202401 Galanta-Tomášikovo-Dunajská Streda
Prepravu zabezpečuje:SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta,Galanta,Matúškovská 606,tel.č.421910494949 (spoje:15-18,27-28,31-32,35-36,139)
SAD Dunajská Streda a.s.,Dunajská Streda,Bratislavská cesta 918/2,tel.č.421910494949 (spoje:3-14,19-26,29-30,33-34,38-129,142-249)
km Tč
SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
3
7
11
113 13
15
19
21
23
27
29 129 31
35
33
0
0
8
10
10
12
14
14
16
18
20
20
24
29
33
33
33
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 pr
...
Galanta,žel.st. ¤....................................... MHD
Galanta,nám. .......................................... MHD
...
Košúty,most ...................................................... ...
Košúty,ObU ...................................................... ...
Čierny Brod,pri križi ........................................... ...
Čierny Brod,kostol ............................................ ...
Čierny Brod,ZŠ ................................................. …Îń
Mostová,kult.dom .............................................. 430
Mostová,pri studni ............................................. 431
Mostová,čerp.stanica ........................................ 433
Vozokany(GA),kostol ........................................ 437
Vozokany(GA),veľký kríž ................................... 440
Tomášikovo,nám. ............................................. 443
Tomášikovo,ŠM ................................................ 445
Jahodná,cintorín ...............................................
Jahodná,Jednota .............................................. 449
Jahodná,most ................................................... 451
Dunajský Klatov ................................................ 456
Veľké Dvorníky,Jednota .................................... 502
Malé Dvorníky,Jednota ...................................
Malé Dvorníky, Obchodná zóna ......................
Dunajská Streda,Malodvornícka cesta ..............
Dunajská Streda,Galantská cesta ..................... 509
Dunajská Streda,SLSP ..................................... 513
Dunajská Streda, AS ¤ ..................................... 515
…
±+
530
532
630
632
540
544
546
548
551
553
559
600
604
605
607
613
619
638
639
641
643
647
649
653
655
659
700
701
707
713
715
717
720
722
724
725
625
629
630
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÎÎ …ÇÂ
640
642
645
648
840
842
650
658
700
702
703
705
707
710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
852
854
856
858
901
903
909
910
914
915
917
920
930
…ÇÂ 654
655
658
701
703
708
720
725
656
658
701
703
710
711
714
715
717
723
729
730
732
735
735
738
740
715
…
936
938
940
±ÎÂ
850
852
858
900
902
904
906
909
911
913
916
918
923
925
928
930
932
939
945
948
950
953
955
957
1000
…
1015
1017
1027
1029
1031
1033
1036
1038
1044
1046
1049
1050
1052
1058
1105
1107
1109
1110
1111
1113
1115
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…Îń …Îń ±+ …Îń …ÇÂ …ÎÎ
1200 1245 1250 1340 1445 1510
1202 1247 1252 1342 1447 1512
1210
1212
1214
1216
1219
1222
1225
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1255
1257
1259
1301
1305
1307
1312
1314
1300
1302
1304
1306
1310
1312
1317
1319
1320
1322
1327
1335
1325
1327
1332
1340
1342
1345
1341 1346
1343 1348
1345 1350
1350
1352
1354
1356
1400
1403
1410
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1457
1459
1501
1503
1506
1508
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1539
1540
1545
1551
1557
1602
1605
139
39
41
…Îń
…
±+
1555 1640 1655
1557 1642 1658
1703
1705
1707
1709
1606 1651 1711
1608 1653 1714
1610 1656 1716
1612 1658 1718
1616 1700 1721
1620 1702 1723
1625 1706 1726
... 1709 1728
... 1712
... 1713 1732
... 1715 1733
... 1719 1738
... 1722 1745
...
...
...
... 1731 1751
... 1733 1753
... 1735 1755
43
14.12.2014
45
…Ç …çŃ
47
49
…
…Îń
1700 1700
1702 1703
1708
1710
1712
1714
1711 1716
1714 1719
1716 1721
1718 1723
1721 1726
1723 1728
1728 1733
1730 1735
1840
1842
1735
1737
1744
1750
1915
1917
1923
1930
1740
1742
1749
1755
1852
1854
1856
1858
1901
1904
1908
1910
1756 1801 1936
1758 1803 1938
1800 1805 1940
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
249
149
îĐ ±+Îç
2000 2000
2003 2003
2008
2010
2012
2014
2011 2016
2013 2018
2015 2020
2017 2022
2020 2025
2023 2028
2025 2030
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2000
2003
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2025
2028
2030
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
Spoj č.14 pokračuje na linke 202403 po zastávku Galanta, LIDL len v dňoch školského vyučovania.
Spoje č. 18 a 31 zachádzajú na zastávku Č.Brod, kostol len počas školského vyučovania.
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
çŃ-premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin, nepremáva od 29.12.2014 do 2.1.2015
1520
1522
1523
1525
1527
1528
1533
1535
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Platnosť od:
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îç-nepremáva 24.12.-26.12.2014, 05.04.2015
îĐ-premáva 29.12.2014, 30.12.2014
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
202401 Galanta-Tomášikovo-Dunajská Streda
Platnosť od:
opačný smer
km
0
0
0
4
9
13
13
0
0
4
4
5
10
14
14
15
17
19
19
21
23
23
25
16
18
20
20
22
24
24
26
0
2
2
4
6
6
8
Tč
0
2
2
4
6
6
8
11
33 34 16 18
33 34 16 18
25 od
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
SAD Dunajská Streda a.s.,DZ Galanta
Dunajská Streda, AS ........................................
Dunajská Streda,SLSP ......................................
Dunajská Streda,Galantská cesta......................
Dunajská Streda,Malodvornícka cesta...............
Malé Dvorníky, Obchodná zóna .......................
Malé Dvorníky,Jednota ....................................
Veľké Dvorníky,Jednota.....................................
Dunajský Klatov.................................................
Jahodná,most ....................................................
Jahodná,Jednota ...............................................
Jahodná,cintorín ................................................
Tomášikovo,ŠM.................................................
Tomášikovo,nám. ..............................................
Vozokany(GA),veľký kríž....................................
Vozokany(GA),kostol .........................................
Mostová,čerp.stanica.........................................
Mostová,pri studni..............................................
Mostová,kult.dom...............................................
Čierny Brod,ZŠ ..................................................
Čierny Brod,kostol .............................................
Čierny Brod,pri križi............................................
Košúty,ObU .......................................................
Košúty,most.......................................................
Galanta,nám. ........................................... MHD
Galanta,žel.st. ......................................... MHD
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±+
430
433
436
441
443
445
447
449
451
452
454
502
505
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
10
14
…
…ÎÎ
520
521
524
…
635
636
639
434
439
444
530
535
539
541
645
650
653
655
449
453
455
459
501
503
505
545
548
551
553
558
600
604
606
701
706
710
714
717
719
722
725
513
515
614
618
732
735
425
426
428
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
715
718
720
724
726
728
730
738
740
18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
20
750
751
753
758
803
808
810
…ÇÂ 816
720
723
725
728
730
732
735
818
822
825
828
831
835
838
743
745
846
850
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
24
…ÎÎ ±ÎÂ
1000 1150
1001 1151
1003 1153
1154
1006 1155
1010 1156
1012 1157
1017 1203
1020 1208
1023 1210
1026
1030
1032
1035
1038
1041
1045
1047
1216
1218
1222
1225
1228
1231
1235
1237
1056 1246
1100 1250
26
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1150
1151
1155
1200
1204
1208
1210
1211
1212
1215
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
30
…Îń
1330
1331
1336
1340
1345
1346
1347
…Îń 1348
1305
1308
1310
1314
1317
1320
1322
1355
1358
1400
1403
1406
1408
1410
1332 1421
1335 1423
32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
1420
1421
1423
1428
1434
1438
1440
…Îń 1444
1415
1419
1421
1424
1426
1427
1429
1447
1453
1455
1457
1459
1501
1503
14.12.2014
36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
1510
1512
1514
1516
1518
1520
1438 1512 1528
1440 1515 1530
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
38
40
142
42
…Îń
…
îŃ
Îî
1550 1645
1551 1646
1556 1647
1648
1649
1650
1602 1651
1607 1658
1610 1703
1611 1706
1612 1708
1614 1711
1619 1713
1622 1717
1625 1720
1628 1724
1630 1727
1632 1729
1634 1732
1643 1742
1645 1745
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1831
1835
1839
1840
1843
1845
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1833
1837
1841
1842
1845
1847
1850
1852
1855
1857
1900
1903
1913
1915
© EMtest
Spoj č.14 pokračuje na linke 202403 po zastávku Galanta, LIDL len v dňoch školského vyučovania.
Spoje č. 18 a 31 zachádzajú na zastávku Č.Brod, kostol len počas školského vyučovania.
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îî-nepremáva 24.12.-26.12., 31.12.2014, 05.04.2015
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
îŃ-premáva 24.12.,25.12.,26.12.2014,31.12.2014,5.4.2015
Download

202401 Galanta-Tomášikovo-Dunajská Streda