Motorola GPON v reálném nasazení
Antonín Mlejnek
[email protected]
EDERA Group a.s.
Home & Networks Mobility
EDERA Group a.s. ( Blue4.cz s.r.o. )
• V oblasti telekomunikací působí od roku 1995
•Významným poskytovatel telekomunikačních
služeb v Pardubicích a okolí
• Více jak 10000 zákazníku, bezdrátová síť
MOTOROLA Canopy, optická síť MOTOROLA
• Největší poskytovatel komplexního řešení
produktů MOTOROLA GPON a CANOPY v ČR
Dodáváme Vám jen to, co sami na své
síti úspěšně používáme
Home & Networks Mobility
Optická síť
• 3Q 2007 zahajuje výstavbu metropolitní optické sítě
přes 70km optických tras na trolejovém vedení a
zemních trasách
• 4Q 2009 první implementace Motorola GPON v ČR
• 3Q 2010 1500 FTTH zásuvek, 600 aktivních
zákazníků na technologii MOTOROLA GPON, přes
400 IPTV zákazníků
Home & Networks Mobility
Motorola Confidential Restricted.
Metropolitní optická síť B4
Home & Networks Mobility
Výstavba optické sítě
• Kvalitní a podrobné projekty UR, US, DPS
• Vhodná technologická řešení - pevnostní zkoušky
kabel Ericsson, spirály PLP, vlastní konstrukce
• kvalitní dodavatelé – SITEL a další
Home & Networks Mobility
Předpoklady úspěšného řešení FTTH sítě
• Ekonomika projektu
• Služby zákazníkům
• Fyzické řešení výstavby FTTH sítě
• Kvalitní technologie sítě
Home & Networks Mobility
MOTOROLA GPON
MOTOROLA GPON
budova
domácnost
budovy
IPTV
STBX
Cat5/ Cable
1:32
ONT SF21000
1 x 1Gbps ETH
Optický splitr
1:64
ONT WG2400G
koncový terminál
1:32
PC 1,2
Router , 4 x 100 ETH, WIFI a,b,g
ONT 1120GE
VOIP tel.
4 x 1Gbps ETH
1:16
Optický kabel 1 vlákno (sm)
splitr
1:4
Budova / podlaží
1:16
ONT MD2600 24 x 100ETH
Fyzický split 1:96, logický 1:64 (128) max. útlum 29 dB
Agregační L3 switch
Router, firewall
10GE
10GE
56 x GPON portů
Internet
2 x 10GE
2,5Gbps / 1,25Gbps
100Mbsps
OLT AXS1800
(agregace GPON portů)
Home & Networks Mobility
AXSVision EMS SUN
( sw. pro správu GPONu )
MOTOROLA GPON OLT AXS1800
• 14 slotu po 4 (8) GPON portech = 3584(7168)
ONT při split 1:64 (při splitu 1:128 x2)
• 2 sloty switch board (redundance)
• 2 sloty Supervisor (redundance)
1 GPON port
• Propustnost 2,5/1,25 Gbps
• Datová Efektivita
90%
• Dosah až 20 Km ( 40Km)
• Split1:64 (128)
Home & Networks Mobility
Motorola Confidential Restricted.
Portfolio koncových zařízení ONT
výběr nejpoužívanějších v reálném nasazení
Základní model: SF21000 1 x 1Gbps ETH
Kanceláře a domácnosti: 1120GE 4 x 1Gbps ETH
Komplexní řešení : WG2400G Router , 4 x 100 ETH, WIFI
Integrace LAN sítí: MD2600 24 x 100ETH
Home & Networks Mobility
GPON a IPTV
• Reálná síť 600 zákazníků: 70TV kanálů z toho 10 kanálů v HD
= zátěž multicástu 250-300Mbps každý další HD kanál +10Mbps
• Blízká budoucnost, nárust HD: zátěž až 600Mbps a více
• Video archív (SD) 200Mbps, HD??
• Blízká budoucnost = 1Gbps přenosového pásma
MOTOROLA GPON (2,5/1Gbps) vysoká rezerva přenosové
kapacity
GEPON (1/1Gbps) mrtvá technologie – nedostatečná propustnost
Home & Networks Mobility
Motorola Confidential Restricted.
Budoucnost - Motorola XG-PON
Nová generace XG-PON rev. 1 a 2 - ITU-T G.987
• Přenos 10/2,5 Gbps rev.1 , 10/10Gbps rev2, 20/10Gps
future
• Stejná fyzická vrstva (optická vlákna) koexistence s GPON
• 2 v 1; 2 sítě v jedné přidáním dalších vlnových délek na
stejná optická vlákna
• Zachování koncových zařízení (ONT GPON) kde není třeba
vyšší rychlost
• Uvolnění pro trh 2012
Home & Networks Mobility
Výhody Motorola GPON
•
•
•
Až 40% úspory na ceně zařízení
Až 60% úspory na ceně kabeláží
Redukuje prostor nutný pro rozvody
kabeláži a umístění hardware
•
•
•
Rozvody optickým vláknem
Možnost nasazení řady dalších služeb
(IPTV, VOD, WIFI )
GPON řízen softwarem, jednoduše
rozšiřitelný
Další generace 10/2,5 Gbps XGPON
•
•
10% - 30% úspory spotřeby energií
Nevyžaduje aktivní prvky v distribuční vrstvě
•
Home & Networks Mobility
Úspora financí,
Capex Opex
Budoucnost,
morální životnost
Green „IT”
Bezpečnost a správa
• Integrované šifrování: AES 128bit
• Optická síť :
- neprodukuje elektromagnetický šum
- nemožnost odposlechu, EMTEST
• Vysoká spolehlivost
• AXSVision EMS správa, řízení,
monitoring prvků MOTOROLA
GPON
Home & Networks Mobility
Poděkování
Děkuji za pozornost Antonín Mlejnek
EDERA Group a.s.
www.motogpon.cz
Dodáváme Vám jen to, co sami na své síti
úspěšně používáme
Home & Networks Mobility
Download

Antonín Mlejnek (Blue4