Fujarová škola Dušana Holíka
alebo “fujarový workshop pod Poľanou”
Miesto: Remeselný dvor Očová
Termín: 29.3.-1.4.2012
Program: Fujarový spevník v praxi - výuka hry
- tvorivé dielne,nahrávky starých majstrov
- videoprojekcia, prednášky, besedy
- verejný koncert, fujarovanie pod Jánošíkovou skalou
- výlet do Hrochotskej doliny
- tombola, CD a DVD z podujatia v predaji už v nedeľu(!)
- hostia podujatia a zábava pri ľudovej hudbe:)
Zaujímavosti: Výlet na Sihlu - symbol Duše fujary
Sihla
(až k prameňu očovskej Hučavy pod vrcholom Poľany)
Prekvapenie: Rozhovor s dušou fujary (čím viac fujár tým väčší zážitok)
Ubytovanie: Zaistíme v Očovej, Zvolenskej Slatine a Zvolene po dohovore
Strava:“očovský all inclusive” priamo v Remeselnom dvore (varí Peťo a Anka)
- maškrty zo salaša a Holíkovej kuchyne
Časový harmonogram sa upresní
po príchode na podujatie aj podľa počasia
Vlastný hudobný nástroj je vítaný, ak nemáte,
požičiame, alebo predáme v akciovej cene
Cena: Školné + účastnícky poplatok
20€
10€
20
€ jeden deň, strava 10
€
ubytovanie si platí každý sám
v penzióne
Tešíme sa na Vás!!! Dušan Holík a Duša fujary
Info a objednávky:
www.dusafujary.org, www.dusafujary.sk
mobil: 0907 213 675
Design: ALIANCIA.NET
Download

na tejto adrese - Spoločenstvo DUŠA FUJARY