Technický list
Hartwachs-Ől
High Solid
OSMO COLOR
Weissgrund – Tvrdý voskový olej - biely základný náter
Popis výrobku:
Tvrdý voskový olej biely je profesionálny, slabo biely
pigmentovaný, polomatný základný náter na drevené
podlahy, u ktorých má byť prevedená konečná úprava
povrchu Tvrdým voskovým olejom bezfarebným. Výborne
sa hodí ako základný náter na korkové podlahy. Tento vosk
vytvorí povrch, ktorý vyzerá ako bielo vylúhovaný (antikavzhľad).
Po konečnej úprave povrchu Tvrdým voskovým olejom
bezfarebným vykazuje podlaha rovnako vynikajúcu
odolnosť proti oderu a škvrnám.
Tvrdý voskový olej biely sa veľmi dobre hodí taktiež na
pred úpravu povrchu nábytku.
Tvrdý voskový olej biely je založený na báze prírodných
olejov a voskov. Má otvorené póry, neodpraskáva,
nepraská a neolupuje sa. Preto je zvlášť vhodný na
použitie vo vlhkých priestoroch ako je kuchyňa alebo
kúpeľňa. Povrch po konečnej úprave je odolný voči
chemikáliám používaným v domácnosti ako aj voči vínu,
pivu, cole, káve, ovocným šťavám a i. podľa DIN 68861-1C.
Tvrdý voskový olej biely sa nanáša mimoriadne ľahko
pretože má hustú konzistenciu (thixotropný). Štruktúra
a fládrovanie dreva je zvýraznené. Tým získavá drevo
krásny a cenný vzhľad. Podlaha s konečnou úpravou
povrchu s Osmo Color Tvrdým voskovým olejom je
s pribúdajúcimi rokmi stále krajšia.
Tvrdý voskový olej biely je vyrobený na základe
prírodných rastlinných olejov a voskov. Prírodné oleje
a vosky vsiaknu hlboko do dreva, udržiavajú ho stále
zdravé a elastické, a zároveň nedochádza k jeho
vysúšaniu. Drevo môže dýchať, vlhkosť sa môže
uvoľňovať. Vlnenie a dilatácia dreva je zmiernená.
Zdravie a životné prostredie:
Tvrdý voskový olej neobsahuje žiadne biocidné látky
a konzervačné prostriedky. Zaschnutý náter nie je citlivý
pre ľudí, zvieratá a rastliny. Vyhovuje normám DIN 53160,
a taktiež normám EURO – EN71. Je certifikovaný podľa DIN
EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
Veľmi sa odporúča do vlhkých priestorov ako je kúpeľňa
a kuchyňa. Pri mechanickom namáhaní je potrebná
bezfarebná konečná úprava povrchu s Osmo Color Tvrdým
voskovým olejom – bezfarebným.
Balenie:
0,75 L
2,5 L
Farebné odtiene:
3040 transparentná biela
Výdatnosť:
2
1 L = cca 20 m
2
pri 2 náteroch 1 L = cca 12 m
Počet náterov:
1 náter, ale farebnú intenzitu môžno zosilniť ďalším
náterom.
Príprava:
Povch dreva (alebo korku) musí byť čistý a suchý (max.
vlhkosť dreva 20%). Natierajte len na materiál, ktorý nie je
vystavený mrazu.
Malé trhliny alebo diery na povrchu dreva opravte Osmo
Color Pastou na drevo.
Staré nátery s otvorenými pórmi očistite. Staré nánosy laku
odstránite pomocou Osmo Color abbeizera alebo obrúste.
Povrch môžete podľa potreby prebrúsiť jemným brusným
papierom (zrnitosť nie väčšia ako 150). Prach starostlivo
odstráňte.
Na drevo vo vlhkých priestoroch, náchylných k modraniu
(napr. borovica) odporúčame základný náter pokiaľ možno
zo všetkých strán voskom na impregnáciu dreva bez
obsahu biocídov Holzprotektorom.
Zlučiteľnosť:
Osmo Color Tvrdý voskový olej biely možno natierať na
Osmo Color Dekoračný vosk a Čistý vosk a taktiež na
Osmo Color Holzprotektor – voskovú impregnáciu.
Korózia:
V oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu sa odporúča
použitie pozinkovaných nerezových klincov, skrutiek
a kovania.
Princíp OSMO COLORu vyrábať a dodávať len také výrobky,
ktoré sú podľa posledných poznatkov zdravotne nezávadné
a nie sú nebezpečné pri výrobe ani pri použití, viedol
k certifikácii podľa DIN EN ISO 9001 (systém zaistenia
akosti) a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životného
prostredia).
Oblasti použitia:
Ako základný náter na drevené podlahy vo vnútorných
priestoroch. Obzvlášť pekne pôsobí napr. na dubových,
smrekových, korkových podlahách a OSB doskách
a rovnako dobre aj na povrchu nábytku z dreva. (potrebné
urobiť skušobný náter!).
Spracovanie:
Tvrdý voskový olej biely je hotový priamo na použitie.
Prosím neriediť. Dobre premiešať.
Prvý náter naneste v tenkej vrstve štetcom s prírodným
vlasom alebo kartáčom a dobre a dôkladne rozotrite.
Nechajte vyschnúť 8 – 10 hod. počas noci a zaistite dobré
vetranie.
Konečná úprava povrchu sa urobí Tvrdým voskovým
olejom bezfarebným. Pokiaľ je požadovaný vyšší stupeň
lesku, natrite Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom
Osmo Color a po uschnutí preleštite Blockerom alebo na
trhu bežným leštiacim strojom. (na malé plochy stačí Osmo
Color leštiaca vata)
1
Distributér: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26
080 01 Prešov
tel./fax.: 051 / 7721 789, 7722 509
e-mail: [email protected]
Technický list
Hartwachs-Ől
High Solid
OSMO COLOR
Weissgrund – Tvrdý voskový olej - biely základný náter
Korková podlaha
Kvôli obzvlášť silnej nasiakavosti vysoko elastického
materiálu odporúčame nasledujúci postup nánosu:
Náter naniesť širokou stierkou s dvojitým zakončením
v tenkej vrstve. Minimálne 24 hodín, podľa možnosti aj
dlhšie, nechajte schnúť pri dobrom vetraní.
Menšie korkové plochy možno natrieť aj plochým štetcom.
Pritom dbajte na úplne tenký nános.
Čistenie pracovného náradia:
Čistidlom Osmo Color Pinselreiniger ( neobsahuje benzol)
alebo terpentínovou náhradou.
Údržba:
Na normálnu údržbu podlahy s konečnou úpravou povrchu
stačí prachovka, Mopp, vysávač alebo – veľmi praktické –
elektrický sací leštič parkiet. Podlahu môžete bez
problémov stierať na vlhko (voda s pridaním Osmo Color
Wisch-Fixu) a potom utrieť do sucha.
Obzvlášť odolné škvrny ľahko odstránite Osmo Color
Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom. Tento
prostriedok čistí a regeneruje zároveň.
Bezfarebný konečný náter tvrdým voskovým olejom chráni
pigmenty pred oterom. Preto je obzvlášť dôležité túto
ochrannú vrstvu udržovať taktiež na silne zaťažovaných
miestach. (napr. chodby) Príležitostné prepracovanie týchto
plôch môžete urobiť taktiež tenkým nánosom Tvrdého
voskového oleja – bezfarebného na očistenú plochu.
Fyzikálne vlastnosti:
Merná hmotnosť (hustota):
0,9g/cm3
Viskozita:
tixotropná, hustá/smotanová
Zápach:
slabý/mierny (po rastl.oleji)
Po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutia: nad 55°C (VbF A III) podľa DIN 53213
Bezpečnostné pokyny:
Pre tekutý výrobok dodržujte prosím nasledujúce
bezpečnostné pokyny: Nesmie prísť do rúk detí. Neplniť do
nádob určených na jedlo, pitie alebo ostatné potraviny.
Uchovávať v dostatočnej vzdialenosti od potravín, nápojov
a krmív.
Nepracovať
v dosahu
otvoreného
ohňa
a otvoreného svetla. Pri zasiahnutí očí okamžite
vypláchnuť čistou vodou. S51 – Pracovať v dobré vetranom
prostredí.
Pozor: tekutým výrobkom napustenej handry po použití
okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej
uzavretej nádobe (nebezpečie vznietenia).
Nátery OSMO COLOR nepodliehajú kvôli zdravotne
nezávadnému zloženiu povinnosti označeniu obsadených
látok viď ustanoveniu o nebezpečných látkach.
Vyschnutý náter je neľahko horľavý podľa TLA – 053.
Správanie pri požiare odpovedá požiadavkám DIN 4102
trieda B (normálne horľavé).
Skladovanie:
Trvanlivosť 5 rokov a dlhšie, pokiaľ bude výrobok
skladovaný v suchu a dobre uzatvorený. Pokiaľ zhustne
mrazom, pred použitím ho skladujte 24 – 36 hodín pri
izbovej teplote.
Zloženie:
50 – 60% pevné zložky (High Solid)
Báza: prírodné rastlinné oleje a vosky (slnečnicový olej,
sojový olej, olej z bodliaka, Candelilla vosk, parafíny)
Pigment: biely pigment kysličníka titaničitého ( povolený
pre potravinársky sektor)
Aditíva: sikatíva ( sušidla) a vodu odpudzujúce aditíva
40 – 50% tekuté zložky
Odaromatizovaný lakový benzín (neobsahuje benzol, podľa
požiadaviek na čistotu Europského liekopisu)
2
Distributér: RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26
080 01 Prešov
tel./fax.: 051 / 7721 789, 7722 509
e-mail: [email protected]
Download

Popis výrobku: