ARRIVA NITRA a.s.
Platí od 14. decembra 2014
do 12. decembra 2015
403424 Nitra-Ša¾a-Rastislavice
17
31
ñ 
515
518
520
524
525
527
528
529
531
534
537
538
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
p
†
31

p
«
545
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
21
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
†
«p
610
611
613
614
615
617
619
622
625
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
644
644
645
646
647
649
650
1
3
31
ñ 
610 ´ ´ ´
´´´
615 ´ ´ ´
´´´
´´´
619 ´ ´ ´
620 ´ ´ ´
´´´
621 ´ ´ ´
623 ´ ´ ´
626 ´ ´ ´
627 ´ ´ ´
628 ´ ´ ´
630 ´ ´ ´
´´´
632 ´ ´ ´
´´´
ñÃ
20
645 p 
´ ´ ´ 625
´ ´ ´ 626
´ ´ ´ 628
´ ´ ´ 629
´ ´ ´ 630
´ ´ ´ 632
´ ´ ´ 634
´ ´ ´ 637
´ ´ ´ 641
´ ´ ´ 642
´ ´ ´ 644
´ ´ ´ 646
´ ´ ´ 648
´ ´ ´ 649
´ ´ ´ 650
´ ´ ´ 651
´ ´ ´ 653
´ ´ ´ 654
´ ´ ´ 655
´ ´ ´ 656
´ ´ ´ 657
´ ´ ´ 658
´ ´ ´ 659
´ ´ ´ 700
´ ´ ´ 704
´´´
´ ´ ´ 704
´ ´ ´ 705
´ ´ ´ 706
´ ´ ´ 707
´ ´ ´ 709
´ ´ ´ 710
5
ñ
20
à 
840
845
846
850
855
855
856
857
858
900
901
903
905
907
908
909
910
912
913
917
917
918
920
923
924
925
7
9
13
23
19
11
15
31
ñ 
1330
1335
1337
1341
1344
1345
1346
1348
1351
1354
1355
1356
1357
1358
1400
1405
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
1415
1416
1417
1418
1420
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1431
1432
1433
1435
1437
1438
1439
1440
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
31
ñ 
1440
1442
1443
1447
1447
1449
1450
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
40
à 
1500
1502
1503
1507
1507
1509
1510
1511
1514
1515
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
†«
1520
1522
1523
1527
1527
1529
1530
1531
1534
1535
31
ñ 
1500
1505
1507
1511
1514
1515
1516
1518
1521
1525
1526
1527
1528
1530
1535
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
p
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2225
2226
2227
2228
2230
2231
2232
2232
2233
2234
2235
2235
2236
2239
2240
2241
2242
2242
2243
2244
2245
km
0
2
3
5
7
8
9
10
10
13
16
17
18
18
18
19
23
0
2
3
5
7
8
9
0
1
3
4
5
6
7
10
10
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
23
23
24
24
24
27
27
0
1
3
4
5
6
7
10
10
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
23
23
24
24
24
27
27
9
9
10
10
11
12
13
13
14
15
16
16
17
17
21
21
22
22
22
25
25
2
Tè
0
1
3
4
5
6
7
10
10
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18 0
1
1
5
5
6
6
0
1
3
4
5
6
7
10
10
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
23
24
25
26
26
26
29
29
œNitra, AS MHD ¯ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ pr
1 od œNitra
œNitra, Murgašova MHD ´ ´ ´ ´ ´ ´
2
œNitra, Cabajská MHD ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
3
œCabaj-Èápor, Nový Cabaj ´ ´ ´ ´
4
œCabaj-Èápor, Branko ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
5
œCabaj-Èápor, RD ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
6
œCabaj-Èápor, rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
7
œ Cabaj-Èápor, Jednota ´ ´ ´ ´ ´
8
œ Cabaj-Èápor, dolný koniec ´ ´ ´
9
œ Cabaj-Èápor, rázc.Hrušov ´ ´ ´
10
œ Cabaj-Èápor, Nový Pereš ´ ´ ´
11
œ Moèenok, SPĽP ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
12
œ Moèenok, Nitrianska ul. ´ ´ ´ ´
13
œ Moèenok, PD I ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
14
œ Moèenok
Moèenok, centrum ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
15
œ Moèenok, hotel ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
16
œ Moèenok, cint. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
17
œ Moèenok, Èingov ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
18
œ Ša¾a, Duslo hlavná brána ´ ´ ´
19
œ Ša¾a, Duslo Nitrianska brána ´ ´
20
œ Trnovec nad Váhom, Kopanice rázc.Duslo
21
œ Moèenok, Gorazdov ´ ´ ´ ´ ´ ´
22
œ Ve¾ká Dolina, Baèala ´ ´ ´ ´ ´ ´
23
œ Ve¾ká Dolina, Baèala, rázc. ´ ´
24
œ Cabaj-Èápor, Riegler osada ´ ´
25
œ Cabaj-Èápor, Nový Pereš ´ ´ ´
11
œ Cabaj-Èápor, rázc.Hrušov ´ ´ ´
10
œ Cabaj-Èápor, dolný koniec ´ ´ ´
9
œ Cabaj-Èápor, Jednota ´ ´ ´ ´ ´
8
œCabaj-Èápor, rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
7
œCabaj-Èápor, Cabaj námestie ´ ´
26
œCabaj-Èápor, KÍzová ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
27
œCabaj-Èápor, domovina ´ ´ ´ ´ ´
28
œCabaj-Èápor, rázc.Fizeš ´ ´ ´ ´ ´
29
œSvätoplukovo, sušièka ´ ´ ´ ´ ´ ´
30
œSvätoplukovo, Jednota ´ ´ ´ ´ ´ ´
31
œSvätoplukovo, domovina ´ ´ ´ ´ ´
32
œSvätoplukovo, tabule ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
33
œMojmírovce, Jednota ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
34
œMojmírovce, rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
35
œMojmírovce, OcÚ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
36
œMojmírovce, RD ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
37
œMojmírovce, domovina ´ ´ ´ ´ ´ ´
38
œŠtefanovièová, rázc.(2.0) ´ ´ ´ ´ ´
39
œ Štefanovièová, RD ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
40
œŠtefanovièová, rázc.(2.0) ´ ´ ´ ´ ´
39
œPo¾ný Kesov, kúpalisko ´ ´ ´ ´ ´
41
œPo¾ný Kesov, OcÚ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
42
œPo¾ný Kesov, ZŠ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
43
œRastislavice, ihrisko ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
44
œRastislavice, Jednota ´ ´ ´ ´ ´ ´ od
45 pr œRastislavice
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
´´
520
518
516
514
512
510
509
507
506
505
504
503
500
458
457
456
455
454
453
452
451
450
437
435
430
430
428
427
425
422
420
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
Prepravu zabezpeèuje: ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 00421 37 6599349
4
12
16
20
10
18
8
14
ñ
31 ñ 
31 ñ 
32
20
31
31
ñ 
à 
ñ 
ñ 
´ ´ 610 735 750 ´ ´ ´ 1110 ´ ´ ´ 1520 ´ ´ ´ 1615 ´ ´ ´
´ ´ 605 731 745 ´ ´ ´ 1107 ´ ´ ´ 1517 ´ ´ ´ 1612 ´ ´ ´
´ ´ 603 728 743 ´ ´ ´ 1105 ´ ´ ´ 1514 ´ ´ ´ 1608 ´ ´ ´
718 738 ´ ´ ´ 1101 ´ ´ ´ 1510 ´ ´ ´ 1603 ´ ´ ´
´´
´´
´ ´ ´ 1058 ´ ´ ´
´´´
´´´
´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´ ´ 553 713 735 ´ ´ ´ 1055 ´ ´ ´ 1505 ´ ´ ´ 1600 ´ ´ ´
711
´´
´´´
´´´
´´´
´´´
706
´´
´´´
´ ´ ´ 1503 ´ ´ ´ 1557 ´ ´ ´
704
´´
´´´
´ ´ ´ 1501 ´ ´ ´ 1556 ´ ´ ´
´ ´ 549 701
´´´
´ ´ ´ 1457 ´ ´ ´ 1552 ´ ´ ´
´ ´ 544
´´´
´ ´ ´ 1454 ´ ´ ´ 1551 ´ ´ ´
´ ´ 543 657
´´´
´ ´ ´ 1453 ´ ´ ´ 1550 ´ ´ ´
´ ´ 542 656
´´´
´ ´ ´ 1451 ´ ´ ´ 1549 ´ ´ ´
´ ´ 541 655
´´´
´´´
´´´
´´´
´ ´ 539 654
´´´
´´´
´ ´ ´ 1548 ´ ´ ´
´ ´ 537 652
´´´
´´´
´ ´ ´ 1546 ´ ´ ´
´ ´ 535 649
´´´
´´´
´ ´ ´ 1543 ´ ´ ´
p 1445 ´ ´ ´ 1540 ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ 645
´´´
1320 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2115
´´ ´´´ ´´´
´´´
1318 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2113
´´ ´´´ ´´´
´´´
1316 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2111
´´ ´´´ ´´´
´´´
1314 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2109
´´ ´´´ ´´´
´´´
1312 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2107
´´ ´´´ ´´´
´´´
1310 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2106
´´ ´´´ ´´´
´´´
1308 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2104
´´ ´´´ ´´´
´´´
1305 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2102
´´ ´´´ ´´´
´´´
1304 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2101
´´ ´´´ ´´´
´´´
1303 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2100
´´ ´´´ ´´´
´´´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 735 ´ ´ ´ 1055 1302 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2059
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 734 ´ ´ ´ 1053 1256 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2053
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 732 ´ ´ ´ 1052 1254 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2051
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 730 ´ ´ ´ 1050 1253 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2050
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 729 ´ ´ ´ 1048 1252 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2049
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 727 ´ ´ ´ 1046 1251 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2048
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 725 ´ ´ ´ 1044 1250 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2047
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 724 ´ ´ ´ 1043 1249 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2046
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 723 ´ ´ ´ 1042 1248 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2045
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 722 ´ ´ ´ 1040 1247 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2044
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 721 ´ ´ ´ 1038 1246 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2043
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 719 ´ ´ ´ 1037 1245 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2042
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 718 ´ ´ ´ 1035 1244 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2040
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 717 ´ ´ ´ 1034 1241 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2038
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 713 ´ ´ ´ 1030 1237 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2035
´´´ ´´´ ´´´
´´ ´´´ ´´´
´ ´ ´ 1027
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 713 ´ ´ ´ 1024 1237 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2035
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 712 ´ ´ ´ 1022 1235 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2033
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 711 ´ ´ ´ 1021 1233 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2032
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 710 ´ ´ ´ 1020 1230 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2029
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 1016 1227 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2027
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 1015 1225 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2025
spoj 10 premáva cez zastávku Mojmírovce,ZŠ.
p spoj 15 zachádza na požiadanie na zastávku Štefanovièová, RD
ñ premáva v pracovných dòoch
20 nepremáva 29.8.
premáva v nede¾u a vo štátom uznaných sviatkoch
à premáva v sobotu

3
2
40 premáva tiež 29.12.,30.12.,31.12. a 2.1., nepremáva 29.8.
nepremáva 29.12.,30.12.,31.12. a 2.1.
 nepremáva od 29.12. do 4.1., od 1.7. do 31.8.

spoj 3, 21 spoje 3 a 21 obsluhujú na výstup mimotarifnú zastávku Po¾ný Kesov, osobitná škola.
« spoj 21 poèká na zastávke Cabaj-Èápor,rázc. príchod linky 403422
spoj 19 poèká na zastávke Mojmírovce,OcÚ príchod linky 403422/19
Download

linkový cestovný poriadok