcovia mesta a investora,
pričom ide hlavne o určenie
výšky odplaty za užívanie zastavaných pozemkov, na ktorých
stojí PKO a taktiež vytvorenie
nevyhnutnej prístupovej cesty
k budove za účelom jej technickej správy. Bratislavský primátor
M. Ftáčnik na rokovaní (28. február t.r.) s konateľom spoločnosti
Henbury Development Jánom
Krnáčom zdôraznil, že mesto ma
záujem dohodnúť sa na podmienkach užívania súkromných
pozemkov pod PKO. Spoločnosť
Henbury však aj naďalej považujem dnešné konanie vedenia
mesta za porušenie zmlúv, ktoré
v minulosti v mene samosprávy
podpísal exprimátor Andrej Ďurkovský.
Bratislavská samospráva chce zároveň odštartovať v druhej polovici marca verejnú diskusiu, ktorá
vytvorí priestor pre verejnosť, aby
mohla prezentovať svoj názor
na budúce využitie, rozvoj dunajského nábrežia vrátane novej podoby objektu PKO. Právne spory,
ktoré sú dedičstvom bývalého
vedenia mesta, nemôžu brániť
tomu, aby sa občania v otvorenej
diskusii vyjadrili, ako má byť tento priestor, v budúcnosti využitý.
Podpora výcviku
vodiacich psov
Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov je zbierkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).
Kompletný program školy
zahŕňa výchovu a výcvik psov,
odovzdanie psa klientovi a tyflokynologický servis. Výnos
verejnej zbierky za rok 2010 je
8 370,50 eura.
Časť výnosu využije ÚNSS
na poskytovanie sociálneho
poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie nevidiacich
klientov v mieste ich bydliska.
Ďakujeme všetkým prispievateľom.
(upr)
(la)
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
vyhlasuje
vyhlasuje
verejnú obchodnú súťaž
obchodnú verejnú súťaž
obchodnú verejnú súťaž
na uzatvorenie zmluvy
na uzatvorenie nájomných zmlúv
na uzatvorenie zmluvy
na prenájom garážových miest
v garážových stojiskách
na prenájom garáže č. 19
na prenájom nebytových
priestorov
na Haanovej 10 v Bratislavee
Podmienky súťaže
je možné písomne získať na adrese:
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava,
V. poschodie č. dverí 520
na Rovniankovej ul. č. 4-6
a Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú sprístupnené:
• na web. stránke mestskej časti
Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk
• na úradnej tabuli vo vestibule Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
na Rovniankovej ul. č. 12 v Bratislave
Podmienky súťaže
je možné si písomne prevziať na adrese:
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava,
V. poschodie č. dverí 521
„Verejná obchodná súťaž
na uzatvorenie zmluvy na prenájom
nebytových priestorov na Haanovej 10
v Bratislave - neotvárať !“
Podmienky súťaže
je možné si písomne prevziať na adrese:
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava, V. poschodie č. dverí 521
Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť
v písomnej podobe poštou alebo osobne
do podateľne na adresu Miestny úradu
mestskej časti Bratislava – Petržalka,
v termíne do 10. 3. 2011, do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s výrazným označením
„Obchodná verejná súťaž prenájom garážových státí č. 37/A, 30/A, 25/A,
39/A, 38/A, 23/A, 44/A, 73/A, 4/B a 22/B
v garážovom stojisku na Rovniankovej ul. č. 4-6
a prenájom garážových miest č. 3, 30, 53, 47,
57, 58, 56, 46, 68, 40, 44 v garážovom stojisku
na Mlynarovičovej ul. č. 14 - 24 v Bratislave
(uchádzač uvedie číslo garážového miesta,
o ktoré má záujem) - neotvárať !“
Na adresu: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Bližšie informácie na adrese
[email protected]
prípadne na tel. č. 02/68 28 68
Bližšie informácie na adrese
[email protected]
prípadne na tel. č. 02/68 28 68
Vladimír Bajan, starosta
Vladimír Bajan, starosta
Vladimír Bajan, starosta
alebo na web. stránke mestskej časti
Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk
ako prílohu vyhlásenia.
Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť
zásadne v písomnej forme na adresu:
Mestská časť
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
alebo osobne do podateľne
Miestneho úradu Bratislava–Petržalka,
v termíne do 7. 3. 2011, do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s výrazným označením:
alebo na web. stránke mestskej časti
Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk
ako prílohu vyhlásenia.
Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť
zásadne v písomnej forme na adresu:
Mestská časť
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
alebo osobne do podateľne
Miestneho úradu Bratislava–Petržalka,
v termíne do 10. 3. 2011, do 12.00 hod.
v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž –
prenájom garáže č. 19
na Rovniankovej ul. č. 12 v Bratislave neotvárať !“
PETRŽALSKÉ NOVINY
M
inisterstvo vnútra SR
pripravuje Volebný kódex, ktorý má upraviť pravidlá
pre všetky typy volieb. Podľa
prvých medializovaných informácií sa má zaoberať jednotnou úpravou hlasovacích
lístkov, doručovaním kandidátok vo všetkých voľbách
všetkým voličom, zrušením
volebného moratória, spojením niektorých volieb a úpravou podmienok financovania
volebných kampaní. Konkrétne: uvažuje sa o spojení volieb
prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu, ale najmä
MICHAL RADOSA
4. 3. 2011 • 5
POLEMIKA
Voľby a volebný kódex
Právo voliť patrí medzi základné ľudské práva a slobody. Občanovi voličovi patrí pozornosť a úcta nielen vo volebnom čase. Napokon,
v zastupiteľskej demokracii odvodzujú poslanci svoju dočasne delegovanú politickú moc od moci občana. A v jeho mene sme sa obrátili
na petržalských poslancov, ktorí zastupujú voličov na rôznych zastupiteľských úrovniach s touto aktuálnou volebnou problematikou:
o spojení volieb do samosprávnych krajov s voľbami do orgánov samosprávy obcí. Najmä
druhé spojenie vyvolalo v časti
samosprávy až odmietavé reakcie. Prvú - že už nielen voľby
VIERA KIMERLINGOVÁ
županov môžu byť dvojkolové,
ale tiež aj voľby starostov a primátorov. A druhú odmietavú
reakciu - ak sa majú uskutočniť
takto spojené krajské a obecné
voľby už v roku 2013, potom
OLIVER KRÍŽ
by sa poslancom miest a obcí,
ich starostom a primátorom
skrátilo funkčné obdobie zo
štyroch na tri roky, čo mnohí
považujú za protiústavné. Ako
v načrtnutom kontexte vníma-
VLADIMÍR KOVÁR
Poslanec Miestneho zastupiteľstva Petržalka (SDKÚ-DS)
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva
Bratislava a Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (KDH)
Poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislava a Miestneho zastupiteľstva Petržalka (nezávislý)
Poslanec Miestneho zastupiteľstva Petržalka (SMER-SD)
■ Nesúhlasím so zrušením
volebného moratóriá, už raz
vyhral voľby starostu kandidát,
ktorého stúpenci v deň volieb
nalievali voličom alkohol a dávali im žehličky. Spojenie volieb
do VÚC a obcí znie lákavo, len
si neviem predstaviť prácu volebných komisií, ktoré by mali
v Bratislave a Košiciach v jednu
chvíľu sčítavať hlasy poslancov
do 3 rôznych zastupiteľstiev,
primátora, starostu a župana. Taktiež, volebná kampaň
do orgánov obcí a VÚC, spolu
na šesť rôznych funkcií v tom
istom čase zmätie voličov.
Dvojkolové voľby starostov
nemajú význam v malých obciach. Pokiaľ ide o skrátenie
funkčného obdobia, potom
korektné a právne čistejšie je
riešenie, aby sa v prípade zjednotenia termínu volieb skrátilo
obdobie poslancom a starostom až v ďalšom volebnom období. V čase volieb bude jasné
a zákonom dané, že sú volení
na kratší čas ako 4 roky. Teda
nemeniť pravidlá počas hry.
■ Dvadsať rokov budovania štátu
až po jeho zapojenie do európskych
štruktúr a vznik jednotlivých stupňov
samosprávy priniesli právne úpravy
jednotlivých volieb. Vznikali nekoordinovane, niekedy účelovo, ale nie
podľa jednotných zásad. Máme tu
mix rôznych pravidiel, po našom povedané „guláš“. Pri jedných voľbách
voličov informujeme o kandidátoch
doručením kandidátskych zoznamov do každej domácnosti, pri iných
nie. Raz platí volebné moratórium na
kampaň 48 hodín pred začiatkom
volieb, inde nie. Jeden volebný lístok
upravujeme vpísaním krížika, v inom
sa krúžkuje. Rôzne volebné okrsky, začiatok a trvanie volieb. Dozrel čas na
rozumnú zmenu. Ako na to? Máme
nielen dvadsaťročný pomalý a postupný vývoj, ale aj skúsenosti. Za tie
roky vyrástlo množstvo skúsených
právnikov, štatistikov a organizačných pracovníkov vo verejnej správe.
Nevyužiť ich vedomosti a nespýtať
sa na ich názor by bol fatálny omyl.
Začíname verejnú diskusiu, pretože
zatiaľ nemáme čo pripomienkovať.
Právna úprava sa len tvorí, počkajme
na reálny návrh.
■ Ťažko vyjadriť jasný názor
k niečomu, čo ešte nebolo prezentované v záverečnej podobe. Ale v zásade vítam každú
snahu, ktorá by zjednotila
pravidlá jednotlivých volieb,
a hlavne zrušila nezmyselné
moratórium. Spájanie termínov volieb zasa chápem ako
istý pokus o zvýšenie nízkej
volebnej účasti, aj keď si vôbec
neviem predstaviť jeho realizáciu v praxi. Niektorým voleným zástupcom by sa totiž
musel mandát skrátiť alebo
iným predĺžiť, čo je v oboch
prípadoch protiústavné.
V každom prípade sa však
zdá, že tento kódex nevyrieši
základné nedostatky súčasného politického systému.
Myslím si, že medzi ne patrí
najmä partokracia (vláda
politických strán, ktorú si zamieňame s demokraciou),
nedostatočný priestor pre nezávislých kandidátov a nedokonalá decentralizácia štátnej
správy.
■ Po prvom zasadnutí komisie
na prípravu volebného kódexu
(24. 1. 2011) sa do médií síce
dostali predbežné informácie
o zámeroch najmä ministra
vnútra, relevantné informácie
by však podľa ministra mali byť
k dispozícii až v lete. Dovtedy
nepovažujem za nutné reagovať na názory niektorých
politikov, aj keď pripúšťam, že
na súčasnom volebnom systéme je určite čo zlepšovať.
Verím, že komisia na prípravu
volebného kódexu viaceré nedostatky vychytá. Čo sa týka
spájania rôznych volieb do jedného termínu, privítal by som,
keby rozhodujúcim kritériom
nebolo finančné zabezpečenie
volieb, ale vytváranie podmienok na čo najzodpovednejší
prejav vôle občana - voliča.
Za prijateľnú by som považoval aj možnosť výmeny člena
volebnej komisie napríklad po
8 hodinách práce nominantom
rovnakej politickej strany.
Dozrel čas
na rozumnú zmenu
Vítam snahu
o zjednotenie pravidiel
Určite je čo
zlepšovať
Úprava musí stav
zlepšiť, nie zhoršiť
te vy pripravovaný Volebný kódex, v čom bude jeho prospešnosť pre spoločnosť, voličov
a volených, aké môže priniesť
problémy, prípadne aké máte
vlastné návrhy?
áno – nie
za – proti
čierne – biele
hore – dole
dobré – zlé
teplo – chlad
sláva – pád
výhra – prehra
a iné polarity...
MARTIN MIŠKOV
Poslanec Miestneho zastupiteľstva v Petržalke, zástupca
starostu (SaS)
■ Úpravu volebného kódexu
v takej forme, ako je v otázke,
odmietam. Určitá úprava je
nevyhnutná, ale mala by súčasný stav zlepšiť, nie zhoršiť.
Treba zjednodušiť spôsob volieb a mali by sme sa pozerať
do budúcnosti. Žijeme v informačnej, rýchlej dobe. Preto
jednoznačne vidím potrebu
možnosti voľby cez internet ako
jednu z povinností štátu. Viem
si tiež predstaviť spájanie volieb
z dôvodu šetrenia nákladov
a dúfam, že aj vyššej motivácii
občanov prísť k voľbám. Čo si
neviem predstaviť a proti čomu
som zásadne proti, to je skrátenie volebného obdobia. Nie
z obavy, že prídeme o rok práce, ale preto, že naši voliči nás
zvolili na základe konkrétneho
vecného a časového programu
a ideí. A povinní sme to dodržať,
keďže program bol zostavený
na obdobie štyroch rokov. To
sa nedá len jednoducho prísť,
zmeniť pravidlá a nezamýšľať
sa nad širšou stránkou tejto
zmeny.
Pripravil Rudolf Gallo
6 • 4. 3. 2011
ŽIVOT V PETRŽALKE
M klub baví deti
aj seniorov
Ak hľadáte možnosti ako
spestriť voľné chvíle sebe
či svojím ratolestiam, odporúčame zaostriť na petržalský M Klub. Sídli na prvom poschodí DK Zrkadlový háj a práve tam sa
pravidelne konajú tvorivé
dielne, určené pre staršie
aj mladšie deti. Tí čo prišli
počas jarných prázdnin, si
vyskúšali šitie na jute, výrobu hlinených ozdobných
valčekov či výrobu sviečok.
Na dielňach vládne veselá
atmosféra, na čom majú
zásluhu usmievavé a trpezlivé vedúce. Vstupný
poplatok je 70 centov.
M klub pripravuje aj organizované podujatia pre
materské škôlky, akcie pre
ľudí s mentálnym postihnutím a raz do mesiaca sa
aj vďaka tunajším pracovníčkam môžu stretávať petržalskí seniori na obľúbenom hudobno-tanečnom
podujatí Nestarnúce melódie. Tie najbližšie budú už
8. marca na Medzinárodný
deň žien. Nevšedným zážitkom môže byť aj návšteva okresnej prehliadky
talentov v prednese prózy
a poézie Hviezdoslavov
Kubín. V DK Zrkadlový háj
sa uskutoční 16. 3., prezraďme, že v porote bude
sedieť aj známa televízna
a divadelná herečka Soňa
Valentová. O programe
M klubu sa dozviete viac
na internetovej stránke
www.kzp.sk
Autor a foto: L. Drevická
Školáci začnú „spíkovať“ povinne
Novela školského zákona zavádza od septembra 2011 povinnú
výučbu angličtiny. Jej prijatiu predchádzali odborné diskusie aj
prezidentovo veto.
V
Základnej škole na Lachovej ulici sa ju už niekoľko rokov učia všetky deti.
Výsledky z olympiád prezrádzajú, že úspešne. O tom,
ako to vyzerá v praxi, nám
porozprával riaditeľ školy
Mgr. Gustáv Nagy. Bližšie sme
sa však pozreli aj na projekt realizovaný v petržalských základných školách, ktorý hľadá
inovatívne možnosti výučby
anglického jazyka.
vybrať si, ako bude ich dieťa
vzdelávané. Na druhej strane aj
škola musí povedať svoju víziu,
teda - čo u detí chce rozvíjať.
Žiak nebol do výberovej triedy
prijímaný na základe dlhodobých pozorovaní psychológa či
špeciálneho pedagóga. Rozhodoval jeden deň, keď na osemročné dieťa naliehali rodičia
i učitelia, že má pred sebou
skúšku, ktorú musí spraviť.
Kedy ste sa rozhodli angličtinu sprístupniť všetkým
deťom?
Triedy s rozšíreným vyučovaním sme zaviedli už v 80.
rokoch. Žiaci boli do nich zaradení na základe úspešnosti
v testoch, ktoré absolvovali
ako druháci. Takáto selekcia
je podľa mňa nesprávna. Keď
sme pred dvanástimi rokmi
ako nové vedenie nastupovali,
rozhodli sme, že šancu naučiť
sa cudzí jazyk dáme každému
dieťaťu. Angličtina sa vyučovala od tretieho ročníka, v prvom a druhom sme ju mali
nepovinne, no tieto hodiny
navštevovala väčšina detí.
S takýmto systémom sme boli
my aj rodičia spokojní.
Cieľom systému výberu bolo,
aby sa tie zdatnejšie deti rozvíjali a tie, ktorým učenie ide
slabšie, neboli nadmerne zaťažované...
Ak by sa našli deti málo
prospievajúce, počítali sme
s možnosťou rozvrstviť žiakov
na skupiny. No nikdy k tomu
nedošlo. Učiteľky sa postarali, aby slabšie deti bariéru
prekonali. Systém výberových
tried viaže aj ďalší problém.
Povedzme, že máme niekoľko
desiatok detí a do jednej triedy
prijmeme všetkých veľmi silných jedincov, ktorí pri učení
nesúťažia, ale priam súperia.
V druhej triede máme deti
priemerné, nemajú „ťahúňov“
a časom namiesto toho, aby sa
rozvíjali, začínajú zaostávať.
Prečo ste nešli cestou tzv. výberových tried?
Musíme brať do úvahy záujem rodičov, ktorí majú právo
Nestalo sa, že by deti jazyk
nezvládli?
Nikdy sme nepovedali, že
sa ho každý musí naučiť rov-
Šancu naučiť sa cudzí
jazyk dáme každému dieťaťu.
nako. Veď aj v matematike sú
žiaci vynikajúci a sú slabší. No
nikomu sme angličtinu neodmietli. Sme základná škola, to
znamená, že máme učiť základy. Nikto na konci deviateho
ročníka Shakespeara prekladať
nebude, to ani nie je cieľom,
dôležité je, že v dospelosti nebude mať obavu rozprávať sa
s cudzincom. Dnes aj remeselník, ktorý ide pracovať do zahraničia, potrebuje aspoň kuchynskú angličtinu. Veľká časť
Európy rozpráva anglickým
jazykom, to sa pravdepodobne
nezmení.
Od 1. 4. 2009 sa realizuje projekt Inovácia obsahu
a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku ZŠ
v MČ Bratislava–Petržalka.
Financovaný je z Európskeho sociálneho fondu a podľa
Mgr. Eleny Polákovej z MÚ,
je napriek manažérskej a administratívnej náročnosti pre
školy prínosom: „Projekt je
v súčasnosti v overovacej fáze
v ôsmich základných školách
(ZŠ Černyševského, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ
PETRŽALSKÉ NOVINY
Prokofievova, ZŠ Tupolevova,
ZŠ Turnianska) a pozitívom je
skutočnosť, že anglický jazyk
sa v týchto školách vyučuje
od prvého ročníka s dvojhodinovou dotáciou ako riadny
predmet a riaditelia základných škôl zabezpečili kvalifikovaných učiteľov na vyučovanie
anglického jazyka. Práve v tejto
oblasti máme prioritu - zabezpečiť kvalifikovanosť, a to sa
školám zatiaľ darí.“
Projekt spočíva v inovácii učebných osnov, prináša
novú metodológiu klasifikácie a hodnotenia, zjednotil
učebnice, mapuje kvalifikačnú úroveň učiteľov angličtiny
na prvom stupni, ale aj úroveň
jazykových znalostí detí, ktoré
len nastupujú do školy. Z pohľadu pedagóga nám ho priblížila RNDr. Renáta Hebortová:
„Učebné plány sme dosiaľ robievali takpovediac na kolene.
Z ministerstva sme nikdy nemali zadanie, ako by mali vyzerať, postupovali sme teda podľa kníh. Veľmi nám pomohlo,
že sa zjednotili učebnice, že
existuje línia a spoločný postup
učenia. Vytvorili sme nové tematické výchovno-vzdelávacie
plány a osnovy.“
Vytvorenie dobrého systému sa zákonite prejaví v kvalite
poznatkov. Ako však prebieha
hodina, na ktorej sa šesťročné
deti učia cudzí jazyk? „Dá sa
povedať, že je to najmä audioorálno-vizuálne učenie a edukačné hry, pomocou ktorých
si žiaci osvojujú slovnú zásobu.
V prvej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu para jazykové (rytmus a intonácia) a neverbálne
prostriedky (mimika a gestikulácia). V podstate sa celý čas
hrajú a ani si neuvedomujú, že
sa učia. Už z prvých výsledkov
je zrejmé, že odlišná forma
učenia žiakov viac motivuje.
Dôležité je, že sa na angličtinu
veľmi tešia.“
Novela školského zákona
neupravuje, kedy má škola
s výučbou angličtiny začať.
Od septembra sa ju budú povinne učiť prváčikovia v desiatich z jedenástich petržalských
škôl. Výnimkou je len ZŠ Pankúchova, tá povinnú angličtinu
zavádza od tretieho ročníka,
prváci a druháci si ju môžu
zvoliť ako nepovinný predmet.
Lucia Drevická
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT V PETRŽALKE/INZERCIA
Elektrické auto pre Dalkiu
Spoločnosti Dalkia a Citroën uviedli na
petržalskom brehu Dunaja do používania prvé elektrické mestké vozidlo na
Slovensku.
V
yužívať ho budú zamestnanci Dalkia na prepravu v rámci technickej kontroly prevádzok, najmä v našej
mestskej časti. Pomôže to nielen ťažko skúšanej Petržalke,
Bratislave ako takej, ale aj celej
doprave,“ vyhlásil starosta Petržalky Vladimír Bajan. Zároveň
vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu mestskej časti a spoločnosti
Dalkia, dodávateľa tepla. Podľa
Renauda de Saint Laagera, regionálneho riaditeľa Dalkia pre
región západného Slovenska,
využitie elektrického vozidla
má usporiť až 5 ton emisií CO2
ročne.
Pre vozidlo značky Citroen
C-zero je charakteristická nu-
lová spotreba paliva, nulové
emisie CO2 a nulová hlučnosť.
Dosahuje maximálnu rýchlosť
130 km/h. Disponuje systémom na rekuperáciu energie
pri spomaľovaní a brzdení,
ktorý umožňuje dobíjanie batérií. Ich celková využiteľná
kapacita je 16 kWh a napájajú
sa prúdom 330 V. Nabíjať sa
dajú prostredníctvom tradičnej elektrickej zásuvky, alebo
cez pripojenie do exteriérovej nabíjacej stanice. Batérie
sú navrhnuté tak, aby zvládli
1 500 nabíjacích cyklov. Cena
auta je 35 460 eur. Celkové náklady na 100 km sa pohybujú
okolo hranice 1,5 eura.
(ld), Foto: archív redakcie
Pomoc rodinám v smútku
Nezisková organizácia Plamienok otvára 16.
marca Denné centrum pre rodiny, ktoré pre
nevyliečiteľnú chorobu stratili dieťa.
O
dborný tím Plamienka
tvoria lekárky, zdravotné
sestry, psychológ a sociálna
pracovníčka. Za ťažko chorými deťmi dochádzajú priamo
do ich domovov. Okrem lekárskej starostlivosti poskytuje organizácia bezplatne lieky,
zdravotnícky materiál, ale aj
prístrojové vybavenie, akým
je napríklad kyslíkový koncentrátor alebo odsávačka. Rovnocennou súčasťou pomoci
je ľudská podpora a zdieľanie
smútku i radostí.
Po dlhoročnej snahe sa
Plamienku podarilo rozšíriť
priestory a zriadiť v nich Denné centrum pre rodiny v smútení. „Od roku 2005 organizujeme víkendové pobyty pre
rodiny s rovnakou životnou
skúsenosťou. Spoločne trávia
čas a rozprávajú sa, čo je pre
nich často obohacujúce a inšpirujúce. Zo skúseností vieme,
že problémy rodiny sa stratou
dieťaťa nekončia. Práve naopak, život sa často skomplikuje. Niekedy sa zhoršia partnerské vzťahy rodičov, objavujú sa
zdravotné problémy, zhoršuje
sa školský prospech zdravých
súrodencov,“ vysvetľuje PR manažérka organizácie Mgr. Jana
Melicherčíková.
Denné centrum má ponúknuť priestor, kde budú rodiny
spoločne s Plamienkom nachádzať cesty, ako prejsť ťažkým
obdobím do nového života.
Jeho interiér pripomína bežný
4. 3. 2011 • 7
byt s kuchyňou, detskou izbou
i obývačkou. Menej typická je
tzv. senzory room, miestnosť
s príjemnou hudbou, vodnou
posteľou a pomôckami stimulujúcimi zmyslové vnemy.
Je špeciálne navrhnutá tak,
aby človek mohol naplno relaxovať. V kuchyni, prepojenej
s obývacím kútom, si môžu
rodičia pripraviť kávu, čaj alebo zohriať jedlo. „Chceme, aby
sa tu cítili ako doma,“ prezrádza J. Melicherčíková.
Plamienok tu bude poskytovať aj poradenstvo, pomoc
psychológa a iných odborníkov. Smútiacim súrodencom
sa budú venovať aj dobrovoľníci, absolventi vzdelávacieho
programu Sprevádzanie rodín
v smútení. „Deti sa často cítia
osamelé, chýba im pozornosť
rodičov, ktorí sú prirodzene
pohltení svojím žiaľom. Menšie nevedia a staršie bežne nerozprávajú o pocitoch, pretože
nechcú svojím smútkom ešte
viac zraňovať rodičov. Ak dieťa dokáže vyjadriť svoju bolesť,
alebo radosť počas rozhovoru
či hry v blízkosti skúseného
dobrovoľníka, uľaví sa mu.“
Denné centrum pre smútiace rodiny dosiaľ chýbalo.
Ak by ste chceli využiť jeho
služby, nájdete ho v Petržalke na Zadunajskej ulici 6/A.
Návštevu si treba dohodnúť
telefonicky na čísle 02/2071
8169. Viac informácií nájdete na www.plamienok.sk
(ld)
8 • 4. 3. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
IKNOZNE TA
R CK
I AT
Bratislava môže získať z EÚ
250 miliónov eur na nosný systém
Primátor Bratislavy na verejnom stretnutí s občanmi oznámil,
že na základe jeho rokovaní môže Bratislava získať 250 miliónov eur na Nosný systém MHD (NS MHD) z fondu EÚ na
integrované dopravné systémy. Tento sa dlhodobo považuje za
jediné najvhodnejšie riešenie dopravnej situácie v Petržalke,
ako aj v celom meste.
R
ozhodujúce však bude rozhodnutie mestského zastupiteľstva, či primátorovu
iniciatívu podporí. Vyjadrenie
ministerstva dopravy a jeho
stanovisko k dokumentácii pre
stavebné povolenie na úsek NS
MHD Bosákova – Starý most
– Šafárikovo námestie znie
jasne: stavba je svojím zameraním v súlade so stratégiou
Operačného programu Doprava a je v súčasnosti zaradená
do zoznamu projektov na realizáciu v rámci prioritnej osi
Infraštruktúra integrovaných
dopravných systémov.
Nájsť riešenie dopravy v Petržalke sa dá jedine vtedy, ak
presne poznáme súčasný stav
parkovania, dynamickej dopravy, ako aj potreby a názory ľudí
v tejto oblasti. METRO Bratislava, a. s., sa skúmaniu dopravy venuje dlhoročne. Spoločnosť realizovala niekoľko
ankiet a prieskumov dopravy,
má relevantné údaje, vďaka
ktorým sa dá pripraviť vhodné
riešenie NS MHD. Spoločnosť
neustále informovala o týchto
výsledkoch a návrhoch riešení.
Posledné stretnutie primátora
Bratislavy s občanmi na tému
NS MHD ukázalo, že je potreba komplexnej sumarizácie
získaných výsledkov. Tie sa síce
premietli do návrhu o realizácii
NS MHD, ktorým sa na konci
marca bude zaoberať mestské
zastupiteľstvo, ale pomôžu aj
pri príprave dopravného generelu. Ten je podľa primátora
a širokej odbornej verejnosti
pre mesto nevyhnutný. Posledný z roku 1996 totiž nemôže
vyhovovať súčasným nárokom
a potrebám. Doprava v Bratislave sa odvtedy výrazne zmenila. METRO Bratislava, a. s.,
má však údaje z dopravných
prieskumov nielen z roku 2002,
ale hlavne z anketových a dopravných prieskumov z rokov
2009 a 2010. Tieto ukazujú,
kde sú hlavné slabiny a aké sú
potreby petržalskej dopravy.
Petržalka je atraktívna lokalita ako cieľová, zdrojová
a tranzitná oblasť automobi-
lovej dopravy. Vyplynulo to
z prieskumov parkovania a dopravy spoločnosti METRO
Bratislava, a. s., v spolupráci so
spoločnosťou DOTIS Consult.
Počas prieskumu sme zistili
za 12 hodín 132-tisíc jednotlivých ŠPZ automobilov, ktoré
Priemerná intenzita dopravy v roku 2020 s NS MHD
prišli alebo odišli z Petržalky,
alebo sa pohybovali po tejto
mestskej časti. To je v porovnaní s počtom zaparkovaných
vozidiel v noci (33 452) takmer
štvornásobne viac. Týchto 132tisíc vozidiel urobilo celkovo
viac ako 661-tisíc jázd Petržal-
kou. Rozhodujúci podiel z nich
urobili osobné motorové vozidlá, v porovnaní s autobusmi
a nákladnými automobilmi to
bolo až 95%.
Z výsledkov sme ďalej zistili,
že jedna petržalská domácnosť
vlastní v priemere 1,19 osobného automobilu. Petržalčania
vykonajú osobnými automobilmi denne 41 200 jázd, čo
naznačuje, že minimálne 50 %
zaparkovaných vozidiel sa
nedá vôbec do pohybu a teda
ich ľudia nevyužívajú každý
deň. Z výsledkov vyplynuli
aj ďalšie zaujímavé údaje. Až
36 % všetkých ciest vykonajú Petržalčania MHD, čo je len o 5 %
menej ako vlastným autom.
Pešo idú až 21% všetkých ciest,
čo naznačuje dobrú sociálnu
infraštruktúru v tejto mestskej
časti. Takmer polovica ciest,
na ktoré ľudia využijú MHD,
až 42 %, sú cesty do a z práce,
školy či škôlky. Za službami je
to polovica ciest (22 %), rovnako ako za oddychom (22 %).
Podiel účelu ciest vykonaných
osobnými automobilmi je pritom vyrovnaný, počet ciest
za prácou je len o málo vyšší
ako cesty za službami a za oddychom. Z týchto výsledkov je
jasné, akého významného počtu ľudí sa nosný systém MHD
dotkne a aký je nevyhnutný pre
zvládnutie dopravy a ďalší rozvoj tejto mestskej časti.
Medzi jednotlivými petržalskými obvodmi vidieť veľké
rozdiely, niektoré oblasti sú
veľmi problematické. Dopravná kapacita Petržalky je dobrá,
v samotnej mestskej časti nevznikajú veľké dopravné zápchy, na rozdiel od ostatných
mestských častí Bratislavy, kde
je prejazd komplikovaný neustále. Bariéru pri prepojení
s ostatnými mestskými časťami predstavuje Dunaj, čiže
doprava cez mosty. Z pohľadu
budovania Nosného systému
MHD bolo dôležité sledovať
dopravu na dvoch mestských
Priemerná intenzita dopravy v roku 2020 s NS MHD
2020 (voz/24h)
2020 (voz/24h)
most
Smer centrum
Smer Petržalka
Oba profily
most
Smer centrum
Smer Petržalka
Oba profily
Lafranconi
25 900
28 770
54 670
Lafranconi
25 900
28 770
54 670
Nový
27 280
28 880
56 160
Nový
27 280
28 880
56 160
Apollo
20 500
22 360
42 860
Apollo
20 500
22 360
42 860
Prístavný
35 700
38 010
73 710
Prístavný
35 700
38 010
73 710
Spolu
109 380
118 020
227 400
Spolu
109 380
118 020
227 400
PETRŽALSKÉ NOVINY
mostoch. Na Novom moste
a na Moste Apollo. Cez Nový
most prešlo za sledovaných
6 mesiacov denne oboma smermi priemerne 46 590 vozidiel,
cez most Apollo to bolo 31 700
vozidiel. To potvrdilo názor
spoločnosti METRO Bratislava,
a. s., o opodstatnenosti vybudovania Mosta Apollo v rokoch
2000-2005. Práve na mostoch
vznikajú v exponovaných časoch zápchy, ktoré značne predlžujú čas cestovania.
Už dnes je kapacita prepravy
cez bratislavské mosty presiah-
4. 3. 2011 • 9
INZERCIA
pravených osôb. Koľajová doprava významným spôsobom
urýchli prepravu medzi jednotlivými bratislavskými mestskými časťami, skráti dobu cestovania v exponovaných časoch
a odľahčí zaťaženie mostov
automobilovou dopravou.
Riešením, ktoré bolo prezentované na stretnutí s občanmi,
sa dosiahne zásadný cieľ, ktorý
navrhovala naša spoločnosť
už v roku 2002: a to vytvoriť
v rámci budovania Nosného
systému mestskej hromadnej
dopravy jednotný systém koľa-
schopné jazdiť v meste na električkových koľajach, ale zároveň aj na železničných regionálnych tratiach. Vybudovanie
NS MHD nie je riešením len
pre Petržalku, ako sa mnoho
ľudí nazdáva. Odľahčí a pomôže doprave v celej Bratislave, prinesie zníženie záťaže
na všetkých komunikáciách,
dopravne spojí celý široký región. Ľudia nastúpia do električky v Karlovej Vsi, na Šafárikovom námestí prestúpia
na mestský vlak, na ktorom sa
odvezú do Viedne či do Rajky.
ného rozhodnutia vydaného
na Nosný systém MHD z roku
1988, ktoré je stále právoplatné.
Pre zapracovanie potrebných
a predpokladaných zmien bol
v nadväznosti na projekt TEN-T17 spracovaný inžiniersky
zámer dopravnej časti, v ktorej
boli posúdené dosahy rozvoja dopravy na území Petržalky. Predpoklad pre skončenie
spracovania tejto dokumentácie je apríl 2011. Vykonanie
zmeny v územnom rozhodnutí
bude možné v januári 2012.
To umožní skončenie celého
Počet cestujúcich
a pristupujúcich
na zastávke
v špičkovej hodine
v roku 2020
nutá. A podľa prognózy, ktorú
sme spracovali, sa do roku 2020
ešte o jednu tretinu zvýši. Ak sa
všetky v súčasnosti pripravované zámery naplnia (Petržalka
City, Južné mesto, Matador)
zvýši sa potreba prepravy natoľko, že v roku 2020 budú vozidlá na moste stáť nie hodinu
a pol, ale minimálne o polhodinu viac. Podľa dopravného
prieskumu je navrhovaný nosný systém MHD schopný ubrať
až 30 % dopravy.
Čiže jeho vybudovanie by
zachovalo súčasný stav dopravy pri predpokladanom tretinovom náraste požiadavky
prepravy. No bez neho budú
vozidlá na mostoch a pred nimi
stáť v nekonečných zápchach.
Keďže Petržalka je od ostatných častí oddelená Dunajom
a budovanie ďalších možných
dopravných prepojení je finančne aj časovo mimoriadne
náročné, najlepším riešením sa
ukazuje Nosný systém MHD.
Ten by ako jediný dokázal
na súčasnej dopravnej infraštruktúre zvýšiť kapacitu pre-
jovej dopravy, ktorým by bolo
možné vzájomné prepojenie
osobnej koľajovej mestskej
a prímestskej dopravy bez prestupu. To však predpokladá, že
koľajová trať bude podľa tohto
projektu budovaná tak, aby
po nej mohli jazdiť vozidlá používané s dnešným rozchodom
1 000 mm a v budúcnosti aj vozidlá s rozchodom 1 435 mm.
Týmto by bolo možné včleniť
pripravovaný a budovaný Nosný systém MHD pre Bratislavu do jedného integrovaného
celku koľajovej dopravy ako
Nosného systému hromadnej
dopravy na území Bratislavy
a v jeho spádových územiach.
Nosný systém MHD, ako
predpokladá návrh, je v prvej
etape koľajové prepojenie Šafárikovho námestia a Bosákovej ulice v dvoch spomínaných
rozchodoch. To znamená, že
ich bude môcť využívať električka aj mestský vlak. Druhá
etapa NS MHD je prepojenie
Bosákovej a Janíkovho dvora, kde sa vybuduje depo pre
vozidlá tram-train. Tie budú
Alebo do Trnavy. Synergický
efekt električky a mestského
vlaku prinesie výraznú časovú
úsporu pri cestovaní, zlepší
dopravné spojenia.
Technické riešenia predpokladajú, že v rámci tohto
projektu bude ako prvá začatá
časť stavby z Bosákovej ulice
cez Starý most po Šafárikovo
námestie s jej zapojením cez
Štúrovu ulicu do ostatnej siete električkových tratí. Týmto sa dosiahne doprava bez
dnešných prestupov z autobusov na električky, a súčasne
spojenie do všetkých častí Bratislavy obsluhovaných električkami. Pre túto časť projektu je vydané právoplatné
územné rozhodnutie a je v súčasnosti s dotknutými účastníkmi prerokúvaná dokumentácia pre vydanie stavebných
povolení, kde sa predpokladá
skončenie celého procesu
do konca júna tohto roka. Realistický predpoklad pre začatie prác je ešte v tomto roku.
Súbežne je rozpracovaná aj dokumentácia pre zmenu územ-
I. úseku od Janíkovho dvora
po Štúrovu ulicu v prvej polovici roku 2015. Na základe
týchto skutočností sa uvoľnia
dosiaľ stavebnou uzáverou
chránené pozemky v celom
koridore v minulosti pripravovaného metra. Celkové riešenie možného priestorového
usporiadania koľajovej trasy
na Jantárovej ulici ukazuje aj
príklad budúceho mestského
bulváru. Prezentuje aj predpokladané usporiadanie koľajovej dopravy na povrchu, ako
aj podzemné vedenie koridoru
TEN- T17.
Bratislava má teraz výbornú
šancu uchádzať sa o financie
z fondov EÚ. Tým, že ministerstvo dopravy uznalo projekt NS MHD za pripravený
a opodstatnený a zaradilo ho
do zoznamu projektov v rámci
integrovaných dopravných systémov, má Bratislava príležitosť,
akú ešte nemala. Teraz môže
získať 250 miliónov eur, z ktorých do roku 2015 opraví Starý
most, zrekonštruuje Šafárikovo
námestie a prepojí ho s Bosákovou a pripraví sa dokumentácia
druhej etapy po Janíkov dvor.
Náklady na vybudovanie celej
I. Etapy Nosného systému
MHD v úseku Janíkov dvor
– Šafárikovo námestie predstavujú celkovo 192,679 mil
€ bez DPH, z ktorých sa len
na rekonštrukciu Starého mosta predpokladá vynaložiť 34,11
mil. € bez DPH.
Na presné naplánovanie realizácie NS MHD však chce
METRO Bratislava ešte získať
niekoľko údajov. Vieme, ako
to vyzerá s parkovaním v Petržalke, vieme, ako sa Petržalčania
pohybujú v rámci tejto mestskej
časti, no netušíme, kam a ako
cestujú do ostatných mestských
častí. Preto na koniec marca
pripravujeme ďalší prieskum
dopravy, keď sa 10-tisíc domácností opýtame, ako to vyzerá
s ich cestovaním do ostatných
mestských častí. Touto cestou
chceme požiadať obyvateľov,
ktorí si v schránke nájdu anketový lístok, aby nám pomohli
v získavaní relevantných údajov
a vyplnili ho. Ďakujem všetkým,
ktorí sa zapojili do predchádzajúcich prieskumov a dúfam, že
nám pomôžu opäť. Integrovaný
dopravný systém v sebe zahŕňa prepojenie všetkých druhov
hromadnej dopravy v rámci regiónu. Preto sa METRO Bratislava, a. s., bude neustále snažiť
o komplexné zisťovanie stavu
a potrieb dopravy v meste. Byť
pripravený a mať jasne stanovené ciele je totiž to najlepšie, čo
spoločnosť METRO Bratislava,
a. s., môže ponúknuť novému
vedeniu mesta.
Ing. Vladimír Kovalčík,
generálny riaditeľ
METRO Bratislava, a. s.
10 • 4. 3. 2011
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M E M AŤ
Anketa
Čo nám chýba v Petržalke?
Adrián, 19 rokov
V Petržalke mi chýba nejaké námestie, športové haly,
chodníky namiesto vyšliapanej trávy, parkovacie miesta. Odstránil by som z nej bilbordy, napr. pri Einsteinovej je každých päť metrov jeden, terasy Petržalky sú
v dezolátnom stave. Vedel by som si predstaviť, že by
sme tu mali metro, aj keď neviem, či by malo v Bratislave využitie. Na druhej strane tu však máme les, jazero,
kanál, obchody, zeleň ani doprava nie je najhoršia. Veľkou výhodou Petržalky podľa mňa je rýchle spojenie
do všetkých častí Bratislavy, za Dunajom je hneď centrum mesta.
Marek, 19 rokov
Chýba mi viac verejne prístupných športovísk, určite
by som si tu vedel predstaviť hokejový štadión. Chýba
mi aj viac bezpečia v Sade Janka Kráľa v noci. Je však
super, že centrum mesta je na dosah a máme tu Aupark aj Inchebu. Ja mám asi najradšej Sad Janka Kráľa a neviem si vynachváliť bicyklovanie na hrádzi pri
Dunaji.
Denisa, 28 rokov
V Petržalke mi chýba plaváreň, menšie kiná, filmové
kluby, nielen veľké kinové komplexy. Zastavila by som
nadbytočnú výstavbu, ktorá nás oberá o zeleň, želala
by som si viac parkovacích miest a opravené komunikácie, tiež by v sídliskovej časti mohlo byť viac zelene.
Petržalku mám rada aj preto, že tu žije moja rodina
a tiež aj pre hrádzu, Draždiak, oceňujem blízkosť k jazerám, k Dunaju, kde môžeme tráviť príjemné popoludnia. Oceňujem, že mám blízko do centra, že je z Petržalky dobré dopravné spojenie.
Dušan, 19 rokov
To, čo mi Petržalke chýbajú športoviská a miesta
na oddych. Myslím si, že je hanba, že Petržalka nemá
v súčasnosti ani futbalový, ani hokejový štadión. Ako
najväčšia mestská časť by si to určite zaslúžila. Vo všeobecnosti Petržalke chýbajú miesta na trávenie voľného času. Namiesto nich vyrastajú obchodné centrá
a supermarkety. Petržalčania tak trávia svoje víkendy
„prechádzkami“ po obchodoch...
Ďalšou, už dlhšie diskutovanou témou, je Draždiak.
Podľa môjho názoru má dobrý návrh na riešenie Občianske združenie Mladá Petržalka.
Hovorilo sa aj o revitalizácii Chorvátskeho ramena,
výstavbe promenády pri Dunaji, skultúrnení už spomínaného Draždiaka a ďalších projektoch. Ani jeden
z nich však nebol realizovaný. Nová samospráva má
teraz jedinečnú šancu ukázať, čo v nej je. Petržalčania
to jednoznačne ocenia.
Petržalka je však napriek všetkému to správne miesto
na život najmä preto, že tu žije asi najviac mladých,
kreatívnych ľudí. Je to tiež „najzelenšia“ mestská časť,
snaží sa správať ohľaduplne aj k životnému prostrediu.
Mnohí Nepetržalčania tvrdia, že Petržalka je betónová
džungľa s množstvom panelákov. Často však zabúdajú,
v akom prostredí sami žijú. Petržalka má oproti iným
mestským častiam jednoznačne najviac zelene. A našu
hrádzu a Draždiak chodia využívať ľudia zo všetkých
kútov Bratislavy.
Marta Šeborová
Ihrisko
pre
psov?
Mám sedemročnú sučku vlčiaka, ktorá
prešla výcvikom. Počúva na povely, je očkovaná a riadne za ňu odvádzame daň.
U
ž od detstva chodievam rád
k Malému Draždiaku. Nerozumiem, prečo je tu zákaz voľného pohybu psov. Teda chápem,
že sem chodia ľudia, ktorým by
to mohlo prekážať (mamičky
s deťmi, rybári), no možno by sa
dal spraviť nejaký harmonogram.
Napríklad od 6. do 8. ráno (predtým ako ľudia chodia do práce
a idú ,,vyvenčiť“ svojich psov)
a potom napríklad v neskorých
večerných hodinách. Za úvahu
by tiež stálo umožniť voľný pohyb napríklad každú alebo aspoň
každú druhú sobotu. Veľa ľudí
sem chodí tráviť voľný čas, opekať si, aj veľa rodín, ktoré majú
psov (a zväčša aj deti). Myslíte si,
že majú tých psov priviazaných
o strom? Na nejaké zákazy všetci
kašlú, všetci ich majú voľne pustených. Takže mi to príde zas len
taký na hlavu postavený zákon,
ktorý je len preto, aby bol. U nás
v dome má asi každá tretia rodina psa. Výbehov je málo. Ľudia aj
tak pôjdu tam, kde to majú najbližšie. Keď máte kúsok od domu
Malý Draždiak, prirodzene chodíte tam. Podľa mňa je nezmysel,
aby tu bol zákaz výbehu.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Mám ešte jeden nápad. Dnes,
vďaka rôznym televíznym súťažiam, začalo byť veľmi v móde
agility (šport, kde pes prekonáva rôzne prekážky). Sú v tom aj
súťaže a podobne. Možno, keby
vzniklo jedno také ihrisko v Petržalke, motivovalo by to decká,
aby začali chodiť so svojimi psami na výcviky a aby sa im viac
venovali. Pretože mať vycvičeného psa je podľa mňa základ.
A je jedno, či je to malé alebo
veľké plemeno. Majitelia psov to,
bohužiaľ, podceňujú, a to vedie
napokon ku konfliktom medzi
psičkármi a tými, čo psov nemajú, ale aj psičkármi medzi sebou.
Možno by také ihrisko zaplatili
aj sponzori, keby tam mohli mať
reklamu. A na záver: Niektorí
ľudia si myslia, že pes do paneláku nepatrí, ja s tým nesúhlasím.
Pes patrí v prvom rade k človeku
a potom je na nás, ako často sa
mu venujeme a akým návykom
ho naučíme.
Peter z Petržalky
Sme nová generácia
P
ohľad na Petržalku, v ktorej
sa spomedzi šedých, pochmúrnych budov týčia paneláky šialených farieb, nie je práve
estetický zážitok. Jej ladenie mi
skôr pripomína papagája senegalského ako miesto na pokojný
život vyrovnaných ľudí. Von oknom som sa prestala pozerať, keď
polovicu bytovky oproti namaľovali krikľavo oranžovou farbou
a druhú nechali tak, na počesť
robotníkov, ktorí ju pred vyše 35
rokmi natreli. A preto sa pýtam:
„To naozaj nikto nepremýšľal
nad katastrofálnym výsledkom?“
Možno áno, možno nie, no teraz majiteľov bytoviek iba ťažko
presvedčíme, aby minuli ďalšie
peniaze na prefarbenie tohto cirkusu. A tak sa vynára druhá možnosť. Zjesť si to, čo sme navarili.
No aby nás nevystrelo, pridajme
trošku korenia a s eleganciou
z toho vykorčuľujme. Spravme
z nevýhody výhodu. Pustime
mladých potenciálnych umelcov
na šedivé steny kotolní a ďalších
objektov, s ktorými sa už roky nič
nerobilo. Inšpirujme sa prvými
ľuďmi a nechajme tých talentovanejších z nás vytvoriť na steny
umelecké diela hodné uznania.
Múr na konci Chorvátskeho ramena nám môže ísť príkladom.
Je začiatkom niečoho nového.
Bol vyhradený pre mladých,
ktorý naň s povolením umiestnili svoje grafity. Grafity, ktoré
by aj tak skončili na súkromnom
majetku niekoho z nás. No prvé
z nich už sú dávno skryté pod
tvorbou minimálne troch ďalších
umelcov. A preto by sme mali
vyhradiť viac miest na sebavyjadrenie mladých v Petržalke. Takto
spestríme smutné múry a budeme čakať, kým zateplia a nafarbia
aj ostatné bytovky. Možno nedosiahneme úplnú súhru, ale paleta
všetkých možných farieb je vždy
lepšia a veselšia bez šedej. A povedzme si úprimne: už dávno nie
je čo stratiť, môžeme len získať.
Ak nie lepší dojem, aspoň rozlet
a zmysluplné využitie voľného
času petržalskej mládeže.
Lenka Labátová (17 r.)
Foto: cccccccccccc
4. 3. 2011 • 11
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ako som objavila skauting
Nie som síce rodená Petržalčanka, ale posledných šesť rokov sa
v Petržalke zdržujem často.
N
ebolo to však vždy tak.
Keď som bola menšia,
počula som o tejto bratislavskej štvrti nejednu fámu, ktorá rozhodne nebola lichotivá.
Pripadalo mi to tam ako iný
svet a radšej som zostávala
na druhej strane Dunaja, pre
dobrý pocit. Raz však prišiel
deň, kedy niekto spomenul
slovo skauting. Vtedy som sa
s týmto výrazom stretla prvýkrát, ale vždy, keď som sa
niekoho dospelého spýtala,
Z bloku
čo to ten skauting je, odbili
ma tým, že to sú chlapci, čo
sa hrajú na vojakov; chodia
do lesa a učia sa viazať uzly;
veriace deti, akurát, že mávajú
tábory v prírode; a podobné
názory. Samozrejme, že toto
nikoho nenaláka, aby sa stal
skautom. Až ma z omylu vyviedla jedna moja kamarátka,
skautka z petržalského 113.
zboru Modré hory.
Vyrastala som na príbehoch
o Rýchlych Šípoch a ďalších
Jana Jánošiho
S mojím prvým rogalom – somárom z igelitu –
som vzlietol iba raz. Ale nad životom sa vznášam
dodnes.
N
eznášam nudu, nikdy som
sa nenudil a zákonite sa to
prejavilo na mojom živote. Je
„hustý“, miestami plný rozporov a nelogických spojení. Ale
veselý, aj keď sa v ňom objavili
stopy smútku. Ak niekto z vás
skúša opojenie alkoholom či
iným potvorstvom, mám pre
vás čosi – štvormesačnú kúru
na A-čku. Bolo to dávno, ale
s odstupom času… nádherný
pobyt! Vraj blázninec. Čerta
rohatého, ten je tu! Tam je poriadok a disciplína.
Divadlo, to je už veselšia
téma a dobrí ľudia v ňom, s ktorými hráme dodnes ten krásny
život. Áno krásny, s dobrými
ľuďmi taký je. A ďalší krásny život bol za rozhlasovým mikro-
fónom. Bolo aj veselo, aj vážne,
ale – išli sme naplno, lebo sme
chceli. Nešlo o peniaze, išlo
o viac. Aj o to, aby sme teraz
mohli hovoriť a písať otvorene,
úprimne, ale s úctou a pokorou. Dekáda za mikrofónom
bola úžasná skúsenosť. Slová
vložené do myšlienky majú
veľkú silu, ale ak sa opakujú,
zovšednejú. Ak sa nenaplní ich
očakávanie, zabudne sa na ne.
A ten, čo ich šíri, nadobudne
tiež pocit akejsi prázdnoty.
A to sa dialo aj u mňa. Chcel
som vytvoriť čosi hmotnejšie,
trvácnejšie. Odovzdať zo seba
viac, ako len slovo bez váhy,
myšlienku bez nápadu.
Vôňa dreva z otcovej dielne
bola čoraz silnejšia. A rozhod-
knihách od Jaroslava Foglara
a podľa kamarátkinych slov bol
skauting presne o tom. Skupina
detí aj tínedžerov so spoločnými záujmami, čo dokáže tráviť
voľný čas oveľa lepšie ako bezcieľnym potulovaním sa po uliciach alebo sedením za počítačom. Vedia sa zahrať skvelé
hry, ktoré bavia všetky vekové
kategórie. Vďaka skautingu sa
naučia veľa užitočných vecí,
zažijú mnoho nezabudnuteľných momentov, majú vlastnú
la. A rozhodli aj nákresy mojich vízií nábytku. Iného, na aký
sme boli zvyknutí. A, samozrejme, rozhodla aj doba. Písal
sa rok 1992. Menila sa politická
garnitúra. Bolo načim chytiť
osud do vlastných rúk. Pokúsiť sa uživiť a nečakať na zázrak. Nikdy som sa nepokladal
za podnikateľa. Skôr za človeka,
ktorému robí potešenie vytvoriť niečo nové. Snažím sa o to
už 18 rokov. Netvrdím, že som
zmúdrel, hoci som sa veľa učil.
Zažil som uznanie aj pády. Ale
znovu som vstal, neuhol som
z nastúpenej cesty. Idem ďalej,
neodbieham. Snaha zotrvať sa
zúročuje. Už dávno na nej nie
som sám. Len, aby zas akýsi
blázon nešiel v protismere.
A určite sem primiešam
rozprávanie o detstve a úžasných rodičoch. Tam sa to začalo, v otcovej dielni, kde vzniklo
prvé autíčko na diaľkové ovládanie, prvý lunochod a neskôr
prvé rogalo – somár z igelitu,
klubovňu a môžu mať priateľov po celom svete. Fakt, že
skauting je len pre veriacich, je
nepravdivý, je úplne jedno, či je
niekto kresťan, budhista, ateista alebo zástanca akéhokoľvek
iného vierovyznania. Skauting
je pre všetkých.
Povedala som si, že to skúsim. Prirodzene, išla som do
toho zboru, odkiaľ bola kamarátka, teda do Petržalky, ktorej
som sa dovtedy tak úspešne
vyhýbala. Mala som strach
z nového prostredia, z nových
ľudí a z toho, ako ma medzi
seba prijmú. Tieto obavy však
opadli hneď na začiatku. Všetci
sa správali, akoby som medzi
nimi bola odjakživa a program
bol zábavný a zaujímavý.
„Skautujem“ už siedmy rok
a Petržalka je pre mňa ako
každá iná štvrť. Trávim tu veľa
času aj v klubovni, ktorú máme
na Farského 10, ale hlavne ma
láka zaujímavý program a aktivity, ktoré už dokážem pre
mladších sama pripravovať.
Mám radosť a dobrý pocit
z toho, že som užitočná. Spoznala som ľudí, bez ktorých si
svet už nedokážem predstaviť
a som vďačná kamarátke za to,
že dnes viem, čo skauting naozaj je.
Lucia Benčová, Foto: vbcbvb:
no nič iné doma nebolo. Šil
som ho na maminej Minerve
na dvore. Tak mi tí moji verili!
Aj som vzlietol – raz. Zrúbal
som sa na posmech celej dediny. Potom som otca presvedčil,
že lietadlo je bezpečnejšie, tak
sme ho stavali podľa ruského
časopisu Modelist – kanstruktor. Otecko mi ani raz nepovedal, že je to hlúposť, tešil sa, že
vymýšľam. Škoda, že stavba trvala tak dlho a moje technické
vedomosti potlačili to krásne
opojenie. Ale lietam doteraz.
Vznášam sa nad životom a keď
zbadám čosi krásne, nepoznané, pristanem, pokochám sa,
okoštujem a letím ďalej. Až
som doletel sem – k písaniu.
Začína ma opantávať. A manželka hovorí, že sa „hlúpo“
usmievam. To len tak sám pre
seba. A tvárim sa tak vtedy,
keď si píšem cez net s niekým,
koho spoznávam a chcem sa
predstaviť čo najlepšie.
www.e-profit.s
Či je leto, či je zima,
chceme jazdiť
Veľmi by som si želal, aby sme
mohli mať skatepark na Markovej zastrešený. V Bratislave
totiž nie je možnosť jazdiť
na bicykli (bmx), keď je nepriaznivé počasie. Keď aj ideme niekam, kde je prístrešok,
tak nás odtiaľ vyženie majiteľ
alebo polícia. Napríklad ružinovský skatepark je sice krytý,
ale je tam zákaz jazdy na „béemixkách“ (malých bicykloch).
Je tažké rozvíjať tento šport,
keď nemáme, kde riadne trénovať a tráviť svoj voľný čas.
Myslím si, že je lepšie, aby sme
trávili voľný čas v skateparku,
ako mrznúť niekde na ulici,
flákať sa, vymýšľať sprostosti.
Takže hneď ako u nás vznikol
krytý skatepark, vzniklo by to
správne miesto, kde by sme
sa mohli všetci stretávať a nielen my, ktorí sa venujeme tomuto športu, ale aj ľudia, ktorí
by sa prišli pozrieť, alebo si len
oddýchnuť. Ďalšou výhodou
by bolo, že by prišli ľudia aj
z okolitých krajín.
Pred nejakým časom sme sa
snažili, aby nám pridelili jednu
budovu pri Dunaji, ktorá bola
veľmi vhodná na postavenie
skateparku. Ale mesto nám to
zamietlo, lebo nemali financie
a pravdepodobne ani chuť sa
do toho púšťať. Tento šport je
však čím ďalej, tým viac populárny, máme tu veľa talentov,
ktoré by mohli niečo dosiahnuť. V okolitých krajinách,
napríklad v Česku či Rakúsku,
ktoré som navštívil, majú veľmi kvalitné kryté skateparky,
a preto tam tento šport vnímajú inak a je na inej úrovni
ako u nás. Dúfam, že sa nám
do budúcnosti podarí niečo
podobné spraviť aj u nás.
Lukáš „lollino“ Pulík
Štvanica (Česko)
Frýdek Místek (Česko)
12 • 4. 3. 2011
Téma:
Nosný dopravný systém
V predminulý šrvrtok Cic-Cak centrum
praskalo vo švíkoch. Téma: Nosný dopravný
systém so zameraním na koľajovú dopravu
v Petržalke. Účastníci: primátor Milan Ftáčnik, hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, generálny riaditeľ Metro Bratislava, a. s.,
Vladimír Kovalčík a 200 až 300 Petržalčanov
a ne-Petržalčanov, ktorí postávali už aj vo
vestibule, pretože do preplnenej miestnosti sa nedostali. Z dvaapolhodinovej diskusie
len stručný výber...
Petržalke chýba dopravná kostra. Popri Chorvátskom ramene je tu roky vyhĺbený nosný koridor dopravy, ktorý sa nepodarilo dobudovať a bez
neho je Petržalka nekompletná. Kto sa presúva zo
severnej do južnej časti, či už autom alebo MHD,
musí robiť po Petržalke esíčka. Päťkilometrový
úsek sa nedá prejsť na priamo, ak by taká spojnica
bola, trvalo by to len pár minút. Isteže, doprava
pod zemou je efektnejšia ako po povrchu, musíme sa však pohybovať v mantineloch možného,
teda čo je finančne únosné, a to je električka.
Projekt povrchovej dopravy považujem
za dobrý z jednoduchého dôvodu. Nepoznám
mesto s 500-tisíc obyvateľmi, ktoré by stavalo
metro. Nechápem, že sa vôbec vytvorila táto myšlienka. Nevylučujem, že električka bude mať krátke úseky pod zemou, tunely, priestory križovatiek,
ale princíp má byť povrchový. Projekt TEN-T je
správny, ale bez električiek nie je dobrý, pretože
ide mimo centra mesta. Nerieši dopravnú záťaž,
môže iba dopĺňať integrovanú dopravu. Projekt
električky, ktorý bude raz napojený na TEN-T
17, zabezpečí dopravu z Petržalky práve do centra mesta. V celej Európe sa budujú električkové
trate v obrovskom rozsahu, kým metro len minimalisticky. Ani bohaté krajiny nemajú na metro,
čo potom my...
Na Petržalku sa treba pozerať ako na mestskú
časť v krízovom režime. Je časovanou bombou.
Banky otvárajú znova úvery, čo bude znamenať
predovšetkým stavebnú záťaž Petržalky. Tu je najviac schválených a podpísaných projektov z celej
Bratislavy. Predstavme si, že vo výhľade je ďalších
40-tisíc nových obyvateľov, ktorí zaťažia každého
súčasného Petržalčana nákladmi na infraštruktúru, dopravu, služby, na všetky stránky života. Metro tu nikoho nešokuje, lebo sa skloňuje 30 rokov.
A tie umŕtvené územia, kadiaľ malo ísť, už žijú
novým životom a bude potrebné ich rešpektovať.
Z mnohých sa stali pre Petržalčanov oázy pokoja
a električka bude musieť vnímať tento vývoj.
Mesto má prebytok osobnej prepravy autami, pretože nemá optimálnu verejnú hromadnú
dopravu. Kým nebudeme mať koľajový systém,
neprepravíme z Petržalky na druhý breh Dunaja značnú časť jej obyvateľov. Mosty sú plné,
autobusová doprava je dobrá, ale nestačí. Mesto
je preplnené. Riešením je električka. Či bude
o 20 rokov pod ňou podliezať iný druh dopravy, to
je iná téma. Už pre iných.
PETRŽALSKÉ NOVINY
PUBLICISTIKA
Električka aj „tram-train“
Vedenie mesta má
ambíciu vybudovať
koľajovú trať z Janíkovho dvora na
Šafárikovo námestie,
s perspektívou pokračovať na Hlavnú
stanicu. Profil trate
má byť vedený
v rozchode 1 000
a 1 435 mm.
O
krem električky sa počíta
aj s mestskými koľajovými
vozidlami, ktoré budú môcť vychádzať na železničné trate, teda
budú plniť funkciu integrovanej
dopravy. Na tlačovej konferencii
o tom informoval primátor Milan Ftáčnik spoločne s hlavným
dopravným inžinierom Tiborom
Schlosserom. Bratislava chce
na tento účel čerpať 250 miliónov z operačného fondu Doprava. Tieto európske peniaze boli
pôvodne určené na projekt TEN-T 17, spájajúci Paríž, Viedeň
a Bratislavu.
„Je to Brusel a ministerstvo dopravy, ktoré povedali, že v programovacom období do roku 2013
nie je slovenská strana schopná
projekt zrealizovať tak, aby vytvoril zmysluplné prepojenie mesta,“ uviedol primátor. Realizácia
podľa Ftáčnika spočíva v dvoch
etapách. Prvá, ktorá má prepojiť
Šafárikovo námestie a Bosákovú,
už má vydané územné rozhodnutie, dokumentáciu na stavebné
povolenie treba ešte dopracovať.
„Celý úsek vrátane rekonštrukcie Starého mosta by mohol byť
zrealizovaný do konca roka 2013.
V tom čase by sa z hľadiska dokumentácie pripravovala druhá
etapa: úsek Bosáková – Janíkov
Dvor“. Jej realizačná fáza by sa
uskutočnila v rokoch 2013 až
2015. Primátor v tejto súvislosti
1
2
Janíkov dvor - vozovňa
Janíkov dvor - obrátka - nástup,
výstup
3
Trasa z Janíkovho dvora
medzi Jantárovou cestou
a Jasovskou ul. k Veľkém Draždiaku
a popri Chorvátskom ramene
zdôraznil, že pravidlá EÚ umožňujú na tento zámer čerpať financie len do polovice roka 2015, keď
musí byť celá investícia skončená.
Hlavný dopravný inžinier
spresnil, že zrekonštruovaný
Starý most bude slúžiť verejnej
hromadnej doprave. Výnimku
by mali mať vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci, hasiči a polícia.
Podľa neho však Bratislava musí
v budúcnosti rátať s ďalšími
dvoma mostmi. Na to, kde ich
umiestniť, má odpovedať územ-
4. 3. 2011 • 13
PETRŽALSKÉ NOVINY
4
Popri Jantárovej ceste
križujúc Pajštúnsku ul.
míňajúc Technopol
železničných tratí na území Bratislavy.
„V prvom kroku bude integrovaná doprava deklarovaná s tým,
že mesto stavia komplexnú dráhu
s mestským vozidlom a železnica
začne budovať terminály integrovanej dopravy.“ V ďalšej etape,
ktorá sa podľa Schlossera začne
až v druhom finančnom programovacom období 2014 – 2020, by
sa pre nový typ mestského vozidla
vybudovala vozovňa v Janíkovom
dvore. Ráta sa aj so zachádzaním
do Rusoviec a Rajky.
„Pripravujeme tak ďalší rozvoj územia na juh od Bratislavy.“
Primátor očakáva podporu poslancov na marcovom mestskom
zastupiteľstve. Následne by mala
žiadosť putovať na ministerstvo
dopravy, po ich súhlase do Bruselu, kde rozhodnú orgány EÚ.
„Do polroka by sme mali vedieť,
ako na tom sme a potom môžeme
pristúpiť k realizácii.“
(Z tlačovej konferencie primátora,
16. februára 2011)
Foto: Miroslav Košírer
5
7
8
Od Pajštúnskej ul. popri Technople a Kostole Sv. Rodiny
k Jiráskovej ulici
Medzi Jantárovou cestou
a Mlynarovičovou ul. smerom
k Bosákovej ulici
Obrátka na Bosákovej ul.
pred výjazdom na Starý most
6
9
Cez Starý most ponad Dunaj na
Šafárikovo nám. - nástup, výstup
Cestujme spolu našou
Petržalkou električkou
do roku 2015 –
Pokračujeme stále
popri Gessayovej ul.
ný generel dopravy, ktorý dodnes
nie je definovaný. Na margo ucelenej vízie nosného dopravného
systému Ftáčnik uviedol, že zvažujú aj postupné prepájanie bratislavských električkových radiál.
Ako príklad uviedol prepojenie
medzi vajnorskou a račianskou
radiálou. Dvojsystémové vozidlo
s pracovným názvom tram-train
(električkovlak, pozn. red.) má
byť nízkopodlažné, s rýchlosťou
80 – 100 km/h a malo by sa zapojiť do existujúceho systému
aj taký by mohol byť titul
série 9 fotozáberov z Janíkovho dvora na Šafárikovo
nám. Ako reálne želanie
po troch desaťročiach.
Ide o trasu pôvodne určenú na dopravu metrom.
Dvojstranu pripravili: Rudof Gallo,
Lucia Drevická
Vyhlásenie
občianskej iniciatívy
Lepšia doprava
k budovaniu nosného
systému MHD v Bratislave
Vítame návrh primátora Bratislavy na budovanie nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD), ktorý predpokladá
vybudovanie električkovej trate zo Šafárikovho námestia do Janíkovho dvora s dvoma rozchodmi.
Návrh prichádza v správnom čase, počíta s využitím existujúcich električkových
tratí a otvára možnosť rozšírenia električkovej dopravy aj do okolitých obcí po železničných tratiach. Obsahuje aj možnosť
čerpania európskych fondov, bez ktorých
by si Bratislava výstavbu NS v súčasnej finančnej situácii nemohla dovoliť. Rozhodnutie o vybudovaní NS MHD na začiatku
volebného obdobia prináša reálnu šancu,
že sa do ďalších volieb podarí dotiahnuť
električkovú dopravu na pravý breh Dunaja. Za pozitívne považujeme, že trať
bude mať rozchod 1 000 mm, Petržalka tak
získa priame spojenie s ostatnými mestskými časťami, do ktorých dnes trate vedú.
Električkovú trať možno v budúcnosti
rozvetviť, čím by NS MHD priamo pokryl
väčšiu časť územia mestskej časti. Rozchod
1 435 mm zasa prináša možnosť rozšírenia
električkovej dopravy do okolitých obcí
s využitím železničných tratí. Prechod
električiek na železnice je odskúšané riešenie, ktoré funguje v mnohých mestách.
Integrácia električkovej a železničnej siete
umožní využiť na výstavbu električkovej
trate európske fondy.
Je dôležité, aby bola nová trať vybudovaná bez úrovňových krížení s cestnou
dopravou. Tie by električku spomaľovali
a dopravné nehody na nich by znižovali jej
spoľahlivosť. Je možné električku na križovatkách preferovať, a tým znižovať zdržiavanie na semaforoch. Hoci takéto systémy
spoľahlivo fungujú v mnohých mestách,
v Bratislave doteraz pokusy o preferenciu
zlyhali a priniesli skôr predĺženie cestovných časov. Navyše, pri hustých intervaloch
je otázne, či bude preferencia v plnom rozsahu použiteľná. Apelujeme na poslancov
mestského zastupiteľstva, aby odsúhlasili
vybudovanie električkovej trate do Petržalky s mimoúrovňovým krížením cestných
komunikácií. Takéto rozhodnutie prinesie
Bratislave začiatok budovania moderného
NS MHD.
Signatári: Marek Antoniaci, Ivan Bútora,
Ing. Michal Dekánek, Ing. Martin Fundárek,
Ing. Peter Hronček, prof. MUDr. Mikuláš
Hrubiško, CSc., Igor Jeřábek , Ing. Matej Kavacký, PhD., Ing. Martin Matala, Ing. Tomáš
Vašek, Ing. Vratislav Vingálik
14 • 4. 3. 2011
Materské centrá
v Petržalke
MC Budatko nájdete v suteréne polikliniky na Strečianskej 13.
Z najbližších aktivít vyberáme:
3. 3. / 16.30 prednáška o očkovaní, 7. 3. / 16.30 tvorivé dielne,
11. 3. / 16.30 Burzička jarného
a letného ošatenia a anglickej
literatúry pre deti, 14. 3. / 10.00
prednáška o homeopatii, 17.
3. / 17.00 Divadielko Makile.
V marci otvárajú nový kurz
cvičení pre deti od 3 rokov s fyzioterapeutkou Dankou. Viac
informácií o aktivitách centra nájdete na stránke www.
budatko.sk , tel. 0949 764 099
(štatutár) alebo 0949 764 049
(tvorivé dielne).
Materské centrum Bábätko, prevádzka: Misijný dom
Arnolda Janssena na Krupinskej ul. 1. Kontakt: Ľubica Maďarová, e-mail: [email protected], 0903 301 756.
Monika Batková, [email protected], 0905 873 585.
Materské centrum Kukulienka – Rusovce, Kovácsová 102 (v budove MŠ), tel:
0908 798 588, 0905 334 363,
e-mail: [email protected],
[email protected],
web:
http://www.kukulienka.sk
Materské centrum Dino,
Znievska 13, e-mail: mcdino@
szm.sk, web: http://mcdino.
szm.sk
S Budatkom láskavo do života
Ak patríte medzi priaznivcov Materského centra Budatko, iste
vás poteší, že aj v novom roku pre vás pripravujú prednášky na
zdravotné a rodičovské témy, obľúbené tvorivé dielne, divadielka
či hravú angličtinu a nemčinu pre deti od 1,5 do 3 rokov.
O tom, čo priniesli uplynulé
mesiace a s akými ambíciami vstúpilo centrum
do roku 2011 nám porozprávala Mgr. Zlatica Jursová
Zacharová:
„V minulom roku sa nám
strojnásobil počet členov,
zdvojnásobil sa počet mamičiek, ktoré k nám pravidelne
chodia. Podarilo sa nám migrovať pasívnu html stránku
na aktívnu s CMS Systémom,
prihlasovaním, blogom a možnosťou komentovať jednotlivé
články. Rozbehli sme množ-
S.O.S.
Základná charakteristika vplyvu na sociálne dno je
nahromadenie dôvodov, ktoré vedú k životnej kríze:
strata zamestnania, platobná neschopnosť, problémy
s bývaním, problémy detí v škole, choroby a pod.
Sociálne odkázaní ľudia nestoja
zvyčajne pred jedným problémom, ale pred komplexom
problémov, pričom mnohé
z nich by aj jednotlivo ohrozovali normálne fungovanie človeka
v spoločnosti. S postupným
prepadom na dno prestáva byť
zrejmé, čo je pôvodným dôvodom a čo jeho následok. Ľudia
upadajú do začarovaného kruhu problémov, pričom im nie
je jasné, ktorý z nich treba riešiť
ako prvý. Na tomto mieste PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
KOMUNITNÝ D OM
nájdete kontakty na tých, ktorí
vám pomôžu a poradia.
Pomoc ohrozeným deťom, Centrum Nádej, budova
SOU pre mládež s mentálnym
postihnutím, Švabinskeho 7,
Bratislava, tel. číslo: 6224 7877,
6224 9914, centrum.nadej@
centrum.sk, web: www.centrumnadej.sk. Poskytuje sociálne, psychologické a právne
poradenstvo obetiam násilia,
utajené bývanie.
stvo aktivít, a to aj z dôvodu,
že sme si prenajali od Družstva lekárov druhú miestnosť
– cvičebňu. Zároveň sme
umožnili mamičkám využívať
internet a rozšírili kuchynku
o presso stroj a chladničku.
Tieto aktivity sme financovali z dotácie Úradu vlády SR.
Tvorivé dielničky, bábkové
divadlo a pravidelné letné
začarované prechádzky, ktoré prilákali do centra mnoho
nových mamičiek, boli financované z grantu bratislavského magistrátu. V tomto roku
sme odštartovali spoluprácu
s Univerzitou La Sapienza
Krízové centrum Brána
do života, M. Medveďovej
4, 851 03 Bratislava, tel., fax:
6241 0469, 6241 0468, e-mail:
[email protected],
www.branadozivota.sk. Poskytuje ubytovanie pre obete násilia, ambulantnú pomoc pre
obete násilia, sociálne, psychologické poradenstvo.
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave,
odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Bratislava
V - Petržalka, Kutlíková 17,
web: www.upsvar.sk, tel: 02/
6382 4114, fax: 02/6382 0920
Poskytuje
sociálno-právnu
ochranu detí a sociálnu kura-
v Ríme, v medzinárodnom
výskumnom projekte Staňme
sa dvojjazyčnou rodinou. Radi
by sme pokračovali v tvorivých
dielňach, letných začarovaných
prechádzkach a opäť postavili
na nohy spiaci projekt Akadémie praktického rodičovstva.
Určite ponecháme dobrú tradíciu a v MC Budatko bude raz
do mesiaca bábkové divadlo
pre deti a počas leta sa prejdú
po lese plnom krásnych rozprávkových postavičiek, alebo
nájdu stratený pirátsky poklad.
Veríme, že sa nám podarí oživiť projekty Únie materských
centier: Láskavo do života,
Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom,
Míľa pre mamu a Akadémia
praktického rodičovstva.“
Lucia Drevická
Foto: archív redakcie
POMOC
Na tomto mieste vám
postupne ponúkneme
kontakty na komunitné
centrá, občianske združenia a iniciatívy, ktorých
úlohou je pomôcť tým,
čo to najviac potrebujú.
Komunitné centrum
Kopčany, Ulita
Kopčianska 90, [email protected]
eu.sk, www.ulita.eu.sk
V centre fungujú klubové aktivity a terénna sociálna práca
zameraná na deti a mladých
ľudí vo veku 6 – 19 rokov žijúcich na sídlisku Kopčany, kde
chýbajú dostupné voľnočasové a poradenské služby. Je
jediným zariadením pre deti
a mládež v tejto časti Petržalky.
Mládež ulice
Čapajevova 3, mladezulice@
gmail. com, tel: 0903184253,
www.mulice.sk
Primárne sa zameriava na poskytovanie služieb (voľnočasového a sociálneho charakteru)
pre deti.
Kaspian
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, [email protected], www.
kaspian.sk, facebook, tel: 02/
6224 7884, 0903 584 803.
Ponúka klubovú a terénnu
sociálnu prácu, vzdelávanie
a tiež vytvára priestor pre prax
študentov a dobrovoľnícku
činnosť.
telu (kolízne opatrovníctvo
v konaniach pred súdom
vo veciach maloletých detí
- rozvod, úprava výkonu rodičovských práv a povinností,
pomoc pri problémoch detí
s dochádzkou do školy, výchovnými problémami, rodiny s výskytom domáceho
násilia, realizácia výchovných
opatrení, dospelí v krízovej
situácii, poskytovanie starostlivosti dospelým, ktorí sú
odkázaní na pomoc sociálneho kurátora a pod.) V každej
oblasti poskytuje odborné
sociálno-právne poradenstvo,
koordinuje zabezpečenie starostlivosti o jednotlivca a rodinu v spolupráci so zaintereso-
vanými orgánmi, inštitúciami
a združeniami v rámci existujúcej sociálnej siete. Pomoc
pri spisovaní návrhov na súd
vo veciach maloletých detí.
Súčasťou je aj sekundárna prevencia, vyhľadávanie
ohrozených detí nevhodným
rodinným prostredím, negatívnym vplyvom okolia, rodín
a detí, ktoré sa nachádzajú
v kríze. Poskytuje poradenstvo
a kolízne opatrovníctvo v súvislosti s náhradnou rodinnou
starostlivosťou. Súčasťou je
aj vyhľadávacia činnosť osôb
(partnerov) spôsobilých na výkon náhradného rodičovstva
alebo profesionálneho rodičovstva.
PETRŽALSKÉ NOVINY
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Bytový podnik – horúci problém
Neplatiči, dvojitá správa a rozptýlenosť bytového fondu. To sú
pravdepodobne najpálčivejšie problémy Bytového podniku Petržalka (BPP), ktoré som identifikoval ako nový člen dozornej rady
a poslanec MČ Petržalka.
K
onkrétne riešenie problému neplatičov, je ich exekúcia a vysťahovanie. Vyzerá
to na jednoduché riešenie, ale
ide zväčša o sociálne odkázané
rodiny a čo s nimi potom? Náhradné ubytovanie nižšieho
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
2
od 120 €/m
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
štandardu? To chce investície
do výstavby sociálnych ubytovní nižšieho štandardu. Zároveň
však vieme, že na to v čase krízy, a tým aj nedostatku financií
v rozpočte MČ Petržalka asi
nemáme. Čiastočným rieše-
ním by bolo podobné skupiny
neplatičov (nájomníkov), zámenami sústrediť do jedného
konkrétneho domu, t. j. že by
neplatič dostal menší nájomný
byt v dome, v ktorom už sú
registrovaní neplatiči, a taký,
ktorý si plní svoje povinnosti
nájomníka, by dostal väčší byt
po neplatičovi.
Podobne by sa dal riešiť
problém aj rozptýlenosti bytového fondu. Problém je, že
nájomné byty, ktoré spravuje
BPP, sa nenachádzajú v jednom dome, resp. vchode, ale
napríklad v jednom vchode sú
tri nájomné byty a v ďalšom
jeden byt a podobne. Potom
by sa do zámien bytového
fondu museli pravdepodobne
zapojiť aj iné subjekty a vlastníci bytov. Je to komplikovaný
proces a jeho riešenie si bude
vyžadovať dlhý časový úsek,
až niekoľko rokov.
Dvojitá správa je problém
napr. v tom, že ak v dome, kde
sú odkúpené byty do osobného vlastníctva, ostali 2 - 3 byty
v majetku MČ Petržalka, platí
sa za údržbu domu do fon-
SDKÚ-DS ako druhý najsilnejší
klub v zastupiteľstve mala ambíciu obsadiť pozíciu zástupcu
starostu. Žiaľ, vzhľadom na situáciu na decembrovej schôdzi,
keď náš nominant ani nebol
navrhnutý, a navyše jeden
z našich partnerov podporil
kandidáta Smeru, sa predstava stabilnej pravicovej väčšiny
v zastupiteľstve rozplynula.
du opráv správcovi, ktorého
si väčšina vlastníkov bytov
vybrala, a nie BPP. Ale BPP
udržuje a opravuje nájomné
byty ako také, čiže aj to, čo sa
pokazí v byte, čo pri bytoch
v osobnom vlastníctve odpadá - opravy a údržbu v byte si
robí vlastník bytu na vlastné
náklady.
Aj tento problém spôsobuje
rozptýlenosť bytového fondu
MČ Petržalka.
Riešením by bola investičná výstavba nájomných bytov,
kde by sa sústredili nájomníci MČ Petržalka a tzv. staré
nájomné byty by sa odpredali v dražbe do osobného
vlastníctva. Získané finančné prostriedky by čiastočne
uhradili výstavbu nových.
Igor Borotovský,
poslanec MČ Petržalka
Foto: archív redakcie
POĎAKOVANIE (doplnenie a ospravedlnenie)
V posledných Petržalských novinách (č. 4) som v článku Odpadkové
koše na Fedinovej písal o ďalšom zlepšení v oblasti čistoty pre obyvateľov Petržalky. V predmetnom článku som nedopatrením zabudol
spomenúť veľmi efektívnu spoluprácu s podnikom Verejno-prospešných služieb Petržalka. Aj touto cestou by som sa rád poďakoval novému vedeniu miestneho podniku VPS a jeho zamestnancom, ktorí
na základe môjho podnetu promptne osadili spomínané koše na
drobný komunálny odpad.
OLIVER KRÍŽ, poslanec MZ
Rozpočet zásadne ovplyvní priority
SDKÚ-DS
vstupovala
do novembrových
komunálnych volieb
v pravicovej koalícii
so SaS, OKS a MostHíd. Vo voľbách táto
koalícia získala 15
poslancov v 35-člennom Miestnom
zastupiteľstve. Ako
hodnotí súčasnú
situáciu v zastupiteľstve predseda
klubu SDKÚ-DS
Ján Bučan?
4. 3. 2011 • 15
Bude teda pôsobiť
SDKÚ v nasledujúcom období v Petržalke v opozícii?
Hlasovanie o personálnych
otázkach naznačilo pomery
v zastupiteľstve, pre nás je to
však už uzatvorená kapitola.
Na rad prichádzajú témy, ktoré sú pre obyvateľov Petržalky
najdôležitejšie, a to schválenie
rozpočtu a realizácia programu na nasledujúce 4 roky.
V tejto oblasti bude poslanecký klub SDKÚ-DS pôsobiť
aktívne a prinášať pozitívne
témy pre Petržalčanov. Bez
ohľadu na počty v zastupiteľstve budeme hľadať podporu
pre naše návrhy naprieč celým
zastupiteľstvom.
Aké sú teda vaše dlhodobé programové ciele?
Ako som už naznačil, aktuálne
nás čaká príprava a schvaľovanie rozpočtu. Práve rozpočet
je kľúčový pre napĺňanie volebných programov a jeho východiská nám naznačia, aké sú
reálne možnosti rozvojových
aktivít v Petržalke. Určite však
budeme podporovať a presadzovať aktivity súvisiace
s revitalizáciou Chorvátskeho
ramena, Draždiaka a vybudovanie petržalského štadióna.
Máte aj špecifické priority pre tento rok?
Určite áno. Ešte tento rok
chceme riešiť rekonštrukciu
najkritickejších terás, prídeme tiež s konceptom oddychových zón. Veľkou témou
je aj parkovanie, a preto navrhneme model financovania
malých garážových domov.
V neposlednom rade určite
očakávame viac od Miestneho
podniku Verejnoprospešných
služieb v oblasti čistoty v Petržalke.
(pn)
Foto: archív redakcie
16 • 4. 3. 2011
Riadková inzercia
@_]ˆÚdU
^Ufi\YUzYdU«^U
SX_bç]TU×_]
`bUÚY×YSX
`_c\UT^}SXf\U
T_]Q
Vodoinštalatér.
Tel.: 0904 572 977
Oprava el. sporákov, rúr
a akum. pecí. Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
ilustra˜né foto
Kúpim obrazy od významných slovenských a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972. E-mail: [email protected] Adresa: 913 11 Trenč. Stankovce
LEGENDÁRNY 206+ SO SKVELOU VÝBAVOU
LEN ZA 7 990 EUR
Kombinovaná spotreba 4,0 – 6,3 l/100 km, emisie CO2 104 – 150 g/km.
àTQZU^Q`_e[vjQ^YU"*
@\Q]YU^_[^_
JQTe^QZc[v&1
(%! !2bQdYc\QfQ
9x?*#& ''"%)
`bvf^QV_b]Q*
^UjYc[_fv_bWQ^YjvSYQ
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
www.peugeot.sk
UŽITE SI SɕNAMI PORIADNU DÁVKU EMÓCIÍ
Peugeot má pre vás ponuku, ktorá vám vyrazí dych. Legendárny Peugeot 206+ je
neodolateľný ako nikdy predtým. Môžete si ho dopriať len za 7 990 eur, a to vrátane
klimatizácie, rádia s CD, elektrických predných okien, palubného počítača či predných
hmloviek. Tak si ho vychutnajte, legenda pokračuje.
PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.
Ivánska cesta 30, 02/48 200 710
Jasovská 24, 02/68 20 68 10
00886 Novorocna kampan 130x170.indd 4
Vajnorská 173, 02/49 10 70 12
Predaj:
0918 942 355
00886 Novorocna kampan 130x170.indd 4
3.1.2011 16:41
www.petrzalskenoviny.sk
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadlžený. T: 0915 122 656
Kúpime byt v Petržalke.
T: 0917 708 319
Predám
zrekonštruovaný
RD 35 km od BA, 85 000 €.
0902 278 765
Pri riešení problémov pomáha
občanom aj Petržalská Mediačná
poradňa v budove Technopolu.
Tel.: 0905 217 068
Hľadám staršiu pani na občasné opatrovanie 3-ročnej dcéry. Volajte 0903 165 120
Jadrá, kúpeľne, byty do 5 dní.
rekonšt. byt. Tel.: 0905 583 938
Príjmem predavačku do novootvorenej bižutérie v OC
Danubia Petržalka na TPP. Tel:
0902 128 190
Predám rod. dom, 20 km
od BA, zastavaná plocha 120 m²,
60 tis. € plus garsónka v OV v BA.
Tel.: 0949 111 957
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadĺžený. T: 0915 122 656
Kúpime byt v Petržalke.
T: 0917 708 319
Zosobášili sa
3.1.2011 16:41
V Matričnom úrade
Bratislava-Petržalka
uzavreli
12. februára manželstvo:
Roman Kebísek –
Viera Tvrdá
Dňa 26. februára tu
uzavreli manželstvo:
Tomáš Minárik –
Andrea Žuborová
Plamienok
Inzercia v PN
tel.: 6383 8640
Prijmeme predavačku do
predajne Kinekus – domáce potreby, Fedinova 14, tel.:
6381 1447, 0918 378 463,
Email: [email protected]
V petržalských kostoloch
v tento deň uzavreli
manželstvo:
Ing. Karel Vyskočil –
Ing. Daniela Chudíková
SPOL
ROZVOJ B
ANIA
Christian Patscheider –
Katarína Filová
Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
Posledné garážové státia v novostavbe na Osuského ulici
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
CHCEŠ BYŤ
POĽOVNÍK?
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
MsO SPZ Bratislava otvára
ŠKOLU POĽOVNÍKA
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
kurzy začíname
každý mesiac podľa záujmu
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
Prihlášky a informácie:
Tel.: 624 10 149 (150)
DARČEKOVÉ PREDMETY - RATANOVÝ NÁBYTOK
Bratislava, nám. hraničiarov 4/B, tel.: 02/ 62 24 03 14
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
PETRŽALSKÉ NOVINY
Čierna kronika
Bufeťáci s pílou
Roman K. (21) a Roman O.
(20) z Petržalky sa rozhodli
navštíviť predajný stánok
s občerstvením na Námestí
hraničiarov. Prepílili mrežu,
rozbili okno a občerstvili sa
pokladničnou kasou so 175
eurami, cigaretami za 500
eur a 27 kartami na dobíjanie kreditu do mobilných
telefónov v celkovej hodnote 240 eur, čím spôsobili
škodu za 915 eur.
Bojovníčka
Pani D. D. (39) z Petržalky
sa po slovnej prestrelke
a urážkach adresovaných
K. D., majiteľke bytu, v ktorej
sa udalosť stala, rozhodla
útok pritvrdiť. Svoju protivníčku, začala šticovať za vlasy, hrýzť a päsťami mlátiť
do tváre, ako aj do iných
časti tela. Napadnutá utŕžila
mnohopočetné povrchové
pomliaždenia tváre, hrudníka a prišla o jeden zub.
Voľný byt láka
Pri kontrole bytu bytového domu na Čapajevovej
ulici, ktorého majiteľom je
mestská časť Petržalka, padli
policajtom do oka neznámy
muž a žena. V byte, ktorý je už dlhšie neobývaný
a v ktorom sa zdržiavajú rôzne osoby, to tentoraz bola
dvojica J. R. (25) a D. K. (28)
obaja z Petržalky. Skončili
na polícií.
Nakupovanie
je radosť
Určite by to tvrdil jeden
muž, ktorý platobnou kartou zaplatil na rôznych
miestach v Petržalke za tovar v hodnote 1453,70 eura.
Nič by na tom nebolo, keby
Róbert M. (42) z Bratislavy
platil za nákupy svojou platobnou kartou a nie kartou
vedenou na iné meno, ku
ktorej sa dostal nateraz nezisteným spôsobom.
4. 3. 2011 • 17
BEZPEČNOSŤ
Do ulíc viac peších hliadok
Začiatok roka je pre nás príležitosťou na bilancovanie práce predchádzajúceho ročného obdobia v každej oblasti nášho života.
Dnes tak robíme o niečo neskôr,
zapríčinila to zmena na riaditeľskej stoličke okresného šéfa
polície. O práci polície na pravom brehu Dunaja, sme hovorili s pplk. Mgr. Marianom
Hambálkom, riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V.
Do funkcie ste nastúpili
iba pred krátkym časom. Ako
ste sa za toto obdobie zžili
s kolektívom, čo vás prekvapilo v tom dobrom i zlom?
Neprišiel som preto, aby
som sa zžíval s kolektívom, ale
chcem na podriadených pôsobiť v tom smere, aby nekonali
v rozpore so zákonom a robili
všetko pre to, aby sa v našom
okrese zo strany polície začalo občanom pomáhať. V tom
menej dobrom ma prekvapil
nápad trestnej činnosti. Petržalka je síce veľká mestská časť
a husto obývaná, ale aj tak je
počet spáchaných trestných
činov vysoký. Čo ma ďalej prekvapilo, tiež v menej dobrom,
nebolo tu ideálne zloženie policajtov z hľadiska veku a skúseností. Teoreticky môže každý z nich byť odborníkom, ale
až prax ukáže, ako tieto vedomosti čo najlepšie využiť. To je
vec, s ktorou sa musíme popasovať. Urobíme všetko pre to,
aby činnosť policajtov bola čo
najviac v prospech občanov.
Viete, každý má svoje predstavy, akým spôsobom chce
riadiť svoju skupinu. Niektoré návyky podriadených boli
dobré, ale nehodili sa do mojich predstáv. Vymenilo sa vedenie a je potrebné plniť úlohy
a ciele, ktoré sú na nás kladené
v súčasnosti.
Skúsme sa obzrieť späť
a zbilancovať uplynulý pracovný rok. Ako by ste zhodnotili bezpečnostnú situáciu v teritóriu Okresného
riaditeľstva PZ Bratislava
V v roku 2010 v porovnaní
s výsledkami v roku 2009?
Tu je možná jednoduchá
odpoveď, pretože základné
čísla, ktoré tvoria štatistiku, je
nápad trestnej činnosti. A ten
sa oproti roku 2010 znížil.
Kým v roku 2009 sme zaevidovali 4 324 trestných činov,
vlani to bolo 3 517 trestných
činov, čo predstavuje rozdiel
807 trestných činov. Zlepšila
sa aj objasnenosť jednotlivých
skutkov. Kým v roku 2009 sme
objasnili niečo cez 26 percent
zo spáchaných trestných činov, v roku 2010 to bolo vyše
30 percent. Ďalšou našou riadiacou činnosťou a prácou
budeme každého policajta
smerovať k tomu, aby sme
splnili nasledujúce ciele a úlo-
PETRŽALSKÉ NOVINY
hy nielen v číselných formách
zoradených v štatistickej tabuľke, ale najmä k spokojnosti všetkých občanov. Pravda,
spokojnosť je relatívny pojem,
policajt naozaj nemôže byť všade. Trápia nás najmä krádeže
motorových vozidiel, ich vykrádanie, ale aj poškodzovanie
motorových vozidiel, ako napríklad odlomené spätné zrkadla, poškrabané vozidlá a pod.
Neviem, či to nie je spôsobené
tým, že v Petržalke je málo parkovacích miest a ľudia si takto
vzájomne robia zle, ale oproti
iným okresom v Slovensku
je táto delikvencia najvyššia.
V prípade drogovej trestnej
činnosti veľká hustota obyvateľstva, ale najmä anonymita,
poskytuje výhody nielen pre
dílerov, ale aj pre konzumentov
drog. Robíme skutočne všetko,
čo sa dá, skoro každý týždeň
odhalíme drogového dílera, ale
v prípade migrácie konzumentov drog, tých máme v Petržalke z celého Slovenska, to nie je
najjednoduchšia úloha.
Dôveryhodnosť polície je daná najmä kvalitou
jej práce. Zaevidovali ste
v uplynulom období sťažnosti
na dodržiavanie zákonnosti
postupu policajtov či na plynulosť a kvalitu pri vybavovaní občanov v správnom
alebo v trestnom konaní?
Aj policajti sú len ľudia a pri
každej práci sa robia chyby.
Lenže aj za ideálneho stavu bezchybnej práce sa vždy
nájdu sťažovatelia, už len
z toho dôvodu, aby sa sťažovali z princípu. Svoje zohráva
aj neraz nízke právne vedomie
našich občanov. Snažíme sa
kontrolnou a riadiacou činnosťou predchádzať akýmkoľvek pochybeniam, napriek
tomu sťažnosti prichádzajú, aj
keď v menšom percente ako
v predchádzajúcich rokoch.
V prípade opodstatnených
sťažností berieme ich ako naše
chyby, s ktorými sa oboznámime a snažíme sa z nich poučiť.
Sťažnosti väčšinou smerujú ku
konkrétnym zákrokom policaj-
ta na ulici. Tieto prešetrujeme,
či konanie príslušného policajta bolo v súlade so zákonom.
Druhá skupina sťažovateľov,
ktorá je asi najväčšia, sa týka
trestného konania, napríklad
nedodržania zákonných lehôt.
Podľa slov policajného
prezidenta J. Spišiaka reorganizácia polície by mala
zvýšiť počet policajtov v uliciach. Koľko policajtov pribudlo v našom okrese a kde
ich najčastejšie môžeme vidieť alebo časom uvidíme?
Snom alebo túžbou každého riaditeľa na polícii je mať
toľko policajtov, aby ich mohol postaviť na všetky ulice
v rajóne. Vďaka reorganizácii
sa nám zvýšili počty, máme
aj niekoľko nových policajtov.
Po mojom nástupe do funkcie analyzujeme miesta, kde
je zvýšené riziko páchania
trestnej činnosti a operatívne zabezpečujeme v týchto
miestach prítomnosť našich
hliadok. Ako som spomenul,
nemáme však toľko policajtov,
aby sme súčasne mohli zabezpečiť všetky dôležité miesta.
Svoju činnosť sa však snažíme
zefektívniť tak, aby verejnosť
bola s našou prácou spokojná
a ľudia mali pocit istoty. S prichádzajúcou letnou sezónou
sa občania môžu s policajnými
hliadkami častejšie stretávať
napríklad na Draždiaku, kde
budú pôsobiť najmä ako prevencia proti krádežiam, ale aj
v Sade J. Kráľa a na iných frekventovaných miestach.
Dá sa konkrétne povedať,
aké opatrenia ste v súvislosti
s reformou Policajného zboru
prijali na zvýšenie ochrany
verejného poriadku, životov,
zdravia a majetku občanov?
V čom je ich odlišnosť oproti
predchádzajúcim rokom?
Snažíme sa veci zabezpečovať tak, aby boli policajti bližšie
k občanom. Zaviedli sme väčší
počet peších hliadok, cieľom
je, aby policajti, ktorí sú v uliciach, komunikovali s občanmi a mali možnosť získavať
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava,
fax: 6383 8640,
6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpeãuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenãné císlo: EV 3214/09
4. 3. 2011 • ročník 17 • číslo 5
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 4. 3. 2011
Ad: Rekvalifikovaný poslanec
V minulom čísle Petržalských
novín sme písali o nezmyselnom zákone, ktorý považuje
poslanca za zamestnanca,
a tým napr. dôchodcom v regionálnej samospráve znemožňuje vykonávať mandát.
Musel by sa totiž vzdať dôchodku, ktorý je oproti odmene komunálneho poslanca
viacnásobne vyšší. Do diskusie sa pridala aj naša čitateľka
Ing. Bergová. Z jej reakcie vyberáme:
,,Dôchodok, ktorý sa, mimochodom, podobá na
almužnu, nie je dar štátu
dôchodcovi, o starobný dôchodok sa zaslúžil každý dôchodca svojou prácou počas
celého svojho života, zo svojej práce platil štátu odvody aj
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
na dôchodkové zabezpečenie
v starobe.
Zobrať niekomu dôchodok
je trest! Trest môže udeliť iba
nezávislý súd. Parlament nemôže nahrádzať súdnu moc,
svojimi hlúpymi rozhodnutiami nemôže trestať starobných
dôchodcov.
Je na všetkých dôchodcoch
- poslancoch, aby zorganizovali petíciu za zmenu tohto nezmyslu - nevyplácať starobný
dôchodok a jeho výplatu podmieňovať ,,hocičím“.
Nazvala by som to zneužitím
moci.
Ak týmto nezmyslom už
vnikla starobným dôchodcom
škoda, nech túto škodu nahradí iniciátor nepodareného
,,zákona“.
Seniori športujú
Nebezpečná cesta
Chcem upozorniť na nebezpečenstvo havárie a úraz elektrickým prúdom. Na zastávke MHD Vyšehradská ulica pred plynovou kotolňou je táto prekážka už od
decembra 2010.
Dopravná značka je umiestnená 1,5 m od
nástupišťa vo vozovke a v noci neosvetlená, pravdepodobne ide o najväčší cestný
výtlk v Bratislave.
Ad: O revitalizácii Sadu Janka Kráľa
My dolu podpísaní zástupcovia petičnej iniciatívy VRÁŤME
DÔSTOJNOSŤ SADU JANKA
KRÁĽA sa chceme ohradiť proti
„O revitalizácií Sadu Janka Kráľa“,
ktorý bol uverejnený dňa 18. 2.
2011 v Petržalských novinách
č. 4. Cieľom našej iniciatívy je
už vyše dvoch rokov zamedziť činnosti verejného domu
v Sade Janka Kráľa. Treba si totiž
uvedomiť dva podstatné fakty.
Sad Janka Kráľa je najstarší historický park v strednej Európe
a zároveň národnou kultúrnou
pamiatkou. Považujeme za nepredstaviteľné, aby sa podobné „zariadenie“ vyskytlo v cisárskych záhradách vo Viedni,
londýnskom Hyde Parku alebo
parížskom Versailles.
Sad Janka Kráľa je tiež obľúbeným miestom relaxu bratislavských rodín s deťmi a širokej
verejnosti. Predmetný sad sa
nákladne udržuje a revitalizuje z daní obyvateľov Bratislavy.
Tým sa nepriamo zvyšuje lukratívnosť tohto „podniku“, ktorý sa
nachádza na jeho území. Ako
k tomu prídu občania – daňoví
poplatníci? Namiesto verejného
domu by si určite zaslúžili nejakú doplnkovú funkciu k svojej
rekreácií (čitáreň, libreso, detskú cukráreň, kaviareň, čajovňu
atď.). Pri zasielaní pripomienok
k celkovej revitalizácií Sadu
Janka Kráľa dostala petržalská
samospráva veľké množstvo
podnetov, ktoré smerovali k odstráneniu daného zariadenia
(takéto podnety tvorili väčšinu
zo všetkých občianskych podnetov).
Prevádzkovateľ tohto zariadenia využil spoločensko-právny chaos po nežnej revolúcii
a v rámci tzv. malej privatizácie
získal budovu bývalej záhradnej
reštaurácie, aby v nej v úplnom
rozpore s verejným záujmom,
duchom a poslaním Sadu Janka
Kráľa zriadil erotický salón.
Naša iniciatíva je pevne rozhodnutá vo svojom úsilí pokračovať. Máme pripravenú
sériu opatrení v rámci platných
právnych noriem, aby sa nám
podarilo dosiahnuť náš cieľ.
Budeme sa o to usilovať v spolupráci s miestnou i mestskou
samosprávou, políciou, médiami a všetkými občanmi, ktorí
nás podporia.
Za občiansku iniciatívu VRÁŤME
DÔSTOJNOSŤ SADU JANKA KRÁĽA:
Dorota Šimeková, Mgr. Oliver Kríž,
Mgr. Michal Novota, Bc. Juraj Kríž,
Mgr. Vladimír Dolinay,
Ing. Ernest Huska
Ďalší komentár nie je potrebný…
Náš klub stolného tenisu seniorov pri Centre voľného času
Gessayova 6 v priestoroch
CVČ na Hrobákovej 5 vznikol
na základe žiadosti občianskeho združenia MO Jednoty dôchodcov Slovenska
v Petržalke ešte v roku 2007
za účinnej podpory vedenia
Mestskej časti Bratislava–Petržalka a ústretovosti vedenia
CVČ na Gessayovej 6. Našu
činnosť sme vnímali ako športovo-relaxačnú aktivitu, ktorá
nám pomáha udržať si duševnú a fyzickú sviežosť. Cítili
sme potrebu zapojiť do nej čo
najviac seniorov. Výsledkom
našej činnosti sú úspešné
aktivity seniorov v oblasti
športových a iných spoločenských udalostí, reprezentácie
na úrovni mestskej časti Petržalka. Každoročne organizujeme turnaj v stolnom tenise
seniorov o putovný Pohár starostu Petržalky. Na úrovni kraja
sa zúčastňujeme za Petržalku
na športových hrách seniorov.
Zúčastňujeme sa aj na celoslovenských športových hrách
seniorov JDS, kde sme získali dve zlaté, štyri strieborné
a štyri bronzové medaily.
JUDr. Gejza Šereš
Petržalka sa pripravuje na hokej
Na blížiace sa majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji v Bratislave sa pripravuje aj najväčšia mestská časť Petržalka.
Petržalka je totiž pre hokejových fanúšikov z Rakúska
a Maďarska, ako aj Slovinska
vstupnou bránou do hlavného mesta. Predpokladá sa,
že budú prichádzať nielen
individuálnou dopravou, zájazdovými autobusmi, ale aj
vlakom na železničnú stanicu
na Kopčianskej.
Mestská časť zriadila novú
Zelenú linku s číslom 02/
63820158, na ktorú obyvatelia
ohlasujú neporiadok v mestskej časti. Je predpoklad, že
táto nonstop linka, ktorá slúži
ako odkazovač, bude viac vyťažená práve v najbližších mesiacoch v súvislosti s čistotou
a nadchádzajúcim svetovým
šampionátom. V pohotovosti
počas majstrovstiev budú aj
pracovníci miestnej organizá-
cie Verejno-prospešné služby.
Starosta plánuje na toto obdobie využiť 12 ľudí v rámci aktivačných prác.
Starosta Bajan pravidelne
chodí na obhliadky Petržalky
a na viacerých miestach zistil
neporiadok. Po identifikovaní
pozemkov a zistení vlastníka v katastri starosta vyhodil
pokuty majiteľom, ktorým
znečistené plochy patria. „Ak
zistíme neporiadok, upozorníme vlastníka a ak do troch dní
miesto nevyčistí, dostane najvyššiu pokutu.
U právnických osôb je to až
do výšky 6638,78 €. Pri upozornení zároveň dáme vlastníkovi možnosť, že sa mu
za odplatu o čistotu mestská
časť prostredníctvom miestnej organizácie Verejnoprospešné služby postará,“
povedal starosta.
Mestská časť Petržalka
považuje za dôležité posta-
rať sa o bezpečnosť a čistotu
v súvislosti so šampionátom
v úzkej súčinnosti s hlavným
mestom Bratislavou, ktoré
plánuje na Tyršovom nábreží
Fan zónu s veľkoplošnou obrazovkou.
„My inštalujeme veľkoplošnú obrazovku v strede mestskej časti počas všetkých zápasov slovenskej reprezentácie.
Takže fanúšikovia, ktorí sa
nedostanú na štadión, môžu
prísť spoločne povzbudzovať
našich hráčov do domu kultúry Zrkadlový háj,“ informoval starosta Vladimír Bajan.
Slovenský tím už v úvodný
večer majstrovstiev 29. apríla
odohrá zápas so Slovinskom
a ďalšie duely v skupine sú
v nedeľu 1. mája, keď sa naša
reprezentácia stretne s Nemeckom a v utorok 3. mája
bude hrať proti Rusom.
Mária Grebeňová-Laczová
PETRŽALSKÉ NOVINY
4. 3. 2011 • 19
I N Z E R C I A / K U LT Ú R A
Kultúra
Festival Livin´ Blues 2011
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
NECHTOVÝ DESIGN
Kultúra
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
18,30 eura
KOZMETIKA
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier (83 eur)
+ masáž pleti ZADARMO
email: [email protected]
XIX. ročník medzinárodného festivalu bluesovej a rhythm & bluesovej hudby Livin´ Blues sa uskutoční v sobotu 19. marca v Dome
kultúry Lúky na Vígľašskej ulici už
o 16.30 h. Bude sa hrať čiastočne súbežne na dvoch scénach. Na menšej,
akustickej scéne, sa predstavía jazzbluesové trio S.R.O., spevák, gitarista a skladateľ Pavel Sojka, ako aj ich
nevšedné zoskupenie Sojka a Jašter
u Doktora band.
Hlavnú scénu otvorí blues-rockový
Grapefruit Death. Objav roka, formácia Bluesraiders so speváčkou Jankou
Fujakovou ako druhý v poradí predstaví svoj pestrý blues-funkový repertoár a ďalší mladý, ale už ostrieľanejší
súbor Juraj Haruštiak a Banda predvedie ukážky svojho jazz – blues - soulového vnímania blues. Duo Aka Kava
a Erich ,,Boboš“ Procházka sa zamerajú najmä na pôvodné, akustické blues
z delty Mississippi. Ďalšie zoskupenie
zahraničných a domácich muzikantov Petra Börnerová (na snímke) band
skrýva v sebe vynikajúcu českú speváčku a trio slovenských muzikantov
na čele s gitaristom Milošom Železňákom. Zrejme najdlhšie pôsobiaci
bluesový súbor na Slovensku, bluesfunkový Bluesweiser Jura Turteva,
vystúpi pred americkou speváčkou
Karen Carroll a jej nemenej známou
skupinou Mississippi Grave Diggers.
(upr)
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Nechty
Lenka
mobil: 0907 385 932
TURBOSOLÁRIUM
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
NA MDŽ
INZERCIA
Načo maľovať staré, alebo kupovať nové dvere a kuchynskú linku,
ktoré ešte prakticky slúžia svojmu účelu?
RENDOORS
Tel.: 0948 004 774 · 0902 129 179 · 0908 608 904
mail: [email protected] · web:www.rendoors.sk
AKCIA
30 %
na kovanie
RENOVÁCIA DVERÍ
■
■
renovácia zárubní
renovácia kuchynských liniek
renovácia vstavaných skríň
8. MARCA
■
v kaderníctve
VÝROBA NOVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ
ZĽAVA 10 %
MOŽNOSŤ VÝBERU ZO 66 DRUHOV DVERÍ
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
20 • 4. 3. 2011
Ako som to riešila ja
V tejto rubrike budeme uverejňovať vaše príbehy, ako ste
riešili svoju nespokojnosť s tým, ako vyzeráte, so vzťahmi
s partnerom, deťmi, rodičmi, šéfom, kolegami, nespokojnosť so svojou prácou... Každý príbeh sa totiž môže
stať inšpiráciou a my veríme, že vaše skúsenosti pomôžu
mnohým ďalším.
Zbavila som sa nadbytočných kíl
Celý život som bojovala s kilami
navyše. Aj keď som z času na čas
skúšala rôzne diéty, aby som sa
aspoň priblížila dokonalosti svojich kamošiek, vždy sa to skončilo katastrofálne. Pamätám si,
že som uprostred jednej z diét
už nevydržala a vyjedla úplne
všetko, čo sme mali v chladničke. Ešte teraz cítim slastnú chuť
mastného chleba s čalamádou!
V druhom tehotenstve som
pribrala vyše dvadsať a minimálne desať mi ich zostalo.
Ale – nijako som to neriešila.
A neriešila som to ani v ďalších
rokoch. Navyše som si nenápadne pestovala presvedčenie,
že mám menej kíl, ako som
naozaj mala. Váhu som odmietala a keď som raz v nemocnici
zistila, že namiesto 68 kíl, ktoré som deklarovala ako svoju
hmotnosť, mám 74, nijako ma
to nevyviedlo z miery.
Potom som sa rozviedla
a mysliť na to, ako vyzerám, jednoducho nebol čas. Veci sa mi
postupne začali scvrkávať. Najskôr som na nohaviciach ťažšie
zapínala zips, potom mi jedny
praskli na zadku. Pripísala som
to ošúchanej látke... Zrazu som
sa pristihla, ako musím v obchode siahnuť po veľkosti o dve
čísla väčšej, než akú som roky
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
nosila. Moja kamarátka – krajčírka, ktorá moje zväčšujúce sa
proporcie tiež zaznamenala, ma
utešila, že po päťdesiatke to už
lepšie nebude.
To som si už pripustila, že
mám viac ako 70 kíl, no že
to je viac o celých štrnásť kíl,
som sa dozvedela až neskôr.
Teda – niežeby som s tým bola
spokojná, ale rôzne vysvetlenia
som mala rýchlo poruke. Som
v prechode. Prestala som fajčiť.
Rozišla som sa s priateľom, teda
som bez sexu. Navyše s vedomím, že všetky diéty sú nanič,
som nič na svojej životospráve,
ani na prístupe k životu nemenila. Neviem, na čo som čakala.
Že sa moja hmotnosť niekde
definitívne zastaví? Ale – nezastavila.
Definitívny zlom nastal, keď
som zistila, že vážim takmer 95
kíl. A to som už vážne nemienila akceptovať. Okrem toho,
že som bola naozaj tučná, som
bola aj asociálna. Moja tučnota
navyše mala aj zdravotné následky – krvný tlak 160 na 110,
poriadne zvýšenú hladinu cukru v krvi, dýchavičnosť. Už som
sa ani obuť nevedela, nehovoriac o tom, že som cez svoje
lýtka nevedela zapnúť žiadne
šmrncovné čižmy.
Vyhľadala som pomoc odborníkov, ktorí mi pomohli naštartovať metabolizmus. Zároveň
som začala pracovať na svojej
kondícii. A keď som si už začala
pripadať ako človek, možno už
aj ako pekný človek, tak som sa
mohla začať venovať sebe.
Pokiaľ ide o moju hmotnosť
(a zrejme nielen o ňu), tak som
vlastne nikdy nebola v realite.
Buď som si myslela, že som tučnejšia alebo chudšia, ako som
bola v skutočnosti. Buď som sa
trápila pre neexistujúce kilá, alebo som tie existujúce ignorovala a veselo priberala ďalej.
Rozhodla som sa, že s tým
všetkým končím. Tým, že som
dala do pohybu svoj spomalený
metabolizmus a rozhýbala som
aj svoje svaly, som rozprúdila
energiu v sebe a okolo seba.
Ako som sa postupne zbavovala svojich nadbytočných kíl,
tak sa postupne zo mňa stávala
úplne iná žena. Už sa na mňa
usmievala v zrkadle, už sa odvážila obliecť si vypasované tričko
a úzke šaty. Ten slastný pocit,
keď som si bez problémov zapla nohavice veľkosti 42, ani
neviem opísať.
Schudla som 25 kíl a zrazu
som začala mať radosť z toho,
že som žena. Dokonca som si
aj pripustila, že som príťažlivá
žena. Myslím, že som sa nezmenila len navonok, že sa von prediera niečo, čo bolo pochované
pod vrstvou tuku. Začala som
robiť veci, ktoré som odkladala,
zrazu mi prišli do cesty aj zaujímavé pracovné ponuky. Stojaté
vody, v ktorých som už pomaly
hnila, sa začali meniť na čoraz
čistejšiu rieku.
Soňa Faková
Poistné za prenájom
Z tlače som sa dozvedela, že ten, kto prenajíma
nehnuteľnosť, je povinný platiť zdravotné poistenie. Pýtam sa, ako je to v prípade, keď vlastníci
bytového domu dávajú do prenájmu nebytový
priestor? Kto platí zdravotné poistenie, ako sa
účtuje a pod. Ďakujem.
[email protected]
Ako je už dostatočne známe,
prvým tohtoročným januárovým dňom nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Ing. H. R., Petržalka
Z. z. o zdravotnom poistení.
Predmetná novela okrem iného rozširuje okruh príjmov,
z ktorých vzniká povinnosť
odvádzať preddavok na poistné, medzi ktoré patrí aj príjem
z prenájmu nehnuteľností, teda
aj bytov a nebytových priesto-
Záchvaty zúrivosti u detí
Mám trojročnú dcérku
a trápia ma jej záchvaty hnevu.
Ak jej niečo nedovolím, začne sa
hnevať až zúriť.
ezi druhým a tretím
rokom sa dieťa dostáva
do tzv. batoľacieho obdobia,
keď sa osamostatňuje. V tomto
období sa dieťa začíná odpútavať od matky, s ktorou dovtedy
žilo v symbiotickom vzťahu.
Začína si uvedomovať samo
seba a vytvára si vlastnú identitu. K tomuto obdobiu patrí aj
negativizmus, prejavovanie nesúhlasu. Ide o tzv. prvé obdobie
vzdoru. Tento moment je pre
dieťa veľmi príťažlivý, ale aj dôležitý. Dieťa, a s ním aj jeho rodičia, sa učia, že i ono má svoj
špecifický pohľad na vec. A aj
keď nám dospelým sa môže
zdať náš nápad ako správny,
naša ratolesť to môže vnímať
inak. Svoj nesúhlas dáva najavo
vzdorom, ktorý sa môže vystupňovať až do zúrenia. V takýchto
chvíľach netreba panikáriť.
Treba zistiť, s čím je dieťa
nespokojné, a podľa uváženia
sa rozhodnúť, ako sa zachováme. Je dôležité postaviť jasnú hranicu hneď na začiatku
a neprekračovať ju... Ukázaním
kam dieťa môže a kam už nie,
dávame najavo, že sme tí, ktorí
určujú pravidlá. Dieťa tak učíme prispôsobovať sa životu,
pretože pravidlá sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Mnoho
rodičov sa obáva stavať hranice
zo strachu, že budú svoje dieťa obmedzovať alebo potláčať
jeho individualitu. Lenže, ak
dieťatu vo všetkom vyhovieme,
dávame mu skreslenú spätnú
väzbu o jeho kompetenciách.
Vlastne mu hovoríme, že ono
určuje pravidlá, a teda okolie sa mu musí prispôsobovať
a nadobúda tak presvedčenie,
že takto to bude fungovať vždy.
Opak je však pravdou. A keď
príde čas školskej dochádzky,
začne narážať, pretože nie je
naučené prispôsobovať sa okoliu, čo v tomo prípade predstavuje škola so svojim pravidlami
a požiadavkami.
Toto je jedna z príčin nárastu agresie detí. Ak chcete
dieťa pripraviť na budúci život,
tak aby sa mu v ňom darilo, je
potrebné, aby si už odmalička
začalo uvedomovať, že niektoré
veci nepôjdu podľa neho, ale že
nejde o žiadnu tragédiu, pretože
toto pravidlo platí pre všetkých.
rov v bytovom dome. Je však
potrebné povedať, že poistenec na účely zákona o zdravotnom poistení je fyzická osoba,
ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa citovaného zákona, čo nie je prípad
spoločenstva vlastníkov bytov
a nebytových priestorov. Tieto
spoločenstvá sú ako špecifická
forma právnickej osoby (§ 18
ods. 2 písm. d/ Občianskeho zákonníka) definované v zákone
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov.
Príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu, spoločných
nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku
je v zmysle ustanovenia § 10
ods. 2 zákona príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv
domu, obdobne ako napríklad
mesačné preddavky vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
a ďalšie, zákonom taxatívne určené príjmy. V danom prípade
nejde o pasívny príjem fyzickej
osoby z prenájmu nehnuteľnosti, a teda povinnosť v zákonom stanovenej lehote odviesť
preddavok na poistné spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov nevzniká.
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
M
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pátračka
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto hľadaných a nezvestných osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Rastislav Vaniš,
42-ročný zo Zohora
Popis osoby: nedodaný,
fotografia menovaného je
stará asi 8 rokov.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava I príkaz na zatknutie pre trestný čin podvodu, spáchaný
tak, že v roku 2011 vylákal
od poškodených finančnú hotovosť za sprostredkovanie práce v zahraničí.
Martin Marcinčák,
17-ročný z Humenného
Popis osoby: je 180 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
krátke čierne vlasy a modré oči. Naposledy mal na
sebe oblečené modré rifle,
modrú vetrovku s čiernym
a bielym pruhom cez rukáv a na hlave mal modrozeleno-žltú reaggae čiapku
s modrým šiltom.
Menovaný je nezvestný od
decembra 2010.
Polícia
upozorňuje
Vzhľadom na zvýšený
počet dopravných nehôd
so smrteľnými následkami
KR PZ v Bratislave apeluje
na účastníkov cestnej
premávky, aby za každých
okolností dodržiavali pravidlá cestnej premávky.
4. 3. 2011 • 21
KRIMIFÓRUM
Policajt – strašiak alebo pomocník?
Dôveryhodnosť polície je dlhodobo na nízkom stupni hodnotenia, občania sa takmer denne presviedčajú o dôvodoch svojej nedôverčivosti.
P
red pár rokmi Policajný
zbor na rezortnej internetovej stránke zverejnil dotazník, ktorým chcel priebežne
monitorovať spokojnosť občanov s prácou polície, poznať
ich názory na kvalitu poskytovaných služieb, príčiny spokojnosti alebo nespokojnosti.
Po čase sa bez rezultátu dotazník nenápadne z internetovej
stránky vyparil. Zrejme bol
na to dôvod.
Po novom sa stretávame
s nastavenými kritériami, ktoré by mali zlepšiť kvalitu práce
slovenskej polície, s čím v ruka
v ruke by malo kráčať aj zvyšovanie dôvery. Predpokladám,
že minister vnútra aj policaj-
ný prezident sú dosť odborne
zdatní, aby si uvedomili, že
motivačný systém iba ťažko
zvýši dôveryhodnosť. Ako sú
policajti hodnotení, aké kritéria im vedenie nastaví, občana
až tak nezaujíma. Pre neho je
dôležité nielen to, čo polícia
robí, ale najmä to, ako to robí.
A to nie iba pokiaľ ide o medializované kauzy, ale aj o obvyklý
denný kontakt s mužmi zákona, ich profesionálne správanie, úcta k bežnému človeku,
v ktorom netreba vidieť zločinca napríklad len preto, že
prešiel na červenú. Policajt by
mal byť pre riadnych občanov
pomocníkom, nie strašiakom.
Nateraz je to skôr opačne.
Krimipríbeh
Túžby chorých zbojníkov
Ponuka zmysluplných činností na bojisku
života je nepreberná. Vždy sa niekto nájde,
kto si hocijako pomôže.
Z
vyknúť si na peniaze
a ničnerobenie je mrcha
choroba, liečiteľov sa akosi
na všetkých nedostáva, a tak
podvodníci, ktorým na nôtu
hrá slepá človečia dôvera,
krstená prostotou a neraz
i tou správnou dávkou absolútnej ľudskej hlúposti, tancujú, ako sa im zachce. Údajne prvou obeťou pref íkanosti
a vlastnej dôverčivosti bola
pani Eva, ktorá naletela zlé-
mu Hadovi – diablovi, ktorému sa pošťastilo infiltrovať
do Rajskej záhrady. Bratislava je od biblického edenu
kúsok povedľa, čo však neznamená, že pekelníci by sa
jej vyhýbali.
Osudy zla sa vraj rodia
v tmavej noci, teraz je ešte
vidno, mrazivý februárový
deň znudeného mesta sa len
pozvoľna ukladá do náručia
prichádzajúceho večera.
V zhode so slovami kompetentných pre poriadkových
a hliadkových policajtov je najdôležitejšia prevencia. Tej však
na verejnosti stále niet. Hliadkové vozidlo, ktoré sem tam
prefrčí ulicou alebo po parkovisku supermarketu, nie je
práve vhodným príkladom na
situačnú prevenciu, ktorá by
sťažila potenciálnemu páchateľovi spáchať delikt, a na druhej strane by zvýšila pravdepodobnosť odhalenia páchateľa.
Prevencia kriminality je súhrn
činností spektra aktérov, z ktorých každý pochádza z rôznych úrovní riadenia štátnej
a miestnej správy, ako aj skupín občanov a každý z nich
má nezastupiteľnú úlohu. Faktom však zostáva, že pokým
nebudeme policajtov vidieť
v uliciach, hovoriť o prevencii
kriminality je iba ďalší z policajných hovorov o ničom.
(Pripravil Jaroslav Gründler)
ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA
DNES sa pýtame MY, VY odpovedzte ZAJTRA
Myslíte si, že ochrana životov, zdravia a majetku občanov
je v uliciach Petržalky dostatočná?
ÁNO
NIE
V odpovedi zašlite krátke zdôvodnenie vášho názoru, prípadne čo by v danej veci štátna, ale aj mestská polícia mali zlepšiť a akým spôsobom. Vaše
postrehy zverejníme, pripomienky a nápady posunieme na stoly kompetentných, kde im nedáme zapadnúť prachom.
– Dobrý deň, – ozvalo sa
v blízkosti starčeka, ktorého
vek už preskočil deväťdesiatku, vo chvíli, keď sa pri ňom
a jeho manželke pristavilo šedo-modré auto. – Do nemocnice v Ružinove sa potrebujeme dostať, kamarát so synom
tam ležia, havarovali s kamiónom, je to strašné, majú operovať oboch, – vypočul si starký
a po prosbe, aby ho navigovali, nasadol spolu s manželkou do auta, ktoré riadil muž
s tmavou šiltovkou na hlave,
spod ktorej vykukovali hnedé
vlasy. – Nie je to dobré, ach
Bože, ako si pomôžeme, kde
zoženieme toľké peniaze, –
zahorekovala vedľa neho sediaca žena. – Viete,- pridal sa
partner, – súrne potrebujeme
peniaze na zaplatenie chirurgovi. Vypočujte si to sám, –
podal mobilný telefón starčekovi. Pán doktor informáciu
potvrdil, a tak auto zmenilo
kurz, pretože dôchodcovia sa
uľútostili a pozvali nešťastnú
dvojicu k sebe domov. – Viac
nemáme, – podali mužovi
2 800 eur, za čo dostali ako
zálohu uzamknutú kapsičku.
– Je tam 10 000 dolárov, večer
si po ne prídeme.– Neprišli.
Po márnom čakaní domáci skonštatovali, že im popri
do nenávratna odídeným peniazom, chýbajú dámske hodinky a prstene, čím sa spôsobená škoda zvýšila o ďalších
500 eur.
O pár dní neskôr sa scenár
opakoval na križovatke ulíc
Krížnej a Karadžičovej, kde
sa obeťou stala 69-ročná žena.
Opäť cesta do nemocnice,
opäť dopravná nehoda, opäť
telefón. A opäť dobrá duša,
ktorá vo svojom byte dáva
neborákom sto eur, za čo sa
jej dvojica odvďačí krádežou
1 300 eur. Ani to nie je záverečná opona, od začiatku
februára eviduje bratislavská
polícia s totožným postupom
už niekoľko prípadov podvedených seniorov.
Údajne prvou obeťou pref íkanosti a vlastnej dôverčivosti bola pani Eva. Koľko bude
mať pokračovateľov v scenári
podvodníkov, ktorým nie je
nič sväté?
Polícia vyzýva predovšetkým starších občanov
k zvýšenej ostražitosti. Nie vždy je smutný príbeh
cudzích ľudí pravdivý, niekedy je iba prostriedkom
na získanie bezprácnych peňazí.
22 • 4. 3. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Nevšedný karneval
K fašiangom nepochybne patria zábavy a karneval. Ekokarneval už tradične nechýbal
ani v Základnej škole Turnianska 10. Na príprave masiek
a kostýmov sa podieľali deti
za pomoci rodičov. Promenáda masiek - pirátov, princezničiek a obľúbených rozprávkových postavičiek - oblečených
v ekomateriáli (vrecká, škatule,
pet fľaše). Karneval spestrila
tombola. Potom sa rozbehla
tanečná zábava, kde si všetci
príjemne a do sýtosti zašantili.
Za vydarenú akciu ďakujeme
vychovávateľkám, učiteľkám,
rodičom, a najmä deťom.
Mária Šamová
Ospravedlnenka
verzus prejav lásky?
Môže si dieťa v materskej škole
napísať ospravedlnenku? Vzhľadom na vývinovú akceleráciu
dieťaťa a stimuláciu počiatočnej
gramotnosti to bude v budúcnosti možno samozrejmosťou. Nám sa však rozžiarili oči
a srdce zaplesalo radosťou, keď
sme jedného dňa takúto ospravedlnenku od 4-ročného dieťaťa
dostali. Či to je naozaj ospravedlnenka alebo prejav lásky, to už
posúďte sami. Dávidko však určite cítil potrebu oznámiť nám,
že do materskej školy nemôže
prísť. Možno nechcel, aby sme
si o neho robili starosti. Správu
nám odovzdala jeho mamička
a verte, bola to najkrajšia správa toho dňa. Nášmu malému
pacientovi prajeme skoré uzdravenie, aby sme spoločne mohli
prežívať ďalšie krásne dni v materskej škole.
Bc. Silvia Dekanová
PETRŽALSKÉ NOVINY
Lyžovačka vo Fačkovskom sedle
Učitelia telesnej
a športovej
výchovy zo ZŠ
Pankúchova 4
zorganizovali
pre žiakov 7.
a 8. ročníka
šesťdňový lyžiarsky výcvikový kurz.
U
čitelia telesnej a športovej výchovy zo ZŠ Pankúchova 4 zorganizovali pre
žiakov 7. a 8. ročníka šesťdňový lyžiarsky výcvikový kurz.
Spolu s 27 žiakmi z Pankúchovej sa na ňom zúčastnilo aj deväť žiakov ZŠ Jelenia.
Po ubytovaní a dobrom obede sme hneď prvý deň pobytu
stáli na lyžiach a absolvovali
prvé lyžovanie, ktoré rozdelilo
žiakov do troch výkonnostných
kategórií: „A“- skúsení lyžiari,
„B“- pokročilí, „C“- začiatočníci.
Nasledujúce dni sa žiaci zlepšovali a zdokonaľovali v lyžovaní
pod inštruktorským dohľadom
pánov učiteľov Cabana, Horvátha a Bachledu. Inštruktori
lyžovania naplánovali záverečné preteky v lyžovaní na predposledný deň pobytu. Výsled-
ky pretekov: „A“ kategória:
1. miesto Martin Roško, 2.
mies-to Peter Čapla, 3. miesto
Dominik Paxner, „B“ kategória:
1. miesto František Žúdel,
2. miesto Peter Orlíček,
Zo žiakov redaktori
Pred jarnými prázdninami prišla odovzdať
redaktorka TASR pani Janka Ikrényiová dievčatám z krúžku Redaktor - fotograf, ktorý
v našej základnej škole pracuje od septembra, redaktorské preukazy.
Ž
iačky druhého stupňa
pravidelne prispievali do
školského servisu TASR
a svojimi krátkymi správičkami sa snažili zaujať postoj
k rôznym témam, ktoré sa
týkali prostredia školy a sídliska, v ktorom vyrastajú.
Spočiatku čakali na témy, ktoré
im vybrala pani učiteľka, alebo
ponúkli redaktorky TASR, ale
od decembra sa už odvážnejšie púšťali aj do vlastných tém,
s ktorými prišli každý štvrtok
na krúžok. Návšteva z TASR,
rozprávanie o práci v redakcii
a povzbudenie malých, možno
budúcich novinárok, aby písali
o všetkom, čo vidia, ale aj čo
cítia, ich určite bude motivo-
3. miesto Iveta Kovacsyová,
„C“ kategória: 1. miesto
Ján Tanko, 2. miesto Eliška
Vdrová, 3. miesto Mirella Mihálková.
Počas celého pobytu na horách nás sprevádzalo príjemné zimné počasie. Pravá zima
sa začala prejavovať až počas
pretekov, keď padali krúpy.
Posledný deň nás zastihla
taká snehová víchrica, až sme
drkotali zubami. Aj keď sa
žiakom ubytovanie spočiatku
nepozdávalo, zvykli si a nakoniec sa im ani nechcelo vrátiť
sa domov.
Mgr. Ján Horváth
vať k ďalšiemu písaniu. Malé
redaktorky potešili aj krásne
knihy z vydavateľstva Slovart,
ktoré sú ako stvorené na čítanie cez jarné prázdniny a lístky
do divadla Ludus na premiéru
predstavenia Abeceda zjedla
teba, ktoré je inšpirované dielom Orbis Pictus J. A. Komenského a ukáže deťom ako sa
učiť bez mučenia. Veríme, že
v písaní budú malé redaktorky napredovať a štylistických
a pravopisných chýb bude
rýchlo ubúdať aj bez kontroly
pani učiteľky.
Mgr. Gabriela Škodová,
ZŠ Turnianska 10
PETRŽALSKÉ NOVINY
4. 3. 2011 • 23
ŠP ORT
Podľa Augustína sa FC Petržalka stále môže zlepšovať
V čom bol najväčší rozdiel
medzi touto zimnou prípravou a letnou?
- V tejto sme sa skutočne skonsolidovali, oveľa viac spoznali,
lebo vlani v lete došlo v kádri
k veľkým zmenám a vtedy to
bola partia dvadsiatich nových
hráčov. V priebehu jesennej
časti sme si na seba zvykli
a počas zimnej prípravy sa kolektív ešte viac utužil. Pomohlo nám k tomu aj vydarené sústredenie v Novom Smokovci.
Vo Vysokých Tatrách sme
našli všetko, čo sme potrebovali, predovšetkým výborné
podmienky vrátane perfektnej
haly. Okrem kondičnej stránky
sme robili rôzne cvičenia, ale
aj pracovali s loptou. Zimná
príprava bola kvalitne zorganizovaná a prebehla na úrovni
aj preto, lebo sa už navzájom
dobre poznáme. Mali sme síce
dosť zranených hráčov, každú chvíľu niekto vypadol, ale
do začiatku I. ligy by mal byť
celý káder v poriadku.
Zo začiatku sa vám v prípravných stretnutiach darilo, ale v ostatných siedmich
ste ani raz nevyhrali. V čom
bola príčina?
- Naše mladé mužstvo stále
zbiera skúsenosti a navyše ne-
Striedavé
úspechy
Uplynulý víkend hrali
petržalské basketbalistky svoje súťažné zápasy
so striedavými úspechmi. Darilo sa najmä kadetkám, ktoré oba svoje
zápasy vyhrali.
Žiačky: MBK Stará Turá –
BK Petržalka 79:58 (35:34)
Kadetky: BK Petržalka –
ŽBK Poprad 85:55 (50:17)
BK Petržalka – Dannax
Košice 65:59 (33:41)
Ženy: BMK Piešťany - BK
Petržalka 65:75 (15:19,
39:45, 54:60)
UKF Junior Nitra - BK Petržalka 48:55 (16:8, 18:25.
36:45)
Radoslav Augustín,
kapitán futbalistov FC
Petržalka 1898, má
síce iba 24 rokov, ale
už okúsil aj niekoľ ko
zahraničných angažmánov. Hral v mládežníckych reprezentáciach
Slovenska, za belgický
Union Royal Namur,
Inter Bratislava, Senec
a Bohemians 1905.
S najlepším strelcom
mužstva, ktorý doteraz
zaznamenal 10 gólov,
sme sa porozprávali
pred začiatkom jarnej
časti I. ligy. Jej výkop je
v sobotu 5. marca.
máme taký široký káder, ako
mužstvá z Corgoň ligy, s ktorými sme sa stretli. Tréneri dali
v týchto stretnutiach šancu
veľkému množstvu dorastencov, nielen pre nich, ale pre nás
všetkých to bola veľká škola
stretnúť sa so Slovanom, Ružomberkom, Žilinou a Trnavou. V lete až na zápas s Račou
sme ostatné prípravné súboje
prehrali, ale v majstrovských
zápasoch sa to prejavilo úplne
inak, v nich sa nám väčšinou
darilo. Vždy je lepšie prehrávať
v príprave ako v I. lige.
Aké je konkurenčné prostredie po odchode Oforiho
a Johancsika?
- Namiesto Oforiho prišiel
ambiciózny Tomáš Hanzel zo
Spartaka Trnava. Je to šikovný mladý chlapec, ktorý by ho
mal bez problémov nahradiť.
Johancsikovi držíme palce, aby
sa mu darilo v Dukle Banská
Bystrica. V našom klube je dosť
mladých a talentovaných hráčov, aby zacelili dieru po ňom.
Napokon, my sme vyrovnané
mužstvo a v tom je naša sila.
Čo je v mužstve prioritou?
- Výhodou je, že sme prevažne
mladý kolektív a toto nás spolu dáva dokopy. Sme výborná
partia, takú som zažil niekedy
v doraste, ale, samozrejme,
záleží mi na tom, aby v šatni
vládol poriadok a nevyskytli
sa zbytočné problémy. Podľa
mňa - keď je poriadok v šatni,
tak vládne aj na ihrisku. Najdôležitejšia je však disciplína
vo všetkých smeroch.
Tím na jeseň ukázal, že
má hernú tvár. Dokáže na jar
stupňovať svoje výkony?
- Čím dlhšie sme spolu, tým
sme zohratejší, silnejší, sebavedomejší, potvrdili sme to aj
v tohtoročných prípravných
stretnutiach. Nad Prešovom
sme vyhrali, s Ružomberkom
a s Trnavou sme remizovali,
v niektorých fázach nebol vidieť rozdiel medzi Corgoň ligou a I. ligou. Už na jeseň som
vyhlásil, že my si zápas môžeme pokaziť iba sami, žiaľ, v závere niektorých stretnutí sme
zbytočne inkasovali gól. Keď
sa vyvarujeme individuálnych
chýb a udržíme si koncentráciu po celý zápas, máme veľmi
dobrú šancu zakaždým vyhrať.
Stále sa môžeme zlepšovať a to
nás poháňa dopredu.
Za vedúcim Trenčínom
zaostávate o trinásť bodov, dokážete ešte troška
zdramatizovať boj o postup
do najvyššej súťaže?
Máme dosť športových klubov
V
Petržalke, najväčšej mestskej časti na Slovensku,
funguje viacero klubov. Veľkú
zásluhu na tom má Združenie
Športových Klubov Petržalky,
o. z., (ZŠKP, o. z.). Pod vedením svojho predsedu Vladimíra Čapčeka totiž chce, aby sa
šport v Petržalke nielen udržal,
ale aj rozvíjal a aby sa šport stal
súčasťou života čo najväčšieho
počtu Petržalčanov.
,,Chceme pomôcť jednotlivým športovým klubom dostať sa na kvalitatívne vyššiu
úroveň a začleniť sa svojimi
výkonmi medzi elitu v danom
športe. Naša pomoc a podpora spočíva predovšetkým
vo vytváraní ekonomických,
materiálno-technických a odborných podmienok športových odvetví. Budeme vyvíjať
aktivity v presadzovaní investičných zámerov pri výstavbe športovísk a podporovať
rozvoj športových aktivít
občanov a mládeže. Chceme
a vieme byť nápomocní pri
riešení a presadzovaní návrhov v oblasti telesnej kultúry
a športu vo vzťahu k orgánom
územnej samosprávy a štátnej správy,“ povedal Vladimír
Čapček. Pod ZŠKP, o. z., patria Miestny športový klub Iskra Petržalka (zahrňuje futbal,
basketbal, volejbal a tenis),
Športový klub polície Bratislava (basketbal, box, krasokorčuľovanie, kanoistika,
vodný slalom, vodný zjazd,
lukostreľba, turistika, streľba,
sebaobrana), Stolnotenisový
oddiel Educo Petržalka, AMQ
Klub, o. z, Club Ippico-Dunaj,
o. z, Slovenský veslársky klub.
V mestskej časti BratislavaPetržalka pôsobia ďalej Basketbalový klub Petržalka, FC
Petržalka 1898, Školský športový klub B.S.C., Skupina historického šermu TRIGLAV,
Spoločnosť Joga, 1. slovenský
školský lukostrelecký klub
Petržalka, Kolkársky klub Tatran, Plavecký klub ORCA,
Klub potápačov NAUTILUS,
Slovenský skauting, TJ Slávia
Právnik – tenisová škola, Zväz
vodáctva a raftingu, Klub modernej gymnastiky, Športová
škola karate, Združenie Športových klubov Petržalky, o. z.,
Stolnotenisový klub ViktóriaBratislava, Dunajklub Kamzík
Bratislava, Univerzum petanque club.
(mv)
- Radi by sme, Trenčín síce
suverénne vedie, ale ak náhodou dvakrát za sebou prehrá
a my, naopak, vyhráme, už by
mal pred nami iba polovičný
náskok. Ocitol by sa teda pod
tlakom, na jar sa hrá 15 kôl,
doma hráme s Trenčínom,
ešte o ničom nie je rozhodnuté. Nielen my, ale aj ďalší
súperi Trenčínu zadarmo nič
nedarujú.
V lete vám v klube končí
zmluva, už viete, ako bude
pokračovať vaša kariéra?
- Nechávam tomu voľný priebeh, na ťahu bude FC Petržalka
1898, uvidím, či bude mať záujem so mnou predĺžiť zmluvu,
alebo nie. V klube som spokojný, lebo som vo výbornom kolektíve, teraz mi záleží na tom,
aby sme aj na jar pokračovali
v dobrých výkonoch. Samozrejme, mojím snom je dostať
sa do zahraničia.
Aká teda bude jar z pohľadu FC Petržalka 1898?
- Musíme pokračovať v tom, čo
sme začali, hrať kvalitný, príťažlivý, agresívny futbal, strieľať
veľa gólov, a najmä ustálenými
výkonmi robiť radosť našim
verným fanúšikom.
Milan Valko
Foto: Miro Blusk
MŠK bojuje
o prvenstvo
Zimný turnaj Bratislavského futbalového zväzu sa
blíži vo svojich skupinách
k záveru. V jeho 8. ročníku
sa hrá za účasti 28 tímov, v
štyroch skupinách po siedmich mužstvách. Víťazné
tímy zo skupín budú hrať
semifinále o postup do
finálového súboja o celkové prvenstvo. MŠK Iskra
Petržalka je zatiaľ v A-skupine po 5. kole na prvom
mieste, ale druhé Lozorno
s rovnakým počtom desiatich bodov hralo v stredu
2. marca dohrávku s Čunovom. V poslednom kole v
nedeľu 6. marca MŠK na ZŠ
Budatínska o 14. h nastúpi
proti Jarovciam, Lozorno o
10. h proti Borinke.
(mv)
24 • 4. 3. 2011
N E Z ÁV I S L Á P E T R Ž A L K A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Už Praslovania mali samosprávne zriadenie, v ktorom bola každá obec samostatnou politickou
jednotkou. Nazývalo sa to demokaračija – čo znamená riadiť domov. OI Nezávislá Petržalka
sa pokúsia o naplnenie tejto vízie. Kto má chuť sa pripojiť, kto sa chce podeliť o svoj názor na
riadenie vecí verejných s ostatnými, má možnosť na adrese: [email protected]
Vtáčie paneláky (3)
Život pre život
Ak si na dedinskom či mestskom dome postavili lastovičky svoje hniezda, považovalo
sa to za dôkaz, že v dome bývajú dobrí ľudia.
Lastovičie domy sa chránili priam ako posvätné miesta. Dnes ich zhadzujeme. (Akíže sme to potom ľudia?) Vraj špatia fasádu,
spôsobujú nečistotu... Z roka na rok je ich
menej a menej, človek ich povyháňal z polí,
lúk a vyháňame ich už aj z miest. Tak ako iné
vtáky - dážďovníky, belorítky, sýkorky, hýle,
ba aj tie vrabce. Ničíme ich prirodzené domovy - zatepľovaním našich domov. Bojme
sa času, keď raz naše deti budú rozprávať ich
deťom, aké vtáky boli kedysi v Petržalke. Keď
síce na sídlisku nebolo stromov, len poschodové kopce sivého betónu ako hniezda pre
ľudí, paneláky, v ktorých si našli svoje „byty“
aj vtáky, netopiere. Aby to naozaj raz tak
nebolo, dávame tip našim deťom. Postavte
vtákom náhradné domovy. Miesta na ne je
už dosť. Zo stromčekov vyrástli stromiská, sú
ich plné sídliská.
Pre základné školy vyhlasujeme akciu
Život pre život. Vytvorme do jesene
kŕmidlá pre vtákov – predstavte si len:
stovky a stovky vtáčích búdok na petržalských stromoch... Školy i jednotlivci
sa môžu prihlásiť do akcie na adrese:
[email protected]
Občas ich máme za čudákov. Ľudí zvláštnych, neštandardných.
To vtedy, ak alarmami zburcujú naše city a svedomie.
N
epríjemne načrú do pokojných
vôd väčšinovej ľahostajnosti
nastavenej na kategórie existencie,
materiálnosti, vyššieho blahobytu
ústiaceho do absolútneho pohodlia.
Predsa MAŤ - to je to pravé orechové... Ešteže máme čudákov, ktorí
búšia do zamknutých dverí verejnej
mienky, že treba aj BYŤ. To najmä
vtedy, ak si okrem seba nevšimneme
aj prostredie, v ktorom žijú iné tvory. Lebo o tých sa už píšu Červené
knihy. Pribúdajú nové stránky, keďže denne vymiera až 100 vzácnych
rastlinných a živočíšnych druhov.
Nenávratne a pri bezohľadných
spôsoboch človeka aj neodvratne. Je
teda dobré, že máme medzi sebou aj
takých, ako sú Jaromír Šíbl, Andrej
Kovarik či Ján Kaľavský, ochranári z Bratislavského ochranárskeho
združenia, ktorí sa pustili spolu so
Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko a Spoločnosťou pre ochranu netopierov
na Slovensku do záchrany pomaly
a isto hynúcich chránených živočí-
chov. Blúdia po sídliskách a námestiach, vo voľnom čase monitorujú
miesta hniezdenia dážďovníkov
tmavých, značia si konkrétne ulice,
stavby - paneláky, administratívne
budovy a vytvárajú tak databázu ich
dočasného „pobytu“ u nás. Martin
Ceľuch zo vzdialeného Bardejova,
ako zakladateľ spoločnosti na ochranu netopierov, už urobil z polystyrénu bývanie pre dva druhy, ktoré
možno zakomponovať do fasády za-
Zeleň a rekreácia - nedotknuteľné územia
Elena Pätoprstá, poslankyňa petržalského miestneho zastupiteľstva, je vášnivou,
najmä však odborne kvalifikovanou ochranárkou prírody a krajiny. Názormi,
postojmi, apelmi a návrhmi spolu s ostatnými ochranármi neraz zdvihli adrenalín
niektorému politikovi, zabránili však nejednému developerskému výčinu proti
životnému prostrediu.
Vymenujte tri najväčšie hriechy,
ktoré sa v Petržalke napriek odporu
obyvateľov udiali...
Prvá veľká krivda sa stala pri likvidácií
starej Petržalky. Ľudom vyvlastnili rodinné domy, záhrady a ako náhradu im
dali byty v panelových bytovkách. Som
rada, že píšete aj o starej Petržalke, lebo
krajina, ktorá nepozná svoje dejiny, si
zopakuje svoje omyly. Druhým nesprávnym krokom bolo vybudovanie sídlis-
ka bez akejkoľvek zelene a verejných
priestorov. Keď vyšla Bratislava Nahlas
- dokument o prešľapoch komunizmu
proti životnému prostrediu, prekvapilo
ma vysoké percento samovrážd v tomto obvode. Krajina v Petržalke bola však
k ľudom láskavá a do tejto časti sa veľmi rýchlo vrátila zeleň. Tretím nešťastným krokom bolo nevhodné politické
nastavenie vzťahov medzi verejnosťou,
investormi a samosprávou. Koncen-
trácia moci, netransparentnosť nakladania s financiami a neúčasť verejnosti na rozhodovaní mali katastrofálne
dôsledky. Ľudia sa bezmocne pozerali
na zahusťovanie vedľa svojich domov,
likvidáciu parkovísk, zelene, na nekoncepčné dopravné riešenia. Po takejto
skúsenosti vznikla medzi obyvateľmi,
samosprávou a investormi veľká vzájomná nedôvera. To sa však vďaka aktivite verejnosti už mení.
www.nezavislapetrzalka.sk
tepľovaného paneláka ako nerušivý
prvok. Ako prvý slovenský krok.
Prehľad týkajúci sa výskytu
a hniezdenia dážďovníkov tmavých
spracúva trio dobrovoľných ochranárov. Celú Petržalku ešte nemajú
spracovanú, ale lokality Ovsište
a Lúky už čiastočne áno. Sú ochotní
kedykoľvek prísť na schôdzu vlastníkov.
Ozvite sa im: [email protected]
Stranu pripravil Rudolf Gallo
Ako poslankyňa už máte možnosti užitočné veci priamo presadiť.
Čo zásadne treba urobiť v ochrane
životného prostredia?
Spoločne s verejnosťou a odborníkmi
vyhlásiť takzvané intaktné plochy zelene. Teda nedotknuteľné územia, kde si
ľudia neprajú už žiadnu výstavbu a chcú
tu mať rekreáciu a zeleň. Za druhú najdôležitejšiu vec považujem vytvorenie priamej komunikácie samosprávy
s predstaviteľmi občianskych združení
a domových samospráv. Oni najlepšie
vedia o potrebách vo svojom okolí,
boli by priamo od úradu informovaní
o plánovaných investíciách a mali by
právo dávať k ním súhlasné stanoviská, ale aj vlastné podnety.
Takto by sa vytvoril verejný priestor
na vytvorenie kvalitných územných plánov zón.
Download

Téma: Nosný dopravný systém