807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov
Prepravu zabezpečuje:ARRIVA Michalovce a.s.,DZ Kráľovský Chlmec,Kráľovský Chlmec,Pribenická ul.,tel.č.056/6321388,6321514 (spoje:70-71)
ARRIVA Michalovce a.s.,DZ Trebišov,Trebišov,Dopravná 3,tel.č.056/6722358,6722390 (spoje:40-60)
ARRIVA Michalovce,a.s.,Michalovce,Lastomírska 1,tel.č.056/6423211,6880314 (spoje:1-21)
1
21
53 41
5
11
17
45 71
43 55
9
km Tč
ARRIVA Michalovce,a.s.
…
Ő
…
0
3
3
6
7
9
9
11
11
16
16
19
23
25
25
27
0
0
1
3
3
5
5
10
10
13
17
19
19
21
31 25
31 25
31 25
1 od Michalovce,železničná stanica ....... ...
2
Michalovce, Zemplín market .....
...
3
Michalovce, ul.Masarykova gymnázium MI
...
4
Michalovce,Humenská cesta ............. ...
5
Michalovce,POĽNO-NÁKUP Zemplín ...
6
Michalovce,ul.Močaranská č.d.75
...
7
Michalovce,ul.Močaranská č.d.142
...
8
Pozdišovce,č.d.266 ............................ …
9
Pozdišovce,Pošta .............................. –
10
Trhovište,č.d.280................................ 507
11
Trhovište,č.d.229................................ 508
12
Horovce,č.d.240 ................................. 511
13
Hriadky, pri Mlyne ............................. 517
14
Vojčice,NS.......................................... 520
15 X Vojčice,č.d.305 .................................. 521
16
Trebišov,Milhostov ............................. 523
17 X Trebišov,Milhostov,Juh ......................
18
Trebišov,Treco .......................... MHD 525
19
Trebišov,Leonidas ..................... MHD 526
20 pr Trebišov,AS ............................. MHD 529
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
510
512
514
516
517
518
519
523
524
527
530
532
533
534
536
538
541
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…±
–
525 605
527
529
531
532
534
536
541
543
546
549
551
553
554
607
608
609
610
611
612
617
618
621
626
628
631
634
556 638
558 640
601 642
…
–
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
640 725
642
643
646
647
649
650
657
658
703
709
711
712
714
727
728
730
731
733
734
740
741
744
747
750
751
754
719 800
720 801
724 803
±»
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
745
747
748
750
751
753
754
800
801
804
807
810
811
814
816
817
820
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ÇÂ
…
940 1040 ...
...
...
942 1042 ...
943 1044 ...
945 1046 ...
946 1047 ...
948 1049 ...
949 1050 ...
954 1055 ...
955 1056 ...
959 1059 ...
1005 1105 ...
1007 1107 ...
1008 1108 ...
1010 1110 ...
...
1015 1115 ...
1016 1116 ...
1020 1120 ...
ÇÇ
…
…
1050 1150 ...
...
...
1052 1152 ...
1054 1154 ...
1056 1156 ...
1057 1157 ...
1059 1158 ...
1100 1159 ...
1105 1204 ...
1106 1205 ...
1109 1208 ...
1115 1214 ...
1117 1216 ...
1118 1217 ...
1120 1221 ...
...
1125 1223 ...
1126 1225 ...
1130 1228 ...
…
–
1250 ...
...
1254 ...
1257 ...
1259 ...
1301 ...
1302 ...
1304 ...
1305 ...
1310 ...
1311 ...
1314 ...
1318 ...
1320 ...
1321 ...
1322 ...
...
1323 ...
1324 ...
1327 ...
Platnosť od14.
: 12. 2014
15
51
47
ÇÂ
…
ÇÇ
…
ÇÂ
…
1340 1410 ...
...
1344 1414 ...
1347 1417 ...
1349 1419 ...
1351 1422 ...
1352 1423 ...
1354 1424 ...
1355 1425 ...
1400 1430 ...
1401 1431 ...
1404 1436 ...
1408 1440 ...
1410 1442 ...
1411 1443 ...
1413 1445 ...
...
1417 1450 ...
1418 1451 ...
1420 1452 ...
13
49
59
ÎÎ
…
1430 ...
…
1434 1544
1437 1547
1440 1549
1442 1551
1443 1552
1445 1554
1446 1555
1452 1600
1453 1602
1456 1605
1501 1610
1504 1612
1505 1613
1507 1614
1510 1617
1511 1618
1514 1622
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1645 ...
...
...
1647 ...
1649 ...
1651 ...
1652 ...
1654 ...
1655 ...
1700 ...
1702 ...
1705 ...
1710 ...
1713 ...
1715 ...
1718 ...
...
1721 ...
1722 ...
1724 ...
1855
1857
1859
1901
1902
1909
1910
1915
1916
1919
1923
1925
1926
1928
1932
1933
1935
© EMtest
– spoj č.9 v Trebišove,aut.st. má prípoj na spoj č.12 linky 811473 do Kráľ. Chlmca
Ő spoj č.53 v "XÇÂ" pokračuje na linke 811428 spojom č.29
– spoj č.41 v Horovciach,č.240 čaká príchod spoja č.14 linky 807419 z Tušíc
– spoj č.1 v Trhovištiach,č.283 čaká príchod spoja č.5/807417 z Michaloviec a príchod spoja č.60/807417 z Petríkoviec, v Horovciach,č.d.240 čaká príchod spoja č.6/807419
– spoj č.5 v Horovciach čaká príchod spojov č.18,20 linky 807419 z Tušíc a Seč. Polianky
S
807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov
opačný smer
km Tč
Platnosť od14.
: 12. 2014
ARRIVA Michalovce,a.s.
40
4
…
0
0
0
4
6
6
8
12
15
15
20
20
22
22
24
25
28
28
31
0 20 od Trebišov,AS.............................. MHD 450
0 19
Trebišov,Leonidas...................... MHD 452
0 18
Trebišov,Treco .......................... MHD 453
17 X Trebišov,Milhostov,Juh .......................
4 16
Trebišov,Milhostov.............................. 455
6 15 X Vojčice,č.d.305 ................................... 457
6 14
Vojčice,NS........................................... 458
8 13
Hriadky,motorest Canada................. 502
12 12
Horovce,č.d.240.................................. 508
15 11
Trhovište,č.d.229................................ 511
15 10
Trhovište,č.d.280................................ 513
20 9
Pozdišovce,Pošta............................... 519
20 8
Pozdišovce,č.d.266............................. 520
22 7
Michalovce,ul.Močaranská č.d.142
522
22 6
Michalovce,ul.Močaranská č.d.75
523
24 5
Michalovce,POĽNO-NÁKUP Zemplín 526
25 4
Michalovce,Humenská cesta.............. 528
3
Michalovce, Zemplín market......
2
Michalovce, ul.Masarykova gymnázium MI
25 1 pr Michalovce,železničná stanica........ 530
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
540
543
544
545
546
547
551
555
559
600
605
607
608
609
611
615
618
622
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
44
70
…
ÇÂ
…
630
631
632
634
635
636
638
642
645
646
651
652
655
656
659
703
706
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
655
657
658
702
704
705
708
713
716
717
722
723
725
726
727
729
732
736
8
2
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
800 855
803 858
804 859
808
811
812
815
820
823
824
829
830
831
832
833
835
903
906
907
910
913
915
918
923
924
926
927
928
930
837 932
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
50
42
…
ÇÇ
…
955
958
959
1003
1006
1007
1010
1015
1018
1019
1024
1025
1026
1027
1028
1030
1032
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
46
6
…
ÇÂ
…
1055 ... 1250
1058 ... 1253
1059 ... 1254
...
1103 ... 1256
1106 ... 1257
1107 ... 1258
1110 ... 1301
1115 ... 1307
1118 ... 1309
1119 ... 1310
1124 ... 1316
1125 ... 1317
1126 ... 1319
1127 ... 1320
1128 ... 1322
1130 ... 1325
...
...
1132 ... 1327
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
52
12
48
16
56
60
±»
…
–
…
Ő–
…
–
ÎÎ
…
ÎÎ
…
1340 ... 1405 1425
1343 ... 1408 1428
1344 ... 1409 1430
...
1346 ... 1411 1433
1347 ... 1413 1436
1348 ... 1414 1437
1351 ... 1416 1440
1355 ... 1421 1445
1358 ... 1424 1448
1359 ... 1425 1449
1403 ... 1429 1454
1404 ... 1431 1456
1405 ... 1433 1458
1406 ... 1434 1459
1408 ... 1436 1501
1410 ... 1439 1502
...
...
1411 ... 1441 1503
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1540
1542
1543
1545
1546
1548
1549
1552
1557
1600
1601
1607
1608
1611
1612
1615
1617
1620
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1645 ... 1815
1648 ... 1817
1649 ... 1818
...
1653 ... 1821
1655 ... 1823
1656 ... 1824
1659 ... 1827
1703 ... 1832
1705 ... 1835
1706 ... 1836
1711 ... 1841
1712 ... 1842
1713 ... 1844
1714 ... 1845
1715 ... 1846
1717 ... 1847
...
...
1719 ... 1849
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2040
2042
2043
2046
2047
2048
2051
2055
2057
2058
2103
2104
2106
2107
2108
2110
2112
© EMtest
– spoj č.2 v Trebišove,aut.st. čaká príchod spoja č.21 linky 811407 z Tŕne
– spoj č.12 v Horovciach,č.d.240 má prípoj na spoje č.45 a 49/807419, v Trhovištiach,č.280 má prípoj na spoj č.24/713404
– spoj č.16 v Trebišove,AS čaká príchod spoja č.27 linky 811481 z Pribeníka, v Horovciach,č.240 má prípoj na spoj č.59 linky 807419 do Tušíc
– spoj č.48 v Horovciach č.240 má prípoj na spoj č.57/807419 do Seč. Polianky
Ő spoj č.48 je pokračovaním spoja č.16/811404 od nemocnice TV
S
Download

807418 Michalovce - Hriadky - Trebišov - od 14.12.2014