Naučte sa modelovať nechty rýchlejšie a jednoduchšie na
kurze modelácie nechtov
Acrylic Nail System-om (A.N.S.)
v Centre nechtového dizajnu ASTRA NAILS
Ste kozmetička, vizážistka, pedikérka, alebo kaderníčka a vaše
zákazníčky majú príležitostne záujem aj o nechty? Alebo ste už
vyškolená nechtová dizajnérka, ktorá si chce rozšíriť a obohatiť svoje
služby? Robíte manikúru a sem-tam je treba „opraviť“ nalomený
necht a urobiť všetko pre to, aby ste nemuseli kvôli nemu skracovať
zákazníčke všetky nechty? Máte záujem naučiť sa modelovať nechty
čo najrýchlejšie a najjednoduchšie? Pre vás všetkých je určený
kurz modelácie nechtov Acrylic Nail System-om (A.N.S.).
Výhody:
skvelá cena kurzu už od 49,46 €*

po úspešnom absolvovaní kurzu získava absolvent certifikát

kurz usporadúva firma, ktorá sa špecializuje na školiacu činnosť

Nový
most
Most SNP
Kurz modelácie nechtov
v oblasti nechtového dizajnu
Acrylic Nail System-om
Acrylic Nail System je jednoduchý systém modelovania nechtov,

ktorý sa dá veľmi rýchle a jednoducho naučiť
(A.N.S.)
výučba modelácie nechtov prebieha na základe medzinárodne

Cena: 49,46 € (jednodňový)
uznávaných kritérií a nechty sa hodnotia podľa pravidiel, ktoré
129 € (trojdňový)
platia aj na súťažiach v nechtovom dizajne v zahraničí
Dĺžka: 1 deň (pre vyškolené dizajnérky)
kurz je vhodný pre všetky záujemkyne: úplné začiatočníčky, ktoré

2 + 1 deň s mesačnou domácou
ešte len začínajú, pre kaderníčky, kozmetičky, pedikérky, ale aj pre
praxou (pre začiatočníčky)
bohatiť
tie manikérky a nechtové dizajnérky, ktoré si chcú obohatiť
Náplň kurzu: Prezentácia produktov
o
a rozšíriť svoje služby, naučiť sa rýchle a jednoducho
určených k modelácii nechtov,
novú techniku modelácie, ktorou sa dajú navyše opraviť
viťť
príprava nechtov pred modeláciou,
aj nalomené nechty bez nutnosti ich skracovania
výber, lepenie a prebrusovanie tipov,
na kurze pracujeme so špičkovou 
modelovanie Acrylic Nail System-om,
nechtovou kozmetikou –
odporúčané technologické postupy
s jedinečným patentovaným
pri permanentnom zdobení,
systémom modelácie (A.N.S.))
prebrusovanie, finalizácia, dopĺňanie
značky ASTRA NAILS
odrastenej modelácie.
účastníci kurzu majú k dispozícii

*Cena kurzu je konečná, na kurze sa pracuje
kompletne vybavené pracovisko,
s naším materiálom.
dellku
na prácu potrebujú len svoju modelku
www.astraslovakia.sk
kurz prebieha v príjemnom priateľskom
ľskom

STARÉ ME
a
STO
prostredí firmy so zabezpečením možnosti
st
ce
INTER
ká
stravovania priamo v budove
s
BE
en
Dunaj
I N C H E AUTY
ed
BA
Vi
prípadná
domáca
prax
sa
vykonáva
na
základe

Brno
podrobne spracovaných technologických
Žilina
Einst
Einst
einov
postupov vo výukových obrázkových materiáeinov
a
a
PETRŽA
loch, ktoré dostanú účastníci na kurze zdarma
LKA
Pečn
iansk
a
Zaduna
po absolvovaní kurzu si môžu absolventi
js

hneď na mieste zakúpiť materiál a vybavenie
Nobelovo
ASTRA NAILS
nám.
podľa vlastného výberu, na kompletný
Kremnická 26
Lenardo
va
Kapic
Bratislava
5
o
va
profesionálny set A.N.S. majú absolventi
a
851 01
ov
kurzu zľavu až do výšky 15%
rd
Daliborovo
na
nám.
Le
jednoduchá
dostupnosť
v Bratislave
–
Petržalke

á
k
na Kremnickej 26, len 10 minút chôdze od
ic
á
k
n
m
vs
e n o
va
výstaviska Incheba, mestskou dopravou
Vr
e
o
v a
lo
r
p
an
d
o
K
n
ov
k
a
o
sk
– autobus č. 80, 88 (zastávka Kremnická)
H
r
á
P
va
Bohro
Pečnia
ká
čs
vo
Le
vs
Vi
ká
ed
eň
so
á
sk
ov
á
sk
et
N
ov
ob
c
an
r
a
bi
e
st
Ľu
G
ce
po
rož
ská
cesta
Ru
Zá
ká
nska
Vi
ed
eň
INTERBE
INCHEBAAUTY
Download

Kurz Modelovanie nechtov – Acrylic Nail System