703501 Kežmarok - V.Tatry,Starý Smokovec - Poprad - Brezno - Trnava - Bratislava
Platí od 14.12.2014 do 30.6.2015
Prepravu zabezpecˇuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Brezno, Cesta Osloboditel’ov 31, tel.048/6112245
1
3
km
5
Tcˇ
2
4
R
6
R
R
5 6
7
R
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
56
8 10
8 22
8 28
8 35
8 55
9 20
9 30
9 40
9 50
10 00
10 05
10 10
10 15
10 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
52
18 20
18 08
18 02
17 55
17 35
17 10
17 00
16 50
16 41
16 30
16 25
16 20
16 15
15 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 50
10 55
11 00
11 05
11 10
11 13
11 20
11 35
12 00
12 25
12 45
〈
13 35
14 20
15 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 40
15 36
15 31
15 26
15 23
15 20

15 05
14 35
〈
〈
〈
13 15
12 30
11 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
55
8 10
8 22
8 28
8 35
8 55
9 20
9 30
9 40
9 50
10 00
10 05
10 10
10 15
10 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 50
10 55
11 00
11 05
11 10
11 13
11 20
11 35
12 00
12 25
12 45
〈
13 35
14 20
15 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
R
1 2
3 4
0 0
12 〈
16 〈
22 〈
35 16
55 36
62 43
69 50
75 56
86 67
89 70
93 74
98 79
0 1
12 2
16 3
22 4
35 5
55 6
62 7
69 8
75 9
86 10
89 11
93 12
98 13
od











↓
pr
116 97 116 14 —
od
121
121 15 
126
126 16 
131
131 17 
135
135 18 
138
138 19 
147
147 20 
158
158 21 
180
180 22 
204
〈 23 
226
〈 24 
〈
〈 25 
291
288 26 
338
335 27 ↓
389
386 28 pr
Kežmarok,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,Eurocamp . . .
Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica,aut.st. . . . . . .
Vysoké Tatry,Starý Smokovec,aut.st. . .
Poprad,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vernár,cˇakárenˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vernár,rázc.žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telgárt,OcÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ˇ ervená Skala,žel.st. . . . . . . . . . .
Šumiac,C
Pohorelá,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hel’pa,obch.dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závadka nad Hronom . . . . . . . . . . . . . . . .
Polomka,hostinec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pr
↑











od
Brezno,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
pr
Valaská,pri moste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Podbrezová,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Predajná,pri moste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nemecká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brusno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slovenská Lˇupcˇa,rázc. . . . . . . . . . . . . . . . 
Banská Bystrica,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zvolen,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Žiar nad Hronom,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . 
Žarnovica,motel Sitno . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nová Banˇa,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nitra,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trnava,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bratislava,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
54
8 00
〈
〈
〈
7 40
7 15
7 05
6 55
6 46
6 35
6 30
6 25
6 20
5 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 5
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
58
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 40
15 36
15 31
15 26
15 23
15 20

15 05
14 35
〈
〈
〈
13 15
12 30
11 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
R
1 2
3
 isybus
premáva v pondelok
2
premáva v utorok
3
premáva v stredu
premáva vo štvrtok
5
premáva v piatok
6
premáva v sobotu
premáva v nedel’u
52
nepremáva od 25.12.14 do 26.12.14,1.1.15, od 3.4.15 do 4.4.15,1.5.15,8.5.15,29.8.15
54
premáva len 2.1.15
55
premáva len 3.4.15
56
nepremáva od 26.12.14 do 27.12.14, od 3.4.15 do 5.4.15,1.5.15,8.5.15,29.8.15
57
premáva tiež 6.4.15,1.9.15,15.9.15,17.11.15, nepremáva 1.1.15, od 24.12.14 do 25.12.14
58
nepremáva 24.12.14,6.1.15,6.4.15,1.9.15,15.9.15,17.11.15
Na linke platí cenník vyhlásený dopravcom.
R miestenku s cestovným lístkom možno zakúpit’ v miestenkových kanceláriách AMS
AMS
automatizovaný miestenkový systém vo vybraných mestách
1
4
7
21.11.14-325-703501 ≡  isybus ≡
Download

703501 Kežmarok - V.Tatry,Starý Smokovec - Poprad