oj
N
sv
EV
.L
w
w
www.salina-brno.cz
STR. 10 –
M Ě S Í Č N Í K
z
si a:
.c
jte n
IK
ít e o ru
B
U
o č sp
Sp i ú
YK
w
7–8 I 2014
JA KO
B R N O !
ZDARMA
11
STR . 3
5
STR. 14–1
STR. 18
Foto: ZOO Brno
ZOO BRNO: ORLINEC PŘED
PREMIÉROU, DALŠÍ EXPOZICE
SE DOKONČUJÍ
DPMB
modernizuje
vozový park
autobusů
Přepravní uzel na Mendláku
Muzea, galerie i hvězdárna
čeká změna
myslí také na děti
2
Šalinou s Šalinou
Milé čtenářky, milí čtenáři,
prá
prázdniny
a čas dovolených je neodvolatelně tady. Většina z nás zvažuje, jak
co nejlépe užít léta (doufejme, že slunečného a teplého), a proto věřím, že
vám právě prázdninové dvojčíslo Šaliny přinese i pár vhodných tipů. Protože určitě nemusíte litovat, že jste si odjezd z Brna nenaplánovali zrovna
na červenec nebo srpen – nabídka kulturního léta v našem městě je totiž
více než bohatá. Jak zjistíte na dalších stránkách, nejrůznější vystoupení
pro vás chystá Léto v centru i Galerie Vaňkovka, filharmonie jako tradičně
připravuje unikátní sérii koncertů na Špilberku, Muzeum města Brna i Technické muzeum připomínají z nejrůznějších pohledů první světovou válku,
hvězdárna zase sází na romantiku s odborným výkladem, vydat se můžete
do zoologické zahrady, která zanedlouho otevře jednu ze tří nových, moderních expozic, a nechybí ani filmové hvězdy na Dvoře Městského divadla
Brno, o literatuře nemluvě, protože nastává čas Měsíce autorského čtení…
A třeba Dům umění a Moravská galerie nezapomněly ani na děti, které se
tu nejen zabaví, ale i něco nového naučí. Takže skutečně pestré léto, kdy
nejtěžším úkolem bude vybrat si. A ani nebude nakonec vadit, když ty letní
dny nebudou tak úplně slunečné a teplé. Takže si v klidu počtěte v šalině
v Šalině a podrobně si naplánujte, kam se vypravíte. Léto v Brně není nuda,
proto vám přeji, ať si ho vychutnáte plnými doušky a hlavně ve zdraví.
V září se Šalinou na shledanou.
Jiřina Veselá, šéfredaktorka
Měsíčník pro příjemné cestování městskou dopravou v Brně
Vydává: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 2550 8881
Redakce: Redakce Šalina, A. Procházky 8, 623 00 Brno , tel.: 543 232 034,
www.salina-brno.cz, e-mail: [email protected]
Inzerci přijímá: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno, tel.: 545 222 779,
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Grafické studio CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno
Distribuce tohoto čísla od 28. června 2014 / Redakční uzávěrka 23. června 2014
Příští číslo vychází 30. srpna 2014
Náklad 50 000 výtisků • ZDARMA • MKČR E 13922
inzerce
S hvězdami pod hvězdami!
Soutěžte o permanentku do letního kina
Umělecký zážitek s hvězdami filmového nebe pod hvězdami nebe skutečného. Letní kino na Dvoře Městského divadla Brno pro vás letos připravilo bohatý
dvouměsíční program a ti z vás, kteří
správně odpoví na soutěžní dvojotázku,
mají navíc šanci, že ušetří za vstupenky.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět
výherců, kteří získají pětivstupovou
permanentku do letního kina na Dvoře Městského divadla Brno.
Kdo ztvárnil Jean Valjeana v britském zpracování Bídníků z roku 2012? A kdo hrál tuto postavu
na jevišti Městského divadla Brno
v muzikálové podobě Hugova románu (uveďte jednu z alternací)?
Svoje odpovědi posílejte do 10.července 2014 na adresu [email protected], nezapomeňte, prosím, uvést
svoje jméno a mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.
Využijte nový formát inzerce „vizitka“
v měsíčníku Šalina
za zvýhodněnou cenu 1 250 Kč + DPH.
Inzerce je určena pro vaše logo, kontakt a stručný popis nabídky.
Ideální způsob reklamy pro malé firmy a podnikatele.
Vizitky vám rádi graficky připravíme.
Inzerci vizitka objednávejte u:
Zdeňky Hrdličkové ([email protected], 539 007 971)
a Michaely Koštovalové ([email protected], 539 007 975)
3
Brněnské momenty
Uzel na Mendláku
čeká změna
Anketa
Třídíte odpad? A proč – nebo proč ne?
Zdeněk Junák
herec Městského divadla Brno
ANO. U nás třídíme odpad. A proč? Trénujeme, protože za půl
roku to už bude povinné, a tak budeme mít aspoň náskok.
Mirka Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
ANO, snažím se. Během cestování po světě jsem zjistila, že
v mnoha zemích je třídění odpadu daleko více zažité než u nás.
V některých momentech jsem neměla ani na výběr než třídit
(☺). A tak jsem si vlastně uvědomila, že každý z nás může
přispět trochu k tomu, abychom některé z mnoha vyprodukovaných odpadů znovu použili. Doma odpad třídím jen částečně,
PET lahve, sklo a papírové kartony a krabice.
Současná tramvajová trať, která zanikne
Tramvajová trať
Ivo Možný
Tramvajová trať smyčky
sociolog
ANO. Proč by ne? Je to přece tak samozřejmé, jako smrkat do
kapesníku.
Tramvajová zastávka
Trolejbusová a autobusová zastávka
Zeleň
M
oderně a pohodlně. Na Mendlově náměstí vznikne terminál
hromadné dopravy, ve kterém budou
tramvajové trati vedeny odlišným
způsobem, avšak komfortně pro cestující. Nové trasování tramvajových
tratí, změny v umístění zastávek a další úpravy prostoru Mendlova náměstí
navrhla studie zpracovaná architektem Rostislavem Košťálem.
„Rada města Brna při projednávání
výsledků studie schválila na začátku
června 2014 variantu, v níž je tramvaj
vedena směrem od ulice Pekařská v historické stopě podél zdi kláštera a následně mezi stávajícím objektem ve středu
Mendlova náměstí a zastávkami trolejbusů směrem na Poříčí,“ přiblížil první
náměstek primátora Robert Kotzian.
„Vytížený přestupní uzel tak dostane
novou podobu, která bude respektovat dopravní trendy a zároveň zkultivuje veřejný prostor obklopený
historickými památkami. Město našlo řešení, které současně vyhovuje
i z hlediska kapacity přilehlých křižovatek. Osobní doprava bude plynulejší díky jejímu oddělení od průjezdu dopravy hromadné,“ upřesnil
výhody náměstek Kotzian. „A co víc,
zrušením tramvajové smyčky vznikne ucelená plocha zeleně pro trávení
volného času v samém středu náměstí,“ zdůraznil.
Zvolená varianta vyžaduje změnu
Územního plánu města Brna. Orientační náklady na realizaci dopravního řešení byly vyčísleny na 174 mili-
Na Mendláku tak vznikne kompaktní uzel městské hromadné dopravy
s krátkými přestupními vazbami.
Úpravy se vedle tramvajových tratí
týkají především přestavby zastávek
trolejbusů a autobusů s tím, že dojde
ke zrušení přejezdu přes tramvajovou
trať pisárecké větve a trolejbusy budou vedeny obousměrně po komunikaci podél kláštera.
onů korun. Město proto bude usilovat
o získání prostředků na přestavbu terminálu na Mendlově náměstí z evropských zdrojů. Se stavbou bude koordinována také nezbytná rekonstrukce
120 let staré kanalizace. S ohledem na
nutnost změny územního plánu a vypracování potřebných dokumentací
lze zahájení realizace projektu přepo(sal)
kládat v řádu několika let.
Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel
ANO. Někde jsem četl, že tříděním odpadu (a následnou
recyklací) bylo v loňském roce zachráněno přes 20 kilometrů
čtverečních přírody v naší vlasti. To je potěšující fakt,
obzvláště, když betonová plocha vytlačuje zeleň – proto se
snažím nezatěžovat přírodu a v rámci možností odpad třídím.
Věřím, že to má smysl, a nabádám všechny: Třiďte odpad!
inzerce
4
Teplá zima ušetřila domácnostem peníze
Foto: Archív TB
ona:
JJak se topípnpé obobddodbí“le, jakzázníkoficiální označení, začíná poi podledmlegínkislama- i:
„Teplá zima.“ Tak lze s mírnou nadsázkou charakterizovat topnou sezonu 2013/2014. Průměrné denní teploty byly totiž v porovnání s minulým
otopným obdobím výrazně vyšší.
Topná sezona 2013/2014 se stala jednou z nejteplejších i z historického
pohledu, například už prosinec patřil vůbec mezi nejteplejší prosince posledních desetiletí. Průměrná teplota v letošní topné sezóně byla o 2,5°C
vyšší oproti minulé topné sezoně.
S dodávkami tepla začaly Teplárny
Brno podobně jako v předešlé sezoně
zhruba v polovině září a k prvnímu
přerušení dodávek tepla v souladu
inzerce
POŘADATELÉ
také „oto
ku, s následujícím
Topná sezona, nebo
ětna následujícího ro
kv
.
31
í
nč
ko
nních teplot venkova
ří
zá
víjí od průměrných de
od
tivního předpisu 1.
se
la
tep
k
ve
dá
do
ukončení
zahájí, když průměrná
Zahájení, přerušení a
vka tepelné energie se
dá
Do
.
MÚ
ČH
dle
í
čas
óz y po
po sobě následujíc ích
ního vzduchu a progn
pod 13 °C ve dvou dnech
sne
kle
po
u
uch
vzd
o
níh
denní teplot a venkov
í této teplot y.
ých
kovních teplot měřen
í nelze očekávat zvýšen
a podle vý voje počas
u je čtvrtina součtu ven
uch
ve
vzd
á
ího
řen
vn
mě
ko
a
lot
ven
lotou
, přičemž tep
Průměrnou denní tep
ch v 7, 14 a ve 21 hodin
vu sálání okolních plo
vli
ím
čen
lou
vy
s
nu
ve stí
rát.
neomezili déle než
21 hodin se počítá dvak
reagovat na případné vý- na jeden den,“ upřesnil provozní řekyvy počasí,“ ujistil Petr Fajmon.
ditel Tepláren Brno Tomislav Šmíd.
Topná sezona 2013/14 trvala celVzhledem k tomu, že Teplárny Brno,
s legislativním předpisem přistoupi- kem 237 dnů, pro porovnání, sezona a.s., dokázaly udržet již třetím rokem
ly dne 25. dubna 2014. Po následném 2012/2013 byla o devatenáct dnů krat- stejnou cenu za teplo bez navýšení
ochlazení byly dodávky znovu ob- ší. Dodávky tepla probíhaly plynule, a vzhledem k celkově výrazně vyššímu
noveny 5.května 2014. „Přestože se k závažnější havárii došlo při defektu teplotnímu průměru v průběhu topné
pak po několika chladnějších dnech horkovodu na páteřním horkovodu sezony by měly domácnosti zaplatit za
„ledových mužů“ denní teploty sice při ulici Cimburkova počátkem letoš- vytápění menší částku než za předchozí
zvýšily i nad legislativou stanovenou ního února. „Díky spolehlivé spoluprá- topnou sezónu. „V průměru očekáváme,
průměrnou hodnotu 13 stupňů, kvůli ci dispečinku řízení zdrojů, techniků že by například naši zákazníci v bytě
komfortu odběratelů jsme se rozhodli provozu zdrojů a havarijní služby jsme s roční spotřebou 30 GJ mohli ušetřit
dodávky nepřerušovat,“ uvedl gene- dokázali vzniklé problémy rychle ře- v porovnání s topnou sezonou 2012/13
rální ředitel TB, a.s., Petr Fajmon. Tep- šit a dodávku tepla zákazníkům jsme až 2 500 korun,“ upřesnil Petr Fajmon.
lárny tak dodávaly teplo plynule až
do 20.května 2014, kdy byly dodávky
opět ukončeny a vzhledem k dalšímu
vývoji počasí se jednalo o ukončení
definitivní. „Vždy jsme ale připraveni Po definitivním ukončení topné se- Provozy Tepláren Brno jsou v zálozony zůstane v provozu dle potřeby ze a v případě potřeby mohou dodat
soustavy horkovodní kotel na provo- tepelnou energii dle požadavků odběze Červený mlýn a již potřetí se sta- ratelů. Popsaný režim provozu bude
ne hlavním tepelným zdrojem v let- využíván po celé letní období.
ní odstávce SAKO Brno, a. s. Provoz
V průběhu nadcházejícího jarníbude řízen centrálním dispečinkem ho a letního mimotopného období
Tepláren Brno, který spolupracuje se však úsilí techniků Tepláren Brno
s dispečinkem SAKO Brno. Hlavním na provozním úseku nezastaví. Doba
zdrojem tepelné energie je teplo, vy- letní odstávky se využije pro opravy,
ráběné spalováním odpadu, který údržbu a obnovu technologického zaje produkován ve městě Brně a jeho řízení, především na servis, revize
okolí. Zemní plyn bude využíván mi- a běžné opravy tak, aby všechny tepelnimálně, pouze pro doplnění výkonu né zdroje a rozvody byly připraveny
(sal)
tepelných zdrojů v případě potřeby. na novou topnou sezonu.
Letní provoz Tepláren Brno
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
Projekt s podporou Vinařského fondu
TŘÍDENNÍ SLAVNOST VÍNA
Průvod královské družiny, krojovaný průvod, řemeslná tržnice, folklor, program pro děti,
Národní soutěž vín Mikulovské vinařské podoblasti, vinařské městečko, degustační přehlídky vín,
ochutnávky burčáků, gastronomické speciality…
VYSTOUPÍ
Lucie Bílá, Divokej Bill, 4TET, Celeste Buckingham, I.M.T. Smile, Aneta Langerová, Polemic,
Support Lesbiens, Bára Basiková se skupinou Medicimbal, Gipsy.cz, Michal Hrůza,
Věra Martinová Trio, Marta Töpferová & Trova, One Knor Show a další...
DOPROVODNÉ PROGRAMY A AKTIVITY
vyhlídkové lety vrtulníkem, výstava zvířectva, preventivní dechové zkoušky na alkohol,
stanové městečko, autobusová kyvadlová doprava
VSTUPNÉ
Červen plné 290 Kč, senioři a ZTP 250 Kč
Červenec a srpen plné 390 Kč, senioři a ZTP 350 Kč
ZTP-P a děti do 12 let zdarma
MIKULOVSKÝ EXPRES
Speciální vlak, vypravený v pátek a v sobotu z Brna do Mikulova a zpět,
450 Kč (permanentka a obousměrné jízdné na oba dva dny).
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V prodejní síti
www.ticketstream.cz
TIC Mikulov, Náměstí 1, [email protected], tel.: 519 510 855
www.palavske-vinobrani.cz
Na Den otců Teplárny Brno otevřely své provozy
Přestože Den otců u nás nemá takovou tradici jako v zahraničí, Teplárny Brno opět využily tohoto svátku a třetí červnovou neděli otevřely zájemcům dva své provozy: Špitálku, nejstarší teplárenský provoz z roku 1930, a Červený mlýn, paroplynový zdroj zprovozněný
v roce 1999, který se svými parametry řadí mezi evropskou špičku.
Od 10 do 16 hodin pod mottem „Vezmi tátu do tepláren“ provozy navštívilo více než tři sta zájemců. Odborníci
Tepláren Brno rodiče s dětmi provedli
po místech, která běžně nejsou veřejnosti přístupná, a seznámili je s výrobou tepla a elektrické energie. Na tatínky po absolvování exkurze navíc čekal
tematický dárek v podobě zkoušečky
elektrického napětí, děti si na památku
odnesly česko-anglické pexeso s mas(sal)
kotem Tepláren.
5
„Staré“ lucerny v okolí
baziliky jsou zase nové
Do posledního detailu je nyní doladěna část starého Brna v okolí baziliky
na Mendlově náměstí. Během jarních
měsíců tu společnost Technické sítě
Brno repasovala historizující lucerny,
které dodávají lokalitě nezaměnitelný
půvab – podobně jako i jiným místům
v Brně, například na ulici Biskupské
nebo v ulici Gorazdově směřující na
Průvodce občanským
zákoníkem
Jak je v NOZ
upraven
„zájezd“?
Špilberk. „Celkem jsme na Mendlově náměstí rekonstruovali osmnáct
stožárů a dvaadvacet svítidel tzv.
typ Kroměříž,“ upřesnil generální ředitel Technických sítí Brno Jaromír
Machálek.
Každou z luceren pracovníci společnosti demontovali a odvezli do
zámečnické dílny, kde je rozebrali na
Foto: Dominika Dvořáková
jednotlivé komponenty, dokonale vyčistili, zbavili rzi, opravili poškozené
prvky a namontovali zpět na původní stožáry. Tímto postupem se s minimálními náklady v desítkách tisíc
korun podařilo zajistit důstojné a vyhovující osvětlení tohoto i turisticky
frekventovaného místa pro dalších
patnáct až dvacet let. „Součástí repase byla například rovněž výměna parabolických zrcadel, která umožňují
efektivnější odraz světla,“ upřesnil
provozně-technický ředitel TSB Josef
Šaroun. Poslední tečku za rekonstrukcí udělal barevný nátěr, který sladil
(sal)
lucerny se stožáry.
Právní úprava „zájezdu“ nahradila
úpravu tzv. „cestovní smlouvy“.
JUDr. Markéta Vaňková
Smlouvou o zájezdu se pořadatel zájezdu zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník
se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.
Pořadatelem je osoba, která buď sama
nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd.
Toto pojetí je širší než dříve, kdy pořadatelem byla pouze cestovní kancelář,
tedy subjekt s platnou koncesí.
Novinkou je, že smlouva o zájezdu nemusí být uzavřena písemně, vždy však
musí být zákazníkovi vystaveno písemné potvrzení o zájezdu. Zároveň je pořadatel zájezdu povinen vydat zákazníkovi
i potvrzení o svém pojištění.
Jednou z nejzajímavějších novinek
obecně je újma z narušení dovolené
(známá též jako náhrada za ztrátu radosti z dovolené). Zákazník má vedle
škody na majetku právo na nehmotnou (osobnostní) újmu za narušení
dovolené při porušení povinnosti pořadatelem, za kterou odpovídá.
inzerce
Strašáci na coolu
sbírají ceny
Sledujte ONLINE
ȴQ£OH06YHIRWEDOH
Vyzkoušejte 0Ü6Θ&
Moje TELEVIZE
ZDARMA
1\Q¯NHNDŀG«PXEDO¯ÏNX
79ΖQWHUQHW1(7%2;.
Foto: Šalina
Mistrovst ví Evropy handicapo vaných basketbalistů v Brně bylo
svědkem perfektních výkonů v nejednom sportu. Týmy v poločase
prvního zápasu podpořila brněnská
taneční skupina Efekt dance s ukázkou své formace 00nic. Tanečníci
sami již mají několik ocenění, byli
zvoleni nejen taneční skupinou
roku, ale pod vedením trenérky
Lenky Sochorové dosáhli ve své kategorii s formací Strašáci na coolu
i na první místo na mistrovství Čes(sal)
ké republiky.
6OHGXMWHNGHNROLY
RQOLQHQD3&PRELOX
ÏLWDEOHWX
2EMHGQ£YHMWHQDϯVOH539 01 01 01
nebo na www.netbox.cz
6
DPMB
Historická i současná doprava
nás pořád baví!
2014 v Brně
u
k
o
r
í
č
o
r
ý
*17. 8 . 18 6699
Dopravní v
am va j
n ěs p ře žn á ttr
14 5 le t – ko
j
ar n í tr am va
130 le t – p
vn a H u so vi ce
vo
8 5 le t – zo so vá d op ra va
ej b u
a M ed lá n ky
6 5 le t – tr ol
u so vá vo zo vn
b
to
au
a
–
t
5 0 le
zo vn a Sl at in
ej b u so vá vo
ol
tr
–
t
le
0
3
Závěr festivalu BMUE patřil letos
dopravě. Zajímavých akcí bylo o víkendu 21.–22. června připraveno
opravdu hodně. Sobotní dopoledne na náměstí Svobody se neslo ve
znamení „dopravní nostalgie“ s přehlídkou historických tramvají a autobusů, v ul. Brandlově byly k vidění zase staré trolejbusy. Chyběla jen
legendární Caroline, která je stále
ještě v opravě. Před polednem se
slavnostní konvoj vozidel vydal na
cestu do Pisárek, kde další program
připravil Dopravní podnik města
Brna. Po celé sobotní odpoledne
byl velký zájem o jízdy historickými vozidly, nechyběla ani koňka,
kterou to všechno před 145 lety začalo. U příležitosti výročí 10 let IDS
JMK připravila společnost KORDIS
v ul. Veselé výstavu současných autobusů dopravců z celého kraje.
V sobotu
21. č e r v n a
v poledne se
otevřely brány
pisárecké tramvajové vozovny
a na populárním Dnu otevřených
dveří si přišel na své opravdu každý.
Co bylo k vidění? Výstava všech typů
současných vozidel, hala kontrolních
prohlídek, kde probíhá běžná každodenní údržba vozů, zajímavý podpovrchový soustruh na tramvajová
kola – v obou případech možnost
vidět „šalinu“ zespodu, prezentace
tvorby jízdních řádů a Řídicího a informačního systému, pestré atrakce
pro děti, občerstvení v Šalina Pubunebo prodej nejrůznějších upomínkových předmětů. Velmi zajímavá byla
ukázka práce dispečerů a hasičů při
vyprošťování chodce, který se dostal pod vůz. Diváci ocenili perfektní
souhru záchranářů při vyprošťování a navíc se dověděli spoustu užitečných rad, jak se bezpečně chovat
5 18 8 4
1 5.
*31.
.
* 18 3. 19 29
* 30 . 7. 19 49
* 1. 11. 19 6 4
*20. 12. 1984
v provozu MHD. Mezi tím vším usilovně kolovala historická vozidla,
přivážející a odvážející spokojené
návštěvníky. Tento den otevřených
dveří patřil určitě k těm nejpovede(jb)
nějším za poslední léta.
7
Rodáci a odrodilci
Foto: Archív Větrné mlýny
Román Básník je zhruba z poloviny zasazen
v Brně. Pro kolik procent vašeho „já“ je Brno klíčové, na kolik procent je jen kulisou k životu?
Brno je kulisa udělaná z velmi živé materie. V Brně
jsem se narodil a prožil tady čtyři pětiny života. Velmi dlouho jsem si ani neuměl představit, že bych žil
někde jinde, teď, v padesáti, už to dokážu, ale Brno
je pro mě pochopitelně nadále město číslo 1.
Spisovatel?
Pro sousedy jsem hlavně tatínek
Tak trochu rozdvojení osobnosti. Alespoň té profesní: zatímco většině čtenářů je Martin Reiner – Pluháček známý především jako majitel nakladatelství
Druhé město a vydavatel zřejmě nejpopulárnějšího spisovatele současnosti Michala Viewegha,
jeho vlastní literární tvorba se ubírá poněkud jiným směrem. Po básnických sbírkách a novelách
nedávno zaujal jeho román Básník věnovaný Ivanu
Blatnému – ukázka z něhož nemůže samozřejmě
chybět na Měsíci autorského čtení, který odstartuje
v Brně počátkem července.
S románem Básník o Ivanu Blatném se nelze
ubránit jisté debutové iluzi. Už na vás sousedi nekoukají jako na úspěšného nakladatele,
ale jako na autora tlustého románu?
Té zmínce o debutu rozumím; kdybych byl profesionální spisovatel, který vydává plus mínus každý rok
novou knihu a udržuje tak své čtenáře v provozní
teplotě, asi by takové dojmy odpadly, ale já vydal
prozaickou prvotinu Lázně v roce 1998, román Lucka, Maceška a já v roce 2009 a Básníka v roce 2014,
takže je to pokaždé, jako bych znovu začínal. Ale
sousedi se na mě stejně koukají hlavně jako na tatínka od Libušky (dcera Martina Reinera).
Knihu o Blatném jste psal osm let, na dnešní
poměry dlouhá doba. Byla v touze dokončit
dílo i sportovní motivace, chuť maraton doběhnout, nezůstat v půli?
Napadá mě jen, jestli bylo první vejce nebo slepice... Já mám vždycky chuť doběhnout, když už se
vydám na trasu, ať už se jedná o román, tenisový
zápas nebo třeba manželství. V případě Blatného
jsem prostě chtěl dokončit práci – a ukázalo se, že
to tentokrát bude trvat trochu dýl.
Budete číst na Měsíci autorského čtení, brněnské události, která se už posunula do sousedních zemí. Jak se těšíte na čtení v Brně,
ale vlastně celou tu „literární“ tour?
Na brněnské čtení se těším hodně: Měsíc autorského
čtení je fenomenální mimo jiné i tím, kolik přitahuje posluchačů... A číst pro plný sál je vždycky radostné. A vlastně se těším i na ten výlet do Košic, Ostravy a Wroclawi, i když si zároveň představuju, že to
v parném červenci může být docela záhul. Ano, je
to takové spisovatelské Santiago de Compostela...
ale utrpení očišťuje, ne?
Jste vydavatelem knih nejúspěšnějšího českého spisovatele Michala Viewegha, který rovněž často a rád jezdil na Měsíc autorského
čtení. Jaké to je být spisovatelem při vědomí,
že vydáváte nejlepšího?
Je to docela snadné, už proto, že psaní není soutěž
a dělání jakýchkoli spisovatelských žebříčků bude
vždy činností vysoce subjektivní. Stejně byste se
mohli ptát, jaké to je psát poezii, když vydávám Bohdana Chlíbce, jehož sbírka Zimní dvůr se loni stala
(sal)
Knihou roku v anketě Lidových novin.
inzerce
Česká kytarová společnost o.s.
Turistické informační centrum města Brna
Měsíc autorského čtení (MAČ) 2014
Do Brna se valí 15. ročník největšího literárního
festivalu Měsíc autorského čtení. Tento literární
festival patří mezi nepřehlédnutelné letní kulturní události. Již několik let je MAČ v luxusním balení exportován z Brna do Košic, Ostravy a polské
Wroclawi. Mezi hlavní hvězdy tohoto ročníku, vedle ostřílených matadorů jakými jsou Milan Uhde
nebo J.H. Krchovský, určitě patří například Miloš
Urban. Představí se i letošní laureát letošní Magnesie Litery, historik Jiří Padevět.
Letošní ročník festivalu bude probíhat v Brně
denně od 1. 7. do 31. 7. v Divadle Husa na provázku,
kde vždy od 19.00 vystoupí čestný festivalový host
Skotska. Od 20.30 čtení ovládnou čeští, případně
slovenští spisovatelé a spisovatelky. MAČ tak uvede
na 31 československých a 31 skotsky píšících autorů
a autorek, kteří postupně každý den čtou ve městech
Brno, Košice, Ostrava a Wroclaw. Na všechny produkce je vstupné dobrovolné. Všechna čtení zahraničních
autorů jsou překládána a tlumočena. Doprovodným
programem v Brně je Audiovizuální kabinet, který
začíná od 17.30 a představí se v něm mimo jiné nejlepší literární programy Českého rozhlasu Brno.
Literární festival Měsíc autorského čtení vznikl
v roce 2000 v Brně a postupně se rozšířil do dalších
měst. Od roku 2011 probíhá v Brně, Košicích, Ostravě a Wrocławi. Program každoročně startuje 1. 7.
v Brně a následně den po dni nepřetržitě běží v každém ze jmenovaných míst jedenatřicet dní. Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie, jedna
reprezentuje domácí literaturu (dle místa konání,
tj. českou, slovenskou a polskou), druhá literaturu
jiné země, která je v daném roce čestným hostem
(např. Kanada, Francie, Bělorusko či Rakousko).
Hlavní program MAČe tak denně představuje dva
spisovatele: čestného hosta z dané země a domácího autora či autorku (v Brně, Košicích, Ostravě
Čechy a Slováky, ve Wrocławi Poláky). Podrobnosti
lze najít na www.autorskecteni.cz.
V rámci MAČ vystoupí například:
Tomáš Zmeškal, Stanislav Rakús, Ján Púček, Kateřina Rudčenková, Vratislav Brabenec, Tomáš Varga,
Petr Váša, BKO, Světlana Žuchová, Jan Němec, Ivana Myšková, Karel Škrabal, Dora Kaprálová, Petra
(sal)
Hůlová, Magdaléna Platzová a další.
KONCERTY SE KONAJÍ NA NOVÉ RADNICI,
V BESEDNÍM DOMĚ A NA HRADĚ ŠPILBERK
WWW.GUITARCZ.COM
WWW.TICBRNO.CZ
Vstupenky
Centrální předprodej TIC
Radnická 2, Brno
HTTP://VSTUPENKY.TICBRNO.CZ
KONÁ SE ZA FINANČNÍ PODPORY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A MINISTERSTVA KULTURY
Ministerstvo kultury
Jihomoravský kraj
Statutární
město Brno
8
Brněnské momenty
Léto v centru
Foto: Archív Brno-střed
nabídne i skvělý jazz
Pokud tedy nepřijde konec světa. To
je podle pořadatelů Léta v centru,
Kulturního a vzdělávacího střediska
„U Tří kohoutů“, p.o., jediná možnost,
která by mohla zhatit pravidelné páteční programy Léta v centru. Celoprázdninový kulturní festival, jehož
hlavním partnerem je dodavatel
by bylo škoda nechat si ujít, upozorňujeme například na Radima Hladíka a jeho proslulý Blue Effect (11. července), Blues Band Luboše Andršta
(25. července), „domácí“ legendární
Folk Team (22. srpna) či AG Flek (29.
srpna). Na výběr je toho ale mnohem
víc – každý pátek si na Moravském
náměstí přijdou na své už od 15 hodin děti, pro které tu budou připraveny výtvarné dílny a divadelní představení. Nudit se nebudete ale ani při
„čekání“ na hlavní večerní koncert –
mezičas vyplní začínající a méně známí (což rozhodně neznamená nezajímaví) hudebníci a jejich formace,
kteří se účastní projektu Music Point. Akce se konají za každého počasí
a vstup je zdarma. Více informací najdete na www.letovcentru.cz, změna
programu je vyhrazena.
zemního plynu SPP CZ,
jede na Moravském náměstí každý pátek už od
konce června na plné
obrátky a stále je se na
co těšit. Z těch hlavních
večerních koncertů se
začátky ve 20.30, které
Kromě Moravského oživí Léto v centru
také náměstí Svobody. Svoji zastávku
tu ve čtvrtek 24. července bude mít devátý ročník mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest 2014. Program
začne v 17.00 vystoupením skvělého
českého kytaristy Romana Pokorného
a jeho kvartetu. Pokorného hudba ctí
bluesové kořeny, které jsou obohaceny
prvky jazzu či hard rocku a přetaveny
skladatelskou invencí. Od 18.30 hod.
se představí polsko-ukrajinská formace Dagadana s originální kombinací
jazzu, folku a elektronické hudby. Večer vyvrcholí ve 20.30 hod., kdy zazní
syntéza jazzu a samby v podání brazilské zpěvačky Leny Andrade a jejího tria. Zakladatelem a uměleckým
ředitelem festivalu je legendární český jazzový skladatel a kytarista Rudy
Linka. Informace k letošnímu programu budou postupně zveřejňovány na
webových stránkách www.bohemia(sal)
jazzfest.cz.
PR
Inzerncíiku Šalina
v měs íč
te
j
e
v
á
n
objendzertních poradců:
i
u n ašic
h
Zdeňka Hrdličková
[email protected]
tel.: 539 007 971
mobil: 604 210 052
Brno mění způsob třídění plastů
Jak správně
Podívejte se
třídit odpad
na ná
y?
ejnery
lepk y na kont
V Brně můžete třídit do
žlutých kontejnerů všechny
plasty a nápojové kartóny
Foto: EKO-KOM, a.s.
Michaela Koštovalová
[email protected]
tel.: 539 007 975
mobil: 604 210 055
Karel Matoušek
[email protected]
tel.: 539 007 976
mobil: 604 210 063
Ceny již od 1250 Kč
(formát vizitka).
Slevy za opakování.
V případě potřeby zajistíme
grafické zpracování inzerce.
] Město Brno zavádí od letošního jara jednodušší
systém třídění odpadů. Lidé mohou do žlutých
a klecových kontejnerů nově vhazovat veškeré použité
plastové obaly a nápojové kartóny.
Brněnský magistrát a společnost
SAKO Brno, která ve městě zajišťuje
svoz a druhotné zpracování odpadů,
k této změně přistoupily jak na základě podnětů veřejnosti, tak z důvodu
nových poptávek po dalších druzích
vytříděných plastů ze strany zpracovatelů v jihomoravském regionu.
Co přináší tato změna lidem v Brně?
Nově je možné do žlutých a klecových
nádob vhazovat veškeré plastové
obaly. To znamená, že kromě PET
láhví do těchto kontejnerů patří navíc igelitové tašky, sáčky a fólie nebo
třeba vymyté plastové kelímky od potravin a plastové nádoby od čisticích
prostředků, pracích prášků a aviváží. Stejně jako doposud lze do žlutých
nádob třídit také nápojové kartóny.
Přesný výčet najdou lidé na žlutých
a oranžových samolepkách přímo na
kontejnerech.
Společnost SAKO Brno se na změny
v třídění plastů připravovala již od
začátku letošního roku. Ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil k tomu
dodává: „V těchto týdnech probíhá
rozsáhlá komunikační kampaň, která bude veřejnost o změnách v třídění plastů informovat. Nejpodrobnější informace o třídění odpadů a jeho
využití v Brně najdou lidé například
na našich internetových stránkách
www.sako.cz nebo na letácích, které
jsou od června k dispozici na všech
pobočkách magistrátu a na úřadech
brněnských místních částí.“
Jak správně třídit
odpady v Brně
V Brně najdete téměř 1 100 kontejnerů na plasty a nápojové kartóny. Vhazovat do nich můžete:
PET láhve a plastové nádoby,
sáčky, tašky a fólie ,
plastové kelímky a krabičky od
potravin,
výrobky z plastů,
krabice od nápojů a potravin,
další obaly znázorněné na žlutých
a oranžových samolepkách na
kontejnerech.
10
Tip Šaliny:
Nová zoo
už mříže nepotřebuje
S
ice o rok starší, ale v důkladně
„vylepšené“ podobě se letos v létě
a na podzim představí návštěvníkům
brněnská zoo na Mniší hoře. Vloni
v létě oslavila šedesáté narozeniny, v tomto
roce otevře v krátkém
čase tři unikátní a přitažlivé expozice. Jako
první vstoupí počátkem července Brňané
a návštěvníci moravské metropole do impozantní konstrukce
orlince.
Průchozí voliéra orlů
bělohlavých se nachází
v sousedství indiánské chýše kmene Haida
a výběhu pro vlky arktické. Je doplněna výběhy pro ursony kanadské
a skunky severní i obrovskou imitací
kmene sekvoje a jde vlastně o další
Bobří rodinka se opět rozrostla
V kv
květnu letošního roku se opět rozrostla rodina bobrů kanadských. Tentokrát se
narodila čtyři mláďata, takže v současnosti bobří rodina na Mniší hoře čítá dvě samice
a jednoho samce, tři mláďata z loňského roku a čtyři květnová „mimina“.
Zajímavostí je, že bobřata po narození
vydávají zvuky podobné lidským mláďatům a v prvních dnech neumí plavat.
Později pouze plavou na hladině jako
korek a teprve po několika prvních
týdnech se naučí potápět. O čtyři „nováčky“ se stará nejen matka, ale také ostatní
tety, protože bobří komunita funguje velmi kompaktně a vzájemně si pomáhá. „Bobři
jsou od přírody velmi aktivní a nám chovatelům svou pílí občas přidávají práci, protože
vynášejí naplaveniny ze dna jezírka a nosí je k výpusti, kterou záměrně ucpávají za
účelem zvednutí hladiny,“ říká chovatel Miloslav Walter. V roce 2010 získala zahrada
za odchov bobrů třetí místo v rámci ocenění Bílý slon v kategorii Odchov roku.
(sal)
dílek mozaiky navazující na komplex Beringie.
„Je technicky nejnáročnější stavbou tvořenou
17 m vysokou ocelovou
konstrukcí o průměru
30 metrů, která je celá
opletena nylonovou
sítí, a vstup do ní vede
chodbou proraženou ve
skále z umělého kamene. Návštěvník se dostane do bezprostřední
blízkosti orlů bělohlavých, ale konstrukčně
je vše vyřešeno tak, aby voliéra zajišťovala dostatečné soukromí pro orly
i bezpečí pro návštěvníky,“ popsala
mluvčí zoo Monika Brindzáková.
Foto: Archív zoo Brno
e
ince proběhn
rl
o
í
n
ře
v
te
o
in.
Slavnostní
nce v 11 hod
e
rv
če
.
5
tu
o
v sob
Letošním novinkám však zdaleka
není konec. V rozmezí následujících
týdnů přibudou další neméně atraktivní expozice. Průchozí expozice
11
ZOO Brno
povede naučná stezka, na které se
dostanou návštěvníci do kontaktu se
zvířaty, a jeho součástí je i skála vyzdobená napodobeninami skalních
maleb původních obyvatel Austrálie – Aborigines. „Pět klokanů přiletí
až z Austrálie a návštěvníci se na ně
mohou těšit ve druhé polovině prázdnin,“ upřesnila Brindzáková.
Jako třetí „třešinka“ na nejvyšší části Mniší hory pak ještě v letošním říjnu bude dokončena před výběhem Safari africká vesnice „Samburu“, která
se stane součástí budoucího uceleného komplexu Kalahari. Osadu budou
tvořit repliky osmi chýší domorodých
Afričanů, z nichž budou moci návštěvníci pozorovat drobné africké domácí zvířectvo a také lagunu plameňáků
„Naivasha lake“. V chýších najdou lidé
také prostor pro občerstvení, sociální
zařízení a zázemí pro maminky s malými dětmi. Vodojem je na tomto místě
zoo od roku 1973 a nyní je do projektu velmi vtipně zakomponován jako
horkovzdušný balon, který s romantickým cestovatelem přistál v Africe
uprostřed domorodé osady. V dalších
letech je v plánu v sousedství africké
vesnice nová lví a gepardí expozice.
Stavba tří nových expozic byla
v Zoo Brno zahájena v polovině října 2013, v prvních dnech byla vyzna-
klokanů vyplní dosud nevyužitou
stráň pod Exotáriem (bývalý pavilon
exotického ptactva) a prostor podél
páteřní komunikace spojující dolní
a horní část zahrady, po které jezdí
zoovláček. Celým klokaním areálem
čena náhradní trasa k výběhu afrických kopytníků a probíhala samotná
příprava stavby. Celková investice
činí 52 milionů korun, město Brno
spolu se Zoo Brno získalo na tyto
stavby dotaci z Regionálního operač(sal)
ního programu Jihovýchod.
Na Mniší horu se vrátí lvi
Brněnskou zoo vede od roku
1996, plánů do budoucna má
však její ředitel Martin Hovorka stále dost.
Tři nové expozice takřka současně, to je zásadní proměna a jistě i investice. Co plánujete do
budoucna, nebo teď dlouho nic
nového nepřibude?
Máme hodně plánů, ale samozřejmě, jak jinak, záleží na penězích.
Nejbližší investice by měly putovat
do výběhu pro lvy, pižmoně a paviány. Ještě letos zahájíme výstavbu
expozice pro pandy červené.
Jakého z nových zvířecích přírůstků si za poslední dobu nejvíc ceníte? A na jaká zajímavá
zvířata se můžeme těšit?
Mám radost právě z pand červených
a lachtanů medvědích, kteří se stali
miláčky návštěvníků, a těšit se můžeme znovu na lvy, kteří teď po nějaký
čas na Mniší hoře chyběli, a pižmoně
severní, což jsou mohutní sudokopytníci přizpůsobeni silným mrazům.
O tom, že jde bezesporu o zajímavá
zvířata, která budou stát za vidění,
svědčí i odkazy na internetu, které je
charakterizují sice jako nejnudnější,
ale současně také jako nejnebezpečnější zvířata v Evropě…(☺)
A naopak, s Mniší horou se
loučí medvíďata lední i kamčatská. Nebude vám po nich
smutno? Sledujete osud vašich
Panda
Pandora má
ženicha
Panda červená, která je v Zoo Brno
od loňského října a pochází ze Zoo
v Norsku, má budoucího ženicha.
Roční Samec Huan byl do zahrady
transportován ze Zoo Linz a zatím
se aklimatizuje. Zvířata jsou sice
v oddělených expozicích, které však
spolu sousedí a umožňují jim oční
a pachový kontakt.
Téměř pro každý druh, tedy i pro
pandu červenou platí, že je složitější
sehnat samičku. Přesto se na konci
loňského roku podařilo kurátorům
brněnské zoo, po komunikaci
s koordinátorem chovu pand, získat
samičku Pandoru z Norska a do
osmi měsíců ji dopárovat samcem
z Rakouska. „Pohlavní dospělosti
dosahuje tato šelma v roce a půl a my
doufáme, že v novém výběhu, který
máme v plánu vybudovat v nejbližších měsících, se bude Pandoře
a Huanovi líbit a budou se rozmnožovat,“ říká ředitel Martin Hovorka.
Domovem pandy červené jsou horské
lesy v podhůří Himaláje a v jižní
Číně. Pandy v přírodě nevytvářejí
stálé páry, jsou to noční samotáři.
Vyhledávají se jen v době rozmnožování, a to podle pachu. Své teritorium
si vyznačují trusem a dorozumívají
se kvičením. Spáření se odehrává na
zemi a pár se po něm okamžitě rozchází. Samice dokáže odložit porod
mláďat až do vhodné situace třeba
i o týden, možná i víc.
(sal)
partner
Zoo Brno
původních "chovanců" i na jejich nových působištích?
Sledujeme je velmi pečlivě. Ale i když
z pohledu individuálních majitelů konkrétních zvířat to může vypadat jinak,
odchody mláďat prostě tvoří nedílnou
součástí koloběhu života a provozu zoo.
Jednou z největších bolestí brněnské zoo je parkování návštěvníků. Rýsuje se v dohledné budoucnosti nějaká změna
k lepšímu?
Nezáleží na nás. Je to v administrativním byrokratickém bludném
(jih)
kruhu.
12
Letní Brno ožije
ve Vaňkovce
Your Fest Vaňkovka 2014 je nový, tři
měsíce trvající open air festival, který
má oživit brněnské centrum o kvalitní
kulturní program. Pořadatelé připravili nejen pro obyvatele Brna řadu koncertů, divadelních představení a mnoho dalších aktivit pod širým nebem.
Na celý festival, který již odstartoval,
je vstup zdarma. Na moderním pódiu
ve staré industriální části Vaňkovky
vystoupí přes sedmdesát kapel, písničkářů a divadel. Nejzářivější hvězdou festivalu je čerstvý držitel ocenění „zpěvák roku“ ceny akademie české
populární hudby Anděl 2013, Dan Bárta, který bude na festivalu účinkovat
29. 6. společně s předním českým beatboxerem En.druem. Další jedinečný
zážitek slibuje i koncert Tonyi Graves,
zpěvačky kapely Monkey Business,
která 29. 8. představí svůj sólový hudební projekt. Klidné prázdninové
večery slibuje každou středu přehlídka nejlepších akustických kapel a písničkářů z celé ČR (Slávek Janoušek,
Beata Bocek a další). Festivalová dramaturgie myslí i na diváky, kteří mají
inzerce
Foto: Archív Galerie Vaňkovka
TAJEMNÁ DŽUNGLE
rozkvetla na valtickém zámku
UNIKÁTNÍ VÝSTAVA
NA ZÁMKU VALTICE
Tajemná Indonésie – Nová Guinea
Navštivte tropický prales se zvíěaty, zažijte vodopád v džungli sbjezírkem,
odhalte vzrušující záhady a rituály nejdivoÏejších míst planety.
Vstupte do svÝta,
o kterém jste si mysleli, že již neexistuje
jsou připraveny sobotní cvičení jógy
a prázdninové „Letní lehátkové snění“. Your fest Vaňkovka končí poslední
prázdninový den 31. 8. koncertem na
konci léta, na kterém mimo jiné vystoupí populární pražská skupina Jananas,
jejíž hudba je ozdobou řady prestižních
festivalů.Celý program naleznete na:
(mš)
www.vankovkafest.cz.
PR
RUDOLFbŠVAĚÍÎEK
A CK LIVINGSTONE POĚÁDÁ
Chýše bojovníkı v korunách stromı
Osada horského kmene Dani s projekcí
SenzaÏní mumie a masky z lidských vlası
LodÝ a pádla odlišných etnik
Rituální totemy
Obrovské iniciaÏní masky
Bojové oštepy, štíty, luky a šípy
Kamenné rituální sekery a kostÝné nože
Îelenky z papouškı
SekáÏky na prsty
Gigantické Ïelisti velryby...
rádi etnickou hudbu, protože 17. 7.
proběhne koncert irské hudby v podání kvalitních žánrových kapel Dalách
a Acoustic Irish. Klasickým divadelním
představením budou určeny pravidelné čtvrteční večery v měsíci červenci
a srpnu. Bavit vás také budou v rámci
originální stand-up comedy show např.
Daniel Čech, Karel Hynek, Lukáš Pavlásek a další. Pro milovníky relaxace
KVÜTEN A ĚÍJEN
Pouze víkendy absvátky
10–17 hodin
ÎERVEN–ZÁĚÍ
úterý–nedÝle
10–17 hodin
www.tamtamycasu.cz
Netradiční zážitek se nabízí návštěvníkům zámku Valtice. V prostorách horní konírny je až do konce října otevřena expozice TAMTAMY
ČASU odhalující tajemství indonéské džungle. K vidění je tropická
džungle s vodopádem a ukázkou exotických zvířat.
Výstava pořádaná cestovní kanceláří LIVINGSTONE, přibližuje návštěvníkům život v neprobádaných oblastech
ostrova Nová Guinea. Stovky autentických předmětů dovezených z nesčetných výprav za domorodými kmeny
indonéské džungle cestovatelem Rudolfem Švaříčkem ohromují svojí pestrostí i účelem využití. Rituální sekery, válečné štíty, bojové oštěpy, luky a šípy
vzbuzují úvahy nad pravdivostí příběhů o lovcích lebek a lidojedech. Sochy,
totemy, iniciační masky i nápadité ozdoby vypovídají o životě a tradicích téměř
neznámých a civilizací nedotčených pralesních kmenů. Na velkoformátových
fotografiích se střídají dobrodružné snímky domorodců se záběry panenské
přírody a nádherných míst zapomenutého světa. Atmosféru džungle dokresluje
vodopád s říčkou a ukázka pralesních živočichů. Zcela unikátní je replika stromové chýše kmene Korowai žijícího v korunách stromů. Expozice je vhodná
pro všechny věkové skupiny. Užijte si exotiku, svět plný barev, geografické exkurze i koncentrované informace o vzdálených zemích a životě v nich.
Otevírací doba expozice:
Od 1. června do 30. září je otevřeno denně
kromě pondělí od 10–17 hodin. V říjnu pak
bude výstava přístupná jen o víkendech.
Více na www.tamtamycasu.cz.
vá
Zkolaudo
řádková inzerce
Služby, řemeslníci
ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ PŘÍMO U ZÁKAZNÍKA,
VÝROBA SEDACÍCH SOUPRAV A MATRACÍ
NA MÍRU, PŘEČALOUNĚNÍ NÁBYTKU.
tepla a energií, dobrá znalost práce na
PC, komunikativnost, bezúhonnost,
důslednost a zodpovědný přístup k práci.
e-mail: [email protected]
OLMAN SERVICE s. r. o. přijme
AUTOČALOUNICTVÍ. TEL: 604457085
www.amcalounictvi.cz
Práce, brigády
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA ve výrobě
postižením na pozici uklízeč/ka na HPP
v Brně. Volejte 730 186 797.
Cestování, zájezdy
Vaše letní dovolená na horách
volejte na 778 424 573, nebo pište na
ENERGETIK/ENERGETIČKA (Brno)-SŠ
www.alfaresort.cz Víc než hotel
Ostatní
Hledám Martinu Kalichovou.
vzdělání, 3 roky praxe, pracovitost,
znalost legislativy v oblasti dodávek
DOMY SENIORŮ ŠAKVICE
pracovníky osoby se zdravotním
v CTParku v Brně-Slatině. V případě zájmu
[email protected]
no
Miluji ji. Pomozte mi ji najít. 777582104
Řádkovou (textovou) inzerci v měsíčníku Šalina je možno zadávat
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.salina-brno.cz.
Pozor, nově zavádíme možnost podávat řádkovou
inzerci také osobně!
V kanceláři vydavatelství CCB na adrese Okružní 19, Brno
v pracovních dnech od 8.00 do 15.30.
Platba na místě v hotovosti nebo kartou při podání inzerce.
Nov ý st yl bydlení
Domy seniorů
i ůvŠ
Šakvicích
k i í h představuř dt
jí nový koncept klidného, bezpečného
a důstojného prožití stáří. Skvělá příležitost nastěhovat se do moderního komplexu určeného výhradně pro seniory,
jen 20 minut od Brna..
Bezbariérové byty
1+kk a 2+kk
určené speciálně pro seniory s kuchyňským koutem a sociálním zařízením.
Každý byt má balkon nebo zahrádku.
Parkování v objektu.
Prožijte stáří tam,
kde to za to stojí
K dispozici je široká nabídka sociálních služeb pro seniory, jako je
ordinace praktického lékaře, služba
hospodyně – úklid, praní, žehlení, nákupy. Využívání služeb není podmínkou koupě, jejich rozsah záleží na klientovi. V místě správce objektu pro
opravy a zabezpečení domů.
více info na:
www.domy-senioru.cz
Výhradní prodejce:
Libor Kulda
tel.: +420 734 799 393
[email protected]
Na Špilberk za barvami Bohumíra Matala
Romantická věda: Letní noci na hvězdárně
Osobitá metafora člověka žijícího v podmínkách moderního města, nekonečná
variabilita tvarů a konstrukčně promyšlených forem, ale především obdivuhodný cit pro barvu. To jsou charakteristiky příznačné pro tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností české
poválečné malby, brněnského rodáka, nejmladšího člena
Skupiny 42 a jednoho ze zakládajících členů skupiny Brno 57,
Bohumíra Matala.
Výstava Bohumír Matal/Konstruktér barvy (od 12.6. do
28.9. na Špilberku) představuje průřez tvorbou tohoto
umělce se zaměřením na jeho smysl pro čisté barevné tóny v konstruktivních formách. Jako „konstruktér barvy“ dosáhl Bohumír Matal svého
vrcholu v 70. a v první polovině 80. let, jeho zájem o barvu se však ve více
či méně skryté podobě projevuje v celé tvorbě. Hlavní tendence Matalovy
tvorby jsou ve výstavě sledovány prostřednictvím nejzásadnějších děl,
nechybí obrazy z cyklů Člověk ve městě, město v člověku, Stříhali dohola
malého chlapečka, Cyklistů, Přítomností člověka, Ptačích herců, Vesmírných haraburdí. Samostatná část výstavy je věnována Matalovým realizacím do architektury a veřejného prostoru a návrhům pro divadelní
scénu, což byly dosud oblasti historiky umění spíše přehlížené. Matal
přitom svůj smysl pro monumentální realizace rozvíjel již od mládí
a spolupracoval s mnoha významnými architekty a režiséry. Zatímco
o jeho scénografických návrzích si můžeme udělat představu již pouze
z archivních fotografií, řada Matalových realizací v architektuře se ještě
dochovala. Výstava je tedy jedinečnou příležitostí, jak se s některými
z monumentálních realizací seznámit. Komentovaná prohlídka s kurátorkou Martinou Švikovou je naplánována na 28. srpna od 17 hod. Více
(mš)
informací na www.spilberk.cz.
Není nic romantičtějšího než pozorování letního hvězdného nebe. Navíc
s milým výkladem a s pomocí moderních astronomických dalekohledů
s průměrem objektivu až 35 cm. Na počátku července bude možné zvečera na
Kraví hoře pozorovat dvě krásné planety naší Sluneční soustavy – naoranžovělý Mars a prstenci ozdobený žlutobílý Saturn, u kterého si lze prohlédnout
i několik jeho nejjasnějších měsíců. V průběhu prvního červencového týdne
se do blízkosti obou planet dostane i srpek dorůstajícího Měsíce. Pohlednou
nebeskou kompozici doplní i jasná hvězda Spica ze souhvězdí Panny.
Ponořit se však bude možné i do vzdáleného vesmíru! Navštívíme barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy i éterické mlhoviny a galaxie. Už jste
někdy viděli dvojhvězdu Albireo ze souhvězdí Labutě? Nebo kulovou hvězdokupu M 13 z Herkula? A co třeba planetární mlhovinu Činku z Lištičky či
dvojitou otevřenou hvězdokupu z Persea?
První dny srpna budou
ovlivněny dorůstajícím
Měsícem, proto se dalekohledy zaměří také na
našeho nejbližšího souputníka, jehož povrch je
doslova posetý krátery
různých velikostí. V noci z 12. na 13. srpna se dočkáme maxima meteorického roje Perseid – na tyto padající hvězdy je ale nejlepší výhled z nějakého
krásného místa s tmavou oblohou mimo Brno.
Léto je také ideálním obdobím pro pozorování družic. Bude-li nám přát štěstí,
proletí nad naší hlavou třeba Mezinárodní kosmická stanice nebo některá
z nápadných telekomunikačních družic Iridium. Pozorování večerní oblohy probíhají na Hvězdárně a planetáriu Brno ve středu, čtvrtek a pátek od
21.30 (v červenci), resp. od 21.00 (v srpnu). V případě nepříznivého počasí
je připraven náhradní program v sále malého planetária. V srpnu se můžete
přijít podívat i na naši denní hvězdu Slunce, která se nyní nachází v období
zvýšené aktivity. Je tudíž velmi pravděpodobné, že za pěkného počasí bude
možné pozorovat sluneční skvrny a mimořádné protuberance (výtrysky žhavého slunečního materiálu nad sluneční povrch). Pozorování Slunce probíhá
(sal)
pouze v srpnu každou středu, čtvrtek a pátek a začíná v 16.00.
Foto: Archív MdB
Zajistěte si předplatné do nejoblíbenějšího
divadla v České republice!
Žádná fáma, ani marketingový tah. Městské divadlo Brno skutečně pravidelně vyhrává celorepublikovou soutěž internetového portálu i-divadlo.cz jako
nejoblíbenější divadlo v České republice. A i v příští sezóně nabídne jedinečné a kvalitně zpracované divadelní inscenace.
Sezónní předplatné umožní zhlédnout všechny novinky sezóny 2014/2015.
Na abonenty čekají čtyři velké muzikálové tituly a pět činoherních. V české
premiéře divadlo uvede
světoznámý titul „Duch“
nebo fantasy muzikál
„Let snů, aneb Kouzelná cesta“. Autoři úspěšné Papežky připravují
nový muzikál na motivy
slavného románu „Ostrov pokladů“ a výčet hudebních inscenací ukončí moderní pohádkový
příběh „Prodaný smích“. Režisérka legendární Školy základ života Hana Burešová již od června připravuje dramatizaci Gogolova románu „Mrtvé duše“,
v hlavní roli s držitelem Ceny Alfréda Radoka, Michalem Isteníkem. Mikoláš
Tyc, který v loňské sezóně připravil úspěšný titul Podivný případ se psem,
chystá romantickou hru Heinricha von Kleista „Princ Homburský“. V prosinci
se pak lze těšit na dnes již legendární komedii Voskovce a Wericha „Těžká Barbora“. Třešničkou na činoherním dortu se stane akční komediální detektivka
„Bláznivé nůžky“, ve které si sami diváci vždy vyberou vlastní konec, a světová
premiéra bestselleru „Skleněný pokoj“, jejíž autor Simon Mawer dal svolení
k dramatizaci tohoto díla odehrávajícím se v brněnské vile Tugendhat.
Ještě stále váháte? Neměli byste. Místa v abonentních skupinách mizí pod rukama
pracovnic komerčního oddělení – tel. 533 316 410. Předplatné si můžete zajistit
(sal)
i jednoduše na našich internetových stránkách www.mdb.cz.
Foto: Archív hvězdárny
Kudy a kam
ZAZ a Berlínští filharmonikové na Špilberku? Proč ne!
V polovině srpna Filharmonie Brno na Špilberku odstartuje již patnáctý ročník
mezinárodního hudebního festivalu, který je tradiční ozdobou brněnského
kulturního léta. Každoročně nabízí na velkém nádvoří hradu sérii neopakovatelných koncertů
pod širým nebem
a letos nově také kinokoncerty. Brněnskému publiku
s tak prostředse
nictvím filmo!
y
k
u pen
t
hudebs
v
ho
o
ní
e
od
t
ár
ž
vého plát na
in
tě
tů Mez
Sou
kter ý z koncer o vstupenky můžete od
ně
t
vi
tí
nabídne možvš
na
it
Chcete
? Soutěž
u na Špilberku w.salina-brno.cz
al
iv
nost setkání
st
fe
ho
ní
ww
14 na adrese
s hv
hvězdnými pia28. června 20
nisty Lang Langem a Herbie Han
Hancockem, s mladou francouzskou hvězdou ZAZ nebo s Berlínskými filharmoniky.
Na koncertech živých vystoupí kromě orchestru Filharmonie Brno ještě Filharmonie Hradec Králové s temperamentními Cigánskymi Diablami nebo
orchestr Janáčkovy opery NDB s Dagmar Peckovou a Štefanem Margitou. Na
koncertech domácí filharmonie se můžete v roli dirigentů těšit na „mistra
husí kůže“ Aleksandara Markoviče nebo na brněnského rodáka a oblíbence Jakuba Hrůšu. Hrát se budou skladby známých mistrů Dvořáka, Webera,
Bernsteina či Rachmaninova a zazní také klavírní koncert v podání klavíristy Jana Simona. Naplánujte si romantický večer pod hvězdami, vyberte si
z festivalové nabídky a projděte se se svými blízkými parkem na koncert .
Chcete-li mít jistotu, že na koncerty a kinokoncerty seženete lístky, doporu(sal)
čujeme koupit si je v předprodeji, který již probíhá.
Foto: Archív FB
Foto: Miloš Strnad
14
15
Kudy a kam
Dům umění města Brna si o prázdninách připravil pro své nejmladší návštěvníky výtvarné dílny, které budou probíhat celý červenec, vždy od
pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Rodiče tak
mají možnost zabavit děti přímo v centru Brna.
Program navíc zahrnuje také zdravý oběd a svačinu. Díky poloze Domu umění v parku není důvod
k obavám z nedostatku pohybu dětí, který bude
pevnou součástí denního harmonogramu. Navíc
se malí účastníci pod vedením zkušených lektorek
seznámí se základy kreslení, malování a prostorové tvorby - více informací najdete na webu Domu
umění. A zatímco v červenci mají v Domě umění
zelenou budoucí tvůrci, srpnový program se pro
změnu zaměřuje na starší publikum. V Domě pánů
z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno) se uskuteční
workshop experimentálního divadla D´EPOG,
který řeší tvorbu akce skrz fyzický text, rytmus, montáž a práci s energií.
Přihlášky můžete posílat na mail: [email protected] Dům umění
přeje všem příjemné léto a ještě dodatečně zve na výstavu Grey Gold České
(jř)
a slovenské umělkyně 65 +, která trvá už jenom do 3. 8. 2014.
Foto: Archív MG
Moravská galerie zve děti na letní výtvarné kurzy
Jako již tradičně i letos v létě Moravská galerie v Brně pořádá letní výtvarné kurzy pro děti od 6 do 12 let. Přihlásit se je možné na dva turnusy:
18. – 22. 8. 2014 a 25. – 29. 8. 2014. Kurzy inspirované 26. ročníkem mezinárodního bienále grafického designu Brno mají název Znaky, písmena,
slova. Každý den
v týdnu je pojmenován podle jiné
barvy. Například
v červené úterý
se mohou děti těšit nejen na malování, ale i na výlet
do Zetor Gallery.
Ve žlutý čtvrtek
zase navštíví Hvězdárnu a planetárium, kde zhlédnou příběh Sluneční
soustavy. Také se dozví o tom, jak funguje počítačová animace. Po celý
týden budou své zážitky zaznamenávat do barevné knihy. Začíná se každý
den v devět, program trvá do čtyř hodin odpoledne. Přihlášky je možné
posílat na: [email protected]
Pro všechny návštěvníky je pak připraven bohatý doprovodný program
k Bienále Brno 2014, který bude probíhat ve všech budovách galerie.
Více se dozvíte na www.bienalebrno.org nebo na stránkách galerie:
(sal)
www.moravska-galerie.cz.
Soutěžte s Šalinou
Vařte a soutěžte s Šalinou
Náš soutěžní cyklus receptů skončil. Během uplynulých deseti měsíců
jste se na stránkách Šaliny setkávali s recepty, které pro vás připravili
šéfkuchaři vybraných brněnských restaurací. Současně jste mohli do
redakce zasílat i vaše recepty na dané téma, z nichž ostatní čtenáři vybrali
vždy jeden nejlepší. A právě pro tyto kuchaře-autory máme, doufáme, dobrou zprávu. Ve čtvrtek 28. srpna se budou moci pod odborným vedením šéfkuchaře skupiny Brixton-gastro a restaurace Boulevard Jaroslava Kolbasovského přiučit na terase restaurace Boulevard ve dvoraně Městského divadla
Brno trikům a vychytávkám při grilování. Podrobnosti obdrží mailem, už
nyní je ale můžeme ujistit, že se mají na co těšit. A vám ostatním slibujeme,
že vaření ze stránek Šaliny určitě nezmizelo definitivně a brzy vám nabídneme další zajímavé materiály týkající se dobrého jídla a pití.
(sal)
Technické muzeum zve k návštěvám nejen v Brně
Příjemným zastavením při cestě na jih od Brna může být například Kovárna
v Těšanech, odkud čerpali inspiraci i bratři Mrštíkové pro svoji Maryšu a kde
můžete vidět expozici koláře a kováře s kovářskou dílnou. Nejen pro rodiny
s dětmi se tu 12. 7.
bude konat Kovářská
sobota. Pokud máte
rádi tradiční lidovou
kulturu, neměli byste
si nechat ujít Horňácké slavnosti na Větrném mlýně v Kuželově. V neděli 20. 7. se
zde můžete těšit na
ukázky autentického folklóru v podobě horňáckých krojů,
písní a tanců. Větrný
mlýn v Kuželově je národní kulturní památkou a vedle ukázek dobového bydlení mlynáře a jeho rodiny představuje i původní technologický systém tzv.
českého mlýnského složení. Ideálním cílem nejen na cyklovýlet může být například i Stará huť u Adamova s monumentální tavnou pecí.
Jak se zpracovávalo železo na hamru můžete vidět v Šlakhamru v Hamrech nad
Sázavou. V sobotu 2. 8. zde navíc můžete s dětmi strávit pohádkový den s hrami, soutěžemi a s ukázkami kování. Další národní kulturní památkou je Vodní
mlýn ve Slupi na jižní Moravě nedaleko Znojma. Nedaleko, ve vinařské obci
Šatov, naleznete trochu odlišnou technickou památku - pěchotní srub československého příhraničního opevnění. Tento srub MJ-S3 přezdívaný „Zahrada“ je
uveden do podoby z osmdesátých let a je vybaven původní výzbrojí a výbavou.
Zmíněné technické památky lze navštívit samozřejmě i mimo zmíněný speciální
program – v běžné otvírací době. Více informací na www.tmbrno.cz.
(tm)
PR
GALERIE PEKAŘSKÁ představuje od 28. 5.–11. 7. 2014
7 PÍSMEN NEKONEČNÝCH VARIACÍ
od MICHALA “ E W I L O N E ” BAJČIHO
MB Ewilone se narodil v roce 1981 v Nitře na Slovensku. V době středoškolských studií přichází
do kontaktu s fenoménem graffity, což výrazně
ovlivnilo následující roky a výběr vysoké školy.
Zdokonalováním stylu, komplexnosti, výrazovosti barev a důrazu na detail, si MB
Ewilone od roku 1996 získává uznání na mezinárodní graffiti a street art scéně. Začátky v ortodoxním graffiti se odrážejí v lettrizmu, který je zásadním výrazovým prvkem v jeho dílech. Přechod mezi různými styly, setkání s kulturní rozmanitostí a roky
zkušeností v mural artu ovlivňují jeho tvorbu, čehož výsledkem je
komplexní kombinace stylů, spojených v jednom celku, čímž se MB
Ewilone zařazuje mezi průkopníky allstyle techniky v aerosolovém
umění. MB Ewilone je spoluzakladatelem Fruits Of Doom, neustále
narůstajícího mezinárodního sdružení graffiti umělců, a členem seskupení Point 3, celosvětově známým v rámci graffiti a street art komunity.
„Když jsem poprvé vzal do ruky sprej, byl to pocit absolutní svobody. Od prvotního pocitu adolescentní revolty jsem si se sprejem v ruce přeskákal celou škálu
emocí, zážitků, zkušeností a kompletní transformaci postoje k životu. Na začátku
cesty bylo jedno slovo. Alter ego, tag, podpis, pseudonym-výběr nechám na vás.
Sedm písmen odstartovalo příběh, kde z myšlenky se stalo hobby, z hobby se stala
práce, z práce životní styl, a ze životního stylu filozofie. Jedno slovo, které určuje
identitu. Jedno slovo, které vyjadřuje všechny pocity. Jedno slovo, které neřekne
nic a všechno zároveň. Jedno slovo, na kterém stojí svět plný možností. Jedno slovo
ze sedmi písmen a nekonečné množství variací života.“ MB Ewilone.
GALERIE PEKAŘSKÁ,
na ulici Pekařská 52, 602 00 Brno,
otevírací doba: PO–PÁ od 9.00 do 17.00 hod.
www.galeriepekarska.cz, e-mail: [email protected],
tel.: +420 721 562 527
Foto: Archív TM v Brně
Foto: Archív DUmB
Co dělat v létě ve městě?
Něco pro malé i velké umělce
16
DPMB – Změny v dopravě
PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY
Uzavírky komunikací v Tuřanech
V důsledku rekonstrukce kanalizace je od 4. srpna 2013 do ukončení prací (předpoklad do konce
měsíce srpna 2014) uzavřena část komunikací
Revoluční a Špirkova, čímž jsou v oblasti Tuřan
ovlivněny trasy linek 40, 48. 73, N95, které jsou
odkloněny souběžnými ulicemi, včetně přeložení
dotčených zastávek. Regionální linka 109 je mezi
zastávkami Hanácká a Brno, ÚAN Zvonařka odkloněna ulicemi Olomouckou a Průmyslovou.
Omezení provozu v křižovatce
ulic Sportovní a Hradecká
Z důvodu dopravních omezení souvisejících s přípravou a realizací stavebních prací na mostě mimoúrovňové křižovatky ulic Sportovní a Hradecká
došlo v této křižovatce od 16. září 2013 na dobu
přibližně jednoho roku ke změně organizace dopravy. Autobusy na linkách 42 a 70 jedou ve směru z Řečkovic do Králova Pole, nádraží za zastávkou
Žitná odklonem ulicemi Hradecká, Palackého třída
a Kosmova. Na odklonové trase uvedené linky obsluhují v daném směru navíc zastávky Tylova a Semilasso obdobně jako v opačném směru.
Rekonstrukce ulice Milady Horákové
Z důvodu rekonstrukce ulice Milady Horákové je tato
od soboty 15. března 2014 přibližně do konce
června 2015 neprůjezdná pro veškerou dopravu.
Tramvajové linky 3, 5 a 11 jsou obousměrně odkloněny ulicemi Rooseveltovou a Cejl.
Tramvajová linka 9 je rozdělena na dva úseky
s provozním označením 9 a x9. Linka 9 jede v úseku Juliánov – Hlavní nádraží a dále jednosměrným
okruhem Malinovského náměstí – Janáčkovo divadlo – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží
a zpět do Juliánova. Linka x9 jede po trase Lesná,
Čertova rokle – Jugoslávská –Malinovského náměstí a dále jednosměrným okruhem Hlavní nádraží
– Náměstí Svobody – Česká – Janáčkovo divadlo –
Malinovského náměstí a zpět na Lesnou.
Zastávku Dětská nemocnice obsluhuje výluková tramvajová linka x3 provozovaná v trase
Dětská nemocnice – Jugoslávská – Malinovského
náměstí – Janáčkovo divadlo – Česká – Tábor – Vozovna Komín (– Bystrc, Rakovecká).
Náhradní dopravu v části vyloučeného úseku,
především v oblasti zastávky Náměstí 28.října,
zajišťuje výluková autobusová linka x5 vedená po
trase Lesnická – Zimní stadion – Náměstí 28. října – Janáčkovo divadlo. Linka x5 je v zastávce Lesnická provozně propojena s linkou 46 od Lesné
a Štefánikovy čtvrti.
Na autobusové lince 53 je většina spojů ve špičkách ukončena v zastávce Štefánikova čtvrť, umístěné před kruhovým objezdem v ulici Kohoutově.
Autobusová linka 66 je mimo provoz.
Autobusy linky 67 ve směru do Jundrova navíc
obsluhují zastávku Janáčkovo divadlo a Moravské
náměstí.
Autobusová linka 82 je odkloněna ulicemi Cejl
a Rooseveltovou, čímž vynechává zastávku Dětská
nemocnice. Náhradou zastavuje v zastávce Tkalcovská s možným přestupem na tramvaje linky x3.
Noční autobusová linka N92 je mezi zastávkami Moravské náměstí a Jugoslávská obousměrně
odkloněna ulicemi Koliště a Cejl.
Noční autobusová linka N93 je mezi zastávkami
Náměstí 28. října a Zemědělská odkloněna Drobného, Erbenovou a Zemědělskou.
Omezení dopravy v ulici Palackého
Z důvodu opravy tramvajové tratě a přilehlé vozovky je od 14. června do 25. července 2014 omezena doprava v ulici Palackého mezi křižovatkami
s ulicemi Husitskou a Dobrovského. Noční autobusové linky N90 a N91 jsou mezi zastávkami Semilasso a Šumavská odkloněny:
v I. etapě od 14. června do 4. července 2014
ve směru k Hlavnímu nádraží ulicemi Husitskou,
přes Slovanské náměstí, Charvatskou, Chodskou
a Domažlickou, čímž vynechávají zastávky Jungmannova a Kartouzská.
ve II. etapě od 4. července 2014 ve směru od
Hlavního nádraží ulicemi Domažlickou, Chodskou, Charvatskou, přes Slovanské náměstí a Husitskou, čímž vynechávají zastávky Kartouzská
a Jungmannova.
Tramvajové zastávky Husitská a Jungmannova jsou
po dobu výluky přeloženy (vždy dále od jednokolejného úseku).
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Provoz dopravy v období
letních prázdnin a o svátcích
V pracovních dnech od 30. června do 29. srpna 2014 bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ
DNY – PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní
autobusové školní spoje. U vlaků a regionálních
linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost
omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami. V období prázdnin bude
realizováno také několik výluk ve vybraných úsecích sítě městské hromadné dopravy. Informace
o těchto výlukách budou postupně uveřejňovány
na internetových stránkách www.dpmb.cz.
Výluka tramvají v ulici Žabovřeské
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati bude od
30. června do 22. srpna 2014 vyloučena tramvajová doprava v úseku Pisárky – Vozovna Komín.
Tramvajová linka 1 pojede pouze v úseku Řečkovice – Pisárky (nástupní zastávkou do centra je Lipová). Tramvajová linka x3 pojede pouze v úseku
Dětská nemocnice – Česká a dále bude odkloněna
do zastávky Komenského náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou tramvajovou
linkou x14 vedenou po trase Bystrc, Ečerova –
Vozovna Komín – Tábor – Česká – Šilingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Zvonařka a mimořádnou
autobusovou linkou x44 vedenou po trase Vozovna Komín – Bráfova – Pisárky – Lipová – Mendlovo
náměstí.
Výluka trolejbusů na Vaňkově náměstí
Z důvodu výstavby kruhového objezdu bude od 30.
června přibližně do 31. srpna 2014 omezena doprava na Vaňkově náměstí. Trolejbusy na linkách
35, 38 a 39 budou po dobu výluky nahrazeny v plném rozsahu autobusy, které budou ve směru na
Barvičovu a zpět objíždět vyloučený úsek přilehlými ulicemi. Z toho důvodu dojde k přeložení zastávek Vaňkovo náměstí a Žlutý kopec.
Výluka trolejbusů
v ulicích Karlově a Úvoz
Z důvodu rekonstrukce kabelové trasy v ulici Karlově a opravě vozovky v ulici Úvoz bude od 30. června do 27. července 2014 vyloučena trolejbusová
doprava v úsecích Tomkovo náměstí – Židenice, kasárna a Mendlovo náměstí – Konečného náměstí.
Trolejbusové linky 25 a 26 pojedou pouze v úseku
Osová (resp. Kamenný vrch) – Mendlovo náměstí.
Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x27 vedenou po trase Mendlovo náměstí – Česká – Konečného náměstí – Pionýrská – Tomkovo náměstí – Stará osada – Pálavské
náměstí – Novolíšeňská.
Výluka tramvají do Komárova
Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od 30.
června do 29. srpna 2014 vyloučena tramvajová doprava do Komárova. Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Technologický park – Zvonařka. Autobusové linky 40, 48, 67 a N95 pojedou
mezi zastávkami Úzká a Komárov obousměrně ulicí
Plotní, čímž vynechají zastávky Kovářská a Svatopetrská. Na odklonové trase obslouží navíc v obou
směrech zastávky Železniční a Konopná. Zastávka
Zvonařka bude přeložena do ulice Plotní. Náhradní doprava za tramvaje do Komárova bude kromě
výše uvedených linek 40, 48 a 67 zajištěna také
mimořádnou autobusovou linkou x12 vedenou
po trase Úzká – Autobusové nádraží / Zvonařka
17
DPMB
– Železniční – Konopná – Komárov, která bude provozně propojena s autobusovou linkou 59. Upozorňujeme cestující, že přestup z tramvají linky 12
na autobusy linek x12, 40 a 48, 67 ve směru do
Komárova bude možný pouze v zastávce Úzká!
Grand Prix České republiky –
Mistrovství světa silničních motocyklů
Ve dnech 15. – 17. srpna 2014 bude doprava návštěvníků zajišťována autobusovou linkou 400
v trase Mendlovo náměstí – Svážná – Pražská –
Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start. Linka bude
v provozu od 6.30 do 21.00 hodin (v neděli pouze do 18.00 hodin) v základním intervalu 30 minut, který bude podle aktuální poptávky zkracován
(v neděli v době špičky až na 2–5 minut). Přeprava
cestujících na lince 400 je bezplatná.
Pro návoz návštěvníků z kempu Žebětín k závodišti bude v provozu zvláštní linka příležitostné
dopravy s označením X v okružní trase Automotodrom, Start – Kývalka, spojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko, Veselka – Žebětín, Křivánkovo
náměstí – Žebětín, Chrpová – Žebětín, kemp – Tribuna D – Tribuny A, B – Hájenka na Šípu – Automotodrom, Start. Tyto autobusy přepraví cestující
rovněž zdarma a budou v provozu vždy od 7.00 do
19.00 hodin (v neděli pouze do 18.00 hodin).
Z důvodu uzavření některých komunikací je linka
X vždy od 14 hodin do ukončení provozu vedena
pouze v úseku Automotodrom, Start – Žebětín, Křivánkovo náměstí.
V případě nepříznivých klimatických podmínek
nebo po vyčerpání parkovacích kapacit v oblasti Automotodromu a na přírodních parkovištích
v oblasti Žebětína může být operativně zřízeno
parkoviště osobních vozidel na Staré dálnici
u křižovatky s ulicí Kohoutovickou. V dané situaci by byla zavedena mimořádná linka příležitostné dopravy s označením P v trase Stará dálnice – Automotodrom, Start.
Svezte se historickými linkami!
Od soboty 28. června jsou v pravidelném sezónním provozu historické tramvaje v centru města jako linkaH4 a jsou vedeny po trase Nové
sady – Hlavní nádraží – Zelný trh –
Náměstí Svobody – Česká – Komenského náměstí vždy v nepracovních
dnech přibližně od 10 do 18 hodin v intervalu 40–60 minut. V návaznosti na tramvajovou linku H4
a v obdobném provozním režimu jsou
v provozu také historické trolejbusy
na lince H24 na trase Komenského
náměstí – Obilní trh – Úvoz – Mendlovo náměstí – Pisárky – Anthropos
– Veslařská – Vozovna Komín (v době
výluky Úvoz je trasa linky H4 prodloužena na Mendlovo náměstí a linka H24
naopak zkrácena tamtéž). Na linkách
H4 a H24 platí běžný tarif IDS JMK.
Turistickým minibusem za krásami Brna
Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez
námahy zhlédněte, co v Brně stojí za
vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími památkami mimo historické
centrum, například k vile Tugendhat, Jurkovičově vile či památníku
Leoše Janáčka.
Turistické minibusy odjíždějíz náměstí Svobody každý čtvrtek, pátek a sobotu od 26. června do 27. září 2014
vždy v 10:00 – 12:30 – 15:00 – 17:30
hodin. Podrobnosti o trase a cenách
jízdného najdete na webových stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz.
Listárna
Chtěla bych tímto poděkovat Dopravnímu podniku města Brna za skvělou organizaci výluky kvůli uzavření ulice Milady
Horákové. Perfektní preventivní opatření
před výlukou a také následná precizní organizace provozu během výluky mě nutí
vás tímto dopisem pochválit a poděkovat
vám za snahu vyjít svým cestujícím co nejvíce vstříc.
Děkujeme za tento a další ohlasy cestujících kladné hodnocení přípravy a průběhu tak rozsáhlé výluky, jakou uzavírka ulice Milady Horákové bezesporu je, i s ohledem na urychlení
termínu zahájení o tři a půl měsíce dříve, než
Výluka tramvají na trati do Modřic
Z důvodu výměny kolejových objektů a podbíjení
trati bude od 23. do 29. srpna 2014 vyloučena
tramvajová doprava v úseku Poříčí – Celní a výrazně omezena v úseku Celní – Modřice, smyčka.
Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Židenice, Stará osada – Václavská a dále bude odkloněna
na Mendlovo náměstí. Tramvajová linka 5 pojede
pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí. Tramvajová linka 6 bude mezi zastávkami Česká
a Krematorium odkloněna přes Náměstí Svobody,
Nové sady a ulicí Renneskou. Náhradní doprava
bude zajištěna mimořádnou tramvajovou linkou
x2 obsluhovanou obousměrnými tramvajemi a vedenou po trase Celní – Modřice, smyčka vždy po
jedné aktuálně provozní koleji. Náhradní dopravu
zajistí také autobusy na mimořádné autobusové lince x6 v trase Mendlovo náměstí – Celní – Ústřední
hřbitov, smyčka (vybrané spoje ve špičkách až do
Dopravní odbor DPMB, a.s.
Modřic).
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 151, Brno
PŘIJME ŘIDIČE MHD
Požadujeme:
• věk od 21 let
řidiči autobusů:
• řidičské oprávnění sk. D a průkaz profesní způsobilosti sk. D nebo
• řidičské oprávnění sk. C a průkaz profesní způsobilosti sk.C – rozšíření obojího na
sk.D zajistíme po nástupu do pracovního poměru
řidiči trolejbusů:
• řidičské oprávnění sk.C a průkaz profesní způsobilosti sk.C, rozšíření obojího na
sk.D zajistíme po nástupu do pracovního poměru
řidiči tramvají:
• řidičské oprávnění sk. B
V průběhu nástupního řízení všem uchazečům zajistíme:
• dopravně psychologické vyšetření
• vstupní lékařskou prohlídku
Podrobné informace podá osobní oddělení DPMB,a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno,
telefon 543171222, 543171235.
bylo původně plánováno. Podobná slova uznání
a ocenění jsou pro řadu kolegů podílejících se na
provozu MHD velkou vzpruhou a povzbuzením
pro jejich další pracovní nasazení.
Vím, že změna jízdního řádu je náročná
práce, ale přesto bych chtěl požádat o změnu frekvence spojů na lince x3 k Dětské
nemocnici, nebo alespoň aby jedna linka
jezdila na trase Hlavní nádraží – Dětská nemocnice. Denně dojíždím do práce a změny v dopravě po dobu rekonstrukce v ulici
Milady Horákové mi toto dojíždění značně
zkomplikovaly.
Nejste jistě jediný, komu uzavření ulice Milady
Horákové zkomplikovalo nejen cestu do práce.
Ze zastávky Dětská nemocnice se doslova přes
noc stala konečná zastávka, do které tramvaj
v ranním návozu přiveze přibližně 400 cestujících za hodinu, což je kapacita necelých dvou
tramvají. A tomu je také, a to se značnou rezervou, přizpůsoben interval, ve kterém linka x3
jezdí. Trasa linky x3 je připravena na plánovanou výluku v ulicích Minská a Horova, kdy
bude nutné zastávku Tábor s úvraťovým zakončením obsluhovat také obousměrnými tramvajemi. Z výše uvedeného je také patrné, že přidání další linky obsluhující zastávku Dětská
nemocnice by bylo neekonomické a vzhledem
k úvraťovému zakončení také technicky nemožné (v zastávce může být při obratu směru jízdy
odstavena vždy maximálně jedna tramvaj). Od
hlavního nádraží je možné cestovat tramvajemi 2, 4 a x9 (špičkový interval 2 – 5 minut) a na
linku x3 přestoupit v zastávce Tkalcovská. Navíc byl od 17. dubna do jízdního řádu linky x3
doplněn spoj s příjezdem 5:47 hod. do zastávky
Dětská nemocnice, který je určen především zaměstnancům této nemocnice s nástupy v 6 ho(sei)
din ráno.
18
DPMB
Nové autobusy pro Brno
Solaris
Urbino 18
Délka / šířka / výška (mm):
18 000 / 2550 / 2850
Obsaditelnost:
165 cestujících - 42 míst k sezení
Motor:
DAF PR 228 U1, výkon 231 kW,
převodovka VOITH
Výrobce:
Solaris Bus & Coach S.A. ,
Bolechowo u Poznaně
Foto: ing. Jan Havíř
Solaris Urbino 18
Aktuální počet autobusů DPMB: 306
Z toho minibusů: 15
Aktuální podíl nízkopodlažních vozů: 43 %
Plánovaný podíl nízkopodlažnosti k 31. 12. 2014: 67 %
Významné a potřebné omlazení vozového parku autobusů čeká letos
Dopravní podnik města Brna. Prvních osm kloubových autobusů Solaris Urbino 18 dorazilo do vozovny Medlánky už 27. května. Dalších
14 vozů dorazilo v druhé polovině
června a zbývajících 14 dodá výrobce na přelomu roku. Získáme
tak celkem 36 moderních kloubových autobusů, což umožní vyřadit
nejstarší kusy z flotily „kloubáků“,
především Karosy B741. To ovšem
zdaleka není všechno.
Generální ředitel DPMB Miloš
Havránek při této příležitosti řekl:
„Budeme mít sto nových autobusů na
stlačený zemní plyn, šestatřicet kloubových vozů a několik elektrických
minibusů. Téměř polovinu našich starých autobusů budeme moci vyřadit,
čímž snížíme průměrné stáří vozidel
a zároveň výrazně zvýšíme podíl nízkopodlažních vozů. Nákup vozidel
v tak velkém objemu si samozřejmě
vyžádá náklady v řádu stamilionů.
Efektivním hospodařením v uplynulých třech letech jsme dosáhli značné
úspory provozních nákladů a navíc
stále aktivně vyhledáváme možnosti spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie.“
Čtyřdveřový plně nízkopodlažní autobus Solaris Urbino 18 má všechny dveře pro pohodlný nástup cestujících bez
schodů a také průchozí prostor v celém
voze je plynulý bez schodů. Autobusy
splňují emisní normu EURO 5. Ve druhých dveřích je instalována manuálně
ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup
a výstup osob na invalidním vozíku.
Všechna sedadla jsou plastová skořepinová, každé sedadlo má rukojeť
a na některých jsou svislá madla pro
lepší stabilitu cestujících. S autobusy
se symbolem zeleného jezevčíka jsme
se mohli v provozu na linkách poprvé
(red)
setkat 11. června.
Spolupráce cestujících: Na kole v „šalině“
Náš seriál má za cíl informovat cestující městskou dopravou o jejich právech, ale i povinnostech. Účelem
Pravidel pro přepravu, stanovených
„Smluvními přepravními podmínkami“ určitě není vás obtěžovat, ale
jsou dána především proto, aby vaše
cesta prostředky MHD byla bezpečná a bezproblémová. Protože začíná
léto a cyklisté se přímo rojí, podíváme se dnes na to, jak cestovat v MHD
s jízdním kolem.
Ve Smluvních přepravních podmínkách IDS JMK se k tomuto tématu píše:
Jízdní kolo může cestující v zónách
100 a 101 v tramvajích, trolejbusech
a v autobusech s provozním označením linek 1 až 99 přepravovat jako
spoluzavazadlo za těchto podmínek:
S jízdním kolem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem
kočárku. Počet symbolů stanovuje
počet současně přepravovaných kočárků a jízdních kol.
Nástup do vozidla nebo výstup z vozidla s jízdním kolem je dovolen jen se
souhlasem řidiče.
Požadavek na nástup cestujícího s jízdním kolem cestující čekající v zastávce
signalizuje zdvižením ruky. Souhlas či
nesouhlas s nástupem projeví řidič posunkem nebo ústně. Cestující musí dát
signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na
signál bezpečně zareagovat.
O výstupu z vozidla s jízdním kolem
je cestující povinen uvědomit řidiče
osobně nebo signalizačním zařízením. Výstup s jízdním kolem cestující
signalizuje řidiči dvojím krátkým stiskem (..) tlačítka signalizace k řidiči.
Řidič je oprávněn povolit přepravu
i většího množství jízdních kol.
Průjezd jízdního kola vozidlem není
dovolen.
Při současném nástupu na zastávce
do vozidla má přeprava kočárku pro
spolucestující dítě a vozíku pro invalidy
přednost před přepravou jízdních kol.
Přeprava jízdních kol nesmí ohrozit
bezpečnost a plynulost přepravy a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.
A jak je to s placením?
Pro zaplacení dovozného za jízdní
kolo v zónách 100 + 101 v tramvajích,
trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 se používají jednorázové zlevněné jízdenky
ve shodné zónové a časové platnosti
jako jednorázová jízdenka pro konkrétní cestu cestujícího.
V zónách 100 a 101 v tramvajích,
trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 držitel
platné nepřenosné předplatní jízdenky
může jízdní kolo přepravovat bezplatně.Držitel „šalinkarty“ pro zóny 100 +
101 tedy při cestě mimo tyto zóny hradí dovozné za jízdní kolo jen za mimobrněnské zóny.
I k tomuto tématu jsme našli jeden příběh ze života, jak nám ho
popsal řidič tramvaje. Nazvali
jsme ho „Cyklista gentleman“.
Jednou z jara,kdy začíná cyklistická sezóna, jsem zaznamenal velmi
vstřícné chování cyklisty s naloženým kolem, který se mnou jel již
několik zastávek, protože venku začalo silně pršet. Na jedné z dalších
zastávek stály dvě promoklé maminky s kočárky, které chtěly nastoupit,
aby se rychleji dostaly v tom špatném
počasí domů. Vozidlo bylo dost přeplněné a kočárky by se na plošinu,
kde byl již cyklista, nevešly. Cyklista
překvapeným maminkám nabídl, že
vystoupí, aby jim uvolnil místo. Maminky nabídku s velkými díky rády
přijaly. Říkal jsem si, že to byl frajer,
jízdné měl zaplaceno, vystoupit nemusel, ale zachoval se jako správný
sportovec a nezištně pomohl.
(vč + red)
19
Brněnské momenty
Komerční
prezentace
Institut Tradiční čínské medicíny v Brně
Studijní odd. – ŽŠ Chalabalova 2a, Brno-Kohoutovice, tel. 545 211 691, 602 711 360 • www.instituttcm.cz, www.maserskaskola.cz
] Léto je v plném proudu a tak jsme se zeptali ředitele Brněnského Institutu
Tradiční čínské medicíny Mgr. et Mgr. Romana Šimáčka, LL.M., MBA, jak se v létě správně
stravovat a také na výuku Tradiční čínské medicíny v Brně.
Tradiční čínská
me d ic í na m á
dvě energie, jin
a jang a pět pilířů – pět prvků
v čínské medicíně představují elementy – oheň, země, kov, voda a dřevo. Tradiční čínská medicína mimo
jiné také rozděluje potraviny podle jejich účinku na tělo. Každá má
svůj vlastní systém, například podle
tepelného vlivu na náš organizmus
(jestli je třeba ochlazují nebo oteplují), dále podle toho, kterou zastupují
chuť a jaký účinek z toho tedy plyne.
V našich podmínkách tak podle tradiční čínské medicíny spadají do letního období měsíce červen, červenec,
srpen. V létě bychom měli pokračovat
v lehké kuchyni, se kterou jsme začali
již na jaře. Měli bychom se snažit připravovat co nejrozmanitější pokrmy
a můžeme si dovolit zařadit i syrovou
zeleninu díky okolní teplotě. Syrová
zelenina má chladnou povahu, tudíž
nám mírně ochlazuje organizmus.
Když je venku teplo, nepředstavuje
to problém, ale syrová zelenina například na podzim a v zimě nám může
způsobit různé trávicí problémy,
jako průjmy, nadýmání a „žaludek na
vodě“. Díky tomu si také musíme dát
pozor na prudké ochlazování našeho
těla ledovými nápoji, naše trávení to
nemusí dobře snášet. Velké množství
ledových nápojů může způsobit tělu
šok, navíc nám organizmus trvale
neochladí. Dále si musíme dát pozor
na přílišnou konzumaci tropického
ovoce, jako grepy, pomeranče, ananas
a další. Tropické ovoce má totiž velmi
chladivé účinky na lidské tělo. V tropech působí na člověka o dost vyšší
teploty než v našem podnebí, tudíž
se lidské tělo musí více ochlazovat
a tropické ovoce je tomu přizpůsobeno svými vlastnostmi. V našem pásmu jsou teploty nižší a tropické ovoce
má mnohem větší zachlazující účinek
než je třeba. To samozřejmě neznamená, že si nemůžeme dopřát ovocné
saláty, jen je potřeba věnovat pozornost tomu, zda nám to nezpůsobuje již
zmíněné problémy. Pokud bychom se
chtěli ochlazovat „zdravě“, doporučuje se pít zelený čaj, který má chladivý
efekt nebo občas použít ostré koření,
které způsobí otevření pórů na kůži
a tím snadnější pocení a vypuzení
horka. Další suroviny, které můžeme
v létě využít k ochlazení organizmu
jsou sójové boby – tofu nebo fazole
mungo. Vhodné jsou také obilniny,
luštěniny, lněné semínko, pohanka,
tmavá rýže, různé variace listových
salátů, červená řepa, čekanka, rukola
a brusinky. Vhodné je popíjet zelený
a jasmínový čaj a nejideálnější koření pro letní období je oregano, muškát a kakao. Nadále bychom se měli
vyvarovat hodně tučným a slaným
pokrmům, ideální je konzumovat co
nejšťavnatější a nejvodnatější jídla,
jakožto ochranu před horkem.
TČM je Tianjin University of Traditional chinesse medicine v Číně.
Jaké studium
nabízíte z oblasti
Tradiční čínské medicíny?
Naši studenti každoročně absolvují
měsíční stáž na největší klinice TČM
v Číně – Tianjinu, kde se zdokonalují jak v teoretických, tak praktických
znalostech pod vedením profesorů
a docentů univerzity.
V rámci Institutu tradiční čínské
medicíny v Brně nabízíme dvouleté studium TČM, které probíhá na
Filozofické fakultě MU v Brně, dále
roční studium fytoterapie a celou
řadu dalších postgraduálních kurzů
a seminářů, které jsou směrovány
především na praktickou část, jako
je akupunktura, dietetika dle TČM,
rehabilitace dle TČM atd. Náš Institut disponuje špičkovými lektory
z oboru TČM, kteří jsou uznáváni
nejen u nás, ale i v zahraničí. Naším
oficiálním partnerem v rámci výuky
S rektorem Tianjinské univerzity jsem
jako ředitel Institutu TČM v Brně podepsal oficiální dohodu o spolupráci,
výměně akademických pracovníků
a studentů.
Dvouleté studium TČM a roční postgraduální studium fytoterapie probíhá vždy jeden celý víkend v měsíci
a veškeré nástavbové kurzy pro terapeuty TČM jsou také víkendové. V případě zájmu je možné se na jednotlivá studia a kurzy přihlásit přes naše
webové stránky – www.instituttcm.cz
nebo www.maserskaskola.cz. Studium obou oborů začíná vždy v září.
Informace na našich webech
– www.instituttcm.cz
a www.maserskaskola.cz,
kde jsou k nalezení i veškeré
termíny s online přihlašovníkem.
Přeji vašim čtenářům
hlavně dobré zdraví.
20
Pro volný čas
Download

MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! Z D A R M A www.salina