Platnosť od: 14.12.2014
708455 Sabinov-Drienica
Platnosť do:
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
km Tč
0 1 od
2
1 3
2 4
5 5
6 6
6 7
6 8
7 9 pr
SAD Prešov, a.s.
Sabinov,AS ....................................
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™ ........
Sabinov,tehelňa...............................
Sabinov,Ovocinársky ŠM ................
Drienica,rázc.Jakubovany ...............
Drienica,dolný koniec ......................
Drienica,osada ................................
Drienica,horný koniec......................
Drienica,hotel Javorná ..................
3
5
7
17
11
1
9
21
15
125
25
13
…
…
…
±
ÎÂ
…
+
…
…±
ÎÂ
+
…
ÇÇ
…
ÇÂ
±+
çĐ
428
528
635
645
430
433
434
435
436
437
438
530
533
535
536
537
538
540
638
643
644
646
647
649
650
648
650
651
652
654
656
700
...
...
...
...
...
...
...
...
...
755
758
801
803
805
806
808
810
815 1005 1205 1215 1330 1330
1334
18
08
08
18
33
8
10
12
12
13
1336
821 1011 1210 1220 1335 1338
823 1013 1211 1221 1336 1339
825 1014 1212 1222 1337 1340
826 1016 1214 1224 1338 1342
828 1017 1216 1226 1339 1344
830 1020 1220 1230 1340 1347
55
1430 1510
1433
1436
1437
1438
1440
1442
1445
1513
1516
1517
1518
1520
1522
1525
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12.12.2015
33
37
39
41
…
…
±+
Îç
…
1610 1730 1825 1920
1613
1615
1617
1619
1621
1622
1625
1732
1736
1738
1739
1741
1743
1745
1827
1831
1833
1834
1836
1838
1840
1923
1925
1926
1927
1930
1932
1935
© EMtest
opačný smer
km Tč
0
1
1
1
2
5
6
7
7
9 od
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
SAD Prešov, a.s.
Drienica,hotel Javorná...................
Drienica,horný koniec.......................
Drienica,osada.................................
Drienica,dolný koniec.......................
Drienica,rázc.Jakubovany................
Sabinov,Ovocinársky ŠM.................
Sabinov,tehelňa................................
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™ .........
Sabinov,AS.....................................
6
8
110
10
16
12
2
4
22
18
26
14
…
…
…
ÇÇ
…
ÇÂ
±
ÎÂ
…
+
…
…±
ÎÂ
+
…
±+
çĐ
438
439
440
441
443
445
448
540
542
544
545
547
549
552
650
652
654
655
658
700
703
700
702
704
705
707
709
712
810
812
813
814
815
817
821
830
831
832
833
834
835
837
1020
1023
1025
1026
1028
1029
1031
1220
1222
1224
1225
1227
1229
1232
1230
1232
1234
1235
1237
1239
1242
1345
1350
1351
1352
1354
1356
1358
1445
1447
1448
1449
1450
1451
1456
453
555
705
650
652
654
655
658
700
704
706
710
715
825
840 1035 1235 1245 1400 1500 1545
...
...
...
...
...
...
...
...
...
58
1530
1533
1534
1535
1536
1538
1541
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
38
40
42
…
…
±+
Îç
…
1625
1628
1630
1632
1634
1636
1638
1745
1747
1749
1750
1752
1754
1758
1840
1845
1848
1849
1850
1851
1853
1935
1936
1937
1938
1939
1941
1943
1640 1800 1855 1945
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07.
do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do
01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
çĐ- nejde od 01.03. do 30.11.
ÎÂ-nejde 29.08.
Îç-nejde od 24.12. do 26.12.,05.04.
Download

708455 Sabinov-Drienica ™ ™ +-ide v nedeľu a