Komise plavání pro
Pardubický a Královéhradecký kraje
SPORTOVNĚ
TECHNICKÉ
DOKUMENTY
2014
Adresář společné soutěžní komise plavání
pro Pardubický a Královehradecký kraj
Sekretář
Ing. Jiří Medek
Luční 350
Hradec Králové
mail: [email protected]
zam.
mob.
byt
fax
Komise rozhodčích
Pavel Sobotka
B.Němcové 389
541 01 Trutnov
mail: [email protected]
zam.
byt
mob.
fax
500 03
495 088 740
602 173 045
494 940 610
495 088 742
604 268 837
STK
RNDr. Frýza Bedřich
Felberova 1
568 05 Svitavy
mail: [email protected]
zam.
byt
fax
mob.
Organizační
Luděk Burian
Sluneční 240
533 52 Staré Hradiště
mail: [email protected]
mob.
fax
461 579 169
461 579 169
606 650 724
775 914 201
Královéhradecká krajská organizace ČUS
U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové 2
[email protected]
tel.: 495 521 872
č.účtu 10006-9600805-524/0600 G- Capital
Bank, variabilní symbol 28
Český svaz plaveckých sportů
160 17
Sekretariát ČSPS
Atletická 100 / 2 PS 40
Praha 6
mail - [email protected]
tel.
fax
220 512 639
220 513 278
233 017 428
220 513 278
Adresář oddílů východních Čech
DeJič
Sportovní plavecký klub
Delfín Jičín
Dr. Prostředník Jan
zam.
Butovská 595
fax
506 01 Jičín
mob.
[email protected]
DeNá
Delfín Náchod
Hakl Roman
Krytý bazén – Pražská 178
547 01 Náchod
[email protected]
KajDo
Kajman Dobruška
Dolková Donata
518 01 Dobruška
[email protected]
[email protected]
zam
mob.
fax
byt
mob:
zam.
fax.
481 322 106
481 352 207
603 779 364
491 420 953
604 404 238
491 427 579
731 477 761
KOPar
Klub otužilců Pardubice
Jiří BEZOUŠKA
Čihákova 2458
530 02 Pardubice
[email protected]
KVSPa
Klub vodních sportů
Pardubice
PaedDr. Baier Pavel
U Zvoničky 61
533 59 Srch
[email protected]
LoČT
Lokomotiva Č.Třebová
Renata Eisenvortová
Dr. E. Beneše 1513
560 02 Česká Třebová
[email protected]
LoTr
Lokomotiva Trutnov
byt
mob:
zam.
fax.
776621393
mob.
728 214 379
Břeň Tomáš
Krytý bazén
Na Lukách
541 01 Trutnov
[email protected]
zam.
fax
mob.
499 817 828
499 817 828
603 828 272
PKCHr
Plavecký klub Chrudim
Merhautová Eva
DDM, Palackého 418
537 01Chrudim III
[email protected]
zam.
fax
byt
mob.
469 620 296
469 620 296
469 639 772
603 595 812
PKHK
Plav.klub Hradec Králové
Matuška Václav
Pl.baz.Eliščino nábř.842
500 03 Hradec Králové
[email protected]
zam
495 753 393
mob.
607 119 792
PKPar
Plav. klub Pardubice
Stloukalová Brigita
Karla IV. 2592
530 02 Pardubice
[email protected]
byt.
zam.
mob.
466 613 100
493 331 457
605 739 154
PKSvi
Plav.klub Svitavy
RNDr. Frýza Bedřich
Felberova 1
568 05 Svitavy
[email protected]
zam.
byt
fax
mob.
461 579 167
461 579 169
606 650 724
Dostál Jiří
Pivovarská 406
566 01 Vysoké Mýto
[email protected]
zam
fax
byt
mob.
724 528 041
Šmejkalová Renata
plavecký bazén
Dům zdraví 28.října 415
549 01 Nové Město nad Metují
[email protected]
zam
fax
byt
mob.
776321263
PKVM
PONMM
Plav.klub Vysoké Mýto
Plavecký oddíl
Nové Město nad Metují
POPo
Plavecký oddíl ORKA
Jandík Zdeněk
Krytý bazén- Nádražní 775
572 01 Polička
[email protected]
byt
zam.
461 724 514
461 722 284
ReHoř
Rejnok Hořice
Mgr. Pavel Urban
Janderova 2156
508 01 Hořice
[email protected]
mob.
tel.
736 740 600
493 627 284
SCPAP
Sportovní club Plav. areál
Pardubice
Sedlák Miroslav
Staré Hradiště
zam
fax
mob.
466 614 785
466 614 785
604 931 799
mobil:
607 276 599
[email protected]
STSku
Swiming Team Sport
Nika Palečková
Družstevní 926
539 73 Skuteč
[email protected]
SpsHK
Sportstyl Hradec Králové
Horák Milan
Smetanovo nábř.1189
500 02 Hradec Králové
[email protected]
byt
zam
495 214 928
495 823 155
TJJil
Plavecký klub NIKÉ
TJ Jilemnice
Říha Vladimír
2. ZŠ Jana Haracha 97
514 01 Jilemnice
mob.
zam.
fax
byt
777 331 006
481 543 133
481 543 160
481 544 617
[email protected]
ZeHK
Sportovní club Zéva
PAVLŮ Renata
Eliščino nábř.842
500 03 Hradec Králové
[email protected]
zam
mob.
725059857
TERMÍNOVÁ LISTINA 2014
Krajské soutěže
Datum
Místo konání
Kategorie
Bazén
Mistrovství ČR družstev - 1. kolo
Trutnov
Krajský pohár 1.kolo
Trutnov
1.3.2014
Modrá stuha
Náchod
4.3.2014
Krajský pohár 2.kolo
Trutnov
PJKP
Trutnov
25
Hradec Králové
50
1.2.2014
24.2.2014
15.3.2014
29.3.2014
8.4.2014
5.4.2014
30.3.2014 Jarní pohár města Hradce Králové
Krajský pohár 3.kolo
6.4.2014 Cena Třebovské lokomotivy
25
25
Trutnov
česká Třebová
25
24.5.2014
25.5.2014 Krajské přebory žactva
Trutnov
12let a starší
25
24.5.2014
Krajské přebory žactva
Svitavy
10-11 let
25
31.5.2014
Krajské přebory žactva
Chrudim
9 a mladší
25
14.6.2014
O cenu rytíře Hrona
Náchod
29.9.2014
Krajský pohár 4.kolo
Trutnov
4.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
25
5.10.2014 VC Trutnova
25
Krajský pohár 5.kolo
Krajský pohár 6.kolo
Trutnov
Trutnov
PJKP
Náchod
Krajské přebory žactva
Náchod
10-11 let
25
22.11.2014 23.11.2014 Krajské přebory žactva
Česká třebová
12let a starší
25
29.11.2014
Jičín
9 a mladší
25
1.11.2014
15.11.2014
Krajské přebory žactva
25
3.NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Upozornění:
Na Pohárech ČR 10-ti a 11-ti letého žactva startují české oddíly na České a moravské na Moravské části
pohárové soutěže. Výjimku mají pouze oddíly Východních Čech, které do 31.1.2014 nahlásí ve které pohárové
části budou startovat a v ní zůstanou celý rok 2014.
3.1. Řízení soutěží:
3.2. Předpisy:
Soutěže řídí společná soutěžní komise plavání pro Pardubický a Královehradecký kraj prostřednictvím KSK.
Závodí se podle Pravidel plavání, Soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení rozpisu příslušné soutěže.
3.3. Systém soutěží :
V soutěžích jednotlivců a štafet se plave bez finále přímo na čas. Počet rozplaveb upraví pořadatel dle počtu přihlášených závodníků
tak, aby přijetí závodníků jednotlivých kategorií bylo rovnoměrné.
Společná soutěžní komise plavání P a KH krajů si vyhrazuje právo provést změnu v rozpisech soutěží v průběhu roku, pokud to okolnosti
budou vyžadovat.
Přihlášky oddíly zasílají pouze on-line. Přihlášky zaslané v jiném formátu nebo jiným způsobem (např. poštou v listinné podobě)
nebudou přijaty.
Štafety se přihlašují v průběhu soutěže dle pokynů pořadatele. Štafety na mistrovské soutěži musí být sestaveny pouze z členů
registrovaných v jednom oddíle.
Prezence závodníků musí být ukončena nejpozději 30 minut před zahájením závodu. Při prezenci musí oddíl zajistit omluvení všech
závodníků, jejichž přihláška byla do soutěže přijata a kteří se soutěže nezúčastní s výjimkou těch, kteří byli již dříve řádně odhlášeni.
3.4. Přihlášky:
3.5. Přihlášky štafet:
3.6. Prezence :
3.7. Kontrola dokladů:
Platí pro soutěž družstev.Při prezenci předloží vedoucí družstev platné registrační průkazy přítomných závodníků. Bez předložení
registračního průkazu nebude závodníkovi povolen start v soutěži. Kontrolu registračních průkazů provádí pořádající oddíl, který zjištěné
nedostatky ohlásí před započetím soutěže vrchnímu rozhodčímu.
3.8. Startovní listina:
Sestavení startovní listiny je konečné až po odhláškách provedených při prezenci a platí na celý den. Startovní listina je sestavena dle
nahlášených časů. Na volné dráhy místo odhlášených závodníků budou zařazeni náhradníci, kteří byli řádně přihlášeni na danou
disciplinu. Start zařazeného náhradníka je povinný. Pořadatel je oprávněn po provedených odhláškách a omluvách přelosovat startovní
listinu dle přihlášených časů bez omluvených a odhlášených závodníků a po zařazení náhradníků, pokud technicky zajistí přelosování
startovní listiny a její včasné vyvěšení.
3.9. Start mimo soutěž:
3.10. Startovní povely:
3.11. Výsledky :
3.12.Ceny:
3.13. Odpovědnost:
3.14. Stravování :
3.15. Hospodářské podmínky:
Pořadatel je povinen vyvěsit startovní listinu v prostoru závodiště nejpozději 10 min před zahájením závodů.
Start mimo soutěž v soutěžích jednotlivců a štafet není povolen. Při soutěži družstev je povolen start mimo soutěž, pouze však na volných
drahách soutěžních rozplaveb a pouze z řad závodníků uvedených na soupiskách startujících družstev. Není povoleno přidávání
rozplaveb a pokud je počet zájemců o start mimo soutěž větší než počet volných drah v soutěžních rozplavbách, rozhodne v souladu
s výše uvedeným omezením vrchní rozhodčí.
Při všech soutěžích platí pravidlo jednoho startu.
Pro zasílání a předávání výsledkových listin platí pravidla uvedená v STD ČSPS pro daný rok – viz. „Rozdělovník pro zasílání
dokumentů“
Vítězové jednotlivých disciplin získávají titul „Přeborník Pardubického a Královehradeckého kraje“, a to v každé vypsané kategorii.
První tři v každé disciplině obdrží diplom. Pokud není v rozpise jednotlivých soutěží uvedeno jinak, hodnotí se vyjma štafetových závodů
každá kategorie samostatně(žactvo po ročnících).
Při všech závodech jsou vedoucí družstev odpovědni za chování svých závodníků v prostorách bazénů.
Není-li stanoveno jinak, zasílají se současně s přihláškou také objednávky na ubytování a stravování. V opačném případě pořadatel stravu
a ubytování nezajistí.
Pořádající oddíl vybírá startovné za skutečné starty, nikoliv za přihlášené (pokud jsou dodržena ustanovení těchto dokumentů o
odhlašování a omluvách závodníků). V roce 2014 činí startovné 30,- Kč za start jednotlivce a 900,- Kč za start družstva. OSK si
vyhrazuje právo provést úpravu startovného za starty v soutěžích s přihlédnutím na dotace z ČSPS.
Přehled příjmů a výdajů zasílají pořádající oddíly doporučeně na příslušném formuláři, který je přílohou dokumentů, na adresu Ing.
Medka uvedenou v adresáři. Na stejnou adresu se zasílá i faktura za pronájem bazénu. Na fakturu samotnou je však v kolonce odběratel
třeba uvádět adresu : Královehradecká krajská organizace ČSTV, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové, IČ: 70926069.
Při bankovních převodech uvádějte variabilní symbol 28.
3.16.Odměny rozhodčím:
Odměna vrchního rozhodčího, vrchního časoměřiče, hlasatele,startéra a obsluhy počítače činí 300,-Kč za jeden půlden závodu. Odměna
ostatních rozhodčích činí 250,-Kč za jeden půlden závodu.
Delegovaní rozhodčí mají v případě použití vlastního osobního automobilu nárok na proplacení jízdného ve výši 3,50- Kč za jeden
kilometr a stravného dle Směrnic ČSPS(75-110-170Kč).
Za přípravu závodů včetně obsluhy a zajištění výpočetní techniky činí odměna pořádajícího klubu 500,-Kč za půlden.
3.17. Informace :
Podává KSK a pořadatel pověřený uspořádáním soutěže, viz adresář těchto dokumentů.
3.18. Kategorie pro soutěže jednotlivců :
věková kategorie
Muži
Ženy
nejmladší žactvo
D 9 let a ml.
C 10 let
mladší žactvo
B 11-12 let
starší žactvo
A 13-14 let
mladší dorost
15-16let
starší dorost
17-18let
dospělí
19let a starší
3.19.Omezení startů dle soutěžního řádu:
Věk
počet startů za půlden nejdelší trať
6 – 9 let
2
400m
10-14 let
3
1500m
15 -18 let
6
1500m
nad 18 let
bez omezení
bez omezení
3.20. Obecná úprava:
Pokud není uvedeno jinak, platí soutěžní řád, pravidla plavání a celostátní dokumenty STK.
Delegace rozhodčích 2014
Datum
Soutěž
01.02.14 MČR družstev
KP 1.kolo
KP 2.kolo
KP 3.kolo
24.5.14 KPŽ 12let a starší
24.5.14 KPŽ 10-11 let
31.5.14 KPŽ 9let a mladší
KP 4.kolo
KP 5.kolo
KP 6.kolo
15.11.14 KPŽ 10-11 let
22.11.14 KPŽ 12let a starší
29.11.14 KPŽ 9let a mlaší
Pořadatel
LoTr
LoTr
LoTr
LoTr
LoTr
PKSvi
PKChr
LoTr
LoTr
LoTr
DeNa
LoČT
DeJi
VR 1
Sobotka
Morávek
Sobotka
Morávek
Kunt
Morávek
Kunt
Sobotka
Morávek
Sobotka
Medek
Sobotka
Prostředník
VR 2
Sobotka
Frýza
Morávek
Frýza
Vrchní časoměříč
Morávková
Pokorný
Pokorný
Pokorný
Morávková
Frýzová
Merhautová
Pokorný
Pokorný
Pokorný
Kramlová
Morávková
Morávková
ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI DRUŽSTEV
TJ/klub
přihlašuje své
družstvo
mužů
žen *
do Mistrovství ČR družstev 2014 a současně se zavazuje, že se družstvo, za podmínek
stanovených rozpisem soutěže, zúčastní 2. a v případě postupu 3. kola.
* nehodící se škrtněte
V _________________________ dne _________________________
Adresa odpovědného pracovníka příp. vedoucího družstva :
Razítko a podpis :
SOUPISKA ZÁVODNÍKŮ
Číslo
Příjemní
Jméno
Rok naroz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka - VR zaznačí kontrolu do sloupečku A příslušného kola
- skutečná účast se vyznačuje do sloupečku B příslušného kola
Účast v soutěži
Semifinále
Finále
A
B
A
B
Mistrovství ČR družstev - 1.kolo
2014
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Lokomotiva Trutnov
Datum a místo konání:
Trutnov
1.2.2014
Termín přihlášek:
v úterý
16.1.2014
Adresa na zasílání přihlášek:
zaslat i na
Startovné:
[email protected]
[email protected]
900 Kč za každé přihlášené družstvo
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží družstev a plavou se v rozplavbách přímo na čas.
Startují:
Závodníci všech věkových kategorií
Časový pořad disciplin:
1. půlden
rozpl. 8,00-8,30 hod
závod 8,30 hod
1, 200 m prsa
2, 200 m prsa
3, 100 m volný způsob
4, 100 m volný způsob
5, 200 m motýlek
6, 200 m motýlek
7, 100 m znak
8, 100 m znak
9, 400 m polohový závod
10, 400 m polohový závod
11, 400 m volný způsob
12, 1500 m volný způsob
13, 4x100 m polohová štafeta
14, 4x100 m polohová štafeta
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
2. půlden
dle dohody trenérů v rámci pravidel
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
200 m volný způsob
200 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m znak
200 m znak
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m motýlek
100 m motýlek
200 m polohový závod
200 m polohový závod
800 m volný způsob
400 m volný způsob
4x100 m volný způsob
4x100 m volný způsob
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
Omezení startů:
Závodníci a závodnice mohou v jednotlivých kolech soutěže startovat maximálně
ve 4 disciplinách jednotlivců a obou štafetách, v souladu s omezeními počtu startů
počtu startů v jednotlivých soutěžních půldnech, dle Soutěžního řádu plavání.
V semifinálovém kole mohou startovat maximálně 2 družstva mužů a 2 družstva
žen z jednoho oddílu. Ve finálovém kole smí startovat jak v soutěži mužů, tak i žen,
za oddíl pouze jedno družstvo.
Počet závodníků:
Maximální počet závodníků uvedených na soupisce družstva je 16. V případě, že při
doplnění soupisky by počet závodníků přesáhl toto maximum, je potřeba přebytečné
závodníky ze soupisky družstva vyškrtnout, jinak budou doplněni závodníci pouze do
maximálního počtu a to v abecedním pořadí.
Prezentace:
Prezentaci závodníků proveďte nejpozději do 8,00 hod.
Nutno předložit členské průkazy a písemně seznam nepřítomných závodníků
Upozornění:
*Přihlášky na 1.kolo soutěže zasílejte do 21.1.2014 přímo pořadateli
*Přihlášky na 2. zasílejte do 26.2.2014 na adresu:
*Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 - POB 40, 160 17 Praha 6
*nebo e-mail: [email protected]
Přihlášky pro 1. i 2. kolo musí obsahovat * Název soutěže (Mistrovství ČR družstev 2014)
* Závaznou zkratku oddílu
* Označení zda se jedná o družstvo mužů či žen
* V případě více soutěžních družstev jejich rozlišení (A, B, C atd.)
* Soupisku závodníků s uvedením příjmení, jména a ročníku narození
* Příjmení, jméno a adresu vedoucího družstva, příp.odpovědného pracovníka oddílu
* Razítko oddílu a podpis jeho odpovědného pracovníka.
Přihlášky na 2. kolo musí navíc obsahovat * Závazné vyjádření oddílu, že se družstvo, za podmínek stanovených
rozpisem soutěže, zúčastní v případě postupu i 3. kola. (viz. příloha)
Doplnění soupisek:
Povinost:
Pro 3. kolo (finále) lze doplnit soupisky jednotlivých družstev buď písemně
na adrese Sekretariát ČSPS, Zátopkova 100/2 POB 40, 160 17 Praha 6,
nebo e-mailem na adrese [email protected], a to nejpozději do 15. 4. 2014
Každý oddíl je povinen:
a) zajistit účast družstev v soutěži tak, jak se zavázal v přihlášce
Krajský přebor 9-ti letého a mladšího žactva 2014
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní
Chrudim
Plavecký klub Chrudim
Zimní
Jičín
Delfín Jičín
Letní
Chrudim
31.5.2014
Zimní
Jičín
29.11.2014
Termín přihlášek:
Letní
Zimní
v úterý
v úterý
20.5.2014
18.11.2014
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
online
Zimní
online
Datum a místo konání:
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
Startují:
Žáci a žačky ročník narození 2005 a mladší.
Časový pořad disciplin:
1. půlden - sobota 31.5.2014 resp. 29.11.2014
2. půlden - sobota 31.5.2014 resp. 29.11.2014
Začátek závodů 9,00 hod.
Začátek závodů 14,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1, 100 m volný způsob
2, 100 m prsa
3,
50 m prsa
4,
50 m znak
5, 100 m znak
6, 100 m polohový závod
7,
50 m motýlek
8,
50 m volný způsob
9, 4x50m volný způsob
10, 4x50m volný způsob
Omezení startů:
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
Rozplavání 13,30 - 14,00 hod.
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
100 m volný způsob
100 m prsa
50 m prsa
50 m znak
100 m znak
100 m polohový závod
50 m motýlek
50 m volný způsob
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
Prezentace:
Závodníci a závodnice smí startovat pouze ve čtyřech disciplinách jednotlivců
a ve štafetách, maximálně však ve 2 disciplinách jednotlivců a štafetě
v jednom půldnu.
Do přihlášky uvádějte časy zaplavané na libovolných závodech
od 1.1.2014
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
Štafety:
Diplomy:
Štafety se hodnotí společně
Diplomy obdrží žactvo zvlášť v kategorií 9let a kategorii 8let a mladší.
Způsob kvalifikace:
Krajský přebor 10-ti a 11-ti LETÉHO ŽACTVA 2014
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní
Zimní
Svitavy
Náchod
Plavecký klub Svitavy
Delfín Náchod
Datum a místo konání:
Letní
Zimní
Svitavy
Náchod
24.5.2014
15.11.2014
Termín přihlášek:
Letní
Zimní
v úterý
v úterý
13.5.2014
4.11.2014
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
Zimní
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
online
online
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
Startují:
Žáci a žačky ročník narození 2003 a 2004
Časový pořad disciplin:
1. půlden - So 24.5.2014 resp. 15.11.2014
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
100 m znak
100 m znak
200 m prsa
200 m prsa
50 m prsa
50 m prsa
50 m volný způsob
50 m volný způsob
100 m motýlek
100 m motýlek
100 m polohový závod
100 m polohový závod
200 m volný způsob
400 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
4x50 m polohová štafeta
800 m volný způsob
Omezení startů:
2. půlden - So 24.5.2014 resp. 15.11.2014
Začátek závodů min 90min po
po ukončení 1.půldne
Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003
žáci 2003
žačky 2004
žáci 2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
100 m volný způsob
100 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m znak
200 m znak
50 m znak
50 m znak
50 m motýlek
50 m motýlek
200 m polohový závod
200 m polohový závod
200 m volný způsob
400 m volný způsob
4x50 m volný způsob
4x50 m volný způsob
800 m volný způsob
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003
žačky 2003
žáci 2004
žačky 2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003-2004
žačky 2003-2004
žáci 2003
Prezentace:
Závodníci a závodnice smí startovat pouze v šesti disciplinách jednotlivců
a ve štafetách, maximálně však ve 3 disciplinách jednotlivců a štafetě
v jednom půldnu.
Do přihlášky uvádějte časy zaplavané na libovolných závodech
od 1.1.2014
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
Štafety:
Štafety se hodnotí společně
Způsob kvalifikace:
KRAJSKÝ PŘEBOR 12-ti LETÉHO ŽACTVA a starších
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Letní Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Zimní Česká Třebová Lokomotiva Česká Třebová
Datum a místo konání:
Letní Trutnov
24. 5.-25.5. 2014
Zimní Česká Třebová 22.-23. 11. 2014
Termín přihlášek:
Letní v úterý
Zimní v úterý
13.5.2014
11.11.2014
Adresa na zasílání přihlášek:
Letní
Zimní
online
online
Startovné:
30,- Kč za start v disciplině jednotlivců, za štafety se startovné
neplatí
B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:
Startují:
Závody jsou soutěží jednotlivců a štafet a plavou se v rozplavbách přímo
na čas.
muži a ženy ročník narození 2002 a starší
Časový pořad disciplin:
1. půlden - So 24.5. resp. 22.11.
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
200 m volný způsob
200 m volný způsob
100 m prsa
100 m prsa
200 m motýlek
200 m motýlek
100 m polohový závod
100 m polohový závod
400 m volný způsob
4x50 m volný způsob
4x50 m polohová štafeta
800 m volný způsob
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
2. půlden - So 24.5. resp. 22.11.
Začátek závodů min 90min po
po ukončení 1.půldne
Začátek rozplavání 30 min před začátkem závodu
13,
50 m volný způsob
14,
50 m volný způsob
15, 200 m polohový závod
16, 200 m polohový závod
17, 100 m znak
18, 100 m znak
19, 400 m volný způsob
20, 4x50 m volný způsob
21, 4x50 m polohová štafeta
22, 1500 m volný způsob
3. půlden - Ne 25.5. resp. 23.11
Začátek závodů 9,00 hod.
Rozplavání 8,30 - 9,00 hod.
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
200
200
100
100
200
200
100
100
400
400
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
znak
znak
motýlek
motýlek
prsa
prsa
volný způsob
volný způsob
polohový závod
polohový závod
Způsob kvalifikace:
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
Časy zaplavané na libovolných závodech od 1.1.2014
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
žačky
žáci
Omezení startů:
V disciplíně 800m VZ a 1500m VZ stanoví počet rozplaveb pořadatel.
Prezentace:
Prezenci závodníků proveďte nejpozději do 8,30 hod.
FORMULÁŘ PRO VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ SOUTĚŽE
Název soutěže:
Místo konání:
Datum konání:
Pořádající oddíl:
Náklady na pronájem bazénu
…hodin a …... Kč
……
Kč
……
Kč
……
Kč
……
Kč
……
Kč
Náklady na odměny rozhodčím (OPPP)
Náklady na cestovné rozhodčích
Náklady na přípravu soutěže
Oblastní soutěžní komisi plavání budeme fakturovat
V
Dne
Razítko a podpis
pořádajícího oddílu
PŘEHLED STARTUJÍCÍCH A POČTU STARTŮ
Název soutěže:
Místo konání:
Datum konání:
Pořádající oddíl:
Oddíl
počet startů
DeJi
DeNá
KajDo
KVSPa
LoČT
LoTr
PKHK
PKChr
PKPar
PKSvi
PKVM
POPo
ReHoř
SCPAP
STSku
SpsHK
TJJil
Zéva
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
počet startujících
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
V
Dne
Razítko a podpis
pořádajícího oddílu
Download

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2014