Platnosť od: 14.12.2014
707401 Prešov - Abranovce - Zlatá Baňa
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
19
1
km
Tč
SAD Prešov, a.s.
0
3
3
3
4
7
7
8
10
12
12
12
14
14
14
16
16
17
18
21
21
21
21
0
3
3
3
4
7
7
8
10
12
12
12
0 0 1 od
3 3 2
3 3 3
3 4
4 5
7 6
7 7 7
8 8
10 9
12
10
11
12
9
14 10 13
10 14
12 15
12 16
13 17
14 18
17 19
17 20
17 21
17 22 pr
Prešov,AS .......................................
Solivar,súkr.Gymnázium ..................
Solivar,Viktória .................................
Solivar,ŠM........................................
Dulová Ves,Vlčie Doly .....................
Dulová Ves,č.d.132 ..........................
Dulová Ves,Jednota .......................
Dulová Ves,horáreň .........................
Kokošovce,rázc.Abranovce .............
Abranovce,dolný koniec .................
Abranovce,kaplnka ........................
Abranovce,nám. ...........................
Kokošovce,rázc.Abranovce .............
Kokošovce,Jednota .......................
Kokošovce,č.d.61 ............................
Kokošovce,Sigord,mládež.tábor ......
Kokošovce,Sigord,pod Kam.jarkom
Kokošovce,Sigord,hotel ...................
Kokošovce,Sigord,LOU ...................
Zlatá Baňa,polesie ...........................
Zlatá Baňa,Jednota .........................
Zlatá Baňa,Dujava ...........................
Zlatá Baňa,Čierny les ....................
…
ÇÂ
…
ÇÂ
510
600
602
603
604
606
607
609
611
612
514
530
613
614
615
616
618
620
621
622
623
625
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Platnosť do:
5
3
43
…
ÇÇ
…
ÇÂ
…
ÇÂ
605
607
608
609
611
612
614
616
617
635
637
638
700
645
710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
647
618
619
620
621
623
625
626
627
628
630
655
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7
800
804
806
807
809
811
812
813
815
816
817
819
821
823
825
829
831
833
835
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
37
35
23
…
…
ÇÂ
…
ÇÂ
±
ÎÂ
1240
1244
1246
1248
1250
1252
1254
1256
1259
1301
1302
1305
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1350
1353
1355
1356
1401
1402
1403
1404
1407
1500
1503
1504
1505
1509
1510
1511
1512
1514
1516
1517
1518
1520
1521
1522
1524
1525
1527
1529
1532
1533
1534
1535
1155
1158
1159
1200
1204
1205
1206
1208
1210
1213
1214
1216
1217
1220
1223
1226
1228
1229
1230
1409
1410
1412
1413
1414
1418
1421
1422
1423
1425
17
…
1500
1504
1506
1508
1512
1513
1515
1517
1519
1521
1522
1524
1525
1527
1529
1532
1533
1534
1535
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
33
11
25
127
…+
…
ÇÂ
…
ÇÇ
±
ÎÂ
1735
1739
1741
1743
1747
1748
1750
1752
1754
1756
1757
1758
1800
1801
1802
1804
1805
1807
1809
1812
1813
1814
1815
1735
1739
1741
1743
1747
1748
1750
1752
1755
1935
1938
1939
1940
1945
1946
1947
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1958
1959
2002
2004
2006
2007
2008
2010
1615
1621
1623
1624
1626
1628
1629
1630
1632
1633
1634
1636
1637
1639
1640
1642
1643
1645
1647
1756
1757
1758
1759
1802
1804
1805
1806
1807
1810
12.12.2015
27
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
…+
…çç
1935
1938
1939
1940
1945
1946
1947
1949
1952
2230
2232
2233
2234
2237
2238
2239
2240
2242
2245
2246
2247
2251
2252
2253
2255
2256
2258
2259
2301
2302
2303
2305
1953
1954
1956
1957
2000
2003
2006
2008
2009
2010
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10.
do 30.10.
çç-ide v párnych týždňoch, nejde 23.12.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do
30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
Platnosť od: 14.12.2014
707401 Prešov - Abranovce - Zlatá Baňa
Platnosť do:
opačný smer
km
0
0
0
0
3
4
5
5
7
7
7
0
0
0
2
4
5
5
8
9
9
9
12
9
10
10
13
14
14
14
17
Tč
0
0
0
0
3
4
5
5
7
7
7
9
9
9
11
13
14
14
17
18
18
18
21
22 od
21
20
19
18
17
16
15
14
13
9
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
SAD Prešov, a.s.
Zlatá Baňa,Čierny les.....................
Zlatá Baňa,Dujava............................
Zlatá Baňa,Jednota..........................
Zlatá Baňa,polesie............................
Kokošovce,Sigord,LOU....................
Kokošovce,Sigord,hotel....................
Kokošovce,Sigord,pod Kam.jarkom.
Kokošovce,Sigord,mládež.tábor.......
Kokošovce,č.d.61.............................
Kokošovce,Jednota........................
Kokošovce,rázc.Abranovce..............
Abranovce,nám.............................
Abranovce,kaplnka.........................
Abranovce,dolný koniec..................
Kokošovce,rázc.Abranovce..............
Dulová Ves,horáreň..........................
Dulová Ves,Jednota........................
Dulová Ves,č.d.132...........................
Dulová Ves,Vlčie Doly......................
Solivar,ŠM.........................................
Solivar,Viktória..................................
Solivar,súkr.Gymnázium...................
Prešov,AS........................................
2
6
16
4
…
ÇÂ
±
ÎÂ
…
ÇÇ
…
ÇÂ
+
435
437
439
440
443
445
446
447
448
449
450
445
446
447
448
450
452
454
455
457
458
459
504
505
506
508
511
512
513
514
518
520
522
525
445
446
447
448
451
455
456
457
459
500
502
535
537
539
540
543
545
546
547
549
550
552
540
541
542
543
546
549
550
551
553
555
556
453
454
455
456
458
500
501
505
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
505
506
507
508
512
514
516
520
555
556
557
558
600
602
604
610
26
558
559
600
602
604
606
607
610
14
10
50
12
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
635
637
638
639
642
645
648
649
651
652
655
658
700
702
703
705
709
711
715
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
700
702
704
706
708
709
712
714
716
720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
715
719
720
725
728
730
735
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
44
…±
ÎÂ
…+
845
847
849
851
854
856
857
858
900
901
903
1240
1241
1242
1243
1246
1250
1251
1252
1254
1255
1258
…
ÇÂ
1301
1302
1303
1304
1307
1308
1311
1313
1305
1306
1308
1310
1312
1314
1315
1316
1318
1320
1322
1325
906
907
908
909
913
915
917
920
...
...
...
...
...
...
...
...
...
36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
24
12.12.2015
30
…
ÇÂ
…
1430
1431
1432
1433
1436
1440
1441
1442
1444
1445
1447
1540
1541
1542
1543
1546
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1650
1653
1655
1656
1658
1659
1700
1702
1703
1704
1705
1449
1450
1451
1452
1455
1456
1458
1500
1556
1557
1558
1559
1602
1604
1606
1610
1707
1708
1709
1711
1712
1713
1714
1720
42
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
…
…çç
1815
1816
1817
1818
1821
1825
1826
1827
1829
1830
1832
2030
2031
2032
2033
2035
2036
2037
2038
2040
2041
2042
1834
1835
1836
1837
1840
1841
1843
1845
2044
2045
2046
2047
2049
2051
2052
2055
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10.
do 30.10.
çç-ide v párnych týždňoch, nejde 23.12.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do
30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
Download

707401 Prešov - Abranovce - Zlatá Baňa