Modelujte prírodné nechty spoľahlivo a kvalitne na
kurze modelácie prírodných
nechtov – UV gélom
v Centre nechtového dizajnu ASTRA NAILS
Modelácia prírodných nechtov (bez lepenia tipov a použitia šablón) je dnes v nechtových salónoch
veľmi žiadanou službou. Nechtová dizajnérka dokáže vymodelovať nechty veľmi prirodzené, šetrí čas,
materiál a zákazníčka má pevné esteticky upravené nechty na dlhú dobu. Takáto modelácia krásne
vyzerá, ale nesmie sa zanedbať ani starostlivá príprava. Je treba dať dôraz nielen na precíznu prácu,
ale aj dôkladný výber použitého materiálu, ktorý sa z prírodných nechtov neodchlipuje,
neolupuje sa zo špičiek a aj na namáhaných nechtoch dokonale funguje. Tieto parametre
spĺňa 3-fázový systém modelácie od ASTRA NAILS s ktorým sa pracuje aj na kurze.
Výhody:
skvelá cena kurzu

po úspešnom absolvovaní kurzu získava absolvent certifikát

kurzy poriada firma, ktorá sa špecializuje na školiacu činnosť

v oblasti nechtového dizajnu
výučba modelácie nechtov prebieha na základe medzinárodne

Nový
most
Most SNP
Kurz modelácia prírodných
uznávaných kritérií a nechty sa hodnotia podľa pravidiel, ktoré
platia aj na súťažiach v nechtovom dizajne v zahraničí
nechtov – UV gél
kurz je určený pre nechtové dizajnérky, ktoré si chcú obohatiť
Cena kurzu: 49,46 €

a rozšíriť svoje služby s cieľom zvýšenia svojej konkurencieschopnosti
Dĺžka: 1 deň
na
kurzoch
sa
pracuje
so
špičkovou
nechtovou
kozmetikou
Náplň kurzu: Prezentácia produktov

belgickej značky ASTRA NAILS
určených k modelácii nechtov,
všetky výrobky použité na výučbu poskytuje firma ASTRA NAILS
príprava prírodných nechtov pred

účastníci kurzu majú k dispozícii kompletne vybavené pracovisko
modeláciou, modelácia prírodných

a nemusia si okrem modelky (figurantky) so sebou nič priniesť
nechtov - trojfázový systém s použitím
modelka (figurantka) má po ukončení kurzu hotovú kompletnú
kamuflážneho gélu, permanentná

modeláciu aj s permanentnou francúzskou manikúrou
francúzska manikúra, práca s flitrovými
kurz prebieha v príjemnom priateľskom prostredí firmy so
gélmi, prebrusovanie, finalizácia.

zabezpečením možnosti stravovania priamo v budove
Cena kurzov je konečná, na kurze sa pracuje výhradne
s našim materiálom. Na získanie certifikátu potrebujete
po absolvovaní kurzu si môžu absolventi hneď na mieste zakúpiť

len svoj model, na ktorom vás všetko naučíme.
vybavenie podľa vlastného výberu. Na kompletné sety pre
modeláciu nechtov majú absolventi kurzu zľavu až do výšky 15%.
www.astraslovakia.sk
jednoduchá dostupnosť v Bratislave – Petržalke
STARÉ ME

a
STO
st
ce
na Kremnickej 26, len 10 minút chôdze od
á
INTER
sk
BE
n
e
Dunaj
I N C H E AUTY
výstaviska Incheba, mestskou dopravou
ed
BA
Vi
– autobus č.
č 80,
80 88 (zastávka Kr
Kremnická)
rem
emnická)
Brno
INTERBE
INCHEBAAUTY
Žilina
Vi
ed
eň
Einst
eino
PETRŽA
LKA
Bohro
Pečnia
ká
čs
vo
Le
va
Vi
ká
á
sk
á
ov
sk
et
an
bi
Ľu
ob
ov
N
lo
P
vs
ro
k
k
á
o
p
o
va
c
a
d
r
á
H
n
e
sk
re
á
a
K
k
st
ov
ic
G
ce
an
n
Zá
po
rož
ská
e n o
v a
cesta
Nobelovo
nám.
a
ov
rd
Daliborovo
na
nám.
Le
vs
Vr
m
js
ká
so
ed
eň
Zaduna
Lenardo
Kapic
ova
Ru
A
ASTRA
AST
NAILS
Kremnická 26
Krem
K
Bratislava 5
Brat
B
01
851 0
8
iansk
a
va
nska
Pečn
Einst
va
einov
a
Download

Modelácia na prírodné nechty