ste s nami, sme s vami, sme spolu
Streda
18. júla 2012
Ročník XXIII. - Číslo 5468
Cena 0,30 eur
Baran 21.3. - 20.4.
Spoznáte nových príjemných ľudí.
Mali by ste získať nejakú výhodnú
ponuku, nenechajte si ju ujsť. Ak by
vám na ňu chýbali peniaze, rodina
určite pomôže.
Býk 21.4. - 21.5.
Nemali by ste si viac všímať najbližších príbuzných? Ak na nich zbadáte
niečo nové a zaujímavé, neváhajte a
vyjadrite obdiv. Váš záujem prinesie
príjemné plody.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Vaše myslenie ide čoraz viac do hĺbky. Všeličo sa vám bude javiť v inom
svetle ako doteraz. Možno pocítite
na chvíľu aj sklamanie. Nemali by ste
si vytvárať o ľuďoch ilúzie.
Rak 22.6. - 22.7.
Nedávajte najavo svoj egoizmus.
Napätie medzi partnermi nikomu
veľmi neprospieva. Pokúste sa vžiť
do pocitov partnera a nechajte mu
voľné ruky. Nech dokáže, že vie konať
samostatne.
Lev 23.7. - 23.8.
Dožičte si dostatočný odpočinok.
Najmä aktívny oddych vám neuškodí. Budúce dni sú na to priam predurčené. Nezabúdajte na deti, venujte
im viac času ako inokedy.
Panna 24.8. - 23.9.
Nemali by ste malé nedorozumenie
zbytočne zveličovať. Nepridá to na
pokoji vám, ani vášmu partnerovi.
Nesnažte sa prenášať nervozitu na
druhých. Dajte si do poriadku resty,
uľaví sa vám.
Váhy 24.9. - 23.10.
Váš vrodený zmysel pre spravodlivosť sa zmení až na neústupčivosť.
Je najvyšší čas, aby ste sa otvorene
porozprávali. Večer už budete mať
pevnú pôdu pod nohami.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Drobné nepríjemnosti vám pokazia náladu. Vyhnite sa akejkoľvek
telesnej námahe. Zvýšte opatrnosť
pri práci s elektrickými spotrebičmi
a prístrojmi.
Strelec 23.11. - 21.12.
Neuzatvárajte sa pred svojimi
priateľmi. Práve oni vám dokážu v
mnohom pomôcť. Netvárte sa, že nič
nepotrebujete. Vy najlepšie viete, že
do spokojnosti vám ešte veľa chýba.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Ak dnes príde k rozporu medzi vami
a vašim partnerom, bude to zrejme
preto, že si myslíte, že nedokáže pochopiť vaše ideály. Niekto však musí
stáť pevne na zemi.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Dávajte si pozor, aby ste v rámci
svojich predstáv o budúcnosti nezachádzali do krajiny ilúzií. Prízemné
veci vás otravujú, ale napriek tomu
musíte brať aj na ne ohľad. Účel svätí
prostriedky.
Ryby 20.2. - 20.3.
Dobre urobíte, ak porozmýšľate nad
návrhmi, ktoré vyplynú z rozhovorov.
V prvom rade z oblasti rodinného života. Svojím taktom môžete docieliť
zlepšenie v pomerne zložitej situácii.
Pracovný trh sa vraj
postupne spamätáva,
je tomu naozaj tak?
Ktovie, či správy o lepších časoch na slovenskom pracovnom trhu
nebudú platiť len pre
západ našej krajiny.
Najnovšie informácie
síce hovoria, že po útlme spôsobenom krízou
sa náš pracovný trh postupne spamätáva, no
podľa našich zistení to
„východ“ ešte nezasiahlo. Podľa kvartálnych údajov portálu
Kariéra.sk počet voľných pracovných miest
medziročne
vzrástol
až o osemnásť percent.
Najviac rástla ponuka v odvetví farmácie
a zdravotníctva, zaznamenaný bol až 3,5
násobok oproti roku
2011.
Pokračovanie
na 3. strane
Krásne sestry Ferencove
sa vrátili domov s korunkami
krásy.
Čítajte na 6. strane
Streda 18.07. 11o/23o
Americké média ich označili
ako „nemravne talentovaných“.
V cimbalovke je aj exPrešovčanka Beáta
Begeni Fedoriouk.
Viac na 12. -13. strane
Štvrtok 19.07. 13o/28o
Piatok 20.07. 13o/20o
2
SPRAVODAJSTVO
POZOR na nebezpečný
šampón na vlasy
a telové mlieko
(pv) - Ak v regáloch
obchodov natrafíte na
šampón na vlasy značky Aina s názvom Haar
- Vital či na telové mlie ko Fair & White, výrobky radšej nekupujte,
varuje Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ
SR). Oba nebezpečné výrobky do systému RAPEX (rýchly výstražný systém
pre
nepotravinárske
výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Rakúsku a v Írsku. Je možné,
že uvedené výrobky sa
vyskytujú aj na trhu
Slovenskej republiky.
Šampón na vlasy značky Aina má 100 ml, je
balený v bielej plastovej fľaši s etiketou
a pochádza z Rakúska.
V uvedenom výrobku
bola zistená prítomnosť patogénnych mikroorganizmov
Pseudomonas Aeruginosa
a Pantoea , ktoré môžu
spôsobiť zápal kože,
slizníc a ucha. Telové
mlieko Fair & White
má 500 ml, je balené
v kartónovej škatuľke
ružovej farby a v plastovej fľaši bledoružovej
farby. Krajinou pôvodu telového mlieka je
Francúzsko. Hydrochinón je látka, ktorá sa
môže požívať iba do
výrobkov na nechtový
dizajn.
www.povecernik.sk
Práce na 2. etape modernizácie
objektov PU sú v plnom prúde
Práce na 2. etape rekonštrukcie
a modernizácie objektov Prešovskej
univerzity na Ulici 17. novembra
v Prešove sú v plnom prúde.
Rozsiahly projekt, ktorý bol finančne
podporený zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, plánuje PU ukončiť
na jeseň budúceho roka.
„Celkové náklady na realizáciu
tejto 2. etapy presiahnu 5,47
milióna eur, z toho cca 2,5 milióna
eur je určených na stavebné
úpravy, rekonštrukciu a rozšírenie
sieťových
rozvodov.
Zvyšok
univerzita využije na modernizáciu
informačných
technológií
a didaktickú techniku,“ uviedla
manažérka projektu a kvestorka
PU Mária Nováková. Hovorkyňa
univerzity
Kamila
Urmaničová
vysvetlila, že harmonogram prác je
nastavený tak, aby sa do začiatku
nového akademického roka urobilo
čo najviac stavebných úprav.
Pripomenula, že projekt s názvom
„Druhá
etapa
modernizácie
hmotnej infraštruktúry a IKT
systémov Prešovskej univerzity“
zahŕňa obnovu a rekonštrukciu dvoch
objektov. Ide o dokončenie časti
budovy rektorátu, ktorý sa nachádza
v objekte niekdajšej základnej školy.
Niekoľkopodlažný objekt, v ktorom
sídli rektorát a Pedagogická fakulta,
zrekonštruovali pred nedávnom
a momentálne sa dokončuje časť,
kde sa nachádza telocvičňa. Dôjde
k zatepleniu obvodového plášťa,
výmene okien a inžinierskych sietí.
Úpravami prejdú aj prístupové
komunikácie a parkovacie miesta.
Urmaničová dodala, že po ukončení
týchto prác, bude celý objekt spĺňať
európske štandardy pre moderné
vzdelávacie inštitúcie. Nový vzhľad
bude mať aj Fakulta športu PU, ktorá
je súčasťou budovy Študentského
domova na ulici 17. novembra
13. Fakulta bude mať novú
fasádu a okrem toho sa postupne
vymenia okná v celom objekte
a pribudne nový strešný plášť.
Týmito opatreniami by sa mali znížiť
náklady na vykurovanie približne
o 20 percent. Hovorkyňa zdôraznila,
že značná časť peňazí sa investuje
do modernizácie sietí a rozvodov.
Výmena sietí je nevyhnutná pre
ďalšie rozširovanie internetizácie
a rozvoj informačného systému
univerzity. V učebniach vďaka
projektu pribudnú nové počítače,
didaktická a prenosová technika.
„Výstupom tejto časti projektu
bude
vybavenie
odborných
učební v ôsmich objektoch PU
400 multimediálnymi počítačmi,
ktoré budú využívať zamestnanci
a študenti siedmich fakúlt a dvoch
univerzitných pracovísk,“ uzavrela
hovorkyňa.
(tasr)
Predajňa s hobby tovarom zamestná 70 zamestnancov
(pv) - Spoločnosť PO Invest plánuje vybudovať v katastri mesta Prešov predajňu s pracovným názvom
Obchodné centrum DIY Prešov.
„Jestvujúci objekt Baumax, ktorý
sa nachádza v blízkosti riešeného
územia, je síce funkčný, ale už nevy-
hovujúci novým koncepciám investora z hľadiska logistiky a predaja
tovaru,“ uvádza sa v zámere, ktorý
na svojej internetovej stránke zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia. Nová predajňa má
vyrásť na ploche areálu bývalého
Solivaru. Plánované obchodné centrum bude jednopodlažným objektom s celkovou úžitkovou plochou
14.562 m2 a výškou viac ako 10
m. Všetky parkovacie miesta pre
návštevníkov budú umiestnené na
povrchu a počet stojísk dosiahne
270. Začiatok výstavby je naplánovaný na apríl 2013 a s jej ukončením
sa predbežne počíta o rok neskôr.
Celkové náklady sa predpokladajú
vo výške 13 miliónov eur. V predajni by malo po dokončení pracovať
približne 70 zamestnancov.
VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ S PREŠOVSKÝM VEČERNÍKOM
O ZÁJAZD NA KANÁRSKE OSTROVY
To sme ešt
e nemali!
tu šanca v
Je
yhrať exklu
Kanárske
zívny zája
ostrovy. Je
zd na
ste boli za
dinou po
radení do
žrebovania dmienkou, aby
objednáte
je
p
nickej pod redplatné Prešovské , že si na jeden rok
obe. Okre
ho večern
m toho, že
íka v elek
denník ka
trobudete m
ždé ráno v
ať svoj ob
o vašom m
na čarovn
ľúbený
a
ili, máte m
ú dovolen
ožnosť vyc
ku. Oddýc
prijímame
estovať
hnite si s v redakcii
nami! Obje
Prešovské
lovej adre
dnávky
ho večerník
se presovs
a, alebo na
ky.vecernik
2012. Kan
[email protected]
árske ostro
v
y
p
lné dobrod m do 31. júla
jú práve n
ružstva ča
a VÁS!
ka-
téma
www.povecernik.sk
3
Pracovný trh sa vraj
postupne spamätáva
u
m
o
je t a j
z
o
a
n
?
k
a
t
(ado) - Ktovie, či správy o lepších
časoch na slovenskom pracovnom trhu nebudú platiť len pre
západ našej krajiny. Najnovšie
informácie síce hovoria, že po
útlme spôsobenom krízou sa
náš pracovný trh postupne
spamätáva, no podľa našich
zistení to „východ“ ešte nezasiahlo. Podľa kvartálnych údajov
portálu Kariéra.sk počet voľných
pracovných miest medziročne
vzrástol až o osemnásť percent.
Najviac rástla ponuka v odvetví
farmácie a zdravotníctva, zaznamenaný bol až 3,5 násobok oproti
roku 2011.
Na aktuálnom zvyšovaní počtu
voľných pracovných ponúk má
okrem iného vplyv recesia v rámci prvého kvartálu 2011. Po vzore
vlády a štátnej správy začali totiž
firmy v minulom roku z obavy
pred prehlbujúcou sa krízou výrazne šetriť. Okrem spomínaných
skutočností je narastajúca ponuka
práce v oblasti zdravotníctva spôsobená zvyšovaním platov lekárov
a vďaka niektorým zmenám v Zákonníku práce. Tie prinútili nemocnice zvýšiť počty pracovných pozícií. V súčasnosti tvoria až tretinu
voľných miest v zdravotníctve ponuky pre zdravotné sestry, dvadsaťpäť percent ponúk je určených
lekárom. Popri tom sa zvyšuje dopyt po domácich ošetrovateľkách.
Ide o pomerne náročné povolanie,
ale na rozdiel od slovenských sestričiek je napríklad práca ošetrovateľky v zahraničí odmenená značne
vyššou mzdou. Navyše po splnení
viacerých podmienok získavajú
nárok na „rakúsky dôchodok.“ Zisťovali sme, či aj prešovská Fakultná
nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana zvyšuje počty lekárov a sestier. Nemocnica na svojej webovej
stránke v polovici júna zverejnila
oznam o ponuke len jedného voľného pracovného miesta a to pre
lekára neonatológa.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pravidelne zverejňuje
voľné pracovné miesta. Zamestnávatelia majú najväčší záujem o pozície kuchár, čašník, krajčír či vodič
nákladného auta. Ponúk pre vysokoškolákov je málo, tí sa zrejme
budú musieť poobzerať za prácou
v iných krajoch či v zahraničí.
Ilustračné foto:
Viktor Zamborský
4
PUBLICISTIKA
MATOVIČ:
Ako sa rieši rómsky problém
www.povecernik.sk
z Bratislavy, nám politici ukazujú 22 rokov
Poslanci Národnej rady (NR) SR za
Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti
Igor Matovič a Alojz Hlina v pondelok
začali svoju púť po obciach s rómskou
problematikou na východnom Slovensku
v Lomničke, okres Stará Ľubovňa.
Politici u problémových
„Patrí sa, keď chce nejaký poslanec
v NR SR hovoriť o nejakom probléme,
mal by ho aj poznať. My chceme byť
v tomto vzorom, vybrali sme si štyri
veľmi problematické rómske lokality.
Lomnička je špeciálna v tom, že je
tu 98% Rómov. Svojho času to bolo
naopak, nerómovia však odtiaľto
zutekali,“ zdôvodnil svoju návštevu
Matovič. V obci sa už stretol s miestnym
farárom,
zastupujúcou
starostkou
Kristínou Oračkovou i s riaditeľkou
miestnej školy. Prešiel všetky domy
v obci a komunikoval s miestnymi. „Ten
problém je tu veľký, ale napríklad
v miestnej základnej škole je vidieť
podľa výsledkov v monitore, že táto
škola má výsledky ako priemerná
slovenská škola. Keď učitelia vedia
a chcú sa tomu venovať, tak z rómskych
detí
môžu
byť
plnohodnotní
obyvatelia,“ vysvetlil Matovič.
Stop príspevkom za školskú
dochádzku
V NR SR chce okrem iného presadiť, aby sa
nedávali príspevky za školskú dochádzku.
„Je to normálne, že deti majú chodiť
do školy, takže neexistuje, aby niekto
za to dostával nejaké sociálne dávky,“
zdôraznil Matovič. Podľa neho tiež nie je
správne, aby ľudia, ktorí páchajú trestnú
činnosť a robia priestupky, dostávali
sociálne dávky. „Nechceme naďalej
tolerovať, aby si niekto, kto je sociálne
odkázaný, sypal odpadky z okna na
ulicu,“ dodal Matovič. Tieto záležitosti
chce predstaviť aj samotným Rómom
a upozorniť ich na to, aby takýchto
ľudí ani oni netolerovali medzi sebou.
Poslancov ešte čaká návšteva Žehry
v spišskonovoveskom okrese, zavítajú aj
na košický Luník 9. a v závere navštívia
aj obec Jarovnice v sabinovskom okrese,
kde je najväčšia osada na Slovensku.
„V Žehre je taká situácia, že nerómovia
sú už zúfalí, chceme zabrániť tomu, aby
zutekali zo svojej vlastnej obce. Luník
9. je taká sídlisková osada, aj osada
v Jarovniciach je niečím špecifická,“
dodal Matovič. Jediné riešenie týchto
lokalít podľa neho je, aby Rómovia
„koláč nedostávali zadarmo, ale za
prácu.“ Chce zároveň vyburcovať vládu,
aby si nezakrývala oči pred problémom,
ale dávala Rómom nízko kvalifikované
pracovné miesta a prinútila ich pracovať.
„Keď budú robiť, budú úplne inak
pristupovať k životu, a ten problém
s nimi bude menší,“ konštatoval
Matovič.
Vládneš, tak rieš problémy
Dodal, že rómsku problematiku treba
spoznať zblízka a aj práve preto sa vybral
priamo do obcí.„To, ako sa problém rieši
z Bratislavy, nám politici ukazujú už
22 rokov a nič nevyriešili. Chceme
týmto upozorniť na problém, pán
Robert Fico vládneš, tak tento
problém rieš,“ vyzval predsedu vlády
SR Matovič. Ďalší problém, ktorí trápi
rómske lokality, je aj nekvalifikovanosť
miestnych starostov. Tu vidí Matovič
priestor pre vládu, ktorá by mala
pomôcť nastupujúcim neskúseným
starostom a navigovať ich k správnemu
vedeniu obce. „Neviem si predstaviť
človeka so základnou školou, že
spravuje obec s 2400 ľuďmi. Bohužiaľ,
to je realita, v tom prípade by mal
nastúpiť štát a pomáhať a viesť
starostu,“ priblížil svoje vízie Matovič.
Hlina už má skúsenosti s rómskymi
osadami, nie je v tomto regióne
prvýkrát. Situáciu, ktorá tu je, považuje
za zlyhanie sociálneho systému.
„Dvadsať rokov sa kupoval sociálny
zmier, hľadali sa neštandardné
riešenia v sociálnych systémoch
a došli sme po magickú hranicu.
Môžeme úplne racionálne povedať,
že časom dôjde k malým lokálnym
erupciám, ktoré môžu prejsť do ešte
väčších problémov,“ upozornil Hlina.
Obaja poslanci prišli na východ
v karavane, ktorý majú požičaný
z Českej republiky. „Na Slovensku
nám ho nechceli požičať, keďže
vedeli, kam ideme. V Čechách sa
nepýtali kam ideme a dobrovoľne
sme nevraveli kam ideme,“ povedal
Matovič. Sám by nemal problém bývať
v dome osadníkov, avšak dopočul sa, že
práve v Lomničke niektorí ľudia spia aj
na etapy, keďže ich v jednom dome žije
aj štyridsať.
(tasr)
www.povecernik.sk
publicistika
5
Do cieľa včas a bezpečne
- také je heslo cestovnej kancelárie BOMEX
Mladá cestovná kancelária vstúpila na trh s ambíciami ukázať, že sa dajú zájazdy ponúkať lacnejšie a s lepším komfortom ako konkurencia. O tom, ako sa tieto ambície darí napĺňať,
sme sa porozprávali s Mariánom Bodoríkom, majiteľom cestovnej kancelárie Bomex.
l V tom množstve cestovných
kancelárií, ktoré dnes striehnu na
klienta, asi nebolo ľahké zakladať
novú kanceláriu?
- Vedeli sme, do čoho ideme, pretože predtým sme už mali skúsenosti
s cestovnou agentúrou, teda predávali sme iba produkty iných cestoviek. Uvedomili sme si, že dokážeme
ponúkať aj vlastné produkty a navyše neraz lacnejšie a kvalitnejšie, ako
veľká časť konkurencie. Tak prečo to
neskúsiť?
l Vašou výhodou je, že máte
vlastnú prepravnú spoločnosť.
- Áno, práve to nám pomáha byť
cenovo konkurencieschopní. Do-
kážeme sa variabilne prispôsobiť
požiadavkám klienta pretože máme
nielen luxusný autobus Scania, ale
aj devätnásťmiestny MIDIBUS, či
osemmiestne minivany. Dokonca
zabezpečujeme aj transfery na letiská do Budapešti či Viedne osobnými
automobilmi.
l Okrem klasických pobytových
zájazdov však ponúkate veľmi
zaujímavé poznávacie zájazdy.
- Chceli sme sa nejako odlíšiť
od ostatných a tak sme hľadali témy, ktoré by zaujali.
Ponúkame niekoľkodňové
poznávacie zájazdy s ubytovaním do Prahy, Krakowa,
či Paríža, kde je zahrnutá aj návšteva Disneylandu. S našou cestovnou
kanceláriou však netrápime klientov
spaním v autobuse, ale necháme
sa ich vyspať na polceste, aby v Paríži boli čerství. Upozorniť by som
chcel aj na pobytovo-poznávací zájazd Viedeň-Rimini-Benátky, ktorý
chystáme na september a v cene je
okrem dopravy, ubytovania a plnej
penzie aj výlet zadarmo do San Marína spojený s ochutnávkou
likérov. No a nedá mi nespomenúť aj pripravovaný poznávací
zájazd na Hitlerovo Orlie hniezdo
v južnom Bavorsku
neďaleko
mesta
Berchtesgaden, ktoré
americké bomby nezasiahli a spojenci ho istý čas
používali ako rekreačné zariadenie.
Dnes je pod ním postavený aj nový
rekreačný komplex, ktorý pomáha
tomuto atraktívnemu miestu zbaviť
sa mýtov.
l Z vášho prístupu ku klientovi
cítiť záujem o jeho spokojnosť, čo,
žiaľ, u nás nie je celkom bežné.
- Ak bude klient spokojný, tak sa
k nám znova vráti. Sme radi, ak môžeme klienta prekvapiť raňajkami
Slovenské leto je aj o kultúre, respektíve najmä o kultúre. Hudba a
festivaly valcujú naše zmysly, ku
ktorým sa pripájajú aj vychytávky v podobe kníh a filmov. Vybrali
sme pre vás tie naj.
Romantické filmy, komédie, rozprávky. To všetko k letu neodmysliteľne
patrí. Kiná zaplnili kinohity Madagaskar 3 a Doba ľadová 4. Rozkošné
animované zvieratká nie sú vôbec
určené len deťom, na svoje si prídu
aj dospelí. Nenútený ľahký humor,
nemotornosť zvieratiek a ich láskyplné slová poukazujúce na dobro aj
tam, kde ho úplne jasne nevidieť.
Pri láske a nehe ostaneme, a to vo
francúzskej snímke s Audrey Tautou
a Francoisom Damiensom s príznačným názvom Nežnosť. Aj keď
vám osud vezme lásku, nikde nie je
napísané, že vám do života nemôže
vkročiť ďalšia. Možno pre okolie nie
ideálna a dokonalá, no pre vás áno.
Keď romantická komédia, tak s Milou
Kunis. Vo filme Macík si zahrala Lori,
priateľku Johna (Marka Wahlberga).
Ten medveď nie je len taký obyčajný.
Patrí Johnovi, je plyšový a vie rozprávať. Vrátenie sa do detských čias a
krásna okatá brunetka s nevídaným
sexepílom dostane do varu aj mužské polovičky.
Kto povedal, že v lete si nemôžete
sadnúť doma s knihou v ruke? Alebo
prečo doma! Hocikde, kde sa nachádzate. Práve letné mesiace lákajú k
vode s knihou či večerné posedy na
terase. Kníhkupectvá ponúkajú okrem letných romancí aj slovenských
autorov, ktorí už roky dokazujú, že
vedia o čom a prečo píšu. Vybrali sme
pre vás autora politických thrillerov
Jozefa Banáša, ktorý zalovil vo vodách
poviedok a prináša ich pre milujúcich
s názvom Posledná nevera.
zdarma v autobuse, či našim finančným bonusom k pobytovému zájazdu.
l Ako taký bonus funguje?
- Každý, kto si u nás kúpi pobytový
zájazd do Chorvátska, dostane od
nás priamo v cestovnej kancelárii na
ruku finančnú hotovosť 50 kún na
osobu, do Bulharska 10 leva, do Turecka, Egyptu a Tuniska po 10 dolárov na osobu. Ak teda ide štvorčlenná rodina, tak 200 kún, či 40 dolárov
určite na dovolenke poteší.
Cestovná kancelária Bomex
sídli v Prešove na Metodovej 5,
v Košiciach na Štúrovej ul. 27
a v Michalovciach na Námestí
osloboditeľov 33.
Viac informácií na
www.bomex.sk
www.expresbomex.sk
Čas dovoleniek nesie so
sebou aj čas
na premýšľanie a učenie sa. Avšak
na výučbu
o vzťahoch
a láske a jej
nasledujúce
užívanie si. V tom vám pomôže alebo aspoň poradí Mexičan Don Miguel Ruiz, spisovateľ, šaman a učiteľ
v knihe Tajomstvo vzťahov, Majstrovstvo lásky.
Ak ste akčnejšie typy, do pozornosti
dávame slovenského klasika detektívok Dominika Dána a jeho novinku
Kožené srdce.
Andrea Leitmannova
6
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Krásne sestry Ferencove sa vrátili
domov s korunkami krásy
(pv) - Sú krásne! Do vienka dostali
to, po čom mnohé iné dievčatá
len túžia. Dar predviesť
svoje
prednosti so šarmom, ktorý zaujme.
Prešovčanky, sestry Natália (22)
a Alžbeta(20) Ferencove, sa úspešne
dostali do sveta „ missiek“.
Dievčatá si prednedávnom splnili
svoj ďalší sen. Začiatkom júla sa
zúčastnili súťaže krásy Miss Roma
International 2012 Macedonia(
Miss Romska Ubawica), kde
reprezentovali Slovensko a Česko.
Obe postúpili až do finále, Natália
získala titul II.Vicemiss a Alžbeta
,ktorá má viac profesionálnych
skúsenosti s podobnými súťažami,
získala titul Miss Roma International
pre rok 2012.
Titul obidvom právom patrí,
sú totiž
veľmi talentované.
V detstve
navštevovali hodiny
klavíra, mažoretkového športu,
Natália
latinsko-amerických tancov a hiphopu. Alžbeta už v minulosti
bola finalistkou súťaže krásy Miss
Universe pre rok 2010, kde získala
titul Miss Intercontinetal 2010.
Neskôr ukázala svoje tanečné
nadanie aj v súťaži Slovensko má
talent, kde mala takisto veľmi dobré
ohlasy. Spolu so sestrou Natáliou sa
niekoľkokrát zúčastnili aj rôznych
modelingových
prehliadok.
Betkiným najväčším snom je stať
sa úspešnou a známou tanečnicou
a Natáliinou najväčšou túžbou
je okúsiť svet fotomodelingu
a navštíviť južnú Ameriku, spoznať
jej kultúru, zvyky a zdokonaliť sa
v španielčine.
Alžbeta v Bratislave učí malé
deti tanec, keďže študovala na
Pedagogickej a sociálnej akadémii v
Prešove. Natalia skončila osemročné
gymnázium na Konštantínovej ulici
a pred pár mesiacmi pracovala
ako vychovávateľka v jednej
z bratislavských základných škôl.
Kedysi takisto učila malé deti
tanec.
Foto: archív
Alžbeta
Zomrel chemik Antonín Holý, tvorca lieku proti AIDS
Český chemik svetového významu Antonín Holý, ktorého
výskum pomohol k liečbe miliónov ľudí na celom svete, zomrel
v pondelok po dlhej chorobe vo
veku 75 rokov. Informoval o tom
dnes spravodajský server iDnes.
cz. Holého preparáty sú súčasťou
najúčinnejších a zároveň dostup-
ných liekov proti AIDS, vírusu
pravých kiahní, pásovému oparu,
vírusovému zápasu očnej sliznice
a proti vírusovej hepatitíde typu B.
O úmrtí informoval Ústav organickej chémie a biochémie Akadémie
vied, kde Holý pracoval od roku
1960. Svetoznámy vedec by 1. septembra 2012 oslávil 76. narodeni-
ny. Hlavným výsledkom výskumnej práce profesora Holého bola
celá skupina liekov na vírusové
choroby, tzv. antivirotiká. Ide o lieky pôsobiace okrem iného proti
vírusu HIV, pôvodcovi choroby
AIDS. Lieky ako Viread (tenofovir)
- schválený v USA v roku 2001 pre
liečenie AIDS, úplne zmenili liečbu
tejto nemoci a zachránili život
miliónom ľudí. Vďaka tejto generácii prípravkov sa AIDS zmenil
z choroby, ktorá prakticky bez
výnimky končí smrťou, na vážnu
chorobu, s ktorou pacienti môžu
žiť desiatky rokov, uviedol iDnes.cz.
(tasr)
www.povecernik.sk
publicistika
(msch) - Žena mala od nepamäti len jednu úlohu. Rodiť deti
a starať sa o rodinu. V minulosti, keď deti prichádzali na svet
v domácom prostredí, do rúk ich starých „materí“, bolo vysoké percento úmrtnosti matiek a aj dieťaťa. Dnes fungujú súkromné kliniky, najmodernejšie nástroje, no ani tie neodbúrajú predpôrodný strach.
Strach aj
po druhýkrát
Pôrod prvorodičiek je častokrát najťažší. Nie vždy je to ako z
filmu. Mamičke odtečie plodová
voda, otecko pobalí prichystanú
cestovnú tašku a v pôrodnej sále
nafilmuje príchod prvého potomka na svet. Žena by sa mala na
pôrod dobre pripraviť. Chodiť na
profylaktické cvičenia, kde sa
učí pozitívne myslieť a správne
dýchať. To nie sú len prázdne
slová, dýchanie pri pôrode je veľmi dôležité, pretože vaše dieťa
potrebuje kyslík.
Každý rodič čaká na moment,
kedy už konečne uvidí ten svoj
malý uzlíček, kedy ho bude držať v náručí a odvedie si ho domov. Bohužiaľ, niektoré mamičky
sa kvôli vlastnej bolesti nevedia
tešiť hneď, až po čase. Nie sú preto
zlé matky. Je dôležité, aby vedeli,
čo obnáša spontánny pôrod a iné
možné alternatívy. Aj keď je práve
spontánny pôrod pre ženy prirodzený, mnohým prvorodičkám,
alebo ženám so zlými skúsenosťami, naháňa hrôzu. Mladá mamička
Petra čaká druhé dieťa. Prezradila
aký strach má z nastávajúceho pôrodu. „To dieťatko, čo je v mojom
brušku, už teraz ľúbim, ale ten
samotný deň pôrodu ma desí.
Moje prvé tehotenstvo nebolo
rizikové. Samozrejme, prvé mesiace som mala nevoľnosti, ako
aj mnohé ženy. Pôrod bol však
veľmi bolestivý, dlhý a hlavne
psychicky náročný. Nezostalo
to bez následkov. Mám problémy hlavne pri gynekologických
prehliadkach a panický strach z
pripútania na pôrodný stôl.“
po starom
či po novom?
Petra však nie je jediná. Jednou
z možností, ako pomôcť ženám,
ktoré zneisťuje čo i len predstava na spontánny pôrod, je informovať ich o iných alternatívach.
Slovensko, ako nám vysvetlila
MUDr. Lucia Androvičová je, čo sa
7
mu adrenalín. Naopak, pri sekcii
je to úplne umelé. Pre rodičku
je to tiež bolestivejšie, ale až po
prebudení. Dva dni bez jedla, na
analgetikách, zacievkovaná a
ubolená. Nehovoriac o tom,
že ak bola maternica
týka alternatívnych pôrodov ešte
v plienkach. Aj keď ona
sama je zástankyňou
prirodzeného
spontánneho pôrodu. „Na niektorých klinikách na Slovensku
sa využíva pôrodná stolička,
pôrod do vody, pôrod s hudbou
alebo stlmeným svetlom. Všetky
metódy však majú nielen pozitíva.“
Vyhľadávanou metódou sa postupne aj u nás na Slovensku stáva práve pôrod z plodovej vody
do vody. Keď dieťa vyjde z tela
matky, chvíľku sa nechá pod vodou a nadýchne sa až vtedy, keď
ho z vody vyberie pôrodník. Nie
pre každú ženu je táto alternatíva
vhodná. Musí byť úplne zdravá,
nesmie trpieť infekčným ani srdcovým ochorením a pred pôrodom
musí absolvovať vstupný kardiotokografický záznam, ktorý hodnotí činnosť srdca plodu a činnosť
maternice. Pri pôrode do vody sedí
žena vo vode s teplotou maximálne 38 °C. Pre slovenské mamičky je
netradičnou alternatívnou metódou aj pôrod na stoličke. Pri tomto
spôsobe rodenia pomáha sama
gravitácia.
Ak sa však vyskytnú problémy,
kvôli ktorým lekári určia, že bábätko musí ísť na svet inou cestou, je
to jedine cisársky rez. Mnohé zdravé mamičky so zdravým bábätkom
si túto cestu, aj keď okľukou, volia
samé. Je však cisársky rez naozaj
menej bolestivý? Čínski vedci zistili zaujímavé výsledky, že sekcie sú
pre dieťa šetrnejšie. Keď sa dieťa
rodí prirodzene a pôrod sa skomplikuje, hlavne u prvorodičiek, tak
naberá veľa stresového hormónu
od matky. V budúcnosti dieťa privedené na svet cisárskym rezom je
mierumilovnejšie a menej agresívne.
Slovenskí pôrodníci to však vidia
inak. Nielen pre matku, ale aj pre
dieťa je pôrod stresujúci. Spontánny pôrod má však niekoľko plusov.
„Keď dieťa ide pôrodnými cestami, vytlačí sa mu aj voda z pľúc,
lepšie sa adaptuje a vyplaví sa
raz rozrezaná, v prípade ďalšieho tehotenstva sa už nerozmýšľa nad spontánnym pôrodom,“
vysvetlila MUDr. Lucia Androvičová.
Prirodzená cesta má však aj
svoje čaro. Každý nebojácny ocko,
ktorý si trúfa vojsť do pôrodnej
sály, môže stáť vedľa svojej polovičky a byť jej oporou. Po tom, čo
hrdý otecko prestrihne pupočník,
si spoločne pritúlia svoje bábätko.
To je ten čarovný okamih. Určite
drvivej väčšine rodičov nezáleží
len komfortnej „vip“ izbe, ale hlavne, aby bolo dobre postarané o
ich dieťa aj v prípade komplikácií.
Každá nemocnica v krajskom meste by mala byť vybavená neonatologickým oddelením. Na špičkovej
úrovni ju majú vybavenú zatiaľ len
dve mestá. Bratislava a Košice.
Ilustračné foto: www
8
ponuka práce
www.povecernik.sk
výber z evidovaných voľných
pracovných miest v okrese prešov
úpsvar prešov, aktualizovaný k 16. 7. 2012
NazovVPM
ZamestnavateĐ
Pracovisko
krajþírka
Slávka Matejová,
Moletka - módny salón
Levoþská 2, Prešov,
08001
krajþírka
ALUTEX, s. r. o.
Krajþírka - pomocná
sila
pomocný kuchár
KONTAKT
0903630994 Matejová
Vhodne
pre ABS
Vhodne
pre ZP
Vzdel.
Doba
Praxe
Nie
Áno
2, 4,
4, ,
Solivarská 28, Prešov
5, 08005
Nie
Áno
2,
,
Milan KaĐavský
Hlavna 20, Prešov,
08001
Nie
Áno
2,
,
Svetlana Jordán
Šebastovská 23,
08001
Áno
Áno
1,
,
Poznamka
Len pre obþanov so ZP nad 41%.
Zákazkové šitie.
Šitie Đahkej konfekcie. VPM len pre
obþanov so ZP nad 41 %. Vyuþená.
príp. s praxou.
Len pre obþanov so ZP nad 41%.
Práca v svadobnom salóne. Úprava
šiat, þistiace práce. Práca na 30 hod.
týždenný úväzok.
Len pre obþanov so ZP nad 41%.
VPM pre obþana so ZP nad 41%.
Výroba reklamy (tlaþ, finalizácia).
Práca s PC. Ovládanie programu
Corel výhodou.
Len pre obþanov so ZP nad 41 %.
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0905953166, p. BeĖková.
pomocný pracovník
vo výrobe
AL - MI, s.r.o.
Volgogradská 13,
Prešov, 08001
Nie
Áno
2,
,
predavaþka v
novinovom stánku
Martina BeĖková
Bažantia 1477/15,
Prešov 1, 08001
Nie
Áno
3,
1,
predavaþka v
novinovom stánku
Silvia Kulíková
Teriakovce 26, Prešov
5, 08005
Nie
Áno
4,
,
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0915889590. Len pre obþanov so ZP
nad 41 %. Výkon práce: Sídl. Sekþov.
šiþka, krajþírka
AL - MI, s.r.o.
Volgogradská 13,
Prešov, 08001
Nie
Áno
2,
,
VPM pre obþana so ZP nad 41%.
automechanik
nákladných
automobilov
CAUNER, s.r.o.
Jelšová 24, Prešov,
08001
Nie
Nie
3,
,
VP sk. E, 2-roþná prax, vyuþ.
automechanik. Oprava nákl.
automob.zn.: VOLVO, IVECO,
RENAULT.
Kontakt na t.þ. 0907 702 033, p.
Caunerová.
þašníþka
HELP JOZEF HREHA,
s.r.o.
Fintická 8, Prešov 6,
08006
Nie
Nie
4,
,
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0948713712, p. Havrilová.
elektromontér
Peter Mižík
Dubova 9, Prešov 1,
08001
Nie
Vhodne
Nie
Vhodne
2,
1,
Doba
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0905531268, p. Mižík. Vyuþený v
odbore elektroinštalatér, Vyhl. 718/09.
Poznamka
Elektromontážne práce na stavbe.
Nie
Nie
6,
1,
Životopis zaslaĢ
zaslaĢ mailom
mailom na:
na:
Životopis
[email protected]
ZnalosĢ
[email protected],
grafických
programov.
alebo kontakt telefonicky na þ.
Nie
Nie
Nie
Nie
2,
1,
Nie
Nie
2,
1,
Nie
Nie
6,
1,
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Vedenie
podvojného úþtovníctva, mzdy.
NazovVPM
grafik
ZamestnavateĐ
Ing. Pavol Kleban, KTECH TRADE
Pracovisko
KONTAKT
Korabinského
1785/25, Prešov 6,
08006
[email protected]
Ing.Kleban
technický pracovník K Hlavná
Surdoku72,
35,Prešov,
Prešov, 0905710573/0517710573,,I
[email protected]
Service,
s.r.o.
operatívne
riadenie ProTech
NEXTECH,
s.r.o.
kamenár
08001
ng.PaĐo
08001
Matij
výroby
pre ABS
pre ZP
Vzdel.
Praxe
0517710573,
Vzdelanie:
Životopis0905710573.
zaslaĢ mailom
na:
VŠT-strojnícka fakulta,
odbor
[email protected]
Ukladanie
dlažby.
strojárska výroba. ZnalosĢ
Životopis zaslaĢ mailom na:
technologických Evidencia
procesov stroj.
[email protected]
na ÚP výroby.
znevýhodnený
uchádzaþ.
kompletár tovaru
BILLA s.r.o.
Petrovany-Vysielaþ
788, Petrovany, 08253
úþtovníþka
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov,
08001
[email protected]
Matij
Nie
Nie
6,
1,
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Odborná spôsobilosĢ,
Vyhl. 21, znalosĢ Aj, PC. Vzdelanie:
elektrotechnický smer.
Nie
Nie
2,
1,
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Montáž rozvodov
vody, kanalizácie, kúrenia. VP sk.B.
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0905369414, Ing. Roy. Stredoškolské
vzdelanie, VP sk.C,E, colné znalosti,
Rj, Taliansky jazyk. Výkon práce:
Rusko, štáty EÚ.
Strana 1
vedúci výroby elektro
Ing. Jozef Sedlák Firma SEAK
Odborárska 22,
Prešov, 08001
7742674
[email protected]
Ing. Sedlák
vodár
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov,
08001
[email protected]
Matij
vodiþ MKD
ROY s.r.o.
Smrekova 9, Prešov 1,
08001
0917 213 860,
[email protected],
Ing. Roy Ján
vodiþ MKD
CAUNER, s.r.o.
Jelšová 24, Prešov,
08001
vodiþ nákladného
automobilu
VSM-TRANS s. r. o.
Mlynská 7, VeĐký
Šariš, 08221
vodiþ vnútroštátnej
dopravy
TOBIS, s.r.o.
vodiþ VZV
Štefan Bramuka
Jelšová 24, Prešov 1,
08001
Šarišské Bohdanovce
17, Šarišské
Bohdanovce, 08205
0905 403 324
Smorada
0908 345 915
Rajna
Nie
Nie
6,
10,
Nie
Nie
2,
,
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0907702033, p. Caunerová, alebo
osobne v sídle firmy.
HlásiĢ sa telefonicky na þ.
0905639634, p. Smorada. VP sk. C.
Výkon práce: Prešov a okolie. Rozvoz
piva.
Preprava v rámci SR. VP sk. C, E.
Prax 3 - 5 rokov.
2,
,
Preukaz na VZV, možnosĢ obnovenia
platnosti preukazu. Výkon práce: ýR.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Osvedþenie na
VZV a prax potrebná. Evidencia na
ÚP - znevýhodnený uchádzaþ.
Stredoškolské vzdelanie, odbor.: zdr.
Sládkoviþova
14,
aktuálne
informácie
o konkrétnych
ponukách
Áno
Nie na www.upsvarpo.sk
4,
,
sestra, príp. VŠ I. - II.stupĖa. 3NÁDEJ,
n.o.
zdravotná sestra
Prešov 1, 08001
zmenná prevádzka.
Oprávnenie na ZM1. ýitanie
Volgogradská 13/A,
vodiþ VZV, retrakár
BILLA s.r.o.
Petrovany-Vysielaþ
788, Petrovany, 08253
Nie
Nie
2,
1,
www.povecernik.sk
/1201602/ Predám stavebný pozemok na konci
obce Svinia (smer Lažany - Dudkovská ulica), 3798
m2, všetky inž. siete na hranici pozemku. Asfaltová
prístupová cesta. Cena je 22 990 eur. T. č. 0903 360
600
navždy sa rozlúčime
Mária Hocková, 76 r., 11. h, Prešov
Ján Šandala, 78 r., 12. h, Prešov
Marián Antolík, 51 r., 13. h, Prešov
Margaréta Kerestešová, 87 r., 14. h, Prešov
/1201624/ Predám rodinný dom 100 m2 vo Veľkom Šariši v zastavanej časti mesta na pozemku
o rozlohe 1905 m2 s dostupnými všetkými IS. Tel.
kontakt: 0949 876 370
/1201633/ Kúpim 2 alebo 3-izbový byt s loggiou
v Prešove, nie na prízemí. Prípadné dlhy vyplatím. Najnižšia cena rozhoduje. T. č. 0903 360
600
/1201636/ Predám starší rodinný dom, murovaný,
s novou strechou v tichej lokalite Orlov okr. St. Ľubovňa. T. č. 0905 347 213
/1201683/ Predám Škodu Felíciu pick - up na plyn.
EST a EK do roku 2014. Cena dohodou. T. č. 0905
185 584
9
inzercia
Každý deň
na letné
kúpalisko
U KOMIŇARA
Stačia ti len plavky! Od nás
máš každý deň zdarma vstupenku na Letné kúpalisko
U KOMIŇARA na Sídlisku III
a k tomu aj kupón na zľavu
pri kúpe pizze!
/1201638/ Predaj tehlový 3-izbový byt v širšom
centre, Škultétyho ul, zateplený, komplet plast.
okná, pláv. podlahy, balkón, posch. 1/4, nie prízemie. Rozloha 54 m2 + 8 m2 pivnica. T. č. 0905 339
388. Cena: 46 900 eur. Samostat. ohrev vody, vl.
kúrenie.
/1201650/ Hľadám rodinný dom v Prešove a okolí.
T. č. 0905 492 113
/1201669/ Predám chatu s pozemkom na Sigorde.
T. č. 0911 500 288
/0505136/ Prenajmeme výrobné alebo skladovacie priestory 300 m2 a 430 m2 na Budovateľskej ul.
Výhodná cena. T. č. 0905 703 708
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie syna)
hľadám podnájom (najlepšie dlhodobo s možnosťou neskoršieho odkúpenia RD) v rodinnom
dome, 3 - 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na sadenie (od 1 000 m2). Lokalita: Kapušany
(najl. ul. Slovenská, Kráľovská), Nižná Šebastová,
Ľubotice... T. č. 0903 54 10 35
/1201651/ Dám do nájmu 1-izbový byt na Sídlisku
III, Tomašíkova ul. Byt je po celkovej rekonštrukcii,
nájom od 1. 8. 2012. Cena nájmu 180 eur + inkaso
115 eur. T. č. 77 487 97
/1201663/ Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový, nezariadený byt v Prešove - Sekčov. T. č. 0903
727 215
/1201673/ Ponúkam izbu v rod. dome v Prešove. T.
č. 0908 893 793, 0905 269 955
/1201678/ Dám do dlhodobého prenájmu 2-izbový byt na Sídlisku III pri Astórii. V blízkosti ZŠ,
MŠ, nákupné centrum, zastávka MHD. T. č. 0917
445 399
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3 eurá. V
ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982
/1201644/ Predáme s. r. o., založenú v roku 2011 s
kmeňovým imaním 5 000 eur. Sídlo s. r. o. je v Prešove. Daňovým úradom je preverená, pohľadávky, dlhy, majetkové predmety nemá. Na vrátenie
DPH je vhodná. Cena dohodou. E-mail: divinyi61@
gmail.com, Tel.: 0036/70-338 88 04
/1201645/ Predáme rad strojov, vyrábajúcich polystirolové tabuľky rôznej hrúbky, ktoré sa používajú pri oteplení panelových bytov a rodinných
domov. Stroje sú skoro nepoužívané, skoro nové.
Predajná cena 15 000 eur + DPH. E-mail: [email protected], tel. č. 0036/70-338 88 04
/1201689/ Predám dvojšatníkové skrine s priestorom na vešanie a policami d - 200 cm, h - 60 cm
v- 240 cm. Cena 75 eur. T. č. 0903 644 565
/1201675/ Predaj výrobno-skladovacej haly v areáli bývalej VAP-ky, rozloha pozemku 96 m2, podlahová plocha 192 m2. Parkovanie neobmedzené,
elekt. - áno. T. č. 0903 771 524. Cena: 18 000 +
DPH
/1201676/ Predaj menší 3-izbový byt po totálnej
rekonštrukcii - nové plast. okná, balkón, murované jadro, sanita, stierky, podlahy... Výborná lokalita - Sídlisko III, ul. V. Clementisa, 5. posch., možný
HÚ, orientácia J - Z, voľný od 27. 7. 2012. Cena 47
800 eur. T. č. 0903 771 524
/1201684/ Predám chatu v Ruskej Novej Vsi 6,5
m x 10 m. Cena dohodou, nutné vidieť. Kontakt:
0905 837 428
/1201686/ Predám dom v obci Podhradík. T. č.
0915 944 503
/1201688/ Predám 3-izbový tehlový byt v centre
mesta. Cena dohodou. T. č. 0908 635 699. RK NEVOLAŤ!
/1201690/ Predám stavebný pozemok v Prešove
- Nižnej Šebastovej, lokalita pri Išli - 760 m2, 50
eur/ m2, IS dostupné, dohoda možná. T. č. 0902
692 717
/1201637/ Firma Indoor systems prijme do
prac. pomeru nábytkových stolárov, sklenárov.
Bližšie info na tel. č. 051/77 333 20. Podmienky:
nábytkový stolár - nutné vedieť rezať na formatovacej píle, nutné vedieť spracovať porezový
plán.
/1201646/ Chceš pracovať pre zahraničnú firmu
so zaujímavým zárobkom? V prípade záujmu dohodni si výberové konanie na tel. č. 0905 444 786,
0903 825 512
/1201670/ Firma METAL COMPLEX s. r. o. prijme
do TPP zámočníkov a zváračov s praxou aj so živn.
listom. T. č. 051/77 643 13, 0907 931 998
/1201680/ Práca pre zváračov CO2, pracovníkov
pri zinkovaní, ženy v práčovni, všetko turnusy na
západnom Slovensku. Ubytovanie zabezpečené.
T. č. 0915 908 177
/1201691/ BABYLON PUB, Hlavná 111, Prešov. Prijmeme kuchárku alebo kuchára s chuťou pracovať.
Nástup možný ihneď. T. č. 0905 290 144
/1201692/ Prijmem zamestnankyňu do predajne
textilu second hand. Uprednostňujeme ZŤP zamestankyňu nad 40 percent invalidity. Kontakt:
0949 800 332
Prešovský večerník v spolupráci s Dobro s.r.o. pripravil pre čitateľov veľkú letnú súťaž Každý deň na kúpalisko! Až do
konca sezóny nájdete v našich novinách
uverejnený kupón, vďaka ktorému môžu
získať dvaja výhercovia každý deň po jednej voľnej vstupenke. Stačí, keď nám ho aj
s uvedením vášho mena a adresy doručíte
do redakcie na Jarkovú ul. č. 2 najneskôr
do troch dní od dátumu uverejnenom na
kupóne. Meno víťazov uverejníme hneď
na druhý deň.
Dnešnými výhercami sú: Martina Kušnírová, Malý Šariš 364 a Petra Fedorová,
Antona Prídavku 26, Prešov.
/1201652/ Predám 8-týždňové sliepočky nosivého plemena a kohúty na výkrm. T. č. 051/77 66
422, 0915 585 505
/1201677/ Darujem čivavu, nie šteňa, je vhodná k
deťom aj k starším ľuďom. T. č. 0907 357 210
príjem inzercie
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková
2, 2. poschodie, t.č./fax: 77 23 398, PO - PIA:
8.00 h - 16.00 h
Kancelárske potreby (vedľa novinového
stánku), Evanjelické kolégium, Hlavná 137,
Po-Pia: 8. h - 16.30 h
Turistické informačné centrum HD+, Podchod žel. stanice, t.č. 77 33 334, PO-PIA: 8.
h - 18. h
Predajňa Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, t.č. 77 49 589, PO-NE: 7. h - 20. h
10
servis na dnešný deň
streda 18. júla 2012
Blahoželáme Kamilám, zajtra Dušanám
Krstné meno Kamila je odvodené od mužského orientálneho mena Kamil, ktoré v preklade znamená „chrámový sluha“. Nositeľky sa dokážu oddať práci, ktorá má
zmysel a zvládnu ju v krátkom čase. Majú pevnú vôľu,
sú aktívne a veľmi rýchle. Pri voľbe povolania uprednostňujú profesiu, ktorá je zložitá. Ak ich prekvapí neúspech, sú ním dosť zaskočené, ale svoje pocity skrývajú
hlboko v sebe. Ich zdravie je primerané, ak si dožičia dostatok spánku. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter, Neptún.
Kamiline šťastné farby sú svetlozelená, modrá a biela.
Ochranné rastliny skorocel pľúcnik, ochranné kamene
akvamarín, ametyst a smaragd.
katolícky kalendár
Sv. Fridrich, bl. Tarzícia, panna a mučenica, bl. Pavol Peter Gojdič, biskup mučeník
Vybrali sme pre vás:
Cinemax: Tak fajn, hudobná komédia, Slovensko
Šarišská galéria: Andrej Gaj – 80; Michal Suchý
(1942 – 1982); František Patočka (1927 – 2002); Xénia
Bergerová – Maľba
televízia
STV 1
05.00 Sila lásky IV. - 05.50 Sila lásky V. - 06.40 Správy
STV - 07.20 Góly - body – sekundy - 07.25 Willy Fog:
Cesta späť - 07.50 Kúzelné mestečko - 08.30 Tajomný ostrov - 08.55 Obchod so šťastím: Projekt - 09.25
Doktor z hôr: Marcipán - 10.55 S Talianom v kuchyni:
Kňaz - 11.35 Sila lásky IV. - 12.25 Takí sme boli: Juraj
Slezáček - 13.25 Divoký anjel - 14.10 Zlomené srdcia
- 15.05 Doktor z hôr: Starosti s voľbami - 15.55 Počasie
- 16.00 Správy STV o 16.00 - 16.10 Góly - body – sekundy - 16.15 Sila lásky V. - 17.05 Vojna kuchárov - 17.35
Helicops: Krvavá nedeľa - 18.20 S Talianom v kuchyni:
Stracotto - 19.00 Správy STV - 19.40 Počasie - 19.45
Góly - body – sekundy - 20.10 Musíš mi veriť - 22.00
Nesmrteľní: Ema B. - 23.20 Nočné správy - 23.30 Počasie - 23.33 Góly - body – sekundy - 23.35 Helicops:
Krvavá nedeľa - 00.25 Zlomené srdcia - 01.15 Musíš mi
veriť - 03.05 Takí sme boli: Juraj Slezáček - 04.10 Nočné
správy - 04.20 Dámsky klub
STV 2
06.35 Prežiť Kábul - 07.25 Správy – Hírek - 07.30 Od východu na východ: Z Herlian po Rankovské skaly - 08.00
Živá panoráma - 08.35 Moja misia: Podnikateľ s dušami
/Slovensko/ - 09.00 Leto s telkou: Bola raz jedna záhrada - 09.10 Poviem mu to sám - 10.15 Fenomén Junior
- 10.55 Mojich sedem divov: Martin Porubjak - 11.25
Živá panoráma - 11.55 ArtSpektrum - 12.00 Ujo Mišenko-tanečník zo Šariša - 12.25 Siesta: Elixír - 13.00 Tour
de France - 17.30 Keď vyrastiem: Jakub Grigar - 17.40
Skryté svety: Útes - 18.00 Dizajn: Sacco - 18.25 6 miliárd názorov - 18.30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna
- 18.45 Test magazín: Tablety - 19.00 Správy STV - 19.40
Správy – Hírek - 19.45 Počasie - 19.53 (Ne)celebrity:
Anna Nociarová - 20.05 Hrdina našich čias - 20.55 Tóny
v tichu - 21.35 Letné kino na Dvojke: Smrt si říka Engelchen - 23.45 Sféry dôverné: Jur Hronec - 00.50 Udalosti
ČT - 01.35 Správy STV - 02.15 Polnočný ateliér - 02.40
ArtSpektrum - 02.49 Záver vysielania
markíza
06.00 Teleráno - 08.30 Dva a pol chlapa IV. - 08.55 Krok
za krokom IV. - 09.15 Kobra 11 IV. - 11.05 90210: Nová
generácia - 11.55 PLÁŽ - 13.00 Škaredá Betty III. - 13.45
Rýchle Televízne noviny - 13.50 Flashpoint: Smrtiaci výstrel I. - 14.40 Rýchle Televízne noviny - 14.45 Krok za
krokom IV. - 15.10 Priatelia IV. - 15.35 Dva a pol chlapa IV. - 16.00 Rýchle Televízne noviny - 16.05 NCIS VIII.
- 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY - 17.20 POČASIE - 17.25
REFLEX - 18.00 Bez servítky - 19.00 TELEVÍZNE NOVINY
- 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY - 20.10 POČASIE - 20.20
PLÁŽ - 21.30 Pán Božský - 23.30 Nočné Televízne noviny
- 23.55 NCIS VIII. - 00.45 Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II. - 01.30 Hrdinovia III. - 02.10 Crusoe - 02.50
Kobra 11 IV. - 04.50 TELEVÍZNE NOVINY
doma
05.25 Júlia - Cesty za šťastím - 07.15 Macocha - 08.00
Sudkyňa Hatchettová III. - 08.35 Dr. Oz I. - 09.25 Veštiareň - 10.25 Joan z Arkádie II. - 11.15 Ezel - 12.15 Sultán
- 13.20 Larina voľba - 14.25 O.C. California I. - 15.15
Mladí, krásni, skazení - 16.05 La Tormenta: Pokušenie
lásky - 17.00 Keď budeš moja - 17.55 V siedmom nebi
I. - 18.50 Dharma a Greg V. - 19.15 Frasier - 20.15 24 hodín strachu - 22.20 Ezel - 23.20 Ally McBealová I. - 00.10
Sex v meste I. - 00.35 Adela show - 01.05 Frasier - 01.50
Dharma a Greg V. - 02.10 Veštiareň - 03.10 O.C. California I. - 03.55 L.O.V.E. - 04.40 Na streche
joj
05.10 Ochrancovia - 05.50 KRIMI - 06.20 NOVINY TV JOJ
- 06.45 KRIMI - 07.15 Súdna sieň: Manžel „šikan“ - 08.00
Panelák 2010: Kompromis, Koberček - 10.00 Dom snov
I. - 10.55 EXTRÉMNE PRÍPADY: Cigánska fašírka - 12.00
NOVINY O 12.00 - 13.10 Kosti II. - 14.00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. - 15.00 Hawaii 5.0 - 16.00 Profesionáli
IV.: Krčma u fízlú - 17.00 NOVINY O 17.00 - 17.30 RISKUJ - 18.00 Súdna sieň: Nosíš moje dieťa - 19.00 KRIMI
- 19.30 NOVINY TV JOJ - 19.59 ŠPORT - 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE - 20.20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Nie som jej
matka - 21.30 Hawaii 5.0 - NOVÉ ČASTI - 22.30 Kosti
II. - 23.30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. - 01.10 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. - 01.50 Hovorme o sexe - 02.30
District - 03.55 C.S.I.: Kriminálka Miami V. - 04.40 Hovorme o sexe
joj plus
05.30 Láska a pomsta - 06.20 Moderné veštenie - 07.20
Starý - 08.15 Matlock VI. - 09.20 Diagnóza: Vražda VIII.
- 10.15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas II. - 12.00 M*A*S*H
- 13.00 Faktor strachu IV. - 14.00 Takešiho hrad II. - 14.30
Simpsonovci V. - 15.30 Griffinovci I. - 16.00 Futurama
I. - 16.30 Cribs - 17.00 Dom snov I. - 18.00 Akty X IV. 19.00 Faktor strachu IV. - 20.00 Panelák 2010: Otec a syn,
Strážca - 22.00 Walking Dead II. - 23.00 Mafstory: Vyšetrovateľ, Golfista Banán - 00.45 C.S.I.: Kriminálka Miami
I. - 01.25 Cribs - 01.45 Nespravodlivo odsúdený - 02.35
Diagnóza: Vražda I. - 03.20 Zasľúbená zem - 04.50 Láska
a pomsta
ta3
07.00 Ranné správy - 07.30 Ranné správy - 08.00 Ranné
správy - 08.30 Ranné správy - 09.00 Správy - 09.30 Šport
+ - 10.00 Správy - 10.10 24 hodín vo svete - 10.30 Správy - 10.40 Štúdio TA3 - 11.00 Správy - 11.10 Štúdio TA3
- 11.30 Správy - 11.45 Motoring - 12.00 Žurnál - 12.30
Portrét - 13.00 Správy - 13.10 Štúdio TA3 - 13.30 Správy
- 13.45 Labyrint - 14.00 Správy - 14.30 Študentskou kamerou - 15.00 Správy - 15.10 Štúdio TA3 - 15.30 Správy
- 15.40 Ekonomika a šport - 16.00 Žurnál - 16.30 Správy
- 16.45 Svet technológií - 17.00 Správy - 17.30 Správy
- 17.40 Ekonomika a šport - 18.00 Správy - 18.15 Zdravie
- 18.30 Žurnál - 19.00 Správy - 19.10 Štúdio TA3 - 19.30
Správy - 19.40 Ekonomika a šport - 20.00 Žurnál - 20.30
Portrét - 21.00 Správy - 21.30 Správy - 21.45 Biznis 22.00 Žurnál - 22.30 Šport + - 23.00 Správy - 23.10 24
hodín vo svete - 23.30 Žurnál
čt1
05.00 McLeodovy dcery VII.: Odvaha v nás - 05.45 Etiketa - 05.59 Studio 6 - 08.30 Paddy: Babiččiny narozeniny - 08.45 Matýsek: Matýsku, nakresli mi chameleona
- 09.00 Letohrátky: S bůžkem nejsou žádné čáry - 09.20
www.povecernik.sk
Neobyčejné životy - 10.15 Amerika - 11.45 Film o filmu:
Polski film - 12.00 Zprávy ve 12 - 12.20 BBV, Předpověď
počasí (Praha), Události v regionech plus - 12.30 Bláznivé lásky: Gloria - 13.30 Moje rodina II.: Pařížská kráska
- 14.00 O ztracené lásce - 14.50 Panenka z vltavské tůně
- 15.45 Výprava za českými čerty - 16.05 Cestománie 16.35 AZ-kvíz - 17.00 Černé ovce - 17.15 Uvolněte se,
prosím - 18.00 Události v regionech - 18.25 Taxík - 18.56
Události za okamžik a počasí - 19.00 Události - 19.50
Branky, body, vteřiny - 19.59 Šťastných deset a Šance
milion - Sportka a Šance - 20.00 Proč bychom se netopili: Anděl na vodě - 20.55 Pošta pro tebe – Návraty - 21.50
Den D IV. - 22.45 Podfukáři V. - 23.35 Losování Sportky
a Šance - 23.40 Bratři a sestry II.: Americká rodina - 00.25
Muž s modrými kruhy - 01.55 AZ-kvíz - 02.20 Sváteční
slovo psycholožky Bohumily Baštecké - 02.25 Týden
v regionech Brno - 02.50 Týden v regionech Ostrava 03.20 Kuchařská pohotovost - 03.50 Banánové rybičky
- 04.20 Bolkoviny
čt2
05.15 Rodinné příběhy: Třetí znamení - 05.45 Stop 05.59 Dobré ráno - 08.30 Panorama - 09.00 Osobnost
na Dvojce - 09.05 Olympiáda - 09.35 Útěk na Mauricius
- 10.25 Národ mystifikace - 11.20 Děti 50. let - 11.45
Spravedlnost hledejte u Pánaboha - 12.15 Svět očima
Hanzelky a Zikmunda: Mezi dvěma cestami - 12.40
Kam zmizel ten starý song - 13.20 Trnka z Čech - 13.35
Komorný spevák - 14.35 Film o filmu: El Paso - 14.50 Postřehy odjinud - 15.00 Architektura - 15.30 Eric Rohmer
- 16.30 Rodinné příběhy: Třetí znamení - 17.00 Poklad
bílých sokolů - 18.30 Mila, tisíc a jeden příběh - 18.35
O krtkovi - 18.45 Večerníček - 18.55 Phineas a Ferb: Ty
jsi mumie? / Megastar - 19.25 Příběhy Alfreda Hitchcocka: Gigolo - 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
- 20.00 Afghánistán bez obalu - 20.25 Afghánistán
- země mé krve - 21.15 Neobyčejné ženy: Audrey Hepburnová - 22.10 El Paso - 00.00 Válka na rozhlasových
vlnách - 01.05 Objevování Afriky: Americký dokumentární cyklus - 01.55 Svět očima Hanzelky a Zikmunda:
Mezi dvěma cestami - 02.20 Komorný spevák - 03.15
Pochodeň: Poseidon - 03.40 Pochodeň: Na moři - 04.05
Laurel a Hardy: Vajíčka na tvrdo - 04.25 Hosté Gustava
Broma
nova
05.20 Novashopping - 05.59 Snídaně s Novou - 08.55
Králové ostrova Mykonos - 11.15 Tescoma s chutí 11.30 Lidský terč: Victoria - 12.25 Gilmorova děvčata
III. - 13.25 Nemocnice Chicago Hope II. - 14.30 Sue Thomas: Agentka FBI - 15.30 Upíří deníky II. - 16.30 Přátelé
III. - 17.00 Odpolední Televizní noviny - 17.45 Kriminálka
Miami VII.: Bomba - 18.45 Hospoda: Záloha na palmáre
- 19.30 Televizní noviny - 20.20 Farma - 21.25 Chlapci
a chlapi - 22.45 Noční Televizní noviny - 23.20 Volný
pád - 01.35 Policejní odznak VI. - 02.25 Novashopping
- 02.35 Nemocnice Chicago Hope II. - 03.35 Pohotovost
XV. - 04.55 Přátelé III.
prima
06.15 Zpravodajství FTV Prima - 07.30 Knight Rider II.:
Pomoc v nouzi - 08.40 Kutil Tim IV.: Neříkej to mámě
- 09.20 M*A*S*H - 09.50 Policejní bažanti I.: Pomáhat,
nebo chránit - 10.45 Prostřeno! - 11.35 Diagnóza vražda I.: Ukradené diamanty - 12.30 Můj přítel Monk IV.:
Pan Monk a kapitánovo manželství - 13.25 Specialisté na vraždy III.: Starosti jedné matky - 14.25 Vteřiny
před vraždou: Odplata - 15.20 Hawaii 5-0: Zlatokopka
- 16.15 Julie Lescautová V.: Zmizelý - 18.00 Prostřeno!
- 18.55 Zprávy FTV Prima - 19.20 Krimi zprávy - 19.35
Krimi plus - 19.50 VIP zprávy - 20.00 VIP PROSTŘENO! 21.20 TOP STAR magazín - 22.25 Slunečno, místy vraždy
II.: Propadlí lásce - 23.25 Sběratelé kostí IV.: Kost, která
vybuchla - 00.20 Anatomie lži II.: Tajnosti - 01.15 Volejte
Věštce - 03.05 Anatomie lži II.: Tajnosti - 03.50 Česko na
talíři - 04.25 Trní
11
TOPKY
www.povecernik.sk
To je
Kocúrkovo!
Aljašské mesto Talkeetna má
už 15 rokov za starostu hrdzavého kocúra. „Starosta“
do funkcie nastúpil ešte ako
mačiatko. V roku 1997 obyvateľom mesta znepáčili dvojnohí kandidáti, a tak postavili do čela miestnej radnice kocúra Stubbs. Aj keď
tisícové mestečko považuje kocúra skôr za čestného starostu, jeho
popularita je veľká. Vďaka nemu sa obec ležiaca na úpätí hory Mount
McKinley stala aljašskou turistickou atrakciou.
Najvyšší pár sveta
má bábätko
Van Kleef-Boltonovci z Anglicka sú najvyšším párom na svete. Nedávno sa im narodil už tretí potomok a vyzerá to tak, že pôjde v ich
šľapajach. Pri pôrode totiž meral úctyhodných 56 centimetrov a vážil
4,1 kilogramu.Túto rodinku len tak neprehliadnete. Wilco meria 213
centimetrov, jeho manželke Keishe chýba do dvoch metrov len päť
milimetrov. Ani ich deti zrejme nebudú iné. Šesťročný Lucas meria
1,3 metra, čo je typická výška jedenásťročného chlapca. Päťročná Eva
sa za svoj meter tiež nemusí hanbiť. V tomto trende zrejme bude pokračovať aj zatiaľ najmladší prírastok, Jonah. Ak bude Jonah ako jeho
súrodenci, bude lámať rekordy. Už teraz mu rodičia kupujú oblečenie
pre trojročné deti.
Ak túžite po psíkovi či mačičke, máme pre vás hneď niekoľko opustených „duší“. Nevyhadzujte zbytočne veľké peniaze.
Môžete si ich vziať do dočasnej opatery, kým sa im nenájde
nový domov. Ak vás však niektorý oslovil svojím nemým pohľadom, ešte viac ho poteší, ak si ho adoptujete.

Táto fenka čaká v karanténnej stanici na nový domov už dlhšie. Je stredného vzrastu a hodí sa
k rodinnému domu. Nie
je však vhodná k malým
psom ani šteniatkam.

Ak už máte nejakého štvornohého miláčika, ktorému by ste
chceli nájsť kamaráta, tento
krásny kríženec kopova je na
to ako stvorený. Má približne
dva roky a momentálne je dosť
chudý, takže by potreboval poriadne vykŕmiť.

Svoj domov hľadá aj tento už
na prvý pohľad veselý kríženec ratlíka. Je veľmi poslušný, nekonfliktný a priateľský.
Má približne pol druha roka.
Žena predáva
svoju dušu
Američanka Lori sa prostredníctvom aukčného portálu eBay snaží
predať svoju dušu. Dražba začína na dvoch tisícoch dolárov, no za jej
podivným rozhodnutím stojí smutný príbeh. Lori v roku 2007 cestovala v aute, do ktorého narazil
opitý vodič. Prežila, ale bola
tri týždne v kóme, prekonala mŕtvicu a mala zlomené
bedro, panvu, nohu, kľúčnu
kosť, hrudnú kosť a rebrá.
Navyše jej skolabovali pľúca
a prišla o prsník. Dovtedy
sa živila ako spisovateľka,
ale teraz už písať nedokáže
a živí sa iba občasnou výrobou šperkov a doplňovaním
tovaru v obchode. Dospela
tak k tomu, že keď je zničené jej telo, mohla by predať
aj svoju dušu.

Je starší, ale kondičku
má vynikajúcu. Psík
s obojkom bol nájdený
v Prešove, no nikto sa
k nemu nehlási. Preto
sa môže stať vaším hravým a nekonfliktným
spoločníkom.
V prípade záujmu mailujte na
[email protected] alebo volajte
na telefónne číslo 0902 309 352.
12
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Americké média ich označili ako
V cimbalovke je aj „exPrešovčanka“
Poviete si USA, tam je super.
Áno, americké seriály nás o tom
presviedčajú deň čo deň. Každá
minca má však dve strany. Každý
cestovateľ so zdravým rozumom sa
o tom presvedčí už hneď pri prvej
návšteve. Aj Tatiana Múdra, ktorá sa
za veľkú mláku vybrala navštíviť svoju
sestru Beátu.
Mestá ako Cleveland či Pittsburgh
alebo Chicago sú preplnené
našincami. Medzi nimi v Spojených
štátoch žije aj Prešovčanka, ktorá
pôsobí v známej skupine Harmónia.
V Amerike sú ich slovenské, ukrajinské,
rusínske či maďarské folklórne piesne
veľmi obľúbené. Ľuďom, ktorí sú od
domova vzdialení tisícky kilometrov,
nimi pripomínajú aspoň takto ich
rodný kraj. Po rokoch členka Harmónie
Beáta privítala v USA aj svoju sestru
Tatianu.
Harmónia uchvátila AMERIKU.
Stretnutie po rokoch
Rozhodnúť sa odísť za veľkú mláku
je ťažké. Väčšinou, keď sa ľudia pre
tento krok už rozhodnú, cieľ majú
jasný. Vidina lepšej budúcnosti ich
ťahá vpred. Sled udalostí vyvolaných
pádom Berlínskeho múru vytvoril
v roku 1990 novú vlnu prisťahovalcov
z východnej Európy do Ameriky.
K nim sa pridala aj Beáta. Našla samu
seba práve v zaoceánskych Spojených
štátoch amerických. Spieva v skupine
Harmónia. Tá je veľmi dobre známa
prisťahovalcom z Európy. Šesťčlenná
cimbalovka spieva a hrá tradičnú
ľudovú hudbu východnej Európy,
od Dunaja po Podkarpatskú Rus.
Ich repertoár odráža kultúru tohto
regiónu. Spievajú v rusínštine,
slovenčine, ukrajinčine, rumunčine,
chorvátčine, ale aj obľúbené cigánske
piesne. Ich výkony vyvolávajú celú
škálu emócií, vášeň, melanchóliu
a nostalgické túžby. V amerických
médiách ich dokonca nazvali
„nemravne talentovaní“ či „hudobný
klenot“.
Prešovčanka Beata Begeni Fedoriouk
žije v Amerike už 16 rokov. V skupine
pôsobí ako speváčka. Členom
Harmonie je aj jej manžel Alexander
Fedoriouk, známy cimbalista, ktorý
pochádza z Ukrajinskej Kolomiji.
Spoločne vychovávajú dve krásne
deti. Bývala členka Šarišanu a PUĽSu sa na Slovensko zatiaľ vrátiť
neplánuje. Preto sa potešila, keď jej
sestre konečne po rokoch udelili
víza a prišla na prvú návštevu. „Bolo
www.harmoniaband.com
to veľmi emotívne stretnutie,“
opísala príchod do Ameriky za
sestrou Tatiana Múdra. „Cestovala
som sama s dcérou Juliankou. Za
mesiac strávený „za mlákou“ sme
toho stihli veľmi veľa. Chodievali
sme s Harmóniou na koncerty,
okúsili sme tú úžasnú atmosféru,
keď zaznejú tóny známych piesní.
Pre nás, tu doma na Slovensku, to
Rodina po rokoch pohromade.
je o citoch a spomienkach, no pre
amerických Slovákov o dotyku
a túžbe za domovom.
Súdržní „novoameričania“
V cudzine si vytvorili svoj domov.
Do Ameriky si prisťahovalci priniesli
nielen kúsok svojej kultúry, ale snažia
sa zachovávať tradície a vychovávať
svoje deti tak, aby nezabudli na
domovinu. Zmes jazykov vás okamžite
padne do ucha hlavne v miestnych
štvrtiach. Jazyk nového sveta a staré
krajiny vedľa seba. Život v komunitách
je živý a bezprostredný. Takýto pocit
mala aj Tatiana Múdra z prvej návštevy
niektorých miestnych častí. „Sestra
s rodinou žije v Clevelande v štáte
Ohio. Je to jedno z tých amerických
miest, kde sa najviac zdržujú
Slováci, Ukrajinci, Rusíni a Poliaci.
Keď sme sa zastavili v ukrajinskej
štvrti, cítila som sa ako v Užhorode.
Majú tam všetko. Je tam poliklinika,
ukrajinské obchody, cerkvy.. Ostala
som v nemom úžase a pomyslela
som si - toto nie je Amerika. To
bol naozaj moderný Užhorod.
Tam, keď človek príde navštíviť
rodinu, cíti sa ako doma. Podobne
je to aj s poľskými štvrťami.“ Za
mesiac strávený za oceánom sa
toho dá vidieť a zažiť naozaj veľa.
Pocity sú rôznorodé takisto ako aj
Amerika sama. „Tri týždne sme
cestovali spoločne s cimbalovkou
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
13
„nemravne talentovaných“.
Beáta Begeni Fedoriouk
na ich koncerty. Popritom sme,
samozrejme, spoznávali krásy
novodobej americkej histórie.
Spoznali sme ich život a zaujímavé
miesta. Niagare, zábavné parky,
gigantické
obchodné
centrá,
Washington, New York, New Jersey
... Presvedčila som sa na vlastné oči,
že Amerika je rôznorodá. Nie však
pre každého zlatou baňou....“
Nie je všetko zlato, čo sa blyští
Hudba ich živí
Amerika vie byť štedrá, ale treba
poriadne „makať“. Vo všeobecnosti,
ak sa chce niekto uživiť len hudbou,
musí to byť veľký talent a ako inak,
nesmie mu chýbať aj štipka šťastia.
Beáta a Alex, členovia
skupiny
Harmónia, sa živia hlavne hudbou.
„Švagor má doma nahrávacie
štúdio. Taktiež vyrába cimbaly.
Poznajú veľa folklórnych skupín
z východnej Európy, ktoré pôsobia
v Amerike. Často sa spoznajú aj pri
práci, pri nahrávaní. Kontaktujú
sa však aj s Európou, napríklad
s našimi Cigánskymi diablami.“
Koncerty Harmónie sú niekedy
komorné, inokedy vo veľkých halách,
či otvorených amfiteátroch. „Ten
vo Washingtone, na ktorom sme
boli, bol v školskom auditóriu.
Svoj repertoár vedia prispôsobiť
publiku. Ak sú v hľadisku Slováci, tak
dajú viac slovenských piesní, Rusíni
rusinské, Ukrajinci
ukrajinské,
ak Maďari maďarské melódie.
Američanov práve týmto ohromujú
svojou všestrannosťou.“ Tatiana si
hneď všimla o čo viac sú „cudzinci“
pracovitejší. „Našinci sú zvyknutí
robiť prácu so širším záberom
Mrakodrapy a reklamy. Aj
také je americké bohatstvo.
ako Američania. Oni sú priveľmi
špecializovaní. Zamestnanci neboli
zvyknutí robiť viacero činností
naraz. Teraz sa to mení. Našinci sú
zvyknutí, domáci majú problémy.“
Manažérka sa nezaprie
Povolanie, ktoré robíme, nás chtiac či
nechtiac prezrádza. Tatiana Múdra je
manažérkou prešovského zábavnoobchodného centra. „Samozrejme,
nedalo sa, aby
som si nevšímala,
akí sú Američania
skvelí obchodníci.
Marketing, reklama sú bravúrne.
Vedia osloviť všetky vekové kategórie. Zo všetkého vedia urobiť
biznis, aj keď na
náš vkus niekedy
až gýčovo. Stačí
tomu pekný obal,
chytľavý
názov
a predáva sa.
Ako manažérku
ma to zaujalo.
Napríklad, priamo v zoo je aj klinika pre zvieratka. Ľudia sa môžu
Niagare sa pri potulkách
USA nedajú vynechať.
pozerať priamo na operácie. Taktiež sú tam špeciálne tabule, kde
sú napísané a nakreslené postupy
ako ich liečia, čo jedia. Veľký dôraz
kladú na zážitkový marketing.
Nákupné centrá sú robené úplne
inak ako tie naše,“ rozprávala svoje
zážitky Tatiana. „Zo všetkého vedia
urobiť atrakciu. Je to určite aj tým,
že im chýba história. Napríklad,
na Times square v Manhattane
sa ľudia chodia pozerať na reklamy, u nás si turisti fotia historické
budovy ...
Každopádne napadlo mi veľa
vecí, ktoré by sa dali vylepšiť
v našom obchodnom centre. To,
čo by však určite nikto zo Slovákov
nechcel meniť, sú naše útulné
kaviarničky. Tam „shopping mall “
funguje inak. Žiadne kávičkovanie
pomedzi nakupovanie. Káva je
všade. Pijú ich veľké pol litrové
väčšinou počas cesty autom,
všetko si berú zo sebou a hlavne
s ľadom. Preto málokde zažijete
centrá s kaviarničkami.“ Tatianu
ako matku, ale aj manažérku
fascinovala ešte jedna vec. „Detské
ihriská a nápadité kútiky sú všade,
dokonca aj v kostoloch, ktoré sú
nesmierne mladými rodinami
obľúbené. Naozaj, myslia na
všetko...“
Amerika nie je len zlatým domom.
Má aj temné zákutia, na ktoré by
si Prešovčanka Tatiana asi nikdy
nezvykla. „Je toho veľa, na čo by
som si musela zvykať. Prvá je asi
strava a vzdialenosti. Buďme vďační
za to, čo ešte máme na Slovensku.
V Amerike má skoro každé dieťa
alergiu. Sestra má dve deti. Syn
Artem má tri roky a Sofinka päť.
Do škôlky nosia rodičia poväčšine
deťom vlastnú stravu. Každé dieťa
totiž nemôže jesť to isté. Neter
má silnú alergiu na potraviny,
a to je práve nešťastie Ameriky.
Je veľmi pesticídna, chémia je
všade... Všetko má záruku tri, štyri
mesiace. Aj pečivo. Ak chcete kúpiť
normálne čerstvé pečivo, často
musíte cestovať dlhšie. Máločo tam
chutí tak, ako doma na Slovensku,“
dodala Tatiana. „Samozrejme, uživí
sa na tom niekto iný a imunologický
priemysel prekvitá. Z toho som
bola paf. Ceňme si naše zdravé
potraviny.“
Michaela Schifferová
Foto: archív T. M.
SÚŤAŽ
Páči sa vám folklórna
hudba, radi si zaspievate
a popočúvate kvalitné ľudovky? Pripravili sme pre
vás súťaž o CD skupiny
Harmónia. Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú
otázku:
Koľko rokov už žije Beata
Begeni Fedoriouk, bývalá
členka Šarišanu a PUĽS-u,
v Amerike?
Správnu odpoveď zašlite
do redakcie Prešovského večerníka na Jarkovú
2 alebo mailom na sutaz.
[email protected] do
budúceho utorka. Výhercu
uverejníme v stredajšom
vydaní.
14
ŠPORT
www.povecernik.sk
Na čo sú východniari právom pyšní,
to západniari tradične ohundrali
Zľava: majiteľ T1 Ring Ladislav Tóth starší, Ladislav Tóth mladší (5. miesto v kategórii Rotax max), Peter Tóth (1. miesto v kategórii Open), Dušan Balický (3. miesto v kategórii Open Junior), Peter Kočiš starší (2. miesto v kategórii Senior).
(jm) – Vo Vechci v okrese Vranov nad
Topľou sa v sobotu konali historicky
prvé preteky seriálu Slovenského
pohára 2012 v motokrose. Prešovský
večerník už viackrát avizoval, že
v spomenutej obci nedávno dokončili
športovo-relaxačné centrum, ktorého
súčasťou je aj okruh pre „malé
formuly“. To čo ľudí z tunajšieho
regiónu potešilo, z toho si naopak
robili ťažkú hlavu západniari.
„Prejavili sa tak, ako ich často
poznáme,“ uviedol Prešovčan Peter
Kočiš, jeden z „členov“ štartového
poľa. A pokračoval v rozprávaní:
„Bedákali, že tu merali takú dlhú
cestu a vraj je trať príliš úzka (6
metrov – pozn. red) a tým pádom
nebezpečná. Nakoniec sa nestala
žiadna havária, divákom sa
preteky páčili a domov odchádzali
maximálne spokojní.“
O P. Kočišovi píšeme tento rok,
v porovnaní s minuloročným,
menej. Má to svoje dôvody... „Vlani
som absolvoval všetky preteky,
teraz iba tieto jediné vo Vechci.
Prečo? Kto ma pozná, vie, že
Peter Košiš starší na meranom tréningu.
mojou srdcovou záležitosťou
nie sú iba motokáry, prípadne
terénne motorky, ale aj veterány.
A tým teraz venujem všetku svoju
energiu. Jedno staručké auto
som nedávno kúpil, po druhé
sa chystám vycestovať do Rigy.
No a potom ma čakajú hodiny
a hodiny strávené pri generálnej
oprave týchto ´deduškov´. No
mám predstavu, ako budú
vyzerať po dokončení a to je
moja veľká motivácia. Všetko
sa prosto stihnúť nedá, musel
som si určiť priority,“ prezradil
bývalý
vicemajster
Slovenska
a majster Východoslovenského
kraja v motokárach. Na margo
priloženej
fotografie
povedal:
„Sú na nej východniari, ktorí
nejakým spôsobom priložili ruku
k dielu pri výstavbe okruhu vo
Vechci. Je to niečo, čím sa môže
tunajší región hrdo pýšiť, ja jeho
majiteľovi Ladislavovi Tóthovi
želám, aby mal v centre vždy veľa
návštevníkov.“
Foto: Peter Kočiš mladší.
Futbalisti FAMT Prešov sa chvália
svojím fan klubom na Fragarii
Na
jedinečnom
futbalovom
turnaji Fragaria Cup sa zúčastnili
aj mládežnícke výbery z tímu
FAMT Prešov. Na svoje konto si
pripísali dva cenné kovy. Bronzové
medaily si vybojovali hráči U13,
striebro získali najmladší futbalisti
z kategórie U8.
Do finále sa dostali zverenci
trénera Mareka Semaniča (U8),
ktorí si od začiatku turnaja počínali
veľmi dobre. V skupinovej fáze
obsadili bez zaváhania prvé miesto
a kvalitné výkony stupňovali aj vo
vyraďovacích bojoch. Vo finále však
narazili na rumunský CS Atletico
Arad, ktorému podľahli najtesnejším
rozdielom a uspokojiť sa museli
so striebornými medailami. „Bolo
dosť náročné prebojovať sa až do
finále. Odohrali sme veľa ťažkých
zápasov a bolo aj veľmi horúco,“
povedal obranca FAMT Prešov Martin
Cisko, ktorého pochválil za výborné
defenzívne výkony jeho spoluhráč
Marko Palaj. „Hral dobre a mal
viacero zákrokov, vďaka ktorým
sme nedostali gól.“
„Doma máme veľa medailí, je ich
asi dvadsať a táto bude dvadsiata
prvá,“ pochválili sa najmladší chlapci
z kategórie U8.
Útočník Marko Palaj vyjadril
s turnajom aj so svojimi výkonmi
spokojnosť. „Dal som tri alebo
štyri góly. Keďže som útočník, môj
futbalový vzor je Lionel Messi,
pretože je rýchly, malý a má tvrdú
strelu.“ Marko tiež prezradil, že tento
ročník turnaja bol z jeho pohľadu
lepší, než minulý. „Boli sme tu aj
pred rokom, no vtedy sa nám až
tak nedarilo. Za ten čas sme sa
zlepšili a veľa natrénovali. Chceli
sme byť prví, lebo vo finále sme
cítili veľkú šancu. Žiaľ, prehrali sme
o gól. Trochu nás to mrzí, no tešíme
sa aj z druhého miesta.“ O rok už ale
futbalisti FAMT Prešov berú iba zlato.
„Budeme chcieť zvíťaziť. Minulý
rok sme vyhrali Umbro Cup, teraz
je na rade Fragaria,“ hovorí M. Palaj.
Futbalisti FAMT Prešov sa zúčastnili
aj na slávnostnom sprievode
v centre mesta. Martin Cisko:
„Sprievod sa nám veľmi páčil.
Ja som mal práve vtedy skoro
zlomenú nohu. Narazil som si ju,
keď sme s Markom hrali futbal.
Našťastie to dopadlo dobre, nohu
som mal v poriadku a mohol bez
problémov nastúpiť.“
Marko Palaj zvýraznil najmä to,
že ich klub mal na turnaji najlepší
fan klub. „Kamaráti a rodičia nás
stále povzbudzovali a veľmi nám
fandili.“
Miroslava Baranová
šport
www.povecernik.sk
15
Pohľad na oblastné
futbalové súťaže
ročníka 2011/2012
(kub) - Pri jasnom postavení Malého Šariša v II. triede boli po jesennej časti štyria kandidáti na druhé postupové miesto - Inter Ostrovany
a Chminianska Nová Ves - mali po 33 bodov, Šarišské Sokolovce s 30 a
Široké s 26 bodmi. Jarná odveta síce najlepšie vyšla mužstvu Širokého
- v jedenástich stretnutiach stratilo iba päť bodov, za mužstvom Chminianskej Novej Vsi však zaostalo o dva body. Práve o tie dva body, ktoré
stratilo doma v 19. kole práve v súboji s Chminianskou Novou Vsou. Tá v
konečnom účtovaní mala 56 bodov, bola druhá a v ročníku 2012/2013
bude hrať v I. triede. Široké obsadilo tretie miesto. Druhú triedu opustilo
mužstvo Radatíc - skončilo štrnáste iba s 11 bodmi za tri výhry a dve remízy. Trinástu priečku obsadilo mužstvo Jarovníc s 19 bodmi.
Momentka zo zápasu III.A tr. Ľubotice „B“ - Ličartovce. Foto: Ján Fenčák
jari 239. V II. triede bol počet udelených ŽK 474 - v jeseni 278, v jari 196.
V III. A triede to bolo 328 ŽK - v jeseni
156, v jari 172. V III. B triede 334 ŽK - v
jeseni 210, v jarnej časti 124.
Momentka zo zápasu
III.A tr. Drienov - Dulova Ves.
Foto: Ján Fenčák
V III. A triede si prvenstvo tiež suverénnym spôsobom vybojoval
Drienov - pred druhými Ličartovcami získal osemnásťbodový náskok.
Drienovčania prehrali v súťaži iba
dve stretnutia, obe v jesennej časti.
V prvom kole podľahli rezerve Ľubotíc 1:3 a v 4. kole Chmeľovu na jeho
ihrisku 0:1. Tretiu priečku obsadil
Tulčík. Na poslednej dvanástej priečke skončil Chmeľov. Z tejto súťaže sa
však nezostupuje.
V III. B triede si jesenné prvenstvo
v jari obhájilo B mužstvo Lipian a v
súťaži zvíťazilo s deväťbodovým ná-
skokom pred tímom Kamenice. Tretiu priečku získali Rožkovany. Víťaz
III. B triedy - rezerva Lipian, ktorá hrá
svoje domáce stretnutia na ihrisku v
Ďačove - prehral v ročníku dva duely, oba v jeseni. Doma prekvapujúco
podľahol Terni 4:5 a v Medzanoch
0:1. O šesť bodov za tri remízy prišli
hráči B tímu Lipian v jeseni v Krásnej
Lúke, v jari v Rožkovanoch a Uzovskom Šalgove. Poslednú priečku
tabuľky bezkonkurenčne obsadilo
mužstvo Ovčia, ktoré v 24 súbojoch
nazbieralo iba šesť bodov. Získalo
ich za výhru nad Medzanmi a tri remízy so susedmi z Víťaza a Hrabkova
bez gólov a s Gregorovcami 1:1.
Nevyhnutnou súčasťou súťažného
futbalového stretnutia okrem hráčov sú aj rozhodcovia, ktorí dbajú
o dodržiavanie pravidiel futbalu. V
súťažnom ročníku 2011/2012 v oblastných futbalových súťažiach bolo
v kategórii dospelých udelených 1
769 žltých kariet. V jeseni rozhodcovia vytiahli žltú kartu 1 038-krát,
v jarnej odvete 731-krát. Štatisticky
to vychádza dve a pol žltej karty na
jedno súťažné stretnutie. ŽK podľa
tried: v I. triede bolo udelených 633
žltých kariet - v jesennej časti 394, v
V uplynulom ročníku sa to na ihriskách aj dosť červenalo, teda boli udelené červené karty, po ktorých nasledovalo vylúčenie. Červených kariet
bolo v ročníku 2011/2012 udelených
150. V jeseni muselo predčasne a nedobrovoľne ihrisko opustiť 94 hráčov,
v jari to bolo podstatne menej - 56
hráčov. ČK v jednotlivých triedach: I.
trieda 44 - jeseň 29, jar 15, II. trieda 54
- jeseň 35, jar 19. V III. A triede bolo
udelených 27 ČK - jeseň 13, jar 14. V
III. B triede bolo 25 červených kariet
- jeseň 17, jar 8. Všetci vylúčení hráči boli v súlade s disciplinárnym poriadkom potrestaní podľa závažnosti
a charakteru priestupku zastavením
činnosti nepodmienečne. Disciplinárna komisia ObFZ neudelila ani jeden podmienečný trest. Boli to tresty
nepodmienečného zákazu štartu
hráčov na jeden, dva či tri stretnutia.
Žiaľ, vyskytli sa aj vyššie „pálky“ trestov. Boli zastavenia činnosti na päť,
šesť mesiacov činnosti. Najvyšší trest
- zastavenie hráčskej činnosti na 24
mesiacov nepodmienečne - bol udelený J. Bečaverovi z Pečovskej Novej
Vsi za brutálnu inzultáciu rozhodcu
hneď v úvode minulého ročníka.
Rozhodnutia disciplinárnej komisie
sa netýkali iba hráčov, funkcionárov,
trénerov a rozhodcov. Potrestané boli
aj mužstvá a futbalové kluby. Kluby
dostávali najmä pokuty. Najvyšší
trest bol udelený mužstvu Pečovskej
Novej Vsi. Po skončení ročníka sa mu
v tabuľke I. triedy odpočítalo deväť
bodov, tri stretnutia nemohlo hrať
doma a FK Pečovská Nová Ves dostal
pokutu 650 EUR.
16
www.povecernik.sk
Matúš Marcin dal v máji
Slovanu gól, v sobotu
Prešov začne prípravu trafil žrď
Extraliga volejbalistov
vyžrebovaná
prvého augusta
(jac) - Na pôde Slovenskej volejbalovej federácie bola vyžrebovaná extraliga volejbalistov 2012/2013. Odštartuje 29. septembra. Program 1.
kola: VK Mirad PU Prešov - VKP Bratislava, COP Trenčín - Spartak Myjava,
Stará Ľubovňa - Svidník, VO AC INIZA Žilina (nováčik) - Ekonóm SPU Nitra.
V súťaži bude účinkovať desať tímov. Chemes Humenné a Volley Team
Unicef Bratislava budú hrať v Stredoeurópskej lige a do najvyššej súťaže
sa zapoja až v jej druhej časti. V extralige mal hrať aj Zvolen, do nej sa
však neprihlásil a tak novú šancu dostala Stará Ľubovňa. Štruktúra súťaže je taká istá ako v minulej sezóne.
Volejbalisti VK Mirad PU Prešov začnú pod vedením trénera Ľuboslava
Šalatu prípravu na nový ročník prvého augusta. V jej rámci by mali odohrať desať až pätnásť prípravných zápasov.
Volejbalisti VK Mirad Prešovská univerzita Prešov obsadili v extralige
ročníka 2011/2012 šieste miesto.
Sabinov v štvrtej lige
(jac) - Štvrtá a piate ligy, ktoré riadi Východoslovenský futbalový
zväz, sa začnú počas posledného júlového víkendu. V štvrtej lige
(predtým tretia) štartuje MFK Slovan Sabinov. Uverejňujeme jeho
zápasy v jesennej časti súťaže.
1. kolo 28. júla o 17. h: Stará Ľubovňa - Sabinov, 2. kolo 29. augusta o
16. h: Sabinov - Svit, 3. kolo 5. augusta o 16.30 h: Svidník - Sabinov, 4.
kolo 12. augusta o 16.30 h: Sabinov - Trebišov, 5. kolo 19. augusta o 16.
h: Stropkov - Sabinov, 6. kolo 26. augusta o 16. h: Sabinov - Sp. Podhradie, 7. kolo 2. septembra o 15.30 h: Bard. Nová Ves - Sabinov, 8. kolo 9.
septembra o 15.30 h: Sabinov - Michalovce B, 9. kolo 16. septembra o 15.
h: Barca - Sabinov, 10. kolo 23. septembra o 15. h: Sabinov - V. Opátske,
11. kolo 30. septembra o 15. h: V. Revištia - Sabinov, 12. kolo 7. októbra
o 14.30 h: Sabinov - Haniska (pri Košiciach), 13. kolo 14. októbra o 14.30
h: Snina - Sabinov, 14. kolo 21. októbra o 14. h: Giraltovce - Sabinov, 15.
kolo 28. októbra o 14. h: Sabinov - V. Tatry, 16. kolo 4. novembra o 13.30
h: Sabinov - Stará Ľubovňa.
Nedeľa (17.30 h)
1. FC Tatran Prešov - Senica
(jac) - Program 2. kola Corgoň ligy - sobota 17. h: Myjava - Zlaté
Moravce, 19.30 h: Nitra - Ružomberok, Banská Bystrica - Trenčín,
nedeľa 17.30 h: 1. FC Tatran Prešov - Senica, Košice - Slovan Bratislava. Zápas Žilina - Trnava odložili.
1. FC Tatran Prešov začal včera predaj permanentných vstupeniek na
sezónu 2012/2013. Cena permanentky na krytú tribúnu je 50 EUR, na
nekryté sedenie 25 EUR. Permanentka platí aj na zápasy juniorského
tímu a Slovenského pohára Slovnaft Cupu. Permanentné vstupenky
si môžete kúpiť na ekonomickom oddelení 1. FC Tatran na Čapajevovej ulici od 9. do 15. h.
(jac) - Futbalová Corgoň liga
ročníka 2012/2013 má už za
sebou ouvertúru. 1. FC Tatran
Prešov, aj keď v Bratislave v súboji so Slovanom prehral 1:2, sa
ukázal vo veľmi dobrom svetle
a zaslúžil si získať bod. A to aj
napriek tomu, že zeleno-bieli
mali neštandardnú prípravu.
Na hrote prešovského útoku sa
predstavil Matúš Marcin, ktorý
v apríli oslávil osemnáste narodeniny. V záverečnom zápase
uplynulého ročníka najvyššej
súťaže brankára Slovana Kováča
prekonal, v 56. min sobotňajšieho zápasu po peknom sóle trafil pravú žrď Kováčovej bránky.
Pre Marcina to bol piaty štart v
Corgoň lige. Včera sme sa s ním
pozhovárali.
Aký je váš pohľad na súboj so
Slovanom, dosť ste vpredu
makali.
„Nečakal som, že tréner ma postaví na hrot. Bol som príjemne
prekvapený, že som nastúpil od
začiatku. Prvý polčas sme začali aktívnejšie, dali sme aj gól. V
druhom polčase, boli v tom viaceré faktory, sme sa stiahli dozadu a bolo to o bránení.“
V sobotu ste mohli dať svoj
druhý corgoňligový gól.
„Zobral som si loptu medzi troch
hráčov, oni sa mi odstúpili, vletel
som medzi nich. Keď som si to pozrel na internete, bol som blízko,
mohol som strieľať hore, brankár
šiel hneď na zem. Škoda.“
Slovan v druhom polčase zvýšil obrátky.
„Pre Slovan bol prínosom príchod Juraja Halenára. Spoluhráčom rozdával dobré lopty za
našu obranu. Slovan v druhom
polčase zlepšil svoju hru.“
Príprava mužstva prebiehala v
zložitých podmienkach. Čo vám
pred štartom Corgoň ligy a pred
súbojom so Slovanom zvýraznil
tréner Angel Červenkov?
„Aj keď príprava bola bez trénera, všetci sme v nej makali na
sto percent. Na zápas sme boli
pripravení. Tréner povedal, že
situácia je taká, aká je a určite sa
zlepší. Že keď zápas odohráme
na sto percent, bude spokojný.
Po stretnutí povedal, že ozaj
sme doň dali sto percent.“
Nechali ste si ten gól na súboj
so Senicou?
„Keď dostanem šancu hrať, určite budem chcieť dať gól. Senici
prvé kolo nevyšlo, vo štvrtok ju
čaká pohárový súboj s Nikóziou.
To určite chceme využiť.“
Aké sú tréningy Angela Červenkova?
„Tréningy sú intenzívnejšie a
dlhšie.“
V čom sa vám treba zlepšovať?
„Veľa vecí mi treba zlepšiť. Som
mladý, musím na sebe pracovať.
Odovzdávať na každom tréningu sto percent.“
Prešovský večerník, prvé nezávislé noviny v SR, vydáva PRIVATPRESS, s.r.o. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. Šéfredaktorka
RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 77 24 563. Redaktori tel.: 051 77 23 398, mail: [email protected] INZERCIA tel./fax: 051 77 23 398, mail:
[email protected] GRAFIKA tel.: 051 77 24 163, mail: [email protected] ŠPORTOVÍ REDAKTORI tel.: 0903 829 485, mail: [email protected]
sk. WEB: www.povecernik.sk. REDAKCIA a ADMINISTRÁCIA: Jarková 2, 080 01 Prešov, 2.poschodie. TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame. Evidenčné číslo EV 247/08. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty preberáme
v redakcii - Jarková 2; v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium, vedľa novinového stánku); v Turistickom informačnom centre
(podchod hlavnej železničnej stanice) a v predajni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, Sídl. III. ISSN: 13364030
Download

Pracovný trh Sa vraj PoStuPne SPamätáva, je tomu naozaj tak?