Komise plavání pro
Pardubický a Královéhradecký kraje
SPORTOVNĚ
TECHNICKÉ
DOKUMENTY
2015
Adresář společné soutěžní komise plavání
pro Pardubický a Královehradecký kraj
Sekretář
500 03
Ing. Jiří Medek
Luční 350
Hradec Králové
mail: [email protected]
zam.
mob.
byt
fax
495 088 740
602 173 045
494 940 610
495 088 742
Komise rozhodčích
zam.
byt
mob.
fax
STK
RNDr. Frýza Bedřich
Felberova 1
568 05 Svitavy
mail: [email protected]
zam.
byt
fax
mob.
Organizační
Luděk Burian
Sluneční 240
533 52 Staré Hradiště
mail: [email protected]
mob.
fax
461 579 169
461 579 169
606 650 724
775 914 201
Královéhradecká krajská organizace ČUS
U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové 2
[email protected]
tel.: 495 521 872
č.účtu 10006-9600805-524/0600 G- Capital
Bank, variabilní symbol 28
Český svaz plaveckých sportů
160 17
Sekretariát ČSPS
Atletická 100 / 2 PS 40
Praha 6
mail - [email protected]
tel.
fax
220 512 639
220 513 278
233 017 428
220 513 278
Adresář oddílů východních Čech
DeJič
Sportovní plavecký klub
Delfín Jičín
Dr. Prostředník Jan
zam.
Butovská 595
fax
506 01 Jičín
mob.
[email protected]
DeNá
Delfín Náchod
Hakl Roman
Krytý bazén – Pražská 178
547 01 Náchod
[email protected]
KajDo
Kajman Dobruška
Dolková Donata
518 01 Dobruška
[email protected]
[email protected]
zam
mob.
fax
byt
mob:
zam.
fax.
481 322 106
481 352 207
603 779 364
604 404 238
731 477 761
KOPar
Klub otužilců Pardubice
Jiří BEZOUŠKA
Čihákova 2458
530 02 Pardubice
[email protected]
byt
mob:
zam.
fax.
776621393
KSPPa
Klub sportovního plavání
Pardubice
byt
mob:
zam.
fax.
KVSPa
Klub vodních sportů
Pardubice
PaedDr. Baier Pavel
U Zvoničky 61
533 59 Srch
[email protected]
byt
mob:
zam.
fax.
LoČT
Lokomotiva Č.Třebová
Renata Eisenvortová
Dr. E. Beneše 1513
560 02 Česká Třebová
[email protected]
mob.
728 214 379
LoTr
Lokomotiva Trutnov
Břeň Tomáš
Krytý bazén
Na Lukách
541 01 Trutnov
[email protected]
zam.
fax
mob.
499 817 828
499 817 828
603 828 272
602 178 782
PKCHr
Plavecký klub Chrudim
Merhautová Eva
DDM, Palackého 418
537 01Chrudim III
[email protected]
zam.
fax
byt
mob.
469 620 296
469 620 296
469 639 772
603 595 812
PKHK
Plav.klub Hradec Králové
Matuška Václav
Pl.baz.Eliščino nábř.842
500 03 Hradec Králové
[email protected]
zam
495 753 393
mob.
607 119 792
PKPar
Plav. klub Pardubice
Stloukalová Brigita
Karla IV. 2592
530 02 Pardubice
[email protected]
byt.
zam.
mob.
466 613 100
493 331 457
605 739 154
PKSvi
Plav.klub Svitavy
RNDr. Frýza Bedřich
Felberova 1
568 05 Svitavy
[email protected]
zam.
byt
fax
mob.
461 579 167
461 579 169
606 650 724
Dostál Jiří
Pivovarská 406
566 01 Vysoké Mýto
[email protected]
zam
fax
byt
mob.
724 528 041
Šmejkalová Renata
plavecký bazén
Dům zdraví 28.října 415
549 01 Nové Město nad Metují
[email protected]
zam
fax
byt
mob.
776321263
PKVM
PONMM
Plav.klub Vysoké Mýto
Plavecký oddíl
Nové Město nad Metují
POPo
Plavecký oddíl ORKA
Jandík Zdeněk
Krytý bazén- Nádražní 775
572 01 Polička
[email protected]
byt
zam.
461 724 514
461 722 284
ReHoř
Rejnok Hořice
Mgr. Pavel Urban
Janderova 2156
508 01 Hořice
[email protected]
mob.
tel.
736 740 600
493 627 284
SCPAP
Sport Club Plavecký areál
Pardubice
Sedlák Miroslav
Staré Hradiště 198
533 52
[email protected]
zam
fax
mob.
466 614 785
466 614 785
773 629 605
736 629 615
STSku
Swiming Team Sport
Nika Palečková
Družstevní 926
539 73 Skuteč
[email protected]
mobil:
607 276 599
SpsHK
Sportstyl Hradec Králové
Horák Milan
Smetanovo nábř.1189
500 02 Hradec Králové
[email protected]
byt
zam
495 214 928
495 823 155
STChr
Sports team-Chrudim
Jakub Procházka
zam
mob.
[email protected]
STLtm
STPar
STRnK
STSku
STÚnO
Sports team-Litomyšl
Sports team-Pardubice
Sports team-Rychnov
Sports team-Skuteč
Sports team-Ústí nad Orlicí
Kristýna Pártlová
Wolkerova 1358
565 01 Choceň
[email protected]
zam
Pavla Miřejovská
Dašická 1288
530 03 Pardubice
[email protected]
zam
mob.
mob.
Adam Křehký
zam
517 56 Slatina nad Zdobnicí 303
mob.
[email protected]
605 079 633
776 304 397
736 281 417
Nika Palečková
Družstevní 926
539 73 Skuteč
[email protected]
zam
Petra Kvasničková
Skalka 1944
560 02 Česká Třebová
[email protected]
zam
mob.
732 386 313
777 331 006
481 543 133
481 543 160
481 544 617
mob.
TJJil
Plavecký klub NIKÉ
TJ Jilemnice
Říha Vladimír
2. ZŠ Jana Haracha 97
514 01 Jilemnice
[email protected]
mob.
zam.
fax
byt
ZeHK
Sportovní club Zéva
PAVLŮ Renata
Eliščino nábř.842
500 03 Hradec Králové
[email protected]
zam
mob.
731 105 531
725 059 857
TERMÍNOVÁ LISTINA 2015
Krajské soutěže
Datum
Místo konání
Kategorie
Bazén
17.1.2015
O třebovskou mašinku
Česká Třebová
25
24.1.2015
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
Trutnov
25
23.2.2015
Krajský pohár 1.kolo
Trutnov
29.2.2015
PJKP
Trutnov
25
Hradec Králové
50
Náchod
25
Hradec Králové
Trutnov
50
14.3.2015
21.3.2015
28.3.2015
14.4.2015
23.4.2015
25.4.2015
15.3.2015 VC Hradce Králové 2015-1.kolo ČP
Modrá stuha
29.3.2015 Jarní pohár města Hradce Králové
Krajský pohár 2.kolo
Krajský pohár 3.kolo
26.4.2015 Cena Třebovské lokomotivy
16.5.2015
Krajské přebory žactva
16.5.2015
17.5.2015 VC Pardubic- 4.kolo ČP
23.5.2015
Trutnov
česká Třebová
25
Chrudim
9 a mladší
25
24.5.2015 Krajské přebory žactva
Trutnov
12let a starší
25
30.5.2015
Krajské přebory žactva
Svitavy
10-11let
25
20.6.2015
O cenu rytíře Hrona
Náchod
21.9.2015
Krajský pohár 4.kolo
Trutnov
13.10.2015
15.10.2015
Krajský pohár 5.kolo
Krajský pohár 6.kolo
Trutnov
Trutnov
25
24.10.2015 25.10.2015 VC Trutnova
31.10.2015
PJKP
25
Náchod
25
21.11.2015 22.11.2015 Krajské přebory žactva
Česká Třebová
12let a starší
25
28.11.2015
Krajské přebory žactva
Náchod
10-11 let
25
5.12.2015
Krajské přebory žactva
P kraj-Svitavy
9 a mladší
25
3.NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Řízení soutěží:
3.2. Předpisy:
Soutěže řídí společná soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj prostřednictvím KSK.
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné soutěže.
3.3. Systém soutěží :
V soutěžích jednotlivců a štafet se plave bez finále přímo na čas. Počet rozplaveb upraví pořadatel dle počtu přihlášených
závodníků tak, aby přijetí závodníků jednotlivých kategorií bylo rovnoměrné.
Společná soutěžní komise plavání P a KH krajů si vyhrazuje právo provést změnu v rozpisech soutěží v průběhu roku, pokud to
okolnosti budou vyžadovat.
Přihlášky oddíly zasílají pouze on-line. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem (např. poštou v listinné podobě)
nebudou přijaty.
Štafety se přihlašují v průběhu soutěže dle pokynů pořadatele. Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů
registrovaných v jednom oddíle.
Prezence závodníků musí být ukončena nejpozději 30 minut před zahájením závodu. Při prezenci musí oddíl zajistit omluvení
všech závodníků, jejichž přihláška byla do soutěže přijata a kteří se soutěže nezúčastní s výjimkou těch, kteří byli již dříve řádně
odhlášeni.
Platí pro soutěž družstev.Při prezenci předloží vedoucí družstev platné registrační průkazy přítomných závodníků. Bez
předložení registračního průkazu nebude závodníkovi povolen start v soutěži. Kontrolu registračních průkazů provádí pořádající
oddíl, který zjištěné nedostatky ohlásí před započetím soutěže vrchnímu rozhodčímu.
3.4. Přihlášky:
3.5. Přihlášky
štafet:
3.6. Prezence :
3.7. Kontrola dokladů:
3.8. Startovní listina:
3.9. Start mimo soutěž:
3.10. Startovní povely:
3.11. Výsledky :
3.12.Ceny:
3.13. Odpovědnost:
3.14. Stravování :
3.15. Hospodářské podmínky:
3.16.Odměny rozhodčím:
Sestavení startovní listiny je konečné až po odhláškách provedených při prezenci a platí na celý den. Startovní listina je sestavena
dle nahlášených časů. Na volné dráhy místo odhlášených závodníků budou zařazeni náhradníci, kteří byli řádně přihlášeni na
danou disciplinu. Start zařazeného náhradníka je povinný. Pořadatel je oprávněn po provedených odhláškách a omluvách
přelosovat startovní listinu dle přihlášených časů bez omluvených a odhlášených závodníků a po zařazení náhradníků, pokud
technicky zajistí přelosování startovní listiny a její včasné vyvěšení.
Pořadatel je povinen vyvěsit startovní listinu v prostoru závodiště nejpozději 10 min před zahájením závodů.
Start mimo soutěž v soutěžích jednotlivců a štafet není povolen. Při soutěži družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na
volných drahách soutěžních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách startujících družstev. Není povoleno
přidávání rozplaveb a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet volných drah v soutěžních rozplavbách,
rozhodne v souladu s výše uvedeným omezením vrchní rozhodčí.
Při všech soutěžích platí pravidlo jednoho startu.
Pro zasílání a předávání výsledkových listin platí pravidla uvedená v STD ČSPS pro daný rok – viz. „Rozdělovník pro zasílání
dokumentů“
Vítězové jednotlivých disciplin získávají titul „Přeborník Pardubického a Královehradeckého kraje“, a to v každé vypsané
kategorii. První tři v každé disciplině obdrží diplom. Pokud není v rozpise jednotlivých soutěží uvedeno jinak, hodnotí se vyjma
štafetových závodů každá kategorie samostatně(žactvo po ročnících).
Při všech závodech jsou vedoucí družstev odpovědni za chování svých závodníků v prostorách bazénů.
Není-li stanoveno jinak, zasílají se současně s přihláškou také objednávky na ubytování a stravování. V opačném případě pořadatel
stravu a ubytování nezajistí.
Pořádající oddíl vybírá startovné za skutečné starty, nikoliv za přihlášené (pokud jsou dodržena ustanovení těchto dokumentů o
odhlašování a omluvách závodníků). V roce 2015 činí startovné 30,- Kč za start jednotlivce a 900,- Kč za start družstva. OSK si
vyhrazuje právo provést úpravu startovného za starty v soutěžích s přihlédnutím na dotace z ČSPS.
Přehled příjmů a výdajů zasílají pořádající oddíly doporučeně na příslušném formuláři, který je přílohou dokumentů, na adresu Ing.
Medka uvedenou v adresáři. Na stejnou adresu se zasílá i faktura za pronájem bazénu. Na fakturu samotnou je však v kolonce
odběratel třeba uvádět adresu : Královehradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové, IČ: 70926069.
Při bankovních převodech uvádějte variabilní symbol 28.
Odměna vrchního rozhodčího, vrchního časoměřiče, hlasatele,startéra a obsluhy počítače činí 300,-Kč za jeden půlden závodu.
Odměna ostatních rozhodčích činí 250,-Kč za jeden půlden závodu.
Delegovaní rozhodčí mají v případě použití vlastního osobního automobilu nárok na proplacení jízdného ve výši 3,50- Kč za jeden
kilometr a stravného dle Směrnic ČSPS(75-110-170Kč).
Za přípravu závodů včetně obsluhy a zajištění výpočetní techniky činí odměna pořádajícího klubu 500,-Kč za půlden.
3.17. Informace :
3.18. Kategorie pro
nejmladší žactvo
mladší žactvo
starší žactvo
mladší dorost
starší dorost
dospělí
Podává KSK a pořadatel pověřený uspořádáním soutěže, viz adresář těchto dokumentů.
soutěže jednotlivců :
věková kategorie
Muži
Ženy
D 9 let a ml.
C 10 let
B 11-12 let
A 13-14 let
15-16let
17-18let
19let a starší
3.19.Omezení startů dle soutěžního řádu:
Věk
počet startů za půlden nejdelší trať
6 – 9 let
2
400m
10-14 let
3
1500m
15 -18 let
6
1500m
nad 18 let
bez omezení
bez omezení
3.20. Obecná úprava:
Pokud není uvedeno jinak, platí soutěžní řád, pravidla plavání a celostátní dokumenty STK.
Delegace rozhodčích 2015
Datum
Soutěž
MČR družstev
KP 1.kolo
KP 2.kolo
KP 3.kolo
KPŽ 12let a starší
KPŽ 10-11 let
KPŽ 9let a mladší
KP 4.kolo
KP 5.kolo
KP 6.kolo
KPŽ 10-11 let
KPŽ 12let a starší
KPŽ 9let a mlaší
Pořadatel
VR 1
VR 2
Vrchní časoměříč
ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI DRUŽSTEV
TJ/klub
přihlašuje své
družstvo
mužů
žen *
do Mistrovství ČR družstev 2015 a současně se zavazuje, že se družstvo, za podmínek
stanovených rozpisem soutěže, zúčastní 2. a v případě postupu 3. kola.
* nehodící se škrtněte
V _________________________ dne _________________________
Adresa odpovědného pracovníka příp. vedoucího družstva :
Razítko a podpis :
SOUPISKA ZÁVODNÍKŮ
Číslo
Příjemní
Jméno
Rok naroz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka - VR zaznačí kontrolu do sloupečku A příslušného kola
- skutečná účast se vyznačuje do sloupečku B příslušného kola
Účast v soutěži
Semifinále
Finále
A
B
A
B
Mistrovství ČR družstev - 1.kolo
2015
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Datum a místo konání:
Trutnov
24.1.2015
Termín přihlášek:
v úterý
15.1.2015
Adresa na zasílání přihlášek:
zaslat i na
Startovné:
[email protected]
[email protected]
900 Kč za každé přihlášené družstvo
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží družstev a plavou se v rozplavbách přímo na čas.
Startují:
Závodníci všech věkových kategorií
Časový pořad disciplin:
1. půlden
rozpl. 8,00-8,30 hod
závod 8,30 hod
1, 200 m prsa
2, 200 m prsa
3, 100 m volný způsob
4, 100 m volný způsob
5, 200 m motýlek
6, 200 m motýlek
7, 100 m znak
8, 100 m znak
9, 400 m polohový závod
10, 400 m polohový závod
11, 400 m volný způsob
12, 1500 m volný způsob
13, 4x100 m polohová štafeta
14, 4x100 m polohová štafeta
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
2. půlden
dle dohody trenérů v rámci pravidel
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
200 m volný způsob
200 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m znak
200 m znak
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m motýlek
100 m motýlek
200 m polohový závod
200 m polohový závod
800 m volný způsob
400 m volný způsob
4x100 m volný způsob
4x100 m volný způsob
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
Omezení startů:
Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně
ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezeními počtu startů
počtu startů v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání.
V semifinálovém kole mohou startovat maximálně 2 družstva mužů a 2 družstva
žen z jednoho oddílu. Ve finálovém kole smí startovat jak v soutěži mužů, tak i žen,
za oddíl pouze jedno družstvo.
Počet závodníků:
Maximální počet závodníků uvedených na soupisce družstva je 16. V případě, že při
doplnění soupisky by počet závodníků přesáhl toto maximum, je potřeba přebytečné
závodníky ze soupisky družstva vyškrtnout, jinak budou doplněni závodníci pouze do
maximálního počtu a to v abecedním pořadí.
Prezentace:
Prezentaci závodníků proveďte nejpozději do 8,00 hod.
Nutno předložit členské průkazy a písemně seznam nepřítomných závodníků
Upozornění:
*Přihlášky na 1.kolo soutěže zasílejte do 15.1.2015 přímo pořadateli
*Přihlášky na 2. zasílejte do 26.2.2015 na adresu:
*Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 - POB 40, 160 17 Praha 6
*nebo e-mail: [email protected]
Přihlášky pro 1. i 2. kolo musí obsahovat * Název soutěže (Mistrovství ČR družstev 2014)
* Závaznou zkratku oddílu
* Označení zda se jedná o družstvo mužů či žen
* V případě více soutěžních družstev jejich rozlišení (A, B, C atd.)
* Soupisku závodníků s uvedením příjmení, jména a ročníku narození
* Příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva, příp.odpovědného pracovníka oddílu
* Razítko oddílu a podpis jeho odpovědného pracovníka.
Přihlášky na 2. kolo musí navíc obsahovat * Závazné vyjádření oddílu, že se družstvo, za podmínek stanovených
rozpisem soutěže, zúčastní v případě postupu i 3. kola. (viz. příloha)
Doplnění soupisek:
Povinost:
Pro 3. kolo (finále) lze doplnit soupisky jednotlivých družstev buď písemně
na adrese Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 POB 40, 160 17 Praha 6,
nebo e-mailem na adrese [email protected], a to nejpozději do 14. 4. 2015
Každý oddíl je povinen:
a) zajistit účast družstev v soutěži tak, jak se zavázal v přihlášce
Krajský přebor 9-ti letého a mladšího žactva 2015
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní
Zimní
Chrudim
Svitavy,Jičín
Plavecký klub Chrudim
Plavecký klub Svitavy,Delfín Jičín
Datum a místo konání:
Letní
Zimní
Chrudim
Svitavy,Jičín
16.5.2015
5.12.2015
Termín přihlášek:
Letní
Zimní
v úterý
v úterý
5.5.2015
24.11.2015
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
online
Zimní
online
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
Startují:
Žáci a žačky ročník narození 2006 a mladší.
Časový pořad disciplin:
1. půlden - sobota 16.5.2015 resp. 5.12.2015
2. půlden - sobota 16.5.2015 resp. 5.12.2015
Začátek závodů 9,00 hod.
Začátek závodů 14,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1, 100 m volný způsob
2, 100 m prsa
3,
50 m prsa
4,
50 m znak
5, 100 m znak
6, 100 m polohový závod
7,
50 m motýlek
8,
50 m volný způsob
9, 4x50m volný způsob
10, 4x50m volný způsob
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
Rozplavání 13,30 - 14,00 hod.
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
100 m volný způsob
100 m prsa
50 m prsa
50 m znak
100 m znak
100 m polohový závod
50 m motýlek
50 m volný způsob
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
Omezení startů:
Závodníci a závodnice smí startovat pouze ve čtyřech disciplinách jednotlivců
a ve štafetách, maximálně však ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě
v jednom půldnu.
Prezentace:
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
Štafety:
Diplomy:
Štafety se hodnotí společně
Diplomy obdrží žactvo zvlášť v kategorií 9let a kategorii 8let a mladší.
Krajský přebor 10-ti a 11-ti LETÉHO ŽACTVA 2015
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní
Zimní
Svitavy
Náchod
Plavecký klub Svitavy
Delfín Náchod
Datum a místo konání:
Letní
Zimní
Svitavy
Náchod
30.5.2015
28.11.2015
Termín přihlášek:
Letní
Zimní
v úterý
v úterý
19.5.2015
17.11.2015
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
Zimní
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
online
online
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
Startují:
Žáci a žačky ročník narození 2004 a 2005
Časový pořad disciplin:
1. půlden - So 30.5.2015 resp. 28.11.2015
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
100 m znak
100 m znak
200 m prsa
200 m prsa
50 m prsa
50 m prsa
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m motýlek
100 m motýlek
100 m polohový závod
100 m polohový závod
200 m volný způsob
400 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
4x50 m polohová štafeta
800 m volný způsob
Omezení startů:
2. půlden - So 30.5.2015 resp. 28.11.2015
Začátek závodů min 90min po
po ukončení 1.půldne
Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004
žáci 2004
žačky 2005
žáci 2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
100 m volný způsob
100 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m znak
200 m znak
50 m znak
50 m znak
50 m motýlek
50 m motýlek
200 m polohový závod
200 m polohový závod
200 m volný způsob
400 m volný způsob
4x50 m volný způsob
4x50 m volný způsob
800 m volný způsob
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004
žačky 2004
žáci 2005
žačky 2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004-2005
žačky 2004-2005
žáci 2004
Prezentace:
Závodníci a závodnice smí startovat pouze v šesti disciplinách jednotlivců
a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě
v jednom půldnu.
Do přihlášky uvádějte časy zaplavané na libovolných závodech
od 1.1.2015
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
Štafety:
Štafety se hodnotí společně
Způsob kvalifikace:
KRAJSKÝ PŘEBOR 12-ti LETÉHO ŽACTVA a starších
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Zimní Česká třebová Lokomotiva Česká Třebová
Datum a místo konání:
Letní Trutnov
23. 5.-24.5. 2015
Zimní Česká třebová 21.-22. 11. 2015
Termín přihlášek:
Letní v úterý
Zimní v úterý
12.5.2015
10.11.2015
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
Zimní
online
online
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Startují:
Časový pořad disciplin:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
muži a ženy ročník narození 2003 a starší
1. půlden - So 23.5. resp. 21.11.
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
200 m volný způsob
200 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m motýlek
200 m motýlek
100 m polohový závod
100 m polohový závod
400 m volný způsob
4x50 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
800 m volný způsob
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
2. půlden - So 23.5. resp. 21.11.
Začátek závodů min 90min po
po ukončení 1.půldne
Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu
13,
50 m volný způsob
14,
50 m volný způsob
15, 200 m polohový závod
16, 200 m polohový závod
17, 100 m znak
18, 100 m znak
19, 400 m volný způsob
20, 4x50 m volný způsob
21, 4x50 m polohová štafeta
22, 1500 m volný způsob
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
3. půlden - Ne 24.5. resp. 22.11
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
200
200
100
100
200
200
100
100
400
400
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
znak
znak
motýlek
motýlek
prsa
prsa
volný způsob
volný způsob
polohový závod
polohový závod
Způsob kvalifikace:
Omezení startů:
Prezentace:
Štafety:
Diplomy:
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
Časy zaplavané na libovolných závodech od 1.1.2015
V disciplíně 800m VZ a 1500m VZ stanoví počet rozplaveb pořadatel.
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
Štafety se hodnotí společně(žactvo,dorost)
Diplomy obdrží pouze žactvo po ročnících 12,13,14let.
FORMULÁŘ PRO VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ SOUTĚŽE
Název soutěže:
Místo konání:
Datum konání:
Pořádající oddíl:
Náklady na pronájem bazénu
hodin a
Kč
Kč
Náklady na odměny rozhodčím (OPPP)
Kč
Náklady na cestovné rozhodčích
Kč
Náklady na přípravu soutěže
Kč
Oblastní soutěžní komisi plavání budeme fakturovat
Kč
Ve
Dne
Razítko a podpis
pořádajícího oddílu
PŘEHLED STARTUJÍCÍCH A POČTU STARTŮ
Název soutěže:
Místo konání:
Datum konání:
Pořádající oddíl:
Oddíl
počet startů
počet startujících
DeJi
DeNá
KajDo
KVSPa
LoČT
LoTr
PKHK
PKChr
PKPar
PKSvi
PKVM
POPo
ReHoř
SCPAP
STSku
SpsHK
TJJil
Zéva
V
Dne
Razítko a podpis
pořádajícího oddílu
Download

zde - Plavecký klub Hradec Králové