703431 Spišská Stará Ves - Osturňa
Platí od: 1. 3. 2015
Prepravu zabezpečuje:SAD Poprad,a.s.,Poprad,Wolkerova 466,tel.č.052/7723565 (spoje:15,21-25,28-34,38-46,1-14,16-20,27,36,84,86)
SAD Poprad,a.s.,prev.Kežmarok,Kežmarok,tel.č.052/4524735 (spoje:1-14,16-20,27,36,84-86,15,21-25,28-34,38-46,85)
7/7
…
550
552
553
556
558
600
602
602
606
610
610
612
613
615
618
620
621
622
623
624
11/11 13/13 21/21 25/25
…
ÇÂ
642
644
646
647
649
651
653
653
655
659
703
705
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1155
1156
1158
1201
1203
1206
1208
1208
1216
1219
1220
1223
1224
1225
1228
1229
1230
1232
1236
1240
1241
1244
1246
1247
1249
1250
1251
1252
1253
…
ÇÂ
1330
1331
1333
1335
1337
1340
1342
1344
1347
1349
1352
1356
1358
1400
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1413
1415
1416
1418
1421
1422
1424
1425
1426
1427
1428
15/15 23/23 27/27 85/85
±»
1420
1421
1423
1426
1428
1430
1433
1433
1439
1442
1442
1443
1446
1448
1449
1451
1452
1453
1454
1455
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
…
ÇÇ
…
1420
1422
1425
1428
1430
1433
1435
1420
1422
1425
1428
1430
1433
1435
1545
1546
1548
1551
1553
1556
1558
1435 1435
1441 1445
1447 1450
1452
1455
1456
1457
1458
1459
1500
1501
1505
1447 1507
1448 1508
1451 1511
1453 1513
1454 1514
1456 1516
1457 1517
1458 1518
1459 1519
1500 1520
1558
1604
1607
1608
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1621
1623
1624
1627
1629
1630
1632
1633
1634
1635
1636
km
1/1
Tč
SAD Poprad,a.s.
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1725
1735
1740
1741
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1754
1756
1757
1800
1802
1803
1805
1806
1807
1808
1809
Ő-spoj č.84 linky 703431 pokračuje na linke 706430 do Popradu
±- premáva v sobotu
»-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
2305
2306
2308
2310
2312
2313
2315
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
86/86 84/84 20/20 14/14 12/12 16/16 28/28 34/34 38/38 46/46 36/36
±»
0
0
3
3
3
5
6
6
6
6
6
9
11
11
12
13
15
15
16
17
18
19
19
0
0
3
3
3
5
6
6
9
11
12
15
15
16
16
16
17
17
20
21
22
23
25
25
26
27
28
29
29
0
0
3
3
3
5
6
6
9
11
11
12
13
15
15
16
17
18
19
19
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
8
7
10
11
12
13
14
15
16
15
14
13
12
11
17
18
19
20
21
22
23
24
25 pr
Spišská Stará Ves,aut.st............... pr
Spišská Stará Ves,ÚNZ...................
Matiašovce,PD.................................
Matiašovce,č.d.31............................
Matiašovce,ObÚ..............................
Matiašovce,osada Potok..................
Spišské Hanušovce,rázc.V.Franková
Spišské Hanušovce,ObÚ...............
Spišské Hanušovce ZŠ..................
Spišské Hanušovce,ObÚ...............
Spišské Hanušovce,rázc.V.Franková
Veľká Franková,kopec ....................
Veľká Franková,rázc......................
Veľká Franková,č.d.77...................
Malá Franková,ZŠ..........................
Malá Franková,ObÚ ......................
Malá Franková,č.d.49....................
Malá Franková,horný koniec .........
Malá Franková,č.d.49....................
Malá Franková,ObÚ ......................
Malá Franková,ZŠ..........................
Veľká Franková,č.d.77...................
Veľká Franková,rázc......................
Veľká Franková,píla.........................
Osturňa,píla.....................................
Osturňa,č.d.35.................................
Osturňa,Jednota..............................
Osturňa,MŠ......................................
Osturňa,ZŠ......................................
Osturňa,č.d.169...............................
Osturňa,č.d.188...............................
Osturňa,stánok.............................. od
555
553
551
549
547
545
543
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Ő
543
534
531
527
522
520
518
517
515
514
513
510
508
502
501
459
457
455
453
452
451
450
543
534
531
527
522
520
518
517
515
514
513
510
508
502
501
459
457
455
453
452
451
450
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
722
721
720
714
706
705
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
…
ÇÇ
733
732
730
728
726
724
723
740
737
733
731
729
725
723
…
…
ÇÂ
…
ÇÂ
±»
…
ÇÇ
1340
1338
1336
1334
1332
1330
1326
1537
1535
1533
1532
1531
1529
1527
1556
1554
1552
1550
1548
1546
1542
1620
1618
1616
1614
1612
1610
1608
1605
1603
1601
1559
1557
1555
1551
…
...
...
...
...
...
...
...
...
…
723
717
708
705
700
658
656
654
652
650
649
647
645
642
641
639
637
635
633
628
627
625
723
717
709
707
703
701
700
659
657
656
655
652
650
647
646
644
642
640
638
637
636
635
1326 1527
1320 1521
1314 1515
1513
1507
1505
1504
1502
1500
1459
1458
1455
1314 1453
1312 1447
1311 1446
1309 1444
1307 1442
1305 1440
1303 1438
1302 1437
1301 1436
1300 1435
1542
1536
1528
1528
1522
1521
1519
1517
1515
1513
1512
1511
1510
8/8
1705
1608 1551 1704
1602 1545 1658
1554 1539 1654
1552
1546
1544
1543
1542
1540
1539
1538
1535
1533 1539 1654
1527 1537 1651
1526 1536 1650
1524 1534 1648
1522 1532 1645
1520 1530 1644
1518 1528 1643
1517 1527 1642
1516 1526 1641
1515 1525 1640
2039
2038
2036
2035
2034
2033
2031
2030
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12.2014 do 7.1.2015,2.2.2015,od 23.2.2015 do 27.2.2015,od 2.4.2015 do 7.4.2015,od
1.7.2015 do 31.8.2015,od 29.10.2015 do 30.10.2015
ÇÇ-nejde od 15.12.2014 do 19.12.2014,od 8.1.2015 do 30.1.2015,od 3.2.2015 do 20.2.2015,od 2.3.2015 do
1.4.2015,od 8.4.2015 do 30.6.2015,od 2.9.2015 do 28.10.2015,od 2.11.2015 do 11.12.2015
Download

703431 Spišská Stará Ves - Osturňa