202402 Galanta-/Jánovce/-Jelka-Nový Život-Bratislava
Platnosť od:
Prepravu zabezpečuje:SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta,Galanta,Matúškovská 606,tel.č.421910494949
1
3
5
43
7
km Tč
SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
0
0
8
8
8
10
16
16
16
19
19
0
0
3
8
8
8
10
16
16
16
20
22
22
23
24
27
28
29
30
31
32
35
37
42
49
50
55
57
59
61
63
111 od Galanta, nem. ...................................................
...
...
1
...
Galanta,žel.st. ........................................ MHD
...
2
Galanta,nám. .......................................... MHD
...
...
3
Galanta,Vodáreň ...............................................
...
...
4
Sládkovičovo,nám. ...........................................
...
...
5
Sládkovičovo,rešt.Šport ....................................
...
...
6
Sládkovičovo,žel.st. .........................................
...
...
7
Sládkovičovo,Medea-s ......................................
...
...
8
Veľké Úľany,mlyn ............................................. ±…ÎÂ ...
9
Veľké Úľany,nám. ............................................. 350 ...
10
Velké Úlany,c.d.473 ........................................
...
...
11
Jánovce(GA),ObÚ ..........................................
12
...
Jánovce(GA),č.d.90 .......................................
13
Veľké Úľany,cint. .............................................. 351 ...
14
Jelka,Vodáreň ................................................... 359 ...
15
Jelka,kaštieľ ...................................................... 400 ...
16
Jelka,školy ........................................................ 402 ...
17
Jelka,cukráreň .................................................. 404 ...
18
Jelka,zdrav.stredisko ........................................ 406 ...
19
Nový Život,Eliášovce,Hóstágy ........................... 414 ...
20
Nový Život,Eliášovce,hostinec ........................... 415 ...
21
Nový Život,Eliášovce,ObU ................................ 417 ...
22
Nový Život,Eliášovce,kostol .............................. 419 ...
23
Nový Život,Vojtechovce .................................... 421 ...
24 X Čenkovce,Čörge ............................................... 422 ...
25
Čenkovce,Maslovce .......................................... 424 ...
26
Oľdza ................................................................ 427 ...
27
Hubice .............................................................. 432 ...
28
Štvrtok na Ostrove,kult.dom .............................. 437 ...
29
Most pri Bratislave,Studené .............................. 442 ...
30
Most pri Bratislave,obch.dom ............................ 444 ...
31
Most,Dunajská ul. ............................................. 445 ...
32
Bratislava,Vrakuňa,Arménska ........................... 451 ...
33
Bratislava,Vrakuňa,Priekopnícka ...................... 453 ...
34
Bratislava,Cintorín Vrakuňa .............................. 454 ...
35
Bratislava,Gagarinova ....................................... 457 ...
36
Bratislava,Pažítková ......................................... 459 ...
37 pr Bratislava,AS ................................................... 505 ...
…Îń …ÇÂ
500
502
535
537
510
542
518
519
553
556
520
523
525
527
530
533
537
538
540
541
543
545
547
550
553
558
601
605
607
622
625
627
630
635
640
558
603
605
608
610
615
616
618
619
621
623
624
626
628
636
638
645
647
657
700
702
705
710
715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń …Îń
540
600
550
552
555
600
601
602
604
610
612
610
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
613
615
616
617
619
620
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
550
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
107
9
…ÇÂ
628
...
650
652
657
701
703
705
707
712
714
630
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
716
719
721
723
725
728
732
733
735
736
738
740
742
745
748
754
756
804
806
814
816
817
818
820
825
605
607
616
618
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
…Îń …Îń
750
752
920
922
804
806
808
810
815
818
930
932
934
936
941
943
820
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
945
948
950
952
954
957
1002
1003
1005
1006
1008
1010
1013
1015
1017
1025
1027
1030
1031
1036
1038
1040
1045
1050
1055
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÎÎ
1015
1017
1030
1031
1033
1035
1042
1045
1046
1048
1049
1052
1054
1055
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21
... …Îń
1205 1440
1207 1442
1215 1450
1217 1453
1225 1500
1227 1502
1229
1232
1234
1236
1239
1242
1247
1248
1249
1250
1252
1253
1255
1257
1300
1307
1310
1316
1317
1324
1330
1331
1333
1335
1340
1504
1508
1510
1512
1514
1516
1519
1520
1521
1522
1524
1525
1527
1530
1533
1538
1540
1543
1545
1555
1558
1600
1605
1610
1615
35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14.12.2014
25
…ÇÂ …ÇÂ
1440 1510
1442 1513
1518
1450 1520
1452 1522
1454 1524
1456 1526
1503 1531
1505 1533
...
...
...
... 1535
... 1538
... 1541
... 1544
... 1547
... 1550
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
27
19
…
…Îń
1550
1553
1555
1600
1602
1604
1606
1613
1615
1617
1623
1625
1626
1628
1630
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1640
1643
1650
1652
1654
1655
1700
1702
1704
1706
1710
1711
1713
1715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
29
... …+ÎÎ
... 1840
... 1842
... 1847
... 1851
... 1853
... 1855
... 1857
... 1901
... 1903
...
...
...
... 1905
... 1908
... 1910
... 1913
... 1916
... 1920
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
202402 Galanta-/Jánovce/-Jelka-Nový Život-Bratislava
opačný smer
km
Tč
0
2
4
6
8
13
14
21
26
28
31
33
34
35
36
39
40
41
41
43
47
0
0
3
3
3
9
11
11
11
47
47
53
55
55
55
60
19 63
19 63
SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
37 od Bratislava,AS....................................................
36
Bratislava,Pažítková ..........................................
35
Bratislava,Gagarinova........................................
34
Bratislava,Cintorín Vrakuňa ...............................
33
Bratislava,Vrakuňa,Priekopnícka .......................
32
Bratislava,Vrakuňa,Arménska............................
31
Most,Dunajská ul. ..............................................
30
Most pri Bratislave,obch.dom.............................
29
Most pri Bratislave,Studené ...............................
28
Štvrtok na Ostrove,kult.dom...............................
27
Hubice ...............................................................
26
Oľdza.................................................................
25
Čenkovce,Maslovce...........................................
24 X Čenkovce,Čörge ................................................
23
Nový Život,Vojtechovce .....................................
22
Nový Život,Eliášovce,kostol ...............................
21
Nový Život,Eliášovce,ObU .................................
20
Nový Život,Eliášovce,hostinec............................
19
Nový Život,Eliášovce,Hóstágy............................
18
Jelka,zdrav.stredisko .........................................
17
Jelka,cukráreň ...................................................
16
Jelka,školy.........................................................
15
Jelka,kaštieľ.......................................................
14
Jelka,Vodáreň....................................................
13
Veľké Úľany,cint. ...............................................
12
Jánovce(GA),č.d.90........................................
11
Jánovce(GA),ObÚ ...........................................
10
Velké Úlany,c.d.473.........................................
9
Veľké Úľany,nám. ..............................................
8
Veľké Úľany,mlyn ..............................................
7
Sládkovičovo,Medea-s.......................................
6
Sládkovičovo,žel.st. ..........................................
5
Sládkovičovo,rešt.Šport .....................................
4
Sládkovičovo,nám. ............................................
3
Galanta,Vodáreň................................................
2
Galanta,nám. ........................................... MHD
1
Galanta,žel.st. ......................................... MHD
111 pr Galanta, nem. ....................................................
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
455
456
457
458
500
507
508
510
517
520
522
524
526
532
535
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
46
…Îń
510 ...
515 ...
516 ...
517 ...
518 ...
521 ...
526 ...
527 ...
529 ...
535 ...
541 ...
543 ...
546 ...
547 ...
548 ...
550 ...
551 ...
553 ...
554 ...
558 ...
559 ...
600 ...
601 ...
603 ...
610 …Îń
610
612
617
613 620
615 622
622 626
625 629
628 631
630 634
637
640
...
Platnosť od:
640
645
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±ÎÂ
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
530
535
536
537
538
541
546
547
549
555
601
603
606
607
608
610
611
613
614
618
619
620
621
623
630
635
637
639
642
645
650
633
635
640
642
643
645
653
655
704
707
709
711
653
655
...
724
725
...
…
108
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ …Îń
650
825
653
655
704
707
709
711
828
830
838
842
844
847
724
725
...
856
900
...
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
…Îń
730 900
733 903
735 905
737 907
741 911
745 915
751 921
752 922
754 924
800 930
806 936
808 938
811 940
812 941
813 943
815 945
816 946
818 949
819 950
823 953
824 954
825 956
826 957
828 958
835 1006
836
838
845
846
848
850
1009
1011
1021
1025
900 1031
905 1035
...
...
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÎÎ
1100
1102
1104
1105
1108
1112
1113
1115
1120
1122
1123
1126
1137
1140
...
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
38
1230
1236
1241
1243
1244
1246
1251
1252
1254
1300
1306
1308
1310
1311
1312
1313
1314
1316
1317
1330
1332
1334
1336
1338
1343
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1345
1347
1352
1355
1357
1358
1404
1407
1410
...
1510
1512
…ÇÂ
1518
1520
1530
1535
...
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440
1444
1446
1448
1452
1457
1502
1503
1505
1513
1518
1520
1523
1525
1527
1529
1530
1531
1532
1536
1538
1540
1541
1543
1546
14.12.2014
26
…ÇÂ
1610
1615
1618
1620
1623
1625
1630
1632
1634
1641
1647
1649
1651
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1703
1705
1707
1709
1714
1548 1715
1550 1717
1553
1555
1557
1600 1723
1612 1733
1615 1740
...
...
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
30
…Îń
1630
1635
1640
1643
1645
1647
1650
1652
1654
1702
1705
1708
1711
1712
1713
1715
1717
1719
…ÇÂ 1720
1715 1724
1716 1725
1717 1726
1718 1727
1720 1728
1724 1733
1725 1734
1726 1735
1730
1732
1734
1735 1744
1747
1745 1757
1750 1800
...
...
36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... …+ÎÎ
... 1920
... 1921
... 1922
... 1923
... 1925
... 1928
...
...
...
... 1929
... 1930
... 1934
... 1935
... 1936
... 1937
...
... 1947
... 1950
...
...
© EMtest
Spoj č.8 od Galanta,Lidl pokračuje na linke 202 101 po zastávku Galanta, nemocnica.
Spoje č.6, 8 a 108 pokračujú na linke 202 403 po zastávku Galanta,kaštieľ a LIDL, len v dňoch školského vyučovania.
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
Download

202402 Galanta-/Jánovce/-Jelka-Nový Život