PETRŽALSKÉ NOVINY
R
1. 6. 2012 • ročník 18 • číslo 11
Parkujeme, aj keď
nenakupujeme
Dvojtýždenník • Zadarmo
Aj tu som Petržalčanka
Hľadali sme parkovacie dôkazy, koľkí
z nás sa odhodlali ponechať osudu
svoje auto na parkovisku, ktoré má
cudzieho vlastníka...
strana
www.petrzalskenoviny.sk
5
Maríne s láskou
„Hoci na Čároch som to nemala kde
vidieť, bola som voľnomyšlienkarka a
nechcela som sa napríklad ani vydávať...“
strana 19
Chcete sa stretnúť
so starostom?
Najbližší Čaj o piatej so starostom
Petržalky Vladimírom Bajanom bude
5. júna v Slovenskej reštaurácii hotela
Dominika, na Vlasteneckom námestí 3.
Môžete sa ho spýtať na to, čo vás
zaujíma, trápi, predostrieť mu svoje
podnety, podeliť sa s ním o inšpiratívne
návrhy a riešenia problémov.
Rím - Koloseum, máj 2012.
Fotografiu nám poslala Soňa Krížová.
Budatko
oslávilo piate narodeniny
Materské centrum Budatko oslávilo piate narodeniny
na novej adrese.
V
roku 2007 sa petržalské mamičky rozhodli vytvoriť priestor,
v ktorom by sa mohli stretávať, vymieňať si skúsenosti a aktívne tráviť
čas so svojimi drobcami. Začínali na
Budatínskej, neskôr sa presťahovali
do polikliniky na Strečnianskej. Pivničné priestory však neboli ideálne
a vďaka ústretovosti miestnych po-
slancov sa na začiatku roka usídlili
v budove škôlky na Holíčskej 30. Po
dvoch mesiacoch rekonštrukčných
prác, zháňania nábytku a sponzorov sa podarilo vytvoriť príjemné
prostredie s rodinnou atmosférou.
„Starostlivosť o dieťa je krásna,
no aj mama občas potrebuje zmenu
a sociálny kontakt,“ hovorí Gabriela
Polačková, ktorá do Budatka zavítala,
keď mal syn osem mesiacov. „Keď som
malého prvý raz priniesla do škôlky,
boli sme dohodnutí na adaptačnom
procese. Mala som ho vyzdvihnúť na
obed, no poslal ma domov. Materské
centrum je svojím spôsobom aj predpríprava na škôlku.“
Budatko je primárne určené rodičom s deťmi do troch rokov, no
zabavia sa tam aj ich súrodenci
v predškolskom veku. Pravidelne ho
navštevuje zhruba dvesto rodín, prevažne z Petržalky. Spomedzi aktivít
spomeňme obľúbené cvičenie na fitloptách pre deti od 6 mesiacov do
troch rokov, tvorivé dielne a kurzy
angličtiny od 1,5 roka dieťaťa.
Pokračovanie na 2. strane ```
2 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO
Budatko oslávilo piate narodeniny
Pokračovanie z 1. strany
Veľmi populárne sú divadielka, kde sa neplatí vstup za
osobu, ale za rodinu. Na kurzoch háčkovania či dekupáže
sa môžu kreatívne realizovať
mamičky. A pre tie nastávajúce
sú určené pravidelné poradne
a kurzy cvičenia. Okrem klasickej tam nájdeme aj montessory, herňu podporujúcu
vývin dieťaťa so zreteľom na
koncentráciu, samostatnosť a
prirodzené rozvíjanie kognitívnych schopností.
Väčšie priestory si však vyžadujú vyššie náklady. Za nájom a energie platí združenie
okolo 500 eur mesačne. Aj o
tomto probléme diskutoval s
Prišli, vymysleli,
urobili
Chcem sa prostredníctvom
PN poďakovať za prácu, ktorú vykonávajú pracovníci VPS
pod vedením Richarda Uhrína. Tento rok máme na detskom ihrisku – VDI Žehrianska
– pravidelne pokosenú trávu,
vyzbierané odpadky, pravidelne vysýpané smetné koše,
ale predovšetkým R. Uhrín
promptne reaguje na problémy, s ktorými sa na detských
ihriskách stretávame: pokazené, poškodené, nefunkčné
hracie prvky – a vždy sa snaží
nájsť riešenie v rámci možností čo najskôr, aby bolo ihrisko
pre naše deti bezpečné.
Ale v prvom rade by som sa
im chcela poďakovať v mene
všetkých rodičov a ich detí
(viac ako 150 ľudí), ktorí pravidelne navštevujú ihrisko na
Žehrianskej za to, že nám pomohli zrealizovať montáž tienidla nad pieskoviskom, ktoré
sme si kúpili. Jednoducho –
pán Uhrín a šikovní pracovníci
VPS prišli, vymysleli, poradili
a už o dva dni bolo tienidlo
osadené na namontovaných
podperách. Nehľadali dôvody, ako to nejde, nedá sa – ale
našli spôsob, ako to ide, a tak
sa už nemusia naše deti „vy
pekať“ v horúcich dňoch na
slnku. Hrajú sa pekne v chládku, ktorý tienidlo poskytuje.
Ešte raz vrelá vďaka.
Lýdia Ovečková
mamičkami starosta Petržalky
Vladimír Bajan: „Na nájom sú
všeobecné pravidlá, nie som
zástanca mimoriadnych výnimiek, skôr si myslím, že treba
hľadať spôsob, ako by sme špeciálnym organizáciám venovali
špeciálnu pomoc.“ Starosta
nepovedal, ale my vieme, že
Budatku finančne prispel aj
z Nadácie Vlada Bajana. Na
stretnutí prisľúbil, že sa bude
zaoberať aj riešením, ako nemeniť všeobecné princípy a
zároveň vyjsť v ústrety centru.
Jednu z možností vidí v nájdení sponzora. Z návštevy odchádzal spokojný: „Som veľmi
rád, že rozhodnutie, ktoré som
navrhol poslancom, sa dostalo
do fázy, kde majú mamičky
naozaj exkluzívne priestory
na hranie sa s deťmi. Skutočnosť, že sa ich tam stretáva
dvesto, znamená, že išlo o veľmi dobré rozhodnutie. Možno
by to mohlo byť inšpirujúce
aj pre inú lokalitu Petržalky.“
Bezprostredným výsledkom
stretnutia bol prísľub, že MC
Budatko sa zúčastní na prezentácii občianskych združení,
ktorá je súčasťou galaprogramu Dni Petržalky.
O činnosti materského centra sa dozviete viac na stránke
www.budatko.sk
autor a foto LD
Plocha mestom
zabudnutá
Plocha troch odpočívadiel pred nemocnicou
Antolska je v správe a starostlivosti hlavného mesta. Je to plocha jednoducho mestom
zabudnutá. Bola hanbou Petržalky.
D
o nemocnice na Antolskú prichádzajú občania
takmer z celého Slovenska.
Zo strany obyvateľov Petržalky, ale aj návštevníkov nemocnice prichádzali na MP
VPS Petržalka (Zelená linka)
kritické hlasy na to, že nikto
nerieši problém odpočívadiel,
nestará sa o zelenú plochu
v ich okolí. Sťažovali sa na
špinu, ktorá je v zeleni, ale aj
na zdevastované alebo úplne
chýbajúce lavičky a koše v
priestore pred nemocnicou,
ktoré za normálnych okol-
Stretnutie jubilantov
V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici
sa pri neskorom obede a pohári vína stretlo
stosedemdesiat jubilujúcich Petržalčanov.
M
estská časť Bratislava Petržalka dvakrát
ročne pozýva starších obyvateľov, aby spoločne oslávili
životné jubileum. O dobrú
náladu sa postarala skupina Eva band, hrajúca známe
české a slovenské evergreeny. Pekným spestrením bola
aj báseň Frideriky Wiedermannovej, ktorú predniesla
autorka. Zagratulovať senio-
rom prišiel zástupca starostu Martin Miškov, vedúca
oddelenia sociálnych vecí
Alena Halčáková a poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Oľga Adamčiaková. Mestská
časť na podujatie pozvala až
štyristo oslávencov. Tí, čo
prišli, odchádzali s kyticou
kvetov, malým darčekom
a dobrou náladou.
autor a foto LD
ností slúžia občanom, najmä
tým, ktorí navštevujú nemocnicu Antolská.
Pracovníci VPS v 20. týždni
vyčistili plochy odpočívadiel,
upravili zeleň a celý porast
okolia odpočívadiel, ale predovšetkým obnovili chýbajúce lavičky a osadili smetné
koše. Obnova je viditeľná už z
diaľky a je hodná dôstojného
miesta na posedenie a oddych
návštevníkov nemocnice. Od
piatka, 18. mája, priestor
opäť slúži ľuďom.
František Guth
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 6. 2012 • 3
S TA L O S A
Prekvapil nás záujem
Petržalčanov
Združenie MLADÁ PETRŽALKA sa
tak ako minulý rok pripojilo k ekologickej brigáde, ktorú organizovala
mestská časť Petržalka. Tentoraz
sme spoločne čistili okolie Chorvátskeho ramena. Táto lokalita
je nepochybne perlou Petržalky.
Obyvatelia ju využívajú na oddych,
šport a rekreáciu. Aj preto si rameno zaslúži primeranú pozornosť
a aktívnu ochranu.
Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi
sme sa zhromaždili pri Technopole
v príjemné piatkové ráno. Vyzbrojení vrecami a rukavicami, sme sa
pustili do čistenia smerom k jazeru
Draždiak. Tam sme sa stretli s dobrovoľníkmi, ktorí štartovali z iného
stanovišťa.
Žiaľ, stále existujú ľudia, ktorí tento priestor znečisťujú, či už z nedostatku osvety, dobrej vôle alebo
z hlúposti. Počas dňa sme sme naplnili vyše 20 plastových vriec na
odpad. Príjemne nás prekvapil záujem obyvateľov Petržalky. Okrem
klasických dobrovoľníkov išlo aj
o celé skupiny pracovníkov súkromných firiem. Poďakovanie patrí
aj kolegom z Povodia Dunaja, ktorí
z člna čistili hladinu ramena. Spolupráca s miestnym úradom a podnikom Verejnoprospešných služieb
bola už tradične výborná. Všetkým
patrí veľká vďaka.
Tešíme sa na ďalšiu podobnú
akciu. Dúfame však, že návštevníci
okolia ramena sa budú viac usilovať
o krajšie životné prostredie. Každý si
totiž musí uvedomiť svoju zodpovednosť k prírode a okoliu.
Juraj Kríž
Jarné
upratovanie
Mário (13): - Často tu behám, v zime sa korčuľujem.
Dnes som prišiel dobrovoľne
a ochotne. Ľudia smeti vyhadzujú ako sprostí. Odpadky
by som im najradšej vysypal
do bytu aj ten sušiak, ktorý
sme našli. Nech si to už konečne uvedomia.
Tomáš (14): - Vodím sem
psa občas na prechádzku
a rád tu behávam. Všetkým
odkazujem, nech si to zbierajú sami. Bolo by dobré riešiť to hneď a vyhrážať sa im
aj súdom.
Chorvátske rameno sa
v posledných mesiacoch
sa v polovici mája
do
upratovania
teší väčšej pozornosti.
pustila
približne
Pribudli lavičky, smetné stovka Petržalčanov.
Dobrovoľnícku akciu
koše a z jeho brehov
už šestnásť rokov ormizne neporiadok.
ganizuje miestny úrad
B
ežci, cyklisti, školáci,
seniori, rybári, psičkári,
mamičky s deťmi. Vodná
tepna uprostred sídliska
pulzuje životom počas celého roku. Popularitu dokazuje aj množstvo odpadkov.
Potom ako rameno v poslednom období čistili Bratislavčania z neformálneho
združenia Zelená hliadka,
Na akcii sme stretli žiakov
zo ZŠ Černyševského. Zaujímalo nás, či k Chorvátskemu
ramenu chodia aj vo voľnom
čase a čo odkazujú ľuďom,
ktorých odpadky zbierali:
Rado (13): - Bývam dosť ďaleko, no k ramenu chodím
napríklad kŕmiť labute. Som
rád, že dnes môžem pomôcť
prírode. Veľa odpadu bolo
najmä vo vode. Nikomu nezaškodí urobiť navyše dva
kroky a smeti vyhodiť do
koša.
autor (ld),
foto MÚ Petržalka
a okrem jeho zamestnancov sa pravidelne zapájajú
žiaci základných škôl a seniori
z klubov. O vodnú hladinu sa
tentoraz postarali pracovníci
MP VPS, ktorí čistili rameno
priamo z člna. Okrem bežného odpadu, akými sú plastové fľaše či igelitky sa našiel
detský kočík, sušiak na bielizeň – a čo obzvlášť zamrzí –
aj smetné koše osadené len
v apríli.
O
bnova Vlasteneckého námestia z prelomu rokov
2011–2012 sa až v uplynulých
slnečných dňoch ukázala ako
skvelá investícia. Tento verejný
priestor plní presne tú funkciu,
ktorú námestia odnepamäti
majú: sústreďujú sa na nich
ľudia. Nejaký čas tu pobudnú
a spokojní sa napokon poberú
preč. Vkusné lavičky sú v peknom počasí takmer stále obsadené. Vyhrievajú si na nich
kosti starší, ale nepohrdnú
nimi ani mladšie ročníky.
Idylku kazia fajčiari
Na lavičkách ľudia debatujú,
čítajú noviny, ale tiež – fajčia.
A to je kameň úrazu. Ohorky
z cigariet totiž niet kam zahodiť, a tak končia prišliapnuté
na zemi. Svedectvo o tom vydávajú stovky „špakov“ kopiace sa pod lavičkami.
Očividne sa o poriadok na
tomto námestíčku niekto stará, veď koše sú pravidelne vyprázdňované. Upratovačom
sa nelení ani zo zeme pozbierať škatule, ktoré ku košom
bez začervenania sa hodia
návštevníci pošty po rozbalení zásielky. Len na tie zvyšky
po fajčiaroch stále zabúdajú.
Škoda... Pomohla by obyčajná
metla alebo vysávač.
text a foto
Alena Kopřivová
4 • 1. 6. 2012
Inzercia
Predám za výhodnú cenu
veľmi málo používaný detský
kočík zn. ESPRIT Trio Vegas, fialovo-béžovej farby, trojkombinácia vrátane autosedačky.
Kočík je ešte v záruke.
Kontakt: 0905/470756, resp.
[email protected]
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Glazúrovanie vaní
Tel.: 0905 983 602
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné.
Platím okamžite. Tel.: 032/65
284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadlžený tel.: 0917 708 319
ZNALECKÉ POSUDKY
byty, domy – rýchlo, výhodne,
tel.: 0905606016
Oprava, el. sporákov, rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
S P R AV O D A J S T V O / I N Z E R C I A
Koncert pre
najlepšieho
kamaráta
V areáli átria ZUŠ Jána Albrechta uskutočnilo koncom
mája podujatie s atraktívnym programom vynikajúcej country kapely Kvetky a
Paľka Fraitovcov. Cieľom a
zameraním vystúpenia bolo
osloviť, čo najširšie skupiny
detí a mládeže. Moderátorka ped. Darina Tóthová priblížila všestranné možnosti
štúdia na umeleckej škole. V
repertoári nechýbali ukážky
v hre na hudobné nástroje,
speve, tanci, s prezentáciou
výtvarnej tvorby žiakov v
priestoroch školy a populárneho odboru audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby.
Predstavili sa talenty ZUŠ.
Rytmické tanečné kreácie,
stepový tanec, party rock,
remix pripravili ped. Mgr.
art. Jana Bílková a ped. Mgr.
art. Helena Balážová. Vzdelanie v umeleckej oblasti patrí k jedinečnému rozvoju a
obohateniu citového života,
kultivovaniu a prirodzenému doplneniu širšieho spoločenského uplatnenia osobnosti. Hosťom podujatia bol
súbor orientálnych tancov
Rustiua a Presssburger Tribe.
Prítomné publikum ocenilo
výkony srdečným aplauzom.
(bd)
www.urcenieotcovstva.sk
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
CSS Náruč záchrany
Fedákova 5, 841 02 Bratislava, hľadá kuchára/kuchárku
s praxou na trvalý pracovný
pomer od 1. 7. 2012, plat
dohodou.
Tel. kontakt: 0917 448 651
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
MAĽBY Tel.: 0903 174 236
STOMADENTIK s.r.o., Tematínska 10. Tel.: 63821034,
M: 0949 701 935
MÁTE ZÁUJEM pracovať
v oblasti finančných služieb?
Chcete mať príjem
1000-3000 € mesačne?
Neváhajte a kontaktujte nás.
Tel.: 0949 551 115.
HĽADÁM pedantného maliara natierača Tel.: 0905 527738
PETRŽALSKÉ NOVINY
Dalkia: Letné odstávky teplej vody
17. 6. (23.00) - 21. 6. (5.00 h)
Beňadická 1, 2-4, 3, 5-7, 8-10, 9-11, 12-14, 13-15, 16, 17-19, 20-22,
28-36, 38, 38/A
Lietavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Šášovská 2-6, 8-12, 14-16
Vigľašská 1
Vyšehradská 1-5, 6, 8, 7-9, 10, 11-15, 12-14, 16-18
19. 6. (23.00 h) - 23. 6. (5.00 h)
Černyševského 5-7, 8, 9, 11-13, 15-19, 21, 23, 29-33, 35-37, 39,
MC-20
Farského 4-8, 10-12
Macharova 1
Mánesovo nám. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Pifflova 1-3, 5-7, 9-11
24. 6. (23.00 h) - 30. 6. (5.00 h)
Starhradská 2-4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 18,
Tematínska 1, 2, 4, 6, 8, 10, L6-37
Topoľčianska 1, 3, 5, 7, 8-10, 12-14, 15, 16-18, 17, 19, 20-22, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, L6-35, L6-36
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 19. mája
Martin Vachálek – Martina Krausová
Marek Bažant – Silvia Bánovská
Igor Náplava – Jarmila Kráľová
Martin Nasch – Radka Čaplová
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 26. mája
Jozef Vasil – Magdalena Matulová
Ján Bors – Erika Sabová
Cirkevné sobáše 19. mája
Michal Vozár – Lucia Vrbovská
Cirkevné sobáše, 26. mája
Branislav Čapla – Mgr. Barbora Křiváková
KONKURZ
Hľadáme chlapcov, ktorí radi spievajú
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Bratislavský chlapčenský zbor vyhlasuje termíny konkurzov pre
6 – 8 ročných chlapcov v dňoch 19. a 25. júna v čase 16.30 – 18. h
v novej budove opery SND na Pribinovej ul., služobný vchod.
Tetovanie obočia
80 eur
Trápia vás zdravotné problémy,
bolesti, vážne ochorenia?
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Každý zdravotný problém má svoju príčinu, väčšinou ide o rôzne baktérie, vírusy, mykózy, borélie, parazity a pod. Nájsť stopy týchto záťaží v
krvi je ťažké. Nový biorezonančný skener DIACOM meria frekvencie
parazitov, tak spoľahlivo zistí ich prítomnosť v tele a určí diagnózu.
Poskytujeme odbornú diagnostiku prístrojom DIACOM a terapiu biopreparátmi STARLIFE, ktoré hĺbkovo detoxikujú a regenerujú organizmus.
Nová vysokoúčinná pomoc pre všetkých od 3 rokov.
Ľubka mobil: 0907 556 758
KONTAKTY
Kaderníctvo
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Kozmetika
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
12.
8. -
8.
18.
DO
KA
EN
L
VO
2
201
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 6. 2012 • 5
PA R K O VA N I E
nákupná galéria ako nová samostatná gastrojednotka.
Redakčne
Obchodné centrum Carrefour Danubia, Lúky II,
Panónska cesta - okrem pár
automobilov prázdne na celej
ploche. A 1 300 parkovacích
miest. Nenašli sa odvážlivci, na
autá nedovidieť, riziko krádeže,
poškodenia či nebodaj ukradnutia auta je veľmi vysoké.
Parkujeme,
aj keď nenakupujeme
V neľahkých časoch poteší, ak pri pokladni odrátajú nejaké eurá za
nazbierané body na klubovej karte toho či onoho hyper- alebo supermarketu, resp. pridajú kupón na lacnejší nákup hrncov. Aj také
sú marketingové lákadlá. V Petržalke by sme však pristali aj na iné
oficiálne bonusy. Otvorme tému...
V
ečer čo večer zápasia motorizovaní Petržalčania
s hľadaním pár štvorcových
metrov na zaparkovanie svojho
auta. A toť, neďaleko od nich,
cez cestu, ležia ladom stovky ba tisíce takýchto metrov.
V čase otváracích hodín sú síce
zaplnené parkujúcimi autami
kupujúcich, ale keď sa obchody zatvoria, osirejú aj bielymi
čiarami vyznačené parkovacie
plochy. Vodiči s nákupmi odchádzajú do panelákov, idú sa
natlačiť do preplnených ulíc,
na chodníky, keďže ani nie 20tisíc oficiálnych parkovacích
miest je už dávno obsadených.
Lebo kto nezaparkuje do 15. hodiny, potom už len hľadá parkovanie.
Z núdze cnosť
Obchodné reťazce. Supera hypermarkety, obchodné
domy, nákupné strediská, predajne. Vyše 115-tisícová Petržalka pre ne znamená významnú, ak nie najväčšiu nákupnú,
spotrebiteľskú silu v Bratislave.
Preto logicky: Keď podnikateľské subjekty majú nemálo z
nás, aspoň málo by sa malo ujsť
zasa od nich nám. Čo sa síce
nedá zjesť, obliecť, chytiť do
ruky, ovládať na diaľku, alebo si
s tým čistiť zuby, ani reklamovať, ale bez čoho sa nám zo dňa
na deň stále horšie dýcha, hýbe.
Chýbajúcich 20-tisíc parkovacích miest už zadúša celú Petržalku. A tak blúdime, hľadáme,
rozhodujeme sa, podstupujeme riziká odtiahnutia auta,
slovných sporov so susedmi.
Až, keď neostáva nič iné, sa napokon odhodláme.
V piatok, minulý týždeň, medzi šiestou a siedmou hodinou
rannou sme obišli časť Petržalky a zastali na niekoľkých
parkoviskách, ktoré sú súčasťou jednotlivých prevádzok
obchodných reťazcov. Hľadali
sme parkovacie dôkazy uplynutej noci, dôkazy, koľkí z nás
využili, či sa skôr odhodlali
ponechať osudu svoje auto na
parkovisku, ktoré má cudzieho
vlastníka. Pre niektoré predajne
to ešte nebol otvárací čas, pre
majiteľov áut však nastal už
vrchovatý odchodu do práce.
Aké máme časové snímky automobilového nocovania?
Hypermarket Lidl, Lúky
VII, Betliarska cesta parkovisko bolo obsadené
autami asi na štvrtine plochy.
Neboli roztrúsené, naopak,
stáli vedľa seba. Dokonca
niektoré až natlačené. Kto
chcel z vodičov večer z auta
vyjsť, riskoval poškriabanie
dverí alebo určite zaprášený
odev. Bol to akoby bezpečnostný alarm navyše.
Supermarket Billa, Lúky
I na Strečnianskej ul. - ako
prekvapenie. Parkovacie miesta
boli obsadené až z troch štvrtín.
Možno sa práve toto parkovisko vníma ako súčasť celej zóny pokračujúceho pásu z parkoviska pre obyvateľov na Znievskej
ul. až po zdravotné stredisko na
Strečnianskej. Nočné parkovanie sa tu považuje za bezpečné
a spoľahlivé.
Hypermarket Tesco, Lúky II, medzi Panónskou
cestou a Budatínskou ul. parkovacia kapacita s vyše tisíc
parkovacími miestami. Aj keď
ide o 24-hodinovú prevádzku,
stovky miest na parkovanie zívajú prázdnotou (obavu parkovať tu vzbudzujú dotieraví bezdomovci). Niekoľko desiatok
áut je pred vchodom z Budatínskej ul. (vidieť na auto z paneláku je druhá najobľúbenejšia
petržalská bezpečnostná zložka, prvou je mať auto priamo
pod oknom či pred vchodom
do domu), smerom k Panónskej ceste však zíva obrovská
prázdnota. A zívala celú noc.
Pritom práve táto časť Lúk je
automobilovo najpreťaženejšia.
Ako však avizuje nadnárodná
spoločnosť, počet parkovacích
miest sa v areáli zníži v tomto
roku, najneskôr v budúcom,
tam aj na ich úkor má vzniknúť
Supermarket Terno, Lúky
II, vo vinkli Bratskej a Smolenickej ulice. Nočné obsadenie
nebolo viac ako na jednu desatinu parkovacích miest. Tesco,
Carrefour a Terno v blízkosti
(najmä konkurenčnej) tvoria
petržalský obchodno-reťazcový zlatý trojuholník.
Obchodný dom Kaufland,
Dvory II, Romanova ul.
- pozemné parkovisko obsadené na štvrtinu, parkovisko
umiestnené na budove ako 1.
podlažie je - ľudoprázdne a
najmä „autoprázdne“. Desiatky
a desiatky voľných parkovacích
miest.
Hypermarket Lidl,
Dvory I, Jirásková ul. - na
tretinu obsadené parkovisko,
dobrý parkovací nápad aj pre
obyvateľov Iľjušinovej ul.
Supermarket Billa,
Dvory IV, Farského ul. vraj problémové parkovisko,
spoločnosť osadila okolo neho
stĺpiky, keďže počas dňa nemali kde zákazníci parkovať, lebo
miesta obsadili zamestnanci
okolitých administratívnych
budov, uvažovalo sa so spoplatnením a rampou. Nič z toho zatiaľ nie je. Ba predsa.
V prvom rade parkovacích
miest, v dotyku s predajňou je
značka, že po 90 minútach par-
kovania bude auto odtiahnuté.
Konštatovanie: parkovisko bolo
o 7. h obsadené asi z polovice.
MultiElectro Euronics TPD,
Dvory IV, Farského ul. - parkovisko pred ním je obsadené
asi zo štvrtiny.
Výnimočná situácia =
výnimočné konanie
Isteže, ide o cudzie pozemky.
Parkovanie v areáloch predajní
obchodných reťazcov nie je zakázané, ani povolené, je tolerované. Piatková ranná exkurzia
ukázala, že v nočnej Petržalke sú
stovky parkovacích miest, ktoré,
ak by sa využili, určite by našej
mestskej časti uľahčili. Ponechať auto v známom, ale predsa
cudzom prostredí chce predsa
istú odvahu riskovať majetok.
Preto parkovaciu živelnosť by
mala nahradiť organizovanosť.
Konkrétne, dohoda petržalskej
mestskej časti s vedením obchodných reťazcov. Nie, nejde o
obsadenie či nebodaj protiprávnu okupáciu cudzieho územia,
sťaženie podnikania, ale vytvorenie istého režimu na istý počet parkovacích miest, ktoré by
v čase zatvorenia prevádzky (ide
o nočné hodiny) mohli poslúžiť
verejnému záujmu. Ak bude
taká vôľa na oboch stranách,
potom treba nájsť prostriedky a spôsoby, ako spoľahlivo
zabezpečiť takéto parkovanie.
Redakčne sa domnievame, že
v tomto prípade by mohlo ísť o
akciu nenáročnú na investície a
časovo rýchlo uskutočniteľnú
s viditeľným efektom. V miestnom zastupiteľstve máme
40 poslancov, každý pôsobí
(alebo by mal) v konkrétnom
obvode, kde získal voličskú dôveru. Nech je táto téma pre nich
zároveň aj výzvou...
Redakcia PN
foto PN
6 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
ilustračné foto.
Odmena pr
pre v
vaše
vozid
dlo ŠKODA,
odme
ena pre vás
Doprajte svojmu vozidlu ŠKODA služby nášho autorizovaného servisu za atraktívne ceny (platí pre vozidlá
á staršie
šie ako 4 roky).
ro y Príďte si
vinka
i k pre
k nám pre servisnú Šekovú knižku plnú zliav a vyhrajte hlavnú cenu, nový mestský model ŠKODA Citigo a iné atraktívne ceny. Novinka
všetkých majiteľov vozidiel ŠKODA – pri oprave vášho súkromného vozidla u nás v trvaní nad 60 minút, dostanete od nás na tento deň
náhradné vozidlo ako bonus!
Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
Bratislava - Petržalka
®
Tel.: 0800 10 20 10
E-mail: [email protected]
www.impa.sk
^rdeēne sás pozljvame na Medissimo
Family day. Okrem skvelého sprievodného
proŐramƵ sám odhalíme taũomstvá naƓeũ
nemocnice͕ Ƶkáǎeme sám operaēné sály
a rádiodiaŐnosƟcké pracoviská.
ellj deŸ sám spríũemnime oriŐinálnymi
súƛaǎami a atrakciami nie len pre deƟ.
saƓe deƟ isto poteƓíme Ɠmljkaēkami͕
rſdeo bljkom͕ lezeckoƵ stenoƵ alebo
maűovaním na tvár.
family day
Woēas celého dŸa otvorenljch dverí sám
bƵdú k dispozícii naƓi animátori a
nebƵde chljbaƛ ani vystúpenie kúzelníka.
&ascinƵũúcoƵ atrakcioƵ Ƶrēite bƵde aũ
trenaǎer na hrƵ ͣǎivé kolky͕͞ kde hracoƵ
ŐƵloƵ bƵdete práve sy alebo saƓe dieƛa.
Ea záver sme pre sás pripravili tombolƵ
o veűmi zaƵũímavé zdravé ceny.
prehliadka nemocnice
olympiáda zdravia
detské atrakcie
kúzelník a tombola
hrá sa celá rodina
úēastníme sa aũ celosvetového proũektƵ
po ƉodƉoƌƵ ďoũa ƉƌoƟ ƌaŬoǀiŶe.
ámy mƀǎƵ vyƵǎiƛ odborné
poradenstvo s kozmeƟkoƵ ioderma
a páni mƀǎƵ obdivovaƛ novlj </ cee͚d.
Ɖomáhame a lieēime
á OTVORENÝCH DVERÍ
DEN
23.06.2012
10:00-15:00
Nemocnica s poliklinikou MEDISSIMO, Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, tel: +421 2 3230 3030, e-mail: [email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
ZELENÁ HLIADKA
Je bežné, že pracovníci týchto
firiem svoju prácu odvedú zle
alebo vôbec. Vidíme to napríklad pri odpadkových košoch,
ktoré často praskajú vo švíkoch.
Kto za to môže? Predsa samosprávy, ktoré neinvestujú čas
ani prostriedky, aby dohliadli
na činnosť spoločností, ktoré
si z nich robia dojnú kravu.
Toto sú tisíce až desaťtisíce eur
nás obyvateľov, ktoré sa stratia.
Prečo je to tak? Pretože doteraz bola verejná čistota témou,
nad ktorou obyvatelia zlomili
palicu a nevenovali jej dostatočnú pozornosť. Vznikli sme,
aby sa z nej stala opäť priorita a samosprávy začali brať
starostlivosť o naše spoločné
verejné priestory vážne.
Vo voľnom čase
a
zadarmo
Prvá oficiálna akcia Zelenej
hliadky prebehla v apríli
2011, keď v rámci príprav
na hokejové majstrovstvá
upratali okolie zimného
štadióna. Odvtedy neformálne združenie systematicky čistí vybrané
lokality Bratislavy.
Počas jarných víkendov
ste ich mohli stretnúť
aj v okolí Chorvátskeho ramena. Rozpráva- by sme sa chceli sústrediť skôr na relaxačné či
li sme sa s jej zaklaprírodné zóny akými sú
dateľom Matúšom
okolie Veľkého Draždiaka
Čupkom.
a prostredie lužných lesov.
Aké boli začiatky vašej činnosti?
Hliadka vznikla ako vyjadrenie nespokojnosti so stavom
verejnej čistoty v Bratislave.
Prvý impulz prišiel, keď sme
sa s bratom rozhodli upratať
okolie nášho paneláka. Neskôr
sme sa vrhli na upratovanie
sídliska. O výsledkoch akcií
sme informovali prostredníctvom sociálnej siete a zistili, že
je tu množstvo rovnako nespokojných ľudí. Spojili sme sily a
dnes na akcie chodí zhruba desať zelenáčov. Základy hliadky
sú preto apolitické, nekomerčné a priamo z komunity.
V Petržalke ste si zvolili neľahkú úlohu - vyčistiť okolie Chorvátskeho ramena...
Prvú akciu sme zorganizovali 3. marca v spolupráci so
združením Upratovanie Petržalky. Odvtedy sa snažíme
každý víkend rameno čistiť.
Petržalčania nás milo prekvapili účasťou a vidno, že im na
stave ramena záleží. Na jednej
akcii sa zúčastnilo až 35 obyvateľov. V tejto mestskej časti
V budúcnosti plánujeme aj
systematické čistenie vytypovaného sídliskového bloku.
Ako na vás reagujú okoloidúci?
V absolútnej väčšine prípadov ignoranciou, alebo si záujem nechávajú pre seba. Veľmi
sporadicky sa niekto pristaví
a spýta sa, prečo upratujeme.
Našlo sa niekoľko ľudí, ktorí aj
poďakovali.
Platíte si pracovné pomôcky
sami?
Zo začiatku sme ich financovali z vlastných zdrojov.
Dnes máme vďaka materiálnej podpore členov dostatok
vriec aj rukavíc. Zároveň sme
rozbehli zbierku na nákup nových nástrojov. Chceli by sme
sa touto cestou poďakovať
každému, kto prispel na činnosť Hliadky. Bez vás by to nešlo. Odvoz odpadu po akciách
máme zabezpečený zo strany
príslušnej mestskej časti. Len
vďaka spolupráci s miestnymi úradmi Petržalka a Rača
môžeme organizovať väčšie
akcie a neobmedzovať miestnych obyvateľov uskladnením
odpadu do ich kontajnerov.
Nie je náhoda, že pôsobíme
na území práve týchto mestských častí.
Je dôležitá podpora obce?
Spolupráca nie je podmienkou, ale vítanou pomocou najmä ak nechceme
obmedzovať obyvateľov. Z
logistického hľadiska nám to
uľahčuje činnosť. Zároveň
môžeme vďaka samosprávam
likvidovať aj zložitejšie skládky. Od samospráv by sme
očakávali pomoc pri propagácií z pohľadu mobilizovania verejnosti. Našu činnosť
by zlepšila aj materiálna pomoc, hlavne plastové vrecia a
pracovné rukavice. Napokon
zbierame odpad miestnym
obyvateľom, ktorí zo svojich
daní platia samosprávy aj za
verejnú čistotu. Určite by sme
privítali aj pomoc zamestnancov samospráv počas samotných upratovacích akcií.
Každá ruka je vítaná.
Prečo by mali dobrovoľníci
čistiť ulice, veď aj na tento účel
idú naše dane?
Naším cieľom nie je poupratovať celé mesto, aby sa
z neho obrazne dalo jesť či
nahradiť činnosť samospráv.
Hliadka je tu, lebo ľudia v nej
chcú poukázať na problém
verejnej čistoty a zároveň vyjadriť svoju ochotu pomôcť.
1 . 6. 2012 • 7
Dnes vidíme neschopnosť bratislavských samospráv starať
sa o čistotu efektívnou a hospodárnou formou. Svedčí o
tom aj počet čiernych skládok.
Vidíme, ako mizne množstvo
peňazí určených na verejnú
čistotu, ale odpad v uliciach
zostáva. Od ľudí sme cítili
jasnú potrebu vytvoriť niečo,
čo bude vychádzať z komunity a zároveň nebude zviazané
predpismi a systémom, ktorý
je evidentne chorý a potrebuje
intenzívnu liečbu.
Čo vnímaš ako najzávažnejšie systémové neduhy?
Dnes si samosprávy obstarávajú rôzne súkromné spoločnosti na čistenie svojich území.
Obce majú problémy riešiť, čo
však s tými, ktorí ich spôsobujú?
Hliadka nesie odkaz pre
všetkých ľahostajných ľudí, že
vyhodené odpadky nebudú
zbierať platení zamestnanci upratovacích firiem či ,,tí
druhí“, ale členovia komunity
akými sú aj oni. Vzdelaní, zamestnaní, s vlastnými povinnosťami, ale stále ochotní vo
svojom voľnom čase zbierať
odpad po iných obyvateľoch
mesta či na území miestnej
časti, v ktorej nebývajú, či ju
vôbec nenavštevujú. Máme
zapojených aj dobrovoľníkov s
trvalým bydliskom mimo Bratislavy. Niektorí sú až z Popradu či Sniny.
Viac informácií o Zelenej
hliadke nájdete na stránke
www.mapujeme.sk alebo na
sociálnej sieti Facebook.
autor L. Drevická
foto M. Čupka
8 • 1. 6. 2012
Petržalská samospráva
bude otvorenejšia
Minulý týždeň schválilo petržalské
zastupiteľstvo materiál s názvom
TRANSPARENTNÁ PETRŽALKA. Ide
o súbor opatrení, ktoré definujú
mechanizmy kontroly a vytvárajú
pravidlá pre priamu účasť občanov pri dôležitých rozhodnutiach
mestskej časti. Nejde o novú právnu normu, ale skôr o súbor morálnych zásad, ktoré by mali vylúčiť
akékoľvek podozrenia na netransparentné rozhodovanie pracovníkov a predstaviteľov petržalskej
samosprávy.
Už v roku 2010 vykonala spoločnosť TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO hodnotenie samospráv pod názvom Otvorená
samospráva. Petržalka sa vtedy
umiestnila na vynikajúcom 4. mieste, pričom v danom rebríčku bola
prvá z bratislavských mestských
častí. Následne, v júli 2011, hodnotila TRANSPARENCY INTERNATIONAL aj samostatne zverejňovanie
zmlúv na internete, kde sa naša
mestská časť umiestnila na treťom
mieste.
Napriek tomu máme snahu sa
neustále zlepšovať a vytvárať férovejšie prostredie na fungovanie
samosprávy. Petržalka preto pristúpila k vypracovaniu spomínaného
materiálu, ktorého hlavným cieľom
je zlepšovať fungovanie samosprávy a vytvárať férovejšie prostredie.
Ako spoluautor a predkladateľ som
sa najmä snažil, aby materiál jasne
určoval spôsob ako zverejňovať
všetky dôležité informácie v živote
samosprávy. Návrh vychádzal aj z
odporúčaní organizácií, ktoré sa
dlhodobo venujú transparentnosti
vo verejnom živote (napr. Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť).
Niektorí poslanci neboli úplne
spokojní z rozsahom tohto materiálu a snažili sa doň vložiť viaceré technické detaily. Nakoniec
sme sa však hlasovaním zhodli, že
priveľké množstvo konkrétností
nepatrí do koncepčného rámcového dokumentu. V dohľadnom
čase začneme prácu na príprave
Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti, ktorý by
mal nadviazať na prijatý materiál.
Pevne verím, že kódex poskytne
dostatočný priestor na zapracovanie návrhov mojich poslaneckých
kolegov. Teším sa na spoluprácu.
Mgr. Oliver Kríž,
poslanec MZ Petržalka
N Á Z O R Y A S TA N O V I S K Á
Prečo je transparentnosť dôležitá
Po nástupe nového starostu Vladimíra Bajana sa prešlo na zavedenú prax. Problémy v novom zastupiteľstve
nastali pri uplatnení požiadavky Zmeny zdola na prístup verejnosti na komisie
poslancov. Sľuby poslancov
o transparentnosti a účasti verejnosti ostali zabudnuté. Minulý týždeň prijali
poslanci dokument Trans-
parentná Petržalka. Žiaľ,
do dokumentu sa nepodarilo dostať niektoré zásadné
požiadavky. Niektorým klubom sa akosi nechcelo do
verejne prístupných výberových konaní na vedúcich
pracovníkov, ani do priamych prenosov zo zastupiteľstva. Preto vznikla aktivita poslanca SaS Jána Hrčku
a poslancov Zmeny zdola
Ivy Brezinskej a Eleny Pätoprstej, ktorí sa rozhodli zorganizovať priamy prenos zo
zastupiteľstva a jeho archivovanie na vlastne náklady.
Poslanci v priamom prenose tak odsúhlasili priame
prenosy zo zastupiteľstva.
Prečo sú záznamy z hlasovaní také dôležité? Pretože
vytvárajú priestor na spätnú
väzbu pre občanov. Pomocou archívu sú konfrontovaní s dosahmi ich rozhodnutí
na život občanov. Tak mohol napríklad poslanec Ján
Hrčka pripomenúť predkladateľovi dokumentu Transparentná Petržalka Oliverovi Krížovi jeho súhlas s
predajmi pozemkov pod lesíkom na Krasovského a objektom BAJO z roku 2008.
Osobná zodpovednosť poslanca za svoje rozhodnutia je veľmi dôležitá a musí
s ňou byť aj dlhodobo konfrontovaný. Výhovorka, že
„strana tak rozhodla“ je pre
občanov, na ktorých dopadá
dôsledok rozhodnutia, neprijateľná.
Ing. arch. Mgr. art.
Elena Pätoprstá,
poslankyňa MZ
li na 4. mieste a v minulom
roku v hodnotení zverejňovania zmlúv na internete na
3. mieste. A takto chceme ísť
aj ďalej. Zásady transparent-
nosti, ktoré na ostatnom zastupiteľstve schválili poslanci, sú dobrým základom, na
ktorom chceme stavať.
Vladimír Bajan, starosta
Zmena betónovej džungle na zelenú Petržalku úzko súvisí aj
s nenápadným, ale významným uplatňovaním princípov otvorenej samosprávy. Kontrola tokov peňazí z našich daní sa priamo
odzrkadlí vo verejnoprospešných projektoch a kvalite života.
Jej zavádzanie nebolo jednoduché.
Informovanie o predaji
pozemkov a stavebných
zámeroch
Od roku 2006 sme v občianskej kampani chrániacej lesík na Krasovského ulici upozorňovali poslancov
hlavného mesta na výpredaje pozemkov a hroziacu výškovú zástavbu v okolí Sadu
Janka Kráľa. Ani v Petržalke
nebolo všetko v poriadku.
V roku 2008 za starostovania Milana Ftáčnika sa stalo,
že na úradnej tabuli sa akosi
pozabudlo oznámiť dôležité
stavebné konanie. Nasledoval výrub lesíka na Krasovského. Napriek tomu, že ho
14-tisíc signatárov petície a
študenti fakulty architektúry
chceli premeniť na park. Po
tejto udalosti začala Protikorupčná pracovná skupina
Ekofóra intenzívne pracovať na transparentnej samospráve v Petržalke. Pomohla
nám Transparency International a Zuzana Čaputová z
Via Iuris, ktorí mali už prvé skúsenosti so zavedením
protikorupčných opatrení v
Martine. Výsledkom spolupráce s vtedajším starostom
Ftáčnikom bolo dôsledné
zverejňovanie zámerov už
v počiatočnom štádiu. Od
roku 2008 tak nájdete na internetovej stránke Petržalky
všetky plánované investičné
zámery a stav ich vybavovania. Je to mimoriadne dôležité opatrenie transparentnosti na webe Petržalky, kde
si môže verejnosť kontrolovať, čo sa chystá v jej okolí.
Každý utajený zámer je totiž signálom nekalých praktík.
Starosta Ftáčnik zaviedol
do praxe aj pravidelné verejné zhromaždenia k miestnym stavebným zámerom a
lokálnym problémom.
Zverejňovanie faktúr a
elektronické aukcie
O rok neskôr sa podarilo
aj niečo v Bratislave nepredstaviteľné - zverejňovanie
faktúr nad rámec zákona.
Spolu s Ivou Brezinskou a
Jurajom Smatanom sme postavili vtedajších poslancov
pred dilemu. Buď budeme
my zverejňovať faktúry na
občianskom webe Petržalky otvorene aj s ich komentárom a diskusiou občanov,
alebo ich bude petržalská
samospráva zverejňovať na
svojom oficiálnom webe.
Treba pripomenúť aj prácu
poslanca Michala Novotu
Dôležité sú výsledky
M
ateriál Transparentná
Petržalka sme spolu s
Oliverom Krížom pripravili poslancom na rokovanie
už koncom minulého roka.
Som rád, že konečne uzrel
svetlo sveta a že má za sebou detské choroby v podobe nie vždy konštruktívneho
prístupu niektorých poslancov. Politika je aj umením
kompromisu. Preto budem
rád, ak budeme všetci rešpektovať aj názory druhých
a budeme hľadať dohodu
pred osobným exhibicionizmom. Jednomyseľne podpo-
rený materiál Transparentná
Petržalka je toho príkladom.
Som zástancom reálnych
činov pred deklaratívnymi
nič nehovoriacimi rečami.
Som presvedčený, že Petržalčania od nás očakávajú
výsledky našej každodennej práce a nie predvádzanie sa pred televíznymi kamerami. Aj preto staviam na
fakte, že sme sa v hodnotení samospráv pod názvom
Otvorená samospráva 2010,
ktoré vykonala spoločnosť
Transparency International Slovensko, umiestni-
PETRŽALSKÉ NOVINY
a viacerých osvietených, že
pomohli vo vtedajšom zastupiteľstve presadiť toto
opatrenie.
Spolu s odbornou verejnosťou sme urobili v roku
2009 školenie pracovníkov
samosprávy a poslancov o
elektronických
aukciách.
Upozornili sme na ňom na
viaceré riziká zneužívania
nástrojov výberových konaní, najmä pri formulovaní takých podmienok, ktoré manipulujú s výsledkom.
V júni 2009 ako prvá bratislavská miestna samospráva si elektronické aukcie
zaviedla Petržalka. Hneď v
prvom kole aukcií ušetrila
12-tisíc €.
Nové dotačné opatrenia, participatívny rozpočet a priame prenosy
POZVÁNKA
Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva na koncerty
v rámci osláv 20. výročia svojho vzniku (vstup voľný).
13. júna o 18. h, Hudobná sieň Bratislavského hradu –
Organový koncert
14. júna o 16.30 h, Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti),
Františkánske nám. 11 – Slávnostná sv. omša, W. A. Mozart:
Missa Brevis in B
14. júna o 18. h, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác – Slávnostný koncert
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
www.petrzalkacity.sk
1. 6. 2012 • 9
10 • 1. 6. 2012
Otvorená diskusia
na tému Deti na ulici
Protidrogové fórum je ojedinelý projekt, ktorý vznikol v
roku 1996 ako občianska reakcia na vtedy vypuklý problém
zneužívania drog. Sprostredkoval komunikáciu laickej a
odbornej verejnosti a otvoril
tak priestor na spätnú väzbu aj
smerom k rizikovým a postihnutým skupinám. Za najvýraznejší prínos možno považovať
odtabuizovanie témy a odbúravanie mýtov a predsudkov.
Protidrogové fórum sa
uskutoční 5. júna v DK Zrkadlový háj o 18. h a zameria
sa na problematiku detí, ktoré
skončili na ulici a potrebujú
pomoc. Hosťom fóra bude
profesor MUDr. Jozef Šuvada,
PhD., MPH, MSc., ktorý roky
pôsobí v misiách na africkom
kontinente medzi deťmi trpiacimi HIV a sirotami, ktorých
rodičia zomreli na AIDS. Práca
lekárov v mnohých afrických
štátoch si vyžaduje nielen
lásku k povolaniu, ale najmä
chuť pomáhať, učiť sa priamo
na mieste, improvizovať a snažiť sa využiť všetky dostupné
prostriedky na pomoc chorým. Napriek všetkému je pre
profesora Šuvadu táto krajina
príťažlivá: „Po prvom kontakte s
Afrikou ju môžete buď milovať,
alebo nenávidieť. Pre mňa sa
stala druhým domovom a nechal som tam polovičku srdca.“
Ďalším hosťom bude Mgr.
Petra Hraňová, psychologička, ktorá pracuje v Komunitnom centre Kopčany, je
štatutárnou zástupkyňou OZ
Ulita, ktorého poslaním je
zvyšovanie kvality života detí
a mladých ľudí v mestských
komunitách. Venuje sa práci s
mládežou od 13 do 22 rokov,
zabezpečuje poradenstvo pre
teenagerov a rodičov. Pôsobí
aj ako kontaktná pracovníčka
v teréne. Tretím hosťom bude
Mgr. Peter Kulifaj z OZ Mládež
ulice, ktoré realizuje terénny
nízkoprahový program na Čapajevovej ulici (Modrý dom),
kde poskytuje služby komunite, venuje sa terénnej sociálnej práci a robí preventívne programy.
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M M AŤ
Petržalka očami detí
Deti
si zaslúžia
žiť v čistote
Minule som písal o tom, aké sú detské ihriská ošarpané, ako si
niektorí ľudia z nich robia toaletu a že tam nájdeme aj injekčné
striekačky. Tento článok bude zameraný najmä na ľudí, ktorí
tieto ihriska riadia. Preto som sa spýtal tlačovej tajomníčky MÚ
Petržalky Márie Gebeňovej-Laczovej:
Koľko financií dáva samospráva na údržbu a opravu
detských ihrísk a ako chce zabrániť ich ničeniu?
Dnes, oproti minulosti,
keď bolo v Petržalke viac ako
100 detských ihrísk, sa samospráva musí riadiť právnymi normami platnými v
celej Európskej únii, a tá má
vo vzťahu k verejným detským ihriskám (VDI) presne
stanovené kritériá. Mestská
časť revitalizovala doteraz
50 verejných detských ihrísk a vlani nové vybudovala v Kopčanoch, kde dovtedy
deti ihrisko nemali. Ono to
nie je len kosenie, upratovanie a oprava hracích prvkov
a oplotenia, ale aj pravidelné
čistenie, prehrabúvanie, prípadne výmena piesku. Ten
treba z hľadiska hygieny vymeniť každý druhý rok, čo sú
nemalé finančné prostriedky.
Ak je však v niektorom pieskovisku napr. rozbité sklo,
tak ho treba vymeniť hneď,
ako sa o tom dozvieme (aj keby by bol aj úplne nový). Dôležité je robiť oplotenie VDI
- kvôli čistote, aby tam nemohli vojsť psy a znečisťovať
ihrisko, a zároveň aj ľudia by
mali dodržiavať prevádzkový
poriadok.
Ďalšie otázky smerovali
k predsedníčke OZ Petržalské
ihriská Ivane Brezinskej.
Dáva petržalská samospráva dostatok peňazí na údržbu
detských ihrísk? Čo chýba ihriskám a ako sa o ne stará vaše OZ?
Na údržbu detských ihrísk ide primerané množstvo
peňazí. Koľko presne z rozpočtu to je, neviem, pretože
peniaze sú pridelené miestnemu podniku VPS a ten ich
prerozdeľuje podľa potreby.
To, že je to na ihriskách dosť
vidno, je zrejmé z toho, že sú
pokosené a upratané. Aby
bolo jasné - hovoríme o ihriskách, ktoré sú obnovené
a sú oplotené. Tie ostatné sú
totiž určené na postupný zánik a vlastne sa medzi ihriská
už nezapočítavajú. Novým
vynárajúcim sa problémom
je fakt, že obnovených ihrísk
je 50 a v poslednom období
sa objavujú lokality, kde v minulosti neboli potrebné.
OZ sa o petržalské ihriská
stará tak, že pri „našich“ máme vytvorené aktívne skupiny rodičov. Robia pravidelne
brigády, prípadne upozorňujú
VPS na problémy. Takýchto
našich ihrísk je 25, teda polovica zo všetkých obnovených
ihrísk v Petržalke. Tým toho
asi veľa nechýba. Spolupráca s VPS je veľmi dobrá, vieme veľa vecí riešiť hneď. Napríklad minulý rok v lete sme
zistili, že by bolo treba častejšie vynášať odpadkové koše - nebol to problém. A keď
bolo veľmi veľké teplo a bolo treba zabezpečiť polievanie ihrísk, tiež to išlo zariadiť.
Obnovené a oplotené ihriská
PETRŽALSKÉ NOVINY
nemajú väčšie problémy. Tie
majú skôr rôzne parčíky, zákutia Petržalky s rozbitými lavičkami alebo športoviská pre
mládež (basketbalové plochy),
ktoré sú v zlom stave a je okolo nich neporiadok.
Čo sa týka otázky rozpočtu,
OZ Petržalské ihriská je organizácia rodičov. Na ihriská
dávame ročne okolo 5 000 až
6 000 €, ale to sú peniaze, ktoré investujeme do doplnenia
herných prvkov, časť z nich
využijeme na nákup materiálu potrebného pri brigádach
(vrecia, lopaty, farby) prípadne
na akcie na ihriskách. Hlavnú
zodpovednosť za ihriská má
mestská časť - miestny podnik VPS a ten dáva peniaze na
pravidelnú údržbu (kosenie,
vynášanie smetí, hrabanie a
odvoz lístia) a na opravy herných prvkov.
Rovnaké otázky
som položil aj
mojim kamarátom,
aby ste sa dozvedeli, ako to vidia oni.
Sára (14): - Niektoré ihriská
sú dosť zanedbané. Ihrísk s
umelou trávou nie je až tak
veľa, ale ani ich veľmi netreba. V Petržalke skôr chýbajú
detské ihriská.
Jakub (12): - Nie veľa peňazí
ide na údržbu detských ihrísk. V Petržalke je málo ihrísk
s umelou trávou.
Dominika (13): - Chcela by
som ešte tri ihriska s umelou
trávou... A vybudovala by
som tu ešte park pre psov,
aby som tam mohla chodiť s
kamoškami, ktoré majú psa.
A na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí na moje otázky odpovedali. Dúfajme, že
sa ľudia budú starať o ihriská,
že tam nebudú nechávať
odpadky, že tam nepribudnú grafity a že sa tam budú
deti cítiť najlepšie. Pomôže
to každému. Ak chcete reagovať na odpovede predsedníčky OZ Petržalské ihriská Ivany Brezinskej alebo
tlačovej tajomníčky Petržalky
Márie Grebeňovej-Laczovej,
píšte na email: [email protected] a uvidíme,
čo spolu dosiahneme. Deti si
zaslúžia žiť v čistote.
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 6. 2012 • 11
ŠKOLST VO
Narástol počet
vlámaní do škôl
Na základných školách v Petržalke v posledných mesiacoch narástol počet vlámaní. Len v apríli sa polícia zaoberala
štyrmi prípadmi. Pomôcť môže väčšia
všímavosť verejnosti.
Škola roka
chce byť moderná aj hravá
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa opäť zaostrilo na kvality
škôl. Tou najúspešnejšou v roku
petržalských základných škôl
2011 sa stala ZŠ Tupolevova. O krátky rozhovor sme
požiadali jej riaditeľa Mgr. Miroslava Cisára.
Mestská časť vás ocenila ako
najlepších spomedzi jedenástich
škôl. Aké boli vaše reakcie?
Vedel som, že kandidujeme,
no do poslednej chvíle som
netušil, či ocenenie získame. Je
to veľký úspech, o ktorý sme sa
pokúšali niekoľko rokov. Vždy
bolo niečo, v čom boli niektoré školy lepšie. Úspechy či neúspechy môžeme komentovať
akokoľvek, ale rodičia sú asi
spokojní, keď k nám dávajú deti.
Keď inde klesajú počty žiakov,
nám sa darí ich počet zvyšovať.
Ešte pred štyrmi rokmi ste mali
obavu, že vám nízke čísla prinesú zánik. Dnes to už neplatí.
V čase, keď sa rušili školy v
Petržalke, hrozilo, že ak by zavreli ešte jednu, boli by sme na
rade. To bol pre nás alarm. Druhým signálom bolo konštatovanie inšpekcie, že učíme síce výborne, ale nie moderne. Vtedy
som povedal, že musíme zmeniť vybavenie a zmodernizovať
aj spôsob výučby. Myslím, že sa
nám to podarilo a dnes patríme
k najlepšie vybaveným školám
v Petržalke. Samozrejme, že sa
snažíme dosiahnuť čo najlepšie
výsledky aj vo vzdelávaní. Na
to interaktívne tabule nestačia,
treba vytvoriť systém, ktorý je
pre žiakov zaujímavý.
To je problém, s ktorým sa pasuje slovenské školstvo dlhodobo.
Aký je recept Tupolevovej?
Vytvoriť pre deti príjemné
prostredie s adekvátnym stresom motivujúcim k učeniu.
Vzdelávanie má byť moderné,
so všetkými znakmi učenia
hrou a obsahovať zložky, ktoré hodinu osviežia. Nie som
len učiteľ, ale aj tréner karate.
V triedach treba maximálne
podporovať súťaživosť, ktorá
sa dá použiť rovnako dobre v
športe ako vo vzdelávaní. A v
neposlednom rade sa snažíme
v školskom klube ponúknuť čo
najviac možností, či už športových, vzdelávacích alebo dramatických.
Zaujalo ma, že ako jediná škola
v Bratislave organizujete kurzy
pre ľudí s neskončeným základným vzdelaním
Externé vzdelávanie využívajú najmä študenti, ktorí sa
na strednej škole spamätali a
chcú si napríklad spraviť maturitu. Musia mať však skončené základné vzdelanie. Treba
dodať, že dôvodom, prečo sú
v takejto situácii, nemusí byť
len nezvládnutie učiva, ale aj
zdravotné problémy počas
detstva. Ak niekto dosiahne 16
rokov, už nemôže byť žiakom
ZŠ. Záujemcom poskytujeme
konzultácie, u nás absolvujú aj
skúšky. Ak ide o ucelenú skupinu, môžu navštevovať aj vyučovacie hodiny.
Blížia sa prázdniny a po nich
nový školský rok. Prinesie do
vašich tried zmeny?
Už v tomto roku sme pokusne začali so vzdelávacou metódou CLIL. Niektoré výchovné
predmety budeme učiť v anglickom jazyku. Nie však ply-
nulou formou, ale striedavým
vzdelávaním s materinským.
Ide napríklad o hudobnú, telesnú alebo výtvarnú výchovu.
Ja som si vzal na telesnej druhákov, povely im hovorím aj v
angličtine, aby sa pre ne stali
prirodzenými. Napríklad ak
poviem „stand up“ aj dieťa, ktoré nevie, čo to znamená, vidí,
že ostatní reagujú postavením.
V spojení s pohybom sa mu
pojem zafixuje. Od septembra
chcem systém nastaviť tak, aby
už slušne fungoval vo viacerých
triedach prvého stupňa.
To, že ste získali ocenenie
Škola roka, môže zavážiť pri
voľbe rodičov, kam dieťa zapísať. Úspech, však prináša aj
záväzky...
Aktuálne spolupracujeme
s pani Lukáčkovou zo štátnej
školskej inšpekcie, ktorá sa zaoberá samohodnotením škôl,
čo nám pomáha identifikovať
naše slabé stránky. Verím, že
to prinesie úžitok. Zároveň
chcem, aby sme častejšie testovali žiakov a mohli sme sa
prispôsobovať ich aktuálnym
potrebám. Prvý stupeň máme
relatívne dobrý, potom nám
však veľa detí odchádza na
osemročné gymnázia a testovanie deviatakov nezodpovedá
takej úrovni, akú by sme chceli. Uvidíme, čo prinesú zmeny v
školstve navrhované súčasným
ministrom. V každom prípade
sa chceme aj naďalej intenzívne
sústrediť na zvyšovanie kvality.
autor a foto (ld)
K
rádeže vlámaním nie sú v základných a materských školách novinkou. Lenže v poslednom čase ich počet narastá.
Alarmujúce je, že k nim dochádza predovšetkým počas vyučovania. Svoje o tom vedia zamestnanci, ktorým z kabinetov
a kancelárií zmizli mobily, kľúče, platobné karty, notebooky
či peniaze. Nezanedbateľná je aj škoda, ktorú kriminálnici
pri vniknutí do budovy spôsobujú. V niektorých prípadoch
dokonca prevyšovala hodnotu ukradnutých vecí. Podľa informácií od hovorkyne krajského Policajného zboru v Bratislave
Petry Hráškovej sa jeden z aprílových prípadov už podarilo
objasniť. Kriminalisti pracujú aj s verziou, že medzi prípadmi je
súvislosť: „Vo všetkých štyroch prípadoch páchatelia poškodili
okná alebo dvere budovy a neoprávnene do nej vnikli. Taktiež
vo všetkých prípadoch odcudzili podobné veci.“
Zraniteľnosť školských zariadení súvisí aj s dispozičným
riešením budov a malými možnosťami adekvátneho zabezpečenia. Všetky sú napojené na centrálny pult ochrany alebo
zabezpečené signalizačným zariadením, situáciu riešia aj individuálnymi prevenčnými opatreniami. Napriek tomu sú zlodeji
často úspešní. Je preto dôležité, aby si aj obyvatelia všímali neštandardné situácie a podozrivé osoby na školských dvoroch:
„Každý môže v rámci svojich možností pomáhať pri odhaľovaní trestnej činnosti a predchádzaní jej páchaniu. Niekedy stačí
na vyrušenie páchateľa zvýšenie hlasu alebo gesto. Ak vidíte
páchateľa, vyzvite k spolupráci aj ostatných spoluobčanov,
apelujte na nich, aby vám pomohli. Nikdy však neriskujete a
buďte aktívni len do takej miery, aby ste sa sami nevystavili
riziku. Páchateľ môže byť ozbrojený, alebo ich môže byť niekoľko,” radí Hrášková.
Polícii môže pri objasňovaní vlámania pomôcť každý detail.
Popis páchateľa, či bol sám, alebo ho niekto sprevádzal, či odchádzal v aute, popis vozidla, akým smerom odchádzal. „Každý z nás sa môže podieľať na tom, aby naše okolie a náš život
boli bezpečnejšími. Je preto dôležité nezatvárať oči pred kriminalitou a tváriť sa, že sa nás netýka, kým nejde o náš vlastný
život alebo majetok,” dodáva Hrášková. Ak budete svedkom
páchania trestného činu v školských areáloch, neváhajte a
bezodkladne volajte políciu.
(ld)
12 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Rozhovor s jubilujúcim spisovateľom a diplomatom Antonom Hykischom
Cestovateľ
v čase
a priestore
Odkedy Antona Hykischa (1932) poznám, čas akoby sa pri
ňom zastavil: stále je to rovnaký džentlmen, s typickým
sonórnym Francúza pripomínajúcim hlasom. Aj preto sme
ho mnohí oslovovali Antoin. Zaiste však aj pre jeho mestský
zjav – nenadarmo pochádza z Banskej Štiavnice! Jeho tvorba
je vzrušujúca, epická a filozofujúca zároveň. Aj jeho život bol
taký. Nebol ešte plnoletý, keď sa spolu s kamarátmi pokúsil
o útek z Československa. V čase reálneho socializmu ho
dvakrát vyhodili zo zamestnania, po Nežnej revolúcii bol poslancom SNR a po vyhlásení samostatnosti Slovenskej republiky sa stal jej prvým veľvyslancom v Kanade. V súčasnosti
žije a tvorí v Bratislave. Napísal vyše 30 kníh pre dospelých
a pre deti, 4 rozhlasové hry, má na konte aj filmový scenár
a divadelnú hru. Medzi čitateľsky a prekladateľsky najúspešnejšie spisovateľove knihy patria historické romány Čas
majstrov, Milujte kráľovnú a Spomeň si na cára.
Spisovateľ Ladislav Ballek, ktorý má mimoriadny
zmysel pre mestské prostredie, mi povedal, že na tebe
poznať, odkiaľ pochádzaš.
V tom najlepšom zmysle slova. Znamená aj pre teba tvoje
rodné mesto tak veľa?
Áno, rodisko vždy ovplyvňuje. Dokonca rôznym smerom.
Banská Štiavnica je mesto s
typickou malomestskou atmosférou. Mimo sezóny popoludní, okolo piatej na hlavnej ulici
ledva postretneš človeka. Ľudia
sa viac sťahujú do vlastnej ulity,
možno sa cítia osamotení.
Na druhej strane Štiavnica
má preslávnu minulosť a mala
multikulturálny rozmer. Budovali ju nemeckí a českí prisťahovalci, slovenskí baníci, židovskí obchodníci, maďarskí a
neskôr českí úradníci, učitelia.
Architektonické pamiatky, ale
aj rozvoj prírodných a technických vied (baníctvo, lesníctvo)
dosahujú v tomto meste európsku úroveň.
Keď sa zrodíte pod gotickými či renesančnými klenbami,
nasali ste do seba cit pre históriu až do smrti.
Čím som starší, tým viac
chodím do Štiavnice. Zo záhradky vidím dva hrady. Taký
pohľad je európsky, možno
svetový unikát. Cítim sa tam
dobre.
liara Majstra M. S., autora
cyklu slávnych obrazov v
časoch povstania baníkov v
Banskej Štiavnici...)
Je paradoxné, že na napísanie prvého historického romá-
Banská Štiavnica má čaro aj
ducha, ty si ju vlastne nikdy
neopustil, pretože sa vo svojej tvorbe často jej dejinami
inšpiruješ. (Román Čas majstrov sa odohráva na prelome
15. a 16. storočia a opisuje
osudy neskorogotického ma-
nu ma priviedli neľahké časy
„normalizácie“ po roku 1968,
keď som dlhší čas nesmel publikovať. Rodné mesto mi poskytlo vďačný námet. Cez kulisy historického románu som
mohol vyjadriť útrapy umelca v
chaotických časoch útlaku. Pri
historických témach vtedajšia
cenzúra nebola taká ostražitá.
Len na obálke knihy nesmeli
byť reprodukcie obrazov Majstra M. S. lebo mali výlučne
náboženský charakter. Tento
Aj tvoj druhý veľmi úspešný
román Milujte kráľovnú je
predchnutý históriou – už
však koncipovanou širšie –
Uhorskom. Ty si veľký vlastenec, ale moderný, ktorý sa
Presťahoval som sa do Petržalky, aby som si
dokázal, že aj tu sa dá žiť.
Dnes som hrdý a šťastný, že som Petržalčan.
román je akousi historickou
detektívkou. Vyrozprával som
život anonymného maliara, o
ktorom dodnes takmer nič nevieme. Poznáme iba jeho obrazy. Je to kniha o tom, že dielo,
ktoré zanecháme, je dôležitejšie ako náš všedný život.
nebojí sveta. K tomu nabádaš
aj vo svojich zaujímavých esejach...
Aj v životopisnom románe o
Márii Terézii a jej slovenskom
radcovi Adamovi Kollárovi sú
viaceré kapitoly odohrávajúce
sa nielen vo Viedni, Bratisla-
1. 6. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
ve, ale aj v Banskej Štiavnici.
Synovia cisárovnej navštívili
slovenské banské mestá ako
ohniská vtedajšej vyspelej baníckej technológie. V románe
Milujte kráľovnú som vyjadril
základnú myšlienku. Spravovať
štát, robiť dobrú politiku a reformy, nemožno bez citu, bez
etiky. Ženy ako vládkyne dosiahli svojím ženským jemnocitom, inštinktom oveľa väčšie
úspechy ako suroví diktátorskí
muži. A druhá myšlienka, aktuálna aj dnes: Politiku a etiku
nemožno oddeľovať. Každý
vládca, každý politik bude skôr
či neskôr súdený za svoje činy.
Tento román sa dostáva na
pulty kníhkupectiev v týchto
dňoch v novom – už štvrtom
vydaní.
Z kraja pretkaného štôlňami
si fyzicky odišiel dávno. Domovom sa ti stala Bratislava,
ale precestoval si Európu,
Áziu, ale aj zámorie. Si Bratislavčanom už vyše pol storočia, z toho viac ako dvadsať rokov si Petržalčan. Raz
si mi ukazoval krásny výhľad
z okna svojej pracovne: blízko Chorvátske rameno, zeleň
a priamkou celá panoráma
mesta za Dunajom. Nachádzaš aj tu inšpiráciu?
Presťahoval som sa do Petržalky, aby som si dokázal, že aj
tu sa dá žiť. Dnes som hrdý a
šťastný, že som Petržalčan. Petržalka sa zmenila, z jednotlivých štvrtí sa stali minimesteč-
ká s hojnosťou obchodov aj
možnosťou prechádzok. Keby
sa podarilo vyriešiť dopravu do
centra, niet lepšieho miesta na
bývanie. Píšem zväčša predobedom, a tu je pokoj, pohoda. Keď si v noci líham, vidím
nádherne rozsvietený Hrad a
pod ním novostavby. Premeny nášho národa mám ako na
dlani.
Tvoja tvorba mapuje tvoj život zemepisne aj „vnútropisne“ – podávaš správu o tom,
kto sme a ako sa meníme. Meníme sa k lepšiemu?
Mám nesmiernu radosť
z toho, že už dve desaťročia
máme svoj vlastný štát. Žijeme v Európe pod vlastným
menom. To by nás malo nútiť,
aby sme svojej vlasti nerobili
hanbu. Mrzí ma, že vedomie
našej identity sa prejavuje len
pri majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. V bežnom živote, aj keď sme v zahraničí,
ešte stále sa ostýchame priznať,
že sme zo Slovenska, z krajiny
ktorá za posledných sto rokov
prekonala neuveriteľný rozvoj.
Z takmer bezmennej krajiny
(Felvidék) sme sa dopracovali k vlastnému štátu, ktorý je
úspešným členom zjednotenej
Európy. Zrýchleným pochodom sme prekonali, čo iným
národom trvalo storočia.
Čo nám chýba, to je vnútorná a vonkajšia kultúra. Dobré
mravy v tom najširšom zmysle.
Slušnosť, elegancia, jemnosť,
zdvorilosť k blízkym, ale aj k
našim hosťom. Napriek materiálnym úspechom sme ešte
stále krajinou s množstvom
špiny, nepokosenej trávy, buriny, igelitiek zachytených na
stromoch, vyvrátených odpadkových košov. V kultúrnosti v
najširšom zmysle máme ešte
čo doháňať. Nielen kvôli cudzincom, kvôli turizmu. Kvôli
sebe, aby sme sa lepšie cítili
medzi sebou.
Hovoríš o sebe, že si optimista, hoci si prežil obdobia
s jedného miesta, no napriek
tomu ako keby prežila život v
šiestich rozličných krajinách
– pretože šesťkrát sa jej ponad hlavu zmenil režim. Čo
Slovenkám a Slovákom dalo,
dáva silu vytrvať?
Myslím si, že práve tie pomerne nepriaznivé pomery,
ktoré sme ako národ v minulosti museli prekonať, sú
aj zdrojom našej odolnosti.
Technici vravia, že čím viac
je materiál namáhaný, tým sa
stáva pružnejším a odolnejším.
Neustále zmeny režimov, štát-
Slovensku stále veľmi bohatý. Počula som neraz aj teba
takto hovoriť. Čo myslíš, prečo sa našinec tak rád sťažuje?
A má sa na čo sťažovať?
Po rokoch života za oceánom musím povedať, že Slovensko – a vôbec Európa – je
veľmi krásna. Precestoval som
v aute stovky, tisíce kilometrov
v Severnej Amerike. Musím
potvrdiť, že málokde na svete
nájdete na takej malej ploche
toľko rozmanitej krásy, striedania dediniek, miest, prírody
ako v našej starej Európe, či na
Ešte stále sa ostýchame priznať, že sme
zo Slovenska, z krajiny ktorá za posledných
sto rokov prekonala neuveriteľný rozvoj.
hlbokých pádov, a to nielen
vlastných aj spoločenských,
ale aj vysokých vzletov. Čo
bolo najťažšie? Padať, alebo
opäť sa dvíhať na nohy?
Padať je istotne veľmi ťažké. Mal som v živote takú numerologickú kliatbu. Každý
rok, ktorý sa končil deviatkou,
zažil som nejaké pády až na
dno. Spomínam si na rok 1949
– neúspešný útek za hranice,
uväznenie, 1959 – previerky,
strata zamestnania a bytu, 1969
– zdravotný kolaps, strata zamestnania, zákaz publikovať...
Azda až rok 1989 prelomil túto
kliatbu a bol radostnejším znamením.
Dodatočne však zisťujem, že
aj obdobia pádov boli na niečo dobré. Človek je nútený sa
zamyslieť nad sebou, má čas sa
sústrediť, bilancovať, zozbierať
sily na nový vzostup. Počas rokov zákazu publikovať som mal
viac času, nesmierne veľa som
čítal, mnoho som si naštudoval. Napísal som svoje najlepšie
knihy. To všetko je zdrojom optimizmu. Špirála života sa nedá
zastaviť. Za predpokladu, že
vás poslúcha vlastný organizmus. Žiaľ, s pribúdaním veku
pribúdajú zdravotné problémy.
Každé tvorivé vzopätie si vyžaduje viac času, energie a vôle.
Ako veľvyslanec v Kanade si
šokoval svojich kolegov diplomatov líčením života svojej mamy, ktorá sa nepohla
nych útvarov, utláčateľov, vytvárajú v človeku (aj v národe)
istú vrstvu apatie, akúsi hrubú
kožu, ktorá nás chráni pred
príliš citlivým vnímaním každej
krivdy. Slováci sú mimoriadne
trpezlivý národ. Je to výhoda
i nevýhoda. Výhoda v tom, že
nás neprávosti psychicky totálne nezničia. V podmienkach
slobodného rozvoja táto apatia
môže byť aj nevýhodná, škodlivá. Bráni nám aktívne bojovať
za dobrú vec, angažovať sa.
Nakoniec treba pripomenúť,
že naše matky dokázali prekonať dejinné skúšky a katastrofy
aj vďaka pevnému vnútornému fundamentu. Myslím tým
prirodzenú vieru, že dobro a
pravda raz zvíťazia a zlo neostane naveky nepotrestané.
Toto vedomie je dedičstvom
dlhého radu pokolení húževnatých ľudí, čo veria v nejakú
večnú spravodlivosť. Od antického Grécka, cez kresťanstvo, moderný humanizmus je
tu dôvera, že človek má svoju
hodnotu a nesmie sa jej dobrovoľne vzdať. Tento svet hodnôt je niečo krásne a dôstojné,
čo môžeme nazvať európskou
civilizáciou. Najmä v dnešnom
zápase rôznych kultúr a civilizácií by sme sa európskeho
kultúrneho dedičstva nemali
vzdávať.
Každý, kto videl a zažil kus
sveta potvrdí, že Slovensko
je krásna krajina a život na
našom „vidieckom“ Slovensku.
Nedávno sa moja lekárka vrátila z kongresu v istom africkom štáte. Načisto vzrušená
rozprávala, že my si nevieme
oceniť, čo máme, ako veci fungujú, v akom prostredí žijeme.
Potvrdzujú to aj naši moderní
misionári.
Po návrate z Kanady som
si uvedomil, že sme ufňukaný
národ. V Amerike som videl
ľudí, ako sa po prírodných katastrofách vyjadrovali pred
televíznou kamerou. Hovorili
o hrôze, ale mali v očiach nádej, že všetko postavia nanovo.
Nefňukali, ale rozmýšľali, čo
urobia v najbližších hodinách a
dňoch. Verili si.
Američan alebo Kanaďan
sa hanbí fňukať, sťažovať sa,
spoliehať sa iba na vrchnosť.
Nešťastia ho zoceľujú. Neplače nad včerajškom, zdoláva
zajtrajšok.
Sťažovaním si človek uľaví a duši, ale veci okolo seba
nenapraví. Nakazí ostatných
virózou fňukania. Sme mladý, už slobodný národ a podľa
toho by sme sa mali správať.
Ak niečo dobre nefunguje, na
vine sme si, zvyčajne, my sami.
Napokon, starí štúrovci vravievali vetičku, ako ušitú aj do čias
dnešnej dlhovej krízy: „Menej
troviť – viacej tvoriť!“
Recept hodný zamyslenia.
Ďakujem
Gabriela Rothmayerová
14 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Olympiáda
pre malkáčov
V máji sa uskutočnil 14. ročník súťaže Malá olympiáda v
anglickom jazyku pre žiakov
3. a 4. ročníka na ZŠ Lachova
1. Zúčastnili sa na nej žiaci
z jedenástich petržalských
škôl a súťažili v šiestich disciplínach, v ktorých boli
prezentované rôzne formy,
napr. čítanie i počúvanie
s porozumením, gramatika,
slovná zásoba, hovorenie
atď., ale hravou a nenásilnou formou, primeranou
k veku detí. Žiaci reprezentovali školu v dvojčlenných
družstvách. Pri organizovaní
olympiády pomáhali aj starší
žiaci z našej školy, ktorí asistovali a vytvárali modelové
situácie.
Výsledky: ZŠ Pankúchova
4, ZŠ Tupolevova 2,
ZŠ Černyševského 8.
Víťazi dostali okrem diplomov aj krásne a hodnotné ceny, ktoré tento rok
sponzorovali MÚ Bratislava
V, Logman Pearson a ZŠ
Lachova. Nikto zo žiakov
neostal bez zaslúženej
odmeny.
(mm, rh)
Omar a Fatima
na Turnianskej
V školskom klube detí pri ZŠ
Turnianska 10 sme pri príležitosti návštevy z Turecka
nacvičili v rámci projektu
Maly Muk malé divadielko
s názvom Studňa lásky.
Príbeh Omara a Fatimy
z Trenčianskeho hradu sme
predviedli aj mamičkám
na besiedke k ich sviatku a
pozvali sme i našich susedov škôlkarov. Vydarené
kulisy, pestré kostýmy, orientálny tanec a výstižný
text dotvorili úžasnú atmosféru predstavenia. Spokojní
a nadšení boli nielen diváci,
ale aj malí herci.
autor a foto Krajčiová
Poznaním
k porozumeniu
Už po dvanásty raz sa vestibul ZŠ Tupollevova premenil
il na výstavnú
ý t ú sieň.
i ň
Ku kreatívnemu zobrazeniu poznatkov
zo školských lavíc vyzýva súťaž Historia
Magistra Vitae.
T
akmer dvesto žiakov zo
šestnástich škôl Bratislavského kraja spracúvalo tému
Slovensko-turecké
dotyky.
Organizátori si ju nezvolili náhodne. Mestská časť s petržalskou knižnicou, ZŠ Turnianska
a tureckým mesto Isparta realizujú projekt Partnerstvá Comenius Regio v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Cross Cultural Comunication.
Na výstavu prišla aj turecká
veľvyslankyňa Lebibe Gülhan
Ulutekin a medzi hosťami boli
aj jej krajania, pedagógovia z ispartskej základnej školy. V kultúrnom programe deti predstavili brušné tance typické pre
euroázijský štát, nechýbali ani
slovenské ľudovky v podaní FS
Hájenka.
„Súťažiaci sa zamerali predovšetkým na porovnávanie a
hľadanie podobností v oblasti
kultúrneho života, spoločenského života a hospodárstva,“
priblížila hlavná koordinátorka
výstavy Beáta Šnircová. Spomedzi 103 projektov porota
udelila prvé miesto žiačkam
ZŠ Biskupická. „Na túto súťaž
chodím už niekoľko rokov, je
veľmi dobrá. Takýto úspech
sme nečakali, náš projekt sme
spracovali v poslednej chvíli,“
prezradila Pavlína Zemšová,
ktorá s kamarátkou Simonou
Szirtlovou vytvorili z bábik slovensko-turecký pár. „Veľmi sa
mi páči turecká kultúra, najmä brušné tance, ktoré dievčatá predviedli. S kamarátkou
nás to inšpirovalo a možno na
ne začneme chodiť. Naše krajiny sú rozdielne, no dá sa nájsť
aj mnoho spoločných znakov.“
Na druhom mieste skončili
žiaci zo ZŠ Lachova s projektom Most priateľstva. O tretie
miesto sa podelili Evanjelické
lýceum Palisády s prácou Porovnávame krajiny a výtvarne
nadaná žiačka Štefánia Hrubá
z Budatínskej s dielom Maľby
historických stavieb.
Po vyhlásení výsledkov
pozvala riaditeľka miestnej
knižnice Katarína Bergerová
zahraničných hostí do priestorov pobočky na Prokofievovej.
Spoločne si pozreli krátku prezentáciu činnosti a dozvedeli sa
viac o podujatiach a výstavách,
ktoré knižnica organizuje.
autor a foto LD
Spisovateľov nájdeme v Múzeu školstva
Ešte do konca júna môžu návštevníci v Múzeu školstva na Hálovej ulici 16 v Petržalke
(budova SPŠE) vidieť výstavu Spisovatelia v školských laviciach.
D
vanásť súčasných slovenských spisovateľov
(L. Ballek, J. Banáš, E. Borušovičová, E. Farkašová, O.
Feldeková, D. Hevier, M.
Hvorecký, T. Janovic, D. Kapitáňová, Š. Murín, P. Nagyová-Džerengová, P. Rankov) si
v nej zaspomínalo na svoje
školské časy – spolužiakov,
pedagógov, prvé lásky, priateľstvá, ale aj atmosféru doby,
v ktorej dospievali. Pre tých,
ktorým výstavu nestačí len
vidieť, ale chceli by ju aj zažiť,
sú v priebehu júna pripravené
viaceré sprievodné podujatia:
4. 6. (14. h) - Lierárna kaviareň s Ladislavom Ballekom
Rozprávanie o školských ča-
soch a tvorbe nad šálkou kávy.
11. 6. (18. h) - Spomienkareň
alebo úsmevy spod lavice
Rozhovor Daniela Heviera
s Tomášom Janovicom nielen
o škole.
18. 6. (10. h) - Literatúra IN/
OUT?
Premýšľanie o písaní so spisovateľom mladej generácie Michalom Hvoreckým.
19. 6. (17. h) - Veselé mátohy
Autorské čítanie Petry Nagyovej-Džerengovej z jej novej
knižky pre deti Klára a mátohy, ktoré určite zaujme aj
mamy, otcov a starých rodičov.
Po ňom sa deti môžu tešiť na
tvorivé dielničky. Na otázky
dospelých o tom, ako pomôcť
deťom prekonávať strach,
ochotne odpovie v rámci diskusie detská psychologička
Andrea Nagyová. Podujatie je
určené pre deti od 4 rokov, ich
rodičov a starých rodičov.
Viac informácií o výstave
nájdete na internetovej stránke
múzea www.msap.sk.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 6. 2012 • 15
S A M O S P R ÁVA
Voda, oheň aj pre samosprávu
Je dobré, že Petržalka je tam, boli prvé slová starostu Petržalky Vladimíra Bajana
a podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vyslovil ich v súvislosti s 23. snemom ZMOS-u, ktorý sa uskutočnil pred dvoma týždňami v Bratislave. Pokračujme v rozhovore....
Bolo to prelomové snemovanie?
Také poslanie snem
nemal, potvrdil však, že
na Slovensku niet takej
nepolitickej, dobrovoľnej
organizácie ani inštitúcie, ktorá by disponovala
porovnateľným zázemím,
významom a dokázala v jeden čas a na jedno miesto
dostať za jeden stôl troch
najvyšších predstaviteľov
štátu - prezidenta, predsedu parlamentu a premiéra.
Bol to jednodňový dialóg
reprezentantov štátu s delegátmi - primátormi a
starostami zastupujúcimi
2 928 miest, mestských častí a obcí predstavujúcich 95
percent všetkých slovenských sídiel. Bol to dialóg
- názory, návrhy, požiadavky, kompromisy - ako ísť
spoločne ďalej a, najmä, v
zhode, ktorá nie je až takou
samozrejmosťou. Mám na
mysli obdobie pred rokom,
keď sme boli nútení zastaviť znevažovanie starostovského stavu niektorými
predstaviteľmi
vtedajšej
politickej garnitúry a odmietnuť vtedajším ministrom financií pripravovaný
model financovania. Udialo sa tak na sneme, ktorý
sa konal práve v Petržalke.
Že sme vtedy konali správne a rozhodne, potvrdzujú
fakty: ak by bol Ivan Mikloš
presadil nový model financovania založený na tzv.
mixe daní, tak všetky slovenské mestá, mestské časti a obce by dostali v prvom
štvrťroku 2012 menej o 28
miliónov eur. Len orientačne: Petržalka by mala za
prvé tri mesiace menej asi
o pol milióna eur...
Čo nás čaká v nových časoch?
Je po voľbách, je tu nová
vláda, nová zodpovednosť,
formulujú a formujú sa
nové pravidlá politického,
ekonomického, ale aj spoločenského správania sa ako
spolu - aj keď nie navzájom
všetci a vo všetkom absolútne stotožnení - nekonfliktne
vychádzať. Už som hovoril
o zhode. Tá znamená aj istú
mieru kompromisu. Jedno i
druhé sa hľadá v spolupráci
rozhodujúcich zložiek spoločnosti, v Rade solidarity
a rozvoja. Bez ohľadu na
to, kto v tomto súžití hľadá
a chce vidieť kadečo, nič to
nemení na podstate - v úsilí
sa dohodnúť, sa v rade stretávajú premiér a ministri so
zástupcami zamestnávateľov, odborových organizácií, živnostenských zväzov,
dôchodcov, vedy, vysokého
školstva, cirkví a tiež samosprávy, teda aj ZMOS-u. Je
známe, že najväčším problémom štátu sú finančné mínusy nahromadené deficitmi každoročných štátnych
rozpočtov. Potrebnosť je tiež
známa: verejné financie treba ozdraviť. Šetriť a zároveň
rozvíjať. Niektorí namietajú,
že ide o vodu a oheň, ale je
to nevyhnutnosť. Pokiaľ ide
o prvé opatrenie, do konca
roka treba ušetriť na verejných výdavkoch 300 miliónov eur, na budúci rok až 1,2
miliardy eur. Celospoločenské škrty pocíti aj samospráva. Na sneme sme preto hovorili o jej kompetenciách,
financovaní, ale aj novom
volebnom systéme, ďalej o
využívaní či skôr nevyužívaní eurofondov, pretože potenciál samosprávy uchádzať
sa o tieto finančné prostriedky je až 40 percent z ich celkového objemu vyčleneného
na roky 2007 - 2013.
Samospráva nepodniká, nevytvára, je sektorom verejnej
spotreby, je prijímateľom, pre
niekoho len zbytočným, resp.
veľkorysým „míňačom“...
V jednoduchosti a nepoznaní všetkého, čo zabezpečuje pre 24-hodinový život
každého občana mesta či
obce, sa jej vyčíta „nadspotreba“, aj keď opak je pravdou. S
takým utiahnutým opaskom
ešte samospráva nežila,
zoznam na čo nemá, je oveľa
dlhší ako ten, na čo ešte má.
Aj to „ešte“ je, začína byť skôr
želaním ako istotou. Preto je
dobré, že Petržalka je členom
ZMOS-u, že toto združenie
je členom Rady solidarity a
rozvoja, že sa budeme môcť
vyjadrovať, zasahovať do
diania, dopĺňať či okresávať
nevyhnutné opatrenia, aby
len v tolerovanej miere zasahovali obyvateľov. ZMOS
má zastúpenie v Legislatívnej
rade vlády, ktorá pripravuje
rozhodujúce zákony. Dopredu budeme vedieť, čo nás
čaká, ako sa na nepopulárne
veci pripraviť, ako ochrániť
najzraniteľnejšiu vrstvu obyvateľstva. Budeme hovoriť do
daní, pripomienkovať úpravy
ich sadzieb. Takýto priestor
poskytuje pozitívny lobing,
aj nám Petržalčanom mimoriadne záleží najmä na spolupráci a podpore ministerstva
dopravy, pretože bez nosného dopravného systému a
jeho petržalskej električky,
opravy Starého mosta a výstavby piateho mosta cez Dunaj ako súčasti tzv. nultého
okruhu je riešenie dynamickej a statickej dopravy v Petržalke nemysliteľné. Nebude
to domáhanie sa protekcie na
úkor iných mestských častí,
ale poznanie, pochopenie,
konanie a uskutočnenie toho
- bez politických licitácií,
čoho sme svedkami i obeťami už dve desaťročia - čo je
pre Petržalčanov životne nevyhnutné. Takže je dobré, že
sme tam...
Peter Poruban
Psí deň bude
v Horskom parku
Občianske združenie Pes sympaťák
už po siedmy raz usporiada v Horskom parku Psí deň, ktorý vyvrcholí
vyhlásením víťaza súťaže Pes sympaťák. Uskutoční sa 23. júna 2012,
no ak stihnete svojho štvornohého miláčika prihlásiť do súťaže do
prvej uzávierky (8. júna), zaplatíte
najnižšie štartovné – 4 eurá. S pribúdajúcim časom bude táto suma
mierne narastať, výnimkou je iba
disciplína Dieťa a pes, kde je štartovné nemenné - 3 eurá.
Cieľom súťaže Pes sympaťák je
ponúknuť príbehy o krásnych
vzťahoch medzi ľuďmi a ich štvornohými priateľmi. Nerozhoduje pritom, či je psík potomkom
„ušľachtilých rodičov“, alebo nesie
všetky znaky „pouličnej zmesky“,
ale to, čo znamená pre rodinu,
ktorá ho prijala za svojho člena,
a naopak, ako ho obohatila ona.
Porotcami budú diváci, ktorých
úlohou je oceniť prezentáciu priateľskej dvojice (pes a človek).
Okrem súťaže, ktorá štartuje
o 12. h, sa v záhrade Horárne
v Horskom parku na Lesnej ul.
1 predstavia so svojimi psami policajti z odboru kynológie a hipológie, športová kynológia – military
dog parkur, bude tu ukážka z práce s vodiacim psíkom, zastúpenie
tu budú mať viaceré útulky, uvidíme ukážky reiki pre psy a etológiu psov. MVDr. Vladimír Pagáč
poskytne záujemcom bezplatné
konzultácie a hosť z Česka - psí
psychológ Rudolf Desenský sa
tiež ochotne podelí o svoje skúsenosti nadobudnuté v práci so
svojimi zverencami. Podrobnejšie
info o podujatí sú na www.pessympatak.sk.
Aj Petržalčania sa v uplynulých rokoch zapájali do súťaže o titul najsympatickejšieho psa. Preto Petržalské noviny po prvý raz prijali
ponuku občianskeho združenia
stať sa jej mediálnym partnerom.
Svojim čitateľom tento dvojtýždenník predstaví víťaza súťaže.
(ka)
16 • 1. 6. 2012
Prvé soirée
bratislavských organistov
Naši škôlkari
pre mamičky
a babičky
V koncertnej sále ZUŠ Daliborovo námestie 2 uprostred mája sa
zišli milovníci kráľovského hudobného nástroja - organu. Tento
historický dvojmanuálový píšťalový nástroj vlastní naša ZUŠ.
V
záhrade škôlky na
Gessayovej ulici sa
nám predstavili naše deti
s pekným programom
ku Dňu matiek. Prišli celé
rodinky, fotili sme, kamerovali a každé číslo odmenili silným potleskom za
výdatnej podpory pani riaditeľky. Škôlka pozvala aj
sedem tetušiek z Denného
centra na Osuského ulici.
Na úvod nás privítali dievčatká v krojoch. Po nich
vystúpili najmenší a medzi
nimi aj naša dcérka Lenka.
Pani učiteľka Dáška deťom
pomáhala, veď spievať a
recitovať pred veľkým
publikom si vyžaduje riadnu dávku odvahy.
Potom nasledovali ďalšie
triedy. Pri pesničkách deti
sprevádzala pani učiteľka
Danka hrou na harmoniku.
Ej, započúvali sme sa do
rytmov valčíka, obdivovali
sme recitátorské výkony
na mikrofón a nadchli sme
sa rezkým tancom malých
tanečníkov. Program nám
spestril škôlkarský folklórny
súbor a ukázal to najlepšie
z ich tvorby. Zahrali sme
sa Na medveďa, Na žobráka, Zlatú bránu a ďalšie
hry. Nakoniec nám všetci
škôlkari spoločne zaspievali pesničku Červené
jabĺčko. Hlboko sa poklonili a my sme im nadšene
zatlieskali. Každá maminka
aj teta z Denného centra
na Osuského ulici dostala
ručne vyrobený darček.
Akcia sa vydarila na jednotku vďaka trpezlivým
pani učiteľkám, ktoré
dokázali s našimi huncútmi zorganizovať milé a príjemné podujatie. Tešíme
sa na ďalšie v prostredí
našej super škôlky.
Maminka
Lenky Chlpekovej
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠKOLST VO
P
Oslavovali sme
V polovičke mája oslavovala 30. výročie
založenia Materská škola Strečnianska 2.
N
ádherná akcia sa konala
na ZŠ Budatínska 61, s
ktorou naša materská škola spolupracuje. Program si
pripravili všetky deti, od 3ročných až po predškolákov,
spolu s triednymi učiteľkami, ktoré do toho naozaj dali
srdce. Program bol krásny,
deti úžasné, toľko nadšenia
v ich tváričkách rodičia už
dávno nevideli. Predviedli sa
v tancoch moderných, ľudových, spievalo sa a recitovalo.
Všetko spestrené nádhernými
kostýmami a doplnené perfektnou atmosférou, ktorú
vytvorili rodičia.
Užili sme si jedno nádherné
popoludnie, ktoré sa asi tak
skoro nezopakuje. Týmto by
som sa chcela poďakovať celému učiteľskému zboru za ich
trpezlivosť a zvlášť pani riaditeľke Oľge Filákovej.
rojekt, ktorý iniciovalo
vedenie školy, sa podarilo
uskutočniť v spolupráci so ZUŠ
Batkova s Cirkevným konzervatóriom, Štátnym konzervatóriom a Vysokou školou múzických umení v Bratislave.
Slávnostný koncert otvorila
riaditeľka ZUŠ Mgr. art. T. Schlosserová a privítala vzácnu návštevu prof. F. Klindu. Pedagógovia
zúčastnených škôl zaradili do
koncertu diela od J. S. Bacha,
J Pachelbela, F. M. Bartholdyho,
F. A. Guilmanta až po skladby
M. Regera. Koncert bol skutočne
pestrý. Účinkujúci študenti
s chuťou predviedli v profesionálnej interpretácii svoje ume-
nie, za ktoré boli odmenení
potleskom.
Pedagógovia: doc. I. Szabó,
ArtD., Mgr. art. M. Gazdíková,
Mgr. art. M. Vrábel, ArtD, Mgr.
A K. Čirková Kevická a Bc.
K. Feňová, môžu byť na svojich
študentov hrdí. Veď koncert
bol aj prezentáciou ich pedagogického majstrovstva.
Na záver riaditeľka ZUŠ
Daliborovo námestie poďakovala všetkým za krásny umelecký zážitok a popriala účinkujúcim i pedagógom veľa
úspechov a vyslovila želanie, že
sa opäť o rok stretneme na druhom ročníku soirée organistov.
autor a foto (ses)
autor a foto Brunovská
Majster kreslil s deťmi obrázky
Naozajstné zážitkové vyučovanie výtvarnej výchovy pripravila pani učiteľka Poláková
svojim žiakom a žiakom z výtvarného krúžku v Základnej škole na Budatínskej.
D
o školy pozvala výtvarníka,
ilustrátora našich učebníc
a hudobníka Petra Stankoviča.
Všetci sme sa na toto stretnutie tešili. Deti si pripravili
množstvo zaujímavých otázok,
pani učiteľka vyzdobila triedu
prácami majstra a mohli sme
začať. Bola to naozaj výborná
príležitosť spoznať pána Stankoviča. Po zodpovedaní zveda-
vých otázok prišlo ku kresleniu.
Majster kreslil deťom obrázky a
deti tiež. Vznikli pekné dielka a
na záver bola aj pochvala aj autogramiáda.
Majster povzbudil deti k ďalšej tvorivej činnosti. Uvidíme, čo
bude ďalej... a tešíme sa na ďalšie
podobné stretnutia.
Mgr. Vlasta Lejtrichová
foto autorka
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 1. do 16. júna
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
1. 6. / 19. h - Orfeus v podstevtí prierez doposiaľ
neuvádzanou verziou komickej operety J. Offenbacha, dirigent Z. Macháček, réžia R. Bajzík, klavír
K. Remencová, účinkujú študenti oddelenia spevu
Konzervatória v Bratislave
2. 6. / 18. h – Hájenka a Jarabinka, vystúpenie detských folklórnych súborov
3. 6. / 19. h – Večer moderného tanca, vystúpenie
tanečnej skupiny Bralen, hostia TD Maximus z Brna
a Tanečné konzervatórium E. Jajcajovej
5. 6. / 18. h – Protidrogové fórum, občiansky dialóg
s odborníkmi
8. 6. / 17. h – Akadémia, ZUŠ J. Albrechta
10. 6. / 10. h – Ufúľaná rozprávka, účinkuje Divadlo
Žihadlo
12. 6. / 15. h – Nestarnúce melódie, tanečno-zábavné popoludnie so skupinou Diadém
13. 6./ 18. h – Akadémia – ZUŠ Daliborovo nám. 2
14. 6. / 17.30 – Tanečné leporelo, záverečné absolventské vystúpenie, účinkuje Tanečný ateliér Mudroňova – SZUŠ H. Madariovej
15. 6. / 18. h - Akadémia – ZUŠ J. Kowalského, vystúpenie tanečného odboru
16. 6./ 18. h – Prvosienka, letná rozlúčka detského
folklórneho súboru z Bratislavy
Koncerty v Klube za zrkadlom
6. 6. / 20. h – Summer petjazz, Oskar Rózsa trio,
The illusions trio
Klubová činnosť
6. 6. / 10. h
- Juniáles, kreatívne podujatie
zamerané na ľudové zvyky pre deti MŠ
14. 6./ 15. h – Skús to s nami – Patchwork, tvorivá
dielňa
DOM KULTÚRY LÚKY
3. 6. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina UNI
6. 6. / 20. h - Fats jazz band, koncert slovenského
jazzbandu s americkou tanečnou hudbou 30. rokov
8. 6. / 19. h – Music club, Kam z konopí (alternative-rock) + Guest
9. 6. / 9.30 – Súťažná prehliadka amatérskych
skupín, víťaz súťaže vystúpi na Galaprograme
Dní Petržalky
9. 6. / 19. h – Rodrigo si hľadá ženu, divadelná
hudobná komédia v podaní žiakov SZUŠ
10. 6. / 15. h – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Prova
15. 6. / 19. h – Music club, Pandora (rock), FO3
(rock-pop), Freebird (hard-rock)
Detská scéna – kreslíme s našimi deťmi
5. a 7. 6. / 10. h – Kreslíme si sami seba
12. a 14. 6. / 10. h – Darček pre ocka
na Deň otcov
PETRŽALSKÉ NOVINY
1. 6. 2012 • 17
SERVIS
Naše tipy na máj
VEČER MODERNÉHO TANCA
CC CENTRUM
4. a 11. / 10. h – Cvičenie matiek s deťmi
5. a 12. / 16.30 – Pre šikovné ručičky, tvorivé dielne
pre deti od 3 rokov
5 .6. / 18. h - Petržalka - vernisáž výstavy profesionálnych a amatérskych výtvarníkov na tému Petržalka, spojená s filmovou projekciu
5. a 12. / 18. h - Ateliers Français dramatický krúžok
pre mládež
6. a 13. / 9. h - Čarbaničky
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Rozprávkové stredy
6. 6. / 14. h – O zablúdenej ovečke,
Divadlo MaKiLe, Čo sa stalo v Tučifraskove,
Divadlo Na vešiaku
Detská herňa – pre mamičky s deťmi
Hrajme sa na rozprávku
7. 6. / 9.30 - Stratená rukavička
Detské hry, pesničky, povedačky a bájky
5. 6. / 9.30 - Lev a myš
9. 6 . / 14. h - Líška a hrozno
14. 6. / 9.30 - Pampúšik
Herňa pre deti i dospelých – voľné hranie stolových hier
7. 6. / 14. h - Ubongo, Heckmeck
14. 6. / 14. h - Tobago
Soboty v klube
2. 6. / 14. h – Hrajme sa na rozprávku - Ťahal dedko repu
PROGRAM PETRŽALSKÝCH KÍN
ARTKINO ZA ZRKADLOM
Rovniankova 3
10. 6. / 20.06 – Banksy – exit through the gift
shop, r. Banksy, V.B./USA, 2010, 87 min.
13. 6. / 20.06 – Dust and Glitter, r. M. Čopíková,
SR, 2011, 11 min.
FILMOVÝ KLUB LÚKY
Vígľašská 1
Premietanie v utorok a štvrtok
Utorky s: Súčasná rakúska kinematografia
5. 6. / 19.30 – Darwinova nočná mora, r. H. Sauper, Rak./Bel./Fr., 2004, 107 min.
12. 6. / 19.30 – Na chvíľu slobodní, r. A. T. Riahi,
Rak./Fr., 2008, 110 min.
Štvrtky s: Súčasná nemecká kinematografia
7. 6. / 19.30 – Siedme nebo, r. A. Dresen, Nemecko, 2008, 98 min.
14. 6. / 19.30 – Tri, r. T. Tykwer, Nemecko, 2010,
115 min.
Vystúpenie tanečnej skupiny Bralen a ich hostí
3. júna o 19. h
Tanec ako jeden z najstarších a človeku najbližších druhov umenia sa teší stále veľkej obľube
u všetkých generácií. Bralen je najstaršie teleso
moderného tanca na Slovensku, ktoré spája ambicióznych, talentovaných a výnimočných umelcov.
V súčasnosti v ňom pôsobí takmer 40 mladých ľudí
vo veku od 7 do 35 rokov, ktorí tam nachádzajú
vhodné podmienky na rozvoj talentu a sebarealizácie. A čo je na nich úplne NAJ? Svoju tanečnú
kariéru v ňom začalo viac ako 1 700 tanečníkov,
doteraz spolupracovali s 54 pedagógmi z 12 štátov
sveta, v repertoári bolo 60 choreografií od 22 choreografov, svojou cestou za divákmi Bralen opásal
Zem viac ako 6-krát a videli ho diváci v 17 štátoch.
Počet predstavení presiahlo číslo 800. Ako o sebe
s hrdosťou hovoria: „Bralen je zdravou alternatívou
oproti drogám, bezcieľnemu tráveniu voľného
času a plytvaním talentu.“
SUMMER PETJAZZ 2012
v Klube za Zrkadlom 6. júna o 20. h
Letná verzia Petržalského jazzového festivalu
Organizátori Petržalského jazzového festivalu Petjazzu sa rozhodli pre zaujímavý krok – ponúkať
dávku kvalitného džezu dvakrát do roka. Popri tradičnom decembrovom termíne do dramaturgie
podujatia pribudol aj júnový.
Premiéra letnej edície festivalu bude v réžii slovenských interpretov. Úlohy predkapely sa zhostia talentovaní The Illusions Trio v obsadení Andrej Karlík – gitara, Jozef Cingeľ – basa, Michal Fedor – bicie.
Skupina vznikla v júli 2008 a hrá vlastné kompozície
na pomedzí džezu, funku a art rocku, pričom už
v novembri 2008 postúpila do finále súťaže Nové
tváre slovenského jazzu, kde vyhrala jednu z troch
hlavných cien (objav festivalu). V roku 2011 dostali
priestor na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových
dní a neustále dokazujú, že patria medzi najväčšie
nádeje slovenskej inštrumentálnej hudby.
O vrchol večera sa postará slovenský basgitarista,
producent a skladateľ Oskar Rózsa, ktorý sa predstaví so svojím triom. Oskar Rózsa patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény.
Počas svojej kariéry spolupracoval s osobnosťami
ako Dežo Ursiny, Richard Müller, Jaro Filip a Marián
Varga. V roku 1999 nahral album Hrana – ako poctu
Marekovi Brezovskému. Niekoľko rokov vystupoval v triu Šeban - Rózsa - Buntaj (ASH Band) a bol
zakladateľom skupín Free Faces a Barflies. Neskôr
sa začal venovať aj práci dirigenta a skladateľskej
tvorbe na poli vážnej hudby Under My Spell – kantátu pre soprán, zbor, ansámbel a veľký symfonický
orchester. Oskar Rózsa patrí medzi osobnosti, ktoré
vytvárajú súčasnú slovenskú džezovú scénu.
Príďte si vychutnať letnú dávku súčasnej džezovej
hudby do Klubu za zrkadlom.
(Zmena programu vyhradená)
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
1. 6. 2012 • ročník 18 • číslo 11
18 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Chceme veľkoplošné grafity?
Samospráva v spolupráci s OZ Legálne grafity zóny pripravuje
projekt, ktorého výsledkom by mohli byť veľkoplošné grafity
na niektorých budovách, ktoré slúžili kedysi ako zázemie pre
detské ihriská. Motívom malieb bude história Petržalky.
Radi by sme poznali váš názor, ale aj názor vašich známych,
blízkych. Uverejňujeme prvú skicu z dielne OZ Legálne grafity
zóny.
(upr)
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
(OVQKL[P
TVKYØIHSÏUSL[É
A½IH]UV˜WVY[V]ÅWVWVS\KUPL
WYL]˜L[R`KL[PHPJOYVKPÄV]
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, 821 08 Bratislava
www.ri-okna.com
0948 975 800
ZATEPĽUJEME
PRE VÁŠ ZAČIATOK SPRÁVNEHO RIEŠENIA
QÕUH
VKKV O
UHU½IYLœÉ+YHœKPHRH
WYPKL[ZRVTPOYPZR\˜RVSL;LTH[ÉUZRH
Z՚HœLHOY`
KHYÄLR`
YHM[V]HUPL
IHSÏUPR`
UH*OVY]½[ZRVTYHTLUL HPUÅH[YHRJPL
+14PYV=HYLÄRHUHTPL˜HT\aPÄR\
WYL]˜L[R`KL[PHSLHQYVKPÄV]
PETRŽALSKÉ NOVINY
Inzercia:
Mobil: 0911 999 899
[email protected] www.thermoinvest.sk
ŠPECIALISTA NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV
0905 273 414, 0905 273 416, [email protected]
nová limitovaná edícia
pre dievčatá a pre chlapcov
Chystajú sa vaše deti na výlet, alebo ich chcete niečím drobným obdarovať? Urobte im radosť
limitovanou edíciou LENTILKY Dievčatá a chlapci. Obľúbené LENTILKY teraz prichádzajú
s atraktívnym dizajnom praktického balenia škatuliek. Vyberať môžete z dvoch variantov –
ružový pre dievčatá a modrý pre chlapcov. Malé slečny nájdu vo svojom balení bonbóny
v jasných dievčenských farbách: ružové, fialové a žlté. V chlapčenskej škatuľke zas hrkocú bonbóny modrej, zelenej a žltej farby. Doprajte deťom tieto drobné maškrty – veď dôvodov na
radosť sa nájde vždy dosť!
Na www.lentilky.cz nájdete zábavu pre vaše deti, užitočné informácie a praktické tipy pre vás.
TIP: Novinka LENTILKY Dievčatá a chlapci môže byť originálnym darčekom ku Dňu detí,
sladkou odmenou za dobré vysvedčenie, alebo môže sprevádzať vaše ratolesti počas výletov,
letných táborov, či iných prázdninových dobrodružstiev.
LENTILKY Dievčatá a chlapci (38 g) nájdete v nápaditom
farebnom obale za odporúčanú maloobchodnú cenu 0,55 EUR.
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
po anglicky a po francúzsky.
Všetko dohnala, ale napriek
tomu, nič nestratila. Vedomá si svojej cesty nepodľahla
nikdy povýšenectvu, ani pýche. Myslím si, že preto je jej
dopriate, lebo sama dopraje a
kráča na svojej ceste sebaisto,
no nie namyslene. „Hoci na
Čároch som to nemala kde
vidieť, bola som
voľnomyšlienkarka. Nechcela
Zvykli sme si na tie posom sa napríklad ani vydávať.
vinné cviky. Každý, kto
S
Procházkom
na Slovensku niečo
sme sa milovali,
znamená a má viac
mal, ako mi povedal, dve lásky –
ako osemnásť rokov,
Laca Novomeského
nesmie ich obísť. Pri
a mňa... Ale nechcespomienke na prežitý
la som sa vydať, lebo
som
videla, koľko ľudí,
život treba povinne
čo sa kedysi milovali,
spomenúť nenávisť
na seba kydali, keď sa
k bývalému režirozchádzali. To som ja
nikdy nechcela zažiť. Až
mu a drobnú, no
keď mi teta Meličková
nezabudnuteľnú
dohovárala, že deti pôjdu
do školy, tam si ich budú
zásluhu na tom, že
vypytovať na rodičov, tak
konečne padol.
som začala o svadbe uvažovať... A to som bola z dediny, až neskôr som si uvedomila, čo asi počúvala moja
mama v kostole, od všetkých
tých tecinek.“
Keď sa po päťdesiatich
šiestich rokoch manželstva
Karvašovi, Králikovi, Zahrad- so svojím Procházkom lúčila,
níkovi, až po súčasnú Táňu povedal mi Albert Marenčin:
Kusú a Ronalda Harwoo- „Marína, tá sa ku mne hláda. Je médiom pre šľachtič- si vždy veľmi srdečne. Aj sa
né, aristokratky rozličného vždy hlásila. Aj vtedy, keď
druhu, až po klebetnú záho- bývalí známi prechádzali na
rácku Doru v záhorackom druhú stranu cesty. Aj počas
Moravčíkovom Ženskom zá- normalizácie. Marína nemukone. Desiatky postáv, kostý- sela mať zlé svedomie, že sa
mov, epizód, drám. Vyhráva zachovala nestatočne. Ona je
sa zo všetkých tých podôb - a veľmi slušný človek.“
V Slovenskom národnom
vyhráva. Vyhráva, lebo nedivadle si k životnému jubišvindľuje.
Spomínam si, koľkokrát leu zahrala Cecily Robsonosom ju počula hovoriť o vú v hre Ronalda Harwooda
svojej slnečnej generácii. O Kvarteto. Vkĺzla do kože člomúdrych mužoch, s ktorými veka celkom odlišného, ako
sa priatelila: Matuškovi, Mi- je sama, a napriek tomu, že s
náčovi, Tatarkovi, Mňačkovi, divadelnou Cecily nemá nič
Laholovi. O múdrom mu- spoločné, zahrala ju dokožovi – Procházkovi, ako ho nale. Aby vo chvíli, keď zišla
takmer celý život oslovovala z javiska, zrástla so svojou
– s ktorým žila. O prázdni- kožou, ktorú po celý život
nových cestách, na ktorých nosí na trh. Možno preto sa
zodrala topánky, keď ju Miro nemusí z toho života vyhoProcházka učil spoznávať várať.
Veru, slovenčina je presLouvre, Prado, Tate Gallery, lebo u nich doma sa hovorilo ná.
Gabriela Rothmayerová
čáračtinou, ale u Procházkov
Maríne s láskou
A
tak to vyzerá, že je Slovensko plné odhodlaných bojovníkov. Ba občas
to vyzerá, že je bojovníkov
viac ako obyvateľstva. Všetci
bojovali, všetci trpeli. Ako
hovorí v knihe - rozhovore
s Jánom Štrasserom aforista
Tomáš Janovic, slovenčina je
presná – musíme sa zo svojich skutkov vyhovoriť...
Mária Kráľovičová je
osvieženie. Nikdy nepestovala a zdá sa, že nikdy pestovať
nebude takéto povinné cviky.
Mária Kráľovičová (nomen
omen) sa nevyhovára.
Možno preto, že sa zo
svojho života po celý čas
svojho umeleckého pôsobenia poctivo vyhráva. Od detstva, od rodných Čárov, keď
ako malé dievčatko stretáva
mníšku a zatúži po jej habite
(kostýme), od ranej mladosti, keď ako slečna s vrkočmi
predáva v prostějovskom
obchode kabáty a sama si ich
všetky (kostýmy) vyskúša, od
odvážneho konkurzu, keď
skúsi šťastie na inzerát a zahrá pred skúšobnou porotou
svoju prvú naivku. Nikto jej
to v útlom detstve nevštepoval, nikto jej nenosil stohy
filozofickej literatúry, a predsa pochopila, že jej život je
cesta. „Latinskoamerická telenovela,“ hovorí sama zľahčujúco. Rozprávka, v ktorej
chudobné dievča k šťastiu
prišlo.
Pravda je ukrytá v jej slnečnej povahe a – napriek
mnohým dokonale stvárneným divadelným rolám – v
nezameniteľnom charaktere.
Celý svoj umelecký život
sa nevyhovára, ale vyhráva:
v Molierovi, Shakespearovi, Dostojevskom, Tolstom,
Ostrovskom, Millerovi, Cocteauovi, Dürenmatovi, Gorkom, Saroyanovi, Sartrovi,
Brechtovi, Arbuzovovi, Wiliamsonovi, Čechovovi, slovenskom Sládkovičovi, Hviezdoslavovi,
Bukovčanovi,
1. 6. 2012 • 19
Viva la musica!
Bratislavský chlačenský
zbor sa 27. mája 1982 po
prvý raz predstavil publiku
v Redute. Odvtedy prešiel
27 krajín, no svoje tridsiate
výročie oslávil na petržalských doskách Domu
kultúry Zrkadlový háj.
Zbor je súčasťou Súkromnej umeleckej školy, kde študuje priemerne osemdesiat
chlapcov vo veku 7 - 28 rokov,
pričom koncertná zložka má
45 členov. Roky spolupracujú s domácimi i zahraničnými
symfonickými orchestrami,
účinkujú v činohre i opere
a počuť ich naživo je hlboká kultúrna skúsenosť. „Zvuk
zboru je svieži, farebný, radosť
zo spevu je priam počuteľná.
Veľmi dobré je vyváženie hlasov. Dokonalý rytmus, veľmi
dobrá voľba tempa, žiarivé a
vitálne výšky,“ aj týmito slovami ich ohodnotila porota
na Medzinárodnej zborovej
súťaži v USA, v ktorej získali
najvyššie ocenenie. Odvtedy
uplynulo 15 rokov a my môžeme potvrdiť, že v kvalite nepoľavili.
Za úspechom chlapcov sa
skrýva skromná, sympatická
dirigentka Magdaléna Rovňáková. Po skončení vysokoškolského štúdia dostala možnosť
stáže v Slovenskej filharmónii,
a keďže sa v doktorandskej
práci venovala problematike,
výzvu založiť chlapčenský
zbor prijala: „Bolo to veľmi zaväzujúce a prvý konkurz sme
pripravovali takmer rok. Prišlo naň viac ako sto chlapcov,
a tým sa začal náš príbeh,“
spomínala krátko po gratuláciách v Zrkadlovom háji. Počas dvoch víkendových koncertov si diváci mohli vypočuť
žánrovo pestrý program. Nechýbali chrámové, populárne
či ľudové piesne. Pestrá však
bola aj plejáda gratulantov,
spomeňme šéfa slovenskej
opery SND Petra Dvorského, riaditeľa Lúčnice Mariána
Turnera, riaditeľa Slovenskej
filharmónie Mariana Lapšanského, či primátora Milana
Ftáčnika a starostu Petržalky
Vladimíra Bajana, ktorí prišli
vzdať poklonu zboru a dirigentke osobne.
ld
20 • 1. 6. 2012
Pod jednou strechou
Rubrika o slastiach a strastiach susedských vzťahov
Človek medzi ľuďmi
Poradňa Petržalských novín dnes prichádza s novou rubrikou, ktorú si svojimi príspevkami
na tému susedského spolunažívania vyžiadali samotní čitatelia. Raz darmo - aj keď každý
z nás je iný, v jednom sa nelíšime – všetci sme susedia. A žijeme, často roky či celé desaťročia, vedľa seba. Nie vždy je jednoduché navodiť v bytovom dome ducha pohody, v ktorom
bude sused susedovi človekom, bez zbytočných konfliktov pri absencii akejkoľvek človečej tolerancie. Skúsme dať za pravdu klasikovi, ktorý tvrdil, že večné hľadanie chýb cudzích
je jednou z najväčších chýb vlastných. Skúsme, možno zistíme, že v niečom mal pravdu.
Napíšte nám, ako ste problém susedskej neznášanlivosti či neprispôsobivých susedov riešili
v minulosti vy, ako k veci pristupovali oprávnené orgány, počnúc správcom domu či miestnym úradom a končiac políciou. Poraďte a dajte si poradiť. Radi vám pomôžeme odbornými
radami aj praktickým usmernením ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ktoré aj keď sú
často podobné, majú svoje špecifikum. Na list našej čitateľky Martiny B. z Petržalky odpovedá právnik JUDr. J. Gründler. Čo by ste jej poradili vy, aký postup by ste zvolili? Stretávate sa
vo svojom bytovom dome s páchnucimi či inými problémami zaváňajúcimi ľudskou intoleranciou? Vaše príspevky a skúsenosti radi uverejníme.
[email protected][email protected]
Zasmradené poschodie
Na našom poschodí máme suseda, ktorý prekonal mŕtvicu,
je mentálne nespôsobilý (berie aj lieky na liečbu psychických problémov). Z jeho bytu sa šíri neuveriteľný smrad,
neprekonateľný puch napína na vracanie. Chcem sa preto
spýtať, či je možné, aby úrady v tejto veci konali. Môže
psychicky narušený človek žiť v takýchto otrasných podmienkach sám? Je jeho právny zástupca trestne stíhateľný
za nestaranie sa o svojho príbuzného? Ďakujem.
N
emyslím si, že v danej
súvislosti je podstatné
zaoberať sa otázkami týkajúcimi sa osoby vášho suseda
z pohľadu jeho zdravotného
stavu, oprávnenia samostatne existovať či prípadnej
zodpovednosti predpokladaného opatrovníka. Základom
je odstránenie primárneho
problému a nie skúmanie
osobných záležitostí suseda,
ktoré v prípade nutnosti riešenia sa stanú predmetom
konania kompetentných orgánov v ďalšom štádiu šetrenia. Povedaným nechcem
zľahčovať váš problém, spomínam to iba z dôvodu, aby
sa malá iskierka susedských
nedorozumení nezmenila na
zbytočný kolotoč paragrafových prestrelok.
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Vlastník bytu alebo nájomca
je povinný správať sa tak, aby
pri užívaní, udržiavaní, zmenách a pri inom nakladaní s
bytom nerušil a neohrozoval
ostatných pri výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a
spoluužívacích práv. Je pravda,
že vo svojom príbytku si sused
môže robiť, čo chce – je suverénny, ale len v prípade, ak tým
neporušuje príslušné právne
predpisy a zásady slušného
správania. Ako vyplýva z ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vlastník veci
sa musí zdržať všetkého, čím
by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo
čím by vážne ohrozoval výkon
jeho práv. Prirodzene, týka sa
to aj vami spomenutého pachu, ktorý sa šíri po poschodí.
Aj obťažovanie pachmi patrí
medzi imisie, ktorých zdroj
môže byť rôzny, ich intenzitu
je však potrebné posúdiť objektívne, či skutočne ide nad
mieru primeranú pomerom
a nie iba o subjektívny názor
jednotlivca.
O prešetrenie záležitosti a
prípadnú nápravu požiadajte formou sťažnosti správcu vášho bytového domu
(zmluvná správa alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov). Tento
má povinnosť zabezpečovať
aj všetky činnosti bezprostredne súvisiace s užívaním domu
ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov (nerozhoduje, či
je byt v osobnom vlastníctve
alebo obecný) v dome, a to
v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov - zákon č. 182/1993
Z. z. v platnom znení. Na základe zistených skutočností,
správca zvolí ďalší postup na
odstránenie príčiny vašej nespokojnosti. Možností, ako sa
dopracovať k prípadnej náprave, je viac, nechajme v prvom rade konať správu vášho
bytového domu.
Nabudúce: Duel susedov - kedy volať políciu, kedy zájsť so sťažnosťou na miestny úrad, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.
[email protected][email protected]
Poradili ste si so susedom,
ktorý sa na vás priživuje?
Čestné vyhlásenie o počte bývajúcich v bytoch je jedným z oficiálnych podkladov, na
základe ktorých správcovia vyratúvajú užívateľom bytov ročné náklady za poskytované
služby spojené s bývaním. K týmto službám
patria najmä osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov (chodby, schodiská, pivnice...), prevádzka a údržba výťahov, odvoz
komunálneho odpadu (OLO).
V
yššie poplatky by logicky
za tieto služby mali platiť domácnosti, kde žije viac
ľudí. Zo svojich bytov predsa
vynesú viac odpadkov, častejšie používajú výťah a zažínajú
svetlo na chodbách a schodišti, zvonku na topánkach donesú do domu viac nečistôt.
Treba povedať, že Čestné
vyhlásenie, ktoré správcom
po skončení roka odovzdávajú nájomníci či vlastníci
bytov, nemá nič spoločné s
prihlasovaním osôb na trvalý či prechodný pobyt. Tento
doklad má obsahovať informáciu o počte ľudí, ktorí sa
v byte zdržiavali počas roka,
a teda používali výťah, svietili v chodbách... Má odrážať
PRAVDIVÝ stav. Žiaľ, aj v
petržalských panelákoch žijú
takí, čo sa bez mihnutia oka
podpíšu pod vedomé klamstvo.
„V našom dome býva v byte
na 7. poschodí matka s dvoma dospelými synmi, pričom
jeden prichýlil aj svoju priateľku. V Čestnom vyhlásení
však matka – vlastníčka
bytu uviedla iba dve osoby.
Znamená to, že náklady za
služby za ďalšie dve znášajú všetci susedia, teda aj
my. Nanešťastie to v našom
dome nie je jediná domácnosť, ktorá poskytla správcovi nepravdivé údaje. Čo s
tým môžeme robiť?“
Rozhorčená obyvateľka zo
sídliska Dvory IV nie je jediná,
ktorú táto situácia trápi. Obrátila sa so žiadosťou o pomoc
na správcovskú spoločnosť.
„Je to veľký a pre správcov až
neriešiteľný problém. Vyriešiť ho môže iba súd,“ povedal
Ing. Branislav Madáč z Bytového podniku Petržalka (ďa-
lej BPP). Správca totiž nemá
právo vniknúť do bytu a zistiť
skutočný stav.
„Takéto nekorektné správanie – nahlásenie nižšieho
počtu bývajúcich v byte – je
vlastne nezákonné obohacovanie sa na úkor iných.
Odporučil by som, aby sa o
riešenie situácie pokúsila
najprv domová samospráva
(vlastníci bytov) v spolupráci so svojÍm správcom domu,
a to morálnym apelom,“
navrhol Ing. Pavel Kalivoda,
energetik BPP. O probléme
by sa podľa neho malo najprv
hovoriť na domovej schôdzi.
Ďalšou možnosťou je zverejnenie oficiálne nahlásených
osôb (podľa Čestného vyhlásenia) na domovej nástenke.
Ak počty nesedia, susedia sa
s veľkou pravdepodobnosťou
ozvú, pretože ide predsa aj o
ich peniaze!
Treba rátať s tým, že návrh
na súd o určenie skutočného
počtu bývajúcich v konkrétnom byte si bude vyžadovať
fakty, svedectvá a dôkazy.
Poskytnúť ich môžu iba susedia. Ale veľkým pomocníkom sú aj technické vymoženosti. Vchodové dvere do
mnohých domov sa otvárajú
čipmi, a práve vďaka nim sa
dá presne identifikovať pohyb
jednotlivých ľudí – ako často
do domu vchádzajú či z neho
vychádzajú. Usvedčiť klamárov môže hoci aj len dočasne
namontovaná kamera snímajúca vchod do domu 24 hodín
denne.
Máte aj vy skúsenosti s nekalými praktikami svojich susedov? Ak sa vám ich podarilo
vyriešiť, podeľte sa o ne a napíšte do Petržalských novín.
(ka)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Život na dlh
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po
týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo
na telefónnom čísle 158,
prípadne na e-mail [email protected]
Juraj Knopp, (30)
z Bratislavy
Popis osoby: je asi 180 cm vysoký, štíhlej postavy, má krátke
hnedé vlasy a hnedé oči.
Menovaný je obvinený z pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu.
Slavomír Kuciak, (39),
z Pezinka
Popis osoby: je 180 cm
vysoký, strednej postavy, má
hnedé vlasy. Na menovaného vydal Najvyšší súd SR
príkaz na dodanie do výkonu
trestu odňatia slobody pre
trestný čin hrubého nátlaku.
Nechutnosti okolo výživného na dieťa,
ktoré na čas po rozvode zostáva v osobnej
starostlivosti druhého rodiča, majú svoj
koreň zla zvyčajne na začiatku veľkej lásky.
A
lebo aspoň lásky viac
či menej predstieranej.
Tak či onak, samotný príbeh
má počiatky oveľa skôr ako
sudca v mene paragrafov
zasiahne do osudov ľudí.
Často je to večnosť, nekonečné roky trápenia, pokým
svetlo sveta uzrú špinavosti
z komunity nazývanej rodina, výchova ktorej podľa G.
B. Shawa, je najväčšou sociálnou službou, akú môže
niekto preukázať národu a
ľudstvu. Manželstvo, deti,
rodina, ľúbosť nekonečná
dakedy aj za hrob. Ideály a
idealisti. Patrili medzi nich
aj aktéri dnešného príbehu.
Blažena, 32 rokov, rozvedená takmer tri roky, matka
dvoch dcér vo veku dvanásť
a desať rokov. Deti v osobnej
starostlivosti. Zamestnaná
ako fakturantka. Zamestnaná ako upratovačka. Zo
svojich zárobkov financuje byt zdedený po starkej a
chod domácnosti a stravné
v škole a ošatenie a angličtinu staršej a balet mladšej a
občasnú návštevu divadla či
kina a malé vreckové a školu
v prírode a všetko potrebné,
čo jej momentálna finančná
situácia dovolí.
Kamil, 35 rokov, rozvedený takmer tri roky, otec
dvoch dcér vo veku dvanásť
a desať rokov. Podnikateľ v
oblasti realít, konateľ v štyroch obchodných spoločnostiach. Na základe súdom
schválenej rodičovskej dohody zaviazaný prispievať
na výživu svojich dcér spolu
640 eur mesačne.
Blažena pri opätovnom
podaní trestného oznámenia spomína, ako sa za svojho exmanžela vydala pomerne mladá, nemala ešte
ani dvadsať. Sršal vtipom,
bol šikovný, vždy mal okolo
seba priateľov, vedel sa pohybovať v spoločnosti. Po
svadbe zostalo všetko na jej
pleciach, prišli deti, manžel
bol stále menej doma. Obchody, veď to poznáš, vravieval. Nepoznala, ale verila.
Prvé signály o nevere, prvé
priznania a prvé sľuby o náprave prišli na prekvapenie
až po niekoľkých rokoch
manželstva. Po rozvode
pozorný ocino akosi pozabudol platiť na svoje deti,
dlžobu vo výške niekoľko
tisíc eur vymohol až exekútor, podporovaný hrozbou
podaného trestného oznámenia v súvislosti so zanedbaním povinnej výživy.
Zaplatil a všetko bolo opäť
po starom. Dokonca aj policajný vyšetrovateľ zostal po
voľbách ten istý. Niekoľkomesačný sklz na výživnom
občas pretkaný jednou neúplnou splátkou a opätovné
sľuby zaplatenia podlžnosti
len čo budú peniaze. Je nešťastník, nemajetný muž
bez prostriedkov, ktorému
osud záhadným spôsobom
prepísal firmy na rodičov,
frajerku a slobodného brata,
je plný ľútosti nad svojimi
deťmi, keď sadá do svojho
luxusného vozidla aj vtedy,
keď si jeho nezamestnaná
milenka kupuje v hotovosti
nový byt, v ktorom spolu
bývajú a dokonca aj vtedy,
keď matke detí oznamuje,
že podá návrh na zníženie
výživného. Je kríza, žije sa
na dlh. V prípade jeho detí
určite.
Koktail minulosti a súčasnosti evokuje budúcnosť.
G. B. Shaw by asi zaplakal.
V Bratislavskom kraji za prvé štyri mesiace tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 272
prípadov zanedbania povinnej výživy (SR 2 763), na základe ktorých bolo, aj s dodatočne
objasnenými prípadmi, trestne stíhaných 280 osôb (objasnenosť 89 %). Tak vraví § 207 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti so zanedbaním povinnej
výživy: Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva
roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - odňatie slobody na tri
až päť rokov – je úmyselné vyhýbanie sa plneniu povinnosti, vydanie oprávnenej osoby do
nebezpečenstva núdze a recidíva.)
Viete, že...
Viliam Daniš, (32),
z Bratislavy
Popis osoby: je 171-175 cm
vysoký, strednej postavy,
má hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava I
príkaz na zatknutie pre
prečin krádeže spolupáchateľstvom.
1. 6. 2012 • 21
KRIMI
... od začiatku tohto roka do
20. mája 2012 vzniklo v Slovensku 8 638 požiarov, ktoré
spôsobili priame materiálne
škody predbežne vyčíslené
na 11 809 803 eur? Pri požiaroch prišlo o život 24 osôb a
124 utrpelo zranenia. Oproti
rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov vyšší o
708, pozitívom je zníženie
počtu usmrtených o 9 osôb.
Polícia upozorňuje
ZPolícia
policajného
bloku
upozorňuje
Jazdil v protismere
Výkon úradného rozhodnutia sa
rozhodol mariť Cyril S. (43) z Bratislavy, a to spôsobom pre nezodpovedných vodičov príznačným.
Napriek tomu, že má uložený zákaz
viesť motorové vozidlá v období
od 26. apríla 2012 do mája 2013,
sadol si za volant svojej Lancie
Lybra a na Viedenskej ceste si to
nasmeroval priamo do protismeru.
Za svoju jazdu si vyslúžil príslušné
obvinenie.
Drogy na Budatínskej
Pri kontrole totožnosti na Budatínskej ulici sa Vladimír J. priznal, že
má u seba drogy, a to jedno igelitové vrecko s tlakovým uzáverom
s obsahom zelenej sušenej rastliny,
jedno igelitové vrecko s tlakovým
uzáverom s obsahom bielej kryštalickej látky a jednu zatavenú injekčnú striekačku s obsahom bieleho
kryštalického prášku. O drogách sa
vyjadril, že ide o marihuanu a pervitín pre vlastnú potrebu. Skončil
za Polícia
policajnýmiupozorňuje
mrežami.
Mladý pár útočil
na policajtov
Policajti zadržali dvojicu mladých
Bratislavčanov na Jeséniovej ulici, 21-ročný muž a jeho 20-ročná
spolujazdkyňa sa odmietli podrobiť dychovej skúške na alkohol
po tom, ako ich vozidlo zastavila
policajná hliadka. Dvojica sa pri
šoférovaní striedala, preto chceli
policajti zistiť prítomnosť alkoholu
u oboch podozrivých. Mladý muž
začal jedného z policajtov ťahať za
uniformu a pri zatýkaní ho kopal a
udieral päsťami. Jeho spolujazdkyňa najskôr nadávala, potom sa snažila z miesta ujsť a policajta, ktorý
ju zastavil, začala kopať a hrýzť. Pri
incidente policajti zranení neboli a
dvojica skončila v cele policajného
zaistenia.
(SITA)
V súvislosti s množiacimi sa tragickými dopravnými nehodami opätovne
vyzývame vodičov, aby pri jazde nepreceňovali svoje schopnosti a jazdili
opatrne. Na málo osvetlených alebo
neosvetlených vozovkách radšej znížte rýchlosť. Svoju pozornosť venujte
vedeniu vozidla a nie telefonovaniu
alebo iným činnostiam. Bezpečnostné pásy vám môžu zachrániť život.
Dopravná nehoda na ceste od Vodného diela Čunovo
v smere na Balkánsku cestu. Jedna mŕtva, dve zranené ženy
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
M E D I Á L N Y PA R T N E R
Nové „mestské žihadlo“ testovali
pod Devínom
Koncom mája testovala spoločnosť IMPA Bratislava, a.s., autorizovaný predajca a servis vozidiel ŠKODA, pod hradom Devín
nové „mestské žihadlo“ ŠKODA Citigo.
Aj tu som Petržalčan
Finále MS v hokeji,
Helsinky 2012
OBJEDNÁVKY:
0940 852 048
www.reflexneterapie.sk
0905 273417
sauna, masáže,
reflexné terapie, pedikúra
volajte
Štúdio HARMONY
wellness a regenerácia
PETRŽALSKÉ NOVINY
ovinka prešla testom
technických a jazdných vlastností, nových
štandardov
bezpečnosti,
moderných
technológií,
priestoru, spotreby či úžitkových vlastností. Oživením
bolo otestovanie jedného
z prvkov mimoriadnej výbavy – funkcie aktívnej
bezpečnosti City Safe Drive (aktuálne jediný systém
s funkciou núdzového brzdenia v segmente malých
vozidiel). A pred STOP-kou
malo Citigo naozaj „rešpekt“
a napĺňa aj firemnú filozofiu
značky vyjadrenú sloganom
Simply Clever. Nový model je kompaktný a pritom
dostatočne priestranný a
úsporný.
(upr)
Nechodia Vám pravidelne
N
@B؀D5`bZU]^UQeÚYd_z^UcdbvfY×
c_R_d^çTU¹
45D9ReT‹]Q×
]_Ú^_c×`_B579CDBÕ399QRc_\f_fQ×
!"CD1>?FØÏÖfSU\_]cQTUC1DB1;DØF>I=9
CàÖ1Ù1=9Qe[vÚ[Q]YdUSX^Y[i
VY ST ÚP EN IA
45DC;æ38E=5<3?F18?CDØ
[email protected]?C>5<EH5´1@?4JÕ=C;14<1495C¾
a ďaľší kamará ti
=?45BE:à 12C?<F5>D9 ;EBJE 85B53DF1
=__^\YWXd3Q]`xQ[v^QFvc]^_Úcdf_
]QZcdUb[icfUdQfXY`X_`_f_]dQ^SY
SPRIEV ODNÝC H ATRAK CIÍ
>QJÕF5BReT‹fÒUdSY ‹zQcd^SY jQbQTU^ T_ÚbUR_fQ^YQ
_1DB1;DØF>535>I! 4´?Fæ@[email protected]Ö1
F<5D>?=DÕ2?B5F?FIC?;æ38D1DBÕ38
12C?<F5>D9;[email protected]:@?=?39
C@?<[email protected]?65C9?>Õ<[email protected]à
SIM UL OV AN Ú ZÁ CH RA NN Ú AK CIU
_bWQ^Yjvd_b
bU[\Q]^`Qbd^UbY
]UTYv\^Y`Qbd^UbY
`Yd^çbUÚY]
PETRŽALSKÉ NOVINY
Vrchol dostihovej
sezóny v Starom háji
V nedeľu, 3. júna, sa od 14. h
uskutoční na Závodisku v Starom háji jeden z dostihových
vrcholov sezóny - 34. ročník
TURF GALA. Na prestížnom medzinárodnom mítingu nebudú
chýbať medzinárodné dostihy
koní zo siedmich krajín Európy,
ale ani zaujímavé sprievodné
programy. Dámy sa už tradične
môžu tešiť na súťaž O najkrajší
dámsky klobúk, deti sa povozia
na poníkoch a čakajú na ne aj
súťaže a atrakcie a stávkovanie
na víťazov. Prekvapením na pódiu bude 40-násobný majster
sveta v karate Roman Volák,
ktorý aj so svojim tímom predvedie oku lahodiace a takmer
nepredstaviteľné zostavy. Ak
k tomu pridáme krásu areálu,
skvelé občerstvenie, nuž potom už treba len dodať - príďte,
v Starom háji sa už na vás tešia.
(upr)
V znamení dobrých
susedských vzťahov
V
eľka jarná cena je vždy dostihovým sviatkom. Tentoraz ju spojili s prezentáciou
českých firiem, kúpeľných rezortov, ale aj chutných koláčov
či nápojov typických pre našich
západných susedov. Podujatie
spestrila módna prehliadka
klobúkov, pri ktorej sa úlohy
modelov zhostili známi herci
Vanda Hybnerová, Viktor Horjan, Saša Rašilov, Juraj Hrčka
a Lucia Hurajová. Pravdou je,
že české deti majú stále väčší
problém porozumieť slovenčine. Žiaci ZUŠ Jána Albrechta
preto symbolicky odovzdali ro-
Lastovičky, motýle, žraloky či vzducholode
brázdili oblohu nad dostihovou dráhou.
Rodinné popoludnie prilákalo množstvo
návštevníkov, veď o nevšedné zážitky nebola núdza.
poločnosť Ševt, ktorá
sobotnú akciu organizovala, ponúkla program, ktorý
oslovil všetky generácie. Z
množstva atrakcií spomeňme maľovanie na tvár, jazdu
na poníkoch aj elektrických
bicykloch, maľovanie nechtov, koncert skupiny Elán
revival, či nevšednú školu
žonglovania od profesionálneho zoskupenia Let them
fly. Najrušnejšie však bolo
na lúke, kde na priaznivý
vietor čakala stovka súťažiacich. Najmenší ocenený
šarkan mal len 10 cm, organizátori balíkmi hračiek a
školských potrieb odmenili
aj najkrajšieho, najvyššie lietajúceho, najväčšieho či najkrajšie zhotoveného draka.
Zo všetkých zúčastnených
napokon vyžrebovali víťaza
ceny generálneho riaditeľa
Ševt, nového majiteľa hodnotného elektrického bicykla. Jedného šťastlivca iste potešila pikniková súprava od
ZŠ Dudová vyhrala
až na záver
Český deň, akcia s podtitulom Aby sme si
rozumeli, sa na Závodisku v Starom háji
uskutočnila len deň po hokejovom zápase
oboch krajín.
Dobrý vietor na závodisku
S
1. 6. 2012 • 23
ŠP ORT
starostu Petržalky Vladimíra
Bajana, ktorý prebral nad
podujatím záštitu. Aj naša
redakcia toto rodinné podujatie podporila. Do tomboly
sme venovali lístky do zábavného centra Playland, ktoré
nájdete v obchodnom centre
Avion. Okrem slovenského
unikátu 5D kina vám ponúka dancing stage, bowling,
street basketbal a množstvo
ďalších atrakcií, určených
malým aj veľkým.
Posledná májová sobota prilákala na závodisko stovky
ľudí. Ostáva len veriť, že sa z
tohto vydareného podujatia
stane tradícia.
(ld)
vesníkom z Olomouca slovenské rozprávkové knižky. Priateľské podujatie sa uskutočnilo
pod záštitou veľvyslanca Českej
republiky PhDr. Jakuba Karfíka, ktorý netajil nadšenie pre
dostihy: „Videl som nádherný
zápas,“ komentoval atmosféru
tesne po odovzdávaní ocenenia
zverencovi trénerky Zuzany
Kubovičovej, najrýchlejšiemu
žrebcovi Move Your Vision
(OMS) s džokejom Zdenkom
Šmidom. „Som veľmi vďačný
Závodisku, riaditeľovi a marketingovej riaditeľke Viere Komárovej, že nás k tomu prizva-
li. Verím, že aj Bratislavčania
tu našli niečo viac, niečo čo
spravilo dostihy zaujímavejšími
a pritiahlo viac ľudí, k tomuto
nádhernému športu. Víťaz Veľkej jarnej ceny bude už čoskoro
pretekať v Čechách, držím mu
palce aby bol rovnako úspešný
ako dnes. Bolo by skvelé, ak by
sa recipročne zopakovala prezentácia Slovenska na našich
dostihoch.“
autor a foto ld
Siedmy raz majstrom
S
lov-matic FOFO Bratislava zvíťazil v treťom zápase
finále play-off extraligy futsalistov v mestskom derby nad
mužstvom Across Pinerola 2:1
a sériu ukončili v najkratšom
možnom čase. Pre Slov-matic
FOFO Bratislava, ktorý má sídlo
v Petržalke, ide o siedmy národný primát v histórii a tretí v rade.
V najvyššej slovenskej súťaži sa
okrem neho tešili už len hráči
1. SC Incar Nitra (2004) a RCS
Košice (2009). Víťaz slovenskej
extraligy si vybojoval právo štartu v novej sezóne UEFA Futsal
Cupu 2012/2013, ktorá je obdobou futbalovej Ligy majstrov.
Ján Janík, tréner Slov-maticu,
nám povedal: ,,Všetky tri finálo-
vé zápasy boli tesné výsledkovo
aj herne. Obrany fungovali na
oboch stranách a brankári predviedli veľmi dobré výkony. Najmä
výkon súperovho gólmana bol
vynikajúci a zákrokmi držal tím
nad vodou. Tým, že sme nedokázali výraznejšie odskočiť Pinerole
ani v jednom zápase, to bola zakaždým dráma až do konca. So
sezónou som spokojný, ale pravdou je, že by sme vo všeobecnosti
privítali väčšiu konkurenciu.
Zlepšovať sa môžeme iba zápasmi, ako bola finálová séria, kde
sme museli siahnuť na dno síl.
Vybojovali sme si účasť v Main
Round Futsal Cupu, prípravu
naň budeme riešiť po žrebovaní
4. júla.“.
(mv)
Tridsať rodín v bazéne
Vo štvrtok 24. mája sa na ihrisku
BCT Bratislava uskutočnilo krajské kolo Školského pohára bratislavského regiónu v malom
futbale. V dvoch skupinách štartovalo na ňom osem mužstiev
základných škôl a osemročných
gymnázií (nar. 1. 1. 1999 a mladší) a Petržalku reprezentovala ZŠ
Dudová. Mladým chlapcom sa
na turnaji nedarilo, lebo v B-skupine prehrali so ZŠ Bajkalská a
so ZŠ Tilgnerová zhodne 1:5 a s
víťazom ZŠ Kalinčiaková dokonca 1:10! Zabrali aspoň v zápase
o 7. a 8. miesto, keď zdolali 6:4
ZŠ Gymnázium Nedbalová 6:4.
Tréner Viktor Marcinka vystúpenie svojich zverencov zhodnotil
takto: ,,V skupine sme prehrali
jednoznačne s lepšími súpermi,
ktorí boli viac zohratí, a najmä
kvalitnejší po futbalovej stránke.
Moji chlapci síce bojovali a ukázali snahu, ale to na väčší úspech
nestačilo. Osobne som od nich
čakal viac, predpokladal som, že
by sme mohli skončiť na takom
štvrtom-piatom mieste. V zápase s Kalinčiakovou sme preto
prehrali tak vysoko, lebo hrali už
mladší hráči ročník 2001 a 2002
a lepších som šetril na zápas o
celkové umiestnenie. Som však
rád, že chlapci, z ktorých štyria
hrávajú za MŠK Iskra Petržalka
a dvaja za FC Petržalka 1898 získali nové a cenné skúsenosti. O
rok pôjdeme znova s plnou vervou do tohto Školského pohára,
v ktorom sa vynasnažíme lepšie
obstáť. Ja chcem vždy vyhrať.“
Prvé dve mužstvá z krajského finále ZŠ Kalinčiakova a Rohožník
postúpili do celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční v dňoch
6. 6. a 8. 6. 2012 na štadióne AC
Nitra.
(mv)
V základnej škole Pankúchova 4 sa uskutočnilo netradičné
stretnutie detí a rodičov - v bazéne. Mohli si spolu zaplávať,
ale aj zasúťažiť v rodinnej plaveckej štafete. Sily si zmeralo
viac ako tridsať rodín. Naši najmladší plavci podávali úžasné
výkony, hoci plávať sa učia len tento školský rok. Videli sme aj
vynikajúce plávanie mladších aj starších žiakov a ich rodičov.
Srdečné bolo povzbudzovanie pri preberaní štafiet, ale aj pri
doplávaní do cieľa. Tešili sa deti aj rodičia. Sme radi, že rodinnou plaveckou štafetou sme prispeli k športovaniu detí spolu
s rodičmi práve v mesiaci, v ktorom je aj Deň rodiny. Cieľom
nebolo zvíťaziť, a preto sme rodinám odovzdali spomienkové
diplomy na krásne podujatie. Veríme, že sa nám budúcnosti
podarí túto aktivitu zopakovať.
M. Sitárová
24 • 1. 6. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Starosta Petržalky Vladimír BAJAN
a poslanci mestskej časti Bratislava – Petržalka
Vás pozývajú na XV. ročník
DNI PETRŽALKY
16.6.2012
Dostihová dráha v Petržalke
GALAPROGRAM
16:00 - 24:00 hod.
MODERUJÚ: BATTHYÁNY – SKLÁR
ÚČINKUJÚ: REPETE (M. Jakubec,
L. Volejníÿková, B. Verešová), LOJZO,
MEDIAL BANANA, BUKASOVÝ MASÍV,
AMO, Marcel Palonder a TangoUltimo,
TUBLATANKA, ALPHAVILLE
10:00 - DETSKÁ SCÉNA
Detské súŘaže, hry a tvorivé dielne, stánky
s výtvarnými aktivitami, maĹovanie na tvár,
moderné spoloÿenské stolové hry
12:00 – MALÉ PÓDIUM
ÚþINKUJÚ: detské folklórne súbory Hájenka, Lúÿka, Jarabinka,
súkromná škola Nezábudka V. Sádovskej, HIP HOP akadémia,
taneÿný súbor HALÓ HALÓ, chodúĹové divadlo, kúzelník,
víŘazi súŘaže Pop hit, deti z petržalských MŠ a ZŠ a ďalší
14:00
SúŘaž o najkrajšieho petržalského orieška
SPRIEVODNÉ AKCIE
jarmok remesiel, burza kníh, súŘaž vo varení
gulášu, veslovanie bez vody,
ukážka tvorby grafÀtov, ...
®
hosŘ:
E
L
L
I
V
A
H
ALP
Download

23.06.2012 - Petržalské Noviny