703407 Kežmarok - Huncovce - Stará Lesná - Vysoké Tatry,Tatranská Lomnica
Platí od: 14. 12. 2014
Prepravu zabezpečuje:SAD Poprad,a.s.,Poprad,Wolkerova 466,tel.č.052/7723565 (spoje:18,39)
SAD Poprad,a.s.,prev.Kežmarok,Kežmarok,tel.č.052/4524735 (spoje:1-17,19-38,41-43)
km Tč
0
0
3
6
8
8
10
13
13
15
15
17
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 pr
SAD Poprad,a.s.
Kežmarok,AS MHD ............... MHD
Kežmarok,nemocnica .............. MHD
Kežmarok,elektráreň ........................
Huncovce ........................................
Veľká Lomnica,Tatran ......................
Veľká Lomnica,rázc.Stará Lesná ......
Stará Lesná,obaľovačka ...................
Stará Lesná,ObÚ .............................
Stará Lesná,bytovky ........................
Stará Lesná,rekreač.stred. VSE .......
Stará Lesná,rázc. .............................
Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st. ..
3
37
…
±»Ő
445
450
451
456
459
500
503
506
508
510
512
514
518
522
524
527
531
533
535
537
538
540
543
545
41
1
7
...
...
635
641
643
648
651
653
654
658
700
702
704
705
…Ő
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
523
528
534
537
539
541
544
546
549
552
556
5
…
…
ÇÂ
640
642
644
647
649
650
652
655
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
714
715
719
721
723
11
29
655
701
703
708
711
713
715
721
722
725
728
730
850
855
857
902
904
906
908
914
915
917
920
922
…
±»Ő ńĐ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
43
Ő
…±
ÎÂ
15
850
855
857
902
904
906
908
914
915
917
920
922
1030
1034
1037
1040
1043
1045
1047
1050
1052
1054
1056
1059
1155
1200
1202
1207
1209
1211
1213
1219
1220
1222
1225
1227
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21
33
±»
…Ő
…
ÇÂ
1310
1313
1315
1318
1321
1323
1327
1330
1331
1333
1336
1338
1330
1333
1335
1338
1341
1343
1347
1350
1351
1353
1356
1358
1435
1438
1440
1443
1446
1448
1452
1455
1456
1458
1501
1505
9
39
Ő
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1500
1505
1507
1511
1514
1515
1518
1522
1523
1525
1527
1530
...
...
...
…
1557
1559
1601
1606
1608
1610
1612
1615
25
27
±…
ÎÂ
1615
1620
1622
1625
1628
1630
1632
1638
1640
1642
1644
1647
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
Ő
Ő
1725
1730
1732
1735
1737
1739
1741
1745
1746
1748
1751
1753
1910
1915
1916
1920
1923
1925
1927
1931
1932
1935
1938
1941
19
1950
1954
1957
2000
2002
2004
2006
2009
2011
2013
2015
2020
35
23
2120
2123
2125
2130
2135
2137
2139
2143
2145
2147
2150
2153
2120
2123
2125
2130
2135
2137
2139
2143
2145
2147
2150
2153
±»
ńĐ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
© EMtest
±- premáva v sobotu
»-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12.2014 do 7.1.2015,2.2.2015,od 23.2.2015 do 27.2.2015,od 2.4.2015 do 7.4.2015,od
1.7.2015 do 31.8.2015,od 29.10.2015 do 30.10.2015
ÎÂ-nepremáva 29.8.,
ńĐ-premáva od 1.7.2015 do 31.8.2015
Ő-spoj č.9,11,21,27,31,37,41,43 linky 703407 pokračuje na linke 703408 do Starého Smokovca
opačný smer
km Tč
SAD Poprad,a.s.
2
…
0
2
2
4
4
7
9
9
11
14
17
17
12 od
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st....
Stará Lesná,rázc...............................
Stará Lesná,rekreač.stred. VSE........
Stará Lesná,bytovky .........................
Stará Lesná,ObÚ..............................
Stará Lesná,obaľovačka....................
Veľká Lomnica,rázc.Stará Lesná.......
Veľká Lomnica,Tatran.......................
Huncovce .........................................
Kežmarok,elektráreň.........................
Kežmarok,nemocnica............... MHD
Kežmarok,AS MHD ................ MHD
530
532
535
536
537
540
543
545
547
553
555
600
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
26
…
ÇÂ
34
±»
610
612
615
616
617
619
621
622
...
...
...
...
615
617
620
621
623
627
629
631
634
636
637
639
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
…
…
ÇÂ
700
702
705
706
712
717
718
722
724
728
730
732
705
707
709
710
712
...
...
...
...
...
...
...
30
10
…Ő
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
745 935
747 937
750 940
752 941
755 943
758 947
800 952
803 953
... 957
... 1001
... 1003
... 1007
–-spoj 28 linky 703407 čaká v Starej Lesnej,rázc. na spoj č.77 linky 706425 max. 5 min
±- premáva v sobotu
»-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12.2014 do 7.1.2015,2.2.2015,od 23.2.2015 do 27.2.2015,od 2.4.2015 do 7.4.2015,od
1.7.2015 do 31.8.2015,od 29.10.2015 do 30.10.2015
12
36
1240
1242
1245
1246
1248
1252
1257
1258
1302
1306
1307
1309
1330
1332
1335
1337
1339
1342
1344
1346
1349
1354
1358
1402
…±
ÎÂ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32
16
±»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1425
1427
1430
1431
1432
1437
1440
1442
1444
1449
1452
1455
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
…
…
1427
1429
1432
1433
1434
1439
1442
1444
1446
1451
1454
1457
1545
1550
1553
1555
1557
1601
1604
1607
1610
1613
1615
1618
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
±»
…Ő
1620
1622
1624
1626
1629
1632
1634
1637
1640
1644
1646
1648
1620
1622
1624
1627
1629
...
...
...
...
...
...
1633 ...
1635 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
20
22
1710
1712
1715
1716
1717
1721
1724
1726
1729
1732
1735
1738
1840
1842
1844
1845
1846
1850
1853
1855
1857
1859
1901
1903
…±
ÎÂ
24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
38
–
±»
ńĐ
2030
2032
2035
2037
2041
2047
2051
2054
2057
2102
2105
2108
2205
2207
2210
2212
2214
2218
2222
2225
2228
2231
2233
2235
28
…–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2205
2207
2210
2212
2214
2218
2222
2225
2228
2231
2233
2235
© EMtest
ÎÂ-nepremáva 29.8.,
ńĐ-premáva od 1.7.2015 do 31.8.2015
–- spoj č.24 linky 703407 čaká v Tatr.Lomnici na spoj č.50 linky 706426 max 5 min
Ő-spoj 18,30 linky 703407 pokračuje na linke 703414 do Popradu
Download

703407 Kežmarok - Huncovce - Stará Lesná