708461 Sabinov-Uzovský Šalgov-Renčišov-Hermanovce
Platí od:
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
Platí do:
km
0 0
0
0
0
0 0
4 4
6
6
6
4 8
4 8
4 8
8 12
8
8
8 12
8 12
8 12
8 12
13 17
13 17
13 17
17 21
21
24
Tč
SAD Prešov, a.s.
1 od Sabinov,AS ....................................
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™ ..........
2
Sabinov,ul.Komenského,Zdroj ¤™
3
Sabinov,ul.9.mája ¤™ ....................
4
Sabinov,Dom kultúry .......................
5
Sabinov,Hliník .................................
6
7
Ražňany,rázc.Uzov.Šalgov ..........
Uzovský Šalgov,rybník..................
8
9
Uzovský Šalgov ..........................
Uzovský Šalgov,rybník..................
8
7
Ražňany,rázc.Uzov.Šalgov ..........
Ražňany,Jednota ............................
10
Ražňany,horný koniec ....................
11
Jarovnice,Močidľany,kopec ............
12
Jarovnice,Jednota ..........................
13
14 X Jarovnice,kaštieľ ...........................
15 X Jarovnice,rázc.Daletice ................
14 X Jarovnice,kaštieľ ...........................
13 X Jarovnice,Jednota ........................
17 X Jarovnice,Močidľany,osada ..........
18 X Uzovské Pekľany,cintorín .............
19
Uzovské Pekľany,OcÚ ................
20 X Uzovské Pekľany,most. ................
Renčišov,most ..............................
21
Renčišov, otoč. ...............................
22
Daletice...........................................
16
Jarovnice,rázc.Daletice ................
15
23 pr Hermanovce,cint. ..........................
71
17
11
7
25
125
…
…
…
…
…
ÇÂ
…
ÇÇ
1
69
… …±
ÇÂ Çç–
45
29
9
13
+
…
…
±
…
…– ±Î ÇÇ
75
131
31
21
19
33
133
23
41
73
27
43
…
ÇÂ
…
…
…
ÇÂ
…
ÇÇ
…
…
±
±ÎÂ
+
…
09.12.2012
14.12.2013
3
35
39
…
…
…–
400 515 530 610 635 645 710 735 840 925 930 1120 1235 1235 1235 1325 1325 1325 1330 1505 1515 1545 1545 1615 1650 1725 1945
1238
1328
1332
1336
403 519 532 612 638 648
738 842 930 934 1122 1238 1240 1240 1329 1329 1338 1337 1508 1520 1548 1548 1620 1653 1729 1950
534
640 650
931
1239 1241 1241
1339 1338
1522
1622
1730
405 521 536 615 642 651
743 845 935 938 1126 1241 1245 1245 1333 1333 1340 1342 1513 1523 1555 1555 1625 1700 1732 1955
537
644 652
939
1244 1249 1249
1343 1344
1525
1558 1629
1735 1958
540
645 653
940
1245 1250 1250
1345 1345
1530
1600 1630
1738 2001
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1602 ...
... 2003
1603 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 2004
408 522 ... 618 ...
...
746 848 ... 943 1131 ...
...
... 1337 1338 ...
... 1517 ... 1558 1604 ... 1703 ... 2005
409
... 619 ...
... 715 747 849 ... 944 1133 ...
...
... 1339 1339 ...
... 1520 ... 1559 1605 ... 1704 ... 2006
414 528 ...
...
...
... 752 851 ... 948 1138 ...
...
... 1342 1343 ...
... 1527 ... 1601 1608 ... 1707 ... 2010
...
...
...
... 753 852 ... 949 1139 ...
...
... 1343 1344 ...
... 1528 ... 1602 1609 ... 1708 ... 2011
...
...
...
... 754 853 ... 950 1140 ...
...
... 1344 1345 ...
... 1529 ... 1603 1610 ... 1709 ... 2012
24
55
54
51
41
45
46
8
11
... 6
...
...
... 7
... 9
...
...
... 13 13
...
... 1530 ... 1604 1611 ... 1712 ... 2015
...
...
...
... 758 855 ...
1142 ...
...
... 1346
...
...
... 1605 1612 ... 1713 ... 2016
...
...
...
1143 ...
...
... 1347
...
...
... 1606 1613 ... 1714 ... 2017
... 759 856 ...
530 ...
...
...
1144 ...
...
... 1348
...
...
... 1607 1614 ... 1715 ... 2018
... 800 857 ...
18
33
01
59
47
51
4
5
8
11
...
...
...
... 8
...
...
...
... 13
...
...
... 1610 1617 ... 1718 ... 2020
419 534 ...
1148 ...
...
...
... 802 900 ...
...
... 1353
...
...
... 1612 1619 ... 1720 ... 2022
420 535 ...
...
...
... 804 901 ...
1150 ...
...
... 1357
...
...
... 1615 1622 ... 1721 ... 2023
423 539 ...
...
...
... 808 904 ...
1154 ...
...
... 1404
...
...
... 1619 1624 ... 1724 ... 2024
24
40
10
05
55
05
4
5
9
11
...
...
...
... 8
...
...
...
... 14
...
...
... 1620 1625 ... 1725 ... 2025
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 1355 ...
...
...
...
...
... 630 ...
...
...
... 955 ...
...
...
...
... 1535 ...
...
...
© EMtest
–-sp.č.13 počká na zast. Jarovnice r. Daletice na príchod sp.č.13/707424
–-sp.č.39 počká na zast. Jarovnice r. Daletice na príchod sp.č.33/707424
–-sp.č.69 počká na zast. Jarovnice r. Daletice na príchod sp.č.5a7/707424
+- premáva v nedelu a v štátom uznaných sviatkoch
±- premáva v sobotu
±ÎÂ-premáva v sobotu
…- premáva v pracovných dňoch
ÇÂ-nepremáva 27.12.-7.1., 1.2., 18.2.-22.2., 28.3.-2.4., 1.7.-30.8., 30.10.-1.11.
ÇÇ-nepremáva 10.12.-21.12., 8.1.-31.1., 4.2.-15.2., 25.2.-27.3., 3.4.-28.6., 2.9.-29.10., 4.11.-13.12.
Çç-premáva v pracovných dňoch a v sobotu
708461 Sabinov-Uzovský Šalgov-Renčišov-Hermanovce
Platí od:
opačný smer
Platí do:
km
Tč
SAD Prešov, a.s.
4
10
58
112
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
630
634
641
2
14
42
30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
0
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
13 0
13 0
13 0
15
15
15
17
21 4
4
4
4
21 4
23 od Hermanovce,cint............................
Jarovnice,rázc.Daletice...................
15
Daletice............................................
16
Renčišov, otoč.................................
22
Renčišov,most...............................
21
X
Uzovské Pekľany,most..................
20
19
Uzovské Pekľany,OcÚ.................
18 X Uzovské Pekľany,cintorín..............
17 X Jarovnice,Močidľany,osada...........
Jarovnice,Jednota.........................
13
Jarovnice,kaštieľ............................
14
15
Jarovnice,rázc.Daletice.................
Jarovnice,kaštieľ..............................
14
Jarovnice,Jednota...........................
13
Jarovnice,Močidľany,kopec.............
12
Ražňany,horný koniec.....................
11
Ražňany,Jednota.............................
10
7
Ražňany,rázc.Uzov.Šalgov ...........
Uzovský Šalgov,rybník..................
8
9
Uzovský Šalgov...........................
Uzovský Šalgov,rybník..................
8
7
Ražňany,rázc.Uzov.Šalgov ...........
Sabinov,Hliník..................................
6
Sabinov,Dom kultúry........................
5
Sabinov,ul.9.mája ¤™.......................
4
Sabinov,ul.Komenského,Zdroj ¤™.
3
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™ ...........
2
1 pr Sabinov,AS.....................................
…
425
426
430
433
434
439
440
441
442
443
444
445
448
450
452
453
455
456
458
500
501
…Ő
543
544
548
550
551
556
557
558
600
601
602
606
608
609
613
…
545
546
550
552
553 618
…
ÇÇ
653
656
658
700
701
505 555 620 705
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
22
76
34
36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
…
…±
ÇçŐ
810
811
814
815
816
646
826
49
6
828
650 … 830
653 ÇÂ 832
655 715 836
658 717 840
700 720 843
653
656
658
700
701 704
704
706
710
713 705
20
+
905
906
911
913
914
920
921
922
925
926
927
928
932
933
935
28
26
24
1410 ...
1415 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1540 ...
1545 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
47
...
15
1548 ...
1549 ...
1552 ...
1554 ...
1555 ...
…
…
…
1000 ...
1010 ...
…–
1215
1216
1220
1222
1223
1229
1230
1231
1233
12
10 1234
1013 1235
1014 1236
1017 1238
1019 1239
1022 1240
…
940
941
943
946
725 848 941 947 1026 1246
727
730
735
740 850 945 950 1030 1250
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±
±ÎÂ
32
38
40
09.12.2012
14.12.2013
46
8
56
…
…
1420
1421
1425
1427
1428
1432
1417
1418
1419 1434
1423 1440
1425 1441
1429 1445
1245 1250 1345
1540
1630
46
51
46
41
12 12 13
15
1631
1248 1253 1350
1543
1633
1250 1255 1354
1545
1635
1251 1256 1355 1432 1451 1547 1600 1637
1255 1300 1357 1435 1455 1550 1605 1640
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
1625
1725 2025
1626
1726 2026
29
16
1730 2028
1631
1732 2030
1632
1733 2031
1635
1736 2034
36
16
1737
1637
1738
1638
1739
39
16
1740
1640
1741
1641
1742 2035
1643
1744 2037
44
16
1745 2039
1645
1746 2040
1648 …
1650 1738
1652 1740
1655 1743
1745
1657 1746 1751 2043
1705 1750 1755 2045
© EMtest
–-sp.č.22 počká na zast. Jarovnice r. Daletice na príchod sp.č. 22/707424
+- premáva v nedelu a v štátom uznaných sviatkoch
±- premáva v sobotu
±ÎÂ-premáva v sobotu
…- premáva v pracovných dňoch
ÇÂ-nepremáva 27.12.-7.1., 1.2., 18.2.-22.2., 28.3.-2.4., 1.7.-30.8., 30.10.-1.11.
ÇÇ-nepremáva 10.12.-21.12., 8.1.-31.1., 4.2.-15.2., 25.2.-27.3., 3.4.-28.6., 2.9.-29.10., 4.11.-13.12.
Çç-premáva v pracovných dňoch a v sobotu
Ő-na sp.č.58 nadväzuje na zast. Jarovnice r. Daletice sp.č.6/707424 do Prešova
Ő-na spč.14 nadväzuje na zast. Jarovnice r. Daletice sp.č.4/707424 do Prešova v prac.dňoch
Download

708461 Sabinov-Uzovský Šalgov-Renčišov-Hermanovce