202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec
Platnosť od:
Prepravu zabezpečuje:SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta,Galanta,Matúškovská 606,tel.č.421910494949
3
1
9
13
km Tč SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
0
4
8
8
11
11
11
11
16
16
18
18
19
21
21
23
24
25
25
27
27
31
32
32
1 od Sereď,žel.st. .................................... MHD
2
Sereď,nám. ........................................ MHD
3
Šintava,mlyn .............................................
4
Šoporňa,Dipex ..........................................
5
Šoporňa,nám. ...........................................
6
Pata,zdrav.stredisko .................................
7
Pata,nám. .................................................
8
Pata,obch.dom .........................................
9
Pata,Horná ...............................................
10
Pusté Sady,rázc. ......................................
11
Pusté Sady,kult.dom .................................
12
Zemianske Sady,PD .................................
13
Zemianske Sady,Jednota .........................
14
Šalgočka,kostol ........................................
15
Dvorníky(HC),ZŠ ......................................
16
Dvorníky(HC),nám. .....................................
17
Dvorníky(HC),Panonia ................................
18
Dvorníky(HC),Posádka .............................
19 X Bojničky,RaOS a.s. .....................................
20
Bojničky,dolný koniec .................................
21
Bojničky,kostol ............................................
22
Hlohovec,os.Tokajka ..................................
23 X Hlohovec,Šanec .........................................
24
Hlohovec,Bernolákova ul. ...........................
25
Hlohovec,Bernolákova ul.,pešia lávka .........
26
Hlohovec,SNP ............................................
27
Hlohovec,Hlohová ul. ..................................
38 28 pr Hlohovec,AS .............................................
0
4
8
8
11
11
11
11
16
16
18
18
19
21
21
23
27
30
31
31
33
33
37
38
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
425
427
431
432
435
437
438
439
441
443
445
447
450
452
454
503
505
509
515
518
520
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±ÎÂ
445
447
448
451
452
453
454
455
458
500
502
504
506
508
515
518
520
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
520
522
525
530
532
534
538
540
542
545
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
520
523
530
532
537
538
539
543
544
547
548
550
553
555
558
600
601
603
608
615
617
620
15
... …±Î ...
...
615 ...
...
618 ...
...
623 ...
...
625 ...
...
...
...
630 ...
...
632 ...
...
634 ...
...
636 ...
...
639 ...
...
642 ...
...
645 ...
...
647 ...
...
651 ...
...
654 ...
...
656 ...
...
...
...
658 ...
...
700 ...
...
703 ...
...
...
...
710 ...
...
716 ...
...
718 ...
...
...
...
...
...
720 ...
17
…
710
713
718
720
723
725
726
727
731
733
735
737
740
744
747
750
752
753
755
757
800
806
808
810
21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±ÎÂ
725
727
732
735
740
741
742
745
747
749
750
751
754
755
758
800
801
804
807
818
819
820
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
725
728
733
735
740
741
742
745
747
749
750
751
754
755
758
759
801
804
810
813
816
820
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
23
25
71
…Îń
... …±Î ...
... 1000 ...
... 1005 ...
... 1012 ...
... 1015 ...
... 1019 ...
... 1020 ...
... 1022 ...
... 1023 ...
... 1027 ...
... 1029 ...
... 1030 ...
... 1032 ...
... 1035 ...
... 1039 ...
... 1040 ...
... 1043 ...
...
...
... 1044 ...
... 1045 ...
... 1047 ...
...
...
... 1051 ...
...
...
...
...
... 1056 ...
... 1058 ...
... 1100 ...
…Îń
840
843
848
850
855
857
859
900
905
907
908
910
912
916
918
921
923
925
926
928
938
939
940
14.12.2014
1100
1103
1108
1110
1114
1118
1120
1121
1125
1127
1129
1130
1132
1135
1137
1140
1142
1144
1145
1150
1156
1200
27
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
1100
1103
1108
1110
1115
1117
1119
1120
1125
1127
1129
1130
1132
1135
1137
1140
1143
1148
1150
1151
1153
1157
1200
29
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1205
1208
1213
1215
1219
1220
1222
1223
1227
1228
1230
1232
1233
1237
1240
1243
1247
1250
1252
1254
1257
1300
1306
1308
1310
© EMtest
202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec
Platnosť od:
pokračovanie
km Tč SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
0
4
8
8
11
11
11
11
16
16
18
18
19
21
21
23
24
25
25
27
27
31
32
32
1 od Sereď,žel.st. .................................... MHD
2
Sereď,nám. ........................................ MHD
3
Šintava,mlyn .............................................
4
Šoporňa,Dipex ..........................................
5
Šoporňa,nám. ...........................................
6
Pata,zdrav.stredisko .................................
7
Pata,nám. .................................................
8
Pata,obch.dom .........................................
9
Pata,Horná ...............................................
10
Pusté Sady,rázc. ......................................
11
Pusté Sady,kult.dom .................................
12
Zemianske Sady,PD .................................
13
Zemianske Sady,Jednota .........................
14
Šalgočka,kostol ........................................
15
Dvorníky(HC),ZŠ ......................................
16
Dvorníky(HC),nám. .....................................
17
Dvorníky(HC),Panonia ................................
18
Dvorníky(HC),Posádka .............................
19 X Bojničky,RaOS a.s. .....................................
20
Bojničky,dolný koniec .................................
21
Bojničky,kostol ............................................
22
Hlohovec,os.Tokajka ..................................
23 X Hlohovec,Šanec .........................................
24
Hlohovec,Bernolákova ul. ...........................
25
Hlohovec,Bernolákova ul.,pešia lávka .........
26
Hlohovec,SNP ............................................
27
Hlohovec,Hlohová ul. ..................................
38 28 pr Hlohovec,AS .............................................
0
4
8
8
11
11
11
11
16
16
18
18
19
21
21
23
27
30
31
31
33
33
37
38
31
…Îń
1230
1233
1238
1240
1244
1245
1247
1248
1252
1253
1255
1256
1258
1302
1305
1308
1310
1313
1315
1317
1320
1326
1328
1330
33
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±+
1310
1313
1318
1320
1325
1327
1328
1331
1332
1334
1335
1336
1339
1340
1343
1345
1348
1350
1355
1358
1405
1410
35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
1342
1345
1355
1400
37
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
1335
1338
1343
1345
1349
1350
1352
1353
1357
1358
1400
1401
1403
1407
1410
1413
1415
1418
1420
1422
1425
1431
1433
1435
63
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
1425
1428
1438
1440
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
39
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
1457
1502
1504
1508
1510
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
41
43
...
1445
1447
1453
1455
…Îń
1500
1502
1503
1507
1508
1509
1510
1512
1517
1520
1523
1559
1600
1601
1604
1606
1608
1609
1610
1614
1615
1618
1524
1525
1527
1530
1532
1538
1620
1621
1622
1545
1548
1553
1555
1625
1630
1540 1635
47
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
1600
1602
1608
1610
1615
1617
1618
1622
1624
1626
1628
1630
1634
1635
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
49
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1630
1633
1638
1640
1644
1645
1647
1648
1652
1653
1655
1657
1658
1702
1705
1708
1712
1715
1717
1719
1722
1725
1731
1733
1735
51
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
1715
1718
1725
1727
1732
1734
1735
1739
1740
1742
1743
1745
1749
1750
1753
1755
1757
1800
1803
1805
1810
1815
14.12.2014
55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
45
±+Îç ...
1850
1853
1858
1900
1905
1907
1908
1912
1914
1915
1917
1919
1923
1925
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1850
1853
1858
1900
1905
1907
1908
1912
1914
1915
1917
1919
1923
1925
1930
1931
1933
1934
1937
1942
1944
1945
65
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
2225
2228
2233
2235
2240
2242
2243
2247
2248
2249
2250
2251
2254
2255
2300
2301
2303
2305
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îç-nepremáva 24.12.-26.12.2014, 05.04.2015
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec
Platnosť od:
opačný smer
km
Tč
0
0
1
1
5
5
7
7
8
5
5
7
7
8
9
11
11
13
14
14
16
16
21
21
21
9
11
11
13
14
14
16
16
21
21
21
21
24
26 24
30 28
32
32
SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0 28 od Hlohovec,AS ..............................................
27
Hlohovec,Hlohová ul....................................
1 26
Hlohovec,SNP .............................................
25
Hlohovec,Bernolákova ul.,pešia lávka..........
24
Hlohovec,Bernolákova ul. ............................
5 23
Hlohovec,Šanec ..........................................
5 22 X Hlohovec,os.Tokajka ...................................
7 21
Bojničky,kostol.............................................
7 20
Bojničky,dolný koniec ..................................
8 19 X Bojničky,RaOS a.s.......................................
11 18
Dvorníky(HC),Posádka ..............................
15 17
Dvorníky(HC),Panonia.................................
17 16
Dvorníky(HC),nám.......................................
17 15
Dvorníky(HC),ZŠ .........................................
19 14
Šalgočka,kostol .........................................
20 13
Zemianske Sady,Jednota ..........................
20 12
Zemianske Sady,PD..................................
22 11
Pusté Sady,kult.dom..................................
22 10
Pusté Sady,rázc. .......................................
22 9
Pata,Horná ................................................
27 8
Pata,obch.dom ..........................................
27 7
Pata,nám...................................................
27 6
Pata,zdrav.stredisko ..................................
30 5
Šoporňa,nám.............................................
30 4
Šoporňa,Dipex...........................................
34 3
Šintava,mlyn..............................................
38 2
Sereď,nám.......................................... MHD
1 pr Sereď,žel.st. ..................................... MHD
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
420
421
424
425
427
430
432
436
437
440
445
448
455
500
...
62
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±ÎÂ
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
450
451
453
455
456
459
500
504
505
509
505
506
508
510
511
514
515
519
520
524
515
517
522
525
...
530
533
542
545
...
72
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
555
600
605
607
610
...
10
…Îń
520
525
530
532
533
534
536
540
542
545
547
548
549
550
554
555
600
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
605
607
605
607
610
612
614
616
618
622
623
625
617
620
...
630
633
640
645
...
…Îń
14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
20
74
…±Î …±Î …
625
720
830
627
725
835
630
632
638
640
642
731
840
735
736
738
742
745
747
748
750
752
754
756
757
801
802
805
807
812
815
820
825
...
845
847
848
643
645
647
650
655
657
701
703
706
707
710
711
715
717
723
725
...
849
855
856
900
902
904
906
908
911
912
915
916
920
922
928
930
...
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
44
±Î …ÇÂ
850
900
855
905
903
905
908
909
910
913
915
918
919
920
912
915
917
920
921
922
924
925
929
930
932
934
939
941
945
950
...
922
925
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14.12.2014
24
26
28
130
+
…Îń
…Îń
±+
948
955
945
950
954 1002
1005
957 1008
959 1010
1000 1012
1004 1015
1007 1018
1010 1020
1012 1021
1016 1024
1018 1025
1020 1026
1022 1029
1024 1030
1028 1035
1029 1036
1031 1037
1038
1037 1042
1040 1045
1047 1050
1050 1055
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1115 1215
1120 1218
1126
1127
1130
1132
1134
1136
1140
1141
1143
1145
1147
1149
1152
1157
1158
1200
1203
1207
1210
1215
1220
...
1224
1227
1230
1232
1234
1237
1239
1240
1242
1245
1247
1248
1250
1252
1256
1257
1259
1303
1304
1309
1310
...
30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1215
1220
1227
1230
1233
1235
1237
1240
1243
1246
1248
1251
1253
1254
1256
1258
1302
1303
1305
1310
1312
1317
1320
...
© EMtest
202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec
Platnosť od:
opačný smer pokračovanie
km
Tč SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
0
1
1
5
5
7
7
8
5
5
7
7
8
9
11
11
13
14
14
16
16
21
21
21
9
11
11
13
14
14
16
16
21
21
21
21
24
26 24
30 28
32
32
0 28 od Hlohovec,AS ..............................................
27
Hlohovec,Hlohová ul....................................
1 26
Hlohovec,SNP .............................................
25
Hlohovec,Bernolákova ul.,pešia lávka..........
24
Hlohovec,Bernolákova ul. ............................
5 23
Hlohovec,Šanec ..........................................
5 22 X Hlohovec,os.Tokajka ...................................
7 21
Bojničky,kostol.............................................
7 20
Bojničky,dolný koniec ..................................
8 19 X Bojničky,RaOS a.s.......................................
11 18
Dvorníky(HC),Posádka ..............................
15 17
Dvorníky(HC),Panonia.................................
17 16
Dvorníky(HC),nám.......................................
17 15
Dvorníky(HC),ZŠ .........................................
19 14
Šalgočka,kostol .........................................
20 13
Zemianske Sady,Jednota ..........................
20 12
Zemianske Sady,PD..................................
22 11
Pusté Sady,kult.dom..................................
22 10
Pusté Sady,rázc. .......................................
22 9
Pata,Horná ................................................
27 8
Pata,obch.dom ..........................................
27 7
Pata,nám...................................................
27 6
Pata,zdrav.stredisko ..................................
30 5
Šoporňa,nám.............................................
30 4
Šoporňa,Dipex...........................................
34 3
Šintava,mlyn..............................................
38 2
Sereď,nám.......................................... MHD
1 pr Sereď,žel.st. ..................................... MHD
34
…ÇÂ
1310
1315
1325
1326
1327
1328
1330
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1335
1336
1338
1340
1342
1345
1346
1350 …ÇÂ
1352 1445
1354
1402
1405
1407
1410 1500
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
36
40
42
38
46
±+
…Îń
…
…ÇÂ
…
1430 1430
1433 1433
1439 1440
1442
1444
1445
1449
1453
1457
1458
1501
1503
1505
1507
1509
1513
1514
1516
1521
1523
1528
1530
...
1444
1445
1446
1450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1430 1445
1434 1448
1440 1453
1456
1443 1458
1445 1500
1446 1501
1447
1450
1452
1455
1457
1459
1501
1503
1507
1508
1510
1502
1505
1507
1510
1512
1514
1516
1518
1522
1523
1525
1515
1517
1522
1525
...
1530
1532
1538
1540
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
48
50
…Îń …Îń
1540 1600 1615
1545 1605 1620
1550 1612
1613
1553 1616
1554 1617
1555 1618
1621
1556 1624
1600 1625
1601 ...
1604 ...
1606 ...
1608 ...
1610 ...
1612 ...
1615 ...
1616 ...
1618 ...
...
1623 ...
1625 ...
1632 ...
1635 ...
...
...
1626
1629
1630
1632
1634
1638
1639
1641
1643
1645
1647
1649
1654
1655
1657
1702
1704
1710
1715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14.12.2014
16
52
54
56
78
178
70
±+
…Îń
+
…±ÎÂ
…Îń
çÎ
…Îń
1615 1705
1620 1708
1626 1713
1716
1629 1718
1630 1720
1632 1721
1634
1638
1639
1641
1643
1645
1647
1649
1654
1655
1657
1702
1704
1710
1715
...
1722
1725
1727
1730
1731
1733
1734
1735
1738
1739
1740
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1825 1830
1828 1833
1835 1838
1840 1841
1842 1843
1843 1845
1844
1847
1849
1852
1853
1854
1855
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1846
1849
1851
1854
1856
1857
1859
1901
1904
1905
1906
1911
1913
1919
1920
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1920 1945
1925 1950
1930 1955
1934 1959
1935 2000
1936 2001
1937 2002
1940 2005
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2230
2234
2240
2243
2245
2246
2247
2250
2253
2255
2256
2257
2259
2300
2303
2304
2305
2310
2312
2318
2320
...
© EMtest
spoj č.30 - Pata,nám.čaká 5 minút na linku 405401 spoj č.31
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
çÎ-premáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
Download

202421 Sereď-Pusté Sady-Hlohovec