ISO certified
company
Nýtovací technika
Nýtovací matice
2013/9
Seznam - N˝tovacÌ matice:
V katalogu jsou uvedeny
nejbÏûnÏjöÌ typy matic.
OstatnÌ typy na popt·vku.
N·¯adÌ ruËnÌ, pneumatickÈ str. 27-28
Materi·l ProvedenÌ
Hlava
D¯Ìk
SÈrie
Strana
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Pr˘chozÌ
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Ocel Uzav¯en·
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Pr˘chozÌ
Nerez Uzav¯en·
Nerez Uzav¯en·
Nerez Uzav¯en·
Nerez Uzav¯en·
HlinÌk Pr˘chozÌ
HlinÌk Pr˘chozÌ
HlinÌk Pr˘chozÌ
HlinÌk Uzav¯en·
HlinÌk Uzav¯en·
Pryû Pr˘chozÌ
N˝tovacÌ örouby
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
ZapuötÏn·
ZapuötÏn·
ZapuötÏn·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Mal·
Mal·
ZapuötÏn·
ZapuötÏn·
Ploch·
Ploch·
Ploch·
Mal·
Mal·
Mal·
Mal·
ZapuötÏn·
Ploch·
Mal·
Mal·
Mal·
Ploch·
Mal·
ZapuötÏn·
Ploch·
ZapuötÏn·
Ploch·
R˝hovan˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
äestihrann˝
äestihrann˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
äestihrann˝
äestihrann˝
äestihrann˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
Hladk˝
R˝hovan˝
Hladk˝
äestihrann˝
äestihrann˝
Hladk˝
äestihrann˝
R˝hovan˝
Hladk˝
R˝hovan˝
Hladk˝
äestihrann˝
R˝hovan˝
R˝hovan˝
Hladk˝
äestihrann˝
R˝hovan˝
Hladk˝
äestihrann˝
Hladk˝
äestihrann˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
Hladk˝
9407
9408
9409
9411
9417
9418
94BF
9498
9497
39057
39006
39058
39060
9657
9J08
9658
39101
39201
9688
9611
9612
9610
FS59
FS58
9499
949T
FS39
39122
9621
9620
9E08
9E18
9E98
3E006
3E058
GE08
3E102
9E11
FE58
FE99
FE39
FE68
9A18
GA08
9A10
FA58
FA10
25CO
29M
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
SÈrie 9407
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
5.0
4.9
7.0
0.9
10.0
M3
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.0
10.0
11.5
0.3- 3.0
3.1- 4.0
9407-4030
9407-4040
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.0
12.0
15.0
0.3- 3.0
3.1- 4.0
9407-5030
9407-5040
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
14.5
16.0
0.5- 3.0
3.1- 4.5
9407-6030
9407-6045
SÈrie 9408
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.9
: 15.0
: 1.5
16.0
18.5
0.5- 3.0
3.1- 5.5
9407-8030
9407-8055
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.0
: 11.9
: 16.0
: 2.0
17.0
22.0
0.5- 3.0
3.0- 6.0
9407-1030
9407-1060
: 16.0
: 15.9
: 22.0
: 2.0
23.0
1.0- 4.0
9407-1240
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9407-3030
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
- SNADNÃJäÕ ZAV¡DÃNÕ DO OTVORU
L
L
M3
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 5.0
: 4.95
: 8.0
: 0.75
:
:
:
:
6.0
5.95
9.0
0.75
10.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.95
: 10.0
: 1.0
13.5
16.0
0.5- 3.0
2.0- 5.5
9408-5030
9408-5055
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
16.0
: 8.95
17.5
: 13.0 (12.0)*
: 1.5 (1.2)*
0.5- 3.0
2.0- 5.5
9408-6030
9408-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.95
: 16.0
: 1.5
17.5
20.0
0.5- 3.5
3.0- 5.5
9408-8035
9408-2825
: 13.1
: 13.0
: 17.0
: 2.0
22.0
1.0- 3.5
9408-1035
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
0.5- 2.0
11.5 0.25- 3.0
11.5
0.5- 3.0
13.0
2.0- 4.5
9408-3020
9408-2415
9408-4030
9408-4045
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
(*platÌ pro typ 6055)
1
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
L
SÈrie 9409
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- ZESÕLEN› R›HOVAN› DÿÕK
- ZV›äEN¡ ODOLNOST PROTI PROTO»ENÕ
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.4
: 6.3
: 10.0
: 0.75
10.75
12.25
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.4
: 7.3
: 11.0
: 1.0
12.0
15.0
SÈrie 9411
0.5- 3.0
3.0- 4.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.4
: 9.3
: 13.0
: 1.5
14.5
16.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
9409-6030
9409-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.5
: 11.4
: 16.0
: 1.5
16.0
18.0
0.5- 3.0
3.0- 5.5
9409-8030
9409-8055
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 12.9
: 18.5
: 2.25
19.75
22.75
0.5- 3.0
3.5- 6.0
9409-1030
9409-1060
9409-4030
9409-4045
9409-5030
9409-5055
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- SNÕéEN¡ PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
- VÃTäÕ PRŸMÃR DÿÕKU
- ZVL¡äTÃ VYSOK¡ ODOLNOST PROTI PROTO»ENÕ
L
L
M4
M5
2
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.8
6.75
9.5
0.76
11.7
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.6
: 7.55
: 10.1
: 0.76
13.1
0.7- 4.2
9411-6042
9411-4020
: 10.0
: 9.90
: 12.7
: 0.76
15.75
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
0.7- 3.8
9411-8038
9411-5033
: 13.5
: 13.45
: 17.0
: 0.89
18.65
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.5
: 13.45
: 17.0
: 0.89
18.65
0.7- 3.8
9411-1038
M10
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
0.5- 2.0
0.5- 3.3
ObjednacÌ
ËÌslo
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
- SVÃRN¡ TLOUäçKA Aé 12 mm
- ROZSAH M3-M16
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M3
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
8.0
0.75
9.75
10.75
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.1
: 6.0
: 10.0
: 0.75
10.75
12.25
13.5
14.5
0.5- 2.0
2.0- 3.0
0.53.03.54.5-
3.0
4.5
5.0
6.0
M5
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0
: 1.0
: 9.1
: 9.0
: 13.0
: 1.5
12.0
15.0
17.0
14.5
16.5
19.5
SÈrie 9418
0.5- 3.0
3.0- 5.5
4.0- 6.0
0.5- 3.0
3.0- 5.5
5.5- 8.0
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 16.0
: 1.5
16.0
20.0
21.5
23.5
0.53.05.56.0-
3.0
6.0
8.0
9.0
9417-8030
9417-8060
9417-8080
9417-8090
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.1
: 13.0
: 18.5
: 2.0
21.0
25.0
27.5
29.0
32.0
0.8- 3.5
3.0- 6.0
4.5- 7.5
6.0- 9.0
9.0-12.0
9417-1035
9417-1060
9417-1075
9417-1090
9417-10120
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.1
: 16.0
: 23.0
: 2.0
25.0
28.0
32.0
1.0- 4.0
4.0- 7.0
7.0-10.0
9417-1240
9417-1270
9417-12100
M14
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 18.1
: 18.0
: 24.0
: 2.5
33.0
36.0
39.0
1.0- 4.0
3.0- 7.0
6.0-10.0
9417-1440
9417-1470
9417-14100
M16
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 21.1
: 21.0
: 26.0
: 2.5
34.0
37.0
40.0
1.0- 4.0
3.0- 7.0
7.0-10.0
9417-1640
9417-1670
9417-16100
9417-3020
9417-3030
9417-4030
9417-4045
9417-4050*
9417-4060*
*(d2∅ = 9,0 mm)
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
L
9417-5030
9417-5055
9417-5060
9417-6030
9417-6055
9417-6080
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
- SNADNÃJäÕ ZAV¡DÃNÕ DO OTVORU
L
L
Vöechny rozmÏry v mm.
M3
M4
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 5.0
: 4.95
: 8.0
: 0.75
10.5 0.25- 2.0
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.95
9.0
0.75
11.5 0.25- 3.0
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.95
: 10.0
: 1.0
13.0 0.25- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 9.0
: 8.95
: 13.0
: 1.5
16.0
0.5- 3.0
9418-2621
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.95
: 16.0
: 1.5
17.5
20.0
0.5- 3.0
3.0- 5.5
9418-2822
9418-2825
: 13.0
: 12.95
: 18.5
: 2.2
21.5
0.5- 3.5
9418-2028
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9418-2314
9418-2415
9418-2517
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
3
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
SÈrie 9417
SÈrie 94BF
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- VYTV¡ÿÕ VELKOU Z¡VÃRNOU HLAVU
- VHODN… PRO PLASTY A JIN… MÃKK… MATERI¡LY
L
ObjednacÌ
ËÌslo
1
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 8.0-8.2
: 8.0
: ca 12.0
: ca 1.5
17.0
22.0
0.0- 5.0
5.0-10.0
94BF-4050
94BF-4099
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 10.0-10.2
: 10.0
: ca 14.0
: ca 1.5
18.0
23.0
0.0- 5.0
5.0-10.0
94BF-5050
94BF-5099
MATERI¡L
SÈrie 9498
OCEL
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0-11.2
: 11.0
: ca 16.0
: ca 1.5
18.0
23.0
0.0- 5.0
5.0-10.0
94BF-6050
94BF-6099
POVRCH
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
5.9
6.0-6.1
9.0
1.0
11.5
M4
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 6.9
: 7.0-7.1
: 10.0
: 1.0
13.5
M5
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 8.9
: 9.0-9.1
: 13.0
: 1.5
16.0
M6
SW
SW 1
d2 ∅
k
4
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5 -2.5
0.5 -3.0
0.5 -3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 10.9
: 11.0-11.1
: 16.0
: 1.5
17.5
0.5 -3.5
9498-8035
M8
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 12.9
: 13.1-13.2
: 19.0
: 2.0
22.0
0.5 -3.5
9498-1035
M10
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 16.0
: 16.0
: 23.0
: 2.0
25.0
1.0 -4.0
9498-1240
M12
SW
SW 1
d2 ∅
k
9498-4025
9498-5030
9498-6030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
MATERI¡L
SÈrie 9497
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
SW
SW 1
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
6.1
9.3
1.0
11.5
M4
: 7.0
: 7.1
: 10.3
: 1.0
13.5
M5
SW
SW 1
d2 ∅
k
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.1
: 12.3
: 1.5
15.5
M6
SÈrie 39057
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5 -3.0
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.1
: 14.3
: 1.5
17.5
0.5 -3.0
9497-8030
M8
: 13.0
: 13.1
: 16.3
: 2.0
22.0
1.0 -4.0
9497-1040
M10
SW
SW 1
d2 ∅
k
9497-4030
0.5 -3.0
9497-5030
0.5 -3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
9497-6030
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- R›HOVAN› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
7.0
0.6
10.0
M4
:
:
:
:
7.0
6.9
8.0
0.6
11.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 10.0
: 0.6
14.0
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
0.5- 3.0
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.9
: 12.0
: 0.6
15.5
0.5- 3.0
39057-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.0
: 11.9
: 13.0
: 0.6
20.0
0.8- 3.5
39057-1035
M10
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.1
: 16.0
: 17.2
: 0.6
24.0
27.5
1.0- 4.0
3.5- 7.5
39057-1240
39057-1275
39057-4030
39057-5030
39057-6030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
5
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
SW
SÈrie 39006
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- R›HOVAN› DÿÕK
- SNADNÃJäÕ ZAV¡DÃNÕ DO OTVORU
L
Vöechny rozmÏry v mm.
M3
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
M4
M5
L
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.0
4.95
5.5
0.4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
11.2
5.95
12.5
6.5 (6.7)*
0.46 (0,5)*
0.5- 2.5
2.0- 4.5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.0
13.3
6.95
15.3
7.6 (8.0)*
0.46 (0.5)*
0.5- 3.0
2.5- 5.5
10.0
11.1
SÈrie 39058
0.5- 2.0
1.5- 3.5
39006-3020
39006-3035
39006-4025
39006-4045
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
15.5
: 8.95
17.4
: 10.0
: 0.5 (0.6)*
0.5- 3.0
2.0- 5.5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.95
: 12.0
: 0.63
16.7
0.5- 3.5
39006-8035
M8
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 12.95
: 14.0
: 0.7
21.0
23.0
1.0- 3.5
3.0- 6.0
39006-1035
39006-1060
M6
(*platÌ pro typ 4045)
39006-5030
39006-5055
ObjednacÌ
ËÌslo
(*platÌ pro typ 5055)
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
39006-6030
39006-6055
(*platÌ pro typ 6055)
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- R›HOVAN› DÿÕK
- PRO IMPERI¡LNÕ (PALCOV…) ROZMÃRY DÃR
L
M3
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
4.8
max. 4.8
max. 5.5
max. 0.45
:
:
:
:
6.4
10.4
max. 6.3
max. 7.4
max. 0.55
0.5- 1.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.2
12.0
max. 7.11
max. 8.3
max. 0.65
0.5- 2.0
M5
6
L
ObjednacÌ
ËÌslo
9.0
0.3- 1.5
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
9.6
15.0
max. 9.45
max. 10.7
max. 1.0
0.8- 2.5
39058-6030
M6
: 10.6
16.0
: max. 10.5
: max. 11.7
: max. 0.75
1.0- 3.0
39058-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
39058-3020
39058-4020
39058-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie 39060
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
- VÃTäÕ PRŸMÃR DÿÕKU
- ZVL¡äTÃ VYSOK¡ ODOLNOST PROTI PROTO»ENÕ
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.8
6.75
7.87
0.48
11.45
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.6
7.55
8.64
0.48
12.85
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 10.0
: 9.9
: 11.5
: 0.55
15.5
M6
SÈrie 9657
0.5- 2.0
0.5- 3.3
0.7- 4.2
ObjednacÌ
ËÌslo
: 13.5
: 13.45
: 15.11
: 0.55
18.3
0.5- 3.8
39060-8038
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.5
: 13.45
: 15.11
: 0.55
18.3
0.8- 3.8
39060-1038
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
39060-4020
39060-5033
39060-6042
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
- PRO IMPERI¡LNÕ (PALCOV…) ROZMÃRY DÃR
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 4.8
: 4.7
: 5.4
: 0.6
9.0
M3
: 6.4
: 6.3
: 6.9
: 0.6
10.4
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.2
: 7.1
: 7.7
: 0.6
11.8
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
0.5 -1.5
0.5- 2.0
0.5- 3.0
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.6
: 9.5
: 10.5
: 0.8
14.6
0.7- 3.3
9657-6033
M6
: 10.6
: 10.6
: 11.5
: 0.8
16.0
0.9- 3.7
9657-8037
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 14.2
: 14.2
: 15.3
: 0.8
18.5
1.0- 3.6
9657-1036
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9657-3015
9657-4020
9657-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
7
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
L
SÈrie 9J08
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
L
L
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
M3
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
5.6
0.35
8.5
10.0
0.3- 1.5
1.5- 2.5
9J08-3015
9J08-3025
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
7.0
0.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
0.31.52.53.54.5-
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
9J08-4020
9J08-4030
9J08-4040
9J08-4050
9J08-4060
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.1
7.0
8.0
0.5
11.5
13.0
15.0
0.5- 3.0
2.0- 4.5
4.0- 6.0
9J08-5030
9J08-5045
9J08-5060
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 10.0
: 0.5
14.5
16.0
17.5
0.5- 3.0
2.0- 4.5
3.5- 6.0
9J08-6030
9J08-6045
9J08-6060
8
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 12.0
: 0.5
16.5
18.0
19.5
21.5
0.51.53.06.0-
3.0
4.5
6.0
8.0
9J08-8030
9J08-8045
9J08-8060
9J08-8080
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.1
: 13.0
: 14.0
: 0.5
20.0
21.5
23.0
24.5
26.0
0.81.53.04.56.0-
3.5
4.5
6.0
7.5
9.0
9J08-1035
9J08-1045
9J08-1060
9J08-1075
9J08-1090
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.1
: 16.0
: 17.2
: 0.6
24.0
27.5
30.0
1.4- 4.0
3.5- 7.5
7.0-10.0
9J08-1240
9J08-1275
9J08-12100
M14
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 18.1
: 18.0
: 20.5
: 0.8
26.0
1.0- 5.0
31.0
5.0-10.0
36.0 10.0-15.0
9J08-1450
9J08-14100
9J08-14150
M16
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 21.1
: 21.0
: 24.0
: 0.9
28.0
1.0- 5.0
33.0
5.0-10.0
38.0 10.0-15.0
9J08-1650
9J08-16100
9J08-16150
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
ObjednacÌ
ËÌslo
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie 9658
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
MAL¡ HLAVA (nenÕ nutno zahlubovat otvor)
HLADK› DÿÕK
PRO IMPERI¡LNÕ (PALCOV…) ROZMÃRY DÃR
SNÕéEN¡ SÕLA POTÿEBN¡ K ZAN›TOV¡NÕ
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M3
M4
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 4.8
: <4.8
: <5.9
: 0.38
9.1
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.4
: <6.4
: <6.9
: 0.51
10.5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.2
: <7.2
: <8.0
: 0.51
11.9
0.5- 1.5
: 9.6
: <9.5
: <10.7
: 0.76
14.6
0.8- 3.3
9658-0619
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 10.6
: <10.6
: <11.7
: 0.76
16.0
0.9- 3.7
9658-5821
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 14.2
: <14.2
: <16.2
: 0.76
18.5
1.0- 3.6
9658-2022
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.2
: <16.2
: <18.3
: 0.76
19.5
1.4- 4.0
9658-2228
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9658-0310
0.5- 2.0
9658-0413
0.5- 3.0
SÈrie 39101
ObjednacÌ
ËÌslo
9658-0514
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
6.0
11.2
6.1 (SW +0,1)
7.2
0.5
0.5- 2.0
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
7.0
7.1 (SW +0,1)
8.2
max. 0.5
13.3
15.3
0.5- 3.0
2.0- 5.5
39101-5030
39101-5055
M6
SW : 9.0
SW 1 : 9.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 10.5
k
: 0.6
15.3
17.8
0.5- 3.0
2.0- 5.5
39101-6030
39101-6055
39101-4020
M8
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
M10
ObjednacÌ
ËÌslo
SW : 11.0
SW 1 : 11.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 13.0
k
: max. 0.7
16.7
19.7
0.5- 3.5
2.5- 6.5
39101-8035
39101-8065
SW : 13.0
SW 1 : 13.1
d2 ∅: 15.0
k
: 0.8
21.0
1.0- 3.5
39101-1035
9
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
-
MATERI¡L
MATERI¡L
SÈrie 39201
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
6.0
12.0
6.1 (SW +0,1)
7.0
0.8
0.5- 3.0
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
7.0
14.0
7.1 (SW +0,1)
7.5
0.5
0.5- 2.5
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
9.0
9.1 (SW +0,1)
9.5
0.5
0.5- 2.5
3.0- 5.5
16.0
18.0
SÈrie 9688
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
SW : 11.0
SW 1 : 11.1 (SW +0,1)
d2 ∅ : 11.5
: 0.5
k
17.0
20.5
0.5- 2.5
3.0- 5.5
39201-8025
39201-8055
M10
SW : 13.0
SW 1 : 13.1 (SW +0,1)
d2 ∅ : 13.8
: 0.7
k
23.0
22.0
0.8- 3.5
0.5- 4.0
39201-1035
39201-1040
39201-4030
39201-5025
39201-6025
39201-6055
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
- PRO IMPERI¡LNÕ (PALCOV…) ROZMÃRY DÃR
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
4.81
4.85
6.1 (max.)
0.45
9.1
M3
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
6.30
6.30
7.80 (max.)
0.5
10.5
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
7.10
7.10
8.80 (max.)
0.6
12.0
M5
10
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 1.5
0.5- 2.0
0.5- 2.5
ObjednacÌ
ËÌslo
15.0
0.7- 3.0
9688-0619
M6
SW : 9.50
SW 1 : 9.50
d2 ∅: 10.6 (max.)
k
: 0.6
SW : 10.50
SW 1 : 10.50
d2 ∅: 12.2 (max.)
k
: 0.6
16.0
0.8- 3.5
9688-0821
M8
9688-3015
9688-0413
9688-0514
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie 9611
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.5
11.5
M4
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.5
13.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
16.0
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
2.0- 3.5
2.0- 4.0
2.0- 4.5
ObjednacÌ
ËÌslo
: 11.0
: 10.9
: 14.0
: 1.5
19.0
2.0- 4.5
9611-8045
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.0
: 11.9
: 14.7
: 1.5
21.0
2.0- 4.5
9611-1045
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9611-4035
9611-5040
9611-6045
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
11
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
L
SÈrie 9612
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- ZESÕLEN› R›HOV¡N› DÿÕK
- ZV›äEN¡ ODOLNOST PROTI PROTO»ENÕ
L
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… PRŸCHOZÕ
M4
:
:
:
:
6.4
6.3
9.0
1.5
11.5
13.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9612-4035
9612-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.4
: 7.3
: 10.0
: 1.5
13.0
16.0
1.7- 4.0
4.0- 6.5
9612-5040
9612-5065
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.4
: 9.3
: 12.0
: 1.5
17.0
19.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9612-6045
9612-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.5
: 11.4
: 14.0
: 1.5
19.0
21.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9612-8045
9612-8065
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 12.95
: 15.4
: 1.5
21.0
23.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
6.0- 9.0
9612-1045
9612-1065
9612-1090
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
L
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 14.0
: 1.5
19.0
21.0
24.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
6.0- 9.0
9610-8045
9610-8065
9610-8090
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.5
: 12.4
: 15.4
: 1.5
21.0
23.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
6.0- 9.0
9610-1045
9610-1065
9610-1090*
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.1
: 16.0
: 19.0
: 1.8
26.0
29.0
32.0
2.0- 4.5
4.5- 7.5
7.0-10.5
9610-1245
9610-1275
9610-12105
: 18.1
: 18.0
: 23.5
: 3.0
31.0
34.0
37.0
1.7- 4.5
4.0- 7.5
7.0-10.5
9610-1445
9610-1475
9610-14105
: 21.1
: 21.0
: 26.0
: 3.0
32.0
35.0
38.0
1.7- 4.5
4.0- 7.5
7.0-10.5
9610-1645
9610-1675
9610-16105
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M3
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
8.0
1.5
11.2
12.5
1.7- 3.5
3.0- 4.0
9610-3035
9610-3040
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
9.0
1.5
11.5
13.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9610-4035
9610-4050
M14
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0
: 1.5
13.0
16.0
1.7- 4.0
4.0- 6.0
9610-5040
9610-5060
M16
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 12.0
: 1.5
17.0
19.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9610-6045
9610-6065
12
ObjednacÌ
ËÌslo
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
SÈrie 9610
L
*(∅
: 13,1; d1 ∅: 13,0; d2 ∅: 15,7; k: 1,6)
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie FS59
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.0
15.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.0
18.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
0.3- 3.0
0.3- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
20.5
0.5- 3.0
FS59-6030
M6
: 11.0
: 10.9
: 15.0
: 1.5
25.0
0.5- 3.0
FS59-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FS59-4030
FS59-5030
MATERI¡L
SÈrie FS58
L
ObjednacÌ
ËÌslo
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.0
: 6.0
: 10.0
: 0.75
14.75
16.25
0.5- 3.0
3.0- 4.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 11.0
: 1.0
18.0
20.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-4030
FS58-4045
FS58-5030
FS58-5055
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 13.0
: 1.5
21.5
24.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-6030
FS58-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 16.0
: 1.5
22.5
25.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FS58-8030
FS58-8055
13
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
L
MATERI¡L
SÈrie 9499
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
:
:
:
:
6.0
6.1
9.0
1.0
14.5
M4
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.1
: 10.0
: 1.0
19.0
M5
SW
SW 1
d2 ∅
k
M6
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.1
: 13.0
: 1.5
21.5
23.5
0.5- 2.0
0.5 -3.0
0.5 -3.0
3.0- 5.5
SÈrie 949T
-
L
ObjednacÌ
ËÌslo
9499-4020
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.1
: 16.0
: 1.5
24.5
27.0
0.5 -3.0
3.0- 5.5
9499-8030
9499-8055
M10
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 13.0
: 13.1
: 19.0
: 2.0
31.0
33.5
0.8- 3.5
3.5- 6.0
9499-1035
9499-1060
9499-5030
9499-6030
9499-6055
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
UZAVÿEN¡ MATICE
PLOCH¡ HLAVA
äESTIHRANN› DÿÕK
TÃSNÃNÕ POD HLAVOU
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 12.5
: 1.5
19.0
M5
: 9.0
: 9.0
: 15.0
: 1.5
21.5
M6
SW
SW 1
d2 ∅
k
14
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
949T-5030
M8
0.5- 3.0
SW
SW 1
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 20.0
: 2.0
26.7
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
949T-8030
949T-6030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie FS39
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
6.0
6.5
0.5
15.0
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.0
7.0
7.5
0.5
18.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
:
:
:
:
9.0
9.0
9.5
0.5
21.5
0.5- 3.0
FS39-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 11.5
: 0.5
22.5
1.0- 3.2
FS39-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FS39-4030
FS39-5030
MATERI¡L
SÈrie 39122
OCEL
ObjednacÌ
ËÌslo
POVRCH
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
6.0
6.0
6.6
0.6
15.5
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
7.0
7.0
7.7
0.7
20.0
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 3.0
9.0
9.0
9.8
0.7
22.0
0.5- 3.0
39122-6030
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅ :
:
k
25.0
0.5- 3.0
39122-8030
M8
SW : 11.0
SW 1 : 11.0
d2 ∅ : 11.8
: 0.7
k
39122-4020
39122-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
15
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
L
SÈrie 9621
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- R›HOVANN› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - OCELOV… UZAVÿEN…
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.7
17.5
M4
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.5
20.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
SÈrie 9620
L
ObjednacÌ
ËÌslo
2.0- 3.5
2.0- 4.0
ObjednacÌ
ËÌslo
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
23.5
2.0- 4.5
M6
: 11.0
: 10.9
: 14.0
: 1.5
28.0
2.0- 4.5
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9621-4035
9621-5040
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
ZINKOCHROM¡T
9621-6045
9621-8045
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
9.0
1.5
15.5
17.5
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9620-4035
9620-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0
: 1.5
18.0
20.5
1.7- 4.0
4.0- 6.5
9620-5040
9620-5065
16
L
ObjednacÌ
ËÌslo
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 12.0
: 1.5
22.0
24.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9620-6045
9620-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 14.0
: 1.5
25.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9620-8045
9620-8065
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie 9E08
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- PLOCH¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
- SNADNÃJäÕ ZAV¡DÃNÕ DO OTVORU
L
0.5- 3.0
9E08-6030
: 11.0
: 10.95
: 15.0
: 1.4
17.5
0.5- 3.5
9E08-8035
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.1
: 13.0
: 17.0
: 2.0
22.0
1.0- 3.5
9E08-1035
M10
: 16.1
: 16.0
: 23.0
: 2.0
26.0
1.0- 4.0
9E08-1240
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.0
4.9
8.0
0.8
:
:
:
:
6.0
5.95
9.0
0.8
11.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.95
: 10.0
: 1.0
13.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M3
: 9.0
: 8.95
: 12.0
: 1.2
16.0
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
9.5 0.25- 2.0
9E08-3020
(NA ZVL¡äTNÕ POPT¡VKU)
SÈrie 9E18
0.5- 2.5
9E08-4025
0.5- 3.0
9E08-5030
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.1
10.0
11.5
0.3- 3.0
2.5- 3.5
9E18-4030
9E18-4035
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.1
12.0
13.5
0.3- 3.0
3.1- 4.0
9E18-5030
9E18-5040
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.6
14.5
16.0
0.5- 3.0
3.1- 4.5
9E18-6030
9E18-6045
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.9
: 15.0
: 1.6
16.0
18.5
0.5- 3.0
3.1- 5.5
9E18-8030
9E18-8055
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 12.9
: 16.0
: 2.1
17.0
20.0
0.5- 3.0
3.1- 5.5
9E18-1030
9E18-1055
17
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV… PRŸCHOZÕ
L
ObjednacÌ
ËÌslo
SÈrie 9E98
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV… PRŸCHOZÕ
6.0
11.5
6.1 (SW +0,1)
9.3
1.0
0.5- 3.0
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
0.5- 3.0
M5
SW : 7.0
13.5
SW 1 : 7.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 10.3
k
: 1.0
0.5- 3.0
M6
SW : 9.0
15.5
SW 1 : 9.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 12.3
k
: 1.5
9E98-4030
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
9E98-8030
M8
SW : 11.0
17.5
SW 1 : 11.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 14.3
k
: 1.5
SW : 13.0
22.0
SW 1 : 13.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 16.3
k
: 2.0
1.0- 4.0
9E98-1040
M10
9E98-5030
9E98-6030
MATERI¡L
SÈrie 3E006 NEREZ OCEL A2
POVRCH
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- R›HOVAN› DÿÕK
- SNADNÃJäÕ ZAV¡DÃNÕ DO OTVORU
L
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
5.5
0.35
7.3
M3
:
:
:
:
6.0
5.95
6.7
0.5
11.3
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.0
6.95
8.0
0.5
13.3
M5
18
L
ObjednacÌ
ËÌslo
1.0- 2.0
0.5- 2.5
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 9.0
: 8.95
: 10.0
: 0.6
15.5
0.5- 3.0
3E006-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 10.95
: 12.0
: 0.63
16.7
0.5- 3.5
3E006-8035
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 13.0
: 14.0
: 0.7
21.0
1.0- 3.5
3E006-1035
M10
3E006-3020
3E006-4025
3E006-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
MATERI¡L
SÈrie 3E058 NEREZ OCEL A2
POVRCH
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- R›HOVAN› DÿÕK
- PRO IMPERI¡LNÕ (PALCOV…) ROZMÃRY DÃR
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 4.8
: <4.8
: 5.5
: 0.4
8.5
M3
: 6.4
: <6.4
: 7.1
: 0.4
10.2
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.2
: <7.2
: 8.0
: 0.5
12.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
SÈrie GE08
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 2.0
: 9.5
: <9.5
: 10.4
: 0.6
14.0
1.0- 3.0
3E058-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 10.6
: <10.6
: 11.3
: 0.6
15.5
1.0- 3.0
3E058-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 14.2
: <14.2
: 15.2
: 0.7
18.0
1.0- 3.0
3E058-1030
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
3E058-3020
3E058-4020
0.6- 2.0
ObjednacÌ
ËÌslo
3E058-5020
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
5.9
7.0
0.6
10.0
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.0
6.9
8.0
0.6
11.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 10.0
: 0.6
14.0
M6
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 11.0
: 10.9
: 12.0
: 0.6
15.5
0.5- 3.0
GE08-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0
: 11.9
: 13.0
: 0.6
19.5
0.8- 3.5
GE08-1035
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
GE08-4030
GE08-5030
GE08-6030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
19
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV… PRŸCHOZÕ
L
SÈrie 3E102
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV… PRŸCHOZÕ
Vöechny rozmÏry v mm.
6.0
11.0
6.1 (SW +0,1)
6.5
0.5
0.5- 2.5
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
7.0
12.0
7.1 (SW +0,1)
7.5
0.5
0.5- 3.0
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
20
L
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
14.5
16.5
18.5
0.5- 3.0
3.0- 5.0
5.0- 7.0
3E102-6030
3E102-6050
3E102-6070
0.5- 3.5
3E102-8035
M8
SW : 11.0
16.0
SW 1 : 11.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 11.5
k
: 0.5
1.0- 3.5
3E102-1035
M10
SW : 13.0
21.0
SW 1 : 13.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 15.0
k
: 0.8
3E102-4025
3E102-5030
9.0
9.1 (SW +0,1)
9.5
0.5
ObjednacÌ
ËÌslo
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie 9E11
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- R›HOVAN› DÿÕK
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.0
5.9
9.0
1.5
11.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 6.9
: 10.0
: 1.5
13.5
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 8.9
: 12.0
: 1.5
16.0
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
SÈrie FE58
L
ObjednacÌ
ËÌslo
2.0- 3.5
2.0- 4.0
2.0- 4.5
ObjednacÌ
ËÌslo
: 11.0
: 10.9
: 14.0
: 1.5
19.0
2.0- 4.5
9E11-8045
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.0
: 11.9
: 15.0
: 1.5
21.0
2.0- 4.5
9E11-1045
M10
9E11-4035
9E11-5040
9E11-6045
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 6.1
: <6.05
: 9.0
: 1.0
15.0
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: <7.05
: 10.0
: 1.0
17.5
M5
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 3.0
: 9.1
: <9.05
: 12.0
: 1.5
21.5
0.5- 3.0
FE58-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
:<11.05
: 15.0
: 1.5
23.5
0.5- 3.0
FE58-8030
M8
FE58-4020
FE58-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
21
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV…
L
SÈrie FE99
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- UZAVÿEN¡ HLAVA
- PLOCH¡ HLAVA
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV… UZAVÿEN…
6.0
6.0
9.0
1.0
15.0
M4
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
7.0
7.0
10.0
1.0
17.5
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
SÈrie FE39
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 3.0
FE99-4020
ObjednacÌ
ËÌslo
9.0
9.0
12.0
1.5
21.5
0.5- 3.0
FE99-6030
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
11.0
11.0
15.0
1.5
23.5
0.5- 3.0
FE99-8030
M8
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
FE99-5030
MATERI¡L
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
:
:
:
:
6.1
6.0
6.5
0.5
15.5
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.1
7.0
7.5
0.5
18.0
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
22
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 2.0
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
:
:
:
:
9.1
9.0
9.5
0.5
21.5
0.5- 3.0
FE39-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 11.5
: 0.5
24.0
0.5- 3.0
FE39-8030
M8
FE39-4020
FE39-5030
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
POVRCH
NEREZ OCEL A2
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- äESTIHRANN› DÿÕK
SW
SW
1
L
Vöechny rozmÏry v mm.
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
6.0
15.5
6.1 (SW +0,1)
6.5
0.5
0.5- 2.0
M4
M5
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
7.0
7.1 (SW +0,1)
7.5
0.5
0.5- 3.0
0.3- 0.5
18.0
20.5
SÈrie 9A18
L
ObjednacÌ
ËÌslo
FE68-4020
FE68-5030
FE68-5050
M6
SW :
SW 1 :
d2 ∅:
k
:
M8
SW : 11.0
SW 1 : 11.1 (SW +0,1)
d2 ∅: 11.5
k
: 0.5
MATERI¡L
POVRCH
AlMg 5
-
9.0
9.1 (SW +0,1)
9.5
0.5
ObjednacÌ
ËÌslo
21.5
23.5
0.5- 3.0
3.0- 5.0
FE68-6030
FE68-6050
24.0
26.5
0.5- 3.0
3.0- 5.5
FE68-8030
FE68-8055
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
L
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 12.3
: 1.5
14.0
15.5
16.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
3.0- 5.5
9A18-6025
9A18-6040
9A18-6055
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 14.3
: 1.5
15.5
17.0
18.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
3.0- 5.5
9A18-8025
9A18-8040
9A18-8055
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.1
5.0
8.0
0.75
9.75
10.75
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
8.0-9.3
0.8
10.2
11.2
12.2
12.3
0.51.52.53.0-
1.5
2.5
3.5
4.5
9A18-4015
9A18-4025
9A18-4035
9A18-4045
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.1
: 13.0
: 16.3
: 1.5
16.0
17.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
9A18-1025
9A18-1040
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: 7.0
: 10.0-10.3
: 1.0
11.0
12.0
13.0
15.0
0.51.52.53.0-
1.5
2.5
3.5
5.5
9A18-5015
9A18-5025
9A18-5035
9A18-5055
: 16.1
: 16.0
: 23.0
: 2.0
1.0- 4.0
9A18-1240
M12
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
25.0
M5
M3
0.5- 2.0
2.0- 3.0
9A18-3020
9A18-3030
NA ZVL. POPT¡VKU
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
NA ZVL. POPT¡VKU
23
N›TOVACÕ MATICE - NEREZOV…
MATERI¡L
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV…
SÈrie FE68
SÈrie GA08
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- MAL¡ HLAVA (nenÌ nutno zahlubovat otvor)
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV… PRŸCHOZÕ
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.1
6.0
7.0
0.5
10.5
11.5
12.5
0.5- 1.5
1.5- 2.5
2.5- 3.5
GA08-4015
GA08-4025
GA08-4035
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
7.1
7.0
8.0
0.5
11.0
12.0
13.0
0.5- 1.5
1.5- 2.5
2.5- 3.5
GA08-5015
GA08-5025
GA08-5035
SÈrie 9A10
L
ObjednacÌ
ËÌslo
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.1
: 9.0
: 10.0
: 0.5
14.0
15.5
1.0- 2.5
2.5- 4.0
GA08-6025
GA08-6040
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
: 11.0
: 12.7
: 0.5
15.5
17.0
1.0- 2.5
2.5- 4.0
GA08-8025
GA08-8040
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
Vöechny rozmÏry v mm.
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
5.0
5.1
8.0
1.5
11.25
M3
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
6.0
9.0
1.5
11.5
13.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
9A10-4035
9A10-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 10.0
: 1.5
13.5
16.0
1.7- 4.0
4.0- 6.5
9A10-5040
9A10-5065
24
L
ObjednacÌ
ËÌslo
1.7- 3.5
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 12.0
: 1.5
17.0
19.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-6045
9A10-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 14.0
: 1.5
19.0
21.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-8045
9A10-8065
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 12.4
: 12.5
: 15.4
: 1.5
21.0
23.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
9A10-1045
9A10-1065
9A10-3035
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
SÈrie FA58
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- PLOCH¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
NA ZVL. POPT¡VKU
L
Vöechny rozmÏry v mm.
: 6.1
: <6.05
: 10.0
: 0.8
14.8
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.1
: <7.05
: 11.0
: 1.0
18.0
M5
SÈrie FA10
L
ObjednacÌ
ËÌslo
0.5- 3.0
0.5- 3.0
ObjednacÌ
ËÌslo
: 9.1
: <9.05
: 13.0
: 1.5
21.5
0.5- 3.0
FA58-6030
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.1
:<11.05
: 16.0
: 1.5
22.5
0.5- 3.0
FA58-8030
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
FA58-4030
FA58-5030
MATERI¡L
POVRCH
AlMg5
-
- UZAVÿEN¡ MATICE
- ZAPUäTÃN¡ HLAVA
- HLADK› DÿÕK
L
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
:
:
:
:
6.0
6.0
9.0
1.5
15.5
17.0
1.7- 3.5
3.5- 5.0
FA10-4035
FA10-4050
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 7.0
: 7.0
: 10.0
: 1.5
18.0
20.5
1.7- 4.0
4.0- 6.5
FA10-5040
FA10-5065
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.0
: 9.0
: 12.0
: 1.5
22.0
24.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
FA10-6045
FA10-6065
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 11.0
: 11.0
: 14.0
: 1.5
25.0
28.0
1.7- 4.5
4.5- 6.5
FA10-8045
FA10-8065
25
N›TOVACÕ MATICE - HLINÕKOV… UZAVÿEN…
M3
MATERI¡L
SÈrie 25CO
POVRCH
PRYé (z·vit mosaz)
-
1.
- PLOCH¡ HLAVA
- V›HODY:
- mont·û bez n˝tovaËky
- tlumÌ vybrace
- do vöech materi·l˘
- odolnÈ proti korozi
- elektricky nevodivÈ
- rozebÌrateln˝ spoj
MATICE - PRYéOV…
L
2.
L
ObjednacÌ
ËÌslo
Vöechny rozmÏry v mm.
: 8.3
: 7.9
: 11.0
: 1.4
12.6
M3
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 8.3
: 7.9
: 11.0
: 1.4
12.6
M4
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
M5
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 9.9
: 9.6
: 12.7-14*
: 0.9-1.3*
14.1
0.4- 4.9
21.5
4.0-11.6
26.1
7.9-16.0
39.8 20.5-30.0
25M05CO049
25M05CO116
25M05CO163
25M05CO300
M6
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 13.0-13.3*
: 12.7-13.0*
: 16.0-19.1*
: 1.3-4.75*
16.0
0.4- 2.8
21.1
0.8- 4.7
6.4-11.5
26.7
35.0 11.5-23.0
25M06CO028
25M06CO047
25M06CO110
25M06CO230
SÈrie 29M
0.4- 4.0
0.4- 4.0
ObjednacÌ
ËÌslo
M8
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 16.2-18.3*
: 15.9-18.0*
: 20.0-22.1*
: 1.6-5.72*
18.3
0.4- 4.0
27.9
3.9- 9.5
50.0 15.0-39.0
25M08CO040
25M08CO095
25M08CO390
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 20.3
: 20.0
: 22.5
: 1.3
55.0 19.0-40.0
25M10CO400
M10
∅
d1 ∅
d2 ∅
k
: 24.3
: 24.0
: 27.0
: 1.3
80.0 38.0-64.0
25M12CO640
M12
25M03CO040
25M04CO040
* oznaËenÈ rozmÏry se liöÌ pro jednotlivÈ dÈlky
pryûov˝ch matic a pohybujÌ se v uvedenÈm rozmezÌ
MATERI¡L
POVRCH
OCEL
POZINKOV¡NO
- N›TOVACÕ äROUBY
N›TOVACÕ äROUBY
L
L1
L2
Vöechny rozmÏry v mm.
ObjednacÌ
ËÌslo
M4
∅
d ∅
D ∅
k
:
:
:
:
5.5
5.4
8.0
0.5
8.5
8.5
9.5
9.5
4
4
4
4
0.50.52.02.0-
2.0
2.0
3.0
3.0
10
15
10
15
29M042010
2015
3010
3015
M5
∅
d ∅
D ∅
k
:
:
:
:
6.6
6.5
9.0
0.8
10.0
10.0
11.0
11.0
5
5
5
5
0.50.52.02.0-
2.0
2.0
3.5
3.5
10
15
10
15
29M052010
2015
3510
3515
26
L
L1
L2
ObjednacÌ
ËÌslo
M6
∅
d ∅
D ∅
k
: 7.8
: 7.7
: 10.0
: 1.0
11.0
11.0
12.5
12.5
6
6
6
6
0.50.52.52.5-
2.5
2.5
4.0
4.0
10
15
10
15
29M062510
2515
4010
4015
M8
∅
d ∅
D ∅
k
: 9.9
: 9.8
: 12.0
: 1.5
14.0
14.0
16.0
16.0
8
8
8
8
1.01.03.03.0-
3.0
3.0
5.0
5.0
15
20
15
20
29M083015
3020
5015
5020
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
RU»NÕ N›TOVA»KY - na n˝tovacÌ matice a örouby
TYP 360 S
TechnickÈ ˙daje:
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M3 - M6 ocel
N˝tovacÌ örouby M4 - M6 ocel
Materi·l:
Ocel
Hmotnost:
0,8 kg
DÈlka:
280 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌm
rychlov˝mÏnn˝m p¯ÌsluöenstvÌm
pro n˝tov·nÌ matic M3 - M6
a n˝tovacÌch öroub˘ M4 - M6
TYP 612
TechnickÈ ˙daje:
N›TOVA»KY
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M6 - M12 ocel
N˝tovacÌ örouby M5 - M8
Materi·l:
Ocel
Hmotnost:
1,1 kg
DÈlka:
210 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌm
rychlov˝mÏnn˝m p¯ÌsluöenstvÌ
pro n˝tov·nÌ matic M6 - M12
a n˝tovacÌch öroub˘ M5 - M8
TYP 510 QI
TYP
TechnickÈ ˙daje:
510 QI
PracovnÌ rozsah:
n˝tovacÌ matice
a n˝tovacÌ örouby
M5 - M10
ABS / Ocel
2,2 kg
otoËnÈ madlo
Materi·l:
Hmotnost:
Pohon v¯etene:
TYP EZM 12
- unik·tnÌ model se speci·lnÌm p¯evodem sÌly, zvl·öù vyvinut˝ pro extra snadnÈ
a rychlÈ n˝tov·nÌ matic M 10 a M12
TechnickÈ ˙daje:
PracovnÌ rozsah: N˝tovacÌ matice M5 - M12
Materi·l - p·ky: Ocel
Materi·l - tÏlo: HlinÌk
Hmotnost:
2,5 kg
DÈlka:
555 mm
P¯ÌsluöenstvÌ:
Kufr s kompletnÌ sadou
n·stavc˘ pro n˝tov·nÌ matic M5 - M12
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
27
PNEUMATICK… N›TOVA»KY NA N›TOVACÕ MATICE
TYP 742
- Pneumatick· n˝tovaËka s vnit¯nÌm hydraulick˝m posilovaËem. Cel˝ pracovnÌ cyklus probÏhne
jednÌm stisknutÌm spouötÏ. ExtrÈmnÏ rychl·, v˝konn·, spolehliv· a ekonomick·.
Vhodn· i pro trval˝ vÌcesmÏnn˝ provoz.
TechnickÈ ˙daje:
Hmotnost
:
Taûn· sÌla
:
Zdvih
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
2,2 kg
max. 19,1 kN
7,0 mm
5,0-7,0 bar
voln˝ vzduch/zdvih
65 db (A)
aû 24 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M12
(vöechny materi·ly)
Typ taûnÈho trnu : äroub
TYP 74201
- ÿÌzenÌ n˝tovacÌ sÌly prost¯ednictvÌm regul·toru tlaku. Zvl·öù vhodn· pro aplikace vyûadujÌcÌ
Ëastou zmÏnu nastavenÌ zdvihu.
TechnickÈ ˙daje:
N›TOVA»KY
Hmotnost
:
Taûn· sÌla
:
Zdvih
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
2,1 kg
17,7 kN
7,0 mm
5,0-7,0 bar
7,5 l (voln˝ vzduch/zdvih)
75 db (A)
aû 24 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
PneumatickÈ n˝tovaËky s pracovnÌm cyklem typu "spin-spin" (rotace z·vitovÈho trnu aû do nan˝tov·nÌ matice a n·slednÈ automatickÈ
vytoËenÌ z matice). Velmi vhodnÈ pro seriovou a velkoseriovou v˝robu.
TYP 74110
TechnickÈ ˙daje: Typ 74110
Hmotnost
:
PoËet ot·Ëek
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
1,6 kg
1100 ot./min.
4,0-6,3 bar
7,5 l (voln˝ vzduch/prac. cyklus)
82 db (A)
aû 20 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
TYP 74101
TechnickÈ ˙daje: Typ 74101
Hmotnost
:
PoËet ot·Ëek
:
PracovnÌ tlak
:
Spot¯eba vzduchu :
Prac. hluËnost
:
V˝kon
:
PracovnÌ rozsah :
28
1,05 kg
1100 ot./min.
4,0-6,3 bar
8,7 l (voln˝ vzduch/prac. cyklus)
73 db (A)
aû 20 cykl˘/min.
N˝tovacÌ matice M3 - M8
(vöechny materi·ly)
ZmÏny parametr˘ v d˘sledku tech. v˝voje a ˙prav sortimentu vyhrazeny.
Tech. informace na tel. 548 422 251 nebo [email protected]
Poznámky:
Naše specializované katalogy
Příjemné prostředí • Výkonný kolektiv • Vysoká odborná úroveň pracovníků • Školení, předváděcí akce • Skladové zásoby pro rychlé vyřízení požadavků • Pružný servis
BRNO
Jak nás najdete ?...
Sídlo firmy:
Brno-Černovice
Faměrovo nám. 32, PSČ 618 00
tel.: 548 422 251, fax: 548 422 250
e-mail: [email protected], www.arcus.cz
-
Snadný příjezd z jakéhokoliv směru
Bezproblémové parkování osobních i nákladních vozidel
Příjezd možný až ke skladu, K dispozici vysokozdvižný vozík
Příjemné, moderní prostředí
Pobočka v SR:
971 01 PRIEVIDZA - SK
Nadjazdová 2768/2k
(býv. Sebedražská cesta 1)
(vjezd vedle čerpací stanice JET)
tel.: 00421 - 46 54 20 331
00421 - 46 54 20 287
fax: 00421 - 46 54 25 065
e-mail: [email protected]
www.arcus.sk
PRIEVIDZA
Download

Nýtovací matice celý katalog (.pdf)