PETRŽALSKÉ NOVINY
R
18. 11. 2011 • ročník 17 • číslo 23
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Daruj hračku kamarátovi
Ani tento rok nesklameme našich
kamarátov, ktorí sa tešia, že im Mikuláš donesie hračky, čo im nemôžu
dopriať rodičia. Kto sa chce podeliť
o svoje hračky, môže ich priniesť
tentoraz od 23. novembra do 2. decembra v čase od 8. do 20. h (okrem
soboty a nedele) do DK Lúky na Vígľašskej ulici. Keďže sa naša redakcia
len nedávno presťahovala do Technopolu, nie je možné do našich priestorov hračky priniesť. Tento rok bude
teda akcia Daruj hračku kamarátovi
viac pod patronátom oddelenia so
ciálnych vecí MÚ. Ale jej posolstvo
je stále rovnaké ako v prvom ročníku – spraviť radosť deťom, pre ktoré
hračka nie je samozrejmosť.
Dopravný podnik
reaguje
Ľudia sa na miestny úrad obracajú
so sťažnosťami na MHD. Niektoré
podnety rezonujú opakovane. Starosta
intervenuje na magistráte, ale aj priamo
v Dopravnom podniku.
strana 10
Znovu sa stavia
železná opona
Pri vojenskom cintoríne a bunkri BS-8
Hřbitov bude pokračovať budovanie
železnej opony. Kopíruje oponu, ktorá
tu bola pred rokom 1989.
strana 13
Horúce rána po chladnej noci
Hoci počas dní je ešte krásne babie leto, v noci ortuť
teplomera klesá k nule. Toto však pridáva prácu hasičom, pretože aj ľudia bez domova sa chcú zohriať.
Z
väčša posilnení lacným vínom
vyhľadávajú opustené priestory,
v ktorých si založia na zohriatie oheň.
Zohriati zvnútra aj zvonka zaspia a už
je „oheň na streche“. Tak, ako sa to stalo nedávno v areáli bývalého podniku
Matador v Petržalke, kde vzhľadom na
rozsah zasahovali hasiči z Bratislavy,
Pezinka aj z Malaciek. Dôsledky takého
zohrievania boli tragické. Traja mŕtvi
a jedna osoba skončila na oddelení popálenín v Ružinovskej nemocnici.
Ďalším veľkým požiarom v Petržalke bol požiar bývalej materskej školy
na Znievskej ulici. Podľa informácií od
obyvateľov z okolia, chátrajúce priestory bývalej škôlky zvykli využívať bezdomovci. Presnú príčinu vzniku požiaru, ako aj vzniknutú výšku škody zistia
až vyšetrovateľ príčin vzniku požiaru
a vyšetrovateľ polície. O veľkosti a zložitosti zásahu svedčí skutočnosť, že sa
na ňom podieľalo osem hasičských áut
s plnou posádkou a jedna sanitka ha-
sičského zboru. Po likvidácii požiarny
dozor vykonali dobrovoľní hasiči Petržalky. Okolie samozrejme zabezpečovala polícia. Našťastie, v čase požiaru
sa nikto v budovách už nenachádzal.
Pri rozoberaní konštrukcie strechy sa
však zranil jeden hasič.
Samozrejme, inou kategóriou požiarov je zakladanie ohníčkov pod
autami. Úspešnosť likvidácie požiarov závisí od včasnej informovanosti
hasičov. Preto všímavosť a pozornosť
obyvateľov k svojmu okoliu má svoje
opodstatnenie. Predíde sa tak škodám
na majetku, ale aj na zdraví či na ľudských životoch.
(ka), Foto: Miro Košírer
2 • 18. 11. 2011
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Vy rozhodnite, kde
bude Čaj o piatej
so starostom
Piateho decembra 2011 o piatej večer bude ďalšie z neformálnych stretnutí starostu
Vladimíra Bajana s obyvateľmi pod názvom Čaj o piatej.
Prvé stretnutie bolo v chránenej kaviarni Lepší svet, druhé
sa uskutočnilo v nefajčiarskej
kaviarni Bubbles na Gercenovej.
Zámerom je, aby starosta postupne prišiel za obyvateľmi do
všetkých častí Petržalky. Preto aj
teraz môžu obyvatelia posielať
svoje návrhy na miesto stretnutia. Ak chcete, aby starosta prišiel čo najbližšie k vám, pošlite
tip na miesto najbližšieho Čaju
o piatej (čajovňa, kaviareň či cukráreň).
Stačí, ak návrh zašlete e-mailom
hovorkyni mestskej časti na [email protected]
Kde sa decembrové stretnutie
bude konať, včas zverejníme
v Petržalských novinách a nájdete ho aj na web stránke www.
petrzalka.sk
Petržalská
kvapka krvi
Medzi predvianočnými podujatiami ani tento rok nebude chýbať možnosť spraviť dobrú vec
a pomôcť tou najcennejšou
tekutinou. Darovať krv môžete
na Základnej škole Gessayova
v piatok 2. decembra od 8. do
11. h v pojazdnej transfúznej
stanici. Nielen prvodarcov
poteší povzbudenie od petržalského Mikuláša, držiteľa
Kňazovického plakety, ktorá sa
udeľuje za sto bezplatných odberov krvi. Pred darovaním krvi
by ste mali prijímať dostatok
tekutín (voda, ovocné šťavy,
minerálky, káva, čaj) a nebyť
hladný. Treba sa však vyhnúť
potravinám s vyšším obsahom
tuku, alkoholu a fajčeniu.
mgl
Južné mesto odštartovali Slnečnice
Slávnostným prestrihnutím pásky symbolicky odštartovali
minulý týždeň výstavbu rodinných domov v novej časti
Petržalky známej ako Južné mesto Slnečnice.
N
a viac ako 5 hektároch
vznikne najneskôr do
roku 2013 obytný súbor so
70 rodinnými domami a 192
bytovými jednotkami. Podľa
vyjadrenia investora, byty sú
navrhnuté tak, aby pokrývali
celú škálu potrieb klientov,
od cenovo dostupných štartovacích bytov až po mestské byty s priestrannými
terasami. V projekte sa tiež
ráta so škôlkou, obchodmi aj
so športoviskom pre loptové
hry. V lokalite má vzniknúť
hromadnej dopravy do lokality, k tomu by mohla prispieť výstavba koľajovej trate do Petržalky. Ako uviedol
starosta Petržalky Vladimír
Bajan, mestská časť Petržalka bude naďalej pozorne
sledovať celý projekt Južného mesta. Chcú totiž, aby
v jeho ďalších častiach bola
zabezpečená infraštruktúra, ktorá je podľa Bajana v
tomto priestore nevyhnutná. Starosta by si želal, aby
časť obyvateľov novej štvrte
mohli zamestnať v danej lokalite, aby v nej vznikli školy, športoviská, prípadne aj
sakrálna stavba. ,,Verím, že
investor bude v týchto veciach postupovať tak, ako
sme sa dohodli,“ povedal petržalský starosta.
(upr)
aj oddychová zóna s jazierkom a fontánou. S výstavbou zóny Slnečnice začali na
prelome mája a júna. Zónu
budujú medzi cestou na Rusovce a petržalskou hrádzou,
smerom na Jarovce.
Primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik považuje projekt Slnečnice za dobrý najmä preto, lebo do Petržalky prináša
výstavbu rodinných domov,
ktoré v mestskej časti chýbajú. Potrebné bude podľa neho
ešte vyriešiť prístup mestskej
Námestia sú dnes prázdne
V
osemdesiatom deviatom bola podstatne
väčšia zima. V revolučných
novembrových dňoch nás
na námestiach hriali ani nie
tak kabáty, čiapky a šály, ale
nadšenie z budúcich dní plných nádeje v čosi lepšie.
Dnes je november síce
PETRŽALSKÉ NOVINY
podstatne teplejší, ale mrazí nás z iných udalostí. Napríklad z toho, že sme si tú
vytúženú demokraciu predstavovali každý ináč. Že konečne bude každý ohodnotený podľa toho, čo vie, akú
prácu odvádza. Že nebudú
uprednostňovaní neschopní
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
len preto, že sú členmi strany. Vtedy však bola strana
len jedna...
Verili sme, že nebudú
naťahovať prázdne ruky tí,
ktorým sa nechce robiť a že
bez práce skutočne nebudú
žiadne koláče. Že bude dosť
pre tých naozaj bezmocných, starých, mladých.
Všeličo je ináč, ako sme
si predstavovali. Možno aj
preto, že sme na demokraciu ešte stále nedorástli, že
ešte stále si ju mnohí pletieme s anarchiou, totálnou
slobodou bez akejkoľvek
zodpovednosti. Bez zodpovednosti k tomu, že najskôr
musíme štátnu kasu naplniť,
aby sme z nej mohli rozdávať, bez zodpovednosti za
to, že sa musíme postarať o
seba sami, že nemôžeme ča-
kať, že sa stále bude niekto
starať o nás, navyše tak, ako
to chceme my.
Napriek mnohým negatívam, ktoré Nežná priniesla,
je určite viac toho pozitívneho. Učíme sa, ako žijú inde,
sme schopní vidieť pozitíva
aj negatíva, učíme sa byť sebavedomí, vo svete už určite
nie sme outsidermi a nikto
sa na nás nepozerá ľútostivými očami ani zvrchu.
Veríme, že ideály, v ktoré
sme verili v osemdesiatom
deviatom, naplnia predovšetkým politici. Ale – sami
ich nenaplnia. Musíme ich
napĺňať predovšetkým my.
Každý z nás. Keď budeme
podľa nich žiť my, možno
prinútime aj politikov, aby
podľa nich žili aj oni.
Silvia Vnenková
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 11. 2011 • 3
ŽIVOT PETRŽALKY
Z novembrovej on-line diskusie
so starostom Petržalky
Vladimírom Bajanom
Riešenie je aj o peniazoch, aj o vôli.
Každý prvý pondelok v mesiaci sa môžu Petržalčania zapojiť do on-line diskusie so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom. V čase od
13. do 14. h sa zvyčajne nazbiera veľa problémov, ktoré ťažia obyvateľov sídliska, dosť návrhov na riešenie ťažkostí, na skvalitnenie života.
V každom mesiaci však dominuje téma parkovania. Odpovede na tie otázky, na ktoré stihol
starosta reagovať, nájdete na www.petrzalka.sk
v archíve on-line diskusia. Na zostávajúce – ale
aj nové – chce odpovedať osobne na stretnutí s
občanmi, pretože verejná diskusia vytvorí väčší
priestor na dialóg. Diskusia na tému PARKOVANIE sa uskutoční v decembri, termín uverejníme
v budúcom čísle PN.
K téme parkovanie
Mgr. Peter Šagát samospráva 0802 Pifflova 1 - 3:
Chcem sa spýtať, v akom stave je môj návrh na premenu nevyužívaného asfaltového ihriska za Športovou halou na Wolkrovej 47 na verejné parkovisko?
Vladimír Bajan: - Pravdepodobne v najbližších
týždňoch vypíšeme verejnú súťaž na vybudovanie
parkoviska v tomto priestore.
Andrej: - Kedy sa už konečne začne reálne riešiť zvyšovanie parkovacích kapacít v Petržalke? Bývam na
križovatke Tupolevova - Iľjušinova a v okolí nestačia
betónové plochy, chodníky... Tri byty tu majú priestor
na jedno miesto, za posledné roky sú len sľuby a sľuby.
Istá firmy si tu vybudovala objekt na mieste, kde malo
byť veľké parkovisko, teraz predáva podzemné stojiská za 15-tisíc eur... Mám veľa riešení, komunikujem s
oddeleniami MČ ako občan, ale zatiaľ bez výsledku.
Stále iba – nedá sa, rieši sa... Chcem vedieť, čo sa rieši a
dokedy to bude hotové. Rezidenčné parkovanie problém nevyrieši, musíme zvýšiť kapacity.
Vladimír Bajan: - Tejto problematike sa venujem
od nástupu do funkcie starostu. Petržalka nebola
dimenzovaná na taký počet áut, ako tu momentálne parkuje. Súhlasím s vami, že okrem iného je
zásadným riešením zvýšiť kapacity parkovacích
miest. Iste tušíte, že je to predovšetkým o peniazoch a vôli občanov akceptovať, že pri ich domoch
budú vyrastať garážové domy. Pripravujeme verejné súťaže na 3 lokality na garážové domy, ktoré
mienime budovať spolu so súkromnými firmami.
Samospráva v takom finančnom stave, v akom je
teraz, nie je schopná zabezpečiť stavbu a investovanie sama. Tieto stavby musíme zároveň robiť
v spolupráci s hl. mestom, pretože mu patria pozemky. Súčasne hl. mesto pracuje na koncepcii
parkovania, ktoré bude pripomienkovať aj naša
mestská časť. Rád ju zverejním, aby ju mohol pripomienkovať čo najväčší okruh obyvateľov. Nie
je to jednoduchý problém a už vôbec nie na tejto
malej ploche. Len som chcel naznačiť, že to nie je
úplne jednoduché a treba zmeniť niekoľko legislatívnych noriem, aby sme mohli túto problematiku
riešiť do dôsledkov.
mg
Ján Meleg
Senior osobnosť Bratislavy
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším primátor Milan Ftáčnik
ocenil štyroch seniorov Bratislavy. Titul Senior roka 2011
získal aj Ján Meleg (63), pracovník referátu krízového riadenia
Miestneho úradu Petržalka.
S
tál pri zrode cyklistických
pretekov Veľká cena Bradla,
konaných na počesť generála M.
R. Štefánika. Už druhý rok organizuje jesennú cyklistickú súťaž
pre žiakov Šport áno, drogy nie.
Radosť deťom robí aj ako petržalský Mikuláš. O tom, že úlohu berie zodpovedne, svedčí fakt, že si
bradu necháva narásť už od jari.
Je propagátorom darcovstva krvi,
za sebou má 126 odberov, za čo
bol opakovane ocenený. Dodnes
sa podieľa na organizovaní mobilných odberov krvi v Petržalke,
ktorá mu je domovom 33 rokov.
V minulosti ste za svoje aktivity
získali titul Osobnosť Petržalky, teraz prišlo ocenenie bratislavské. S akými pocitmi ste ho
preberali?
Nie je to moja prvá medaila
od hlavného mesta. V sedemdesiatych rokoch som získal zlatú
medailu za darovanie krvi. Uplynulo odvtedy mnoho času, dnes
ich môžem položiť vedľa seba a
zamyslieť sa, či som spravil dosť.
Zaväzuje ma, aby som na sebe aj
naďalej pracoval a rozvíjal aktivity nielen tu v Petržalke, ale aj v
celej Bratislave.
Podarilo sa vám zrealizovať
množstvo verejnoprospešných
projektov. Prezradíte recept na
úspech?
Kedysi som fáral v bani, mal
som tam kamaráta kandidáta
vied. Často hovoril, že sa netreba zamýšľať nad tým, ako sa veci
nedajú, ale ako sa dajú spraviť.
Vytýčiť si jeden cieľ a ísť za ním.
Dosiahnuť ho nie je ľahké, pretože vždy, keď sa k nemu priblížite,
prekážky pribúdajú. Ak sa vám to
podarí, treba si nájsť nový cieľ. Keď
sme otvárali Veľkú cenu Bradla, redaktorka z televízie sa ma
spýtala, koľko ročníkov by sme
chceli zrealizovať. Vtedy som povedal, že aspoň päť, dnes už máme
dvanásty. Sprvoti si treba nastaviť
laťku nižšie a pomaly ju posúvať.
Akú výzvu máte pred sebou
dnes?
O tri roky bude pätnáste výročie pretekov a zároveň uplynie
sto rokov od doby, keď Štefánik
navštívil Paríž. Pri tejto príležitosti by som chcel spraviť akciu
Bradlo - Paríž. Symbolicky by sa
na nej zúčastnilo 15 cyklistov,
ktorí by za šesť dní zdolali úsek
1 500 km. Už som sa o tom rozprával s priateľmi - kozmonautom Ivanom Bellom, profesorom
Jánom Danekom či Didierom Rogasikom z francúzskeho veľvyslanectva. Nápad sa im veľmi páčil
a už sme začali robiť prvé kroky
na jeho naplnenie.
Titul osobnosť si iste zaslúžite.
Cítite sa však aj ako senior?
Niektoré ženy hovoria, že
muži nestarnú. Pozrime sa na
prírodu je mladá alebo stará? Aj
mojich 63 rokov môže byť málo
alebo veľa. Myslím, že by sme
nemali hovoriť o veku, ale o tom,
ako človek pracuje, žije a čo robí.
Raz mi jeden lekár povedal, že
keď sa pozrie ľuďom do očí, odmyslí si okolité vrásky, sú nádherné. Aj seniorské oči ostávajú
večne mladé.
LD, Foto: MÚ Petržalka
4 • 18. 11. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Inzercia
So žiaľom v srdci spomíname na 28. november 1997,
keď uplynulo 14 rokov od smrti nášho drahého
milovaného synčeka, brata, strýka, synovca, vnuka,
bratranca a dobrého priateľa
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Znalecké posudky na všeobecné hodnoty nehnuteľností. Tel: 0903 455 794
Mirka Ulmana
Znalecké posudky - byty
v Petržalke za výhodnú cenu
100 €. Tel: 0905606016
Prosíme Vás - čo ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
♥ Zosobášili sa
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 5. 11. 2011
Miroslav Hornáček – Michaela Maľachová
Tomáš Vrána – Zuzana Zbínová
Matej Šteflovič – Martina Čavojcová
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
2
od 120 €/m
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
TOP ➥ 4i: Bzovíckej ul., 2/8p., 84m2, pl. okná, mur. jadro .................................. 97 990 €
➥ Gars.: Rovniankova ul., 5/12p., 28 m2, pl. okná .................................................... 49 000 €
➥ Gars.: Vilova ul., 6/11p., 24m2, pl. podlahy, pl. okna.......................................... 46 700 €
➥ Gars.: Znievska ul., 4/12p, 28m2, kompl. rekonštrukcia .................................. 51 900 €
➥ 1i: Beňadická ul., 4/12p., 36m2, kompl. rekonštrukcia ...................................... 63 700 €
➥ 2-gars.: Holíčska ul., 9/12p., 43 m2, pl. okná, nová KL ..................................... 71 000 €
➥ 2-gars.: Strečnianska ul., 9/12p., 40 m2, kompl. rekonštr. .............................. 76 700 €
➥ 2i: Bieloruská ul., 2/6p., 47m2, čiast. rekonštrukcia ............................................. 75 000 €
➥ 2i: Čunovo, 2/2p., 51m2, v cene je aj garáž a záhradka .................................. 81 800 €
➥ 2i: Znievska ul., 4/12p., 86 m2, nová KL, pl. okná ................................................. 97 900 €
➥ 3i: Znievska ul., 7/8p., 68m2, kompl. rekonštrukcia ........................................... 92 000 €
➥ 3i: Markova ul., 10/12p., 68 m2, pl. okná, pl. podlahy........................................ 94 900 €
➥ 3i: Romanova ul., 2/12p., 68m2, pl. okná, el. rozvody .........................................90 000 €
➥ 3i: Mlynarovičova ul., 11/14p., 64m2, pl. okná, pl. podl .....................................87 000 €
➥ 3i: Holíčska ul., 10/12p., 70m2, pl. okná, pl. podlahy ....................................... 91 900 €
➥ 3i: Zadunajska ul., 5/8p., 68m2, pl. okná, pl. podlaha ........................................ 98 700 €
➥ 4i: Hrobákova ul., 2/12p., 68m2, zateplený ...............................................................94 000 €
➥ 4i: Wolkrova ul, 1/8p., 84m2, pôvodný stav........................................................... 104 700 €
RAKÚSKO - HAINBURG:
➥ 3i: 2/3p., 72m2, kompletná lux. rekonštrukcia .................................................... 126 900 €
STAVEBNÉ POZEMKY:
➥ Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á, IS v dosahu .......................................................... 166 €/m2
➥ Bratislava – Jarovce: IS v dosahu, 516 m2 ........................................................... 98 900 €
➥ Záhrada: Nové záhrady, 351m2, mur. domček ..................................................33 000 €
www.logie.sk
Záclony, garniže
a koľajničky na mieru,
poradenstvo, šitie, montáž,
plisé, paplóny, bytový textil
-25 % na všetky
skladové zásoby
Otvorené: Po-Pia 10.00 - 18.00
So
9.00 - 12.00
HOME DECOR
Černyševského 20 (pri TatraCity)
www.home-decor.sk
02 63453910, 0905 606016, 0907 772623
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
oobchodnú verejnú súťaž
na uzatvorenie nájomných zmlúv
na prenájom
• garáže č. 8 o výmere 19,5 m2
na Osuského ul. č. 1 v Bratislave
• garáže č. 13 o výmere 19,5 m2
na Osuského ul. č. 1 v Bratislave
• garáže č. 35 o výmere 23,7 m2
na Osuského ul. č. 3a v Bratislave
• garáže č. 1 o výmere 19,67 m2
na Jasovskej 12 v Bratislave
• garáže č. 5 o výmere 19,08 m2
na Rovniankovej 14 v Bratislave
od 01. 12. 2011.
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
uzatvorenie nájomných zmlúv na
garážové státia č.
4/A, 12/A, 20/A, 25/A, 30/A, 37/, 38/A,
39/A, 42/A, 44/A, 47/A, 61/A, 66/A,
74/A, 16/B, 22/B a 24/B
v garážovom stojisku na Rovniankovej 4 - 6
a garážové státia č. 3, 5, 12, 22, 29, 33, 47,
53, 54, 56, 57, 58, 75, 89 a 111
v garážovom stojisku
na Mlynarovičovej 14 - 24 v Bratislave
od 01. 12. 2011.
Podmienky súťaže je možné obdržať na adrese: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, referát podnikateľských činností,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo na web. stránke www.petrzalka.sk
Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 68
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Hĺbkovo tepujem
Karcherom. Tel. 0903 036 620
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Tepovanie kobercov
a čalúnenia. Tel.: 0903 454 506
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Ponúkam slušný druhý
príjem. Tel.: 0902 504 337
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Záručný a pozáručný servis práčiek Whirpool. Senko
Jaroslav. Tel.: 0903 435 684,
622 48 005
Jedinečný zárobok –popri
práci, sieťový marketing, oblasť
voda. Tel.: 0905 534 995
Kúpime byt v Petržalke, aj
zadlžený. T: 0915 122 656
Maľby, stierky, nátery
Tel. 0905 257 454
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
vianočné darčekové
poukážky v hodnote
10,
20 a 35 eur
NECHTOVÝ
DESIGN
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Zľava pre dôchodcov
10 % zo základnej pedikúry
KAŽDÝ PONDELOK
od 9. do 13. h
HAPPY HOUR
ZĽAVA 10 %
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Tetovanie obočia
80 eur
Ján Polák
KONTAKTY
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
Kaderníctvo
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
trálneho riadiaceho systému
s automatickou reguláciou
výstupných parametrov, dobudovali systém merania vyrobeného a dodaného tepla a
teplej vody, nainštalovali rekuperátory dymových spalín,
vymenili horáky a iné,- vymenúva Vojtech Červenka.
Dalkia ide ďalej. Hoci v porovnaní s majetkom iných
slovenských miest je súčasné
petržalské tepelné hospodárstvo pravidelnou obnovou na
štandardnej technickej a technologickej úrovni, tri až štyri
desiatky rokov predsa len cítiť na životnosti materiálov.
Práve sa uskutočňuje detailná
termografická analýza, ktorá
mapuje stav rozvodov.
Zastavenia
Vojtecha Červenku
Prvé zastavenie:
Z Beluše až do Grenoble
Do životopisu si o. i. píše, že
pochádza z Považia, rodisko
Beluša, je najmladší z troch
bratov. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu v Bratislave,
zameranie na automatizované systémy riadenia technologických procesov. Začal
ako asistent na fakulte, uspel
v konkurze na Polytechnický
inštitút v Grenobli. Absolvoval ho s nadpriemernými
výsledkami. Mal na výber. Zostať v cudzine, alebo sa vrátiť
domov. Rozhodol sa vrátiť.
Druhé zastavenie:
Dalkia
Nadnárodná spoločnosť zameraná na tepelné hospodárstvo so sídlom vo Francúzsku.
Je európskou jednotkou. Na
Slovensku začala pred 20 rokmi prevádzkou hotela Danube.
Potom zmodernizovala uholnú kotolňu v Senci, pribudol
Poprad, Senec a ďalšie.
- Bolo to v čase, keď na obce
a mestá prechádzal štátny
majetok. Tie hľadali profesionálnych partnerov, ktorí by
zabezpečovali isté činnosti.
Patrila medzi ne aj výroba
a distribúcia tepla, - hovorí
Vojtech Červenka, ktorý sa
18. 11. 2011 • 5
OSOBNOSŤ
vtedy stal aj zamestnancom
Dalkie.
Zariadenia, ktoré začali spravovať, boli kadejaké. Pamätáme si, však? Skoro nič do
údržby, išlo sa na doraz. Keď
už nevydržalo, vymenilo sa.
Ak sa nemal vykurovací systém zrútiť, musela sa zmeniť
stratégia. Dalkia otočila proces výroby a distribúcie tepla.
Nie likvidovať, ale zariadenia
udržiavať kvalitnou údržbou a
postupne ich modernizovať.
Tretie zastavenie:
Petržalka
Tepelné hospodárstvo v Petržalke je majetkom Bratislavy, v
správe ho však má naša mestská časť. O 23 kotolní, 178
výmeníkových staníc, 62 kilometrov primárnych a 50 km
sekundárnych rozvodov v
hodnote vyše 30 miliónov eur
sa už desiaty rok zmluvne stará Dalkia, a. s. Teplo prúdi do
bytov, škôl, úradov, firiem.
- Od roku 2000 sme na opravy
a investície vynaložili už desiatky miliónov eur. Uskutočnili sme rozsiahlu modernizáciu. Vymenili a prepojili sme
potrubné rozvody, hydraulicky vyregulovali primárne a
sekundárne rozvody, uskutočnili sme plošnú inštaláciu cen-
Štvrté zastavenie:
Teplo - centrálne či kotolňa
Už počuť ten vzdialený rachot
jedného i druhého tábora pri
pive alebo na účasťou oklieštených schôdzach vlastníkov.
So všetkým slovenským folklórom upodozrievania, kto
s kým a prečo „bije bandu“.
Preto vecne a vážne.
- Petržalka by si mala udržať výhodu komplexného a
celoplošného centrálneho zásobovania teplom. Ide o top
ekologický a bezpečný systém,
preto s mimoriadnou rozvahou by sa mali vlastníci rozhodovať, ak im niekto núka
iný, individuálny, lokálny vykurovací systém, - mieni Vojtech Červenka. - Pre mňa je
nepredstaviteľné, že v meste,
na sídlisku, by každý bytový
dom mal mať vlastný komín,
a tých bytových domov v jednom objekte paneláku sú aj
tri či štyri, takže mi nedá, aby
som sa nespýtal, v ktorom storočí žijeme. Nielen pre možný architektonický osadnícky
vzhľad dymiaceho mesta, ale
najmä pre vedomé zbavenie
sa toho, čo Petržalke závidí nejedno slovenské mesto
či mestská časť. Možno ešte
Dlhé diely a Dúbravka sú tak
tepelno-centrálne vybudované, inde sa vykuruje kadejako
a so všetkými problémami a
dôsledkami. Ani jedno mesto
nemá, ani nebude mať peniaze na to, aby si centrálne zásobovanie teplom samo vybudovalo. Tie časy sa nenávratne
skončili. Ak sa aj niečo stavia,
potom nie celomestsky, ale len
objektovo, minilokálne. Nejde
už o budovanie novej siete, ale
o pripojenie sa na existujúcu
sieť. Tu hľadajme odpoveď na
zahusťovanie určitých lokalít
miest.
Obchodný riaditeľ Dalkie
sa nebráni porovnávaniam,
netají výhody i nevýhody
jedného i druhého systému.
Otvorene hovorí, že nevýhodou centrálneho zásobovania teplom sú v nejednom
prípade už staré technológie,
nižšia efektívnosť rozvodných
systémov spojená s únikmi
tepla, nedostatočná regulácia.
To platí všeobecne, ale nie už
pre Petržalku, pretože výrobu
a distribúcia tepla riadi počítač, rozvodné systémy sa monitorujú a zistené nedostatky
okamžite odstraňujú a takmer
všetky objekty, ktoré v Petržalke zásobuje teplom Dalkia,
sú už hydraulicky vyregulované. V prospech centrálneho
zásobovania teplom však hovorí vyššia účinnosť veľkovýroby tepla, kvalifikovaný servis a pravidelná údržba, nové
investície do celého systému,
pružná technologická reakcia na množné legislatívne
zmeny v oblasti vykurovania,
možnosť využiť vo vykurovacom systéme popri plyne aj
iné alternatívne zdroje, napr.
biomasu.
- Ale to je všetko sekundárne.
Až priveľmi niekto, najmä v
Petržalke, cielene zveličuje
dosah úspor tepla domovými
kotolňami. Robili sme porovnávacie prepočty na rôzne
typy bytových domov, v rôznych podmienkach vonkajších
teplôt a v rôznych lokalitách
Slovenska. A najmä, vzali sme
do úvahy nielen okamihovú
cenu plynu a nákupnú cenu
domovej kotolne, ako to zvyčajne robia díleri domácich
kotolní, ale naozaj všetko, čo k
činnosti výroby tepla patrí a čo
si vyžaduje prísna legislatíva.
Pomer nákladov bol u oboch
systémov vyrovnaný, - konštatuje obchodný riaditeľ Dalkie
a pokračuje. - Rozhodujúce je
šetrenie, ktoré sa dosiahne zateplením fasády domu, strechy, výmenou okien v bytoch,
na schodiskách, vstupných
dverí. Tieto úspory predstavujú až polovicu z toho, čo vlastníci platia za teplo.
Ešte prekvapujúci dodatok:
Ak by niekto očakával, že čaru
domácich kotolní a ich vysoko šetriacemu efektu skôr
podľahnú v mestách, kde je
väčšia a dlhšie trvajúca zima
(Poprad, Brezno, Žiar nad
Hronom), alebo kde majú
vlastníci domov zárobkovými
možnosťami hlbšie do peňaženky (Lučenec, Kráľovský,
Vráble), potom sa mýli. Počtom i percentuálne sa najviac
od centrálneho zásobovania
teplom odpájajú domy v Petržalke (hoci je to len jednomiestne percento). Prečo?
Žeby v iných mestách boli
horší počtári? Kdeže, len sa
po nich nemotá jedna záhadná postava a nepletie im hlavy,
ako je to v Petržalke...
Piate zastavenie:
Osobnosť Petržalky 2011
Štyridsaťpäťročný
Vojtech
Červenka má ešte ďaleko k
vlastnému životnému bilancovaniu. Zato hodnotenia
vyslovujú iní. Bez pátosu, to
čo robí, ako robí a pre koho
robí, je síce v efekte nenápadné (pod zemou, v budovách,
v bytoch) až zvykom, čoby
štandardnosťou pohodlia pre
domácnosti samozrejmé, ale
vo významovosti neprehliadnuteľné. Aj preto mu v lete,
na Dňoch Petržalky, starosta Vladimír Bajan odovzdal
plaketu s nápisom Osobnosť
Petržalky 2011. Zdôvodnenie bolo stručné: Za prínos
v oblasti podnikania. V rozvitej reči citujme z návrhu
na ocenenie: „Ing. Vojtech
Červenka, obchodný riaditeľ spoločnosti Dalkia, a. s.,
rozvážne reaguje na pohyby
svetových cien energetických
médií, najmä plynu, prezieravo a citlivo formuje obchodné
vzťahy s obyvateľmi Petržalky,
správcami bytových domov,
spoločenstvami vlastníkov,
podnikateľmi, školami, hľadá
cenové optimum, vyváženosť
medzi firemnými možnosťami a spotrebiteľskou spokojnosťou. Ako špičkový manažér má významné postavenie
v nadnárodnej spoločnosti,
požíva v nej úctu pre vysokú
odbornosť a prístup k ľuďom.
Jeho silný osobný vzťah k našej mestskej časti ju výrazne
pozitívne poznačuje.“
Rudolf Gallo
Foto: autor
6 • 18. 11. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Priletia dobrí anjeli
Medzinárodný deň
školských knižníc
Dňa 24. októbra 2011 sme
v našej škole, ZŠI pre deti
s narušenou komunikáciou
na Vlasteneckom námestí,
uskutočnili podujatie pri príležitosti
Medzinárodného
dňa školských knižníc. Pripravili sme so žiakmi divadelné
predstavenie
Cirkus Záškolina – O koníkovi, ktorý
vedel telefonovať. Rekvizity
sme zhotovili s pomocou
detí v rámci výtvarného krúžku. Námet predstavenia bol
z prostredia cirkusu,
preto
množstvo scénok bolo zábavných, vtipných. Inšpiráciou nám bol príbeh z knihy
Libuše Friedovej Rozprávky
s podkovičkami (1999). Zvieratká z cirkusu sa rozhodnú,
že navštívia chorého chlapčeka, ktorý sa nemôže na
cirkusovom predstavení zúčastniť. Predvedú mu nočný
tichý cirkus na námestí pod
oknom jeho izbičky. Dojímavý príbeh a celková atmosféra
predstavenia oslovili všetkých
pozvaných divákov. Pani spisovateľka Libuša Friedová prijala naše pozvanie a navštívila
v tento deň našu školu.
Ocenila snahu našich detí
a pochválila výkony našich
malých hercov. Počas besedy
s deťmi sa podelila so svojimi
mnohoročnými skúsenosťami z oblasti písania detskej
literatúry. Svojou energiou,
vitálnosťou a chuťou písať
príbehy, motivovala deti pre
život plný kreativity, radosti
a objavovania krás všade okolo nás. Tvorba spisovateľky Libuše Friedovej sa vyznačuje
hlavne modernými, veselými,
vtipnými a citovo pôsobivými rozprávkami. Čítaním
a spracovaním jej príbehov sa
u detí rozvíjala hlavne kreativita a schopnosť prezentovať sa pred inými.
Žiaci namaľovali tiež
množstvo ilustrácií inšpirovaných rozprávkami a básňami
L. Friedovej. Zbierka najkrajších ilustrácií bola zviazaná
a odovzdaná ako originálny
darček pani spisovateľke
k 86. narodeninám.
Kolektív školy
Centrum voľného
času na Gessayovej
má za sebou niekoľko úspešných
projektov, ktorých
cieľom nebolo len
deti zabaviť či rozvíjať ich talent, ale
dať im aj podnety
na premýšľanie
o solidarite a hodnotách.
S
pomeňme napríklad zbierku Povodne, v rámci ktorej obdarovali školskými pomôckami svojich rovesníkov
v zaplavených obciach, či
multikultúrne projekty Európska hviezdička a Zebra,
kde prostredníctvom tvorivej
činnosti získavali finančné
prostriedky pre neziskové organizácie pracujúce s deťmi.
V tomto školskom roku pripravili pod záštitou MÚ Petržalka a podporou grantového
programu Magistrátu hlavného mesta projekt v spolupráci s n. o. Dobrý anjel. Deti
z petržalských materských
a základných škôl už od septembra vyrábajú anjelov z hliny či iných výtvarných materiálov, ktorých darujú rodičom
spolu s listom, aby sa zapojili
do systému pomoci neziskovej
organizácie. Netradičná informačná kampaň nesie názov
Dobrý anjel v Petržalke. Organizátori chcú touto cestou
osloviť približne tisíc mladých
rodín. „Petržalskí rodičia sa
určite zamyslia nad tým, aké
majú šťastie, že vychovávajú
svoje dieťa v zdravej rodine.
Porozmýšľajú, že aj oni sa
môžu niekedy ocitnúť v núdzi,
a preto sa zapoja do systému
podpory organizácie Dobrý
anjel,“ povedala o ambíciách
kampane autorka projektu
Magdaléna Peková z CVČ.
Organizácia Dobrý anjel realizuje humanitárny systém
finančnej pomoci. Darcovia
môžu formou pravidelných
mesačných príspevkov pomáhať rodinám s deťmi, kde
Halloweenska noc Mladej Petržalky
Na začiatku sychravého novembra sme zvyknutí uctiť si
pamiatku ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Je to významná príležitosť, keď by sa mal každý na chvíľu pozastaviť a rozjímať
o význame života a smrti v našom živote.
V
poslednom čase k nám
však preniká zo západnej
Európy a zo Spojených štátov
aj menej vážny sviatok, ktorý smrť vníma s humorným
a žartovným nadhľadom. Halloween (predvečer Všetkých
svätých) oslavovali už starí
Kelti. V dnešných dňoch ho
obľubujú najmä deti, ktoré
v rôznych strašidelných kostýmoch chodia po domoch
a pýtajú od dospelých sladkosti (alebo drobné peniaze)
pod hrozbou, že vyvedú majiteľovi nejaké šibalstvo.
Členovia združenia Mladá Petržalka sa rozhodli
PETRŽALSKÉ NOVINY
jeden z členov trpí rakovinou,
cystickou fibrózou, svalovou
distrofiou alebo inou zákernou
chorobou, ktorá dostala domácnosť do finančnej núdze.
Výhodou je, že darca – dobrý
anjel, môže kedykoľvek skontrolovať, či boli peniaze vyplatené rodine do posledného
centu. V mesiaci október sa
touto cestou podarilo podporiť takmer 3-tisíc slovenských
rodín. Od roku 2006, keď organizácia vznikla, anjeli pomohli
celkovou sumou 12 319 581
eur. „Chceli by sme povedať
všetkým ľuďom, aké je dôležité pomáhať rodinám s deťmi,
ktoré zákerná choroba dostala
do finančnej tiesne. Kto to lepšie pochopí ako práve rodiny
s deťmi? Veríme, že popritom,
ako sa detváky v Petržalke zabavia a naučia zručnosti, sa
podarí získať ďalších dobrých
anjelov z radov ich rodičov,“
uviedla Ľudmila Kolesárová
z organizácie. Súčasne poďakovala M. Pekovej z CVČ, ktorá projekt realizuje, v spolupráci s oddelením školstva kultúry
a športu miestneho úradu, učiteľkami materských a vychovávateľkami základných škôl.
Vyhodnotenie projektu spojené s vernisážou anjelov vyrobených v materských a základných školách a v krúžkoch CVČ
sa uskutoční 8. decembra 2012
v budove Technopolu.
Autor a foto: LD
zorganizovať halloweenský
večierok pre Petržalčanov
všetkých vekových skupín.
Za miesto konania si vybrali
Pub Magdalén na Hálovej
ulici. Jedinou podmienkou
účasti bol vstup v strašidelnej maske, pričom všetci zamaskovaní návštevníci dostali občerstvenie bezplatne.
Predovšetkým zástupcovia
mladšej generácie prišli v
pekných a nápaditých kostýmoch, pričom najlepšie boli
ocenené vecnými cenami.
Všetci členovia a prívrženci združenia Mladá Petržalka mali tak príležitosť aj
v tomto hektickom období
stretnúť sa a porozprávať.
Sme radi, že sa nám podarilo založiť milú tradíciu, ktorú by sme si radi zopakovali
aj o rok.
Bc. Juraj Kríž
Mladá Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 11. 2011 • 7
INZERCIA
Máme radi mladé
Podľa starej vinárskej poučky nie je rozdiel medzi mladým
vínom a mladou ženou. Obe sú veľmi nezrelé, ale vedia nás
dokonale opantať.
Tak ako Francúzov dokáže očariť beaujolais, tak sa my necháme
s radosťou omámiť mladým Svätokatarínskym vínom. Ochutnajte
tie najlepšie mladé vína od top vinárov Slovenska, ktorých kvalitu
označuje ochranná známka Svätokatarínske víno.
Koštovka vín sa uskutoční 25. novembra v čase od 12.00 do
22.00 h a a 26. novembra od 10.00 do 22.00 h na Primacionálnom námestí.
upr
MiBa
VSTAVANÉ SKRINE,
ŠATNÍKY, PREDSIENE
Objednajte si
v pohodlí Vášho domova
Široký výber drevdekoru,
farebných skiel, zrkadiel
Kontakt: 0911 223 001
Mikuláš a Čert
do mikulášskej čižmy
Pripravujú si už vaše deti vyčistené čižmičky a netrpezlivo čakajú na príchod Mikuláša?
Aké dobroty v nich asi nájdu tento rok? Tohtoročný čokoládový Mikuláš k vám zavíta vo dvojici
spolu s čertom a vrecom plným obľúbených bonbónov! Na okno vám zaklopú
LENTILKY Mikuláš a Čert − duté figúrky z jemnej mliečnej čokolády, ktorým vo vakoch hrkocú
veselé a farebné čokoládové LENTILKY. Dobrý Mikuláš s dlhou bielou bradou obdaruje deti, ktoré
po celý rok poslúchali a rohatého čerta sa vaše ratolesti viac nebudú báť.
LENTILKY Mikuláš a Čert (52 g) – odporúčaná maloobchodná cena 0,79 EUR
8 • 18. 11. 2011
Poslanci rokovali najmä o majetku
Jedným z prvých bodov novembrového rokovania petržalských
poslancov bola zmena zásad hospodárenia s bytmi.
D
oteraz platilo, že nájomca obecného bytu musí
zaplatiť zábezpeku vo výške
trojmesačného
nájomného,
pričom výška zábezpeky závisí od veľkosti bytu a počtu
osôb, ktoré v ňom bývajú. Pre
obyvateľov Domu osobitného
určenia na Medveďovej ulici
je však takáto výška zábezpeky
nereálna, keďže tam bývajú ľu-
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
dia, ktorí majú ledva na samotné nájomné. Preto sa poslanci
rozhodli, že pre týchto nájomníkov sa zábezpeka znižuje na
výšku mesačného nájomného.
Poslanci rokovali aj o návrhu prenájmu nebytových
priestorov v MŠ na Holíčskej
ulici pre Materské centrum Budatko. Budatko doteraz sídlilo
v nevyhovujúcich priestoroch
v poliklinike na Šustekovej ulici.
V priestoroch na Holíčskej do
konca novembra sídlila nezisková organizácia ROAD a od
1. decembra by sa do nich mohlo
nasťahovať Budatko. Výška prenájmu – 10 eur za štvorcový
meter na rok – sa nepáčila Zuzane Lukačkovej (SDKÚ-DS)
a vzhľadom na aktivity tohto
materského centra navrhovala
znížiť ho na polovicu. Starosta
však upozornil, že toto zníženie
by bolo mimo pravidiel, ktoré si
mestská časť pri prenájmoch určila, z čoho by mohol vzniknúť
precedens, ktorý by petržalskú
pokladnicu pripravil o príjmy
z prenáj-mov. Navrhol, aby poslanci radšej našli iné možnosti,
ako Budatko podporiť aj finančne, s čím napokon väčšina z nich
súhlasila.
Prenájmu sa týkal aj návrh
prenajať priestory v ZŠ na Dudovej ulici a pozemok v areáli
tejto školy pre TJ Slávia Právnik
Bratislava. Táto organizácia tu
sídli od roku 2003 a navrhovanú výšku prenájmu – 60 eur na
štvorcový meter na rok chceli
znížiť s odôvodnením, že tu
preinvestovali 27-tisíc eur a
vzhľadom na to, akým sú pre
školu a jej žiakov prínosom.
Riaditeľka školy však tento prínos spochybnila (napr. tým,
že Slávia Právnik v škole prevádzkuje bufet bez akejkoľvek
konzultácie s vedením školy, že
žiaci vôbec nemajú možnosť zadarmo na kurtoch hrať a pod.)
a neobstál ani argument o preinvestovaných peniazoch, lebo
za to už tenisti dostali úľavy
v minulých rokoch. Poslanci napokon schválili prenájom škol-
ských priestorov a pozemku
za pôvodne navrhované sumy.
(Tejto problematike sa venujeme aj na inom mieste.)
Ďalším bodom rokovania,
o ktorom sa viac diskutovalo,
bol návrh na bezodplatný prevod vlastníctva stavby Revitalizácia Chorvátskeho ramena
Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Táto stavba
bola zrealizovaná v r. 2004 z
grantu projektu PHARE, takže
ju mestská časť musela mať vo
vlastníctve 5 rokov. Potom sa ju
snažila vodohospodárom predať, lebo odborníci na údržbu a
prevádzku takýchto stavieb sú
oni, ale keďže vodohospodári
na to nemajú peniaze, tak sa to
doteraz nepodarilo. Náklady na
údržbu Chorvátskeho ramena
však z roka na rok stúpajú, tak
sa mestská časť rozhodla stavbu dať vodohospodárom bezplatne, aby ušetrila náklady a
mohla tieto peniaze investovať
zmysluplnejšie. Okrem troch
poslancov za SaS zdvihli všetci
ostatní ruku za takéto riešenie.
Poslanci si potom vypočuli aj analýzu stavu, v akom sa
momentálne nachádza Bytový
podnik Petržalka.
čovacom procese, zlepšenie
zamestnanosti žien na rodičovskej dovolenke atď. a on
pôsobí ako konzultant v oblasti developerstva.
Keď som sa dozvedel v obchodnom registri, že je aj konateľom firmy Progressive development consulting, s. r. o.,
ktorá sa venuje realitnej činnosti, moje úvahy o nezištnos-
ti jeho laických názorov idú
úplne iným smerom. Stavebná
uzávera na Nosný dopravný
systém je v Petržalke zhruba
60 hektárov vysokoexkluzívnych pozemkov. A potom je to
asi všetko ináč.
Silvia Vnenková
Foto: archív
Ad: Bratislavský električkový absurdistan
V nedávnej minulosti sme tu mali samozvaného zástupcu obyvateľov
Petržalky, ktorý rôznymi administratívnymi obštrukciami brzdil prípravné a projektové práce na Nosnom dopravnom systéme.
K
eď sa preukázalo, že Marcel Slávik nikoho nezastupuje, je už ticho.
Priestor v médiách dostáva
aj ďalší zástupca občianskeho združenia Za efektívnu a
ekologickú dopravu Martin
Kugla. Nie je jasné, koľko má
toto združenie členov a odborníkov, keďže nie je ani registrované v registri MV SR.
Ani Martin Kugla nie je registrovaný v žiadnom združení.
Tak aká je výpovedná „pravda“
tohto občana, ktorý nie je ani
obyvateľ Petržalky, ale Dúbravky ?
Už štyri roky vystupuje proti električke, pretože ako on
tvrdí: v Petržalke nám „Brusel“ vybuduje železničnú trať
aj s tunelom. Samozrejme aj
zaplatí. Tieto tvrdenia neboli
nikdy podložené argumentmi,
alebo to bolo len vytrhávanie
určitých faktov zo súvislostí.
Naopak, je tu skupina odborníkov združená v iniciatíve
Lepšia doprava, ktorá podporuje budovanie električky. Ich
predstaviteľ Martin Fundárek
argumentuje na základe odborných podkladov. Aký to
rozdiel.
Môj zásadný postoj k problematike Nosného dopravného systému je, že otázka nestojí či električka, alebo vlak.
Tam, kde je aj električka, aj
vlak a kde sa má budovať niečo nové, môže to byť aj vlak,
aj električka. Podľa potreby
a možností. Obidva koľajové
systémy si nekonkurujú, ale
sa dopĺňajú a vytvárajú koľajový nosný dopravný systém
v regióne. Funkčný bude po
spustení systému Bratislavskej
integrovanej dopravy. Preto
je potrebné sily odborníkov a
laikov spájať v prospech „veci“
a nie vnášať rozbroje a chaos.
Na Mestskom zastupiteľstve
20. 10. 2011 sa prijalo uznesenie, ktoré všetci vnímame ako
víťazstvo zdravého rozumu.
Zastupiteľstvo totiž schválilo
uznesenie, že v prípade, keď v
marci 2012 v Bruseli schvália
náš projekt aj s financovaním,
tak budeme takí dobrí a tie
peniaze budeme chcieť. Nič
viac a nič menej.
Martin Kugla sa podpisuje
tiež ako analytik občianskeho združenia Fair analyses.
Na www.fairanalyses.sk som
sa dočítal o aktivitách tohto
združenia: e-learning vo vyu-
Tomáš Fabor,
nezávislý poslanec,
predseda komisie územného
plánu, výstavby a dopravy
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pamätník svornosti
Vážení obyvatelia Petržalky,
deň 1. január si mnohí z vás
(z nás) spájajú s dozvukmi silvestrovských osláv, s Novým
rokom, príhovorom prezidenta Slovenskej republiky v rozhlase aj televízii, s „aktuálnymi“ predsavzatiami „do tohto“
roka. A je to v poriadku, keď
sa človek, predovšetkým optimisticky a veselo, naštartuje
sám alebo sprostredkovane do
budúcnosti.
Deň 1. január by však v
našich mysliach mal byť aj
výsostne pamätný deň. Veď
dátum 1. 1. 1993 je dátumom
narodenia nového štátu v srdci Európy – Slovenskej republiky a dodávam: „našej milej,
slovenskej,
vyvzdorovanej,
životaschopnej“.
Médiá, printové i audiovizuálne, pred aj po 1. januári
obvykle mlčia, prezident SR
(myslím, že doteraz to tak
bolo) len v jednej vete svojho
novoročného príhovoru spomenie, že 1. január je významný deň SR, výzdoba miest a
dedín na Slovensku žiadna...
Je to úmysel, alebo v zhone
dnešného času je takáto udalosť vlastne nepodstatná?!
Pozrime sa za naše hranice.
V Paríži po Champs-Elysées
14. júla (14. 7. 1789 - začiatok
Veľkej francúzskej revolúcie,
ktorá viedla k vzniku Francúzskej republiky) defilujú
armádne batalióny a oslavám
niet konca-kraja (asi „len“
preto, že je leto), v USA 4. júl
(Deň nezávislosti) je dôvodom na bujaré oslavy miliónov Američanov...
Nie, nie som za megalomanské oslavy dňa vzniku
Slovenskej republiky, ale ...
Na zasadaní Zastupiteľstva
Spoznaj svojho suseda
a uprac si pred domom
Pod týmto názvom uskutočnilo občianske
združenie Integrasa na Námestí českého ľudu
priateľské stretnutie ľudí bez ohľadu na
národnosť, vierovyznanie, pohlavie či vek.
T
ak, ako je uvedené v stanovách združenia, jeho
cieľom je prispievať k prekonávaniu sociálnych, informačných, kultúrnych a komunikačných bariér vo vzájomnom
18. 11. 2011 • 9
ŽIVOT PETRŽALKY
spolužití a integrácii menšinových etník s dôrazom na
rómske etnikum.
O naplnením tejto myšlienky svedčí aj veľký počet
kultúrnych, spoločenských
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 11. 11. 2011 som
podal poslanecký návrh na
vybudovanie Pamätníka svornosti na vhodnom mieste (námestí) v Petržalke a návrh na
pomenovanie (premenovanie)
tohto námestia (tam, kde bude
pamätník) na Námestie svornosti.
A to ku dňu 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, teda
1. 1. 2013, resp. január 2013.
Jednoduchý, dôstojný... Myslím, že sa to pri dobrej vôli dá
ešte stihnúť.
Viac... a rád sa dozviem váš
názor; na kontakte
http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák
(poslanecký klub SMER-SD,
SNS, SF, OK)
a športových akcií, ktoré
združenie
organizovalo.
Samozrejme, nevyhli sa
ani brigádam pri skrášľovaní Petržalky. Posledné tohtoročné stretnutie
členov, priaznivcov, ale aj
pozvaných hostí občianskeho združenia Integrasa
sa vydarilo. Posedenie s
priateľmi, teplý čaj, plány
do budúcnosti a na záver
kotlíkový guláš, na ktorý
zneli len slová chvály nielen
členov či podporovateľov,
ale aj náhodných okoloidúcich, ktorých organizátor
pozval.
Ľudia, ktorým myšlienky
priateľstva a spolupráce
medzi národmi, národnosťami či rasami nie sú
cudzie, sa môžu s činnosťou združenia zoznámiť na
www.integrasa.sk
Text a foto: Ka
Jednota
dôchodcov
oslavovala
Október, Mesiac úcty k starším a blížiace sa vianočné
sviatky, oslávili členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Dome kultúry
Zrkadlový háj. Výročnú schôdzu okresnej rady Bratislava
V spestrili vystúpenia detí
z MŠ Bohrova, seniorských
súborov Orchidea a Melódia a nestarnúcimi piesňami
potešil prítomných spevák
Benedikt. Skôr narodených
Petržalčanov osobne pozdravili predstavitelia mestskej
časti starosta Vladimír Bajan,
so svojím zástupcom Romanom Masárom, členovia NR
SR Viera Tomanová a Viliam
Jasaň. Dôchodcov pozdravil
aj predseda JDS Kamil Vajnorský.
Predsedníčka
Okresnej
rady JDS Valéria Balúchová
zhodnotila uplynulý rok ako
úspešný. Nechýbali návštevy kultúrnych podujatí,
poznávacie výlety a relaxačné pobyty. Dobre sa darilo
speváckemu, tanečnému aj
turistickému krúžku. Na celoslovenských Športových
hrách seniorov úspešne reprezentovali Hálka Hotová
a Juraj Brlog, ktorí získali zlaté
medaily. Petržalská členská
základňa má zhruba šesťsto členov. Každý štvrtok od
14. do 16. h sa stretávajú
v klube dôchodcov na
Osuského 3.
LD
10 • 18. 11. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Dopravný podnik reaguje
Chceme mliečne
automaty?
PD Javorinka č. 89 Galanta
za technickej podpory PEF
družstva Javorinka č. 76 Galanta predáva vlastné čerstvé
surové kravské mlieko vyprodukované na svojej farme
prostredníctvom mliečneho
automatu. V Petržalke máme
dva, nájdete ich pri OD TERNO
na Bratskej ulici a pri OD TESCO na Panónskej. Automaty
sú využívané maximálne na
30 %, ich stratovosť ovplyvnilo v aj zvýšenie sadzby DPH
zo 6 % na 20 %. Spoločnosť
preto prehodnocuje skončenie ich prevádzky. Aj prostredníctvom našich novín sa
obracia na občanov Petržalky
s prosbou o zapojenie sa do
prieskumu záujmu.
Aktuálna cena mlieka je
0,70 centa za liter s obsahom
tuku najmenej 3,5%. Pri bezhotovostnom predaji na špeciálnu kreditnú kartu, ktorú
spoločnosť vydáva, poskytujú zľavu až 5 centov. Karta sa
môže nabiť na kredit od 20 L
do 100 L a po vyčerpaní opakovane ľubovoľne dobíjať.
Doba uchovania mlieka je
do 48 hodín od predaja (pri
teplote 4 -8 0C), po jej uplynutí sa však nepokazí, ale zmení
na pitné kyslé mlieko, také
ako ho poznali naši starí rodičia. Okrem priamej spotreby
je možné z neho bez úpravy
urobiť klasické kyslé mliečko
alebo tvaroh. S použitím originálnych mliečnych kultúr,
ktoré prevádzkovateľ v prípade záujmu dodá, sa dá v domácich podmienkach vyrobiť
jogurt, acidofilné mlieko, kefír,
smotana alebo syr.
NAJLACNEJŠIA
Ak máte záujem, aby auKAVITÁCIA
tomaty
v Petržalke ostali,
V
PETRŽALKE
pomôžte
prevádzkovateľom
a zapojte sa do prieskumu.
Cenník
• 40Na
min.adresu
kavitácie +maria.grebenova@
10 min. vibračná plošina 25 €
• Vibračná
plošina 10 min.
3,50 €
petrzalka.sk
uveďte o koľko
• Vibračná plošina 10 x 10 min.
30,00 €
litrov farmárskeho mlieka týždenne,Objednávky
respektíve mesačne
máte záujem.
0904 561 329LD
(Hrobákova 4)
Občania sa na miestny úrad obracajú so sťažnosťami na mestskú
hromadnú dopravu. Niektoré podnety rezonujú opakovane.
Starosta intervenuje na magistráte hlavného mesta, ale aj priamo
v Dopravnom podniku.
V
septembri oslovil listom
jeho vedenie s otázkami
týkajúcimi sa problematiky
nízkopodlažných autobusov,
chýbajúceho prístrešku na
zástavke MHD Železničná
stanica Petržalka a prehodnotenia zrušenia linky 78.
Mamičky s deťmi, ale aj
starší a invalidní občania by
uvítali viac nízkopodlažných
autobusov. Podnety sa týkajú najmä linky 99. V reakcii
na požiadavky starostu DPB
uvádza, že zo strany verejnosti podnik čelil kritike
pre zníženú obsaditeľnosť
nízkopodlažných vozidiel, v
októbri minulého roku rozhodol o výmene za klasické
sólo ikarusy bez zníženého
vstupu. „V súčasnej dobe pri
prehodnocovaní ostatných
liniek MHD bola do vozovne Petržalka presunutá časť z
nových 12-metrových nízkopodlažných vozidiel IVECO
CITELIS, ktorými je zabezpečená aj linka 99,“ odpovedal
v liste generálny riaditeľ DPB
Ing. Ľubomír Belfi. Pre cestujúcich je dôležitá informácia,
že od 10. októbra je zabezpečovaná garantovaná výprava
nízkopodlažných
vozidiel
MHD, ktoré sú v cestovnom
poriadku označené ako nízkopodlažné.
Chýbajúci prístrešok MHD
na železničnej stanici bol jedným z podnetov, ktorý obyvateľky predostreli starostovi
počas septembrového Čaju o
piatej. Podľa Ľ. Belfiho to však
nie je v kompetencii DPB,
odvoláva sa aj na chýbajú-
ce investičné prostriedky na
osádzanie prístreškov a odporúča obrátiť sa na magistrát.
Upozornil, že o vybudovanie
krytej zástavky, respektíve
jej umiestnenie priamo pred
vchod stanice žiadali už pri
realizácii projektu predstaničného priestoru. Prednosť
však dostala individuálna
doprava a stanovište taxíkov.
DPB považuje za vhodné
celkovo prehodnotiť polohu
zástavky.
Reštriktívnym opatreniam
v dopravnom podniku padla
za obeť linka 78 na trase z
Muchovho námestia do Ružinova. Obyvateľom, ktorí ju
zvykli využívať, dnes chýba.
Riaditeľ DPB argumentuje, že
sa najčastejšie objavovala medzi pripomienkami na menej
Nepestujme si potkanov a myši v uliciach
V Petržalke sa koná jesenná deratizácia. Nástrahy sú umiestňované
najmä do uzlov inžinierských sietí, kanalizačných prípojok, budov,
do pivničných priestorov a technických suterénov a funkčných dier
na voľných priestranstvách, v blízkosti rodinných domov.
„H
lodavce môžu v našich
podmienkach prenášať
tularémiu, leptospirózu a črevné
nákazy, napríklad salmonelózy,“
informovala Katarína Nosálová
z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Okrem chorôb
spôsobujú aj materiálne škody.
K prevencii môžu prispieť
aj občania. Miestny úrad neodporúča liať zvyšky jedál do
toalety, voľne skladovať potraviny na dvoroch, v pivniciach
a balkónoch, rozsýpať odpad
v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov. Ak je to
možné zaskliť, respektíve sieťkovať okienka a vetracie otvory, upchávať alebo zamurovať
nefunkčné diery v suterénne,
v miestach inžinierskych sietí
a dilatácie.
Obyvatelia si často potkanov
nevedomky pestujú. Dochádza k
tomu aj pri nevhodnom kŕmení
túlavých mačiek. V Petržalke nie
je zakázané kŕmenie, ale znečisťovanie verejného priestranstva prikrmovaním. Potom, ako
mačka doje, treba vzniknutý odpad odstrániť: „Neodporúčame
prikrmovať sypaním jedla bez
použitia misiek, pretože často
dochádza k tomu, že nedojedené zvyšky sú veľkým lákadlom
pre iné hlodavce najmä potkany a sypaním jedla na verejné
priestranstvo dochádza k jeho
znečisťovaniu. A hlavne neodporúčame umiestňovať do zelene
alebo iného verejného priestranstva provizórne chovné zariadenia, dochádza tak k znečisťovaniu verejného priestranstva,“
upozornila Jana Jecková, poverená vedením oddelenia životného
prostredia MÚ Petržalka.
Andrea Oczvirková z OZ
Mačky, ktoré pomáha hendikepovaným a zraneným mačkám,
má na zodpovedné kŕmenie
rovnaký názor. „Kúsok od môjho
domu je sterilizovaná, pravidelne kŕmená, veterinárne ošetrovaná mačka. Stará sa o ňu kompletne jedna brána. Má prístup
do pivnice, kde prespáva. Pri tej
bráne žije len ona a nie je tam
ani neporiadok, ani potkany,“
približuje skúsenosť z Petržalky.
Dôslední by sme mali byť aj
pri kŕmení voľne žijúcich vtákov. Okrem toho, že z neho
profitujú škodcovia, podľa Jána
Kaľavského z ochranárskej organizácie BROZ, chlieb v zime
labutiam neprekáža, no v lete
môže spôsobovať kvasenie a
problémy so zažívaním. Niektorí občania spestrujú kŕmenie
PETRŽALSKÉ NOVINY
využívané spoje a táto zmena
bola jediným zrušením linky
v Petržalke. Po negatívnych
ohlasoch občanov, na ktoré
starosta upozornil vedenie
DPB, sa podarilo autobus
č. 96 prinavrátiť na pôvodnú
trasu.
Na druhej strane aj DPB
má požiadavky na Petržalku. Potrebuje pomôcť pri
zriadení riadneho obratiska
autobusov so zabezpečením
sociálnej miestnosti pre vodičov na konečných linkách 96
(Prokofievova) a 98 (Jasovská), čo riaditeľ označil ako
dlhoročný problém. Pomoc
od MČ by privítali minimálne
v zabezpečení plochy na osadenie dočasného sociálneho
zariadenia.
V závere listu Ľ. Belfi dodáva, že v segmente autobusovej dopravy chýba cca 30 sólo
a 100 kĺbových nízkopodlažných vozidiel. Segment dráhových vozidiel je na tom
podľa neho podstatne horšie.
Do času ich obstarania žiada
o trpezlivosť a pochopenie.
(upr
vodného vtáctva vyprážaným
mäsom, sušienkami či ovocím.
„Na túto potravu si časom zvykli
a začali ju prijímať, rozhodne
však nemožno hovoriť, že by bola
pre ne zdravá.“
Osoby, ktoré sypaním potravy či umiestňovaním „pelechov“ vytvárajú odpad, porušujú ustanovenie § 5 ods. 3 VZN
č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku a hrozí
im pokuta do výšky 165,97 €,
v blokovom konaní možno uložiť
pokutu do 16,59 € .
Mestská časť vykonáva celoplošnú deratizáciu verejných
priestranstiev dva razy do roka,
v prípade kalamitných výskytov
sa robia lokálne zásahy. Deratizáciu zabezpečuje firma Chemix-D prípravkom Potex. Mestskú
časť to stojí zhruba 40-tisíc eur
ročne.
LD
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 11. 2011 • 11
K U LT Ú R A
Knižnica, je o práci s dobrými ľuďmi
Miestna knižnica Petržalka zmenila v júni riaditeľa. Ernesta Husku vystriedala vo funkcii Katarína Bergerová, ktorá posledných šestnásť rokov viedla v MČ Devínska Nová Ves
kultúrne a voľnočasové zariadenie Istra Centrum.
P
sme z podobných dôvodov
ako v kolotoči vyradili. Knižničku však môžu dopĺňať aj
obyvatelia paneláku. Ak by
mal niekto záujem o takúto
službu, určite sa brániť nebudeme.
o prvom polroku jej pôsobenia sme sa rozprávali
o prioritách, ktoré si stanovila,
a spôsoboch ich naplnenia.
V akom stave ste preberali knižnicu?
Bola v dobrej kondícii, čo sa
týka financíí, knižného fondu
aj služieb, ktoré poskytuje.
Nebol teda problém nadviazať
na to dobré, čo bolo vytvorené. Pestrosťou fondu dokáže
obsiahnuť spektrum čitateľov
bez ohľadu na vek či záujmy. To je napokon zmyslom
jej existencie, čím je bohatší
knižný fond, tým je väčší záujem verejnosti. Pozitívom je,
že sa pobočky nachádzajú v
každom kúte Petržalky. Knižnica má aj pracovisko náučnej literatúry, vďaka čomu sa
približuje študentom. Bežne
sa stáva, že prichádzajú z univerzitnej či technickej knižnice a žiadaný titul nachádzajú
práve u nás.
Pred výberovým konaním na
pozíciu riaditeľa musel každý
záujemca vypracovať koncepciu
rozvoja knižnice, o čo sa opierala tá vaša?
Vychádzala z charakteru
potrieb a z jednoduchého marketingu, kto do knižnice chodí,
aké je zloženie obyvateľstva,
jeho potreby, predstavy, záujmy, komu je knižnica určená. Je
dobré rozvíjať to, čo sa osvedčilo a čo fungovalo, teda práca
s čitateľom, pestrosť, kvalita
knižného fondu a služieb, podujatia. V Petržalke je veľa detí
a mládeže, chcem trochu spestriť mozaiku podujatí a aktivít,
ktoré sú na ne smerované, aby
knižnicu poznali. Záleží mi aj
na profesionálnom prístupe
knihovníkov. To nie sú len ľudia za pultom, s čitateľom sa
porozprávajú, vnímajú ho ako
osobnosť so svojimi pozitívami aj problémami, potrebami,
očakávaniami. Ich vzťah sa s
každou návštevou prehlbuje,
práve tak sa čitateľ stáva stabilným a dokáže dať spätnú väzbu, ktorá sa prenáša do kvality
poskytovaných služieb.
Výzvou pre knihovníka je
prilákať do knižnice nových
členov. Vraví sa, že deti čítajú
pomenej. Ako sa darí oslovovať mladú generáciu?
Musíme držať krok s dobou. Elektronizácia a s ňou
spojený online katalóg musí
byť neustále podporovaná.
Oceňujem, že sa podarilo
otvoriť novú pobočku na Prokofievovej, ktorej súčasťou
je aj herňa typu polyfunkčnej spoločenskej miestnosti.
Umožňuje usporadúvať podujatia komornejšieho charakteru. Dnes knižnica nemôže ostať len pri výpožičkách, musí s čitateľom žiť.
Spolupráca so školami otvára
spektrum možností. Na výstavu, besedu, prezentáciu či
tvorivé dielne sa prichádzajú
pozrieť aj deti, ktoré nie sú
našimi členmi. Dostanú prihlášku a pri ďalšej návšteve ju
zvyčajne prinesú už vyplnenú. V tom vidím možnú perspektívu pre ďalšie pobočky,
pretože knihovníkov máme
kvalitných všade, pracujú
podľa možností a domnievam
sa, že je najvyšší čas začať zveľaďovať aj ostatné priestory. V
tomto smere sme už podnikli
prvé kroky.
Ako vidíte pokračovanie projektov Knižný kolotoč a Susedská knižnica?
Kolotoč je nápad pôvodom
zo zahraničia, ktorý sa stretáva s priazňou aj našej verejnosti. Rada by som dala tejto
akcii formu, na ktorú si človek
zvykne. Zo zákona musí knižnica vykonávať pravidelne revízie knižného fondu. Zastarané, poškodené či duplicitné
tituly sa vyraďujú. Počas leta
ich ponúkame pred budovou
Technopolu, kde si mnohé
z kníh nájdu svojho nového
majiteľa. Sú označené štítkom knižného kolotoča a po
prečítaní je možné ich vrátiť
na niektorú z pobočiek alebo
posunúť ďalšiemu záujemcovi. Susedské knižnice dnes
fungujú vo vstupných priestoroch troch domov. V bráne je
knižná polica s titulmi, ktoré
Pobočky pre deti a mládež:
Ambroseho 4 ( 02/623 118 28)
Furdekova 1 (02/623153 24)
Lietavská 14
(02/638 286 92)
Pobočky pre deti, mládež a dospelých:
Vavilovova 24 (02/622 406 13)
Prokofievova 5 (02/638 262 03)
Vyšehradská 27 (02/638 264 46)
Riaditeľ musí byť vizionár,
aké sú dlhodobé perspektívy
rozvoja miestnej knižnice?
Myslím, že by oddeleniu
náučnej literatúry prospela
študovňa pre pár desiatok čitateľov či návštevníkov. Mohla by slúžiť aj ako miesto na
semináre či literárne klubové
stretnutia. Pri našej knižnici funguje klub Generácia,
odkiaľ vychádzajú mladí autori. Ich činnosť si zaslúži
domáce priestory. V tomto
roku získala knižnica bibliobox, trezor, do ktorého môžu
vrátiť knihy tí, ktorí nemajú
čas na návštevu pobočky. Po
dohode s riaditeľom KZP ho
nainštalujeme do vstupného
priestoru DK Zrkadlový háj.
V dome kultúry máme pobočku. Bude teda blízko čitateľom aj návštevníkom kultúrnych podujatí. Je to prvý
box tohto druhu v Petržalke
a uvidíme, ako sa osvedčí.
Po šestnástich rokoch ste sa
odhodlali na zmenu profesie.
Bolo to dobré rozhodnutie?
Keď som v novinách čítala,
že bude výberové konanie,
s prihlásením som dlho neváhala a myslím, že to bola
správna voľba. Na tejto práci
je krásne, že do knižnice chodia ľudia s dobrým úmyslom.
Je to práca pre dobrých a s
dobrými ľuďmi.
Pobočky pre dospelých:
Haanova 37 (02/ 623 166 19)
Lietavská 16 (02/638 280 08)
Rovniankova 3 (02/638 158 57)
Literatúra odborná,
cudzojazyčná,
umenovedná a hudobniny:
Vavilovova 26
(02/62 52 04 08)
Nielen knižky, ale aj
kultúrne podujatia
Knižnicu na najväčšom bratislavskom sídlisku otvorili pred 25
rokmi. Názov Miestna knižnica
Petržalka nesie od roku 1991,
keď jej knižný fond tvorilo 138
900 kníh. V súčasnosti je knižnica
plne automatizovaná, vybavená
online katalógom. Má desať pobočiek, v minulom roku zaniklo
pracovisko na Vyšehradskej 29,
ale pribudla školská verejná
knižnica na Prokofievovej, jej súčasťou je miestnosť určená na
výstavy, dramatizované čítania či
divadielka. Okrem štandardných
pobočiek pre deti, či dospelých,
je v Petržalke aj pobočka pre odbornú umenovednú a cudzojazyčnú literatúru, ktorá sa nachádza na Vavilovovej 26.
V roku 2010 miestna knižnica
evidovala 237 461 knižničných
jednotiek, zrealizovala 352 473
výpožičiek a mala 8 241 aktívnych používateľov (z toho
32,4 % tvorili deti do 15 rokov).
Táto štatistika ju radí na druhé
miesto v sieti verejných knižníc
hlavného mesta. Lepšie výsledky má už len mestská knižnica.
V Petržalke je najviac zastúpená krásna (118 263) a odborná literatúra (59 117) pre dospelých. Najviac navštevovanou
bola v minulom roku pobočka
pre deti a dospelých na Vavilovovej 24, z ktorej si ľudia v priebehu
roka vypožičali takmer 100- tisíc
titulov, z celkových výpožičiek
miestnej knižnice to predstavuje
zhruba jednu tretinu.
V roku 2010 knižnica zorganizovala 401 vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre verejnosť. Medzi nimi aj celoslovenskú autorskú
literárnu súťaž „Petržalské súzvuky
Ferka Urbánka“ a regionálnu súťaž
školských časopisov „Život našimi
očami – novinári pre tretie tisícročie“. Rastúcej popularite sa tešia
detské kreatívne čítania, knižný
kolotoč, náučné výstavy či besedy so spisovateľmi.
Ročné zápisné pre čitateľa od
15 rokov sú 3 eurá. O polovičku
menej zaplatia deti, stredoškoláci,
dôchodcovia a invalidi. Prvá upomienka vás bude stáť 0,50 eura,
ak si v schránke nájdete výzvu na
vrátenie knižiek od riaditeľa, zaplatíte pokutu 3 eurá.
Viac info:
www.kniznicapetrzalka.sk
Stranu pripravila Lucia Drevická
12 • 18. 11. 2011
SPOMÍNAME
PETRŽALSKÉ NOVINY
Návraty k Novembru ´89
Podujatie na počesť Novembra '89 pri petržalskom bunkri BS-8 organizované OZ Zachráňme
Petržalské bunkre za účasti primátora hlavného
mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostu
Petržalky Vladimíra Bajana - príhovory, fototermín.
Strihanie železnej opony pri hranici Kittsee a Kopčianskej ulice bude zaujímavé pre rodiny s deťmi
a mládež. Ukážky kontroly batožiny na privážaný
nedovolený tovar zo Západu a cestovné doklady
budú vykonávať colníci a pohraničiari.
V sprievodnom programe bude aj otvorenie
výstavy fotografií „Nežná revolúcia 1989“ v podzemí bojového bunkra BS-8 Hřbitov. Degustácia
vojenskej fazuľovej polievky.
Zmeny sú vyhradené.
Kontakt: Miroslav Košírer
0902 96 11 64
Študenti v bunkri
Naše občianske združenie Múzeum Petržalského
opevnenia sa tiež usiluje časť z petržalských bunkrov zrenovovať pre muzeálne a vzdelávacie účely,
v spolupráci s občianskym združením SDF (Self Defense Force) a mestskou časťou Petržalka. Jeden z
nich, B-S 4 Lány, ktorý sa nachádza pri hrádzi asi
kilometer od hraničného priechodu Berg, už v súčasnosti funguje ako múzeum. Oficiálne sme ho
sprístupnili 24. septembra za prítomnosti zástupcu
starostu Romana Masára, pri príležitosti výročia vyhlásenia mobilizácie Československa (23. 9. 1938),
a to prestrihnutím trojice ostnatých drôtov vo farbách trikolóry.
V tejto súvislosti sme po prvý raz zaznamenali
návštevu školy. Študenti 1. ročníka SPŠ Dopravná
na Kvačalovej ulici 20 si vypočuli odborný výklad
pod taktovkou členov o. z. Múzeum Petržalského
opevnenia. Dozvedeli sa množstvo informácií z histórie bunkrov od ich vzniku až po súčasnosť, oboznámili sa s vnútorným vybavením objektov, ako aj
zaujímavosťami zo života vojakov v pohraničí.
Po skončení exkurzie nasledovala otvorená diskusia s niekoľkými študentmi a po nej bolo zrejmé,
že návšteva bunkra B-S 4 Lány v týchto mladých
ľuďoch výrazne podnietila záujem o históriu a armádu, čo je okrem renovácie bunkrov hlavným
cieľom nášho občianskeho združenia.
Martin Kubala
Spomínali sme na zosnulých vojakov
Je dobré, že si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami a že
si zároveň uvedomujeme, že ani my tu nebudeme večne.
J
e to príležitosť myslieť nielen na ľudí, ktorých nosíme
vo svojom srdci, ale je to aj čas,
keď je dobré zamyslieť sa aj nad
hlbším zmyslom ľudského života. Na Sviatok Všetkých svätých
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, mestská časť Petržalka,
Bratislavský samosprávny kraj,
diplomati a Občianske združenie Zachráňme petržalské
bunkre a obyvatelia Petržalky si
pri centrálnom kríži uctili zapálením sviečok a kyticou kvetov
pamiatku vojakov, ktorí zahynuli počas dvoch svetových vojen.
Na historickom vojenskom cintoríne založenom v roku 1916
na Kopčianskej ulici, kde je pochovaných 331 vojakov z deviatich identifikovaných národností. Sviece zapálili aj nevinným
obetiam, ženám a ich deťom,
ktorých život vyhasol skôr, ako
stihli svoj život prežiť, keď boli
zastrelené v oblasti protitankovej línie na konci Petržalky.
18. 11. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
V Petržalke sa znova stavia
železná opona
P
ri vojenskom historickom cintoríne a bojovom
bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Petržalke opäť
vzniká železná opona. Buduje
ju partia nadšencov. Približne
10 metrov dlhý hraničný pás
so signálnou stenou, strážnou
vežou, bránkou na priechod
a niekoľkometrovým pieskovým pásmom kopíruje oponu, aká tu bola pred rokom
1989. Pre návštevníkov bude
areál slávnostne otvorený
17. novembra o 13. h. Aj tento rok bude pripravená časť
železnej opony pre deti a verejnosť na rozstrihanie ostnatého drôtu, z ktorého si budú
môcť urobiť trikolóru.
Miroslav Košírer za pomoci
členov OZ Zachráňme petržalské bunkre stavia 10 metov
dlhý úsek bývalej signálnej
steny, ktorá stála v pohraničnom pásme na Kopčianskej
ulici pri hranici s Kittsse.
„Chceme vytvoriť pamätník
pripomínajúci tragédie ľudí,
ktorí pri úteku na Západ zahynuli, ale aj prácu pohraničiarov. Pre väčšinu návštevníkov to bude zaujímavé už
len preto, že podobnú repliku
na Slovensku nenájdu. Jediná dochovaná časť železnej
opony v republike je v Devíne
- tam sa o ňu dlhé roky nikto
nestará. Pamätníku železnej
opony vďaka práci nadšencov
to nehrozí. Vytvárame podobu
tak, ako by zátarasy po roku
1989 nikto nezbúral. Robíme
ju podľa fotiek aj podľa spomienok pohraničiarov, ktorí tu
slúžili. Okrem signálnej steny
je tu už aj pôvodná strážna
veža, ktorú sme náhodne objavili v hustom kroví na zvršku
historickej železničnej trati pri
hranici Berg, ak by sme vežu
ihneď nepreviezli k bunkru
BS-8, skončila by v rukách zlodejov železného šrotu. Vďaka
rýchlej pomoci Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy bola posledná pohraničiarska strážna
veža zachránená. Neoddeliteľnou súčasťou signálnej steny bude bránka na priechod,
niekoľkometrové
pieskové
pásmo a stĺpy spojárov s mikro telefónom, ktorým sa hliadka dorozumievala s velením.
Stena by mala byť funkčná. Ak
by sme tam zapojili elektrický
prúd, mali by drôty reagovať
na zvrat ako voľakedy. Prúd
by nemal zabíjať. V minulosti
takto pohraničiari pri kontrole
poznali, či sa dva drôty nespojili, alebo ich niekto prestrihol.
Opona bola vždy tvorená v
30-metrových úsekoch, takže
presne vedeli, na ktorom mieste sa dialo niečo podozrivého.
Pre návštevníkov bude nainštalované tablo s autentickými
fotodokumentmi a textami
s príbehmi ľudí. Je škoda, že
sa po revolúcii nejaká časť
signálnej steny v Petržalke nezachovala. Už teraz je medzi
verejnosťou, ale aj turistami
veľký záujem. Je určite dobre,
že niečo takéto vzniká. Železná
opona na tomto mieste viedla
veľmi blízko hraníc. Medzi Pečnianským lesom, Kopčianskou
ulicou, Jarovcami, Rusovcami,
Čunovo v niektorých častiach zasahovala aj niekoľko
kilometrov do vnútrozemia.
Mnoho obyvateľov bolo preto vysídlených zo svojich domov. Incidenty tu boli počas
celého socializmu. Pohraničiari tu niekoľko desiatok ľudí
zastrelili. Naším cieľom je, aby
sa Pamätník železnej opony
Petržalky stal súčasťou vzdelávacích programov pre základné a stredné školy. Sú to naše
dejiny, ktoré do tejto lokality
patria. V bunkri bude otvorená
aj výstava pútavých fotografii z horúcich dní z Námestia
SNP z roku 1989 po názvom
„Takí sme boli“, aby mladá generácia bola informovaná aj
o ponovembrových udalostiach v našej republike.
Linda Košírerová
14 • 18. 11. 2011
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M M AŤ
Nový pohľad
starými očami
Asi sme si už všetci zvykli počúvať o
tom, aká je Petržalka zvrátená. Šedá
pustá diera, ktorú v každom slovenskom filme vykresľujú ešte šedšiu a
pustejšiu. Môže sa snažiť ako chce,
svoje meno má presne zadefinované. Všetci do nej vidia ako cez
nerozbitné priehľadné plexisklo.
Ľudia, ktorí tu nikdy neboli. Ľudia, ktorí tu nikdy byť nechceli. Ale
povedzte mi, v čom je horšia ako
ostatné mestské časti? Chcete mi
tvrdiť, že v Nitre nie sú bezdomovci? Že v Košiciach nie sú zlodeji a v
Trenčíne nenájdete ani jedného dílera? Naozaj každý, kto sa prechádza
po nočnej Petržalke, očakáva, že ho
niekto prepadne, prípadne dobodá
? Netvrdím, že sa to nemôže stať.
Všade sa môže. Ale pravda je niekde
úplne inde. Petržalka ako betónová
džungľa bez kúsku zelene a prírody?
Pozriem sa z okna a mám iný názor.
Petržalka, pôsobiaca ako hlavná postava z čiernobieleho filmu? Nesúhlasím. Už aj na posledných šedých
panelákoch sú vystavané lešenia,
a keď zmiznú, už nič nebude zmesou čiernej a bielej. Priznávam,
miestami to s farebnosťou netrafíme, miestami to úplne preženieme,
ale to nemení nič na mojom názore,
že Petržalka nie je šedo-šedá neútulná časť. A potom názor, ktorý ma
vytáča najviac. Názor zvaný Králikáreň. Odporné a výsostne hnusné
pomenovanie životov tisícky ľudí.
Môj život v králikárni mi nepripadá
menej podstatný a jedinečný ako
životy dedinských ľudí, ktorí nad
Petržalkou ohŕňajú svoje predpojaté nošteky. Necítim sa menejcenná iba preto, že za každou stenou
môjho bytu sa črtajú osudy iných
ľudí, ktorých poznám iba zbežne,
z videnia. Naozaj sa ešte nikto nezamyslel nad tým, že Petržalčania,
takzvané Králiky, sú možno omnoho empatickejší, a svoje pocity iba
skrývajú za nezáujem, prehnanú
samoľúbosť? Už je čas sa zamyslieť
a prestať hádzať všetko a všetkých
do nepochopiteľných škatuliek, ako
to robí väčšina z nás. Možno všetci
nesúhlasia s mojím názorom, že život v Petržalke vôbec nie je taký, ako
sa na prvý pohľad zdá. Možno niekto
nesúhlasí s mojím názorom, že aj
v Petržalke je pohodlné, slušné a dokonca aj kultúrne vyžitie. A možno
ma chce niekto kopnúť a otvoriť mi
oči, ale mne sa tu jednoducho páči.
Lenka Labátová
PETRŽALSKÉ NOVINY
Čistejšia Jiráskova, ale dokedy?
Pracovníci miestneho podniku Verejnoprospešných služieb počas tohto roka
už viackrát vyčistili priestor na Jiráskovej ulici.
S
tojí to nemalé finančné
prostriedky, ktoré by
mestská časť vedela použiť
aj lepšie, napríklad na zaplatenie ďalších smetných
košov tam, kde chýbajú. Pod borovice si zvykli
chodievať ľudia, ktorí rušia
pokoj tejto lokality a znečisťujú prostredie. Situácia
sa stala neúnosnou aj koncom jesene. Skupina stálych „návštevníkov“, ktorá
tam zvykne popíjať lacné
vína a iný alkohol napriek
upozorneniam a kontrolám mestskej polície nerešpektovala výzvu a naďalej konzumovala alkohol
na verejnom priestranstve
a znečisťovala prostredie
odpadkami.
Na situáciu upozorňovali
aj obyvatelia a dožadovali
sa nápravy. Preto miestny
podnik VPS pristúpil k radikálnemu riešeniu a zlikvidoval všetko, čo by mohli
popíjajúci využiť. Úpravou
zelene, ale aj odvozom rôzneho materiálu z priestoru
sa okolie stalo oázou pokoja. Odpad spod kríkov naplnil celú traktorovú vlečku.
Okrem fliaš či paplónov
na prespávanie v kríkoch
sem nespratníci privliekli aj
veľkorozmerný odpad, ktorý našli pri kontajneroch.
Dokedy však v tejto lokalite
zostane čisto? Určite by nemali zostať ľahostajní k takýmto znečisťovateľom ani
obyvatelia z okolia, veď na
iných uliciach ľudia nedovolia takto sa správať k ich
bydlisku. Nie je ani reálne,
aby večne VPS čistili toto
miesto, pretože automaticky
ich ruky a technické zariadenia chýbajú napríklad pri
vysýpaní smetných košov,
čistení komunikácií alebo
iných verejnoprospešných
prácach
(mgl)
Seniori, juniori a iní
S
ama som to zažila. Ráno
na nultej hodine, poobede seminár z dejepisu do
štvrtej a medzitým telesná
výchova, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani v armáde.
Cesta z konca Ružinova
na koniec Petržalky sa mi
samozrejme zdala dlhšia a
únavnejšia ako cesta autom
do Bulharska. Našťastie
som nastupovala hneď na
začiatku trasy môjho štvorročného autobusového spoločníka, a tak som nemala
núdzu o miesto. Samozrejme, na Miletičovej nastúpil
húf postarších dám, ktoré
striehli ako supy na voľné miesta. Ak ho nenašli,
uchyľovali sa k zazeraniu,
frflaniu a keďže ma rodičia
vychovali k úcte k starším,
bez slov som sa postavila.
Taká unavená, spotená,
školou ubitá a, navyše, asi
so stokilogramovou taškou
plnou učebníc a zošitov,
stála som natlačená či už na
dverách alebo oknách autobusu.
A to všetko kvôli starým
babičkám, ktoré síce nemajú silu nato, aby stáli štyri
zastávky, ale majú energiu
nato, aby pol dňa pobehovali po Miletičovej, kvôli
postarším dámam, ktoré
v rukách niesli maximálne jednu tašku plnú pečiva
a novej spodnej bielizne,
kvôli babkám, ktoré za to
väčšinou ani nepoďakovali
a brali to všetko ako samozrejmosť.
Najviac sa mi rátali čerstvé päťdesiatničky, ktoré
sa síce cítili duševne ako
mladé dievky, ale fyzicky si
už nárokovali na pohodlné
miesta.
Uvedomujem si, že moje
posledné slová zneli v rozpore s mojím vychovaním a
úctou k starším, ale je to naozaj vždy tak, že mladí štu-
denti a žiaci, ktorí sú počas
týždňa vystavení náročnému štúdiu, telesnej záťaži,
ale aj skorému vstávaniu,
sa musia postaviť a stáť v
autobuse?
Netvrdím, že úcta k starším má byť nejakou exkluzivitou, ktorú uznáva len
malá hŕstka mladých ľudí,
priam naopak. Občas, celkom zarazená, pozerám na
mladú slečnu, ktorá vidí
pani s paličkou a nepostaví sa jej na za nič na svete.
Radšej neprítomne hľadí
von oknom. Prípadne nejaký mladý chlapec, ktorý
radšej počúva nahlas mp3
prehrávač aj napriek tomu,
že vidí, že ho nejaký pán
ledva stojí. Úcta k starším
by mala byť nepísaným pravidlom každého človeka, ale
zároveň aj starší pán či pani
by mala mať v úcte mladých
a nie sa za každú cenu sedieť aj napriek tomu, že vidí
na študentovi veľkú únavu,
ktorá je v porovnaní s tou
jej oveľa väčšia.
Komunikácia medzi mladými a staršími ľuďmi viazne. Obe skupiny sa zaujímajú o iné veci, obe skupiny boli vychované za iných
podmienok, obe skupiny sa
cítia nad vecou. Starší sú
v práve, pretože sú ubolenejší a majú na miesto
nepísaný nárok. Mladší sú
v práve, pretože tam sedeli
skôr a tiež sú unavení a potrebujú si odpočinúť.
Pravda
leží
niekde
uprostred. Obe strany musia urobiť kompromisy, obe
strany musia nájsť spoločnú
reč, ktorá však nespočíva
v osočovaní a urážaní jednej či druhej strany.
Pretože seniori musia mať
na pamäti fakt, že niekedy
boli zo školy a záujmových
aktivít unavenými juniormi
tiež, a juniori musia mať na
pamäti fakt, že raz budú
aj oni starší a unavenejší
a budú potrebovať jedno
voľné miesto pre ich časom
poznačené kosti.
Marta Šeborová
PETRŽALSKÉ NOVINY
O petržalských bordelároch
Chcel by som zareagovať na príspevok z PN čísla 21
s názvom Ad: Nájdime a pomenujme bordelárov
Petržalky, kde sa zaoberáte nezodpovednými obyvateľmi
našej mestskej časti.
R
obia neporiadok v okolí kontajnerových stojísk, ukladaním nepotrebného nábytku, stavebného materiálu a pod.
Konkrétne v tomto článku, ktorý nadväzuje na článok z čísla predtým, opisujete, ako
sa nezodpovední „bordelári“ do troch dni
od zverejnenia článku o neporiadku, spamätali a odstránili nepotrebný veľkorozmerný odpad. Je to chvályhodné, zvlášť, ak
to naozaj urobili tí ľudia, ktorí to spôsobili.
My na Ľubovnianskej 2 - 4 máme podobný problém. Nezodpovední spoluobčania nielen z našich vchodov, ale aj z
okolitých pod rúškom tmy, alebo kým je
väčšina ľudí v práci, vynášajú ku kontajnerovému stojisku veľkorozmerný odpad
rôzneho druhu. Celé leto sme mali výhľad z okna, ktorý sa každým dňom blížil
tomu, ktorý môžu pozorovať aj občania
na známom sídlisku Luník 9. A potom,
keď sa nemýlim, počas víkendu od 14. do
16. októbra nám mestská časť pristavila 2
veľkokapacitné kontajnery, oba vzdialene
cca 50 m od tohto stojiska. Nikto z tých,
čo sa po celý čas snažili zohavovať naše
okolie, sa nepokúsil o odpratanie tohto
odpadu. Čakal som až do nedele 16. 10.,
do neskorých popoludňajších hodín a keď
už bolo jasné, že sa odpad sám nedostane
do tých kontajnerov, bol som to ja, kto namiesto oddychu a relaxu odpratával vyše
dvoch hodín vyhodené skrinky, postele,
koberce, betónové časti panelov, dosky,
dvere... A nebolo mi zaťažko, ani mi nikdy
nebude, urobiť niečo pre naše okolie, ale
ani jeden z tých „bordelárov“ mi neprišiel pomôcť. Okrem susedov, ktorí ma
poznajú a vedia, že som ten neporiadok
neurobil ja, tí čo ma videli to odnášať,
mali inú mienku, podaktorí sa aj pristavili
a opýtali: „A to je vaše?“
Toto nepíšem, aby som vyzeral ako hrdina, ale ako vyslovenie veľkej podpory
tomu, čo ste v novinách rozbehli. Urobte
ešte väčšiu kampaň na zverejnenie tých,
čo nám špinia Petržalku.
A. Šomodi,
Ľubovnianska ulica
Aby nás nezožrala špina – to je presné
pomenovanie bordelu, ktorý sa nachádza
vedľa nášho vchodu do domu na Ševčenkovej 24 (zo zadnej strany). Bordel sa
nachádza priamo pod našimi balkónmi.
Starý matrac, zelina až po prvé poschodie, výnimkou tu nie sú ani potkany. Určite sa pod túto špinu podpisujú aj niektorí spoluobčania, ktorí si tadeto skracujú
cestu na zastávku autobusov. Možno by
sa tu občas mohli zastaviť mestskí policajti, bolo by to podľa mňa užitočnejšie,
ako len dávať papuče na zle zaparkované
autá.
Ad: Nie je čiara ako čiara
Neviem, či článok z PN č. 22 pod týmto názvom písal obyvateľ blízkeho
okolia, alebo niekto, kto má len teoretické znalosti o parkovaní, lebo obsah
článku vôbec nezodpovedá realite.
My vlastníci bytov na Farského 4 – 8 sme spísali petíciu a dali na petržalský miestny úrad podnet na to, aby sa šikmé parkovanie na našej ulici
zmenilo na kolmé. Dôvodov na to sme mali hneď niekoľko – po prvé –
pri šikmom parkovaní sa sem vošlo maximálne 32 áut a ešte hrozilo, že ak
niektoré z nich bude stáť čo i len jedným kolesom na chodníku, tak dostane
„papuču“. Keďže ani neboli vyznačené parkovacie miesta, autá parkovali s
rôznymi odstupmi a realitou bolo, že parkovacích miest bolo ešte menej.
Okrem kolmého parkovania sme žiadali aj zrušiť chodník, ktorý bol úzky
a chodci aj tak využívali iné komunikácie.
Boli sme radi, keď nám napokon miestny úrad vyšiel v ústrety a povolil
tu kolmé parkovanie (a zrušenie chodníka) s vyznačenými miestami. Takto
tu teraz máme 41 parkovacích miest a širší priestor pre svoje autá, po ceste
môžu komfortne chodiť aj sanitky, aj hasičské autá, nikto nie je obmedzený
ani ohrozený.
Navyše sa nám podarilo, aby tu boli osadené dve dopravné značky
Obytná zóna, ktoré zabránili prejazdu kamiónov cez našu ulicu.
Takže – pravda je presne na opačnej strane, ako bolo uverejnené v spomínanom článku. Sme radi, že sa na Farského parkuje kolmo a že nám tak
pribudli také vzácne parkovacie miesta. Mám pocit, že dotyčný pisateľ
neovláda predpisy o rozmeroch parkovacích miest. Keď už sa o niekom v
článku takto posmešne vyjadruje, tak si mal overiť skutočnosti a mal mať
toľko slušnosti, aby sa pod uvedený článok aspoň podpísal. Je smutné, že
vydavateľ Petržalských novín vydal tieto zavádzajúce informácie v uvedenom článku bez toho, aby si ich overili. Pritom Miestný úrad Petržalka sídli
v tej istej budove ako vydavateľstvo PN.
Dagmar Lelkesová, foto: LD
(np)
Vy sa pýtate, my hľadáme odpoveď
Otázka pána Karola:
Kedy bude mestská časť riešiť parkovanie na Belinského ulici? Keď sa predával pozemok pod Plus 7 dní, povedali nám, že môžeme parkovať po 17.
hodine na ich parkovisku. Od určitého času je tam však závora a označenie „súkromný majetok“. V tejto lokalite boli zrušené viaceré parkoviská.
Mali sme možnosť parkovať aspoň na chodníkoch pri Belinského 24, ale
aj tu dali zátarasy. Tu už nie je možné zaparkovať.
Odpovedali nám z miestneho úradu:
Na Belinského ulici sme v posledných
rokoch postavili 104 nových parkovacích
miest, čo znamená, že parkovanie v tejto lokalite riešime priebežne. Dopravnú
situáciu v tejto lokalite riešime od roku
2001.V krátkosti spomeňme aspoň niekoľko dopravných opatrení, ktoré sa
vykonali na zlepšenie situácie. V roku
2001 mestská časť zabezpečila osadenie
3 montovaných dopravných prahov na
zníženie rýchlosti jazdy prechádzajúcich
18. 11. 2011 • 15
K O N TA K T
vozidiel na Belinského ul. V roku 2002
na základe požiadavky mestskej časti
stavebník Spoločnosť 7 Plus, s. r. o., vybudoval prepojenie Belinského ulice
s Panónskou cestou. V roku 2002 bola
daná do užívania cestná svetelná signalizácia na križovatke Panónska-Ševčenkova, na príprave ktorej sa naša mestská
časť finančne podieľala. Na križovatke je
vyriešené ľavé odbočenie z Panónskej
cesty na Ševčenkovu ul. a výjazd zo Ševčenkovej do obidvoch smerov. Znížilo sa
tým dopravné zaťaženie na Belinského
ulici. Na zlepšenie dopravnej situácie na
Ševčenkovej ulici vedenie mestskej časti
v júli 2011 rokovalo s investorom Vinton
Development, s. r. o., ktorý sa zaviazal k
výstavbe parkovacích stojísk:
- v úseku od Švabinského po Daňový
úrad. V tomto úseku by bolo možné
zrealizovať 10 pozdĺžnych parkovacích
stojísk (pozdĺžnych najmä z dôvodu
ochrany vzrastlých stromov),
- pred objektom potravín, kde v závislosti od finančných prostriedkov bude
možné vybudovať 17 až 20 parkovacích miest,
- na Švabinského ulici je záujem súkromného investora vybudovať na parkovisku z vegetačných tvárnic veľkokapacitnú garáž pre cca 500 vozidiel.
Parkovisko Spoločnosti 7 Plus (zo strany Daňového úradu) je prenajaté banke
spolu s priestormi expozitúry. Zo začiat-
ku prenájmu bolo parkovisko v čase od
17. do 7. hodiny otvorené pre verejnosť.
Keďže postupne dochádzalo k tomu, že
obyvatelia nerešpektovali dohodnutý
režim a na parkovisku zostávali počas
celého dňa, vlastník parkoviska sa rozhodol používať ho len pre vlastnú potrebu.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s riaditeľstvom Spoločnosti 7 Plus o opätovnom
vrátení takejto možnosti pre občanov.
Upozoňujeme obyvateľov, že parkovisko pri Daňovom úrade je otvorené pre
verejnosť a je možné ho počas večerných
a nočných hodín využívať na parkovanie.
Spevnené plochy pri Belinského 24 boli
dočasne uzavreté pre výstavbu chodníka
od Daňového úradu pozdĺž Ševčenkovej
ulice, ktorý sa buduje z rozpočtu mestskej časti pre obyvateľov tejto lokality.
Po dokončení výstavby chodníka bude
situácia doriešená v prospech všetkých
občanov.
.
16 • 18. 11. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
Koncert súčasnej hudby v rámci projektu
New music for kids and Teens
MALIARSKE POTREBY
E2
OSOBY SÚŤAŽ
VY
HR
VES
S IL
TER V
OSO
BY
I
PARÍŽI PRE 2
VP
AR
ÍŽ
na 60 mesiacov
bez poplatkov
I PR
TE
4,50%
p.a.
R ÍŽ
PA
AJ
Výnimočná úroková sadzba
VYHRAJTE SIL
VE S
ŤAŽ
T ER
SÚ
V
bd
ER
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
HRAJTE SILVEST
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
prítomnému publiku jednotlivých autorov
uv dených v programe koncertu. V podaní talentovaných žiakov odzneli skladby
W. Gillocka, C. Sussera, A. Pärta, L. Janáčka,
P. Ebena, B. Bartóka, A. Očenáša, A. Ginastera a I. Dibáka. Koncert žiakov ZUŠ Jána
Albrechta prispel k poznávaniu kvalitnej
novej hudby a stretol sa s priaznivým ohlasom mladých interpretov.
VY
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Projekt zameraný na sprístupnenie súčasnej hudby pre všetky vekové kategórie
hudobného vzdelávania detí a mládeže
zapojil mnoho umeleckých škôl do aktivity. Aj ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici 15 prostredníctvom svojich
žiakov sprístupnila diela hudby 20. a 21.
storočia. Sprievodným slovom a videoprojekciou s názvom Pestré listy hudby
20. storočia ped. Silvia Adamová priblížila
Ž
ŤA
SÚ
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
Kontakt:
• pobočka Digital Park II, Einsteinova 25,
tel.: 02/3226 6702-3
• pobočka Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8
email: [email protected]
Vianočná burza
hračiek a darčekov
OKNÁ
SALAMANDER
26. novembra 2011
od 10 do 13 hod.
V priestoroch
ZŠ Svätej Rodiny
Gercenova 10
Bratislava – Petržalka
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
VSTUP VOĽNÝ
Info : 0907078054
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.ri-okna.cz
www.kvalitavody.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
18. 11. 2011 • 17
SERVIS
Projekt mestskej časti Petržalka
PREDVIANOČNÁ PETRŽALKA 2011
KATARÍNSKA VESELICA
Miesto: DK Zrkadlový háj
Dátum: 29. november 2011
Čas: od 15.00 h / organizované + voľný vstup
Účastníci: petržalskí seniori
VIANOČNÁ KVAPKA KRVI
Miesto: ZŠ Gessayova 2
Dátum: 2. december 2011
Čas: od 8:00 h / treba sa vopred zahlásiť na
tel. č. 02/ 68 286 856, email [email protected],
[email protected],
MIKULÁŠSKA PARÁDA
Miesto: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Dátum: 6. december 2011, celodenné podujatie
a) Mikuláš deťom dopoludňajšie podujatie od
10:00 h do 14.00 h, Mikuláš na návšteve
zariadení, MŠ, ZŠ, nemocnica Cyrila a Metoda
Antolská ul., Kampino za účasti
prednostu MÚ
Čas: od 10.00 h / organizované
b) Mikuláš na koči popoludňajšie podujatie
Čas: od 15.30 h / voľný vstup
Začiatok pri fontáne pred budovou Miestneho úradu – pochod smerom k Námestiu českého ľudu
Čas: od 16.15 h príchod na Námestie českého
ľudu, (priestranstvo pred Tatra bankou - Ludus)
rozsvietenie vianočného stromčeka
s Mikulášom a čertom
Kultúrny a zábavný program pre deti,
starostovský punč pre dospelých
MIKULÁŠ V KNIŽNICI
Miesto: Prokofievova 5, Furdekova 1, Ambroseho
4, Lietavská 14, Vavilovova 24
Dátum: 6. 12. 2011
Čas: od 13.00 h /vstup voľný
Stretnutie s Mikulášom pre deti
spojené so zábavou
DARUJ HRAČKU KAMARÁTOVI
Miesto: DK Lúky
Dátum: 8. december 2011
Čas: od 14.30 h / organizované
Spoločensko-kultúrne mikulášske popoludnie
spojené s odovzdávaním hračiek získaných vyhlásením zbierky prostredníctvom Petržalských novín, kultúrny program s premietaním rozprávky
Účastníci: pozvané rodiny s deťmi
SME INÍ, SME VAŠI  Dobrý anjel v Petržalke
Miesto: vestibul Technopolu, Kutlíkova 17
Dátum: od 8., 9. a 12. decembra 2011
Vernisáž dňa 8. 12. 2011 o 15.00 h
spojená s recepciou,
dňa 9. a 12. 12. 2011 od 8.00 h do 16:00 h
Sme iní, sme Vaši - Výstava spojená s predajom
výtvarných prác zdravých detí a detí zo špeciálnych tried MŠ Iľjušinova, detí a žiakov záujmových
krúžkov Centra voľného času spojená s tvorivými
výtvarnými dielňami.
Dobrý anjel v Petržalke - informačná kampaň na
získanie darcov z radov rodičov detí MŠ, žiakov
ZŠ a detí navštevujúcich CVČ
Účastníci: deti, rodičia, starosta, vedenie úradu,
zamestnanci a riaditelia škôl, verejnosť
VIANOČNÝ KONCERT
Miesto: Dom kultúry ZH
Dátum: 8. decembra 2011
Čas: 19.00 h / vstupenky
Účinkujú: Ľudová hudba SĽUK-u pod vedením
Zuzany Pokornej, a spevácka skupina pri SĽUKu
pod vedením Márie Strakovej
Ján Ambróz s ľudovou hudbou Borievka
Monika Kandráčová
Detský folklórny súbor Hájenka
WISH TREE
Miesto: Detský domov Studienka –
(Hewlet Packard Slovakia a Nadácia Pontis)
Dátum: 6. decembra 2011 (organizované)
Deti DD si mohli napísať želania, ktoré si zamestnanci HP rozoberú medzi sebou a zabezpečia ich
splnenie.
CHARITY WEEK
Miesto: Klub dôchodcov na Osuského ulici
Dátum: 7.december 2011
(organizované podujatie)
Zamestnanci spoločnosti HP napečú koláčiky
a vianočné pečivo pre seniorov klubu a zároveň
prídu zariadenie vianočne vyzdobiť, posedieť si
so seniormi a porozprávať sa s nimi o zážitkoch
z mladosti, Vianociach či zvykoch.
PETRŽALKA V POHYBE
Miesto: Športová hala Znievska
Dátum: 10. december 2011
Čas: od 14.00 do 16.00 h / organizované
Účastníci: žiaci petržalských základných škôl
z krúžkov pohybovej prípravy v rámci 3. ročníka
projektu Petržalka v pohybe.
Pohybové súťaže a loptové hry.
PREDVIANOČNÉ POSEDENIE SENIOROV
Miesto: DTV Poloreckého
Dátum: 14. december 2011
Čas: od 14.30 h /organizované
Kultúrny program, spievanie kolied a slávnostná
večera
Účastníci: seniori z denných centier,
vedenie úradu, OSV
TURNAJ MČ Bratislavy v halovom futbale
Miesto: Športová hala Prokofievova
Dátum: 17 . december 2011
Čas: od 9.00 h do 13.00 h / organizované
Účastníci: vedenie úradu, poslanci a zamestnanci,
futbalové družstvá mestských častí
PETRŽALSKÉ VIANOCE 
Vianoce pre všetkých
Miesto: TESCO
Dátum: 24. december 2011
Čas: od 9.00 do 11.00 h / voľný vstup
Podávanie vianočnej kapustnice,
koláčikov a darčekov ľuďom v núdzi
Účastníci: verejnosť, ľudia bez prístrešia informovanie o miestach pomoci, darčeky,
kapustnica, OSV
P18.ETRŽALSKÉ
NOVINY
11. 2011 • ročník 17 • číslo 23
Viva akordeón!
V cykle komorných koncertov MOMENTUM
MUSICUM sa v nedeľu 27. novembra o 16
hod. v CC Centre na Jiráskovej ulici č. 3
uskutoční koncert, ktorý je malou oslavou
návratu akordeónu na koncertné pódiá.
V nedávnom období sa takmer zabudlo
na tento hudobný nástroj, ktorý sme ľudovo nazývali „harmonika“. Dnes však
vzrastajúca obľuba argentínskeho tanga nám prináša akoby okľukou naspäť aj
tohto neodmysliteľného a kedysi veľmi
obľúbeného sprievodcu tanečnej hudby.
Akordeonistka Ivana Klenová spolu so sestrou flautistkou Monikou Klenovou vám
zahrajú nielen skladby geniálneho Astora
Piazzollu (Ave Maria, Oblivion, La misma
pena, Pigmalion, História tanga, Libertango), ale aj originálnu skladbu Michaela Ganiana (Accordeon gold) a Rachmaninovu
Vokalízu. Bonbónikom večera budú Štyri
jazzové štúdie Eduarda Doušu. Dievčatám
nie je cudzia ani iná tanečná hudba, napríklad aj francúzske valčíky. Túto tému si
však necháme na niekedy v budúcnosti.
Teraz to bude najmä Piazzolla a jeho akordeón. Viva akordeón!
Helena Doktorovová
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 18. 11. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Fíha, kniha!
Presýpacie hodiny
Dejiny v nevšednom
(obrazovom) vyhotovení
Radšej Noc divadiel ako Dni strašidiel
Aj vaša ratolesť má v dejinách chaos? Chaosu sa
v našej spoločnej (globálnej)
minulosti udialo neúrekom
(a čo nás v tomto smere
ešte čaká!), ale hlavu z jeho
výberu, ktorý musia namemorovať, majú v smútku
predovšetkým školáci. Učia
sa kapitoly, v ktorých – zjednodušene povedané - prevládajú dátumy a čísla nad
samotnými
historickými
udalosťami. Niekedy ešte
aj „napreskáčku“, bez Ariadninej nite, ktorá by ich viedla časovo
súvisle a, najmä, v (širších) súvislostiach.
Veľkou (skutočne – váži asi 3 kg, obsahovo i rozsahovo – 448
strán formátu B4 – 240 x 315 mm) pomôckou pre školopovinných je novučičká a veľmi výpravná plnofarebná kniha s názvom
História Európy – putovanie v obrazoch. Napísala ju (spolu s Danielou Krolupperovou) a ilustrovala Renáta Fučíková, ktorú pred
tromi rokmi inšpiroval jej syn, vtedy piatak – práve tým chaosom
v hlave, respektíve nevyváženosťou informácií o dejinách stredoeurópskeho priestoru. (Čo za Európana z neho vyrastie?)
Autorka obrázkami a stručnými textami (namaľované historické postavy sa vyjadrujú k spoločenským pohybom v komiksových bublinách) približuje dejiny európskeho kontinentu od
praveku po súčasnosť. Pod dohľadom historičky Václavy Kofránkovej. Aj keď táto netradičná a obsiahla encyklopédia vyšla
v pražskom nakladateľstve Práh (vzniklo v roku 1991), má aj
slovenskú verziu vďaka prekladu Jozefa Lenharta. Ba dokonca
ju skôr pokrstili (v rámci Bienále ilustrácií Bratislava 2011) u nás
ako v Čechách.
Tento prierez dejinami je o to atraktívnejší, že sa nevenuje iba
striedajúcim sa vládam, prevratom a vojnám, ale tiež ďalším oblastiam, ako je rozvoj umenia a kultúry, vedy a techniky, módy,
designu... ktoré na časovej osi s inými spoločenskými udalosťami vznikali alebo prekvitali. Atmosféra jednotlivých období, rozdelených do 70 kapitol, je znásobená aj ich farebnosťou. Kniha
História Európy – putovanie v obrazoch nie je prvou svojho druhu, ktorú vytvorila Renáta Fučíková. Má za sebou tituly Karel IV.
(2005), T. G. Masaryk (2005) a Jan Amos Komenský (2008), lenže
prehrýzť sa celými európskymi dejinami bolo najťažším počinom. No nepochybne veľmi záslužným.
Tak si tu v Petržalke
žijeme. Strašidelne. Vo dne, v noci.
Veď sa len pozornejšie započúvajte
- zapozerajte do
nášho
nonstop
spravodajstva! Samá katastrofa,
samý podvod, samé nehody
a vraždy, samé zúfalstvá, tragédie, škaredé odhalenia a zlé
predpovede... (Ťfuj!!!)
A na domácej politickej šachovnici zaznamenávame už
veľký pohyb, tresky-plesky a
tričkové kríženia, verejné i tajné – ako výsmech, že si to opäť
necháme, aby sme si – dokonca
predčasne - zafinancovali (ako
bezradné teliatka bez mamičkovského varovného „múúúúúúú“) premiestnenie stoličiek z
jedného kúta do druhého alebo aj do tretieho, ako sa podarí
- len aby politici s hrošou kožou
na ulici neostali. Aspoň tak to vidíme my v našej petržalskej partii, keď príde reč na to, že kam sa
naši súčasní i bývalí štátni kormidelníci, ktorí nás stále strašia
zľava – sprava, tlačia. Jedno príslovie vraví: Dôležité sú korytá,
svine sa vždy nájdu.
Zabíjačkovo naladení sme
predsa len po chvíli beznádeje (my koleso dejín nie sme
schopní pootočiť, ani ním len
zavŕzgať...) prešaltovali na inú
tému. Tentoraz na umeleckú,
lebo naša Patália Písmenková
prišla z tlačovky celá nadšená:
„Musíme ísť na Noc divadiel!“
Hneď sme na strašiakov - politických bubákov zabudli a nechali sme sa pozvať na sobotu
devätnásteho (novembra).
Patrik Polygonaceae
Do divadiel, kde sa v rámci
Noci divadiel (toto podujatie sa
koná po druhý raz, v tomto roku
v 31 divadlách v 9 mestách ako
Bratislava, Martin, Nitra, Prešov,
Trnava, Žilina, Zvolen, Košice,
Banská Bystrica) nielen odohrajú predstavenia alebo predpremiéry či iba čítačky, ale diváci sa
dostanú aj do zákulisia, pred reflektory, pod a za oponu. Budú si
môcť nielenže prezrieť priestory,
kde sa umenie tvorí a odohráva, ale na viacerých scénach si
budú môcť aj vyskúšať niektoré
z remesiel, ktoré k divadlu patria,
zapojiť sa do tvorivých dielní a
všakovakých iných netradičných
aktivít pre potešenie.
Má to byť hravé, netradičné,
zážitkové pre všetky vekové kategórie. Hra sa na nič nebude
hrať! Spontánnosť a improvizácia sú vítané! Celú noc môžete
pendlovať od jedného kultúrne-
ho stánku k druhému a na pôde
Vysokej školy múzických umení
prejdete všetkými triedami a absolvujete všetky odbory za jednu
noc (rýchlokurz geniality)! Do
Noci divadiel sú v našom meste
zapojení: Biele divadlo, Dezorzovo lútkové divadlo, Divadlo
Astorka Korzo´90, Bratislavské
bábkové divadlo, Divadlo bez
domova, Divadelný klub Tangere, divadlá LAB, Ludus, Malá
scéna STU, Nová scéna, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky,
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Radošinské naivné divadlo,
Štúdio 12 a Ticho a spol. Všetci sa
na vás tešia, ako aj ja sa teším, že
sa potešíme pekne spolu. Dosť
bolo strašidelností všedných
dní! Doprajme si aspoň jednu
radostnú, a teda povzbudzujúcu
hviezdnu noc.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová
Smrť sa nás týka?
Podľa gréckeho filozofa Epikura – vraj nie. Kým totiž žijeme, nie
je tu smrť. A keď je tu smrť, zase tu nie sme my. Celkom logické,
však? Ale je to tak naozaj? Tí, ktorí už prešli na „druhý breh“ nám
ťažko môžu povedať, či mal Epikuros pravdu. Či keď prišla smrť,
naozaj tam oni už neboli. Aké to bolo, keď sa s ňou stretli tvárou
v tvár? Ako smrť vyzerá? Podľa lekárskej encyklopédie znamená
smrť zánik všetkých životných funkcií a koniec života. Podľa inej
literatúry je smrť iba prechodom do ďalšej formy života. Je možné spoznať pravdu skôr, ako sa nás smrť bude týkať? Ak vás táto
téma zaujíma, v DK Zrkadlový háj bude 27. 11. o 18. hodine
premietanie filmu Smrť a čo je potom, v ktorom sa vyjadrujú
poprední odborníci na výskum klinickej smrti, procesu zomierania a posmrtného života..
PETJAZZ 2011 – 11. ročník festivalu
v Klube za zrkadlom, Rovniankova 3
1. 12. 2011 o 20 h
Program jedenásteho ročníka petržalského
jazzového festivalu PETJAZZ bude opäť
nabitý hviezdami jazzovej scény – nielen
domácimi, ale aj zahraničnými. Po prvý raz
sa pódiách PETJAZZ-u predstaví zoskupenie z New York City – hlavného mesta
svetového jazzu.
Účinkujú:
ASGUESTS feat. Oskar Rózsa a Martin Valihora
JORIS ROELOFS TRIO feat. Ted Poor and Matt Penman
PETRŽALSKÉ NOVINY
Autentický folklór s Bukovinou
D
edina Kšinná sa písomne
uvádza v polovici l4. storočia. Svojimi vzácnymi archeologickými nálezmi, akým je
popolnicové pohrebisko lužickej
kultúry z mladšej bronzovej doby
a ďalšími nálezmi je dôkazom o
pradávnom osídlení tejto oblasti.
Obec sa spomína od roku 1352.
V pravidelnom cykle Večer autentického folklóru v DK Zrkadlový háj sa na ďalšom podujatí predstaví folklórna skupina
Bukovina z Kšinnej. Vznikla v
roku 1971 zásluhou vtedajšej
23. 11 › 25. 11. 2011
predsedníčky Zväzu žien Márie
Adameovej. Odvtedy sa v skupine vystriedalo tristo členov ktorí
vystupovali na rôznych folklórnych slávnostiach. V súčasnosti
má skupina 35 členov, vrátane
vlastnej cimbalovej muziky a heligónkarov.
V roku 1989 sa ako jediná skupina na Slovensku zúčastnila na
folklórnom festivale v Chorvátsku. A že úspešne, svedčí aj opätovné pozvanie v roku 1990 na
festival Chorvátov pod názvom
Vinkovačke jeseni. Pod vedením
NÝ
N ÁDVORIE S TARE J R ADNICE › VIA NOČ
I
C
I
N
D
A
R
J
E
R
A
T
S
V
JARMOK
terajšieho vedúceho Ing. Jozefa
Hadviga a zástupkyne Štefánie
Botkovej, pripravila skupina nielen viacero vystúpení, ale nezabudla do nich pribaliť aj kusisko
lásky k svojmu rodisku a rodičom, ktorí nedovolili, aby ľudové
umenie dediny upadlo do zabudnutia. Preto si folklórna skupina
materiály k vystúpeniam vyhľadáva a spracúva v pôvodnom
podaní z rodnej obce.
S niektorými sa predstavia aj
25. 11. o 19. hodine (piatok) v
DK Zrkadlový háj. Nebude to
iba prehliadka pesničiek, tancov, hudby, rozprávania, ale
aj stretnutie rodákov žijúcich
v Bratislave. Na záver programu
bude spoločenské posedenie pri
ľudovej hudbe a špecialitách dediny – slepačej polievky s domácimi rezancami, pečené bravčové
mäso, šalát, štrúdľa s prípitkom
slivovicou. Na podujatí sa samozrejme zúčastní aj starosta obce
Ing. Miroslav Tuchyňa.
25. 11. 2011
Anglo-americké turné
Nickyho rodiny
Po premiére 10. 11. 2011 v sídle Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) v centre Londýna na Piccadilly (s účasťou našej premiérky Ivety Radičovej) sa tvorcovia úspešného dokumentu Nickyho
rodina - režisér Matej Mináč a producent Patrik Pašš
- presunuli za Atlantický oceán. Pondelok 14. 11. film
po prvý raz uzreli americkí diváci v Múzeu židovského
dedičstva v New Yorku. Podujatie sa konalo pod záštitou ministrov zahraničných vecí SR a ČR, Mikuláša Dzurindu a Karla Schwarzenberga. Na uvedenie tejto snímky v centre NYC prijali pozvanie niektoré zachránené
deti vrátane Joa Schlesingera – veterána kanadskej televíznej žurnalistiky, ktorý filmom sprevádza. Pochádza
z Bratislavy a v júni prišiel aj na slovenskú premiéru.
Neuveriteľný, no skutočný príbeh Nicholasa Wintona a ním 699 zachránených detí v majstrovskom spracovaní ocenili diváci a kritici doteraz na šiestich festivaloch (Karlove Vary, Montreal, Jeruzalem, Piešťany,
Ostrov, Malacky) siedmimi cenami. Po New Yorku ho
uvidia pozvaní hostia vo Washingtone. Celoamerickú
distribúciu naplánovali na január 2012. Film sa 20. 11.
vracia do Londýna na prehliadku filmov s tematikou
židovstva, potom ho uvedú na festivaloch v Sydney
a Hongkongu. Pripravuje sa nemecká verzia snímky
pre vysielanie v ARD a distribúcia vo Veľkej Británii.
(no)
Ján Debnár,
foto: archív súboru
OT VORENIE VIANOČNÝCH TRHOV
ROZSVIE TENIE VIANOČNÉHO STROMU
H L AV N É N Á M E S T I E
9. 12. 2011 V I A N O Č N Á K VA P K A K R V I V P R I M A C I Á L N O M P A L Á C I
16. 12. 2011 D O H V I E Z D N Y V E Č E R S T A R Á R A D N I C A F A U S T O VA S I E Ň
Viac na www.bratislava.sk
4. 11. 2011 • 19
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
1. 12. 2011
OT VORENIE ĽADOVE J PLOCHY
N A H V I E Z D O S L AV O V O M N Á M E S T Í
15. 12. 2011 K O N C E RVTI AFNROAČGNI LÝ EK AO NHCOESRTTI AŠ H P A S I E N K Y
23. 12. 2011 A D V E N T N Ý K O N C E R T V D Ó M E S V. M A R T I N A
20 • 18. 11. 2011
Bojím sa chodiť výťahom
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Opustiť spoločnosť nie je ľahké
Pred niekoľkými rokmi som sa s tromi partnermi rozhodol
založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Celkom sa nám
darilo, ale posledných niekoľko mesiacov už doslova živoríme. Spoločníci stále tvrdia, že sa z toho dostaneme, za súčasnej situácie na trhu si však myslím opak. Neviem čo ďalej,
najradšej by som zo spoločnosti vystúpil, ale so spoločníkmi
sa nedá dohodnúť. Aké mám možnosti?
Ivo (chello.sk)
[email protected]
P
ri zakladaní spoločnosti
s ručením obmedzeným
medzi primárne úkony patrí
spísanie spoločenskej zmluvy,
ktorá upravuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi. Na vašu otázku by ste
mali nájsť odpoveď aj vo vašej
spoločenskej zmluve, ktorú
ste so svojimi spoločníkmi
uzavreli v súlade s príslušnými
ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Ak nastanú nepredvídané
problémy, nemôže si žiaden z
účastníkov zmyslieť, že spoločnosť opustí zo dňa na deň,
pretože účasť spoločníka v
spoločnosti nemôže zaniknúť
jednostranným prejavom jeho
vôle. Spôsob zániku účasti spoločníka v spoločnosti upravuje
§ 148 Obchodného zákonníka.
V zmysle jeho ustanovenia má
spoločník možnosť navrhnúť
súdu, aby zrušil jeho účasť v
spoločnosti, keď od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v nej zotrval. Dôvody
v predmetnom návrhu môžu
byť rôznorodé, napríklad zdravotné, právne a pod. Menej
komplikovaná cesta k skončeniu vašej účasti v spoločnosti
vedie cez ustanovenie § 115
Obchodného zákonníka, a to
písomnou dohodou o prevode
obchodného podielu. Pravda, toto platí iba v prípade,
ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Konkrétny postup
je daný okolnosťami jednotlivých prípadov. Odporúčam
požiadať o pomoc platené
právne služby.
Odkazy
Miriam (gmail.com): Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná, má vlastný príjem, alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom
alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť
pre chorobu alebo úraz. Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky
uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Za
životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa
k 1. júlu t. r. Opatrením MPSVaR SR č. 194/2011 Z. z. považuje suma alebo úhrn súm 189,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 132,42 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 86,65 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené
neplnoleté dieťa.
Irena (chello.sk): Ďakujeme. Radi sme pomohli.
Pes s vôdzkou a či bez?
Rada by som sa dozvedela, ako je to s mojím psom, presnejšie s jeho vyvádzaním. Z médií
som sa počas rokov už dozvedela rôzne protichodné informácie, naposledy v novinách pred
niekoľkými dňami a stále mi nie je jasné, či pri vyvádzaní mám mať svojho psíka, ktorý nie je
žiaden vlkolak, na vôdzke, alebo tak nemusím urobiť. Ďakujem.
Mgr. Soňa I. (zoznam.sk)
Predmetnej problematike sa
Petržalské noviny venovali
viackrát. Stalo sa tak aj po prijatí
zákona č. 102/2010 Z. z., ktorý
mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení a v tejto súvislosti aj zákon č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov (ďalej
zákon). Novela zákona priniesla v § 7 nové znenie týkajúce sa
niektorých podmienok držania
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
psov a možných priestupkov.
Väčšina priestupkov psičkárov je iniciovaná voľným
pohybom psa, kde je to zakázané, a znečistením verejného priestranstva výkalmi
psa, ktoré neboli odstránené.
Vzhľadom na charakter otázky
venujme pozornosť voľnému
pohybu psov, ktorý zákon v § 2
vymedzuje ako pohyb psa
bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na
chov. Čo je chovný priestor
alebo zariadenie na chov zákon
nedefinuje, nejasné je aj kto sa
pre potreby zákona považuje
za chovateľa. V zmysle § 7 ods.
písm. e) zákona sa priestupku
dopustí ten, kto nerešpektuje
zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Aby
osoba, ktorá vedie psa, vedela,
že nasledujúcim krokom sa
Už roky mám problém byť v uzatvorených priestoroch bez okien. Okamžite
sa mi začne zle dýchať, začnem sa potiť a mám
pocit, že už-už omdliem. Navyše som teraz
dostala byt na 13. poschodí a neviem si predstaviť, ako budem aj s nákupmi domov chodiť
pešo, lebo z výťahu mám asi najväčšiu fóbiu.
Dá sa s tým vôbec niečo robiť?
Odpovedá psychiatrička MUDr. Lucia Pacherová
óbie sa radia medzi úzkostné poruchy. Ide o vystupňovaný strach viazaný na určité objekty alebo situácie. Dá
sa povedať, že fóbia nevznikne
zo dňa na deň, ale ide o postupné vystupňovanie ťažko
uchopiteľného strachu, ktorý
nakoniec človeka paralyzuje
a znemožňuje mu normálne
fungovať.
Poznáme rozne typy fóbií:
Sociálná fóbia: Ľudia so sociálnou fóbiou majú neprimeraný
strach z bežných sociálnych situácií ako napr. rozprávanie na
verejnosti, telefonovanie, predstavovanie sa, stravovanie sa vo
väčšej skupine ľudí a pod.
Agorafóbia: strach z veľkého
priestoru alebo veľkého davu
ľudí.
Klaustrofóbia: strach z uzatvorených priestorov.
Fóbie viazané na konkrétne
predmety:
Arachnofóbia: strach z pavúkov.
Nekrofóbia: strach z mŕtvol.
Nosofóbia: strach z chorôb
a ich následkov.
V obávaných situáciách reaguje telo potením, triaškou,
môžeme pociťovať nevoľnosť,
často ľudia opisujú, že majú pocit, akoby strácali pevnú pôdu
pod nohami. Ľudia týmto prejavom tela často nerozumejú
a majú pocit, že svoje telo nemajú vôbec pod kontrolou. Ide
o veľmi nepríjemný stav, a preto je prirodzené, že sa následne
človek daným situáciám začne
vyhýbať, lebo sa obáva, že sa
vegetatívne nepríjemnosti opäť
objavia.
Ale ako sa človek začne
vyhýbať takýmto situáciám,
nenápadne sa dostáva do začarovaného kruhu, z ktorého
je ťažká cesta von. Preto sa
v terapii zameriavame opačným
smerom, čo znamená postupné
vystavovanie sa obávaným situáciám a pochopeniu strachu,
s čím súvisí pochopenie sprievodných reakcií nášho tela.
Keď rozumieme, čo a prečo sa s
v nás deje, prestávame sa sami
seba báť. A to je cesta ako zo
začarovaného kruhu von.
dopustí priestupku, je potrebné ju na tento fakt upozorniť.
A zákon tak robí, keď v § 5 dáva
obci právomoc všeobecne záväzným nariadením vymedziť
miesta, kde je voľný pohyb psa,
resp. vstup so psom zakázaný.
Zdôrazňujem – zakázaný voľný
pohyb na konkrétnom mieste,
nie určená lokalita, kde je voľný pohyb psov povolený. Takto
vymedzené miesta musia byť
viditeľne označené. Takže napríklad do plôch verejnej zelene, ale aj na iné verejné miesta je zákaz vstupu so psom
s vôdzkou alebo bez nej iba
v tom prípade, ak je dané
miesto zreteľne označené zákazom. Obec je povinná všeobecné záväzné nariadenia
vydávať tak, aby rešpektovali
ústavu a zákony Slovenskej republiky.
F
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Taký banálny príbeh
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Jaroslav Reichbauer, (47)
z Pezinka
Popis osoby: je 175 cm vysoký, štíhlej postavy, má svetlé vlasy.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre trestný čin úverového podvodu.
Miroslav Magyar, (49)
z Bratislavy
Popis osoby: je 171 – 175
cm vysoký, štíhlej postavy,
má hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava III príkaz na zatknutie pre pokračujúci prečin podvodu.
František Franko, (33)
z Bratislavy
Popis osoby: je 170 cm vysoký, strednej postavy, má
tmavé vlasy a tmavé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd v Galante príkaz
na zatknutie pre trestný čin
podvodu.
18. 11. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Čitateľ zvyčajne od súdničky očakáva, že ho
uvedie do sveta násilia, prešpekulovaných
mafiánskych vrážd, prostitútok či rafinovaných podvodov.
A
k sa započúvame do
opakovaného klepotu
kolies o spoje koľajníc života,
zachytíme v ňom nepravidelnosti. Zvuky, ktoré nás prinútia akosi väčšmi pootvoriť
oči a kdesi, možno o dve – tri
zastávky, možno na niektorej
hlavnej stanici či až tam, kde
si ľavá koľaj podáva ruku so
svojou svetobežkou, možno zrazu zistíme, že máme
stop! Nie všetci, ktorí putujú
životom v osobnom vagóne
svojho JA, patria do tej istej
triedy. Sú takí, ktorí nemajú
v čo dúfať, sú aj takí, ktorí si
veria až priveľmi. Aj o tom je
osudová jazda pani Evy (37)
z Bratislavy, ktorá takto dokázala cestovať takmer štyri
desiatky rokov. Štyri desiatky
rokov mala zelenú.
Kto vlastne je? A prečo práve o nej? Obyčajná
žena, ktorá vyrastala v malej dedinke v tieni hlavného
mesta. Prešla niekoľkými
zamestnaniami, naposledy
pracovala ako úradníčka v
železničnej doprave, časom
vlaky vymenila za sladkosti
potravinárskej firmy. Dobrá
a spoľahlivá, tak sa o nej bez
výnimky vyjadrovali všetky
pracovné posudky. Veriaca
duša navštevujúca kostol,
matka dvoch dospievajúcich detí. Rozvedená a zadlžená. A pripravená riešiť
svoje problémy. Bezúhonný
život sa vzďaľoval míľovými
krokmi, utekal a ona zaostávala. Hľa: aj uzamknutú
šatňovú skrinku možno otvoriť, nazrieť dnu, niečo by
tam mohlo byť, to nič, že
aj jej spolupracovníčka má
deti, čo na tom, že budú
slzy, dôležité je, že mne tých
dvadsaťdeväť eur na pár dní
prinesie šťastie. Raz sa to
už podarilo. Vtedy to boli
hodinky a zlatý prstienok, v
neuzamknutom pracovnom
stole vo vedľajšej miestnosti. Človek si má predsa svoje
veci chrániť, dávať si na ne
pozor, nemá byť zábudlivý,
ospravedlňovala sa sama
sebe. Koľko ešte mohlo byť
takýchto chvíľ pochybnej
blaženosti, koľkokrát mohla
Eva poľutovať svoju kolegyňu, ach áno, je to strašné,
ľudia dnes nemajú ani kúsoček svedomia. Ktovie?
Čas dozrel, naplnil sa spravodlivou odvetou. Blúdi očami po nevraživých stenách
súdnej siene - bolo ľahké
niečo vziať, trochu strachu a
trochu šťastia, podarilo sa to
celkom trikrát, áno, pani sudkyňa, ľutujem, veľmi ľutujem,
teraz keď stojím na plošine
roztraseného vagóna uháňajúceho do neznáma sa bojím,
čakám na rozsudok, zatvoria
ma, nezatvoria, a deti, čo sa to
so mnou porobilo, už nikdy,
nikdy!
Je ťažké dostať sa na nesprávnu výhybku, je príbeh
skutočne až taký banálny?
V Bratislavskom kraji za deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 32 prípadov krádeží medzi zamestnancami (SR 73), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 5 osôb (objasnenosť 13
perc.!) Tak vraví § 360 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s krádežami:
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody
až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až pätnásť rokov - je
recidíva, značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Od novembra jazdíme po novom (4)
V
predchádzajúcom vydaní
sme, najmä v súvislosti
novelou zákona o cestnej premávke opakovaným akcentom na prednosť električky,
hovorili o relatívnej prednosti chodcov na priechodoch
pre chodcov. Ako je to však
s tými, ktorí - či už pre relax
alebo ako dopravný prostriedok - využívajú svoje bicykle?
O tom, že cyklisti pre jazdu
mestom nemajú stále vytvorené primerané podmienky (a
ako sa javí, ani tak skoro mať
nebudú), vedia nielen priaznivci tohto druhu dopravy,
ale aj ostatní účastníci cestnej
premávky, najmä vodiči mo-
torových vozidiel. Nie je preto výnimkou v jednosmernej
ulici natrafiť na protiidúceho
cyklistu, alebo vidieť ho ako
jazdí po nesprávnej strane
vozovky. Časté sú aj prípady,
keď sa vodič dostáva do konfliktu s cyklistom, ktorý si vynucuje prednosť na priechode pre chodcov, prepletajúc
sa medzi pešími, čím ohrozuje nielen seba, ale aj ďalších
účastníkov cestnej premávky.
Pri pohľade na príslušné ustanovenia (napr. § 4 ods.1 písm.
f ) vidíme, že vodiči majú povinnosť dať prednosť chodcovi, teda osobe pohybujúcej
sa pešky. Do tejto kategórie
jazdiaci cyklista rozhodne nepatrí, a teda nemá si čo vynucovať prednosť pred prichádzajúcim vozidlom, aj keď je
na priechode pre chodcov. Či
práve preto. Bez zloženia nôh
z pedálov môže pokračovať v
jazde iba v prípade vyznačeného priechodu pre cyklistov,
keď predtým má povinnosť sa
presvedčiť, či tak môže urobiť
bez rizika kolízie. Vodorovné
dopravné značenie v zelenej
farbe (V7) označujúce priechod pre cyklistov, je zvyčajne súbežné s priechodom pre
chodcov. Ak tam absentuje,
cyklista má povinnosť z bicykla zosadnúť.
Radí vám polícia
Ochrana dieťaťa pred
sexuálnym zneužívaním
• Naučte dieťa zdôveriť sa vám
s akýmkoľvek problémom.
• Upozornite dieťa, že nikto, dokonca ani učiteľ alebo blízky
príbuzný, nemá právo dotýkať
sa ho spôsobom, pri ktorom sa
cíti nepríjemne.
• Nenúťte dieťa k bozkom ani
k objatiam, ak samo nechce. Naučte ho udržať si svoju intímnu
zónu a odmietnuť takéto prejavy náklonnosti.
• Vysvetlite mu, že sa má držať bokom od osôb, ktoré sa potulujú
okolo detských ihrísk a škôl.
• Všímajte si zmeny v správaní
dieťaťa, ktoré môžu signalizovať sexuálne zneužívanie (náhle uzavretie sa, upustenie od
aktivity, odmietanie chodiť do
školy, nevysvetliteľný odpor
k obľúbenému opatrovníkovi
alebo príbuznému, rastúci nepokoj alebo náhla snaha byť
v blízkosti nejakej osoby.
• Ak zistíte náznaky toho, že je
vaše dieťa sexuálne obťažované,
ohláste to okamžite polícií.
• Ak je vaše dieťa obeťou akéhokoľvek deliktu (od krádeže desiatového balíčka až po sexuálne
zneužívanie) nevyčítajte mu to,
ani ho za to neviňte. Preukážte
mu podporu a spolupatričnosť.
... viete, že
... Rakúsko, zaviedlo elektronický technický preukaz?
Vďaka voľne stiahnuteľnej
aplikácii na portáli MV SR
si občania SR môžu pred
kúpou vozidla v Rakúsku
overiť údaje z technického
preukazu kdekoľvek, ak majú
k dispozícii internet a čítačku
čipových kariet, napríklad aj
priamo na mieste u kupca.
... od začiatku tohto roka do
5. novembra 2011 vzniklo
na Slovensku 11 706 požiarov, ktoré spôsobili priame
materiálne škody predbežne
vyčíslené na 22 404 100 eur?
Pri požiaroch prišlo o život 43
osôb a 209 utrpelo zranenia.
Oproti rovnakému obdobiu
vlaňajška je počet požiarov
vyšší o 2 639, priame škody
sú nižšie o 31 390 488 eur, ale
usmrtených bolo o 16 osôb
viac.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 18. 11. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Petržalskí žiaci
na Flotile pokoja
Do medzinárodného projektu A1 Mirno More Friedensflotte 2011 sa 17. – 24.
septembra 2011 zapojili aj
žiaci zo Spojenej školy Svätej rodiny na Gercenovej
ulici v Petržalke. Vybrané
deti zo sociálne slabých rodín alebo tí, čo majú zdravotné ťažkosti, sa spolu so
svojimi učiteľkami sedem
dní plavili po Jadranskom
mori. Ich domovom bola
plachetnica Principessa a
spolu s kapitánom Rainerom Wolffhardtom a podkapitánkou Andreou Kempfovou z Rakúska vytvorili tzv.
námornícku rodinu. Potom
všetkých 105 plachetníc,
ktoré sa zúčastnili na projekte, vyplávalo na more. „Aj
naši žiaci sa pridali k ostatným rovesníkom a vypustením balónov manifestovali
túžbu po mieri, tolerancii
a vzájomnej solidarite,“ povedala Anna Šuláková, učiteľka Spojenej školy Svätej
rodiny, ktorá sprevádzala
žiakov počas plavby.
Flotila pokoja vznikla v
roku 1994 ako humanistická
iniciatíva na znak úcty obetiam vojenských zločinov v
bývalej Juhoslávii. Jej cieľom je viesť deti a mládež
najmä z Rakúska, Nemecka,
Chorvátska, Slovinska a zo
Slovenska k ohlasovaniu
pokoja a spolupatričnosti.
Na medzinárodnom projekte sa tohto roku zúčastnilo zhruba 700 účastníkov.
Od roku 2003 Friedensflotte participuje aj na partnerskom projekte k4f (Kids for
Freedom) v Turecku.
Marta Majerčáková
Foto: archív školy
Žiačky z petržalskej Spojenej
školy Svätej rodiny v Chorvátsku.
Ešteže máme také deti
Je dobré, že máme také deti: že nám vyrastá generácia, ktorá na rozdiel od jednej či dvoch generácií pred ňou nebude chodiť na schôdze
vlastníkov a nebude väčšinovo hlasovať za vyháňanie vtákov z panelákov zateplením bez poskytnutia im náhradného „bývania“.
Ž
e nám vyrastá generácia,
ktorá nebude vypisovať sťažnosti hygienikom na
možné vtáčie nákazy a hrozby „verejnému zdraviu“ ľudí
len preto, že sa im vtáci občas
zahniezdia na balkónoch, lodžiách, v škárach a otvoroch
pod atikou (mimochodom:
najväčším nositeľom a šíriteľom
najnebezpečnejších
chorôb ohrozujúcich zdravie
a život človeka v priamom či
nepriamom kontakte je - človek); že nám vyrastá generácia, ktorá sa nebude vyhrážať
ochranárom prírody súdmi a
náhradou škôd, ak sa tí domáhajú ohľaduplnejšieho prístupu človeka k iným živým tvorom a dodržiavaniu zákonov
na ich ochranu už ako chránených živočíšnych druhov, lebo
kántrením ich dostal do kritických stavov, za ktorými je už
len vyhynutie jedinečných a
neopakovateľných živočíchov.
Je dobré, že máme také
deti: že nám vyrastá generácia, ktorá myslí, cíti a koná
úplne naopak ako jej predkovia. Z vtákov nerobí okrídle-
ných bezdomovcov, nezbavuje ich spoločného domova
s človekom, ktorý v rôznych
podobách od nepamäti spolu používajú a chcú, aby toto
spolužitie zostalo - nastálo.
Je dobré, že je tu generácia
takých detí, akými sú žiaci na
petržalských základných školách Dudova 2 a Budatínska
61, ktorí zhotovili početné
búdky a kŕmidla pre vtákov,
aby tak pomohli okrídlencom
úkrytmi a potravou prekonať nepriazeň najbližšej zimy,
ktorá vraj má byť riadne tuhá.
Keď sme v marci t. r. vyšli
s redakčnou akciou Život pre
život s nádejou, že sa jej ujme
petržalská mlaď, nezmýlili sme sa. Pod organizačnou
taktovkou riaditeliek oboch
škôl, Hany Závodnej a Marty
Režnákovej, sa výkonne s deťmi pustili do užitočného diela
dve neodmysliteľné a žiakmi
rešpektované postavy technickej zručnosti - na Dudovej
2 učiteľ technickej výchovy
Peter Števík a na Budatínskej
61 školník Marián Medveď.
Vo vyučovacom i voľnom čase
PETRŽALSKÉ NOVINY
žiaci pílili, sekali, vŕtali, pribíjali, maľovali - výsledok bude
čoskoro zavesený na konároch stromov v okolí školy.
Je dobré, že siedmaci na
Dudovej 2 a piataci - Richard
Adámek, Lajla Moussa,
Nina Nyiregyházka, Nikoleta
Adamčíková, Petra Bartošová, Viktória Blahová, Vratko
Cyprich, Peter Dobrovodský,
Lenka Lisá, Adam Lukačka, Juraj Kiripolský, Patrícia
Belovičová a Eva Čonková
- na Budatínskej 61 vtáčími
búdkami a kŕmidlami núkajú úkryt či jedáleň brhlíkom,
škorcom, sýkorkám, vrabcom, žltochvostom, pinkám,
drozdom a iným zatúlaným
okrídleným spevavcom. Je
dobré, že školy našli spoločnú reč s petržalským ochranárom Jánom Kaľavským,
ktorý sa prisľúbil byť ich radcom a pomocníkom.
Redakčná akcia ako prvá
lastovička na pomoc a ochranu „petržalského“ vtáctva
našla priaznivcov. Verme, že
ich takto o rok bude viac.
Veď - máme také deti...
Redakcia PN
Foto: Archív PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
Basketbalisti na čele 1. ligy
Otužilci v Dunaji
Uplynulý víkend bolo na programe už 4. dvojkolo 1. basketbalovej ligy.
P
Výsledková tabuľka
1 MŠK Iskra Petržalka
8
7
1
644
500
15
2 BK Inter Bratislava
8
6
2
639
508
14
3 MBK AŠK Slávia Trnava
8
5
3
556
538
13
4 MBK Karlovka Bratislava
8
4
4
614
591
12
5 MBK Lokomotíva Sereď
8
3
5
547
630
11
6 MŠK BO Holíč
8
3
5
533
621
11
7 ŠKP Filozof Bratislava
8
2
6
568
613
10
8 B.S.C. Bratislava
8
2
6
483
583
10
etržalskí basketbalisti z MŠKI
cestovali v sobotu na pôdu
posledného víťaza ligy do Trnavy. Obe družstvá po prekvapujúcej prehre Interu Bratislava na
palubovke nováčika Lokomotíva
Sereď, v tomto stretnutí bojovali
o 1. miesto v skupine západ. Petržalka začala výborne, neomylná Michnicova streľba, dva koše
Nosála a trojka Gráca znamenali po 5 min. vedenie 4:15. Trnava však nepatrí medzi družstvá,
ktoré by sa ľahko vzdali, zvýšila
tlak v obrane, získala niekoľko
lôpt za sebou a keď sa k dobre
strieľajúcemu Petrášovi pridali ďalší jeho spoluhráči, v polčase viedla 36:33. Petržalské
družstvo je však v tomto ročníka známe tým, že 2. polčasy má
lepšie. Tréner Berček naordinoval zvýšený tlak na rozohrávačov Trnavy, ktorá niekoľkokrát
v časovom limite ani nedokázala zakončiť. Rozstrieľal sa Živický, na poste rozohrávača nastúpil Vigaš, zvýšila sa dynamickosť
hry, po 30 min. viedla Petržalka
o 6 bodov a 5 min. pred koncom
bolo rozhodnuté.
Trnava : Petržalka 59:80 (36:33)
Trnava: Petráš 21, Lukšík 9, t.h.
19/11, trojky 3, fauly 13
Petržalka: Živický 22, Nosál 16,
Vigaš 12, t.h.: 20/12, trojky 6,
fauly 18
Ján Vigaš
Foto: archív klubu
Každý gól a bod bude mať cenu zlata
Futsalisti Slov-maticu FOFO Bratislava, ktorí sídlia v Petržalke a ktorí po
8. kole Select extraligy ako jediní nestratili ešte ani bod, otvoria vo štvrtok 17. novembra v talianskej Padove ďalšiu kapitolu prestížnej súťaže
UEFA Futsal Cup 2011/2012.
„V
ítam takéto zápasy
a konfrontácie a verím,
že aj naši hráči. Je to výzva
a možnosť ukázať, čo vieme.
Niečo sme už ukázali nedávno
v Tbilisi a či to nebola len náhoda, potvrdia nasledujúce tri zápasy. Taliansky majster Marca
futsal, s ktorým sa stretneme v
úvodnom stretnutí a na druhý
deň Montesilvano, sú naozajstnou zaťažkávaciou skúškou.
18. 11. 2011 • 23
ŠP ORT
Talianska liga a taliansky futsal
sú špičkou v Európe. Ich filozofia aktívneho, miestami až agresívneho celoplošného presingu je všeobecne známa. Ďalším
dôležitým faktorom bude naša
hra v obrane. Koncentrácia a
pozornosť všetkých hráčov je
základom úspešného bránenia.
Uvedomujeme si, že každý gól
a bod bude mať pre nás cenu zlata. Mňa uspokojí schop-
nosť nášho tímu hrať vyrovnanú partiu v celých úsekoch
hry, ale dôležitý je samozrejme aj výsledok, ktorý tam dosiahneme. Káder mužstva by
mal byť v poriadku. V stredu
ráno sme vyrazili smer Padova
a vo štvrtok to vypukne. Voláme po ťažkých zápasoch, tak
ich tu máme,“ povedal tréner
Slov-maticu Ján Janík.
(mv)
Otužilci z občianskeho združenia Slovenské ľadové
medvede už desať rokov využívajú na svoje aktivity
vody ich „domovského“ jazera Veľký Draždiak v Petržalke. Tu sa pravidelne otužujú plávaním v studenej a ľadovej vode, od októbra do apríla, najmä počas nedeľných
tréningov, ktoré sa začínajú od 10. hodiny. Okrem toho
sa zúčastňujú na otužileckých akciách mimo Bratislavy,
na západnom, strednom aj severnom Slovensku.
Pri príležitosti 5. výročia vzniku tohto občianskeho
združenia a tiež 5. výročia vytvorenia slovenského rekordu v 24-hodinovom zimnom štafetovom plávaní
sa uskutoční plávanie päťdesiatich otužilcov pri ľavom
brehu Dunaja od Slovenského národného múzea (nad
osobným prístaviskom) po sochu M. R. Štefánika pred
Euroveou. Plávanie sa uskutoční v nedeľu 27.11. 2011 s
nástupom o 13.30 h pred súsoším. Skúsenejší otužilci
absolvujú celý úsek t. j. 1 000 m a ostatní 500 m.
Na podujatí sa zúčastní asi 50 členov SĽM a pozvaných otužilcov z Bratislavy, Nitry a Banskej Bystrice.
Plavci pred akciou nastúpia pod sochou M. R.Štefánika,
kde pre vzajomné povzbudenie spoločne zaspievajú hymnu otužilcov, ktorej autorom je operný spevák
a dlhodobý otužilec Martin Babjak, a potom prejdú
k miestu štartu. Teplota vody v Dunaji bude 6 - 7 ºC čo
v otužileckom ponímaní znamená, že bude studená
(ľadová je pod 4 stupne C). Preplávanie celého úseku
potrvá 13 – 15 minút.
Ing. Juraj Keleši,
JUDr. Ján Vyhnálik
Posledná šanca zabrať
Kolo pred koncom jesennej časti II. futbalovej ligy
sa futbalistom FC Petržalka 1898 nepozerá na tabuľku
dobre. Patrí im totiž ôsme miesto, ale iba s jednobodovým náskokom na posledný Liptovský Mikuláš. FC
v nedeľu 20. novembra o 10.30 h hostí Senec a má tak
poslednú šancu zlepšiť si postavenie v tabuľke pred dlhou takmer štvormesačnou zimnou prestávkou.
Petržalčania nezvládli posledné dva zápasy vonku, keď zakaždým prehrali o gól, najprv v Podbrezovej
1:2 a potom v Michalovciach 0:1. „Zápas sa vyvíjal v náš
prospech. Po vylúčení domáceho hráča sme sa ujali
vedenia, no namiesto toho, aby sme boli trpezliví, hrali
sme nervózne. Po vylúčení nášho hráča sa hra vyrovnala a potom v závere to bolo o šťastí, ktoré sa usmialo na domácich a strelili víťazný gól,“ povedal po zápase v Podbrezovej tréner Norbert Hrnčár. Na stretnutie
v Michalovciach mal takýto názor: ,,Podnikali sme nebezpečné protiútoky, ktoré však hráči nedotiahli do konca.
Som sklamaný, veľká škoda záveru, keď sme inkasovali
rozhodujúci gól.“ Oveľa horšie je, že Petržalčanov po
,,výbuchu“ strategického zahraničného partnera z Azerbajdžanu, ktorého zastupoval bývalý šéf futbalového
a hokejového Slovana Bratislava Miroslav Králik, s plánom investovať do klubu počas troch rokov 5 miliónov
eur, už takmer celý tento rok kvária existenčné finančné
problémy. Situácia je ozaj kritická, ale hráčom predsa len
zasvietila nádej po stretnutí s majiteľmi klubu. Tí im totiž
sľúbili, že do začiatku nového ročníka všetko vyrovnajú
a že nikomu, kto z klubu odíde, nezostanú nič dlžní. Celé
mužstvo FC Petržalka 1898 je už pol roka bez výplaty, hrá
iba z čistej lásky k futbalu. Dokedy?
(mv)
24 • 18. 11. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
V nedôstojných podmienkach
upiekli dobrý koláč
Pýcha tenisu?
Futbalisti MŠK Iskra Petržalka skončili v jesennej
časti Majstrovstiev regiónu Bratislava na jedenástom
mieste so ziskom 20 bodov.
O
prvej polovici súťaže sme sa
pozhovárali s trénerom Jánom
Cséfalvayom, ktorý je v klube od začiatku tohto roka.
Ako ste boli spokojný s výkonmi mužstva v jesennej časti?
So ziskom 20 bodov som spokojný, ja som naplánoval 17 bodov, tie
aj máme, lebo nám po skončení súťaže odrátajú tri body za to, že sme do
19. 9. nepredložili doklad o uhradení zálohovej faktúry na rozhodcov na
súťažný ročník 2011/2012. Pravda, v
kútiku duše som veril vo väčší bodový
zisk, mužstvo na to malo schopnosti.
Žiaľ, nevyšli nám podľa predstáv dva
domáce zápasy, s Kráľovou pri Senci
sme hrali 0:0 a s Račou sme prehrali
1:2. Takto sme stratili až päť bodov,
v opačnom prípade by sme mali 25
bodov a boli by sme v prvej polovici
tabuľky, kde MŠK Iskra patrí. Lenže
nad všetkým je veľké ale!
To si žiada vysvetlenie, buďte teda
konkrétnejší, čo všetko vás trápi...
Trénovali sme ako na hojdačke, raz
nás bolo šesť, sedem, deväť, dvanásť
či pätnásť ľudí. Celá letná príprava sa
robila narýchlo, pritom sme hrali aj
prípravné zápasy a v priebehu súťaže
nás postihli choroby a zranenia viacerých hráčov. Zostava sa teda často
menila, hoci nejaká kostra mužstva
vždy bola k dispozícii, ale posledných
päť zápasov som si už nič nepripravoval, lebo som nevedel, kto mi príde
do kabíny. K zdravotným patáliám sa
u niektorých jednotlivcov pridali aj
rodinné či pracovné problémy. Našťastie chlapci majú veľké srdce, bez
neho by nemohli pôsobiť v tomto
klube. V MŠK Iskra nie sú v podstate
žiadne podmienky na aké-také fungovanie, myslím tým na starostlivosť,
peniaze a vymoženosti, ktoré majú v
tejto súťaži iné kluby. Stále to hovorím, my sme bezdomovci bez vlastného ihriska, šatne, nemáme nič, lebo
ihrisko ZŠ Budatínska je na pozemku
mestskej časti. Máme tu však skvelú
partiu chlapcov s obrovským charakterom! Robia mi veľkú radosť, vždy
ma z nich niekto príjemne prekvapil,
hoci nemali natrénované. Dôležitá je
vzájomná dôvera, keď som hráčom
povedal, že určité veci takto treba
robiť, tak plnili moje pokyny, hlavne
kým fyzicky vládali. Toto mužstvo si
zaslúži vlastný štadión, kabínu a po
zápase nejaké občerstvenie.
MŠK Iskra v nedávnej minulosti chýbal strelec, ktorý by za sezónu dal
aspoň desať gólov. Myslíte si, že teraz
by to mohol dokázať útočník Marek
Gubančok, so siedmimi gólmi najlepší
strelec tímu?
Na jeseň dal polovicu z našich štrnástich gólov. Zaujímavé je, že hráči,
ktorí dobre hrali v príprave, stratili
formu v súťaži, a tak sme sa v koncovke najviac spoliehali na Gubančoka. Pritom pre nevybavené papiere
chýbal v prvých štyroch stretnutiach.
Som presvedčený, že bez problémov
prekoná desaťgólovú hranicu, je to
jeden z najlepších útočníkov v súťaži. Predovšetkým jeho zásluhou sme
mali vydarený mesiac september, v
ktorom sme získali z piatich stretnutí desať bodov. My sme na jeseň v
týchto nedôstojných podmienkach z
ničoho nič upiekli dobrý koláč. Keby
sme sa navzájom nerešpektovali, tak
by som tu nebol ja ani hráči.
Váš najvydarenejší a najhorší zápas?
Veľmi dobrý pocit som mal zo
stretnutí s Dominom a Lozornom.
Na pôde nováčika, ktorý má postupové ambície a hrajú zaň niekoľkí
známi prvoligoví hráči, sme vyhrali
2:1 a Lozorno sme zdolali vysoko 4:1.
Naopak, vôbec nám nevyšiel súboj v
Slovenskom Grobe, kde sme podľahli 0:4. Tam ma rozčúlil a do besnoty
vytočil nezodpovedný prístup hráčov. Keby sme mali béčko polovicu
by som preradil. To bol od nich na
mňa veľký podraz, nie však účelový,
ale tak to vyšlo. Všetko sme si však
vysvetlili, v Jablonci sme síce prehrali
0:1, ale tam sa mužstvo naštartovalo,
zomklo, pochopilo, čo od neho vyžadujem. Keby sa pravidelne trénovalo
trikrát do týždňa so 16 hráčmi, tak by
MŠK Iskra svojou kvalitou patril do
piateho miesta!
Akú má súťaž úroveň, pomohlo jej rozšírenie na šestnásť účastníkov?
Pribudli niektoré nové mužstvá či
už Limbach, Domino, Rača, Bernolákovo, súťaž oživili a prispeli k jej
skvalitneniu. Všimol som si však, že
tie tímy, ktoré boli v minulom ročníku umiestnené do takého šiesteho
miesta, spadli dole, hráčov ktorých
platili, odišli. Napríklad Lozorno má
krásny areál, ale počas tejto jesene výkonnostne upadlo. To isté sa dá povedať o Ružinove.
Akú má perspektívu klub MŠK Iskra
Petržalka?
Na to neviem vôbec odpovedať, pracujeme totiž v úbohých podmienkach,
takto sa futbal nedá robiť. Klub nad vodou držia Branislav Blahutiak, Tomáš
Lojdl, Ladislav Kurina, Ladislav Dovrtil a Kamil Pavlák. Robia to s veľkým
srdcom a tým je povedané všetko.
MŠK Iskra Petržalka v jesennej časti Majstrovstiev regiónu Bratislava
dosiahol tieto výsledky. Doma: Plavecký Štvrtok 0:5, Rovinka 1:0, Svätý
Jur 3:2, Kráľová pri Senci 0:0, Rača
1:2, Lozorno 4:1, Stupava 1:0. Vonku:
Ivanka pri Dunaji 0:1, Jablonec 0:1,
Slovenský Grob 0:4, Domino 2:1, Ružinov 1:0, ŠK Dúbravka 1:1, Bernolákovo 0:3, Limbach 0:1.
Milan Valko
Foto: Miro Blusk
Možno by som sa povzniesla nad
minulosťou, nad tým, že ma srdce
zabolí zakaždým, keď prechádzam
okolo zdevastovaných tenisových
kurtov pri Veľkom Draždiaku, keby
na rokovaní petržalského miestneho zastupiteľstva predseda TJ Slávia
Právnik JUDr. Jozef Klimko neargumentoval tým, ako sa práve tento
športový klub už tridsať rokov stará
o rozvoj tenisu v Petržalke.
Áno, pred tridsiatimi rokmi postupne z malého klubu tenisoví
nadšenci – laici aj odborníci – vybudovali značku Slávia Právnik, ktorá sa
naozaj mala čím chváliť. Úžasným
a zázemím, ktoré im mnohé iné kluby mohli závidieť.
Po osemdesiatom deviatom
Slávia Právnik „za korunu“ odkúpila
areál postavený v Akcii Z (teda za
štátne a svojpomocne vybudovaný), aby mohla podnikateľsky areál
zveľaďovať a tenis v Petržalke ešte
viac rozvíjať. Lenže potom predstavitelia Slávie začali jojkať, že areál
udržiavať nedokážu, že tenis toľko
nevynáša a kurty predali. A – určite
nie pod cenu.
Ale s tenisom sa im celkom prestať nechcelo, tak začali rozmýšľať, kde by sa zase lacno dostali
k priestorom a pozemkom. Aby ich
to veľa nestálo, ale aby o to viac zarobili.
Keď sa pred siedmimi rokmi
nasťahovali na Dudovu, sľubovali
hory – doly. Že žiaci budú mať kurty
prakticky zadarmo, že areál zveľadia,
že tenis z Petržalky nenechajú zmiznúť. Otázne je, prečo potom nechali
zmiznúť celý výstavný areál, ktorý
bol pýchou tenisu...
Áno, niečo preinvestovali a za to
mali úľavy. Ale – ostatné sľuby zostali len sľubmi. A dnes zase jojkajú. Že
nemajú na to, aby platili nájomné
ako ostatní podnikatelia, že tenisom (ani bufetom v areáli školy) naň
nemajú šancu zarobiť, lebo vlastne
robia takmer charitu. No – tréningy
ani hranie tu nemá nikto zadarmo...
Zaváňa mi to tým, že zase chcú len
zarobiť. Alebo sú len neschopní
podnikatelia, ktorí dokážu šafáriť len
s cudzími peniazmi.
Nech je tak či tak, je dobre, že im
na to petržalskí poslanci neskočili
a nájomné im neznížili.
Som zvedavá, či teraz odídu aj
z Dudovej, ako odišli od Draždiaka.
S rovnakými argumentmi, len s menšími peniazmi. Takto končí niekdajšia
pýcha petržalského tenisu?
Soňa Faková
Download

PETJAZZ 2011 - Petržalské Noviny