ste s nami, sme s vami, sme spolu
Streda
11. júla 2012
Ročník XXIII. - Číslo 5463
Cena 0,30 eur
Baran 21.3. - 20.4.
Vaše rozumné reakcie nasvedčujú,
že ste sa poučili z chýb z minulosti.
Záležitosť, ktorá vás teraz zaťažuje,
sa rýchlo vyrieši. Nemusíte robiť
zbytočnú paniku.
Býk 21.4. - 21.5.
Pohodu z rodiny prenesiete aj medzi známych. Každý si rád vypočuje
vaše poznámky. Popoludní vás čaká
príjemné posedenie a priateľský
rozhovor.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Zdá sa, že dnešný večer bude veľmi
zaujímavý. Ak čakáte návštevu, prinesie vám milú pozornosť, ak čakáte
poštu, správy budú priaznivé. Je na
mieste zachovať primeraný pokoj.
Rak 22.6. - 22.7.
Ak máte pocit, že vás okolie využíva,
nezaškodilo by vám trochu tvrdohlavosti. Nedajte sa znechutiť zhoršenou atmosférou a snažte si zachovať
optimizmus.
Lev 23.7. - 23.8.
Neistota vás bude naďalej dráždiť.
Mali by ste sa odreagovať, najlepšie
v práci spojenej s fyzickou námahou.
Zvýši to váš pokoj a zostanú po vás aj
hmatateľné výsledky.
Panna 24.8. - 23.9.
Nie je to váš deň! Môžete počítať
so stresmi, spormi a nečakanými
zmenami. Šetrite si nervovú sústavu.
Vyčkajte do zajtra, určite sa to zlepší.
Váhy 24.9. - 23.10.
Rozčaruje vás jedno stretnutie. Čo
všetko si ľudia dokážu závidieť!
Nenecháte sa znechutiť a vyhľadáte
samotu v prírode. Večer sa vám svet
bude zdať krajší.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Chýba vám neha, trochu pohladenia.
Prospeje vám posedenie s priateľmi,
ktorým ste sa vyhýbali. Získate niečo,
po čom už dávnejšie túžite.
Strelec 23.11. - 21.12.
V partnerskom vzťahu môže dôjsť
k nedorozumeniu. Ak nebudete
problém brať príliš vážne, všetko sa
urovná. Zvýšte opatrnosť v dopravných prostriedkoch.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
Dnes budete viac oddychovať ako
pracovať. Nezabudnite ísť na sľúbené stretnutie. Vy veľa nezískate,
ale priateľovi pomôže úprimný
rozhovor.
Vodnár 21.1. - 19.2.
Proti nepredvídaným zmenám
nielenže neviete, ale ani nemôžete
bojovať. Zdá sa však, že tieto zmeny vám nebudú celkom proti srsti.
Aspoň prinesú trochu vzruchu do
všedných dní.
Ryby 20.2. - 20.3.
Stále budete odpovedať na nejaké
otázky, diskutovať a vyvracať nepríjemné názory. Poobzerajte sa okolo
seba, niekto vás sleduje s obdivom.
Máte v poriadku
autolekárničku?
Pripravte sa s nami
na cestné kontroly
Streda 11.07. 15o/28o
Čítajte na 4. strane
Štvrtok 12.07. 14o/25o
Piatok 13.07. 12o/27o
2
SPRAVODAJSTVO
V centre Prešova včera napoludnie osadili
bronzovú sochu Jána Pavla II. Inštaláciu 2,5 vysokého diela z bronzu v priestore medzi rímskokatolíckym a evanjelickým chrámom sledovali
desiatky Prešovčanov. S myšlienkou postaviť sochu obľúbenému pápežovi, ktorá by pripomínala odkaz a duchovné dielo významnej osobnosti
cirkevných i svetských dejín posledných desaťročí, prišiel biskup Stanislav Stolárik. Ján Pavol II.
navštívil metropolu Šariša pred 17. rokmi. Počas
cesty mestom sa zastavil pri pamätníku obetí Caraffových jatiek, na mieste kde dal v roku
1687 spomínaný taliansky generál popraviť 24
evanjelických mešťanostov. Modlitbu pápeža
na tomto mieste v roku 1995 prijali mnohí ako
veľké gesto hlavy Svätej stolice. Na projekte
prípravy sochy spolupracovali Rímskokatolícka cirkev, Prešovský samosprávny kraj a mesto
Prešov. Tvorbu diela zverili košickému sochárovi
Petrovi Beňovi. „Nie je to gesto, ktoré by malo
prezentovať majestát, je to skôr gesto, ktoré
prezentuje intimitu Jána Pavla II., ten dialóg
s ľuďmi s Bohom,“ povedal o svojom diele sochár.
Počas inštalácie sochy sa na námestí pristavili
desiatky ľudí. Všetci oslovení privítali skutočnosť, že táto socha bude stáť v centre mesta
a ľudia sa budú môcť pri nej pristaviť a rozjímať.
„Ja si myslím, že je to taká pekná spomienka
na prítomnosť Jána Pavla II. v Prešove. Tu pri
www.povecernik.sk
kostole sv. Mikuláša je dôstojné
miesto. Bol to človek s veľkým „Č“,
vstúpil do povedomia všetkých
svojou láskou k ľuďom,“ povedal
pre TASR Ján Majerník s Prešova.
Miesto v pamiatkovej zóne mesta,
kde stojí socha, považuje za vhodné
aj riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Prešove Mária Poláková.
„Sme presvedčení, že táto forma,
nie na nejakom imaginárnom
piedestáli, na ktorom určite ani
Ján Pavol II. nemal záujem stáť, je
ideálnym riešením. Prichádzajúci
ľudia pešou zónou môžu k tejto postave prísť, ako keby s ňou
stretávali,“ povedala Poláková,
ktorá za významné považuje aj to,
že socha stojí na symbolickej spojnici medzi evanjelickým a katolíckym chrámom. V prešovských kostoloch sa v rámci Týždňa Jána Pavla
II. konajú v týchto dňoch prednášky
semináre o tejto významnej osobnosti. Podujatie vyvrcholí v nedeľu
(15.7.) o 15. hodine svätou omšou
a následným požehnaním sochy.
(tasr)
Foto: Viktor Zamborský
VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ S PREŠOVSKÝM VEČERNÍKOM
O ZÁJAZD NA KANÁRSKE OSTROVY
To sme ešt
e nemali! Je
tu šanca v
yhrať exklu
Kanárske
zívny zája
ostrovy. Je
zd na
ste boli za
dinou pod
radení do
mienkou,
žrebovania
objednáte
aby
je
p
nickej pod redplatné Prešovské , že si na jeden rok
obe. Okre
ho večern
m toho, že
ík
denník ka
budete ma a v elektroždé ráno v
o vašom m
ť
na čarovn
aili, máte m svoj obľúbený
ú dovolen
ožnosť vyc
ku. Oddýc
prijímame
estovať
hnite si s v redakcii
n
ami! Obje
Pre
mailovej a
dnávky
drese preso šovského večerník
a, alebo n
vsky.vecern
júla 2012.
a
ik@
Kanárske
ostrovy pln gmail.com do 31.
čakajú prá
é
d
o
brodružstv
ve na VÁS!
a
www.povecernik.sk
(ado) - Keď chcete mať „vodičák“,
radšej sa učte. Tým, ktorí nebudú mať
skončených aspoň deväť tried základnej školy, ho jednoducho nedajú.
Vodičské preukazy by totiž mali od
novembra dostávať len osoby, ktoré
absolvovali minimálne deväť ročníkov základnej školy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke,
ktorú navrhla poslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS), ktorou sa bude NR
SR zaoberať na júlovej schôdzi.
Lucia Nicholsonová upozorňuje na
to, že v súčasnosti neexistuje žiadne
obmedzenie týkajúce sa minimálneho vzdelania na udelenie vodičského
oprávnenia. „Pritom samotná skúška
predchádzajúca vydaniu vodičského
oprávnenia je relatívne náročná nielen na technické zručnosti, ale aj na
overenie vedomostí,“ dodáva Lucia
Nicholsonová.
Získaniu vodičského preukazu
predchádza skúška odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vo-
téma
zidla. Najprv vás čaká vedomostný
test, dvadsaťsedem otázok pozostávajúcich z overenia vedomostí nielen
zo zákona o cestnej premávke, ale aj
z rôznych vyhlášok. Súčasťou sú aj
praktické riešenia križovatiek. Poslankyňa Nicholsonová je presvedčená, že
v reálnom živote sa stretávame s prípadmi, kedy osoby bez toho, aby mali
ukončenú aspoň základnú školu a bez
reálnych základov
ovládania
čítania,
úspešne získavajú
vodičské oprávnenia
mnohokrát s rôznymi pochybnosťami.
„V takýchto prípadoch je aj zvýšené
riziko korupčného
správania pri žiadostiach o vydanie
vodičského oprávnenia osôb bez
schopnosti alebo
so zníženou schopnosťou čítať,“ myslí
si. Na druhej strane
podľa nej takýmto
krokom budú mladí
motivovaní
skončiť aspoň základnú
školu.
Novela teda zavádza povinnosť minimálneho vzdelania
3
na vydanie vodičského oprávnenia,
a to dosiahnutie nižšieho stredného
vzdelania, čo v praxi znamená ukončenie minimálne 9. ročníka základnej
školy. Podobnú právnu úpravu majú
aj v zahraničí, minulý rok podobnú
podmienku na získanie vodičského
oprávnenia zaviedli aj v Maďarsku.
Ako tento návrh hodnotí Mgr. Vladimír Šandala, majiteľ prešovskej autoškoly? „Akurát som pozeral túto informáciu v televízii. Priznám sa, nie
veľmi s tým súhlasím, môže to byť
trochu pritiahnuté. Niekto môže
dobre čítať a písať, no jednoducho
mu nejde matematika či chémia
a neprejde do deviateho ročníka.
Skôr by som toto rozhodnutie posunul na lekársku prehliadku, keď
už skúšajú farbocit, tak nech tam
zakomponujú nejaké testy, ktoré preveria aj takúto spôsobilosť.
Poznám chlapca, bol lajdák, ledva
prechádzal z ročníka do ročníka
a pritom mal doma toľko kníh na čítanie, že sa ledva mohol pohybovať
po svojej izbe. Miloval čítanie, no
školu nemal rád,“ dodáva Mgr. Vladimír Šandala.
4
publicistika
Čo musia
obsahovať
lekárničky?
(msch) - Lekárnička v aute je povinná.
V prípade, že ju nemáte, hrozí vám
pokuta. Zvlášť v týchto dovolenkových
dňoch si na ňu posvietia policajti!
Celý tento týždeň sa v Prešove
a okolí kontrolujú autolekárničky.
Na vodičov a ich povinnú výbavu si
posvietia nielen policajti, ale aj pracovníci Slovenského červeného kríža.
V každodennej premávke sa, bohužiaľ, nevyhneme nehodám, úrazom
a zraneniam a preto je autolekárnička
jedným z najdôležitejších prvkov povinnej výbavy. Včasnou a správne poskytnutou prvou pomocou môžete aj
vy zachrániť ľudský život. „Preventív-
ne akcia v spolupráci s pracovníkmi
Slovenského červeného kríža na
území Prešovského kraja sa koná už
od pondelka,“ informoval kpt. Mgr.
Daniel Džobanik, hovorca KR PZ v Prešove. Spresnil aj dôvod, prečo. „Akcia
je zameraná na preverenie úrovne
vedomostí vodičov z poskytovania
prvej pomoci v súvislosti s cestnou
premávkou, obsah a druhy lekárničiek pre cestnú dopravu.“
Lekárničky na poskytnutie
predlekárskej pomoci sa
delia na motolekárničky,
autolekárničky pre osobnú
a nákladnú dopravu,
autolekárničky pre hromadnú
dopravu. Zabudnúť nesmiete
ani na kartu prvej pomoci.
Karta prvej pomoci je
rýchly a jednoznačný návod
pre účinné poskytnutie
predlekárskej prvej pomoci.
Jednoduché grafické
vyobrazenie a jasné pokyny
nám v týchto situáciách
výrazne pomôžu.
www.povecernik.sk
trojrohú šatku,
rukavice gumové jednorazové,
náplasť hladkú,
resuscitačné rúško s ventilom,
dezinfekčný roztok v originálnom
balení.
Autolekárnička pre osobnú
a nákladnú dopravu musí
obsahovať:
sterilnú hydrofilnú skladanú gázu,
dezinfekcný roztok
s rozprašovacom v originálnom
balení,
resuscitačné rúško s ventilom ,
izotermickú polyesterovú fóliu,
trojrohú šatku,
rukavice gumové jednorazové,
PVC rúško,
náplasť hladkú,
sterilný hotový obväz,
náplasť s vankúšikom,
Motolekárnička musí obsahovať:
nožnice nehrdzavejúce,
sterilnú hydrofilnú skladanú gázu,
zatváracie špendlíky,
sterilný obväz,
obväz hydrofilný sterilný,
sterilný hydrofilný obväz,
obväz hydrofilný sterilný,
náplasť s vankúšikom,
ovínadlo pružné elastické.
Pozor na exspiráciu
Autolekárnička po záruke vám
môže narobiť poriadne problémy. Po
prvé, neprešli by ste cez technickú
kontrolu a policajti vám naparia pokutu. Lekárničky sú povinnou súčasťou
výbavy áut. Polícia sa zameriava ale aj
na dátum životnosti. Platnosť je napísaná na obale lekárničky. Staré autolekárničky môžete odniesť aj do lekárne. „Odniesla som starú do lekárne
a tam mi vybrali to, čo ešte môžem
použiť v domácnosti a ostatné veci,
ktoré sú po exspirácii dali mimo,“
porozprávala nám svoju skúsenosť
Martina Maťašovská. „Nová lekárnička ma vyšla približne desať eur,“
dodala Prešovčanka.
www.povecernik.sk
Chystáte sa na dovolenku
k moru alebo do exotických
krajín, kde pouliční umelci
bežne ponúkajú dočasné
tetovanie „black“ henou? Ak
chcete henu, dajte si ale pozor
na to, akou vás tetujú. „Black“
hena môže totiž spôsobiť
vážne zdravotné problémy.
Symptómy sa prejavia až
o niekoľko dní.
5
publicistika
lecké farbenie kože – „body art“. Toto
využitie sa neskôr rozšírilo do Európy.
Do Ameriky sa hena dostala ako vzácna a exotická rastlina až na začiatku 20.
storočia. Donedávna sa hena exportovala väčšinou z Egypta. V súčasnosti
sa pestuje na komerčné účely najmä
v západnej Indii, Pakistane, Maroku,
Jemene, Iráne, Somálsku, Sudáne
a Lýbii a najväčšie
množ-
Alergia sa prejaví
aj po týždňoch
Pridané látky k originálnej hene sú
tak silné, že niekedy ani samotnú henu
neobsahujú. „Black henna tattoo“ má
iba dočasný efekt a v poslednom období je v Európe letným fenoménom.
Paradoxné je to, že alergie sa dostavia
zvyčajne až po návrate domov. „Farbivá, ktoré sa
do heny pridávajú,
môžu spôsobiť
Škodlivé?
Veď je to
prírodné
Nie všetko, čo je
prírodné, je aj zdravé. Hena sa stala
naozaj obľúbenou
atrakciou v dovolenkových destináciách. Hlavne
deti sa dajú radi
tetovať. Môžu si
vybrať „dočasné“ tetovanie,
aké si inak mohli
dovoliť až v dospelosti. Niektorí
dovolenkári radšej pred klasickou
ihlou uprednostnia
farbu. Hena je dva až
šesť metrov vysoký krík
alebo malý strom, ktorý
rastie v horúcom a suchom
podnebí. Má pôvod v tropických a subtropických oblastiach
Severnej Afriky, na Strednom východe a v Južnej Ázii. Rastlina obsahuje
červeno oranžové farbivo, lawsone,
ktorý sa tvorí hlavne v listoch. Listy
heny sa zbierajú, sušia a melú. Lawson totiž reaguje s keratínom pokožky a mení sa na oranžovohnedú farbu.
Táto schopnosť sa využíva na farbenie
kože, vlasov, nechtov, látok, hodvábu,
kože a vlny.
Hena z Egypta
Existujú dôkazy, že už v Egypte sa
hena pravidelne používala na kozmetické účely - na farbenie vlasov a ume-
vami. Reakcie organizmu na tieto
látky môžu byť ohraničené miestom aplikácie, alebo sa prejavia na
väčšej ploche, ba dokonca na celom tele. Môžu byť také silné, že si
vyžadujú lekárske ošetrenie, ba až
hospitalizáciu. U niektorých jedincov môžu spôsobiť precitlivenosť,
ktorá môže prerásť do alergickej
kontaktnej dermatitídy na všetky
spotrebiteľské výrobky ako guma,
oblečenie, topánky, farby na vlasy
a podobne obsahujúce tieto látky,
ale i na výrobky obsahujúce príbuzné látky, ako sú výrobky na ochranu pred slnečným žiarením alebo
určité lieky,“ upozornil na vedľajšie
účinky čiernej heny Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Prešove.
Väčšinu dovolenkárov vracajúcich
sa z Egypta spoznáte aj podľa tetovania henou. „S dcérou sme nemohli
odolať a na pláži sme si dali tetovanie henou. Žiadne alergie sme
nemali, ja som si dokonca práškovú henu doniesla domov a stále ju
používam. Akurát čo vám hrozí, že
natrafíte na muža, ktorý absolútne
nevie maľovať, no nejako sa živiť
musí. Známej sa to „pošťastilo“, tetovanie na nohe mala naozaj otrasné,“ dodáva Prešovčanka Alena J.
Rozdiel
medzi „natural“ henou
a „black“ henou
stvo sa dopestuje v oblasti Rajastánu
v Indii. Hena má schopnosť farbiť na
jeden druh farby, avšak v kombinácii
s inými látkami, a to syntetickými farbami, soľami kovov a inými rastlinnými farbivami vytvára širokú farebnú
škálu a ponúka sa pod názvami „červená hena“, „čierna hena“, „neutrálna
hena“. Podľa Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Prešove je
nebezpečná práve tá čierna.
„Natural“ (prírodná) hena varíruje
od zelenohnedej po tmavo hnedú
farbu. Ak je farba na
dočasné tetovanie tmavšia (čierna),
s najväčšou pravdepodobnosťou
je prifarbená, teda
„black“ hena..
rôzne alergické
reakcie, ktorých
symptómy
sa
prejavia okamžite
alebo až po niekoľkých dňoch, väčšinou
po troch až dvanástich
dňoch. Prejavujú sa začervenaním, svrbením, pálením
pokožky, vznikom tmavých škvŕn,
pľuzgierov alebo trvalými pigmentovými zmenami pokožky a jaz-
6
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Chceš ísť do Maxtábora? Využi šancu a uži
si týždeň skvelej zábavy. K tomu ti pribalia
aj lístky do AQUAPARKU!
Chcete sa hrať? Chcete si nájsť
nových kamarátov? Chcete sa
naučiť po anglicky? To všetko je
možné v dennom Maxtábore. Ten
funguje už štvrtý rok nielen pre
najmenších. O tom, čo môžete
v tábore zažiť, či naučiť sa, sa dozviete
z rozhovoru s Mgr. Tatianou Múdrou,
marketingovo-prevádzkovou
manažérkou Zábavno - obchodného
centra MAX.
* Maxtábor začal svoju už úspešnú
štvrtú sezónu. Ako sa to celé
začalo?
- Pred štyrmi rokmi sme sa rozhodli
založiť Maxtábor. Projekt Maxtábor
je jedinečný... V obchodných
centrách na Slovensku podobné
tábory nefungujú. Keďže už štvrtý
rok spolupracujeme aj s anglickou
jazykovou školou Hellou, rozhodli
sme sa pre organizáciu v spoločnej
réžii. Jazyková škola má v našom
centre aj svoj anglický klub, kde sa
dá za dobrú cenu naučiť hovorovú či
biznis angličtinu.
* Dôležité je hlavne vedieť kedy.
V akých termínoch sa teda Maxtábor
otvára?
- Cez leto sme naplánovali štyri
turnusy. Prvý už prebieha, druhý začína
v pondelok 16. júla. Potrvá do 20. júla.
Ďalšie dva termíny sú augustové. Deti
k nám môžu prísť od 6. do 10. augusta
alebo od 13. – 17. augusta.
* Pre akú vekovú kategóriu detí je
určený?
- Tábor je pre deti od 5 do 14 rokov.
Jeho výhoda je v tom, že deťom
sa jednak vyplní prázdninový čas
a súčasne sa zdokonalia v angličtine.
Ponúkame aj kratšie pobyty. Nielen
celotýždenné. Ak chce rodič dieťa
umiestniť do nášho tábora napríklad
len na dva dni, je to možné.
* Takže v obchodnom dome budú deti
celý deň?
- Je to denný tábor, funguje
v týždenných turnusoch, od pondelka
do piatka. Deti majú zabezpečenú
celodennú stravu. Prichádzajú na
deviatu hodinu a fungujú tu do
piatej. Všetky aktivity sú v angličtine.
Samozrejme, deti nie sú dennodenne
zavreté vo vnútri. Závisí to od
počasia. Pripravených je pre mne
veľa zaujímavých aktivít vo vnútri aj
vonku.
* Naozaj sa v tábore komunikuje len
v angličtine?
- Väčšinou. Niekedy dokonca u nás
hosťujú aj zahraniční lektori. Deti sa
„učia“ formou workshopov . Teda
nie cez knihy, ale prostredníctvom
zábavných hier. Dôležitá je najmä
konverzácia. Lektori sa snažia s deťmi
komunikovať výlučne po anglicky
pri všetkých aktivitách. Aj keď idú do
kina, či na obed.
*A čo šport. Deti sa v lete nechcú
učiť, chcú sa hrať.
- Samozrejme, mysleli sme najmä
na to. Maxtábor je založený práve
na princípe škola hrou. Ak počasie
dovolí, tak deti idú von. Chodievajú na
kúpalisko, na korčule... Nezdržiavajú
sa len v Max- e. Ale v prípade zlého
počasia ZOC Max ponúka široký
záber športových činností, ktoré sa
dajú robiť vo vnútri. Deti sa môžu
korčuľovať aj v posilňovni.
* Takže v cene sú naozaj zaujímavé
veci. Celodenná strava, kúpalisko,
Cinemax, anglický kurz... Zabudla
som na niečo?
- Deti si veľmi obľúbili karaoke. A čo
asi bude zaujímať rodičov je to, že
v cene pobytu je zahrnuté aj úrazové
poistenie.
* Ponuka je naozaj bohatá. Čaká na
deti ešte nejaké prekvapenie?
- Ak by sa to všetko niekomu zdalo
málo, môže súťažiť ešte aj o lístky do
Aqua City v Poprade. Ak sa prihlásite
na hociktorý turnus najneskôr do 13.
júla, budete zaradený do žrebovania
o vstupenky pre celú rodinu. Prihlásiť
sa dá aj na webovej stránke www.
zocmax.sk alebo na www.hellopo.sk. Cena pobytu na celý týždeň od
pondelka do piatku je 79 eur. Cena za
jeden deň je 18 eur.
Michaela Schifferová
Foto: archív ZOC MAX
Európania môžu kyticou kvetov poďakovať
europoslancom, že zrušili ACTA
Toute L‘Europe, prvý francúzsky
informačný server zameraný na
európske záležitosti vo včerajšom
ozname cez informačnú sieť Twitter
vyzval Európanov, aby kyticou
kvetov poďakovali tým poslancom
Európskeho parlamentu (EP), ktorí
hlasovali za odmietnutie Obchodnej
dohody proti falšovaniu (ACTA). Server
Toute L‘Europe sa odvoláva na iniciatívu
švédskeho veľkopodnikateľa Rickarda
Falkvinga,
zakladateľa
Švédskej
pirátskej strany. Ten v uplynulých
mesiacoch
neúnavne
burcoval
Európanov, aby sa vo veľkom obracali
na europoslancov a protestovali proti
ACTA - prostredníctvom elektronickej
pošty, telefonátov, faxov, esemesiek
a tiež vo forme pouličných protestov
a osobných návštev poslancov.
Falkvinge sám, už v nedeľu (8.7.)
prostredníctvom serveru TorrentNews
vyzval európsku verejnosť, aby masovo
kontaktovala europoslancov, ktorí sa
začiatkom tohto týždňa zúčastňujú na
pracovných výboroch v Bruseli, a ako
prejav vďaky za hlasovanie zo 4. júla,
keď europarlament odmietol ACTA,
im zaslala kyticu kvetov. „Dňa 4. júla
oni zabili dohodu ACTA. 478 hlasmi
proti 39. Ukážme teraz našu vďačnosť,
že vypočuli hlas Európanov. Prečo
im neposlať kyticu kvetov?“ uviedol
Falkvinge vo svojej nedeľňajšej výzve.
A dodal, že k tomuto zatiaľ ešte nikdy
nedošlo. K preukázaniu vďaky zo
strany bežných ľudí voči poslancom
EP. Francúzky server Toute L‘Europe
včera uviedol, že ešte stále je čas na
takýto čin, lebo europoslanci zasadajú
vo výboroch až do stredy (11.7.)
a donáška kvetov sa dá uskutočniť aj
cez internet. Informačný portál preto
navrhuje vybrať si najskôr niektorého
zo 478 europoslancov, ktorí odmietli
ACTA, potom cez internetové stránky
bruselských kvetinárskych služieb
ako napríklad Interflora belges,
EuroFlorist či FloraQueen objednať
si kyticu kvetov, ktorá sa dá zaplatiť
online a poslať ju následne na adresu
EP v Bruseli (Rue Wiertz 60, 1047
Brusel) na meno vybraného poslanca
či poslankyne. Falkvinge odporúča
ku kytici kvetov dodať malý lístoček
s textom „Ďakujeme, že ste hlasovali
proti ACTA“. Aby europoslanci neboli
prekvapení tou záplavou kvetov.
(tasr)
7
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Bakalárčekovia a magisterčekovia
už budú o chvíľu promovať
S indexom v ruke si v piatok prídu po titul
Deti si okúsili, aké to je sedieť
v prednáškovej miestnosti pre
vysokoškolákov.
ročníka prešovskej detskej univerzity,
deti navrhli logo univerzity a dokonca
aj hymnu. Aj počas 5. ročníka deti
študujú v dvoch študijných stupňoch
„bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ)
a „magisterček“ (žiaci 5. – 8. ročníka ZŠ,
resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných
gymnázií). Svoj päťdňový študijný
pobyt na univerzite začali študenti
spoločne slávnostnou imatrikuláciou,
kde im boli odovzdané indexy, do
ktorých si zapíšu ponúknutý študijný
program pre „bakalárčekov“ alebo
„magisterčekov“.
Poklady prírody
(msch) - Detská univerzita Prešovskej
univerzity opäť otvorila svoje brány.
V poradí už piaty ročník sa začal
v pondelok. Priestory univerzity sa
zaplnili prázdninujúcimi školákmi,
ktorí si prišli po svoj titul. Ten si však
musia zaslúžiť. Zadarmo to nebude.
Už po piatykrát
Prešovskú
detskú
univerzitu
organizuje Centrum celoživotného
a kompetenčného vzdelávania
Prešovskej
univerzity
spolu
Slávnostná imatrikulácia sa deťom páčila.
s Kabinetom výskumu detskej reči
a kultúry Pedagogickej fakulty,
v spolupráci s ostatnými fakultami
Prešovskej univerzity už od roku 2008.
Projekt umožňuje letné prázdninové
vzdelávanie pre zvedavé deti vo
veku od 7 do 14 rokov. Už počas 1.
Prírodovedne a spoločenskovedne
orientované
prednášky
zamerané
na poznávanie osobitostí prírody
Prešova a jeho okolia vedú renomovaní
vysokoškolskí pedagógovia, ako aj
známe osobnosti z kultúry a médií.
Hlavnou témou 5. ročníka detskej
univerzity sú „Poklady prírody“.
Tento rok dominujú prednášky
a semináre z prírodovedných disciplín
a environmentálnej oblasti. Na
záver svojho pobytu deti vypracujú
absolventskú prácu a na slávnostnej
promócii im rektor Prešovskej univerzity,
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., odovzdá
diplom a udelí titul „bakalárček“, resp.
„magisterček“.
Foto: Viktor Zamborský
8
ponuka práce
www.povecernik.sk
výber z evidovaných voľných
pracovných miest v okrese prešov
úpsvar prešov, aktualizovaný k 9. 7. 2012
P.þ.
Nazov VPM
Pocet
VPM
Nazov Zamestnavatela
Adresa Pracoviska
Kontakt
Vhodne
pre ABS
Vhodne
pre ZP
0903630994,
Matejová
Nie
Áno
2, 4,
2,
1
krajþírka
1
Slávka Matejová, Moletka Levoþská 2, Prešov, 08001
módny salón
2
krajþírka
3
ALUTEX, s. r. o.
Solivarská 28, Prešov 5,
08005
Nie
Áno
4
pomocný kuchár
1
Svetlana Jordán
Šebastovská 23, 08001
Áno
Áno
5
pomocný pracovník
vo výrobe
1
AL - MI, s.r.o.
Volgogradská 13, Prešov,
08001
6
pomocný robotník v
autoumyvárni áut
1
Peter Tobiaš
ýapajevova 40, Prešov,
08001
7
predavaþka v
novinovom stánku
1
Silvia Kulíková
8
predavaþka v
novinovom stánku
1
9
šiþka, krajþírka
1
Vodicske
Opravnenie
Znalosti
PC
Znalosti
Jazyk
Stup Doba
Vzdel Praxe
1,
WORD,
Internet,
EXCEL,
Nie
Áno
Nie
Áno
2,
Teriakovce 26, Prešov 5,
08005
Nie
Áno
4,
Martina BeĖková
Bažantia 1477/15, Prešov 1,
08001
Nie
Áno
3,
AL - MI, s.r.o.
Volgogradská 13, Prešov,
08001
Nie
Áno
2,
0918504271,
Tobiaš
4, ,
1,
CAUNER, s.r.o.
Jelšová 24, Prešov, 08001
Nie
Nie
3,
11 þašníþka
1
HELP JOZEF HREHA,
s.r.o.
Fintická 8, Prešov 6, 08006
Nie
Nie
4,
10
Iveta Dvorská - O.D.I.
STAVEBNÁ
SPOLOýNOSġ
Obrancov mieru 4675/6,
Prešov 1, 08001
Nie
Nie
2,
BILLA s.r.o.
Petrovany-Vysielaþ 788,
Petrovany, 08253
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
3,
Nie
Nie
2,
3,
8,
4
15 krajþírka
5
EGOTEX, s.r.o.
Masarykova 22/A, Prešov 1,
08001
16 kuchár
1
Ovþia farma Proþ, s.r.o.
Bardejovská 496/17,
Kapušany pri Prešove,
08212
17 kuchár
2
ITALYSLOV s. r. o.
Floriánova 5, Prešov, 08001
18 kuchár/ka
1
ROSSELA, spoloþnosĢ s
ruþením obmedzeným
Prešov
Jarková 43, Prešov, 08001
19 kuchár/ka
1
SOJKA, s.r.o.
Duchnoviþovo nám. 1,
Prešov 1, 08001
20 kuchár/ka
1
HELP JOZEF HREHA,
s.r.o.
Fintická 8,Prešov, 08001
22 murár
4
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov, 08001
23 murár
5
Iveta Dvorská - O.D.I.
STAVEBNÁ
SPOLOýNOSġ
24 obchodník - predajca
1
26 obchodný zástupca
7560138,
Ilþinová
0903259958,
Nannavecchia
iný,
2,
1,
2,
ruský,
ukrajinský,
2,
1,
Nie
Nie
2,
0948713712,
Sabová
Nie
Nie
2, 4,
[email protected],
Matij
Nie
Nie
Obrancov mieru 4675/6,
Prešov 1, 08001
Nie
Nie
VUKOV EXTRA, a.s.
Volgogradská 13/A, Prešov
1, 08001
Nie
Nie
1
KAMA PREŠOV, s.r.o.
Strojnícka 13, Prešov 6,
08006
Nie
Nie
1
TVAREKO s.r.o.
Royova 16, Prešov 5, 08005
Nie
Nie
4,
29 pokrývaþ striech
2
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov, 08001
Nie
Nie
2,
1,
31 predavaþka
1
Renáta Kleinová Gargamelov svet
Ćumbierska 6906/24,
Prešov 1, 08001
Nie
Nie
2,
1,
32 realitný maklér
3
KING REAL s.r.o.
Kendice 394 , Kendice,
08201
Nie
Nie
Internet,
WORD,
4,
Áno
Nie
iný,
2,
0,
Pyramida
Cenkros,
6,
2,
2,
1,
6,
1,
28
operátor betónovej
výroby
[email protected],
Vojteková
[email protected],
Matij
0948393413,
ýuha
B,
2,
3,
B,
33
servisný technik
hracích automatov
1
BI&BI, spol. s r.o.
Jilemnického 1B, Prešov 1,
08001
34
stavebný rozpoþtár,
cenár, kalkulant
1
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov, 08001
[email protected],
Matij
Nie
Nie
B,
35 stavebný tesár
2
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov, 08001
[email protected],
Matij
Nie
Nie
B,
technický pracovník 36 operatívne riadenie
výroby
1
ProTech Service, s.r.o.
K Surdoku 35, Prešov,
08001
0905710573 /
0517710573,
Ing.PaĐo
Nie
Nie
37 úþtovníþka
1
NEXTECH, s.r.o.
Hlavná 72, Prešov, 08001
[email protected],
Matij
Nie
Nie
anglický,
WORD,
úþtovníck
e
programy,
anglický,
VP sk. E, 2-roþná prax, vyuþ.
automechanik. Oprava nákl. automob.zn.:
VOLVO, IVECO, RENAULT.
Kontakt na t.þ. 0907 702 033, p.
Caunerová.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0948713712, p.
Havrilová.
Kamenár s praxou, prevažne interiérové
práce. T.þ. 0904 075 812, p. Dvorská.
Presná práca a zodpovedný prístup.
Výkon práce: SR, ýR.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected]
Šitie odevov technológiou Cornelliani, 2
€/normohodina. Prac. doba: 6.00- 14.30
hod.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0905273675, p.
Gamþík. ZnalosĢ ruského a ukrajinského
jazyka. Špecialista na ukrajinskú kuchyĖu.
2-zmenná prevádzka: 9.00-17.00/ 15.0023.00 hod.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0905867925.
Vyuþenie v odbore a prax min. 3 roky
podmienkou.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0948441274, p.
Seman. Vyuþenie v odbore a prax 8 rokov
podmienkou.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0948713712, p.
Havrilová.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Prax 3 roky. VP sk. B.
Výkon práce SR, ýR. Murár s praxou,
potrebné þítaĢ výkresy.
2,
WORD,
Len pre obþanov so ZP nad 41 %. HlásiĢ
sa telefonicky na þ.t. 0918 504271. VP sk.
B - výhodou. Pomocné práce pri umývaní
osobných automobilov.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0915889590.
Len pre obþanov so ZP nad 41 %. Výkon
práce: Sídl. Sekþov.
Len pre obþanov so ZP nad 41 %. HlásiĢ
sa telefonicky na þ. 0905953166, p.
BeĖková.
VPM pre obþana so ZP nad 41%.
1
14 kompletár tovaru
Len pre obþanov so ZP nad 41%.
Zákazkové šitie.
Šitie Đahkej konfekcie. VPM len pre
obþanov so ZP nad 41 %. Vyuþená. príp. s
praxou.
Len pre obþanov so ZP nad 41%.
VPM pre obþana so ZP nad 41%. Výroba
reklamy (tlaþ, finalizácia). Práca s PC.
Ovládanie programu Corel výhodou.
2,
automechanik
10 nákladných
automobilov
13 kamenár
Poznamka
8,
2,
6,
1,
Analýza trhu, komunikácia s partnermi,
vyhĐadávanie nových zákazníkov. HlásiĢ
sa telefonicky na þ. 0517710358, Ing.
Palovþíková.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] VP sk.B,
komunikatívnosĢ, spoĐahlivosĢ. OblasĢ strešná krytina.
Operátor betónovej výroby. Vzdelanie:
odbor: mechanik-nastavovaþ. 3 r. praxe.
Preukaz na VZV, zvár.preukaz alebo
strojnícky preukaz, vítaný. ZaslaĢ životopis
na mai: [email protected] alebo
kontakt na t.þ.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Pokrývanie striech,
montáž krovu. VP sk.B.
HlásiĢ sa telefonicky na þ. 0910936661, p.
Kleinová. Predaj potravín a drogérie v
obci Svinia. Výhodou bydlisko v okolí.
Práca s registraþnou pokladĖou.
Podmienkou je evidencia na ÚP znevýhodnený uchádzaþ.
Výkon práce: Vranov n. TopĐou, Košice,
Stará ďubovĖa. Kontakt telefonicky, príp.
mailom: [email protected]
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Základy elektrotechniky,
manuálna zruþnosĢ, VP sk.B. Výkon
práce: Prešovský kraj. Len pre
absolventov škôl, bez praxe.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Rozpoþty stavieb,
fakturácia. ZnalosĢ PC - Cenkros. VP sk.
B.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Montáž krovu podĐa
výkresovej dokumentácie. VP sk.B.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected], alebo
kontakt telefonicky na þ. 0517710573,
0905710573. Vzdelanie: VŠT-strojnícka
fakulta, odbor strojárska výroba. ZnalosĢ
technologických procesov stroj. výroby.
Životopis zaslaĢ mailom na:
[email protected] Vedenie podvojného
úþtovníctva, mzdy.
aktuálne informácie o konkrétnych ponukách na www.upsvarpo.sk
www.povecernik.sk
/1201633/ Kúpim 2 alebo 3-izbový byt s loggiou
v Prešove, nie na prízemí. Prípadné dlhy vyplatím.
Najnižšia cena rozhoduje. T. č. 0903 360 600
/1201635/ Predám lukratívny pozemok so starým
domom a garážou zaujímavo situovaný časť Prešov - Solivar, terasový s výhľadom na okolie, všetky
siete, oplotený, dom a prísl. v cene pozemku. Cena
dohodou za m2. T. č. 0949 391 842
/1201574/ Potrebujete niečo kúpiť z kuchynky,
papiernictva resp. pre ľaváka? 30-percentná zľava na všetko! Navštívte našu predajňu Kuchynka,
papiernictvo a obchod pre ľavákov na ul. Hlavná
68, prístup možný aj od Slovenskej 13. Tešíme sa
na Vašu návštevu.
/0505136/ Prenajmeme výrobné alebo skladovacie priestory 300 m2 a 430 m2 na Budovateľskej ul.
Výhodná cena. T. č. 0905 703 708
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie syna)
hľadám podnájom (najlepšie dlhodobo s možnosťou neskoršieho odkúpenia RD) v rodinnom dome,
3 - 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na
sadenie (od 1 000 m2). Lokalita: Kapušany (najl. ul.
Slovenská, Kráľovská), Nižná Šebastová, Ľubotice...
T. č. 0903 54 10 35
/1201600/ Prenajmem 2-izbový byt na ulici Obrancov mieru č. 1. Volať po 17. h. T. č. 0907 399 381
/1201620/ Dám do prenájmu 1-izb. byt v centre
mesta. T. č. 0918 849 225
/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3 eurá. V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM.
Tel. 0915 863 227, 0911 168 982
/1201640/ Stredná odborná škola podnikania,Masarykova 24, Prešov odpredá prebytočnú šijaciu
a žehliacu techniku. Informácie na t. č. 051/77 33
413, 0903 575 875 alebo osobne.
/1102505/ Predám 17,8 á stavebný pozemok v centre obce Červená Voda (pri Sabinove). Pozemok
má vlastnú studňu a sú dostupné všetky IS. Cena
10 eur/m2 - dohoda možná. T. č. 0908 448 458
/1201588/ Predaj garsónky na Sídlisku III. Rozloha
28 m2, pôvodný stav, 1. poschodie (nie prízemie),
cena 23 900 eur. T. č. 0918 590 890, Prostějovská
ulica, výhľad na Bikoš.
/1201636/ Predám starší rodinný dom, murovaný,
s novou strechou v tichej lokalite Orlov okr. St. Ľubovňa. T. č. 0905 347 213
/1201638/ Predaj tehlový 3-izbový byt v širšom
centre, Škultétyho ul, zateplený, komplet plast.
okná, pláv. podlahy, balkón, posch. 1/4, nie prízemie. Rozloha 54 m2 + 8 m2 pivnica. T. č. 0905 339
388. Cena: 46 900 eur. Samostat. ohrev vody, vl.
kúrenie.
/1201623/ Predám RD, stavebný pozemok a 1 1/2izbový byt. T. č. 0948 009 547
/1201624/ Predám rodinný dom 100 m2 vo Veľkom
Šariši v zastavanej časti mesta na pozemku o rozlohe 1905 m2 s dostupnými všetkými IS. Tel. kontakt:
0949 876 370
/1201627/ Predám 2-izbový byt na Sídlisku II, rekonštruovaný komplet, jadro, okná, drevená poslaha, stierka, zariadený na druhom poschodí, všetko
stavané na mieru. T. č. 0915 272 900
Každý deň
na letné
kúpalisko
U KOMIŇARA
Stačia ti len plavky! Od nás máš
každý deň zdarma vstupenku
na Letné kúpalisko
na Sídlisku III a k tomu aj kupón
na zľavu pri kúpe pizze!
/1200582/ Prijmeme mužov a ženy do reklamného
oddelenia a na rozvoz. Osobné auto podmienkou.
T. č. 0948 511 962
/1201596/ Hľadám pomocnú silu do kuchyne.
Nástup ihneď. Reštaurácia Trattoria. T. č. 0917 430
445
/1201605/ Hľadáme opatrovateľku k dôchodkyni
v Prešove na pomoc s nákupmi, upratovaním a varením. T. č. 0904 058 560
/1201611/ Hľadám brigádu. Som zručný a zodpovedný. T. č. 0904 333 981
/1201618/ !!!JE TU LETO A S NÍM PRIŠLA PRÁCA
A BRIGÁDA!!! V rámci spustenia letných akcií
a nárastu objednávok, TELEKOM v Prešove
ihneď prijíma komunikatívnych ľudí do svojho mladého pracovného kolektívu. Plat 1000
eur, možnosť ubytovania a firemného auta.
MATURANTI ŠANCA PRE VÁS!!! Tel. číslo 0911
360 059
/1201619/ Práca!!!
Partner RWE Gas Slovensko Prešov
hľadá ambicióznych, komunikatívnych ľudí
s chuťou pracovať na pozíciu obchodného reprezentanta.
Podmienky: - ukončené stredoškolské vzdelanie
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
Plat: 800 - 1000 eur
Úspešní uchádzači výberového konania absolvujú bezplatné zaškolenie, firemné auto, možnosť
ubytovania. Výberové konanie si dohodnite na tel.
čísle 0903 668 400
/1201632/ Firma Reppal, s. r. o. - ponúka prácu
pre servisného technika na opravu elektrického
ručného náradia. Telefonický kontakt: 0915 959
595
/1201637/ Firma Indoor systems prijme do prac.
pomeru nábytkových stolárov, sklenárov. Bližšie
info na tel. č. 051/77 333 20. Podmienky: nábytkový stolár - nutné vedieť rezať na formatovacej píle,
nutné vedieť spracovať porezový plán.
/1201602/ Predám stavebný pozemok na konci
obce Svinia (smer Lažany - Dudkovská ulica), 3798
m2, všetky inž. siete na hranici pozemku.Asfaltová
prístupová cesta. Cena je 22 990 eur. T. č. 0903 360
600
/1201609/ RD na predaj, vhodný aj na podnikateľskú činnosť, blízko centra (cca 10 min.). Cena 120
000 eur. Kontakt: 0908 037 012, 0910 998 587
9
inzercia
/1201613/ Darujem biele mačiatko, má 2 mesiace,
odčervené, už samostatne papká a chodí na záchodík. T. č. 0918 810 220
Prešovský večerník v spolupráci s Dobro s.r.o.
pripravil pre čitateľov veľkú letnú súťaž Každý
deň na kúpalisko! Až do konca sezóny nájdete
v našich novinách uverejnený kupón, vďaka
ktorému môžu získať dvaja výhercovia každý
deň po jednej voľnej vstupenke. Stačí, keď nám
ho aj s uvedením vášho mena a adresy doručíte do redakcie na Jarkovú ul. č. 2 najneskôr do
troch dní od dátumu uverejnenom na kupóne.
Meno víťazov uverejníme hneď na druhý deň.
Dnešnými výhercami sú: Jozef Palgut, 17. novembra 146 a Mária Hatalová, Tomašíkova
26, Prešov.
Vstupenky si môžu v yzdvihnúť
v našej redakcii.
10
servis na dnešný deň
streda 11. júla 2012
Blahoželáme Milotám, zajtra Ninám
Ženské meno Milota má slovanský pôvod a význam
mena je „milovaná“. Miloty sú príkladom žien, ktoré
sa neboja zodpovednosti a prijmú aj náročnú úlohu, pred ktorou ostatní cúvnu. Majú pevnú vôľu.
Zdanlivo nevyriešiteľný problém ich privedie k ešte
väčšej aktivite. Tieto ženy dôsledne oddeľujú pracovné povinnosti od osobného života. Starostlivo si
chránia svoje súkromie. Iba ťažko ich ovplyvnia iní
ľudia. Majú svoj názor a vedia ho obhájiť. Miloty sú
povestné svojou odolnosťou. Sú schopné pracovať
celý deň a večer sa ešte zúčastniť na podujatí, na
ktorom určite zabodujú. Prepracovanosť sa im však
môže neskôr prejaviť na zdraví. Keďže majú v povahe kus dravosti, ľahko ich môže stihnúť úraz.
katolícky kalendár
sv. Benedikt, opát, patrón Európy, sv. Oľga
Vybrali sme pre vás:
Cinemax: Ako porodiť a nezblázniť sa – komédia, USA,
Muži v čiernom 3 (2D) – sci-fi, USA
televízia
STV 1
05.20 Sila lásky IV. - 06.10 Sila lásky V. - 07.00 Správy
STV - 07.40 Góly - body – sekundy - 07.45 Práca pre
teba - 07.50 Willy Fog: Nečakaná rieka - 08.15 Kúzelné
mestečko - 08.50 Tajomný ostrov - 09.20 Obchod so
šťastím: Svetlo na konci tunela - 09.50 Doktor z hôr: Zlý
deň - 10.40 S Talianom v kuchyni - 11.25 Sila lásky IV.
- 12.15 Takí sme boli: František Kovár - 13.20 Práca pre
teba - 13.30 Divoký anjel - 14.10 Zlomené srdcia - 15.00
Doktor z hôr: Zmysel života - 15.50 Práca pre teba - 15.55
Počasie - 16.00 Správy STV o 16.00 - 16.10 Góly - body
– sekundy - 16.15 Sila lásky V. - 17.05 Vojna kuchárov 17.30 Helicops: Čertov vrch - 18.20 S Talianom v kuchyni
- 19.00 Správy STV - 19.40 Počasie - 19.45 Góly - body
– sekundy - 20.10 Musíš mi veriť - 21.55 Nesmrteľní: Ľúbi
neľúbi - 23.15 Nočné správy - 23.25 Počasie - 23.28 Góly
- body – sekundy - 23.30 Helicops: Čertov vrch - 00.20
Zlomené srdcia - 01.05 Musíš mi veriť - 02.50 Takí sme
boli: František Kovár - 03.55 Dámsky klub
STV 2
06.25 Správy – Hírek - 06.35 Afganistan, po stopách
peňazí - 07.30 Expedícia Červené more: Cesta domov plávanie, lezenie, sedenie - 08.00 Živá panoráma - 08.35
Práca pre teba - 08.40 Moja misia: Cena človeka /Taliansko/ - 09.05 Leto s telkou: Bola raz jedna záhrada - 09.15
Kamarátka pre nás dvoch - 10.15 Fenomén Junior - 11.00
Mojich sedem divov: Alojz Rakús - 11.30 Živá panoráma
- 12.00 ArtSpektrum - 12.05 Spievajte s nami - 12.50 Siesta: Senior klub - 13.15 Rozmar starej dámy - 14.10 Tour
de France - 17.35 Práca pre teba - 17.45 Skryté svety:
Záhrady na vode - 18.00 Dizajn: Lampa Arco - 18.25 6 miliárd názorov - 18.30 Večerníček: Čo rozprávala teta Srna
- 18.45 Test magazín: Vŕtačky - 19.00 Správy STV - 19.40
Správy – Hírek - 19.45 Počasie - 19.50 (Ne)celebrity: Božena Devečková - 20.00 Bude nám horúco? - 21.05 Letné
kino na Dvojke: Viridiana - 22.35 Sféry dôverné - 23.35
Práca pre teba - 23.45 Udalosti ČT - 00.30 Správy STV 01.10 Polnočný ateliér - 01.35 6 miliárd názorov - 01.37
ArtSpektrum - 01.59 Záver vysielania
markíza
06.00 Teleráno - 08.30 Dva a pol chlapa IV. - 08.55 Krok za
krokom IV. - 09.15 Kobra 11 IV. - 11.05 90210: Nová generácia - 11.55 PLÁŽ 33 - 13.00 Škaredá Betty III. - 13.45
Rýchle Televízne noviny - 13.50 Flashpoint: Smrtiaci
výstrel I. - 14.40 Rýchle Televízne noviny - 14.45 Krok za
krokom IV. - 15.10 Priatelia IV. - 15.35 Dva a pol chlapa IV.
- 16.00 Rýchle Televízne noviny - 16.05 NCIS VIII. - 17.00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY - 17.20 POČASIE - 17.25 REFLEX
- 18.00 Bez servítky - 19.00 TELEVÍZNE NOVINY - 20.00
ŠPORTOVÉ NOVINY - 20.10 POČASIE - 20.20 PLÁŽ 33 -
21.30 Rozchod! - 23.35 Nočné Televízne noviny - 00.00
NCIS VIII. - 00.45 Terminátor: Príbeh Sarah Connorovej II.
- 01.30 Hrdinovia III. - 02.10 Crusoe - 02.50 Kobra 11 IV.
- 04.50 TELEVÍZNE NOVINY
doma
05.25 Júlia - Cesty za šťastím - 07.15 Macocha - 08.00
Sudkyňa Hatchettová III. - 08.40 Dr. Oz I. - 09.25 Veštiareň
- 10.25 Joan z Arkádie II. - 11.15 Ezel - 12.15 Sultán - 13.10
Larina voľba - 14.25 O.C. California I. - 15.10 Mladí, krásni, skazení - 16.05 La Tormenta: Pokušenie lásky - 17.00
Keď budeš moja - 17.55 Ženy z rodu Gilmorovcov VI. 18.50 Dharma a Greg V. - 19.15 Frasier - 20.15 Prevtelená
- 22.05 Ezel - 23.05 Bolesti slávnych I. - 00.00 Adela show
- 00.25 Frasier - 01.10 Dr. Oz I. - 01.55 Veštiareň - 02.55
O.C. California I. - 03.40 L.O.V.E. - 04.25 Na streche
joj
05.10 NOVINY TV JOJ - 05.35 KRIMI - 06.05 NOVINY TV
JOJ - 06.30 KRIMI - 07.00 Súdna sieň: Babička, chcem žiť
u otca! - 07.45 Panelák 2010: Vrchná, Rodina - 09.45 Dom
snov I. - 10.45 Kapor na torte II. - 12.00 NOVINY O 12.00
- 13.10 Kosti II. - 14.05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII.
- 15.05 Hawaii 5.0 - 16.00 Profesionáli III.: Bobor je šéf 17.00 NOVINY O 17.00 - 17.30 RISKUJ - 18.00 Súdna sieň:
Za chyby sa platí - 19.00 KRIMI - 19.30 NOVINY TV JOJ
- 19.59 ŠPORT - 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE - 20.20 EXTRÉMNE PRÍPADY: Cigánsky strik - 21.30 Hawaii 5.0 - PREMIÉROVÉ ČASTI - 22.30 Kosti II. - 23.30 C.S.I.: Kriminálka
Miami V. - 01.05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. - 01.45
Zachráň ma VI. - 02.35 District - 03.55 C.S.I.: Kriminálka
Miami V. - 04.35 Nevera po slovensky
joj plus
05.30 Láska a pomsta - 06.20 Moderné veštenie - 07.20
Starý - 08.15 Matlock VI. - 09.15 Diagnóza: Vražda VIII. 10.10 Podvodníci I. - 12.00 M*A*S*H - 13.00 Faktor strachu IV. - 14.05 Takešiho hrad II. - 14.35 Simpsonovci IV. 15.35 Griffinovci I. - 16.05 Futurama I. - 16.30 Cribs - 17.10
Dom snov III. - 18.05 Akty X IV. - 19.00 Faktor strachu IV.
- 20.00 Panelák 2010: Spojenci, Pletky - 22.00 Walking
Dead II. - 23.00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. - 23.45 Mafstory: Stará Balážiková - 00.30 C.S.I.: Kriminálka Miami I.
- 01.10 Cribs - 01.30 Futurama I. - 01.55 Nespravodlivo
odsúdený - 02.40 Diagnóza: Vražda II. - 03.20 Zasľúbená
zem
ta3
07.00 Ranné správy - 07.30 Ranné správy - 08.00 Ranné
správy - 08.30 Ranné správy - 09.00 Správy - 09.30 Šport
+ - 10.00 Správy - 10.10 24 hodín vo svete - 10.30 Správy - 10.40 Štúdio TA3 - 11.00 Správy - 11.10 Štúdio TA3
- 11.30 Správy - 11.45 Motoring - 12.00 Žurnál - 12.30
Portrét - 13.00 Správy - 13.10 Štúdio TA3 - 13.30 Správy
- 13.45 Labyrint - 14.00 Správy - 14.30 Študentskou kamerou - 15.00 Správy - 15.10 Štúdio TA3 - 15.30 Správy
- 15.40 Ekonomika a šport - 16.00 Žurnál - 16.30 Správy
- 16.45 Svet technológií - 17.00 Správy - 17.30 Správy 17.40 Ekonomika a šport - 18.00 Správy - 18.15 Zdravie
- 18.30 Žurnál - 19.00 Správy - 19.10 Štúdio TA3 - 19.30
Správy - 19.40 Ekonomika a šport - 20.00 Žurnál - 20.30
Portrét - 21.00 Správy - 21.30 Správy - 21.45 Biznis - 22.00
Žurnál - 22.30 Šport + - 23.00 Správy - 23.10 24 hodín vo
svete - 23.30 Žurnál
čt1
05.00 McLeodovy dcery VII.: Darovaný kůň - 05.45 Etiketa - 05.59 Studio 6 - 08.30 Paddy: Jarní horečka - 08.45
Matýsek: Matýsku, nakresli mi draka - 09.00 Letohrátky:
Není všechno zlato, co se třpytí - 09.30 Neobyčejné životy - 10.25 Karel Gott 70 - 11.40 Film o filmu: Polski film
- 12.00 Zprávy ve 12 - 12.20 BBV, Předpověď počasí (Praha), Události v regionech plus - 12.30 Bláznivé lásky: Dejte mi kladivo - 13.25 Moje rodina: Smrt nechodí po horách - 13.55 Létající Čestmír: Šest květináčů - 14.40 Bubu
a Filip - 15.05 Darmošlap z Nemanic a princezna - 16.05
Cestománie - 16.35 AZ-kvíz - 17.00 Černé ovce - 17.15 Na
kus řeči - 18.00 Události v regionech - 18.25 Taxík - 18.56
Události za okamžik a počasí - 19.00 Události - 19.50
Branky, body, vteřiny - 19.59 Šťastných deset a Šance
www.povecernik.sk
milion - Sportka a Šance - 20.00 Proč bychom se netopili: Tajemná žebrovka - 20.55 Pošta pro tebe – Návraty
- 21.50 Den D IV. - 22.45 Podfukáři V. - 23.40 Losování
Sportky a Šance - 23.45 Bratři a sestry II.: Domácí fronta
- 00.25 Muž naruby - 01.55 AZ-kvíz - 02.15 Sváteční slovo
geografa Vladimíra Baara - 02.20 Týden v regionech Brno
- 02.45 Týden v regionech Ostrava - 03.15 Straussovský
dekameron - 04.25 Bolkoviny
čt2
05.15 Ilustrované fejetony Ludvíka - 05.25 Rodinné příběhy: Na venkově - 05.59 Dobré ráno - 08.30 Panorama 09.00 Osobnost na Dvojce - 09.05 Olympiáda - 09.35 Magie Venezuely - 10.35 Dance Life Tour 2012 - 11.20 Děti
50. let - 11.45 (Vz)let paní Malé - 12.10 Svět očima Hanzelky a Zikmunda: Krajané v cizině - 12.40 Kam zmizel
ten starý song - 13.20 Trnka z Čech: Rok 1950 byl pro Trnkův ateliér v - 13.35 Dedičstvo - 15.00 Postřehy odjinud 15.10 Architektura - 15.40 Catherine Deneuveová - 16.30
Rodinné příběhy: Na venkově - 17.00 Ozzie - 18.25 Mila,
tisíc a jeden příběh - 18.30 Perly: Drak tříhlavý - 18.45 Večerníček - 18.55 Phineas a Ferb. Řecké závody / Přistihneme je za vás! - 19.25 Příběhy Alfreda Hitchcocka: Šmírák
- 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce - 20.00 Národ
mystifikace - 21.00 Neobyčejné ženy: Wallis Simpsonová
- 21.55 Lištičky - 23.20 Deset let odvahy - Příběh o Falun
Kung: Protest, který změnil Čínu - 23.45 Deset let odvahy
- Příběh o Falun Kung: Mučení a převýchova - 00.15 Objevování Afriky: Národní parky Arusha a Lake - 01.05 Svět
očima Hanzelky a Zikmunda: Krajané v cizině - 01.30 Dedičstvo - 02.55 Pochodeň: Strážce - 03.20 Pochodeň: Nikathlon - 03.45 Zlínský festivalový týden - 04.15 Sabotáž
- 04.40 V zajetí železné opony - 04.55 Pod pokličkou
nova
05.20 Novashopping - 05.59 Snídaně s Novou - 08.55
Krásná mimozemšťanka - 11.15 Tescoma s chutí - 11.40
Lidský terč: Uvězněn - 12.30 Gilmorova děvčata III. - 13.30
Nemocnice Chicago Hope II. - 14.30 Sue Thomas: Agentka FBI - 15.30 Upíří deníky II. - 16.30 Přátelé III. - 17.00
Odpolední Televizní noviny - 17.40 Kriminálka Miami VII.:
Vzkříšení - 18.50 Hospoda: Casanova - 19.30 Televizní
noviny - 20.20 Farma - 21.30 Chlapci a chlapi: Tak přísaháme - 22.50 Noční Televizní noviny - 23.25 Noční jízda
- 01.10 Policejní odznak VI. - 02.05 Novashopping - 02.15
Nemocnice Chicago Hope II. - 03.00 Rady ptáka Loskutáka - 03.55 Pohotovost XV. - 04.35 V dobrém i zlém IV.
- 04.55 Přátelé III.
prima
06.15 Zpravodajství FTV Prima 07.25 Knight Rider
II.: Chyťte zloděje
- 08.35 Kutil Tim
III.: Realita - 09.20
M*A*S*H - 09.50
Policejní bažanti
I.:
Neprůstřelný
- 10.40 Prostřeno!
- 11.30 Diagnóza
vražda I.: Tanec se
smrtí - 12.30 Můj
přítel Monk IV.: Pan
Monk jde na svatbu - 13.20 Specialisté na vraždy II.:
Malý vrah - 14.20
Vteřiny před vraždou: Krevní pouto
- 15.15 Hawaii 5-0:
Vražda ve vlnách
- 16.10 Julie Lescautová IV.: Do třetice všeho dobrého 18.00 Prostřeno! - 18.55 Zprávy FTV Prima - 19.20 Krimi
zprávy - 19.35 Krimi plus - 19.50 VIP zprávy - 20.00 VIP
PROSTŘENO! - 21.20 TOP STAR magazín - 22.25 Slunečno, místy vraždy II.: Město monster - 23.25 Sběratelé kostí IV.: Cestující v mikrovlnce - 00.20 Anatomie lži II.: Miláček - 01.15 Volejte Věštce - 03.00 Anatomie lži II.: Miláček
- 03.45 Česko na talíři - 04.20 Nikdo není dokonalý
11
KULTÚRA
www.povecernik.sk
Baštovanka a mažoretky Flowers na
Europarade 2012 v Suchowoli
SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA BAŠTOVANKY A FLOWERS.
VO FONTÁNE
SCHLADENIE
D.
PRIŠLO VHO
HUDOBNÍCI VYSTUPOVALI NA PÓDIU,
MAŽORETKY PRED PÓDIOM.
(jm) – V poľskom mestečku
Suchowola je dychová hudba
„športom“ číslo jeden. V minulých
dňoch sa tam konal desiaty ročník
festivalu s názvom Europaráda
dychových orchestrov 2012. Na
podujatí sa predstavilo desať
orchestrov. Zoznam účinkujúcich
umelcov bol pestrý. Predstavili
sa muzikanti zo siedmich krajín
dvoch kontinentov – Európy a
Ázie. Z Chlumca nad Cidlinou v
Českej republike, z ruskej Moskvy,
bieloruských miest Minsk a Porec,
litovského Alytusa, ukrajinského
Berdyčiva, domácej Suchowole
a ďalších dvoch poľských
miest Biatystoku a Mikanowa.
Zastúpenie malo aj Slovensko
a to vďaka Mládežníckemu
dychovému orchestru Baštovanka
pri Základnej umeleckej škole
Mikuláša Moyzesa v Prešove
a mažoretkám Flowers. „Dva
roky sme v Suchowoli neboli,
no pozvanie na okrúhle desiate
narodeniny Europarady sme
nemohli odmietnuť,“ dal sa
počuť riaditeľ školy a dirigent
Baštovanky Jozef Kakaščík.
Na rad prídu onedlho ďalšie
vystúpenia. Najbližšie (už po
druhýkrát v tomto roku) vo
Francúzsku.
Českí a nórski genetici našli „genetickú brzdu“ na rakovinové bujnenie
Nekontrolované množenie buniek
rakoviny môže zastaviť „genetická
brzda“, ktorá s pomocou syntetickej
molekuly
opraví
bielkovinu
zodpovednú za rast zdravých
buniek. O objave českých a nórskych
genetikov informoval včera na svojej
webovej stránke denník Mladá fronta
Dnes. Objav už majú patentovaný
a zverejnil ho aj vedecký časopis
Cancer Research. „S pomocou našej
molekuly sa nám podarilo výrazne
znížiť počet i veľkosť nádorov u myší,
ktorým sme predtým implantovali
rakovinu,“ uviedol Ondřej Machoň
z Ústavu molekulárnej genetiky
Akadémie vied ČR. Povedal, že defekty
niektorých bunečných bielkovín vedú
k nekontrolovanému deleniu buniek
a vzniku ložiska primárneho nádoru.
Z neho sa ďalším delením šíria po tele
človeka, kde vytvárajú metastázy.
Českí genetici sa špecificky zamerali
na liečbu rakovinových nádorov
hrubého čreva, keďže Česko obsadilo
v ich výskyte prvé miesto v Európe.
MfDnes cituje štatistické údaje
Českej onkologickej spoločnosti,
podľa ktorej každý tretí Čech na
rakovinu ochorie a každý štvrtý na
ňu zomrie. Vlani lekári zistili vyše
8000 nových prípadov zhubných
nádorov hrubého čreva a konečníka,
takmer 7000 nádorov pľúc a vyše
3000 nádorov obličiek.
(tasr)
CHODCI SO SLÚCHADLAMI V UŠIACH RISKUJÚ PRI PRECHÁDZANÍ CESTY SMRŤ
Umiestnenie povinných varovaní na
slúchadlá mobilov, iPodov a ďalších
prenosných zariadení a vyššie pokuty
pre chodcov, ktorí prechádzajú cez
cestu mimo vyhradené priechody,
by mohli obmedziť alarmujúci nárast
počtu smrteľných obetí na cestách
v najväčšom austrálskom štáte.
Upozornila na to včera lobistická
skupina obhajujúca záujmy chodcov.
V prvej polovici tohto roka bolo na
cestách v Novom Južnom Walese
zabitých 38 chodcov, čo je 80percentný nárast oproti 21 mŕtvym
chodcom v rovnakom období roku
2011. Podľa polície čoraz viac ľudí
pri prechádzaní cez cestu telefonuje
alebo počúva hudbu. „Mnohé z
týchto zariadení sú také hlučné, že
nepočujú, ak na nich niekto kričí
‚Pozor!‘ alebo keď húka siréna,“
vysvetlil predseda austrálskeho
združenia zastávajúceho záujmy
chodcov Harold Scruby. „Ako deti
sme sa učili, že sluch je základnou
funkciou pri prechádzaní cesty.
Treba sa zastaviť, pozrieť a
počúvať, či nič nejde.“ Scruby
vyzval výrobcov, aby preukázali
spoločnú zodpovednosť a na svoje
elektronické zariadenia umiestnili
varovania. „Každý vie, že cigarety
spôsobujú rakovinu a máme
varovania na škatuľkách. Prečo by
na každom balení mobilu, iPodu či
iného prenosného elektronického
zariadenia nemohlo byť varovanie:
Nepoužívať
pri
prechádzaní
cesty?“
(tasr)
12
TOPKY
www.povecernik.sk
UPROSTRED RAJA LEŽÍ OSTROV ODPADKOV
NAJZDRAVŠIA JE VODA
Sú Maldivy naozaj divmi? Krásne biele pláže, doslova raj na zemi. Ročne ich navštívi trištvrte
milióna turistov. Tí po sebe zanechajú toľko odpadu, že tamojšia vláda má problém s jeho
likvidáciou. Jeden z ostrovov preto premenila na obrovskú skládku, ktorá pôsobí uprostred
raja ako peklo. Oblaky štipľavého toxického dymu stúpajúce z otvorených ohňov, hromady
špiny zložené z plastových fliaš, ale aj azbestu, olova či iných ťažkých kovov, majú poriadne
ďaleko od predstavy krásneho piesku, krištáľovo čistej vody. Z 200 obývaných ostrovov, ktoré
sú rozložené na ploche 35-tisíc km2, je 99 vyhradených pre dovolenkové strediská. Hlavné
mesto Male je pritom obývané 4-krát hustejšie ako anglický Londýn a iba pár kilometrov od
neho sa nachádza hanba celého súostrovia - Tilafusi, ktorý pomenovali aj Ostrov odpadkov.
Ten vystavali na jednom z rekultivovaných koralových útesov približne pred 20 rokmi.
Chcete vedieť, ktoré potraviny vám najviac
dopomôžu k tomu, aby ste zostali zdraví?
Americkí vedci zostavili rebríček najzdravších
a najdôležitejších potravín, ktoré by nemali chýbať
vo vašom jedálničku. Na prvom mieste je obyčajná
čistá voda. Druhou najzdravšou potravinou sú
jahody. Tie obsahujú veľké množstvo vitamínu C.
Taktiež majú málo kalórií, sú bohaté na vlákninu
a pomáhajú pri liečbe žalúdočných vredov. Zdravé
sú aj čučoriedky, čerešne, maliny, paradajky či
pistácie.
PYTÓN POMALY JEDOL BATOĽA
Obyvateľ mestečka Mattoon v americkom štáte
Illinois zostal v šoku po tom, čo vedľa svojho
ročného syna našiel pytóna, ktorý sa ho pomaly
pokúšal zjesť. V noci sa zobudil na synov plač.
Keď sa pozrel do postieľky uvidel tam vyše 60centimetrového pytóna. Majiteľom hada je podľa
miestnej polície ich sused - 23-ročný Shelby C.
Guyette.
PÔROD NA RADNICI
O úplne výnimočnú svadbu sa postarala nevesta
v západofrancúzskom Jallais, ktorá porodila zdravého
chlapčeka len niekoľko minút po tom, čo sa stihla vydať.
Termín pôrodu bol podľa lekárov stanovený až na 14.
júla, ale stres zo svadby zrejme príchod novorodenca
na svet urýchlil. Len niekoľko okamihov po tom, čo si
šťastný pár povedal „áno“ a vyšiel pred radnicu pózovať
fotografom, sa neveste urobilo zle a vrátila sa späť do
budovy. Prítomní zavolali záchranku, ale dieťa na ňu
nečakalo. Zdravý chlapček prišiel na svet priamo na
radnici.
ŠESŤTORČATÁ DOSTALI NEZABUDNUTEĽNÉ MENÁ
Tri dievčatá a traja chlapci sa narodili začiatkom mája 29-ročnej matke z Bangkoku,
ktorá podstúpila umelé oplodnenie. Šťastní rodičia pomenovali vytúžené ratolesti
podľa svojich obľúbených áut. Dievčatá dostali mená Audi, Fortune (Toyota Fortuner)
a Mini, zatiaľ čo chlapci Porsche, Volkswagen a Fiat.
(msch)
www.povecernik.sk
13
ŠPORT PLUS (27)
Prešovskí veteráni úspešní v Michalovciach
(jm) – V Michalovciach sa zišli
nadšenci netradičného „športu“
na ďalšom pokračovaní akcie
s názvom Zemplín veterán
rallye 2012. Na podujatí mala
bohaté zastúpenie aj šarišská
metropola. Medzi Prešovčanmi
boli ocenení i neocenení, no to nie
je rozhodujúce. Veď nie je dôležité
zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
Vavríny tradične zbieral Peter
Kočiš starší. Jeho Jawu 250 Špeciál
(rok výroby 1937) ohodnotili
porotcovia v súťaži krásy ako tretiu
v poradí a o rok staršia mašina
Jawa 175 Wiliers Štandard dokonca
toto hodnotenie vyhrala. Martin
Lukáč (Datsun 1980) obsadil druhé
miesto vo vedomostnej súťaži
v kategórii vozidiel vyrobených po
roku 1945.
Čo sa týka ďalších Prešovčanov,
veľkú pozornosť pútala Andrea
Mušková vo svojom velorexe.
Divákov ale zaujala predovšetkým
KOČIŠOVCI. VĽAVO OTEC, VPRAVO SYN.
Nikola Mušková na skútri ČZ
Rikša a to hlavne vďaka oblečeniu
družstevníčky. Alexander Ducár
predviedol Škodou 110 R, Marko
Mihol so svojou spolujazdkyňou
Dášou Bernátovou ukázali jazdu
na Lada 1600, rodina Dorkovcov
sa prezentovala v plnej paráde
v Škode 1000 MB. Martin Dorko
štartoval na Jawe 350 Kalifornia
a Peter Kočiš mladší na stroji Jawa
Robot 100.
Foto: Matt Pastor
Zaujímavá postava okresného futbalu končí
(jm) – V nasledujúcej sezóne bude
v súťažiach riadených Oblastným
futbalovým zväzom v Prešove
o jedného arbitra menej. Koniec
rozhodcovskej kariéry ohlásil Anton
Kolenčík - zaujímavá postava medzi
strážcami pravidiel v prešovskom
a sabinovskom okrese. Na zápasy
chodieval vždy na jednostopých
„vozidlách“ - na bicykli alebo na
mopede. „Za tých dvanásť rokov by
som mohol narátať okolo štyroch
stoviek stretnutí. No a kilometre,
tie som nikdy nerátal. Akurát si
pamätám na jeden víkend, kedy
som na bicykli absolvoval 75
kilometrov. No a zabudnúť sa
nedá ani na niektoré nedele, kedy
som pískal žiakom, dorastencom
a poobede aj mužom, “ zaspomínal
si 48-ročný rodák z Martina, ktorý sa
v mladosti venoval futbalu a dokonca
Kuvajt na čele, Slováci
s prvou prehrou
(jm) – V hale na Baštovej ulici
včera pokračoval druhým hracím
dňom 20. ročník medzinárodného
halového futbalového turnaja
nepočujúcich žiakov do 16
rokov. Slovensko už stratilo
punc neporaziteľnosti, jediným
mužstvom bez prehry ostal už iba
Kuvajt. Bez bodu sú stále Bulhari.
Prvá remíza na podujatí sa zrodila
v ázijskom derby.
Doterajšie výsledky, 1. deň:
Azerbajdžan - Bulharsko 3:0,
Kuvajt - Česká republika 2:1,
Poľská reprezentácia – Bytgoszcz
(Poľsko) 4:1, Slovensko - Bulharsko
8:3, 2. deň: Kuvajt – Azerbajdžan
2:2, Česká republika – Poľská
reprezentácia 0:3, Slovensko
– Bytgoszcz (Poľsko) 0:2, Poľská
reprezentácia – Kuvajt 0:5,
Azerbajdžan - Česká republika 0:4,
Bytgoszcz (Poľsko) – Bulharsko
6:1.
Priebežné poradie: 1. Kuvajt 7
bodov, 2. Bytgoszcz 6 b (9:5), 3.
Poľská reprezentácia 6 b (7:6), 4.
Azerbajdžan 4 b, 5. Slovensko 3 b
(8:5), 6. Česká republika 3 b (5:8),
7. Bulharsko 0 b.
aj hokeju. Málokto vie, že jeho
spoluhráčmi v žiackom veku boli aj
neskoršie osobnosti slovenského
ľadového športu Otto Haščák a Zdeno
Cíger.
Anton Kolenčík pískal počas svojej
kariéry aj v štyroch zápasoch poľskej
regionálnej súťaže a desať ročníkov aj
na známej Fragarii. Nedávno skončený
11. ročník populárneho mládežníckeho
turnaja bol jeho posledným. „Áno,
3b Šidlovská 133-ka
už o tri dni
(jm) – Už iba tri dni ostávajú do
štartu 4. ročníka ojedinelého podujatia svojho druhu v širokom okolí
s názvom 3b Šidlovská 133-ka
O pohár Prešovského večerníka.
„Preteky po schodoch do vrchu si od
začiatku získali svojich priaznivcov,
čo nás teší. Nejde iba o športovú
akciu, no dali sme jej aj symbolický spoločenský punc,“ dal sa počuť
predseda Občianskeho združenia
Šidlovec Pavol Dzivý. Po pretekoch, ktoré pod schodmi vedľa lesa
odštartujú od 15. hodiny, si súťažiaci doprajú až do 21. hodiny oddych,
no nie členovia organizačného
výboru. Bude treba pripraviť ceny
je to tak. Minulú sobotu som
fúkol do píšťalky poslednýkrát.
Nasledujúce
víkendy
chcem
odteraz venovať manželke Danke,“
odkazuje. A odpoveď na otázku, kde
sa mu v kariére pískalo najťažšie,
možno nikoho, kto pozná atmosféru
na tunajších „valalských“ futbaloch,
neprekvapí... „Najhorúcejšie hlavy
majú fanúšikovia v sabinovskom
okrese,“ dodal A. Kolenčík.
pre najlepších, vypísať diplomy,
lebo súčasťou večerného country
balu bude vyhlasovanie výsledkov.
„Máme pripravené poháre pre najrýchlejšieho Šidlovčana, najrýchlejšieho ´cezpoľného´ účastníka
a najrýchlejšiu v ženskej kategórii,
ďalej medaily a rôzne zaujímavé
ceny. Ak nám neurobí škrt cez rozpočet počasie, všetko by malo
prebehnúť tak ako po minulé roky
v pohode,“ avízuje P. Dzivý. Na 3b
Šidlovskej 133-ke by si určite prišli
na svoje aj stávkové kancelárie. Stačí vypísať stávky a určiť kurz, či padne absolútny rekord trate, ktorého
držiteľom je Marek Freiwald (20.60
sek), prípadne či bude tohto roku
najrýchlejší domáci pretekár, alebo
„cezpoľný“. Vlani triumfoval v tomto hodnotení Jakub Leščinský spod
Kalvárie.
14
(jac) - V nedeľu bol v Gregorovciach futbalový sviatok - uskutočnil sa
tam pätnásty ročník turnaja old boys
Memoriál Štefana Kišša. Športovým
zápolením sa tak primomenula pamiatka výnimočného človeka a športovca.
Štefan Kišš (1945 - 1992) pracoval
v Okresnom stavebnom podniku v
Prešove v rôznych funkciách až po vedúceho strediska Stavebného závodu
Prešov. Bol aj tajomníkom MNV v Gregorovciach, svojou aktivitou sa pričiňoval o rozvoj obce. Veľmi aktívne sa
(jac) - Slovenský zväz bedmintonu
vydal konečné rebríčky hráčov a hráčok v sezóne 2011/2012. Prvé miesta
v rebríčkoch patria Zuzane Orlovskej,
Ivana Kubíkovej (obe BC Prešov) a Dávidovi Baluchovi (PBA Prešov).
Muži - dvojhra: 11. Dávid Balucha
(PBA Prešov), 13. Marián Dirga (BC
Prešov), 15. Jozef Balucha (PBA Prešov), štvorhra: 10. Tomáš Banyász (BC),
miešaná štvorhra: 4. Vladimír Závada
(BC), 7. D. Balucha (PBA).
Ženy - dvojhra: 3. Zuzana Orlovská,
(jac) - Trénerom juniorských reprezentantov Slovenska v hádzanej sa
stal 44-ročný Ivan Pompoš. V Tatrane
Prešov je nielen asistentom trénera
extraligového tímu Djordjeho Rašiča, ale aj šéftrénerom mládeže, ktorá získala v sezóne 2011/2012 tri zo
štyroch majstrovských titulov. Jeho
asistentom bude Branislav Trandžík,
šport
zapájal aj do telovýchovnej činnosti
v Gregorovciach. Bol hybnou silou
vo funkcii tajomníka, výsledkom bol
futbalovo-športový areál. Výsledky:
Hubošovce - Gregorovce I. 2:1 (0:1),
Gregorovce II. - Terňa 1:6 (0:3), P. Turek
- Šesták 2, Gecik 2, Klobušický 2.
Finále: Terňa - Hubošovce 3:1 (2:0),
góly za Terňu: Gecik, Tuš, Klobušický, o
3. miesto: ŠK Gregorovce I. - ŠK Gregorovce II. 4:0 (3:0), Zlatko Vojtek 2, Juraj
Feč, Pavol Karabinoš.
Stretnutia rozhodovali Anton Bartko a Štefan Vaško.
9. Ivana Kubíková (obe BC Prešov), 13.
Michaela Gerdová (PBA), štvorhra: 1.
Kubíková, Z. Orlovská, 14. Gerdová,
miešaná štvorhra: 1. Z. Orlovská, 3.
Kubíková.
Starší dorastenci - dvojhra: 3. D. Balucha, 4. J. Balucha, 8. Daniel Beluško
(PBA), štvorhra: 4. D. Balucha, 6. J. Balucha, 8. Beluško, miešaná štvorhra: 1.
D. Balucha, 6. J. Balucha, 10. Beluško.
Staršie dorastenky - dvojhra: 7. Gerdová, štvorhra: 7. Gerdová, miešaná
štvorhra: 6. Gerdová.
(jac) - Dnes (10. h) sa v prešovskej Galérii Abilympiáda uskutoční
(jac) - Bežecký klub Spartak
Medzev v spolupráci s mestom
Medzev a obcou Štós pozývajú na
10. ročník Hámorníckeho polmaratónu. Štart je stanovený na sobotňajšiu 11. h v Medzeve, beží sa do
obce Štós a späť.
Prezentácia bude na futbalovom
ihrisku v Medzeve. Najrýchlejších
vo všetkých kategóriách čakajú aj
finančné odmeny.
www.povecernik.sk
športové podujatie Boccia open.
Organizátorom turnaja je občianske
združenie ZOM Prešov. Poslaním organizácie je mnohostranná podpora kvality života ľudí so zdravotným
postihnutím s dôrazom na mládež
s telesným postihnutím. Všetci si určite pochutia na guláši. Turnaje v hre
boccia už majú v Prešove tradíciu.
V týchto dňoch je v galérii aj putovná výstava Keď umenie pomáha...
(jm) – Už od pondelka je známe, že
návrat obľúbeného ukrajinského trénera Sergija Kovalca do 1. FC Tatran
Prešov sa neuskutoční. Zelenobielych
povedie v nastávajúcej corgoňligovej
sezóne bulharský kolmidelník Angel
Červenkov. Ten sa však neobjavil v kabíne A mužstva ani na včerajších tréningoch. Šarišania sa tak pripravovali
pod vedením trojice Šafranko, Fabuľa,
Seman. Podľa dostupných informácií
sa A. Červenkov zúčastní až zajtrajšej
tlačovej konferencie, na ktorej bude
predstavený novinárom a de facto
verejnosti.
ktorý minulý ročník začal ako hráč
Hlohovca a ukončil ho ako tréner ŠKP
Bratislava.
Prvou dôležitou previerkou novej
trénerskej dvojice bude januárový
kvalifikačný turnaj o postup na majstrovstvá sveta v roku 2013, ktoré sa
uskutočnia v Bosne a Hercegovine.
www.povecernik.sk
Momentka zo zápasu Šarišské
Michaľany – Torysa
(kub) - Ročník 2011/2012 oblastných futbalových súťaží sa skončil 17.
júna. Skončilo ho 142 družstiev - 55
v súťažiach dospelých, 34 v kategórii
dorastencov a 53 žiackych družstiev.
Na aktíve športovej-technickej komisie ObFZ v Prešove 9. júla si futbalové
kluby z Prešovského a Sabinovského okresu vyžrebovali čísla, aby sa
mohol urobiť rozpis súťaží ročníka
2012/2013. Premiéru bude mať 29.
júla. Nezaškodí preto pohľad na dianie a výsledky nedávno skončeného
ročníka.
Ročník 2011/2012 oblastných futbalových súťaží začal písať svoju históriu v sobotu 30. júla 2011, keď bola
na programe predohrávka prvého
kola I. triedy Pečovská Nová Ves - Šarišské Michaľany (1:3). Táto ouvertúra
ročníka sa skončila veľmi neslávne
nielen prehrou domáceho mužstva,
ale aj udalosťami po stretnutí, keď bol
hrubo napadnutý a inzultovaný rozhodca stretnutia hráčom i divákom
domáceho mužstva. Na neskrotné
vášne doplatil nielen hráč, ale i celý
tím a pokladnica tohto futbalového
klubu.
Jesenná časť oblastných súťaží
trvala do 6. novembra - odohralo
sa v nej sedemnásť kôl, teda aj dve
kolá jarnej odvety, ktorá sa začala 25.
marca a skončila sa 17. júna - mala
na programe trinásť kôl. V súťažiach
dospelých bolo vyžrebovaných 710
súťažných stretnutí - 398 v jeseni, 312
v jarnej časti. Treba poznamenať, že
šport
15
Šarišských Michalian. Strelci mužstva
zaťažili kontá svojich súperov 84 gólmi, čo je 2,8 gólu v priemere na zápas.
Hráči Šarišských Michalian ani raz
neskórovali iba v dvoch dueloch a to
v jeseni. Doma nedali gól Demjate
a vonku vo Vyšnej Šebastovej.
Strelecky sa najmenej dokázali presadiť hráči týchto mužstiev: v I. triede
dali futbalisti Kojatíc v 30 dueloch
iba 30 gólov, v II. triede zaznamenali
hráči Jarovníc v 26 stretnutiach 34
gólov, čo je priemer 1,3 gólu na zápas, III. A triede sa strelecky najmenej
presadili hráči Chmeľova, keď v 22
stretnutiach dali iba 27 gólov, čo je
1,2 gólu na stretnutie a v III. B triede je
mužstvo Ovčia najmenej produktívne
nielen vo svojej súťaži, ale vo všetkých
súťažiach dospelých. Ovčie dalo v 24
súbojoch iba 17 gólov - priemer na
zápas je iba 0,7 gólu.
Najlepšie obrany mali: v I. triede
mužstvo Demjaty s 24 inkasovanými
gólmi a priemerom 0,8 gólu na zápas,
v II. triede Malý Šariš, ktorého defenštyri stretnutia sa neskončili na ihris- S druhým najproduktívnejším útoku. Rozhodnutím ŠTK boli kontumo- kom sa môžu pochváliť v Drienove. zíva v 26 stretnutiach zlyhala iba 15vané v prospech domácich mužstiev, Jeho mužstvo dalo v 22 stretnutiach krát, čo je 0,6 gólu na zápas, III. A tr.
lebo im neprišli súperi. V jeseni muž- 83 gólov, čo je 3,8 gólu v priemere na mužstvo Drienova dovolilo súperom
stvo Ovčia neprišlo do Brezovičky zápas. V III. B triede malo najproduk- v 22 stretnutiach skórovať 21-krát,
ani do Uzovského Šalgova, v jari zasa tívnejší útok mužstvo Kamenice, kto- čo je 0,95 gólu na zápas a v III. B tr.
Hrabkov darmo čakali hráči Krásnej ré nastrieľalo 82 gólov a jeho priemer sa najlepšou obranou pýšia v rezerve
Lúky a futbalisti Drienova hráčov na zápas činí 3,8 gólu. Najlepší útok Lipian - B tím Lipian inkasoval v 24
Chmeľova.
v najvyššej súťaži - I. triede - mal tím stretnutiach 26 gólov, čo je 1,08 gólu
Zo 710 súťažných stretnutí sa ví- majstra a dnes už účastníka V. ligy na zápas.
ťazstvom domácich skončilo 396
zápasov, čo je 55,8 percenta. Hostia
boli úspešní v 206 stretnutiach - 29
percent, nerozhodným výsledkom sa
skončilo 108 stretnutí - 15,2 percenta.
Vo všetkých stretnutiach dospelých
ročníka 2011/2012 padlo 2 821 gólov,
čo je v priemere 4 góly na stretnutie.
V I. triede napli strelci siete brankárov 820 gólmi, čo je v priemere 3,4
gólu na jedno stretnutie, v II. triede
bola strelecká potencia lepšia - v 182
stretnutiach padlo 791 gólov, čo je
priemer 4,4 gólu na jeden zápas, v III.
A triede padlo v 132 stretnutiach 542
gólov - dáva to priemer 4,1 gólu na zápas, v III. B triede sa strelcom podarilo
v 156 stretnutiach skórovať 668-krát,
čo je 4,3 gólu v priemere na jeden zápas.
Najproduktívnejší útok z mužstiev
Momentka zo zápasu Haniska – Miklušovce
všetkých súťaží mal tím Malého Šariša
v II. triede. Jeho hráči zaťažili kontá súperových brankárov 112 gólmi, čo je
priemer 4,3 gólu na jedno stretnutie.
Hráči Malého Šariša dosiahli aj najvyššie víťazstvo v súťažiach dospelých
- mužstvu Radatíc nastrieľali 17 gólov!
16
www.povecernik.sk
Martin Bednár z FAMT
Prešov s ocenením pre najlepšieho hráča turnaja
Káder FAMT Prešov 13-ročných
chlapcov tvorili: Marko Hajduk, Kamil
Balčák, František Bednár, Martin BedFAMT Prešov – FC Zirka Kijev (UA) 1:0. nár, Patrik Vasilenko, Tomáš DžubinNajlepším hráčom turnaja sa stal ský, Matej Grešák, Samuel Ivan, MarMartin Bednár z FAMT Prešov, ktorého tin Javorský, Jakub Juraško, Branislav
exportný gól z 30 metrov v súboji o 3. Lorincz, Dávid Scholtés, Juraj Timko,
miesto s FC Zirka Kijev (1:0) odvysie- Richard Vantruba a Martin-Ján Vasiľ.
lala aj televízia Markíza v športovom Tréner Martin Kyseľa.
spravodajstve v rubrike „Frajer na zá(vp)
ver.“
Foto: FAMT
Kolektív FAMT Prešov 13-ročných chlapcov
Mesto Prešov a jeho okolie žilo
v uplynulých dňoch futbalom. Na
11. ročníku medzinárodného mládežníckeho festivalu Fragaria Cup
2012, jedného z najväčších v Európe,
sa predstavilo 205 tímov z 19 krajín.
Naše mesto reprezentovali chlapci
z troch klubov – 1.FC Tatran, FK SAFI
a Futbalová akadémia mladých talentov (FAMT).
Mladé nádeje z FAMT Prešov si počínali nadmieru úspešne. V siedmich
vekových kategóriách reprezentovalo
svoj klub 8 celkov. V doterajšej histórii
klubu dosiahli najlepšie umiestnenie. V kategórii 13-ročných chlapcov
obsadili 3. pozíciu a v kategórii 8ročných chlapcov získali strieborné
medaily, keď vo finále tesne podľahli
po dramatickom boji rumunským rovesníkom z CS Atletico Arad 0:1.
Výsledky FAMT Prešov 8-ročných
v skupine: - C.S. Vitorul Zalau (RO) 3:1,
- BFK Salaspils (LT) 4:1, - FC Dinamo
Minsk II. (BY) 1:0, - Sdusshor Užhorod (UA) 2:1, - Kdussh Ivanleevka (RU)
5:1, - FK SAFI Prešov 3:0, - FK Junior
Košice 3:1. Osemfinále: FAMT Prešov
– Sdyussh Meteor Balashikha (RU)
1:1 (na penalty 3:2). Štvrťfinále: FAMT
Prešov – FK Vishnevoe (UA) 1:1 (na
penalty 2:1). Semifinále: FAMT Prešov
– FC Avangard Kursk I. (RU) 2:0. Finále:
FAMT Prešov – CS Atletico Arad (RO)
0:1.
Najlepším brankárom turnaja sa
stal Michal Šurima z FAMT Prešov.
O úspech 8-ročných chlapcov FAMT
Prešov sa zaslúžili: Michal Šurima,
Matúš Boľanovský, Martin Cisko, Lukáš Daňo,
Adam Elizeuš, Mário
Fiedor, Jakub Štefaník,
Marek Tchur, Marek Vasiľ, Marko Palaj a Martin
Petrigáč. Tréner Marek
Semanič.
Výsledky FAMT Prešov
13–ročných v skupine:
- C.S. Vitorul Zalau (RO)
4:2, - CSJ U.Craiova (RO)
4:1, -FC St.Petersburg
(RU) 3:0, - VÁC Város LSE
(HU) 1:0, - FK SAFI Prešov
2:0, - FK Garliava (LT) 1:0,
- FC Ruh-Ľvov (UA) 3:0,
- FC Zirka Kijev (UA) 0:1.
Štvrťfinále: FAMT Prešov
– 1.FC Tatran Prešov 1:0.
Semifinále: FAMT Prešov
– FC Dynamo Kijev (UA)
0:5. Zápas o 3.miesto:
Kolektív FAMT Prešov 8-ročných chlapcov
Prešovský večerník, prvé nezávislé noviny v SR, vydáva PRIVATPRESS, s.r.o. Vychádza denne, okrem soboty a nedele. Šéfredaktorka
RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 77 24 563. Redaktori tel.: 051 77 23 398, mail: [email protected] INZERCIA tel./fax: 051 77 23 398, mail:
[email protected] GRAFIKA tel.: 051 77 24 163, mail: [email protected] ŠPORTOVÍ REDAKTORI tel.: 0903 829 485, mail: [email protected]
sk. WEB: www.povecernik.sk. REDAKCIA a ADMINISTRÁCIA: Jarková 2, 080 01 Prešov, 2.poschodie. TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. Neobjednané rukopisy a fotografie nevraciame. Evidenčné číslo EV 247/08. Publikujeme i názory, s ktorými nie vždy súhlasíme. Inzeráty preberáme
v redakcii - Jarková 2; v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium, vedľa novinového stánku); v Turistickom informačnom centre
(podchod hlavnej železničnej stanice) a v predajni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, Sídl. III. ISSN: 13364030
Download

stiahnuť