plastový sok
S150/Nat
l 120 mm
12,3
S150
S150/Ne
u do vydán
novin
vrutkay a před
(dodání s
vrtaným
L20/s
set: roh vnit
řní, vnější,
2 ks záslepk
hliník natural
hliník broušený
ální
bez DPH, minim
Ceny jsou
vyhra zeny.
Tiskové chyby
Montáž – vod
platnost ceník
TOP
icí elementy
u do vydán
248,245,-
samolepicí
81,okopov
282,-
OP150/ Ne
fólie
mm
ý plech 150
295,OP200/ Ne
83,-
lepicí
87,samo
4m
nákres/fot
art. číslo
OP200/ b/N
200
M 1:4
40,1 set
ky
světle šedá
bez samolep
h 200 mm
tm. šedá
okopov ý plec
nerezov ý
obk lad
(potravinářs
nerezov ý
ní
za pr acov
desk y
x 750 mm
obk lad 900
x 750 mm
ká nerez 1.43
, tl. 1,0 mm
1,0 mm, rozm
obk lad, tl.
mm (d x v)
nerezov ý
000 x 1 500
– max. 3
01)
(potravinářs
Al
PVC
ěr dle zak
u do vydán
í nového.
cena
(Kč/bm,...k
s)
1 ks
cíř
2,5 m
RC02/Al
RC02/Ne
1 400,20
ně6
individuál
RC2
dle
rozměru
rozměřujem
po 0,1 m
hliník
nerez
715,-
e
M 1:1
koncová lišta
m profilem
s dora zový
černá
RC26
covou
mm pro kon RC02
ka žka 20
zará
ybu
plastovánovin
ezení poh
od
7 dnůzam
dodání2do(pro
táž 20 mm
lištun RC0
* termí
skříňky, mon
pod strop
2)
RC0
y
spodní hran
žka
zamezení
plastová zarána bok skříně pro
pouze
se
p skříňky,
(montuje
2 pod stro
pohybu RC0 s RC26)
ci
v kombina
ální
bez DPH, minim
Ceny jsou
vyhra zeny.
Tiskové chyby
osvěžte se s námi
88,-
M 1:1
roletový pan
960,-
RB52 C3
RB52
platnost ceník
nerez broušený
2,2
ká nerez 1.43
ální
bez DPH, minim
Ceny jsou
vyhra zeny.
Tiskové chyby
šený
nerez brou20
s)
64,-
2,5 m
hlíník
nerez
R 25C/Al
R 25C/Ne
52
6,5
NO/atyp*
ázk y
PVC
nerez broušený
hliník
nerez
cíř
24 hodin
balení
ks
Al
(Kč/bm,...k
2,5 m
M 1:1
roletový pan
barva
objedn. číslo
NO/9075
01)
300,-
na mír u
ání do
25
termín dod
, tl. 1,0 mm
01)
ká nerez 1.43
(potravinářs
20
RC01/Al
RC01/Ne
277,-
po 1 m
nerez broušený
NO/6075
novinka
o
slevy
nákres/fot se nevz tahují další
art. číslo
zboží
zásob, na
do vyprodání
600
o
e
cena
balení
(bm)
barva
objedn. číslo
260,-
25 m
h 200 mm
OBK LA D
316,-
na mír u
M 1:4
fólie
okopov ý plec
© REHAU
280,-
M 1:3
200
VÝ
NERE ZO
í nového.
hliník broušený
hliník natural
lá
mosaz lesk
OP150/Al
OP150/ Nat
OP150/ Mo
77,-
4m
nerez broušený
L20/s/03
L20/s/74
a
198,-
261,150
L20/Ne
M 1:1
SUPER-lišta
vrut y)
i otvory pro
s)
189,-
po 1 m
šedá
100 m
í nového.
y
platnost ceník
ele me nt
ální
bez DPH, minim
Ceny jsou
vyhra zeny.
Tiskové chyby
okopov
100 m
L20/Nat
L20/Al
M 1:3
mm
ý plech 100
49
24 hodin
nerez broušený
OP100/ Ne
fólie
55,-
17,-
L10/s/03
13,-
PVC
L20
ka
S…/e koncov
samolepicí
12,-
250 ks
1Alks
S150/e/03
y
ele me nt
šedá
11,5
S120/e/03
11,5
1 set
hliník lesklý
nerez lesklý
hliník natural
L10/s/Al
L10/s/Ne
L10/s/Nat
a
17,-
100
šedá
L11/s/03
nerez broušený
S100/e/03
l 150 mm
a
lepk
jší, 2 ks zás
hliník natural
vnit řní, vně ato)
na stoj
L10/s set: roh
(při použití
hliník broušený
M 1:3
plastový sok
OP100/Al
OP100/ Nat
OP100/ Mo
55,-
/s/N
číslo
L11
art.
nerez broušený
S150/Al
150
hliník lesklý
z lesklý
enákres/fotonere k natural
hliní
L11/s/Nat
L11/s/Al
ím deskám
(Kč/bm,...k
25 m
hliník broušený
hliník natural
lá
mosaz lesk
8
S120
M 1:3
ele me nt
12,3
S120/Ne
NOVÉ
l k pracovn
y
S120/Al
120
M 1:1
těsnicí profi
lepk
jší, 2 ks zás
hliník natural roh vnit řní, vně to)
L11/s set: (při použití na leža
hliník broušený
S120/Nat
l 100 mm
t
cena
balení
ks
barva
objedn. číslo
8
L11
M 1:3
plastový sok
NÁB
69,-
8
zrcadlový efek
S100/Z
nerez lesklý
L11/Ne
RC01
nerez broušený ný
kova
podélně dráž
S100/Ne
S100/D
100
PVC
4m
RC02
Al
hliník broušený
S100/Al
119,-
4m
ání do
termín dod
IC LINE
– META LL
ROLE T Y
Y TKOV É
7
25,8
s)
0,45
S100/Nat
OP100
hliník lesklý
hliník natural
S100/AlL
hliník natural
nerez broušený
L11/Nat
L11/NeB
OP150
sok l 150 mm
19
24 hodin
113,-
hliník broušený
L11/AlB
M 1:3
hliníkov ý
cena
(Kč/bm,...k
140 m
244,-
4m
o
balení
ks
0,45
12
nákres/fot
art. číslo
150
Y
É PLECH
barva
objedn. číslo
R 25C
hliník natural
S151/Nat
OKOPOV
220,-
60 m
sok l 100 mm
ání do
termín dod
185,-
4m
RC26
hliník natural
ks)
166,-
0,45
S101
(Kč/bm,...
60 m
M 1:3
hliníkov ý
cena
balení
ks
barva
S101/Nat
100
PROFILY
NO
o
11
24 hodin
OP200
nákres/fot
12
art. číslo
ral
ání do
termín dod
objedn. číslo
0
S100/120/15
typ výs eku
eku (x)
dé lku výs
výs eku
umístě ní
zprava)
(y, vžd y
hliník natu
efek t
TĚSNICÍ
výs eku
bje dn ání
oklu
jen:
eb uje me
yp sok lu
lu
de kor sok
zrcadlov ý
šený
0,45
nere
kovaný
hliník brou
3
24 hodin
11
podélně dráž
É
z broušený
12,3
forma
a přesná
vky
e objedná z
t.c
ww.kooplas
META LI CK
SOK LY –
S151
figurátor
eků
ání do
termín dod
S100
y.
cho dní slev
a S151.
oklů S101
obj ednání
l etní a kc e
platnost ceník
u do vydán
í nového.
ZA
černá
1 ks
1 pár
4,-
50,-
letní akce
objednávka nad 1.000 Kč =
dárek pro Vás …
zdarma 1 ks piva
Lobkowicz Premium 0,5 l
… za každých fakturovaných 1.000 Kč* získáváte jako dárek
(dárek Vám bude zaslán společně s objednaným zbožím)
objednávka nad 7.000 Kč =
dárek pro Vás …
… při jednorázové objednávce zboží v hodnotě od 7.000 do 9.999 Kč* získáváte jako dárek
zdarma multipack ležáků
„Výběr sládků“
(dárek Vám bude zaslán společně s objednaným zbožím)
objednávka nad 10.000 Kč
= dárek pro Vás …
… při jednorázové objednávce zboží v minimální hodnotě 10.000 Kč*
získáváte jako dárek
zdarma 30 litrový sud piva
Páter světlý ležák 11º z pivovaru Černá Hora
platnost akce
od 15. 7. do 26. 8. 2013
2
1
Na letákovou akci se vztahují obchodní slevy.
* Uvedené limity pro objednání jsou bez DPH a dopravy.
Změna dárku vyhrazena.
kontaktujte nás
4
KOOPLAST, s. r. o.
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, fax: +420 515 550 549
mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203
e-mail: [email protected]
3
www.kooplast.cz
6
OBCHODNÍ PORADCI a EXPEDICE v jednotlivých regionech ČR
5
1
Michal Rollinger
tel.: +420 734 447 631
[email protected]
4
Jiří Masný
tel.: +420 777 639 761
[email protected]
1
Marie Vychodilová
tel.: +420 515 550 531
[email protected]
4
Alena Palatková
tel.: +420 515 550 534
[email protected]
2
Ing. Jaromír Uchytil
tel.: +420 734 447 632
[email protected]
5
Petr Toman
tel.: +420 734 447 630
[email protected]
2
Kateřina Sychrová
tel.: +420 515 550 532
[email protected]
5
Martina Prudká
tel.: +420 515 550 533
[email protected]
tel.: +420 734 443 896
[email protected]
tel.: +420 515 550 534
[email protected]
3
Michaela Trávníčková
tel.: +420 734 447 633
[email protected]
6
Josef Sladký
3
Martina Prudká
tel.: +420 515 550 533
[email protected]
6
Alena Palatková
s námi se Vám pracuje lépe
Download

osvěžte se s námi