2012
ZIMNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Z OBSAHU
Galerie Mutěňáků - Martin Hodes (str. 5)
Do školy s netradičními učebnicemi (str. 10)
Z vánočních zvyklostí (str. 13)
Putování slováckým vihohradem (str. 15)
Žehnání vína (str. 18)
Historie - Vinařsko-ovocnické družstvo (str. 22)
Mutěnický fotbal (str. 26)
Kateřinské ho
dy
Kateřinské
hody
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Svatokateřinské slavnosti vína
abychom oživili staré tradice a zvyky, stejně
jako do minulosti nedávné, když vzpomínáme
na zábavné příhody a lapálie let předešlých,
zpíváme koledy a vzduch kolem nás je prosycen jakousi zvláštní a tajemnou atmosférou…
No, ale buďme upřímní, co z tohoto dlouhého výčtu dnes vlastně platí? Skutečně tak
vypadají současné Vánoce, nebo se jedná
o pouhou iluzi? Představu a slova, co se
dobře poslouchají, ovšem nic neznamenají?
Anebo - vánoce, období shonu a stresu.
I tak dnes u mnohých z nás vypadají svátky,
které byly kdysi dávno považovány za období
pohody, klidu a míru. Zdá se, že Vánoce jsou
pro většinu z nás vším možným, jen ne klidnými svátky. Neměli bychom však zapomínat,
že pravé kouzlo Vánoc nedělají drahé dárky
pod stromečkem, ani spousta cukroví, ale
hlavně přítomnost těch, které máme rádi.
Pokud i vy patříte k těm, kteří se nakazili tím
všudypřítomným vánočním shonem a stresem, zkuste se na chvíli zastavit a vychutnat
si v klidu tu pravou vánoční atmosféru.
vždy na tomto místě rekapituluji uplynulé
čtvrtletí. Ani nyní neudělám výjimku. Investiční akce zhodnotí pan místostarosta na
jiném místě tohoto zpravodaje, mně dovolte,
abych alespoň slovy poděkoval pořadatelům
a organizátorům dvou velkých akcí, a to
Putování slováckým vinohradem a Kateřinských hodů. Myslím, že „pochod“ nezklamal
nikoho z přítomných, to dokazuje také účast
cca 10 tisíc návštěvníků. Vzhledem k tomu,
že to byl náš první ročník, určitě se našly
nějaké chybičky či nedostatky, ze kterých
se pro příště poučíme. Přesto děkuji všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem do organizace
této obrovské akce zapojili. Děkuji také krojované chase v čele se stárky a sklepníky,
která s odpovědností přistoupila k hodovým
povinnostem. Myslím, že hodová oslava
svátku sv. Kateřiny v Mutěnicích láká stále
více návštěvníků zejména z okolí. Je to tedy
vizitka toho, že se jim u nás líbí, vizitka toho,
že i mládež dovede zorganizovat takovou
velkou akci, jakou hody bezesporu jsou. Za
to jim patří také dík.
Máme tedy po hodech a opět se blíží ten
kouzelný čas Vánoc. S ním přichází i doba
klidu a míru, pohody a odpočinku, čas
k vydechnutí a nabrání nových sil, příležitost k mnoha milým a dojemným setkáním,
období, kdy se na sebe snažíme být hodní,
chováme se slušně a těšíme se z nejrůznějších maličkostí, chodíme na dlouhé zimní
procházky zasněženými ulicemi a lesem, je
to zároveň i období pravidelného přibírání na
váze, rozbíjení vánočních ozdob a hledání
jedné prasklé žárovky ze sta, doba štěstí
a radosti, kdy se vracíme do dávné minulosti,
PŘEJI VÁM TEDY
KLIDNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
2013
HODNĚ ZDRAVÍ,
SPOKOJENOSTI A RADOSTI.
A DO NOVÉHO ROKU
MVDr. Dušan Horák
starosta obce
1
Zprávy z radnice
Nějak si čím dál víc uvědomuju, jak ten
čas strašně rychle letí. Připadá mně, že
jsem podzimní příspěvek do zpravodaje psal
minulý týden, a už je tady další – vánoční
zpravodaj. Je pravda, že vánoční bývá takový specifičtější. Je to doba, která na Vás
dýchá jinak, než zbytek roku. Připadá mně,
že aspoň v této době mají k sobě lidi blíž
a některé věci se snaží vidět trošku víc lidsky.
A to v dnešní době, která není jednoduchá
pro nikoho, je hodně pozitivní věc. Díky za to.
I já bych dneska rád dodržel duch vánoční doby a pozitivního myšlení při podávání
informací, co nás čeká v roce, který už
otevírá dveře.
V první řadě bychom rádi zateplili a vyměnili
okna a střechu kulturního domu, a i díky tomu
se začali připravovat na celkovou rekonstrukci tohoto zařízení, protože to teď určitě nejsou jednak reprezentativní prostory, a také
je potřeba se zamyslet nad větším využití
místa, které jsou v možnostech „kulturáku“
pro spolky v Mutěnicích.
Také nás bude čekat zateplení tělocvičny
ZŠ a následné řešení vytápění prostor této
haly.
Vybudováním suchých poldrů vyřešíme
problémy při přívalových deštích, což nás
trápí delší dobu a vždy to odnese většina
obce velkou vodou, blátem a následným
prachem a pískem, který se pak v obci drží
ještě hodně dlouho po deštích.
Cyklostezka Mutěnka – II. etapa naváže
na cyklostezku Kyjov – Mutěnice a ulehčí
cyklistům a vyznavačům kolečkových sportů
bezpečnější přístup na tuto cyklostezku. Napojení je projektováno od budovy bývalého
Svazarmu (fa. Thermont) kolem Lindiček
a napojí se přímo na již vybudovanou tra-
su. Tato stavba je ve stádiu podání žádosti
o dotaci.
Opět je v návrhu rozpočtu vybudování
rozhledny a myslím, že po několika letech,
kdy jsme tuto stavbu oddalovali, je čas její
realizace na místě.
Také budeme budovat další vozovky v obci
konkrétně ul. Strmá, ul. Průjezdní a také
upravíme cestu od mateřské školky po budovu základní školy a zahájíme přípravu na
velkou rekonstrukci ulice Pelcova.
Rádi bychom zrealizovali akci „Bezpečně
do školy“, což obnáší vybudování chodníků
na ulici Hodonínská, nové přechody včetně
jejich nasvícení na této ulici, a také na ulici
Brněnská. Žádáme o dotaci, tak uvidíme,
jak to dopadne.
Další pokračování výměny povrchů chodníků v obci a zpevnění zbývajících polních
cest je také součástí návrhu rozpočtu na
rok 2013.
Přes tento výčet staveb a záměrů obce
jsme se snažili, aby byl rozpočet obce na
rok 2013 vyrovnaný – výdaje byly ve stejné
výši jak příjmy. A je velká pravděpodobnost,
že k poslednímu dni v roce 2012 bude na
účtech obce zůstatek vyšší jak 8 milionů
korun, který bude jako rezerva pro možnost
zafinancovat nepředpokládané výdaje následujících let.
Přeji Vám opravdu klidné svátky vánoční plné radosti, pohody a pozitiv.
Rok 2013 ať je pro Vás rokem úspěšným.
Petr Bíza
místostarosta obce
2
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Okrsek č.1 - Obecní úřad
Okrsek č.2 - Hasičská zbrojnice
Okrsek č.3 - Dům s pečovatelskou službou
Výsledky hlasování
číslo okrsku
pořadí č.str. název
1.
26 Nezávislí
2.
84 KDU-ČSL
3.
60 Česká strana sociálně demokratická
4.
43 Komunistická strana Čech a Moravy
5.
70 Občanská demokratická strana
6.
44 SUVERENITA
7.
93 Česká pirátská strana
8.
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
9.
48 TOP 09 a starostové pro JmK
10.
3
„Sdružení nestraníků“
11.
77 Strana svobodných občanů
12.
51
Strana zelených
13.
20 Moravané
14.
13
Folklor i Společnost
15.
80 Dělnická strana socální spravedlnosti
16.
16 Strana soukromníků České republiky
17.
30 Věci veřejné
18.
92 Nezávislí demokraté
19.
5
Koruna Česká
20.
22 Národní socialisté-levice 21. století
21.
65 Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
22.
82 Konzervativní strana
23.
7
Volte Pravý Blok
CELKEM
1
86
98
54
38
17
4
8
3
4
2
3
4
3
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
328
2
102
103
56
40
15
13
10
12
7
5
1
2
0
1
2
2
0
2
1
1
0
0
0
375
3
113
59
90
65
18
8
6
4
5
3
6
2
2
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
388
celkem
301
260
200
143
50
25
24
19
16
10
10
8
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
1091
Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek
č. 1
č. 2
č. 3
Obecní úřad
Hasičská zbrojnice
Dům s pečovatelskou službou
CELKEM
zapsaných voličů vydaných obálek
961
331
1018
381
1038
398
3017
1110
3
účast %
34,44
37,43
38,34
36,79
Usnesení z XI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 23. října 2012
ZO schválilo:
3886 o celkové výměře 25770 m2 a doplatek v ceně BPEJ
7. MPZ č. 22/2012 bezúplatný převod
pozemku p.č. 6886/20 v k.ú. Mutěnice
z majetku PF ČR Praha do majetku obce
Mutěnice z důvodu převodu pozemku
situovaného v lokalitě za Novou ulicí
určenou pro výstavbu nových RD
8. MPZ č 23/2012 v ý kup pozemků
z majetku SŽDC, s.o. Praha do majetku
obce Mutěnice - PK p.č. 6628 a PK p.č.
6630 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře
1354 m2 za cenu dle návrhu prodávajícího 95.000,- Kč.
9. MPZ 24/2012 výkup pozemků dle seznamu pod chodníkem ulice Hodonínská
a část Brněnská za cenu 70,-Kč/m2 v zájmu obce Mutěnice na akci: Bezpečně do
školy v Mutěnicích“
10. Rozpočtové opatření č. 4, a to navýšení
příjmů o 839.600,- Kč a navýšení výdajů
o 1.560.600,- Kč
11. O b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u č .
1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – výše poplatku na
rok 2013 činí 240,- Kč na obyvatele obce
1. Aktualizovaný plán společných zařízení
pro komplexní pozemkové úpravy Mutěnice
2. MPZ č.16/2012 prodej pozemku p.č.
6545/45 v k.ú. Mutěnice o výměře
1033 m2 za cenu 110,- Kč/m2 fa. Vinařství Mutěnice, s.r.o. Údolní 1174,
Mutěnice za účelem výstavby čistírny
odpadních vod
3. MPZ č. 17/2012 bezúplatný převod pozemků pod komunikací Dubňanská p.č.
1580/4, 1580/5 a 1580/6 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 776 m2 z majetku
obce do majetku JMK Brno na základě
žádosti JMK v Brně za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod silnicí
č. III/4254 – ulice Dubňanská
4. MPZ č. 19/2012 prodej pozemku p.č.
1859 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře
104 m2 za cenu 110,- Kč/m2 p. Stanislavu
Lundovi, Ke Trojici 304, Mutěnice, za
účelem dotvoření stavebního místa pro
výstavbu RD
5. MPZ č. 20/2012 prodej pozemku p.č.
162/2 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře
91 m2 za cenu 110,- Kč/m2 – p. Tomáši
Jurkovičovi, Slovácká 512, Mutěnice, za
účelem dotvoření stavebního místa pro
výstavbu RD
6. MPZ č. 21/2012 směnu pozemků p.č.
6421, 6420, 6419/1 a 6419/4 o celkové
výměře 39146 m2 ve vlastnictví obce Mutěnice za pozemky ve vlastnictví Borise
Kmenty, Mutěnice, Sklepní 1113, p.č. PK
804/1, KN ½ p.č. 408, 6282, 6075/1,
3804, 6206/6, 2578/1, 4028/3,
4
EMIGR ANT MARTIN HODES
Po vítězství KSČ ve volbách v r. 1948, a po
převzetí polické moci v Československu, se
rozhodlo několik mladých mužů z Mutěnic
emigrovat. Opustili svůj domov a vydali se do
neznámého světa, kde museli čelit novému
prostředí. A statistika vykazuje, že svou vlastní
pílí a houževnatostí se v tomto světě neztratili
a svět je přijal, i když mnozí neuměli ani slovo
z cizích řečí.
Byli to dvě vlny emigrantů. Jedna po roce
1948 a druhá po roce 1968. V první vlně se
rozhodli emigrovat tři Mutěňáci. Byli to mladí
odvážní muži: František Vagunda, Josef Ilčík
– zvaný Pepin a nejmladší z nich – Josef Tomčala - 18 let. Všichni emigrovali do Austrálie.
O osudu jednoho z nich, Františku Vagundovi
nar. 18.7.1922, jsem Vás již informoval. Dosud
žije se svou manželkou, je mu již 90 let.
Další emigranti odešli z rodné obce v roce
1968, a někteří ještě později. Bylo to asi
18 Mutěnáků, někteří odešli i s rodinami.
Jedním z nich byl i Martin Hodes. Narodil
se jako druhý syn manželům Marii a Martinu
Hodesovým dne 25.11.1941.
A teď už nechám mluvit osobně Martina:
„Po ukončení osmileté základní školy jsem
vystudoval čtyřletou průmyslovou školu v Uherském Brodě. Po maturitě jsem začal pracovat
ve Zbrojovce ve Vsetíně, a pak jsem přešel do
Vítkovických železáren v Ostravě – Vítkovicích.
V dubnu 1968 jsem jel na výlet do Maďarska – do Budapešti, do Jugoslávie – do
Zagrebu, Bělehradu a Sarajeva, do Itálie – do
Benátek a do Rakouska – do Vídně. Ve Vídni
jsem si uvědomil, že by byla dobrá příležitost
se podívat do světa. Doma před odjezdem
jsem řekl, že se asi nevrátím. Chtěl jsem se
podívat do světa. Tento zájezd se konal v září.
Jednou z okolností politicky uvolněného jara
roku 1968 byly otevřené hranice na západ.
Procestoval jsem Evropu podle plánu a v den
návratu z Vídně do Československa jsem
si asi hodinu před odjezdem vyzvedl svoje
zavazadlo a vyrazil jsem do večerní Vídně.
V tehdejší době tam bylo mnoho Čechů.
Většina se zdržovala v restauracích ve středu
města. Zašel jsem tam na pivo, a pak už to šlo
velmi rychle. Seznámil jsem se tam s nějakými
Pražáky. Byli ve Vídni již delší dobu, a tak nám
sdělili spoustu užitečných informací. Poradili,
kde se dá ubytovat, a tak dál.
Příští den jsme začali navštěvovat různá vyslanectví ve Vídni. Většina z nich byla ve středu
města, takže se dalo všude dojít pěšky. Co
se týká domluvy, bylo to jednoduché. Všude
se dalo mluvit česky, všude byli tlumočníci.
Nejdříve jsme zkusili americké velvyslanectví.
Vyřízení papírů by trvalo asi 8 měsíců bez
záruky, že nás přijmou. Druhá a třetí v pořadí
byla Kanada a Austrálie. Vyřizování trvalo asi
3 měsíce. I to se nám zdálo dlouho. Jižní Afrika
byla ochotná nás přijat během jednoho týdne.
5
nazýváno Sea of Galillee. Na severu toho
jezera je město - Kafarnaum a v něm jedna
z nejstarších synagog na světě, kam chodil
kázat Kristus. Tam jsem jezdil na kole asi
20 km přes město Tiberias. Mnohdy jsem
seděl na břehu s nohama v jezeře, a snažil
jsem si představit, co se tam odehrávalo, a jak
to tam vypadalo před 2000 lety.
V Izraeli nic neroste ani tráva, protože tam
málo prší. Zaváděli jsme tam Izraelcům technologii podzemního zavlažování systémem
„kapky vody“. Ušetřilo se tímto asi 50 %
původní spotřeby vody. Rozpuštěné umělé
hnojivo se v zavlažovacím roztoku dostalo
přímo ke kořenům. Všechno rostlo rychleji.
Tak se velká část nehostinné pouště měnila
na pěkné zelené sady.
Ve volné době jsem hrával tenis s přítelem
z Japonska, z města Kyoto. S tímto Japoncem
jsem stále ve styku.
V roce 1973 jsme s Judith odešli do Austrálie, a téhož roku jsme se vzali. Stala se mojí
manželkou. Žijeme v jejím rodišti v Brisbane.
Brisbane má asi 2 milióny obyvatel. Naše
dcera Georgina má 25 let a učí na střední
škole angličtinu a dějepis. Nyní má dva roky
dovolené. Chce poznat Evropu. Organizace
Protokol jí zabezpečuje zaměstnání v britských školách v rámci výměny učitelů mezi
Austrálií a Británií.
Austrálie má 22 miliónů obyvatel. Je to
celkem bohatá země. Průměrný plat je zde
asi 60 tisíc dolarů ročně. Australský dolar
je nyní trochu silnější než americký dolar.
Austrálie má hodně přírodního bohatství a je
jedna z mála zemí, které mají pozitivní výměnu
s Čínou a s Japonskem
Jelikož způsob zaměstnání se v Austrálii
často mění, velmi málo zaměstnanců pracuje
v průmyslu. V letech 1982 -1985 jsem studoval
na Griffith Univerzity v Brisbane přírodní vědy:
Zdravotnictví a organickou chemii, odkud mám
titul BSc.- Bakalář přírodních věd. V Austrálii
jsem pracoval v nemocničním parku. Estetika
To jsme brali. Ve skupině asi třiceti lidí jsme
jeli vlakem do Mnichova, a pak letadlem do
Frankfurtu. Tam nás Jihoafrická letecká společnost vzala přes Lisabon a ostrov San Tomeo
v Atlantickém oceánu do Johannesburgu.
Po příletu do Johannesburgu nás taxík
odvezl do města Pretorie do hotelu IMPALA.
Majitelka tohoto hotelu byla starší paní, která
si mě a jednoho Pražáka vzala do nedaleké
soukromé vily. Pobyt byl příjemný. Hotel nám
přispíval jídlem pětkrát za den. Našli jsme
brzo zaměstnání a za malý nájem jsme žili
pohodlný život.
V tehdejší době měla jižní Afrika dobrý
příjem z prodeje zlata, diamantů a vzácných
kovů. Většina Čechů a Slováků měla dobrá
řemesla – zámečník, soustružník, svářeč,
inženýr a zaměstnání se dalo najít celkem
snadno. Blízko Pretorie se stavěly tři nové
automobilky. V jedné z nich, v japonské firmě
Datsun-Nissan, jsem začal pracovat. Byly to
úplně nové továrny, všechno se stavělo a vybavovalo z gruntu. Potřebovali pracovní sílu.
Byl jsem členem skupiny, která vyráběla formy
k lisování karoserií. Začátkem roku 1969 jsem
se přestěhoval do Kapského města. Našel
jsem si zaměstnání jako kreslič, kde mým
úkolem byly výkresy na výrobu mrazících
místností a nákladních aut. Tady jsem pracoval
asi jeden rok.
V Pretorii, a pak i v Kapském městě, jsem
si našel kamarády. Také místní obyvatelé
nás často zvali na návštěvu. Našetřil jsem si
peníze na cestování. Vyřídil jsem si jihoafrický
cestovní pas a vyřídil viza do zemí, které jsem
chtěl navštívit. Nejprve jsem navštívil Francii.
Bylo tam chladno. V Paříži jsem zůstal jenom
jeden týden.
Izrael byl v tehdejší době velice populárním
návštěvním místem. Rád jsem cestoval, ale
nevěděl jsem, jak dlouho se kde zdržím, a kde
se usadím.
Bydlel jsem ve vesnici Degania na břehu
Genezaretského jezera. Toto jezero je v atlasu
6
prostředí a krása nemocničního okolí byla
vědomou snahou a cílem mého povolání.
Asi jako lidé v Mutěnicích dbají lidé o své
zahrady a krášlí zahrádky před svými domy.
Je radost pozorovat, jak rostliny odpovídají
krásou, když se o ně staráme.
Když jsem přišel do Austrálie, měl jsem zde
dobrého kamaráda z Mutěnic – Pavla Sečkáře. Pavel byl velice chytrý a podnikavý. Bydlel
v Sydney a já jsem jej tam každý rok na týden
navštívil. Pavel znal hodně jazyků, a taky rád
cestoval. V Sydney měl hodně přátel a taky
dobře a rád vařil. Vždycky jsme s ním měli
hezké setkání. Je to velmi smutné, že odešel
na věčnost tak brzo.
Rádi se ženou cestujeme. Nejlepší zážitky
máme z cestování po tichomořských ostrovech. Je to tam velice klidné, mírumilovné
a bezstarostné.
Když máme příležitost, velice rádi se vracíme do mých rodných Mutěnic. Je tam velmi
příjemně. Máme na Mutěnice jen ty nejlepší
vzpomínky. Nyní, když už nepracuji, tak mám
zálibu v zahradě. Chtěl bych to udělat tak
pěkně, jak to máte Vy, v Mutěnicích. Je to
pěkně vidět, jak rostliny odpovídají, když se
o ně, dobře staráme.“
Tolik o sobě a rodině Martin Hodes. Co říci
závěrem?
My, mutěničtí spoluobčané máme radost
z naších krajanů, máme radost z toho, že
se ve světě neztratili, že našli ve světě svůj
„nový, šťastný domov“, a že si ve světě našli
své uplatnění, a tím reprezentovali naši vlast,
a také rodnou obec MUTĚNICE.
Srdečné díky všem emigrantům. Přejeme
všem pevné zdraví, mnoho osobních i rodinných úspěchů, a bude-li nám dopřáno
osobně se spolu ještě setkat v Mutěnicích,
na to se těšíme.
Ladislav Prčík
K LETOŠNÍM POŽEHNANÝM PŮLKULATINÁM LADISLAVA PRČÍKA
Coby, náš rodáku, slavit své narozeniny
přede dnem svátku svaté Kateřiny, v době
mutěnických hodů – to je jistě radost!?!
U našeho kolegy, spolupracovníka, jednoho z redaktorů Zpravodaje rady obce
„Naše Mutěnice“ – Ladi Prčíka je to už po
osmdesátépáté.
Dlouhodobý kronikář obce (přes 20 let!)
dodnes vede v našem čtvrtletníku vyhledávanou, čtivou rubriku „Z historie obce“. Od jeho
prvního vydání tedy 22 let. Je to k dnešnímu
dni už ke stovce článků.
Dlouhou dobu je rovněž občasným dopisovatelem Malovaného kraje, národopisného
a vlastivědného časopisu Slovácka.
Velikou měrou se i se svou manželkou podílel na vydání monografie „Dějiny vinařské
obce Mutěnice“.
Laďo, nechť Ti Pán Bůh dopřeje ve zdraví
ještě s námi pokračovat v takové záslužné
práci pro dědinu. Přejeme Ti to za všechny
Mutěňáky!
Redakční rada Zpravodaje
7
Vzp omínk a
V letošním roce si Český zahrádkářský svaz připomenul 55. výročí založení organizace.
Jedním ze zakladatelů byl i Josef Pelc, v té době ředitel Vinařských závodů v Mutěnicích.
V prosinci tohoto roku by se dožil 100 let. Byl to právě on, kdo přesvědčoval, že vinice
jsou součástí krajinotvorby, že půda na svazích by zůstala neobdělaná, že nelze provádět
bezohlednou kolektivizaci speciální kultury – vinné révy. Proto v té době činnost základní
organizace Českého zahrádkářského svazu byla bohatší, měla větší význam i hospodářské
využití. Josef Pelc byl předsedou vinařské komise ústředního výboru ČZS (15 let) a jedním
z organizátorů 1. celostátní vinařské výstavy v Hodoníně v roce 1959.
Ing. Zdeněk Klobáska
Mami, tati, pojďme si povídat !
Jako učitelky mateřské školy sledujeme
u dětí jejich řečový rozvoj a způsob vyjadřování. V posledních letech si všímáme, že
u dětí předškolního věku je špatná výslovnost
hlásek a artikulace. Co je příčinou? Rodiče
by se o řeč dítěte měli zajímat hned, jak se
dítě narodí, a měli by na svého potomka stále
mluvit. Také by měli dítěti poskytovat co nejvíce přirozeného pohybu, neboť s motorikou
úzce souvisí správný rozvoj řeči.
V období, kdy dítě již navštěvuje mateřskou
školu, je už jistě možný zajímavý dialog,
a proto si s dětmi co nejvíce povídáme.
Povídáme si s nimi po cestě do školky či
domů, když jdeme na návštěvu k babičce
nebo ke kamarádům. Povídáme si s nimi,
když nakupujeme, nebo o tom, co kolem
sebe po cestě vidíme. Když si s dětmi povídáme, klademe jim také otázky, aby mohly
přemýšlet a odpovídat větami.
Hezké a užitečné otázky pro děti jsou ty
s otevřeným koncem: „Co si myslíš, že se
stane, když…..? Co bys udělal, kdyby…..? Co
se ti na tom líbí, nebo nelíbí….? Co můžeme
8
udělat aby….? Obecně platí,
že otázky, které začínají „co“,
jsou pro diskusi lepší než ty,
které začínají „jak“.
Ta k o v ý m p ř i r o z e n ý m
a vděčným námětem pro
dialog s dítětem je pohádka
mámou nebo tátou z dětské
knížky předčítaná. Proto se
naše mateřská škola zapojila
do celostátního projektu
„Celé Česko čte dětem“.
V této souvislosti proběhne
v tomto školním roce zábavná soutěživá hra „KNÍŽKA
OČIMA DĚ TÍ“, k terá má
několik částí.
Nejdříve je to návštěva
místní knihovny, také předčítání známých osobností
obce dětem v mateřské škole. Důležitou částí soutěže
je vytvoření dětské knihy
z obrázků neboli ilustrací ke knihám, které „přečtou“ děti doma s rodiči.
Na závěr této hry s knížkami bude výstava dětských
výtvorů v rámci mateřské
školy a ohodnocení každého
účastníka soutěže věcnou
cenou a pohádkovou publikací pro tři nejlepší z každé třídy. První obrázky se už
začínají objevovat. Kdo ještě
nezačal, má nejvyšší čas.
Příjemné a veselé čtení
s tátou a maminkou dětem
přejí paní učitelky.
Za mateřskou školu napsala
učitelka MŠ
Jana Mráková
ŠKOLST VÍ
Plavu si ani nevím jak,
vždyť neznám prsa, neznám znak …
Písnička jako stvořená pro slunečnou letní pohodu. Ale
nám se hodí i v těchto sychravých dnech, protože i letos
se žáci druhé třídy účastní, v rámci hodin tělesné výchovy,
plaveckého výcviku. První z deseti lekcí začínala 10. října
a 12. prosince celý kurz ukončí plavecké závody.
V ratíškovickém bazénu se pod vedením zkušených učitelek plavání děti seznamují s jednotlivými plaveckými styly,
učí se správnému dýchání do vody, ale mnozí se teprve
snaží překonat strach z hluboké vody pod nohama. Výuka
je však vedena hravou a zábavnou formou s využitím mnoha
pomůcek, proto je u dětí vidět po odplavaných hodinách velký
pokrok. Motivací jsou pro děti i kartičky, které dostávají za
každou zvládnutou dovednost. Například za skok do vody,
splývání, potápění se, vylovení předmětu ze dna bazénu, za
jízdu na skluzavce …
Pomalu se blíží čas závodů, kdy budou malí plaváčci porovnávat v několika kategoriích své zaplavané časy. Ať už bude
čas jakýkoliv, ať vyhraje na 25 či 50 metrů ten nebo ten,
vítězem bude vlastně každý, kdo dokáže překonat sám sebe,
svůj strach… Ale pocit na stupních vítězů, medaile a potlesk
ostatních spolužáků, to už stojí za to pořádně zabojovat…
A komu se to letos nepodaří, nemusí věšet hlavu, možná to
vyjde za rok. Díky tomu, že se letos poprvé podílejí na úhradě
kurzu také rodiče, mají letošní druháci jistotu, že se i příští
rok v plavání zdokonalí a znovu budou bojovat o medaile.
Sportu zdar a plavání zvlášť!
Jitka Olexová
9
DO ŠKOLY S NETRADIČNÍMI UČEBNICEMI
„Máš všechno do školy
připravené? Máš v tašce
všechny učebnice?“ Tak nějak zní obvyklé otázky rodičů, když už nadchází večer
a jejich ratolest se připravuje
do školy. Odpověď letošních
žáků osmých tříd může být
ale netradiční: „Učebnice si
chystat nemusím, mám přece tablet!“ Nezasvěceným
čtenářům bude třeba podat
malé vysvětlení:
V průběhu měsíce září
byla naše škola vybrána mezi
19 školami z České republiky do pilotního projektu
Flexibook 1:1 nakladatelství
Fraus, které zkouší učebnice
nové generace. Nejsou to
klasické papírové učebnice (s těmi od nakladatelství
Fraus naše škola pracuje už
dlouho), ale učebnice elektronické, tzv. tablety iPad.
Jimi jsou v ybaveni nejen
učitelé, ale pro školní výuku a domácí přípravu i žáci
osmých tříd v několika předmětech – českém jazyce,
angličtině, přírodopisu, chemii a dějepisu. Celý projekt
započal 1. 11. 2012 a skončí
30. 6. 2013.
V čem se elek tronické
učebnice nové generace liší
od těch tradičních? Toto je
oficiální vyjádření nakladatelství Fraus:
„Učebnice obsahují řadu
videí z reálného prostředí
(učebnice angličtiny, pokusy
v chemii apod.), která učebnici povyšují na multimediální
zážitek, který spojeným vnímáním textu, obrazu a zvuku
napomáhá žákům si lépe zapamatovat probíranou látku.
Přidaný obrazový a textový
obsah z učebnic jiných předmětů vytváří moderní koncept
výuky v rámci širších mezipředmětových souvislostí.
Nově vytvářené učebnice
již obsahují cvičení pro různé
intelektuální skupiny žáků,
takže umožňují pochopení
i procvičení látky všem žákům
v rámci inkluzivního přístupu
ve výuce. V průběhu školního
roku 2012/13 bude Flexibook umožňovat uživateli
vkládat své poznámky i vlastní
dokumenty. Učebnice budou
dále obohaceny interaktivní10
mi cvičeními a testy s možností automatické kontroly.“
(více na www.fraus.cz/flexibook-11/)
A jak vše vypadalo v praxi?
Na začátku jsme se jako
správní zkušební piloti museli
poprat s drobnými nesnázemi
při seznamování s obsluhou
iPadu, při nahrávání jed notlivých učebnic a dalších
podpůrných aplikací.
Teď máme za sebou měsíc
zkušebního „letu“, takže je
možná čas zeptat se žáků na
jejich první dojmy, na výhody
a nevýhody při práci s novými
učebnicemi.
Vzali jsme nejprve výhody:
…tablet je lehký a malý, můžu
ho kamkoli nosit…
…učení nás víc baví…
…máme lepší přístup na in-
ternet – hledáme, co nás
zajímá…
…kdybych měl v tabletu
všechny učebnice, určitě
by mi to ulehčilo tašku…
…učebnice se neopotřebovávají, jsou digitální…
…v chemii můžeme sledovat
na videu pokusy…
…v angličtině posloucháme
rodilé mluvčí, tím se naučíme výslovnost…
…v učebnicích jsou zajímavé
odkazy…
…zajímavé je psaní testů…
Naši žáci také zjistili, že
používání iPadů má svá
úskalí:
…mám strach, že mi tablet
spadne nebo že mi ho
někdo ukradne…
…v tabletu se hůř listuje…
…občas něco nefunguje…
…při učení se hůře soustředím…
…při učení nás to láká jít na
facebook, hrát hry a neučit
se…
Činit radikální závěr y je
prozatím předčasné, ale jak
se zdá, používání elektronických učebnic bude klást
značné nároky na žákovu
zodpovědnost a samostatnost. Důležitá bude důvěra
mezi dítětem a rodičem, mezi
žákem a učitelem. My učitelé
máme jasno: Ať je učebnice
papírová, či elektronická, je
třeba se z ní učit.
TERÉNNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE
Po roční přestávce vyjeli 12. září žáci 8. B na alternativní
formu vzdělávání – terénní cvičení. Z prvního stupně měli
zkušenost se školou v přírodě, tak už tušili, co je asi čeká.
Školní lavice vyměnili za nejlepšího učitele biologie – přírodu. Osvědčenou lokalitou je pro nás turistická základna
nedaleko Bzence – Littner. Skýtá dobré a cenově dostupné
technické zázemí, ale především pestrou nabídku lokalit pro
pozorování rostlin a živočichů, pro zkoumání vlivu člověka na
krajinu a v neposlední řadě i prostor pro aktivní odpočinek.
Jak viděli třídenní akci žáci? Několik autentických vyjádření
dá snad odpověď:
- to, co jsme vidět nemohli ve třídě, viděli jsme naživo
- učili jsme se zábavnou formou, takže to téměř všechny
bavilo
- zopakoval jsem si spoustu věcí z minulého roku
- zdokonalil jsem si práci s mikroskopem
- bála jsem se na stezce odvahy
- uskromnili jsme se s jídlem – chystali jsme si ho sami s paní
učitelkou
- pomohli jsme přírodě – vytrhávali jsme náletové semenáčky v chráněném území Váté písky
- na celodenním výletě jsem viděl poprvé meandr Moravy
- zaujaly mě pasti na mravence, které si staví mravkolev
- překvapila mě velikost pískovny a jak je písek blízko povrchu
- pozorovali jsme práci stroje na kácení stromů po požáru
- dotkla jsem se Žilkova dubu
- soutěžili jsme ve znalostech
- někteří se konečně pořádně svezli na kolečkových bruslích
- upevnili jsme mezi sebou vztahy
- bylo to super a klidně bych jel znovu
Mgr. Blanka Karbusová
Mgr. Pavlína Lacinová
11
Trestání žactva v 2. pol. 19. století
1. pro zločin urážky Jeho Veličenstva: 2
(Čechy, Přímoří);
2. hrubé porušení úcty k učiteli povinné: 7
(Morava - 1, Tyrolsko - 1, Dalmacie – 1,
Halič – 4);
3. chování cit náboženský urážející: 3 (Čechy, Horní Rakousy, Dalmacie);
4. nebezpečné smýšlení politické: 1 (Čechy);
5. přečin proti bezpečnosti života: 3 (Čechy);
6. krádež: 64 (Čechy – 30, Morava – 7,
Slezsko – 1, Halič – 1, Bukovina – 4,
Dolní Rakousy – 9, Horní Rakousy – 2,
Solnohrad – 2, Korutany – 3, Kraňsko –
3, Terst – 1, Dalmacie – 1);
7. podvod, padělání listin, vydírání: 12
(Čechy – 3, Morava – 3, Halič – 1, Dolní
Rakousy – 2, Tyrolsko – 1, Štýrsko – 2);
8. zlomyslné poškozování cizího majetku: 5
(Bukovina – 4, Tyrolsko – 1);
9. noční pouliční výtržnosti, návštěva hospod, provinění proti veřejnému řádu: 12
(Čechy – 7, Tyrolsko – 1, Štýrsko – 2,
Terst – 1, Dalmacie – 1);
10. znemravnělost: 61 (Čechy – 21, Morava
– 3, Bukovina – 1, Dolní Rakousy – 24,
Tyrolsko – 3, Vorarlberg – 1, Štýrsko – 4,
Kraňsko – 2, Terst – 1);
11. nepořádný život, dluhy: 2 (Čechy, Tyrolsko);
12. velké porušení řádu kázeňského: 1 (Štýrsko);
13. bez udání příčiny: 8 (Čechy – 1, Morava –
2, Halič – 1, Dolní Rakousy – 1, Štýrsko
– 2, Tyrolsko – 1).
A na závěr hypotetická otázka: Měli bychom koho učit, kdyby dnes platily stejné
normy?
Karol Frydrych
Ze všech úrovní školství zní tatáž píseň:
„chování žáků je rok od roku horší“. K dané
problematice jsem rozhodl přispět malou
historickou sondou – doufaje, že nebude jen
pobavením u dobrého čaje…
Při bádání v Archivu města Brna se mi
dostaly do rukou archiválie týkající se trestání žáků na Českém ústavu ku vzdělání
učitelů v Brně. Leoš Janáček, který zde
působil coby učitel hudby úctyhodných
31 let (1873-1904), vznesl na konferenci 20.
března 1893 stížnost na jistého chovance
ústavu, který se k němu neslušně choval.
„Když totiž, byv vyvolán, nedovedl druhou
sloku uložené písně správně zazpívati a byl
nepříznivě klasifikován, udeřil zpěvníkem
o lavici. Třídní věc vyšetřoval a chovanec se
omlouval, že neučinil tak ze vzdorovitosti.
Ježto jest jinak slušný a dosud nezavdal
příčiny ke stížnostem, konference přisuzuje
mu za tento přestupek důtku ředitelem“. Na
konferenci dne 20. dubna 1895 byl zase
řešen elév třetího ročníku, který přišel na
Květnou neděli čtvrt hodinu na mši svatou
později, „ač věděl, že má při pašijích zpívati
důležitý part, v kterém ho nesnadno jest, ba
nemožno, jinými nahraditi, takže celé zpívání
pašijí uvedl svou nedbalostí v nebezpečí“. Za
to byl potrestán přísnou ředitelskou důtkou.
Žel vzápětí ukazoval svému sousedovi v lavici
nějaký obrázek. Pan učitel jej zabavil a zjistil,
že „jest to obrázek velmi necudný, představující výjev z tureckého harému“. Na to byl
elév okamžitě z učitelského ústavu vyloučen.
Že vyloučení žáka nebylo jevem ojedinělým, dokládá zpráva obsahující statistická
data o žácích středních a odborných škol ze
všech ústavů vyšších školy obecné vyloučených v letech 1876-1885. Vyloučených žáků
za tuto dobu bylo 181, a to:
12
KULTURA
Z vánočních zvyklostí
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, to není
jen období očekávání a příchodu křesťanského Zvěstovatele naděje a nového života.
To je i čas neobyčejných a velmi silných
poetických kouzel a čarování. To jsou lidové
praktiky a obyčeje, které provázejí lidský život
od pradávna. Už z dob předkřesťanských,
spojených se slavením zimního slunovratu.
Vánoční zvyky patří ke koloritu Vánoc
bez rozdílu místa. Přišly z dob, kdy o životě
a smrti rozhodovala sklizeň i plodnost domácích zvířat. Věštilo se ale i o budoucnosti,
zdraví, sňatku a dětech. Některé čarodějné
a věštecké způsoby se časem proměnily
ve společenskou zábavu, oživující štědrovečerní večer a noc o prvky tajemna, jiné
byly zapomenuty, o dalších si pamětníci jen
vyprávějí. Myslím si, že by nás mnohé z nich
možná potěšily. Mají povahu dobrých rad
i pověr, her i skrytých přání. Je jen na nás,
uvěříme-li jim nebo se nad takovými dobrozdáními pousmějeme.
- Nohy štědrovečerního stolu ať obepíná řetěz symbolizující soudržnost a pospolitost
rodiny!
- Pokud se obtočí provazem, zloději pak celý
rok nemohou do stavení!
- U večeře rozhodně nemá být lichý počet
stolovníků, to by o příští štědrovečerní
večeři mohl z nich jeden už chybět. Když
nemáme koho pozvat do sudého počtu,
stačí přidat jednu židli a hlavně – jeden
talíř i s příborem navíc!
- Hlavy rodiny rozhodně nemají zbytečně
vstávat od stolu, aby se od něho do roka
nevzdálily! Hospodyně ovšem také nikoliv,
těm však hrozí jenom to, že jim budou
zanášet slepice!
- Domácím zvířátkům by se také měla upéct
nějaká buchta, ale stačí kousek vánočky,
avšak se zapečeným lístkem petržele či
majoránky nebo rozmarýnu proto, aby
měla pěkný den a hlavně, aby byla celý
rok zdravá!
- Psovi, kocourovi, kačeru, houseru a kohoutovi je třeba dát česneku (hrách pak
jeho družce), aby byli ostražití!
- Mák pro slepice má být zárukou, že hodně
ponesou!
- Kosti od večeře patří zakopat pod jabloně
(ale i jiné ovocné stromy a keře), aby dobře
rodily!
- Ostatní zbytky od večeře je také prý dobré
zakopat na zahradě. V tom místě vyroste
řimbaba, lék proti psotníku. No a krtci
utečou k sousedům!
- Proto, aby včely měly hojnost medu, stačí
také jenom málo – pár drobků vánočky
před úlem!
- Na Štědrý den je třeba vymést všechno
smetí z domu prý proto, aby se tu nedržely
blechy!
- Toho dne se nemá nic vydlužit a vypůjčovat, sic se přivolá do domu nouze!
- Naopak, aby se člověka držely peníze, je
dobře schovat šupiny z kapra, rozdat je
spolustolovníkům u štědrovečerní večeře,
lépe je dát jim je pod talíř!
- Tam se může podstrčit i sebemenší mince
za týmž účelem, aby příští rok peněz nechybělo!
- Dokonce peněženka bude v novém roce
plná, když se při večeři schová pod ubrus
na kraji stolu!
13
- I do studně se házel kousek jídla, aby byla
čistá voda. Jinak na studni (a co vodovod?)
stačí jen zaklepat, aby byla voda dobrá.
- Vhodit do vzduchu hrst mouky se také
údajně vyplatí, meluzína bude mít z čeho
vařit dětem!
- Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje,
přijde příští rok sám na mizinu!
Napilno o Štědrém večeru by pak měly
mít zvláště vdavekchtivé dívky. Mnohé se
lze ze zvláštních znamení dozvědět jaksi
patřičně předem:
- Vyjde-li svobodná dívka při přípravě večeře
ven z domu, potká určitě toho, který je jí
souzen!
- Vdavky se uskuteční, obejde-li dívka devatero stavení a z každého přinese skrojek
vánočky!
- Také mnoho napoví, krájí-li slupku z jablka, hodí ji za hlavu – kterému písmenu se
pak bude nejvíc podobat, to je začáteční
písmeno jména nastávajícího!
- Existuje i jiná nápověda: Stačí popadnout
v dřevníku náruč polínek, přepočítat je pak
a je-li jejich počet sudý, je dobře, vdavky
jsou na cestě.
- V případě, že dívka vyseká díru v ledu na
vodě, jistojistě uhlídá na hladině obraz
milého.
- Zaklepá-li na kurník, je důležité, aby se
ozval první kohout. V případě, že slepice,
svatba je v příštím roce ohrožena!
- Známé je zaříkání: Třesu, třesu bez, ozvi
se mi pes, kde můj milý dnes?... Už za
mírného lomcování se jí má dostat, říká se
to alespoň, odpovědi, které jen ona sama
porozumí!
- Pro muže s problémy podobnými jsou
nasnadě také rady, byť jich není tolik, co
v případě vdavekchtivých: Stačí jen lehce
zatřepat plotem v tiché krajině. Odkud se
ozve jakýkoliv zvuk, odtud přijde milá!
- Po večeři je dobré hodit střevíc za hlavu.
Bude-li ukazovat špičkou k východu, půjde
z domu! To platí nejen pro svatby chtivé,
ale i pro ostatní strávníky!
- Žena, která v tom čase čeká miminko,
nechť vyčká prvního návštěvníka o Štědrém večeru do domu. Jde-li o muže, narodí
se kluk!
- Hezký vánoční zvyk je krájení jablek – byť
křížek v jaderníku nevěstí nic dobrého, zatím co hvězdička je zárukou zdraví a štěstí!
- Malá rozžatá svíčka v ořechové skořápce
na hladině vody by měla plout co nejdéle, odtud se pak určuje délka života ve
srovnání s jinými účastníky této hry. Navíc
ukazuje, zda se více tlačí ke „břehu“ či
od něj (k domovu či mimo domov). Nedej
bože, aby se některá převrhla…
Lití olova pochází od Keltů. Keltští druidové
převzali prý tajemství věštby od veleknězů
z bájné Atlantidy. Vztahuje se ke keltské
magii vody. Ještě na počátku dvacátého
století se olovo lilo o Vánocích ve většině
rodin, po obou světových válkách se však
zvyk kvůli materiálu vytrácel. V rybářských
potřebách mají olůvka, která se prodávají
jako zátěž na vlasec. Pro věštění jsou jako
stvořená a finančně levná. V plechovce
je roztavíte nad plamenem svíčky. Pozor,
roztavené olovo se nesmí lít z výšky, tedy
co nejblíže k vodní hladině po troškách odlévat opatrně do vody. Asi po pěti minutách
budete moci ztuhlé odlité kousky vyjmout
a začít s věštěním. Z tvaru odlitků si sám
urči, co tě příští rok čeká…
Těch pověr je však daleko, daleko víc.
Ale pověra je zase jen pověra! Snad tou
nejznámější nám všem je příslib viděti zlaté
prasátko na stěně tomu, kdo se o Štědrém
dnu až do večera postí. Je nasnadě otázka:
Kdo bude ten na světě vůbec asi první, kdo
„zlatouška“ uvidí?
Ing. Jaroslav Mihola
14
NOVÝ AMFITEÁTR V NAŠÍ OBCI
Vážení občané,
v měsíci září byla dokončena stavba amfiteátru v areálu Pod Bůdama. Naší snahou bylo
vytvořit důstojné místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Výstavbu tohoto
kulturního stánku měly ve svých volebních
programech téměř všechny strany kandidující do zastupitelstva obce. Záměrem výstavby
tohoto zařízení bylo využití areálu pro široké
spektrum zábavy od pořádání dětských
hodů, přehlídky dechovek, koncertů kapel
všech žánrů, setkání, divadelních představení a dalších společensko-kulturních akcí.
V naší obci vyvíjí činnost mnoho zájmových
organizací a sdružení, které mají také možnost využít tento prostor pro pořádání akcí ve
své režii. Proto, zástupci těchto organizací
a sdružení, využijte této možnosti a obohaťte
kulturní život v naší obci akcí pořádanou Vaší
organizací či sdružením. Stačí zajit na obecní
úřad a domluvit si termín akce.
Petr Bíza, místostarosta
PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝM VINOHRADEM
Potvrzeno. Skutečně. Putování slováckým
vinohradem se stalo i v obecní režii nejmasovější společenskou akcí v Mutěnicích, i přes
mnohé obavy a pochybnosti se povedlo velmi
plynule převést akci z organizační struktury
hodonínského turistického klubu do organizace obce, zejména kulturní komise. Tolik
k organizaci.
nejlepší kombinace pro příjemně prožitý den.
Akorát si jedna paní stěžovala, že start byl
daleko od parkoviště autobusů, ale asi si
nezjistila, že tato akce má název Putování.
Kdyby si nestěžoval nikdo, tak by to bylo
podezřelé!
A celkový průběh? Po osmé hodině jsme
na startu začali být zavaleni zájemci, kteří
přesahovali svým množstvím naše prodejní
schopnosti, ale nakonec jsme snad uspokojili všechny, co se týče distribuce mapek
„Pochodu“, nesčetných dotazů, nepřeberného množství razítek (které byly mimochodem
zhotoveny jen pro toto putování) ať na mapky
nebo do deníčků turistů ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Pak obrovské množství
„Pochod“ se uskutečnil za opravdu krásného počasí (snad máme tam nahoře nějakou
přímluvu), což byl první předpoklad úspěchu.
Když akci provází veselé tváře v rozzářeném
slunci podzimu, tak je o dobrou náladu předem postaráno, a když se k tomu přidá ještě
dobrý burčák a mutěnické víno, tak je to ta
15
účastníků zaplavilo vytýčené trasy,
mutěnické a dubňanské sklepy k velké
radosti vinařů, kteří rádi prodávali své
s láskou vyrobené víno a nejrůznější
jídlo, dráždící chuťové buňky, které
většinu lidí přivádělo do konzumní euforie, dobré nálady, komunikativnosti
a radosti z dobrého dne a krásného
zážitku. Lidé zapomněli na své starosti
a zažívali dokonalou relaxaci. Může
být něco lepšího pro lidi? A opravdu,
tolik veselých tváří jsme tady už dlouho
neviděli. A přínos pro vinařské Mutěnice? Myslím si, že obrovský. Povědomí
obyvatel republiky a názor na Mutěnice
jako vinařskou obec se touto akcí zmnohonásobí. Množství přátelství, množství
kontaktů, množství nových zákazníků to
je to, co z tohoto „Pochodu“ dělá velký
fenomén. Chcete i několik čísel? Na
180 autobusů, 2,5 tisíce lidí přepravených vlaky, velké množství aut, hodně
lidí ubytovaných předem v Mutěnicích
a okolí Mutěnic, tito všichni dávají dohromady číslo, které se motá kolem
deseti tisíc. Přiznávám, že mě toto
množství opravdu fascinovalo a rozradostnilo. Krásná reklama rodné obce.
A budoucnost akce?
Ta záleží úplně na nás Mutěňácích.
Pokud někdo neudělá nějakou nepravost, nějaký podraz, nějaké zneužití,
můžeme plně využívat vzniklých kontaktů, vzniklých kamarádství, dobrých
výdělků a zviditelnění se. Že byla i nějaká negativa, to je také jasné, ale ta se
dají odstranit, aby výsledek Putování
slováckým vinohradem byl rok od roku
lepší a přitažlivější.
SVATOKATEŘINSKÉ SLAVNOSTI
MLADÉHO VÍNA
V hodovou sobotu 24. listopadu se uskutečnil již
třetí ročník Svatokateřinských slavností mladého
vína v Mutěnicích. Akce se opět konala v areálu
Sklepů Jarošek. Pořadatelem bylo občanské
sdružení vinařů Búdy Mutěnice.
Ročník 2012 nabízí prostřednictvím vinařů
v tomto čase krásná, svěží, mladá vína s hodně
příjemným obsahem kyselin. Právě nižší obsah
kyselin ve vínech je znakem ročníku, spolu s typickým odrůdovým charakterem, a již nyní se vína
jeví jako už téměř hotová.
Letos bylo k ochutnání dvacet osm vzorků vín,
odrůd ranějších. Převládaly odrůdy Műller – Thurgau, Muškát Moravský, Modrý Portugal a stále
více se rozšiřující vína růžová. Svá vína poskytli
k ochutnání více než třem stovkám návštěvníků
všichni členové sdružení.
A co by to bylo za hody bez pořádné muziky.
V tomto roce byla dokonce možnost si vybrat. Ve
sklepě hrála cimbálová muzika Antonína Patočky
s primášem Mirkem Zachovalým a v sále pak
stále více oblíbená místní skupina Žízeň a hlad.
Obě hudební sdružení přispěla k výborné náladě
všech účastníků.
Nechyběly typické mutěnické koláčky a rozplývající se kachnička umocněná naprosto chuťově
dokonalým zelím.
Svatokateřinská vína opět přilákala do Mutěnic
milovníky vín z celé naší republiky a Slovenska.
Tato vinařská akce si už našla své místo a bude
i v příštím roce pokračovat. Musí být ovšem vinařům dáno úrody hroznů v roce 2013.
Krojované hody
V měsíci říjnu jsme zahájili hodové oslavy
„zahrávkami a stavjáním hlavní máje“. Počasí
nám sice moc nepřálo a byli jsme nuceni průvod zrušit, ale nakonec i přes drobné potíže
se vše zvládlo. Ve dnech 24-27.11. 2012 se
v Mutěnicích uskutečnily krojové hody. Vše
začalo ve čtvrtek stavjáním stárkovských
májek (díky jejich velikosti to nebylo zrovna
jednoduché ☺) a pokračovalo v pátek, kdy
kluci postavili májku i dětem ve školce. Další
den jsme pokračovali sobotní zábavou, kde
hrála známé písně skupina Modul. V neděli
25.11.2012 se konala mše svatá v kostele sv.
Kateřiny obětována za mutěnickou mládež.
Ve 14:00 vyšel průvod od kostela. Nejprve se
šlo pro stárka Radima Holešinského a jeho
stárku Romanu Kotáskovou a dále pro stárka
Lukáše Opavského a jeho stárku Pavlínu
Jurasovou. Nakonec se průvod odebral
na radnici, kde se žádalo o povolení hodů.
Vše poté pokračovalo odpolední a večerní
taneční zábavou, kde hrála DH Túfaranka.
V pondělí vycházel průvod z dolního konce směrem ke kulturnímu domu. Na sále
pokračovala odpolední taneční zábava a již
tradičně měly své sólo všechny Kateřiny.
Večerní zábava patřila ,,ženáčům“, kteří měli
svůj pochod a následně i sólo. K tomu po
celý den hrála DH Skaličané. V úterý večer
byla taneční zábava s recesí domácí chasy
a mužáků. Všichni jsme se zasmáli a hody
tak s úsměvem zakončili. Večerem provázela
DH Lácaranka. Myslíme, že letošní hody
se vydařily a dokonce i počasí bylo nadmíru dobré. Chtěli bychom poděkovat obci
Mutěnice, všem sponzorům a těm, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na tom, že vše
mohlo proběhnout v klidu.
Vladimír Trávník
předseda Búdy Mutěnice o.s.
Za celou chasu stárci a stárky
Pavel Trávník
16
17
Žehnání vína 2012
Již tradičně uspořádal,
tentokrát v sobotu 1.prosince, Vinařský spolek Mutěnice slavnostní obřad „Žehnání
vína“. Vinařský rok 2012 byl
pro vinaře všelijaký. Zažili
jsme zimní i jarní mrazy, které se na vinicích projevily
negativně, pak nás potrápilo
nezvyklé sucho a jakoby nám
to chtěla příroda vynahradit,
byli jsme ušetřeni extrémních
tlaků chorob a škůdců a vše
vyvrcholilo krásným podzimním počasím, které je pro
dozrávání hroznů nezbytné.
Bohudík se nám alespoň vyhnuly kroupy, které potrápily
vinaře v některých okolních
obcích.
Po uvítání př ítomných
a zhodnocení vinařského
roku se slavnostního obřadu
ujal náš pan farář František Putna a naši mužáci
za doprovodu cimbálové
muzik y „ Zádruha“ zapěli
několik písniček o víně. Po
společném přípitku všech
zúčastněných mohla začít
ochutnávka 125 přinesených
vzorků vín. Největší zastoupení v počtu 14 měla naše
tradiční mutěnická odrůda
Neuburské. Doufám, že přítomní nelitovali stráveného
času mezi přáteli a v příštím
roce se opět setkáme.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat obecnímu úřadu
za podporu této akce, p.
Ištvánkovi za posky tnuté
prostory a všem vinařům za
přinesené vzorky.
Jelikož již máme za sebou
naše hody i žehnání vína, můžeme se těšit na svátky vánoční, které Vám za Vinařský
spolek přeji prožít v pohodě
a do roku 2013 přeji hodně
AUTOMATIZACE
zdraví a úspěchů. Tak že
25. prosince se na Vás těšíme na posledním letošním
setkání u živého Betlému
před obecním úřadem, kde
Vám tradičně náš spolek
nabídne na zahřátí a pro lepší
náladu kalíšek svařeného.
František Dubina
předseda vinařského
spolku
KNIHOVNY
Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně
výběrové dotační řízení VISK 3 (veřejné informační služby knihoven ), které je zaměřeno
na automatizaci knihoven.
Naše knihovna si za metodické pomoci
Městské knihovny Hodonín podala žádost
o získání finančních prostředků z tohoto
dotačního programu. Výsledkem je projekt
s názvem Z AHÁ JENÍ AUTOMATIZ ACE
MÍSTNÍ KNIHOVNY MUTĚNICE. Hodnota
projektu byla stanovena na 150 708Kč, požádali jsme o dotaci ve výši 98 000 Kč. Podíl
zřizovatele na účasti projektu je 30% a 70%
je možnost získat od MK ČR. Nakonec jsme
od Ministerstva kultury ČR získali celkovou
sumu 77 000 korun.
Z této částky byl zakoupen od firmy LANius, s.r.o. knihovnický software Clavius , dále
technika – tři počítače, tiskárna, scanner a laminátor na obalování čtenářských karet. Tyto
nahradí stávající papírové čtenářské průkazky.
Nyní probíhá v naší knihovně vkládání
všech svazků do systému, jejich počet
k 31. 12. 2011 činil 12 065 kusů. S tímto
také souvisí vyřazování knížek, které ne-
MUTĚNICE
byly dlouhou dobu půjčeny, nebo jsou již
opotřebené. Tyto jsou nabízeny občanům
k rozebrání zdarma.
Po vložení všech záznamů bude spuštěn
automatizovaný výpůjční protokol a bude
možnost nahlédnout do on-line katalogu,
kde bude seznam všech knih, které má
naše knihovna k dispozici pro čtenáře. Tento
bude přístupný na již fungujících webových
stránkách místní knihovny http://knihovnamutenice.webk.cz , kde bude možné si knihu
i zarezervovat.
V současné době je v systému uloženo
kolem 5 000 ks svazků, vkládání a vyřazování
v knihovně stále probíhá.
Po spuštění on-line vypůjčování odpadne
zdlouhavé vyhledávání a zjišťování, zda kniha,
o kterou má čtenář zájem, je v knihovně nebo
ji má půjčenou jiný čtenář. Bude možnost zasílání informací na emailové adresy čtenářů.
V současné době je v okrese Hodonín
plně automatizováno 47 z 80 knihoven, to
je 59 %. A naše knihovna se připojila k tomu
počtu.
Renata Nováková
knihovnice
CESTOPISNÁ BESEDA
Místní knihovna ve spolupráci s Obcí uspořádala 5. 11. 2012 v promítacím sále ZŠ cestopisnou besedu „O Japonsku“. O své zážitky a natočená videa z cesty po Zemi vycházejícího slunce se s námi přijela opět podělit rodina Márova z Vsadska u Přerova. Tuto akci
navštívilo 32 občanů Mutěnic, kteří se opět přesvědčili o tom, že ani upoutání na invalidní
vozík neodradilo jejich syna Jirku se této cesty zúčastnit.
Tato příjemná a odvážná rodina, která o sobě tvrdí, že je tak trochu bláznivá, nás navštíví
příští rok v březnu. Tématem jejich návštěvy bude cesta po Africe.
Renata Nováková
18
19
Plánované akce v roce 2013
6.4.2013 Výstava vín
Sklepy Jarošek
20.4.2013 Den otevřených sklepů
vinné sklepy Pod Bůdama
2.6.2013 Divadelní pohádka
KD
15.6.2013 Zpívání Pod Bůdama
přehlídka mužských sborů,
amfiteátr Pod Bůdama
Kulturní komise Vás srdečně zve dne
25.12.2012 na tradiční
16.6.2013 Dětské hody
amfiteátr Pod Bůdama
Živý Betlém
6.-7.9.2013 Mutěnické vinařské dny
amfiteátr Pod Bůdama
14,30 – průvod od kostela
15,00 – pásmo koled před radnicí
12.10.2013 Putování slováckým
vinohradem
Vystoupí:
dětský sbor Abakuk
chrámový sbor
mužský sbor Mužáci z Mutěnic
krojovaná chasa
DH Kateřinka
vinné sklepy Pod Bůdama
22.-25.11.2013 Kateřinské hody
KD
25.12.2013 Živý Betlém
před radnicí
Občerstvení pro zahřátí zajištěno.
Radostné vánoce a hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2013
přeje všem občanům Mutěnic
Kulturní komise při OÚ Mutěnice
20
COŽ
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
Tanec a ples
Ples je zároveň společenskou událostí
i nejvyšší formou taneční zábavy. Na ples tedy
nejdeme, nemáme-li v úmyslu tančit; s tímto
odhodláním tam může jít pouze gardedáma.
(Ani ona by však neměla odmítnout, požádá-li
ji o tanec nejčastější tanečník její svěřenkyně.)
Na ples žena jde buď s větší společností
nebo v doprovodu alespoň jedné další osoby;
tedy nejčastěji s partnerem, dívka s gardedámou, méně obvyklé je, jdou-li dvě přítelkyně.
Sama se může na ples vydat dáma jedině
v případě, je-li si jista, že se tam setká se
známými, s kterými je předem domluvena.
Na ples chodíme zásadně ve večerním.
Pro pány je povinný přinejmenším tmavý oblek. Při reprezentativních plesech by měla mít
dáma vždy velkou večerní toaletu, její partner
by měl mít frak, přípustný je i smoking.
Jdeme-li ve skupině, pak je povinností
pánů požádat o tanec všechny dámy z tohoto okruhu. Přirozeně, že své partnerce se
věnujeme nejvíce a nevyznamenáváme svou
přízní některou z dalších dam.
Žena, která přišla na ples pouze s partnerem, by měla odmítnout nabídky jiných mužů
k tanci. Stačí věta - pronesená pochopitelně
s úsměvem - „Promiňte, jsem zadaná“. Přijmout pozvání k tanci může tehdy, jestliže jde
o muže, kterého oba dva znají.
O tanec žádá muž jemnou úklonou a tradiční větou „Smím prosit?“ U dámy s doprovodem musí nejprve požádat o dovolení
partnera.
Muž nabídne ženě rámě a vede ji na parket. Tato obřadnost patří k plesu, při jiných
tanečních zábavách stačí, když žena zaujme
místo po pravé straně.
Pravidlům tance samotného jsou věnovány
speciální příručky. Proto pouze stručně.
Párový tanec je navzdory veškeré emancipaci jednou z posledních situací, kdy má
vedoucí úlohu vždy a za každých okolností
muž. Proto se žena nikdy nepokouší muže po
parketu vést, či ho jen usměrňovat, i kdyby
byla právem přesvědčena, že je mnohem
lepší tanečnicí než on. Ostatně výrok, nejsou
špatné tanečnice, jsou jen špatní tanečníci,
není tak daleko od pravdy.
Po skončení tance doprovodí tanečník
partnerku na místo a za tanec poděkuje.
Opustit partnerku na parketu je naprosto
neomluvitelné, i kdybychom byli sebevíc
zklamáni. Gentleman ovšem zklamání
nedá nikdy najevo, a to ani mrknutím oka.
Na jiných tanečních zábavách než je ples
(v kavárnách s tancem, vinárnách, odpoledních čajích, tanečních večírcích apod.)
je povoleno méně obřadné chování. Můžete
požádat o tanec cizí ženu, dovolíte se ovšem
její společností.
Tento typ zábavy je dokonce jednou z nejvýhodnějších příležitostí k seznámení. Navázání kontaktu je usnadněno rituálem žádosti
o tanec. Nejen konverzace, ale i tanec sám
je zvláštním způsobem komunikace. (Tvrdívá
se, že lidé, kteří si rozumějí při tanci, budou
si rozumět i jinak). Tanec sám poskytuje jen
příležitost, k ničemu ještě nezavazuje, i to
je výhodné.
Ve vysloveně nočních podnicích, barech
a nočních vinárnách, kam chodí jen uzavřené
společnosti, nemůže muž požádat o tanec
ženu z jiné společnosti. Je-li v nočním podniku osamělá dáma, není to dáma, a buďte
21
připraveni, že od vás očekává něco více
a jiného než tanec.
Pro příležitost plesu a tance ve společnosti
vůbec vybíráme ještě ze „Společenského
katechismu“:
Zvláštní tanec přenechme těm, kdo ho
dobře znají.
Netančí sám jediný pár v sále, když ostatní
tančit přestali.
Dámo, nedávej nikdy svého rozhořčení
nebo roztrpčení, že málo tančíš.
Pane, při volence neutíkej a neukazuj ani
znechucenosti, ani příliš velikého zájmu.
Roztrhne-li pán dámě šaty, dámo usmívej
se k tomu, byť by ti i srdce krvácelo.
Ke gardedámám buď svrchovaně zdvořilý
a pozorný. Z těch stávají se často tchýně.
Pád na parketách při tanci, není-li provázen
skutečným neštěstím, je sice nepříjemný, ale
nic neznamená.
Do v ýboru nebo pořadatelstva plesu
nebo taneční zábavy se neder, je to úloha
nevděčná, neboť všem nezavděčí se pořadatel nikdy.
Plesy neměly by nikdy trvat déle než do
jedné nebo nejvýše do dvou hodin po půlnoci... nic není tak nepěkné, jako tanečnice
ve čtyři, v pět hodin ráno, znavená, zpocená,
se šatem zmuchlaným.
Zdroj: chovani.sweb.cz
PLESOVÁ SEZÓNA 2012
12. 1.
PLES KLUBU RODIČŮ, ZŠ A MŠ MUTĚNICE – Kasanova
19. 1.
PLES MYSLIVCŮ – Dechová hudba Horenka
26. 1.
ŽIVNOSTENSKÝ PLES – Kombet
2. 2.
PLES SPORTOVCŮ – Kombet
9. 2.
PLES KDU-ČSL – Dechová hudba Túfaranka
10. 3.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S JIRKOU HADAŠEM
A KUŘÁTKEM – DJ Luděk Ptáček
HISTORIE OBCE
Vinařsko-ovocnické družstvo zapsané jako s.r.o. v Mutěnicích
Redakční radě se podařilo získat propagační materiál vinařského družstva, které vzniklo
v roce 1932 v Mutěnicích po révokazové katastrofě v roce 1894. Letos uplynulo 80 let,
a tak tento materiál uveřejňujeme.
Redakční rada
22
Příkré stráně kolem Mutěnic jinak neobdělatelné, osadili naši předkové již za dávných
dob vinnou révou, jejíž pěstování se šířilo tak,
že v 17. století bylo na panství hodonínském
6.700 měr osázeno vinnou révou, a z toho
jen v Mutěnicích 900 měr. Urbář hraběte
z Oppersdorfu z roku 1691 nám podává již
podrobný soupis mutěnických vinohradů.
Bylo tehdy 170 čtvrtí /510 měřic/ a jména
tehdejších vinných tratí byla téměř shodná
s nynějšími. V roce 1690 byla hora Dubňanská /či Vyšická/ rozdělena sousedům
dubňanským a jimi vysázena. Z vinohradů
museli občané platiti zemní plat a desátek.
Vinohrady byly zapsány ve viničné, čili horenské knize. Mutěnská kniha horenská je
dosud v archivu v Holíči a jsou v ní vedeny
přípisy našich vinohradů od roku 1725 –
1810. Na vinice dohlížel horný a hotaři. Právo
horenské bylo velmi přísné. Krádež trestána
vyloupnutím oka, utětím ruky, ba i oběšením.
Jinak byly vinohrady svobodné a mohly býti
volně prodávány a pouštěny. Bohatá byla
nevěsta, která měla několik vinohradů. I to
byl jeden z důvodů, proč občané hojně pusté
vinice dosazovali. Dříve pěstovali většinou
ryzlink-budinku, tramín, něco bílých topoláčů, růžice, skoré bílé / rakouské bílé a einifadle, /sylván, pak neskoré černé/ frankovku
/a skoré černé/ portugal modrý .
dobré. Mutěnské víno je lahodné, plné chuti,
barvy světle zelené nebo zlatové, obsahuje
6-8% alkoholu. I lékaři v mnohých případech
doporučují mírné pití našeho vína, neboť podporuje trávení, podněcuje srdce k horlivější
činnosti. A i ten, kdo naší „dobré kapky“ mutěnského více si dá, netrpí bolením hlavy ani
žaludku, ale otevřou se mu ústa k řeči a zpěvu. A hned vesele „búdou“ hlaholí: „kdyby
nebylo bývalo, téj dírečky v bečce“. „Vínečko,
ne voda pije ho sloboda“ atd. V Mutěnicích
je už 330 vinných sklepů rolnických. Ale tito
vinaři mohli nabízeti vinnému trhu poměrně
malá kvanta vína nestejné jakosti a různé
chutí. Proto od roku 1932 se na návrh náměstka starosty obce, učitele Josefa Pelce,
za obzvláštní podpory a velikého porozumění
předsedy Čes. Odb. zeměděl. Rady moravské, pana přísedícího Viktora Stoupala, tvoří
v Mutěnicích Vinařsko-ovocnické družstvo.
To zpracovalo v roce 1932 14.114 kg hroznů
a zvýšením ceny hroznů na 3,40 Kč za 1 kg
zachránilo svému členstvu společným zpracováním a hromadným prodejem získaného
vína v celku částku 12.702,60 Kč, která
přispěla k lepšímu hodnocení těžké a nákladné vinařovy práce. Nyní má družstvo už
125 členů, kteří upsali dodnes 1.145 podílů
za 57.250 Kč. Při pětinásobné záruce podle
stanov má tedy družstvo vedle zásob vína
záručnou schopnost 286.250 Kč, která mu
umožňuje obstarati nejen potřebný úvěr pro
výplatu záloh členům na dodané hrozny ke
zpracování, ale i celou sérii pomocných akcí
pro členy ve výsadbě dalších vinic na základě
odrůdových plánů. V roce 1934 zpracovalo
už družstvo svým členům 41.880 kg hroznů
z letošní sklizně. Získané víno je většinou už
zaprodáno. Družstvo prodává Ryzlink rýnský,
Neuburgské, Tramín kořenný, Sylvánské zelené, Frankovku, Burgundské modré, Ryzlink
vlašský a Portugal modrý.
Víno má nejen výbornou chuť, ale je po
V roce 1894 ničil naše vinice révokaz
a perenospora. Vinic ubývalo. K obnově vinic
přispěla nejvíce v roce 1904 zřízená zemská
révová školka, spravovaná státním inspektorem vinařství. Tato školka nejen uvědomovala
přednáškami, ale hlavně dodávala vinařům
révové sazenice štěpované na amerických
podložkách. Rok od roku moudrých vinařů
přibývalo a dnes je už v mutěnském katastru
přes 1000 měřic vinic s nejlepšími odrůdami,
které dávají ročně 8000 – 10.000 q hroznů,
které dají 5500 – 7000 hl vína jakosti velmi
23
stránce jakosti bez chybičky, neboť se od
členů odebírají pouze hrozny zdravé a řádně vyzrálé, nikoliv mošt či vykvašené víno.
Sklepní hospodářství pak a opatrování všech
družstevních vín je v Ústředním vzorném zemském sklepě, který země laskavě družstvu
propůjčila, řízeno státním inspektorem vinařství p. Janem Dohnalem, který je v družstvu
voleným hospodářem.
Družstvo pořádá tradiční vinařské slavnosti
v Mutěnicích, z nichž loňská, konána za protektorátu a přítomnosti předsedy Čes. O. z. r.
moravské p. přís. V. Stoupala, okr. hejtmana
p. rady E. Kadlece z Hodonína a celého
obecního zastupitelstva městečka Mutěnic,
byla velikou manifestací pro ochranu vinařské
práce, domácího trhu vín před cizí konkurencí a pro snížení příliš vysoké vinné daně.
V čele družstva je tříčlenné ředitelství,
v němž předseda okresního hospodářského
spolku pan Jan Lamáček, vinař z Mutěnic, je
ředitelem, náměstek starosty obce p. učitel
Josef Pelc z Mutěnic pokladníkem a účetním
a jmenovaný už inspektor p. Jan Dohnal
hospodářem. Dozorčí rada je sedmičlenná.
Předsedou je p. František Bíza, vinař a členy
p. Petr Prčík, František Holešinský, Antonín
Marada, Petr Kratochvíla, Václav Vagunda
a Pavel Veselý, všichni vinaři z Mutěnic.
Také tržní dny vína, které míní v příštích
letech družstvo uspořádati, budou příležitostí
jmenovitě pro vinárníky, hostinské a hoteliery,
aby nejen na místě naše vína ochutnali, ale
pořádaným kursem si osvojili všechny praktiky dobrého sklepního opatrování koupených
vín, aby se na stole hostově objevovalo právě
tak chutné a pravé mutěnské víno, jako je
družstvo vydá trhu ze svých zásob.
Míníme proniknouti i do domácností milovníků dobrého našeho vína a zavedeme
drobné zásilky v rýnských lahvích a doufáme,
že při oslavě narození nových občánků, při
oslavách svateb či při různých rodinných
slavnostech a událostech půjde naše víno
všem k duhu.
Většími vinaři v Mutěnicích, kteří sami mají
víno k prodeji, jsou MUDr. V. Chludil, Josef
Hajduch, Pavel Bíza, Čepil Jiří 43, Kratochvíla Jan, Prča Antonín aj.
Naše víno se dodává po celé Moravě
i do Čech. V Brně prodává mutěnské víno
nájemce Zemského domu p. Brichta, hotelier Stopka, hotel Pasage, Palace hotel
v Luhačovicích, všichni hostinští v Hodoníně.
Dále prodávají naše vína v Uher. Hradišti,
v Olomouci, v Prostějově, v Rudě n./Moravou, v Praze, v Sudoměři u Ml. Boleslavě,
v Běšinách u Klatov a jinde.
Družstvo toto nemá tedy cíle sobecky výdělečné, neboť dosažený čistý zisk zvyšuje
cenu každého kilogramu dodaných hroznů,
a to je vlastně jediné možné lepší zhodnocení
těžké vinařovy práce. Málokdo si pomyslí při
výborné kapce vzácných našich mutěnských
vín, co potu a celoroční dřiny, obav i starostí
je do ní vinařem investováno. Od nás tedy
žádejte, všichni přátelé vína, víno nejlepší
známky, jakosti i chuti, a nám ale přiznejte
slušnou a zaslouženou jeho cenu, jako odměnu za práci, a budeme na obou stranách
spokojeni a dobrými přáteli.
Družstvo zavede příštím rokem také zasílání stolních hroznů ve vkusně balených
košíčcích po 2, 3 a 5 kg, které na požádání
zašle do všech míst. Taktéž ovocnické oddělení družstva může posloužiti v příštím roce
nabídkou značného množství meruněk.
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MUTĚNICE
Květná 379, Mutěnice
-
Charitní pečovatelská služba Mutěnice je zaměřena
na poskytování pečovatelských služeb seniorům, kteří
z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé
osoby, a to z důvodu věku, nemoci, osamění apod.
Snažíme se o to, aby senioři mohli zůstat ve svém
domácím prostředí co nejdéle a s pomocí pečovatelky
zvládali každodenní činnosti ve své domácnosti. Pečovatelka dojíždí do domácností seniorů a pomáhá jim
při běžných úkonech péče o vlastní osobu, při hygieně,
při stravování, při péči o domácnost a při kontaktu se
společenským prostředím (viz níže).
Charitní pečovatelská služba poskytuje služby
seniorům v obcích Mutěnice, Čejkovice, Dolní Bojanovice a Josefov. Nabízíme pomoc při vyřizování
příspěvku na péči.
V případě zájmu o pečovatelské služby nebo
dotazů, kontaktujte prosím vedoucí služby na níže
uvedeném telefonu.
Informace o dalších službách Oblastní charity
Hodonín najdete na www.hodonin.charita.cz
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovod dospělých k lékaři, na úřady a zpět
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
- Pedikúra
- Zapůjčení kompenzačních pomůcek do domácností
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ DO DOMÁCNOSTÍ:
- Polohovací postele s antidekubitní matrací, elektricky ovládané
- Stolky k posteli
- Invalidní vozíky
- Chodítka
- Toaletní židle
- Nástavec na WC
- Toaletní mísa
- Sedačka na vanu
- Posilovač nohou
- Přesunovací pás
- Přesunovací deska aj.
NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pracovní doba:
Pondělí - pátek
7.00 – 15.30 hodin
(dle možností služby lze pracovní dobu přizpůsobit
potřebám uživatelů)
Telefon:
518 370 388 (kancelář)
Mobil vedoucí:
737 234 090
Mobil pečovatelky: 737 234 097, 737 234 089
E-mail: [email protected]
www.hodonin.charita.cz
Eva Frýdková, DiS.
Oblastní charita Hodonín
Vedoucí Charitní pečovatelské služby Mutěnice
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
24
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu
nákupy a pochůzky
praní a žehlení ložního prádla
praní a žehlení osobního prádla
25
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Máme za sebou další fotbalový podzim, který opět
ukázal, že v Mutěnicích fotbal děláme dobře. Možná
výše zmíněné tvrzení zavání
pýchou, která může předcházet pád, ale aby k tomu
nedošlo, o to se minimálně
několik posledních sezón
všemi silami snažíme. Samozřejmě by to nešlo bez podpory Obce a řady sponzorů,
a už vůbec ne bez našich
trenérů, v pravdě do fotbalu
zapálených bláznů, které
naštěstí i v naší, jinak si myslím velmi „pohodlné“ obci,
pořád máme. A hlavně díky
soustavné a cílevědomé práci s mládeží si můžeme i do
tak kvalitní soutěže, jakou
je krajský přebor, postupně
zařazovat další naše nadějné hráče. I v letošní zimě
dostanou další dorostenci
šanci se zapojit do přípravy
A-mužstva, která je pochopitelně výkladní skříní každého
klubu. Ale pojďme ještě
krátce zhodnotit účinkování
našich mužstev v polovině
soutěžního ročníku.
Starší přípravka má za
sebou opět výsledkově povedený podzim, i když vyměnila trenéry. Kluky od podzimu vede úspěšný trenér
žáků Karel Růžička, který
v zápasech využívá hráče
silného ročníku 2002, jinak
kmenové hráče mladších
žáků, kam byli s ročním
předstihem přesunuti. To je
pochopitelně na výsledcích
vidět. Navíc ale dostávají
šanci i mladší kluci, kteří
postupně získávají zápasové
ostruhy. Nejvíce branek (24)
vstřelil František Lamáček,
David Šolta přidal 22, Marek
Mokruša 19, David Froněk
a Tomáš Růžička 8, Matyáš
Lamáček 4. Alespoň jednu
branku vstřelilo i dalších
7 hráčů.
Mladší přípravka hraje druhým rokem rovněž
soutěž organizovanou OFS
Hodonín, ale výsledky se
nezveřejňují, a nevede se ani
dlouhodobá tabulka. Opět
s radostí můžeme konstatovat, že zájem dětí v této
nejmladší kategorii o fotbal
trvá, i když v zápasech většinou na své soupeře zatím
nestačí. Hlavními trenér y
jsou Svaťa Němec a Marek
Mokruša, ale aktivně se zapojují i další tatínci (mj. Vojta
Špéra nebo Michal Blažek)
a rodinní příslušníci, a to je
jenom dobře. Pokud všichni
ve své píli a úsilí vydrží, vý26
sledky se jistě brzy dostaví!
Mladší žáci byli doplněni
kluky z přípravky, a to jak hráči věkem do této kategorie
patřícími, ale i věkem ještě
přípravkáři (r. 2002). Spolu
s nimi přešli i trenéři Jenda
Froněk a Franta Lamáček.
Vzhledem k tomuto omlazení
se za své podzimní výsledky
kluci rozhodně stydět nemusí. Dobré výkony našich
nadějí neušly ani „stavitelům“
okresních výběrů, kam byli
nominováni Patrik Lamáček
a Roman Špéra. Nejlepším
podzimním střelcem byl Marek Mokruša (právě ročník
2002!) s 15 brankami, šest
vstřelil František Lamáček,
a pět Patrik Lamáček a Roman Weigl. Ten nastupoval
na střídavý start i v žákovské lize za Hodonín a navíc
pomáhal i našim starším
žákům.
Starší žáci měli možnost
postoupit do krajského přeboru, ale jak ukázal podzim,
rozhodnutí zůstat v nižší soutěži bylo správné. Z loňského
mužstva zůstali pouze čtyři
hráči, zbytek mužstva přešel
z mladších žáků. O trenérskou taktovku se dělili hlavně
Peťa Weigl a novic na naší
lavičce Luboš Ďuratný, s tré-
ninky jim ještě vypomáhali
Peťa Vlček a Vašek Michna,
jako vedoucí mužstva zaskakoval několikrát i bývalý
prezident klubu Miroslav
Jagoš. Snad i proto kluci
podávali nevyrovnané výkony. Hlavně v úvodu vyhrávali
vždy venku a doma naopak,
mnohdy i smolně, prohrávali. Poslední tři zápasy ale
prohráli, a tak se propadli až
na 9. místo. Přes zimu musí
kluci pořádně potrénovat
a na jaře to bude snad lepší,
i když bodů nasbírali poměrně hodně. Kluci neměli
vyloženého střelce. Michal
Hajduch vstřelil pět branek,
trio Aleš Hodes, Pavel Jagoš
a Radim Poláček o jednu
méně a Roman Weigl a Marek Rapavý o dvě méně.
Dorostenci vstupovali již
do čtvrtého ročníku v kraj-
ském přeboru s posíleným
hráčským kádrem, ale oslabeným trenérským. Z rodinných důvodů na čas omezil
svou činnost Hynek Vaculovič, a tak vše zbylo na Peťovi
Špérovi a Mirkovi Foltýnovi.
Nutno dodat, že se s tím
vypořádali na výbornou. Na
trénincích měli pořád plno
a i forma hlavně starších
dorostenců postupně gradovala. V posledních sedmi
utkáních nebyli ani jednou
poraženi (z toho 6x vyhráli!)
a vytáhli se až na 2. místo
tabulky za suverénní Bystrc!
Jen pro porovnání, vloni
na podzim vybojovali starší
dorostenci pouhých 5 bodů,
letos ve stejné soutěži 27,
tedy 5krát více! Jak už jsme
psali v minulém zpravodaji,
mužstvo se solidně doplnilo, ale hlavně kluci vytvořili
27
dobrou partu, a to bylo na
hřišti vidět. Kluci, kteří letos
v dorostu končí, se zapojí
v zimě do přípravy s našim
A-mužstvem, neboť je naší
prioritou, aby se jich co
nejvíce prosadilo i mezi muži
a v dorostu nám s fotbalem
nekončili. O 39 branek se
postaralo 11 hráčů, 7 branek vstřelil David Havelka,
6 branek Jiří Kačer, Patrik
Bohun a Adam Čechovský
a čtyři Pavel Hanák. Spolu
s vedoucí Bystrcí nejlepší
obrana v soutěži s Filipem
Kratochvílou v bráně inkasovala jenom 18 branek.
Mladší dorostenci měli
situaci o poznání těžší. Sice
hrajeme kvalitní soutěž, ale
pokud je o naše kluky zájem
ve vyšší soutěži, tak jim rozhodně nebráníme. I proto to
Karel Růžička a Jakub Pavelka zkoušeli v nejvyšší dorostenecké soutěži ve Slovácku
a David Štipčák a Tomáš
Varmuža v Hodoníně. Hlavně
z tohoto důvodu, ale i vinou
zranění, kluci nenastupovali
vždy v optimální sestavě, ale
i přesto si nevedli na podzim
nejhůře. Nejlepším střelcem
byl se sedmi brankami Jakub
Pavelka, který hrával stabilně
i za starší dorost, tři branky
přidali Matěj Valíček a Lukáš
Benešovský a dvě Tomáš
Varmuža, Radim Tinka a Karel Růžička.
A - mužstvo vstupovalo
do vyšší soutěže v podstatě
s nezměněným kádrem nejen trenérským, ale hlavně
hráčským. Jediná posila
Jožka Chromeček z Dolních Bojanovic sice nezářil
v záloze, ale své místo si
našel v obraně, kde nás
kosila zranění. Postupně
chyběli Luboš Kupčík, Pavel
Varmuža a Pavel Němčický,
kvůli pracovním povinnostem
často chyběl i Lukáš Trávník. I přes časté zásahy do
obrany jsme vyhráli úvodní
čtyři utkání, čímž nás široká
veřejnost okamžitě pasovala
na jasného favorita soutěže. Štěstí, které jsme měli
v úvodu, nás ale v některých,
hlavně domácích zápasech
opustilo, a tak jsme se naučili přijímat i porážky. Vše
vyvrcholilo prohrou se Spartou Brno v 10. kole, kdy na
trenérský post rezignoval
Peťa Zemánek. V týdnu po
utkání jsme ho však přesvědčili, aby u nás pokračoval,
a tak jsme nakonec podzim
poměrně úspěšně dohráli.
Ve v yrovnané tabulce se
držíme na pěkném 4. místě.
K maximální spokojenosti
nám chybí alespoň tři body,
které jsme mohli vybojovat
doma se zmíněnou Spartou
Brno nebo Ráječkem nebo
v Rousínově, kde jsme na
půdě 2. mužstva tabulky měli
po celý zápas výraznou herní
převahu, a přesto jsme nakonec odjeli bez bodového
zisku. Přesto máme do jara
slibnou výchozí pozici a věříme, že umístění do 5. místa
udržíme. Při často kritickém
hodnocení některých našich fanoušků si pořád jaksi
neuvědomujeme, že jednak
hrajeme vyšší a kvalitnější
soutěž a jednak máme pořád
skutečně mladé mužstvo.
Mladí hráči bez výjimky jsou
přece jen psychicky labilnější, takže kritické domácí
publikum jim častokrát spíše
uškodí, než pomůže. Nejlepším naším střelcem byl
opět dvanáctigólový Dalibor
Koštuřík, 8 branek vstřelil
„stárek“ Radim Holešin ský a 6 branek Marcel Čepil. 4 branky přidal kapitán
a duše mužstva Milan Válek.
Toho na levé straně výborně
doplňoval Michal Vydařilý,
který se jako jeden z mála
na podzim vyvaroval poklesů
výkonností. A i proto levá
strana, na rozdíl od ostatních, v podstatě fungovala
po celý podzim ve stejném
složení.
Ženám se na podzim proti
očekáváním příliš nevedlo.
Jedna jediná výhra a dvě
remízy v 10 utkáních znamenají pro svěřenkyně Peťě
Čepila po podzimu poslední,
11. místo. Jediným pozitivem kromě zapracovávání
mladých hráček do sestavy
je fakt, že hůře, alespoň
výsledkově, už být nemůže.
Ze střelecké mizérie mužstva
zaujaly snad jen čtyřgólová
28
Radana Menyhartová a třígólová Romana Čepilová. Dvě
branky ještě vstřelily Markéta
Bízová, Yvonne Chromečková a Denisa Zemánková.
Závěr
Ještě jednou děkujeme
všem našim fanouškům,
trenérům, sponzorům, rodičům dětí a vůbec všem, kteří
mutěnický fotbal podporují
a zajímají se o něj, za jejich
podporu a přízeň v kalendářním roce 2012! Zvláštní
poděkování si určitě zaslouží
dlouholetý řidič autobusu
pan Miroslav Zálešák, který
po dlouhých letech předal
svůj pomyslný volant mladšímu kolegovi a konečně
se tak může naplno věnovat
své početné rodině. Samozřejmě doufáme, že na svůj
milovaný fotbal nezanevře
a bude nám fandit i nadále
a v případě potřeby nám ještě někdy pomůže. Zároveň
přejeme všem mutěnickým
občanům krásný zby tek
roku, šťastné a veselé Vánoce a Nový rok a jenom vše
dobré v roce 2013!
Petr Blaha
PODZIMNÍ BILANCE ROČNÍKU 2012/13 V ČÍSLECH:
A mužstvo
Dorost starší
Dorost mladší
Žáci starší
Žáci mladší
Ženy
Přípravka
4. místo
2. místo
9. místo
9. místo
7. místo
11. místo
3. místo
15
13
13
11
11
10
10
8
8
4
4
5
1
8
2
3
2
1
2
2
1
5
2
7
6
4
7
1
36 : 22
39 : 18
28 : 44
26 : 33
36 : 40
16 : 24
100 : 27
Narození:
27.07.2012
20.09.2012
26.09.2012
05.10.2012
06.10.2012
26.10.2012
09.11.2012
13.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
Julie Lamáčková
Jakub Forch
Miroslav Havlík
Veronika Holešinská
Matouš Knotek
Natálie Bartoňová
Šimon Vlašic
Emily Holešínská
Lukáš Kotásek
Dušan Vaculovič
Nádražní
Na Ovčírnách
Tržní
Servístky
Nádražní
Moravská
Zahradní
Údolní
Ke Trojici
U Obory
Sňatky:
21.09.2012
Ondřej Frič
Alena Trávníková
Opava
Nová
29.09.2012
Libor Hlavinka
Jitka Hanáčková
Hodonín
Nová
20.10.2012
Pavel Kůřil
Marie Pausová
Letní
Hranice
29
26 bodů
27 bodů
14 bodů
13 bodů
17 bodů
5 bodů
25 bodů
Úmrtí:
07.10.2012
14.11.2012
28.11.2012
Pavel Skočík
Anastasia Frejlichová
Jaroslav Šupa
Lipová
U Obory
Nová Čtvrť
ve věku 77let
ve věku 91let
ve věku 75let
Po znát e n ě ko h o n a h i s to r i c ký c h
š ko l n í c h f o to g r a f i í c h ?
Blahopřání:
75let:
02.09.1937
02.11.1937
11.11.1937
14.11.1937
13.12.1937
František Joch
Jakub Hodes
Jindřiška Brablcová
Josef Šupa
Anežka Kučerová
02.11.1932
02.11.1932
16.12.1932
Karel Holešinský
Marie Skočíková
Božena Fuksová
21.10.1927
24.11.1927
Marie Tomanová
Ladislav Prčík
06.12.1922
Marie Vojtíšková
08.10.1921
Marie Štětková
06.12.1920
Františka Bendová
25.10.1919
Štěpánka Hanáčková
80 let:
85let:
90let:
91let:
92let:
93 let:
Hana Svobodová
matrikářka
30
31
Poz nát e n ěkoho n a h i s to ri c k ý c h
svat ebních f o togr afiích?
32
Putování slováckým
vinohradem
Ž EHNÁNÍ
VÍNA
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová.
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 7. 12. 2012.
Download

Zpravodaj 4-2012