rozší ření
sor timentu
24
hodin
úc
é pr
h y to v
of i l y
sok l y
hy
ná
vždy něco navíc …
s
é no
to l o v
o
tě
p r of
í
c
i
n
s
il y
nové elementy
k těsnicímu profilu
L11
vé r
b y t ko
o l et y
vé p
ko p o
le chy
TĚSNICÍ PROFILY – L11
art. číslo
termín dodání do 24 hodin
nákres/foto
dekor
L11/AlB
L11/Nat
hliník broušený
hliník natural
L11/NeB
nerez broušený
11
25,8
objedn. číslo
balení
ks
140 m
4m
Al
140 m
PVC
M 1:1
4m
těsnicí profil k pracovním deskám
elementy
L11
L11/s
L10/s
set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka
(při použití na ležato)
nutná úprava profilu L11 na 45°
set: roh vnitřní, vnější, 2 ks záslepka
(při použití na stojato)
bez nutnosti úpravy profilu L11
L11/s/Al
L11/s/Ne
L11/s/Nat
hliník lesklý
nerez lesklý
hliník natural
L11/s/03
šedá
L10/s/Al
L10/s/Ne
L10/s/Nat
hliník lesklý
nerez lesklý
hliník natural
L10/s/03
šedá
L11/s2/03
šedá
L11/s2 set: roh vnitřní 90°, vnější 90°,
2 ks záslepka, nožičky pro roh
(použití jen na ležato)
bez nutnosti úpravy profilu L11
Použití elementů k profilu L11
vnitřní roh s použitím L11/s naležato
vnitřní roh s použitím L10/s nastojato
vnitřní roh s použitím L11/s2
vnější roh s použitím L11/s naležato
vnější roh s použitím L10/s nastojato
vnější roh s použitím L11/s2
kontak tujte nás
KOOPLAST, s. r. o. provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
tel.: +420 515 550 540, mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203
fax: +420 515 550 549 e-mail: [email protected], www.kooplast.cz
T ĚS N I CÍ
PR O FI LY
1 set
Download

nové elementy k těsnícímu profilu L11