Platnosť od: 01.02.2015
707438 Prešov - Fintice - Terňa,Hradisko/Veľký Slivník
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
7
9
15
km Tč
SAD Prešov, a.s.
…±
ÎÂ
0
0
0
5
5
5
7
8
10
0
0
0
5
5
5
7
8
10
10 10
11
12
13
14
15
15
18
11
12
13
14
15
15
18
19
18 20
19 21
19
20
21
22
21
22
23
24
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
pr
10 od
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
19
18
22
18
17
23
24
23
25
26
27 pr
Prešov,AS ................................................
Prešov,nemocnica ....................................
Prešov,rešt.Korál ......................................
Ľubotice,Šar.Lúky,Piloimpregna ...............
Ľubotice,Šar.Lúky,rázc.žel.st. ...................
Prešov,Nižná Šebastová,Vranovská .........
Prešov,Išľa,kúpele ....................................
Fintice,Griblovec .......................................
Fintice,most ..............................................
Fintice,námestie......................................
Fintice,č.d.481 ..........................................
Fintice,kameňolom ...................................
Záhradné,kameňolom ...............................
Záhradné,PD ............................................
Záhradné,nám. ........................................
Záhradné, č.d.264 ....................................
Mošurov,rázc.............................................
Terňa,rázc.Hradisko ................................
Terňa,ZŠ .................................................
Terňa,rázc.Babin Potok ............................
Terňa Babin, Potok ...................................
Terňa,rázc.Babin Potok ............................
Terňa,ZŠ ...................................................
Terňa,rázc.Hradisko ................................
Terňa,Hradisko ......................................
Terňa,rázc.Hradisko ................................
Mošurov,rázc.............................................
Mošurov ..................................................
Geraltov ..................................................
Mošurov ..................................................
Malý Slivník ..............................................
Malý Slivník,č.d. 61 ...................................
Veľký Slivník ............................................
525
528
531
532
535
537
539
541
543
545
545
547
549
551
553
554
557
602
602
604
604
606
607
610
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
610
613
616
617
618
619
620
622
624
626
626
628
630
632
634
635
637
639
35
13
…
ÇÂ
700 ...
703 ...
707 ...
708 ...
710 ...
712 ...
714 ...
716 ...
717 …
720 ÇÂ
720 728
722
724
726
728
729
732
737
737
639 737
640 739
640
642
643
650
Platnosť do:
739
741
742
745
745
...
...
...
...
...
...
...
...
23
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
730 ...
733 ...
736 ...
737 ...
740 ...
742 ...
744 ...
746 ...
748 ...
750 ...
750 ...
752 ...
754 ...
756 ...
758 ...
800 ...
802 ...
807 …
808 ÇÂ
810 835
11
…
ÇÇ
800
803
806
807
810
812
814
816
817
819
819
821
823
825
827
829
832
838
839
841
811 836 842
811 836
813 838
815 840
821
840
827 842
828 843
830 845
842
843
845
845
847
848
850
19
37
61
…Ő …ÇÂ
... 1110
... 1113
... 1116
... 1117
... 1120
... 1122
... 1124
... 1126
... 1128
... 1130
... 1131
... 1133
... 1135
... 1137
... 1139
... 1141
... 1143
... 1148
... 1149
... 1151
...
...
...
...
...
...
...
... 1153
... 1155
...
... 1155
... 1156
... 1157
... 1200
1300
1304
1307
1308
1309
1313
1315
1317
1319
1321
1323
1326
1329
1332
1337
1338
1340
1343
1345
1347
1348
1348
1349
1352
1352
1355
1356
1400
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
31
21
…
…ÇÇ ÇÂ
±
ÎÂ
1300
1304
1307
1308
1311
1313
1315
1317
1318
1319
1319
1321
1323
1325
1326
1328
1330
1332
1334
1336
1337
1337
1338
1341
1341
1343
1344
1345
1400
1403
1406
1407
1410
1412
1414
1416
1418
1420
1420
1422
1424
1426
1428
1430
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1410
1413
1416
1417
1420
1422
1424
1426
1428
1430
1430
1432
1434
1436
1438
1439
1442
1447
1448
1450
1451
1451
1453
1455
1503
1510
1511
1515
59
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1425
1428
1431
1432
1435
1437
1439
1441
1443
1445
1445
1447
1449
1451
1453
1454
1457
1502
25
…Ő
1515
1518
1521
1522
1525
1527
1529
1531
1533
1535
1536
1538
1541
1544
1547
1548
1551
1557
29
+
1550
1553
1556
1557
1600
1602
1604
1606
1608
1610
1610
1612
1614
1616
1618
1619
1622
1627
1628
1630
1631
1631
1502 1557 1633
1504 1600 1635
1504
1506
1507
1510
1600
1601
1602
1605
27
1635
1636
1637
1640
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1650
1653
1656
1657
1700
1702
1704
1706
1708
1710
1711
1713
1716
1719
1722
1723
1726
1730
45
±+
1910
1913
1916
1917
1919
1920
1922
1924
1926
1927
1927
1929
1931
1933
1935
1936
1937
1942
1943
1944
12.12.2015
33
41
…
1945
1910
1913
1916
1917
1919
1921
1923
1925
1927
1928
1928
1929
1931
1933
1935
1936
1938
1943
1944
1945
1946
1948
1949
1950
1951
1945
1732 1947
1734 1949
1956
1734
1736 2002
1737 2003
1740 2005
1951
1952
1954
2001
2002
2007
2008
2010
…îî
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2230
2233
2235
2236
2237
2238
2240
2242
2243
2244
2244
2245
2247
2249
2251
2253
2255
2301
2302
2304
2305
2305
2307
2308
2308
2310
2311
2313
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10.
do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do
30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
îî-ide len v nepárnych týždňoch, nejde od 29.12.do 31.12.
Ő-spoj 19 má na zastávke Mošurov,rázc. zabezpečený prípoj počas šk. vyučovania do obce Geraltov
Ő-spoj 25 nadväzuje na zast. Mošurov razc.na sp.č. 17/707437
Platnosť od: 01.02.2015
707438 Prešov - Fintice - Terňa,Hradisko/Veľký Slivník
opačný smer
km
Tč
0
1
2
3
5
13
14
0
1
2
3
0
1
2
3
5
3 13
4 14
15
15
16 4 16
19 7 19
19 7 19
20 8 20
21 9 21
22 10 22
23 11 23
24 12 24
24
26
27
29
29
29
34
34
34
12
14
15
17
17
17
22
22
22
24
26
27
29
29
29
34
34
34
27 od
26
25
23
24
23
17
18
22
18
19
20
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
pr
10 od
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
SAD Prešov, a.s.
Veľký Slivník.............................................
Malý Slivník,č.d. 61....................................
Malý Slivník ...............................................
Mošurov..................................................
Geraltov...................................................
Mošurov...................................................
Mošurov,rázc..............................................
Terňa,rázc.Hradisko.................................
Terňa,Hradisko.......................................
Terňa,rázc.Hradisko.................................
Terňa,ZŠ..................................................
Terňa,rázc.Babin Potok..............................
Terňa Babin, Potok....................................
Terňa,rázc.Babin Potok..............................
Terňa,ZŠ....................................................
Terňa,rázc.Hradisko.................................
Mošurov,rázc..............................................
Záhradné, č.d.264.....................................
Záhradné,nám..........................................
Záhradné,PD.............................................
Záhradné,kameňolom................................
Fintice,kameňolom....................................
Fintice,č.d.481...........................................
Fintice,námestie.......................................
Fintice,most...............................................
Fintice,Griblovec........................................
Prešov,Išľa,kúpele.....................................
Prešov,Nižná Šebastová,Vranovská..........
Ľubotice,Šar.Lúky,rázc.žel.st.....................
Ľubotice,Šar.Lúky,Piloimpregna................
Prešov,rešt.Korál.......................................
Prešov,nemocnica.....................................
Prešov,AS.................................................
46
Platnosť do:
12
2
«
Çç
±
ÎÂ
¬­
®°
ÇÎ
4
…
+
…
±
ÎÂ
415
417
418
420
428
432
434
436
425
427
428
430
438
442
443
444
435
438
439
441
515
518
519
521
520
523
524
526
535
540
542
543
610
613
614
616
615
618
619
621
436
438
439
441
443
445
447
449
452
454
455
457
458
500
501
501
502
504
505
507
508
509
511
513
520
444
445
443 523
6
10
16
618 623
624
543
545
624
626
48
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
443
448
450
451
453
454
456
457
458
500
502
503
505
506
508
510
512
515
528
529
532
533
536
539
542
544
545
547
549
551
553
555
557
559
601
603
546
548
553
556
557
559
602
604
606
607
608
610
612
614
616
618
620
622
625
618
623
625
626
629
632
634
635
636
638
640
641
643
645
647
649
650
652
710
627
628
633 715
635 717
636
638
642
644
646 725
646 ...
647 ...
650 ...
651 ...
653 ...
654 ...
656 ...
659 ...
701 ...
705 ...
50
24
…
ÇÇ
…
ÇÂ
700
701
702
704
700
701
702
704
705
706
710
714
715
706 …Ő 749
707 ÇÂ 750
745
707 748 750
708 753 750
... ...
... ...
... ...
... ...
709 ... ...
711 ... ...
717 ... ...
720 ... ...
723 ... ...
726 ... ...
729 ... ...
732 ... ...
735 ... ...
736 ... ...
738 ... ...
740 ... ...
741 ... ...
743 ... ...
746 ... ...
747 ... ...
749 ... ...
751 ... ...
753 ... ...
…
ÇÂ
446
448
453
455
456
458
500
502
503
504
505
507
508
511
512
514
516
518
520
14
716
718
724
726
729
732
735
738
741
742
744
746
747
749
751
752
754
755
757
20
…
ÇÂ
...
...
...
...
...
...
745
746
747
748
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
26
28
…
…
+
…
850
852
853
855
1230
1232
1234
1236
1235
1238
1239
1242
1405
1407
1408
1410
857 1238 1244 1411
859
1246 1412
1416
859
1246 1420
901
1247
904
905
911
914
915
918
922
925
927
928
930
932
933
934
936
937
938
939
940
1238
1244
1246
1247
1249
1251
1253
1254
1254
1255
1256
1257
1259
1300
1302
1304
1306
1308
1248
1250
1255
1257
1258
1259
1300
1301
1303
1305
1307
1309
1311
1315
1318
1319
1321
1322
1325
1420
1422
1427
1428
1430
1432
1434
1436
1437
1438
1440
1442
1444
1446
1447
1448
1450
1452
1455
40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
58
12.12.2015
38
36
42
…
°
çÂ
«¬
­®
Çî
±
Π+çń +çŰ …îî
1545
1548
1549
1551
1700
1701
1702
1703
1700
1702
1703
1705
1553 1706 1706
1707
1700
1702
1703
1705
1713
1718
1719
1720
32
1700
1702
1703
1705
1714
1719
1720
1721
1707 1720 1721
1709 1721 1723
30
1700
1702
1703
1705
1714
1719
1720
1721
1725
1729
1731
44
2015
2017
2018
2020
2022
2023
2023
2025
1710 1722 1724 1732 2026
… 1553 1706 1712 1724 1726 1734 2027
ÇÂ 1557 1711 1717 1729 1731 1739 2032
1430 1559
1600
1603
1606
1608
1609
1610
1611
1613
1614
1616
1617
1618
1620
1621
1455 1623
1714
1716
1719
1721
1723
1725
1726
1728
1730
1733
1735
1737
1739
1741
1742
1745
1719
1720
1721
1723
1725
1727
1728
1730
1732
1734
1736
1738
1739
1741
1743
1745
1731
1732
1733
1735
1736
1738
1739
1740
1741
1743
1745
1747
1749
1751
1753
1755
1733
1734
1735
1737
1739
1741
1742
1744
1746
1748
1750
1752
1754
1756
1758
1800
1741
1742
1743
1745
1747
1749
1750
1752
1754
1756
1758
1800
1802
1804
1806
1808
2033
2034
2036
2038
2040
2041
2042
2043
2045
2046
2048
2049
2051
2053
2055
2057
© EMtest
­-ide v stredu
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
«-ide v pondelok
¬-ide v utorok
®-ide vo štvrtok
°-ide v piatok
…-ide v pracovné dni
çÂ-ide tiež 02.04.,05.01.,30.04.,07.05.,31.08.,14.09.,16.11., nejde 26.12.,03.04.,01.05.,08.05.
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10.
do 30.10.
Çç-ide tiež 07.01.,07.04.,02.09.,16.09.,18.11., nejde 06.04.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do
30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
Çî-nejde od 24.12. do 25.12.,01.01.,06.01.,02.04.,06.04.,01.09.,15.09.,17.11.
ÇÎ-nejde od 24.12. do 26.12.,01.01.,06.01.,03.04.,01.05.,08.05.,01.09.,15.09.,17.11
çń-nejde od 01.07. do 31.08.
çŰ-nejde od 14.12. do 30.06.,od 01.09. do 12.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
îî-ide len v nepárnych týždňoch, nejde od 29.12.do 31.12.
Ő-spoj 50 nadväzuje na zast. Terňa,Jednota na sp.č. 52/707437
Download

707438 Prešov - Fintice - Terňa,Hradisko/Veľký