PETRŽALSKÉ NOVINY
R
18. 5. 2012 • ročník 18 • číslo 10
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Proti skládkam
bojujú aj na webe
K riešeniu nelegálnych skládok prispieva čoraz väčšia angažovanosť verejnosti. Vo väčšine prípadov však vinníci
zostávajú nepotrestaní.
strany 12
– 13
Pes –
nepriateľ človeka?
Problematika nebezpečných psov nie
je objavná. Je každodenná. A nedá sa
zľahčovať...
strany 14 – 15
Pripravujeme
V budúcom čísle PN si prečítate rozhovor so zakladateľom Zelenej hliadky
Matúšom Čupkom.
Upratovacie brigády organizuje hliadka
aj v Petržalke:
26. mája: Upratovanie lužných lesov úsek Starý most - Most Apollo
27. mája: Upratovanie nedokončeného
depa na južnej strane časti Lúky.
Aj tu som
Petržalčan
Fotografiu z Belinského ulice
nám poslala Magda Peková.
Potápači a dobrovoľníci
vyčistili jazero
Veľký Draždiak je pripravený na letnú sezónu. Upratané je jeho okolie a potápači sa postarali aj o nebezpečné predmety v plážovej časti obľúbeného, lenže
stále neoficiálneho kúpaliska.
T
akmer štyridsať ľudí uprednostnilo zbieranie odpadkov
po nezodpovedných návštevníkoch
Draždiaka, pred sobotným leňošením či vlastnou záhradkou. Smetí
bolo toľko, že zaplnili viac ako štyri
desiatky 120-litrových a desať 60-lit-
rových vriec. Okrem plechoviek,
plastových, sklených fliaš či ďalších
„dekorácií“ sa našli slnečné okuliare,
mobilné telefóny, molitanové ležadlá, koberce, nábytok a pletivo. „Les
v okolí Veľkého Draždiaka je veľmi
často navštevovaný. Veľa ľudí ním
v lete prechádza, preto sme sa rozhodli pridať ho k čisteniu jazera
a budeme v tom pokračovať aj na
budúci rok,“ povedala vedúca petržalského oddelenia životného
prostredia Jana Jecková.
Pokračovanie na 3. strane ```
2 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO
Deti celej planéty
sú kamaráti
V auguste minulého roku
som prihlásila práce našich
4 škôlkarských ,,pastelkárov“ do III. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaže Deti celej planéty
sú kamaráti, organizovanej Ministerstvom školstva Bieloruskej republiky.
Slávnostná vernisáž a ocenenie víťazov bolo vlani
v novembri v Národnom
centre umeleckej tvorby
detí a mládeže v Minsku.
Preto sme 17. apríla mali
nesmiernu radosť z príchodu st. radcu Veľvyslanectva
Bieloruskej republiky v SR,
Vladimíra Čechlova, ktorý
nám odovzdal ďakovný
list, katalóg ocenených a
vystavovaných prác a diplomy pre Šimona Zelena,
Adrianu Psotnú a Jakuba
Galbavého. Ich práce boli
súčasťou výstavy najlepších súťažných prác z 23
krajín sveta symbolizujúcich priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi
deťmi.
Jakubovi odovzdal diplom V. Čechlov, Šimon a
Adriana si ho prišli prevziať
od riaditeľky Mgr. Hanzalovej, pretože sú prvákmi
v ZŠ Pankúchova 1. Ďakujeme a blahoželáme.
Za kolektív
MŠ Bulíkova 25
Marcela Nemčeková
Jakubov úspech
Na 40. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaži LIDICE získal čestné
uznanie aj zástupca petržalskej Materskej školy
na Bulíkovej ulici Jakub
Tulek.
Porota vyberala z celkového počtu 26 064 zaslaných
prác, ktoré poslali deti zo
67 krajín. Porota bodovala
1 434 exponátov. Najviac
medailí získali deti z Bulharska, Lotyšska, Ruska,
Turecka a Ukrajiny.
Slovenské školy súťažili
s 2 295 kresbami, z nich
porota ohodnotila medailami 179 kresieb.
(sh)
Expedícia Panelstory:
Na bicykli abstraktnou krajinou bratislavských sídlisk
Prvého júna sa v Petržalke
budú konať Dni architektúry, ktorých cieľom je odhaľovať a predstavovať architektúru Bratislavy širokej
verejnosti.
U
Amatérske kapely
zabojujú o hlavné pódium
Festivalová atmosféra, tisícky návštevníkov a hlavné pódium spoločné so známymi hudobníkmi. Víťaz súťaže amatérskych skupín bude
mať príležitosť hrať na podujatí, ktorým vyvrcholia Dni Petržalky.
N
ápad predstavovať začínajúce skupiny vznikol
v Petržalke na konci 90. rokov.
V období, keď sa z garáži pod
Prístavným mostom ozývali
odvážne akordy, ale kluby konzervatívne stavili na osvedčené
mená. Dom kultúry Lúky vtedy
v rámci Music clubu vpustil do
svojich priestorov mladý vietor.
Folkové, rockové, metalové, neskôr aj punkové a hiphopové
koncerty si rýchlo získali publikum. Dnes už je v Bratislave
viac príležitostí na prezentáciu
nových talentov. Aj keď s malými obmenami má Music club v
programe petržalského kultúrneho domu svoje pevné miesto
dodnes. Zachovala sa aj tradícia
umožniť jednej amatérskej skupine účinkovať na hlavnom pódiu júnových Dní Petržalky.
Riaditeľ DK Lúky Adrián
Pullmann pripravuje súťaž už
pätnásť rokov: „Ukazujeme
tým, že v Bratislave máme veľa
dobrých mladých skupín, o
ktorých mnohí ani netušia. Do
poroty si vždy vyberám jedného
kvalitného muzikanta, ktorý je
otvorený rôznym štýlom. Naposledy to bol Thierry Eban.
Uspieť tak môže metalová aj
hiphopová formácia. No vybrať
víťaza nie je nikdy jednoduché.
Nerozhoduje len kvalita, ale aj
celkový dojem a repertoár. Ten
môže byť slovenský i zahraničný, aj keď nie je dôležité, či ide
OZNAMY
V piatok 25. mája
nebude stránkový
deň
Miestny úrad mestskej
časti Bratislava-Petržalka
oznamuje občanom, že
v piatok, 25. mája, z dôvodu školenia BOZP budú
stránkové hodiny zrušené.
Podateľňa na prízemí budovy bude v prevádzke od
8. do 14. hodiny.
Najbližší stránkový deň v
úrade bude v pondelok
28. mája od 8. hodiny.
Petržalská kvapka krvi
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec
môže poskytnúť ľuďom chorým
a po úrazoch. Je to prospešný,
bezpečný a jednoduchý humánny krok, do ktorého sa môžete
zapojiť aj vy. Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje tradičnú Petržalskú kvapku krvi –
29. mája v čase od 8. h do 11. h
v Základnej škole Gessayova ul.
č. 2, Bratislava.
Účasť nahláste do 24. mája na
e-mail:
[email protected],
resp. na tel. čísle: 02/68286885.
o vlastnú tvorbu, všimol som si,
že porota ju preferuje.“
Na prezentáciu majú skupiny 20 minút vrátane nazvučenia. Aj keď ide o amatérske
kapely, Pullmann upozorňuje,
že ich vystupovanie musí pôsobiť profesionálne, nemali by
čas premrhať hádkami. Na súťažnom pódiu v DK Lúky bude
postavený základ bicích. Skupiny si so sebou musia priniesť
šľapku, malý bubon, činely,
kombá a, samozrejme, paličky.
Zúčastniť sa môžu len tie, ktoré ešte nevydali album.
Víťazný koncert bol míľnikom pre mnohé známe mená.
Spomeňme rokenrolu verných
The Cellmates, ktorí v svojom
žánri nedávno vyhrali svetovú
súťaž v Nemecku či dievčenskú
kapelu Hvozd. O tom, že porota
netrpí predsudkami svedčí fakt,
že v roku 2010 sa na pódium
postavili senecký heavymetalisti Signum Regis a minulý rok
poprocková formácia Robo Patejdl band. Do aktuálneho ročníka sa už pred oficiálnym vyhlásením prihlásili tri skupiny.
Zaregistrovať sa môžete najneskôr do 4. 6. Súťažná prehliadka amatérskych skupín sa
uskutoční v sobotu 9. júna. Víťaz vystúpi v galaprograme Dní
Petržalky 16. júna.
Bližšie informácie tel. č.: 02/63
835 404, mail: [email protected] alebo
osobne v DK Lúky.
(ld), foto: Matúš Kaža
ž po desiaty raz budú
mať návštevníci možnosť spoznávať architektúru
mesta tým najpútavejším
spôsobom, formou komentovaných prehliadok a exkurzií vedených architektmi
a historikmi.
Témou tohtoročných Dní
architektúry sú bratislavské
sídliská ako jedinečný fenomén nášho hlavného mesta.
Pôvodní autori sídlisk spolu
s organizátormi podujatia z
Oddelenia architektúry SAV
prevedú návštevníkov zákutiami našich sídlisk netradičnou formou cyklo-exkurzii.
Expedícia nazvaná Cyklojazda neexistujúcim bulvárom
bude zároveň otvorením
celovíkendovej akcie. Hostia
jazdou panelovou krajinou
Petržalky predstavia unikátne
stavby a diela a ich históriu.
Pelotón, vedený v spolupráci
s organizáciou Cyklokoalícia Bratislava, zakončí púť
v priestore rozostavaného
depa Bratislavského metra
v Janíkovom dvore, kde na
návštevníkov bude okrem
pohostenia čakať aj kultúrny
program.
„Depo party“ sa začne premietaním krátkych filmov:
Druhý breh, film z archívu
ukazujúci starú Petržalku
pred jej zbúraním, filmu
Metro o projektovaní bratislavského metra či film Juraja Chlpíka Petržalka Identity, ktorý predstaví súčasné
tváre nášho najväčšieho
sídliska. Podujatie zakončí
hudobno-vizuálna produkcia vytvorená pre neobvyklý
priestor depa. Podrobnosti o
programe nájdete na stránke
http://www.ustarch.sav.sk/
ustarch/podujatia/dni-architektury-2012.html alebo na
fecbookovom profile http://
www.facebook.com/expedicia.panelstory
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 5. 2012 • 3
S TA L O S A
Pred uzávierkou
Potápači a dobrovoľníci
vyčistili jazero
Upozornenie obyvateľky
Reagujem na vašu odpoveď
z mája roku 2011 vo veci lavičiek na Očovskej ulici. Je
pomaly máj roku 2012, blíži sa
leto a lavičky sú stále v katastrofálnom stave.
Dožijeme sa niekedy ich
opráv, alebo túto časť Petržalky ani nepoznáte?
Ibolya Ilková
Pokračovanie z 1. strany
Príjemnejšie, no najmä
bezpečnejšie nám bude aj vo
vode. Vďaka patrí PK Octopus, ktorý čistí bratislavské
vodné plochy už dvadsať rokov. Deväť skúsených a kvalifikovaných potápačov čistilo
južnú stranu jazera do hĺbky
štyroch metrov. Severná časť
bola riešená pred rokom. K
tradičným pokladom jazera
patria vrecká a umelohmotné
poháre. Potápači však vytiahli aj dvojmetrovú tyč zaliatu
v pneumatike. „Nebezpečné
bolo, že tyč stála kolmo k
hladine. Ak by niekto z člna
či vodného bicykla skočil do
vody, mohol by sa napichnúť.
Nie je to len teória. Na Kuchajde sa v minulosti práve
takto zabilo dieťa. Ak by sme
dnes prišli a vytiahli len ju, už
by to malo zmysel,“ povedal
predseda PK Octopus Ing.
Tomáš Rácz. Nebezpečné
boli aj menšie železné tyče
obrastené mušľami „sú ostré
ako žiletky, ak by na ne niekto
stúpil, mohol by sa poraniť“.
Z jazera vylovili zhruba jeden
kubík odpadu. Pozitívom je,
že sa oproti minulej sezóne
na pláži už nenachádzajú
použité injekčné striekač-
ky. „Zdá sa mi, že odpadu je
čoraz menej. Keď sme pred
rokmi začínali, bolo tu šrotovisko. Je to spôsobené zrejme
tým, že je Draždiak pravidelne čistený,“ skonštatoval na
záver T. Rácz.
Do prvej jarnej brigády sa
okrem potápačov a pracovníkov miestneho úradu zapojili aj seniori, rodiny s deťmi,
študenti SOŠ Strečnianska,
Deutsche Schule Bratislava,
dobrovoľníci z Mladej Petržalky, organizácie INEX a zamestnanci firiem Dell, s. r. o.,
Dekret, s. r. o., Tatra banky,
IBM, Slovnaft, a. s., a Štatis-
Odpoveď zamestnanca VPS
Františka Gutha: Váš podnet vo
veci lavičiek na Očovskej ulici
sme dostali z miestneho úradu. Zaradili sme ho do zoznamu nutných opráv lavičiek.
Vybavené!
tického úradu. „Veľmi pekne
ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili na dnešnej akcii. Boli
veľmi usilovní, veľmi aktívni a
pozývame ich aj na ďalšie brigády,“ odkazuje Jana Jecková.
Autor a foto: (ld)
Chcem sa vám v mene obyvateľov Očovskej ulice poďakovať za pekné lavičky aj smetný
kôš, aj ja verím, že lavičky budú
slúžiť k spokojnosti všetkých,
hlavne tých starších, ktorí si
budú môcť na nich v rámci
voľného času podebatovať.
Ibolya Ilková
4 • 18. 5. 2012
Inzercia
Predám za výhodnú cenu
veľmi málo používaný detský
kočík zn. ESPRIT Trio Vegas, fialovo-béžovej farby, trojkombinácia vrátane autosedačky.
Kočík je ešte v záruke.
Kontakt: 0905/470756, resp.
[email protected]
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Glazúrovanie vaní
Tel.: 0905 983 602
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné.
Platím okamžite. Tel.: 032/65
284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
S P R AV O D A J S T V O / I N Z E R C I A
Predám
krásnu retrosedačku
tel. č.: 0910 993 038
CHCETE PRACOVAŤ
v oblasti finančných služieb?
Príjem 1000-3000 € mesačne.
Neváhajte a kontaktujte nás.
Tel.: 0949 551 115
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadlžený tel.: 0917 708 319
ZNALECKÉ POSUDKY
byty, domy – rýchlo, výhodne,
tel.: 0905606016
Oprava, el. sporákov, rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
KURZY
plávania od 4 rokov
v Petržalke
na ZŠ Pankúchova 4
a ZŠ Holíčska 50
Kontakt 0905 620 679
www.
orcabratislava.sk
www.opatrovaniedoma.sk
Príjmeme pomocnú silu
do kuchyne. Školská jedáleň
pri ZŠI Vlastenecké nám.
Kontakt: 02/6241 2998
HĽADÁM výpomoc do
záhrady. Tel.: 0905 527738
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
HĽADÁM pomocníka
do záhrady. Tel.: 0907 214 735
Dalkia: Letné odstávky teplej vody
Uverejňujeme zoznam ulíc, ktorých sa týkajú letné odstávky vody
v prvej polovičke júna. Ďalšie uvedieme v nasledujúcom čísle PN.
3. 6. (23. 00 h) - 7. 6. (5.00 h)
Bzovícka 2-4, 6, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24, 26-28, 30-32, 36, 38
Humenské nám. 1, 4, 5-6, 7-8
Jasovská 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, L8-38, L8-39
Krásnohorská 2, 5-7, 6-8, 9-11, 10-12, 13-15, 14, 16, 18, 20, 22, L7-36
Ľubovnianska 1, 2-4, 5-7, 6, 8, 10-12, 14, 16-18
Žehrianska 2, 3-7, 4, 6, 8-10, 9, 12-14
5. 6. (23.00 h) - 9. 6. (5.00 h)
Černyševského 1-3
Farského 14-16, 18-22, 24
Jungmannova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20
Macharova 3-7, 9-11, D4-42
Pifflova 2-4, 6-8, 10
Vavilovova 1-3, 2-6, 5-7, 8-16, 18, 20-22, 24-26, D4-44
Vlastenecké nám. 1, 3, 7-8, 9-10
Wolkrova 1-3, 4, 5-9, 11-13, 17-19, 21-23, 25-29, 31-33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, D4-41
10. 6. (23.00 h) - 16. 6. (5.00 h)
A. Gwerkovej 1-11, 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 14-20
Blagoevova 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 27, 28, B3-34
Bulíkova 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25
Jankolova 1-7, 2, 4, 6, 8, 9
Mamateyova 1-3, 5-7, 6-8, 9-11, 12-14, 13-15, 26, 28, 30
Medveďovej 1-3, 2, 4, 5-7, 6-10, 9-11, 12-14, 13-15, 16-18, 20, 21,
30, 32, 34/A, 34/B
Pankúchova 1-3, 5-7, 6,
Poloreckého 1, 2, 3, 5-9
Sklodowskej 1, 2, 4, 13-29, 31-41
Šustekova 1, 2, 3, 5, 7, 9-11, 13-15, 25-31, 33, 35, 37, B2-31
♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 28. apríla
Radomír Bazger – Terézia Horochoničová
Ing. Miroslav Mačuha a Ing. Zdenka Obuchová
Vlatko Dišpiter a Katarína Katonová
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 5. mája
Milan Martinec – Monika Rummelová
Ing. Dušan Kluvanec – Mgr. Jana Miková
Vojtech Macenka – Katarína Krapková
Ľubor Lamoš – Jozefa Demovičová
Cirkevné sobáše, 28. apríla
Michal Vozár – Lucia Vrbovská
Cirkevné sobáše, 5. mája
Marek Végh – Ing. Nikoleta Magulová
Riešenie zdravotných problémov
LIEČENIE
novým spôsobom
sa bude konať
Piešťany - VKÚ
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým
biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže
odhaliť skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie
nájde ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov
atď. v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné
vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
v budove železničnej stanice
Petržalka- jedáleň Albatros
od 8 hod. do 12 hod.
Pre predajcov bude otvorené
od 7 hod. Rezervácia stolov:
na tel. č.: 0904610610
poistenci sk. B od =13 €
Relax/Universall - Pass
7 dní/ 10. proc. = 149 €
Kontakt: 0903 405154
tel./fax:033/7628387
e-mail:
[email protected]
www.apthous.eu
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
www.logie.sk
V dňoch 20. 5.,
24. 6., 22. 7., 19. 8.
modelárska burza
modelov vláčikov
v Petržalke,
PETRŽALSKÉ NOVINY
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
Nekonečný seriál
zo života parkovania
Ak by si chcela niektorá komerčná televízia zvýšiť v Petržalke divácku sledovanosť, mohla by spustiť seriál o parkovaní. Epizód by
bolo habadej, viac záporných ako kladných postáv tiež, namiesto
dialógov by postačilo pípanie, lebo reč aktérov je stručná, vyjadrujúca situáciu so zaparkovaním - na uľahčenie sa používajú obzvlášť
nevybrané slová. Veď chýba takmer 20-tisíc parkovacích miest.
A
le už vážnejšie, lebo petržalské parkovanie je vskutku vážna vec. Aj preto: Riešme
veci spoločne - to je výzva petržalského miestneho úradu na
verejné diskusie s Petržalčanmi
(s autami i bez nich), ako usporiadať náš rozháraný motorizovaný život, ktorý je mimoriadne
dynamický práve v statickej doprave. Druhý májový deň sa tak
stalo už po druhý raz...
Téma diskusie v Cik-Cak
Centre bola atraktívna, ale tiež
pre niektorých mohla byť aj bolestivá - rezidenčné parkovanie
a výstavba garážových domov.
Na verejnej diskusii boli vari
štyri desiatky Petržalčanov,
vedenie samosprávy a niekoľkí miestni poslanci. Keďže hl.
mesto vypracovalo jednotnú
Stratégiu dopravnej politiky
Bratislavy, ktorú v súčasnosti
pripomienkujú jednotlivé mestské časti, bolo o čom hovoriť.
Treba chrániť Petržalčana
V Petržalke máme dva piliere parkovacej politiky, ktoré
musíme realizovať, povedal na
úvod starosta Vladimír Bajan.
Je to zvýšenie parkovacích kapacít a režimovanie parkovísk.
Pripomenul, že niekdajšia parkovacia politika na princípe
dva byty na jedno parkovacie
miesto patrí minulosti, pretože
realita je iná, keď chýba už ráz
toľko parkovacích miest, ako
ich je v súčasnosti. Starosta nepotešil, keď povedal priamo, že
pri zvyšujúcom sa stupni motorizácie vyriešiť parkovanie je
nemysliteľné. Hovorím o vyriešení, zdôraznil. Situáciu možno
zmierniť, v parkovacom chaose
urobiť poriadok, určiť akceptovateľné a vymáhateľné pravidlá,
verejný záujem uprednostniť
pred skupinovými záujmami. V
Petržalke sa začali kopiť problémy, ktoré Petržalčania priamo
nespôsobili, ale na ne doplácajú.
18. 5. 2012 • 5
PA R K O VA N I E
Preto je našou prioritou chrániť
Petržalčana, nezakrýval starosta. Sú funkcie mesta, ktoré
nedokážeme ovplyvniť, ale vyzvať mesto a v spolupráci s ním
začať reálne riešiť problematiku
parkovania, to dokážeme.
Starosta Bajan ich nachádza
pri hľadaní a vytváraní disponibilných plôch na záchytné parkoviská, ktoré pomôžu eliminovať vstup vozidiel do niektorých
dopravne preťažených zón. Dotkol sa garážových domov. Kde
sa bude dať ísť do zeme, tam
sa pôjde, aj keď Petržalka leží
na plávajúcich štrkoch. Určite
však parkovacie domy nebudú
môcť ísť hlbšie ako do mínus
druhého podlažia, aj keď to
bude geologicky a technicky
náročné, navyše by to ovplyvnilo aj cenu za parkovanie. Ďalšiu
možnosť vidí starosta vo využití
existujúcich parkovacích plôch,
najmä tých, ktoré sú zapustené,
napr. na Budatínskej ul. oproti
Tescu. Jedno pridané podlažie
by zdvojnásobilo súčasnú parkovaciu kapacitu. Potrebné je
tiež obmedziť ďalšie zahusťovanie priestoru, vhodného na
nové parkovacie domy, inými
stavbami.
Musíme chrániť Petržalku
pred tými, ktorí si z nej robia
parkovaciu zónu na Dvoroch,
Viedenskej ceste či Černyšev-
ského ul. Musíme hovoriť so
susedom, Starým Mestom,
ktoré má pripravenú svoju
koncepciu, aby nevytlačilo autá
zo svojho územia do Petržalky,
nerozpakoval sa tak pomenovať V. Bajan súčasný stav, aby
sa nestal aj budúcim. Možnosti
vidí v kombinácii spoločných
plôch, ktoré neskomplikujú
život ľuďom na ľavom ani pravom brehu Dunaja. S primátorom a starostami mestských
častí sa treba usilovať o zmeny v národnej legislatíve, aby
mestská časť legálne a účinné
riešila problémy pri porušení
parkovacej politiky na celom
území mesta. Vážny problém
spôsobujú najmä vozidlá do
3,5 tony, z ktorých sú mnohé
už nákladnými vozidlami využívané na prepravu materiálu,
zásobovanie, teda určené na
podnikanie, a nie klasickú individuálnu osobnú prepravu
obyvateľov. Práve tie čoraz viac
obsadzujú parkoviská, zaťažujú
vnútorné komunikácie. To isté
platí aj o firemných autách. Tie
nepatria na petržalské parkoviská, musíme ich vytesniť aj
z chodníkov, ulíc, povedal dôrazne starosta.
Kto zafinancuje,
kto dá pozemky
Prednosta miestneho úradu
Miroslav Štefánik sa sústredil
na výstavbu parkovacích domov. Petržalka by dokázala
vlastnými možnosťami postaviť nanajvýš dva, takže zostávajú len súkromné zdroje. Pozemky vhodné na parkovacie
domy - niektoré má Petržalka
v správe, väčšina vytypovaných je však vo vlastníckom
a dispozičnom režime mesta.
Takže rokovať. Petržalka už o
ne požiadala, zatiaľ bez jasného ohlasu mesta. Najťažšie sa
bude prekonávať odpor tých
obyvateľov, ktorí volajú po
riešení parkovania, aj po výstavbe parkovacích domov, len
nie pred ich panelákom. Takže
ako? Nájsť taký priestor nie je
jednoduché, musí byť napojiteľný na existujúcu dopravnú
sieť, aby vjazdy a výjazdy nekomplikovali život dotknutým
obyvateľom, ale ani nezaťažovali nadmernou hlučnosťou,
koncentráciou exhalátov a boli
v dostatočnej vzdialenosti od
obydlí. Úrad už rokuje s potenciálnymi investormi, nastavujú
sa možné pravidlá, podmienky
regulácie, aby výsledkom nebol
len postavený parkovací dom
zívajúci prázdnotou, ale ktorý
odľahčí konkrétnu lokalitu za
únosné parkovacie poplatky koľko parkovacích miest bude
k dispozícii mestskej časti na
verejné parkovanie pre miestnych obyvateľov – rezidentov a
koľko na komerčné ako návratná investícia.
Dve pilotné lokality
Cieľom regulovaného parkovania je zníženie počtu áut
v teréne, obnovenie uličného
priestoru pre chodcov, ochrana zelene, efektívne využívanie
miest určených na parkovanie
a nekompromisné zrušenie
tzv. divokého parkovania, vymenúvala vedúca oddelenia
územného rozvoja a dopravy
Zuzana Kordošová. Riešením
má byť podpora MHD, uprednostnenie inej formy prepravy
- cyklistickej a pešej, zlepšenie
životného prostredia. Tu sú
navrhované zásady regulovaného parkovania: zrušenie v
súčasnosti platného systému
vydávaných povolení vyhradených parkovísk, vytypovanie
lokalít pre výstavbu nových
parkovísk (pilotné dve lokality), vytvorenie rezidenčných
zón, zjednosmernenie ulíc,
vyznačenie existujúcich parkovacích miest, rezidentské
parkovanie, krátkodobé parkovanie za úhradu, financovanie
a kontrola (mestská polícia,
štátna polícia, odťahová služba, pokuty a i.). Doplňme, že
prvou lokalitou sú Dvory IV.
a Malé centrum, druhou Lúky
VII., VIII. Prieskum z minulého roku ukázal - údaje o počte bytov, parkovacích miest a
parkujúcich autách, že v prvej
lokalite chýba 1 500 a v druhej
1 400 parkovacích miest. Pilotné lokality tak založia rezidenčné parkovanie na dvoch
územiach Petržalky.
Reč o tom,
čo je len pod oknom
Škoda, že na nôtu starostu,
prednostu a odborníčky na dopravu sa nenaladili aj diskutujúci. Hoci téma bola celopetržalská, skončilo sa, ako zvyčajne,
na známych uliciach - Ševčenkovej, Macharovej, Vranovskej,
Jasovskej, Furdekovej... pri
retardéroch, zvýšenom hluku
odťahoviek, ale aj prepadávaní ulíc, chodníkov. Isteže, pre
každého je jeho problém pred
domom, panelákom, najväčší
problém - otravuje, komplikuje
život, rozčuľuje. Áno, to treba
tiež riešiť. Parciálne. Z dvadsiatich diskutujúcich sa však vari
len štvrtina zaujímala o to, čo
má napomôcť 120-tisíc Petržalčanom, teda čo bolo témou
verejnej diskusie - rezidenčné
parkovanie a garážové domy,
a nie jednej ulice, jedného paneláku, niekoľkých vchodov.
Úprimne: v ten deň sa len málo
využila možnosť s vedením
mestskej časti - riešiť veci spoločne. Po petržalsky.
(PP)
Do ďalšieho čísla Petržalských novín
pripravujeme materiál týkajúci sa vytypovaných lokalít na
parkovacie domy. Neuzatvárame ani diskusiu o parkovaní,
upozorňujeme však, že prednosť dostanú príspevky, ktoré
chápu problém celopetržalsky. Pisatelia musia rátať aj s tým,
že ich príspevky môžu byť krátené.
6 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Redakčne
V Petržalke vyjde slnko na juhu
Sú projekty, ktoré sa nedajú
vnímať len tak - komerčne.
Ani len stroho, inzertne. Lebo
sú to projekty ozvláštňujúce,
dávajú mestu, našej Petržalke,
vlastnú tvár. Ako projekty s originálnou architektonickou, urbanistickou a komunikatívnou
pridanou hodnotou. Projekty
piatich P, aké chce mať moderné, kultivované mesto: pekné
vzhľadom, príjemné životným
prostredím a okolím, priateľské vlastnou atmosférou,
prívetivé k hosťom a návštevníkom, prijateľné možnosťami
byť ako jednotlivec, rodina
jeho súčasťou.
Také majú byť Slnečnice. Neprovokujúce ako osamotený
vyhúknutý sólo vežiak zahusťujúci už aj tak husté sídlisko,
ale pokojné, s výškou stromov
susedného lesa splývajúci
komplex budov, domov, stavieb. Petržalke majú vrátiť jej
niekdajšiu svojskosť - rodinné
domy. Nie ako výnimočnosť,
ale typický prvok tohto lužného prostredia. Boli časy, keď
ich na tomto brehu Dunaja
bolo takmer dvetisíc. Zostali z
nich - dve stovky. Slnečnice sú
preto zároveň moderné i tradičné. Navyše v súčasnej kalamitnej dopravnej situácii s výnimočným bonusom - z okraja
Petržalky sa dá do centra mesta (8 km) prepraviť autom za 8
minút (na Panónskej ceste sú
červené svetlá na dvoch križovatkách a na dvoch prechodoch pre chodcov).
Slnečnice sú nie náhodným,
ale do detailu premysleným
projektom. Nemajú typického
petržalského developera ako
parazitujúceho „stavača“ (na-
pojí sa na cudzie inžinierske
siete, postaví, predá a zmizne
preč), ale ozajstného investora,
CRESCO GROUP, ktorý vstúpil
na „holozem“. Jeho projekt sa
nekončí odovzdaním kľúčov
od bytu, domu, ide ďalej: kde
si majú „slnečničiari“ posedieť
pri káve, navštíviť lekára, ísť
pre dieťa do škôlky, športovať,
oddychovať. Aj o tom majú
byť Slnečnice.
Aktuálne: od 5. do 8. mája navštívilo Slnečnice v rámci dňa
otvorených dverí takmer pol
tisíca návštevníkov - záujemcov o bývanie, aby si prezreli
vzorový dom a byt. Štyri pätiny
z nich boli Petržalčania. Zväčša
mladí - jednotlivci, páry, rodiny.
Naše deti, naši vnuci. Druhá a
tretia novodobá petržalská.
generácia. Naši rodáci.
PN
200 bytov a 72 rodinných domov
Byty
1-izb. od 25 m2 53 900 € vrátane DPH
2-izb. od 40 m2 82 984 € vrátane DPH
3-izb. od 65 m2 130 207 € vrátane DPH
4-izb. od 95 m2 171 000 € vrátane DPH
5-izb. od 137 m2 246 000 € vrátane DPH
• byty zariadené v štandarde,
t. j. podlaha, dvere, kúpeľňa sanita, obklady,
každý byt má balkón alebo terasu, tieniace
prvky na balkóne
• vnútorné aj vonkajšie parkovacie miesta,
pivničné kobky
• v bytovom dome plynová kotolňa, na streche solárne panely
Termín kolaudácie: 2013
cresco
G
R
O
U
P
Rodinné domy
5- izbový holodom - od 232 900 € vrátane DPH
a pozemku
• štyri veľkostné typy s výmerou pozemku
od 240 m2 do 600 m2
• výmera obytnej plochy cca 133 m
• každý dom s vlastnou garážou a záhradou
O Slnečniciach
• provider - UPC, VNET, komplexné inžinierske
siete, zástavka MHD pred obytným areálom
• športovisko - ihrisko na loptové hry, pieskovisko, preliezky pre deti, lavičky, oddychová
zóna, blízkosť hrádze, dunajských ramien
• občianska vybavenosť - stomatológ, kaviareň,
v rokovaní materská škôlka, večierka a i.
informácie: www.slnecnice.sk
kontakt: tel: 02/220 777 222 • e-mail: [email protected]
predajné miesto: priamo na Slnečniciach
pondelok - piatok od 9.00 do 18.00 hod.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Šarkaniáda so Ševtom
Nebo nad dostihovou dráhou bude 26. mája patriť šarkanom.
Spoločnosť Ševt pozýva bratislavské rodiny na sobotné popoludnie plné hier a súťaží o skutočne atraktívne ceny.
V
íkend pred oslavami
Dňa detí netreba sedieť doma. Na Dostihovej
dráhe v Petržalke si môžu
vaše ratolesti zasúťažiť vo
veľkej jarnej šarkaniáde. O
víťazovi nerozhodne len
ladnosť lietajúceho draka,
ale aj kreativita pri jeho
výrobe či húževnatosť v
zápolení. Ak si dieťa šarkana nestihne vyrobiť, nezúfajte. Priamo na mieste
si môžete svojho favorita
kúpiť za sviatočné ceny.
Štýlové batohy, helikoptéra či formula na diaľkové ovládanie a množstvo
školských pomôcok, z toho všetkého si bude môcť
vybrať desať najšikovnejších súťažiacich.
Podujatie trvá od 13. do
17. hodiny. Na dostihovej
dráhe vás čaká aj množstvo
atrakcií. Spomeňme jazdu
na poníkoch, maľovanie na
18 . 5. 2012 • 7
KOMUNIK AČNÝ MOST
tvár, školu žonglovania, súťaž v kreslení, strojovú dekoráciu nechtov či skúšobné
jazdy na elektrickom bicykli.
K atmosfére iste prispejú aj
známe piesne v podaní skupiny Elán Revival.
Posledná májová sobota
nebude štedrá len na zážitky. Organizátori vyžrebujú zo súťažiacich šťastlivca,
ktorý získa elektrický bicykel od generálneho riaditeľa spoločnosti Ševt. Do
odmeňovania sa zapojili aj
Petržalské noviny. Máme
pre vás voľné vstupy do rodinného zábavného centra
Playland v Avione, kde sa
rovnako dobre vybláznia
deti i dospelí. A aby toho
nebolo málo, získať môžete aj cenu starostu Petržalky Vladimíra Bajana, ktorý
prebral nad podujatím záštitu. Malým konštruktérom, dizajnérom či navigátorom prajeme veľa šťastia,
pevné povrázky a hlavne
dobrý vietor!
Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír BAJAN
a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
Vás pozývajú na XV. ročník
DNI PETRŽALKY
16.6.2012
Dostihová dráha v Petržalke
GALAPROGRAM
16:00 - 24:00 hod.
MODERUJÚ: BATTHYÁNY – SKLÁR
ÚČINKUJÚ: REPETE (M. Jakubec,
L. Volejníÿková, B. Verešová), LOJZO,
MEDIAL BANANA, BUKASOVÝ MASÍV,
AMO, Marcel PALONDER, TUBLATANKA,
ALPHAVILLE
10:00 - DETSKÁ SCÉNA
Detské súŘaže, hry a tvorivé dielne, stánky
s výtvarnými aktivitami, maĹovanie na tvár,
moderné spoloÿenské stolové hry
12:00 – MALÉ PÓDIUM
ÚþINKUJÚ: detské folklórne súbory Hájenka, Lúÿka, Jarabinka,
súkromná škola Nezábudka V. Sádovskej, HIP HOP akadémia,
taneÿný súbor HALÓ HALÓ, chodúĹové divadlo, kúzelník,
víŘazi súŘaže Pop hit, deti z petržalských MŠ a ZŠ a ďalší
14:00
SúŘaž o najkrajšieho petržalského orieška
SPRIEVODNÉ AKCIE
jarmok remesiel, burza kníh, súŘaž vo varení
gulášu, veslovanie bez vody,
ukážka tvorby graÀtov, ...
hosŘ:
ILLE
V
A
H
ALP
8 • 18. 5. 2012
N Á Z O R Y A S TA N O V I S K Á
PETRŽALSKÉ NOVINY
Presýpacie hodiny
Ja som biely, kto je viac?
Komu je do spevu,
komu ani nie
Prišiel k nám opravár skontrolovať
plyn. Otvoril koženú kapsu, povyberal
nástroje, vypýtal si nejaké handry a obhliadal objekt. Pri obhliadke prednášal.
Nie o plyne. Zaujala ho politika, zahraničná. Poznatky a skúsenosti z nej prenášal do domáceho prostredia. Dozvedela som sa, že tí Američania sú teda
úplne smiešni a neschopní ľudia. Za
prezidenta si zvolili „černoška“. To ako
keby sme si my zvolili „cigáňa“. A „černoško“ chudákom Američanom chcel
zaviesť zdravotnícku reformu. To už aj
tí Američania, aby dreli ako on, ktorý zo
svojich daní musí platiť kadejakého „cigáňa“. Podľa neho to má byť takto: kto
si čo zarobí, to mu má zostať. Žiaden
zlodejský štát s vydieračskými daňami.
Každý si má šetriť, aby mal aj na horšie časy. Každý žiť zo svojho a za svoje.
Cigánom nedávať zadarmo ani cent,
lebo sa len kotia a on ich musí zo svojich daní živiť. A aj tí cudzinci by mali
sedieť doma a nevyžierať nás. A vôbec,
je to tu samý Žid.
Chcela som zaraziť jeho rasistické kecy,
tak som mu začala rozprávať o Primovi
Levim. Bol mladý. Pracoval v chemickom laboratóriu. Keď ho zatkli, mal
dvadsaťštyri rokov. Zatkli ho len preto, lebo bol nežiaducej rasy. Svoj údel
si nevybral, ako si ho nevybral žiaden
Žid a žiaden Róm. Od januára 1944 do
januára 1945 prežil v koncentračnom
tábore Osvienčim. Tam začal písať
svoju knihu Je to človek? S vedeckou
rigoróznosťou, mikroskopickou presnosťou a strohým jazykom vylíčil život
v lágri. V opise ukrutností neprináša
nič nové v porovnaní s tým, čo už čitatelia celého sveta vedia o desivom
prostredí koncentračných táborov. Ale
upozorňuje na čosi, čo by nás malo
zaujímať. Aj jeho, opravára plynových
zariadení. Mnohí jednotlivci i národy
sa viac či menej vedome nazdávajú, že
„každý cudzinec je nepriateľ“. Toto presvedčenie drieme kdesi na dne duše
ako latentná infekcia. A na konci býva
– láger.
„Chápete?“ opýtam sa a vidím, že zbytočne. Tak pridám otázku:
„A vy by ste s nimi menili?“
Nerozumel – ako, s kým meniť?
„No, že by ste sa narodili niekde v osade a nemali žiadnu budúcnosť.“
„Pani, ja som biely!“ ohradil sa plynár.
Vypýtal za hodinu práce tridsať eur
plus desať za benzín na cestu. Onemená som ich vyplatila a bola som rada,
že vypadol.
Ale čosi trpké mi zostalo na jazyku.
Lebo jeho názor počúvam v mnohorakých ozvenách skoro denne.
Gabriela Rothmayerová
T
ak si tu v Petržalke žijeme.
Spevavo. Rozospievalo
sa celé naše mesto/dedina
na pravom brehu Dunaja.
Všelijakí vtáci čvirikajú nielen
v priestoroch sídliska, ale aj
v Pečnianskom lese či v lese
pri Draždiaku, alebo okolo Chorvátskeho
ramena.
Do Sadu Janka Kráľa vodia (aspoň vodili)
vtáčkari, presnejšie aktivisti zo Slovenskej
ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, záujemcov o výučbu spevov vtákov. Najprv to predvádzajú v Slovenskom
národnom múzeu v prírodovednej časti
– prostredníctvom nahrávok a videoprojekcie a, samozrejme, s podrobným výkladom. Na ďalšie stretnutie chodievajú do
Sadu Janka Kráľa, lebo v tomto lesoparku
sa nachádza vzácne veľké množstvo rozmanitých druhov vtákov.
A nie je to vôbec jednoduché rozlíšiť
ich zvukové prejavy. Dokonca jeden druh
sa hlasovo priznáva aj k svojim náladám či
návrhom voči partnerom viacerými spôsobmi – a inak samička, inak samec. Je to
až neuveriteľné, ako sa vtáky dorozumievajú. Určite im môžeme závidieť, že svojím
spevom nezavádzajú, sú priamočiare. Na
rozdiel od nás ľudí.
Falošníci a chameleóni s tým v živote
nemajú problémy, zatiahnu nôtu podľa
svojej potreby. Len falošný spev vedia odborníci – profi muzikanti hneď identifikovať. Viď v televíznej relácii Hlas Česka a Slovenska. Tam sa spieva odušu a diváci majú
čo robiť, aby si vybrali toho najlepšieho
speváka či tú najtalentovanejšiu spevuľu.
Relácie podobného druhu potešia dušu.
Inak nám – občanom bez vysokých
postov - do spevu ani veľmi nie je. Viď
aktuálna realita a čo všetko sa na nás ešte
chystá. Ja vám želám, aby ste boli čo najčastejšie v spevavom údolí a nenechali sa
upriamiť na negatívne veci, ktorými nás
médiá a hašteriví alebo nechápaví politici stále zavaľujú. Na notovej osnove našej súčasnosti by mali prevažovať durové
melódie. Úsmev, prelietame nad kukučím
hniezdom!
Vaša Dáša
Kresba: Natália, Murat-Oravcová
Samospráva
chce rozhodovať zodpovedne
Finančné prostriedky miest a obcí musia zostať
na ich vlastných účtoch.
Z
druženie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zásadne odmieta
návrhy a stanoviská mesta Turčianske Teplice a jeho primátora o tom,
že je výhodnejšie prostriedky miest
a obcí presunúť do systému štátnej pokladnice. Tento návrh ZMOS
považuje za primátorov osobný názor, ktorý je v príkrom rozpore so
základnými princípmi samosprávneho rozhodovania.
Pod systémom štátnej pokladnice sa rozumie sústava činností zabezpečujúca centrálne, nie samosprávne riadenie verejných financií.
Podľa podpredsedu ZMOS Vladimíra Bajana presun finančných
prostriedkov do štátnej pokladnice by mal - vzhľadom na zníženie
výnosov - negatívny ekonomický vplyv na rozpočty miest a obcí.
Ďalšie významné negatívum vidí v
tom, že by sa takouto formou predstavitelia samospráv zbavili zodpovednosti manažovať vlastné zdroje,
potvrdzovať schopnosť riadiť vlastné finančné prostriedky mesta a
znepružnilo by to operatívnu prácu
samosprávy.
„Výrazne by to obmedzilo možnosť priebežne a rýchlo financovať
úlohy a potreby miest a obcí. Vyberanie peňazí zo štátnej pokladnice je proces náročnejší a zdĺhavejší. Štátna pokladnica nie je
vytvorená na čerpanie finančných
prostriedkov takpovediac zo dňa
na deň. Skomplikovalo by to riešenie akútnych prípadov, akou je
napr. jednorazová sociálna dávka
pre obyvateľa v hmotnej núdzi,“
uvádza príklad Vladimír Bajan a
pokračuje: „Štát negarantuje svoje povinnosti pri platbách v súvislosti s eurofondmi, je dôležité
spolupracovať s bankami, ktoré
pomôžu preklenúť tento problém.
Niektoré slovenské mestá avizujú
napríklad záujem stavať nájomné byty alebo byty mladej rodiny. Treba si uvedomiť aj to, či alebo za akých podmienok vám dá
banka na to úver, ak v nej nemáte
prostriedky. Nezanedbateľný príjem pre obce a mestá je donorstvo
bankových inštitúcií, ktoré pomáhajú samospráve realizovať napríklad sociálny program, kultúrne alebo športové akcie miest
a obcí.“
ZMOS odmieta zároveň vytváranie atmosféry katastrofických scenárov krachu bankových inštitúcií,
vytváranie prostredia na špekulatívne, nie zodpovedné rozhodovanie v
tých samosprávach, kde hrozí alebo
môže hroziť exekúcia účtov. „Ak by
takéto riziko vzniklo, exekučný poriadok pozná aj iné formy exekúcie, napr. exekúciu majetku. Tej by
žiadna štátna pokladnica nezabránila,“ dodáva podpredseda ZMOS
Vladimír Bajan.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
www.petrzalkacity.sk
18. 5. 2012 • 9
10 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Adrianino
víťazné ťaženie
Koncom apríla sa v Bratislave
uskutočnilo celoštátne kolo
4. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Petržalku zastupovala žiačka 9.A triedy
Základnej školy na Nobelovom
námestí 6, Adriana Martišková.
úspešne! V kategórii C – žiaci 8.
a 9. ročníka ZŠ – obsadila spomedzi ôsmich súťažiacich z jednotlivých krajov krásne tretie miesto. Jej
víťazstvo však nie je v tomto školskom
roku ojedinelé. Adriana sa zapája do
všetkých aktivít, najmä v predmete
slovenský jazyk a literatúra. V literárnej časti súťaže Európa v škole sa v
okresnom kole umiestnila na prvom
mieste a jej práca postúpila do celoslovenského kola. Súťažila aj v prednese poézie a prózy. V okresnom kole
súťaže Rozprávkové vretienko získala
vo svojej kategórii tretie miesto.
Výrazné úspechy dosiahla aj v predchádzajúcich rokoch. V celoslovenskej súťaži Literárna Senica Ladislava
Novomeského 2010 získala 1. miesto.
V máji 2011 dostala v celoslovenskej
súťaži vo vlastnej tvorbe Literárny a
výtvarný Trenčín 2011 cenu Vojtecha
Zamarovského. Školu úspešne reprezentovala aj v obvodnom kole
rétoriky – Štúrov Zvolen, kde získala
viacero ocenení – 3. mája sa umiestnila na prvom mieste – a odchádza
reprezentovať Petržalku do celoslovenského kola do Zvolena.
Adriana však nevyniká len v predmete slovenský jazyk a literatúra. Podieľala sa na tvorbe školského časopisu, reprezentovala školu v dejepisnej
súťaži, je zapojená do ekologického
programu Modrá škola a aktívne sa
zapája aj do žiackej vedeckej konferencie. Spolupodieľa sa na tvorbe
školských rozhlasových okienok.
Je to skromné dievča, pozorné a
ústretové voči spolužiakom aj voči
vyučujúcim. Vo voľnom čase sa venuje najradšej čítaniu, ale baví ju aj
tanec a hra na klavíri. V budúcnosti
by sa chcela venovať štúdiu masmediálnej komunikácie.
Vlani jej mestská časť Petržalka
udelila titul JUNIOR OSOBNOSŤ PETRŽALKY.
A
Mgr. Helena Marczellová,
ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava
Študenti
z ôsmich krajín hosťovali
v Petržalke
Projekt Comenius – školské partnerstvá zjednotil počas piatich
dní študujúcu mládež. Garantom medzinárodnej akcie bolo
petržalské Gymnázium Svätej
rodiny na Gercenovej ulici. Na
podujatí sa zišlo 50 študentov a
učiteľov stredných skôl z Anglicka, Bulharska, Chorvátska,
Litvy, Lotyšska, Portugalska,
Grécka a zo Španielska.
P
rojekt mal za cieľ posilniť európsky rozmer vo vzdelávaní
a spoznávať kultúru a históriu Slovenska. Medzinárodné tímy vystupovali s príspevkami na tému
Životné hodnoty. V rámci programu navštívili najvýznamnejšie historické miesta Bratislavy a okolia,
ako aj magistrát hlavného mesta,
kde sa im prihovoril primátor Milan Ftáčnik.
Riaditeľka Gymnázia Svätej rodiny Helena Jánošíková zhodnotila podujatie ako veľmi úspešné a
povedala: „Projekt bol prínosom
pre všetkých účastníkov a výborne prezentoval školstvo na Slovensku. Zároveň umožnil vytvoriť nové kontakty, spoznať kultúru
v jednotlivých krajinách Európskej
únie a tiež zvýšil motiváciu našich
študentov na štúdium angličtiny.“
Treba pripomenúť, že počas
dvoch rokov sa v rámci projektu Comenius uskutočnili už štyri podobné výmenné pobyty, na
ktorých sa zúčastňovali aj študenti
z petržalského gymnázia.
Marta Majerčáková
foto (jh)
Mladí záchranári súťažili
Odbor Civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného
úradu Bratislava zorganizoval súťaž mladých záchranárov
z civilnej ochrany.
P
re štvorčlenné družstvá
bratislavských základných
škôl pripravil v areáli Základnej školy vo Vrakuni trať, na
ktorej nesmela chýbať tradičná streľba zo vzduchovky,
orientácia v teréne podľa mapy, rozpoznávanie zvukových
signálov výstražných sirén,
hasenie malého požiaru, nasadzovanie ochranných masiek,
prechod zamoreným územím, vedomostné testy, ale aj
poskytnutie prvej pomoci.
Nechýbal ani výber najdôležitejších vecí, ktoré by si v
prípade ukrytia mali občania
vziať so sebou do krytu. Nezabudlo sa ani na možnosť využitia improvizovanej ochrany
povrchu tela, očí a dýchacích
ciest. Pod prísnym dohľadom
profesionálnych záchranárov
predvádzali družstvá svoju
pripravenosť na poskytnutie
prvej pomoci zraneným osobám. A na všetku činnosť bol
podľa propozícií súťaže stanovený prísny časový limit.
Po celodennom maratóne dvanástich štvorčlenných
družstiev sa na prvom mies-
te umiestnilo družstvo ZŠ
s MŠ Hubeného 25, na druhom mieste skončilo družstvo ZŠ Železničná 14 a česť
Petržalky zachránilo družstvo
ZŠ Prokofievova 3 v zložení
Eva Mazúrová, Alžbeta Zvijacová, Adam Kmeť a Norbert
Marko pod vedením pani učiteľky Mgr. Alice Belicovej.
Motivácia bola veľká, veď
prvé tri družstvá postupujú
do krajskej súťaže a šance na
postup do celoštátneho finále sú lákavé pre každú školu.
(ka)
PETRŽALSKÉ NOVINY
História
v Mýtnom domčeku
F
inaančná správa,
inančná
s
hlavné
mesto
Spolok histórie colme
esto a Spo
níctva a finančn
nančnej správy otvorili 5. mája
m v Mýtnom domčeku
na Starom
moste výstavu stálej
Star
historickej
expozície venovanej
histori
colníctvu
a finančnej stráži.
colníct
Najskôr si však zahraničné delegácie prišli pozrieť výstavu
vojnových fotodokumentov v
Začiatkom mája sa uskutočnil v Základnej
umeleckej škole Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 koncert venovaný ku Dňu matiek.
pestrým programom sa
predstavili najmenší hudobníci, prevažne klaviristi prípravného štúdia a 1. ročníka ZUŠ.
Podujatie pripravili pedagógovia hudobného odboru. Nadšenie a radosť z prvého vystúpenia
najmenších žiakov odmenili
prítomné mamičky v Koncertnej sále srdečným aplauzom.
Symbolickú kytičku mamičkám
Deň matiek
V
závere minulého týždňa si aj
na ZŠ Gessayova 2 v Petržalke dopriali deti, učitelia a rodičia
nádielku kultúry, ktorá pohladila
najmä srdiečka mamičiek. Na
znak lásky a úcty dostala každá
mamička od detí ružu. V kultúrnom pásme, na ktorom sa
zúčastnili žiaci prvého stupňa,
bude prvá stála historická expozícia umiestnená na naozaj
dôstojnom mieste. V Mýtnom
domčeku na Starom moste
(staromestský breh) sídlila v
období rokov 1918 – 1919,
1938 – 1946 colnica. V rokoch
1890 – 1944 sa tam nachádzal
úrad potravnej dane na čiare
(tzv. akcíz), ktorý spravovala aj
finančná stráž.
Ďalšie zaujímavé skutočnosti
z histórie colníctva a finančnej stráže sa môžete dozvedieť
v novootvorenej historickej
expozícii, ktorá bude pre verejnosť počas najbližších mesiacov prístupná každú sobotu
a nedeľu od 10. do 17. hodiny. Informácie nám poskytol
predseda spolku colníkov podplukovník Ján Ščerbík.
(Foto: Miroslav Košírer)
historickom vojenskom bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčiansku ulicu v Petržalke.
V záujme zachovania hodnôt
materiálnych, historických a
kultúrnych z oblasti colníctva
a finančnej stráže a predstavenia verejnosti historicky
najdôležitejších medzníkov z
colníckeho života a povolania
Hudobná kytica
S
18. 5. 2012 • 11
SPOLOČNOSŤ
pripravili aj žiaci prípravného
ročníka hudobnej náuky zaspievaním piesne Kukulienka,
kde si bola a piesne J. Matušku
Konvalinka pod vedením ped.
Bc. S. Adamovej. Klaviristi zahrali drobné skladbičky blízke
ich detskému svetu, medzi inými dominovali názvy Medvedík, Koníček, Môj Dunčo, Dú
kravičky, Kukučka, Svetlušky,
Pieseň o kohútikovi a ďalšie z
ich bohatého programového
repertoáru. Žiačka Simona
Ščotková z prípravného štúdia ped. M. Vyskočila zahrala
na zobcovej flaute dve ľudové
piesne. V sólovom speve vynikla malá speváčka Sofia Maskalíková (ped. A. Górászová)
v piesni Červené jabĺčko za klavírneho sprievodu ped. J. Boudovej. Vystúpenie obohatili
žiaci literárno-dramatického
odboru básňou pre mamičku.
Na záver koncertu žiaci odovzdali mamičkám ruže a tulipány – dar ZUŠ.
(bd)
Chcete sa stretnúť
so svojím starostom?
Nenechajte si ujsť Čaj o piatej so starostom Vladimírom Bajanom. Začiatkom júna sa uskutoční ďalšie podujatie z cyklu
neformálnych stretnutí starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka s obyvateľmi. Pri šálke čaju alebo kávy sa ho môžete
opýtať na to, čo vás v Petržalke zaujíma, trápi, predostrieť mu
svoje podnety, alebo sa s ním len pozhovárať na tému, ktorá
vás zaujíma, či podeliť sa o inšpirácie a návrhy na riešenia
rôznych problémov.
Najbližší Čaj o piatej so starostom Bajanom bude v pondelok 5. júna o 17. h v Slovenskej reštaurácii hotela Dominika, na Vlasteneckom námestí 3.
Jednou z foriem priamej komunikácie Petržalčanov so starostom je online diskusia. Získala si priaznivcov a otázky
obyvateľov odrážajú aktuálnu situáciu v mestskej časti. Naposledy najviac otázok smerovalo na čistotou v Petržalke a
jarné upratovanie. Okrem záujmu o pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých občania môžu bezplatne
odložiť veľkorozmerný odpad a požiadavky na zmenu lokalít
na pristavenie kontajnerov ľudí trápi, že sú psičkári, ktorí psov
voľne púšťajú mimo legálnych výbehov, alebo že neupracú
exkrementy.
Predošlá online diskusia s petržalským starostom bola takmer
celá „zelená“. Čo prinesie v júni? Rozhodnete vy.
Najbližšia online diskusia obyvateľov so starostom Petržalky V. Bajanom bude 4. júna v tradičnom čase medzi 13. a 14. h, a to prostredníctvom www.petrzalka.sk
v sekcii ONLINE DISKUSIE, kde je aj archív doterajších
diskusií.
(mlg)
Jarné upratovanie v škôlke
D
cérka Zuzka je prváčkou
v škôlke na Gessayovej
ulici. Učiteľky tam vymýšľajú
pre deti rôzne aktivity, aby im
spestrili bežné dni.
Nedávno zorganizovala škôlka
upratovanie v areáli. Aktivita
vznikla zo spolupráce s Denným centrom na Osuského
ulici a bola súčasťou projektu
Reťaz skúseností – Most generácií. Hlavnou myšlienkou
bolo spojenie a odovzdávanie
skúseností mladšej generácii.
Usilovné ženy z centra sadili
kvety a stromčeky, my rodičia,
nechýbali básničky v podaní
najmenších žiakov prvého ročníka, súrodencov Ester a Samuela Hagarovcov a najstaršej
recitátorky Lenky Pevnej. Skvelý
spevácky talent predviedla žiačka druhého ročníka Dorothea
Smažáková a štvrták Ľubomír
Uhrina. Krásne vystúpenie flautistov a speváckeho zboru svedčí o tom, že láska sa najlepšie vy-
sme čistili pieskoviská a deti
nám výdatne pomáhali. Malými lopatkami prekopávali
piesok a vyberali rôzne nečistoty. Celý areál sme „pobehali“
metlami. Počasie krásne vyšlo
a nás čakala grilovačka. Učiteľky nachystali dobroty pre
hladošov. Som rada, že naša
škôlka je aktívna a podporuje činnosti, ktoré sú príjemné
a užitočné pre deti aj pre dospelých. Už teraz sa teším, čo
nám naša škôlka pripraví v budúcnosti.
Ivana Hamanová
jadruje cez tóny, melódiu, a tak
intenzívnejšie zasiahne srdcia
tých, ktorým sú venované.
V každodennom zhone, plnom
povinností si ľudia často neuvedomujú, čo je v živote TO dôležité, preto je úžasné vidieť, že
sú dni, ktoré sú pre väčšinu ľudí
sviatkom.
Mgr. Kristína Hybbenová
Foto: Mgr. Tibor Darázs
12 • 18. 5. 2012
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Anketa
Proti skládkam
Spýtali sme sa v Petržalke:
Ako môže jednotlivec ovplyvniť
kvalitu životného prostredia?
Mária Antolová (65): – Je pravda, že v takom veľkom sídlisku,
akým je Petržalka, myslí človek
predovšetkým na svoje najbližšie
okolie – byt, dom, terasa... Tam
hádam najviac vidieť, že sme sa
dostali veľmi ďaleko – namiesto
zanešvárených vchodov máme
pekné vestibuly, staráme sa o okolie kontajnerových stojísk, nevyhadzujeme bordel z okien (až na
malé výnimky). Ak máte na mysli
prírodu, veľké trávnaté plochy a
podobne, to som skeptickejšia.
Čakáme, že po nás uprace zopár
pracovníkov
verejnoprospešných služieb. Pokiaľ jednotlivec
nehodí papier do koša, nevyzbiera po svojom psovi exkrementy a pod. – nezbavíme sa
ani neporiadku a ani divokých
skládok na sídlisku.
Stanislav Horák (28): – Spoločnosť tvoria jednotlivci, nemali by
sme sa vyhovárať, že niečo za nás
spraví mesto, mestská časť či štát.
Správajme sa slušne k ľuďom,
ohľaduplne k životnému prostrediu, učme deti disciplíne nielen
doma a v škole, ale aj vonku, v
prírode. Kvalita života závisí od
kvality ľudí, tak je to.
Karol Vavrinec (73): – Myslíte si,
že môžem niečo spraviť napríklad ja? Aj keby som chcel, nebude to nič platné. Môžem povedať
výrastkovi, čo ide so psom, aby
ho uviazal na vôdzku, aby po
ňom zbieral výkaly – čo sa stane?
Budem rád, keď ma odbije len
slovne. Môžem požiadať suseda,
aby udržiaval v čistote schody a
chodbičku predo dvermi našich
bytov. Málo platné, jeho decká
priestor zanešvária a keď ho neupracem ja, tak sa na to vykašlú.
Ľudia sa dnes starajú len o seba a
ich snahu udržať či zlepšiť životné prostredie charakterizuje iba
frflanie a nadávanie...
Simona Valová (18): – Pred týždňom sme zorganizovali pred
naším domom brigádu a bola
som milo prekvapená, že prišli aj
moji rovesníci. Minule som čítala
v PN slová starostu Bajana, že keď
sa niečo dá spraviť, tak to spraviť
musíme. Keby rodičia k tomuto
viedli deti, nebála by som sa ani
o kvalitu životného prostredia.
Anabela Blanská
PETRŽALSKÉ NOVINY
bojujú aj na webe
K riešeniu nelegálnych skládok prispieva čoraz väčšia
angažovanosť
verejnosti. Pomáhajú aplikácie v
mobile aj sociálne
siete. Vo väčšine
prípadov však
vinníci ostávajú
nepotrestaní.
D
okázať pôvodcu skládky
je zložité, zodpovednosť za odstránenie preto
najčastejšie leží na majiteľovi
pozemku. Podľa Všeobecne
záväzného nariadenia MČ
Petržalka (VZN) ho musí
udržiavať v takom stave, aby
nenarúšal vzhľad mestskej
časti. V poslednom čase riešil miestny úrad množstvo
správnych konaní, s úspešnosťou okolo 80 percent.
Najvyššiu pokutu – 3 000
eur – udelili dvom subjektom, paradoxne Ministerstvu
hospodárstva SR, ktoré má v
správe pozemok na Bosákovej a Trnavskej arcidiecéze,
za dlhodobo neriešenú skládku na Kapitulských poliach.
Maximálna sankcia pritom
môže dosiahnuť výšku 6 638
eur. Dodajme, že len v roku
2012 mestská časť vypratala tri skládky, čo z rozpočtu
ukrojilo nemalú sumu 15 000
eur. Išlo pritom o pozemky, ktoré má zverené. Ak
by chcel úrad vyčistiť cudzí
pozemok, vystavil by sa možnosti súdnej žaloby.
Firmy, ktoré porušovaním
zákona šetria peniaze sú opatrné, na vysypanie odpadu na
čiernu skládku volia nočné
hodiny a málo frekventované
miesta. Ak sa stanete svedkom takého konania, mali by
ste ihneď privolať políciu. Pomôcť môže aj fotografia či videozáznam. Dôležité je však
zachytiť správny moment.
Spomeňme nedávny príklad
z Petržalky. Na pozemku za
areálom niekdajšej ZŠ Sklodowskej si pozorný občan všimol ako z dodávky vyhadzujú
odpad. Reagoval pohotovo a
podarilo sa mu vyfotiť auto
s čitateľnou ŠPZ. Záznam
poslal na miestny úrad, ktorý vec postúpil Obvodnému
úradu životného prostredia.
Obhliadkou bolo zistené, že
ide zväčša o stavebný odpad
z asanácie objektov, pravdepodobne bývalých skladov
textílií. Úrad oslovil mesto,
ktoré je majiteľom pozemku
a firmu, ktorá mala asanáciu
na starosti. Ide pri tom o rovnakú spoločnosť, ktorá stavia športový areál na mieste
niekdajšej školy. Úrad taktiež
požiadal políciu o pomoc pri
zisťovaní majiteľa auta, ktoré figuruje na fotke. Keďže z
doložených fotografií nie je
možné jasne určiť, že by došlo
k neoprávnenému nakladaniu
s odpadom, poslúži zrejme
len ako nepriama indícia. Obvodný úrad nás informoval,
že konanie je stále otvorené.
Ak máte informáciu o výskyte skládky, informujte o
tom petržalský miestny úrad.
Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia Jany Jeckovej je najväčší problém s
pozemkami, ktoré sú bez listu
vlastníctva, alebo je zložité
zistiť ich majiteľa. Príkladom
je Janíkov dvor, kde sú malé
pozemky rozparcelované tak,
že je v teréne náročné určiť
ich hranice. Takéto oblasti sa
darí čistiť aj vďaka dobrovoľníckym akciám.
Možnosť zapojenia verejnosti ponúkajú aj nové tech-
18. 5. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
To je môj názor
Fatálna chyba?
Mesto Bratislava v spolupráci s exministrom životného prostredia
J. Nagyom v rámci cykloprojektu Bratislava – Schlosshof zverejnilo
zámer budovania cyklotrasy cez ostrov Sihoť.
S
nológie. Vďaka aplikácii, ktorú
si môžete bezplatne stiahnuť
do mobilného telefónu, stačí nelegálnu skládku odfotiť,
záznam bude aj s GPS súradnicami odoslaný na stránku
www.trashout.me Od marca
má aplikácia tisíc užívateľov,
ktorí zmapovali viac ako 120
nelegálnych skládok na území
Slovenska. Projekt beží v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a má ambíciu
stať sa celosvetovým. Aplikácia
je však funkčná len pre Iphone
a telefóny s operačným systémom Android. S podobnou
iniciatívou prišlo aj neformálne združenie Zelená hliadka,
ktoré v spolupráci s portálom
mapujeme.sk umožňuje ľuďom umiestňovať fotografie
skládok na virtuálnu mapu.
Dobrovoľníci navyše sľubujú,
že sa budú postupne púšťať
do ich odstraňovania. Od
februára majú len v Bratislave
zaznamenaných 97 miest, kde
sa nelegálne vyváža odpad. K
ich aktivitám sa môže pridať
ktokoľvek, či už nahlásením
skládky, alebo zúčastnením sa
na jej odstránení.
autor a foto (ld)
Ak máte informáciu o výskyte skládky,
informujte o tom petržalský miestny úrad
poločnosť BVS si nechala
vypracovať štúdiu vplyvu
zámeru na prostredie, ako aj návrh iného (lacnejšieho) variantu
trasy mimo ostrova Sihoť. Je
proti sprístupneniu ostrova verejnosti, čo vnímam ako správne
rozhodnutie. Za to patrí vedeniu
spoločnosti vďaka.
Tu sú moje fakty. Voda je
najrozšírenejšou látkou na Zemi
a neodmysliteľnou súčasťou
života. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy ľudstva, súčasťou
biosféry, dôležitou priemyselnou a energetickou surovinou,
súčasťou poľnohospodárskej a
lesnej výroby. Plní tiež dôležitú
kultúrnu a estetickú funkciu a
je podmienkou čistoty, hygieny
a zdravia ľudí. Aj keď sa zdá, že
voda je nevyčerpateľným a obnoviteľným zdrojom, sú na svete
mnohé regióny, v ktorých sa zásobovanie bezpečnou zdravou
vodou stáva pre ľudí čoraz problematickejšie, prípadne obyvatelia tých regiónov nemajú prístup
k pitnej vode. Podľa posledných
medzinárodných údajov nemá
prístup k pitnej vode 1,1 miliardy
ľudí. Približne 2,6 miliardy osôb
žije bez prístupu k hygienickým
sanitačným zariadeniam. Každý
deň zomrie 34 000 ľudí, z toho
4 500 detí pre nedostatok pitnej
vody a choroby súvisiace s jej
nedostatkom a nevyhovujúcou
kvalitou.
OSN si v otázke pitnej vody
vytýčila pre 21. storočie niekoľko
cieľov. Jeden z nich stanovuje, že
do roku 2015 by sa mal znížiť na
polovicu počet ľudí bez prístupu
k pitnej vode a základným hygienickým zariadeniam. Poslanci
Európskeho parlamentu v roku
2006 jednomyseľne schválili
rezolúciu, označujúcu vodu za
jedno z ľudských práv. Na ťažbu
82,2 % pitnej vody na Slovensku
sa využívajú podzemné zdroje,
čo je aj prípad ostrova Sihoť. Pozemné zdroje sú znečistené viac
ako 20 % a náklady na vyčistenie
vôd do kvality požadovanej pitnej úrovne sú mnohonásobne
vyššie, nehovoriac o vplyve na
zdravie obyvateľstva.
Na Slovensku je denná spotreba pitnej vody pod úrovňou
priemeru EÚ. Momentálne na
hodnote asi 117 litrov na osobu/
deň. Cieľ Slovenska je do roku
2030 zvýšiť toto číslo na úroveň
160-170 litrov na osobu/deň. Pýtam sa, ako chceme zvýšiť ťažbu,
ak pritom obmedzíme kapacity
ostrova Sihoť tým, že na ňom
nebudeme môcť budovať ďalšie
kopané studne z dôvodu realizácie navrhovanej cyklotrasy?
Rámcová smernica EU o vode
2000/60ES má za prvoradé ciele
ochranu životného prostredia v
okolí zdrojov pitnej vody, nevyhnutné opatrenia na zlepšenie a
ochranu stavu vody v EÚ. Pýtam
sa, nie je náhodou navrhovaná
cyklotrasa cez ostrov Sihoť v rozpore s touto smernicou? Podľa
môjho názoru áno. Tiež každoročné záplavy na ostrove Sihoť
nás nútia premýšľať, či je toto
navrhnuté situovanie cyklotrasy
naozaj rentabilné. Kto si v období
záplav zoberie na zodpovednosť
bezpečnosť cyklistov? Kadiaľ
budú približne mesiac každý rok
cyklisti prechádzať? Znova po
nebezpečnom úseku na Devínskej ceste?
Viete veľmi dobre, tak ako
ja, že kam pustíte ľudí, tam sa
prostredie často nezvratne
zmení. Pracujem na ostrove 3
roky a môžem povedať, že to je
naozaj prírodný poklad priamo
v srdci Bratislavy. Vysoká zver,
diviaky, chránené živočíchy a
rastliny, ako napr. blyskáč jarný
(Ficaria Verna), snežienka jarná
(Gatanthus nivalis), konvalinka
voňavá (Convallaria majalis).
Nedotknuté od roku 1886. Je
to vzácny ekosystém, ktorý
musí byť uchránený pred devastáciou. Stačí sa pozrieť okolo seba na verejné priestranstvá, všade špina, ohorky od
cigariet, PET fľaše a podobne.
Bohužiaľ, ešte nie sme na
mentálnej úrovni Švajčiara alebo Fína... Chceme, aby takto
vyzeral aj ostrov Sihoť?
Bezdomovcom sa bude
ostrov určite páčiť, nelegálne
provizórne obydlia tam budú
rásť ako huby po daždi, železné
poklopy a zariadenia sa budú
,,strácať“. Začnú si tam aj loviť
zver na večeru? Odpusťte mi
prosím moju iróniu, no je nemysliteľné, aby sme obetovali
vodu a jedinečnú prírodnú lokalitu pre cyklotrasu, ktorá môže
viesť popri Devínskej ceste, ktorá sa rozšíri, prípadne sa upevní
svah medzi cestou a Karloveským ramenom. Zver sa tak bude
môcť na ostrove naďalej pokojne rozmnožovať, ľudia sa tam
stále budú mať možnosť pozrieť
v rámci kvalitného programu
Modrá škola a pritom sa budú
dať budovať aj nové kopané
studne, v rámci rozvoja BVS,
a. s., Voda a životné prostredie sú
tou najdôležitejšou vecou, ktorú
zanecháme svojím deťom.
Štefan Nosek,
strojník vodohospodárskych
zariadení PVV Západ
14 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
PSÍ ŽIVOT
PES –
nepriateľ
človeka?
Petržalský starosta dostal list od otca dievčaťa,
ktoré pred obchodným domom na Muchovom
nám. pohryzol pes. Keďže otec poznal majiteľa
psa, žiadal úradnú dokumentáciu o napadnutí a poranení dcéry, ako aj doklad, že pes je
evidovaný a majiteľ zaň platí. Zároveň žiadal
starostu, aby mu oznámil výsledok šetrenia a
prijaté opatrenia.
N
ie je to ojedinelý petržalský prípad. Pripomeňme
si vlaňajší december, keď iný pes
napadol 74-ročnú ženu, ktorá
potrebovala rýchlu zdravotnú
pomoc. Dôvod? Bola so psíkom
ši-tzu. Vlani mestskí policajti
riešili na území Bratislavy 19
napadnutí ľudí psami. Sú medzi
nimi i petržalské. Útoky agresívnych či skôr nevychovaných,
neovládaných a nezvládnuteľných psov proti človeku, keď
neraz „spúšťačom“ útoku je
iný pes, najčastejšie malý, hravý, priateľský a bezbranný, sú
druhou citlivou „štvornohou“
témou po devastácii životného
prostredia psími výkalmi. Ak sa
v PN dotkneme tejto živej zbrane človeka, agresívneho miláčika, psa, ktorého odborníci
radia k tzv. bojovým plemenám,
spustí sa reakcia ich majiteľov.
Tiež zväčša útočná, našťastie sa
v listoch či mailoch, ale aj v telefónoch hryzie len slovami.
Problematika
„nebezpečných psov“ – označujú ich tak
odborníci a právne predpisy
– nie je objavná. Je každodenná. Nedá sa zľahčovať, ako to
s obľubou robia majitelia nebezpečných psov, že aj malý
psík vie rafnúť. Isteže, aj ratlík pohryzie. Len následky sú
rozdielne. Svetové médiá až
pričasto oznamujú agresivitu
a krutosť istých plemien psov.
Nie inak je to na Slovensku.
V rokoch 2001 - 2007 po ich
útokoch zomrelo na následky
zranení sedem ľudí, z nich štyri deti do desať rokov. Zabíjali
– čs. ovčiak, nemecký ovčiak,
pitbull,, staffordšírsky teriér,
bandog, rotvajler, neznámy
agresívny kríženec. Chcel by
niekto počuť hlasy nešťastných rodín, aká by mala byť
odplata pre psa – zabijaka a
jeho nezodpovedného majiteľa? Radšej nie. Nechýba totiž
ani tá biblická: Oko za oko,
zub za zub. Pre oboch. Pre psa
i jeho pána. Až také môžu byť
emotívne stupne živých nad
smrťou nevinných obetí.
Za psa vždy môže človek
Aby sme si rozumeli. Ďalšie
pokračovanie „psej témy“ nie
je redakčným útokom na, paradoxne, nebezpečné psy, ale
zvýrazneným apelom na ich
majiteľov, ktorých ak upozorníte, prečo nemajú svojho, nie
práve dôveru vzbudzujúceho
psa na vôdzke, aby vás pohŕdavo neodbili ošúchaným: Čo
sa bojíte, veď doteraz nikomu
nič neurobil...
Aká bola reakcia jedného
veterinára na takéto ubezpečenie? Práve takého psa sa bojte,
majiteľ prezradil, že psa neovlá-
da, nemá ho pod kontrolou,
nič o ňom, jeho povahe nevie.
A veterinár pokračoval:
Ozajstný majiteľ nebezpečného psa musí mať dva príjemné pocity. Prvý pre seba, že
takéto plemeno chcel a druhý
pocit pre okolie, že akceptuje
individuálnu obavu a strach
18. 5. 2012 • 15
PETRŽALSKÉ NOVINY
iných z jeho psa, lebo je to
zviera, síce s istým stupňom
výchovy, ale tiež povahou
konkrétneho plemena, čiže
aj s nevypočítateľnými inštinktami. Preto ho má na
vôdzke, aby nikoho ani len
potenciálne
neohrozoval.
Tak sa správa zodpovedný a
múdry majiteľ, ktorý si uvedomuje, akého psa má.
Dobrý a zlý pes
A je oheň na streche.
Predsa, kto by chcel povedať, že má toho druhého?
Súžitie človeka a psa sa začalo už v kamennej dobe
pred 10- až 16-tisíc rokmi.
Ako uvádza MVDr. Daniela
Takáčová v publikácii Problematika chovu psov a „nebezpečných psov“ z pohľadu
právnej úpravy, dominantné
postavenie v tomto vzťahu
má človek, ktorý sa snažil
výcvikom a plemenitbou
ovplyvniť tie vlastnosti, ktoré využíva vo svoj prospech.
Správanie psa je tak z veľkej časti ovplyvnené jeho
genetickými vlastnosťami,
ale aj výcvikom vedeným
človekom. Tie vety si treba
zapamätať, sú odrazovým
mostíkom do neľahkej problematiky, na ktorú sa zamerala. Ako odborná asistentka
Ústavu súdneho a verejného
veterinárneho lekárstva a
ekonomiky na Univerzite veterinárneho lekárstva
a farmácie v Košiciach až
veľmi dobre vie, o čom a čo
píše, veď načrela do ešte stále
lobistickými záujmami tabuizovanej témy, že nie je pes
ako pes, a že tento problém si
nevymýšľame práve na Slovensku, takže uvádza niektoré právne úpravy „nebezpečných psov“ vo svete. Oprime
sa preto o jej publikáciu.
Kým u nás sa v zák. č.
282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov uvádza,
že „nebezpečným psom je
každý pes, ktorý pohrýzol
alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane
alebo krajnej núdzi“ a že „vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony; na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený
náhubok“ a tým, ako sa hovorí, „padla klec“ a problém
nebezpečných psov sa na
Slovensku končí, v legislatívnych úpravách niektorých
krajín iba začína. Kým my zákonom čakáme až na následok – uhryznutie, poranenie
– v iných krajinách niektoré
plemená ako nebezpečné
psy taxatívne vymenúvajú.
Ako odraz na prevenciu, kto
môže byť chovateľ a prečo sa
čo nemá - stať.
Nebezpečný pes
je pes...
Vo Veľkej Británii sú dva
zákony, ktoré sa vzťahujú
na jedince a krížence ako
pitbull teriér, japonská tosa,
argentínska doga, brazílska
fila a i. Ich chov je regulovaný, na verejných priestranstvách sa nemôžu voľne
pohybovať bez vôdzky a
náhubku, nemôže ho vodiť
osoba mladšia ako 16 rokov.
Sankcie sú vysoké. Pokuta
5-tisíc libier, ba za konanie
trestného charakteru aj polročné väzenie.
V Poľsku poznajú „agresívnych psov“ a na chov
takého plemena dáva povolenie ministerstvo vnútra po
konzultácii s kynologickou
organizáciou. Zákon vymenúva jedenásť plemien
„agresívnych psov“. Zákon
určuje tiež podmienky, ktoré musí spĺňať chovateľ.
V Maďarsku sa považuje
za nebezpečného psa pitbull
teriér a jeho krížence. V prípade, že pes bude držaný v
nájomnom dome, musia s
tým ostatní nájomníci písomne súhlasiť. Povolenie
sa môže vydať len plnoletej
osobe a tá nikdy nesmela
byť trestaná za ublíženie na
zdraví. Na verejnosti musí
mať pes kovový náhubok,
obojok so škrtiacou vôdzkou dlhou najviac 2 m.
V Rakúsku považujú za
nebezpečné plemená a ich
krížence psy ako americký
stafordšírsky teriér a bullteriér, za istých okolností aj
bullmastif, mastif, tosa inu,
bordó doga a i. Na ich chov
a držbu musí byť odborne
spôsobilá osoba a musí spĺňať uložené požiadavky, potrebný je tiež výpis z registra
trestov.
A čo Nemci? S typickou
precíznosťou - napr. v spolkovej krajine Dolné Sasko rozdelili nebezpečných psov
do dvoch kategórií a týmto
plemenám je zakázaný vstup
na územie Nemecka, až na
niekoľko výnimiek je zakázané aj ich rozmnožovanie.
Uveďme aspoň niektoré:
rotvajler, mastif, doberman,
brazílsky mastif, americký
stafordšírsky teriér, bulteriér,
bulmastif, tosa inu a ďalšie.
Dohromady 14 plemien.
Na Slovensku
po slovensky
Niežeby sa nič u nás nedialo. Ako uvádza MVDr.
Daniela Takáčová, prvým
pokusom bol tzv. Bajanov
návrh zákona, ktorým, sa
mali upraviť podmienky
chovu a držania psov. Bolo
to v roku 2001 a za návrhom
bola skupina poslancov NR
SR. Priekopnícky a precízne bol ako „nebezpečný
pes“ definovaný taký pes,
ktorý na základe zvláštnych
znakov, chovu, výchovy
alebo výcviku k bojovým
umeniam, povahou alebo
schopnosťami alebo inými
vlastnosťami ohrozuje človeka alebo zviera. V prílohe
boli vymenované plemená
ako americký stafordšírsky
teriér, argentínska doga,
brazílska fila, doberman,
bulteriér, rhodézsky ridgeback, rotvajler, bulteriér a i.
Zaujímavosťou bolo, že zákon podmieňoval chov nebezpečného psa povolením
príslušného obecného úradu s dobou platnosti obmedzenou na jeden rok. Návrh
neprešiel.
O niekoľko rokov neprešiel ani tzv. Galbavého zákon. Návrh zákona dopadol
tak ako opäť zvykneme hovoriť: Skapal pes...
Gaba Belanová
foto archív
Nič čo za to stojí,
nie je zadarmo
Chcem sa poďakovať za
promptnú odpoveď a v neposlednom rade aj za všetky
opatrenia, ktoré robíte. Som
pravidelným čitateľom Petržalských novín a poznám väčšinu
opatrení, ktoré už sú a fungujú.
Mala by som ešte pár návrhov, ktoré by ich mohli zefektívniť, napr. za niektorými
obytnými domami zostali pozostatky zo starých detských
ihrísk a lavičky, ktoré psičkárov
lákajú na posedenie s pustenými psami. Preto by som chcela navrhnúť, aby mali lavičky
osadené aj na výbehoch (prípadne aby lavičky boli odstránené), kde sa nemajú často ani
kde oprieť. Samozrejme, že na
to treba aj financie, ale myslím
si, že firmy, a nielen tie, ktoré
sa orientujú na predaj zvieracích potrieb, by ich s radosťou zasponzorovali, keby na
nich mohli mať svoju reklamu.
Ďalšou súčasťou prevencie,
by bolo, že by páni policajti
len nedohovárali (často sa len
porozprávajú), pretože podľa
výsledkov v okolí je jasné, že
dohovor nemá dlhodobý výsledok a pokuta naplní kasu a
výsledok sa dostaví.
A ako chodia v niektorý deň
v roku deti odmeňovať slušných cyklistov a motoristov,
mohli by to spraviť aj so psičkármi, „neporiadni“ by dostali
„hnedé“ vysvedčenie a zodpovední nejakú milú drobnosť.
Určite by z toho bola aj pekná
reportáž. Niečo vymyslieť je
často ťažšie ako nápad zrealizovať, ale nič čo za to stojí, nie
je zadarmo.
Halušková Michaela
Stále aktuálne
Agresívne psy s ich nezodpovednými majiteľmi nesmú terorizovať
okolie, stresovať susedov. Navyše už to nie sú iba konflikty majiteľov psov s tými, ktorí psov nemajú, ale pribúdajú vážnejšie konflikty
medzi majiteľmi psov navzájom. Od slovných urážok a nadávok sa
prechádza k vyhrážaniam ublíženia na zdraví, ba aj pokusmi urobiť
to. V samospráve budeme hľadať také riešenia, ktoré môžu ísť až
na hranu ústavy. Ale verejný, všeobecný a väčšinový záujem má a
musí mať prednosť pred nekontrolovanou záľubou jednotlivca.
Z rozhovoru s Vladimírom Bajanom: Pôjdeme až na hranu
ústavy, Petržalské noviny, č. 9/2011
16 • 18. 5. 2012
Aj Petržalka
má svoj hlas...
Kultúrne zariadenia
Petržalky – DK Zrkadlový
háj – vyhlasujú 17. ročník
súťaže v populárnej piesni
pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých pod názvom POP-HIT.
„Mamou“ súťaže je Marta
Droppová z M klubu, ktorá
ju založila ako súťaž v imitácii známych hlasov a tvárí
hudobnej scény. Prvé tri
ročníky „playback show“ sa
stretli s veľkým záujmom
medzi deťmi a mládežou. „Až
jedného dňa prišlo za mnou
dievčatko Lenka, že ona by
chcela spievať tak naozaj. Tak
som do toho išla,“ prezradila
nám M. Droppová. „Začiatky
boli ťažké najmä z technického hľadiska, pretože skladby nahraté ešte na kazetách
bolo dosť náročné spracovať
a získať len hudobný podklad. Teraz už aspoň tieto
problémy nemusíme riešiť,“
dodáva so smiechom.
Súťaž organizuje raz ročne,
a to v 4 kategóriách podľa
veku, pričom poslednou
kategóriou sú stredoškoláci a
dospelí. Porotu tvoria známe
osobnosti hudobnej scény. V
porote si už „zahviezdili“ skupiny Hex, Maduar, speváci
Jana Kirschner, Robo Papp a
aj zosnulý Marián Kochanský.
Okrem získania diplomu a
vecných cien z rúk poroty je
najväčšou odmenou možnosť vystúpenia na Dňoch
Petržalky a Dni detí pred naozaj veľkým publikom. Ako
nám povedala M. Droppová,
ide o obvodné kolo súťaže
a je škoda, že víťaz nemôže
postúpiť vyššie, aspoň do
kola krajského, keď už nie
celoslovenského. Napriek
tomu boli účastníkmi súťaže aj takí nádejní speváci a
speváčky ako Denis Lacho a
Dominika Šuľáková. Denis si
založil vlastnú kapelu a koncom minulého roku vydal
prvý album pod názvom
Dennis. A Dominiku nemusíme nijak zvlášť predstavovať.
Je predsa nádejným hlasom
Hlasu ČeskoSlovenska.
(mad)
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Mám päťdesiat, no a?
Takýto provokujúci titul dala svojej knižke dvojica autoriek – Silvia Vnenková a Lucia Pacherová.
Obe sú vám určite známe. Lucia Pacherová,
psychiatrička, vedie v Petržalských novinách
poradňu a Silvia Vnenková, predtým Pacherová,
bola našou, dlhoročnou šéfredaktorkou. A práve
s ňou sme sa o knižke rozprávali.
Čo ťa inšpirovalo k napísaniu knižky práve pre túto vekovú kategóriu?
Myslím si, že všade sa píše
len tom, ako sa máme starať
o svoje telo, ale nikde, ako sa
máme starať o svoju dušu. Vychádzala som zo skúseností,
ktoré mám z poradne v Rytme
života, kde ženy po päťdesiatke riešia svoje problémy – s
partnermi, deťmi, so samotou,
rodičmi, s menopauzou... V
tomto veku sa totiž dostávame
do novej, pre nás neznámej
etapy života. Staré istoty miznú a my sa musíme popasovať
s novými podmienkami.
Je to teda nejaká poradňa?
Vlastne nie. Sú to zozbierané príbehy žien, ako ony riešili problémy, ktoré im tento
vek priniesol. K nim je vždy
komentár psychiatričky, ako
inak by sa konkrétny problém
dal riešiť, prípadne, čo viedlo k
riešeniu opísaného v príbehu.
Je to skôr len ponuka možných riešení, ktorá môže byť
pre ostatné ženy inšpiratívna.
Každá sme totiž iná a každá si
musíme ten svoj recept zostaviť sama.
Lucia Pacherová je tvoja dcéra. Aká to bola spolupráca?
Musím povedať, že veľmi
zaujímavá. Keď sme chceli,
aby knižka bola naozaj pútavá a inšpiratívna, museli sme
byť k sebe aj veľmi kritické,
čo bol napokon skôr problém
pre mňa ako pre dcéru. Ale
spoznali sme sa určite viac a
z takej stránky, z akej by sme
sa – nebyť tejto spolupráce –
nikdy nespoznali.
Kde si túto, na našom trhu
nepochybne jedinečnú knižku môžeme kúpiť?
V každom kníhkupectve
a objednať si ju môžete aj na
www.albatrosmedia.sk alebo na [email protected]
Anabela Blanská
w(đ$!! &ÀĖ,% Ýð !(!ĖÝ
w, Ï,À$+w Ý!(Ï($%& +
— fínsky bezrámový systém
— švédsky rámový systém s možnosťou izolačného dvojskla
w,À!Ê Ý(đ$!w!éw Ýw $,
www.m-mont.sk w 0903 601 733, 0948 850 810
%Ū08;(8Ģ514>08;\\]WVU\>[email protected]?8-B-
LEGOškola
očami petržalských predškolákov
V Materskej škole Bulíkova sa stretlo 27 predškolákov z deviatich, petržalských materských škôl, aby spoločne vytvorili
školu podľa svojich predstáv zo stavebnice LEGO.
T
vorivá LEGOdielňa sa
uskutočnila už jedenásty
raz v budove Materskej školy
Bulíkova. Už tradične sa začínala príhovorom pani riaditeľky
Mgr. Sone Hanzalovej, po ktorom nasledovalo vystúpenie
detí z našej materskej školy.
V programe odznela recitácia
viacerých básní, spev so sprievodom na tubové perkúsie
Boomwhackewrs a nakoniec
nám zatancovali predškoláci
Bubnovačku. Tanec bol špecifický s využitím pružných tehál
stavebnice LEGO.
Už názov tohtoročnej témy
LEGOdielne Škola podľa
mojich predstáv nám prezrádza, že úlohou deti bolo skonštruovať zariadenie do areálu
LEGOškoly podľa predstavivosti a fantázie. Deti tvorili zariadenie v trojčlenných družstvách,
no najskôr si vyžrebovali jeden
z deviatich piktogramov znázorňujúci miestnosť, ktorú
majú zariadiť LEGOnábytkom
a inými doplnkami. Na tvorbe
modelu ihriska sa podieľali 3
družstvá, model triedy tvorili
2 družstvá deti, ďalšie priestory školy – ako je spálňa,
šatňa, umyváreň a kuchyňa
– konštruovalo každé družstvo samostatne. Deti stavali
postele, stoly, stoličky, skrine,
rôzne hračky, umývadla, vešiaky, šmykľavky, hojdačky, kolotoče, preliezačky a iné.
Naše učiteľky pripravili aj
množstvo ďalších úloh na
učebnej pomôcke Logico
Primo a na autokorektívnych
kartách, samozrejme, súvisiace
s našou témou. Deti si vyskúšali aj programovanie robotickej hračky Bee Bot. Svoje
poznatky mohli preukázať na
počítači aj pri riešení úloh na
edukačnom programe Naša
škola vytvoreného učiteľkou
materskej školy Bulíkova.
Za vytvorenie LEGOškoly
bolo každé dieťa ocenené
sladkosťou, ozdobnou ceruzkou, maľovankou a diplomom,
na ktorom bola kresba nášho
predškoláka Jakuba Galbavého
ocenená v Bielorusku.
Celý deň sa niesol v tvorivej nálade, radosťou z hry a
vytváraním si nových sociálnych vzťahov medzi deťmi i
učiteľmi z viacerých petržalských materských škôl. Veríme,
že naša tvorivá LEGOdielňa
prispela k vytvoreniu kladného vzťahu dieťaťa ku škole a
posilnili sa vzájomne vzťahy a
súdržnosť medzi petržalskými
učiteľkami.
Mgr. Bibiana Onderišinová
foto autorka
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 5. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 17. do 30. mája
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
25. 5. / 19. h – Večer autentického folklóru, predstavuje sa obec Gbely, účinkuje: folklórna skupina
Gbelan a ľudová hudba Gbelan. Na záver programu
bude spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami. Realizované s podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie V. Bajana,
26. a 27. 5. / 17. h – Viva la musica, jubilejný koncert
Bratislavského chlapčenského zboru k 30. výročiu
založenia telesa, dirigujú: M. Rovňáková a G. Rovňák
ml., sólisti: M. Garajová, súčasní a bývalí členovia
zboru
31. 5. / 19. h – Orfeus v podsvetí prierez doposiaľ neuvádzanou verziou komickej operety J. Offenbacha
Koncerty v Klube za zrkadlom
18. 5. / 11. h – Slnka jasné lúče, pre mentálne postihnutú mládež
24. 5. / 15. h – Skús to s nami - patchwork
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Rozprávkové stredy
23. 5. / 14. h – Jeden rok s vílou, Divadlo MaKiLe
Detská herňa – pre mamičky s deťmi
Hrajme sa na rozprávku
24. 5. / 9.30 h – Sadil dedko repu
29. 5. / 9.30 h – Hrnček var
Detské hry, pesničky a povedačky
22. 5./ 9.30 h – Drevený zámoček
Herňa pre deti i dospelých
voľné hranie spoločenských stolových hier
24. 5. / 14. h – Agricola, Fazule
31. 5. / 14. h – Galaxy trucker, Tsuro
Soboty v klube
19. 5.14. h – Detské hry, pesničky a povedačky, Zlatá
brána
26. 5. 14. h – voľné hranie spoločenských stolových
hier pre deti i dospelých
PROGRAM PETRŽALSKÝCH KÍN
DOM KULTÚRY LÚKY
18. 5. / 19. h – Music club - AWAY (post rock)+
Guest
20. 5. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá Exe
live
25. 5. / 19 h – Music club, Lutra (metal), Erratum
(metal)
27. 5. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
Kartágo trio
Detská scéna – utorky a štvrtky
Kreslíme s našimi deťmi
22. a 24.5./ 10. h – Robíme si odtlačky
29. a 31.5. / 10. h – Skladáme si
CC CENTRUM
23. 5. / 9. h - Čarbaničky
30. 5. / 10.30 h – Kreslenie pre mamičky s deťmi
Hudobné dvojportréty, účinkujú: D. Matej a studEND.
doc., uvádza: A. Rajter
Výstavy
11. - 31. 5. Styling hudbou, výstava fotografií – maturitných prác, v odbore styling a marketing, vystavujú študenti SOŠ Tokajícka 24 v Bratislave
ARTKINO ZA ZRKADLOM, Rovniankova 3
premietanie – nedeľa a streda
20. 5. / 20.05 – Happy - happy, r. A. Sewitsky, Nórsko, 2010, 88 min.
23. 5. / 20.05 – American translation, r. P. Arnold/J.
M. Barr, Francúzsko, 2011, 109 min.
27. 5. / 20.05 – Belehradský fantóm, r. J. Todorovič,
Srb./Maď./Bul., 2008, 82 min.
30. 5. / 20.05 – Bansky – exit through the gift shop,
r. Banksy, V.B./USA, 2010, 87 min.
FILMOVÝ KLUB LÚKY, Vígľašská 1
premietanie utorok a štvrtok
Utorky s: Sovietska filmová klasika
22. 5. / 19.30 – Moskva slzám neverí, r. V. Meňšov,
ZSSR, 1979, 145 min.
29. 5. / 19.30 – Pokánie, r. T. Abduladze, ZSSR, 1984,
146 min.
Štvrtky s: Súčasná maďarská kinematografia
24. 5. / 19.30 – Projekt Frankenstein, r. K. Mundruczó, Maď./Nem./Rak., 2010, 105 min.
31. 5. / 19.30 – Taxidermia, r. G. Pálfy, Maďarsko,
2006, 91 min.
(Zmena programu vyhradená)
COLLEGIUM MUSICUM
koncert legendárnej skupiny
23. mája o 19.30, DK Lúky, Vígľašská 1
Collegium Musicum je slovenská
artrocková legenda. Vznikla v roku
1969 v zostave Marián Varga (klávesy, organ), Fedor Frešo (basgitara),
Dučan Hájek (bicie) a Fedor Letňan
(gitara). Vedúcou osobnosťou skupiny bol Marián Varga. Známa bola
vlastnými interpretáciami známych
klasických diel napr. Hommage à J. S.
Bach alebo Concerto in D. od
J. Haydna.
Po odchode Rasťa Vacha sa do
skupiny dostal mladý talentovaný
gitarista František Griglák a skupina nahrala jeden z najlepších slovenských albumov – Konvergencie.
V roku 1977 sa Collegium rozpadá.
V decembri 1977 sa dala dokopy
pôvodná zostava Collegium Musicum a nahrala album Continuo.
V roku 1981 Collegium Musicum
nahralo posledný oficiálny album
Divergencie. Skupina sa rozpadla
a Marián Varga prešiel na sólovú
dráhu. Prvý comeback skupina absolvovala v roku 1992. V roku 2010
vychádza ich nové CD pod názvom
Collegium Musicum – Speak, Memory.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Naše tipy na máj
VIVA LA MUSICA
(koncert Bratislavského chlapčenského zboru)
26. - 27. mája o 17. h, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od r.1982. Jeho zakladateľkou je ArtD. Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri
Slovenskej filharmónii a pod názvom Chlapčenský
filharmonický zbor s obsadením soprány a alty interpretoval detské party v oratóriách a kantátach.
Postupne si budoval vlastný repertoár.
FUNNY FELLOWS – 100 ROKOV, 100 TÓNOV
(koncert známej swingovej skupiny)
30. mája o 19.30, DK Lúky, Vígľašská 1
Funny Fellows a ich old time music nie je jednoliatym hudobným štýlom. Možno preto, že ho tvoria
takmer všetky národné hudobné prvky. Repertoár
Funny Fellows je široký — obsahuje takmer všetky
európske národné vplyvy a etnické prvky charakteristické pre old time. Nepovšimnuté nezostali ani
piesne slovenskej hudobnej scény, ktoré vplyvom
old time vznikli na začiatku štyridsiatych rokov.
Sympatický je pokus o autorské texty, ktoré podobne ako aranžmány podčiarkujú motto „snažíme sa hrať tak, ako by to hrali hudobníci v kaviarni
v roku 1920“. Neodmietnite preto pozvanie vynikajúcich hudobníkov na „šálku hudby“.
KEBY VŠETKY
BANDY SVETA
(cyklus koncertov world
a etno hudby)
30. máj
o 20.00,
Klub
za zrkadlom,
Rovniankova 3
Banda je world
music skupina,
ktorá pretavuje ľudové piesne do moderného celkom nového spracovania. Základom ich
tvorby sú poctivé a autentické korene slovenskej ľudovej hudby, ktoré následne popretkáva starou hudbou, bluesom, džezom, beatom
a muzikou iných národov.
Skupina Balkanansambel vznikla začiatkom
roka 2009. Ako oni sami o sebe tvrdia, dôvodom
bolo „predsavzatie dopriať večný odpočinok viedenským valčíkom a polonézam“. Balkanansambel je mnohopočetná hudobná formácia, ktorá
sa rozhodla vyzvať na súboj všetky krivé rytmy
a drkotavé maniere balkánskej ľudovej produkcie. Šéfom je Marek Pastírik, ktorého záhadné nástroje duduk, kaval, gajda, taragot vám priblížia
hudbu Rumunska, Bulharskej či Macedónska.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
18. 5. 2012 • ročník 18 • číslo 10
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
NAJVÄČŠIA KULTÚRNA UDALOSŤ ROKU
Špeciálny hostia: BÁRA BASIKOVÁ a MARTIN CHODÚR
ZATEPĽUJEME
2.6. BRATISLAVA
PRE VÁŠ ZAČIATOK SPRÁVNEHO RIEŠENIA
INCHEBA EXPO ARÉNA
„Mr. Kalinka“
VADIM ANANEV
WWW.ALEXANDROVCI.INFO
Mobil: 0911 999 899
[email protected] www.thermoinvest.sk
ŠPECIALISTA NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
Vodné filtre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Inzercia:
0905 273 414, 0905 273 416, [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
dramaturgie by to asi nebolo
úplne nereálne. Žiaľbohu.
fotografka Heini Lehväslaihoav
Alexandra Salmela je 31-ročná Slovenka z Bratislavy.
Autorka po f ínsky napísaného románu 27 čiže smrť robí
umelca, ktorý vyšiel už aj
v slovenskom preklade (Q111,
počet strán 363). Získala za ňu
cenu najväčšieho f ínskeho
denníka Helsingin Sanomat.
Nominovali ju do finále literárnej súťaže Finlandia, čo sa ešte
zatiaľ nepodarilo žiadnemu
Nef ínovi.
Na druhom brehu rieky
je tráva vždy zelenšia
Z ticha f ínskej samoty zaznel
váš výrazný hlas a zasiahol
(nielen) do f ínskej literatúry.
No narodili ste sa v Bratislave, váš otec je novinár, žil
nejaký čas aj na petržalskom
sídlisku. Hovorí sa, že detstvo a rodina sú pre človeka
základom budúceho smerovania. Platí to aj u vás?
Čiastočne. Iste ma formovalo množstvo kníh, ktoré ma
neustále obklopovalo, i rodičia, ktorí ma k čítaniu motivovali. Na druhej strane ma nik
nenabádal k písaniu a ja som
tiež svoje výtvory doma príliš
neukazovala. A moje druhé
povolanie, divadelná dramaturgia, nemá žiadne korene v
detstve ani v rodine.
Na bratislavské (petržalské,
ale môže byť hociktoré) sídlisko sa jedna z hrdiniek románu Angie díva podobne,
ako hrdinovia „sídliskového“
nízkorozpočtového filmu Jakuba Kronera Bratislavafilm:
so zmesou hľadania, irónie,
vzbury, nepochopenia, pohŕdania, krutosti a asi aj osamelosti. Sú si podobní mladí
ľudia zo sídliska v Petržalke
a f ínski samotári? Dá sa to
porovnať?
Do svojich 22 rokov som
bývala na tej istej adrese pod
Palisádami, potom som odiš-
18. 5. 2012 • 19
K U LT Ú R A
la do Prahy a odvtedy som sa
sťahovala zhruba raz do roka.
So sídliskom, petržalským či
akýmkoľvek iným, nemám z
detstva inú skúsenosť ako občasné návštevy u dedovcov
alebo kamarátov. Potom som
síce na sídliskách prechodne
sídlila, ale v dospelosti a krátkodobo je to iná skúsenosť,
človek ostane pozorovateľom
zvonka, dovnútra sa za tú
chvíľu, ktorou pol roka –rok je,
podľa mňa dostať nedá – sídlisko a jeho mentalita pre mňa
teda zostali veľkou neznámou,
ktorej kontúry si môžem len
domýšľať.
Som vo veku a životnej situácii, keď sa s „mládežou“ nemám veľa príležitostí zoznámiť; navyše ľudia, s ktorými sa
stýkam, sú vraj trochu iní ako
bežná populácia. Do nejakých
analýz a porovnaní sa teda
radšej púšťať nebudem, len by
som si vymýšľala a domýšľala.
Spisovateľ pri písaní zväčša vychádza zo zažitého,
z toho, čo ho poznačilo, čo ho
trápi, či teší. Do akej miery
sa vy stotožňujete so svojimi
literárnymi postavami?
Som vo všetkých, ale ani
jednou z nich. Na to, aby som
do nich mohla ťať, ich musím
mať aj svojím spôsobom rada
a rozumieť im.
Čítala som, že váš román
je „odyseou mladej ženy“
hľadajúcej samu seba. Ak
uznáme, že autor najlepšie
pozná sám seba, a teda vychádza pri písaní zo seba,
čo bolo na začiatku tejto
vašej púte?
Autentický zápisok s istou
skrytou literárnou ambíciou
z akéhosi pokusu o denník,
ktorý som si založila v deň
svojich 27 narodenín. Ten sa
stal prvou Angienou kapitolou a odštartoval knihu, aj
keď denník som si nevydržala
písať ani týždeň.
Kedy ste začali písať, spomeniete si ešte na inšpiráciu?
Tuším vtedy, keď som sa
naučila písať tlačenými písmenami. Do starých kalendárov som si písala básničky
a svojrázne rozprávky, napr.
o krave, ktorá bola múdra,
lebo hovorila mú. Pointu
si už nepamätám, ale vždy
som sa snažila budovať košaté deje. No a v rámci lyrických nálad som vytvorila
ódu na noc či čerstvo narodenú sestru.
Mali ste pri tvorbe nejaké vzory v rodine – otca,
mamu, starých rodičov...?
Nie.
Alexandra
Salmela je fascinujúci talent. Jej kniha
sa číta sama, miestami
hurónsky rozosmieva,
aby po pár riadkoch
bola pravdivým kruto
ironickým ostrím...
Málokto dokáže tak
ľahko písať o takých
ťažkých pocitoch a
nestratiť nadhľad.
z recenzie českej mfdnes
Absolventka umeleckej školy sa rozhodne študovať iný
odbor – f ínčinu na Karlovej
univerzite v Prahe. Zaujímavé rozhodnutie. Uspokojilo
vás? A prečo ste sa vlastne na
to dali?
Fínčina bola exotická –
a ešte stále tuším aj je. A malo
to pragmatické stránky: širšie
možnosti uplatnenia (v porovnaní s dramaturgiou) a dôvod
vymeniť Bratislavu za Prahu.
Vaša hrdinka Angie sa chce
stať slávnou a dosiahnuť niečo veľké v živote, podľa vzoru
svojich idolov Kurta Cobaina, Jima Morrisona, Janis
Joplinovej a Jimiho Hendrixa
prv ako dosiahne 28 rokov.
Čo si myslíte – budú aj vaše
deti hľadať svoje idoly? A sú
vôbec idoly na niečo dobré?
Mňa veľmi formovali divoké tvorivé deväťdesiate roky, aj
keď som stihla už len sklonok
toho neuveriteľného boomu. V
tej dobe to bola buď Nirvana
alebo Doors – a keď sa zabil
Cobain, uvedomili sme si, že
i Morrison umrel v tom istom
veku. A Joplin. A Hendrix.
A Jones. A Johnson. A mnoho,
mnoho iných. Dôležitých.
Myslím, že v istej fáze má každý potrebu formovať sa voči
niečomu. Iste aj moje deti
budú nejaké idoly mať, druhá
vec je, či budú po vôli mne. Ale
to nie je podstatné.
Mnohí mladí na slovenských
sídliskách majú pocit, že život
je inde. Vaša hrdinka Angie
sa tiež rozhodne odísť z Prahy, kde študovala a hľadať
svoju identitu na f ínskom vidieku. Čitateľ spoznáva, že aj
tam sa stratený človek stretne
s rovnakým pocitom: že život,
ten vysnívaný, je inde...
Ak sa stratí obsah, treba
zmeniť formu. Donekonečna
Vyštudovali ste v Bratislave sa to však robiť nedá, a navyše,
umeleckú školu (VŠMU), ak na druhom brehu rieky je tráva
by ste boli zostali v Bratisla- vždy zelenšia.
ve, čomu by ste sa pravdepodobne venovali? Kde by ste Možno nájsť pokoj, šťastie,
radosť útekom?
svoje vzdelanie uplatnili?
Ak to nie je len útek pred
Dúfam, že by som nesedela na linke služieb zákazníkom sebou samým, tak myslím, že
v IBM, aj keď vzhľadom na ši- áno.
Zhovárala sa
roký diapazón možností uplatGabriela Rothmayerová
nenia absolventa divadelnej
20 • 18. 5. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Stravné lístky a strhnutá mzda
Z oddelenia riadenia ľudských zdrojov mne a niekoľkým ďalším
kolegom oznámili, že kontrolou vydaných stravných lístkov
a nároku na stravné lístky u všetkých zamestnancov v roku
2011 zistili rozdiely v neprospech zamestnancov. Rozdiel mohol vzniknúť z dôvodu neskoršie zaznamenanej neprítomnosti
v zamestnaní, dovoleniek, OČR a iných skutočností. Proti tomu
nikto z nás nenamieta. Zamestnávateľ oznámil, že sa sumu
za stravné lístky, na ktoré nemali zamestnanci nárok, chystá
strhnúť v jednom alebo vo viacerých výplatných termínoch.
Je postup zamestnávateľa správny?
Peniaze (gmail.com)
[email protected]
V
prípade, ak v konkrétnom
mesiaci čerpá zamestnanec dovolenku, OČR alebo zo
zdravotného či iného dôvodu
sa vyskytnú na jeho strane prekážky v práci, v ďalšom mesiaci
by mu zamestnávateľ mal odpočítať zameškané dni z predchádzajúceho obdobia a vydať
takto upravený počet stravných
lístkov. Zvolený postup, pokiaľ
nie je v rozpore so zákonom,
je vecou zamestnávateľa, jeho
konanie však nesmie mať za následok porušovanie príslušných
právnych predpisov.
Okrem prednostných zrážok
(sociálne poistenie, verejné
zdravotné poistenie, preddavky
na dane atď.) môže zamestnávateľ po ich vykonaní zraziť zo
mzdy len preddavok na mzdu v
prípade nesplnenia podmienky na jej priznanie, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadených súdom alebo
správnym orgánom, peňažné
tresty, pokuty a náhrady uložené zamestnancovi vykonateľ-
ným rozhodnutím, neprávom
prijaté dávky sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
štátne sociálne dávky, dávky
v hmotnej núdzi, peňažné
príspevky na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, ak je
zamestnanec povinný ich vrátiť, nevyúčtované preddavky
cestovných náhrad, náhradu
príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca na
ktorú zamestnanec stratil nárok, alebo mu nárok nevznikol,
náhradu mzdy za dovolenku,
na ktorú zamestnanec stratil
nárok, alebo mu nárok nevznikol, sumu odstupného alebo
jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť ak nastúpi
opäť k tomu istému zamestnávateľovi.
Zamestnávatelia si neraz
myslia, že môžu zraziť zo mzdy
svojich zamestnancov náhradu škody. Iné zrážky zo mzdy,
ktoré presahujú rámec zrážok
v zmysle § 131 ods. 1 a 2 ZP
tak, ako sú vyššie uvedené v
skrátenej forme, môže však
zamestnávateľ vykonávať len
na základe písomnej dohody
so zamestnancom o zrážkach
zo mzdy alebo ak povinnosť
zamestnávateľa vykonávať
zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva
z osobitného predpisu. Ak sa
zamestnávateľ neunúva pred
krátením mzdy zamestnanca
uzavrieť písomnú dohodu so
zamestnancom o konkrétnej
zrážke zo mzdy, porušuje
svoju základnú povinnosť,
a to vyplácať zamestnancovi
dohodnutú mzdu za vykonanú prácu. Zamestnanec má v
danom prípade možnosť domáhať sa nevyplatenej časti
mzdy, resp. konať obdobne
ako v prípade nevyplatenia
mzdy. Postup vášho zamestnávateľa nie je v súlade so
Zákonníkom práce – zák.
č. 311/2001 Z. z. v znení
zmien a doplnkov.
§
Musím zaplatiť požadované?
V Petržalke bývam 30 rokov a stále som bola zákazníčkou Západoslovenskej energetiky, ktorej
som mesačné platila zálohy, takže mi nevznikli žiadne záväzky voči spoločnosti. Pred dvoma
mesiacmi som uzavrela zmluvu s iným dodávateľom elektriny - čo som už aj oľutovala. Navyše mi prišlo, že mám za zmluvný účet ZSE zaplatiť 11,11 eura. Neviem či je to správne, veď
ja som s nimi neuzavrela zmluvu doživotne. Musím to zaplatiť? Ak to nezaplatím do 10 dní,
budú to vymáhať súdnou cestou, preto Vás veľmi prosím, odpovedzte mi čo najskôr.
K. M. (gmail.com)
B
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
ez poznania podstatných
údajov nie je možné zaujať
adekvátne stanovisko. Pri skončení zmluvného vzťahu ZSE robí
finálne zúčtovanie spotreby formou súhrnu všetkých spotrebi-
teľom uhradených zálohových
platieb za obdobie zmluvného
vzťahu. Konečným výsledkom
môže byť preplatok ale aj nedoplatok, ktorý vznikol zrejme aj
vo vašom prípade. Odporúčam
[email protected]
pred zaplatením požadovanej
sumy požiadať o podrobnejšie
informácie - vysvetlenie (dôvod nedoplatku by ste mali
mať aj na zaslanej písomnosti)
na tel. č. 0850 111 555.
Mám staršieho manžela
Mám 51 a môj manžel o trinásť rokov
viac. Za posledné dva roky výrazne zostarol, stále ho trápia nejaké choroby, nebaví
ho práca, ktorú mal rád, nechce so mnou chodiť na výlety, dovolenky, ale ani do kina či do
divadla. Mne sa teda rozhodne nechce s ním
len sedieť doma pred televízorom. Niekedy ma
z toho prepadne pocit viny, inokedy rozmýšľam
dokonca nad tým, že manžela opustím.
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
Z
dá sa mi celkom logické,
že starnutie sa viac prejavuje na vašom manželovi,
keďže je výrazne starší ako vy.
Neviem, či si tento fakt dostatočne uvedomujete a naozaj
vekový rozdiel a všetko, čo
s ním súvisí, beriete vážne.
Ak ste totiž presvedčená, že
váš manžel musí byť rovnako
zdravý a aktívny ako vy, že
musí mať rovnaké množstvo
energie, tak sa nečudujem, že
ste frustrovaná z toho, že to
tak v skutočnosti nie je.
Neviem, či váš manžel trvá
na tom, aby ste s ním sedeli
pred televízorom, či je rozladený z toho, ak idete na výlet
či do kina s kamoškou, ale
je veľmi pravdepodobné, že
pocity viny viac vychádzajú
z vášho vnútra a nie z manželových výčitiek. Nemáte v
sebe zakorenenú predstavu, že
manželia musia robiť všetko
spolu, lebo inak to nie je dobré manželstvo? A keďže sa váš
manžel nechce zúčastňovať sa
na vašich aktivitách, máte zákonite pocit, že sa ich musíte
vzdať? Možno ste naozaj doteraz trávili voľný čas len spolu,
ale teraz sa okolnosti zmenili a
to tiež musíte vziať do úvahy.
Skúste si sama sebe zodpovedať na otázku, čo od svojho manželstva v budúcnosti
chcete, čo je pre vás skutočne
podstatné a dôležité. Či chodiť
s manželom do spoločnosti a
do prírody, alebo je pre vás
dôležitejšie sa s ním rozprávať, radiť sa s ním, vymieňať si
názory na rôzne veci. Ak máte
pocit, že vás manžel brzdí v
niečom pre vás dôležitom, povedzte mu to, porozprávajte sa
s ním, čo od manželstva očakáva on. Som presvedčená, že
potom zmiznú aj pocity viny
aj frustrácia a že si opäť pripomeniete to, prečo ste sa vlastne rozhodli s ním žiť. Prípadne
skúste zistiť, či mu v rôznych
aktivitách bráni naozaj len
zdravotný stav, alebo má jeho
rezignácia aj iné korene.
Možno, keď zistí, že pokojne
dokážete tráviť svoj voľný čas
aj bez neho, so svojimi priateľmi, keď ho nebudete do ničoho nútiť, tak zistí, že ho to
samého doma nebaví a vyjde
aj on von zo svojej ulity.
Je však možné aj to, že prídete na to, že v tomto vzťahu
už nechcete zotrvať. Lenže aj
takéto rozhodnutie musí vychádzať naozaj z hĺbky vášho
srdca a bolo by dobré uvedomiť si, čo všetko bude takéto
rozhodnutie obsahovať, čím
všetkým budete musieť zaplatiť.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Zlodej v šatni
V priestoroch výstaviska Incheba sa Milan B. (19) z Petržalky, dostal do šatne, ktorá
slúžila personálu na prezliekanie a úschovu osobných
vecí. Je zrejmé, že nehľadal
výstavné exponáty, ale niečo
speňažiteľné, a najmä cudzie.
Podarilo sa mu nájsť tri tablety Asus a dva obaly Belkin, čo
mohla byť celkom slušná hodnota vyjadriteľná v peniazoch.
Zlodeja chytili, spoločnosť
neutrpela žiadnu škodu, iba
zlodej dostane, čo nečakal.
Staroba cti netratí?
Pán Viliam B. (64) z Petržalky
sa v nočných hodinách pod
vplyvom alkoholu rozhodol
zmlátiť svoju ženu. Po vulgárnych osloveniach k nej pristúpil a začal ju biť teleskopickým
kovovým obuškom. Napriek
obrane a volaní o pomoc, muž
vo fyzickom útoku na bezbrannú ženu pokračoval. Dnes
už obvinený muž s vyhrážkami, že zomrie hneď na mieste
v bitke pokračoval. Bitej žene
sa podarilo utiecť z bytu na
chodbu ku dverám susedov,
no muž k nej pribehol a opäť
ju viackrát obuškom udrel.
Žena ušla o poschodie vyššie,
odkiaľ pomocou susedov privolala políciu.
18. 5. 2012 • 21
KRIMI
Krimipríbeh
Zubatá cvakla naprázdno
Pán Štefan (45) bol v pohostinstve, a to
bez akéhokoľvek zámeru privolať na seba
Sodomu aj s Gomorou. Stretol sa tam
s iným pánom, ktorý v tomto príbehu
vystupuje len ako vedľajšia postava,
a to iba preto, že obaja boli živnostníci
a obaja mali záujem dohodnúť vzájomne
výhodný obchod
A
ko bývalo a zrejme aj
bude slušným zvykom,
pohostinstvo je preto pohostinstvom, aby hostilo.
Nezáleží na tom, či je pohostinstvo barom, krčmou,
kaviarňou alebo maskované
inými, onakvejšími názvami.
Nečudo, že bodkou za biznisom pánov bolo rozhodnutie
využiť služieb pohostinstva
majúceho názov, ako sa o pár
hodín neskôr Štefan vysloví,
ktorému by nerozumela ani
divá sviňa. Dobrú zmluvu
pokrstili kvapkami dobrého
alkoholu, čo sa zopakovalo niekoľkokrát za sebou.
V kategórií pijanov bežne
nefigurujúci Štefan po rozlúčke s obchodným partnerom chytil, ako vravia znalci
pitiek, slinu. Po niekoľkých
hodinách a niekoľkých pohárikoch Bakchusovho a
iných mokov si spomenul,
že je neskorý večer a patrí sa
navštíviť miesto svojho trvalého pobytu.
Alkohol k alkoholu a bola
opica, ktorú si vzal so sebou
do auta. Šantivá, a ako sa
o chvíľu dozvieme, aj mrcha
pomstychtivá. Jeho vozidlo,
nie vlastným pričinením,
nevedelo po nočnej ulici
predbehnúť autobus mestskej dopravy, čo ho spravodlivo rozhorčilo. Však ja ti
ukážem, pomyslel si, keď sa
mu to po niekoľkých pokusoch konečne podarilo. A teraz budem hamovať ja teba,
ty nadržaný chmuľo, vyslovil
sa v duchu tesne predtým,
ako sa rozhodol efektne za-
blokovať nočný autobus.
Azda by sa mu to aj podarilo keby, ako vždy, nebolo to
povinné keby. Zošliapnutím
brzdového pedálu totižto
vzalo na seba podobu výkopu na opačnej strane cesty, čo malo za následok, že
Štefan síce autobus efektne
nezablokoval, ale zato sa z
kvalifikovaného živnostníka v okamihu stal nekvalifikovaný kaskadér. Hovorí
sa, že nacecaní majú šťastie.
So škrabancami, bez cudzej
pomoci vyliezol z dvakrát
prekoprcnutého auta s požiadavkou, aby ho vodič
autobusu, ktorý pri ňom
zastavil, odviezol domov.
Odviezli si ho policajti, ktorým už pri prvotnej komunikácií bolo jasné, že vodič
je ožratý ako prasa, úradne
povedané, je pod vplyvom
alkoholu. Tester ukazujúci hodnotu 0,77 mg/l (1,60
promile) Štefana v danej
chvíli vôbec nezaujímal,
policajtom opakovane tvrdil, že jej utiekol, čo v nich
vyvolalo náznak profesionálnej zvedavosti. Uškŕňala
sa na mňa zubatá doplnil
oznam, čím ich záujem
o neznámu podozrivú osobu očividne pohasol a jednotkou v prípade zostal iba
ďalší opilec za volantom.
Bábätka potrebujú
pasy!
Dňa 26. júna 2012 vstupuje do
platnosti nariadenie Európskej
únie, ktoré členským štátom
ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Európska právna úprava má prednosť
pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch,
ktorý nateraz umožňuje zápisy
detí do cestovných pasov rodičov. Ministerstvo vnútra SR
odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí
plánujú po uvedenom termíne
cestovať spolu so svojimi deťmi
mimo územia SR, aby požiadali
o vydanie vlastných cestovných
pasov pre deti. Príslušné útvary polície nebudú od 26. júna
2012 deti mladšie ako 5 rokov
zapisovať do cestovného pasu
rodiča. Členské štáty schengenského priestoru majú v úmysle
od tohto dátumu neuznávať
zápisy detí v cestovnom doklade rodiča a budú striktne
vyžadovať, aby každé dieťa bez
ohľadu na vek malo svoj vlastný
cestovný doklad. Na Oddelení
dokladov odboru poriadkovej
polície OR PZ Bratislava V, Záporožská 8 môžte o vydanie
pasov požiadať v čase od 7,30
a to v pondelok do 15,00, utorok do 12,00, stredu do 17,30
a v piatok do 12,00 hod.
Smola na záchode
Na toaletách výstaviska Incheba predal Michal G. (37) z Bratislavy jednej osobe tri ružové
tabletky „extázy“ za 30 eur. Mal
smolu, stalo sa tak pred zrakmi
policajtov v civile. Po preukázaní príslušnosti k polícií im
vydal veľké igelitové vrecko,
ktoré ukrývalo hnedú fľaštička
s neznámou tekutinou a neznámou guľôčkou, igelitové
vrecko s tlakovým uzáverom
s obsahom 10 ružových tabletiek, jednu zelenú a jednu žltú
tabletku. O tabletkách sa vyjadril, že ide o extázu a popper.
Expertízou bolo zistené, že ide
o látky MDMA a m-CPP, ktoré
sú zaradené do I. skupiny psychotropných látok. Obvineniu
za zločin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s
nimi sa nevyhol.
V Bratislavskom kraji za tri mesiace tohto roka zaznamenali policajné štatistiky v zmysle citovaného zákona 56 prípadov cestných
dopravných nehôd (SR 456), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 49 osôb (objasnenosť 13 %). Tak vraví § 289 ods. 1 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s ohrozením pod vplyvom návykovej látky: Kto vykonáva v stave vylučujúcom
spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie
ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie
vyššej trestnej sadzby - odňatie slobody na dva až päť rokov – je recidíva, ublíženie na zdraví, väčšia škoda na cudzom majetku, výkon
zamestnania a. i. Štatistika zahŕňa viaceré eventuality príčin cestných dopravných nehôd, vplyv alkoholu zistený v 4 prípadoch).
Viete, že...
... od začiatku tohto roka
do 6. mája 2012 vzniklo
v Slovensku 8175 požiarov, ktoré spôsobili priame materiálne škody
predbežne vyčíslené na
11 506 195 eur? Pri požiaroch prišlo o život 24 osôb
a 119 utrpelo zranenia.
Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet
požiarov vyšší o 1228, pozitívom je zníženie počtu usmrtených o 9 osôb.
Rusovská - Wolkrova: terra incognita - trávnik, parkovisko a či čo?
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ ERC I A
Bikeri v skateparku vyrážali dych
Sériu podujatí Dni Petržalky odštartovala
súťaž jazdcov na BMX a MTB bicykloch
v skateparku.
C
Divadelníci ponúkli
špeciality kuchyne
Nedeľa na petržalskej „dostihovke“ bola
opäť rušná. Okrem pohľadu na krásne kone
si návštevníci mohli vychutnať aj kulinárske
špeciality hercov slovenských divadiel.
P
odujatie Herci varia pre
Závodisko sa konalo už
po šiesty raz. Plnené kapustné listy, koláče, placky, dolky,
domáci džem, falošnú tresku
či poctivú fazuľovú polievku
ponúkali divadelníci za dobrovoľný príspevok. Výťažok je
tradične venovaný na skrášľovanie areálu. „Máme tu veľa
peknej zelene, ale tá postupne starne. Povedali sme si, že
budeme sadiť nové stromčeky, napokon areálu hovoria
zelené pľúca Bratislavy,“ pre-
zradila marketingová riaditeľka Závodiska, š. p. Aj keď
podľa jej slov bol prvý ročník
rozpačitý, každým rokom sa
teší väčšej popularite. „Už
prejavili záujem Radošinci i
Národné divadlo. Dnes prišla
Astorka, Malá scéna, Nová
scéna, Divadlo Jána Palárika
Trnava a nitrianske divadlo
Andreja Bagara. Tentoraz
by sme za vyzbieranú sumu
chceli nakúpiť čínske čerešne
a v máji pod nimi spraviť bozkávanie.“
Zo známych tvári, ktoré
na chvíľu vymenili divadelné
rekvizity za hrnce a varechy,
spomeňme Maťa Landla,
Braňa Deáka, Martu Sládečkovú, Karola Čálika či Petra
Šimuna. Práve posledného
menovaného sme sa opýtali,
či astorácka fažuľovica ľuďom chutila: „Našu polievku
veľmi chvália a rýchlo sa predáva, povedal Šimun, ktorý
sa do podujatie pravidelne
zapája: „Je to výborná akcia,
na ktorej sa môžu stretnúť
divadlá z celého Slovenska.
Vzniká tak zaujímavá konkurencia, nielen divadelná,
ale aj kuchárska.“ Na úspechu podujatia sa podpísali aj
ukážky z novo naštudovanej
hry Štefana Košku Cigáni idú
do neba. Dodajme, že sa na
nové stromčeky podarilo vyzbierať približne 250 eur.
Autor a foto: (ld)
oncrete Jungle Jam má za sebou tretí ročník. Výkony takmer osemdesiatich bikerov zo Slovenskej a Českej republiky napriek vrtkavému počasiu
prilákali stovky návštevníkov. Sobota bola v znamení
street štýlu, ktorý využíva mestské prostredie, schody, zábradlia či obrubníky. Nedeľa ponúkla divácky atraktívne saltá, otočky a ďalšie triky, pri ktorých
sa zastavuje dych. V kategórii Street zožal najväčší
úspech Luděk Sedlář zo Zlína, v kategórii BMX triumfoval opäť český jazdec Vilibald Vítek, v MTB získal
prvenstvo Pavol Hraško a v súťaži juniorov Michal
Kovačovič.
„Odmalička sa mi to páčilo, pretože to nie je príliš
zviazané pravidlami, nie sú povinné tréningy. Môžem
si jazdiť, ako chcem,“ prezradil o sebe Luděk Sedlář,
ktorý aktívne jazdí posledných sedem rokov. Aj keď
mladý Zlínčan priznáva, že v Čechách má tento šport
oveľa lepšie podmienky ako na Slovensku, konkurenciu si pochvaľoval. „Slováci sú v streete veľmi dobrí.
Prišiel som v poslednej chvíli a takýto výsledok som
neočakával,“ povedal krátko po ocenení.
Súťaž zorganizovali domáci jazdci a zastrešilo ju OZ
Kaspian, ktoré sa mladým Petržalčanom venuje už 15
rokov. Svoje aktivity sústreďuje najmä v skateparku:
„Na uliciach trávi svoj čas veľa detí a mladých. Kaspian
je tu práve pre nich. Mapuje ich potreby, pomáha im
presadzovať zámery, hľadať východiská z ťažkých situácií a podporuje ich iniciatívy,“ uviedol Martin Simon,
pracovník združenia. Concrete Jungle Jam zorganizovali už po tretí raz. „Tento rok sme sa po prvý raz
rozhodli vyskúšať dvojdňovku. Bol
to trochu risk, v sobotu nám počasie veľmi nevyšlo,“ dopĺňa jeho
kolegyňa Zuzka Holá. Nedeľa jazdcom priala viac, a tak
sa nakoniec podarilo všetko dohnať.
Akciu po prvý raz
finančne podporila
aj Petržalka, ktorá je
priemerným vekom obyvateľov najmladšou z pomedzi bratislavských mestských častí.
Súťaž bikerov určená najmä
mladým tak symbolicky
otvorila sériu kultúrnych a
športových podujatí Dní Petržalky.
LD, foto: ZH
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 5. 2012 • 23
ŠP ORT
zlepšili. Tým, že sme posledné
roky v regionálnej lige hrali vždy
o titul, je nám vlastný útočný
štýl, naši hráči sú technicky
veľmi vyspelí a fyzicky silní. V
Extralige sme popracovali na
veľmi kvalitnej defenzíve podporenej dobrým brankárom.
Hlavne doma sa nám v druhej
polovici sezóny darilo hrať podľa mojich predstáv. Potom, čo
nás na konci novembra doma
porazila Nitra, sme ťahali víťaznú šnúru až do posledného kola
v apríli s Ružinovom. Mali sme
ho tiež na lopate, viedli sme 2:0,
ale prehrali sme 2:3.
Aké má klub zázemie, koľko
hráčov, trénerov a funkcionárov ho tvorí?
Jokerit Petržalka
prekvapil seba aj svojich súperov
Hokejbalisti Jokeritu Petržalka majú za sebou premiérovú sezónu
v slovenskej Extralige. V nej vypadli vo štvrťfinále play-off proti
obhajcovi titulu z Nitry, ktorému v sérii podľahli 0:3 na zápasy.
O tom, ako bol s ňou spokojný, aké sú ambície a perspektívy tohto
klubu, sme sa porozprávali s kapitánom a manažérom klubu,
Andrejom Augustínom.
Aké je finančné zabezpečenie
klubu a aké máte podmienky na
prípravu?
Od vzniku klubu na jar 2000
si všetko financujeme svojpomocne vo vlastnej réžii. Vstupom do Slovenskej hokejbalovej
Extraligy sme začali písať novú
éru klubu a táto sezóna bola pre
nás historicky najnáročnejšia, aj
čo sa týka nárokov na financie.
Prenájmy ihrísk, materiálnotechnické zabezpečenie, náklady
spojené s organizáciou zápasov,
cestovné náklady, všetko hradíme z vlastných zdrojov. K tomu
si treba prirátať v budúcej sezóne
ďalšie náklady, ktoré prinesie povinnosť založiť minimálne jeden
mládežnícky tím. Môžem hovoriť otvorene, v ideálnom prípade by sme mohli veľmi dobre
fungovať s ročným rozpočtom
na úrovni 50-tisíc eur. Snažíme
sa pracovať tak, aby sme dokázali získať podporu partnerov. Všetko je v štádiu riešenia,
uvedomujeme si, aká zložitá je
súčasná doba, ale šport vytvára
najmä u mladých hodnoty, ktoré
sú neskôr na nezaplatenie. Preto
si myslíme, že svojím spôsobom
znamenáme pre Petržalku pozitívnu hodnotu. Začali sme komunikovať aj s mestskou časťou
Petržalka, so zástupcom starostu
Martinom Miškovom, ktorý sa k
celej veci postavil veľmi pozitívne. Pripravili sme projekt, ktorý
by mal ísť v máji na schválenie,
preto veríme, že sa nám podarí
aj takýmto spôsobom získať finančnú podporu.
Čo vás v premiérovej sezóne medzi hokejbalovou elitou potešilo
a čo sklamalo?
Potešilo ma, že sme odohrali
dobrú sezónu a že sme sa prebojovali do play-off, čo len málokto čakal. Vytvorili sme silné
domáce prostredie, lebo dokázali
sme poraziť Vrútky, Kežmarok,
Doprastav, Žilinu, Považskú
Bystricu a Profis. Vonku sme až
štyrikrát prehrali len o gól. Keď
sme chodili pred sezónou na mítingy klubov Extraligy, každý nás
považoval za istého kandidáta na
vypadnutie, respektíve, že budeme hrať baráž o záchranu. Samo-
zrejme, mali sme svoje predstavy
o pôsobení mužstva v Extralige,
ale o nich sme nerozprávali, radšej sme tvrdo pracovali na budovaní kádra a na tom, aby sme ponúkli kvalitu. V lete nám prešlo
pod rukami takmer 40 hráčov,
skúšali sme mladých aj bývalých
hokejistov vo veku 19 - 23 rokov.
Sklamalo ma práve to, že sa nám
nepodarilo viacerých z nich pritiahnuť do nášho tímu. Niektorí
chlapci žijú v ťažkých pomeroch,
v nekompletných rodinách alebo sami, musia pracovať, aby sa
uživili, často sú v práci od rána
do večera a finančne na tom nie
sú dobre. Hrať Extraligu si vyžaduje aj disciplínu, odriekanie,
cestovanie, je to náročné na čas
aj financie. Taká je realita. Ale
celkovo bola pre nás táto sezóna
úspešná.
V čom má mužstvo najväčšie
rezervy?
Každý tím, proti ktorému sme
nastúpili, hral veľmi konsolidovane s určitým systémom. Na to
sme neboli zvyknutí. Postupne
sme sa v tom počas sezóny veľmi
Na súpiske máme cez 30
hráčov, obmena kádra bola najmä zo začiatku veľmi vysoká.
Postupne sa nám ho podarilo
stabilizovať, získali sme aj veľmi dobré posily a výkonnostne
sme išli nahor. O zázemia klubu
sa staráme traja. Ja z pozície generálneho manažéra a aktívneho hráča, Peter Novák z pozície
trénera a športového manažéra
a Štefan Schwartz - spoluzakladateľ Jokeritu Petržalka, je asistentom trénera. Všetci traja sme
Petržalčania a robíme to bez nároku na honorár. Máme veľmi
dobré tréningové podmienky,
ktoré nám ponúka hokejbalový
areál na Tematínskej ulici pri jazere Draždiak. Je tam všetko, čo
potrebujeme. V zime sme zase
využívali telocvičňu na Základnej
škole Budatínska vďaka pomoci
pána Medveďa a riaditeľky školy
pani Režnákovej. Aj touto cestou
im ďakujem. Momentálne máme
jedno mužstvo, a to A tím v slovenskej Extralige. Od budúcej
sezóny budeme mať aj mužstvo
U16 rovnako v slovenskej Extralige U16.
Určite už kujete plány na novú
sezónu, čím prekvapí Jokerit
hokejbalovú a tiež petržalskú
verejnosť?
Je len krátko po sezóne, preto si
určite sadneme a všetky veci vyhodnotíme. Vytvorili sme dobrý
základ pre budúcu sezónu, určite
chceme káder skvalitniť. Radi by
sme tiež boli, ak by na naše zápasy chodilo veľa divákov. Hrávame
v nedeľu o 11. hodine je to pre
Petržalčanov dobrý čas. Veľa ľudí
o nás nevie, nerobili sme v tomto
roku takmer žiadnu marketingovú kampaň, ale mali sme divákov, ktorí sa prišli na nás pozrieť
a veľmi sa im zápasy páčili. Boli
príjemne prekvapení z úrovne, na
akej sa tento šport na Slovensku
nachádza. Ďalšia sezóna sa začne
až v septembri, preto máme na
všetko ešte dosť času.
Milan Valko
Foto archív Andrej Augustín
FC bude hrať III. ligu v Petržalke
Futbalisti FC Petržalka 1898 nezadržateľne mieria
do súťaže nižšie, lebo v jedenástich kolách jarnej
časti II. ligy získali iba jeden bod za bezgólovú remízu doma s Podbrezovou.
,,Sme radi, že vôbec dohráme II. ligu. Každý vie, že sa boríme s
veľkými finančnými problémami, preto si myslíme, že v III. lige sa
naši mladí chlapci môžu vyhrať a ukázať kvalitu. Nemáme podporu sponzorov, takže III. liga skupina západ nám od novej sezóny bude vyhovovať po všetkých stránkach a môže byť takým
odrazovým mostíkom k lepšej budúcnosti. Veľmi sa usilujeme
o to, aby sme od leta už hrávali v Petržalke na Sklodowskej, kde
už pôsobia naše mládežnícke tímy, na čele so staršími a mladšími dorastencami. Samozrejme, potrebujeme ešte dobudovať
tribúnku, šatne, všetko to závisí od finančných možností. A čo
sa týka nášho seniorského mužstva, tak si myslím, že na jar s výnimkou zápasu v Myjave nesklamalo, hrá na hranici súčasných
možností. Naposledy doma proti Michalovciam si dovolilo niekoľko pekných futbalových vecí, stúplo mu sebavedomie, hráči
sú na dobrej ceste.“
Takto v stručnosti opísal pre PN situáciu v klube člen Dozornej rady FC Petržalka 1898, a. s., Marián Pochaba, bývalý
výborný hráč niekdajších ZŤS Petržalka.
(mv)
24 • 18. 5. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
Basketbalistky
sú v Extralige!
Športové podujatia Dní Petržalky
Basketbalistky BK Petržalka vyhrali 1. ligu
a postúpili do Extraligy, keď vo štvrtom
finálovom zápase play-off zdolali BKŽ
Levice 66:53 (39:29) a celkovo vyhrali na
zápasy 3:1. Ich účasť medzi slovenskou
elitou je pre nedostatok financií však
veľmi ohrozená. O tento veľký úspech sa
zaslúžili všetky hráčky a Roman Ivan.
Petržalský uličný basketbalový turnaj
Cieľová skupina: žiaci ZŠ / otvorené podujatie
Termín: 19. 5. 2012
Prihlášky: osobne 19. 5. od 8,30 – 9,30 h
na mieste
Info: www.bscbratislava.sk;
resp. tel: 0918/385789
Miesto konania: ZŠ Holíčska 50
Otvorenie podujatia: 9.50 h
Po úspešnej pasovačke
čakáme medaile
Aj keď krúžok zápasenia v Centre voľného času vykonáva svoju činnosť iba pol
roka, už sa jeho členovia zúčastňujú na
rôznych súťažiach v rámci oblastí alebo
Slovenska. Napríklad Samuel Bilík a Lukáš
Jurica sa už v marci zúčastnili na M-Slovenskej republiky ml. ž. vo voľnom štýle.
Medailové umiestnenie síce nezískali,
lebo veľká tréma spravila svoje. Ukázali
však, že prísľub do budúcnosti je tu.
Koncom apríla sa chlapci znovu zúčastnili na oblastnej súťaži žiackej ligy,
ktorá sa konala v Bratislave v telocvični
ZK Dunajplavba (Bratislava, Prievidza, Bánovce, Nitra, Trenčín a Trenčianska Turná).
Zúčastnili sa na nej traja pretekári z CVČ
Gessayová. V kategórií prípravka Andrej
Mertel v hmotosti do 44 kg skončil na
2. mieste, Marian Chudý 36 kg skončil
na 6. mieste a Samuel Bilík v kategórii
ml. ž. 48 kg pre zvýšenú telesnú teplotu súťaž nedokončil. V hmotnosti 68 kg
3. miesto st. žiakov očakávanie nesplnil
Islam Kertanti, má na viac.
Po úspešnej Pasovačke ZŠ v Petržalke
v marci očakávame v krúžku CVČ, že
chlapci a dievčatá sa zo súťaží budú vracať častejšie na medailových pozíciách.
Juniorky majú
strieborné medaily!
Trénerka Beata Renertová získala so staršími
žiačkami a kadetkami basketbalového klubu BK
Petržalka majstrovské tituly Slovenska a hoci
s juniorkami sa jej nepodarilo vystúpiť na vrchol, aj druhé miesto má pre všetkých v klube
veľkú cenu. Skúsená trénerka nám priblížila
finálový turnaj v Košiciach.
„V prvom súboji proti Zvolenu, okrem prvej štvrtiny,
ktorá bola trocha rozháraná,
sme hrali oku lahodiaci basketbal z množstvom rýchlych
a vydarených protiútokov.
Výborne sme pracovali aj
v obrane, keď nám súper v
druhom polčase dal len 6 bodov. V ďalšom zápase nás čakal
bojovne naladený Poprad, ktorý určite prekvapil víťazstvom
nad Ružomberkom. Bol to boj
o každú loptu. Do polčasu sa
zápas prelínal z jednej strany
na druhú. Hrali sme znova
rýchly basketbal, dievčatá
podali kvalitný výkon, skvele
nás povzbudzovali rodičia a
odmena sa musela dostaviť.
Všetci sme mali veľkú radosť
z víťazstva a z postupu do finále! Očakávané finále BK
Petržalka – Danax Košice potvrdilo silu obidvoch družstiev
už v nadstavbovej časti. Uspieť
proti Danaxu, ktorý mal vo
svojich radoch niekoľko extraligovych hráčok a okrem toho
tvorí základ reprezentácie Slovenska do 20 rokov, bola pre
nás obrovská výzva. Žiaľ, zranenie Martiny Kiššovej, našej
bývalej hráčky v drese Danaxu
hneď v prvej minúte zápasu
nás natoľko zaskočilo, že jednoducho som nebola schopná
družstvo za celý zápas zdvihnúť. Danax dominoval nielen
výškovo, silovo, ale aj umením.
Ochutnajte Český deň
T
akmer dvadsať rokov uplynulo od rozdelenia Československa. V nedeľu, 20.
mája, sa na Závodisku v areáli dostihovej
dráhy uskutoční Český deň. Pod záštitou
Českého veľvyslanectva a Jeho Excelencie Českého veľvyslanca Jakuba Karfíka
sa predstavia a odprezentujú české firmy
a subjekty svojimi výrobkami či službami.
A tak môžete ochutnať moravské frgále,
becherovku, zlatý mok českých pivovarov, moravské vína, zaspomínať si pri
stavebniciach Merkur, alebo naplánovať
si dovolenku či liečebný pobyt v niekto-
rých známych českých kúpeľoch, hradoch, zámkoch či penziónoch. Skrátka,
určite neprídete skrátka.
Na pódiu sa v módnej prehliadke
predstavia známe tváre z televíznych
obrazoviek a šoubiznisu. Budete si môcť
pochutnať aj na grilovaných špecialitách.
A ak by ste túžili zájsť si na Český deň s
celou rodinou, využite ponuku a kliknite
si na portál www.ozlave.sk. Za slušnú
cenu dostanete balíček, ktorý vás poteší
a presvedčí na návštevu tejto akcie. Stretneme sa 20. mája o 14. h v Starom háji.
Tenisový turnaj vo štvorhre – o pohár starostu
Petržalky
Cieľová skupina: obyvatelia Petržalky/otvorené
podujatie
Termín: 19. 5. 2012
Prihlášky: osobne 19.5. od 10. až 10.20 h
na mieste
Info: www.proset.sk; resp. tel: 0905/601385
Miesto konania: tenisová hala Vlastenecké nám. 1
Otvorenie podujatia: 10.30 h
Petržalský uličný futbalový turnaj
Cieľová skupina: obyvatelia / podujatie organizované
Termín: 9. 6. 2012
Prihlášky: osobne 9.6. od 8.30 – 9.00 h
na mieste, vklad 25 €
Info: www.essl.sk, [email protected],
alebo na tel.: 0911 137 430
Otvorenie podujatia: 9. h
Naše mladé družstvo na majstrovstvách určite nesklamalo, v tejto kategórii môže hrať
ešte dva roky a v novej sezóne
určite zabojujeme o majstra
Slovenska!“
Beata Renerzová nám ešte
povedala, že je veľmi hrdá na
svoje dievčatá, ktoré získali
aj niekoľko individuálnych
ocenení. Do All Stars tímu A
sa dostali Terézia Páleniková
a Žofia Zárevucká, do All Stars
tímu B Simona Krivosudská
a zároveň všetky tri aj do širšej
nominácie na ME U18 spolu
s Kristínou Machovou. Takisto ďakuje všetkým rodičom,
ktorí si našli čas a prišli dievčatá do Košíc povzbudiť a boli
pre nich veľkou oporou a, samozrejme, aj vedúcej družstva
Janke Machovej.
Výsledky BK Petržalka na
finálovom turnaji v Košiciach:
štvrťfinále: BK Petržalka - Zvolen 94:24 (42:18), semifinále:
BK Petržalka - ZBK Whirpool
Poprad 71:51 (38:31), finále:
BK Petržalka - DANNAX Košice 40:70 (23:33).
(mv)
Download

Inzercia - Petržalské Noviny