202409 Galanta-Senec-Bratislava
Platnosť od:
Prepravu zabezpečuje:SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta,Galanta,Matúškovská 606,tel.č.421910494949
3
1
7
5
9
km
Tč SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
0
3
8
8
8
14
17
17
21
25
26
29
30
32
0
0
0
4
4
4
10
13
13
17
21
22
25
26
28
35 31
50 46
54
55
56
58
58
60
62
50
51
52
53
54
7
11
11
11
17
20
20
24
28
1 od Galanta,žel.st. .................................. MHD
2
Galanta,nám. .................................... MHD
3 X Galanta,Vodáreň ........................................
4
Košúty,MŠ ................................................
5
Sládkovičovo,nám. ....................................
6
Sládkovičovo,žel.st. ...................................
7
Sládkovičovo,čerp.stanica ..........................
8
Sládkovičovo,Nový dvor ..............................
9
Pusté Úľany,č.d.90 .....................................
10
Pusté Úľany,Jednota ..................................
11
Veľký Grob,Tárnok .....................................
12
Veľký Grob,reštaurácia ...............................
13
Veľký Grob,most .........................................
14
Reca,ObÚ ..................................................
15
Reca,Poštová ul. ........................................
16
Boldog,kostol ..............................................
17 X Senec,Družstevná ul. ..................................
18
Senec,AS ...................................................
19
Senec,Bratislavská c.d.57 ..........................
20
Bratislava,Logistické centrum .....................
21
Bratislava,Zlaté piesky ................................
22
Bratislava,PPA Control ...............................
23
Bratislava,Jurajov dvor ................................
24
Bratislava,Odborárska ................................
25
Bratislava,Nová doba ..................................
26
Bratislava,Bajkalská ...................................
27
Bratislava,Prievozská .................................
28 pr Bratislava,AS ............................................
±+
410
412
422
424
428
431
435
437
442
444
450
451
455
456
500
501
513
517
519
522
524
527
530
535
540
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń …ÇÂ
410
412
455
457
422
424
428
431
435
437
442
444
450
451
455
456
500
501
520
522
526
517
519
522
524
527
530
...
...
546
548
550
554
558
600
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…Îń
510
620
513
517
520
525
528
532
534
538
540
545
546
550
551
622
628
631
634
637
644
645
650
651
655
656
700
612
614
617
621
624
625
...
...
715
717
720
722
724
725
730
735
500
502
610
612
615
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
645
646
650
651
655
656
700
715
717
720
722
724
725
730
735
13
…ÇÂ
705
707
715
720
724
727
729
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
…±Î …Îń
845 1030
847 1032
857 1040
900
903
907
910
912
920
922
927
929
932
933
938
939
952
955
958
1001
1004
1005
1010
1015
1042
1045
1047
1050
1052
1058
1100
1106
1108
1112
1113
1120
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19
21
23
…
±+
…Îń
1205
1207
1215
1217
1220
1226
1228
1230
1237
1239
1244
1246
1248
1249
1255
1256
1312
1315
1318
1321
1324
1325
1330
1335
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1215 1340
1217 1342
1225 1352
1227
1229
1235
1236
1238
1245
1246
1251
1252
1255
1256
1300
1301
1354
1400
1403
1407
1410
1418
1420
1424
1426
1430
1431
1435
1436
1317
1320
1323
1326
1329
1330
1335
1340
1447
1450
1453
1455
1459
1500
1505
1510
35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
25
27
29
31
…Îń
…
±+
…Îń
1450
1452
1500
1502
1506
1511
1513
…ÇÂ 1517
1521 1524
1526
1530
1532
1535
1536
1540
1541
1550
14.12.2014
1554
1558
1602
1606
1609
1610
1615
1620
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1600 1625
1603 1627
1609 1630
1612 1635
1614
1618
1622
1625
1627
1633
1635
1638
1640
1642
1645
1650
1651
1637
1641
1645
1647
1649
1657
1659
1705
1707
1710
1711
1715
1716
1707
1709
1711
1713
1718
1720
1725
1730
1728
1732
1736
1740
1744
1745
1750
1755
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1810
1812
1821
1823
1827
1830
1832
1835
1838
1840
1844
1846
1850
1851
1855
1856
1907
1911
1915
1919
1923
1925
1930
1935
© EMtest
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
202409 Galanta-Senec-Bratislava
Platnosť od:
opačný smer
km Tč SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
0
2
4
4
6
7
8
12
27
30
32
33
36
37
41
45
45
48
54
54
54
59
62
62
4
28 od Bratislava,AS ............................................. ...
27
Bratislava,Prievozská .................................. …Îń
26
Bratislava,Bajkalská .................................... 535
25
Bratislava,Nová doba...................................
24
Bratislava,Odborárska ................................. 537
23
Bratislava,Jurajov dvor................................. 540
22
Bratislava,PPA Control ................................
21
Bratislava,Zlaté piesky................................. 543
20
Bratislava,Logistické centrum ......................
19
Senec,Bratislavská c.d.57 ........................... 555
18
Senec,AS .................................................... 600
17 X Senec,Družstevná ul.................................... 601
16
Boldog,kostol............................................... 605
15
Reca,Poštová ul. ......................................... 608
14
Reca,ObÚ.................................................... 610
13
Veľký Grob,most.......................................... 614
12
Veľký Grob,reštaurácia................................ 616
11
Veľký Grob,Tárnok ...................................... 620
10
Pusté Úľany,Jednota ................................... 624
9
Pusté Úľany,č.d.90 ...................................... 626
8
Sládkovičovo,Nový dvor............................... 630
7
Sládkovičovo,čerp.stanica ........................... 635
6
Sládkovičovo,žel.st. ....................................
5
Sládkovičovo,nám. ..................................... 638
4
Košúty,MŠ .................................................
3 X Galanta,Vodáreň .........................................
2
Galanta,nám. ..................................... MHD 648
1 pr Galanta,žel.st. ................................... MHD 650
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
600
640
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8
±+
…
625
620
625
630
628
635
633
635
638
640
645
650
651
657
703
705
709
710
715
720
723
727
730
655
700
701
705
708
710
714
715
720
723
725
728
732
735
735
743
745
748
750
2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
730
733
737
743
745
753
755
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
…Îń …ÇÂ
645
650
655
745
750
800
659
701
703
705
805
807
809
812
715
720
721
725
729
730
735
737
740
745
747
751
758
822
827
830
834
838
840
846
848
852
855
857
900
903
800
...
...
...
...
906
914
916
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
… …±ÎÂ
815 1035
820 1040
825 1045
828
829
830
832
1048
1049
1050
1053
845
850
851
855
859
900
906
908
912
915
917
920
924
1105
1110
1111
1115
1120
1122
1126
1128
1133
1136
1138
1140
1144
927 1147
937 1157
940 1200
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń
1200
1201
1205
1207
1210
1214
1216
1221
1225
1227
1231
1235
1237
1244
1245
20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
…ÇÂ
1425 1440
1430 1445
1435 1450
1454
1456
1458
1500
1517
1522
1523
1527
1530
1532
1536
1538
1543
1546
1548
1551
1556
1505
1510
1512
1518
1520
...
...
...
...
...
...
... 1558
...
...
... 1607
... 1610
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14.12.2014
18
24
26
28
30
…Îń
…Îń
…
±+
…Îń
1648
1650
1653
1655
1756
1758
1800
1803
1717
1722
1723
1727
1730
1732
1736
1738
1743
1746
1748
1751
1756
1820
1825
1826
1830
1833
1835
1838
1840
1842
1845
1847
1849
1853
1530
1535
1545
1548
1550
1552
1555
1617
1622
1623
1627
1630
1632
1636
1638
1643
1646
1648
1651
1656
1658
1702
1707
1710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1635 1740
1640 1747
1645 1752
1758 1855
1803
1807 1903
1810 1905
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1810
1815
1820
1823
1825
1827
1829
1843
1848
1849
1853
1856
1858
1902
1904
1909
1912
1914
1917
1921
1923
1933
1935
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1945
1950
1955
1958
1959
2000
2004
2017
2022
2023
2027
2030
2032
2036
2038
2043
2046
2048
2051
2056
2058
2107
2110
© EMtest
Spoj č.32 pokračuje na linke 202 403 po zastávku Galanta, LIDL a počas školského vyučovania nezachádza na zastávku GA, žel.stanica.
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
Download

202409 Galanta-Senec-Bratislava