SAD Trnava, a.s.
Platí od 9. decembra 2012
do 14. decembra 2013
205417 Šaštín-Stráže-Gbely-Skalica
1
31
21 ñ
ñ 
445 600
446 601
447 602
448 603
449 604
450 605
452 608
453 609
454 610
500 616
501 617
502 618
503 620
504 622
505 628
508 632
520 642
522 645
524 647
526 650
528 654
530 657
532 659
537 703
540 706
542 707
545 710
´´´ ´´´
3
5
57 ñ 
21
ñ 
700 750
702 752
703 753
705 754
706 756
707 757
710 758
711 759
712 800
718 807
719 811
720 813
´ ´ ´ 815
´ ´ ´ 817
´ ´ ´ 820
´ ´ ´ 822
´ ´ ´ 826
´ ´ ´ 830
´ ´ ´ 831
´ ´ ´ 833
´ ´ ´ 840
´ ´ ´ 843
´´´
´ ´ ´ 845
´ ´ ´ 851
´ ´ ´ 853
´ ´ ´ 855
´´´
´ ´ ´ 900
´´´ ´´´
7
9
11
33
15
13
21
ñ 
1250
1252
1254
1256
1258
1259
1304
1305
1307
1311
1312
1313
1315
1317
1320
1323
1335
1337
1339
1341
1343
1345
1347
1353
1356
1358
1400
´´´
ã
1250
1252
1254
1256
1258
1259
1304
1305
1307
1311
1312
1313
1315
1317
1320
1323
1335
1337
1339
1341
1343
1345
1347
1353
1356
1358
1400
´´´
ñ
1410
1411
1412
1413
1415
1416
1419
1420
1422
1426
1427
1428
1430
1433
1435
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
ñ
1440
1442
1444
1446
1448
1449
1453
1454
1455
1503
1504
1505
1507
1510
1513
1516
1526
1528
1530
1532
1535
1537
1539
1543
1545
1547
1550
´´´
21
ñ 
1625
1627
1629
1631
1633
1634
1638
1639
1640
1646
1647
1648
1650
1652
1655
1658
1710
1712
1714
1716
1718
1720
1722
1727
1730
1732
1735
´´´
57
ñ 
1650
1652
1653
1655
1657
1658
1702
1704
1705
1711
1713
1715
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
19
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
21
ñ 
2030
2032
2033
2035
2037
2038
2042
2043
2044
2050
2051
2052
2054
2056
2101
2106
2112
2114
2116
2118
2121
2123
2125
2130
2134
2136
2138
2140
km
0
1
1
2
2
2
5
5
5
11
11
11
11
0
1
1
2
2
2
5
5
5
11
11
11
11
11
11
13
18
22
25
25
28
31
31
31
31
34
38
38
38
38
Tè
1 od œŠaštín-Stráže
œŠaštín-Stráže, nám. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ pr
2
œŠaštín-Stráže, Pošta ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
3
œŠaštín-Stráže, Trikota ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
4
œŠaštín-Stráže, M.R.Štefánika 81 ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
5
׊aštín-Stráže, Smolinské rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
6
œŠaštín-Stráže, ul.J.Donovala ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
7
×Smolinské, kostol ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
8
œSmolinské, OcÚ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
9
×Smolinské, ZŠ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
10
×Gbely, cintorín ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
11
×Gbely, SOU ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
12
œGbely, kostol ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
13
×Gbely, nám. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
14
×Gbely, Dom kultúry ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
15
×Gbely, kolónia ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
16
œGbely
œGbely, žel.st. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
17
×Gbely, rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
18
œKopèany, štrkovisko ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
19
œKopèany, kaplnka ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
20
œKopèany, Kollárova ul. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
21
×Holíè, Kopèianska ul. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
22
œHolíè, MÚ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
23
œHolíè, Lúèky ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
24
œHolíè
œHolíè, Sasinkova ul. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
25
×Holíè, rázc.k EAS ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
26
×Vrádište, rázc. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
27
×Skalica, Daòový úrad ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
28
œSkalica, Mallého ul. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
29
œSkalica, rázc.k žel.st. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
30
œSkalica
œSkalica, žel.st. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
31 pr œSkalica, INA ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ od
» spoj 6 pokraèuje na linke 205402 spojom 12 do Senice
» spoj 12 pokraèuje na linke 205418 spojom 25 do Kútov,žel.st.
nepremáva od 27.12. do 7.1.,1.2., od 4.3. do 8.3., od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 31.8.,30.10. a 31.10.
57

18
57
ñ 
445
443
441
439
437
436
432
431
429
423
421
420
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
´´´
21

´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
SKAND Skalica,spol. s r.o., Nádražná 26, 034/6644392 (spoje 30-33)
SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, Trnava, Senica (spoje 1-19)
Infolinka: 0900211911 - cena za 1 min. hovoru je 0,60 EUR s DPH
www.sadtrnava.sk
4
30
2
6
32
10
12
14
16
8
ñ
21 ñ 
57 
21 » ñ
21
21 ñ 
21
ñ ñ 
ñ ñ 
ñ 
540 655 750 1120 1345 1525 1555 ´ ´ ´ 1930 2310
538 653 748 1118 1343 1524 1553 ´ ´ ´ 1928 2307
537 652 747 1117 1342 1523 1552 ´ ´ ´ 1925 2305
535 650 745 1115 1340 1522 1551 ´ ´ ´ 1923 2303
533 649 741 1113 1338 1520 1550 ´ ´ ´ 1921 2302
532 648 738 1112 1337 1519 1549 ´ ´ ´ 1920 2301
528 646 734 1108 1333 1516 1545 ã » 1918 2259
527 645 731 1107 1332 1515 1544 1645 1917 2258
525 643 729 1105 1330 1514 1542 1643 1915 2257
519 637 722 1053 1318 1511 1535 1639 1910 2251
517 636 721 1052 1317 1510 1533 1638 1909 2250
516 635 720 1051 1316 1509 1531 1637 1908 2249
514 633 ´ ´ ´ 1049 1314 1508 1529 1635 1906 2248
512 631 ´ ´ ´ 1047 1312 1507 1527 1633 1904 2247
510 629 ´ ´ ´ 1045 1310 1505 1525 1631 1901 2245
507 626 ´ ´ ´ 1042 1308 ´ ´ ´ 1522 1628 1858 2242
457 620 ´ ´ ´ 1033 1258 ´ ´ ´ 1512 1619 1850 2236
453 618 ´ ´ ´ 1031 1256 ´ ´ ´ 1510 1617 1848 2234
451 616 ´ ´ ´ 1029 1254 ´ ´ ´ 1508 1616 1847 2233
448 613 ´ ´ ´ 1027 1252 ´ ´ ´ 1506 1613 1846 2231
445 610 ´ ´ ´ 1025 1250 ´ ´ ´ 1504 1611 1844 2229
´´´
´´´
442 605 ´ ´ ´ 1023 1248 ´ ´ ´ 1502 1607 1840 2227
440 603 ´ ´ ´ 1022 1247 ´ ´ ´ 1500 1605 1838 2226
436 557 ´ ´ ´ 1017 1242 ´ ´ ´ 1456 1601 1833 2222
433 554 ´ ´ ´ 1014 1239 ´ ´ ´ 1453 1558 1830 2219
´´´
´´´
432 552 ´ ´ ´ 1012 1237 ´ ´ ´ 1450 1553 1828 2218
430 550 ´ ´ ´ 1010 1235 ´ ´ ´ 1445 1550 1825 2217
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 2215
nepremáva 27.12.,28.12.,31.12., od 2.1. do 4.1.
Download

Autobusové spojenie Šaštín-Skalica