Platí od: 1. 3. 2015
706421 Poprad - Vysoké Tatry,Starý Smokovec - Vysoké Tatry,Štrbské Pleso
Prepravu zabezpečuje:SAD Poprad,a.s.,Poprad,Wolkerova 466,tel.č.052/7723565
km Tč
7
SAD Poprad,a.s.
8
…
–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
550
555
617
620
622
629
631
634
644
646
…
–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0
0
13
15
15
17
20
22
29
30
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
17
18 pr
Poprad,AS ¤™.............................. MHD pr
Poprad,Nové mesto,Juh III.....................
Poprad,Veľká,Letisko.............................
Vysoké Tatry,Starý Smokovec,aut.st. Vysoké Tatry,N.Smokovec,Sibír..............
Vysoké Tatry,Tatranské Zruby.................
Vysoké Tatry,Tatranská Polianka............
Vysoké Tatry,Nová Polianka...................
Vysoké Tatry,Vyšné Hagy,rázc.k LÚ.......
Vysoké Tatry,Štrbské Pleso,ÚNZ............
Vysoké Tatry,Štrbské Pleso,centr.park od
–-spoj č.7 čaká na zastávke Vysoké Tatry,Vyšné Hágy,rázc.k LÚ na linku 706422 č.5 max.5 min
…-premáva v pracovné dni
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
758
755
742
738
736
733
728
724
717
715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
Download

706421 Poprad - Vysoké Tatry,Starý Smokovec