Platnosť od: 01.02.2015
707421 Prešov - Lipovce - Široké - Víťaz
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
km Tč
SAD Prešov, a.s.
55 61
9 107 7
11
…
ÇÂ
0 0
0
0
5
8
9
12
16
16
16
17
21
21
23
23
26
0
0
5
8
12
16
16
17
21
21
23
23
29
32 26
34
34
36
36
36
36
36
38
38
40
40
40
43
43
43
46
46
26
26
29
29
29
32
32
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
12
13
14
15
16
17
18
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
23
22
21
20
19
27
28
29
30
31
32
33 pr
Prešov,AS ................................
Prešov,Škultétyho ul. ................
Prešov,ul.17.novembra .............
Prešov,Levočská ul. ..................
Malý Šariš, Telekča ...................
Malý Šariš,rázc. .......................
Župčany,rázc. ..........................
Svinia,ZŠ .................................
Chminianska N. Ves,hájenka ....
Chminianska N. Ves,most .........
Chminianska N. Ves,ZŠ ..........
Chminianska N. Ves,most .........
Chminianska N. Ves,ŠM ...........
Bertotovce,kostol ......................
Bertotovce,nám. ......................
Hendrichovce,OcÚ ..................
Hendrichovce,garáž SAD ..........
Štefanovce,OcÚ ....................
Štefanovce,horný koniec .........
Štefanovce,OcÚ ....................
Hendrichovce,garáž SAD ..........
Fričovce,rázc.Šindliar ................
Šindliar,OcÚ ..........................
Šindliar,Starý mlyn ..................
Lipovce,Salvator .....................
Lipovce,ZŠ .............................
Lipovce,nám. .........................
Lipovce,č.d.72 ..........................
Lačnov ......................................
Lipovce,ZŠ .............................
Lipovce,Salvator .....................
Šindliar,Starý mlyn ..................
Šindliar,OcÚ ............................
Fričovce,rázc.Šindliar ................
Fričovce,OcÚ ..........................
Fričovce,Kanné .........................
Široké,ihrisko ............................
Široké,Jednota ........................
Široké,č.d.362 ...........................
Víťaz,č.d.219 ............................
Víťaz, remeselný dom .............
…
…
…
ÇÇ
…
ÇÂ
…
ÇÂ
Platnosť do:
51
…
145
+
45
57
…
±
ÎÂ
13
119
…
…
ÇÇ
19
17
…Ő ±
ÇÂ ÎÂ
115
15
59
21
…
ÇÇ
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÂ
33
…
43
41
…
25
…
29
23
5
…Ő
ÇÂ ±+
3
…
ÇÇ
12.12.2015
27
31
35
135
47
37
…
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÇ
49
53
±+
… …îî …çç
500 525 530 530 530 600 610 805 805 815 1010 1125 1125 1210 1235 1235 1255 1410 1425 ... 1500 1510 ... 1600 1615 1620 1650 1730 1835 1835 1940 1940 2235 2235
...
...
503
533 533 604 614 809 810 818 1015 1129 1129 1213 1238 1240 1259 1414 1429 ... 1506 1516 ... 1610 1619 1624 1654 1734 1839 1839 1944 1945 2238 2238
506
536 537 608 618 812 815 822 1019 1134 1134 1218 1243 1247 1304 1422 1443 ... 1511 1520 ... 1617 1623 1628 1700 1739 1844 1844 1948 1950 2243 2243
509
539 540 611 621 815 820 825 1022 1137 1137 1222 1247 1251 1307 1427 1447 ... 1517 1523 ... 1619 1627 1632 1702 1742 1849 1849 1951 1954 2245 2245
510
540 541
622 816 821 826 1023 1138 1138 1223 1248 1252 1308 1428 1448 ... 1521 1524 ... 1620 1628 1633 1703 1743 1850 1850 1952 1955 2247 2247
542 542 613 624 818 822 829 1027 1142 1142 1225 1250 1254 1309 1429 1450 ... 1523 1526 ... 1622 1630 1635 1705 1745 1851 1851 1953 1956 2248 2248
546 547
627 821 826 833 1032 1146 1146 1230 1253 1256 1316 1432 1452 ...
1530 ... 1626 1634 1639 1709 1749 1852 1855 1957 2000 2249 2249
550 551 618 629 822 828 837 1036 1150 1150 1234 1257 1302
1435 1454 ... 1526 1534 ... 1629 1637 1642 1713 1753 1856 1859 2001 2004 2251 2251
1437 1455 ... 1528 1535 ... 1631 1638 1643 1714 1755 1857 1900 2002 2005 2252 2252
545 552 552 619 632 824 830 838 1038 1153 1153 1235 1258 1303
1155
...
...
1327
1157
...
...
553 553 621 633 825 831 839 1039 1154 1158 1236 1259 1304 1329 1438 1456 ... 1530 1536 ... 1632 1639 1644 1715 1756 1858 1901 2003 2006 2253 2253
545
557 557
639 830 837 843 1040 1159 1203 1240 1303 1308 1332 1442 1500 ... 1534 1540 ... 1636 1643 1648 1719 1758 1903 1905 2005 2009 2258 2258
520 ...
558 558 625 640 831 839 845 1045 1200 1204 1241 1304 1310 1333 1444 1501 ... 1535 1542 ... 1637 1644 1649 1720 1800 1905 1907 2006 2010 2300 2300
600 559 627 643 834 840 847 1049 1203 1207 1244 1306 1312 1336 1446 1503 ... 1536 1546 ... 1640 1647 1652 1722 1803 1908 1910 2009 2012 2303 2303
...
...
602 600
644 835 841 848 1050 1204 1208 1245 1307 1313 1337 1448 1504 ... 1539 1547 ... 1641 1648 1653 1723 1805 1910 1911 2010 2013 2304 2304
...
632
1342 1452
1653 1658
2016
2307
... 1544
...
633
1345
2308
...
... 1545
...
...
...
... 1452
2309
...
… 1546
...
...
...
1657 1702
2019
2310
ÇÂ 1547
…
604 602 ... 647 838 842 850 1052 1206 1211 1247 1309 1315 ... 1457 1507 1530 1550 1549 1630 1644 1700 1705 1726 1808 1912 1913 2012 2021 2306 2312
...
607 607 ... 653 840 846 855
1211 1216 1251
1534 1554
1634 1645 1703 1708
1810
1916 2015 2024
... 1501
2315
...
608 608 ... 655 841 847 856
1212 1217 1252
... 1502
1535 1555
1635 1647 1704 1709
1811
1917 2016 2025
2316
...
610 609 ... 657 843 848 858
1213 1218 1253
1537 1557
1637 1649 1706 1711
1813
1918 2017 2026
...
... 1503
2318
612 610 ... 658 844 849 900
1214 1219 1255
1539 1558
1638 1651 1708 1713
1814
1919 2018 2028
...
... 1504
2319
615 611 ... 659 845 850 901
1215 1220 1256
1540 1600
1640 1653 1710 1715
1815
1921 2019 2030
... 1505
2320
...
... ... ...
902
... ...
... ...
... ...
... 1655 1712 1717
...
... ... ...
905
... ...
... ...
... 1700 1718 1723
...
... ...
... ... ... 700 846 851 ...
... ... 1257
... ...
... ... ... ...
1817
1922 2020 2032
2321
...
... ...
1818
1923 2021 2034
2322
... ... ... 702 848 852 ...
... ... 1258
... ...
... ... ... ...
... ...
...
1820
1925 2022 2035
2323
... ... ... 705 849 853 ...
... ... 1259
... ...
... ...
... ... ... ...
...
1821
1926 2023 2036
2324
... ... ... 706 850 854 ...
... ... 1300
... ...
... ... ... ...
...
... ...
... ... ... 711 851 859 ...
... ... 1304
... ...
... ... ... ...
1823 1912 1929 2026 2039
2325
...
... ...
... ... ... 715 853 901 ... 1053 ... ... 1306 1310 1318 ... ... 1509 ... ... 1551 ... ... ... ... 1727 1825 1915 1931 2027 2040 2308 2326
...
... ... ... 718 854 903 ... 1055 ... ... 1307 1311 1319 ... ... 1510 ... ... 1552 ... ... ... ... 1728 1826 1916 1932 2028 2042 2309 2327
...
... ... ... 720 856 905 ... 1057 ... ... 1309 1313 1322 ... ... 1513 ... ... 1554 ... ... ... ... 1730 1829 1919 1935 2030 2044 2311 2330
...
530 ...
... ... ... 721 857 907 ... 1058 ... ... 1310 1315 1328 ... ... 1515 ... ... 1556 ... ... ... ... 1731 1830 1921 1937 2032 2045 2315 2332
... ... ... 722 858 908 ... 1059 ... ... 1311 1316 1330 ... ... 1516 ... ... 1557 ... ... ... ... 1732 ... 1922 1938 2033 ... 2316 2333
...
...
... ... ... 724 903 911 ... 1104 ... ... 1314 1320 1338 ... ... 1519 ... ... 1559 ... ... ... ... 1736 ... 1928 1943 2038 ... 2318 2338
535 ... 610 ... ... ... 725 905 915 ... 1105 ... ... 1315 1322 1340 ... ... 1520 ... ... 1600 ... ... ... ... 1738 ... 1930 1945 2040 ... 2320 2339
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
çç-ide v párnych týždňoch, nejde 23.12.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09.
do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
îî-ide len v nepárnych týždňoch, nejde od 29.12.do 31.12.
Ő-spoj 19 nadväzuje na zast. Hendrichovce,OcÚ na sp.č.13/707424 do Štefanoviec
Ő-spoj 23 nadväzuje na zastávke Hendrichovce,OcÚ na spoj č. 34
Platnosť od: 01.02.2015
707421 Prešov - Lipovce - Široké - Víťaz
opačný smer
km Tč
SAD Prešov, a.s.
2
4
26
Platnosť do:
6
+
0
0
3
3
3
6
6
6
8
8
10
10
10
10
10
12
12
14
17
17
19
19
23
24
24
28
31
32
35
40
40
0
0
3
3
3
6
6
6
9
9
11
11
15
16
16
20
23
24
27
32
32
32
40 32
33 od
32
31
30
29
28
27
19
20
21
22
23
26
25
24
23
22
21
20
19
16
17
18
17
16
15
14
13
12
10
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
Víťaz, remeselný dom..............
Víťaz,č.d.219 .............................
Široké,č.d.362............................
Široké,Jednota.........................
Široké,ihrisko.............................
Fričovce,Kanné..........................
Fričovce,OcÚ ...........................
Fričovce,rázc.Šindliar.................
Šindliar,OcÚ...........................
Šindliar,Starý mlyn...................
Lipovce,Salvator......................
Lipovce,ZŠ ..............................
Lačnov.......................................
Lipovce,č.d.72 ...........................
Lipovce,nám...........................
Lipovce,ZŠ ..............................
Lipovce,Salvator......................
Šindliar,Starý mlyn...................
Šindliar,OcÚ.............................
Fričovce,rázc.Šindliar.................
Hendrichovce,garáž SAD...........
Štefanovce,OcÚ .....................
Štefanovce,horný koniec..........
Štefanovce,OcÚ .....................
Hendrichovce,garáž SAD...........
Hendrichovce,OcÚ.....................
Bertotovce,nám. ........................
Bertotovce,kostol.......................
Chminianska N. Ves,ŠM............
Chminianska N. Ves,most .......
Chminianska N. Ves,ZŠ...........
Chminianska N. Ves,most..........
Chminianska N. Ves,hájenka.....
Svinia,ZŠ ..................................
Župčany,rázc............................
Malý Šariš,rázc.........................
Malý Šariš, Telekča....................
Prešov,Levočská ul....................
Prešov,ul.17.novembra ..............
Prešov,Škultétyho ul. .................
Prešov,AS.................................
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±
ÎÂ
435
436
437
438
440
442
443
445
446
432
433
435
436
437
439
440
442
448
449
451
453
...
…
ÇÂ
440
442
444
446
448
56
8
…
ÇÇ
…
ÇÂ
440
441
443
445
447
449
450
451
440
441
443
445
449
451
452
453
54
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
14
…
ÇÂ
…
ÇÇ
…
540
541
543
545
549
550
552
553
620
622
626
628
630
633
635
636
540
541
543
545
549
550
552
553
…
ÇÂ
…
425
427
428
429
431
435
437
441
443
445
448
449
452
453
456
459
448
449
450
451
452
455
457
455
456
458
459
502
505
508 450 453 456
500
505
506
510
511
516
518
509
511
512
516
517
451
452
453
456
458
454
456
457
500
502
457
459
501
505
506
455
457
500
501
502
507
509
511
512
514
517
518
522
523
528
529
500
504
507
508
509
513
515
518
520
520
523
527
529
531
534
536
538
540
518
522
526
529
533
536
537
538
540
459
502
505
506
507
510
514
517
520
504
506
508
511
513
514
516
518
520
507
510
514
516
517
521
524
527
530
531
534
539
541
544
548
551
553
555
555
557
559
600
606
607
609
613
615
616
617
620
623
630
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
555
557
558
559
602
604
606
607
613
614
617
621
622
623
627
631
633
16
639
640
642
643
646
649
651
655
658
659
700
705
710
712
635 715
60
62
52
18
50
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
635
638
642
646
653
654
700
702
703
705
708
714
719
721
724
728
731
733
735
132
…–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
730
732
736
738
740
743
746
747
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
…
ÇÂ
625
626
628
629
630
635
637
639
640
642
645
646
650
651
656
657
630
632
633
635
638
643
645
910
913
915
917
918
920
921
923
748 926
646
648
650
654
656
751
753
755
758
801
659
702
706
709
710
715
718
720
722
657
700
703
704
705
712
716
718
725
803
807
811
814
816
819
821
±
ÎÂ
825
48
930
931
934
936
938
940
942
943
948
949
950
951
12
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
22
32
58
±
ÎÂ
…
1230 1230
1231 1232
1235 1235
1236 1237
1239 1239
1242 1241
1243 1242
1245 1244
1247
1250
1253
1254
20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
953 1230 1256
1230
955 1233 1257
1236
956 1235 1259
1238
957 1237 1300
1239
1000 1239 1302
1241
1004 1243 1305
1246
1007 1246 1308 1247 1248 …
24
30
28
…
1330 1340
1331 1341
1334 1344
1336 1346
1338 1349
1339 1351
1340 1352
1342 1354
1346
1347
1349
1350
36
…Ő
ÇÂ
1351
1515
1352
1517
1353
1519
1354
1521
1355
1522
1356
1527
1358 1356 ...
...
ÇÂ
...
1345
...
1346
...
1349
928 1008 1247 1309 1248 1249 1350 1400 1357 ...
931 1010 1250 1310 1252 1251 1352 1404 1401 ...
932 1012 1251 1311 1253 1252 1353 1405 1402 ...
934 1016 1257 1314 1257 1256 1358 1409 1406 ...
935 1018 1258 1315 1258 1258 1400 1413 1408 ...
...
...
937 1019 1301 1317 1300 1301 1402 1413 1409 ...
940 1022 1306 1321 1305 1306 1408 1416 1414 ...
945 1026 1311 1323 1308 1308 1410 1420 1420 ...
947 1027 1313 1324 1310 1309 1411 1422 1422 ...
949 1028 1316 1326 1312 1311 1412 1424 1423 ...
953 1031 1320 1328 1315 1315 1417 1428 1424 ...
955 1037 1322 1330 1319 1318 1420 1430 1425 ...
957
1324
1321 1322 1421 1432 1427 ...
1000 1045 1325 1335 1325 1328 1425 1435 1430 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1520
1521
1523
1525
1527
1529
1530
1531
134
38
40
136
44
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…–– …
ÇÂ ÇÇ
…–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
12.12.2015
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1620 1620
1621 1621
1623 1623
1625 1625
1626 1627
1628 1629
1629 1630
1630 1631
…
ÇÂ
±+
…
çÎ
2055
2056
2058
2059
2101
…
ÇÇ
1710 1720 1725
1714 1724 1729
1615
1716 1726 1731
1718 1728 1733
1617
1720 1729 1734
1619
1722 1730 1735
1621
1623
1723 1734 1739
1628
1728 1739 1744
1534 ... 1634 1634 1731 1742 1747 2104
...
... 1637
... 1638
... 1642
1535 ... 1643 1635 1732 1743 1748 2105
1539 ... 1646 1639 1735 1746 1751 2108
1540 ... 1647 1640 1736 1747 1752 2109
1547 ... 1654 1647 1741 1751 1756 2113
1549 ... 1655 1649 1742 1752 1757 2114
...
...
1550 ... 1657 1650 1745 1754 1759 2115
1555 ... 1703 1655 1750 1758 1803 2119
1600 ... 1708 1700 1755 1801 1806 2123
1602 ... 1710 1702 1757 1803 1808 2125
1603 ... 1713 1703 1801 1805 1810 2127
1604 ... 1714 1704 1803 1808 1813 2130
1605 ... 1716 1705 1806 1810 1815 2132
1607 ...
1707 1808 1811 1816 2133
1610 ... 1720 1710 1810 1815 1820 2135
…Ő
© EMtest
–-spoj 28 počká na zastávke Fričovce, rázc. Šindliar na spoj č. 30 najviac 5 min.
–-spoj 34 počká na zast. Hendrichovce,ObC na príchod sp.č. 23/707421
–-spoj 34 počká na zastávke Fričovce,rázc.Šindliar na spoj č. 36 najviac 5 min.
–-spoj 48 počká na prípoj spoja 2/810416 do Lipovca na zast. Fričovce,OcÚ najviac 5 min.
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09.
do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
çÎ-nejde od 29.12. do 31.12.,23.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
Ő-spoj 30 nadväzuje na zast. Fričovce r.Šindliar na sp.č.28/707421 do Prešova
Ő-spoj 36 nadväzuje na zast. Fričovce r.Šindliar na sp.č.34 do Prešova
Download

707421 Prešov - Lipovce - Široké - Víťaz