MÁJ 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
OSEM
STRÁN
ZA
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
NAVIAC Ú
N
NEZMENE
CENU
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
HRAJTE
AŽ O 150 €
ultrakrát- hrebeňom dedičstvo
ke vlny
upravuj
(zast.)
(skr.)
vlasy
hlavné
mesto
Indonézie
3
menšia
plachetnica
krík
zatýkací
rozkaz
tlieskanie
(básn.)
rýpaním
odstráň
obruba
šiat
2
solmizačná
slabika
obyvatelia
Saska
domov, po
anglicky
klapnutie
otec (fam.) Slovenské
národné
povstanie
5
štedrovečerné
jedlo,
pupáky
dievča,
po česky
futbalový
klub v DS
on, po
nemecky
oersted
(zn.)
1
opak dobra
4
myslená
priamka
vedeli,
poznali
astát (zn.)
liatím
doplnil
v, vo (lek.)
Á
zasadil
zrno do
zeme
e
rad
h
á
z
v
ma
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
0€
Cena 0,6
0,55 €
titeľov
predpla
k Pre
nííík
n
oččn
oč
2. rro
2.
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
s
Hričov
ri,
v nektá
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
k
press.s
[email protected]
natank
EČN
– BEZP
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
zov
ka
eu
pr
jte si
Dopestuoma
huby d
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
honných
Ceny po sajú, Slovnaft
látok kle tento rok
7
očakáva cien
ie
an
lís
ko
február
2014
III. ročn
etit
ík
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
SW
8
0
3
t
o
e
Peug
-1224
0
ry jemom 61
ku
eď fo
Ke
r s nob
iesť
de maťnku
ec
e hcú
bu
r,
ja
príde na
ISSN 1339
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
– RADY
auto
NKY
– NOVI
TESTY
LÁ
PRAVID
OSŤ –
na
Recept chlieb
domáci
litrov
3
oros
Čínsky Q
rozširuje
ponuku
3. ročník
ack
2014 �
)
o hatchb
MAREC titeľov 0,55€
pla
ed
(pre pr
Qoros 3
0,60 €
BMW X5
Cena
už
nepôsobí
ako tank
ČIERNY
KAŠREAĽCIANCoitvýroen
SA V
-757X
sný
bude luxu
kompakt
pre Čínu
aj svet
A
BIELE M
14 - 15
PY
PREČO
I
NA KOŽ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
I
BÁBIKAMA
R
E
EIMNÍČKY
NA ALVZÉH
POMOC CIE
CENA
0,60 €
N
NO
E DEME
V LIEČB
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
ÍŽ
R
K
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
MÁ MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
12
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
S VVYINREÁMŽÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
BEH
NUTIE JE
iaca CHUD
NA DLHÚ
TRAŤ
a mes
-6158
ém
NIET
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
5
AŽ O 1
ISSN 1338
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
2013
testoc
CENY
v našich
DS 5 LS
ISSN 1338
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
h
8-9
3
vodná
tráreň
anglická elek(skr.)
spojka (a)
latinský
názov
zlata
sa
postavil
diel poľa
(zast.)
ester
mastných
kyselín
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
letecký
oddiel
(skr.)
listnatý
strom
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
y:
Pomôck
Artek,
Lapa
rieka navýchod
nom
Slovensku
2
Ť
1
trávnatá
rovina
no
žen. me )
(30.10.
napi sa po
zjedení
šable
u
mena v Irak á
stroskotan
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdovoé
lietadl
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
opadanie
obdobie
hlas had
a
teplo
(predpona)
nit (zn.)
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
mesto
na východnom
Slovensku
rezeň
z hovä-
MPZ
Islandu
uz.
Akad.m
umení
3
irídium
(zn.)
čosi
o
letovisk
na Kryme
Vážení čitatelia!
Dovoľte, aby sme vás opäť pozvali
na turnaje zastrešované Slovenským
zväzom hádankárov a krížovkárov.
Apríl bol na turnaje mimoriadne
bohatý, veď sa uskutočnili hneď
štyri. Počet účastníkov na dvojturnaji
v Bytči a Púchove sa priblížil k číslu
70 a zahanbiť sa
nenechali ani tradičné krížovkárske
turnaje v Zemianskych Kostoľanoch
a Prievidzi. Na
strane 24 vám
prinášame stručné výsledky zo
všetkých turnajov a krátku správu
z turnaja v Bytči. Ukážku úloh, ktoré
sa riešili na bytčianskom Turnaji dvojíc nájdete na dvojstrane venovanej
hlavolamom.
Pokiaľ ste ešte stále nenazbierali
dostatok odvahy, aby ste sa prišli na
turnaj pozrieť, tak vedzte, že teraz
je na to ten správny čas. V máji má
svoje miesto dvojdňové krížovkárske
zápolenie vo Svinnej a Brezovej pod
Bradlom a uprostred júna majú svoje
majstrovstvá fanúšikovia sudoku
a logických úloh. Tí navyše ešte stále
bojujú o miestenky na Majstrovstvá
sveta, ktoré sa tento rok uskutočnia
v Londýne. Ak zvládate vyriešiť hlavolamy a sudoku z nášho časopisu,
tak neváhajte a príďte si to vyskúšať
naživo. Turnaje sú určené naozaj pre
každého, odmeňovaní budú súťažiaci
v troch vekových kategóriách. Tešíme
sa na vás!
redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.zigo@
sme.sk. Inzercia: Mgr. Tatiana Poláčková, mail:
[email protected], tel.: 0902
113 311. Za obsah inzercie a platených článkov
redakcia nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s.,
Kopčianska 22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint
Kappa a lokálni predajcovia.
POZVÁNKA NA TURNAJE
Do pozornosti vám dávame
májový dvojturnaj v Svinnej
a Brezovej pod Bradlom
 10. máj – SVINNÁ
(začiatok 13:30) – IX. Eurový
turnaj
V Svinnej sa uskutoční už
deviaty ročník originálneho
turnaja, kde určite nebude
núdza o zábavu a prekvapenia.
Krížovky aj hádanky sa budú
riešiť v dvoch kategóriách,
miestnou tradíciou je turnaj
v riešení hádaniek o eurá.
 11. máj – BREZOVÁ POD
BRADLOM (začiatok 8:30) –
VI. Turnaj M. R. Štefánika
Hneď na druhý deň Vás
čaká turnaj v Brezovej pod
Bradlom, ktorý je známy veľkou
účasťou domácich riešiteľov.
Práve preto sa môžete tešiť na
krížovky v troch kategóriách,
hádanky sa budú riešiť, tak ako
obvykle, v dvoch kategóriách.
Pre začiatočníkov bude
namiesto hádaniek nachystané
sudoku. Ubytovanie zo soboty
na nedeľu je zabezpečené
v Brezovej pod Bradlom,
kontakt nájdete na stránke
www.szhk.sk.
 21. jún – MARTIN (9:30
– 15:30) – VIII. Majstrovstvá
Slovenska v sudoku
jednotlivcov
Nenechajte si ujsť najväčší
sudoku turnaj v roku. Okrem
majstrovského titulu v hlavnej
kategórii (bez rozdielu veku)
budú zvlášť vyhodnocovaní
riešitelia v kategóriách do 15
rokov, do 18 rokov a nad 45
rokov. Na súťaž je potrebné
sa prihlásiť vopred (na známej
stránke www.szhk.sk),
registrácia bude spustená
10. mája. Úlohy budú, ako
už tradične, veľmi rôznorodé
a rovnako dobre zalúštia
aj reprezentanti, ale i tí, čo
poznajú sudoku iba z novín
a časopisov.
Hneď po MSR (16:00
– 18:00) sa uskutoční
Nominačný turnaj o postup
na Majstrovstvá sveta
v sudoku. Na rozdiel od
minulých rokov je tento raz
vstup voľný pre všetkých
záujemcov, takže neváhajte
a ostaňte po majstrovstvách
chvíľu dlhšie, aby ste si mohli
vyskúšať náročné úlohy, ktoré
pripravila Zuzana Hromcová,
trinásta na vlaňajších
Majstrovstvách sveta.
 22. jún – MARTIN (9:30
– 12:30) – IX. Majstrovstvá
Slovenska v logických
úlohách jednotlivcov
Na druhý deň sa uskutočnia
MSR v riešení logických
úloh, ktoré v poslednej dobe
priťahujú čoraz väčší záujem. Aj
preto sa po prvý raz vyhodnotia
účastníci v kategóriách do 18
a nad 45 rokov. Ak máte radi
námorné flotily, či hľadanie
mín a rozmýšľanie vám nie je
cudzie, tak potom je to skvelá
príležitosť prísť si porovnať sily
s ľuďmi, ktorí majú podobnú
záľubu. Na rozdiel od sudoku
nie je nutná žiadna registrácia.
Po skončení MSR sa
uskutoční Nominačný turnaj
o postup na Majstrovstvá
sveta v logických úlohách
(12:30 – 14:30). Autorom úloh,
ktoré preveria schopnosti
potenciálnych reprezentantov,
bude viacnásobný svetový
medailista Peter Hudák.
Podobne ako v sobotu, kedy
sa uskutoční Nominačný turnaj
v sudoku, je vstup voľný, stačí
len prísť.
V budúcom čísle
časopisu nájdete podrobný
harmonogram, informácie
o mieste konania
a možnostiach ubytovania.
Registrácia na MSR v sudoku
začína už 10. mája, tak
neváhajte a navštívte
internetovú stránku www.szhk.
sk alebo www.slovaksudoku.
com
ČO MÔŽETE VYHRAŤ
 Str.4 – 5 Veľká krížovka o 20 €
 Str.10 – 11 Veľká krížovka o 30 €
 Str.15 Hádankárska pasovačka mesačná súťaž o 10 €
 Str.25 Krížovkársky päťboj o 12 €
 Str.27 3 x balíček čistiacich prípravkov
Vážení čitatelia, riešenia
posielajte na adresu:
Petit Press,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava,
Lišiak alebo
[email protected]
značky Savo
 Str. 28 – 29 Veľká krížovka o 50 €
 Str.38 2x kniha Slovak sudoku 2 – za
klasické sudoku
 3x 10 € – mesačná súťaž za odoslanie
piatich ľubovoľných úloh
Pokiaľ sa chcete zapojiť do každomesačnej súťaže o 10 €, zašlite
do 25.mája 2014, aspoň päť správnych riešení ľubovoľných úloh
na jednu z našich adries. Vyžrebovaní budú traja výhercovia.
Podmienky a termíny na odosielanie riešení v hre o vecné ceny a
finančné výhry uvádzame pri jednotlivých krížovkách.
Nasledujúce číslo Lišiaka nájdete v stánkoch od 3. júna
2014.
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
k rí ž o v k A
Pán Mrkvička strávil
príjemnú dovolenku
v zahraničí a vracia sa
vo výbornej nálade
domov. Pri kontrole na
letisku sa ho colník
pýta: „Koňak,
whisky, víno
alebo cigarety?“
(odpoved
pána
Mrkvičku
je v tajničke
č.1).“
predložka
1/3
sliedil
po vďačnosť,
malý Tibor vzduch,
pocit za­
latinsky viazanosti
EČV
Pezinka
usušená
tráva
mesto v
Mozambiku
1/1
...
pekáreň v
Nitre
azyl, po
nemecky
pooberal
sen
MPZ Ru­
munska
had z
Knihy
džungle
irídium (zn.)
dedičný zá­
klad znaku
egyptský
boh
amerícium
(zn.)
severský
morský
vták
omotaj
dymovod
najvyššia
karta
ateliér, po
anglicky
moslimský
spasiteľ
1/4
rieka v
Rusku
riečny
kôrovec
mesto v
Španielsku
meno
zabávača
Andrá­
ssyho
sýrsky
prezident
(Bašar)
nadobudla
právo po
zomrelom
podľa závetu
odborník v
hygiene
základ
indiga
Verdiho
opera
podmienková
spojka
sídlo v
Japonsku
Krížovka o 20 €
odvoz a likvidá­
cia odpadu
súhlas
šumivé
víno
osudové
znamenie
vzor,
maketa
knokaut
(skr.)
hraním
opotre­
buje
snívaj
nesúlad
(kniž.)
organická
hmota
pripravuj
varením
predložka
rovnošata
sluhov
chodil
spievať
koledy
lyžiarska
disciplína
zn.pracie­
ho prášku
kostra
emisná
kontrola
(skr.)
slovenský
herec (Ma­
rián)
surová nafta
otĺkol
opísanie
domáce
meno
Eduarda
žni
obar, po
česky
morský
živočích
kanadský hoke­
jista (Steve)
román Bolesla­
va Prusa
1/5
masť, loj
amatér,
začiatoč­
ník
spievali
(básn.)
večerný žen­
ský pláštik
purpur
(kniž.)
objemové
jednotky
umelý
násyp
šabľa
(zast.)
stajňa, po
česky
rádium
(zn.)
portugal­
ské mesto
vzala
do ruky
Pomôcky: Alamba, Alora, Amset, Avelar, Lalka, Mahdi, Oši, Ott.
4
prúdové
čerpadlo
na odsá­
vanie
horské
jazero
situácia,
postavenie
meno roz­
právkara
Dobšin­
ského
tekutina
na konzer­
vovanie
korisť
zlodeja
poplach
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 5. 2014 Čína, po
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú maďarsky
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
4 (medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20 € s DPH Odmeníme jedného opytovacie
zámeno
výhercu.
Foto - FOTOLIA
Kla s i c k é
stará
mama, po
nemecky
kus (skr.)
iba
nejako
1/2
kance­
lárska
skratka
(ad Acta)
uzavretá
spolo­
čenská
skupina
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo
vyznačených vnútorných 3x3 štvorcoch práve raz.
Autor: Ivana Štiptová
náboženská
skupina
S
zhromaž­
denie
biblický
moreplavec
slovenský
spisovateľ
(Ivan)
sprostred­
kovane
kód Slo­
venska
španielsky
člen
I
I
U
O
D
L
O
EČV Nitry
označenie
lietadiel Af­
ganistanu
7
2
ukazovacie
zámeno
vyhynutý
pštros
rímske číslo
2000
haruľa, zemia­
ková placka
hornina s
neúplnou
granitizá­
ciou
3
menšie oje
majstrov­
ský stupeň
v džude
6
7
6
trhaj
(knižne)
1
8
5
9
4
A
1
9
3
8
7
4
jestvovať,
po česky
D
K
7
2
3
6
1
6
1
3
9
8
5
1
7
9
5
6
6
3
8
9
5
4
1
1
2
9
7
6
4
3
8
7
8
7
5
8
2
9
2
Anička hľadí Jankovi do očí a nežne sa ho
pýta: „Povedz, Janko, miluješ ma?“
(Jankova odpoveď tvorí tajničku č.2).
L
D
4
argón (zn.)
rubídium
(zn.)
európska
norma
súca na
orbu
8
9
1
8
2
L
U
K
9
sólovo
(hud.)
A
I
S
K
K
O
U
N
O
S
N
Institute of
Mathemati­
cal Statistics
ono, po nem.
A
I
I
D
hľa, pozri
alegória
(kniž.)
L
A
D
strešná
krytiny
s u d o k u
5
3
8
Autor: DD
5
St r i e d a v á
k r í ž o v k a
Tajničku tvorí aforizmus autora. Štvrtá
(posledná) časť tajničky (8) je skrytá
v trojpísmenových zhlukoch.
Vodorovne: A. Jav – portrét –
výkonný výbor (skr.) – druh bielej repy –
Odborový svaz pracovníků zemědělství
(česká skr.). – B. Prvá časť tajničky.
– C. Hliník (zn.) – zabezpečovala
– mjanmarská menová jednotka –
Lalandov katalóg (skr.) – v hudbe
pomaly, vážne – označenie lietadiel
Antonov. – D. Východoslovenské
mesto – jedno z mien Edisona – stíhate
trestom – jeden z troch biblických kráľov
– ženské meno (26. 7.) – nie zriedkavá.
– E. Obyvateľka Nemecka – pichliač,
po česky – remene – nigérijská rieka
– čierny obchodník (hovor. pejor.). – F.
Staršia plošná miera – póza – druhá
časť tajničky – zaťažujúca vec, príťaž
– národné hospodárstvo (skr.). – G.
Mláďa sliepky – prudko udrela (hovor.
expr.) – ovsienka (bot.) – vyhrňujem,
vysúkavam – dvojmocný alkohol. – H.
Ľudský jedinec – sústavné liečenie –
mocne šúchala – stvrdnutá otlačená
pokožka – kostená hracia kocka –
časť tela. – I. Cech taxikárov (skr.)
– chlípal – domáce meno Stanislava
– druh inštrumentálnej skladby – malá
plachetnica s dvoma sťažňami – tón
„e“ znížený o poltón. – J. Tretia časť
tajničky. – K. Otec (fam.) – prístroj
na zisťovanie povrchových trhlín –
francúzska rieka i sídlo – tučnota (réb.)
– zataj.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Zvisle: 1. Geometrické teleso
vzbudzujúce úžas. – 2. Čašník (hovor.
zastar.) – odstúp, okroč. – 3. Spojka
spájajúca záporné vety – na iné
miesto – útlak – nebdie. – 4. Zastavil
sa – spoločenská trieda v Indii – rev.
– 5. Semeno na siatie – fúkaním
zasiahli, oviali. – 6. Guľovité agregáty
diamantu – meno matematika Hronca –
anglická skratka telegrafického termínu
načúvať. – 7. Skratka ribonukleovej
kyseliny – teta – thajské platidlo. – 8. Ad
acta (kancelárska skratka) – prerušila
nejakú činnosť – atletická topánka. – 9.
Spláknutá, umytá – staršia hmotnostná
jednotka v Turecku – vavrín (bás.). –
10. Nadzemné časti niektorej zeleniny
– záľuba (hovor.) – uzlík vpletený do
tkaniny. – 11. Šikmá strecha tvaru
trojuholníka – o chvíľu, zanedlho –
vtáky živiace sa zdochlinami. – 12.
Zhon, naháňačka (čes. expr.) – meno
speváčky Sumac – lekárnický praktikant.
– 13. Osobné zámeno – majúca vzťah
k lazárovi – predpona s významom
„mlieko“. – 14. Slovko úcty v krajinách
Strednej Ázie – ruské ženské meno
(Gorbačovová) – Aero Transporti
Italiani (skr.). – 15. Juhoamerická ryba
– ples – najmenšia jednotka množstva
informácie. – 16. Člen afrického kmeňa
– jeden zo svetadielov. – 17. Patriaca
Oľge – etiópska jednotka dĺžky – kmeň
v Etiópii. – 18. Druh motýľa – diel celku
– stačila (časovo) – tadžické sídlo. – 19.
Mohutný cudzokrajný listnatý strom –
omnoho. – 20. Nám dávaj hlas.
Pomôcky: Agau, Ašt, Ay,
kelad, LSN, pya, Ralt, sik.
Autor: Jozef Páleník
O s e m s m e rov k a
Gabriel García Márquez
(6. 3. 1927 - 17. 4. 2014 )
(pasáž z vyznania veľkého
umelca)
Keby Boh na chvíľu pozabudol, že
som len „handrová bábika“ a daroval
by mi kus života, snažil by som sa ten
čas využiť čo najlepšie. Možno by som
nepovedal všetko, čo si myslím, ale
určite by som si rozmyslel, čo mám
povedať. Veci by som hodnotil, nie
podľa toho, koľko stoja, ale podľa
toho, čo znamenajú. Spal by som
menej, ale viac by som sníval.
Pochopil som, že keď zavrieme oči,
každou minútou strácame ...(tajnička
má 22 písmen).
AKORD – BANÍK – BEDRÁ –
BIEDA – BOBOR – ČIARA – DEČKA –
DIERA – DOPIS – HLAVA –JARABICA
– KABÁT – KABÍNA – KARAS
– KARTÁČ – KOSTRA – LAVICA –
6
Š
K
Í
L
A
V
D R V
L
O T
S
Ý
P
K
I
C A
A
L
V
E
K
Ť
L
O P
Á
I
O CH R
S
T
R
A
T
A
L
S
K
A
B
Í
N A
S
A
P O A
R A
I
Á
I
A
L
A Č Á
T
V H
K O Š R
R D A
T
Á
S D K R Ú O D V
I
T
J
S M K
T
S
K
E R M A H O
S
V
A
I
P
P
S
B
N
I
L
S R E
K
I
H A
P
K
A D S N
P R P
Í
J
A
S
K
A
A
L
L
T
A
V
K R M
E D O O T
Š
B
L
O A
A
D O
L
I
P
A
I
L
R S R
J CH E
B
A
S
A
V
Á
B
S Ú
K Č E D
L
A
D E
O D E N
A
D
A D N O S
A C Á R P
K O A
LIPKA – LOPATA MRKVA – ODPOR – ODVAHA –
OPERA – OŠTEP – PASTA – PIJAK
– PÍLKA – POHROMA POKLAD – POLOHA – POSOL
– PRÁCA – PRALINKA – SALAŠ –
P
L
L
K
SKLAD – SMOLA – SONDA – STOLÍK
– STRAKOŠ – SVADBA – SÝPKA
– TRIESLO – ÚSPECH – VLAJKA –
VRCHNÁK – VTÁČA
Autor: M. Ďurech
k rí ž o v k A
Henry Ford - Šport je nezmysel, ... (dokončenie je v tajničke).
menlivo
napi sa
po jedle
4
2
nepohlo
najvyššie EČV okresu
karty
Trnava
zničí
ohňom
vznik hore­
nia (odb.)
štýl hudby
vodná
rastlina,
červenavec
(zastar.)
prudko
myká
vydáva
stony
spieval
(kniž.)
aj keď
1
hadie
mláďa
dámsky
plášť
súkal
(zastar.)
štáty, po
anglicky
krasové
kotliny
anglický
valčík
zhotovená
tkaním
(nár.)
určené na
zastavenie
janinský
paša
strať sa
(expr.)
súvisiaci
s aktom
taliansky
logik a
matematik
(Giuseppe)
dúšok
bodavý
hmyz
nevlast­
ný syn
(zastar.)
revolvery
požíva
jedlo
rozpletám
pletenie
6
baktéria
guľovitého
tvaru
tam
pražský
podnik
hmotný
stred
meno
scenáristu
Kandela
dužina húb
E
slučky na
chytanie
zveri
možno
druh lekára
doslovný
preklad
citoslovce
bolesti
kód Tan­
zánie
zákruta
(nár.)
obdobie 12
mesiacov
hlavné
mesto
Bhutánu
požieral
viac
indonézsky
ostrov
natri mo­
ridlom
ryžové
pálenky
istý čas
pásol
tankový
pluk
exámen,
po česky
5
uvádza do
omylu
ďobte
stolársky
pracovný
stôl
osobné
zámeno
vzťažné
zámeno
zahrabol
nohou
nedobre
voz ťahaný
záprahom
kráčajte
pieza (zn.)
krídla (lek.)
Execute-In
Place
sibírska
rieka
krátky
kabát
zaznieval
matka
(zastar.)
český spe­
vák (Petr)
cudzie muž­
ské meno
otec (hovor.)
nákazlivá
choroba
berýlium
(zn.)
bodnutie
opica,
primát
3
funguje
(hovor.)
Pomôcky: Aben, Muja, Nias, Peano, polje, ska, Thimphu, XIP
nestekal
(kniž.)
Foto - FOTOLIA Autor: D. Vojník
7
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Na kastingu pre budúce modelky.
„Slečna máte nádherné prsia. Sú
pravé?“
1
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Odpoveď nádejnej modelky je
v tajničke krížovky.
Vodorovne: A. Starogrécky boh lesov
– zosilnený nesúhlas, čoby, horkýže. –
B. Vystavovaná účinkom pary – stavba
spájajúca brehy rieky. – C. Príslušník
americkej náboženskej sekty, po česky
– kvapalina v ktorej je rozpustená nejaká
látka. – D. Slovenské okresné mesto
– na toto miesto – biela sušená dužina
kokosových orechov. – E. Na znak
priateľstva obopli rukami – manželka
boha Baala – čierny, po francúzsky. –
F. Tajnička. – G. Španielska polievka
– cudzia skratka programu Hľadania
mimozemskej inteligencie (Search for
Extra-Terrestrial Intelligence) – ruský
biológ a biochemik. – H. Snívala – kaz,
znemožňuj – pozerala (hovor.). – I.
Výstelka (anat.) – najväčší nemecký
ostrov. – J. Južný plod – veľké kovové
sudy na naftu. – K. Poplach (kniž.) –
temnota.
Zvisle: 1. Zvislá poloha pušky. – 2.
Pohyblivo. – 3. Krasová zníženina
2
ohraničená príkrymi svahmi – strom,
symbol Slovanov. – 4. Politická strana
(hovor.) – ženské meno (16. 6.). – 5.
Erbová listina (hist.) – koralový ostrov.
– 6. Neplúž – kráčam, napredujem
– druh ulitníka. – 7. Anglické meno
Anny – východoindický strom s tvrdým
voňavým drevom – značka prvku bróm.
– 8. Citoslovce spevu – francúzsky
maliar (Auguste) – jeden z albumov
Paula McCartneyho. – 9. Štýl obliekania
– domácke meno Mariána – tenisový
dvorec. – 10. Prejav lásky – čistím
koberec. – 11. Anglické sídlo – strašila. –
12. Predpona cudzích slov s významom
miesto, miestny – maďarský spisovateľ
(János). – 13. Ohýbala. – 14. Manéž.
Pomôcky: Anat, Arany, ena,
polje, Renoir, santal.
Autor: Tibor Várnagy
k rí ž o v k A
Mark Twain a fajčenie
brigáda
socialistickej práce
2
mesto na
Strednom opuchlina, predložka
Slovensku po česky
fluorid
draselný
(vz.)
ako, po
nemecky
dom,
stavba
miešanci,
potomkovia
černošských
otrokov
značka
stuženého
tuku
1
3
severovýchod
(skratka)
približne
nealkoholické pivo
malá Eva
šport na
ľade
zábava
zdroje
pohybu
osobné
zámeno
zlostní
(kniž.)
prístrešok
turistu
8
orgány
zraku
sekaj
anglická
skr. OSN
tvrdý
nerast
Red Light
Area (skr.)
mongolská
jednotka
objemu
rímske
číslo 999
5
mesto na
Morave
MPZ Česka
Slovenská
národná
rada
sínus (zn.)
oblok
oxid hlinatý (vz.)
oblasť,
územie
evidenčné
číslo
kód ZSSR (Soviet union)
trójsky
hrdina
Pomôcky: Ejna, lí
sídlo v
Rusku
africký štát
obidvaja
New English
Dictionary
anglické
grófstvo
4
trpasličí
pes
E
vzácne
čierne
drevo
registračné
miesto
(skr.)
prečo
ubytovacie
oddelenie
(skr.)
Autor: DD
k rí ž o v k A
patriaca
oplanovi
1
meno
Malachovskej
najedená
Fernmelde-zentralamt (skr.)
mastná
zemina
hviezda v
súhvezdí
Orla
3
omotaj
vyvaľuj oči
4
meno
spisovateľa
Staška
Chaplinova
manželka
jeden, po
anglicky
zachytenie
základných
čŕt Helsinčana
popredný
obyvateľ
Zlatoviec
žena
jeden zo
zmyslov
pohybuje
sa vzduchom
kilotona
(zn.)
reprízoval
vidí (bás.)
erbium
(zn.)
planétka
Nuclear
Energy
Agency
(skratka)
Otília (dom.)
hlísta v surovom mäse
spoločnosť
(skr.)
Antonov
(zn.)
štátny
majetok
polojas
odstraňuj
(expr.)
chovateľ
koní
ruská rieka
predložka
(3. pád)
poklop
urob nákup
cyklohexanol
vzťahujúci
sa na losa
súhlas
asanačný
podnik
ovca
(zool.)
American
society for
Information Science
Viroqua
Area
Hockey Association
Remeselník nikdy nemá ...
(dokončenie je v tajničke).
tkáčsky
stroj
najväčší
dodávateľ
filmovej
techniky
dedovo
sídlo zraku
nádhera
(bás.)
americké
mužské
meno
patriaci
Elovi
vlastní
rímske
číslo 1100
neuchopil
poza
plavidlo
ťavie
mlieko
Adela
(dom.)
krútená
metropola
Turca
nože
American
Journal of
Medicine
(skratka)
meno
Edisona
obidve
kadiaľ
časť úst
vianočná
ryba
škriepka
tácňa
fúkalo
obdobie
číslica
dvojkovej
sústavy
prostriedok
2
často si
nám posielala listy
vymretý
kočovník
rímske
číslo 51
polovica
muž
osobné
zámeno
O
obriadila
(hovor.)
nemecká
rieka
Pomôcky: ARRI, Asta, Oona, Ovis
namotáva
koralový
ostrov
praplazma
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
9
Viete, že ... ?
... jazyk vráskavca obrovského
váži (tajnička č. 1).
Zaujímavosti zo
živočíšnej ríše
... slony používajú svoje nohy na «počúvanie» dupotu
iných stád, no najviac reagujú na dupot slonov,
ktorých poznajú. Vedci u slonov zistili schopnosť
vyludzovať nízkofrekvenčné zvuky pre komunikáciu
s ostatnými stádami v okolí niekoľkých kilometrov.
Slony cítia signály vďaka svojim mimoriadne citlivým
nohám. Tím vedcov nahral varovné signály v Namíbii
a Keni, kde sa slony navzájom varovali pred levmi.
teda,
tak, po
nemecky
biela
izbová
kvetina
švajčiarske zimné
stredisko
vinohrad
rímske
číslo 9
okno
syr v
slanom
náleve
rôsolotvorná
látka z morských rias
smrekovec
(bot.)
posledná
lopta
setu (v
tenise)
britská
hudobná
skupina
slávnostné
oblečenie
Krížovka o 30 €
planéta
slnečnej
sústavy
otázka
spôsobu
eso, po
anglicky
dobytok,
po česky
trávnatá
plocha
Adam
(dom.)
švédska
automobilka
2/1
3/1
pletenec
z vlasov
ampérzávit (zn.)
pohrebná
hostina
ľahko
udieraj
vlastnou
rukou
(skr.)
zaplav vodou
súbor
máp
omotaj
12 mesiacov
úkryt pre
psa
Nová
scéna
kód letiska
Ostrava-Mošnov
kilogram
(hovor.)
dôveruj
potom
jodid draselný (vz.)
1/1
potrba
pohoniča
stlačila
Pomôcky: á la, Arosa, lí, OSR.
10
ofúkaj
riečny
kôrovec
rozhodca
sporu,
sudca
1/2
Majstrovstvá
sveta
cesta, po
latinsky
mužské
meno
4.7.
... jazyk
chameleóna
môže byť
rovnako dlhý
(tajnička č. 2).
filmový
mimozemšťan
2/2
... starí
Egypťania
chovali vo
svojich
obydliach čierne
mačky, aby si tak
privolali šťastie a
bohatstvo.Verili,
že bohyňa Bast
sa s obľubou
prevteľuje do
čiernej mačky.
Keď Egypťania
prišli o milovanú
mačku, na znak
smútku si oholili
obočie.
meno
amerického herca
Douglasa
šarha
(zast.)
...vačica vie pri vážnom ohrození predstierať smrť,
aby zmiatla nepriateľa. Dokáže ležať na boku, s
otovrenými očami a ústami, až šesť hodín bez
náznaku pohybu.
... mravčiar veľký má jazyk pokrytý drobnými tŕňmi
a lepkavými slinami. Dlhým jazykom dokáže kmitať
rýchlosťou až 150 - krát za minútu, rýchlosťou, ktorá je
ťažko ... (tajnička č. 3).
spotrebné
družstvo
(skr.)
nie dobre
MPZ Kazachstanu
výzva na
zastavenie
zabraňovalo
horeniu
napätie
svalov
(lek.)
končatina
(expr.)
omnoho
skratka
rastového
hormónu
3/3
ruský
veľtok
oplotil
prírodná
tekutina
spájam
lepidlom
strelená
(lopta)
poslal
odkaz
Medzinárodná
atletická
asociácia
etiketa
nezabezpečuje
predhistorická doba
španielska
vychovávateľka
O
2/3
v poriadku
(hovor.)
rýpaním
odstráň
vec, po
latinsky
hlupák, truľo
(expr.)
nábrežie, po
nemecky
poloha v
leže
3/2
L
maturita, po
nemecky
odstraňuje si
britvou
chlpy
Foto - FoToLIA
prestávka
st.strunový
hudobný
nástroj
mongolská
jednotka
objemu
časť celku
záhada,
tajomstvo
tak ako,
podľa
(knižne)
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 5.
2014 aj formou SMS správy, stačí tmavšie
podfarbenú časť tajničky bez diakritiky, v
tvare: LIS (medzera) 11 (medzera) riešenie
Na číslo: 7005 Cena SMS správy 0,20 € s
DPH Odmeníme jedného výhercu.
Autor: DD
11
D o pl ň o v a č k a
Tajničku tvorí koniec výroku amerického
spisovateľa a novinára Vincenta Starretta:
„Keď zbierame knihy, ...“
1. Hudba (hovor.). – 2. Samica koňa.
– 3. Biela tekutina. – 4. Domáce meno
Kvetoslavy. – 5. Rieka na hranici Česka
a Slovenska. – 6. Jednoduchý stroj slúžiaci
na zdvíhanie predmetov. – 7. Lákalo, vábilo.
– 8. Čalúnená stolička s operadlami. – 9.
Domáce meno Michala. – 10. Sovietska
vojenská zbraň, raketomet. – 11. Tekutina
prúdiaca v cievach rastlín. – 12. Skelet.
– 13. Namotávalo, navíjalo. – 14. Písacia
potreba. – 15. Pomer zmenšenia, napríklad
na mape. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M K M K M K M K M K M K M K M
A A O A A A O O O A A A O A A
Autor: RED
O s e m s m e rov k a
Vraví Janka kamarátke:
- Ja keď sa vydám, vezmem si len
abstinenta a nefajčiara!
- Ale, Janka, (tajnička má 24 písmen).
BANKA
SALAŠ
Ľ
KEO
OKT I S
DA KCARP S V A EGRE Š
ME T L A T OOA T E L A P A
Y K A A A O R PCHE S A O I L
KOTVAKPAK L I ETKA
AP L I B LRNK I RŠEES
L R EMČOB D E S T A K N I ČM
ŠOT CA KMA A L T T A S V L L A Z
I A K T E L A B J ANKANOK I A SMB
AOOS T R A K A A K Ť B P E B S K R
SA L AATOPAKAKKŠENA
P E A I E MM L K O O A K L D
ORNA K P E I L S B EOAÔ
T A A K T AME A Ž RÁD I O
SBRZESNNDAAVARK
ROV T OOOK I R T Á R I P
HL AVA
OŠO
R
ŠKOLA
Autor: Bene
12
Foto - Fotolia
k r í ž ov k a
Písací stroj bol ... (dokončenie je v tajničke).
snívajme
(kniž.)
športové
plavidlo
citoslovce bezohľadprekvape- ní ľudia
nia
(pren.)
prepchá
meno
prirodzený
nešťastie, skladateľa
pohroma Krejčího logaritmus
(zn.)
čistidlo na
riad
severočeské mesto
odstráň
kopaním
ušlo, po
česky
cudzopasníci
plstená
látka
6
pisateľka
Umelecký vojenský súbor
ženské
meno
1
žen. meno
býv.
cestovná
kanc.
indium
(zn.)
časť, po
nem.
zambijský
kmeň
jap. ženské
meno
sila
st. jednotka
mag. odporu
usilovnosť,
po čes.
org. vyváža­
júca ropu
pozícia
Live Update Service
(skr.)
aztécky
boh vetra
1095 (rím.)
da Vinciho
obraz
2
ministerstvo vnútra (skr.)
nuž, no
nepolej
internet
bývalý
nórsky
futbalista
7
český
maliar
vyplaší sa,
po česky
Fedor
(dom.)
Národné
stred. pre
súčasné umenie (fr. skr.)
lotor, po
česky
konc. nasýt.
uhľovod.
After Repair
Value
meno
modelky
Verešovej
bokom,
stranou
(zast.)
severský
morský
vták
rína, po
česky
nemecký
spisovateľ,
bojovník proti fašizmu
milánska
opera
odpadový
kanál
meno
spisovateľa
Twaina
5
tam
karibský
ostrov
český humorista
pôdna časť
ekotopu
Nadežda
(dom.)
hardware
check routine (skr.)
prípis
light rail
traffic
slovenská
speváčka
babka (z
nemčiny)
okmáš,
obtrhaj
st. značka
žiletiek
zbalím
roku Pána
(anno
Domini)
nazad,
dozadu
(povel)
stredná
škola (skr.)
preklepe,
potrasie
Lednicko-valtický
areál (skr.)
počuť
neodborník
Leonard
(dom.)
nemecká
predložka (s)
huslistka
(Vanessa)
EČV Spišskej N. Vsi
rímske
číslo 52
redakčná
rada (skr.)
3
4
bodliakovitá rastlina
ľúbostná
básnická
tvorba
Pomôcky: AOPEC, CNAC (Centre National dArt Contemporain), Eekatl, Renn, Rozi
pod­
mienková solmizačná
slabika
spojka
Foto - Fotolia Autor: M. Ďurech
13
Šlabikár hádankára – 31. lekcia – Škola autorov
SPRACOVANIE HÁDANKY - NÁMETU
Konečne sme sa, po dlhšom
úvode a teoretickej príprave dostali
k samotnému spracovaniu námetu
hádanky do výslednej podoby.
Pravidelná prispievateľka E. Marková
mi poslala veľmi pekný a jednoduchý
námet na obľúbenú hádanku Ráčik.
NOTA, DUNAJ – JÁN UDÁ TÓN
Už na prvý pohľad je vidno, že námet
umožňuje oba spôsoby podania, aj
textovú aj kreslenú formu. Najskôr sa
budem venovať textovému spracovaniu.
Dĺžka námetu je tak niekde v strede
medzi krátkym a dlhším výrazovým
zastúpením. Preto sa musíme rozhodnúť,
koľko veršovú slohu použijeme. Opis
oboch náznakov je pomerne jednoduchý,
ale výsledok si vyžaduje trochu viac
textu, aby sme vyjadrili jeho zmysel. Ak
nechceme, aby bol opísaný výsledok
zbytočne dlhý, musíme všetko potrebné
vyjadriť v sprievodnom texte.
V druhom rade sa musíme rozhodnúť,
akú ťažkú hádanku chcem z tohto námetu
stvoriť. Začneme teda s ľahkou verziou
a opismi N a V.
toho prvého musíme doplniť 4 slabiky.
Ak sa budeme riadiť citom pre poéziu,
potom by nám mal zaveliť, že druhý verš
musí mať optimálne 6 slabík. Tam nám
potom zostáva doplniť ešte jednu slabiku
a náznakovú časť máme „vybavenú“.
Zostáva posledná úloha, doplniť
sprievodný text do štvrtého verša na 6
slabík tak, aby informoval o tom, že ide
o hru – hudbu a súčasne dodržať rým na
slovo RIEKA.
Keďže tieto kroky musím teraz urobiť
za vás ja, tak som vymyslel znenie
hádanky takto:
RÁČIK
Značka z hudby žiaka drví,
aj slovenská rieka.
Muž začne hrať ako prvý,
inak hudba škrieka.
Spomínal som aj druhú možnosť
podania, a to kreslenou formou.
RÁČIK
NOTA – hudobná značka
DUNAJ – slovenská rieka
JÁN UDÁ TÓN – tu máme viac
možností a rozhodujeme sa citom.
muž začne hrať ako prvý
bude sa hrať podľa muža
a podobne.
A teraz sa ideme zahrať na
Sládkovičov. Rozvrhneme si, kde
umiestnime N a kde V. Keďže náznaky
v prvom pláne nemajú veľa spoločného,
ťažko ich umiestnime vedľa seba. A tak im
musíme rezervovať prvé dva verše. Na
V nám teda zostáva buď tretí alebo štvrtý
verš. Rozhodnúť o tom by mal rytmus
opisu výsledku, lebo ten je najdlhšou
časťou podania a ostatné komponenty
sa mu ľahšie prispôsobia. Za vás som
rozhodol, že pre V použijeme opis – muž
začne hrať ako prvý a vzhľadom na
rytmus ho dám do tretieho verša. Osobne
si v tomto štádiu urobím akýsi náčrt, ktorý
postupne dopĺňam.
Značka z hudby ..........
........slovenská rieka.
Muž začne hrať ako prvý,
........................................
Teraz nastáva chvíľa, kedy
v sprievodnom texte musíme spresniť
– pomôcť riešiteľovi zorientovať sa,
o akú hru ide. Teda zakomponovať
do textu hudbu tak, aby sme dodržali
rytmus jednotlivých veršov. Samozrejme,
nesmieme zabudnúť na ďalší dôležitý, aj
keď len z hľadiska estetiky, prvok básne
– rým.
Keď porovnáme prvý a tretí verš
z hľadiska počtu slabík zistíme, že do
14
RÁČIK
Teším sa na vaše ďalšie námety.
Z VAŠEJ TVORBY
1. ZÁMENKA
I. Martin
Kdesi v diaľke leží mesto,
povaha mi velí stáť.
Koncept spisu vezmem cestou,
nebudem sa predsa báť.
2. CITOSLOVKA
E. Marková
Zelenina – tá je zdravá,
keď ju mám, tak volám – sláva!
A dnes spolu spoznáme
plátno od nás, po mame.
3. OBLOŽKA A. Trnavská
Málo jem a chudnem asi,
remeň dierky uberá.
Pripomína horšie časy
horľavina súpera.
4. CITOSLOVKA A pod hádanku môžeme, ale
nemusíme dať sprievodný text, v ktorom
by malo byť naznačené, o čo vo výsledku
ide. Napríklad:
Chlapík musí pokyn dať
ako má kapela hrať.
Možno je to na tomto stupni prípravy
predčasné, ale môžeme si ukázať, ako je
možné tento, pomerne jednoduchý námet
trochu sťažiť práve opisom.
Najskôr NOTU zmeníme na NÓTU
a opíšeme ju ako OZNÁMENIE.
Musíte uznať, že tento opis nie je taký
jednoznačný, ako v prípade noty. No
a druhý náznak DUNAJ opíšeme len ako
RIEKA, bez bližšieho určenia.
S opisom výsledku to už bude
trochu náročnejšie, ale pomôžeme si
frazeológiou:
UDÁVA TÓN – HRÁ PRVÉ HUSLE.
A ako by mohla po tomto sťažení
vyzerať hádanka?
RÁČIK
Nepríjemné oznámenie
je to, čo k nám rieka ženie.
Či v paláci a či v búde
muž hrať prvé husle bude.
Podobne ťažko sa dá upraviť aj
kreslená verzia hádanky.
M. Takáč
Zákopník sa po záhrade
prechádza a hľadí všade.
Zlákala ho nádhera
časti chvosta, frajera.
5. OBNAŽKA
J. Skokan
Jadran vodou láka v lete,
vrstva uhlia je tam pasé.
V Prahe hrajú, možno viete,
hodiny, čo rastú v čase.
6. ZLÚČENKA
E. Škulová
Vták sťa labuť z obrazu,
žena pri nej, knihy časť.
Teš sa, nie však do mrazu
nástroj dá ti spevák zas.
7. PREŠMYČKA
E. Škulová
Sfarbil tmavý nápoj tričko,
nástroj k ohňu získal Ičko.
Vážení priatelia, nádejní autori.
Ako vidíte, v tomto stĺpci sa
objavujú autorské prvo, druho či
treťo-tiny budúcich úspešných
tvorcov slovenských hádaniek.
Stále vás je však málo a tak
vyzývam aj tých, ktorí sa zatiaľ ozaj
len pokúšajú čo-to vytvoriť, aby mi
svoje pokusy poslali na mailovú
adresu [email protected]
Stačí námet. Sprievodný text
doplním.
Riešenia z minulej lekcie: 1. Šiva – prší v
Aši 2. Chod, Ilava, šalotka – chodí vaša Lotka
3 Had, marec – Harmanec 4. Ypsilon – rips
Ilony 5. Maškrta – máš krtka 6. Lečá – má
mama malé mača
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 5. kolo
Zdá sa, že súťaž sa nám už pekne
rozbehla. Čelo opustili prví „odpadlíci“
a hádanky už nie sú tak masovo riešené.
Dobrým znamením je, že riešenia
posielajú všetci, ktorí súťaž začali.
Riešiteľov však musím znova
upozorniť, že v riešiteľskom hárku
musia byť riešenia písané v presnom
číselnom poradí, ako sú uvádzané
v časopise. Taktiež čísla hádaniek, ktoré
nevyriešia, musia byť v hárku uvedené
na správnom mieste. Teda nie pod
riešeniami.
Aj teraz vás upozorňujeme na známu
webovú stránku www.chytrak.estranky.
sk, rubriku PASOVAČKA, príspevok
CHYBOVNÍK. Ak sa v aktuálnom čísle
vyskytla nejaká chyba, tu nájdete
upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby, (ak už
nebude uvedená v chybovníku na dolu
uvedenú e-mailovú adresu..
Správne riešenia 3. kola
1. Hon, úpis – Hondu si kúpi Srb 2. Mopy, lesné
rohy - pomyselné hory 3. Pomáda, laná, Makalu,
čaro – polámaná dáma čaká rolu
4. Arktída, mamutie kly – arati dakam utiekli
5. Sen, malé členky – nesmelé články 6. Vrecko
pistáciíí – kopista 7. Džihád, Laos – žihadlá ôs 8.
Rituál, kade, sila – Ritu alka desila 9. Pleso, valec,
trik, Makyta – pes lovca letí k rakytám
10. Po Páde šaráda – Popa desí vaša rada
11. Pod lupou žnice, za letcom rovinu, láma –
lúpežníci amulet cárovi nezlámu 12. Pólo, zámok
– polonéza mokne 13. Lov bol nad Kanadou –
Polovsuvka Nade 14. Šepkár, dáma – šek Arpád
má 15. Má tu kôň cirok – mať ukončí rok 16. Mana,
antika – almanach romantika 17. Hrob Oty, kocúr
– hrkocú roboty 18. Ušetrí biskup losa – Štrbské
pleso 19. Les Pohronia, po hre nosila Sophia
Loren heroín posla 20. Kabala bakalára kárala
Autori hádaniek 3. kola: Baroš 5, 18 – Bubeník
13 – Bohuš 4, 17 – Čižmár 20, – Hronský 12 –
Hruška 10 – Krajčír 14 – Kušnír 1, 16 – Lančarič
3, 9, 19 – Páleník 8 – Rias 2, 6, 11 – Samec 7, 15
Poradie: 60 AJJA, ALÍK, Bruňanský, Čačko,
Gonda, Hájiček, Hnáth, Hýroš, Krsak, Lacko,
LEŠMIŠ, Paďour, Petrík, Rigdová,Struňák,
Svojsíková, Varšaník, Vojník, Zaťko, 59 Hecklová,
Hladíkovci, LUSKÁČIK, Magna, Mrázik, 58
Jantoš, Likavčan, 57 FILIP, Michalko, Schwarz,
56 Galbavý, Piaček, 53 Papcún, 52 Hežely,
Vychovalý, 51 Cienik, 49 Dembovská, 48 Srok,
46 PETER, Snopek, 45 Bútora, 43 Babinský,
VIDIEČAN 42 Pavlík, Roemer 40 Petrák, 39
Hrivňák, 35 Ďurech, 32 Oravec, 29 Chylová, 28
Chrappa, 24 Pokorný, Sticzay, 22 Mistríková
Riešenia tohto kola posielajte
do 31. mája 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
1. ZDROBNENKA
Chytrák sa vyhýba omylom,
eurá bokom si dáva.
Niekoľko vozíkov kúpili
kúpele – trikrát sláva!
2. MNOŽENKA
Nástroj neopraví dieže,
Moravan bol stotník? Kdeže!
Bez rodičov dieťa vzlyká,
chcelo odev od stotníka.
3. PRIDÁVAČKA
Športovca kvet nechal stopy,
areálov časti zdobí.
Zhrdzavené časti píly
vymieňa, no vy ste pili.
4. PORADOVKA
Sopka mlčí a cudzinci
tí sú všade, nie však v Linci.
5. ZLÚČENKA
Zasa žiaria oči detí,
prekážky psi znajú veky.
Od nás zviera sťa hmyz letí,
mať chválila cudzie lieky.
6. VÝPUSTKA
Odlieta vták práve z lesa,
modlitebne vábia šaša.
Zmenka naša stratila sa,
na pár karát tešíme sa.
7. PRVKOVKA
10. ODSUVKA
Hrad si žiada overenie,
kov nestačí, veruže nie.
Výsledok sa črtá práve,
aj keď zatiaľ iba v hlave.
11. RÁČIK STREDOVÝ
Kľučkoval protivník,
šikovný ako nik.
12. ZNAMIENKOVKA
Aj Švajda prišiel na premiéru,
kostýmy sedia – sú na mieru.
Priprav sa, Hasprová, viac ako
štyrikrát pokloníš sa s vďakou.
13. VÝMENKA
Psovod pozná cudzie sukne,
v diaľke mesto hostí hľadá.
Stolček mrcha chlapa pukne,
neudrží maca Vlada.
14. POLOVSUVKA
Norma platí, páni,
hôrka hustne ozaj.
Stratil som v nej vlani
železný klin z voza.
15. PRÍSUNKA
Zomrelý náš spisovateľ
písal stať:
s medveďom nehodno si zahrávať.
16. PRIDÁVAČKA
Nebálo sa vaše vtáča,
hoci k nemu bača kráča.
17. CHYBOVKA
Pri ohrade ráňaný som
íverom dnes spolu s Mišom.
Opäť letcom mĺkva mama
aplauduje tuná sama.
V panských sluhov vreci
mizli vzácne veci.
8. PREŠMYČKA
18. ZLÚČENKA
Choroba, žoch, Turek,
povrazy som skrútil.
Od búrky na túre
potôčik sa mútil.
19. ŠTVORCOVKA SLABIKOVÁ
Odloží oddaná dievčina
mince, tak vzácne, až z Trenčína.
20. PRESUNKA réb.
Suverénna deva
celé dni ma hnevá.
9. VSUVKA
Kúpila lákadlá na vtáky
cudzinka, je ako detváky.
Aké má štát zámery
nikomu sa nezverí.
A tomu sa posmieva
pokazená poleva.
Vyžrebovaným riešiteľom 3. kola,
ktorému pošleme 10 € je
E. Schwarzovi z L. Mikuláša
15
k rí ž o v k A
Dvaja muži v krčme: „Ako sa ti darí v manželstve?“
„Výborne. Moja manželka je pekná, milá a dobrá spoločníčka.“ „(1. časť tajničky)?“ „(2. časť tajničky).“
pripravilo
jedlo
2
rodinný
dom (skr.)
Orlické
papírny
(skratka)
skratka
súhvezdia
Dorado
jedlo z
vajec
vojvodca,
po česky
ženské
meno
sukničkár
(pren.)
patriot
súhvezdie
severnej
oblohy
previsnutý
útvar
puma, po
anglicky
predložka
meno
Šarloty
belavá
talianska
tlačová
agentúra
typ karosé­
rie áut
ponúkam
titul
indického
panovníka
slovenský
básnik
(Ján)
značka
čistidla
na vane
vajcová
bunka
väčšia
plienka
morská
zátoka
morská
ryba
nešťastie
ohmatá
írska
armáda
výzva na
zastavenie
Swiss Leader
Index
športové
družstvo
kód turec­
kej líry
tisol
vodný tok
obyvateľ
Írska
vánok
(básn.)
výstraha
(kniž.)
mama
starší
(skratka)
činil sa
časť mo­
tora
rozprávko­
vý kocúr
parazity
vstupenka
taliansky
futbalista
končatina
popálila
horúcou
parou
výsledok
pôsobenia
stanovište
povodeň
rímsky
úradník
slovenská
banka
časť textu
vonná lát­
ka, mošus
červená
karta (skr.)
Jiráskovo
dielo
písacia
potreba
užasnu­
tie, údiv
(básn.)
1
americký
prezident
meno Oľgy
vrodená
odolnosť
idant,
jednotka
dedičnosti
javor (bo­
tanicky)
tu máš
vrúcne
bulharská
mena
predpona
„bicykel“
patriaci
Rusovi
obyvateľ
Saska
láska, po
anglciky
severský
škriatok
na toto
miesto
predpona
„pažerák“
EČV Strop­
kova
diár
predpona
„dvoj“
stredočes­
ké mesto
britská
hudobná
skupina
Pomôcky: Abate, ASCA, cougar, ezo, ovocyt.
16
talianske
mesto
zasypané
popolom
Foto - FOTOLIA
Autor: Lišiak
k rí ž o v k A
Tajničku tvorí výrok Alfreda Hitchcocka
medzi­
národná
zmluva
portland­
ský slinok
rieka pri
Omsku
zdanie
kajuta
druh
kvalitnej
múky
germá­
nium (zn.)
dravý vták
cestovný
doklad
oblok
náboj,
strela
avšak
obyvateľ
sev. Afriky
odborník v
optike
slonovina
zápalná
strela
(voj.)
zápisník
rozum, po
esperant­
sky
biograf
samárium (zn.)
staršia zn.
zubnej pasty
tok
príznak
(kniž.)
2
súčasť
kľukového
mechani­
zmu
okaté ženy
český
súhlas
román A.
N. Tolstého
srbské
meno
Amálie
EČV Detvy
japonská
metóda
liečby
kód Ne­
mecka
menšia
komora
odnesie, po
česky
preč (hov.)
Additional
Decryption
Key (skr.)
slávny
francúzsky
tenista
(Yannick)
zahrotený
kus dreva
americký
seriál
váhová
jednotka
Kendale Lakes
Elementary
dokonči
vitie
drevená
stavba
sídlo vo
Francúz­
sku
čln, po
anglicky
značka
ruských
lietadiel
dováľal
obar, po
česky
povrch
stromu
vyčnievaj
časť Slo­
venska
ochotne
výtvarný
umelec
arabský
učenec
Liga
arabských vlk z Knihy
štátov
džungle
(skr.)
ruský
filmový
režisér
praobyvatelia
N. Zélandu
časť Českej
republiky
mávala
liehovina z
otravné látky
holandská
objemová
miera
ako
driek
ryže
sedadlo na
starorímsky
koči
obetný oltár
niečo
zvinuté,
obyčajne
do valca
druh ocele
taliansky chem.
koncern
oslovovala
v 3. osobe
alžírsky
prístav
4
kráča
diaľky
3
EČV okresu
Trnava
nabi
približne
vodná
elektráreň
(skr.)
1
tamto
odroda
nikelínu
starorímsky
ochranný do­
máci bôžik
buničina
strata
na váhe
tovaru
možno,
zrejme
orientálne
knieža
Pomôcky: aam, Amet, hakim, karkasa, reiki.
Foto - FOTOLIA
Autor: Leviatan
17
Va r ia n t y
s u d o k u
Šikmo súsledné
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo
orámovaných štvorcoch (3x3) práve raz.
Šikmými čiarami sú
spojené dvojice čísel,
ktorých rozdiel je 1.
Všetky takéto šikmé
dvojice sú vyznačené,
takže nikde inde
v mriežke sa nesmie
takáto šikmo susediaca dvojica vyskytnúť.
Väčšie-menšie
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali4
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo
orámovaných štvorcoch (3x3) práve raz.
Medzi dvojicami čísel
musia platiť zadané
znamienka nerovnosti
(˂ ˃).
1
3
7
2
7
1
1
6
8
5
9
8
7
4
4
6
3
6
7
2
5
9
3
7
4
6
2
2
4 1
4
8
4
2
6
7
3
8
7
4
8
6
5
65
4
96
89
8
4
5
5
3
3
1
1
2
72
91
9
1
4
6
6
8
6
1
8
6 9
6
1
9
6
Obrazcové sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
farebných obrazcoch
práve raz.
Autor: Ivana Štiptová
18
8
17
k rí ž o v k A
Korejské príslovie - „Keď smoliar ...(dokončenie je v tajničke).“
barracks
(kasáreň,
skr.)
pera
(poet.)
ďakujú
apretačná
látka
bývalá
politická ukazovacie omotajte závod, po pohyblivé
strana
zámeno
chorvátsky schody
v ČR
názov
mesto v
Rusku
tlesk
(zried.)
4
nemecký
astronóm
(Johannes)
reštaurácia
pri ceste
program
v TV
mihalnica
(kniž.)
3
letiaci že­
ravý uhlík
jemne
stará žena
vyslobo­
denie
mäsové
rezne, po
angl.
hliník (zn.)
violončelo
1
odpor.
spojka
grécky boh
vetrov
opojená
alkoholom
lesklý náter
medzinárod­
ná zmluva
väzenská
miestnosť
chcel
schudnúť
Slovenská
ratingová
agentúra
(skr.)
dôverný
pozdrav
riadna
dovolenka
slovko
pohoniča
obruba na
kroji
francúzsky
člen
prístav v
Irkutskej
oblasti
nepodľahol
tlaku
kopaním
odstráni
dievčenská
hračka
driek
dotieravý
hmyz
meno her­
ca Kukuru
darovalo
obedujete
patriaci
Emovi
druh neto­
piera
EČV
Pezinku
znížená
nota e
ponúka
solmizačná pokrývka
slabika
hlavy
ligot
americké
farrmy
investičný
kupón
(skr.)
úctivo
žiadaj
trma-vrma,
zmätok
klobúk
vzácne afric­
ké drevo
ženské
meno
žena boha
Baala
chemické
zlúčeniny
poľovačka
euro (kód)
citoslovce
Český zá­ povzdychu
hradkářský býv. lotyš­
svaz (skr.) ské platidlo
kartová
hra
kapustovi­
tá zelenina
útes (bás.)
akoby,
sťaby
miniaturizo­
vené dreviny
značka
kozmetiky
malá loďka
pod­
mienková
spojka
2
žijete
slečna
(skr.)
výložka
typ auta
Ford
maškrta
Pomôcky: Anat, Bratsk, obalok, rae, Sorka
Foto - FOTOLIA
Autor: Marián Ďurech
19
X V.
M a r at ó n s k y t u r n a j
Tajničky obsahujú
názvy diel slávneho
košického rodáka,
spisovateľa Sándora
Máraia (1900 –
1989). Skryté heslo
(2) objavíte pri
porovnaní oboch
krížoviek.
Písmenová krížovka č. 1
Vodorovne: A. Prvá tajnička.
– B. Slovenská literárna autorská
spoločnosť – naparoval – úžas.
– C. Značka kozmetiky – jemná
tenká koža – plemeno psa. – D.
Nálev – pápežský výnos – literárny
útvar. – E. Ruská rieka – trhliny na
obraze – český šachista (David).
– F. Mrazivá – nespi – značka
striebra. – G. Léna – južné ovocie –
domáce zvieratá. – H. Morské vtáky
– skoncuj so životom – hasol, po
česky. – I. Slovenské vydavateľstvo
– odsekni – biblická postava – J.
Druhá tajnička.
Zvisle: 1. Lyžiarska disciplína
– čestný. – 2. Priateľ piva – meno
Písmenová krížovka č. 2
Vodorovne: A. Tretia tajnička.
– B. Grécke písmeno – malý
domáci vták – svetadiel. – C. Trhať
– ženské meno – staršina dedinskej
občiny v Poľsku. – D. Niekdajší
predseda VPN (Gábor) – americká
herečka (Sharon) – zistenie. – E.
Etnická skupina v Keni – domáce
zviera – nosové dierky. – F. Cinká
– zašepkala – značka abvoltu.
– G. Nesú – domáce meno Dity –
Stredoslovenské elektrárne. – H.
Ženské meno – drevovláknitá doska
– skúška. – I. Postava z Völuspá
(básne zo škandinávskej mytológie)
– zmäť – mongolský pastier. – J.
Štvrtá tajnička.
Zvisle: 1. Aziat – chemický prvok.
– 2. Typické české priezvisko –
nespútaná, po česky. – 3. Obyvateľ
Itálie – český kronikár. – 4. Hrádza
– srňacia – solmizačná slabika. – 5.
A podobne (skr.) – grécky ostrov
– lov. – 6. Plesová – ventilový
rozvod piestového motora s dvoma
1
2
v K o š i c ia c h
3
4
5
6
7
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F
A
G
B
H
C
I
D
J
E
F
– boli šokovaní
Aurela. – 3. Opuch, po česky –
3 –4časť5auta 6 7 nesurmuj.
8 9 – 9.
10Išla11
12 13
– značka anglickej objemovej miery
pohorie.
G 1 – 24. Vánok
bušel. – 10. Citoslovce radosti –
A–HEČV Rožňavy. – 5. Európsky
niekdajšie – slávnostná hostina.
parlament – vyhadzovaná –
– 11. Hospodin – pani, po česky.
záhrada. – 6. Vzdialená
Bzoologická
I
– 12. Africký štát – etnická skupina
– americký historik. – 7. Étos –
Cnadrob.
v Rusku. – 13. Kočovník – horlivo.
–
8.
Nemecká
číslovka
–
J
D
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F
A
G
B
H
C
I
D
J
E
F
G
H
I
J
hriadeľmi (anglické označenie). – 7.
Ženské meno – švihla. – 8. Čiarka,
po anglicky – nemrv. – 9. Turecká
tlačová agentúra – ozdobný uzlíček
– post scriptum. – 10. Citoslovce
Pomôcky pre obe krížovky: assai, Assan, Dodd, DOHC, Eiger, Ik, Ónar, vogt.
20
8
2 0 1 3
rezignácie – zadrhávala, po česky –
hlavný pojem čínskej filozofie. – 11.
Tristanova milenka – podanie. – 12.
Alpská hora – veľmi (v hudbe). – 13.
Haškova postava – ženské meno.
Autor: Stano Krajči
k r í ž ov k A
Aforizmus
hlodaním
obhryzie
1
tropický
bylinožra­
vec
mužské
meno
české
domácke
meno
Kornela
otravné slovenská
látky (skr.)
rieka
osobné
zámeno
oktanón,
po česky
ukrajinské
mesto
pozerali
priprav
varením
odpisovač
patriaci
Eve
4
francúzska
nosná
raketa
5
kancelár­
ska skratka
vyrábali si
tkaninu
nestaral sa
zbavoval
vrchnej
vrstvy
numero
(skr.)
cudzia
zmenka
pozerám
sa (expr.,
zried.)
skratka
súhvezdia
Mečiar
(Dorado)
3
však, po
maďarsky
výstupok v
stene
americký
ekonóm
kamerun­
ské sídlo
Sri Lanka
Army (skr.)
cudzie
meno Jána
muži, po
anglicky
francúzsky
člen
zn. rybích
výrobkov
aromatické
látky
kus látky
na prikry­
tie hlavy
biely
sadrovec
2
základný
tón tóniny
ohava
značka
hliníka
tropický
strom
kto, po
česky
meno Oľgy
naša
politická
strana
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
egyptské
sídlo
majú
dovolené
anglický
herec
(Edmund)
bitky, po
česky
meno
gruzínske­
ho maliara
Varaziho
malajská
dýky
stupňovať
ruský
režisér
ruská rieka druh zele­
niny
skutok
naholo
prikrývka
citoslovce
Hot plug
detect
chodský
spisovateľ
ukazovacie
zámeno
hordká
služba
(skr.)
poskytla
reklamná
ukážka
hútal
obchodná
akadémia
nezabávaj
dobre,
v poriadku
český
sochár
španielsky
futbalista
značka
pneumatík
kód letiska
Lathrop
brazílsky
tréner
MOV
Namíbie
Bold Utili­
ty Vehicle
značka mo­
lybdénu
obyvateľ
štátu USA
hudobný
nástroj
druh dravej
korytnačky
rímsky boh
lásky
lámaním
poškodzo­
vať
Pomôcky: Ariane, Avto, Ekk, Leao, LRO, Teipe, Tima.
Foto - FOTOLIA
Autor: Lucián
21
Márquez sa narodil 6. marca 1927 v kolumbíjskom meste
Aracataca ako najstarší z dvanástich súrodencov. Vyrastal
u starého otca, ktorý bol plukovníkom v občianskej vojne.
Patril k najbystrejším študentom, avšak štúdium práva
nedokončil. Namiesto toho sa začal venovať žurnalistike a
už ako dvadsaťročný prispieval do niekoľkých novín. Ako
zahraničný spravodajca pôsobil aj v Európe a na Kube. V
tom čase sa púšťal aj do písania krátkych próz, prvý román
Opadané lístie mu vyšiel v roku 1955. Najväčší literárny
úspech Márquezovi priniesol román Sto rokov samoty
z roku 1967. Za tri roky sa z neho predalo pol milióna
výtlačkov, vďaka čomu zarobil dosť peňazí na to, aby sa
mohol venovať iba písaniu.
údel,
priebeh
života
uvedenie
do obehu
štvprček
(typ.)
1
mútil
opak
profesio­
nálov
Maj­
strovstvá
sveta
srd, zlosť
narasta­
nie,
rozvoj
moment
milenec
Dalily
(bibl.)
meno
Imricha
4
účastník
procesu
(práv.)
nech žije
(kniž.)
sama, po
latinsky
nezodieraj
veda o zeme­
traseniach
utratila
(peniaze)
tropický
plod
7
nevyda­
né spisy
zbor
sudcov
grécky
ostrov v
súostroví
Kyklady
Gabriel José Gar
A
obleče­
nie
feudálna
výsada
EČV Ma­
laciek
zvratné
zámeno
zaisťuje­
me
ďalej
(kniž.)
prichá­
dzajú na
svet
prítok
Rýna, rieka
vo Švaj­
čiarsku
špa­
nielske
ženské
meno
rieka v
Škótsku
orol, po
nemecky
pohorie v
Bulharsku
malý mo­
tocykel
na to
miesto
značka
hodiniek
letisko, po
anglicky
obyvatelia
Dánska
klan
internatio­
nal Energy
Agency
vedecko­
-tech­
nický
projekt
obyvatelia
Írska
zväz do­
pravcov
oslovenie
muža
radón
(zn.)
2
obec v
okrese
Levice
22
Pomôcky: Cona, Ertl, inedita, ipsa, ný, taenia, Tse.
rcía Márquez
V roku 1981 z Kolumbie utiekol a pred vojenským
režimom sa ukryl v Mexiku. V nasledujúcom roku
získal Nobelovu cenu za literatúru. Už v tom čase
sa angažoval v politike a bol veľkým obdivovateľom
Fidela Castra, s ktorým boli blízki priatelia. Ďalšie
roky prežil s rodinou v Mexiku, no jeho zdravotný
stav sa čoraz viac zhoršoval. Zomrel 17. apríla
2014 na zápal pľúc. Medzi jeho najznámejšie diela
patria romány Kronika vopred ohlásenej smrti,
Láska v čase cholere či Pohreb Veľkej matróny.
zo­
silnený
súhlas
strojno­
-trak­
torová
stanica
pásková
plôška
medzi kvá­
drami
český
jazyko­
vedec
nemo­
talo
príse­
diaci na
súde
Národná
knižnica
(skr.)
plochý
úkryt
vojaka v
poli
konaj,
pracuj
určil
hodnotu
hrozivo
EČV Ilavy
aha, hľa
(citoslov­
ce)
hydroxid
draselný
(vz.)
značka
čistia­
ceho
prášku
ruský
skladateľ
(Alexander
Porfirjevič)
5
ženská
miest­
nosť v
háreme
sarmatský
jazdec
poprav
obesením
dravá mor­
ská ryba
ušľachti­
lý kôň
symbol
čistoty
chyť
futbalo­
vý klub v
Prešove
výklenok
v stene
na sochu
donášam
poštár
(zast.)
značka
pračiek
6
značka
pančúch
okáza­
losť
havajský
pozdrav
hviezda súh­
vezdia Orol
zvinutá
látka
pooble­
puj
meno Ada­
ma (dom.)
Irenej
(dom.)
na tomto
mieste
nič, po
česky
st. kanadský
hokejista
typ auto­
mobilov Renault
pohorie
v Rusku
dvojhlás­
ka
zn. pracieho
prášku
atómová
elektráreň
3
druh pa­
pagája
Foto - Fotolia, TASR, SITA
najmlad­
ší útvar
prvohôr
Autor: DD
23
T u r n a j e
S Z H K
III. Turnaj o pohár Bytče
IV. Gumi turnaj v Púchove
Sudoku A
1. Jan Novotný – Brno
2. Jakub Hrazdíra – Zlín
3. Jana Břízová – Pečky
4. Jakub Ondroušek – Brno
5. Štefan Gašpár – Brusel
Súťaž dvojíc LUSK
1. P. Gašpár & Š. Gašpár
2. J. Břízová & J. Novotný
3. M. Bieliková & J. Ondroušek
4. V. Balko & M. Uher
5. J. Chano & P. Hudák
Sudoku A
1. Jakub Ondroušek – Brno
2. Matúš Demiger – Zl. Moravce
3. Jakub Hrazdíra – Zlín
4. Zuzana Hromcová – Bytča
5. Jana Břízová – Pečky
Sudoku B
1. Miroslav Šalaga – Martin
2. Alžbeta Krejčiová – N. Dubnica
3. Peter Gašpár – Púchov
4. Jakub Husár – Bytča
5. Igor Braniša – Bytča
Hlavolamy A
1. Peter Hudák – Košice
2. Jakub Ondroušek – Brno
3. Matej Uher – Bratislava
4. Jakub Hrazdíra – Zlín
5. Jan Novotný – Brno
Sudoku B
1. Ladislav Bielik – Sereď
2. Ján Morávek – Prievidza
3. Peter Gašpár – Púchov
4. Ľuboš Hyžák – Púchov
5. Alžbeta Krejčiová – N. Dubnica
Sudoku - drobček (pod 12 rokov)
1. Zuzana Branišová – Bytča
2. Eva Ondovčíková – Modra
3. Mária Kollárová – Bratislava
Hlavolamy B
1. Martina Prinerová – Zvolen
2. Martin Kubík – Vyškov
3. Peter Gašpár – Púchov
4. Jaroslav Grajciar – Zvolen
5. Alžbeta Krejčiová – N. Dubnica
Sudoku - kmeť (nad 50 rokov)
1. Jozef Chano – Púchov
2. Marta Franeková – Žilina
3. Jozef Páleník – Svinná
V sobotu 5. apríla sa v Bytči uskutočnil
už tretí ročník Turnaja o pohár Bytče. Ten
je známy tradične veľkou účasťou mladých
a začínajúcich riešiteľov, pre ktorých boli
aj tento rok pripravené kategórie pod 12
a nad 50 rokov. Skúsenejší riešitelia si to
mohli rozdať v dvoch kategóriách (A a B),
pričom A-čkari bojovali o kvalifikačné body
potrebné pre postup na majstrovstvá sveta.
Súťaže sa zúčastnil aj kompletná česká
reprezentačná štvorica a svoju dominanciu
potvrdila tým, že v súťaži v sudoku
obsadila prvé štyri miesta, najlepšie si
počínal Jan Novotný. V kategórii B si
vlaňajšie víťazstvo zopakoval Miroslav
Šalaga, najlepším drobčekom bola opäť
Zuzka Branišová a „kmeť“ Jozef Chano
vylepšil svoje vlaňajšie druhé miesto
o jeden stupienok.
Čoraz populárnejším sa stáva turnaj
dvojíc LUSK (Logické Úlohy + Sudoku
+ Krížovky), ktorý tento rok prilákal 32
dvojíc, s čím organizátori ani prinajlepšom
nerátali a tak museli cez prestávku tlačiť
chýbajúce zadania. Najlepšie si viedli
bratia Gašpárovci, ktorí svoje vlaňajšie
druhé miesto dokázali vylepšiť a odsunuli
za seba vlaňajších víťazov Janu Břízovú
a Honzu Novotného z Brna. Zahanbiť sa
nenechali ani zvyšné dvojice, či už boli
zložené z manželských dvojíc, párikov,
spolužiakov zo základnej školy, alebo
náhodných súťažiacich. Popasovať sa
museli s dvadsiatimi úlohami, medzi
ktorými boli krížovky, prešmyčky, sudoku
i rôzne netradičné hlavolamy. Ukážku
z nich prinášame aj na stránkach nášho
časopisu.
Medzi logikmi sa najviac darilo nášmu
najúspešnejšiemu reprezentantovi
Petrovi Hudákovi, za ktorým s veľkým
odstupom nasledovali Jakub Ondroušek
XXXIX. Veľkonočný turnaj,
Zemianske Kostoľany
Krížovky A
1. Miroslav Hájiček
- Bratislava 2. Milan Chudý – Prievidza 3. Ján Turek – Poprad
4. Pavol Tibenský
– Brezová p. Bradlom 5. Igor Platzner – Žilina Hádanky A
1. Lucián Gonda – Kristy 2. Miloš Hruška – Bratislava
3. Milan Chudý – Prievidza
4. Peter Paďour – Žilina
5. Igor Platzner – Žilina
24
0
1
2
2
3
19
17
16
15
15
Krížovky B
1.Ivan Šarkan – Martin
2.Anton Hnáth – Moravany 3.Vladimír Kmeť – Prievidza
4.Dušan Škrovina – Martin 5.Pavol Bruňanský – Vinné
Hádanky B
1. Jozef Pavlík – Chmeľov
2. Dušan Škrovina – Martin 3. Jozef Páleník – Svinná 4. Marián Ďurech – Martin 5. František Cvengroš
– Spišská N. Ves Logika A
1. Peter Hudák – Košice
2. Jan Novotný – Brno
3. Štefan Gašpár – Brusel
4. Matúš Demiger – Zl. Moravce
5. - 6. Jakub Ondroušek – Brno
5. - 6. Jakub Hrazdíra – Zlín
Logika B
1. Martin Kubík – Vyškov
2. Jozef Chano ml. – Púchov
3. Diana Škrhová – Bratislava
4. Andrej Plaštiak – Námestovo
5. Peter Gašpár – Púchov
a Matej Uher. Kategóriu B opanovala
Martina Prinerová a dosiahla tak svoje
prvé víťazstvo i v logike. Viac o turnaji sa
dočítate na stránke www.slovaksudoku.
com
Na druhý deň nasledoval turnaj
v Púchove, kde sa súťažiaci vytrápili
s náročnými logickými úlohami od
Ivana Pastuchu. Víťazstvo si zopakoval
Peter Hudák, ktorý len o bod predbehol
Honzu Novotného, autora turnaja
v sudoku. V sudoku si napravil renomé
bronzový z posledných MS v sudoku
Jakub Ondroušek a dal tak zabudnúť na
prekvapivé štvrté miesto z Bytče. V sudoku
kategórie B zvíťazil podobne ako vlani
Ladislav Bielik a v hlavolamoch B uspel
Martin Kubík z Vyškova pri Brne.
Všetkým zúčastneným ďakujeme
a dúfame, že sa v Bytči a Púchove
stretneme aj budúci rok. Tí, čo neprišli
môžu ľutovať, ale už budúci mesiac si
môžu prísť zasúťažiť na majstrovstvá
Slovenska v sudoku, ktoré sú na programe
21. 6. v Martine. Viac informácií nájdete na
stránke www.szhk.sk
XXXIX. Turnaj Hornej Nitry,
Prievidza
2
2
4
6
7
15
12
11
11
11
Krížovky A
1. Ján Turek – Poprad 4
2. Lucián Gonda – Kristy 6
3. Emília Rigdová – Poprad 8
4. Dušan Vojník – Prešov 11
5. Ján Droppa – Prešov 12
Krížovky B
1. Dušan Škrovina – Martin
2. Jiří Sýkora – Vsetín 3. Petr Štefek – Vsetín
4. Rudolf Čačko – Košice 5. Jozef Pavlík – Chmeľov
Hádanky A
1. Lucián Gonda – Kristy
2. Ladislav Žitňák – Šaľa
3. Peter Paďour – Žilina
4. Ján Droppa – Prešov 5. Ján Turek – Poprad Hádanky B
1. Petr Štefek – Vsetín 2. František Cvengroš
– Spišská N. Ves 3. Dušan Škrovina – Martin 4. Jozef Páleník – Svinná 5. Drahomír Lacko
– Žiar n. Hronom 6
6
6
4
2
3
7
8
8
9
19
17
15
14
14
K r í ž ov k á r s k y
p ä ť b o j
Druhou súťažnou krížovkou tejto
série je striedavá dokresľovka.
Výsledky prvého kola vám prinesieme
v budúcom čísle časopisu. Avšak,
pokiaľ ste svoje riešenie ešte
neodoslali (čas máte do 10. mája)
tak vedzte, že dva výrazy sú chybné
(konkrétne políčka N14 a I20). Za
chyby sa ospravedlňujeme a dúfame,
že ani to vás neodradí od pokračovania
v našej súťaži. Tieto chybné políčka
budeme, tak ako vždy, posudzovať
v prospech riešiteľa. Samotné pravidlá
súťaže ostávajú nezmenené. Po
každom z kôl vyžrebujeme jedného
súťažiaceho, ktorý získa finančnú
odmenu 12 €. Po piatich kolách
vyhodnotíme súťažiacich, ktorí sa
zúčastnia všetkých piatich kôl. Riešiteľ
s najmenším počtom stratových
1
2
3
4
5
6
V I
–
2 .
ko lo
nemiešali s riešeniami iných krížoviek,
ktoré môžete aj naďalej odosielať
na pôvodnú adresu ([email protected]
com). V prípade, že sa rozhodnete
pre elektronickú formu, môžete
riešenie oskenovať, odfotiť, poslať
v pdf-formáte alebo prepísať do
excelovského dokumentu. Prajeme
vám veľa úspechov pri riešení.
Striedavá dokresľovka
Vodorovne: A. Stúpenec
Platónovej filozofie – 2. časť hesla
– samopaše – ihneď. – B. Stránia
sa – ostrovy v Stredozemnom mori –
grécke sídlo – polyesterový hodváb
– obec v okrese Trebišov – citoslovce
pri skoku. – C. Valivý atletický
skok – vosk z ovčej vlny – satén, po
anglicky – prenikavá zmena – druh
7
8
Zvisle: 1. Daň z hlavy (Turkom)
– studený, po nemecky. – 2. Meno
Filana – osamelý človek. – 3.
Počínanie – jazvece – dom. meno
Miroslava. – 4. Druh kvetenstva
– kazeínové vlákno – strava –
horolezecký schodík. – 5. Ambaláž –
české domáce mužské meno (Otakar)
– ovaľ, omráč – kameň. – 6. Nerast
obsahujúci nikel – odkotúľaš – meno
herečky Mooreovej. – 7. Dvojice –
menšie strakaté zviera – plátenné
prístrešie. – 8. Listnatý a ihličnatý
strom – počíta – zhromaždenie
evanjelického zboru. – 9. Starší
ruský politik a štátnik – výchylka lode
od priečnej osi – grécky bájoslovný
kráľ. – 10. Český literát – vôľou
potlačíte city – jedlo z varenej
ryže. – 11. Pomenovaná menom –
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
H
I
bodov získa finančnú odmenu 25 €.
Pokiaľ bude takýchto riešiteľov viac,
vyžrebujeme jedného z nich. Pokiaľ
neodošlete riešenia všetkých piatich
krížoviek, tak už nemôžete zabojovať o
celkovú prémiu, avšak stále súťažíte o
výhru v danom kole.
Vylúštenie prvej krížovky zasielajte
do 10. júna 2013 (vyhodnotenie
bude v decembrovom čísle), a to
buď v písomnej forme (prepísanú
na štvorčekový papier či prefotenú
z časopisu) na adresu redakcie,
alebo v elektronickej forme na novú
mailovú adresu [email protected]
Táto adresa je určená špeciálne pre
účely Krížovkárskeho päťboja a preto
Vás prosíme, aby ste svoje riešenia
buriny – pustošíme. – D. Nástenný
gobelín – soľ kyseliny boritej – šok –
Ján, Jozef, Michal – Etiópia – borovice
– stupeň písma. – E. Tajnička. – F.
Tkaniny s hustým vlasom – toč –
druh fajky – bije, mláti – stoja na
daždi – elektrická stolná misa –
zločinecká banda. – G. Simultánne
televízne vysielanie – kosou kosí
– grófska slobodná dcéra – poľnica,
surmita – pohyblivé zariadenia
na sústruhu – jazyk nigérijského
kmeňa. – H. Uzáver ľadovcového
údolia – staroškandinávsky básnik
– budovalo – v poradí na 5. mieste –
názov pražskej univerzity – predpona
slov s významom cez. – I. Otupnosť
– vynikajúci žiak – 1. časť hesla –
prestávka medzi dejstvami.
zbavuje vlhkosti – vysievané. – 12.
Rozptýlenosť – chvat, po nem. –
ruský prístav. – 13. Kusová miera
(40 kusov) – česká a slovenská
rieka – chrbtovina. – 14. Radikál
aromatických uhľovodíkov –
zanechávajú – výpomocný učiteľ. –
15. Brloh zvierat – diamantové úlomky
– časť názvu mesta v Taliansku (San)
– obar, po česky. – 16. Slovenský
krížovkár a hádankár – nezarovnané
časti kmeňa – baňaté nádoby, krivule
– cudzokrajný strom. – 17. Mihotanie
– prvá postieľka dieťaťa – váľov,
žľab. – 18. Príliš mokrá – jednotka
magnetickej indukcie. – 19. Taliansky
energetický koncern – menová
jednotka v Portugalskej Indii.
Autor: pst
25
k rí ž o v k A
Boeing letí nad oceánom a prestanú mu fungovať všetky motory. Z reproduktoru sa ozve hlas letušky: „Vážení
cestujúci, nemusíte sa ničoho obávať, čoskoro núdzovo pristaneme na vodnej hladine. Prajeme vám …(dokončenie je v tajničke).“
Slovenský
olympijský
výbor
(skr.)
1
pravítko
obyvateľ
Slovenska
nepooberaj
fáza Me­
siaca
nevyžiada­
ná pošta
plúži
horské
osady
nápoj z
hrozna
polodraho­
kam
pichať
rohami
práca, po
anglicky
filmová
hviezda
staršia
značka
pokrmové­
ho tuku
sali, cucali
slovenské
mesto
spláchol
spiatočníci
likér z ryže
Erika
(dom.)
gver
staroe­
gyptský
boh Slnka
(i Ra)
ďas
vykonávaj
krst
dravý vták
nástenný
gobelín
úloha
herca
potriasaj
meno
Buľbu
búrať
kto vytvára
modely
hocikde
natierať
moridlom
4
čínske žen­
ské meno
Save Our
Souls
namotávať
polihovať
harfa
(zast.)
ázijská
poloopica
povinný,
po česky
beda, po
latinsky
súdne
konanie
komín
(kraj.)
kočiare
tlačidlo na
zapájanie
prístrojov
povrch tela
vtákov
moravská vi­
nárska oblasť
strednica
psí zápach
zjesť
druh
Boleka
žal
skrz, vďaka
veverici
podobný
hlodavec
mzda
7
mesto v
Číne
vlastní
notes
hádka
(zast.)
rímske
číslo 7
pridávať
soľ
odoberaj
Independent
Television
Network
nalepil
dovnútra
Detva
(EČV)
solmizačná obyvateľ
slabika
Írska
6
5
druh neras­
tu, sírnik
strieborný
britská
jednotka
na meranie
vína
Pomôcky: akantit, anker, Baak, Ilan.
26
umýval
česká
predložka
sídlo v Ho­
landsku
druh ryby
ryje
dezinfek­
čný pros­
triedok
3
prútená
ohrada
2
oceňovať
kmotor
(zastar.)
kód letiska
Antverpy
palica
Foto - Fotolia
Autor: Leviatan
R e t i a z kov á
d o p l ň ova č k a
Posledné tri písmená prvého výrazu sú zároveň prvými troma písmenami druhého výrazu.
Tajničku tvorí dokončenie Napoleonovho citátu: „Nič nie je zadarmo, ...“
na druhý deň
dozaista
hudobná skupina
kozmetická úprava tváre
americký pastier dobytka
hrad na Považí
slabý šuchot
člen mestskej rady (zast.)
slovná zásoba
reakcia na vonkajšie podnety
bezmotorové lietadlo
elita spoločnosti, smotánka
schizma, rozdvojenie
vianočná pieseň
vesmír
ruská metropola
kozmos
karavan
zabratie cudzieho územia
výzbroj
remeň
povodeň
pálenka, liehovina
ručný navijak
minerál
kazašská metropola
priestor
dopravná značka
malý peň
zdatní, šikovní
k rí ž o v k A
„Čistota ... (dokončenie v tajničke).“
americký
bahniako­
vitý vták
4
pracuj na
poli
severské
zviera
1
domáce
meno
Jozefa
cicavec
z pralesa
značka bez­
pečnostných
dverí
stiahol z
kože
Savo proti
plesniam
prúd
ihličnatý
strom
Aralské
jazero
EČV Kru­
piny
mriežka,
sieťka
kryha , po
česky
veľké oči
obchod s
nábytkom
2
dvojica
K
nezávislosť
druh žaby
jednotka
intenzívnej
starostli­
vosti
vozidlo na
snehu
3
osobné
zámeno
E
hoci, po
česky
Talian, po
česky
končatina
zvierat
vyklíčený
jačmeň
psovitá
šelma
aromatická
zlúčenina
imituje
zvuky
tetrova
slieď,
pátraj
Kúpelňa vás
rýchlo zbavia
neželaných plesní
a mikroorganizmov.
Postihnuté miesto
nielen dezinfikuje,
ale aj vybieli. Je
vhodný na rôzne
povrchy a vďaka
mechanickému
rozprašovaču sa
dostanete aj na
ťažko dostupné
miesta. Viac
informácií
na www.savo.eu.
predstave­
ný kláštora
mužskej
rehole
kopanica
metropola
Nórska
odhad
výsledku
lekárska
komora
ľavá, po
česky
slovko
násobenia
Autor: DD
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 5. 2014 aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera) 27 (medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena SMS správy 0,20 € s DPH Savom odmeníme troch výhercov.
27
KUPÓN
krížovka
o 50 €
Lišiak MÁJ

1/3
patriaci
Adovi
obec v
okrese
Levice
EČV
okresu
Turčianske
Teplice
hlasné zvuky
vydávané
zvieratami
staroindická
modlitba
štu­
dentská
jedáleň
forma
myslenia
meno spi­
sovateľa
Staška
obraz
predmetu
pri pohľa­
de zhora
ponoria
rukou dá
znamenie
citoslovce
pádu
patriaci
Ožovi
1/2
Eskimák vyseká dieru do ľadu a chystá sa
loviť ryby, keď tu zrazu vykukne z diery tuleň
a vraví: ... „(Tuleňove slová tvoria tajničku
č.1).“
na ktoré
miesto,
kam
1/1
rieka v
Rusku
E
filmový
mimozem­
šťan
omotalo
topiť sa,
po česky
latinský ná­
zov súhvezdia
Delfín
cudzie meno
Lukáša
ubezpeč
autor ume­
leckého diela
športový
úbor
boj mečmi
(kniž.)
mongol­
ské jazero
dedič, po
anglicky
česká
predložka
český spevák
(Petr)
niekto
rafino­
vaný
vojenský
postup
obyvateľ
starej
Asýrie
zn. pracieho
prášku
malý
Samuel
severo­
východ
udomác­
ňovala
(odb.)
terbium
(zn.)
spodok
nádoby
Slovenská
pedagogická
knižnica
nemecký
počítačový
program pre
firmy
čítaj, po
česky
gulečník
on, po
nemecky
biblická hora
sloven­
ský herec
(Leo­
pold)
rímske
číslo 9
vpila
severské
mužské
meno
tenisový
úder
neodo­
slal
britský
admirál
(Hora­
tio)
purpur
(kniž.)
Krížovka o 50 €
opojenia
mysle
pripevni
lepidlom
kožná
choroba
1/4
olympijské
hry (skr.)
tik, zášklb
(zried.)
predpona
„rastlina“
citoslovce
streľby
časti drevín
vyčesaný
prameň
vlasov
prezývka Ei­
senhowera
podstata
peniaze, po
nemecky
daj do
poriadku
hlavné
mesto
Sumerov
letný stredo­
-európsky
čas (skr.)
vodá­
renský
(skr.)
1/5
orať, po
česky
upevnil do správ­
nej polohy
evidenč­
né číslo
(skr.)
žrď na
voze
nohy, po
anglicky
očkova­
cie látky
realitná
kance­
lária
(skratka)
ruská
rieka
rímske
číslo 4
prísť, po
nemecky
požíva
potravu
anor­
ganická
chémia
(hovor.)
2/1
študent
teológie
oplodní
kvet
peľom
Pomôcky: AvERP, de visu, Har, itchy, Ios, legs, OKM, šop
28
plody
liesky
kráčal
irídium
(zn.)
East
North
East
(skr.)
nanotes­
la (zn.)
2/2
meno
karika­
turistu
Lesyka
cito­
slovce
uvažova­
nia
originál­
ny názov
Írska
črieda
2/3
domáce
meno
Eriky
prená­
šajme
výrobca
nitov
opaky
dní
scenéria
plurál
(skr.)
mnoho,
veľa
je, po
anglicky
cudzie
meno
Eduarda
priekop­
níctvo
samec kozy
označenie
vozidla
konzula
Open
Vojaci základnej služby spovedajú
svojho kamaráta, vyhláseného
sukničkára: „ Ako to robíš, že stačíš za
jedno popoludnie pomilovať desať žien?“
... (odpoveď vojaka je ukrytá
v tajničke č.2).
Knowled­ge Network
(skr.) baňa
tvrdý cukrík
MPZ Ru­
munska
vyrobené
z ropy
motocyklo­
vá súťaž
ohol do tva­
ru oblúka
prudký
prejav citov
zoologická
záhrada
smeroval
vojenská
farba
pečú na
povrchu
tajná správa
z väzenia
žiada
evan­
jelický
(skr.)
rodisko
Mohameda
adresa, po
nemecky
ruský
veľtok
chlp
ošípanej
kód letiska
Okmulgee
orezanie
obnov,
urob
novým
2/4
1/7
štátna poz­
návacia značka
tajná polícia
v NDR
postavil
sa
pohoda
približne
sieť super­
marketov CZ
kúpele v
Belgicku
úskok
mesto v
Česku
EČV Rim.
Soboty
opytovacie
zámeno
podľa názo­
ru (kniž.)
samec
srny
?
východ,
po fran­
cúzsky
B
jestvujú
venuje­
me
nepo­
chybne
loďka
predpo­
na „dvoj“
dojčí
(hovor.)
čistička
odpadových
vôd (skr.)
hodnota
rímske
číslo 157
sviatok
žien
osobné
zámeno
grécky
ostrov
šteklivý, po
anglicky
EČV Ružom­
berka
vážny, po
nemecky
časť diela
Slávy dcéra
postrko­
vať (kniž.)
predložka
E
yeoman,
kráľovský
gardista
(skr.)
hovoriaci
papagáj
Foto - Fotolia Riešenie tejto krížovky posielajte do 25. 5.
2014.Zaslať stačí tmavšie podfarbenú časť
tajničky. K riešeniu nezabudnite priložiť
súťažný kupón. Sumou 50 € odmeníme
jedného výhercu.
Autor: DD
29
M o z a i kov á
k r í ž ov k a
1
Tajničku tvorí
výrok francúzskej
spisovateľky
Amantine
Dupinovej, ktorá
sa preslávila
pod mužským
pseudonymom
George Sand:
„Muži nie sú slabí,
len...“
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
Vodorovne: A. Úroveň v počítačovej
hre – ruské sídlo – predpona cudzích
slov s významom vietor. – B. Odborný
názov javora – krvná zrazenina v cieve,
aj trombus (med.) – zdvorilé oslovenie
ženy – zožni. – C. Africký štát – prudko,
ničivo – poplach (hovor.) – ryža
s kúskami baraniny. – D. Tajnička. – E.
Láska, po anglicky – atrament (zastar.) –
dávajú do súladu – panovníci. – F. Časť
opery – druh pestrofarebného papagája
– odroda hrozna – lietadlo (zastar.). – G.
Klobúk (hovor.) – matka (hovor.) – ročné
obdobie.
nasával. – 2. Obsahujúca lecitín, po
česky. – 3. Dôveruj – všekaz, druh
hmyzu – mužské meno. – 4. Sídlo
v USA – deviatka – úhor, po nemecky.
– 5. Taliansky prisťahovalec, zakladateľ
prvej pizzerie v USA (Gennaro) –
napodobnenina. – 6. Omámenie (kniž.)
– pozývala – vojenská predajňa. – 7.
Vynadala – metamorfovaná hornina
zložená hlavne z minerálov epidot,
kremeň a vápenec. – 8. Nemecká rieka
Zvisle: 1. Sú, po anglicky – pil,
(Emža) – domácke meno Márie – naleje
do nádoby. – 9. Kryt proti plochým
strelám – premeriavalo – starogrécka
minca, aj as. – 10. Dočasná ubytovňa
pre cezpoľných zamestnancov. – 11.
Zapletať, zväzovať – domácke meno
Ireneja.
Pomôcky: Elora, Lombardi,
Olom.
Autor: Kristína
k rí ž o v k A
Alphonse de Lamartine - Politik, rečník, prozaik a popredný predstaviteľ francúzskeho romantizmu.
komora
ruského
parla­
mentu
útok
nájomný
koč ťahaný predmety
koňmi
biblická
postava
venoval
fakultný
výbor
1
P
hlas kravy
lahodný
nápoj
šumivé
víno
4
obsluhovač
kamery
hudbný
štýl
gól, po
anglicky
1000 kg
začiatočník
kód Egypta
sušené
mlieko pre
dojčatá
býv.farma­
ceut.podnik
zvýšený
tón „a“
pružné
podložky
na ležanie
v posteli
sídlo v
Japonsku
tropická
drevina
pod­
mienková
spojka
predsieň
organická
zlúčenina
severoame­
rický Indián
latinský
pozdrav
koniec
motlitby
pápežská
čiapka
rieka vo
Švajčiarsku
vystavte účin­
kom pary
kus
tkaniny na
čistenie
strážne
zviera
a podobne
(skr.)
Preteky
mieru
čínske sídlo
(Xiamen)
2
3
meno
tenistky
Ivanovićo­
vej
množstvo
ľudí, dav
Pomôcky: Aara, Akika, Amoy. 30
orány
zraku
amerícium
(zn.)
ruský
súhlas
olej na
recepte
Slovsnká
republika
povaha, po
rusky
Autor: DD
Os e msm e r o v k A
Kubko vraví Maťkovi: Voľakedy za mnou behali ženy ako bláznivé.
- A teraz? vyzvedá Maťko. - Odkedy som... (tajnička má 33 písmen).
Autor: Bene
Foto - Fotolia
R á č i k
Vyplňte mriežku tak, aby sa smerom zvonka dnu dalo
prečítať 7 a smerom zvnútra von 8 slov. Dĺžky slov sú uvedené
v zátvorkách. Príklad ráčika: POTRAVA – AVAR, TOP
Uzbecké príslovie: „Priateľ sa ti pozerá do očí,
nepriateľ...“
Smerom dovnútra: Neexistovala (6) – čierne vtáky (5) –
ruský literát (6) – mozole (6) – hodnotne (5) – drevená miska (5)
– severský kopytník (3).
Smerom von: Územie na Balkáne (5) – pes, detsky (4) –
americký komik, Oliver (5) – usadenina na dne roztoku (3)
– nealkoholický nápoj (5) – ochranné obaly semien rastlín (4) –
morský cicavec (6) – hore, po nemecky (4).
Autor: Lišiak
31
H lAvo l A My
digitálne čísla
Slimačie sudoku
Vložte do mriežky tvary čísel
12345. Čísla môžete otáčať, ale nie
zrkadlovo prevracať. Čísla sa nesmú
prekrývať. Každé z piatich čísel
zadaných v mriežke sa nachádza vždy
v príslušnom tvare.
9
4
1
9
2
7
2
8
1
1
9
5
7
4
4
1
2
1
3
5
4
2
9
5
7
5
4
1
Vyplňte celú mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v
žiadnom riadku, stĺpci, sivom ani farebne odlíšenom štvorci
3x3. Všetky 5-ciferné čísla (čítané v smere špirály),
ktoré majú aspoň dve cifry rovnaké, sú vypísané pri
mriežke. Napríklad číslo 14391 má dve jednotky.
11 18 20 12 24
41
20
11
49
26
24
12
11
28
41
49 26 28 11 18
32
1
14391 - 16931 - 26247 - 27562
31653 - 39153 - 49169 - 56275
56285 - 61236 - 69316 - 72624
84798 - 87262 - 91693 - 93169
Súčty medzi zrkadlami
Vyplňte všetky celé políčka číslami 1-15 tak,
aby ste každé číslo použili práve raz. V mriežke
sa nachádza 10 šikmých čiar, ktoré predstavujú
obojstranné zrkadlá. Čísla po obvode mriežky
určujú súčet čísel, ktoré sú z daného smeru
viditeľné – vidíme vždy rovno, až kým nenarazíme
na zrkadlo, vtedy sa smer zmení o 90° a pokračuje
až po okraj mriežky.
6
Autor: Lišiak
Scrabble
Vložte do
mriežky uvedené
slová tak, aby sa
každé z nich dalo
prečítať zhora
nadol alebo zľava
doprava. Všetky
slová musia
byť navzájom
prepojené. Okrem
uvedených
slov už žiadne
ďalšie vzniknúť
nesmú, a to ani
dvojpísmenové.
Všetky písmená
A a B už sú v
mriežke zadané.
AMSTERDAM,
ATÉNY,
BELEHRAD,
BERLÍN,
BRATISLAVA,
BRUSEL,
BUDAPEŠŤ,
BUKUREŠŤ,
KODAŇ,
LISABON,
LONDÝN,
ĽUBĽANA, OSLO,
PARÍŽ, PRAHA,
RIGA, SKOPJE,
VARŠAVA,
VILNIUS,
ZÁHREB
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
parcely
Do krúžkov vložte čísla 1-9, každé
práve raz tak, aby číslo v ľavom hornom
rohu každého pozemku určovalo súčet
čísel v pozemkoch, ktoré s ním susedia.
15
14
23
27
11
22
19
29
Tieto úlohy sa riešili na turnaji dvojíc
LUSK v Bytči.
13
33
P í sm e n o v á
k r í ž ov k a
Cicero: „Rozum nestačí len zbierať...“
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A. Vedro pri studni – meno
slovenského herca Haverla – jedovatý hríb.
– B. Cestovné doklady – turistický autobus –
papuánska rieka – C. Druh perloočiek (zool.)
– ryšavá – najjasnejšia hviezda v súhvezdí
Škorpión. – D. Zmluva – EČV okresu
Partizánske – zabiť, po anglicky (zried.) –
nemocnica s poliklinikou (skr.). – E. Domácke
meno Valéra – ruské sídlo – čižma (kraj.).
– F. Tajnička. – G. Rascový likér – udrela
nohou – rozomieľal. – H. Staršia jednotka
magnetického odporu – kazy, omyly – značka
prvku samárium – živočích (kniž.). – I. Turci
(zastar.) – sídlo v USA – meno moderátorky
Pariškovej. – J. Skoro, takmer – plastická
látka vystužená vláknami – na iné miesto.
– K. Alelomorfa, dedičný základ organizmu –
oválnosť –prúdy vody.
Zvisle: 1. Opadávanie (odb.) – vrtoch,
rozmar (hovor.). – 2. Strata na váhe tovaru –
odletel. – 3. Úžitok – biblická dcéra Herodiady.
– 4. Dáš niečomu ráz novosti – meno herca
Gibsona. – 5. Evin druh – horúčava, spara. –
6. Popevok – francúzsky filmár (Henri). – 7.
Kód našej meny – omietlo, ovakovalo. – 8.
Zbav ostria – cicavce z pralesa – značka pre
abvolt. – 9. Porúbal – ženské meno (30.1).
– 10. Mastné kruhy v polievke – objasnil,
osvetlil. – 11. Značka prvku lantán – kosák
(zastar.) – krátky strih v dámskej móde. – 12.
Zodieral som – dať, po česky. – 13. Nakovala
– ukazovacie zámeno. – 14. Časti tenisovej
hry – dospelá osoba ženského pohlavia. – 15.
Druh papagája – biely jednoklonný nerast. –
16. Obec v okrese Bardejov – pomenovanie,
názov. – 17. Zbierka staroperzských
náboženských textov – útok. – 18. Bdieť –
bezhrbé ťavy.
Pomôcky: Alekan, alona, Antares,
bílinit, Erave, slay.
Autor: TVAAR
k r í ž ov k a
Marlen Dietrichová - „Už ste videli ženu, ktorá by bežala ... (dokončenie je v tajničke).“
prezývka
američana
v Európe
veľká
nádoba
nuž, teda
ampulka
(skr.)
3
2
pravidelná
splátka
dlhu
Ž
E
značka st.
pracieho
prášku
molybdén
(zn.)
syn divo­
činy
krížence ko­
byly a osla
snívaj
talizman
náčelník
kozákov
písmeno
alfabety
pracujú s
pluhom
Imrich
(dom.)
ochotne
otázka na
1. pád
cín (zn)
?
rakúsky
šiling (kód)
protiklad
označenie
lietadiel
Antonov
druh slona
predpona
„moč“
zábava
starší
kanadský
hokejista
5
povzdych
vyučuj
obracia
EČV Mala­
ciek
sorta
hrozna
O
experi­
menty
orgány
zraku
kráča
1
značka
hélia
EČV Pú­
chova
oslovenie
kňaza v
Taliansku
moslimský
boh
príslušník
uniatskej
cirkvi
ťažné
zvieratá
34
poloostrov španielsky
v Čiernom
člen
mori
výsledok
klonovania
post scrip­
tum
pascal (zn.)
severské
zviera
tu máš
arzén (zn.)
4
Pomôcky: Orr.
Foto - Fotolia
Autor: DD
M I N I k rí ž o v k Y
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
podarúnok predložka
1
úctivo
oslovoval
meno
Dionýza
výrastok
na hlave
jeleňa
kórejské
sídlo
zasa
rímske
číslo 51
Othellova prieseční­
žena
ky priamok
kompromis
skr. poľskej
meny
decibel
(zn.)
krásavec
(kniž.)
záporová
spojka
ex offo
(skr.)
lilipután
základná
spolo­
čenská
jednotka
MPZ Ru­
munska
éra,
obdobie
spodobne­
nie (odb.)
náplň do
tlačiarne
rotačné
vajcovité
telesá
sopka na
Sicílii
kurivo, po zaznačuje
česky
písmom
meno
Správna Timoteja
klinická potom, po
prax (skr.) taliansky
ukazovacie
zámeno
EČV Kru­
piny
osobné
zámeno
spod, pred­
ložka
prezývka
Guevaru
nádoba na
smeti
komúna,
po česky
argón (zn.)
opica, po
anglicky
žiak piatej
triedy
HESLO:
citoslovce
povzdychu bróm (zn.)
samec
kozy
. . . . . .
žnú
klobúk
(hov.)
rozmar
kilovolt
(zn.)
divadlo v
Prahe
kladné
vlastnosti
3
miliampér
(zn.)
orgán
zraku
zástup
epidémia
EČV Kež­
marku
popínavá
rastlina z
čeľade vik­
okvetých
4
druh lamy
rozhovor, časť dlane
športová
verejná
súťaž
diskusia
predložka
gibon
bieloruký
prírodný
(hov.)
paznech,
časť chodidla
kopytníkov
fénický
boh slnka, osť (nár.)
symbol
krutosti
hudobná
stupnica
bývalý vojen­
ský pakt
mužské
meno
oblečenie
na spanie
domáce
meno
Imricha
kaša, po
nemecky
austrálska
družica
stlč, zmláť citoslovce
odháňania
predpona
vyjadrujú­
ca zápor
liek na
zníženie
kyslosti
žalúdka
podľahli
hnilobe
zápasnícka
žinenka
maják, po
anglicky
domáce
meno
Andreja
chorátsky
hudobný
skladateľ
2
vrchnák,
veko
EČV Detvy
druh drogy
rod
škodlivých
chrobákov
stredová
priamka
Pomôcky: acha, Asan, Brei, ikon, ITOS, Odak, ostoma.
individuál­
ne štúdium
(skr.)
indické tvr­
dé drevo
Autor: DD
35
D o p l ň ova č k a
Tajničku tvorí arabské príslovie: „Nič neutrie
slzy tak ako...“
1. Súhrn, bilancia. – 2. Údenársky výrobok.
– 3. Starogrécky mestský štát. – 4. Pani
bývajúca vo vedľajšom dome. – 5. Kňazské
rúcho, reverenda. – 6. Mesto na Záhorí. – 7.
Štrajk. – 8. Vták-zlodej. – 9. Vyhĺbená jama,
v ktorej sa zhromažďuje spodná voda. – 10.
Rivalka, súperka. – 11. Sobáš.
Pomôcka: súvaha.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S S S S S S S S S S S
A A A A A A A A A A A
O S E M S M E R OVKA
- Aká je mužská predstava romantiky? - (Tajnička má 33 písmen).
C
O
M
A
Ó
T
V
K
K
O
C
K
A
E
D
O
S
K
A
K
S
Í
L
O
K
M
BANKA
L
V
T
D
A
Š
E
B
N
N
V
K
L
A
R
E
M
A
K
R
A
D
A
R
R
A
P
A
L
E
T
A
S
O
E
A
I
A
M
H
A
A
I
L
A
R
T
B
K
O
V
P
P
P
K
O
L
B
O
K
N
I
H
A
A
O
U
U
Á
N
A
M
L
A
R
R
T
N
T
L
M
Z
Z
R
A
K
E
T
A
A
A
A B A
A CH A
A Ý E
A V A
A R B
T A T
N T I
E L R
O K O
A M L
D A Á
A A D
K R A
K
C
D
R
O
P
K
L
A
U
N
N
Š
K
E
Š
E
A
S
A
O
L
K
E
A
I
A
P
M
U
P
V
R
L
A
A
T
P
A
K
O
S
T
I
E
O
D
É
P
R
O
T
E
K
T
Č
O
S
P
A
Ý
M
Č
T
R
S
O
K
O
L
L
A
R
T
A
V
O
A
J
A
K
O
L
O
K
B
S
R
K
K
K
Mat
rika
TABAK
ZAVAR
36
Autor: Bene
Foto - Fotolia
k r í ž o v k A
odoprel
som očakávané
2
namáčací
molybdén španielska
vychová- prostrie(zn.)
vateľka
dok
tetka
(kraj.)
elektrónvolt (zn.)
myť, po
česky
ohraničená
plocha
väčšia
kabela
3
meno
brazílskej
spisovateľky Luftovej
nehmatal
(nár.)
Turek
(zastar.)
meno herca
Costnera
dva druhy
spôsobov
vyjadrenia
koniec
modlitby
nevybudovala
apriórny
umelý
jazyk
tesárska
sekera
hora
omotal
africký
veľtok
Imperial
japanese
Navy (skr.)
akýže
rozrývaj
raj (kniž.)
meno španielskeho
brankára
Casillasa
hromadí
vsyp
dovnútra
a, po
anglicky
prekypri
pluhom
staršia plošná miera
americký
tanec
lotyšský
zoológ,
herpetológ
(Janis)
obolos
London
River
Services
(skratka)
syr v
slanom
náleve
organická
zlúčenina
najedená
časť úst
Slušnosť znamená, že ...
(dokončenie je v tajničke).
inak
kód Lesotha
neveľa
porísk
meno
belgickej
speváčky
Fabian
kalil
laboratórčasť Česka zmenkový
ručiteľ
ny (skr.)
kýva
otvorenie
úst (zried.)
požíval
doping
nízka pani
japonské
sídlo
poľná
burina
predložka
(6. pád)
dokončil
lisovanie
patriaci
Arabovi
často
hrávaná
modlitba,
po latinsky
predložka
(so 6.
pádom)
šúchala,
trela
slabika
smiechu
tón „e“
znížený
biblický
moreplavec
cverny
poháňal
popruh
citoslovce
rezignácie
pevnina
obklopená
vodou
zasnúbenie
(hovor.
zastar.)
pohyb nohy
pri tanci
časť operačného
systému
plúž
umelecky
spracovaná úvaha
existujete
Taiwan Journal
of Ophthalmology
je, po
anglicky
mastná
zemina
slávny
taliansky
lekár
1
odborník
na liečenie
nedoplň
liatím
Pomôcky: Abano, Lara, Lya, Roze, Sano.
čas, po
anglicky
Foto - Fotolia
Autor: Jozef Páleník
37
s u d o k u
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
3
1
4
5
5
7
8
1
9
9
2
8
4
3
7
4
7
2
6
2
4
7
1
7
Riešenie súťažného
sudoku môžete do
25. 5. 2014 posielať aj
formou SMS správy,
stačí podfarbenú časť,
v tvare: LIS (medzera)
38 (medzera) riešenie
Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20€
s DPH.
8
2
4
9
6
3
7
1
3
6
1
3
2
2
1
5
7
6
7
2
9
9
5
2
4
9
1
7
1
8
5
1
7
6
9
7
5
4
5
5
9
1
3
2
8
7
4
5
5
7
4
8
2
8
6
1
9
7
4
9
9
7
8
1
4
1
5
8
5
2
3
6
7
2
4
9
6
7
9
9
6
7
8
3
1
2
2
6
2
1
5
3
7
2
4
4
4
4
2
Autor: Ivana Štiptová
1
9
2
6
7
9
3
6
7
3
4
3
5
5
8
6
6
6
4
2
5
3
8
7
3
1
1
5
2
8
4
9
6
1
9
5
8
9
38
6
8
3
9
9
7
6
3
3
3
1
5
Dvaja výhercovia
získajú knihu Slovak
Sudoku 2. Publikáciu
Slovak Sudoku 1 a 2,
od mladých slovenských autorov, si
môžete objednať na
adrese [email protected]
6
2
SÚŤAŽNÉ SUDOKU
K l a s i c k é
8
3
4
8
9
k r í ž o v k A
Perzské príslovie
skonči
varenie
vydrží
nátlak
zvyšok
stromu
doširoka babylonský
boh neba
štát v Ázii
rozrývaj
klubovňa
dokonči
pitie
darček
jednotka
chôdze
zoder
osobné
zámeno
športová
taška
zvieracia
noha
kryha, po
česky
kvok
ostrov v
kráľovstve
Tonga
odierala
hliník (zn.)
kozub
zelené
policajné
auto
vojenská
akadémia
múzeum v
Madride
potom, po
česky
samica
býka
prelom
rehoľa
kvalita
spodok dverného otvoru
súhlas
rozvodný
závod (skr.)
podnikové
riaditeľstvo
japonská
norma citlivosti filmu
3
4
Gladys Porter Zoo
poplachy
neúrodná kamenistá roľa
kto apeluje
Nemecko
(kód)
obor, titan
omdlel
etiopské
sídlo
roztržka,
ne
dorozumenie
zmiešaný
stavebný aromatický
dielec
éter
snemovňa
ľudu (skr.)
jeden z
troch mušketierov
nemotorná, ťarbavá
žena
ľavá ruka
(skr.)
vedúci
fakulty
prvý muž
podľa
Biblie
vánok
tabletka
rieky, po
rusky
tiene
kmeň v
Gambii
pseudonym
Schopfera
časť atlasu
Mária
(dom.)
obchodná
akadémia
(skr.)
mužské
meno
Elektráreň
Nováky
(skr.)
športový
čln
2
1
popevok
recitovanie predajňa s
v rytme
obuvou
hudby
ryža s
kúskami
baraniny
5
román A.
N. Tolstého
kovové
peniaze
indonézsky
ostrov
český automobilový pretekár
otravné
látky (skr.)
sídlo zraku
veslo, po
anglicky
alelomorfa
živnostenské oprávnenie
omotaj
statsiemens (zn.)
sila pôsobiaca na
telesá na
Zemi
otázka pri
stávke
príslušník
starovekého
pastierského
kmeňa
lietadlo
(hov.)
krútňava
dielo
sochára
Pomôcky: Aku, Kao, Loprais, oar, Odama, Olu
Foto - Fotolia
Autor: Leviatan
39
P í smen o v á
p o l o d o k res ľ o v k a
Vašou úlohou je okrem vyplnenia
krížovky aj zakresliť vodorovné a zvislé
oddeľovacie linky, vrátane tých, čo
tvoria obvod mriežky. Ako pomôcka vám
poslúži to, že všetky oddeľovacie linky
sú umiestnené symetricky.
Tajničku tvorí výrok maďarskoamerickej herečky Zsa Zsa Gábor:
„Mužov síce musíme prijať takých, akí
sú, ...“
Vodorovne: A. Kazateľnica
(cirk.) – nukleové kyseliny (skr.). – B.
Začiatok tajničky – domácke meno
Emila. – C. Milenec (zastar.) – orúbala.
– D. Nemecká speváčka – americká
počítačová firma – prenášala. – E. Druh
papagája – hatia, kazia – patriaci Live.
– F. Značka prvku titán – malé taniere
– tam, tým smerom. – G. Koldokola –
jednobunkový organizmus, meňavka
– kocúr, po rusky. – H. Vábivo – meno
španielskej exkráľovnej – nočný vták.
– I. Stúpenec nacizmu – slovenský
moderátor a spevák (Dano). – J. Plakala
(kniž.) – dokončenie tajničky. – K.
Anglická skratky slečny (young lady) –
spodný okraj sukne.
Zvisle: 1. Mužské meno (21.10.).
– 2. Navrátilec z Ameriky. – 3. Ženské
meno (8.3.) – imitoval hlas tetrova.
– 4. Peňažná sústava štátu – mesto
P í smen o v á
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
na Záhorí. – 5. Jednotka na meranie
množstva informácie – meno anglického
spisovateľa Fleminga – ovanul. – 6.
Citoslovce prekvapenia – veľmi veľká,
obrovská (kniž.) – metropola Nórska. –
7. Pokračovanie tajničky. – 8. Koniec
modlitby – zápasište – značka prvku
nobélium. – 9. Polarizačný hranol
– len – išiel, po česky. – 10. Diela
klasikov – opak mokra. – 11. Južné
plody – balkánsky panovnícky palác. –
12. Pokovovať hliníkom. – 13. Nerast,
titánová ruda.
Pomôcky: ambona, anatas,
IBM, nikol.
Autor: Tibor Várnagy
k r í ž ov k a
V noci o druhej niekto kričí z ulice
na panelák: „Pomôžte mi! Poďte ma
roztlačiť!“
V jednom byte sa zobudí manželka a
buntoší manžela:
„Vstávaj a choď pomôcť tomu
chlapovi. Pamätáš si ako minule nám
pomohli, keď sa nám pokazilo auto?“
Muž sa teda oblečie a zíde dolu na
ulicu a nikoho tam nevidí, tak kričí: „Kde
ste?“
Z tmy sa ozve: „Tu ... (dokončenie
v tajničke).“
Vodorovne: A. Vojenský pochod –
obojživelník. – B. Optická hračka. – C.
Zlúčenina kyslíka – dieťa, po nemecky
– poštová novinová služba (skr.). – D.
Výhra v šachu – chuť, príchuť (zast.)
– odev. – E. Tajnička. – F. Chorobná
zúrivosť – existovali – orgány zraku. – G.
Decht – pôvab, príťažlivosť – učeň. – H.
Magické zaklínadlo – pôvodné meno
boxera Muhammada Aliho.
Zvisle: 1. Zámocká izba. – 2. Český
spevák (Martin) – jednobunkový
živočích, meňavka. – 3. Tradičné
arabské mužské meno – germánsky
boh búrky a blesku – iniciály amerického
prezidenta Reagana. – 4. Červený,
40
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
H
I
po anglicky – otras – stolová hra. –
5. Vkusný, elegantný – značka pre
megajoule – obec pri Dunajskej Strede.
– 6. Značka športových potrieb. – 7.
Seriálový detektív – meno herca Pacina
– rímske číslo 1600. – 8. Halucinogénna
látka – ruská kapustová polievka –
kosil. – 9. V poriadku (hovor.) – hlupák
(pejoratívne) – len. – 10. Bankové účty –
kúzla. – 11. Súbor duševných javov.
Pomôcka: Diadora
Autor: Lišiak
K a me ň á k
nepochybná pravda
n a
1
z á v er
robíš
omámil
alkohoholom
polopáni,
akkad- napolo liatím zhopredložka kódčiny
popanštení tovená
ľudia
sulfáty
športová hlinito-drataška
selné
patriaca
Ičkovi
ľahká
domáca
obuv
chľastal
strapcovité
kvetenstvo
obal na
spisy
5
anglická
hra s
drevenými
guľami
časti
motorov
krivka
elipsovitého tvaru
cudzokrajný had
časti tváre
znemožňuj
donáša
nepolátaš,
po česky
sipel
spôsobuj
radosť
sonáta
menšieho
rozsahu
zaradom
pod­
mienková
spojka
páľava
(zried.)
mačkovité
šelmy
otec (hypok.)
rozhlasuješ
2
milikelvin
(zn.)
predložka
prepieraj
citoslovce
krákania
hranie sa
kvetina
veľmi silno
zakričí
slovenský
spisovateľ
vysekávam
dlátom
slonie zuby
obvešaný
náuka
trup
vyhnanstvo
tvorená
atolmi
zvuková
zhoda vo
veršoch
radostná
stena
jestvuje
priláka
grécky
koňak
na toto
miesto
amerícium
(zn.)
vysial
vŕtanie
útok (kniž.)
suchá zem,
pevnina
šľahalo
bičom
sekalo
3
zbehovec
plazivý,
po česky
agitačné
tlačivá
olejnatá
rastlina
meraním
zistiť
rozmery
ťaví kríženec
cukornatá
šťava
usadenina
uhličitanu
vápenatého
meno Idy
ruské
mesto
rakúsky maliar (Gustav)
posilňujúci
liek
zvratné
zámeno
4
obec v
okrese
Čadca
trápi
polynézsky
nápoj
odhad
výsledku
uvádzam
do omylu
chyba
kyslá
tekutina
tálium
(zn.)
príslušník
ghanského
etnika
obyvatelia
Írska
oblizoval
indický
strom
Pomôcky: Aktaš, alm, alumeny, Ašant, Klimt, níp, yva.
Foto - FOTOLIA
Autor: D. Vojník
41
ŠKÁLA OBTIAŽNOSTÍ
VY H R ALI
S T E ?
V ý herc ov i a 4 / 2 0 1 4
jednohubky
na zahriatie
ľahké úlohy
pre každého
n 50 €
PaedDr. Ján Husák - Veľká
Lomnica
n 30 €
René Zámpory – Šamorín
n 20 €
Oldřich Hambálek – Ružomberok
n 10 €
Miroslav Lörinc – Štúrovo
stredne náročné
úlohy
S l a b i kov á
náročnejšie úlohy
na prevetranie
mozgových závitov
Eva Šimová – Štefániková –
Rudňany
Vojtech Mladenec – Michalovce
n Kniha sudoku
Anna Brenkusová – Ružomberok
Jaroslava Wittkayová – Nové
Mesto nad Váhom
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
k r í ž ov k a
Jožo vraví žene: „Idem do krčmy, obliekaj
1 2 3 4 5
sa !“ „To ma naozaj berieš so sebou?“ teší
A
sa Marka. „Nie! ... (dokončenie Jožovej
odpovede je v tajničke).“
B
Vodorovne: A. Diván (hovor.) – polámaný
les (nár.). – B. Tajnička. – C. Ruská rieka – kosiť
C
– hmotnosť obalu tovaru.
Zvisle: 1. Stepné lipnicovité trávy. – 2.
Naťahuje. – 3. Pochádzajúca z Panamy. – 4. Znepokojovať. – 5. Pútnické
miesto s kaplnkou. – 6. Zvyklosť.
Autor: STAVBA
najťažšie
úlohy pre
profíkov
6
Riešenia z čísla 4/2014
Titulná strana: Stratený je deň bez smiechu.
Str. 3.: n
spoluhlásková krížovka : …medzinárodný deň vtákov.
APRÍL 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
str. 4 - 5.: n krížovka: ...že tie psi nehádžeme dostatočne vysoko. …
to som teda zvedavá, koľko ich
utopia.
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
str. 6.: npísmenová krížovka: …tak si ho
kúp a budeš mať dvoch.
HRAJTE
AŽ O 150 €
str. 28 - 29.: n krížovka o 50 €: …to je náš
pán riaditeľ, ráno mu ukradli auto,
tak ho učíme chodiť. … alebo bu­
dúceho mesiaca to chceme skúsiť
str. 30.: n
krížovka: Muži chodia na lov,
ženy lovia.
OSEM
STRÁN
n
slabiková krížovka: …polhodinu
pomiešať polievku.
str. 7.: nkrížovka: …detské modlitby, nezostal by na svete ani jeden učiteľ.
str. 8.: nmozaiková krížovka: …pretože
má navyše aj pokoj.
n
písmenová krížovka: …a ja si na
jahody obyčajne dávam šľahačku.
NAVIAC ZA
NEZMENENÚ
CENU
blanokrídly
hmyz
zbavme
vlhkosti
ktorým
smerom
register
ton (skr.)
krík
zraková
porucha
združenie
papier na citoslovce remeselníkreslenie veselosti
kov
veľký čierny vták
muž. meno
10.12.
odborné
učilište
(skr.)
ročné
obdobie
nadzemná
časť okopanín
EČV Levíc
nemecké
zámeno
1
12 mesiacov
býv.obchod v BA
mesto
v Rumunsku
Pomôcka:
anopia
myšlienka
antimón
(zn.)
víkendový
dom
ozvena
kvôli
megapond
(zn.)
môžu,
majú
dovolené
3
2
remeň
strč
bratislavská
univerzita
str. 9.: nkrížovka: …prisahám, že si váš
časopis už nikdy nepožičiam.
str. 10 - 11.: n krížovka o 30€.: …v podobe presýpacích hodín, …zožratý
samičkou, …až sto rokov.
str. 12.: n
osemsmerovka: …lebo sa po
ňom tlstne.
n
písmenová krížovka: ... ozaj
nebol nikto doma!
str. 13.: n
krížovka: …Nie , nebol môj príbuzný, veď práve preto plačem.
str. 16.: n
krížovka: …ako ropucha pod
parným valcom.
n
písmenová krížovka: …to je vaša
chyba, už celý týždeň vám ich
ponúkam.
str. 17.: n
krížovka: ...tak si skúste odklepať
popol na koberec.
42
str. 26.: n
krížovka: …a odchodom k voľbám. A končí vhodením volebného
lístka do urny.
n
písmenová krížovka: …reklama
na antikoncepciu.
str. 31.: n
krížovka: Žiť znamená bojovať.
Vivere est militare.
str. 34.: n
členená krížovka: …zbierky
citátov.
n
písmenová krížovka: ... sa nespolieha na svoju krásu.
str. 35.: n
minikrížovky – indície: KRV
str. 19.: n
krížovka: …siaha udica, len
ľudské srdce nemožno vystihnúť.
str. 20.: n
písmenová krížovka: …aby nám
to, čo poznáme, vysvetľoval niekto,
čo to nepozná.
n
šikmá krížovka: …je svet v malom.
str. 21.: n
krížovka: TROYAT . Príroda
nemá pamäť.
str. 22 - 23.: n krížovka: …prísny post, …
na pahorku Mont Martre, …riešenie vrážd, …škatule od mlieka
str. 24.: n
osemsmerovka: …pán doktor,
aby som potom neprišla o dôchodok.
str. 36.: n
písmenová krížovka: ...najčastejšie náladu a trpezlivosť.
n
osemsmerovka: …drvia sa na
záverečné skúšky.
str. 37.: n
krížovka: …lebo falošné autá
ešte nezačali vyrábať.
str. 38. - 39.: n turnajová krížovka: Florentino Pérez, Petra Kvitová, Mišík,
Ján Solovič, Šándor, Februárová
revolúcia, Anna Stuartová, Joe di
Maggio
str. 40.: n
krížovka: Hviezdy svietia preto,
aby si jedného dňa každý mohol
nájsť tú svoju.
str. 41.: n
krížovka: …mňa sa nemusíš báť,
ja som Lev Nikolajevič Tolstoj.
KVÍZ
Ako je na tom vaša
slovná zásoba?
Vyskúšajte, koľko
z desiatich, takmer
zabudnutých, slov
poznáte!
1 HUSTILKA
A) písmo z obdobia Veľkej Moravy
B) plátenná košeľa
C) pumpa na pneumatiky
D) zemiaková placka
5.GRZNÁR
A) kožušník
B) zámočník
C) kominár
D) ľudový
liečiteľ
8. KVESTOR
A) uhorský strážca trezoru
B) vedúci pri poľovačke
C) prísediaci na súde
D) zástupca rektora univerzity
2.REKVIEM
A) básnická ozdoba
B) zádušná omša
C) kartársky výraz
D) ozdobná kazeta
4. ŠAĽBA
A) ťažká
dilema
B) ošiaľ mysle
C) stredoveká
klenba
D) nečakaný
prudký úder
7. MASTABA
A) staroegyptský náhrobný
kameň
B) nádoba na
výrobu masla
C) arabské
jedlo pripravované v
pahrebe
D) rečnícky
pult v starovekom Grécku
9. FUKSO
A) dravý nočný vták
B) svetlohnedý kôň
C) nevychovaný človek
D) výmyselník
10.KROKVA
A) kovová nádoba na mlieko
B) vrchné krídlo hmyzu
C) závažie na váhe
D) nosná časť strechy
Správne odpovede: 1C, 2B, 3C, 4B, 5A, 6A, 7A, 8D, 9B, 10B
3. MOTOLICA
A) bezodtokové jazero
B) náčinie na šľahanie
C) cudzopasná hlísta
D) pohyblivá časť kolovrátku
6.MISTRÁL
A) stredozemský vietor
B) horský potok
C) staroindický panovník
D) obchodný cestovateľ
DEŤOM
NÁJDI 2X 10 ROZDIELOV!
Download

Máj 2014 - Lišiak