201409 Dunajská Streda-Orechová Potôň-Lehnice-Bratislava
Prepravu zabezpečuje:SAD Dunajská Streda a.s.,Dunajská Streda,Bratislavská cesta 918/2,tel.č.421910494949
km
Tč
SAD Dunajská Streda a.s.
1
7
5
11
9
15
13
0 0 0 0 0 0
0 0
2
4
6
0
2
4
6
0
2
4
6
6
9 9 9
9 9 9
11
11
11
11 11 14
9 7
9 7
11
11
11
14 9
0
2
4
6
9
16
17
18
18
19
22
23
11
13
14
15
15
13
16
17 15 19
18
20
24 27
26
29
34
39
41
42
47
49
13
14
15
15
16
19
20
24
27
32
34
35
40
42
25
30
32
33
38
40
31 32
36
38
39
44
46
51 44 42 48
53 46 44 50
55 48 46 52
16
17
18
18
19
22
1 od Dunajská Streda, AS ...........................
2
Dunajská Streda,Jesenského ul. ..........
3
Dunajská Streda,nem. ..........................
4
Dunajská Streda,Malé Blahovo .............
5
Vydrany ................................................
6
Veľké Blahovo,Jednota .........................
7
Veľké Blahovo,č.d.18 ............................
8
Orechová Potôň,rázc. ...........................
9
Orechová Potôň,ZŠ ..............................
10
Vieska,nám. .......................................
11
Vieska, otoč. ......................................
10
Vieska,nám. .......................................
12
Michal na Ostrove ................................
13
Michal na Ostrove,kolónia ....................
14
Horná Potôň,Čečínská Potôň ...............
15
Horná Potôň,Benková Potôň ................
16
Horná Potôň,ZŠ ....................................
17
Horná Potôň,ObU .................................
18
Lehnice,Masníkovo ...............................
19
Lehnice,Jednota ...................................
20 X Lehnice,Sása .......................................
21
Oľdza, rybník ......................................
22
Hubice ................................................
23
Mierovo,rázc. ........................................
24
Mierovo ..............................................
25
Zlaté Klasy,Rastice,Jednota ...............
26
Čakany,ObÚ .......................................
27
Štvrtok na Ostrove,kult.dom .................
28
Most pri Bratislave,Studené ..................
29
Most pri Bratislave,obch.dom ................
30
Most,Dunajská ul. .................................
31
Bratislava,Vrakuňa,Arménska ..............
32
Bratislava,Vrakuňa,Priekopnícka ..........
33
Bratislava,Cintorín Vrakuňa ..................
34
Bratislava,Gagarinova ..........................
35
Bratislava,Pažítková .............................
36
Bratislava,Prievozská ...........................
37 pr Bratislava,AS ......................................
…±Î …Îń …ÇÂ
400
500
403
405
408
410
503
412
413
509
510
415
512
501
…
505
508
511
514
517
518
520
521
523
510
418
420
422
424
426
430
432
515
519
523
525
522
436
440
445
450
453
455
459
502
506
508
511
512
515
526
528
530
532
534
538
540
544
545
535
540
543
545
550
554
558
600
603
604
607
533
538
541
543
548
552
556
558
601
602
605
550
555
558
600
605
609
613
615
618
619
622
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…ÎÎ …Îń
506
540
508
545
Platnosť od:
115
17
119
19
21
+
±ÎÂ
±+
…
…ÇÂ
550
655 1030 1030 1220
544
546
549
553
553
556
559
602
658
700
702
705
600
601
606
608
708 1043 1046 1236
709 1044 1047 1237
611
712 1047 1052 1239
603
1033
1035
1037
1040
1036
1038
1040
1043
1224
1226
1229
1233
555
522
525
529
535
541
545
550
553
555
600
604
608
610
613
614
617
606
609
611
612
614
618
620
626
630
635
640
643
645
650
654
658
700
703
704
707
617
619
613
615
617
618
620
623
625
624
629
631
630
635
638
640
645
649
653
655
658
659
702
636
641
644
646
652
655
659
701
704
706
709
714
716
718
719
722
725
727
732
736
1049
1051
1053
1054
1057
1100
1102
1053
1055
1057
1059
1101
1105
1107
1241
1243
1245
1247
1249
1254
1256
1106 1113 1301
741
746
749
751
757
800
804
806
809
811
814
1111
1116
1119
1121
1127
1130
1134
1136
1139
1141
1144
1120
1126
1130
1132
1138
1141
1145
1147
1149
1150
1153
1306
1311
1315
1317
1323
1326
1330
1332
1334
1335
1338
121
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
101
23
…ÇÇ …ÎÎ
+
25
153
1220 1400 1405 1405 1445
1224 1404
1226
1229
1233
1408
1410
1413
1415
1236
1237
1238
1239
1240
1242
1418 1418 1457
1419 1419 1500
1503
1504
1505
1421 1421 1507
1510
1423 1423 ...
1424 1424 ...
1425 1425 ...
1426 1426 ...
1428 1428 ...
1435 1435 ...
1438 1438 ...
1442 ...
1444 ...
1441
...
...
...
...
1447 1450 ...
1452 1455 ...
1454 1457 ...
1455 1458 ...
1501 1505 ...
1502 1507 ...
1506 1511 ...
1508 1513 ...
1510 1515 ...
1512 1517 ...
1515 1520 ...
1412
1243
1246
1249
1252
1254
1259 1419
1303 1421
1307 1427
1312
1317
1321
1322
1328
1329
1333
1335
1337
1338
1340
1433
1438
1442
1443
1448
1450
1454
1456
1458
1459
1502
27
±Î …ÇÂ
1408 1449
1410
1413
1415 1453
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
29
129
31
…Îń
çÎ
…
1550
1554
1557
1600
1602
1605
1608
1611
1612
1614
1616
1620
1622
1627
…ÇÂ
1545
1550
1553
1556
1601
1602
1606
1608
1610
1612
1615
14.12.2014
1633
1638
1648
1653
1657
1701
1703
1705
1706
1710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
33
35
±+Îç …ÎÎ
1550 1650 1655 1810
1554 1654
1656
1658
1557 1701
1658
1700
1702
1705
1600 1704 1708
1602 1706 1709
1603
1604
1605
1606 1709 1712
1608
1611
1612
1614
1616
1620
1622
1712
1715
1716
1718
1720
1724
1726
1714
1716
1718
1719
1722
1725
1727
1732
1735
1627 1730
1633 1735 1740
1638 1740 ...
1743 ...
1648 1745 ...
1653 1750 ...
1657 1753 ...
1701 1754 ...
1703 1756 ...
1705 1758 ...
1706 1759 ...
1710 1802 ...
1813
1817
1818
1819
1821
1823
1824
1826
1827
1828
1830
1833
1836
1839
1841
1846
1850
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÇÇ-premáva iba počas školských prázdnin
çÎ-premáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îç-nepremáva 24.12.-26.12.2014, 05.04.2015
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
201409 Dunajská Streda-Orechová Potôň-Lehnice-Bratislava
Platnosť od:
opačný smer
km
Tč
0
2
2
4
0
2
2
4
0
2
2
4
0
2
2
4
0
2
2
4
6
8
13
14
16
21
6
8
13
14
16
21
6
8
13
14
16
21
23
28
6
8
13
14
16
21
23
28
6
8
13
14
16
21
0
26
28
30
32
36
37
40
41
41
42
43
26
28
26
28
32
33
36
37
37
38
39
5
7
9
11
15
16
19
20
20
21
22
32
33
36
37
37
38
39
32
34
38
39
42
43
43
44
45
32
34
38
39
45
45 41 47
50
41 24
47 43 52
47 43 52
43 26
43 26
50 46 55
46 29
48 57 54 48 31
50 33
54 52 61 58 52 35
54 52 61 58 52 35
54 52 61 58 52 35
SAD Dunajská Streda a.s.
37 od Bratislava,AS .......................................
36
Bratislava,Prievozská ............................
35
Bratislava,Pažítková..............................
34
Bratislava,Gagarinova ...........................
33
Bratislava,Cintorín Vrakuňa...................
32
Bratislava,Vrakuňa,Priekopnícka...........
31
Bratislava,Vrakuňa,Arménska................
30
Most,Dunajská ul...................................
29
Most pri Bratislave,obch.dom ................
28
Most pri Bratislave,Studené...................
27
Štvrtok na Ostrove,kult.dom ..................
26
Čakany,ObÚ........................................
25
Zlaté Klasy,Rastice,Jednota ................
24
Mierovo ...............................................
23
Mierovo,rázc..........................................
22
Hubice.................................................
21
Oľdza, rybník.......................................
20 X Lehnice,Sása ........................................
19
Lehnice,Jednota....................................
18
Lehnice,Masníkovo................................
17
Horná Potôň,ObU..................................
16
Horná Potôň,ZŠ.....................................
15
Horná Potôň,Benková Potôň .................
14
Horná Potôň,Čečínská Potôň ................
13
Michal na Ostrove,kolónia .....................
12
Michal na Ostrove..................................
10
Vieska,nám. ........................................
11
Vieska, otoč.........................................
10
Vieska,nám. ........................................
9
Orechová Potôň,ZŠ...............................
8
Orechová Potôň,rázc.............................
7
Veľké Blahovo,č.d.18 ............................
6
Veľké Blahovo,Jednota..........................
5
Vydrany.................................................
4
Dunajská Streda,Malé Blahovo..............
3
Dunajská Streda,nem............................
2
Dunajská Streda,Jesenského ul. ...........
1 pr Dunajská Streda, AS............................
4
104
108
110
…
±Î …Îń …ÇÂ
çÎ
+
520
525
620
630
730
730
910
945 1155 1155 1300 1430 1510 1510 1530 1530 1625 1700
523
525
527
530
533
540
542
545
550
528
530
532
535
538
542
544
547
554
623
625
627
630
633
638
640
643
650
653
700
633
635
637
639
642
647
648
651
656
659
705
733
735
737
740
743
747
749
752
759
733
735
737
740
743
748
750
753
800
914
917
919
922
926
933
934
937
942
945
950
949
951
953
957
959
1006
1007
1010
1015
600
559
804
806
605
607
610
612
615
618
603
605
608
610
612
614
616
620
618
623
625
629
630
621
623
625
626
629
635
638
640
631
633
635
8
704
707
713
715
730
734
735
6
625
645
650
655
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
709
712
718
720
10
12
14
…ÎÎ ±Î …Îń
954
956
1001
1002
1007
1008
1009
1010
1011
811
814
819
821
822
823
825
823
827 1014 1038
1044
1045
1047
830 1020 1050
832 1021 1051
835
836 1025 1054
838 1027 1057
839 1030 1100
840 1032 1103
843 1034 1104
845 1035 1105
727
735
739
740
836
838
840
18
118
…
±+
…Îń …Îń …çŃ …Ç ±+ÇĐ …ÎÎ …Îń …ÎÎ
1158
1200
1202
1205
1208
1212
1214
1217
1224
1158
1200
1202
1205
1208
1212
1214
1217
1224
1303
1305
1307
1310
1313
1318
1320
1323
1330
1020 1229 1229 1335
808
810
813
815
817
819
821
826
828
830
831
834
16
1024
1026
1031
1033
1034
1035
1036
1233
1235
1238
1240
1241
1243
1245
1233
1237
1242
1244
1247
1248
1249
1250
1251
1341
1343
1345
1347
1348
1350
1352
1248 1253 1357
1252 1255 1359
1253 1256 1400
1256
1300
1303
1305
1307
1310
1259
1302
1305
1306
1308
1310
1402
1404
1407
1409
1412
1415
20
1433
1435
1437
1440
1443
1448
1450
1453
1500
122
1513
1515
1517
1520
1523
1528
1530
1533
1540
1545
1504
1507
1511 1549
1513 1550
1515 ...
1517 ...
1518 ...
1520 ...
1522 ...
...
1527 ...
...
...
...
1529 ...
1530 ...
...
1532 ...
1534 ...
1537 ...
1539 ...
1542 ...
1545 ...
22
1513
1515
1517
1520
1523
1528
1530
1533
1540
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
124
1533
1535
1537
1540
1542
1546
1548
1551
1557
24
32
1704
1706
1708
1712
1715
34
...
...
...
...
...
...
...
...
...
38
42
28
1835 1840 1840 1915
1630
1632
1634
1645
1647
1653
1654
1656
1701
1610
1615
1619
1621
1623
1625
1627
1629
1631
1705 1737 1755 1911 1915
1738 1757
1919
1921
1711 1744 1800 1916 1924
1713 1746 1802 1917 1925
1717 1749 1806 1920 1928
1718 1750 1808 1922 1929
1719
1923 1930
1720 1751 1811 1925 1931
1721 1752 1813 1927 1932
1722
1725
1732
36
…ÇÂ …ÇÇ …ÇÂ …ÇÂ
1533
1535
1537
1544
1546
1552
1554
1558
1604
1602
1606
1608
1612
1614
1617
1620
1621
1622
1623
26
14.12.2014
1838
1840
1842
1845
1848
1853
1855
±+Îç 1858
1750 1905
1843
1845
1847
1850
1853
1858
1900
1903
1910
1844
1847
1849
1853
1856
1901
1903
1906
1913
40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1920
1922
1924
1927
1929
1935
1937
1940 …Îń
1945 2042
1950 2045
2046
1918
1920
1924 1957
1926 1958
2002
2004
2049
2051
2054
2055
2005 2056
2007 2057
1626 1633 1724 1754 1815 1932 1934
2009 2059
1629 1635 1727
1630 1636 1728
1730
1633 1639 1732
1636 1642 1734
1640 1645 1737
1641 1647 1740
1642 1649 1743
1645 1650 1745
1756 1818 1934 1936
1758 1819 1935 1937
2011 2101
2012 2102
1803
1805
1807
1809
1812
1815
2016
2018
2021
2023
2024
2025
1822
1825
1828
1830
1833
1835
1938
1940
1942
1945
1948
1950
1940
1943
1945
1947 1936
1949 1938
1950 1940
2106
2108
2113
2116
2118
2120
© EMtest
spoj č. 40 vyčká na zastávke Štvrtok n.O., kult. dom príchod spoja č. 23 linky 102 410 z Bratislavy
+-premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
±-premáva v sobotu
…-premáva v pracovné dni
ÇÂ-premáva iba v dňoch školského vyučovania
ÇÇ-premáva iba počas školských prázdnin
ÇĐ-premáva tiež 31.12.2014
çÎ-premáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
çŃ-premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin, nepremáva od 29.12.2014 do 2.1.2015
ÎÂ-nepremáva 29.8.2015
Îç-nepremáva 24.12.-26.12.2014, 05.04.2015
ÎÎ-nepremáva 31.12.2014
Îń-nepremáva 29.12.-31.12.2014 a 2.1.2015
Download

201409 Dunajská Streda-Orechová Potôň-Lehnice