www.zeny50.cz
radost
fotosoutěž
porozumění
2013/02
soutěž
fotosoutěž
fotosoutěž
krásné vztahy
láska
Kráscestování
foto
život
s o u t ě ž dovolenou
Již delší dobu mám nepříjemný pocit,
že se svět zbláznil. Počasí na draka
(nic s tím neuděláme, ale stále ho řešíme), chaos v politice (s tím bychom
mohli něco udělat, ale už jsme tak otráveni, že se nám nechce ji ani řešit),
no žádná okurková sezona, jak by se
slušelo na letní měsíce, to tedy není.
¬ ...Pojištění...
¬ Proběhlo
¬ Móda v plavkách
¬ Rozhovor
¬ Nabídka akcí
¬ Ženy umělkyně
¬ Prarodičovství?
¬ Rozhovor Monika Brindzáková •str. 3
¬ Nabídka akcí a kurzů •str. 4-5
Sama na sobě pociťuji, že čím je člo¬ Úhel pohledu • str. 6
věk starší, tak mu čas ubíhá rychle¬ Chvála popovídání si • str. 7
ji. Ani jsem se nestačila vzpamatovat z Vánoc a je tu léto, a s ním další
¬ Informační přetížení • str. 8
číslo bulletinu. Hlodá ve mě pocit, že
¬ Prarodičovství nové éry• str. 9
¬ Soutěž o knihy
tentokrát bylo na jeho přípravu málo
¬ Doba dovolených • str. 10
času. A tak jen doufám, že to, co vám
¬ Proběhlo Baťův kanál • str. 11
v dnešním čísle přinášíme, vás za¬ Kulturní servis
ujme a najdete si v něm řadu námě¬ Móda v plavkách• str. 12
¬ Ondřej Neff ....
tů k zamyšlení. Pravidelně přináší¬ Senior pasy • str. 13
me nabídku našich plánovaných akcí,
¬ Počasí pod psa/Ondřej Neff• str. 14
ohlédnutí za proběhlými událostmi
ní
iče
a stálé rubriky. Ale to už víte.
¬ Zdravotní cvičení • str. 15
í cv
n
t
vo
Upozornit bych vás chtěla na soutěž,
dra
¬ Zajímavosti ze světa • str. 16
¬Z
kterou pořádáme s nakladatelstvím
¬ Kulturní servis • str. 17
JOTA, kde můžete po zodpověze¬ Ženy umělkyně • str. 18
ní „jednoduchých“ otázek získat kni¬ Informační přetížení
¬ Zajímavosti....
hu. Moc z vás toho zatím nevyužívá
¬ Kterak jíst rybu na Korsice• str. 19
– tak se nebojte soutěžit. Můžete mít
¬ Noci na Karlštejně • str. 20
na dovolenou něco hezkého ke čtení,
a to se vždycky hodí.
Chtěla jsem vám popřát hezké počasí
pro nadcházející dny, ale jak se v úvodu zmiňuji – svět se zbláznil, a tak
vám raději přeji, aby se vše kolem
¬ Fotosoutěž
nás trochu zklidnilo a uvedlo do přija¬ Soutěž
telného řádu, který nám nebude tolik
vadit.  Věra Janáková Využijte nabídku našich inzerentů: Nakladatelství JOTA - soutěž str. 5 • Léčebné lázně Jáchymov str. 6
¬ Chvála popovídání si
2013/02
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři.
• Ateliér fotografické praxe str. 14 • Nakladatelství Portál str. 17
02
Rozhovor
moderátorka
Monika Brindzáková
– moderátorka
Narodila se v malé vesničce
Hrušky u Slavkova. Vystudovala gymnázium ve Vyškově a pak se nezvykle
brzy na dnešní dobu stala
maminkou dvou dětí – Petra a Márie.
Ještě během mateřské dovolené zkusila štěstí v konkurzu
na moderátorku
v tehdy soukromém country rádiu. A vyšlo to. Od té
doby touto prací docela
úspěšně živí svoji rodinu.
Pracuje jako moderátorka v Českém rozhlase Brno
a slyšet ji mohou také posluchači Dvojky Českého
rozhlasu v pořadu Písničky
od srdce. Několik let moderovala Dobré ráno s Českou televizí. Dnes pracuje
na volné noze jako moderátorka a nově i jako tisková mluvčí Zoo Brno.
Naše o. s. s vámi spolupracuje už dlouho. Vzpomenete si
na první koncert ke Dni matek,
který jste nám moderovala?
Přiznám se, že jsem si musela nechat napovědět, bylo to tedy přesně
11. května 2008. Více než na samotný koncert si pamatuji první
setkání se sdružením Ženy50, někde v jejich kanceláři na začátku
roku 2008. Na jejich rozpaky, jestli je nutné si „pořídit“ na koncert
profesionální moderátorku, jestli to
není zbytečný luxus. Některé dámy
o tom byly přesvědčeny více, některé méně, ale jsem ráda, že se nakonec dohodly a naše spolupráce začala. Dnes je tedy jasné, že vzniklo
spojení, které krásně funguje.
Vám ještě dlouho nebude 50+.
Ale myslíte si, že pak se vám
nějak výrazně změní váš přístup
k životu?
Co je to „dlouho nebude“? Vzhledem k tomu, jak čas utíká, bych řekla, že je to za dveřmi. Ale já jsem se
nikdy příliš neupínala na věk a stav
těla a snažím se pracovat na jakési duševní pohodě. Musím říct, že
je to fuška a doufám, že právě s přibývajícím věkem mi to půjde lépe.
A třeba mi k tomu budou jednou
pomáhat i aktivity, které Ženy50 organizují.
Setkáváte se při své práci s mnoha lidmi. Vzpomenete si na někoho, jehož náhled na život po padesátce vás inspiroval?
V pořadu Dobré ráno, které jsem
moderovala s Honzou Musilem,
jsme měli jednou jako hosta pana
režiséra Vorlíčka. Tento téměř devadesátiletý pán sice už špatně slyšel, ale překypoval chutí do práce a byl přesvědčen o tom, že nejlepší film teprve natočí. To je úžas-
ný přístup k životu, protože jak praví jedno přísloví: „Duše napomáhá
tělu – je to jediný pták, který klec
podpírá.“ A to je svatá pravda, dokud to nevzdá „duše“, tělo vydrží
velmi mnoho. Samozřejmě jsou nemoci, se kterými se jen těžko bojuje a hraje velkou roli genetika, ale
i v těchto případech hraje psychika
a pozitivní myšlení velkou roli. Obdivuji všechny aktivní a pozitivní lidi
a takový se musíte narodit.
Jaké jsou podle vás klady a zápory věku 50+?
Mladí muži se vám zdají krásnější
– to je klad. Bohužel kolem vás začnou procházet bez povšimnutí. Ale
teď vážně. Jak už jsem řekla, doufám, že dosáhnu ještě většího vnitřního klidu, budu lépe rozlišovat, co
je důležité a zůstane mi spousta
času na vnoučata, přátele a na to,
co mám ráda.
Je o vás známo, že pracujete
v rozhlase, televizi a nově jako
mluvčí brněnské ZOO. Která
práce vás baví víc a co vás přivedlo ke zvířatům.
Jsem kontaktní člověk, který má
rád lidi. A zase budu citovat jednoho moudrého muže, pana Wericha. Ten říká v jedné forbíně „vším,
čím jsem byl, jsem byl rád“. V zoologické zahradě pracuji jako tisková mluvčí necelý rok a dostala jsem
se k té práci náhodou. Je to velmi
přínosná zkušenost a člověk se dozví spoustu informací o životě zvířat z celého světa. Před přírodními zákony smekám klobouk a před
lidmi, co pracují v zoologických zahradách, také. Nejvíce se ale cítím
jako moderátorka. Je to profese,
kterou miluji a dělám ráda. Ať už je
to práce v rozhlasovém nebo televizním studiu nebo moderování živých akcí. Je to tak trochu adrenalin, ale je to úžasné. Padákem bych
neskočila, výšek se bojím a proto
„jen“ moderuji.
Máte čas na koníčky, a jaké?
Na koníčky mi zbývá opravdu jen
málo času. Když se přemluvím, že
život nejsou jen povinnosti, ráda zajdu do divadla, na koncert a nebo
na jógu. Mám dvě dospělé děti
a to jsou další moje „koně“. Zatím jsou obě doma, tak s nimi trávím dost času a myslím si, že to je
ten nejlépe prožitý čas, a užívám
si to. No, a pak budu babička a to
bude super.
2013/02
Monika Brindzáková /
03
Info o.s. Ženy50
2013/02
nabídka kurzů a akcí pro rok 2013
Počítačové kurzy
• PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Stř 16.00–18.00 hod. (zahájení 9. 10. 2013)
Naučíte se základy obsluhy PC, psaní textů, hledání na internetu, využití elektronické pošty.
• Pro mírně pokročilé
Út 17.00–19.00 hod. (zahájení 8. 10. 2013)
Prohloubení znalostí obsluhy PC, psaní textů,
hledání na internetu, využití elektronické pošty.
Dle zájmu je možné probrat základy práce v tabulkovém procesoru (Excel).
• POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Po 17.30–19.30 hod. (zahájení 7. 10. 2013)
Seznámíte se s možností úpravy digitálních fotografií, vytváření koláží – přání k narozeninám,
Novému roku apod.
Kurzy budou probíhat 1x týdně ve dvouhodinových lekcích – celkový rozsah je 20 hodin, tj.
10 lekcí. Cena: 2 100,- Kč / členky 1 800,- Kč.
Lektorky: Ing. J. Jarušková, Mgr. V. Janáková,
Ing. V. Pakostová
•••••
Všechny kurzy probíhají v počtu maximálně 6
účastníků za asistence 2 lektorek, tudíž výuka je
individuální, přizpůsobená tempu frekventantů.
Info Jana Jarušková (728 740 449)
• Vytváříme prezentace v PowerPointu
Čt 16.00–17.30 hod. (zahájení 10. 10. 2013)
Kurz bude probíhat 1x týdně v 1,5hodinových
lekcích – celkový rozsah je 10,5 hodin, tj. 7 lekcí. Kurz je zaměřen na tvorbu prezentací, vytváření doprovodných materiálů k přednáškám
a kurzům. Naučíte se pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou, tabulkami, grafy, upravovat vzhled prezentace, používat základní efekty,
připravovat podklady.
Proběhne 7 lekcí. Cena: 1 100,- Kč / členky
950,- Kč
04
Angličtina
Všechny kurzy budou probíhat 1x týdně v 1,5hodinových lekcích - celkový rozsah je 24 hodin
(16 týdnů). Do pokračujících kurzů se přirozeně mohou hlásit i noví zájemci, kteří je doposud
nenavštěvovali.
Cena: 2 160 Kč / členky 1 920 Kč
• Začátečníci
Út 17.30–19.00 hod. (zahájení 8. 10 2013)
Lektor Mgr. Jiří Vidlák
• Mírně pokročilí
Stř 14.30–16.00 hod.
(zahájení 9. 10 2013)
Mírně pokročilí začnou probírat 16. lekci ve vyobrazené učebnici
Lektorka Mgr. Eva Klímová
• Pokročilí
Út 13.30–15.00 hod. (zahájení 8. 10 2013)
Pokročilí doberou poslední 3 lekce z vyobrazené učebnice pro mírně pokročilé (není potřeba ji kupovat) a přejdou na učebnici novou – autorkou je Štěpánka
Pařízková. V nové učebnici budou probrány první lekce s důrazem na opakování času přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného a naváže
pokračování v další látce.
Lektorka Mgr. Eva Klímová
• Konverzace + gramatika
Út 15.30–17.00 hod. (zahájení 8. 10. 2013)
Anglická konverzace bude spojena s opakováním a procvičováním gramatiky.
Lektor Mgr. Jiří Vidlák
němčina
Kurz pro začátečníky i pokročilé bude probíhat 1x týdně
v hodinových lekcích – celkový rozsah je 16 hodin (16
týdnů).
V kurzech se používá vyobrazená učebnice, přičemž
pokročilí začnou od 9. lekce.
Cena: 1 440 Kč / členky 1 280 Kč
• ZAČÁTEČNÍCI
Stř 17.00–18.00 hod. (zahájení 9. 10. 2013)
• POKROČILÍ
Stř 18.15–19.15 hod. (zahájení 9. 10. 2013)
Lektorka: Mgr. Jiřina Fialová
•••••
Všechny kurzy konají v Centru Ženy50, Brno,
Anenská 10 (4. p)
Luhačovice, hotel Ambra
– nec h e j te s e h ý čkat !
Pojďte s námi prožít relaxační, odpočinkový
prodloužený víkend v Luhačovicích v hotelu
Ambra a nechat o sebe pečovat odborníky!
Od čtvrtka 3. října do neděle 6. října 2013
Cena: 4 200,- Kč
V ceně: 3 x ubytování (ve dvoulůžkový pokojích) + polopenze, 5 procedur, doprava tam,
organizace (odvoz zavazadel od vlaku do hotelu je zajištěn). Podrobnější rozpis toho,
na co se v rámci ceny můžete těšit, najdete
na http://www.zeny50.cz/index.php?in=27
Informace a přihlášky u Jany Jaruškové
na tel.: 728 740 449
nebo elektronicky [email protected]
Na všechny kurzy je potřeba se přihlásit předem a uhradit zálohu (50 % z ceny), doplatek pak nejpozději 10 dní před zahájením kurzu, a to buď
osobně v kanceláři – Brno, Anenská 10 (po tel. domluvě), nebo převodem na číslo účtu: 2632777001/5500.
Kurz Tchai-ťi
Intenzivní 3měsíční kurzy
zdravotní sestavy Tchai-ťi (24)
styl Jang.
Od 18. září 2013, vždy
ve středu v 17.30 (začátečníci) a 18.30 hod. (pokročilí).
Místo konání – Střední škola
potravinářská, obchodu a služeb Brno, Jánská 463/22
Cvičení vhodné pro jakýkoliv
věk a fyzickou kondici zaměřené na práci s vnitřní energií.
Cena kurzu: 1 050,- Kč /členky 950,- Kč
KURZ – trénink paměti
Po 17.00–18.30 hod. (zahájení 7. 10. 2013) Proběhne 5
lekcí.
Osvojíte si různé techniky,
které vám pomohou zapamatovat si téměř nemožné.
Prostřednictvím
koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami,
si ověříte, že vaše paměť je
stále ještě funkční.
Kurz zajišťuje vyškolená trenérka paměti Mgr. Věra Janáková.
Cena: 675,- Kč / členky 525,Kč.
Kontakt: Věra Janáková
tel.: 732 348 993
e-mail: [email protected]
Info o.s. Ženy50
Soutěž o knihy
Ve spolupráci s Nakladatelstvím
JOTA, s. r. o. jsme pro vás připravili soutěž o knižní ceny. Stačí
jen odpovědět na anketní otázku a být mezi prvními třemi, kteří nám zašlou odpověď na info@
zeny50.cz.
Anketní otázka: Jak zní jméno
brněnské spisovatelky přezdívané Viewegh v sukních?
První tři autoři/autorky správných odpovědí obdrží knihu
Ženy na tahu, kterou vydalo Nakladatelství JOTA.
Své odpovědi posílejte
do 31. července 2013.
Výherkyně z minulého čísla:
Naděžda Miklošíková,
PhDr. Renata Malinová
Seminář o finanční
Gramotnosti
Čtv 15.30–17.00 hod.
(zahájení 10. 10. 2013)
Cena: 420,- Kč / členky 360,- Kč
Proběhnou 4 lekce. Peníze a jaký je
náš vztah k nim – jaké jsou vzorce,
které určují naše nakládání s penězi.
Typy příjmů a výdajů, víme, co jsou
aktiva a pasiva?
Optimalizace rozpočtu. Jak se zabezpečit na stáří. Změny v důchodovém systému v roce 2013.
Stavební spoření – vyplatí se ještě
dnes? Kam spořit.
Ženy a peníze, kde hledat další příjmy, jak investovat. Potřebujeme finančního poradce? Jak poznáme
jeho kvalitu? Pojišťovny a jednotlivá
rizika v pojištění.
Během všech lekcí bude prostor
i pro Vaše dotazy.
Lektorka: Gabriela Linhartová
Seminář sebe-vědomá žena
Po 10.00–13.00 hod.
(zahájení 7. 10. 2013)
Pá 17.00–20.00 hod.
(zahájení 11. 10. 2013)
Proběhnou 3 lekce každých 14 dní
Cena: 720,- Kč / členky 630,- Kč
Mohu vám ukázat cestu, kterou
jsem šla já, mohu vám pomoci najít
tu vaši, mohu vás, když to bude potřeba nebo vaše přání, vzít za ruku
a jít kousek spolu s vámi. Mohu vás
inspirovat, povzbudit a podpořit.
Budeme se postupně setkávat s lidmi mnohem moudřejšími, než jsem
www.jota.cz
já – prostřednictvím jejich myšlenek, slov, knih, které napsali a které už mnohým pomohly“.
Lektorka: Monika Dostálová
seminář Jak namalovat
obraz svého života
Pá 10.00–12.30 hod.
(zahájení 4. 10. 2013)
Po 18.00–20.30 hod.
(zahájení 18. 11. 2013)
Cena: 2 000,- Kč / členky 1 750,- Kč
(zahrnuje i prac. pomůcky)
Kurz bude probíhat 1x týdně
v 2,5hodinových lekcích – celkový
rozsah je 25 hodin. 10 sebepoznávacích výtvarných dílen seznamujících s principy artekoučingu. Semi-
nář je určen těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, všem, kteří si
uvědomují důležitost reflexe každodenních starostí a jejich promítání
se do dalšího života
Lektorka: Radka Zábojová
seminář Jsem v klidu
Stř 10.00–12.00 hod.
(zahájení 9. 10. 2013)
Cena: 950,- Kč / členky 850,- Kč
Proběhne 5 lekcí.
Počet účastníků: maximálně 6 osob
Seminář je určen všem, kteří potřebují najít nebo obnovit svůj vnitřní
klid. Pokusíme se objevit svůj zdroj
klidu a spokojenosti, abychom ho
nemuseli stále hledat někde ven-
LÉČIVÉ KONOPÍ
KONOPNÁ KOSMETIKA,
KOSMETIKA, KONOPNÝ
KONOPNÝ OLEJ,
OLEJ, KONOPNÉ
KONOPNÉ MASTI
MASTI
KONOPNÁ
Zabýváme se výzkumem, vývojem výrobou a prodejem konopných výrobků. Nabízíme velmi
kvalitní sortiment s širokým využitím. Výrobky ANNABIS výsledkem mnohaletého výzkumu
a aktivního zkoumání účinků konopí. V našich výrobcích používáme tradiční za studena
lisovaný konopný olej z čerstvých, čistých a vysoce kvalitních semen a výtažek z konopí
pěstovaného bez herbicidů a pesticidů. Naším cílem je přinášet na trh kvalitní a svým složením
jedinečné konopné přípravky především zákazníkům, kteří chtějí o své zdraví aktivně pečovat.
ku, v druhých lidech, v nejrůznějších zážitcích a věcech. Pomohou
nám k tomu různé relaxační metody, při kterých si lze nejen důkladně
odpočinout, ale také se dozvědět
něco více o sobě sama. Příjemné
prostředí se pokusíme pro Vás vytvořit my. Vy si prosím přineste jen
karimatku a pohodlné oblečení.
Lektorka: Lenka Rogožanová
•••
Informace a přihlášky u Jany Jaruškové na tel. 728 740 449 nebo
elektronicky [email protected]
Pro zápis do seminářů prosíme
o včasné přihlášení a zálohu 50 %
plné ceny. Rezervace je závazná
po provedené platbě.
2013/02
nabídka kurzů pro rok 2013
> Konopí pěstované
tradičními metodami
> Bez pesticidů
a umělých hnojiv
> Konopný olej nejvyšší
jakosti
> Potlačeny
psychoaktivní účinky
> Vyvážený poměr
přírodních silic
ŽÁDEJTE
VE VAŠÍ
LÉKÁRNĚ
www.ANNABIS.cz
E-SHOP
05
Info o.s. Ženy50
2013/02
Úhel pohledu /
Koncert ke Dni matek
Mnozí z vás navštívili v neděli 12.
května 2013 v pořadí již šestý koncert
ke Dni matek, který pořádalo naše o.
s. Ženy50. Rok od roku je na této slavnostní akci stále větší účast, tentokráte přišlo kolem 180 osob.
Na koncert se nám podařilo opět získat kvalitní umělce. Vystoupili na něm
Martino Hammerle-Bortolotti, tenorista, Doc. Mgr. Šárka Králová, klavír
a Antonín Mühlhansl, saxofon.
Koncert měl vynikající úroveň, v sále
panovala báječná atmosféra a ohlasy
účastníků nešetřily chválou. Za všechny jedna citace z e-mailu:
„Chci strašně poděkovat za úžasný
koncert ke Dni matek, už dlouho jsem
nic tak krásného nezažila, všichni byli
výsledky fotosoutěže
skvělí, jediné, čeho lituju je, že jsem
nepozvala své kamarádky..."
V rámci koncertu se uskutečnilo i vyhlášení výsledků fotosoutěže
Úhel pohledu, organizované našim o.
s. ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB. Pro vítěze byly připraveny zajímavé ceny. 1. místo v kategorii A – dárkový poukaz na 4denní pobyt v Luhačovicích.
1. místo v kategorii B – dárkový poukaz na víkendový pobyt pro 2 osoby věnovaly Lázně Jáchymov.
2. místa – keramika Táňi Nedvědové
Pro všechna místa
– kosmetický balíček firmy ANNABIS
– kniha od Nakladatelství PORTÁL
– kniha od firmy ZONER
– dárky od MMB Brno-Zdravé město
Koncert se konal díky finanční
podpoře Odboru kultury Statutárního města Brna a městské
části Brno-střed.
Fotosoutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 47 soutěžících, kteří zaslali
245 fotografií. Všechny fotografie byly
zajímavé a účastníkům za ně děkujeme. Mnohé z nich využijeme v našem
bulletiny. Příští ročník bude vyhlášen
na podzim 2013. Na všechny vaše fotografie se už teď moc těšíme.
 Věra Janáková
Vítězné fotografie:
Kategorie A
Drahomíra Petříková
Kateřina Göttlichová
Stanislava Sadovská
Kategorie B
Petra Badinová
Růžena Odehnalová
Eva Stanovská
06
Společnost
Autorky fotografií
Pavla Hobstová, Vlasta Bičáková
„Již dávno jsem si s nikým tak dobře
nepopovídal“, řekl mi spolužák, když
jsme se po několika letech potkali
a po tříhodinovém posezení v příjemné restauraci se loučili. Na mysli mi
vytanula obdobná věta, kterou říkal
známý mému příteli: „Dlouho jsem si
s nikým tak nepopovídal.“ Zvláštní. Je
nás tolik, že o sebe skoro zakopáváme a přitom – světe div se – nemáme
si s kým popovídat, pokecat, jen tak
blábolit, filosofovat, diskutovat, mluvit o ničem a o všem, případně spolu
jen mlčet, neboť i to je – a možná ta
nejúžasnější – forma komunikace…
V době, kdy jsme v civilizovaném světě propojeni mobilními telefony,
kdy si mejlujeme, skajpujeme, četujeme a jinak se elektronicky kontaktujeme, v této úžasné době sociálních sítí si
přesto mnohdy nemáme
s kým popovídat. Sednout si spolu, proti sobě,
s pohledem do očí, vnímat toho druhého a být
plně a soustředěně vnímáni jím, kdy najednou
mizí celý svět a jste jen
vy dva, pozorně se posloucháte, reagujete,
přisvědčujete, či nesouhlasíte… uzavřeni ve své
bublině, která odfiltrovává ruch z ulice i další lidi.
Znáte ten pocit, jak se
cítíte po opravdu dobrém popovídání osvěženi, obohaceni, plni energie a chuti do života? Je vám lehce,
i když jste nevypili ani hlt alkoholu,
cítíte se mírně ovíněni, trošku zhuleni a svět je najednou docela příjemné místo k žití.
Čas při dobrém hovoru začíná běžet
naprosto jiným tempem a vy s pohledem na hodinky udiveně špitnete: „To
už je tolik?“ a s úsměvem na rtech odcházíte za svými povinnostmi a v srdci vás ještě dlouho hřeje příjemný pocit a v duchu si říkáte: „Proč se nevídáme častěji? Vždyť jsme si tak pěkně popovídali.“ A poté spadnete opět
do svých zaběhnutých rituálů – práce, rodina a zase práce – a čas letí
a po létech si možná vzpomenete,
že jste se s někým milým zase nějak
dlouho neviděli.
A možná sice máte čas, nejste zavaleni povinnostmi, nechodíte do práce,
ale nějak nejsou lidi, kteří by si s vámi
chtěli povídat a naopak vy s nimi.
„O čem to píše?“ zeptáte se možná.
Přece stačí jen sednout si k počítači, připojit se k nějaké skupině do diskuse, jít na Facebook, či jinou sociální síť, vstoupit do seznamky – a kolik jich je – všude čeká spousta osob,
toužících si popovídat. Víte, asi jsem
v tomto staromódní. Já chci, potřebuji a vyžaduji osobní kontakt. A přiznávám, chci si vybírat. Neberte to jako
diskriminaci, ale je to stará známá
věc, že někdo vám prostě tzv. padne do oka, jiný ne. Někdo vás přitahuje jako magnet, ten člověk vás zají-
2013/02
Chvála popovídání si...
má již od pohledu, gesty, něco kolem
sebe šíří, nějak vám voní, je vám milý
něčím, co nedokážete identifikovat.
Prohodíte pár vět, přitažlivost možná
odezní, prostě si nemáte co říct, možná naopak vaše okouzlení tímto člověkem vzroste a vy si povídáte a povídáte a čas plyne… Když komunikujete s někým přes počítač, již mezi sebou máte tu neživou věc, která může
být velmi užitečná a prospěšná – vím
o čem mluvím, protože mne celý život
živí – přesto mi stále vadí, pokud stojí mezi mnou a další lidskou bytostí.
Říká se, že slova samotná zprostředkovávají při komunikaci jen asi 7 % informace. Zbytek odečítáme z intonace hlasu, z gest, mimiky, z neverbálních projevů toho druhého. Známe
velice dobře, že stejná věta může být
myšlena jako pochvala, pošklebek,
podpásovka, dokonce urážka. I mezi
velmi blízkými lidmi dochází k nedorozumění, přestože se dlouho a snad
i dobře znají. Jak potom mohou cizí
lidé odhadnout, co dotyčný danými
slovy vlastně chtěl vyjádřit! Jak snadno dochází k nedorozumění, jsem již
několikrát zažila na vlastní kůži. Vy si
vytvoříte – na základě těch neprůkazných a nedostatečných slov – obraz
o někom, on zase o vás, ale oba jste
ve skutečnosti někým úplně jiným.
Pak tam něco zaskřípe a mnohdy již
není ani prostor pro vysvětlení.
Proto hlasuji pro vytváření sítí lidských bytostí naživo! Bez prostředníků – počítačů. Povídejme si, sdružujme se, vzájemně se obohacujme
laskavým slovem, účastí, bdělým nasloucháním. Darujme si čas, pozornost, úsměv. Nic to nestojí a je to
k nezaplacení.
 Jana Jarušková
07
Společnost
2013/02
Informační přetížení
Už se vám to někdy stalo? Pracujete na článku nebo projektu a nemůžete najít žádné informace vztahující se k tématu? Nebo je více
pravděpodobné, že množství informací, které k vám proudí přes internet, nedokážete zpracovat?
Pokud patříte do druhé skupiny,
jsou vaše zkušenosti zcela typické. Podle nedávného mezinárodního průzkumu jsou zaměstnanci
na celém světě stále více zahlco-
08
váni množstvím informací, se kterými mají pracovat. Informační
přetížení je vnímáno jako rostoucí
hrozba pro pracovní produktivitu.
Všichni intuitivně cítíme, že jsme
informačně zahlceni. Naše mozky
mají miliardy a miliardy neuronů,
tak proč bychom nemohli zvládnout 25 různých přístupů k danému problému a čistě a snadno
vše vyřešit? Proč to tak je? Co je
s námi v nepořádku?
Zdá se, že nás ovlivňuje několik faktorů:
• Naše mozky nemají rády příliš mnoho informací. Výzkum
ukazuje, že i když lidé chtějí mít možnost volby – například při nákupu, pokud jim je
nabídnuto příliš mnoho možností, cítí se nešťastní a se
svým konečným rozhodnutím
výběru nespokojeni. Jak jedna
spotřebitelská studie ukázala – když byly v supermarketu
zákazníkům nabízeny vzorky
6 různých druhů džemu, 30 %
z nich si koupilo sklenici džemu. Ale když měli k dispozici
24 různých možností, pouze
3 % si nakonec džem koupili.
• Naše pracovní paměť je
omezena. Přestože můžeme
ukládat prakticky neomezené množství informací v naší
dlouhodobé paměti, v pracovní paměti můžeme uchovávat
pouze malé množství informací, kterým v daném okamžiku
věnujeme pozornost. To je důvod,
proč si musíme zadat nové telefonní číslo do mobilu ihned nebo si ho
musíme poznamenat. V opačném
případě bude pryč během několika sekund.
• Naše mozky potřebují nějaký
čas, aby se informace dobře uložila,
a pak může přijímat novou. Proto
je potřeba počítat s přestávkami,
abychom nepřišli o dřívější informace.
Co tedy můžeme dělat? Určitě nesáhneme k tomu, že bychom přestali využívat internet. Možná vám
pomohou některé z těchto návodů.
• Učiňte rozhodnutí o typu informací, které jsou nejdůležitější. Začněte od konce – to co je pro vás
nejdůležitější, vyhodnoťte jako první. Řekněme, že si musíte vybrat
mezi 50 uchazeči o místo – nejprve se rozhodněte, které vlastnosti
jsou pro vás nejdůležitější a podle těchto kritérií hodnoťte. Ty, kteří
nevyhovují – odložte stranou.
• Uspořádávejte si informace podle relevantních kritérií. Třiďte si poznámkové karty dle systému, který
vám bude vyhovovat. Informace si můžete samozřejmě ukládat
i elektronicky – jednotlivé položky
do složek. V různých složkách zachovávejte jedno centralizované,
organizované schéma.
• Odložte proklikávání na později.
Při vyhledávání informací se nenechte svést zajímavými informacemi, které se nevztahují k hledanému. Ignorujte záložky s lákavým
odkazem (vrátit se k nim můžete
kdykoliv jindy).
• Delší dobu se nemůžete hnout
z místa a stále nenacházíte správné informace. Udělejte krok zpátky a snažte si vytvořit na problém
nový pohled, nebo si dejte pauzu,
problém prodiskutujte s kolegy, či
se běžte projít.
 Věra Janáková
www.trenujeme-pamet.cz
Společnost
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
(*1977) pracuje v Ústavu
populačních studií Fakulty
sociálních studií MU v Brně
jako socioložka a výzkumná pracovnice. Dlouhodobě
se věnuje sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí a otázkám
aktivního stárnutí. V novém
projektu se věnuje prarodičovství jako „přetížené roli“.
Více o projektu na: http://
ups.fss.muni.cz/cs/research/show/12.
Autorka fotografie:
Michaela Mazálková
Na prahu šedesátky je už prarodičů v dané věkové skupině 70 %.
Podle jednoho britského výzkumu
je ve Velké Británii něco kolem 14
miliónů prarodičů, z toho devět desetin starších 50 let. Ve věkovém
intervalu 50 až 54 je to necelých
40 %, o pět let později ale už přes
padesát procent Britů má nějaké
vnouče.
Věk, kdy se člověk stane prarodičem
je obvykle výslednicí dvou základních faktorů, tedy kdy má děti a kdy
mají děti jeho děti. Velká Británie
je zemí s velkým podílem těhotenství teenagerů, a tak se babičkami
poměrně často stávají ženy, které
i samy mohou být ještě matkami.
Nejedná se ovšem o model většinový. Tendence v zemích západního
světa, včetně České republiky, jsou
spíše ve směru pozdějších a méně
četných mateřství, což má za následek také menší počet vnuků, kteří
se objevují v životech prarodičů později. Navíc vysoká míra nestability
moderních rodin a objevení se variability jejích nových forem ovlivňuje i podobu prarodičovství: Rozpady
partnerství jak rodičů, tak i samotných prarodičů mohou vést k narušení vztahů mezi prarodiči a vnuky,
ale zároveň přispívají i k objevování
se vztahů nových, získaných novým
partnerstvím jednoho nebo i obou
rodičů. Jsme tak svědky nepokrevního, „adoptivního“ či „nevlastního“ prarodičovství. Dnes není nikterak extrémním případem, že dítě
má místo dříve obvyklých dvou babiček, případně přeživších jednoho či
dvou dědečků, dohromady prarodičů osm, případně, že má jiné babičky a dědečky než jeho sourozenci.
Podle některých zdrojů bylo i babičce, která sloužila jako předloha
pro literární počin Boženy Němcové,
něco kolem padesátky. Přesto jsou
naše první asociace s pojmem prarodiče obvykle stříbrné vlasy, vetchý
krok a dobré srdce v případě babičky, eventuálně suková hůl, holé čelo
a řezbářská práce v případě dědečka. Jen málo co je ale tolik vzdáleno realitě, jako tato stereotypní, historizující, ale přesto stále aktuální
představa. V květnovém čísle dětského časopisu Sluníčko, které se
jinak velmi chvályhodně věnuje rodinným vztahům, je příběh holčičky jménem Tekla a její babičky. Ta je
aktuálně po operaci kolenního klou-
bu, a i přes opakovaně popisovanou nevoli maminky (snachy) přijíždí k mladé rodině, aby ta měla nad
ní „dohled“. Příběh je provázen malebným obrázkem šedovlasé babičky s drdůlkem, ve kterém jsou zapíchnuté pletací jehlice, v brýlích
a široké dlouhé sukni. Na druhém
obrázku je černobílá (!) fotografie již
zesnulého dědečka v buřince, kterou si babička přivezla s sebou, jak
se v textu dozvídáme. Prostor v této
rubrice mi nedovoluje vyjmenovávat
všechny sociologické „nesmysly“
celého příběhu, ale zmiňme ty nejpeprnější: ať už je to Teklinými rodiči
vyjádřená potřeba uklidnit hyperaktivní babičku, její vlastnictví tranzistorového rádia a mýdla s obrázkem
jelena (nevím jak pro vaše, ale pro
mé děti dva zcela neznámé pojmy);
označení matky jako „skoro zbytečné“ a otce jako „trouby“; nebo impli-
citní vyjádření neschopnosti péče
ze strany druhého babiččina syna.
Samozřejmě, vůbec nepochybuji,
že popsaný příběh je odrazem něčí
konkrétní zkušenosti, nicméně reprodukce stereotypů v příběhu obsažených je téměř neodpustitelná.
Pozitivním rysem však je, že babička i dědeček mých vlastních dětí se
při předčítání tohoto příběhu smáli
tak srdečně, jak jsem to už dlouho
neviděla.
Generace ve věku 50+ patří mezi
ty nejexponovanější. Kromě toho,
že jsou prarodiči, jsou stále také
ještě „dětmi“, protože řada z nich
má, v historii poprvé, dlouhověké
rodiče. A i přes ekonomickou krizi,
a s ní se prohlubující věkovou diskriminaci na trhu práce, je to také generace zaměstnanců a zaměstnavatelů, jejichž reálný věk odchodu
do důchodu se posouvá do stále
vyššího věku. Kromě výše zmíněného je to také generace, která se již
delší dobu veze po vlně „informační společnosti“ a orientuje se v kyber-prostoru. Jsou to lidé, kteří mluví cizími jazyky, investují do dalšího
vzdělávání a přejí si stárnout „aktivně“. Možná by to v příbězích pro
děti už neznělo tak poeticky, ale náš
děda by využil sukovici tak možná
jen na roztřískání počítače, jehož
software se už nedá update-ovat
ani upgrade-ovat.
2013/02
Prarodičovst ví nové éry
Krásné léto Vám přeji!
 Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
09
Cestování
2013/02
Doba dovolených /
10
Měsíc červen přímo vybízí k plánování volných dnů, na které se mnozí těšíme celý rok. Statisíce Čechů
odjíždějí každoročně na dovolenou
do zahraničí. Věřím, že mezi nimi
budou i ti, kteří čtou tento bulletin.
Možná budu „nosit sovy do Athén“,
ale dovolte mně připomenout
všem, kteří se chystají za hranice
naší vlasti, aby nezapomněli sjednat celé rodině cestovní pojištění.
Proč? O tom za chvíli.
Pět důležitých pravidel
• Nikdy necestujte do zahraničí
bez řádného pojištění, i když je to
jen na jeden den.
• Při sjednání pojistky správně definujte účel, cíl a okolnosti své cesty.
Detaily o provozovaných sportech či
pracovní činnosti jsou naprosto zásadní.
• Vždy pozorně čtěte pojistné podmínky jednotlivých produktů a případné nejasnosti si nechte vysvětlit.
• Studujte limity pro pojistné částky, zejména ty na léčebné výlohy.
• Na cestách mějte vždy po ruce
kontaktní telefon (případně klientskou kartičku) na asistenční službu
vaší pojišťovny.
A ještě poznámka: pokud cestujete po zemích Evropské unie a některých dalších evropských zemích,
máte na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (potvrzení o vašem domácím
veřejném zdravotním pojištění) nárok na nezbytnou lékařskou péči
ve stejném rozsahu jako domácí
občané v daném státě. To ale může
v konkrétní zemi znamenat třeba
vysokou peněžní spoluúčast pacienta u některých zákroků. I cesta
do země Evropské unie může vyjít
bez komerčního cestovního pojištění poměrně draho.
Podle čeho vybíráme cestovní
pojištění
Podle průzkumu České pojišťovny si před cestou do zahraničí cestovní pojištění uzavírá 79 % turistů, přičemž téměř polovina z nich
(46 %) volí klasickou formu sjednání na pobočce pojišťovny. Rozhodujícím faktorem při výběru je loajalita k dané pojišťovně (25 %) a hned
za ní pak rozsah krytých rizik (17 %).
Cena cestovního pojištění je rozhodujícím kritériem pro 11 % respondentů.
Cesty do zahraničí provází množství příprav, není proto divu, že
sjednání cestovního pojištění bývá
často řešeno až na poslední chvíli.
Pojištění si však lze naštěstí uzavřít i doslova bezprostředně před
odjezdem z domova na webových
na co si dát pozor
stránkách některých pojišťoven.
A nyní odpověď na otázku PROČ
POJIŠTĚNÍ. Uvedu několik příkladů toho, jak hluboko bychom museli sáhnout do kapsy, kdyby se
nám v zahraničí přihodily následující komplikace (a my zapomněli na uzavření komerčního cestovního pojištění):
– týdenní hospitalizace při celkovém kolapsu z horka (Bulharsko) –
330 000 Kč
– operace slepého střeva (Španělsko) – 130 000 Kč
– převoz sanitkou Itálie – Česká republika – 70 000 Kč
– celkový kolaps na letišti, selhání
orgánů (Španělsko) – 1 500 000 Kč
– ošetření pokousání zvířetem a následná vakcinace proti vzteklině
(Řecko) – 60 000 Kč
– poranění a otok mozku při pádu
(Egypt) – 350 000 Kč
– škoda z odpovědnosti: požár zařízení pokoje od vařiče (Německo) –
80 000 Kč
A jak je to s cenou cestovního
pojištění?
Za týdenní pobyt v Egyptě u moře
s limitem 3 miliony korun na léčebných výlohách zaplatí rodina
se dvěma dětmi na pobočce 524
korun, při online sjednání jen 370
korun. Velkou výhodou jsou přitom
asistenční služby a bezplatná pomoc operátora na telefonu, který vám díky znalosti nejrozšířenějších světových jazyků pomůže při
domluvě s lékaři nebo třeba policií.
 Gabriela Linhartová
Perličky z pojistných událostí:
• Při objevení se prvního sněhu venku jsem šla do sklepní
kóje, která je součástí panelového domu a při vytáhnutí krabic od lyžáků na mě vyskočila myš. Ale to ještě nic, infarkt
jsem měla až při otevření krabice, jelikož máme tři lyžáky
vevnitř rozežrané. Dva byly kupované loni.
• Ochočený domácí vepř chtěl
souseda asi jen upozornit, že
ještě nedostal nažrat a rýpnul ho do pravého lýtka. Je to
domácí vepř, ven se nedostal
a ani nedostane. Kontakt s divokými zvířaty je proto vyloučen.
• K úrazu došlo při tanci plus
práci se dřevem.
• Uklouznul jsem na trávě zahrady a upadl plnou vahou pozadím přímo na pařez po již
dříve uříznutém stromu. Ještě
dnes nemohu na té půlce spát.
• Opravdu nevím, proč jsem
upadl. Když jsem ale procitnul,
pochopil jsem, že jsem v díře.
• Sousedovic pes mě zná
a má mě rád. To mi alespoň
celá léta tvrdili. Neumím si proto vysvětlit, proč se na mě nejprve podezřívavě koukal a pak
dokonce vrhnul.
• Mou životní vášní je tanec.
Při jedné obzvlášť divoké figuře jsem to nedotočil a ruplo mi
v kříži.
Akce o. s. Ženy50
Plavba Baťovým kanálem lodí Sv. Anna
Probudila jsem se v půl páté ráno. tihodinovou plavbu, netušíc, že se
Na okenní římsu vesele bubnova- z ní vyklube plavba takřka sedmily dešťové kapky. „A je to tady“, po- hodinová. Hned v začátku nás čemyslela jsem si. „A nenaděláš nic“, kala ve Vnorovech první plavební
vytanula mi na mysli další věta, kte- komora a poté rarita – křížení Barou s oblibou používá v takových ťova kanálu s řekou Moravou. Díky
situacích můj strejda. V půl šesté naší motorové lodi a šikovnému kajsem již seděla před monitorem po- pitánovi jsme se hravě trefili do dalčítače a sledovala radarová data. ší plavební komory, která naši lodičOblačnost byla největší právě nad ku přemístila z hladiny řeky do úrovjižní Moravou a vytvářela zde ob- ně Baťova kanálu na levém břehu
rovský vír. „Třeba přestane… ales- Moravy. Z dřívějších dob, kdy lodě
poň odpoledne“, zadoufala jsem. byly taženy koňmi, pro které byl pod
každým mostem přes
Naštěstí jen tak poprchávalo. Žádný prudřeka morava Baťův kanál zbudován ochoz, aby tažné
ký liják. Měla jsem
lano neuvízlo na pipříležitost již před dolířích mostu, z těchmem otevřít červeto dob zůstala přes
no-bílý deštník s lořeku Moravu lanovka,
gem sdružení Ženy50
pomocí níž se lodě
a poprvé ho použít
dostávaly na druhý
v jeho pravé funkci,
břeh. Naše plavba pone jen k identifikaci
kračovala do Strážnaší skupiny. Na hlavnice, kterou jsme
ním nádraží v Brně se
jen propluli a zastanás sešlo dvacet dva
vili a vystoupili jsme
žen, v Bučovicích přistoupila další a poslední čtyři přije- na břeh až v Petrově. Koláčky byly
ly autem přímo do Vnorov, nástup- již dávno snědeny, káva skoro vypiního místa naší plavby po Baťo- ta a díky vtipem a informacemi srvě kanálu. Zbývalo dojít od nádra- šícímu kapitánovi lodě jsme přestáží ke kanálu, kde již stála připrave- valy myslet na zimu, která byla pro
na a na uvítanou na nás zahoukala tento měsíc opravdu netradiční, navýletní loď Sv. Anna i s kapitánem víc ji umocňovala vodní hladina pod
a lodníkem. Usadily jsme se po bo- námi. Chlad jsme nicméně snášecích lodě, uprostřed stál stůl s při- ly statečně. Byly jsme odměněny,
pravenou kávou v termoskách a ko- protože v Petrově déšť ustal a my
láčky k zakousnutí. Byly jsme po- mohly srolovat igelitová okna, ktesádkou přivítány a vypluly na pě- rá nás před ním do té doby chráni-
la, ale na oplátku trochu omezovala
výhled ven. Po přestávce jsme pokračovali v plavbě a některé z nás
na přídi a zádi lodě kromě sledování okolní přírody lačně lapaly po slunečních paprscích, protože přestože déšť ustal, pocit chladu se zmírnil jen maličko. Proto jsme u další technické památky – výklopníku
uhlí u Sudoměřic – kromě vlastní
prohlídky čerpaly teplo z čaje i něčeho silnějšího a sytily se kaloriemi ukrytými v klobásách doufajíc, že se přemění v teplo. Chvíli to
účinkovalo. Na zpáteční cestě jsme
sledovaly zeleň stromů, trsy žlutých vodních kosatců, rákosí s ptactvem, chvíli s námi laškovala i volavka, vždy čekala, až ji dohoníme.
Zahlédly jsme i strom, typicky zpracovaný bobrem do tvaru přesýpacích hodin. Jak již víme, čas je relativní, ten náš plánovaný utekl prostě rychleji než měl, proto jsme se
do cíle naší cesty – Strážnice – dopluli s dvouhodinovým zpožděním.
Na břehu již netrpělivě postával
houf malých dětí a dospělých, které
měla loď Sv. Anna dovést do Vnorov. Letmé rozloučení s posádkou
lodi, po kterém následovala velmi svižná chůze na vlakové nádraží, jelikož dvouhodinový plánovaný
čas na pobyt ve Strážnici se smrskl
na čtvrt hodiny. Po usazení ve vlaku
na nás padla sladká únava, z které jsme byly jen mírně vyrušeny při
přestupu ve Veselí nad Moravou.
Ve vlaku se topilo, takže jsme po-
2013/02
Proběhlo /
malu roztávaly, některé horkokrevné sundávaly své svršky dokonce
až na tričko s krátkým rukávem!
Přes mírnou nepřízeň počasí to byl
krásný výlet a myslím, že po tomto zážitku si již kanál nebudeme
představovat jako koryto táhnoucí
se rovně krajem a nic k vidění vůkol. V úseku, kterým jsme projížděly, Baťův kanál žil svým přirozeným a pestrým životem a poskytoval pastvu pro oči.
 Jana Jarušková
11
Krása a móda
2013/02
Móda v plavkách
Přemýšlet o tom, že nutně musím
zhubnout do plavek, považuji za zcela zbytečné – stejně se mi to do začátku léta nikdy nepodaří. A vůbec, opalování je nebezpečné, tak co se trápit a mít mindráky z nějakého toho
špíčku. Když jsem u moře, tak se stejně věnuji spíš plavání a šnorchlování, u bazénu se povaluji minimálně
a někoho oslnit můžu nanejvýš tak
na 100m (zvlášť, když se na vedlejším lehátku vyskytuje manžel). Takže
to neřeším.
Spíš mě napadlo se podívat do historie koupacích úborů a našla jsem
opravdu zajímavé věci. Snad vás to
zaujme taky.
Koupací oblečky mají totiž neuvěřitelnou a dlouhou historii. Platí zde
obligátní rčení „Již staří Římané….“.
Na nástěnných freskách a mozaikách v Pompejích nebo v Římě najdeme ženy v něčem, co se velice podobá dvoudílným plavkám. Takže již více
jak 1 500 let před naším letopočtem
12
dámy předváděly v lázních a u bazénů své dokonalé postavičky. Ve středověku se naopak tělesné půvaby příliš odhalovat nesměly a koupání a plavání se vůbec moc neprovozovalo, dokonce se to považovalo za nezdravé.
Počátek plavek anebo spíš koupacích
úborů začíná až kolem roku 1750.
Souvisí to i s nástupem návratu a obdivu k antice a zejména s novým pohledem na způsob života.
Koupací úbor však musel spíš zahalovat než odhalovat. Nejdříve to byly
koupací šaty, zahalující celou postavu, ale v 19. století to už byly dvoudílné úbory – tedy cosi jako župan ke kolenům a kalhoty ke kotníkům. K tomu
patřila samozřejmě řada doplňků –
šněrovací korzet, různé typy střevíčků
a koupacích čepic s volánky. „Plavky“
se zhotovovaly z materiálů, které nesměly po namočení zprůsvitnět, takže
se používaly bavlněné i vlněné tkaniny nebo úplety. Ty musely při namočení neuvěřitelně ztěžknout a ani si ne-
umím představit, že by v nich tehdejší
dámy mohly plavat.
Přímo revoluci způsobila až začátkem
20. století „vodní balerína“ Annette
Kellerman (1886–1975), tehdy slavná profesionální plavkyně, vaudevillová a filmová hvězda a spisovatelka.
Tato odvážná Australanka si na své
vystoupení vzala úbor, který odhaloval nejen ramena a krk, ale i nohy.
Její výstup byl samozřejmě považován
za skandální a byla dokonce za něj
zatčena. To ji však neodradilo a model
prezentovala dokonce v několika filmech. Svojí vytrvalou snahou zdůraznit ženskou atraktivitu získala brzy zástupy nadšených následovnic a plavky
se začaly objevovat i na titulních stranách módních časopisů. Nová podoba plavek se stala kontroverzním fenoménem, který zaplavil celý svět, ale
stále to byla pouze předzvěst revoluce, kterou přinesla v tomto směru třicátá léta…
Tehdy se poprvé objevily plavky, které měly všité gumičky, aby byla zajištěna pružnost a materiál mohl těsněji
přilehnout k tělu. Také už úplně odhalovaly záda. K propagaci nové odvážné módy přispěly i hvězdy stříbrného
plátna, a protože ženy vždy měly sklon
k jejich napodobování, museli puritánští odpůrci nakonec ustoupit.
Nejnovější plážové modely většinou
pocházely z francouzské Riviéry, kde
Union des Créateurs de la Mode Côte
d´Azur každoročně pořádala módní
přehlídky v San Tropez. V roce 1947
zde byly poprvé předvedeny dvoudílné
plavky, nazvané přiléhavě podle atolu, na kterém USA prováděly testy jaderných zbraní – bikiny. Reakce byla
vskutku výbušná, přesto v roce 1952
do nich Willy Rozier oblékl Brigitte
Bardot ve filmu Manina: Dívka v bikinách. I když na plážích stále vládly
jednodílné plavky nebo opalovačky se
šortkami, často doplňované nabíranými sukýnkami, bikiny si pomalu získávaly oblibu.
Opravdovou revoluci však znamenal
rok 1959, kdy firma DuPont uvedla
na trh Lycru a strečové materiály, které byly pružné, lehké a rychle schly.
Daly vzniknout modelům bez výztužných prvků – bez kostic a bez ramínek.
Kam dospěly bikiny ve svém vývoji v současnosti? Stačí se rozhlédnout po pláži nebo u bazénů. Původní bikiny ještě zahalovaly téměř vše,
i když způsobily málem nukleární výbuch.
A pánové?
V hluboké minulosti se koupali nazí
nebo v podvlíkačkách. I oni postupně
zkracovali nohavice, až i jejich koupací úbory dosáhly miniaturních rozměrů. A řekla bych, že vyspravit postavu
do plavek potřebují velice často spíš
pánové než dámy.
Takže to neřešte, kupte si nové plavky,
ve kterých se budete cítit dobře a je
úplně jedno, jestli dvoudílné nebo jednodílné a běžte si zaplavat. Léto snad
konečně začalo.
 Věra Pakostová
Prameny
http://fotomodeling.eu/historie-plavek-aneb-od-skafandrukosmonautu-az-po-odvaznatanga/
http://en.wikipedia.org/wiki/
Annette_Kellerman
N.J. Stevenson: Kronika módy
Společnost
V nelehké době, která s sebou přináší
nejen radostné zážitky a stránky života, je třeba umět pomáhat. Jednou ze
skupin, která si pomoc zaslouží, mohou být právě lidé důchodového věku.
Na jižní Moravě a v Olomouckém kraji, na rozdíl od ostatních lokalit naší
země, existuje bezplatná a účinná pomoc v podobě projektu s velkou budoucností. „SENIOR PAS“ má oslovit
naše starší spoluobčany, kteří si péči
a výběrový systém za svoji odvedený
díl práce zaslouží.
SENIOR PAS je unikátním projektem
Jihomoravského kraje, který vznikl
na podporu obyvatelstva ve věku
od 55 let. Začal fungovat od 7. října
roku 2010. Svým registrovaným uživatelům nabízí nejen zajímavé slevy u široké skupiny poskytovatelů, časopis
Senior Novinky, katalog slev, ale také
možnost setkání, atraktivní akce nebo
Projekt
2013/02
SENIOR PASY /
tak žádané poradenství v prostorách
Senior Pointu.
Na základě bezplatné registrace obdrží všichni zájemci do několika týdnů kartu pro možnost využívání systému slev. Jedinou podmínkou je jejich
věk nad 55 let a bydliště na území jižní Moravy nebo Olomouckého kraje,
kde již projekt SENIOR PAS také funguje. Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet. Nabízené
slevy ve výši 5 až 50% jsou zaměřeny
zejména na zdravotnictví, lázeňství,
wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale
i spotřební nákupy.
Existuje hned několik cest, jak získat
slevovou kartu. Zájemci se mohou
registrovat online na www.seniorpasy.
cz, telefonicky na čísle 543 210 790
nebo písemně, pokud vyplní a zašlou registrační formulář na adresu SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno. Někomu vyhovuje naopak elektronická komunikace, může
své základní údaje jméno, příjmení,
ulice, č. p., město, PSČ, telefon, e-mail
a rok narození zaslat na [email protected] Poskytnuté údaje budou použity v rámci projektu v souladu s §11
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Uvedením e-mailu klient souhlasí dle zákona č. 480/2004
Sb. se zasíláním propagačních a informačních materiálů.
Celkově existuje v široké síti slev
1 875 poskytovatelů. Mezi těmi TOP
můžeme jmenovat např. tyto subjek-
ty – Nemocnice Znojmo, Vydavatelství Albatros, Triglav pojišťovna, a. s.,
České dráhy, a.s., Hotel Konšel, Kúpele Dudince, a. s., Lázně Teplice nad
Bečvou, Wellness Kuřim, s. r. o., CK
ČEDOK Brno, Chytrá lékárna, síť Optik Lunettes nebo Koupaliště Riviera.
Informace o jejich nabídce a výši slev
naleznete na adrese
http://www.seniorpasy.cz/.
Koordinátor projektu:
Sun Drive Communications s. r. o.
Senior pasy, Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno
e-mail: [email protected]
• tel.: +420 543 210 790
www.seniorpasy.cz
13
Focení s odborníky
2013/02
Počasí pod psa? /
barevnost, foťák mi barevnost nebere, tak zvýším sytost. Fotil jsem kompaktem Canon G15, nastavil jsem
tedy sytost na maximum. Výsledek je
obrázek č. 1
Jděte blíž!
Ne vždycky se počasí vydaří, jak bychom si přáli. Sluníčko je čím dál více
skoupé a barevný podzim se skrývá do nudné šedi. Připomeneme si
dva osvědčené triky: zvýšit sytost a jít
blíž. Vyzkoušel jsem si to ráno při procházce s naší Norou. Zaujal mě motiv – barevná koruna stromu s pozadím holých kmenů borovic.
Na začátku je Pocit, následuje Rozum, který uvažuje, co z toho pocitu
je důležité. Takže – pocit mě upozorňuje na barevné listí na pozadí stromů a rozum napovídá, že je to JENOM
to listí na pozadí stromů. Školka malých boroviček tam nemá co dělat,
cesta tam ruší, druhý strom překáží.
No a pak je tu ještě to D, čili Dotažení. Jak ten pocit vyjádřit? Líbí se mi ta
14
Jdu o něco blíž, zbavil jsem se stromu vpravo – zbylo z něho jen pár
lístků. Ovšem dole je pás mladých
boroviček. Musím donutit Rozum,
aby o nich uvažoval – patří do obrázku nebo ne?
Rozhodl jsem se k eliminaci, ale
opatrné, poloviční. Třeba by ty špičky borovic nebyly na závadu, a připomínám si zásadu, že motiv je to,
co vypadá dobře na fotce. Takže to
vyzkouším obrázek č. 2.
Budiž, dejme tomu. Nezbývá než
zkusit, jak by to vypadalo bez boroviček. No a v poslední fázi zkusím
téměř makro - obrázek č. 3.
Rozhodování je pak těžké. Myslím
si, že nejlíp odpovídá záměru ta poslední, skoro makro fotka, ale ani ta
předposlední mi nepřipadá zavrženíhodná. Každopádně mi ale připadá nejméně zdařilá ta první, protože
je rozbitá, nahodilá, bez konceptu.
Že každým krokem blíž jako by nabývala na síle. Což je ověření prastaré
zásady „jděte blíž“, která se zdaleka
netýká jen focení podzimních barevných korun dubů...
 Ondřej Neff
www.digineff.cz
ondřej Neff
Ateliér fotografické praxe
http://www.afop.cz • FB:
h t t p s : / / www.facebook.
com/FotoPraxe
Zdraví a životní styl
S Dájou Maťovou, cvičitelkou zdravotní tělovýchovy,
si můžete zacvičit i podle jejich rad, které jsou umístěny
na webových stránkách o. s.
Ženy50 na odkazu:
http://www.zeny50.cz/podnety/zdrav_cv.php?cl=00
Dlaň ruky tvoří pět malých, dlouhých
kostí záprstních (metakarpálních).
Každá metakarpální kost je v řadě
s jednotlivým článkem, který tvoří
prst. Druhý až pátý prst je tvořen třemi články, první prst (palec) je tvořen dvěma články.
Svaly vycházející z loketního kloubu sestupují až na ruku, kde končí tenkými šlachami v oblasti zápěstí, nebo až na článcích prstů.
Tyto svaly – ohybače zápěstí a prstů směřují do dlaně a natahovače zápěstí a prstů se přetáčejí na hřbetní stranu
ruky. Dále na dlaňové straně ruky jsou
drobné svaly, které
ovládají jemné pohyby
palce a ostatních prstů.
Nejčastější
problémy
spojené s prsty na rukou bývají způsobeny artrózou. Artróza drobných
kloubů rukou je zánětlivé
nebo degenerativní onemocnění,
které poškozuje klouby, často zasahuje kloubní chrupavky prstů. Počáteční příznaky se projevují jako ztuhlost, otok kloubů, hrbolky na posti-
žených kloubech, špatným uchopením předmětů, zhoršenou hmatovou orientací. Nejlepší prevencí
i způsobem, jak ztuhlé klouby rozhýbat, je cvičení.
Dlaň představuje mikrosystém celého těla, tzn. že na dlani můžeme
ovlivňovat masáží určitých bodů
stav našich orgánů nebo pohybového systému. Tyto metody jsou popsány v reflexní terapii, Sujoku, akupunktuře aj. Vhodnou masáží pro
povzbuzení celého těla a jeho orgánů je mačkání tenisových míčků
nebo masážních míčků s výstupky,
příp. přebírání dvou vlašských ořechů nebo kaštanů v dlani a mezi
prsty.
Procvičování prstů můžeme provádět v jakékoliv pohodlné poloze, nejlépe v sedě.
Popis cviků:
Před cvičením protřete dlaně o sebe
až do zahřátí.
1. Ruce položte volně do klína nebo
je opřete o stůl. Tlačte proti sobě
palec s ukazováčkem pravé ruky.
PRSTY NA RUCE, DLAŃ
Po chvíli napětí prsty povolte. Následně tlačte proti sobě palec a další prst pravé ruky, tj. palec a prostředníček, palec a prsteníček, palec
a malíček. Po chvíli napětí vždy prsty povolte. Opakujte 5x pravou rukou,
potom 5x levou rukou a nakonec 5 x
oběma rukama najednou.
2. Ruce položte volně do klína nebo
je opřete o stůl. Oba palce vložte do otevřených dlaní. Ukazováčky
položte přes palce a pevně je držte. Potom položte přes palce oba
prostředníčky a prsteníčky a nakonec oba malíčky. Ohnuté prsty zformujte v pěst a krátce stiskněte. Potom ve stejném pořadí prsty postupně uvolňujte a roztáhněte všechny
do maximálního protažení
3. Ruce položte volně do klína nebo
je opřete o stůl. Proveďte kroužení
palcem pravé ruky napřed na jednu stranu, potom na druhou stranu.
Potom palec přitahujte k dlani a odtahujte co nejdále od dlaně. Pokračujte přitahováním jednotlivých prstů k dlani a odtahováním od dlaně.
Totéž proveďte prsty levé ruky.
4. Předpažte, dlaně zvedněte dopředu (směrem do prostoru před
vámi). Z prstů vytvořte tygří drápy a chvíli držte v napětí. Protáhněte prsty a roztáhněte je co nejvíce od sebe. Nakonec sevřete prsty
v pěst, palce dovnitř. Posloupnost
cviků opakujte za sebou a po zvládnutí koordinace prstů zrychlujte.
Zpočátku opakujte sérii cviků 5 x,
později 10 x.
5. Spojte dlaně a prsty k sobě před
hrudníkem jako k modlitbě. Zápěstí obou rukou přitlačte k sobě a propnuté prsty tlačte co nejvíce od sebe
jako vějíře, horní část dlaní co nejvíce oddalujte od sebe. Po chvíli napětí povolte a vraťte dlaně zpět
k sobě. Opakujte aspoň 5x. Potom
zpevněte prsty, opřete o sebe poslední články všech pěti prstů a oddalujte od sebe zápěstí tak, že prsty
tvoří stříšku. Tlačte prsty proti sobě
silou, chvíli setrvejte v napětí, povolte a vraťte dlaně k sobě. Opakujte aspoň 5 x. Povolte a protřepejte
prsty.
Na závěr pozice z jógy, která stimuluje nervový systém a mozek.
Působí proti nespavosti a zlepšuje paměť. Při poruchách spánku je
možno toto cvičení provádět i vleže
před usnutím.
6. Ruce položte na stehna, rozevřete dlaně. Spojte palec s ukazováčkem tak, že palec položte na nehet ukazováčku, čímž vznikne kruh.
Ostatní prsty držte napnuté. Zavřete
oči, klidně dýchejte a vydržte v pozici nejlépe 15 min. denně.
2013/02
zdravotní cvičení /
Použitá literatura:
E. N. Marieb, J. Mallat: Anatomie lidského těla
S. Riethová: Léčivá síla jógy
J. Kombercová, M. Svobodová: Autorehabilitační sestava
K. Sheehyová: Léčba pohybem
 Ing. Drahomíra Maťová
15
Ženy a novinky
2013/02
Zajímavosti /
16
ze světa
charitativní hodinky.
Hodinky 1:Face Watch jsou LED digitálky, které nejsou technologicky nijak
přelomové, ale zaujmou svým zrcadlovým displejem se zaobleným tvarem
a šesti barvami. Podle vybrané barvy pak nákupem podporujete dobrou
věc.
Filozofie výrobců hodinek je velmi
ně prsu, troje prodané modré hodinky postaví jednu pec na Haiti, pět prodaných červených dotuje léky jednoho nemocného AIDS na měsíc a jedny
prodané černé podpoří osm nemocných rakovinou.
už se plánovalo, že kola budou jezdit
v rekordně rychlém čase v červenci 2012. Plánovalo se spuštění okolo 300 stanic a okolo pěti tisíc kol
s expanzí do budoucna i mimo centrum New Yorku na 10 000 kol a 600
jednoduchá. Snaží se s pomocí lidí
na stejné vlně alespoň trochu zacelit
ty největší rány lidské bídy v současném světě a pomoci k tomu mají právě hodinky.
Minimalistické náramkové hodinky
nabízí typické funkce. Vyráběny jsou
v šesti různých barvách a prodávají se
za 40 dolarů za kus, tedy asi 730 Kč.
Koupí hodinek v příslušné barvě podpoříte rozdílnou dobročinnou organizaci. Jedny bílé hodinky proti hladomoru nakrmí 16 dětí, žluté hodinky pomohou v počtu 625 prodaných
kusů postavit studnu ve Rwandě, 14
prodaných růžových hodinek pomůže
zakoupit jeden mamograf proti rakovi-
sdílená kola
V New Yorku startuje dlouho očekávaný systém pro sdílení kol Citi Bike. Jak
už jejich název napovídá, celý systém,
provoz i pořízení kol sponzorovala mezinárodní banka. Půjčování modrých
jednorychlostních jízdních kol s nosičem, LED osvětlením, stojánkem
a pohodlným sedlem funguje na bázi
předplatného. Kola si navrhli sami
Newyorčané.
Systém půjčování kol, který je celosvětově velmi oblíben, byl v New Yorku rozběhnut pořádně až v září 2011,
kdy byla vybrána společnost Alta Bicycle Share, aby navrhla technologii
a spravovala celý systém. V tu dobu
stanic.
Téměř roční zpoždění projekt nabral kvůli problémům se softwarem
i kvůli jednomu z velkých amerických hurikánů. Paradoxně vše zdrželi i sami Newyorčané, kteří projevili
enormní zájem o výslednou podobu
kola. Konalo se 400 diskuzí a vzneseno bylo 10 000 připomínek. Výsledkem je bytelné kolo se silným
rámem v dámském provedení, sportovnějším obutím, nutnými blatníky, pohodlným sedlem, komfortními
řidítky, jednou rychlostí, zvonkem,
LED osvětlením v předu i vzadu
a moderně tvarovaným košíkem pro
tašku či batoh.
Nejlep š í
s e x u ální po m ů cka ?
Americká společnost JimmyJane přivedla po letech příprav na trh možná
nejlepší sexuální pomůcku na světě.
Futuristicky vypadající vibrátor Hello
Touch se z části nasazuje na zápěstí
jako náramek a dva stimulující body
pak na dva různé prsty jako polštářky.
Výsledné technologické vybavení ruky
dokáže stimulovat vnitřní i vnější partie nejen ženského těla.
JimmyJane je v roce 2004 založená
a už dobře známá společnost, která
proslula svým přístupem k designu
a také výběrem spolupracujících designérů. Nedávno představenou pomůcku Form 3 navrhl známý designér
Yves Behar ze studia FuseProject.
Velkým odklonem od klasických vibrátorů je dva roky připravovaná pomůcka Hello Touch. Ta nemá pevné tělo,
ale skládá se ze dvou propojených
částí. Náramek má zabudované dva
motorky s ovládáním, od něhož vedou
kabely se stimulačními polštářky, které jsou nasazeny na prstech. Futuristicky vypadající na ruku oblečený vibrátor má velmi malou váhu a údajně
je po chvíli jeho nošení zcela přirozené, což ukázalo i nesčetně testů a desítky testovaných prototypů.
S třetinovým objemem klasické pomůcky dostanete trojnásobný výkon.
Hello Touch za 65 dolarů, tedy asi
1 250 Kč, vydrží na dvě baterie až
šest hodin v provozu.
 Připravila Věra Janáková
Doporučujeme
Knihy, které mají duši
www.portal.cz
Torey L. Hayden
Sebranka
Čtivý příběh čtyř dětí,
z nichž každé si už stihlo prožít svoje, a jejich
učitelky, která občas
překročí hranice své
profese a do jejich osudů se vžívá více, než
by se od ní čekalo, osloví čtenáře předchozích knih Torey L. Hayden. Kniha je určena
zájemcům o skutečné příběhy s psychologickou tematikou.
brož., 264 s., 379 Kč
Portál, s. r. o.
tel.: 283 028 203; e-mail: [email protected]
E-shop: obchod.portal.cz
Fleur de lys – Slavnosti
lilií, květin králů Francie
Projekt Fleur de lys – Slavnosti lilií
postupně vyzdobí interiéry šesti památkových objektů na území krajů
Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského. Výstavy květinových vazeb se
zároveň konají v rámci celorepublikového projektu Květ lilie, francouzsky Fleur de lys, byl vybrán záměrně,
protože koresponduje s projektem
Rok francouzské kultury.
Prvním dějištěm květinových výstav se stal cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně. Slavnosti lilií
se dále objevily na zámcích Kratochvíle, Vranov nad Dyjí, Telč.
Na další výstavy se můžete podívat v Jaroměřicích nad Rokytnou
a Třeboni a závěrečnou destinací
bude hrad Veveří na jižní Moravě.
Na každém ze zúčastněných objektů
bude kromě živých květin vystaven
také panel s informacemi o jednotlivých zastoupených objektech,
včetně fotografií a mapky.
Ve znaku lilie, zámek Jaroměřice
nad Rokytnou (28. 6. – 7. 7.)
Lilie pro kněžnu Eleonoru, zámek
Třeboň, Hrobka Schwarzenberků
(27.–31. 7.)
Osm století s lilií – královská
na královském, hrad Veveří, v rámci semináře Aranžování květin v historickém interiéru a oslav 800 let
o první zmínce o hradu (7.–13. 9.)
Čínské lidové umění
do 30. září 2013
Státní zámek Vranov nad Dyjí
Můžete nahlédnout do zvláštního
světa čínské lidové tradice, v jehož uměleckém projevu dodnes žijí
mýtičtí hrdinové a postavy z dávné
historie a zvířata a rostliny vyjadřují svébytnou, pro nás neobvyklou
symboliku.
Vystavené exponáty zaujmou výraznou barevností, bohatou fantazií tvarů i schopností abstrakce.
Promlouvá z nich touha po klidu
a míru, po dlouhém životě, prosperitě rodiny, a především po kráse
a radosti.
Výstavu doplňuje unikátní kolekce
čajových konviček z jihočínského Isingu ze sbírky paní Tchang Jün-ling
Ruskové, autorské obrazy na venkovské náměty od čínské malířky žijící v Čechách Čang Tan a fotografie venkovského života v Číně
od současného fotografa pana
Čchen An-lana.
Vladimíra Sedláková
retrospektiva
Muzeum města Brna
západní křídlo hradu Špilberku
do 18. srpna 2013
Vladimíra Sedláková je nepřehlédnutelnou autorkou silné tvůrčí generace narozené v 50. letech
a vstupující na brněnskou výtvarnou scénu na počátku 80. let
po studiích na Akademii výtvarných
umění v Praze. Mezi svými uměleckými vrstevníky (Vladimír Kokolia, Tomáš Ruller, Jiří Sobotka, Petr
Veselý) zůstává však jako autorka
svou vyhraněnou výtvarnou orientací spíše solitérem.
Inklinace ke geometrické formě
se v autorčině práci uskutečňovala na počátku 80. let nejdříve přes
malbu ještě tematicky vázanou
na městské architektury, ve které
výtvarně zúročila jak svou zkuše-
nost z předchozího studia na strojnické průmyslovce, tak z postupů vlastních projektování. Záhy se
však tato technicistní forma stává
jejím nezaměnitelným rukopisem.
Ke světu techniky ostatně odkazuje také pracovní postup využívající
precizního rýsování, ať už jde o práci tuší nebo tužkou.
Současná výstava je výběrovým
průřezem dosavadním – neobyčejně rozsáhlým – dílem autorky, soustřeďující se vedle dominantního
média obrazu rovněž na kresbu,
grafiku a prostorovou instalaci.
2013/02
kulturní servis
Letní shakespearovské
slavnosti
Nádvoří hradu Špilberku
18. července – 6. srpna 2013
Zahajovat letošní slavnosti bude inscenace Sen noci svatojánské, kde
se v hlavních rolích představí David Prachař a Vanda Hybnerová.
Skvělé herecké obsazení čeká diváky i v další letošní premiéře Večer
tříkrálový. Samozřejmě nebudou
na Špilberku chybět ani reprízy her
z předešlých ročníků Richard III.,
Zkrocení zlé ženy, Dva páni z Verony
a Veselé paničky windsorské. Stejně jako v předchozích ročnících je
i letos před každým představením
zajištěna přeprava návštěvníků
na hrad, bezplatně z ulice Husova,
naproti hotelu International. Odjezdy vždy od 19.30 do 20.30.
 Věra Janáková
17
Ženy v umění
18
Plautilla Nelli • První ženu florentského umění
Plautilla Nelli
(1524–1588)
Plautilla Nelli je první známou florentskou malířkou. Narodila se
ve Florencii 29. ledna 1524 v šlechtické rodině. V r. 1538, ve 14 letech, vstoupila do dominikánského
řádu florentského kláštera svaté Kateřiny ze Sieny, kde se stala v roce 1568 představenou. Jeptišky z tohoto kláštera pocházely
z florentských řemeslnických rodin
a byly stoupenkyně slavného Fra
Girolama Savonaroly, dominikána,
který je považován za předchůdce protestantské reformace. Ostře
kritizoval luxus a zkaženost církve.
Později byl exkomunikován a popraven. Savonarola argumentoval, že
sestry by se měly věnovat vytváření
uměleckých děl. Klášter měl bezkonkurenční postavení co do uměleckého významu a počtu umělkyň.
Některé zdroje říkají, že Plautilla
byla samouk a malovat se naučila
kopírováním děl Fra Bartolommea
a Andrea del Sarta, velkých renesančních umělců. Jiní uvádějí, že
byla žačkou Fra Pauliniho, který byl
žákem Fra Bartolommea. Pravdou
je, že dostala, jako dědictví, od Fra
Pauliniho kolekci kreseb Fra Bartolommea. Ty ji sloužily jako zdroj inspirace a pro studium.
Mezi dalšími, kteří ovlivnili její práci,
se zmiňují Leonardo da Vinci, Francesco di Cristofano, Raphael, Andrea
del Castagno a Agnolo Bronzino.
Měla mnoho patronů, především
žen, a kromě velkých pláten kreslila
i miniatury, které jsou však ztraceny.
Nelli, spolu se svou sestrou Petronillou (napsala biografii o Savonaro-
lovi), namalovala i několik iluminací pro sborové knihy. Některé z těchto nádherných iluminací, připsané
Nelli, jsou v knihovně Museo di San
Marco a Biblioteca Marucelliana.
V současné době jsou nejznámější její díla – „Oplakávání se svatými", který je v refektáři muzea San
Marco, „Poslední večeře", původně
umístěný v klášteře, nyní je v kostele Santa Maria Nouvella (je však
veřejnosti nepřístupný, nutně potřebuje restaurování) a obraz „Letnice" který se nachází v kostele San
Domenico v Perugii. Někteří odborníci jí také připisují obrazy Madona a dítě a Sv. Kateřina a dva andělé v Galleria Collegiata v Empoli.
Od roku 2008 bylo ověřeno dalších
jejich 14 děl.
Byla značně výkonná. Historik umění té doby Giorgio Vasari zmiňuje,
že mnoho jejích děl bylo v soukromém vlastnictví.
Plautilla se věnovala také výuce
malby. Mezi její studentky patřily řádové sestry Prudenza Cambi, Agata Traballesi, Maria Ruggieri a Veronica.
Byla zmiňována různými učenci, včetně Giorgio Vasariho v roce
1568 (kdy Plautilla Nelli byla ještě naživu), stejně jako Francesco
BOCCHI ji zmiňuje v roce 1591 (tři
roky po její smrti) a Serafino Razzi (1596). Tyto zdroje byly potvrzeny vzácnými archivními dokumenty.
Plautilla Nelli zemřela 7. 5. 1588.
Byla pravděpodobně pohřbena
v klášteře Santa Caterina di Siena,
v obecním hrobě spolu s ostatními řádovými sestrami.
 Věra Janáková
zdroj: internet
Seriál na pokračování – 10 díl
2013/02
Ženy umělkyně /
FILANTROPka se slabostí
pro FLORENCIi
Američanka Dr. Jane Fortune
je v Itálii známá jako „Indiana
Jane" pro své úsilí o záchranu
a obnovu méně známých děl
malířek a sochařek. Její zásluhou bylo obnoveno již několik
italských uměleckých děl včetně
obrazu Bathsheba Artemisi
Gentileschi a také dvě lunety
Plautilli Nelli, s názvem Svatá
Kateřina přijímá stigmata a Svatý Dominik dostává růženec.
Dr. Jane Fortune žije částečně
ve Florencii.
Své kulturní aktivity a dobročinná práce praktikuje na dvou
kontinentech. V současné době
je členkou rady „Indianapolis
Museum of Art“ a pracuje v národních poradních výborech
muzeí – Národního muzea žen
v umění, Washington DC,
a Indiana University Art Museum,
Bloomington, IN.
Založila a řídí dvě neziskové nadace zaměřené na zmapování
a restaurování uměleckých děl
žen. Podílí se také na dalších
projektech, které podporují ženy
umělkyně a na projektu pro
archivní výzkum žen umělkyň
od dob Medicejských.
Na cestách
Kterak jísti rybu na Korsice
(z mého korsického deníčku)
Korsika – ostrov plný voňavé a pichlavé makie, vysokých hor, hlubokých
soutěsek a divokých říček, sedící
uprostřed kýčově modrého moře. Taková mi připadala ze sedla kola. Nádherná a divoká, jen šlapat musíte pořád nahoru a dolů. Ale odměna stojí
za námahu – překrásné výhledy a občas také kulinářské zážitky.
Na jednom výletě jsme vyšlapali
do městečka Cargese, no spíš větší
rybářské vesnice, malebně rozprostřené na skaliscích nad mořem. Manžel,
poctivě studující průvodce (a věřící
tomu, co je tam psáno), zjistil, že tam
jsou restaurace, proslavené báječně
upravenými rybami. A znáte to, když
si mužský něco umane…. Po prohlídce dvou zajímavých kostelů jsme strávili dobře hodinu šmejděním v kouzelných uličkách a hledáním hospůdky,
která by ty speciálně upravené ryby
nabízela. Výsledek nula.
„Já myslím, že musíme do přístavu,“ projevila jsem opatrně svůj názor. Znechuceně se podíval na přístav
v zátoce pod hlubokým srázem. „Asi
jo, tak to zkusíme“, pronesl resignovaně s představou šlapání zase nahoru. Zaparkovali jsme kola u kostela
2013/02
Kterak jísti rybu na Korsice
a krkolomnými serpentinami se vydali do přístavu. A ejhle, tam hned čtyři
hospůdky. I s rybami. Vybrali jsme tu
nejhezčí a konečně se usadili. Hospůdka měla směrem k moři tři terasy se slunečníky a na té nejvyšší stál
majitel podniku. Prošedivělý padesátník, zjevem připomínající korsické mafiány, v černé košili těsně obepínající úctyhodné břicho. Ostřížím zrakem
sledoval hosty i kmitající personál.
Docela bych věřila tomu, že na dosah
měl flintu.
Po chvíli bádání v jídelním lístku
jsme objednali nějakou blíže neurčenou rybu grilovanou na olivovém oleji a bazalce. To, co pak přinesli, předčilo mé očekávání. Ze zapékací misky,
obalená vrstvou vonícího koření, oblo-
žená zapečenými rajčaty a do zlatova
opečenými brambůrkami, na mě hleděla zubatá příšera s ostnatým ocasem a ploutvemi. Když jsem se vzpamatovala ze šoku a přesvědčila sama
sebe, že ta ryba je fakt upečená a neuplave, jsem se chopila příboru a pokusila se uřezat tu zubatou hlavu.
V tu chvíli se ozvalo: „Dovolíte, madam?“
Vedle mě se úslužně ukláněl mafián
a vzal mi příbor z ruky. Jediným šmiknutím oddělil hlavu, dalším ploutve a ocas. Pak jí rozpáral bříško, vyndal skoro všechny kosti a ještě stáhl
šupinatou kůži. Konsternovaně jsem
přihlížela a koutkem oka registrovala pobavené pohledy od sousedního
stolu. Pak mi ještě dolil do sklenice
vodu, cosi zaševelil a s úklonou přes
své objemné břicho mi opět vložil příbor do rukou. Zrudlá rozpaky jsem ze
sebe vysoukala „Mersí bokú!" a věnovala mu zářivý úsměv. V hlavě mi přitom běžela scénka, jak beru vnoučkovi z jeho čtyřletých ručiček příbor, krájím masíčko a říkám: „Dál už, broučku, papej sám“.
A pak jsem se pustila do vonícího bílého masíčka. Bylo vynikající… a na závěr se opět jako deus ex machina zjevil šéf a naservíroval nám místní bylinkovou pálenku. Asi mě přece jen považoval za plnoletou.
Manžel si musel poradit sám.
Inu, Francouzi (Korsičany nevyjímaje)
jsou galantní.
 Věra Pakostová
19
Z našich akcí
2013/02
Noci na Karlštejně /
Na prodloužený víkend za Karlem
IV. jsme odjeli v pátek 17. května ráno autobusem. Ubytování bylo pěkné, personál příjemný
a ve všem nám vycházel vstříc.
Hned v podmračeném pátečním
odpoledni jsme se vydali na hrad,
na okruh spojený s prohlídkou Kaple sv. Kříže.
Ještě před prohlídkou jsme se pokochali výhledy z ochozů a prohlédli
si nádvoří s purkrabstvím. S milými
průvodkyněmi hradu jsme obdivovali interiéry s nádherně zrestaurovanými nástěnnými freskami, vystoupali spoustu vysokých schodů,
prošli dřevěné můstky, až jsme se
20
dostali do mohutné čtyřpatrové Velké věže, kde nás, jako asi všechny ostatní, ohromila bohatá výzdoba Kaple sv. Kříže, která za Karla
IV. i později sloužila jako klenotnice a k uložení královských pokladů a spisů. Stěny jsou překrásně
vyzdobeny
drahými kameny, zlatem a gotickými deskovými obrazy mistra Theodorika. Pak
jsem navštívila výstavu kostýmů z filmu
Noc na Karlštejně
a zjistila jsem, že už
se na nich podepsal
zub času a v úžasné
filmové komedii vypadají mnohem
lépe. Zato v muzeu voskových figurín jsme se pobavili, trošku se i báli,
popovídali si s Karlem IV. i jeho neuvěřitelně krásnými čtyřmi voskovými manželkami. Nakoukli jsme
i do muzea betlémů. Z množství zážitků jsme už byly tak unavené, že
jsme zašly do restaurace hotelu Koruna, kde už seděly další účastnice
našeho zájezdu, výborně povečeřely a odcházely si odpočinout. Ale
naše rozhodnutí vzalo za své, když
už z dálky byla slyšet country muzika z místní hospůdky. Tam už se výborně bavila se svými kamarádkami Jitka Mžíčková, která tento výlet
vymyslela. A tak jsme prožily neplánovaný, úžasný večer s kapelou Nahodilá sešlost ze Zadní Třebáně.
aneb cesta za Karlem IV.
Popily jsme vínečko, zazpívaly písničky, některé si i zatancovaly…,
hodně jsme se nasmály. Rozcházely jsme se po desáté hodině, a to
jen proto, že nás ráno měla čekat
14 km túra do lomů
Malá a Velká Amerika. Bohužel noční
a ranní liják tuto cestu odložil. Jana rozhodla, že přesuneme
odchod na 14. hodinu. A stal se téměř
zázrak, před druhou
hodinou se mraky rozestoupily a sluníčko ozařovalo krajinu
s bujnými lesy a malebnými loukami plnými květů. Vydali jsme se hledat
Malou Ameriku, Kanadu, Velkou
Ameriku a ostatní přírodní útvary
Českého krasu. Jarní příroda nám
nabízela nádherné a překvapivé
výhledy, objevili jsme spoustu odstínů zelené, vyšli všechny kopce
a kopečky, žádná z nás nespadla
do pestrobarevných skalnatých kaňonů, i když při získávání jedinečných fotek jsme byly ochotné vlézt
a vylézt kamkoli. Všechny jsme došly bez úhony, se zážitky, které jen
tak nezapomeneme. A tak jsme
příjemně unavené, plné dojmů, dorazily do restaurace Pod dračí skálou a dobré jídlo ukončilo milý a nakonec slunečný den. Večer jsme
všichni strávili bez zpěvů, jen tak
u vína, kávy nebo džusu klábose-
ním a hrou Aktivity – pantomimou,
při které jsme si pěkně polechtaly
smíchem bránice.
Nedělní dopoledne už každý prožil
dle svých představ, některé jsme si
vyšláply do Svatého Jana pod Skalou, některé se jen tak procházely po městečku Karlštejn a objevovaly další výhledy na monumentální hrad Karlštejn. Jiné nakoupily suvenýry, projely se bryčkou s koňmi až k bráně Karlštejna a zavítaly
na prohlídku jiného hradního okruhu.
Víkend utekl jako temná voda v Berounce, proletěl jako horkovzdušné
balony vznášející se nad kopci Karlštejna.
K odpolednímu odjezdu na nádraží nám přišel zamávat i pan domácí z Penzionu Karlštejn – byl snad
rád, že odjíždíme? A některé z nás
se rozhodly, že se vrátí…
 Helena Tajovská
Z muzea voskových figurín
a už tam holky jsou ...
Čtvrtletník Bulletin Ženy50
zdarma vydává o. s. Ženy50
číslo 2/2013, červen
Odpovědná redakorka:
Věra Janáková
Adresa vydavatele a redakce:
Anenská 10, Brno 602 00,
tel.: 547 246 485
e-mail: [email protected]
Grafická úprava a zlom:
Jan Janák
Uzávěrka vždy 31. srpna,
30. listopadu, 28. února
a 31. května.
Bulletin Ženy50 (ani žádná
jeho část) nesmí být reprodukován a zveřejňován bez
písemného souhlasu vydavatele a uvedení zdroje.
Komerční využití je vyloučeno. Copyright © 2013
Ženy50, o. s.
Časopis je rozesílán automaticky členkám a sympatizantkám o. s. Ženy50 a zaregistrovaným odběratelům.
Články otištěné v Bulletinu
nemusí vyjadřovat oficiální
stanovisko redakce a vydavatele. Redakce si vyhrazuje
právo upravovat příspěvky.
Noví odběratelé si mohou
jeho odebírání objednat
na e–mailu: [email protected]
Vážení inzerenti.
Představujeme vám časopis, který je připravován speciálně pro ženy 50+. Tato věková kategorie žen, jak je známo, rozhoduje v 80 % případů
o nákupech a jistě bude pro vás zajímavé nabídnout těmto ženám své výrobky či služby. Vaše inzeráty mohou být přiřazeny k rubrikám:
zdraví a životní styl | krása a móda | bydlení | cestování | žena v současné společnosti | doporučujeme | může se hodit | žena a zdraví.
V reklamních plochách na celou stránku či 1/2 strany můžete zvolit formu redakčního článku.
Redakce časopisu Bulletin Ženy50+
Reklamní plochy – ceník
Komerční prezentace
Komerční prezentace
1/1
Komerční prezentace
1/2 (a)
Komerční prezentace
1/2 (b)
1/4 (a)
2013/02
Inzertní plochy
1/8 (a) = 48 x 73mm (š x v)
cena inzerátu 800,- Kč
1/8 (b) = 100 x 34,5 mm (š x v)
cena inzerátu 800,- Kč
1/4 (a) = 48 x 150 mm (š x v)
cena inzerátu 1 300,- Kč
1/4 (b) = 100 x 73 mm (š x v)
cena inzerátu 1 300,- Kč
1/2 (a) = 100 x 150 mm (š x v)
cena inzerátu 2 500,- Kč
1/2 (b) = 204 x 73 mm (š x v)
cena inzerátu 2 500,- Kč
1/1 = 249 x 210 mm (š x v)
cena inzerátu 4 900,- Kč
1/8 (b)
1/8 (a)
1/4 (b)
Slevy za opakování inzerce:
2 opakování – sleva 5 %
3 opakování – sleva 10 %
4 opakování – sleva 15 %
Vyšší počet opakování lze dohodnout
individuálně.
PODKLADY K INZERCI: Inzerce se přijímá v elektronické podobě ve formátech: Adobe
PDF, Illustrator EPS/AI, TIFF v rozlišení nejméně 150dpi. Po dohodě pro vás inzerát zhotovíme z dodaných podkladů (text, obrazové podklady, loga). Cena bude navýšena individuálně podle náročnosti zpracování.
DALŠÍ INFORMACE: Mgr. Věra Janáková, tel.: 547 246 485, 732 348 993
e-mail: [email protected]
Korespondenční adresa: o. s. Ženy50, Anenská 10, 602 00 Brno
Sleva pro komerční inzerci členek o. s. Ženy50 je 20 % z ceny inzerátu.
21
Download

zde - Ženy50